MERCEK 1 (1996 Ocak)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERCEK 1 (1996 Ocak)"

Transkript

1 MERCEK 1 (1996 Ocak) 1. Prof. Dr. Doğan Kargül Gümrük Birliği ne Bakış 2. Dr. Üzeyir Garih Kurumlarda Yeniden Yapılanmada Yöntemler 3. Prof. Dr. Nusret Ekin Küreselleşme ve Endüstri İlişkilerinde Yeni Boyutlar 4. Hasip Kurt Değişim 5. Prof. Dr. Tankut Centel Sosyal Sigortalarda Reform Gereksinimi 6. Av. Cahit Özyazıcı Çalışma Hayatında Denetim ve Teftiş 7. Doç. Dr. Algun Çifter Karar İncelemesi

2 MERCEK 2 (1996 Nisan) 1. Tuğrul Kudatgobilik Vehbi Koç la Yapılan Son Sohbete Dair 2. Bayram Meral Değişen Dünyada ve Türkiye de Sendikacılık Hareketi 3. Prof. Dr. Nusret Ekin Değişim ve Sendikaların Geleceği 4. Rıdvan Budak Değişim ve Sendikalar 5. Prof. Dr. Tankut Centel Değişim İçinde Sendikalar 6. Salim Uslu Değişim ve Sendikalar 7. Prof. Dr.Polat ve Doç. Dr. Serap Soyer Değişim (!) ve Sendikalar 8. Refik Baydur Değişim ve Sendikalar 9. Prof. Dr. Meryem Koray Değişen Bir Dünya ve Sendikalar İçin Bazı Tartışma Noktaları 10. Erdoğan Karakoyunlu Değişim ve Değişim Karşısında Sendikacılık 11. İsmail Bayer Kalıcı Sosyal Diyalog Platformlarına Doğru 12. Rüçhan Işık Küreselleşme Endüstri İlişkileri Sosyal Taraflar 13. Peter Drucker İki Karşı Kültür

3 MERCEK 3 (1996 Temmuz) 1. Prof.Dr. Haluk Erkut Değişimle Başetmek 2. Nizam Uluatlı Yeni Yönetim Teknikleri ve İşletmelerin Yeniden Yapılanmaları 3. Erkut Şendil Çağdaş Bir Yönetim Yaklaşımı; TPM 4. Vahdettin Karabay Yeni Yönetim Örgütlenmeleri ve Sendikalar 5. Prof.Dr. Tamer Koçel İşletme Yönetimi İle ilgili Son Gelişmeler ve Çalışanlar Açısından Anlamı 6. Mustafa Özbek Yeni Yönetim Tekniklerinin Endüstriyel İlişkilere Etkileri 7. Prof. Dr. Beyza O. Furman Yeni Yönetim Paradigmaları 8. Ali Rıza İkisivri Yeni Yönetim Tekniklerinin Endüstri İlişkilerine Etkileri 9. Dilek Kurt Değişim Dalgaları İçinde Yeni Yönetim Teknikleri 10. Salih Karlı Yeni Yönetim Tekniklerinin Endüstri İlişkilerine Etkileri 11. Prof.Dr. Canan Çilingir 1990 ların Yönetim Aracı Reengineering; Kökten veya Ilımlı Değişim 12. Mehmet Ali Berkman Yeni Yönetim Tekniklerinin Endüstri İlişkilerine Etkileri

4 MERCEK 4 (1996 Ekim) 1. Carlos Cervantes Eğitim-Verimlilik İlişkisi 2. Nazım Düzenli Eğitim ve Verimlilik 3. Sezer Mavituncalılar Verimlilik- Eğitim İlişkisi ve Önemi 4. Salih Kılıç 21. Yüzyıla Girerken Verimlilik Eğitim İlişkileri 5. Bahri Ersöz Verimlilik ve Eğitim 6. Kemal Daysal Verimlilik Eğitim Ücret İlişkisi 7. Doç. Dr. Mina Özevren Verimliliğin TKY ile İlgisi ve Verimliliğin Artırılması İçin Önlemler 8. Yusuf Engin Eğitim - Üretim ve Verimlilik 9. Kaya Turhanoğlu Eğitim ve Verimlilik 10. Dr. Oktay Vural Kalkınmayı Öğrenmek 11. Nahit Özen Eğitimde Verimlilik 12. Wolfgang Kappler Meslek Eğitimi ve Verimlilik 13. Dr. Gökşin Çapar Kalkınmada En Etkin Silah Verimlilik 14. Cavit Vardarlılar-Burak Altunterim Verimliliğin Anahtarı:Eğitim 15. Dr. Şakir Esnaf Bulanık Teknoloji, Teknolojik Verimlilik ve Eğitim 16. Peter Drucker Geleceğin Anahtarı Verimlilik

5 MERCEK 5 (1997 Ocak) 1. Necati Çelik 1996 dan 1997 ye Çalışma Hayatı 2. Sakıp Sabancı 1996 Yılının Endüstri İlişkilerimiz ve Türkiye Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi 3. Prof. Dr. Münir Ekonomi 1996 Yılı İşçi-İşveren İlişkilerinde Diyalog a Gidiş 4. Recai Başkan Endüstri İlişkiler Sisteminin Sanayie Etkisi 5. Şener Muter Türkiye nin Dışa Açılma Sürecinde Organizasyonel Değişim 6. Prof. Dr. Osman Altuğ Mafya: Kara Para- Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi 7. Hulusi Karlı 1996 Emekçiler İçin Kaybedilen Bir Yıl oldu 8. Mehmet Şuhubi 2000 li Yıllarda Üzerimize Dar Gelen Elbise 9. Arif Yücel Sigorta Şirketlerine Ödenen Şahıs Sigorta Primlerinin Gelir ve Damga Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi 10. Dr. Abdurrahman Arıman Türkiye de Yabancı Yatırımlar 11. Prof. Dr. Fevzi Demir Çağdaş Batı Anayasalarında ve 1982 TürkAnayasasında Ekonomik ve Sosyal Haklar 12. Av. Erten Cılga Ya Dünya Nüfusunun Yarısı? 13. Zeki Polat Tekstil Sektörü ve Beklentiler 14. Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu Türkiye - AT İlişkilerinde Uyuşmazlıkların Çözümü Yöntemleri 15. Av. Ahmet Bölükbaşı Çalışma Süresi ile İlgili AB Yönergesi Yürürlüğe Girdi 16. Prof. Dr. Ali Nazım Sözer Adil Düzende Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik 17. Dr. Üzeyir Garih Özelleştirmeyi Hızlandırmanın Yolları

6 MERCEK 6 (1997 Nisan) 1. Tuncay Özilhan Toplam Kalite Kültürü ve İstihdam 2. Prof.Dr.Tankut Centel İş Yasalarının İstihdam Üzerinde Etkisi 3. Hüseyin Tanrıverdi Yerel ve Küresel Boyutlarıyla İstihdam 4. Prof.Dr.Metin Kutal İstihdam Politikasının Bir Aracı: Kısa Süreli Çalıştırma 5. Yalçın İpbüken İnsan Kaynakları Yönetimi ve İstihdam 6. Yıldırım Koç Türkiye de İşgücünün Yapısı ve Ücretler 7. Dr.Mahmut Demirkan İstihdam Politikalarına Eleştirel Bir Yaklaşım 8. Prof. Dr. Gülten Kutal Türkiye de İşsizlik Sorunu ve İşsizlerin Yaş Gruplarına ve Eğitim Durumuna göre Dağılımı 9. Dr. Naci Önsal Ücretler ve İstihdam 10. Tayfun Görgün İstihdam Sorunu 11. Doç. Dr. Numan Kurtulmuş Ekonomik Yeniden Yapılanma ve Hizmet Sektörlerindeki Gelişmeler 12. Dr. Saim Aşçı İşsizlik ve Türkiye deki Dinamikleri 13. Av.Ahmet E. Özkan Özel İstihdam Büroları 14. İsmail Bayer-Dr. Bülent Piyal Çocuk İşgücü: Değerlerimizi Koruyalım, Geleceği Destekleyelim

7 MERCEK 7 (1997 Temmuz) 1. Fatih Sultan Mehmet!!!!!!! İlk Çevre Fermanı 2. İshak Alaton Üçüncü Dalgaya Üç Var 3. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Global Rekabet, Büyüme Projeksiyonları ve Türkiye 4. Doç. Dr. Ali Şimşek Temel Eğitimin Sekiz Yıla Çıkartılması 5. Şener Muter Küreselleşme 6. Dilek Kurt Çalıştırma Zorunluluğu: İstihdam İçin Çözüm mü? 7. Aytül Anlar Çevre Yaşamın ve Üretimin Hem Kaynağı Hem de Sınırıdır 8. Yusuf Engin Kriz Üreten Türkiye 9. Prof. Dr. Fevzi Şahlanan Türk İş Hukukunda Alt İşveren 10. Mahmut Taşdemir Kayıt Dışı Ekonomi 11. Doç. Dr.Üzeyme Doğan İstihdam -Verimlilik-Eğitim İlişkileri 12. Yrd.Doç. Dr. Zehra Gönül Balkır İş Güvenliğinde Eğitimin Önemi 13. Hulusi Karlı İşsizlik ve Gelir Dağılımındaki Adaletsizlik 14. Av. C. Cahit Özyazıcı İşyeri Hekiminin İstihdamı 15. Zafer Ali Yavan Etkin Ücret Yaklaşımının Değerlendirilmesi ve Türkiye Özel İmalat Sanayii nde Sınanması

8 MERCEK 8 (1997 Ekim) 1. Mesut Yılmaz Sosyal Diyalog ve İşbirliği 2. Prof. Dr. Nami Çağan Sosyal Diyalog ve İşbirliği 3. Rahmi Koç Yeni Bin Yıla Girerken Sosyal Diyalog ve İşbirliği 4. Prof. Dr. Nusret Ekin Diyalog Çağı 5. Bayram Meral Sosyal Diyalog ve Sosyal Barış Temel Haklara Saygı Temelinde Gelişebilir 6. Enis Berberoğlu Sosyal Diyalog ve Ekonomik Konsey 7. Bülent Eczacıbaşı Toplumsal Diyalog ve İşbirliği İçin Öncelikle Güven Ortamı Gerekiyor 8. Prof.Dr.Tankut Centel Türkiye de Sosyal Diyaloğun Geleceği 9. Rıdvan Budak Sosyal Diyalog ve İşbirliği 10. Dr. Şeref Oğuz Asgari Müşterek Komisyonu 11. Prof. Dr. Toktamış Ateş Türkiye de Siyasal Kültür ve Hoşgörü 12. Muharrem Kayhan Toplumsal Uzlaşma ve Ekonomik ve Sosyal Konseyler 13. Salim Uslu Tercih Ettiğimiz, Sevdiğimiz, İhtiyaç Duyduğumuz Demokrasinin Hayata Geçmesini İstiyoruz 14. Fuat Miras Sosyal Diyalog ve İşbirliği 15. Osman Arolat Benden Başkası Da Doğru Düşünebilir 16. Refik Baydur Sosyal Diyalog ve İşbirliği İçin Bir Model Önerisi 17. Derviş Günday Türkiye de Sosyal Diyalog ve İşbirliği 18. Prof. Dr. Mithat Melen Sosyal Diyalog Sürecinin Rekabet Gücüne Etkileri 19. Faruk Yücel Sosyal Diyalog ve İşbirliği 20. Prof. Dr.Fevzi Demir Türkiye de Sosyal Barış ve Diyalog Arayışları

9 MERCEK 9 (1998 Ocak) 1. Jan Nahum Takım Oyunu Oynamadığımız Takdirde Zaten Olanca Sür atle Daralmakta Olan Sahamızda Nasıl Ulaşabiliriz ki Vizyonumuza? 2. Prof.Dr. Nusret Ekin Çalışma Yaşamında Dönüşüm 3. Erdoğan Karakoyunlu Sanayici Gözü İle Parlamenter Sistemin İşleyişi, Sorunları ve Çözüm Önerileri 4. Prof.Dr.Veysi Seviğ Vergileme ve Vergi Reformu Tartışmaları 5. Prof.Dr.Tankut Centel İşsizlik Sigortası Kanun Tasarısı Üzerine Görüşler 6. Recai Başkan Değişen Endüstri İlişkileri ve Sendikalar 7. Prof. Dr. Nur Serter 1998 e Girerken İşsizlik ve Eğitim İlişkisi 8. Solmaz Coşkun Endüstriyel İlişkiler Evrimi İçinde İnsan Kaynakları Yönetimin Yeri 9. Prof. Dr. Can Tuncay Sosyal Güvenlik Krizi Çözümlenemeyecek mi? 10. Kemal Tuğcu 2000 li Yıllarda Rekabet ve İnsan Kaynakları Yönetimi 11. Prof.Dr. Berin Ergin Üçüncü Bin Yıla Girerken Değişim 97 Seminerinin Ardından 12. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan Değişimin Önündeki Engeller 13. Dr.Saim Aşçı Grup Dinamiği Bilincini Yerleştirerek Etkin Bir Organizasyon Yapısı ve Şirket Kültürü Oluşumunun Sağlanması 14. Prof.Dr. Ali Nazım Sözer Adil Düzende Endüstri İlişkileri 15. Doç. Dr. Handan Kepir Sinangil Endüstri ve Örgüt Psikolojisi nin İş Yaşamına Katkıları

10 MERCEK 10 (1998 Nisan) 1. Dr. Burhan Kara Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Görüşme Esasları 2. Feyyaz Berker Enflasyon 3. Prof. Dr. Aziz Akgül Üçüncü Bin Yıla Girerken Partizanlığın Olmadığı Partisiz Demokrasi: Elektronik Demokrasi 4. Kamil Kinkır Verginin Kaynağı Demokrasidir 5. Prof. Dr. Tahir Baştaymaz Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Açmaz: Aşırı İşsizlik ve Kırsal Eksik İstihdam 6. Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan Kota Tekniği ve Kota Oranlarının Yükseltilmesi, Ülkemizde Daha Çok Sakatın İstihdam Edilebilmesine Yardımcı Olabilir mi? 7. Özer Öneren İnsan Kaynaklarında Uygulanan Sistemler 8. Doç. Dr. Nizamettin Aktay Kamu Görevlileri Sendikaları ve Getirilmek İstenen Yasal Düzenleme 9. Av. Şafak Akın Türkiye de Otoprodüktörlük 10. Prof. Dr. Gönül Budak Yaratıcı Sorun Çözme Teknikleri 11. Prof. Dr. M. Yaşar Tınar Çalışma Yaşamı ve Çalışan İnsan Arasında Uyum Arayışı:Çalışma Psikolojisi 12. Hüseyin Okur Türkiye deki Kalite Çemberleri Uygulamasında Karşılaşılan Aksaklıklar ve Sendikaların Durumu 13. Prof. Dr. Haluk Günuğur Nasıl Bir Ekonomik ve Sosyal Konsey? 14. Doç. Dr. Erol Akı İş Mücadelesi ve Aşırılık Yasağı İlkesi 15. Dr. İmren Aykut Çevre ve Sanayi

11 MERCEK 11 (1998 Temmuz) 1. Av. Erten Cılga Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Koruma 2. John Major Avrupa İçin Mesaj Rekabet Gücü Olan Bir Avrupa: İşletme Yaklaşımı 3. Şener Muter Türk Otomotiv Sanayiinin 2000 li Yıllar Stratejisi 4. Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Organizasyonel Performansta Atılım İçin Yeni Bir Yönetim Tekniği: Benchmarking 5. Yusuf Engin Değişen İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminde Sendikalar 6. Prof. Dr. Devrim Ulucan Yabancı Yatırımcılar İçin Almanya da Hukuki Sorunlar: Şirket Türleri, Yapılar ve İşleyişleri 7. Prof. Dr. Yusuf Alper Yeniden Yapılanmanın (Dönüşümün) Eşiğindeki Sosyal Güvenlik 8. Doç. Dr. Serpil Aytaç Çalışma Yaşamında Kariyer ve Ülkemiz Açısından Önemi 9. Yener Tugay Değişim Yönetiminde Yeni Anlayışların Oluşmasında Eğitimin Rolü 10. Prof. Dr. Şan Öz-Alp Yönetim Kurullarının Gereksizliği 11. Doç. Dr. Engin Yıldırım Endüstri İlişkilerinde Güven 12. Dr. Metin Ceyhan Sosyal Güvenliğin Çarpan Özelliği 13. Prof. Dr. Nahit Seraslan Kaliteyi Anlamak ve Duyarlılık Yönetimi Üzerine 14. Prof. Dr. Tankut Centel 1998 ILO Gündemi ve Türkiye

12 MERCEK 12 (1998 Ekim) 1. Prof. Dr. Nur Serter Türban Sorunu ve Üniversiteler 2. Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Kalite Bilinci, Liderlik ve Toplam Kalite Felsefesi 3. Doç. Dr. Ali Rıza Büyükuslu Türkiye de İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimine Kritik Bir Yaklaşım 4. Dr. Sayım Yorgun Küreselleşme Sürecinde Sendikalar 5. Dr. Ali Tigrel Euro ve Avrupa Birliği 6. Prof. Dr. Baron von Maydell Çeviri: Prof. Dr. Tankut Centel Euro nun İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sonuçları 7. Prof. Dr. Murat Demircioğlu Japonya da Life Time Sistemindeki Yeni Gelinen Nokta 8. Yrd.Doç.Dr. Ali Seyyar F. Almanya da Esnek Çalışma Hayatı 9. Prof.Dr. Tahir Baştaymaz Günümüzde Geleceğimizi Karartan Bir Problem: Çalışan Çocuklar 10. Prof.Dr.Ahmet Gökdere Gümrük Birliği Karşısında Dış Ticaretimiz 11. Araş. Gör. Dr. Oğul Zengingönül 21.Yüzyıla Doğru Sendikacılığın Sorunları 12. Dr.Uğur Özgöker Kıbrıs Sorunu Lüksemburg ve Cardiff Zirvelerinin Ardından Türkiye-Kıbrıs-AB İlişkilerinin Geleceği 13. Av. Cahit Özyazıcı İdari Para Cezalarının Hukuki Niteliği ve Sonuçları, Günümüzdeki İstihdam ve İşletme Güvencesi İle İlişkileri 14. Dr. Serab Sezer 21. Yüzyılın Sonunda Dünya Güç Dengeleri ve Türkiye 15. Prof.Dr. İsmail Üstel Profesyonel Yaşam Kalitesi

13 MERCEK 13 (1999 Ocak) 1. Gazi Erçel Global Kriz ve Türkiye ye Etkileri 2. Necati Arıkan Global Kriz ve Sanayide Krize Karşı Önlemler 3. Prof.Dr. Tankut Centel Ekonomik Krizin Endüstri İlişkilerine Etkisi 4. Bayram Meral Kriz ve İşçiler 5. Osman Arolat Krizi Konuştuk, Konuşacağız 6. Prof.Dr. Türkel Minibaş Bazılarına Kriz Yok! 7. Dr. Mahfi Eğilmez Global Finansal Kriz ve Türkiye ye Etkileri 8. Rıdvan Budak İşimizi ve işyerimizi Koruyalım 9. Derya Özalp Ekonomik Kriz- Vergi İlişkisi 10. Dr. Abdurrahman Arıman 2000 lere Doğru Türkiye de Yabancı Yatırımlar 11. Fuat Miras Global Kriz ve Türkiye 12. Dr. Rüştü Bozkurt İşletme Odağından Krize Bakış 13. Salim Uslu Nimetler Olduğu Gibi Külfetler de Paylaşılmalı 14. Doç.Dr. Şükrü Kızılot Ekonomik Kriz ve Mali Düzenlemeler 15. Prof.Dr. Ercan Tezer Türkiye de Otomotiv Sanayiine Bir Bakış 16. Derviş Günday Global Kriz ve Türkiye 17. Prof.Dr. Mithat Melen Diyalog ve Esneklik 18. Prof.Dr. Erol Zeytinoğlu Global Kriz ve Türkiye 19. Dilek Kurt Global Ekonomik Beklentiler 98/99

14 MERCEK 14 (1999 Nisan) 1. Hakan Tartan Sosyal Taraflarla Etkili ve Sürekli Bir Diyalog ve İşbirliği İçinde Olmak Başlıca İlkemizdir. 2. Prof.Dr.Okan Tarhan 21.Yüzyılın İnsan Kaynağını Yetiştirmekte Üniversitelerin Rolü 3. Dr. Ömer Köroğlu Serbest Bölgelerde İstihdam ve Çalışma Hayatı 4. Şener Muter Şirket Kalite Kültürü 5. Dr. Sayım Yorgun Küreselleşmenin Türk Sendikacılık Hareketine Etkileri 6. Yrd.Doç.Dr. Ufuk Aydın Devlet Korumacılığı ya da Esneklik (Latin Amerika örnekleri) Çeviri 7. Doç.Dr. Birsen Ersel Ulusal Basında İstihdam ve İşsizlik Sorunları 8. Yrd.Doç.Dr. Fatih Uşan Özürlü Çalıştırma Yükümlüğüne Aykırılığın Müeyyidesi Yüzyirmidörtmilyon Türk Lİrası 9. Yrd.Dr.Cemile Gürçay-Handan Yasal Düzenlemelerin Engelleyemediği Gerçek: Kumaş Üretim Faktörü Olarak Çalışan Çocuk 10. Prof.Dr.Mustafa Yaşar Tınar Çalışma Yaşamı ve Kişilik 11. Yard.Doç.Dr.Tamer Keçecioğlu Örgütlerde Çatışma ve Yönetim 12. Recai Başkan Kardemir Modeli, Ulusal Demir Çelik Sektörü, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

15 MERCEK 15 (1999 Temmuz) 1. Sakıp Sabancı Esnek çalışma 2. Prof.Dr.Nusret Ekin Esneklik Çağı 3. Dr. Üzeyir Garih Esnek Çalışma Kavramı 4. Mustafa Özbek Küreselleşme ve Esneklik 5. Erdoğan Karakoyunlu Esneklik 6. Prof.Dr.Tankut Centel Esneklik uygulamaları ve Türkiye 7. Recai Başkan Çalışma Barışı ve Esneklik Tartışmalarında Farklı Bir Yaklaşım 8. Şener Muter Esnek Çalışma 9. Hüsamettin Kavi Küreselleşme ve Esnek Çalışma 10. Prof.Dr.Nizamettin Aktay İş Hukukunda Esneklik Kavramının Ortaya Çıkışı ve Esneklik Uygulamaları 11. Dilek Kurt İşsizlik Sigortası 12. Prof.Dr.Can Tuncay Değişim, Esneklik ve Türkiye için Çözüm Önerileri 13. Kamil Kinkır Esneklik 14. Yrd.Doç.Dr.Arif Yavuz Çalışma Süresi Esnekliği ve Türleri 15. Dr. Rüştü Bozkurt Esnek Birikim Sistemini Kavramak ve Rekabet Gücü 16. Yrd.Doç.Dr.Tijen Erdut Esneklik ve İş Süresi

16 MERCEK 16 (1999 Ekim) 1. Prof.Dr. Tankut Centel İşsizlik Sigortası Kanunu na İlişkin Genel Değerlendirme 2. Kemal Kılıçdaroğlu Sosyal Güvenlik Sistemindeki Son Değişiklikler 3. Prof.Dr.Müjdat Şakar İşsizlik Sigortası Kanunu nun Getirdiği Yeni Yükümlülükler 4. Prof.Dr. Can Tuncay 4447 sayılı Kanun ve Getirdiği Yeni Haklar 5. Orhan Pazarcık Dünyada Oluşan Yeni Ekonomi ve Yeni Yönetim Biçimi 6. Prof. Dr. Gönül Budak Vizyon ve Değişim Yönetimi 7. Yard.Doç. Dr. Ramazan Yaman Ana Sanayi - Yan Sanayi Entegrasyonunda Ön Plana Çıkan Kriterler 8. Dr. Nihat Erdoğmuş Kariyerde Yeni Yaklaşımlar ve İstihdama Etkileri 9. Doç. Dr. Gülay Budak Farklı Yönetim Basamaklarındaki Yöneticilerin Strese Yatkınlık Eğilimleri A Tipi Davranış 10. Yrd.Doç. Dr. Ali Seyyar F. Almanya da İş Hayatında Temaruza Karşı Önlemler 11. Av. Şeyda Aktekin Avrupa İşveren Manifestosu 12. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan 21.Yüzyıl için Global Hedefler

17 MERCEK 17 (2000 Ocak) 1. Yaşar Okuyan 2000 Yılında Çalışma Hayatı 2. Rahmi Koç Rekabet Yarışında Endüstri İlişkilerinin Geleceği 3. Prof. Dr. Nusret Ekin Dönüşen Çağ, Değişen Endüstri ilişkileri 4. Bülent Eczacıbaşı Türk Sanayi, Küreselleşme İçinde Yerini Alıyor 5. Prof. Dr. Tankut Centel 2000 li Yıllarda Çalışma Mevzuatı 6. Refik Baydur 2000 li Yıllarda Türkiye ve Çalışma Hayatı 7. Bayram Meral 2000 li Yıllarda Türk Endüstri İlişkilerinin Geleceği 8. Hüsamettin Kavi 2000 li Yıllarda Girişimciliğin Önemi 9. Salim Uslu Yeni Yüzyılda, Yeni Endüstriyel İlişkiler Sistemi 10. Zafer Çağlayan 21.Yüzyılda Yeni Bir Sanayileşme Stratejisi 11. Vahdettin Karabay 2000 li Yıllarda Örgütlü Toplum ve Demokratik Türkiye 12. Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Yeni Bin Yılda Daha İleri Bir Türkiye Hedefine ulaşmak İçin On Emir 13. Nazik Işık - DPT AB de Sosyal Politika ve Aday Ülke Türkiye nin Uyum Çerçevesi 14. Alber Bilen 2000 li Yıllarda Sanayi ve Çevre 15. Dr.Ersan Yücel 2000 li Yıllarda İnsan Yönetimi 16. Prof. Dr. Nükhet H. Başargan 2000 li Yıllarda Çalışan Kadın 17. Erdoğan Karakoyunlu 2000 li Yıllarda Çalışma Yaşamında Beklentiler

18 MERCEK 18 (2000 Nisan) 1. Prof.Dr. Nusret Ekin Teknolojik Dönüşüm ve Bilgi Çağı 2. Prof.Dr. Muhsin Mengütürk Sermaye Piyasasında Halka Arz Prosedürü ve Halka Açılmalar 3. Hasip Kurt 2000 li Yıllarda Endüstriyel İlişkiler 4. Yrd.Doç.Dr. İbrahim Yalçın- Yrd.Doç.Dr. Famil KOBİ lerde TKY Uygulanabilirliği Şamiloğlu-Arş.Gör. Yavuz Demirel 5. Prof.Dr. Mustafa Tınar Toplumsal Uzlaşmada Hollanda Modeli 6. Doç.Dr.Serpil Aytaç Çalışma Yaşamında Çift Kariyerli Eşler 7. Dr.Saim Aşçı Örgütlerde Gruplar ve Grup Davranışı 8. Yrd.Doç.Dr. Ali Seyyar Çalışma Hayatında Cinsel Taciz Sorunu ve Çözüm Yolları (Almanya Örneği) 9. Av. Mesut Ulusoy İşverenlerin Özürlü ve Eski Hükümle İstihdam Yükümlülüğü 10. Arş.Gör. Ayşe Yıldız Örgütlerde Kariyer Geliştirme Süreci; Politikaları ve Kariyer Danışmanlığı 11. Arş. Gör. Aşkın Keser İşgücü Planlaması 12. Yrd. Doç. Dr. Cemile Gürçay ve Arş. Gör. Barış Seçer İnternetin İnsan Kaynağı Seçim Sürecinde Aday Toplama Amacıyla Kullanımı

19 MERCEK 19 (2000 Temmuz) 1. Prof.Dr. Nusret Ekin Ortak Eğitim Projesi 2. İbrahim Betil Eğitim Sisteminde Kalite Üzerine Düşünceler 3. Prof. Dr. Tankut Centel 88. Uluslar arası Çalışma Konferansı ve Türkiye 4. Yusuf Engin Haksız Rekabet ve Sosyal Politikalara Etkisi Açısından; Kayıt Dışı Ekonomi 5. Av.Erten Cılga AB ye Adaylık Sürecinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 6. Yrd.Doç.Dr. Pınar Tınaz Çalışma Yaşamında Motivasyon Kuramları 7. Nejat Güneri 2000 li Yıllara Girerken Türkiye de İş Denetimine Genel Bakış 8. Doç.Dr. Seçkin Polat Takım Çalışmasının Parametrik Değerleri ve Başarısına Etki Eden Faktörler: Bir Holdingdeki Bulgular 9. Arş.Gör. Alpay Hekimler F.Almanya da Toplu Sözleşme Düzeyleri ve Değişim 10. Prof.Dr.Nahit Töre Helsinki Zirvesi Sonrasında Türkiye-AB İlişkileri: Uzun, İnce Yol Gerçekten Kısalıp Genişledi mi? 11. Doç.Dr.Sadi Uzunoğlu İstikrar Programı ve Altı Aylık Performans

20 MERCEK 20 (2000 Ekim) ( ÖZEL SAYI ÇAĞDAŞ ÇALIŞMA MEVZUATI) 1. Sakıp Sabancı Çağdaş Bir İş Hukuku Nasıl Olmalıdır? 2. Prof. Dr. Münir Ekonomi Çağdaş Çalışma Mevzuatının Temelleri ve Yeniden Düzenlenmesi 3. Rıdvan Budak Ekonomik ve Sosyal Yaşamda Temel Sorun Kuralsızlıktır 4. Refik Baydur Çağdaş Bir İş Hukuku Nasıl Olmalı? 5. Prof. Dr. Nusret Ekin Büyüme ve İstihdam Boyutlarıyla İş Yasası Reformu 6. Erkut Yücaoğlu Çağdaş Çalışma Mevzuatı Nasıl Olmalıdır? 7. Prof. Dr. Toker Dereli Çağdaş Bir İş Hukuku Üzerine Düşünceler 8. Necati Çelik Çalışma Mevzuatı ve Türkiye 9. Bayram Meral Çağdaş Çalışma Mevzuatı Nasıl Olmalıdır? 10. Hüsamettin Kavi Globalleşme ve Çalışma Mevzuatı 11. Prof. Dr. Metin Kutal Türk İş Mevzuatının Çağdaşlaştırılmasına İlişkin Bazı Gözlem ve Öneriler 12. Salim Uslu Türkiye Ev Ödevini Yapmak Zorunda 13. Zafer Çağlayan Çalışma Mevzuatına İlişkin Görüşler 14. Prof. Dr. Tankut Centel Türkiye de Çağdaş Bir Çalışma Mevzuatı 15. Muharrem Yılmaz Küreselleşme ve iş Hukukunda Değişim İhtiyacı 16. Süleyman Çelebi Çalışma Yaşamında Asgari Düzey ILO Normları Olmalıdır 17. Prof. Dr. Fevzi Şahlanan İş Yasaları İçin Yeni Arayışlar 18. Dilek Kurt Dünyanın Yabancısıyız 19. Prof. Dr. Can Tuncay 21. Yüzyıl da Türk Çalışma Mevzuatı Nasıl Olmalıdır? 20. Erdoğan Karakoyunlu Türkiye nin ihtiyacı Çağdaş Bir İş Kanunudur. Niçin ve Nasıl Bir İş Kanunu?... MERCEK 21 (2001 Ocak) 1. Doç. Dr. Sami Selçuk Demokrasi ve Hukuk 2. Prof. Dr. Nusret Ekin Türkiye Yeni Çağa Doğru İstihdamda İki Kere Sıçramalıdır 3. Zekeriya Temizel Yeni Binyıl Yeni Bir Başlangıç: Temiz Toplum- Saydam Devlet İlişkisi 4. Refik Baydur Yeni Binyıl da İşveren Kuruluşları: Genel Bir Değerlendirme ve Öneriler 5. Selçuk Demiralp 21. Yüzyıl da Türkiye nin Yapması Gerekenler ve

21 Kamu Maliyesinin Rolü 6. Naci Sığın Antienflasyonist Ortamda Bankacılık ve 2001 Yılı Beklentileri 7. Prof. Dr. Tankut Centel Yeni Binyıl da Türkiye-ILO İlişkileri 8. Dr. Akın İzmirlioğlu Yirmibirinci Yüzyıl a Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile Bakış 9. Erdoğan Karakoyunlu Rekabet Gücü-Rekabet Edebilirlik ve Türkiye 10. Prof. Dr. Namık Kemal Pak Yeni Ekonomi-Yeni Bilim Teknoloji Politikaları 11. Prof. Dr. Meryem Koray 21. Yüzyıl dan Beklentiler:Gerçek Bir Küresel Toplum Olma Hayali Olabilir Mi? 12. Volkan Vural Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye nin Yol Haritası 13. Mustafa Özbek Çağı Seyreden Türkiye 14. Dr. Şeref Oğuz Değer Zincirini Yeniden Yaratmak 15. Joachim Kuntze Evrensel Bilgi Toplumu 16. Prof. Dr. Murat Dinçmen Bilgi Yönetimi 17. Recai Başkan Yeni Binyıl da Sosyal Diyaloğun Kaçınılmazlığı 18. Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Globalleşme ve Türkiye 19. Av. Zeki Pekgenç Yeni Binyıl da İnsan Kaynakları Yönetimi 20. Melih Arat 21. Yüzyıl ın Hortlakları 21. Ziya Yılmaz İşsizlik Küreselleşiyor 22. Dilek Kurt Özürlü Çalıştırma Zorunluluğunda Çağdaş Model 23. Doç. Dr. Sadi Uzunoğlu İstikrar Programının Yeni Yüzyıl a Yansımaları

22 MERCEK 22 (2001 Nisan) 1. Işın Çelebi 21. Yüzyıl, Fırsatlar ve Çözümler 2. Dr. Arnold Hornfeld Türkiye nin Geleceğinde Yabancı Sermayenin Etkileri 3. Ömer Benokan Yeni Binyıla Savrulurken 4. Uğur Bayar Yeni Binyıl da Türkiye nin Özelleştirmede Katetmesi Gereken Yol ve Bunun Yeniden Yapılanmadaki Önemi 5. Prof.Dr. Sarper Süzek İş Akdinin Türleri 6. Ali Rıza Basa Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Ulusal Programımızda Sosyal Politikalar 7. Sinan Aygün Krizler ve Türkiye 8. Hüseyin Karakoç Son Dönem AB-Türkiye İlişkileri Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program 9. Prof.Dr. Mustafa Yaşar Tınar ve Yrd.Doç.Dr.Oğul Zengingönül İş Güvencesi ve İstihdam 10. Meral Gezgin Eriş Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri: Yeni Yaklaşımlar 11. Doç. Dr. Sami Demirbilek AB Üyeliğinin Sosyal Boyutu Ulusal Program Çerçevesinde Üyelik Sürecinde Yaşayacağımız Değişim 12. Doç. Dr. Ömer Ekmekçi İşverenlerin İşyeri Hekimi Bulundurma Zorunluluğu ve Tabib Odalarının Yetkisine İlişkin Sorunlar 13. Mahmut Taşdemir 2000 li Yıllarda Kadın ve Siyaset 14. Yrd. Doç.Dr. Doğan Nadi Leblebici Etkili Zaman Yönetimi ve Verimlilik İlişkisi 15. Haluk Koç Hizmet Sektöründe Kalite 16. Yrd.Doç.Dr. Ali Seyyar Almanya da Mesleki Eğitim ve İstihdam Kurumu Olarak Özürlüler Çalışma Atölyesi 17. Dr. Heinz Werner Çeviren: Alpay Hekimler AB de Ekonomik Entegrasyon ve İşgücü Hareketliliği 18. Prof.Dr. Faruk Şen Almanya ve Avrupa Birliği nde Türk Girişimciler 19. Doç. Dr. Sadi Uzunoğlu Firmalar Risk Yönetimini Keşfetmek Zorunda MERCEK 23 (2001 Temmuz) 1. Dr. Necdet Kenar Ulusal İstihdam Politikası ve Türkiye İş Kurumu 1. Genel Kurul 2. Erdoğan Karakoyunlu İş Güvencesi Yasa Tasarısı ve Ekonomi Üzerine Etkileri 3. Prof. Dr. Ömer Peker Kamuda Yeniden Yapılanma İhtiyacı ve Toplam Kalite

23 4. Doç.Dr. Ali Rıza Büyükuslu Endüstri İlişkilerinde Değişim: Sosyal Devletten Sosyal Diyaloğa Doğru 5. Prof.Dr. Enver Özkalp Çatışma Yönetimi, Çözüm Yolları ve Görüşme Teknikleri 6. Şener Muter Toplam Kalite Yönetiminin Devlet Politikası Olarak Uygulanması 7. Doç.Dr. Şükrü Kızılot İşverene SSK Primi İşkencesi! Hayati Körpe Sendikal Misyon: Yeniden Yükselen Değer Olmayı Mümkün Kılmak 9. Doç. Dr. Tijen Erdut Endüstri İlişkileri Bakımından İnsan Kaynakları Yönetimi 10. Osman Kemal Ağaoğlu Temel Üretim Girdileri Arasında İnsan Kaynaklarının Yeri, Önemi ve Organizasyonu 11.. Doç. Dr. Seçkin Polat Türk Yönetim Anlayışı: Klasik mi Toplam Kalite Yönetimi mi? 12. Mahmut Temiz Geleceğe Odaklı Vasıf Geliştirme 13. Dr. Kadir Ardıç Toplam Kalitede Liderlik Adımları ve Liderlik Biçimleri 14. Prof.Dr. Tankut Centel Çalışma Standartlarının Uygulanması ve Türkiye

24 MERCEK 24 (2001 Ekim) 1. Prof.Dr. Tankut Centel Türk Çalışma Yaşamının Beklentileri 2. Doç. Dr. Sadi Uzunoğlu Dünya Ekonomisinde Ortaya Çıkan Yeni Trendler 3. Prof.Dr. Nusret Ekin Türkiye de İstihdam Artışında Yeni Boyutlar: İş Piyasasında Dönüşüm ve Elektronik İş Bulma 4. Mustafa Özbek En Büyük Dost, Bilgidir Av.Nurseli Tarcan Çağı Yakalama ve Rekabet Edebilirlikte Çalışma Mevzuatının Rolü:Esnek ve Çağdaş İş Kanunu 6. Prof.Dr. Süleyman Yükçü ve Arş. Gör. M. Yılmaz İçerli Kalite Maliyetlerinin Muhasebe Sisteminde İzlenmesine İlişkin Öneriler 7. Dr. Harun Gümrükçü Renkli Televizyon Türkiye-Avrupa İlişkilerini Renklendirecek 8. Dr. Can Baydarol 11 Eylül Saat 15.45: Türkiye AB İlişkileri Nereye? 9. Prof.Dr.İsmail Üstel İnsan Kaynakları Yönetiminde Kavram Transferleri 10. Arş. Gör. Ayşe Aytül Cengiz Yeni Bir Rekabet Aracı: Farklılık Yönetimi 11. Dr. Can Fuat Gürlesel Üretim Artışı, Dış Pazarlar ve Etkin Rekabet Politikaları 12. Yrd.Doç.Dr. Cemile Gürçay Zaman Yönetiminde Dünden Sonrası Yarından Öncesi 13. Prof.Dr. Canan Çetin Çalışanlar: Poşetsizler, Tek ve Çift Poşetçiler 14. Arş.Gör. Hilmi Yüksel Çevreye Daha Az Etkide Bulunarak, Daha çok Değerin Yaratılması:Eko-Etkinlik 15. Prof.Dr. Toker Dereli Sayın Av.İsmet Sipahi (ILO Genel Kurulu hk.)

25 MERCEK 25 (2002 Ocak) ÖZEL SAYI 1. Prof.Dr. Nusret Ekin Türkiye nin Vizyonu: XXI. Yüzyıl da Çağı Yakalamak 2. Tuncay Özilhan Siyasi Yapı Ekonomik İstikrarın Garantisidir 3. Dr.Necdet Kenar İstihdam Olmazsa Olmaz 4. Bülent Eczacıbaşı İş Ahlakı Artık Külfet Değil Zorunluluk 5. Bayram Meral Değişim ve Uzlaşma 6. Prof.Dr. Tankut Centel Mevzuat Çağdaş Olmazsa Olmaz 7. Hüsamettin Kavi Değişim Bir Bütündür 8. Serpil Özdamar Verimlilik Olmazsa Olmaz 9. Prof.Dr.Haluk Erkut Bilgisiz Olmaz 10. Hamdi Akın Sivil Toplum Örgütleri Olmazsa Olmaz 11. Salim Uslu Yeni Şeyler Söylemek 12. Uğur Civelek Akılsız Olmaz 13. Melih Arat Eğitimle de, Eğitimsiz de Olmaz Esir Bırakan Eğitimden, Özgür Bırakan Öğrenmeye 14. Prof.Dr.Coşkun C. Aktan Devletin Yeniden Yapılanması Olmazsa Olmaz 15. Meral Gezgin Eriş AB Vizyonu 16. Dr. Şeref Oğuz Araştırma, Geliştirme, Gelişme 17. Süleyman Çelebi Sosyal Diyaloğun Başarısı Toplumsal Örgütlenmeden Geçer 18. Dr. Erdal Atabek İnsansız Olmaz 19. Prof. Dr.Nur Serter Kadınsız Olmaz 20. Zülfü Dicleli Artık Herkese Güven Vermek ve Herkesin Güvenini Kazanmak Zorundayız 21. Dilek Kurt Sosyal Diyalog Olmazsa Olmaz 22. Prof.Dr. İlhan Erdoğan Nasıl Bir İnsan Kaynakları Uygulamasına İhtiyacımız Var? 23. Gülay Aslantepe ILO suz Olmaz 24. M. Faruk Demir Global Gelişimin Sacayağı: Geleceğin Güvenliği 25. Yusuf Engin Sivil Toplum Örgütleri sendikal bağlamda; anlamdan işlevsizliğe bir özeleştiri- 26. Doç. Dr. Sadi Uzunoğlu Makro İstikrar Olmaz ise...

26 MERCEK 26 (2002 Nisan) 1. Mesut YILMAZ AB Üyeliği: Güçlü ve Müreffeh Bir Türkiye ye Açılan Kapı 2. Dr. Kemal DERVİŞ Toplumsal Proje: AB Üyeliği 3. Volkan VURAL Avrupa Konvansiyonu ve Türkiye-AB İlişkileri 4. Prof.Dr.Füsun ARSAVA AB nin Anayasaya İhtiyacı Var Mı? 5. Şadi GÜCÜM AB Türkiye İlişkilerinde Bir Sona Doğru Bayram MERAL AB Türkiye İlişkileri 7. Karen FOGG Türkiye ve AB nin Genişlemesi:Son Durum 8. Meral Gezgin ERİŞ Türkiye nin AB Tam Üyelik Hedefi ve Yapılması Gereken Hazırlıklar 9. Nejat EREN AB nin Çok Boyutlu Dinamizmi ve Türkiye 10. Süleyman ÇELEBİ AB Sürecinde Sendikal ve Sosyal Haklar 11. Muharrem YILMAZ Türkiye nin AB Üyelik Süreci ve Engeller 12. Nilgün ARISAN Ulusal Programın Ekonomik Kriterler ve Müktesebat Uyumu Bölümlerinin Bir Yıllık Uygulamasının Genel Değerlendirmesi 13. Ziya MÜEZZİNOĞLU AB- Türkiye İlişkileri ve Sivil Toplum Örgütleri 14. Dr. Michael RUPP AB ye Girmede Türkiye nin Öncelikleri 15. Uğur CİVELEK AB Adaylık Süreci ve Türkiye 16. Salim USLU AB ye Üyelik Sürecinde Etkin Rol Oynamak İstiyoruz 17. Nurşen NUMANOĞLU Ulusal Program Çerçevesinde AB Üyeliğinin Sosyal Boyutu 18. Mustafa BAYBURTLU Gümrük Birliği ve Sonrasında AB nin Reel Sektöre Etkileri 19. Av.Engin URAL AB Çevre Mevzuatı ve Türkiye 20. Handan SOĞUK AB nin Mesleki Eğitime Bakışı ve Türkiye 21. Doç. Dr. Harun GÜMRÜKÇÜ Avrupa-Türkiye İlişkilerinin Geleceği 22. Dr. Can BAYDAROL AB ya da Godot yu Beklerken! Dr. Abdurrahman ARIMAN Türkiye de Yabancı Yatırımlar 24. Dilek KURT Sosyal Politikada Yeni Strateji

27 MERCEK 27 (2002 Temmuz) 1. Nizam Uluatlı İşsizlik Çığ Gibi İş-Kur un Yasası Yok 2. Arş.Gör. Verda Canbey Özgüler Yeni Ekonomide Yeni Kurallar 3. Dr. Can Baydarol AB de İstihdam Sorunu 4. Prof.Dr. Gönül Budak 21. yy. da Liderlik 5. Yard. Doç. Dr. Hakan Çetintaş Uluslararası İşbirlikleri ve Uluslararası Rekabet Politikası 6. Dilek Kurt Takozlar Kaldırılsın, İstihdam Yaratılsın 7. Yard.Doç.Dr. Özlem Işığıçok Sosyal Diyaloğun Artan Önemi Çerçevesinde 4641 sayılı ESK Kanunu ve Türkiye de Sosyal Diyalog 8. Arş. Gör. Alpay Hekimler F.Almanya, Çokuluslu Şirketler ve Doğrudan Yatırımlar 9. Mahmut Temiz Küresel Rekabette Küme Düşüyoruz 10. Arş.Gör. Mehmet Marangoz Değişim Mühendisliği ve İşletme Kültürü 11. Yusuf Engin Siyaset Ekonomiyi Yönetebiliyor mu? 12. Doç. Dr. Tijen Erdut İstihdam ve İstihdam Edilebilirlik 13. Doç. Dr. Sadi Uzunoğlu Siyaset Suçlu Ya Program

28 MERCEK 28 (2002 Ekim) İŞ GÜVENCESİ ÖZEL SAYI 1. Nejat Arseven Türk Çalışma Yaşamında Yeni Bir Dönem 2. Prof.Dr. Metin Kutal Türk Çalışma Mevzuatının Çağa Uyumu Üzerine Bazı Düşünceler 3. Refik Baydur İşletmelerin Geleceği İçin Türk Çalışma Yaşamında Gereksinim Duyulan Yenilikler 4. Rifat Hisarcıklıoğlu Hedef İstihdamı Artırmak 5. Salih Kılıç Çağdaş Demokrasi ve Çalışma Hayatı 6. Halit Narin Çağdaş Çalışma Mevzuatı 7. Prof.Dr. Nusret Ekin Çağdaş İş Yasası Reformu İstihdam Artışını da Öngörmelidir 8. Mehmet Şuhubi Türk Çalışma Yaşamında Gereksinim Duyulan Çağdaş Mevzuat 9. Prof.Dr. Tankut Centel İş Güvencesi Tek Başına Çözüm Mü? 10. Süleyman Çelebi İş Güvencesi Geç Kalmış, Zorunlu ve Temel Bir Yasadır 11. Celal Beysel Bir Ucube İş Hukuku Ki 12. Prof.Dr. Fevzi Şahlanan Çağdaş Bir İş Kanununa Doğru 13. Enis Özsaruhan Avrupa nın Üzerinden Çıkarmaya Çalıştığı Elbiseyi Neden Giyiyoruz? 14. Prof.Dr. Can Tuncay Esneklik Gerçeği Karşısında Çalışma Mevzuatı ve Olması Gerekenler 15. Salim Uslu Türk Çalışma Hayatında Zihinsel Devrime İhtiyaç Var 16. Prof.Dr.Berin Ergin Türkiye de Çalışma İlişkilerinin Yasal Düzenlenmesinde Çağa Uyum Sağlanacaktır 17. Ahmet Eren Çalışma Yasalarının Küresel Çağa Uyumu 18. Prof.Dr. Güneri Akalın İşgücü Piyasamız ve Çalışma Mevzuatımız 19. Hayati Kaya Rekabet Gücünün Artması İçin Toplumsal Uzlaşma Gerekli 20. Doç. Dr. Ömer Ekmekçi 4773 sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Yargının Durumu ve Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları Üzerine 21. Av. Ali Nafiz Konuk Yasalarda Esneklik ve Yumuşama Gerekli Mi? 22. Doç. Dr. Sadi Uzunoğlu Yaşasın Tek Sorunuz İş Güvencesi!

SİCİL MART 2006 1. Öğrenimi Teşvikte Eşit Davranma Türk İşçi Çocukları İçin de!

SİCİL MART 2006 1. Öğrenimi Teşvikte Eşit Davranma Türk İşçi Çocukları İçin de! SİCİL MART 2006 1 1. Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin İdari Para Cezaları Konusunda Son Gelişmeler 2. Prof. Dr. M. Polat SOYER 4857 Sayılı İş Kanunu Açısından Asıl İşveren-Alt

Detaylı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara ve İstanbul da temaslarda bulundu

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara ve İstanbul da temaslarda bulundu ÇALIŞMA RAPORU 2013 İçindekiler 1 2013 ten Satırbaşları... 4 Kısaca TÜSİAD 6 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Dernek Organlarının Çalışmaları 12 TÜSİAD Üye Komisyonları 12 Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu

Detaylı

2014 ten Satırbaşları

2014 ten Satırbaşları ÇALIŞMA RAPORU 2014 İçindekiler 2014 ten Satırbaşları 3 TÜSİAD, Türkiye yi geleceğe taşıyor. 3 Kurucular Protokolü 4 TÜSİAD ın Yapılanması 5 TÜSİAD Üye Komisyonları 10 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 13

Detaylı

MAKALE DUYURU BÜLTENİ

MAKALE DUYURU BÜLTENİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ MAKALE DUYURU BÜLTENİ 2012 İÇİNDEKİLER Taranan Süreli Yayınlar 2-3 Konular Araştırma 4 Avrupa Birliği 5-7 Bilişim 8-9 Çalışma İlişkileri 10-13 Çevre

Detaylı

Değerli Akademisyenler

Değerli Akademisyenler Değerli Akademisyenler Merhaba, 1984 te başladığımız yayın hayatımızda 30. yılımızı geride bıraktık. Bu süre zarfında binlerce kitap yayınladık, öğrencilerin ve akademisyenlerin çalışma masalarına, kütüphanelerine

Detaylı

2012 den Satırbaşları

2012 den Satırbaşları ÇALIŞMA RAPORU 2012 İçindekiler 2012 den Satırbaşları 2 Kısaca TÜSİAD 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 6 Dernek Organlarının Çalışmaları 10 TÜSİAD Üye Komisyonları 10 Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu

Detaylı

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

Detaylı

KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK KRİZİN İŞ HUKUKUNA ETKİSİ THE EFFECTS OF GLOBALIZATIONS AND ECONOMIC CRISIS TO LABOUR LAW

KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK KRİZİN İŞ HUKUKUNA ETKİSİ THE EFFECTS OF GLOBALIZATIONS AND ECONOMIC CRISIS TO LABOUR LAW KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK KRİZİN İŞ HUKUKUNA ETKİSİ THE EFFECTS OF GLOBALIZATIONS AND ECONOMIC CRISIS TO LABOUR LAW 1 Candan ALBAYRAK * Özet : Bu çalışmada küreselleşme ve ekonomik krizin işveren ile işçiler

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

ÇALIŞMA RAPORU ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ 2010 ÇALIŞMA RAPORU 2011 ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İçindekiler 2010 dan Satırbaşları 2 Kısaca TÜSİAD 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Dernek Organlarının Çalışmaları 14 TÜSİAD

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT BAŞKANLIĞI YAYINLARI Türkiye Cumhuriyeti nin 80 nci Yılı Armağanı Özel Sayısı YIL: 1 Eylül 2003 SAYI: 2 Dergimizdeki yazı ve resimlerin

Detaylı

BOSCH TÜRKİYE TEMSİLCİSİ STEVEN YOUNG: DEĞİŞİMİ TAKİP EDEN, UYUM SAĞLAYAN VE UYGULAYABİLEN YARININ LİDERİ OLACAK

BOSCH TÜRKİYE TEMSİLCİSİ STEVEN YOUNG: DEĞİŞİMİ TAKİP EDEN, UYUM SAĞLAYAN VE UYGULAYABİLEN YARININ LİDERİ OLACAK MERKEZ Merkez Mahallesi Geçit Sokak No: 2 34381 Şişli / İSTANBUL Tel: (212) 232 01 04 (pbx) Faks: (212) 241 76 19 e-posta: mess@mess.org.tr www.mess.org.tr ANKARA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ Beştepeler Mahallesi

Detaylı

KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU BAŞKAN IN MESAJI: Değerli Meslektaşım 2014 yılını geride bırakıyor yepyeni umutlarla yepyeni heyecanlarla 2015 yılını karşılıyoruz. 2015 yılının ülkemize milletimize

Detaylı

TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER. Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK **

TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER. Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK ** TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK ** 2011 yılının ilk günlerinde kamuoyuna duyurulan Türkiye Sanayi Strateji Belgesi, sermaye kesiminin aktif katılımıyla,

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

2014 te büyüme için ihracat artışı kritik öneme sahip. Rusya, Türk yatırımcıları heyecanlandırıyor. Tarihi başkent Bursa da geçmişe yolculuk zamanı

2014 te büyüme için ihracat artışı kritik öneme sahip. Rusya, Türk yatırımcıları heyecanlandırıyor. Tarihi başkent Bursa da geçmişe yolculuk zamanı MESS TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI YAYINIDIR YIL: 51 SAYI: 885 MAYIS-HAZİRAN 2014 2014 te büyüme için ihracat artışı kritik öneme sahip Rusya, Türk yatırımcıları heyecanlandırıyor Tarihi başkent

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI İMALAT SANAYİİNDE DÖNÜŞÜM

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI İMALAT SANAYİİNDE DÖNÜŞÜM T. C. KALKINMA BAKANLIĞI İMALAT SANAYİİNDE DÖNÜŞÜM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-9041-09-6 YAYIN NO: KB: 2913 - ÖİK: 750 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz.

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu T. C. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı Sakarya Sakarya Üniversitesi Yayınları No: 95 Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2007-2008 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2007 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 3 Copyright 2007 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

YENİ İŞ YASASININ ANLAMI

YENİ İŞ YASASININ ANLAMI YENİ İŞ YASASININ ANLAMI Aziz Çelik, Kristal-İş Sendikası Eğitim Müdürü (Bu yazı Türkiye Barolar Birliği Dergisi Eylül/Ekim 2003 Sayı 48 de yayınlanmıştır) GİRİŞ: YENİ İŞ YASASINI ANLAMAK İÇİN 1971 yılından

Detaylı

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız ÇSGB BÜLTEN ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ Sayı:1 Mart-Nisan 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Mustafa APAYDIN Yazı İşleri Müdürü Muhammet ERGÜN Yayın Kurulu Kayhan ÜNAL Mehmet ÖZER

Detaylı

geleceğe sahip çıkıyoruz

geleceğe sahip çıkıyoruz İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 4 Genel Müdür ün Mesajı 7 Kurumsal Profil, Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Değerlerimiz 8 Başlıca Göstergeler 11 Türkiye Finans ve Sürdürülebilirlik 17

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2006-2007 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2006 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 3 Copright 2006 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Bu Kılavuz MK Kurumsal Gelişim Çözümleri tarafından kurumunuzu personelinize yönelik düzenleyebileceğimiz eğitimler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim içerikleri taslak niteliğindedir.

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ 11 Aralık 2010 Cumartesi (Saat 09.30) Toplantı Yeri: Hilton Oteli ANKARA GÜNDEM: 1. Açılış 2. Başkanlık Divanı Seçimi 3. Konfederasyon

Detaylı