GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOCAP 10 G

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOCAP 10 G"

Transkript

1 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı: Ürün bilgileri Adı Kullanım amacı Firma 2. Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi: Kimyasal Yapısı Granül (GR) Ethoprophos %10 GR MOCAP 10G Böcek ilacı AMVAC Chemical Corporation Tehlikeli İçeriği : CAS-Nr./ Kimyasal etiketi EINECS-No. Sembol(ler) R-Cümlecikleri Konsantrasyon [ % ] Ethoprophos T+, N R25, R26/27 R43, R50/ Tehlikelerin Tanımı: İnsan ve Çevre için risk önerileri Yutulması halinde zararlıdır. Cilt ile temasında çok toksiktir. Solunması halinde çok toksiktir. Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 4. İlk Yardım Tedbirleri: Genel bilgiler: Kaza sırasında veya kendinizi iyi hissetmezseniz hemen tıbbi yardım alınız. (Gerektiği durumda etiketi gösteriniz) Solunum: Bozunma sonucu açığa çıkan ürünlerin veya buharların kaza ile solunması durumunda temiz havaya çıkarınız. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Gerekli ise oksijen veriniz ya da suni solunum yapınız. Deri teması: Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız. Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz. Göz teması: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dâhil olmak üzere en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Tahriş oluşur ve devam ederse doktora gidiniz. Ağız yoluyla alma: Kazazedenin bilinci açıksa, tıbbi yardım mevcut değilse ve fazla miktarda yutulmuşsa kusturunuz. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Ağzı çalkalayınız. Hastayı sıcak tutunuz ve kıpırdatmayıp, dinlendiriniz.

2 Doktorlar için uyarılar: Semptomlar: Kolinesteraz engelleyici belirtiler (gastrointestinal şikâyetler, solunum zorluğu, solunum yolları daralması, miyosis, kramplar, bradikardi (kalp atışlarının yavaşlaması), kramplar Riskler: Bu organofosfor pestisit bir kolinesteras engelleyicisidir. Tehlikeli miktarlarda deri tarafından absorbe edilebilir. Tedavi: Solunum, kalp ve merkezi sinir sisteminin izlenmesi. Spesifik parametrelerin kontrolü: Kolinesteras aktivitesinin kontrolü (alyuvarlar ve plazma). Çırpınma durumlarına karşı, standart perhizlere göre benzodiazepin (örneğin: diazepam) verilebilir. Gerekli ise oksijen veriniz ya da suni solunum yapınız. Solunum borusunu açık tutunuz. Antidot olarak pralidoxim/obidoxim ve atropin verilmelidir. Önemli yutma durumlarında ilk 2 saat içerisinde mide yıkaması dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, aktif karbon ve sodyum sülfat uygulaması daima tavsiye edilebilir. 5. Yangınla Mücadele Tedbirleri: Uygun Söndürme malzemeleri: Karbon dioksit (CO2) Köpük Kuru toz Yangınla söndürme sırasında oluşabilecek spesifik zararlar Yangın anında oluşabilecek gazlar: Karbonmonoksit (CO) Azot oksitler (NOx) Sülfür oksitleri Fosfor oksitleri Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar Yangın durumunda, oksijen tüplü komple maske kullanınız. İlave Bilgiler: Yangınla mücadele alanını yayılmalara karşı kontrol altına alınız. 6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler: Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Kanalizasyona, akarsu ve yeraltısularına ulaşmasını engelleyin. Temizlik için metotlar Dökülenleri silip, elektrikli süpürgeyle alıp atmak için uygun bir kaba koyunuz. Ürün kapanabilen konteynırlar içinde, uygun bir şekilde etiketlenerek biriktirilir ve transfer

3 edilir. Toplanan ürünün bertarafı Bertaraf Bilgileri 13.bölümde yer aldığı şekilde yapılır. 7. Kullanma ve Depolama: Taşıma Dikkatli kullanılmasını sağlayınız. Sadece uygun egzos havalandırma sistemi bulunan ortamlarda kullanınız. Depolama Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler Yetkili personel tarafından girilip çıkılan odalarda saklayınız. Depolama için öneriler Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. 8. Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma: Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler Bileşenler CAS-No Kontrol parametreleri Düzeltme Esaslar Ethoprophos ,1 mg/m 3 (TWA) *OES BCS: Bayer CropScience içinde İşyeri Maruziyet Standardı OES BCS* Kişisel korunma ekipmanları : Normal kullanımda ve kullanma koşullarında etiket ve/veya broşüre başvurun. Diğer bütün durumlarda tavsiyeleri uygulayın. Solunumun korunması Ellerin korunması Partiküler toz filtreli solunum koruma aleti (koruma faktörü 10) Avrupa normları EN149FFP2 veya EN140P2 ye göre veya benzer korumalı maske kullanın. Solunum koruma sadece kısa süreli işlerin artan riskini kontrol için kullanılabilir. Orta dereceli uygulanabilir tüm adımlar olduğunda kaynakta maruz kalmaları düşürmek için kontrol altında tutma ve/veya yerel havalandırma tedbirleri alınır. Daima solunum koruyucu üreticilerinin kullanım ve bakım talimatları uygulanır. CE damgalı veya eşdeğeri nitril lastik eldiven (minimum kalınlığı 0,40 mm) giyiniz. Kirlendiğinde yıkayınız. Eldiven dış yüzeyi kirlendiğinde çıkarmayın, iç yüzeyi kirlendiğinde veya eldiven delindiğinde bertaraf edin. Yemek yemek, içmek, sigara içmek veya tuvaleti kullanmadan önce ellerinizi mutlaka yıkayın. Gözlerin korunması EN 166 ya uygun kimyasala karşı koruyucu gözlük takın (Kullanım alanı 5

4 veya eşdeğeri) Deri ve vücudun korunması Standart iş önlüğü ve tip 3 takım giyin. Eğer mümkünse iki kat giyin. Kimyasala karşı koruyucu ekipmanın altına sık sık yıkanıp ütülenen polyester/pamuk veya pamuklu iş tulumları giyilmesi tavsiye edilir. Eğer kimyasala karşı koruyucu elbisenin üzerine kimyasal sıçraması, püskürmesi veya önemli ölçüde kimyasal bulaşması durumunda mümkün mertebe temizleyin, sonra dikkatli bir şekilde çıkarın ve üreticinin tavsiyesine göre bertaraf edin. Hijyen ölçütleri Ürün taşındıktan hemen sonra ve çalışmaya ara vermeden önce ellerinizi yıkayınız. Uygulama alanında, sigara içmek, yemek yemek ve içmek yasaklanmalıdır. Koruyucu tedbirler Çalışanların kolinesteraz aktiviteleri gözlemlenmelidir. 9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler: Form: Küçük toplar halinde Renk: Bej Koku: Güçlü karakteristik Güvenlik bilgileri PH 7, %1nin (23 C) Kütle yoğunluğu ca 770 kg/cm 3 Ayrılma katsayısı: n- oktanol/su log POW:2,99 Verilen değer teknik madde Ethoprophos içerir. Patlayıcılık Patlayıcı değildir. 10. Kararlılık ve Reaktivite: Tehlikeli reaksiyonlar: 11. Toksikolojik Bilgi: Akut oral toksisite: Akut solunum toksisite: Akut dermal toksisite: Deri tahrişi: Göz tahrişi: Duyarlayıcılık: Kurallara uygun depolama ve kullanımda tehlikeli reaksiyon yoktur. Normal koşullar altında kararlıdır. LD50 (sıçan) 329 mg/kg LC50 (sıçan) 0,360 mg/l LD50 (tavşan) 133 mg/kg Yoktur. (tavşan) Hafif göz tahrişi (tavşan) Hassasiyeti artırıcı (kobay) OECD Test Rehberi 406, Buehler Test 12. Ekolojik Bilgi : Ekotoksisite Balıklar için zehirlilik derecesi LC50 (Gökkuşağı alabalığı) 1,71 mg/l Maruziyet zamanı: 96 h Verilen değer teknik aktif madde Ethoprophos içerir. Su omurgasızları için toksisite EC50 (su biti (Daphnia magna)) 0,20 mg/l

5 Maruziyet zamanı: 48 h Verilen değer teknik aktif madde Ethoprophos içerir. Su bitkileri için toksisite IC50 (Scenedesmus subspicatus) 2,4 mg/l Maruziyet zamanı: 72 h Verilen değer teknik aktif madde Ethoprophos içerir. 13. Bertaraf Bilgileri: Ürün Ürün, geçerli olan talimatlar veya ilgili makamlara danışılarak depolanabilir veya imha edilir. Temizlenmemiş paket Tam boşaltılmamış ambalajlar tehlikeli atık olarak bertaraf edilir. Atık imha numarası Tehlikeli maddeler içeren tarımsal atıklar 14. Taşımacılık Bilgisi: ADR/RID/ADNR UN Numarası 2783 Etiketler 6.1 (3) Paketleme grubu II Tehlike-No. 60 Çevre Tehlike İşareti Evet Malın tanımı ORGANOFOSFOR PESTİSİT (BÖCEK İLACI), KATI, TOKSİK, (ETOPROFOS KARIŞIM) Tünel kod D/E Bu sınıflandırma iç sularda tanklı gemi taşımacılığı için geçerli bir prensip değildir. Lütfen daha ayrıntılı bilgi için imalatçı firmaya başvurun. IMDG UN numarası 2783 Etiketler 6.1 (3) Paketleme grubu II EmS F-A, S-A Deniz kirletici Evet Mal tanımı ORGANOFOSFOR PESTİSİT (BÖCEK İLACI), KATI, TOKSİK, (ETOPROFOS KARIŞIM) IATA UN numarası 2783 Etiketler 6.1 (3) Paketleme grubu II Çevre tehlike işareti Hayır Mal tanımı ORGANOFOSFOR PESTİSİT (BÖCEK İLACI), KATI, TOKSİK, (ETOPROFOS KARIŞIM) 15. Mevzuat Bilgisi: Tehlikeli bileşenler etiket üzerinde belirtilmelidir. Ethoprophos

6 Sınıflandırması: Semboller: R-cümlecikleri: R22 T+ N Çok toksik Çevre için tehlikeli Yutulması halinde zararlıdır. R26/27 Solunduğunda ve cilt ile temasında çok toksiktir. R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortada uzun süreli ters etkilere neden olabilir. S-cümlecikleri: S1/2 Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin S35 Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir. S36 Uygun koruyucu giysi giyin S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. (mümkünse etiketi gösterin) S57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın. Ek bilgi: Dünya sağlık Örgütü-Sınıf: II (orta derecede tehlikeli) 16. Diğer Bilgiler: UZEM (Ulusal Zehir Merkezi) : 114

DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 14.07.2010 102000020433 Basım Tarihi: 28.12.2010

DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 14.07.2010 102000020433 Basım Tarihi: 28.12.2010 DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW Ürün Kodu (UVP) 79366817 Kullanım amacı Böcek ilacı Adres

Detaylı

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010 DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU Ürün Kodu (UVP) 05923883, 06424104 Kullanım amacı Yabani

Detaylı

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları:

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları: FORM NO : HERB.042 Sayfa 1 /5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: HERBİSİT (YABANCI OT İLACI ) 1.3.

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

Avrupa Birliği Yönetmeliği 2001/58/EG'ye göre. > 5,00 - < 25,00 Coco bis (2-hydroxyethyl) amin 61791-31-9 C R22, R34 > 1,00 - < 5,00 263-163-9

Avrupa Birliği Yönetmeliği 2001/58/EG'ye göre. > 5,00 - < 25,00 Coco bis (2-hydroxyethyl) amin 61791-31-9 C R22, R34 > 1,00 - < 5,00 263-163-9 Bayer CropScience Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği Yönetmeliği 2001/58/EG'ye göre Versiyon 1 / D 102000002419 1/5 Gözden geçirme tarihi : 07.03.2005 Basım tarihi : 14.06.2005 1. Madde / Müstahzar ve

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 8 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Cam temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/11 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi INTERVIX PRO Kullanım: tarım ilaçları, herbisit Firma: BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti. 34752 Icerenkoy - Atasehir / Istanbul TURKEY

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Revize Edildiği Tarih 01.09.2011 Versiyon 3.0 BÖLÜM 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı REACH Kayıt Numarası Bu madde için bir kayıt numarası yoktur; çünkü bu madde veya

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI Sayfa: 1/7 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı Ticari adı: Firmanın Tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 04.06.2013 Sayfa No: 1/18 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Çok köpüren bir yıkama maddesidir. Elde bulaşık yıkamada kullanılır. İçerdiği yüzey

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111 Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 139049 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı hidrolik fren yağı, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Uygun olmayan kullanım

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa: 1/7 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı: Ticari adı: Firmanın tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK Sok. No: 4 16369

Detaylı

UNEPOX VARNISH A KOMPONENT

UNEPOX VARNISH A KOMPONENT UNEPOX VARNISH A KOMPONENT Form No: MS026 1.MADDE VE FiRMA TANIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı UNEPOX VARNISH A KOMPONENT Ürün Kodu /No EPX03PNT-05 1.2 Kullanımı / Uygulama Alanı: İki komponentli,

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır

Detaylı

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Code-Nr. 104102 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar Önerilen kullanım

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK (A- Komponent)

POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK (A- Komponent) POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK (A- Komponent) 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk.

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008 1. ġġrket VE ÜRÜN TANIMI 1.1 Ürün ismi : 1.2 Ġnsektisit 1.3 ġirket : Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.ġ Kullanım Alanı : İnsektisit Telefon : +90 232 413 00 55 Telefaks : +90 232 435 18 85 Acil durum

Detaylı