DEVLET HASTANELERĠNDE LAPAROSKOPĠK UYGULAMALARA BAġLANGICI SAĞLAYACAK EĞĠTĠM MODELLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET HASTANELERĠNDE LAPAROSKOPĠK UYGULAMALARA BAġLANGICI SAĞLAYACAK EĞĠTĠM MODELLERĠ"

Transkript

1 DEVLET HASTANELERĠNDE LAPAROSKOPĠK UYGULAMALARA BAġLANGICI SAĞLAYACAK EĞĠTĠM MODELLERĠ Dr. Altuğ TUNCEL Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Üroloji Kliniği

2 GĠRĠġ Ülkemizde ürolojik laparoskopik cerrahiyi uygulayan merkezler son 5-6 yıla kadar kadar az sayıda idi. Ancak ürologların laparoskopik cerrahiyi kendi merkezlerinde uygulama istekleri ve laparoskopik cerrahinin tüm dünyada popüler olmasına bağlı olarak, günümüzde ülkemizdeki birçok merkezde ürolojik laparoskopik cerrahi uygulanır hale gelmiştir.

3 GĠRĠġ Laparoskopik cerrahi nin açık cerrahi den ayrılan yönleri Oryantasyon zorluğu Uzun cerrahi aletler ve azalmış taktil duyu ile çalışma 3 Boyutlu bir cerrahi alanda çalışılmasına rağmen tüm manipülasyonun ekranda 2 boyutlu olarak gözlenmesi Eğitimin uzun süre alması ve eğitim sürecinde farklı yöntemler uygulanması

4 Maliyet ZORLUKLAR Uzun öğrenme eğrisi - Derinlik algısındaki sınırlamalar - El ve göz koordinasyonu - İki boyutlu ortamda çalışma - Kullanılan aletlerin kısıtlı hareket edebilmesi - Dar çalışma alanı - En iyi hareket ve yaklaşımın hangi trokar pozisyonu ile sağlanacağının planlanması MeslektaĢların desteklememesi Laguna et al. Eur Urol 47:346, 2005.

5 ZORLUKLAR Bu zorlukların aşılması için Laparoskopi eğitim programları Uygulamalı laparoskopi kursları Kısa ve uzun süreli fellowship programları En uygun laparoskopik cerrahi eğitim programının nasıl bir içerik ve süreye sahip olması gerektiği halen netlik kazanmamıştır.

6 LAPAROSKOPĠK CERRAHĠ Temel beceriler BECERĠ EĞĠTĠMĠ - Kamera tutma - Trokar yerleştirme - Aletlerin bimanuel koordinasyonu - Göz-el koordinasyonu - 2 boyutlu ekranda 3 boyutlu algılama - Sınırlı alanda hareket edebilme - Azalmış dokunma duyusuyla hareket edebilme

7 LAPAROSKOPĠK CERRAHĠ BECERĠ EĞĠTĠMĠ Orta dereceli beceriler Hayvan organları kullanarak: - Arterlerin diseksiyonu ve kesilmesi - Böbreğin endobag e yerleştirilmesi - Dorsal ven kontrolü - Endoskopik sütür atmanın temel teknikleri

8 LAPAROSKOPĠK CERRAHĠ BECERĠ EĞĠTĠMĠ Ġleri dereceli beceriler Pulsatil organ perfüzyonu (POP trainer)* veya canlı hayvan kullanılarak: - Retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu - Parsiyel veya basit nefrektomi - Arteriyel kanama kontrolü - Barsak anastomozu için vasküler stapler kullanma *Temel laparoskopik beceriyi geliştirmede etkinliği olmadığı bildirilmiş (Stolzenburg et al. Eur Urol Update Series 5:53, 2007.)

9 LAPAROSKOPĠK CERRAHĠ EĞĠTĠM MODELLERĠ Kuru Laboratuvar (UTSW Technical Skill Lab.)

10 LAPAROSKOPĠK CERRAHĠ EĞĠTĠM MODELLERĠ Ekipmanlar 1. Pelvic trainer a- Standart olanlar b- Video destekli, çalışma sırasında kişinin yaptığı manipülasyonlara duyarlı sistem sayesinde skorlama yapabilenler (MISTELS, Rosser)

11 LAPAROSKOPĠK CERRAHĠ EĞĠTĠM MODELLERĠ Pelvic trainer ile yapılan el-göz koordinasyonu, derinlik algılama, doku kesme, intrakorporeal düğüm, farklı el-iğne açıları, derin dorsal ven bağlanması, üretrovezikal anostomoz gibi egzersizlerin laparoskopik beceriyi arttırdığı, operasyon süresini kısalttığı ve cerrahi sırasındaki anksiyeteyi azalttığı bildirilmiştir. Scott et al. Amm Coll Surg 191:272, Katz et al. J Urol 169:2041, Nadu et al. J Endourol 17:481, Emken et al. JSLS 8:195, Laguna et al. Curr Opin Urol 16:65, Dhariwal et al. J Min Access Surg 3:57, 2007.

12 LAPAROSKOPĠK CERRAHĠ EĞĠTĠM MODELLERĠ 2. Sanal gerçek (Virtual Reality) Simülatörler Bir bilgisayar modeline yüklenen program sayesinde sanal olarak gerçek çalışma ortamına benzer ortam simüle edilmektedir. Bu sistem, çalışan kişinin manipülasyonlarına gerçeğe yakın olarak yanıt vermektedir. Çalışan kişinin hareketlerinin doğruluğu bu sistemler ile objektif olarak değerlendirilebilmektedir.

13 LAPAROSKOPĠK CERRAHĠ EĞĠTĠM MODELLERĠ a- Minimal Invasive Surgical Trainer-Virtual Reality (MIST-VR, Mentice-İsveç)

14 LAPAROSKOPĠK CERRAHĠ EĞĠTĠM MODELLERĠ MIST-VR ile yapılan beceri geliştirme egzersizlerinin gerçek ortamdaki sonuçlarının değerlendirildiği çalışmalarda, değişik derecelerde laparoskopi deneyimi olan ve MIST- VR ile çalışan cerrahların, bu simülatör ile çalışmayan cerrahlara göre lap. kolesistektomi operasyonunu daha kısa sürede, daha az hata ile ve daha ekonomik manipülasyon ile tamamladığı bildirilmiştir. Seymour et al. Ann Surg 236:458, Hamilton et al. Surg Endosc 16:406, Grantcharov et al. Br J Surg 91:146, 2004.

15 LAPAROSKOPĠK CERRAHĠ EĞĠTĠM MODELLERĠ b- LapSim (Surgical Science-İsveç)

16 LAPAROSKOPĠK CERRAHĠ EĞĠTĠM MODELLERĠ LapSim, sütür eğitimi için en iyi simülatör olarak gösterilmektedir. LapSim ile sütür eğitimi alan cerrahların, bu eğitimi almayan cerrahlara göre gerçek şartlarda daha hızlı ve doğru sütür attıkları bildirilmiştir. Cosman et al. Stud Health Technol Inform 125:76, Kundhal et al. Surg Endosc 23:645, 2009.

17 LAPAROSKOPĠK CERRAHĠ EĞĠTĠM MODELLERĠ c- LapMentor (Simbionix- İsrail)

18 LAPAROSKOPĠK CERRAHĠ EĞĠTĠM MODELLERĠ LapMentor ile eğitim: - 30 derece lens navigasyonu - Göz-el koordinasyonu - Klipleme ve tutma - Kesme - Elektrokoter kullanımı - Objelere yer değiştirme - Sütür eğitimi (İyi simüle edilememiş!!!!) - Lap. kolesistektomi, Lap. Nissen funduplikasyon, Lap. Radikal nefrektomi (Kullanıma sunulmak üzere)

19

20

21 LAPAROSKOPĠK CERRAHĠ EĞĠTĠM MODELLERĠ Islak laboratuvar (Hayvan laboratuvarı) - Kuru laboratuvardan ıslak laboratuvara geçiş laparoskopi eğitiminde önemli ve gerekli bir aşamadır. - Özellikle domuz üzerinde laparoskopi becerilerinin geliştirilmesi (uzmanlar eşliğinde çalışma ve diğer kursiyerleri izleme) amaçlanır. - Canlı hayvanda çalışma, gerçek cerrahi uygulamayı en iyi taklit eden eğitim modelidir. Stolzenburg et al. Eur Urol Update Series 5:53, 2007.

22 EĞĠTĠM KURSLARI (EAU KILAVUZU 2009) Kurs Yapı İçerik A tipi kurs Teorik Aletler, fizyoloji, giriş teknikleri, endikasyonlar Pelvitrainer Koordinasyon, diseksiyon, organ hakimiyeti Canlı video gösterisi İnmemiş testis, pelvik lenfadenektomi, nefrektomi, retroperitoneoskopi Kurs Yapı İçerik B tipi kurs Teorik Teorik olarak kursun bir tekrarı ve düğüm atmayı da içeren özel ameliyat teknikleri Pelvitrainer Hayvan üstünde çalışma (Domuz) Bağlama ve dikiş teknikleri (tavuk kemiği, domuz bağırsağı ve mesanesi) Epigastrik damarların bağlanması, pelvik lenfadenektomi, nefrektomi

23 EĞĠTĠM KURSLARI (EAU KILAVUZU 2009) Kurs Yapı İçerik C tipi kurs Teorik Özel ameliyat teknikleri, endikasyon,istenmeyen yan etki ve dikiş teknikleri Pelvitrainer Bağlama ve dikiş teknikleri (tavuk kemiği, domuz bağırsağı ve mesanesi) Hayvan üstünde çalışma (Domuz) İnmemiş testis için laparoskopi, pelvik lenfadenektomi, nefrektomi ve retroperitoneoskopi Kurs Yapı İçerik D tipi kurs Teorik Rekonstrüktif teknikler, istenmeyen yan etkilerle başa çıkabilme, dikiş atma Pelvitrainer Bağlama ve dikiş atma (ileri düzey kurs) Hayvan üstünde çalışma (Domuz) Adhezyolizis, kanamalar, hernioplasti,piyeloplasti, kolposüspensiyon, anti-reflü plasti, ileal conduit

24 KISA SÜRELĠ LAPAROSKOPĠ EĞĠTĠM KURSLARI Kısa süreli laparoskopi kursları laparoskopik cerrahi bilgi ve beceri edinilmesi için gerekli olan teorik bilgi, kuru ve ıslak laboratuvar koşullarını sağladığı için önemlidir. Ancak bu kurslarda edinilen bilgi ve becerinin gerçek cerrahiye geçişte ne derece etkili olduğu net değildir.

25 KISA SÜRELĠ LAPAROSKOPĠ EĞĠTĠM KURSLARI Mezuniyet sonrası üniversitelerde düzenlenmiş 2 günlük uygulamalı laparoskopi kursuna katılmış 322 cerrahtan 166 sı çalışmaya katılmış. Katılanların %54 ü, 5 yıl içerisinde laparoskopi yapmış. Sadece %37 si laparoskopi bilgilerinin yeterli oldugunu belirtmiş. Colegrove et al. J Urol 161:881, 1999.

26 KISA SÜRELĠ LAPAROSKOPĠ EĞĠTĠM KURSLARI Uzmanlık öğrenciliğinde 5 ile 10 arasında laparoskopik olgu deneyimi olan 32 uzman, 5 günlük yoğun laparoskopi kursuna katılmışlar. Kurstan 8 ay sonra %82 si laparoskopik cerrahiyi (Radikal nefrektomi, nefroüreterektomi, pyeloplasti) rutin olarak uygulamaya koymuşlar. Corica et al. J Am Coll Surg 203:692, 2006.

27 GATA UYGULAMALI LAPAROSKOPĠ KURSU DEĞERLENDĠRME ÇALIġMASI WCE 2009

28 MODÜLER CERRAHĠ EĞĠTĠM Zorluk derecesine göre laparoskopik radikal prostatektomi nin modüllere ayrılması prensibine dayanır. Bu modelde, klinik öncesinde pelvic trainer eğitimi gerçekleştirilir. Daha sonra kursiyer, kamera asistansından başlayarak becerileri geliştikçe yanında çalıştığı deneyimli cerrah eşliğinde ameliyatın diğer aşamalarını gerçekleştirir. Stolzenburg et al. Eur Urol Update Series 5:53, 2007.

29 MODÜLER CERRAHĠ EĞĠTĠM Laparoskopik radikal prostatektomi, zorluk derecesine göre 12 bölüme ayrılır ve her bölümün zorluk derecesi 1-5 arasında derecelendirilir.

30 MODÜLER CERRAHĠ EĞĠTĠM Modüler cerrahi eğitim; öğrenim süresini kısaltmakta, laparoskopiye başlangıç poziyonunda yada daha önce açık operasyon deneyimi olmayan cerrahlara kompleks ameliyatları yapabilme yetisi kazandırır. Bu modelin, yüksek volümlü olgu sirkülasyonuna sahip laparoskopi merkezlerinde uygulanması önerilmektedir. Stolzenburg et al. BJU Int 96:1022, Stolzenburg et al. Eur Urol 49:491, 2006.

31 BĠZ NE YAPTIK? Uzman - Kısa süreli laparoskopi kurslarına katılım (GATA,IRCAD). - Yurt dışı eğitim (Kuru ve ıslak laboratuvarda yoğun çalışma süreci, operasyonların gözlenmesi, görsel döküman temini). - Hiçbir laparoskopi alt yapısı bulunmayan kliniğe endovizyon sistemi (monitör, insüflatör, lens, kamera) ve laparoskopik cerrahi ekipmanının temin edilmesi için yoğun ve yorucu çabalar!!!! - Edinilen bilgi ve deneyimin klinikteki diğer çalışma arkadaşları ile paylaşılması.

32 BĠZ NE YAPTIK? Uzmanlık öğrencisi - Laparoskopik cerrahi ile ilgili teorik ve görsel bilgi verilmesi seneden itibaren kısa süreli laparoskopi kurslarına katılımının sağlanması (GATA, ESRU). - Her asistanın kliniğimizde bulunan pelvic trainer ile düzenli olarak çalışmalarının sağlanması. - Operasyonlarda kamera asistansı. - Başasistanın primer vaka yapması (renal kist, basit nefrektomi).

33 BĠZ NE YAPTIK? HemĢire - Laparoskopik aletlerin tanıtımı ve ekipman masasının dizaynı (teorik, pratik) hakkında bilgi verilmesi. - Operasyon odasının düzeni hakkında bilgi verilmesi. - Operasyon türlerine göre kullanılacak ekipmanın cerraha sunuluş eğitimi. - Laparoskopi kursları ve yurt dışı eğitimlere katılımlarının sağlanması.

34 BĠZ NE YAPTIK? Personel - Cihazların tanıtımının yapılması ve kurulumu ile ilgili pratik bilgi verilmesi - Hasta pozisyonları hakkında görsel ve pratik bilgi verilmesi - Operasyon odasının dizaynı hakkında pratik bilgi verilmesi

35 LAPAROSKOPĠK CERRAHĠDE ĠLERLEME SÜRECĠMĠZ (BaĢlangıç: Ağustos 2007) Renal kist dekortikasyonu Basit nefrektomi Radikal nefrektomi Ġlk 1 yıl Adrenalektomi Pyeloplasti Parsiyel nefrektomi, Radikal prostatektomi

36 SONUÇ Laparoskopik cerrahiye başlangıç sürecinde cerrahın laparoskopi deneyimi olan ve eğitim olanakları iyi olan bir merkezde uzun ya da kısa süreli pratik ve teorik eğitim alması, operasyonları gözlemlemesi bu sürecin devamını sağlamada önemlidir. Laparoskopik cerrahi bir ekip işidir. Bu ekibin diğer üyeleri ile edinilen bilgi ve deneyimin paylaşılması ve aktif olarak laparoskopik cerrahi eğitim programlarına (kurslar, sempozyumlar) katılım ekibin başarısını arttıracaktır.

Laparoskopik Kolorektal Cerrahi İçin Gerekli Alt Yapı ve Eğitim

Laparoskopik Kolorektal Cerrahi İçin Gerekli Alt Yapı ve Eğitim 36 PRATİK KONUSU Laparoskopik Kolorektal Cerrahi İçin Gerekli Alt Yapı ve Eğitim Concepts in Training & Setup for Laparoscopic Colorectal Surgery Emre Balık İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,

Detaylı

İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur?

İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur? Derleme Üroonkolojik Laparoskopi & Robotik Cerrahi İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur? Dr. Mutlu Ateş, Dr. Mustafa Karalar, Dr. İbrahim Keleş Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp

Detaylı

21. ÜROLOJİ KONGRESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANKET SONUÇLARI

21. ÜROLOJİ KONGRESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANKET SONUÇLARI www.uroturk.org.tr 21. ÜROLOJİ KONGRESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANKET SONUÇLARI İstanbul LütŞ Kırdar Kongre Merkezinde 30.10.2010-03.11.2010 tarihlerinde yapılan 21. Ulusal

Detaylı

II ASİSTAN OKULU DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER

II ASİSTAN OKULU DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER II ASİSTAN OKULU DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 3-5 İletişim Becerileri Kursu 6-8 Araştırma Tasarımı ve Makale Yazma Kursu 9-11 Transseksüalizm Cerrahisi 12-14 Damak ve Dudak Yarığı Kursu

Detaylı

ROBOTİK PROSTAT KANSERİ CERRAHİSİ

ROBOTİK PROSTAT KANSERİ CERRAHİSİ ROBOTİK PROSTAT KANSERİ CERRAHİSİ Hazırlayanlar: İÇERİK: Prostat Anatomisi Klinik Anatomi Cerrahi Anatomi Cerrahi Teknik Çizimler ile konu anlatımı Robotik prostat kanseri ameliyat görüntüleri ile anlatım

Detaylı

LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ SONUÇLARIMIZ

LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ SONUÇLARIMIZ T.C Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Şef:Prof.Dr.Ahmet Yaser Müslümanoğlu LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ SONUÇLARIMIZ (Uzmanlık Tezi) DR.MUZAFFER AKÇAY İSTANBUL-2009

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KOD YÖN.YD.051 YAY. TRH. 02.01.2015 REV. TRH. REV. NO. Sayfa 1 / 16 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi KALP VE DAMAR

Detaylı

KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ

KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ 44 KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ Dr. Levhi AKIN Postoperatif morbidite üzerine etkili birçok faktör vardır 1 (Şekil 1). Kanıta dayalı çalışmalar, cerrahi hasta bakımındaki bazı geleneksel yaklaşımların

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

(A), (B) ve (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YENİLEME EĞİTİM PROGRAMLARI. İş Güvenliği Uzmanlığı Yenileme Eğitim Programlarının Genel Yapısı

(A), (B) ve (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YENİLEME EĞİTİM PROGRAMLARI. İş Güvenliği Uzmanlığı Yenileme Eğitim Programlarının Genel Yapısı (A), (B) ve (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YENİLEME EĞİTİM PROGRAMLARI İş güvenliği uzmanlığı yenileme eğitim programlarının, iş güvenliği uzmanı olarak çalışan mühendis, mimar veya teknik elemanların;

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Derleme Rekonstrüktif Laparoskopi & Robotik Cerrahi Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Dr. Murat Tezer, Dr. Meltem Karadeniz, Dr. Öner Şanlı İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

Genel Cerrahide Yan Dallar (Avrupa Perspektifi)

Genel Cerrahide Yan Dallar (Avrupa Perspektifi) Genel Cerrahide Yan Dallar (Avrupa Perspektifi) Prof Dr Fatih Ağalar Doç Dr Oral Saygun Yrd Doç Dr Kuzey Aydınuraz Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Sunum akışı Giriş Gerekçe

Detaylı

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR Bölüm I: Eğitim Merkezi Tanımı Uzmanlık eğitiminin verildiği merkezin (Anabilim dalı veya özel dal eğitim

Detaylı

www.uroanatomy.org www.uroanatomy.org Düzenleyen Düzenleyen Uluslararası Destekçi Ana Destekçi Cerrahi Anatomi ve Teknolojileri Derneği

www.uroanatomy.org www.uroanatomy.org Düzenleyen Düzenleyen Uluslararası Destekçi Ana Destekçi Cerrahi Anatomi ve Teknolojileri Derneği Düzenleyen Düzenleyen Uluslararası Destekçi Ana Destekçi Cerrahi Anatomi ve Teknolojileri Derneği 2.ULUSLARARASI ÜROANATOMİ, ÜROTEKNOLOJI VE ÜROSİMULASYON KONGRESİ KONGRE TEMALARI KONGRENİN HEDEF KİTLESİ

Detaylı

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 1. Amaç ve Hedefler 2. Eğitim Programı 3. Öğrencilerin Değerlendirilmesi 4. Öğrenciler 5. Program Değerlendirme 6. Öğretim Elemanları (Akademik Kadro)

Detaylı

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri Mevcut Durum ve Öneriler 2006 Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği adına hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

Gaz Yakıcı Cihazların Teknik Eğitimi Technical Training on Gas Burning Devices

Gaz Yakıcı Cihazların Teknik Eğitimi Technical Training on Gas Burning Devices 2015 Gaz Yakıcı Cihazların Teknik Eğitimi Technical Training on Gas Burning Devices GAZ YAKICI CİHAZ TEKNİKLERİ MODÜL GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI RAPORU GAS OPERATED DEVICE MODULE DEVELOPMENT TECHNICAL WORKSHOP

Detaylı

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen Düzenleyen :Hem. Sevginar ŞENTÜRK : Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF VI.SINIF Dönem 6 Akademik Takvim (İntörn Eğitimi) İç Hastalıkları (29.07.2013-28.08.2013)/ (29.08.2013-28.09.2013) (29.09.2013-28.10.2013)/ (29.10.2013-28.11.2013) (29.11.2013-28.12.2013)/ (29.12.2013-28.01.2014)

Detaylı

Prostat Kanseri. Cleveland Clinic prostat kanseri uzmanları. kanser türünü, hastanın yaşını, kanserin. yayılma derecesini ve hastanın genel

Prostat Kanseri. Cleveland Clinic prostat kanseri uzmanları. kanser türünü, hastanın yaşını, kanserin. yayılma derecesini ve hastanın genel Prostat Kanseri Prostat Kanseri Tedavi Kılavuzu Cleveland Clinic prostat kanseri uzmanları kanser türünü, hastanın yaşını, kanserin yayılma derecesini ve hastanın genel sağlığını dikkate alarak, prostat

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Employee Occupational Health and Safety Training Yazarlar: Teoman AKPINAR, Müge YILDIZ Önsöz: Çalışanların eğitimi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının

Detaylı