Form No: GBF-02 Revizyon No: - CEM I 42,5 N PORTLAND ÇİMENTO

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Form No: GBF-02 Revizyon No: - CEM I 42,5 N PORTLAND ÇİMENTO"

Transkript

1 1/10 1. MÜSTAHZAR VE FİRMA TANITIMI 1.1. Müstahzar Hakkında Bilgiler: Alternatif Ürün İsmi: Ticari Adı: 1.2. Müstahzarın Kullanımı / Uygulama Alanı: 1.3. Üretici / İthalatçı/ Teslimatı yapan: Firma Adı: LİMAK ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. ERGANİ ŞUBESİ Adresi: Elazığ Yolu 2. km Ergani / DİYARBAKIR Telefonlar: (+90) Fax: (+90) Web: Güvenlik Bilgi Formu Hakkında Bilgi Veren: 1.5. Acil Durumda Aranabilecek Yerler: Hatice CEBECİ - Acil Danışma: (+90) Acil İlk Yardım Merkezi: 112 Zehir Danışma Merkezi: 114 İtfaiye: 110 Çimento; hidrolik bağlayıcı olarak beton ve harç yapımında yaygın bir şekilde kullanılır. Çimento; kâğıt torba veya dökme olarak silobaslarla dağıtılmaktadır. 2. BİLEŞİMİ/İÇERİK HAKKINDA BİLGİ 2.1. Kimyasal Tanımlama: MADDE % CAS NO EINECS NO TEHLİKE RİSK - KİREÇTAŞI Xi R36/38 ALÇITAŞI Bu madde 67/548/EEC, 1272/2008/EC ve Yerel Yönetmelikler uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır Ek Uyarılar: Çimento ve çimento müstahzarları Cr +6 değerli tuzlar içerdiğinden alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

2 2/10 3. TEHLİKELERİN TANITIMI 3.1. Sınıflandırma: Mevcut AB ve Türkiye Yerel Yönetmelikleri ile uyumlu olarak sınıflandırılmıştır. Fizikokimyasal: Uygulanmaz Sağlık: R36/38: Gözleri ve cildi tahriş edicidir. Çevre: Uygulanmaz Sağlık Üzerindeki Etkileri: Sağlık Üzerindeki Potansiyel Akut Etkileri: Göz: Cilt: Solunum: Yutma: Gözle teması halinde temas süresiyle ilgili olarak ciddi hasar oluşabilir. Ciltle doğrudan teması halinde kimyasal yanıklar oluşabilir. Müstahzarın uzun süreli veya tekrarlı olarak cilt ile teması halinde tahrişe neden olabilir. Ciltte kızarıklık, şişme, ciltte pul pul dökülme ve kalınlaşma oluşturabilir. Çimento tozunun sık solunması; üst solunum yolu tahrişine veya akciğer hasarına yol açabilir. Çimentonun az miktarda yutulmasının vereceği zarar bilinmemekle birlikte, büyük miktarlarda yutulması ağız, boğaz, mide ve sindirim sisteminde kimyasal yanıklara neden olabilir Sağlık Üzerindeki Kronik Etkileri: Çimento IARC veya NTP tarafından kanserojen olarak listelenmemiştir. Ancak içerdiği eser miktarda kristal silika Kanser Yapıcı Etkisi: ve Cr+6 nın IARC veya NTP tarafından kanserojen olarak sınıflandırıldığı bilinmektedir. Kristal Silika: Bu ürün az miktarda kristal silika içermektedir. Bu sebeple uzun süre ve tekrarlanan solumalarda ciddi, geri dönülemez ciğer hastalıklarına sebep olabilir. Cilt: Cr+6 değerli tuzlar içerdiğinden uzun süreli veya tekrarlı olarak cilt ile teması halinde dermatit oluşabilir Çevre Üzerindeki Etkileri: Dökülme/Sızıntı: Kaza durumunda çevreye yayılmaması için gerekli önlemleri alınız ve yerel yönetmeliklere göre hareket ediniz. Malzemenin su ile temasında 2-5 saat süre arasında donacağından; kanalizasyon ve benzeri su tahliye kanallarına bırakılması önlenmelidir. Donmuş malzeme kanalizasyon ve drenaj sistemlerini tıkayabilir. 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ 4.1. Genel Uyarılar: Gözde ve deride oluşabilecek iritasyon ve yanıklar için doktora başvurun. Göz ile Temas: Deri ile Temas: Solunum: Yutma: Göz kapağı kaldırılarak en az 15 dakika bol su ile yıkanır. Gözlerde kontak lens bulunuyorsa ancak yetkili kişilerce çıkarılması için vakit kaybetmeden doktora veya hastaneye başvurulur. Çimentonun ve çimento harcının, uzun süreli veya tekrarlı olarak cilt ile teması halinde cilt soğuk su ve Ph nötr sabun veya şampuanla yıkanır. Çimento tozunun solunması durumunda maruz kalan kişi derhal temiz havaya çıkarılır. Öksürme ve benzeri durumlarda doktora veya hastaneye ulaştırılır. Öncelikle tavsiye için Zehir Bilgi Merkezi veya doktor ile temasa geçilir. Yutulma durumunda hasta kesinlikle kusturulmamalıdır. Bilinci yerinde ise bol su içirilir. Eğer kusma meydana gelmiş ise nefes yolunu açmak ve kusmuğun akciğere kaçmasını önlemek amacıyla hasta öne doğru eğilir veya sol tarafına yaslandırılır. Vakit kaybetmeden doktora veya hastaneye ulaştırılır Doktor İçin Not: Semptomatik tedavi uygulayın (belirtilere göre tedavi edin).

3 3/10 Yüksek derecede alkalin malzemelere akut veya kısa süreli tekrarlı maruziyetler halinde: Solunum zorluğu nadirdir, ancak yumuşak doku ödeminden ötürü arasıra görülür. Endotrakeal entübasyonun başarılı bir şekilde uygulanabileceği öngörülmemesi halinde, cricotiroidotomi veya trakeotomi gerekebilir. Belirtiye göre oksijen verilir. Şok halinde perforasyon önerilir, entravenöz hat ve sıvı uygulanması gerekir. Alkalin aşındırıcıların neden olduğu hasar sıvılaşma nekrozu yoluyla meydana gelir, burada yağların sabunlaşması diye tabir edilen yağ asitlerinin sodyum veya potasyum tuzlarını oluşturması ve proteinlerin çözülmesi doku içine doğru derin penetrasyon oluşumuna izin verir. Alkaliler maruziyet sonrasında da zarar vermeye devam ederler. Ağız Yoluyla Alınması: Süt ve su tercih edilen seyrelticilerdir. Yetişkin bir kişiye 2 bardaktan fazla su verilmemelidir. Ekzotermik ısı reaksiyonu yarayı şiddetlendirebileceğinden nötralize edici maddeler asla verilmemelidir. Kusturma kesinlikle kontrendikedir. Aktif kömür alkaliyi absorbe etmez. Gastrik lavaj kullanılmamalıdır. Destekleyici bakım aşağıdakileri içerir: İlk olarak ağızdan beslemeyi kesiniz. Endoskopide transmukozal yara saptanırsa, sadece ilk 48 saat içerisinde steroitlere başlayınız. Cerrahi müdahale gerekliliğini değerlendirmeden önce, doku nekrozunun miktarını dikkatli bir şekilde değerlendiriniz. Yutma zorluğu (disfaji) oluşan hastalar, tıbbi müdahaleye yönlendirilmelidir. Cilt Ve Göz: Yara dakika boyunca yıkanmalıdır. Göz yaralanmalarında tuzlu su (saline) gerekir. [Ellenhorn & Barceloux: Medical Toxicology] 5. YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ 5.1. Genel Tehlikeler: Tozu solumaktan kaçının. Islak çimento yakıcıdır Parlama Noktası: Çimentolar yanıcı değildir ve diğer maddelerle karıştığında patlama, yanma riski taşımaz Uygun Söndürücüler: Çimento yangın ile ilgili bir tehlike oluşturmamaktadır. Herhangi bir yangın durumunda ise mücadele durumuna uygun olan söndürücü ile müdahele edilir Yanma Ürünleri: Yok 5.5. Müdahelede Gerekli Kişisel Koruyucu ve Donanımlar: Yangınla mücadele esnasında görevli personel koruyucu ekipman ve pozitif basınç moduna yüze tam ve rahat oturan solunum cihazı (SCBA) kullanır. 6. KAZA SONRASI YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER 6.1. Genel Bilgi: Bölüm 8 de açıklandığı gibi uygun koruyucu ekipman giyin. 6.2.Dökülme / Sızıntı : Ortamda dağılmış çimento tozu bulunuyorsa solumaktan kaçının ve ciltle temas ettirmeyin. Çimentonun havaya tozumasını sebep olabilecek eylemlerden kaçının.

4 4/10 Mümkünse kuru olarak temizleyin. Islak çimento oluşmuşsa uygun metaryelin içinde donmasına izin verin. Atıkların bertarafı için etiketlenmiş uygun kablara yerleştirin. 7. KULLANIM/ELLEÇLEME VE DEPOLAMA 7.1. Elleçleme ve Depolama: Sağlık, güvenlik ve çevrenin korunmasını teminen, tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerde ve işyerlerinde alınacak tedbirlere ilişkin 12/08/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket edilmeli, işyerindeki çalışma usullerinin planlanmasına ve örgütsel tedbirlerin alınmasına özen gösterilmelidir Elleçleme: Torbalı Çimento ağır olduğunundan taşıma sırasında sırt, kol, omuz ve bacaklarda burkulma ve incinmelere sebep olabilir. Taşırken ergonomi kurallarına uygun hareket edilmelidir. Orijinal ambalajının zarar görmemesi için gerekli tedbirleri alınız Depolama: Torbalı çimentoyu torbası içinde kuru, serin ve iyi havalandırılan ortamda muhafaza ediniz. Dökme çimentoyu ise uygun silolarda, nem almayacak şekilde muhafaza ediniz. Laboratuvar uygulamalarında desikatör içinde saklayınız. Ortak depolamada depolama ile ilgili uyarılar: Yiyecek, içecek ve hayvan besleme alanlarından uzak tutunuz. Kimyasalları depolamada kullanılan genel kurallara uyunuz. Kapalı yerlere gerekli tedbirleri almadan girmeyiniz. Çimento kapalı alan duvarlarına yapışarak kabuklaşabilir, yan yüzeylerde yığılmalar olabilir. Oluşan kabuklar ansızın düşebilir, yığılmalar çökebilir. Depolama süresi için üreticiden bilgi alın. 8. MARUZİYET KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA 8.1 Mesleki Maruziyet Limitleri: Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri MADDE ADI EINECS No CAS No. Sınır DeğerTipi (Ülke) TLV (ABD) PEL KİREÇTAŞI TLV (ABD) PEL ALÇITAŞI TLV (ABD) PEL 8.2. Maruziyet Kontrolleri: OSHA Uzun Süreli TWA (8 Saat) mg/m 3 15 (Toplam) 5 (Solunabilir) 15 (Toplam) 5 (Solunabilir) 15 (Toplam) 5 (Solunabilir) ACGIH Kısa Süreli STEL (15 Dakika) mg/m 3 1 (Solunabilir) KAYNAK ACGIH OSHA ACGIH OSHA ACGIH OSHA Kişisel korunmanın gerekli olduğu yerlerde kullanılacak donanım ve uygun koruma yöntemleri tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ' Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak tanımlanmıştır.

5 5/ Kişisel Koruyucu Donanım: Göz: Deri: Solunum: Çimento tozunun yoğun olduğu alanlarda çalışırken CE sertifikalı göze tam uyan göz koruyucuları kullanın. Çimentonun yoğun bulunduğu ortamlarda kontakt lens kullanılması tavsiye edilmez. Çimento harcı ile yapılacak çalışmalarda uzun süreli temastan korunmak için geçirimsiz, aşınmaya dayanıklı koruyucu kıyafetler kullanın. (Bot, eldiven v.s.) Normal koşullarda herhangi bir solunum koruma gerektirmez. Çimento tozunun yoğun olduğu alanlarda çalışırken CE sertifikalı solunum cihazlarını/maskelerini kullanın. 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Görünüm Katı (Toz) Özgül Ağırlık (g/cm 3 ) Renk Gri Viskozite cps 25 C Koku Yok Buhar Basıncı hpa 20 C ph (Suda) 20 C Patlama Tehlikesi 2, ,20 Geçersiz Geçersiz Ürünün patlama tehlikesi yoktur Kaynama Noktası ( C) 760 mmhg Geçersiz Oksidasyon Özellikleri Geçersiz Erime Noktası ( C) >1000 o C Ortalama Tane İriliği (Micron) Parlama Noktası ( C) 760 mmhg Geçersiz Suda Çözünebilirlik (%) Kendiliğinden Alevlenme Sıcaklığı ( C) Geçersiz 0,1-1,0 NOT: Yukarıdaki özellikler, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte Ek-3 Bölüm A da öngörülen yöntemlere veya karşılaştırılabilir diğer bir yönteme göre belirlenmiştir. 10. KARARLILIK ve TEPKİME Kimyasal Kararlılık: Ürün normal şartlar altında kararlıdır. Kullanımına kadar kuru tutun, uyumsuz maddelerle temasından kaçının Uyumsuz Maddeler: Islak çimento alkali, asitler, amonyum tuzları ve alüminyum metaller ile uyumlu değildir. Çimento hidroflorik asit içerisinde çözünerek aşındırıcı silikon tetra florit gazı üretir. Çimento su ile reaksiyona girerek silikatlar ve kalsiyum hidroksiti oluşturur. Silikatlar; flor, klor gibi güçlü oksitleyicilerle reaksiyona girerler. Bilinen herhangi bir tehlikeli reaksiyonu yoktur Tehlikeli Bozunma Ürünleri: Yoktur Tehlikeli Polimerizasyon: Yoktur. 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİ Akut Toksisitesi MADDE ADI EINECS No CAS No. DİĞER BİLGİLER KİREÇTAŞI ALÇITAŞI LD50: IDLH: 5000 mg/m 3 LD50: IDLH:Belirlenmemiş LD50: IDLH:Belirlenmemiş

6 6/ Kronik Toksisite (Kanserojenik, Mutajenik ve Üremeye Toksik Etkisi): Kanser riski maruziyetin süresi ve derecesine bağlıdır. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), araştırma sonuçlarına göre çimentoyu kanserojen ürünler listesine almamıştır. Göz veya deri ile teması halinde, portland çimento yüksek derecede kostik haline dönüşerek, göz ve deride yanıklara neden olacaktır. Kuru veya ıslak çimentonun göz ile teması halinde yanık veya kornea hasarı oluşabilir. Büyük miktarlarda ıslak veya kuru çimentonun gözle teması söz konusu ise gözlerde orta derecede tahrişten kimyasal yanıklara kadar uzanan etkiler oluşabilir. Portland çimentosu 29 CFR (Risk Bildirimi) de belirtildiği gibi, bu ürün, NTP, IARC veya OSHA listelendiği sekliyle, hiçbir kanserojen madde içermemektedir. Bununla birlikte içeriğinde eser miktarda kanserojen olarak sınıflandırılmış maddeler ihtiva edebilir. Portland Çimentosu Kristal silica içerebilir. Silika Kristali IARC tarafından insan üzerinde kanserojen olarak listelenmiştir. İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalar akciğer kanserine sebebiyet verebildiğini göstermiştir. Risk maruziyet miktarı, süresi ve seviyesine bağlı olarak değişir. Alçıtaşı tümerojeniktir: RTECS kriterlerine göre kanserojendir. Tümerojenik: Uygulama yerine ait tümör oluşumu (Ref: ZHPMAT) Maruziyet Yolu/Organizma : intraperitonel sıçan Doz: en düşük yayınlanan toksik doz: 450 mg/kg/3 hafta aralıklı Ürünün daha yüksek konsantrasyonlarda aktif madde içermesi durumunda dahi ; 29 CFR (Risk Bildirimi) de belirtildiği gibi, bu ürün, NTP, IARCveya OSHA listelendiği sekliyle, hiçbir kanserojen madde içermemektedir. Mutajenik etki açısından herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Üremeye toksik etki açısından herhangi bir bulguya rastlanmamıştır Diğer Toksikolojik Etkileri: Alerjik Etki: Tekrarlanan Dozlardaki Etki: Alerjik Etki Krom (VI) içerir. Alerjik reaksiyonlara sebep olur. Tekrarlanan veya uzun süren temaslar halinde dermatitis, deride kuruluk, çatlaklar ve tahriş oluşabilir. İş ortamında ince dağılımlı tozların yüksek seviyelerine tekrarlı maruziyetler, pnömokonyoz olarak bilinen solunumla ortaya çıkan akciğer hastalıklarına sebep olabilir. Astım benzeri belirtiler, maddeye maruziyet sona erdikten sonra aylarca hatta yıllarca devam edebilir. bunlar öksürük ve küçük solunum zorluklarından hırıltılı ve güçlükle solumayla birlikte bronşite kadar değişen tepkilerdir. Bayıltıcı Etki: Bilinen bir etkisi yoktur Duyarlılık Yaratma: Bilinen bir etkisi yoktur Gelişimsel Toksikolojik Etkiler: Bilinen bir etkisi yoktur Doğurganlık: Bilinen bir etkisi yoktur Gözle teması halinde temas süresiyle ilgili olarak ciddi hasar oluşabilir. Çimento, göz rahatsızlığı ve aşındırıcı göz Göz ile temas: iltihaplanmasına neden olabilir. Cilt ile temas: Solunum: Yutma: Ciltle doğrudan teması halinde kimyasal yanıklar oluşabilir. Müstahzarın uzun süreli veya tekrarlı olarak cilt ile teması halinde tahrişe neden olabilir. Ciltte kızarıklık, şişme, ciltte pul pul dökülme ve kalınlaşma oluşturabilir. Çimento tozunun sık solunması; üst solunum yolu tahrişine veya akciğer hasarına yol açabilir. Çimentonun az miktarda yutulmasının vereceği zarar bilinmemekle birlikte, büyük miktarlarda yutulması ağız, boğaz, mide ve sindirim sisteminde kimyasal yanıklara neden olabilir Ek Toksikolojik uyarılar: Toksikolojik sınıflandırması içerik bilgisi ve elde olan mevcut bilgilere dayanılarak yapılmıştır. EC ve yerel yönetmeliklere göre sağlığa yönelik tehlike sınıflandırması: Xi-Tahriş Edici

7 7/ EKOLOJİ İLE İLGİLİ BİLGİLER Ekotoksisite: Kuru çimento olarak ekosistem için tehlikeli değildir Hareketlilik (Mobilite) : Görünüm Katı (Toz) Suda Çözünebilirlik (%) 0,1-1,0 Çevresel hareketliliği belirlerken, ürünün kimyasal ve fiziksel özelliklerini dikkate alınız (Bakınız 9. Bölüm) Yüzey Gerilimi: Suyu Tehdit Sınıfı: İçme Suyuna Etkisi: Çevresel bilinen veya tahmin edilen dağılımı: Bilgi yok. Bilgi yok. Bilgi yok. Bilgi yok Kalıcılık ve Bozunabilirlik: İlgili çevresel ortamda biyolojik bozunma potansiyeli Oksidasyon veya hidroliz gibi diğer işlemlerle bozunabilirlik potansiyeli Bozunmaya ilişkin yarılanma ömrü Atık su arıtım tesisleri üzerindeki etkisi Biyobirikim Potansiyeli: Ürünün biyolojik ortamda (biota) birikme potansiyeli Ürünün besin yoluyla geçme potansiyeli Log Pow veya BCF değeri Diğer Ters Etkiler: Ürünün; mikroorganizmaların faaliyetleri üzerinde baskılayıcı etkiye sahip olup olmadığı ile ilgili bilgi olmadığından, atık su arıtım tesisleri üzerindeki muhtemel etkisi bilinmemektedir. Ozon Tabakasını İnceltme (Azaltma) Potansiyeli Fotokimyasal Ozon Üretme Potansiyeli Küresel Isıtma (Sera Etkisi) Potansiyeli Çevre Üzerindeki Diğer Olumsuz Etkileri Yoktur 13. BERTARAF BİLGİLERİ / İMHASI İLE İLGİLİ KONULAR Atıkların ve kullanılmış ambalajların resmi yönetmeliklere uygun şekilde imha edilir. Kanalizasyon ve drenaj sistemlerine, yer üstü ve yer altı sularına karışmasına izin vermeyin.

8 8/ TAŞIMACILIK BİLGİLERİ Taşımacılık yönetmeliği gereğince sınırlı miktarlarda paketlenmiş belirli sınıflardaki tehlikeli maddeler için özel hüküm içermez. Küçük miktarların serbest bırakılması/dökülmesi ile ilgili düzenlemelerine dikkat edilmesi gerekir. 15. MEVZUAT BİLGİSİ Xi Tahriş edici Etikette yer alan tehlikeyi belirleyici bileşenler: Portland Çimentosu Kireç Taşı Risk İbareleri: Güvenlik İbareleri: R36/38: Gözleri ve cildi tahriş edicidir. S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. S46: Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. S22: Tozlarını solumayın. S24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının. S26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın Özel Etiketleme Bilgileri: Krom (VI) içerir. Alerjik reaksiyonlara sebep olur Kullanım Sınırlamaları: Ürün hakkında yasal bir kısıtlama veya bilinen bir sınırlama mevcut değildir Ek Bilgiler: Ürün Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik"te ve AB mevzuatında öngörülen usul ve esaslara göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir Tehlike İşareti ve Sembolü: Bu güvenlik bilgi formundaki hükümlerin uygulanmasına yönelik, mevzuat veya ilgisi olabilecek diğer ulusal tedbirler için aşağıdaki yönetmelikleri inceleyin. Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında yayımlanmış tüm yönetmelikler. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

9 9/ DİĞER BİLGİLER 16.1 Yasal Enstrümanlar: Bu doküman 1907/2006 sayılı tüzük, 2001/58/EC, ISO uyarınca, R.G tarih ve Mük. Sayılı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi çerçevesinde hazırlanmış ve yönetmeliğin öngördüğü şekilde belgelendirilmiş akredite uzman personel tarafından hazırlanmış ve onaylanmıştır Güvenlik Bilgi Formunu Hazırlayan/Düzenleyen/Yayınlayan: Limak Çimento San. Ve Tic. A.Ş adına Uzman : Kimya Mühendisi Saadet Deniz ÜÇÜNCÜ Uzman Akreditasyonu No: TSE-GBF Risk Düzenlemeleri (Bölüm 2'de verilen risk cümleleri tanımları): Ek Bilgi: R22: Yutulması halinde zararlıdır R36/38: Gözleri ve cildi tahriş edicidir. Kullanıcıların, ürünlerin emniyetli bir biçimde kullanımına ve elden geçirilmesine yönelik mevcut yasa, yönetmelik ve prosedürlere uyma ve uygulama sorumlulukları vardır. Teknik bilgi ve beceriye sahip, aldığı sorumluluk ve riskin bilincinde olan kişiler tarafından kullanılması önemle bildirilir. Bahse konu çimento ürünlerinin kullanım koşullarının; firmanın kontrolü dışında, fabrika sahası dışında olması nedeniyle firma, belirtilmiş yada uygulanmış herhangi bir güvence ve garanti vermez. Ayrıca, Güvenlik Bilgi Formunun içeriğinden doğacak hiçbir sorumluluğu varsaymaz.bu Güvenlik Bilgi Formunda sağlanan bilgiler hazırlandığı tarihteki mevcut en iyi tecrübe, bilgi ve inançlarımız temel alınarak hazırlanmıştır. Verilen bilgiler, güvenli elleçleme, kullanım, işleme, depolama, taşıma imha ve bertaraf etme için rehber olması amacı ile tasarlanmıştır. Bu bilgiler, dokümanda belirtilmediği sürece, sadece belirlenmiş madde için geçerlidir ve bu maddenin diğer maddelerle birlikte kullanılması durumunda veya herhangi diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir. Kullanım için güvenlik bilgi formundaki bilgileri dikkate alınız. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü uygun güvenlik düzenlemelerine göre tanımlar ancak ürün özelliklerinin güvencesini garanti etmez. Herhangi bir teminat teşkil etmez ve ürün özellikleri yasal olarak geçerli bir sözleşme ilişkisi tesis etmez Kısaltmalar: SCBA: Self Contained Breathing Apparatus Kişisel solunum cihazı TWA : A Time-Weighted Average - 8 saatlik normal çalışma süresindeki İzin verilebilir zaman ağırlıklı ortalama derişimi STEL : A Short Term Exposure Limit - Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık sürede maruz kalınan, aşılmaması gereken limit değer. mg/m3: the amount of the Material in milliliters in 1 m3 air At 20 o C & 101, 3 Kpa - 1 m3 e düşen madde miktarının mg cinsinden değeri ppm: parts per million, the amount of the Material in milliliters in 1 m3 air. (ml/m3) - Milyonda bir birim IDLH: Dangerous To Life or Health Concentrations - Sağlığa ve yaşama derhal tehlikeli olabilecek derişimler NTP: National Toxicology Program - Ulusal Toksikoloji Programı IARC: The International Agency for Research on Cancer - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı ZHPMAT: Zentralblatt fuer Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und Hygiene, Abteilung 1: Originale, Reihe B: Hygiene, Krankenhaushygiene, Betriebshygiene, Praeventive Medizin. (Stuttgart, Fed. Rep. Ger.) V , For publisher information, see ZAOMDC. OSHA : Occupational Safety and Health Association - İşçi sağlığı ve güvenliği derneği

10 10/10 RID: Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail - Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası taşımacılığı hakkındaki tüzük IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods - Tehlikeli Malların Uluslararası Denizclik Kodu ICAO: International Civil Aviation Organization - Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü IATA: International Air Transport Association - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği CAS: Chemical abstract service registry number - Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası EINECS: European inventory of chemical substances - Kimyasal maddelerin Avrupa envanteri

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193155 CAS No 7647-01-1 EINECS No 231-595-7 Kimyasal Adı Hidroklorik Asit Kimyasal Formülü HCl Yapısal Formülü

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111 Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 139049 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı hidrolik fren yağı, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193152 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193152 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.2012 Sayfa No: 1/20 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı DİMETİLAMİN (DMA) Ürün Kodu/No 193152 CAS No 124-40-3 EINECS No 204-697-4 Kimyasal Adı Dimetilamin Kimyasal Formülü C 2

Detaylı

Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 136071 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Epoksi esaslı ankraj ve yapıştırma harcı 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici/

Detaylı

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 172021 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Soğutucu gaz 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici Firma Adı HONEYWELL FLUORINE

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123005 Ürün Kodu Q - 205 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Sanayide kazan ve fırın yakıtı olarak kullanılır. 1.3 Üretici/

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i:

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i: Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 327016 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Mürekkep içeren kartuş. Normal kullanım koşullarında,

Detaylı

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123002 Ürün Kodu Q - 202 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak

Detaylı

HICKSON DECOR AQUA WOOD STAIN VE BREATHER PAINT (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 27.06.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.

HICKSON DECOR AQUA WOOD STAIN VE BREATHER PAINT (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 27.06.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04. Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176004 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Su bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı Adresi

Detaylı

ASETIK ASIT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193149 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

ASETIK ASIT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193149 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/21 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193149 CAS No 64-19-7 EINECS No 200-580-7 Kimyasal Adı Asetik Asit Kimyasal Formülü CH 3 COOH Yapısal Formülü

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı CAS No 14808-60-7 EINECS No 238-878-4 EINECS Adı Kuvars Moleküler Formülü O2Si Eş Anlamlılar SiO2, "crystalline silica",

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yürürlülük Tarihi: 26.6.2014 Sayfa: 1 / 10 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler : Ticari Adı : TARDIGRADE ERAC 92 Ürün Kodu/No : ERAC 920 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı : Kaplama sistemleri

Detaylı

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 -

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 - 1 Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı P08/2020 Kullanımı/Uygulama Alanı Korozyon önleyici / Soğutma Sıvısı Üretici / İthalatçı/ Teslimatı yapan: Firma Adı Nurettin Zaim Mak.Kırt.Gıd.İnş.Tic.Ltd.Şti

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 04.06.2013 Sayfa No: 1/18 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Çok köpüren bir yıkama maddesidir. Elde bulaşık yıkamada kullanılır. İçerdiği yüzey

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AMONYAK ÇÖZELTİSİ (%25) GÜVENLİK BİLGİ FORMU

AMONYAK ÇÖZELTİSİ (%25) GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDE /MÜSTAHZAR VE FİRMA TANITIMI: 1.1.Madde/Müstahzarın Tanıtılması : Kimyasal İsmi : Sulu Amonyak (%25) Formülü : NH 4 OH Kimyasal Aile : Bazlar CasNo : 1336-21-6 ECNo : 215-647-6 1.2.Madde/Müstahzarın

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.200827092) GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket /

Detaylı

UNEPOX VARNISH A KOMPONENT

UNEPOX VARNISH A KOMPONENT UNEPOX VARNISH A KOMPONENT Form No: MS026 1.MADDE VE FiRMA TANIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı UNEPOX VARNISH A KOMPONENT Ürün Kodu /No EPX03PNT-05 1.2 Kullanımı / Uygulama Alanı: İki komponentli,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından;

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından; Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından; GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002-24692) ne uygun olarak hazır lanmıştır 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı AT No 201-069-1 REACH Kayıt numarası Kayıt numarası

Detaylı

GENEL BİLGİLER Normal kullanım koşullarında akut tehlikelere yol açmaları beklenmez. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

GENEL BİLGİLER Normal kullanım koşullarında akut tehlikelere yol açmaları beklenmez. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun. 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 mükerrer sayılı T.C. Resmi Gazete'sinde yayımlanan, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve

Detaylı