T AD. Oksijen iletkenliklerinin farklı iki yumuşak kontakt lensin kornea kalınlığı üzerine etkisi ARAŞTIRMA. Alparslan Şahin 1, Ahmet Özkagnıcı 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T AD. Oksijen iletkenliklerinin farklı iki yumuşak kontakt lensin kornea kalınlığı üzerine etkisi ARAŞTIRMA. Alparslan Şahin 1, Ahmet Özkagnıcı 2"

Transkript

1 Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (1) :30-36 T AD ARAŞTIRMA Oksijen iletkenliklerinin farklı iki yumuşak kontakt lensin kornea kalınlığı üzerine etkisi Alparslan Şahin 1, Ahmet Özkagnıcı 2 1 Harput Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, ELAZIĞ 2 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA Özet Amaç: İlk kez kontakt lens kullanmaya başlayan olgularda, oksijen iletkenlikleri farklı olan iki yumuşak kontakt lensin kornea kalınlığı üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmada 28 hastanın 56 gözü prospektif olarak incelendi. Kornea kalınlık ölçümleri Pentacam (Oculus Inc) cihazı ile yapıldı. Grup I de Soflens Comfort (Bausch & Lomb), Grup II de ise O 2 Optix (Ciba Vision) kontakt lensleri kullanıldı. Olguların kornea kalınlıkları kontakt lens kullanmaya başlamadan önce, kontakt lens kullanımının 15., 30. ve 90. gününde 9 farklı korneal bölgede ölçüldü. Bulgular: 15. gün alınan tüm ölçümlerde kornea kalınlık artışı saptandı ancak gruplarda sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Her iki grup toplamında ise 15. gün ölçümlerinde santral, süperior, inferior nasal, inferior ve süperior temporalde istatistiksel olarak anlamlı kalınlık artışı saptandı. 30. gün ve 90. gün ölçümlerine ise başlangıç değerine göre istatistiksel olarak anlamlı olmayan kalınlık artışı saptandı.her iki kontakt lens kullanımı ile ilk haftalarda korneal kalınlıkta artma, birinci aya doğru kornea kalınlığında azalma saptandı. Üçüncü aya doğru ise kornea kalınlığında istatistiksel olarak anlamlı olmayan artış tespit edildi. Kornea kalınlık değişimleri gruplar arasında karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar bulunmadı. Yazışma Adresi: Dr Alparslan ŞAHİN Elazığ Harput Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, ELAZIĞ Tel: e-posta: Sonuç: Kullanılan kontakt lenslerin Dk/t değerleri 15.7 ve 138 dir. Bu değerler günlük kullanım modalitesinde korneal oksijenasyonu etkileyecek kritik Dk/t değerinin üzerindedir. Çalışmadaki lenslerin kornea kalınlığında anlamlı artış yapmamasını bu değerler açıklamaktadır. Bu nedenle günlük kullanım modalitesinde korneal oksijenasyonu etkileyecek kritik Dk/t değerinin üzerindeki kontakt lenslerin kornea kalınlığına etkileri arasında anlamlı fark olmadığı söylenebilir. Anahtar Kelimeler: korneal kalınlık, oksijen, yumuşak kontakt lens The effects of two soft contact lenses with different oxygen transmissions on corneal thickness Aim: The investigation of the effects of two soft contact lenses with different oxygen transmissions on corneal thickness in patients who were wearing contact lens for the first time was aimed. Materials and Methods: In the study, 56 eyes of 28 patients are investigated prospectively. Corneal thickness was measured using Pentacam (Oculus Inc). Soflens Comfort (Bausch & Lomb) contact lenses were used in Group I and O 2 Optix (Ciba Vision) contact lenses were used in Group II. Thickness measurements were performed in nine regions of cornea at the baseline examination and 15th, 30th and 90th days of contact lens wear. Results: An increase in the corneal thickness was noted at the 15th day compared to the baseline measurements in both study groups, though it was not statistically significant. However the statistical analysis of the measurements at the 15th day in both groups together showed a significant increase in corneal thickness in the superior, inferior nasal,

2 31 Farklı iki yumuşak kontakt lens ve kornea kalınlığı inferior and superior temporal corneal regions. Measurements performed at the 30th and 90th days were also higher than the baseline measurements but the statistical analysis revealed no significance. An increase in the corneal thickness was determined in the first weeks which decrased at the 30th day in both contact lens groups. The 90th day measurements showed an increase again, however, it was not statistically significant. When corneal thickness changes in both groups were compared with each other, the analyses were not statistically significant. Conclusion: The Dk/t values of the contact lenses used in the study were 15.7 and 138. These values are over the critical Dk/t value that might effect the corneal oxygenisation in daily wear modality. These values explain the insignificant increase of corneal thickness after contact lens wear in the study. These results denoted that contact lenses with a Dk/t higher than the critical level did not cause a significant difference on corneal thickness in daily wear. Key Words: corneal thickness, oxygen, soft contact lens Gözlük camları ile elde edilen optik düzeltmede sınırlı bir görme alanı vardır. Refraksiyon kusurunun derecesine göre görüntü boyutları değişir, ışık sapmaları ve sferik aberasyonlar oluşur. Anizometropi durumunda ise iki göz arası refraktif fark nedeniyle tam bir düzeltme yapılamaz. Buna karşın kontakt lensler ile elde edilen görüntünün tüm bakış yönlerinde aynı olması, laterale bakış durumlarında gözlük camları ile oluşan oblik astigmatizmanın olmayışı, geniş bir görme alanı sağlamaları, anizometropi olgularında gözlük camları ile elde edilen farklı retinal hayalin kontakt lensler ile normale yakın olması kontakt lenslerin önemli avantajlarıdır. Kontakt lenslerin, refraksiyon kusuru olan kişilerde görme fonksiyonunu en üst seviyeye çıkartması, gözlük kullanımındaki gibi estetik açıdan rahatsızlık hissi vermemesi gibi avantajlarının yanında birtakım dezavantajları da mevcuttur. Kontakt lensler gözde kaldığı süre içinde kronik bir travma oluşturarak kornea fizyolojisini etkilemektedir. Az ya da çok olmak üzere korneal kalınlık ve kurvatur değişikliklerine sebep olabilmektedir. Yumuşak kontakt lensler, kullanım ve uyum kolaylığı nedeniyle son yıllarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Yumuşak kontakt lensler üretildikleri materyalin özelliklerine, su içeriklerine ve kullanım şekline göre korneaya olan etkileri de farklı olabilmektedir. Bu çalışma, ilk kez kontakt lens kullanmaya başlayan olgularda, oksijen iletkenlikleri farklı olan iki yumuşak kontakt lensin kornea kalınlığı üzerine olan etkisini değerlendirmek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Kontakt Lens Bölümüne lens kullanmak için ilk kez başvuran 28 olgunun 56 gözünde, oksijen geçirgenlikleri farklı olan iki yumuşak kontakt lens kullanımının kornea kalınlığı üzerine etkileri araştırıldı. Olguların Snellen eşeli kullanılarak tashihsiz ve tashihli görme keskinlikleri tespit edildi. Göziçi basınçları pnömotonometre ile (Topcon CT-60) ölçüldü. Ön segment ve fundus muayenesi biomikroskopla (Nikon FF-3) yapıldı. Oftalmolojik muayenelerinde refraksiyon kusuru bulunan olgular kontakt lens birimine yönlendirildi. Pentacam (Oculus Inc) cihazı ile kornea kalınlıkları ölçüldü. Daha sonra hastalara oksijen geçirgenlikleri farklı iki kontakt lensin özellikleri anlatıldı ve lens seçimi hastanın tercihine bırakıldı. Ölçüm sonucuna göre kontakt lens takılarak biomikroskop muayenesi ile değerlendirilen olgular, bir saat bekletilip biomikroskopi ile lens uygunluğu tekrar değerlendirildi. Kontakt lense yeterli uyum gösteren olgulara lens reçete edilip, lensin kullanılması, bakımı ve temizlenmesi öğretildi. Her iki grupta da, olguların kontakt lensleri günlük kullanım modalitesi şeklinde uygulaması anlatıldı. Olgular kullandıkları lens cinsine göre iki gruba ayrıldı. Soflens Comfort (Bausch & Lomb) kullanan gruptaki (Grup I) 15 olgunun 30 gözü, O 2 Optix (Ciba Vision) kullanan gruptaki (Grup II) 13 olgunun 26 gözü değerlendirmeye alındı. Her iki grubun da lens kullanmaya başlamadan önce, kullanmaya başladıktan 15 gün, 30 gün ve 90 gün sonra olmak üzere toplam 4 kez Pentacam (Oculus Inc) cihazı ile pakimetri ölçümleri alındı. Pakimetri ölçümleri santral kornea ve santralden 3 mm uzaklıkta 8 periferik noktadan alındı. Günlük değişimleri en aza indirmek için ölçümler saatleri arasında yapıldı. Kontrol ölçümleri kontakt lensin çıkarılmasından hemen sonra gerçekleştirildi. Soflens Comfort lensleri hilafilcon B adı verilen hidrojel materyalden üretilmiştir. Döküm kalıp tekniği ile üretilen hilafilcon B, HEMA polimerlerinden oluşmaktadır. Lensin su içeriği %59 dur. Refraktif indeksi 1.40 tır. Oksijen

3 32 Şahin ve Özkagnıcı Tablo 1. Grup I ve Grup II de yer alan olguların özellikleri Erkek Kadın Toplam Yaş ortalaması (yıl) (ort. ± SD) Refraksiyon değerleri (D) (ort. ± SD) Göz içi basıncı (mmhg) (ort. ± SD) Grup I ± ± ±1.9 Grup II ± ± ±1.7 Toplam ± ± ±2.1 Tablo 2. Grup I de yer alan olguların başlangıç, 15. gün, 30. gün ve 90. gün kornea kalınlık ölçümü ortalamaları Başlangıç 15. gün 30.gün 90. gün Santral (µ) 554µ21 560µ30 558µ28 561µ28 Süperior (µ) 677µ24 690µ31 682µ33 685µ44 Süperonazal (µ) 659µ26 667µ30 662µ31 663µ34 Nazal (µ) 634µ22 641µ33 635µ34 64µ233 İnferonazal (µ) 641µ25 651µ36 646µ36 651µ37 İnferior (µ) 625µ26 635µ34 631µ31 634µ29 İnferotemporal (µ) 615µ20 622µ27 618µ27 621µ29 Temporal (µ) 619µ20 624µ32 623µ31 623µ33 Süperotemporal. ( µ) 644µ19 653µ35 648µ30 648µ35 Tablo 3. Grup I de yer alan olguların başlangıç, 15. gün, 30. gün ve 90. gün kornea kalınlık ölçümü farkı ortalamaları 15. gün (ort. ± SD) 30.gün (ort. ± SD) 90. gün (ort. ± SD) Santral (µ) 7.10± ± ±12.18 Süperior (µ) 11.23± ± ±21.26 Süperiornazal (µ) 9.90± ± ±15.47 Nazal (µ) 10.96± ± ±16.34 İnferiornazal (µ) 13.56± ± ±18.63 İnferior (µ) 10.23± ± ±16.71 İnferiortemporal (µ) 8.06± ± ±20.78 Temporal (µ) 7.53± ± ±19.27 Süperiortemporal(µ) 12.30± ± ±21.30 geçirgenliği 22 dir. Oksijen iletkenlik değeri ise 15.7 dir. Lensin temel eğrisi 8.6 mm ve santral kalınlığı ise 0.14 mm dir. Kullanıcının lensi rahatlıkla görebilmesi için hafif mavi renkli olarak üretilmiştir. Lensin çapı 14.2 mm dir. Lens FDA sınıflamasında Grup II de yer almaktadır. O 2 Optix lensleri, yaklaşık %33 su ve %67 lotrafilcon B den (hidrojel içeren bir silikon) oluşmaktadır. Döküm kalıp tekniği ile üretilen O 2 Optix, siloxane makromerleri ve N,Ndimethylacrylamide polimerlerinden oluşmuştur. Ayrıca kullanıcının lensi daha rahat görebilmesi

4 33 Farklı iki yumuşak kontakt lens ve kornea kalınlığı için phthalocyanine denilen ve lense hafif mavi renk veren bir madde de içermektedir. Yüzey iyileştirilmesi, 25 nm kalınlığında yüksek refraktif indeksli plazma kaplama tekniği ile sağlanmıştır. Lensin refraktif indeksi 1.42 dir. Oksijen geçirgenliği 110 dur. Oksijen iletkenlik değeri ise 138 dir. Lens çapı 14.2 mm, santral kalınlığı 0.08 mm dir. Lensin temel eğrisi 8.6 mm dir. O 2 Optix lensi FDA sınıflamasında Grup I de yer almaktadır. İstatistiksel değerlendirme için SPSS (Statistical Package for Social Science, Worldwide Heaquarters SPSS Inc.) 9.05 Windows paket programı kullanıldı. Verilerin özeti, ortalama±standart sapma şeklinde gösterildi. Gruplar arası yapılan karşılaştırmada iki yönlü varyans analizi kullanıldı. Gruplar içinde her iki grup toplamında sağ-sol gözlerin karşılaştırılmasında ise Mann Whitney U testi kullanıldı. Anlamlılık seviyesi p<0.05 olarak kabul edildi. Bulgular Çalışmaya dahil edilen 28 olgunun tamamında basit miyopi tespit edildi. Olguların 19 u kadın 9 u erkekti. Gruplarda yer alan olguların demografik ve diğer özellikleri Tablo 1 de gösterilmiştir. Grup I de yer alan tüm olguların kornea kalınlık değerleri ortalaması Tablo 2 te gösterilmiştir. Grup I deki olgulardan alınan ölçümler değerlendirildiğinde 15. günde yapılan ölçümlerde başlangıca göre tüm bölgelerde saptandı (p>0.05). Otuzuncu günde başlangıca göre alınan ölçümlerde tüm ölçüm bölgelerinde saptandı (p>0.05). Doksanıncı günde başlangıca göre alınan ölçümlerde tüm ölçüm bölgelerinde saptandı (Tablo 3)(p>0.05). Onbeşinci gün ve 30. günde alınan ölçümler arasında, tüm ölçüm bölgelerinde istatistiksel olarak anlamlı olmayan korneal kalınlık azalması saptandı (p>0.05). Onbeşinci gün ve 90. gün alınan ölçümler karşılaştırıldığında, santral ve nazalde korneal kalınlık artışı, diğer bölgelerde ise kalınlık azalması saptandı, ancak hiçbir değer istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05). Otuzuncu gün ve 90. gün alınan ölçümler arasında tüm ölçüm bölgelerinde istatistiksel olarak anlamlı olmayan kalınlık artışı saptandı (p>0.05). Grup II de yer alan tüm olguların kornea kalınlık değerleri ortalaması Tablo 4 te gösterilmiştir. Grup II deki olgular değerlendirildiğinde 15. günde yapılan ölçümlerde başlangıca göre tüm bölgelerde istatistiksel olarak anlamlı olmayan kalınlık artışı saptandı (Tablo 5) (p>0.05). 30. günde alınan ölçümlerde, başlangıca göre tüm ölçüm bölgelerinde istatistiksel olarak anlamlı olmayan kalınlık artışı saptandı (p>0.05). Doksanıncı günde yapılan ölçümlerde ilk ölçüme göre tüm bölgelerde kalınlık artışı saptanırken, sadece santral, temporal ve inferior temporalde istatistiksel olarak anlamlı kalınlık artışı tespit edildi (p<0.05). Onbeşinci gün ve 30. günde alınan ölçümlere göre, tüm ölçüm bölgelerinde istatistiksel olarak anlamlı olmayan korneal kalınlık azalması saptandı (p>0.05). 15. gün ve 90. gün alınan ölçümlere göre, inferior nazalde korneal kalınlık artışı, diğer bölgelerde ise kalınlık azalması saptandı, ancak hiçbir değer istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05). Otuzuncu gün ve 90. gün alınan ölçümler karşılaştırıldığında tüm ölçüm bölgelerinde saptandı (p>0.05). Her iki grup içinde ve kümülatif olarak tüm olgularda sağ korneal kalınlık değerleri ile sol korneal kalınlık değerleri karşılaştırıldı ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamsız bulundu (p>0.05). İki farklı lens kullanan Grup I ve Grup II de yer alan olguların başlangıç, 15., 30. ve 90. gün alınan korneal kalınlık değerleri gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Tartışma Kontakt lensler, refraksiyon kusurunu düzeltmede alternatif bir unsur olması yanında kozmetik nedenlerden dolayı son yıllarda, gelişen teknolojiler sayesinde daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmıştır. Ancak bunun yanında kontakt lens kullanımına bağlı istenmeyen oküler etkiler oluşabilmektedir. Kontakt lensler, korneanın oksijenizasyonunu bozarak ve kornea üzerine mekanik travmaya neden olarak bu komplikasyonlara yol açabilmektedir. Korneanın atmosferik oksijeni kullanmasında bariyer etkisine neden olan kontakt lenslerin oksijen iletkenliği önem arzetmektedir. Her ne kadar günümüzdeki teknolojik gelişmelerin sonucunda daha yüksek oksijen geçirgenliği olan lensler üretilse de, kontakt lensler korneanın oksijen ihtiyacını tam olarak karşılayacak düzeye erişememişlerdir. Bu nedenle kontakt lens kullanımına bağlı olarak korneanın fizyolojisi ve şekli etkilenmektedir.

5 34 Şahin ve Özkagnıcı Tablo 4. Grup II de yer alan olguların başlangıç, 15. gün, 30. gün ve 90. gün kornea kalınlık ölçümü ortalamaları Başlangıç 15. gün 30.gün 90. gün Santral (µ) 537±40 543±39 541±38 546±35 Süperior (µ) 655±41 659±41 655±42 659±42 Süperonazal (µ) 639±44 642±42 639±41 645±41 Nazal (µ) 617±45 622±41 617±39 624±39 İnferonazal (µ) 629±43 636±46 629±42 633±40 İnferior (µ) 612±40 617±40 614±40 617±37 İnferotemporal (µ) 593±36 598±38 597±40 603±35 Temporal (µ) 596±40 606±40 602±38 611±37 Süperotemporal. (µ) 621±41 629±41 624±40 629±40 Tablo 5. Grup II de yer alan olguların başlangıç, 15. gün, 30. gün ve 90. gün kornea kalınlık ölçümü farkı ortalamaları 15. gün (ort. ± SD) 30.gün (ort. ± SD) 90. gün (ort. ± SD) Santral (µ) 6.53± ± ±13.91 Süperior (µ) 5.03± ± ±14.94 Süperiornazal (µ) 5.38± ± ±11.42 Nazal (µ) 4.26± ± ±15.08 İnferiornazal (µ) 8.11± ± ±17.64 İnferior (µ) 6.00± ± ±15.43 İnferiortemporal (µ) 6.11± ± ±9.93 Temporal (µ) 6.84± ± ±20.84 Süperiortemporal(µ) 6.07± ± ±13.67 Kornea kalınlığı, korneanın metabolik durumunun iyi bir göstergesidir. Kornea kalınlık ölçümü ile korneal fizyolojik değişiklikler, travma ve hipoksiye bağlı değişiklikler değerlendirilebilir. Özellikle son yıllarda yaygınlaşan refraktif cerrahide kornea kalınlık ölçümlerinin klinik önemi dolayısıyla, refraktif cerrahi planlanan kontakt lens kullanıcılarında kornea kalınlık değişimlerinin tespiti büyük önem kazanmaktadır. Bu çalışmadaki amaç, oksijen iletkenlik özellikleri farklı iki yumuşak kontakt lensin kornea kalınlığına etkisini incelemekti. Bu amaçla daha önce kontakt lens kullanmamış, oküler ve sistemik hastalığı olmayan olguların ölçümlerinde, diurnal değişimlerden etkilenmemek için saat saatleri arasında yapıldı. Bu özellikle korneanın diurnal değişimlerini minimize etmek açısından oldukça önemlidir. Mevcut çalışmalar neticesindeki ortak görüş, kontakt lens kullanımının kornea kalınlığını etkilediği yönündedir. Literatürdeki çalışmalarda, kontakt lens kullanımına bağlı ilk başlarda kornea kalınlık artışı, uzun süreli kullanımlarda ise kornea kalınlığında azalma olduğu gösterilmiştir (1-3). Kontakt lens kullanımını takiben ilk 3 saat ile 3 ay arasında kalınlık artışını bildiren muhtelif yayınlar mevcuttur. Bruce ve Brennan, önceden kontakt lens kullanmayan hastalarına, 3 ay boyunca yumuşak kontakt lens kullandırmışlar, kontakt lensin kornea üzerine etkilerini değerlendirmişlerdir. Kornea ödeminin birkaç gün sonra maksimum seviyeye ulaştığını ve birinci aya doğru yavaş yavaş ödemin çekilip korneanın normal kalınlık değerine yaklaştığını saptamışlardır (4). Bu çalışmada da kontakt lens kullanımını takiben tüm olgularda 15. günde alınan kornea kalınlık ölçümlerinde artış tespit edildi, ancak sadece tüm gruplar birlikte değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı (p<0.05). Grup I ve Grup II ayrı ayrı değerlendirildiğinde tüm bölgelerde kalınlık artışı olmakla beraber istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Bu durum gruplardaki olgu sayısının az olması ile açıklanabilir. Otuzuncu gün ölçümlerinde tüm olgularda başlangıç ölçümlerine göre anlamlı olmayan kalınlık artışı, 15. gün ölçümlerine göre de anlamlı olmayan kalınlık azalması saptandı (sırasıyla p>0.05 ve p>0.05). 90. gün

6 35 Farklı iki yumuşak kontakt lens ve kornea kalınlığı ölçümlerinde tüm olgularda başlangıç ölçümlerine göre anlamlı olmayan kalınlık artışı tespit edildi. Tespit edilen bu sonuçlar, literatürle uyumlu çıkmıştır (1-3). Otuzuncu gün yaptığımız ölçümlerde, kornea ödeminin çözüldüğünü ancak normal kornea kalınlık değerlerine inmediği tespit ettik. Doksanıncı gün ölçümlerinde, yine kornea kalınlık değerleri yüksekti ve bu değerler 30. gün ölçümlerine yakın idi. Kornea ödemi 30.güne doğru stabilleşmekte ve sonraki seyrinde de aynı düzeyde devam etmektedir. Çalışmada, 15. gün ölçümlerinde anlamlı kalınlık artışı, sadece tüm gruplar toplamında santral, süperior, inferior nazal, inferior ve süperior temporal bölgelerde saptandı. Burada alt ve üst periferdeki kalınlık artışının fazla olması, göz kapaklarının kontakt lensin oksijen iletimini engellemesine bağlı olabileceğini düşündürmektedir. Çalışmadaki kornea kalınlık artışı, akut dönemde anaerobik glikolizden oluşan ve stromada biriken laktatın osmotik etkisine, kronik dönemde ise stromal ph nın asidoza kayması sonucu olabilir. Kylce, in vitro tavşan modelinde, laktatın indüklediği osmotik su geçişi teorisiyle, hipoksinin uyardığı stromal laktat konsantrasyon artışının hipoksiye bağlı kornea ödemine yol açtığını bulmuştur (5). Huff tarafından yapılan daha sonraki çalışmalar, laktatın osmotik etkisi teorisi ile uyumludur (6,7). Son yıllarda yapılan çalışmalar, hipoksiye bağlı olarak kornea epitelinin HETE (Hidroksieikosatetraenoik asit) benzeri inflamatuar mediatörler ürettiğini, bu maddelerin de endoteldeki Na-K-ATPaz enziminin bloke ederek stromal ödeme yol açtığını göstermiştir (8). Bunun yanında epitelde üretilen HETE, endotelde ödem oluşturacak kadar yeterli miktara ulaşabildiği henüz gösterilmemiştir. Bundan başka, yapılan bir çalışmada topikal antiinflamatuar bir ilaç olan ve HETE oluşumunu azaltan diklofenak sodyumun, korneal ödem üzerine etkisi olmadığını göstermiştir (9). Korneal ödeme yol açan bir diğer muhtemel faktörde azalmış endotelyal ph dır. Son çalışmalar, birkaç hafta sonra gözlenen laktat üretimindeki azalmaya rağmen korneal ödemin devam etmesini, kontakt lens kullanımına bağlı laktat artışı olmamasının yanında ph düşmesinin endotel fonksiyonlarını yavaşlatacak kadar yeterli düzeye erişmesi ile yorumlanmaktadır. Bu sonuçlar Cohen ve ark nın, endotelyal ph nın düşmesinin endotelyal pompanın etkisini azalttığını, yükselmiş korneal CO 2 konsantrasyonlarının kornea ödeminin çözülme hızını yavaşlattığını gösteren sonuçları ile uyumludur (10). Diğer yandan, nitrojen verilerek oluşturulan korneal ödemin %5 CO 2 eklenmesiyle azalması, asidik ortamın glikolizi ve dolayısıyla laktat üretimini azalttığını düşündürmektedir (11,12). Bununla beraber, tavşan endotelinin in vitro olarak solüsyona batırmak suretiyle ph sının düşürülmesi ile endotelyal ph azalması sağlanmış, ancak sonuç olarak korneal kalınlık ve böylece endotelyal sıvı transportuna bir etkisi olmadığı gösterilmiştir (13). Bu çalışmalar ışığında, akut korneal ödem primer olarak laktatın osmotik etkisine bağlı oluşmakta iken, kronik kornea ödemi ise daha ziyade endotelyal ph nın düşmesi ile etkilenmektedir. Brennan, Dk/t değeri 200 ve Dk/t değeri 20 olan iki kontakt lensin açık gözdeki oksijen basınç profillerini karşılaştırmıştır (14). Bu Dk/ t farklılığına rağmen yüksek Dk/t değeri olan lensin ancak %20 daha fazla oksijen geçişine izin verdiğini saptamış ancak buna karşın her iki lens kullanımı ile korneanın toplam oksijen tüketiminin aynı olduğunu tespit etmiştir. Çalışmada kullanılan lenslerin Dk/t değerleri Grup I de 15.7 ve Grup II de 138 dir. Benjamin in (15) sınıflamasına göre, Soflens Comfort ılımlı, O 2 Optix ise hiper yüksek Dk/t sınıfına girmektedir. Bu farklılığa rağmen çalışmada günlük kullanımda iki lens arasında korneal kalınlık değişimleri arasında anlamlı fark tespit edilmedi. Çalışmada kullanılan her iki kontakt lens ile göz açık kaldığında, özellikle Soflens Comfort lenslerin Dk/t değerinin çok daha düşük olmasına karşın kornea oksijenasyonunun etkilenmediğini göstermektedir. Bu durum kornea oksijenasyonunu bozmayacak kadar düşük Dk/t değerinin, kontakt lenslerin günlük kullanım modalitesi ile kornea kalınlığına etkisi bakımından fark olmadığı sonucuna işaret etmektedir. Çalışma neticesinde kullanılan her iki lens cinsinin günlük kullanım modalitesi ile kornea kalınlığı üzerine benzer etkileri olduğu tespit edilmiştir. Kontakt lens kullanımının ilk haftalarında korneal kalınlık artışı bu çalışmanın da teyit ettiği gibi bilinmektedir. Bunun yanında, uzun dönem kullanım sonrası kornea kalınlığında azalma olduğunu bildiren pek çok yayın mevcuttur (16,17). Sonuç olarak, refraktif kornea cerrahisi için muhtemel adaylar olan kontakt lens kullanıcılarında, kullandıkları lens türüne göre meydana gelen kornea değişikliklerinin bilinmesi, refraktif cerrahi sonrası oluşabilecek komplikasyonların asgari düzeye indirilmesinde önemli katkı sağlayacaktır.

7 36 Şahin ve Özkagnıcı Kaynaklar 1. Miller D. Contact lens-induced corneal curvature and thickness changes. Arch Ophthalmol 1968; 80: Yeniad B, Yiğit B, İşsever H. Effects of contact lenses on corneal thickness and corneal curvature during usage. Eye Contact Lens 2003; 29: Kaluzny JJ, Orzalkiewicz A, Czajkowski G. Changes of corneal thickness in patients wearing frequent-replacement contact lenses. Eye Contact Lens 2003; 29: Bruce AS, Brennan NA. Comparison of clinical diagnostic tests in hydrogel extended wear. Optometry and Vision Science 1994; 71: Klyce SD. Stromal lactate accumulation can account for corneal oedema osmotically following epithelial hypoxia in the rabbit. J Physiol 1981; 321: Huff JW. Effects of sodium lactate on isolated rabbit corneas. Invest Ophthalmol Vis Sci 1990; 31: Huff JW. Contact lens-induced edema in vitro: ion transport and metabolic considerations. Invest Ophthalmol Vis Sci 1990; 31: Conners MS, Stoltz RA, Davis KL, et al. A closed eye contact lens model of corneal inflammation. Part 2: inhibition of cytochrome p450 arachidonic acid metabolism alleviates inflammatory sequelae. Invest Ophthalmol Vis Sci 1995; 36: Goldberg MA, McNamara N, Nguyen NT, et al. Effect of diclofenac sodium (Voltaren) on hypoxia-induced corneal edema in humans. CLAO J 1995; 21: Cohen SR, Polse KA, Brand RJ, Bonanno JA. Stromal acidosis affects corneal hydration control. Invest Ophthalmol Vis Sci 1992; 33: McNamara NA, Polse KA, Bonanno JA. Stromal acidosis modulates corneal swelling. Invest Ophthalmol Vis Sci 1994; 35: Sarroca A, Lin S, Bonanno JA. The effects of low ph and CO 2 on bovine corneal lactate production. CLAO J 1997; 23: Huff JW. Contact lens-induced stromal acidosis and edema are dissociable in vitro. Invest Ophthalmol Vis Sci 1991; 32: Brennan NA. Beyond flux: Total corneal oxygen consumption as an index of corneal oxygenation during contact lens wear. Optom Vis Sci 2005; 82: Benjamin WJ. Downsizing of Dk and Dk/L: The difficulty in using hpa instead of mmhg. Int Contact Lens Clin 1996; 23: Holden BA, Sweeney DF, Vannas A, Nillson KT, Efron N. Effects of long term extended contact lens wear on human cornea. Invest Ophthalmol Vis Sci 1985; 26: Aquavella JV, Rao GN The contact lens physiological considerations. In: Contact lenses, JB. Lippincott Company, Philadelphia, 1987; 1: 1-38.

Silikon Hidrojel Kontakt Lens Kullanımının Kornea Morfolojisi Üzerindeki Uzun Dönem Etkileri

Silikon Hidrojel Kontakt Lens Kullanımının Kornea Morfolojisi Üzerindeki Uzun Dönem Etkileri DO I: 10.4274/tjo.42.70894 Özgün Araflt rma / Original Article Silikon Hidrojel Kontakt Lens Kullanımının Kornea Morfolojisi Üzerindeki Uzun Dönem Etkileri The Long-Term Effects of Silicone Hydrogel Contact

Detaylı

SCHWIND AMARIS ile SmartPulse Teknolojisi kullanılarak TransPRK tedavisinin çok-merkezli olarak Sonuçlarının Değerlendirilmesi

SCHWIND AMARIS ile SmartPulse Teknolojisi kullanılarak TransPRK tedavisinin çok-merkezli olarak Sonuçlarının Değerlendirilmesi klinik çalışma 2015 SCHWIND AMARIS ile SmartPulse Teknolojisi kullanılarak TransPRK tedavisinin çok-merkezli olarak Sonuçlarının Değerlendirilmesi David T. Lin, MD, Canada, Paolo Vinciguerra, MD, Italy,

Detaylı

Sferik Kontakt Lens Kullanan Hastalarda Farklı Kontakt Lens Tasarımlarının Görme Kalitesine Olan Etkisi

Sferik Kontakt Lens Kullanan Hastalarda Farklı Kontakt Lens Tasarımlarının Görme Kalitesine Olan Etkisi DOI: 10.4274/tjo.54926 Özgün Araflt rma / Original Article Sferik Kontakt Lens Kullanan Hastalarda Farklı Kontakt Lens Tasarımlarının Görme Kalitesine Olan Etkisi Effects of Different Contact Lens Designs

Detaylı

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER PS1018 Retinal Ven Tıkanıklığı Bulunan Hastalarda Tedavi Başarısını Etkileyen Özellikler Ufuk Adıgüzel, Nurgül Kuş Mersin Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin GİRİŞ-AMAÇ Retina ven tıkanıklıkları

Detaylı

Amaç: Temel refraksiyon açıklaması ve myopi, hipermetropi ve astigmatizmatizma izahıve nasıl düzeltilebildiklerini anlatmak.

Amaç: Temel refraksiyon açıklaması ve myopi, hipermetropi ve astigmatizmatizma izahıve nasıl düzeltilebildiklerini anlatmak. DÖNEM 3 DERSLERİ.. GÖZÜN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ GÖZ MUAYENE YÖNTEMLERİ KIRMA KUSURLARI VE TEDAVİSİ ŞAŞILIK VE TEDAVİSİ GÖZ YAŞI YAPISI, DRENAJ VE HASTALIKLARI KIRMIZI GÖZ GLOKOM OPTİK SİNİR VE GÖRME YOLLARI

Detaylı

Bausch & Lomb Incorporated., Rochester, New York, ABD

Bausch & Lomb Incorporated., Rochester, New York, ABD Torik Lens Performansı: Rotasyonal Düzelmenin Anlaşılması Gerard Cairns, PhD, MCOptom, FAAO Paul China, OD, BS, FAAO Tim Green, MS Bill T Reindel, OD, MS Bausch & Lomb Incorporated., Rochester, New York,

Detaylı

Kornea Laser Cerrahisi

Kornea Laser Cerrahisi Kornea Laser Cerrahisi Doç.Dr.Dr.. Akif Özdamar Refraktif Cerrahi / Kategori Lameller Keratomileusis Lasik İntrakorneal Ring Segment Refraktif Cerrahi / Kategori İnsizyonel Radyal keratotomi Astigmatik

Detaylı

Sayı 13 AYLIK ARAŞTIRMA GÜNCELLEMESİ YAYIN

Sayı 13 AYLIK ARAŞTIRMA GÜNCELLEMESİ YAYIN Bausch and Lomb un aylık araştırma güncelleme yazısına hoşgeldiniz. Bilhassa ön segment üzerine klinik oftalmik araştırmalar konusundaki deneyimlerimize dayanarak, Bausch and Lomb, bizden, her ay araştırma

Detaylı

Cinsiyet, Yaş ve Kırma Kusurunun Kornea ve Konjonktivanın Epitel ve Tüm Kalınlığı Üzerine Etkileri

Cinsiyet, Yaş ve Kırma Kusurunun Kornea ve Konjonktivanın Epitel ve Tüm Kalınlığı Üzerine Etkileri JCEI / 2016; 7 (1): 78-82 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2016.01.0574 RESEARCH ARTICLE Cinsiyet, Yaş ve Kırma Kusurunun Kornea ve Konjonktivanın Epitel ve Tüm

Detaylı

Silikon Hidrojel Kontakt Lenslerin Oküler Yüzeye ve Gözyaşı Fonksiyon Testlerine Uzun Dönem Etkileri

Silikon Hidrojel Kontakt Lenslerin Oküler Yüzeye ve Gözyaşı Fonksiyon Testlerine Uzun Dönem Etkileri DOI: 10.4274/tjo.37268 Özgün Araflt rma / Original Article Silikon Hidrojel Kontakt Lenslerin Oküler Yüzeye ve Gözyaşı Fonksiyon Testlerine Uzun Dönem Etkileri The Long-Term Effects of Silicone Hydrogel

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe,. ofsport Sciences 2000, 11 (1-2-3-4), 47-55 AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ SONRASı insülin VE KAN GliKOZ DEGERlERiNiN incelenmesi Cüneyt AYDIN". Kadir GÖKDEMIR"", ıbrahim

Detaylı

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (2), 83-91 HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Ummuhan BAŞ ASLAN, Ayşe L1VANELlOGLU Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans.

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans. Spor Bilimleli Dergisi Hacettepe f. ofsport SCİences 2000, 11 (1-2-3-4), 56-63 KREATiN YÜKLEMENiN DÜZ VE SLALOM KOŞULARıNDA, SPRiNT PERFORMANSı ÜZERiNE ETKiSi Asaf ÖZKARA *, Rüştü GÜNER**Burak KUNDURACIOGlU*

Detaylı

Sayı 4. Aşağıdaki klinik meslektaş denetimine tabi tutulmuş temel yayınlar incelenecektir:

Sayı 4. Aşağıdaki klinik meslektaş denetimine tabi tutulmuş temel yayınlar incelenecektir: Bausch and Lomb'un aylık araştırma güncelleme yazısına hoşgeldiniz. Bilhassa ön segment üzerine klinik oftalmik araştırmalar konusundaki deneyimlerime dayanarak, Bausch and Lomb, benden, her ay araştırma

Detaylı

KIRMA KUSURLARI. Dr. Ümit BEDEN

KIRMA KUSURLARI. Dr. Ümit BEDEN KIRMA KUSURLARI Dr. Ümit BEDEN Cisimlerinin görüntülerinin retina üzerinde net olarak oluşabilmesi için sağlıklı bir refraksiyon sistemi gereklidir. Göz görme organıdır, hastalıkları sıklıkla görme bozukluğuna

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ZİRKONYA SERAMİK, LİTYUM DİSİLİKAT CAM SERAMİK VE ZİRKONYA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ LİTYUM SİLİKAT CAM SERAMİKLERE UYGULANAN FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN, KOMPOZİT REZİNLERİN TAMİR BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2

Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2 Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 2 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ?

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? Sacide Kılıç* Alime Selçuk Tosun** Elif Eliş* *Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

Sayı 10 Aşağıdaki klinik meslektaş denetimine tabi tutulmuş temel yayınlar incelenecektir:

Sayı 10 Aşağıdaki klinik meslektaş denetimine tabi tutulmuş temel yayınlar incelenecektir: Bausch and Lomb un aylık araştırma güncelleme yazısına hoş geldiniz. Bilhassa ön segment üzerine klinik oftalmik araştırmalar konusundaki deneyimlerimize dayanarak, Bausch and Lomb, bizden, her ay araştırma

Detaylı

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hiakye (Anahtar ögeler) AVD semptomları (II+, Retina dekolmanı, ilişkili genetik bozukluklar

Detaylı

Özgün Araflt rma / Original Article

Özgün Araflt rma / Original Article DOI: 10.4274/tjo.76376 Özgün Araflt rma / Original Article Sık Değişim Hidrojel ve Sık Değişim Silikon Hidrojel Kontakt Lens Kullanan Hastalarda Konjonktival Değişikliklerin İmpresyon Sitolojisi Yöntemi

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme)

Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme) Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Oküler hikaye Irk/ Etnik köken Aile hikayesi Sistemik hikaye Uygun kayıtların gözden geçirilmesi Kullanılan ilaçlar Oküler

Detaylı

Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O.

Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Kan Gazı Nedir? Kanın a s i t ve b a z d u r u m u n u b e l i r l e m e a m a c ı y l a kan gazı değerlerinin belirlenmesi gerekir. Ortaya çıkan

Detaylı

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Diyabetin süresi (II++, GQ, SR) Geçmişteki glisemik kontrol (Hemoglobin A1c) (II++, GQ, SR) İlaçlar (II, GQ, SR)

Detaylı

REÇETE YAZILMA KURALLARI

REÇETE YAZILMA KURALLARI Ünite 20 REÇETE YAZILMA KURALLARI ÜNİTENİN AMAÇLARI Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Optisyenlik mesleğinde kullanılan ve bu kitapçıkta konu içlerinde geçen, Uluslararası reçete yazım kurallarını öğrenerek,

Detaylı

LENS ABERASYONLARI. Bu konu için ayrıca Ünite 19 a bakınız. Fizik-Fizik Geometrik Optik derslerinde de anlatılacaktır.

LENS ABERASYONLARI. Bu konu için ayrıca Ünite 19 a bakınız. Fizik-Fizik Geometrik Optik derslerinde de anlatılacaktır. Ünite 27 LENS ABERASYONLARI ÜNİTENİN AMAÇLARI Bu üniteyi çalıştıktan sonra: Optik sistemlerin kusurlarını aberasyonu (sapınç) anlayacak, Gözlük camlarının dezavantajlarını öğreneceksiniz. ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER

Detaylı

Özgün Araflt rma / Original Article

Özgün Araflt rma / Original Article DOI: 10.4274/tjo.47450 Özgün Araflt rma / Original Article Oküler Hipertansiyon Tanılı Hastalarda Santral Kornea Kalınlığı ile Retina Sinir Lifi Tabakasi Kalınlığı ve Ganglion Hücre Kompleksinin Karşılaştırılması

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Göz Hastalıkları (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN

Detaylı

Kornea Opasitelerinde Silikon Hidrojel Kontakt Lens Uygulamasının Yüksek Sıralı Kornea Aberasyonları ve Görme Kalitesi Üzerine Etkisi

Kornea Opasitelerinde Silikon Hidrojel Kontakt Lens Uygulamasının Yüksek Sıralı Kornea Aberasyonları ve Görme Kalitesi Üzerine Etkisi DO I: 10.4274/tjo.42.19870 Özgün Araflt rma / Original Article Kornea Opasitelerinde Silikon Hidrojel Kontakt Lens Uygulamasının Yüksek Sıralı Kornea Aberasyonları ve Görme Kalitesi Üzerine Etkisi Effects

Detaylı

Refraksiyon kusurları nelerdır? MİYOPİ 03.11.2014. Refraksiyon nedir? Miyop göz uzağı göremez

Refraksiyon kusurları nelerdır? MİYOPİ 03.11.2014. Refraksiyon nedir? Miyop göz uzağı göremez Refraksiyon nedir? Kelime olarak "kırılma" anlamına gelir. Fizik prensip olarak, ışığın bir ortamdan diğerine geçişte açısını değiştirmesi ve hızında değişiklik olması anlamında kullanılır. Göz Hastalıkları

Detaylı

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Dinç Süren 1, Mustafa Yıldırım 2, Vildan Kaya 3, Ruksan Elal 1, Ömer Tarık Selçuk 4, Üstün Osma 4, Mustafa Yıldız 5, Cem

Detaylı

TABLO DÜZENLEME. Biyoistatistik (Ders 5: Tablo Düzenleme) TABLO DÜZENLEME KURALLARI

TABLO DÜZENLEME. Biyoistatistik (Ders 5: Tablo Düzenleme) TABLO DÜZENLEME KURALLARI TABLO DÜZENLEME Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr Tabloların Genel Amacı Elde edilen bulguların yazı metnine başvurmadan, açık kolay anlaşılır bir

Detaylı

Fakoemülsifikasyonda Üst Temporal veya Üst Nazal Şeffaf Korneal Kesinin Yol Açtığı Cerrahi Astigmatizma

Fakoemülsifikasyonda Üst Temporal veya Üst Nazal Şeffaf Korneal Kesinin Yol Açtığı Cerrahi Astigmatizma Fakoemülsifikasyonda Üst Temporal veya Üst Nazal Şeffaf Korneal Kesinin Yol Açtığı Cerrahi Astigmatizma Adil Kılıç*, Adem Gül*, Halil İbrahim Yener**, Adnan Çınal*, Ahmet Demirok*** Özet Amaç: Kliniğimizde

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE,

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, ARAÞTIRMA MAKALESÝ Çanakkale'de 1991-21 Yýllarý Arasýnda Hava Kirliliði Sorunu Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, Cilt:11 Sayý:45 (22), 18-23

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA

ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA Vücut Kompozisyonu Çocukluk ve gençlik dönemi boyunca beden kompozisyonu sürekli değişkenlik göstermektedir. Bu değişimler; kemik

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 14-17 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERİN FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ VE GÜNLÜK AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Coşkun ULUSOY BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMI

Detaylı

Doğumun Aktif Fazında Uygulanan Hidroterapinin, Doğum Süreci, Anne Memnuniyeti ve Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Üzerine Etkisi

Doğumun Aktif Fazında Uygulanan Hidroterapinin, Doğum Süreci, Anne Memnuniyeti ve Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Üzerine Etkisi Doğumun Aktif Fazında Uygulanan Hidroterapinin, Doğum Süreci, Anne Memnuniyeti ve Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Üzerine Etkisi EBE SEMRA TUNCAY* YRD. DOÇ DR. SENA KAPLAN ** DOÇ.DR. ÖZLEM MORALOĞLU

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

GEBELİK VE PULSATİL AKIM EŞLİĞİNDE KARDİYOPULMONER BAYPAS

GEBELİK VE PULSATİL AKIM EŞLİĞİNDE KARDİYOPULMONER BAYPAS GEBELİK VE PULSATİL AKIM EŞLİĞİNDE KARDİYOPULMONER BAYPAS Gamze SARKILAR, *Cüneyt NARİN, Elmas KARTAL, *Erdal EGE Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD *Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

KATARAKT İKİ GÖZDE BİRLİKTE Mİ ORTAYA ÇIKAR?

KATARAKT İKİ GÖZDE BİRLİKTE Mİ ORTAYA ÇIKAR? Katarakt, saydam olan göz merceğinin saydamlığını kaybederek görmenin azalmasıdır. Gözün renkli tabakası irisin arkasında yer alan ve saydam bir yapı olan göz merceğinin, görme işlevinde önemli bir rolü

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN TOTAL TİROİDEKTOMİ SONRASI HİPOKALSEMİ RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN TOTAL TİROİDEKTOMİ SONRASI HİPOKALSEMİ RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN TOTAL TİROİDEKTOMİ SONRASI HİPOKALSEMİ RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ Firuz Gachayev 1, Serhat Meriç 1, Yalın İşcan 1, İsmail Cem Sormaz 1, Fatih Tunca 1, Yasemin Giles Şenyürek 1, Tarık

Detaylı

Archives of Ophthalmology 129(7) British Journal of Ophthalmology 95(8) Clinical ve Experimental Ophthalmology 39(5)

Archives of Ophthalmology 129(7) British Journal of Ophthalmology 95(8) Clinical ve Experimental Ophthalmology 39(5) Bausch and Lomb un aylık araştırma güncelleme yazısına hoşgeldiniz. Bilhassa ön segment üzerine klinik oftalmik araştırmalar konusundaki deneyimlerimize dayanarak, Bausch and Lomb, bizden, her ay araştırma

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Mehmet Zeki Buldanlı, İbrahim Ali Özemir, Oktay Yener,

Detaylı

Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK

Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK Diferansiye tiroid kanserlerinde cerrahi, tedavinin en önemli basamağıdır, daha sonra adjuvan

Detaylı

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ Dr. Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enf. Hast. ve Klin. Mikr. AD 17 Mayıs 2016 Prostetik eklem ameliyatları yaşlı popülasyonun artışına

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR vii ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ Murat ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tezi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saadettin YILDIRIM 2014, 65 sayfa

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ NON RADYOGRAFİK AKSİYEL SPONDİLOARTRİT İLE ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARININ KLİNİK, RADYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Katarakt cerrahisinde kesi uzunluðu ve sütür sayýsýnýn korneal astigmatizma üzerine etkisi

Katarakt cerrahisinde kesi uzunluðu ve sütür sayýsýnýn korneal astigmatizma üzerine etkisi ARAÞTIRMA 1 Katarakt cerrahisinde kesi uzunluðu ve sütür sayýsýnýn korneal astigmatizma üzerine etkisi Arzu Üzüm Kaya Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Göz Hastalýklarý AD, Isparta Özet Katarakt

Detaylı

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Mehmet ÇİMEN, Dr. Halide Oğuş,Dr Banu Şebnem Saraç, Dr. Füsun GÜZELMERİÇ,Dr.

Detaylı

M. Cavidan ARAR, Alkin ÇOLAK, Turan EGE*, Sevtap Hekimoğlu Şahin, Bülent Yıldız, İlker Yıldırım, Nesrin Turan** Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

M. Cavidan ARAR, Alkin ÇOLAK, Turan EGE*, Sevtap Hekimoğlu Şahin, Bülent Yıldız, İlker Yıldırım, Nesrin Turan** Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi M. Cavidan ARAR, Alkin ÇOLAK, Turan EGE*, Sevtap Hekimoğlu Şahin, Bülent Yıldız, İlker Yıldırım, Nesrin Turan** Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kalp Damar

Detaylı

EGZERSİZ SONRASI TOPARLAMA

EGZERSİZ SONRASI TOPARLAMA EGZERSİZ SONRASI TOPARLAMA Normale dönüş-performans ilişkisi Ne kadar hızlı? Egzersiz sonu toparlanmanın amacı... Tüm vücudu ve kasları dinlendirmek, egzersiz öncesi şartları yeniden hazırlamaktır. Kısa

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

7-17 yaş arası çocuklarda anizometropik ambliyopi tedavisi için yapılan optik düzeltme ve kapama tedavisi sonuçları

7-17 yaş arası çocuklarda anizometropik ambliyopi tedavisi için yapılan optik düzeltme ve kapama tedavisi sonuçları doi:10.5222/buchd.2014.103 Klinik Araştırma 7-17 yaş arası çocuklarda anizometropik ambliyopi tedavisi için yapılan optik düzeltme ve kapama tedavisi sonuçları Results of optical correction and occlusion

Detaylı

American Journal of Ophthalmology 150(2) Archives of Ophthalmology 128(7) British Journal of Ophthalmology 94(7)

American Journal of Ophthalmology 150(2) Archives of Ophthalmology 128(7) British Journal of Ophthalmology 94(7) Bausch and Lomb'un aylık araştırma güncelleme yazısına hoşgeldiniz. Bilhassa anterior göz üzerine klinik oftalmik araştırmalar konusundaki deneyimlerimize dayanarak, Bausch and Lomb, bizden, her ay araştırma

Detaylı

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması Araş.Gör. Yener KURMAN İSTANBUL

Detaylı

Keratokonus Hastalarında Kontakt Lens Kullanımının Korneal Biyomekanik Parametreler Üzerine Etkisi

Keratokonus Hastalarında Kontakt Lens Kullanımının Korneal Biyomekanik Parametreler Üzerine Etkisi DO I: 10.4274/tjo.42.07830 Özgün Araştırma / Original Article Keratokonus Hastalarında Kontakt Lens Kullanımının Korneal Biyomekanik Parametreler Üzerine Etkisi The Effect of Contact Lens Usage on Corneal

Detaylı

Serum Separatör Tüplerin Tiroid Fonksiyon Testlerinin Stabilitesine Etkisi. Müjgan ERCAN Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı, Biyokimya Bölümü

Serum Separatör Tüplerin Tiroid Fonksiyon Testlerinin Stabilitesine Etkisi. Müjgan ERCAN Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı, Biyokimya Bölümü Serum Separatör Tüplerin Tiroid Fonksiyon Testlerinin Stabilitesine Etkisi Müjgan ERCAN Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı, Biyokimya Bölümü Giriş Klinik laboratuvarlar için kan tüplerinin seçimi ve verifikasyonu

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Santral kornea kalınlığının klinik önemi ve santral kornea kalınlığı ölçüm yöntemlerinin karşılaştırılması

Santral kornea kalınlığının klinik önemi ve santral kornea kalınlığı ölçüm yöntemlerinin karşılaştırılması JCEI / 2014; 5 (1): 153-158 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.01.0381 DERLEME /REVIEW ARTICLE Santral kornea kalınlığının klinik önemi ve santral kornea kalınlığı

Detaylı

N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ. Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL

N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ. Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ Anestezi

Detaylı

PROSTAT KANSERİNDE TEK ARK VE ÇİFT ARK İLE YAPILAN IMAT PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

PROSTAT KANSERİNDE TEK ARK VE ÇİFT ARK İLE YAPILAN IMAT PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PROSTAT KANSERİNDE TEK ARK VE ÇİFT ARK İLE YAPILAN IMAT PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Kerime Kayacan 1,Canan Köksal 1,Ümmühan Nurhat 1, Aydın Çakır 1, Murat Okutan 1, M. Emin Darendeliler 2,Makbule Tambaş

Detaylı

Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi

Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi DR. FATİH TEMOÇİN Fatih TEMOÇİN, Meryem DEMİRELLİ, Cemal BULUT, Necla Eren TÜLEK, Günay Tuncer ERTEM, Fatma Şebnem ERDİNÇ

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Osman Yüksekyayla, Hasan Bilinç, Nurten Aksoy, Mehmet Nuri Turan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim

Detaylı

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Mesut YILDIZ, Sait ALİM, Sedat BATMAZ, Selim DEMİR, Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BAYANLARıN

SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BAYANLARıN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (3),133-143 SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BAYANLARıN KişiLiK ÖZELLiKLERiNiN KARŞILAŞTIRILMASI Pencan BAYAR Ankara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor

Detaylı

NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER

NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER A) Normal Dağılım ile İlgili Sorular Sayfa /4 Hamileler ile ilgili bir araştırmada, bu grubun hemoglobin değerlerinin normal dağılım gösterdiği

Detaylı

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Doç. Dr. Onur POLAT Hasar Kontrol Cerrahisi 1992 yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Hasar Kontrol Cerrahisi İlk aşama; Kanama ve kirlenmenin

Detaylı

Refraksiyon kusurlarının gözlük ile düzeltilmesi. Astigmatizmanın tedavisi

Refraksiyon kusurlarının gözlük ile düzeltilmesi. Astigmatizmanın tedavisi Refraksiyon kusurlarının gözlük ile düzeltilmesi Astigmatizmanın tedavisi Astigmatizma Kornea ön yüzünün küreselliğini kaybedip silindirik olması astigmatizmaya sebep olur Astigmatizma Sferik mercek Silindirik

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

GÖZ ACİLLERİ. II-Çift görme. III-Travma. IV-Ani görme kaybı. I-Kırmızı göz. A.Sebepleri. 1. Bakteriyel konjonktivit. 2. Alerjik konjonktivit

GÖZ ACİLLERİ. II-Çift görme. III-Travma. IV-Ani görme kaybı. I-Kırmızı göz. A.Sebepleri. 1. Bakteriyel konjonktivit. 2. Alerjik konjonktivit GÖZ ACİLLERİ I-Kırmızı göz II-Çift görme III-Travma IV-Ani görme kaybı I-Kırmızı göz A.Sebepleri 1. Bakteriyel konjonktivit 2. Alerjik konjonktivit 3. Keratit 4. Episklerit ve sklerit 5. Üveit 6. Subkonjunktival

Detaylı

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER Varlık Erol, Cengiz Aydın, Levent Uğurlu, Emre Turgut, Hülya Yalçın*, Fatma Demet İnce* T.C.S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Student t Testi. Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

Student t Testi. Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Student t Testi Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Konu Başlıkları Tek örnek t testi SPSS de tek örnek t testi uygulaması Bağımsız iki örnek

Detaylı

SmartSurf ACE. Lazer ile görme kusurunun düzeltilmesi. Stressiz. Temassız. Pürüzsüz. TEDAVİ

SmartSurf ACE. Lazer ile görme kusurunun düzeltilmesi. Stressiz. Temassız. Pürüzsüz. TEDAVİ Lazer ile görme kusurunun düzeltilmesi Stressiz. Temassız. Pürüzsüz. SmartSurf ACE SmartSurf ACE Lazer ile görme kusurunun düzeltilmesi Stressiz.Temassız.Pürüzsüz. SmartSurf ACE tedavisi* LASIK tedavisi*

Detaylı

ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH. Refraktif Cerrahi Đçin Başvuran Hastalarda Keratokonus Sıklığı

ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH. Refraktif Cerrahi Đçin Başvuran Hastalarda Keratokonus Sıklığı ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH. Refraktif Cerrahi Đçin Başvuran Hastalarda Keratokonus Sıklığı INCIDENCE OF KERATOCONUS IN CANDIDATES OF REFRACTIVE SURGERY Dr. Nurullah ÇAĞIL, a Dr. Hasan Basri

Detaylı

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi?

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi? ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE FARMAKODİNAMİK FARKLILIKLAR 17.12.2004 ANKARA Prof.Dr. Aydın Erenmemişoğlu ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE 2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA VOLÜM DURUMUNUN VÜCUT KOMPOZİSYON MONİTÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ HASTALARINDA VOLÜM DURUMUNUN VÜCUT KOMPOZİSYON MONİTÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ HASTALARINDA VOLÜM DURUMUNUN VÜCUT KOMPOZİSYON MONİTÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI SERKAN YILDIZ¹, REMZİ DÜNDAR², ÖMÜR KURU², FERCEM ERBAY², FATİH KILIDz,

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

Pulmoner hipertansiyon hastalarının takibinde fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri

Pulmoner hipertansiyon hastalarının takibinde fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri Pulmoner hipertansiyon hastalarının takibinde fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri Nilay Orak Akbay*, Züleyha Bingöl*, Nuran Gökbulut*, Esen Kıyan*, Ekrem Bilal Karaayvaz**, Mehmet Kocaağa**, Ahmet Kaya

Detaylı

Şaşılık cerrahisi onam formu

Şaşılık cerrahisi onam formu Göz kaymasının düzeltilmesi hasta açısından isteğe bağlı yapılan bir cerrahi o lup zorunlu değildir. Şaşı doğan bebeklerde en iyi düzeltme zamanı 6 ay ile 18 ay arasındadır. Erken yapılan cerrahi iki gözün

Detaylı