MERCEK 1 (1996 Ocak)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERCEK 1 (1996 Ocak)"

Transkript

1 MERCEK 1 (1996 Ocak) 1. Prof. Dr. Doğan Kargül Gümrük Birliği ne Bakış 2. Dr. Üzeyir Garih Kurumlarda Yeniden Yapılanmada Yöntemler 3. Prof. Dr. Nusret Ekin Küreselleşme ve Endüstri İlişkilerinde Yeni Boyutlar 4. Hasip Kurt Değişim 5. Prof. Dr. Tankut Centel Sosyal Sigortalarda Reform Gereksinimi 6. Av. Cahit Özyazıcı Çalışma Hayatında Denetim ve Teftiş 7. Doç. Dr. Algun Çifter Karar İncelemesi

2 MERCEK 2 (1996 Nisan) 1. Tuğrul Kudatgobilik Vehbi Koç la Yapılan Son Sohbete Dair 2. Bayram Meral Değişen Dünyada ve Türkiye de Sendikacılık Hareketi 3. Prof. Dr. Nusret Ekin Değişim ve Sendikaların Geleceği 4. Rıdvan Budak Değişim ve Sendikalar 5. Prof. Dr. Tankut Centel Değişim İçinde Sendikalar 6. Salim Uslu Değişim ve Sendikalar 7. Prof. Dr.Polat ve Doç. Dr. Serap Soyer Değişim (!) ve Sendikalar 8. Refik Baydur Değişim ve Sendikalar 9. Prof. Dr. Meryem Koray Değişen Bir Dünya ve Sendikalar İçin Bazı Tartışma Noktaları 10. Erdoğan Karakoyunlu Değişim ve Değişim Karşısında Sendikacılık 11. İsmail Bayer Kalıcı Sosyal Diyalog Platformlarına Doğru 12. Rüçhan Işık Küreselleşme Endüstri İlişkileri Sosyal Taraflar 13. Peter Drucker İki Karşı Kültür

3 MERCEK 3 (1996 Temmuz) 1. Prof.Dr. Haluk Erkut Değişimle Başetmek 2. Nizam Uluatlı Yeni Yönetim Teknikleri ve İşletmelerin Yeniden Yapılanmaları 3. Erkut Şendil Çağdaş Bir Yönetim Yaklaşımı; TPM 4. Vahdettin Karabay Yeni Yönetim Örgütlenmeleri ve Sendikalar 5. Prof.Dr. Tamer Koçel İşletme Yönetimi İle ilgili Son Gelişmeler ve Çalışanlar Açısından Anlamı 6. Mustafa Özbek Yeni Yönetim Tekniklerinin Endüstriyel İlişkilere Etkileri 7. Prof. Dr. Beyza O. Furman Yeni Yönetim Paradigmaları 8. Ali Rıza İkisivri Yeni Yönetim Tekniklerinin Endüstri İlişkilerine Etkileri 9. Dilek Kurt Değişim Dalgaları İçinde Yeni Yönetim Teknikleri 10. Salih Karlı Yeni Yönetim Tekniklerinin Endüstri İlişkilerine Etkileri 11. Prof.Dr. Canan Çilingir 1990 ların Yönetim Aracı Reengineering; Kökten veya Ilımlı Değişim 12. Mehmet Ali Berkman Yeni Yönetim Tekniklerinin Endüstri İlişkilerine Etkileri

4 MERCEK 4 (1996 Ekim) 1. Carlos Cervantes Eğitim-Verimlilik İlişkisi 2. Nazım Düzenli Eğitim ve Verimlilik 3. Sezer Mavituncalılar Verimlilik- Eğitim İlişkisi ve Önemi 4. Salih Kılıç 21. Yüzyıla Girerken Verimlilik Eğitim İlişkileri 5. Bahri Ersöz Verimlilik ve Eğitim 6. Kemal Daysal Verimlilik Eğitim Ücret İlişkisi 7. Doç. Dr. Mina Özevren Verimliliğin TKY ile İlgisi ve Verimliliğin Artırılması İçin Önlemler 8. Yusuf Engin Eğitim - Üretim ve Verimlilik 9. Kaya Turhanoğlu Eğitim ve Verimlilik 10. Dr. Oktay Vural Kalkınmayı Öğrenmek 11. Nahit Özen Eğitimde Verimlilik 12. Wolfgang Kappler Meslek Eğitimi ve Verimlilik 13. Dr. Gökşin Çapar Kalkınmada En Etkin Silah Verimlilik 14. Cavit Vardarlılar-Burak Altunterim Verimliliğin Anahtarı:Eğitim 15. Dr. Şakir Esnaf Bulanık Teknoloji, Teknolojik Verimlilik ve Eğitim 16. Peter Drucker Geleceğin Anahtarı Verimlilik

5 MERCEK 5 (1997 Ocak) 1. Necati Çelik 1996 dan 1997 ye Çalışma Hayatı 2. Sakıp Sabancı 1996 Yılının Endüstri İlişkilerimiz ve Türkiye Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi 3. Prof. Dr. Münir Ekonomi 1996 Yılı İşçi-İşveren İlişkilerinde Diyalog a Gidiş 4. Recai Başkan Endüstri İlişkiler Sisteminin Sanayie Etkisi 5. Şener Muter Türkiye nin Dışa Açılma Sürecinde Organizasyonel Değişim 6. Prof. Dr. Osman Altuğ Mafya: Kara Para- Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi 7. Hulusi Karlı 1996 Emekçiler İçin Kaybedilen Bir Yıl oldu 8. Mehmet Şuhubi 2000 li Yıllarda Üzerimize Dar Gelen Elbise 9. Arif Yücel Sigorta Şirketlerine Ödenen Şahıs Sigorta Primlerinin Gelir ve Damga Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi 10. Dr. Abdurrahman Arıman Türkiye de Yabancı Yatırımlar 11. Prof. Dr. Fevzi Demir Çağdaş Batı Anayasalarında ve 1982 TürkAnayasasında Ekonomik ve Sosyal Haklar 12. Av. Erten Cılga Ya Dünya Nüfusunun Yarısı? 13. Zeki Polat Tekstil Sektörü ve Beklentiler 14. Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu Türkiye - AT İlişkilerinde Uyuşmazlıkların Çözümü Yöntemleri 15. Av. Ahmet Bölükbaşı Çalışma Süresi ile İlgili AB Yönergesi Yürürlüğe Girdi 16. Prof. Dr. Ali Nazım Sözer Adil Düzende Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik 17. Dr. Üzeyir Garih Özelleştirmeyi Hızlandırmanın Yolları

6 MERCEK 6 (1997 Nisan) 1. Tuncay Özilhan Toplam Kalite Kültürü ve İstihdam 2. Prof.Dr.Tankut Centel İş Yasalarının İstihdam Üzerinde Etkisi 3. Hüseyin Tanrıverdi Yerel ve Küresel Boyutlarıyla İstihdam 4. Prof.Dr.Metin Kutal İstihdam Politikasının Bir Aracı: Kısa Süreli Çalıştırma 5. Yalçın İpbüken İnsan Kaynakları Yönetimi ve İstihdam 6. Yıldırım Koç Türkiye de İşgücünün Yapısı ve Ücretler 7. Dr.Mahmut Demirkan İstihdam Politikalarına Eleştirel Bir Yaklaşım 8. Prof. Dr. Gülten Kutal Türkiye de İşsizlik Sorunu ve İşsizlerin Yaş Gruplarına ve Eğitim Durumuna göre Dağılımı 9. Dr. Naci Önsal Ücretler ve İstihdam 10. Tayfun Görgün İstihdam Sorunu 11. Doç. Dr. Numan Kurtulmuş Ekonomik Yeniden Yapılanma ve Hizmet Sektörlerindeki Gelişmeler 12. Dr. Saim Aşçı İşsizlik ve Türkiye deki Dinamikleri 13. Av.Ahmet E. Özkan Özel İstihdam Büroları 14. İsmail Bayer-Dr. Bülent Piyal Çocuk İşgücü: Değerlerimizi Koruyalım, Geleceği Destekleyelim

7 MERCEK 7 (1997 Temmuz) 1. Fatih Sultan Mehmet!!!!!!! İlk Çevre Fermanı 2. İshak Alaton Üçüncü Dalgaya Üç Var 3. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Global Rekabet, Büyüme Projeksiyonları ve Türkiye 4. Doç. Dr. Ali Şimşek Temel Eğitimin Sekiz Yıla Çıkartılması 5. Şener Muter Küreselleşme 6. Dilek Kurt Çalıştırma Zorunluluğu: İstihdam İçin Çözüm mü? 7. Aytül Anlar Çevre Yaşamın ve Üretimin Hem Kaynağı Hem de Sınırıdır 8. Yusuf Engin Kriz Üreten Türkiye 9. Prof. Dr. Fevzi Şahlanan Türk İş Hukukunda Alt İşveren 10. Mahmut Taşdemir Kayıt Dışı Ekonomi 11. Doç. Dr.Üzeyme Doğan İstihdam -Verimlilik-Eğitim İlişkileri 12. Yrd.Doç. Dr. Zehra Gönül Balkır İş Güvenliğinde Eğitimin Önemi 13. Hulusi Karlı İşsizlik ve Gelir Dağılımındaki Adaletsizlik 14. Av. C. Cahit Özyazıcı İşyeri Hekiminin İstihdamı 15. Zafer Ali Yavan Etkin Ücret Yaklaşımının Değerlendirilmesi ve Türkiye Özel İmalat Sanayii nde Sınanması

8 MERCEK 8 (1997 Ekim) 1. Mesut Yılmaz Sosyal Diyalog ve İşbirliği 2. Prof. Dr. Nami Çağan Sosyal Diyalog ve İşbirliği 3. Rahmi Koç Yeni Bin Yıla Girerken Sosyal Diyalog ve İşbirliği 4. Prof. Dr. Nusret Ekin Diyalog Çağı 5. Bayram Meral Sosyal Diyalog ve Sosyal Barış Temel Haklara Saygı Temelinde Gelişebilir 6. Enis Berberoğlu Sosyal Diyalog ve Ekonomik Konsey 7. Bülent Eczacıbaşı Toplumsal Diyalog ve İşbirliği İçin Öncelikle Güven Ortamı Gerekiyor 8. Prof.Dr.Tankut Centel Türkiye de Sosyal Diyaloğun Geleceği 9. Rıdvan Budak Sosyal Diyalog ve İşbirliği 10. Dr. Şeref Oğuz Asgari Müşterek Komisyonu 11. Prof. Dr. Toktamış Ateş Türkiye de Siyasal Kültür ve Hoşgörü 12. Muharrem Kayhan Toplumsal Uzlaşma ve Ekonomik ve Sosyal Konseyler 13. Salim Uslu Tercih Ettiğimiz, Sevdiğimiz, İhtiyaç Duyduğumuz Demokrasinin Hayata Geçmesini İstiyoruz 14. Fuat Miras Sosyal Diyalog ve İşbirliği 15. Osman Arolat Benden Başkası Da Doğru Düşünebilir 16. Refik Baydur Sosyal Diyalog ve İşbirliği İçin Bir Model Önerisi 17. Derviş Günday Türkiye de Sosyal Diyalog ve İşbirliği 18. Prof. Dr. Mithat Melen Sosyal Diyalog Sürecinin Rekabet Gücüne Etkileri 19. Faruk Yücel Sosyal Diyalog ve İşbirliği 20. Prof. Dr.Fevzi Demir Türkiye de Sosyal Barış ve Diyalog Arayışları

9 MERCEK 9 (1998 Ocak) 1. Jan Nahum Takım Oyunu Oynamadığımız Takdirde Zaten Olanca Sür atle Daralmakta Olan Sahamızda Nasıl Ulaşabiliriz ki Vizyonumuza? 2. Prof.Dr. Nusret Ekin Çalışma Yaşamında Dönüşüm 3. Erdoğan Karakoyunlu Sanayici Gözü İle Parlamenter Sistemin İşleyişi, Sorunları ve Çözüm Önerileri 4. Prof.Dr.Veysi Seviğ Vergileme ve Vergi Reformu Tartışmaları 5. Prof.Dr.Tankut Centel İşsizlik Sigortası Kanun Tasarısı Üzerine Görüşler 6. Recai Başkan Değişen Endüstri İlişkileri ve Sendikalar 7. Prof. Dr. Nur Serter 1998 e Girerken İşsizlik ve Eğitim İlişkisi 8. Solmaz Coşkun Endüstriyel İlişkiler Evrimi İçinde İnsan Kaynakları Yönetimin Yeri 9. Prof. Dr. Can Tuncay Sosyal Güvenlik Krizi Çözümlenemeyecek mi? 10. Kemal Tuğcu 2000 li Yıllarda Rekabet ve İnsan Kaynakları Yönetimi 11. Prof.Dr. Berin Ergin Üçüncü Bin Yıla Girerken Değişim 97 Seminerinin Ardından 12. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan Değişimin Önündeki Engeller 13. Dr.Saim Aşçı Grup Dinamiği Bilincini Yerleştirerek Etkin Bir Organizasyon Yapısı ve Şirket Kültürü Oluşumunun Sağlanması 14. Prof.Dr. Ali Nazım Sözer Adil Düzende Endüstri İlişkileri 15. Doç. Dr. Handan Kepir Sinangil Endüstri ve Örgüt Psikolojisi nin İş Yaşamına Katkıları

10 MERCEK 10 (1998 Nisan) 1. Dr. Burhan Kara Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Görüşme Esasları 2. Feyyaz Berker Enflasyon 3. Prof. Dr. Aziz Akgül Üçüncü Bin Yıla Girerken Partizanlığın Olmadığı Partisiz Demokrasi: Elektronik Demokrasi 4. Kamil Kinkır Verginin Kaynağı Demokrasidir 5. Prof. Dr. Tahir Baştaymaz Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Açmaz: Aşırı İşsizlik ve Kırsal Eksik İstihdam 6. Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan Kota Tekniği ve Kota Oranlarının Yükseltilmesi, Ülkemizde Daha Çok Sakatın İstihdam Edilebilmesine Yardımcı Olabilir mi? 7. Özer Öneren İnsan Kaynaklarında Uygulanan Sistemler 8. Doç. Dr. Nizamettin Aktay Kamu Görevlileri Sendikaları ve Getirilmek İstenen Yasal Düzenleme 9. Av. Şafak Akın Türkiye de Otoprodüktörlük 10. Prof. Dr. Gönül Budak Yaratıcı Sorun Çözme Teknikleri 11. Prof. Dr. M. Yaşar Tınar Çalışma Yaşamı ve Çalışan İnsan Arasında Uyum Arayışı:Çalışma Psikolojisi 12. Hüseyin Okur Türkiye deki Kalite Çemberleri Uygulamasında Karşılaşılan Aksaklıklar ve Sendikaların Durumu 13. Prof. Dr. Haluk Günuğur Nasıl Bir Ekonomik ve Sosyal Konsey? 14. Doç. Dr. Erol Akı İş Mücadelesi ve Aşırılık Yasağı İlkesi 15. Dr. İmren Aykut Çevre ve Sanayi

11 MERCEK 11 (1998 Temmuz) 1. Av. Erten Cılga Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Koruma 2. John Major Avrupa İçin Mesaj Rekabet Gücü Olan Bir Avrupa: İşletme Yaklaşımı 3. Şener Muter Türk Otomotiv Sanayiinin 2000 li Yıllar Stratejisi 4. Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Organizasyonel Performansta Atılım İçin Yeni Bir Yönetim Tekniği: Benchmarking 5. Yusuf Engin Değişen İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminde Sendikalar 6. Prof. Dr. Devrim Ulucan Yabancı Yatırımcılar İçin Almanya da Hukuki Sorunlar: Şirket Türleri, Yapılar ve İşleyişleri 7. Prof. Dr. Yusuf Alper Yeniden Yapılanmanın (Dönüşümün) Eşiğindeki Sosyal Güvenlik 8. Doç. Dr. Serpil Aytaç Çalışma Yaşamında Kariyer ve Ülkemiz Açısından Önemi 9. Yener Tugay Değişim Yönetiminde Yeni Anlayışların Oluşmasında Eğitimin Rolü 10. Prof. Dr. Şan Öz-Alp Yönetim Kurullarının Gereksizliği 11. Doç. Dr. Engin Yıldırım Endüstri İlişkilerinde Güven 12. Dr. Metin Ceyhan Sosyal Güvenliğin Çarpan Özelliği 13. Prof. Dr. Nahit Seraslan Kaliteyi Anlamak ve Duyarlılık Yönetimi Üzerine 14. Prof. Dr. Tankut Centel 1998 ILO Gündemi ve Türkiye

12 MERCEK 12 (1998 Ekim) 1. Prof. Dr. Nur Serter Türban Sorunu ve Üniversiteler 2. Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Kalite Bilinci, Liderlik ve Toplam Kalite Felsefesi 3. Doç. Dr. Ali Rıza Büyükuslu Türkiye de İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimine Kritik Bir Yaklaşım 4. Dr. Sayım Yorgun Küreselleşme Sürecinde Sendikalar 5. Dr. Ali Tigrel Euro ve Avrupa Birliği 6. Prof. Dr. Baron von Maydell Çeviri: Prof. Dr. Tankut Centel Euro nun İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sonuçları 7. Prof. Dr. Murat Demircioğlu Japonya da Life Time Sistemindeki Yeni Gelinen Nokta 8. Yrd.Doç.Dr. Ali Seyyar F. Almanya da Esnek Çalışma Hayatı 9. Prof.Dr. Tahir Baştaymaz Günümüzde Geleceğimizi Karartan Bir Problem: Çalışan Çocuklar 10. Prof.Dr.Ahmet Gökdere Gümrük Birliği Karşısında Dış Ticaretimiz 11. Araş. Gör. Dr. Oğul Zengingönül 21.Yüzyıla Doğru Sendikacılığın Sorunları 12. Dr.Uğur Özgöker Kıbrıs Sorunu Lüksemburg ve Cardiff Zirvelerinin Ardından Türkiye-Kıbrıs-AB İlişkilerinin Geleceği 13. Av. Cahit Özyazıcı İdari Para Cezalarının Hukuki Niteliği ve Sonuçları, Günümüzdeki İstihdam ve İşletme Güvencesi İle İlişkileri 14. Dr. Serab Sezer 21. Yüzyılın Sonunda Dünya Güç Dengeleri ve Türkiye 15. Prof.Dr. İsmail Üstel Profesyonel Yaşam Kalitesi

13 MERCEK 13 (1999 Ocak) 1. Gazi Erçel Global Kriz ve Türkiye ye Etkileri 2. Necati Arıkan Global Kriz ve Sanayide Krize Karşı Önlemler 3. Prof.Dr. Tankut Centel Ekonomik Krizin Endüstri İlişkilerine Etkisi 4. Bayram Meral Kriz ve İşçiler 5. Osman Arolat Krizi Konuştuk, Konuşacağız 6. Prof.Dr. Türkel Minibaş Bazılarına Kriz Yok! 7. Dr. Mahfi Eğilmez Global Finansal Kriz ve Türkiye ye Etkileri 8. Rıdvan Budak İşimizi ve işyerimizi Koruyalım 9. Derya Özalp Ekonomik Kriz- Vergi İlişkisi 10. Dr. Abdurrahman Arıman 2000 lere Doğru Türkiye de Yabancı Yatırımlar 11. Fuat Miras Global Kriz ve Türkiye 12. Dr. Rüştü Bozkurt İşletme Odağından Krize Bakış 13. Salim Uslu Nimetler Olduğu Gibi Külfetler de Paylaşılmalı 14. Doç.Dr. Şükrü Kızılot Ekonomik Kriz ve Mali Düzenlemeler 15. Prof.Dr. Ercan Tezer Türkiye de Otomotiv Sanayiine Bir Bakış 16. Derviş Günday Global Kriz ve Türkiye 17. Prof.Dr. Mithat Melen Diyalog ve Esneklik 18. Prof.Dr. Erol Zeytinoğlu Global Kriz ve Türkiye 19. Dilek Kurt Global Ekonomik Beklentiler 98/99

14 MERCEK 14 (1999 Nisan) 1. Hakan Tartan Sosyal Taraflarla Etkili ve Sürekli Bir Diyalog ve İşbirliği İçinde Olmak Başlıca İlkemizdir. 2. Prof.Dr.Okan Tarhan 21.Yüzyılın İnsan Kaynağını Yetiştirmekte Üniversitelerin Rolü 3. Dr. Ömer Köroğlu Serbest Bölgelerde İstihdam ve Çalışma Hayatı 4. Şener Muter Şirket Kalite Kültürü 5. Dr. Sayım Yorgun Küreselleşmenin Türk Sendikacılık Hareketine Etkileri 6. Yrd.Doç.Dr. Ufuk Aydın Devlet Korumacılığı ya da Esneklik (Latin Amerika örnekleri) Çeviri 7. Doç.Dr. Birsen Ersel Ulusal Basında İstihdam ve İşsizlik Sorunları 8. Yrd.Doç.Dr. Fatih Uşan Özürlü Çalıştırma Yükümlüğüne Aykırılığın Müeyyidesi Yüzyirmidörtmilyon Türk Lİrası 9. Yrd.Dr.Cemile Gürçay-Handan Yasal Düzenlemelerin Engelleyemediği Gerçek: Kumaş Üretim Faktörü Olarak Çalışan Çocuk 10. Prof.Dr.Mustafa Yaşar Tınar Çalışma Yaşamı ve Kişilik 11. Yard.Doç.Dr.Tamer Keçecioğlu Örgütlerde Çatışma ve Yönetim 12. Recai Başkan Kardemir Modeli, Ulusal Demir Çelik Sektörü, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

15 MERCEK 15 (1999 Temmuz) 1. Sakıp Sabancı Esnek çalışma 2. Prof.Dr.Nusret Ekin Esneklik Çağı 3. Dr. Üzeyir Garih Esnek Çalışma Kavramı 4. Mustafa Özbek Küreselleşme ve Esneklik 5. Erdoğan Karakoyunlu Esneklik 6. Prof.Dr.Tankut Centel Esneklik uygulamaları ve Türkiye 7. Recai Başkan Çalışma Barışı ve Esneklik Tartışmalarında Farklı Bir Yaklaşım 8. Şener Muter Esnek Çalışma 9. Hüsamettin Kavi Küreselleşme ve Esnek Çalışma 10. Prof.Dr.Nizamettin Aktay İş Hukukunda Esneklik Kavramının Ortaya Çıkışı ve Esneklik Uygulamaları 11. Dilek Kurt İşsizlik Sigortası 12. Prof.Dr.Can Tuncay Değişim, Esneklik ve Türkiye için Çözüm Önerileri 13. Kamil Kinkır Esneklik 14. Yrd.Doç.Dr.Arif Yavuz Çalışma Süresi Esnekliği ve Türleri 15. Dr. Rüştü Bozkurt Esnek Birikim Sistemini Kavramak ve Rekabet Gücü 16. Yrd.Doç.Dr.Tijen Erdut Esneklik ve İş Süresi

16 MERCEK 16 (1999 Ekim) 1. Prof.Dr. Tankut Centel İşsizlik Sigortası Kanunu na İlişkin Genel Değerlendirme 2. Kemal Kılıçdaroğlu Sosyal Güvenlik Sistemindeki Son Değişiklikler 3. Prof.Dr.Müjdat Şakar İşsizlik Sigortası Kanunu nun Getirdiği Yeni Yükümlülükler 4. Prof.Dr. Can Tuncay 4447 sayılı Kanun ve Getirdiği Yeni Haklar 5. Orhan Pazarcık Dünyada Oluşan Yeni Ekonomi ve Yeni Yönetim Biçimi 6. Prof. Dr. Gönül Budak Vizyon ve Değişim Yönetimi 7. Yard.Doç. Dr. Ramazan Yaman Ana Sanayi - Yan Sanayi Entegrasyonunda Ön Plana Çıkan Kriterler 8. Dr. Nihat Erdoğmuş Kariyerde Yeni Yaklaşımlar ve İstihdama Etkileri 9. Doç. Dr. Gülay Budak Farklı Yönetim Basamaklarındaki Yöneticilerin Strese Yatkınlık Eğilimleri A Tipi Davranış 10. Yrd.Doç. Dr. Ali Seyyar F. Almanya da İş Hayatında Temaruza Karşı Önlemler 11. Av. Şeyda Aktekin Avrupa İşveren Manifestosu 12. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan 21.Yüzyıl için Global Hedefler

17 MERCEK 17 (2000 Ocak) 1. Yaşar Okuyan 2000 Yılında Çalışma Hayatı 2. Rahmi Koç Rekabet Yarışında Endüstri İlişkilerinin Geleceği 3. Prof. Dr. Nusret Ekin Dönüşen Çağ, Değişen Endüstri ilişkileri 4. Bülent Eczacıbaşı Türk Sanayi, Küreselleşme İçinde Yerini Alıyor 5. Prof. Dr. Tankut Centel 2000 li Yıllarda Çalışma Mevzuatı 6. Refik Baydur 2000 li Yıllarda Türkiye ve Çalışma Hayatı 7. Bayram Meral 2000 li Yıllarda Türk Endüstri İlişkilerinin Geleceği 8. Hüsamettin Kavi 2000 li Yıllarda Girişimciliğin Önemi 9. Salim Uslu Yeni Yüzyılda, Yeni Endüstriyel İlişkiler Sistemi 10. Zafer Çağlayan 21.Yüzyılda Yeni Bir Sanayileşme Stratejisi 11. Vahdettin Karabay 2000 li Yıllarda Örgütlü Toplum ve Demokratik Türkiye 12. Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Yeni Bin Yılda Daha İleri Bir Türkiye Hedefine ulaşmak İçin On Emir 13. Nazik Işık - DPT AB de Sosyal Politika ve Aday Ülke Türkiye nin Uyum Çerçevesi 14. Alber Bilen 2000 li Yıllarda Sanayi ve Çevre 15. Dr.Ersan Yücel 2000 li Yıllarda İnsan Yönetimi 16. Prof. Dr. Nükhet H. Başargan 2000 li Yıllarda Çalışan Kadın 17. Erdoğan Karakoyunlu 2000 li Yıllarda Çalışma Yaşamında Beklentiler

18 MERCEK 18 (2000 Nisan) 1. Prof.Dr. Nusret Ekin Teknolojik Dönüşüm ve Bilgi Çağı 2. Prof.Dr. Muhsin Mengütürk Sermaye Piyasasında Halka Arz Prosedürü ve Halka Açılmalar 3. Hasip Kurt 2000 li Yıllarda Endüstriyel İlişkiler 4. Yrd.Doç.Dr. İbrahim Yalçın- Yrd.Doç.Dr. Famil KOBİ lerde TKY Uygulanabilirliği Şamiloğlu-Arş.Gör. Yavuz Demirel 5. Prof.Dr. Mustafa Tınar Toplumsal Uzlaşmada Hollanda Modeli 6. Doç.Dr.Serpil Aytaç Çalışma Yaşamında Çift Kariyerli Eşler 7. Dr.Saim Aşçı Örgütlerde Gruplar ve Grup Davranışı 8. Yrd.Doç.Dr. Ali Seyyar Çalışma Hayatında Cinsel Taciz Sorunu ve Çözüm Yolları (Almanya Örneği) 9. Av. Mesut Ulusoy İşverenlerin Özürlü ve Eski Hükümle İstihdam Yükümlülüğü 10. Arş.Gör. Ayşe Yıldız Örgütlerde Kariyer Geliştirme Süreci; Politikaları ve Kariyer Danışmanlığı 11. Arş. Gör. Aşkın Keser İşgücü Planlaması 12. Yrd. Doç. Dr. Cemile Gürçay ve Arş. Gör. Barış Seçer İnternetin İnsan Kaynağı Seçim Sürecinde Aday Toplama Amacıyla Kullanımı

19 MERCEK 19 (2000 Temmuz) 1. Prof.Dr. Nusret Ekin Ortak Eğitim Projesi 2. İbrahim Betil Eğitim Sisteminde Kalite Üzerine Düşünceler 3. Prof. Dr. Tankut Centel 88. Uluslar arası Çalışma Konferansı ve Türkiye 4. Yusuf Engin Haksız Rekabet ve Sosyal Politikalara Etkisi Açısından; Kayıt Dışı Ekonomi 5. Av.Erten Cılga AB ye Adaylık Sürecinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 6. Yrd.Doç.Dr. Pınar Tınaz Çalışma Yaşamında Motivasyon Kuramları 7. Nejat Güneri 2000 li Yıllara Girerken Türkiye de İş Denetimine Genel Bakış 8. Doç.Dr. Seçkin Polat Takım Çalışmasının Parametrik Değerleri ve Başarısına Etki Eden Faktörler: Bir Holdingdeki Bulgular 9. Arş.Gör. Alpay Hekimler F.Almanya da Toplu Sözleşme Düzeyleri ve Değişim 10. Prof.Dr.Nahit Töre Helsinki Zirvesi Sonrasında Türkiye-AB İlişkileri: Uzun, İnce Yol Gerçekten Kısalıp Genişledi mi? 11. Doç.Dr.Sadi Uzunoğlu İstikrar Programı ve Altı Aylık Performans

20 MERCEK 20 (2000 Ekim) ( ÖZEL SAYI ÇAĞDAŞ ÇALIŞMA MEVZUATI) 1. Sakıp Sabancı Çağdaş Bir İş Hukuku Nasıl Olmalıdır? 2. Prof. Dr. Münir Ekonomi Çağdaş Çalışma Mevzuatının Temelleri ve Yeniden Düzenlenmesi 3. Rıdvan Budak Ekonomik ve Sosyal Yaşamda Temel Sorun Kuralsızlıktır 4. Refik Baydur Çağdaş Bir İş Hukuku Nasıl Olmalı? 5. Prof. Dr. Nusret Ekin Büyüme ve İstihdam Boyutlarıyla İş Yasası Reformu 6. Erkut Yücaoğlu Çağdaş Çalışma Mevzuatı Nasıl Olmalıdır? 7. Prof. Dr. Toker Dereli Çağdaş Bir İş Hukuku Üzerine Düşünceler 8. Necati Çelik Çalışma Mevzuatı ve Türkiye 9. Bayram Meral Çağdaş Çalışma Mevzuatı Nasıl Olmalıdır? 10. Hüsamettin Kavi Globalleşme ve Çalışma Mevzuatı 11. Prof. Dr. Metin Kutal Türk İş Mevzuatının Çağdaşlaştırılmasına İlişkin Bazı Gözlem ve Öneriler 12. Salim Uslu Türkiye Ev Ödevini Yapmak Zorunda 13. Zafer Çağlayan Çalışma Mevzuatına İlişkin Görüşler 14. Prof. Dr. Tankut Centel Türkiye de Çağdaş Bir Çalışma Mevzuatı 15. Muharrem Yılmaz Küreselleşme ve iş Hukukunda Değişim İhtiyacı 16. Süleyman Çelebi Çalışma Yaşamında Asgari Düzey ILO Normları Olmalıdır 17. Prof. Dr. Fevzi Şahlanan İş Yasaları İçin Yeni Arayışlar 18. Dilek Kurt Dünyanın Yabancısıyız 19. Prof. Dr. Can Tuncay 21. Yüzyıl da Türk Çalışma Mevzuatı Nasıl Olmalıdır? 20. Erdoğan Karakoyunlu Türkiye nin ihtiyacı Çağdaş Bir İş Kanunudur. Niçin ve Nasıl Bir İş Kanunu?... MERCEK 21 (2001 Ocak) 1. Doç. Dr. Sami Selçuk Demokrasi ve Hukuk 2. Prof. Dr. Nusret Ekin Türkiye Yeni Çağa Doğru İstihdamda İki Kere Sıçramalıdır 3. Zekeriya Temizel Yeni Binyıl Yeni Bir Başlangıç: Temiz Toplum- Saydam Devlet İlişkisi 4. Refik Baydur Yeni Binyıl da İşveren Kuruluşları: Genel Bir Değerlendirme ve Öneriler 5. Selçuk Demiralp 21. Yüzyıl da Türkiye nin Yapması Gerekenler ve

21 Kamu Maliyesinin Rolü 6. Naci Sığın Antienflasyonist Ortamda Bankacılık ve 2001 Yılı Beklentileri 7. Prof. Dr. Tankut Centel Yeni Binyıl da Türkiye-ILO İlişkileri 8. Dr. Akın İzmirlioğlu Yirmibirinci Yüzyıl a Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile Bakış 9. Erdoğan Karakoyunlu Rekabet Gücü-Rekabet Edebilirlik ve Türkiye 10. Prof. Dr. Namık Kemal Pak Yeni Ekonomi-Yeni Bilim Teknoloji Politikaları 11. Prof. Dr. Meryem Koray 21. Yüzyıl dan Beklentiler:Gerçek Bir Küresel Toplum Olma Hayali Olabilir Mi? 12. Volkan Vural Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye nin Yol Haritası 13. Mustafa Özbek Çağı Seyreden Türkiye 14. Dr. Şeref Oğuz Değer Zincirini Yeniden Yaratmak 15. Joachim Kuntze Evrensel Bilgi Toplumu 16. Prof. Dr. Murat Dinçmen Bilgi Yönetimi 17. Recai Başkan Yeni Binyıl da Sosyal Diyaloğun Kaçınılmazlığı 18. Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Globalleşme ve Türkiye 19. Av. Zeki Pekgenç Yeni Binyıl da İnsan Kaynakları Yönetimi 20. Melih Arat 21. Yüzyıl ın Hortlakları 21. Ziya Yılmaz İşsizlik Küreselleşiyor 22. Dilek Kurt Özürlü Çalıştırma Zorunluluğunda Çağdaş Model 23. Doç. Dr. Sadi Uzunoğlu İstikrar Programının Yeni Yüzyıl a Yansımaları

22 MERCEK 22 (2001 Nisan) 1. Işın Çelebi 21. Yüzyıl, Fırsatlar ve Çözümler 2. Dr. Arnold Hornfeld Türkiye nin Geleceğinde Yabancı Sermayenin Etkileri 3. Ömer Benokan Yeni Binyıla Savrulurken 4. Uğur Bayar Yeni Binyıl da Türkiye nin Özelleştirmede Katetmesi Gereken Yol ve Bunun Yeniden Yapılanmadaki Önemi 5. Prof.Dr. Sarper Süzek İş Akdinin Türleri 6. Ali Rıza Basa Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Ulusal Programımızda Sosyal Politikalar 7. Sinan Aygün Krizler ve Türkiye 8. Hüseyin Karakoç Son Dönem AB-Türkiye İlişkileri Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program 9. Prof.Dr. Mustafa Yaşar Tınar ve Yrd.Doç.Dr.Oğul Zengingönül İş Güvencesi ve İstihdam 10. Meral Gezgin Eriş Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri: Yeni Yaklaşımlar 11. Doç. Dr. Sami Demirbilek AB Üyeliğinin Sosyal Boyutu Ulusal Program Çerçevesinde Üyelik Sürecinde Yaşayacağımız Değişim 12. Doç. Dr. Ömer Ekmekçi İşverenlerin İşyeri Hekimi Bulundurma Zorunluluğu ve Tabib Odalarının Yetkisine İlişkin Sorunlar 13. Mahmut Taşdemir 2000 li Yıllarda Kadın ve Siyaset 14. Yrd. Doç.Dr. Doğan Nadi Leblebici Etkili Zaman Yönetimi ve Verimlilik İlişkisi 15. Haluk Koç Hizmet Sektöründe Kalite 16. Yrd.Doç.Dr. Ali Seyyar Almanya da Mesleki Eğitim ve İstihdam Kurumu Olarak Özürlüler Çalışma Atölyesi 17. Dr. Heinz Werner Çeviren: Alpay Hekimler AB de Ekonomik Entegrasyon ve İşgücü Hareketliliği 18. Prof.Dr. Faruk Şen Almanya ve Avrupa Birliği nde Türk Girişimciler 19. Doç. Dr. Sadi Uzunoğlu Firmalar Risk Yönetimini Keşfetmek Zorunda MERCEK 23 (2001 Temmuz) 1. Dr. Necdet Kenar Ulusal İstihdam Politikası ve Türkiye İş Kurumu 1. Genel Kurul 2. Erdoğan Karakoyunlu İş Güvencesi Yasa Tasarısı ve Ekonomi Üzerine Etkileri 3. Prof. Dr. Ömer Peker Kamuda Yeniden Yapılanma İhtiyacı ve Toplam Kalite

23 4. Doç.Dr. Ali Rıza Büyükuslu Endüstri İlişkilerinde Değişim: Sosyal Devletten Sosyal Diyaloğa Doğru 5. Prof.Dr. Enver Özkalp Çatışma Yönetimi, Çözüm Yolları ve Görüşme Teknikleri 6. Şener Muter Toplam Kalite Yönetiminin Devlet Politikası Olarak Uygulanması 7. Doç.Dr. Şükrü Kızılot İşverene SSK Primi İşkencesi! Hayati Körpe Sendikal Misyon: Yeniden Yükselen Değer Olmayı Mümkün Kılmak 9. Doç. Dr. Tijen Erdut Endüstri İlişkileri Bakımından İnsan Kaynakları Yönetimi 10. Osman Kemal Ağaoğlu Temel Üretim Girdileri Arasında İnsan Kaynaklarının Yeri, Önemi ve Organizasyonu 11.. Doç. Dr. Seçkin Polat Türk Yönetim Anlayışı: Klasik mi Toplam Kalite Yönetimi mi? 12. Mahmut Temiz Geleceğe Odaklı Vasıf Geliştirme 13. Dr. Kadir Ardıç Toplam Kalitede Liderlik Adımları ve Liderlik Biçimleri 14. Prof.Dr. Tankut Centel Çalışma Standartlarının Uygulanması ve Türkiye

24 MERCEK 24 (2001 Ekim) 1. Prof.Dr. Tankut Centel Türk Çalışma Yaşamının Beklentileri 2. Doç. Dr. Sadi Uzunoğlu Dünya Ekonomisinde Ortaya Çıkan Yeni Trendler 3. Prof.Dr. Nusret Ekin Türkiye de İstihdam Artışında Yeni Boyutlar: İş Piyasasında Dönüşüm ve Elektronik İş Bulma 4. Mustafa Özbek En Büyük Dost, Bilgidir Av.Nurseli Tarcan Çağı Yakalama ve Rekabet Edebilirlikte Çalışma Mevzuatının Rolü:Esnek ve Çağdaş İş Kanunu 6. Prof.Dr. Süleyman Yükçü ve Arş. Gör. M. Yılmaz İçerli Kalite Maliyetlerinin Muhasebe Sisteminde İzlenmesine İlişkin Öneriler 7. Dr. Harun Gümrükçü Renkli Televizyon Türkiye-Avrupa İlişkilerini Renklendirecek 8. Dr. Can Baydarol 11 Eylül Saat 15.45: Türkiye AB İlişkileri Nereye? 9. Prof.Dr.İsmail Üstel İnsan Kaynakları Yönetiminde Kavram Transferleri 10. Arş. Gör. Ayşe Aytül Cengiz Yeni Bir Rekabet Aracı: Farklılık Yönetimi 11. Dr. Can Fuat Gürlesel Üretim Artışı, Dış Pazarlar ve Etkin Rekabet Politikaları 12. Yrd.Doç.Dr. Cemile Gürçay Zaman Yönetiminde Dünden Sonrası Yarından Öncesi 13. Prof.Dr. Canan Çetin Çalışanlar: Poşetsizler, Tek ve Çift Poşetçiler 14. Arş.Gör. Hilmi Yüksel Çevreye Daha Az Etkide Bulunarak, Daha çok Değerin Yaratılması:Eko-Etkinlik 15. Prof.Dr. Toker Dereli Sayın Av.İsmet Sipahi (ILO Genel Kurulu hk.)

25 MERCEK 25 (2002 Ocak) ÖZEL SAYI 1. Prof.Dr. Nusret Ekin Türkiye nin Vizyonu: XXI. Yüzyıl da Çağı Yakalamak 2. Tuncay Özilhan Siyasi Yapı Ekonomik İstikrarın Garantisidir 3. Dr.Necdet Kenar İstihdam Olmazsa Olmaz 4. Bülent Eczacıbaşı İş Ahlakı Artık Külfet Değil Zorunluluk 5. Bayram Meral Değişim ve Uzlaşma 6. Prof.Dr. Tankut Centel Mevzuat Çağdaş Olmazsa Olmaz 7. Hüsamettin Kavi Değişim Bir Bütündür 8. Serpil Özdamar Verimlilik Olmazsa Olmaz 9. Prof.Dr.Haluk Erkut Bilgisiz Olmaz 10. Hamdi Akın Sivil Toplum Örgütleri Olmazsa Olmaz 11. Salim Uslu Yeni Şeyler Söylemek 12. Uğur Civelek Akılsız Olmaz 13. Melih Arat Eğitimle de, Eğitimsiz de Olmaz Esir Bırakan Eğitimden, Özgür Bırakan Öğrenmeye 14. Prof.Dr.Coşkun C. Aktan Devletin Yeniden Yapılanması Olmazsa Olmaz 15. Meral Gezgin Eriş AB Vizyonu 16. Dr. Şeref Oğuz Araştırma, Geliştirme, Gelişme 17. Süleyman Çelebi Sosyal Diyaloğun Başarısı Toplumsal Örgütlenmeden Geçer 18. Dr. Erdal Atabek İnsansız Olmaz 19. Prof. Dr.Nur Serter Kadınsız Olmaz 20. Zülfü Dicleli Artık Herkese Güven Vermek ve Herkesin Güvenini Kazanmak Zorundayız 21. Dilek Kurt Sosyal Diyalog Olmazsa Olmaz 22. Prof.Dr. İlhan Erdoğan Nasıl Bir İnsan Kaynakları Uygulamasına İhtiyacımız Var? 23. Gülay Aslantepe ILO suz Olmaz 24. M. Faruk Demir Global Gelişimin Sacayağı: Geleceğin Güvenliği 25. Yusuf Engin Sivil Toplum Örgütleri sendikal bağlamda; anlamdan işlevsizliğe bir özeleştiri- 26. Doç. Dr. Sadi Uzunoğlu Makro İstikrar Olmaz ise...

26 MERCEK 26 (2002 Nisan) 1. Mesut YILMAZ AB Üyeliği: Güçlü ve Müreffeh Bir Türkiye ye Açılan Kapı 2. Dr. Kemal DERVİŞ Toplumsal Proje: AB Üyeliği 3. Volkan VURAL Avrupa Konvansiyonu ve Türkiye-AB İlişkileri 4. Prof.Dr.Füsun ARSAVA AB nin Anayasaya İhtiyacı Var Mı? 5. Şadi GÜCÜM AB Türkiye İlişkilerinde Bir Sona Doğru Bayram MERAL AB Türkiye İlişkileri 7. Karen FOGG Türkiye ve AB nin Genişlemesi:Son Durum 8. Meral Gezgin ERİŞ Türkiye nin AB Tam Üyelik Hedefi ve Yapılması Gereken Hazırlıklar 9. Nejat EREN AB nin Çok Boyutlu Dinamizmi ve Türkiye 10. Süleyman ÇELEBİ AB Sürecinde Sendikal ve Sosyal Haklar 11. Muharrem YILMAZ Türkiye nin AB Üyelik Süreci ve Engeller 12. Nilgün ARISAN Ulusal Programın Ekonomik Kriterler ve Müktesebat Uyumu Bölümlerinin Bir Yıllık Uygulamasının Genel Değerlendirmesi 13. Ziya MÜEZZİNOĞLU AB- Türkiye İlişkileri ve Sivil Toplum Örgütleri 14. Dr. Michael RUPP AB ye Girmede Türkiye nin Öncelikleri 15. Uğur CİVELEK AB Adaylık Süreci ve Türkiye 16. Salim USLU AB ye Üyelik Sürecinde Etkin Rol Oynamak İstiyoruz 17. Nurşen NUMANOĞLU Ulusal Program Çerçevesinde AB Üyeliğinin Sosyal Boyutu 18. Mustafa BAYBURTLU Gümrük Birliği ve Sonrasında AB nin Reel Sektöre Etkileri 19. Av.Engin URAL AB Çevre Mevzuatı ve Türkiye 20. Handan SOĞUK AB nin Mesleki Eğitime Bakışı ve Türkiye 21. Doç. Dr. Harun GÜMRÜKÇÜ Avrupa-Türkiye İlişkilerinin Geleceği 22. Dr. Can BAYDAROL AB ya da Godot yu Beklerken! Dr. Abdurrahman ARIMAN Türkiye de Yabancı Yatırımlar 24. Dilek KURT Sosyal Politikada Yeni Strateji

27 MERCEK 27 (2002 Temmuz) 1. Nizam Uluatlı İşsizlik Çığ Gibi İş-Kur un Yasası Yok 2. Arş.Gör. Verda Canbey Özgüler Yeni Ekonomide Yeni Kurallar 3. Dr. Can Baydarol AB de İstihdam Sorunu 4. Prof.Dr. Gönül Budak 21. yy. da Liderlik 5. Yard. Doç. Dr. Hakan Çetintaş Uluslararası İşbirlikleri ve Uluslararası Rekabet Politikası 6. Dilek Kurt Takozlar Kaldırılsın, İstihdam Yaratılsın 7. Yard.Doç.Dr. Özlem Işığıçok Sosyal Diyaloğun Artan Önemi Çerçevesinde 4641 sayılı ESK Kanunu ve Türkiye de Sosyal Diyalog 8. Arş. Gör. Alpay Hekimler F.Almanya, Çokuluslu Şirketler ve Doğrudan Yatırımlar 9. Mahmut Temiz Küresel Rekabette Küme Düşüyoruz 10. Arş.Gör. Mehmet Marangoz Değişim Mühendisliği ve İşletme Kültürü 11. Yusuf Engin Siyaset Ekonomiyi Yönetebiliyor mu? 12. Doç. Dr. Tijen Erdut İstihdam ve İstihdam Edilebilirlik 13. Doç. Dr. Sadi Uzunoğlu Siyaset Suçlu Ya Program

28 MERCEK 28 (2002 Ekim) İŞ GÜVENCESİ ÖZEL SAYI 1. Nejat Arseven Türk Çalışma Yaşamında Yeni Bir Dönem 2. Prof.Dr. Metin Kutal Türk Çalışma Mevzuatının Çağa Uyumu Üzerine Bazı Düşünceler 3. Refik Baydur İşletmelerin Geleceği İçin Türk Çalışma Yaşamında Gereksinim Duyulan Yenilikler 4. Rifat Hisarcıklıoğlu Hedef İstihdamı Artırmak 5. Salih Kılıç Çağdaş Demokrasi ve Çalışma Hayatı 6. Halit Narin Çağdaş Çalışma Mevzuatı 7. Prof.Dr. Nusret Ekin Çağdaş İş Yasası Reformu İstihdam Artışını da Öngörmelidir 8. Mehmet Şuhubi Türk Çalışma Yaşamında Gereksinim Duyulan Çağdaş Mevzuat 9. Prof.Dr. Tankut Centel İş Güvencesi Tek Başına Çözüm Mü? 10. Süleyman Çelebi İş Güvencesi Geç Kalmış, Zorunlu ve Temel Bir Yasadır 11. Celal Beysel Bir Ucube İş Hukuku Ki 12. Prof.Dr. Fevzi Şahlanan Çağdaş Bir İş Kanununa Doğru 13. Enis Özsaruhan Avrupa nın Üzerinden Çıkarmaya Çalıştığı Elbiseyi Neden Giyiyoruz? 14. Prof.Dr. Can Tuncay Esneklik Gerçeği Karşısında Çalışma Mevzuatı ve Olması Gerekenler 15. Salim Uslu Türk Çalışma Hayatında Zihinsel Devrime İhtiyaç Var 16. Prof.Dr.Berin Ergin Türkiye de Çalışma İlişkilerinin Yasal Düzenlenmesinde Çağa Uyum Sağlanacaktır 17. Ahmet Eren Çalışma Yasalarının Küresel Çağa Uyumu 18. Prof.Dr. Güneri Akalın İşgücü Piyasamız ve Çalışma Mevzuatımız 19. Hayati Kaya Rekabet Gücünün Artması İçin Toplumsal Uzlaşma Gerekli 20. Doç. Dr. Ömer Ekmekçi 4773 sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Yargının Durumu ve Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları Üzerine 21. Av. Ali Nafiz Konuk Yasalarda Esneklik ve Yumuşama Gerekli Mi? 22. Doç. Dr. Sadi Uzunoğlu Yaşasın Tek Sorunuz İş Güvencesi!

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İktisat Bölümü 03 Kasım 2014 Pazartesi 10 Genel Matematik Yrd. Doç. Dr. Şamil AKÇAĞIL 04 Kasım 2014 Salı 11 Genel Muhasebe 05 Kasım 2014 Çarşamba 10 Hukukun Temel Kavramları 06 Kasım 2014 Perşembe 9 İşletmeye

Detaylı

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Dönem Bölümü Programı Şube Ders Kodu 2013-2014 İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Böl/Sınıf DERSLER T U K DERSİ YÜRÜTECEK ÖĞRETİM ELEMANI G EKO EKO/1.S N.Ö. 1.Şb. 111611101 İstatistik I 3 0 3 Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı Dersi Yürüten Personel 20.10.2014 11:00:00 Ekonometri 1 1 1 111611104 Muhasebeye Giriş 16 Hüseyin ERGİN 20.10.2014 11:00:00

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 15.06.2015 Pazartesi 13:00 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME MALİYET MUHASEBESİ II İLKNUR ULUSLARARASI FİNANSA GİRİŞ CELAL T. KAMU YÖNETİMİ KÜRŞAD H. İKTİSADA

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.02.2015 4 Mehmet Ali GÖKÇE Yönetim

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( )

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( ) 08.102.001 Çevik Tedarik Zincirinin Etkin Yönetimi İçin Bir Değerlendirme Yaklaşımı BİTİŞ Prof. Dr. M. Şakir ERSOY 1 Nisan 2008 1 Nisan 2010 Proje sonuçlandı 08.102.002 Muhasebe Mesleğinde Mesleki Yargı

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658 Kocaeli Üniversitesi ISSN 1302 6658 Yusuf Bayraktutan, Yüksel Bayraktar Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye Tahir Büyükakın, Cemil Erarslan Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - F İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

Dersin Adı Öğr.Üyesi/Gör. Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik

Dersin Adı Öğr.Üyesi/Gör. Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik 5i Final Sınavları 30 Aralık 2015 Çarşamba 17:00 A-111 5i Final Sınavları 30 Aralık 2015 Çarşamba 17:00 A-112 5i Final Sınavları 30 Aralık 2015 Çarşamba 17:00 A-114 5i Final Sınavları 30 Aralık 2015 Çarşamba

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MAZERET SINAV PROGRAMI TARİH 09:30 10:45 12:00 13:15 14:30 İKT1002 İKTİSADA GİRİŞ II

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MAZERET SINAV PROGRAMI TARİH 09:30 10:45 12:00 13:15 14:30 İKT1002 İKTİSADA GİRİŞ II İKTİSAT BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MAZERET SINAV PROGRAMI TARİH 09:30 10:45 12:00 13:15 14:30 Pazartesi Salı Çarşamba KAY1802 ANAYASA HUK. N.K.Öztürk (3) KAY1804 SİYASET BİLİMİ

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

14:15 15:00 13:15 14:00 15:15 16:00. İngilizce II (Burçak Türk) İngilizce II (Burçak Türk) İngilizce II (Burçak Türk) İKT1 İKT1 İKT1

14:15 15:00 13:15 14:00 15:15 16:00. İngilizce II (Burçak Türk) İngilizce II (Burçak Türk) İngilizce II (Burçak Türk) İKT1 İKT1 İKT1 İKTİSAT 1 NÖ 08:00 08:45 09:00 09:45 PZT Genel İşletme (Kubilay Özyer) SALI Genel Muh. (Mustafa Gül) ÇRŞ İktisada Giriş (Salih Barışık) PRŞ Temel Bil. Temel Bil. Bil. (A) Bil. (A) (S. (S. Kılıçarslan)

Detaylı

09 Eylül 2014 Salı. İşletme ABD Doktora ve Yüksek Lisans Programları Haftalık Ders Programları. Sayfa 1 / 18

09 Eylül 2014 Salı. İşletme ABD Doktora ve Yüksek Lisans Programları Haftalık Ders Programları. Sayfa 1 / 18 Sayfa 1 / 18 (TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI Pazartesi 10:00 LAB-1 Finansal Piyasalar ve Borsa Prof. Dr. Berna TANER Salı 13:30 D BLOK - 416 Finansal Analiz Doç. Dr. Mine TÜKENMEZ Çarşamba 10:00 LAB-1 Finans

Detaylı

:00-1Yrd.Doç.Dr. Barış Gürsoy Türk Dış Politikasında Güncel Konular

:00-1Yrd.Doç.Dr. Barış Gürsoy Türk Dış Politikasında Güncel Konular 07.11.2016 09:00-1Doç. Dr. İSMET ATEŞ Ekonomi Bilimine Giriş I 07.11.2016 09:00-1Yrd. Doç. Dr. ALİ PETEK Ekonomi Bilimine Giriş I 07.11.2016 09:00-1Yrd. Doç. Dr. ASLI YENİPAZARLI Ekonomi Bilimine Giriş

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI ADI SOYADI PROGRAM TEZ DANIŞMANI TEZ KONUSU AÇIKLAMA 1 Adnan ÇELİK İŞLETME Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARI Sağlık

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

18 Eylül 2015 Cuma. İşletme ABD Doktora ve Yüksek Lisans Programları Haftalık Ders Programları. Sayfa 1 / 23

18 Eylül 2015 Cuma. İşletme ABD Doktora ve Yüksek Lisans Programları Haftalık Ders Programları. Sayfa 1 / 23 Sayfa 1 / 23 (TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI Pazartesi 13:30 LAB-2 Finansal Analiz Doç. Dr. Mine TÜKENMEZ Salı 10:00 D-414 Finans Yönetimi Doç. Dr. Sevinç GÜLER ÖZÇALIK Salı 13:30 LAB-2 Finansal Risk Yönetim

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜNDE 4 YIL BOYUNCA DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

MALİYE BÖLÜMÜNDE 4 YIL BOYUNCA DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ MALİYE BÖLÜMÜNDE 4 YIL BOYUNCA DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ I. YARIYILDAKİ DERSLER VE DERSLERİ VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ Kamu Maliyesi Araştırma Yöntemleri Yrd. Harun KILIÇASLAN İktisada Giriş Salih ŞİMŞEK Ekrem

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Karar Tarihi Toplantı Sayısı Karar Numarası 21.04.2011 11 72 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 26.11.2015 TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN SONUÇLARI MYO PROGRAMI KADRO ÜNVANI : DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MYO : SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK : ÖĞR.GÖR. ADI SOYADI ALES MEZUNİY ET TU ALES %70 MEZUNİY ET TU %30 TOPLAM

Detaylı

20 Eylül 2016 Salı. İşletme ABD Doktora ve Yüksek Lisans Programları Haftalık Ders Programları. Sayfa 1 / 22

20 Eylül 2016 Salı. İşletme ABD Doktora ve Yüksek Lisans Programları Haftalık Ders Programları. Sayfa 1 / 22 Sayfa 1 / 22 (TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI Pazartesi 13:30 LAB-1 Finans Yönetimi Doç. Dr. Sevinç GÜLER ÖZÇALIK Salı 10:00 D ZEMİN 3 Finansal Analiz Doç. Dr. Mine TÜKENMEZ Salı 13:30 LAB-1 Finansal Risk Yönetimi

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C.

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C. İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 KİMLİK BİLGİLERİ YERİ SONUÇ 1 BAHATTİN ABLAK 17036647352 İSMAİL MARDİN 20.06.1982 BALIKÇI GEMİSİ TFASI

Detaylı

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR11 1.1. İnsan Kaynakları 12 1.1.1. Tanımı 12 1.1.2. Kapsamı 13 1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi 14 1.2.1. Klasik Kuram 14 1.2.2.İnsani İlişkiler

Detaylı

Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I

Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I Sayfa 2 EYLÜL KONU TARİH EĞİTİMDEN SORUMLU ÜYELER EĞİTMENLER AV. PROF. DR. METİN FEYZİOĞLU (Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1-B

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1-B İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI -A -B -A -B GÜN SAAT SINIF: 0 KOD SINIF: 1 KOD SINIF: 6 KOD SINIF: 7 KOD SINIF: 0 KOD SINIF: 01 KOD SINIF: 05 KOD 1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 1 09.00-09.5

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : Önlisans 74, RAMAZAN DEMİRTAŞ HASAN AKSARAY MERKEZ Önlisans 74, KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : Önlisans 74, RAMAZAN DEMİRTAŞ HASAN AKSARAY MERKEZ Önlisans 74, KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET İ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal, engelli,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENCİ NO 090551075 BUKET ÜÇERLER İŞLETME (İ.Ö) 23.03.2013 13:30 0551804 STRATEJİK YÖNETİM 405 34 25.03.2013 13:30 0551802 FİNANS TAB. ANALİZİ 124 22 26.03.2013 08:30 0551801 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Serdar YILDIRIM serdaryildirim@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00 89 Doç. Dr.

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM DERSLERİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM DERSLERİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM DERSLERİ Ç.E.E.İ.. SINIF İŞLETMEYE GİRİŞ İŞL3 3+ 3 4 Yrd.Doç.Dr. İSMAİL DÜLGEROĞLU ÇEEİ HUKUKA GİRİŞ KMY3 3+ 3 4 Yrd.Doç.Dr.Hasan ŞENOCAK ÇEEİ İKTİSADA GİRİŞ-I

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Prof. Dr. Azize Ergeneli

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Prof. Dr. Azize Ergeneli İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Prof. Dr. Azize Ergeneli 1.1. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri nde İş Gücünün Geçmişi ve Personel Yönetimi Uygulamaları... 4 1.2. Bilimsel

Detaylı

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA VERGİ BEYAN EDEN YILLIK GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA VERGİ BEYAN EDEN YILLIK GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 2014 LENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA BEYAN EDEN YILLIK GELİR Sİ MÜKELLEFLERİ 1 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 1.278.026,68 2 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 406.629,18 3 ZEKİ YURTBAY GMSİ - MSİ 394.927,63

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR Prof. Dr. Galip SAİD Prof. Dr. Mahmut KARTAL Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR SEKRETERYA MÜHENDİSLİK

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS SAATLERİ PROGRAMI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS SAATLERİ PROGRAMI Bölüm / Sınıf : İŞLETME 1/A GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN Okt. Nazmi ALAN Okt. Nazmi ALAN İŞLETMECİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Detaylı

Çeko1. Pazar. Cuma. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ / Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültes. Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.

Çeko1. Pazar. Cuma. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ / Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültes. Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Çeko1 08 : 0 9:0 0 8: - 9:00 : - 1 0:0 0 9: - :00 : 1 1:0 0 : - :00 : 1 2:0 0 : - :00 : 1 3:0 0 : - :00 : 1 4:0 0 : - :00 : 1 5:0 0 : - :00 : - :00 : - :00 rtesi Yrd. Doç. Dr. Esin Sayın A Matematik Yrd.

Detaylı

2004 TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VE VERİMLİLİK YILI KONSEYİ VE İCRA KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

2004 TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VE VERİMLİLİK YILI KONSEYİ VE İCRA KURULU ÇALIŞMA ESASLARI 2004 TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VE VERİMLİLİK YILI KONSEYİ VE İCRA KURULU ÇALIŞMA ESASLARI Amaç Madde 1- Bu esasların amacı, 2004 Türkiye İsrafı Önleme ve Verimlilik Yılı Konsey ve İcra Kurulu nun kuruluşu,

Detaylı

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER)

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER) MUESSESE === AMASRA IL === BELDE === 0 RAMAZAN ÖZKARA MUSTAFA YERİ 0/0/0 Kontennjan : MUESSESE === ARMUTÇUK IL === BELDE === 0 0 0 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 0 00 BURHAN TEKİN EMRAH TAYFUN ERSAN ENGİN

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ B ildiriler Kitabı katkıtarıyla TMMOB Inşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 5-6 Ekim 2007 Ankara İş Sağlığı

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. İŞKUR SGK Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. İŞKUR SGK Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör.

1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör. KOD ÖĞRETİM ELEMANLARI KOD MİSAFİR ÖĞRETİM ELEMANLARI 1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör. Neslihan ÇETİNOĞLU

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) 1 BURSA AHMET KAVAS ASİL KAZANDI 2 BURSA UFUK GÜVEN ASİL KAZANDI 3 BURSA ŞENOL MUTLU ASİL KAZANDI 4 BURSA ALAETTİN OLFAZ ASİL KAZANDI 5 BURSA HÜSEYİN TOKLU ASİL KAZANDI 6 BURSA

Detaylı

II. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu

II. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu II. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu (16-17-18 MAYIS 2013) PROGRAM BİRİNCİ GÜN (16 Mayıs 2013 Perşembe) 10.00 Sempozyum Açılışı Saygı Duruşu İstiklal Marşı Açılış Konuşması Protokol Konuşmaları

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO 26.04.2006 2006/07

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO 26.04.2006 2006/07 T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ 26 Nisan 2006 Çarşamba günü, Prof. Dr.Vasfi HAFTACI Başkanlığında toplanan Enstitü Yönetim Kurulu aşağıdaki

Detaylı

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İŞ HUKUKU 0102807 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu Yrd.

Detaylı

GEÇİCİ KURUL Y Ö N E T İ M K U R U L U DÖNEMİ Prof. Dr. Orhan Morgil. Hüseyin Perviz Pur. M. Celal Şardan Üye. Yüksel Verdi.

GEÇİCİ KURUL Y Ö N E T İ M K U R U L U DÖNEMİ Prof. Dr. Orhan Morgil. Hüseyin Perviz Pur. M. Celal Şardan Üye. Yüksel Verdi. GEÇİCİ KURUL DÖNEMİ 1989-1990 Y Ö N E T İ M K U R U L U Adı Soyadı Görevi Prof. Dr. Orhan Morgil Hüseyin Perviz Pur Başkan M. Celal Şardan Yüksel Verdi Yalçın Gündüz Dr. Burhan Özfatura Veysel Çakır Uçar

Detaylı

BAHAR BÜTÜNLEME PROGRAMI (derslikler dahil)

BAHAR BÜTÜNLEME PROGRAMI (derslikler dahil) Tarihi 5İ BÜTÜNLEME Merkez 17 Haziran 2015 Çarşamba 17:00 A-Z02 A-Z03 A-Z04 A-Z05 A-111 A-112 A-114 A-115 Afetlerde Sosyal Hizmet Öğr. Gör. Gülşah Dalğıç 22 Haziran 2015 Pazartesi 09:30 A-Z04 Aile ve Çocuklarla

Detaylı

İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 9 Mayıs 2015 Cumartesi 09.00 17.00. 09.00 09.30 Kayıt ve Kokteyl. 09.30 10.00 Protokol Konuşmaları

İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 9 Mayıs 2015 Cumartesi 09.00 17.00. 09.00 09.30 Kayıt ve Kokteyl. 09.30 10.00 Protokol Konuşmaları İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 09.00 17.00 09.00 09.30 Kayıt ve Kokteyl 09.30 10.00 Protokol Konuşmaları İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 1. Oturum 10.00 11.15 1. Oturum Başkanı: Prof. Dr.

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN CER.UZM. 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ ORTOPEDİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI Ders İzlencesi 2014 2015 Eğitim Yılı ve Dönemi Program Adı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI Dersin adı: İş Sağlığı Mevzuatları Dersin veriliş şekli: Yüz yüze Dersin genel içeriği: İş Sağlığı Tedbirlerinin

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nitel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Ahmet BACANAK 06.04.2015-13:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nitel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Ahmet BACANAK 06.04.2015-13:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı III. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ŞOFÖRLÜK UYGULAMA SINAVINA GİRMEYİ HAK EDEN ADAYLARI GÖSTERİR LİSTESİ SIRA NO ADAY NO ADI SOYADI UYGULAMA SINAVI TARİH

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEĞİ PROJESİ 15,6" TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR TALEP-DAĞITIM LİSTESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEĞİ PROJESİ 15,6 TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR TALEP-DAĞITIM LİSTESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEĞİ PROJESİ 15,6" TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR TALEP-DAĞITIM LİSTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1 AHMET ÜNAL PROFESÖR FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2 AYDIN ÖZLÜK

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İktisat Bölümü NORMAL ÖĞRETİM rtesi İKT3005 Ekonometri I Doç.Dr. HATİCE HİCRET ÖZKOÇ 203, İKT4003 Büyüme Teorisi Yrd.Doç.Dr NURSEN VATANSEVER DEVİREN İKT3507 Gelir ve İstihdam Teorisi Prof.Dr. KADİR ESER

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

TANITIM DOSYASI. bagatur.com. bagaturlaw

TANITIM DOSYASI. bagatur.com. bagaturlaw TANITIM DOSYASI bagatur.com bagaturlaw Deneyimli İşinizi anlayan, gereksinimlerinize uygun çözüm üreten Deneyimiyle risklerinizi yönetmenizi, önlemenizi sağlayan Kurumsal ve Güvenilir Dürüst, güvenilir,

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 04.11.2010 AÇIKLAMA Yükseköğretim Genel Kurulu 2010 yılının 17. toplantısını yapmak üzere 03.11.2010-04.11.2010 da toplanmış; Eğitim, Kadro, Mevzuat ve Vakıf Üniversiteleri Koordinasyon komisyonları raporlarının

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları Çalışma TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY Çalışma Grupları Üye Adı-Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Prof. Dr.

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:00-11:00 4857 Sayılı İş Kanunu'na Bakış Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4857 Sayılı İş Kanunu Yargıtay Bakış Açısından Değerlendirilmesi İşçinin Korunması Alt İşveren Geçici İş

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL 1 CANAN YILDIZ (BALCI) MÜHENDİS 2 SÜLEYMAN DOĞANAY TEKNİKER 3 YAVUZ GÖKŞEN TEKNİKER 4 ALİME YÜKSEK TEKNİKER 5 NURİ ÖZER VETERİNER 6 ŞÜKRÜ KÜÇÜKHEMEK VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ 7 ZEKİ BULUT VETERİNER SAĞLIK

Detaylı

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR NO ADI SOYADI BABA ADI İKAMET YERİ TELEFON NUMARASI EMAİL ADRESİ İMZA 1 Ahmet ÇİFTÇİ Abdülaziz Güngören-İSTANBUL 0212

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 3-4 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 16.06.4 KAY 1802 Anayasa Hukuku N. K. ÖZTÜRK --104-107-108 ÇEİ 4002 Sendikacılık (7) 104

Detaylı

TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I

TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I 24-27 ARALIK 1997 Ankara III. GÜN (26 ARALIK 1997) Sayfa No AÇILIŞ KONUŞMALARI 1-4 - Haşan GEMİCİ (Devlet Bakanı) - Hikmet ULUĞBAY (Milli Eğitim Bakanı) VII. OTURUM

Detaylı

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef MÜDÜR Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş 468 Gülay GÜDEN Şef 97 3 0 619 Murat BOZKUŞ Şef 96 4 0 285 Derya BOZKUŞ Şef 93 7 0 295 Çiçek AKTUNA Şef 86 14 0 991 Eylem KANISICAK Şef 85 15 0 324 Sevgül YILMAZ

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

1 Temmuz Cuma günü dersler yapılacaktır.

1 Temmuz Cuma günü dersler yapılacaktır. BÖLÜMÜ ARA SINAV PROGRAMI İŞL1807 GENEL MUHASEBE I İKT4003 BÜYÜME TEORİSİ Erol Solmaz İŞL2806 İŞLETME İSTATİSTİĞİ II KAY1802 ANAYASA Namık Kemal Öztürk İKT3516 VERGİ -204 İKT2001 MİKRO I Serkan Değirmenci

Detaylı

Uzaktan çalışma Geçici iş ilişkisi

Uzaktan çalışma Geçici iş ilişkisi Uzaktan çalışma Geçici iş ilişkisi 02 03 Ulusal İstihdam Stratejisi: Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi İşgücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması Özel politika gerektiren grupların istihdamının

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi (KADES) Kadın Emeği Konferansı Kadın istihdamı 3 Mayıs 2011 Ankara

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi (KADES) Kadın Emeği Konferansı Kadın istihdamı 3 Mayıs 2011 Ankara Kadın Emeği Konferansı Kadın istihdamı 3 Mayıs 2011 Ankara TEPAV Binası, 3.Kat Konferans Salonu (TEPAV Binası, TOBB Üniversitesi Kampüsü,Söğütözü Cad.No:43 Söğütözü/ANKARA) Kadın Emeği Konferansı Kavramsal

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 11.03.2013 TOPLANTI NO: 06 KARAR:06-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI 19.08.2013 524280 AHMET YÜZBAŞIOĞLU HALK BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 512730 AHMET YILDIRIM VAKIFLAR BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 527133 ABDULLAH ÖZLER ZİRAAT BANKASI DOSYA MASRAFI

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı