Türkiye de Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalarında Araştırmacı Bakışı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalarında Araştırmacı Bakışı"

Transkript

1 Türkiye de Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalarında Araştırmacı Bakışı Prof. Dr. Ayşe A. Küçükdeveci Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 2. Ulusal Klinik Araştırmalar Kongresi Mart İstanbul 1

2 Klinik çalışma Biyomedikal veya sağlıkla ilişkili sonuçları değerlendirmek için gönüllü insanlarda yapılan bilimsel araştırmalar 1. Deneysel çalışma (girişimsel, clinical trial) Araştırma protokolü doğrultusunda araştırıcı tarafından gönüllülere spesifik girişimsel uygulama yapılır: İlaç, hücre vb. biyolojik ürün, tıbbı cihaz, cerrahi uygulama, radyolojik uygulama, davranışsal tedavi, koruyucu tedavi 2. Gözlemsel çalışma (observational study) Sağlık sonuçları araştırma planı doğrultusunda izlenir. Gönüllüler rutin tıbbi uygulama kapsamında değerlendirilir, araştırıcı tarafından spesifik girişim yapılmaz. 2

3 Tıbbi cihaz İnsanda kullanıldıklarında asli fonksiyonunu farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan fakat fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde; Hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi Yaralanma veya sakatlığın tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi Anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulması Doğum kontrolü amacıyla kullanılmak üzere imal edilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, imalatçısı tarafından özellikle tanı ve/veya tedavi amaçlı kullanılmak üzere imal edilmiş ve tıbbi cihazın amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan yazılımlar da dahil, her türlü araç, alet, teçhizat, yazılım, aksesuar veya diğer malzemeleri içerir. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, 7 Haziran

4 Tıbbi cihaz / İlaç Tıbbi cihaz Farklı, karmaşık bileşenleri vardır Belli tasarımları vardır Multidisipliner çalışma gerektirirler Değişim ve gelişime uğrarlar İlaç Saf, özgün moleküllerdir Değişim göstermezler 4

5 Yönetmelikler Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (VYATC) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (TC) İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (In Vitro TTC) 5

6 6

7 Klinik Araştırma (Clinical Investigation) Tıbbi cihazın güvenlik ya da performansını değerlendirmek amacıyla bir veya daha fazla insan üzerinde yapılan sistematik araştırma 7

8 Performans Değerlendirme (Performance Evaluation) In vitro tıbbi tanı cihazının öngörülen durumlarda performansını test etmeyi amaçlayan araştırmalar 8

9 Tıbbi Cihaz Klinik Çalışmaları Preklinik önce Klinik Araştırma Performans Değerlendirme VYATC TC İn vitro TTC sonra Piyasaya arz sonrası Piyasaya arz sonrası çalışmalar 9

10 Tıbbi Cihaz Klinik Çalışmaları: Amaçlar Preklinik önce Kısa süreli güvenlik ve performans Yeni cihazlar Amaç ve hasta grubu için uygunluk Klinik veri olmaması Güvenlik ve Performans (veya Etkinlik) sonra Piyasaya arz sonrası Yüksek riskli cihazlar/rezidüel riskler Uzun süreli güvenlik ve performans Güvenlik ve performans monitörizasyonu Cihaz performansı/kullanılabilirlik/geri ödeme Yeni klinik kullanım/tasarım özellikleri 10

11 Tıbbi Cihaz Sınıflandırması Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Ek IX Kullanım süresi esasına göre tıbbi cihazlar: Geçici süreli: Normalde 60 dakikadan az bir sürede ve devamlı kullanılması amaçlanan tıbbi cihazlar Kısa süreli: Normalde 30 günden az ve sürekli kullanılması amaçlanan tıbbi cihazlar Uzun süreli: Normalde 30 günden fazla ve sürekli kullanılması amaçlanan tıbbi cihazlar 11

12 Tıbbi Cihaz Sınıflandırması Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Ek IX İnvaziv cihazlar: Vücut açıklığından veya vücut yüzeyini geçerek vücut içine kısmen veya tamamen nüfuz eden, giren veya yerleştirilen tıbbi cihazlar Cerrahi invaziv cihaz: Bu tip cihazlar, bir cerrahi müdahale veya alet yardımı ile vücut yüzeyini geçerek vücut içine yerleştirilen invaziv tıbbi cihazlardır İmplant cihazlar: Cerrahi müdahale ile bütünüyle insan vücuduna yerleştirilen ya da göz yüzeyi veya epitelyal yüzeyin yerine konan ve yerleştirme işleminden sonra yerinde kalan tıbbi cihazlar Aktif tıbbi cihazlar: Yer çekiminin ya da insan vücudunun doğal olarak oluşturduğu enerji haricinde herhangi bir elektrik enerjisi veya güç kaynağıyla ve bu enerjinin dönüşümüyle çalışan tıbbi cihazlar Aktif tedavi edici cihazlar Teşhis amaçlı aktif cihazlar 12

13 Tıbbi Cihaz Sınıflandırması Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Ek IX Süre ve fonksiyonları dikkate alınarak sınıflandırma yapılmış Sınıf I: Hasta / kullanıcı için düşük riskli Cerrahi olmayan invaziv ve noninvaziv cihazlar: Steteskop, steril olmayan yara örtüleri Sınıf IIa: Orta riskli Kısa süre kullanımlı invaziv cihazlar: Trakeal tüpler, infüzyon kanülleri, cerrahi sütur iğneleri Sınıf IIb: Daha yüksek riskli Uzun süre kullanımlı cerrahi invaziv cihazlar, bazı implante edilebilir cihazlar: İntraoküler lensler, cerrahi laserler Sınıf III: En yüksek riskli Genellikle implante edilebilir cihazlar: Kalp kapakçıkları, standart ve ilaçlı stentler, absorbe olan süturlar 13

14 14

15 15

16 16

17 Tıbbi Cihaz Sınıflandırması: Örnekler Sınıf I Muayene eldiveni, steteskop, Parmak ateli, boyunluk, Baston, tekerlekli iskemle, sedye Geçici üriner kateter, steril olmayan yara örtüsü Nonivaziv EKG elektrotları Sınıf IIa Cerrahi eldiven, kısa süreli trakeal tüp, infüzyon kanülleri Kısa süre kullanımlı üriner kateter, kısa süreli korrektif kontakt lens, Enteral beslenme tüpleri Geçici kullanımlı tüm invaziv cerrahi aletleri (sütur iğneleri, stapler, lancet vb) Fizik tedavi cihazları (TENS, ultrason, elektrik stimülasyon) Diagnostik X-ray cihazları, MR, ultrason Sınıf IIb Uzun süre kullanımlı üriner kateter, uzun süreli korrektif kontakt lens Elektrokonvulsif tedavi cihazı, cerrahi lazer, litotriptör Isıtıcı battaniye Kan torbaları, kondom, diyafram Kontakt lens çözeltileri, diş dezenfektanları Sınıf III Kardiyovasküler kateter, kalp kapakçıkları Kalça, diz, omuz eklem değişimleri Meme implantları, Rahim içi araç Absorbe olan sütürler İlaç içeren cihazlar (spermisidli kondom) Kan türevi içeren malzemeler 17

18 Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalarının Özellikleri (İlaç Araştırmaları ile Karşılaştırma) Araştırmanın fazları farklı Preklinik - CE onayı - Postmarket Onaylama standartları ilaç çalışmalarına göre çok daha gevşek: Az sayıda hasta içeren, kısa süre izlemli tek bir çalışma ile ortayüksek riskli bir cihazın onayı mümkün olabilmekte Kontrol grubu sorunu var, körleme yapmak zor örn: Kardiyo vasküler tıbbi cihaz çalışmaları Plasebo yerine Sham kontrol (terapötik olmayan uygulama) söz konusu Sham kontrol etik açıdan uygun mu??? Etkisiz/tehlikeli yan etkisi olan ilacı bırakmak kolay ancak etkisiz/tehlikeli yan etkisi olduğu saptanan bir tıbbi cihazın vücuda implante edilmiş olması durumunda çıkarmak yeni bir girişim gerektirmekte 18

19 Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalarında Sham Kontrol Redberg RT, N Engl J Med 2014; 371,10: SYMPLICITY: Hipertansiyon tedavsinde renal arterlerin radyofrekansla ablasyonu (kateter uygulamalı). Sham-kontrollü çalışmada etkinlik gösterilememiş. Bhatt DL et al, N Engl J Med 2014 Parkinson hastalığında fetal doku transplantasyonu (cerrahi uygulama): sham kontrollu çalışmanın önemi vurgulanmış. Freeman TB et al, N Engl J Med 1999 Osteoporotik kırıklarda vertebroplasti (cerrahi uygulama): Sham kontrollü çalışmada ağrı üzerine etkisi benzer bulunmuş. Buchbinder R et al, N Engl J Med

20 Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalarında Sham Kontrol Plasebo tedavilerin etkinliği: Migren proflaksisiyle ilgili sistematik derleme Meissner K et al, JAMA Intern Med 2013 Sham cerrahi %58 Sham akupunktur %38 Oral plasebo ilaç ted %22 Sham kontrollu çalışmadan elde edilecek yarar sham girişim yapmanın risklerinden fazla ise etik olarak uygulanabilir Plasebo etkiye sahip girişimsel tıbbi cihaz tedavisinin gereksiz yere uygulanması da risk oluşturmakta 20

21 Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları İyileştirme nasıl yapılabilir? İyi tasarlanmış prospektif randomize kontrollü çalışmalar yapılabilir Körleme veya randomizasyon sorunu nedeniyle yanlılık riskini azaltmak için kesin ve objektif sonlanım noktaları (spesifik mortalite nedeni, spesifik hospitalizasyon gibi) belirlenebilir Değerlendirme komitesi, çalışma personelinde körleme uygulanabilir Onaylama süreçleriyle ilgili düzenlemeler getirilebilir Kaliteli postmarket gözlemsel çalışmalar (hasta kayıtları) yapılabilir Araştırıcılar, düzenleyiciler ve destekleyicilerin ortak çalışmaları önemli 21

22 Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları: Araştırmacı Bakışı Araştırmanın planlanması Tıbbi cihaz ne demek? Tıbbi cihaz klinik araştırmalarıyla ilgili prosedürler nedir? Araştırmanın amacı, aşaması ne? Araştırılacak tıbbi cihaz hangi sınıfta? Cihazın CE belgesi var mı? Araştırılacak durum için onayı var mı? Araştırmanın tasarımı nedir? Deneysel mi gözlemsel mi? Kontrol grubu?? Sham-kontrol gerekli mi? Gönüllülerin sigortalanması gerekiyor mu? Etik kurul başvuru aşaması Etik kurul onayına hazırlık işlemleri nelerdir? Uygun Etik Kurul formunun seçimi ve buna göre dosyanın hazırlanması Etik kurul onayı sonrası araştırmanın başlatılması ve İKU çerçevesinde yürütülmesi Gönüllülerin çalışmaya katılım için onay vermeleri!! Sonuçların analizi, raporlama ve yayın aşaması 22

23 Teşekkür ederim! 23

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan: Erdal ERTUĞRUL Kıdemli Uzman Koordinasyon: Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ - Müdür Ömür GENÇ Müdür Yardımcısı Dr. Faruk Cengiz TEKİNDAĞ - Müdür TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR

Detaylı

UYARI SİSTEMİ VE OLUMSUZ OLAY BİLDİRİMLERİ

UYARI SİSTEMİ VE OLUMSUZ OLAY BİLDİRİMLERİ UYARI SİSTEMİ VE OLUMSUZ OLAY BİLDİRİMLERİ Fatih TAN Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Tıbbi Cihaz Denetim Daire Başkanı 04.10.2014 / ANKARA TIBBİ CİHAZLAR Tıbbi cihazlar (MD), Vücuda yerleştirilebilir

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Haziran 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27957 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TSE, CE, Tıbbi Cihaz Direktifleri, Standartlar Türk Standartları Enstitüsü Kuruluşu

TSE, CE, Tıbbi Cihaz Direktifleri, Standartlar Türk Standartları Enstitüsü Kuruluşu TSE, CE, Tıbbi Cihaz Direktifleri, Standartlar Türk Standartları Enstitüsü Kuruluşu Uzm. Ecz. Zeynep Füsun DENLİ Türk Standartları Enstitüsü, ANKARA Türk Standartları Enstitüsü (TSE); her türlü madde ve

Detaylı

TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ İÇİN REHBER

TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ İÇİN REHBER TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ İÇİN REHBER 1 REHBER Bu rehber kitap genel bir bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple yasal bir düzenleme gibi algılanmamalıdır. Üreticiler ve diğer ilgililer bu rehberden ziyade

Detaylı

SAĞLIK ARAŞTIRMALARINDA AMACA GÖRE FARKLI TASARIMLAR

SAĞLIK ARAŞTIRMALARINDA AMACA GÖRE FARKLI TASARIMLAR SAĞLIK ARAŞTIRMALARINDA AMACA GÖRE FARKLI TASARIMLAR Sağlık araştırmaları, araştırmacıların gözlemlerine dayanan sağlık olaylarını tanımlamak, nedenlerini belirlemek ya da bir sağlık sorununu iyileştirmek

Detaylı

YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ 9 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26398 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110819-9.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110819-9.htm Sayfa 1 / 15 19 Ağustos 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28030 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ 9 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26398 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ MALZEME ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ MALZEME ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ MALZEME ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-9041-17-1 YAYIN NO: KB: 2909 - ÖİK: 747 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu

Detaylı

KISA VADE MEVZUAT UYUMU

KISA VADE MEVZUAT UYUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI KISA VADE MEVZUAT UYUMU SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ULUSAL PROGRAM ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİRİNCİ BASKI ANKARA Eylül 2002 T.C.

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ VE STRATEJİ ÖNERİSİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ VE STRATEJİ ÖNERİSİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ VE STRATEJİ ÖNERİSİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ VE STRATEJİ ÖNERİSİ Kavramlar Dünyada Durum ve Ülke Örnekleri Türkiye de Durum, Analizler ve Strateji

Detaylı

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan tıbbî

Detaylı

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; vücut dışında (in-vitro)

Detaylı

İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu (Güncelleme 07.12.11)

İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu (Güncelleme 07.12.11) İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu (Güncelleme 07.12.11) 1. GİRİŞ İyi Klinik Uygulamaları (İKU), gönüllülerin katılımını içeren klinik araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, kaydedilmesi ve raporlanmasına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL İLETİŞİM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

DÜNYADA VE AVRUPADA TIBBİ MALZEME SEKTÖRÜ

DÜNYADA VE AVRUPADA TIBBİ MALZEME SEKTÖRÜ DÜNYADA VE AVRUPADA TIBBİ MALZEME SEKTÖRÜ Avrupa Birliği Ülkelerinde Tıbbi Malzemenin Yasal Tarifi ve Sınıflandırılması Avrupa Birliği nde Tıbbi Malzeme Sektörünün Örgütlenmesi Avrupa Birliği nde Tıbbi

Detaylı

Faz 0,I, II, III,IV İlaç Araştırmaları ve Biyobelirteçler

Faz 0,I, II, III,IV İlaç Araştırmaları ve Biyobelirteçler Faz 0,I, II, III,IV İlaç Araştırmaları ve Biyobelirteçler Prof. Dr. Yağız ÜRESİN Dr. Belen TERLEMEZ İTF Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Klinik Farmakoloji Bilim Dalı Ekim 2014 KLİNİK ÇALIŞMA DÖNEMLERİ

Detaylı

İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU 15.07.2014

İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU 15.07.2014 1. GİRİŞ Temelini güncel Helsinki Bildirgesi ne dayanan ilkelerden alan iyi klinik uygulamaları, insanlar üzerinde yapılacak olan klinik araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, kaydedilmesi ve raporlanmasına

Detaylı

Sağlıkta Kalite Standartları Hastane

Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı SKS-Hastane (Versiyon-5; Revizyon-00) 1.Baskı: Ankara, Temmuz 2015 ISBN: 978-975-590-558-7

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

YÖNETMELİK. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. 6 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29111 YÖNETMELİK Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

GSS TİTUBB WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU

GSS TİTUBB WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU GSS TİTUBB WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TABLOSU GİRİŞ: 3 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasının kullanım amacı ve Kapsamı: 3 TITUBB SÜREÇ AÇIKLAMALARI: 5 HUAP Projesi, EKAP

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Ocak 2014 Sayı: 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE HASTANESİ HABER BÜLTENİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE HASTANESİ BÜLTENİ OCAK 2014 SAYI:1 ISSN:...?????????? AKÜ Adına Sahibi

Detaylı

İyi Farmakovijilans Uygulamaları (İFU) Kılavuzu. Modül III-Periyodik Yarar/Risk Değerlendirme Raporu

İyi Farmakovijilans Uygulamaları (İFU) Kılavuzu. Modül III-Periyodik Yarar/Risk Değerlendirme Raporu İyi Farmakovijilans Uygulamaları (İFU) Kılavuzu Modül III-Periyodik Yarar/Risk Değerlendirme Raporu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 26.09.2014 İçindekiler BÖLÜM I Giriş 1.1. Giriş... 3 BÖLÜM II Yapılar

Detaylı

Sentez veya doğal kaynaklar ile elde edilen herhangi bir ilacın (kimyasal maddenin),

Sentez veya doğal kaynaklar ile elde edilen herhangi bir ilacın (kimyasal maddenin), DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2006; 37:78-83 Klinik ilaç araflt rmalar Alper B. skit 1,2 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 2 T.C. Sağlık Bakanlığı Merkezi

Detaylı

KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ

KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ 44 KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ Dr. Levhi AKIN Postoperatif morbidite üzerine etkili birçok faktör vardır 1 (Şekil 1). Kanıta dayalı çalışmalar, cerrahi hasta bakımındaki bazı geleneksel yaklaşımların

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç MADDE 1. Bu yönergenin amacı; Acıbadem Üniversitesi'nde deney hayvanları ile yapılacak

Detaylı

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: 19 Nisan 2011 HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinin 7 nci

Detaylı

ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ve KAPSAMI 1.1. Sigortacı, işbu sigorta ile, sigortalı ve/veya sigortalıların, sigorta sözleşmesi dönemi içerisinde sigorta süresi içinde hastalanmaları

Detaylı