GÜVENLIK BILGI FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLIK BILGI FORMU"

Transkript

1 02124 Sürüm #: 02 Yayınlanma tarihi: 16-Nisan-2015 Revize Edildiği Tarih - 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde/preparat kimliği PAXgene Blood RNA Tube Maddenin/karışımın kullanımı Kan Toplama Tüpü. Sürüm # 01 Yayınlanma tarihi 16-Nisan-2015 Revizyon tarihi - CAS # Karışım Ürün kodu , , , 767, 76 Güvenlik bilgileri formu VS60342 numarası: Üretici Dağıtıcı Şirket adı Becton, Dickinson and Company Adres Belliver industrial Estate Belliver Way, Roborough, Plymouth, PL6 7BP, United Kingdom Telefon +44 (0) Sorumlu kişi e-posta 1.4 Acil durumlarda +44 (0) kullanilabilecek telefon numarası 2. TEHLİKELERİN TANIMI Bu müstahzar, 1/45/EEC yönetmeliğine ve onun değişikliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmaktadır. Sınıflandırma Xi;R38-41, R43, N;R51/53 Fiziksel tehlikeler Fiziksel tehlike olarak sınıflandırılmaz. Sağlık tehlikeleri Deriyi tahriş eder. Ciddi göz hasarları tehlikesi. Deri ile temasta alerjiye neden olabilir. Çevreye olan tehlikeleri Sudaki organizmalar için toksiktir, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. Özel tehlikeler Yoğun halde buharlar solunum sistemini tahriş edebilirler. Belli başlı semptomlar Ciddi göz tahrişi. Semptomlara acı, yırtılma, kızarma, şişme ve bulanık görüş dahil edilebilir. Körlük dahil, kalıcı göz hasarı meydana gelebilir. Deri teması: Kızarıklığa ve ağrıya yol açabilir. Duyarlılık. 3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ Bileşenler CAS # Yüzde EC-No. Sınıflandırma Tetradesiltrimetilamonyum oksalat - < 10 (+)-Tartarik asit Xi;R41 C;R34, Xn;R22, R43, N;R50-53 Bileşimle ilgili yorumlar İçerik madde gaz olmadığı sürece, tüm konsantrasyonlar yüzde ağırlık cinsindendir. Gaz konsantrasyonları yüzde hacim cinsindendir. 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ Soluma Deriyle temas Gözlerle temas Yutma Genel öneri Doktor icin uyarılar Açık havaya çıkartın. Solunma zorluğu çekildiğinde oksijen gerekli olabilir. Semptomlar belirirse ve devam ederse, bir doktora başvurun. Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi derhal bol su ile yıkayın Egzantem, yara veya diger deri sorunlari: Doktara basvurunuz ve özel kullanma talimatlarini beraberinizde götürünüz. Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Elbiseleri tekrar kullanmadan önce ayrı ayrı yıkayın. Hemen üzerine 15 dakikaya kadar devamlı bol su akıtın. Kontak lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Hemen doktora başvurun. Suyla yıkamaya devam edin. Ağrı suyla iyice çalkalayın ve şuurunu kaybetmemiş kişiye büyük miktarda süt veya su verin. Kurban maddeyi yutmuşsa ağızdan ağıza sunni teneffüs yöntemini kullanmayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun. Sağlık personelinin ilgili malzeme(ler)den haberdar olduğundan ve kendilerini korumaları için gerekli önlemleri aldığından emin olun. Genel destekleyici önlemleri alın ve semtomatik olarak işleyin.

2 02124 Sürüm #: 02 Yayınlanma tarihi: 16-Nisan-2015 Revize Edildiği Tarih - 2 / 5 5. YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ Uygun yangın söndürme malzemesi Güvenlik nedeniyle kullanılmaması gereken yangın söndürme aletleri Özel tehlikeler İtfayiyeciler için özel koruyucu ekipman Yangın söndürme ekipmanları/talimatları Tehlikeli yanma ürünleri Genel yangın tehlikeleri 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER Kişisel güvenlik önlemleri Çevreyi koruma önlemleri Temizlik için metodlar 7. KULLANIM VE DEPOLAMA Elleçleme Depolama Civardaki diğer maddeler için uygun bir yangın söndürme malzemesi kullanın. Yüksek basınçlı su kullanmayınız. Çünkü yangının sıçramasına ve yayılmasına neden olabilir. Isıtılma ve yangın halinde toksik buharlar oluşabilir. Yangına karşı mücadelede solunumu koruyucu aygıtın seçilmesi: İş yerindeki yangına karşı genel tedbirlere uyun. Yangın halinde bağsız solunma aygıtı ve tam koruyucu giysi kullanılacaktır. Standart yangın söndürme prosedürleri uygulayın ve diğer maddelere karışması halinde meydana gelebilecek tehlikeleri göz önünde bulundurun. Karbon oksitler. Amonyak. Ürün kendiliğinden yanmaz. Göz ve cilt ile temasından sakının. Bölüm 8 'de yer alan Kişisel Koruma ekipmanıyla İlgili SDS'ye bakınız. Kanalizasyon, toprak veya su yollarına dökmeyin. Çevre yöneticisi serbest kalanların tamamından haberdar edilmelidir. Dökülen maddeyi silin ve imha edilmek üzere uygun bir kaba yerleştirin. Ürünü düzelttikten sonra yeri suyla yıkayın. Çöplerin bertaraf edilmesi için 13. bölüme bakın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanlar bu ürünle uğraşmamalıdırlar. Uygun kişisel koruyucu ekipman takın. Kullanımdan sonra tamamen yıkayın. Çevreye salınmasına mani olun. Kanalizasyona boşaltmayın. Laboratuvar çalışmalarında kişisel temizliğe önem verin. Serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerde saklayın. Geçimsiz maddelerden uzakta saklayın. 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA İş yerindeki maruz kalma sınırları Biyolojik sınır değerler Önerilen gözetim prosedürleri Ek Maruz Kalma Verileri Mühendislik ölçütleri Kişisel koruyucu ekipmanlar Solunum koruyucu Elleri koruma Gözleri koruma Deri ve vücudun korunması Çevreye yayılma kontrolleri Sağlık tedbirleri Kontrol parametreleri. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Görünüş Maddenin hali Biçim Renk Koku Koku eşiği ph Kaynama noktası Parlama noktası İçindeki maddelere ilişkin maruz kalma sınırları not edilmiş değildir. İçerik madde(ler) ile ilgili biyolojik maruz kalma sınırları yoktur. İçindeki maddelere ilişkin maruz kalma sınırları not edilmiş değildir. Belli bir havalandırma zorunluğu yoktur. Bol su ve göz yikama sisesine ulasmak kolay olmalidir. Normal şartlar altında normalde respiratöre gerek yoktur. Koruyucu eldiven kullanın. Nitrilden yapılmış eldiven tavsiye olunur. Sıvının eldivenlerden içeri geçebileceğini unutmayın. Sık sık eldiven değiştirilmesi önerilir. Uygun eldiven, eldiven dağıtıcısı tarafından tavsiye olunabilir. Onaylanmış koruyucu gözlük takın. Deriyle tekrarlanan veya uzun süreli teması önleyecek uygun giysi giyin. Çevre yöneticisi serbest kalanların tamamından haberdar edilmelidir. Maddeyi kullandıktan sonra ve yemek yemeden, su içmeden ve/veya sigara içmeden önce ellerin yıkanması gibi uygun kişisel temizlik önlemlerinin alındığından daima emin olun. İş giysilerini ve koruyucu donanımları düzenli olarak yıkayarak kirletici maddelerden temizleyin. Standart kontrol prosedürlere uyun. Sıvı. Sıvı. Renksiz. Karakteristik. 3,7 (20 C)

3 02124 Sürüm #: 02 Yayınlanma tarihi: 16-Nisan-2015 Revize Edildiği Tarih - 3 / 5 Tutuşabilirlik sınırları havada, % hacim olarak daha yüksek Tutuşabilirlik sınırları havada, % hacim olarak daha düşük Buhar basıncı Bağıl yoğunluk Çözünürlük (su) Bölme katsayısı (n-oktanol/su) Viskozite Buhar yoğunluğu Buharlaşma oranı Erime noktası/donma noktası Kendi kendine tutuşma sıcaklığı Diğer bilgiler Patlayıcı özellikler Yanabilirlik (katı, gaz) Okside edici nitelikler 23 hpa (20 C) Suyla tamamen çözünebilir. 10. KARARLILIK VE REAKTİVİTE Reaktivite Sakınılması gereken durumlar Tehlikeli ayrışma ürünleri Stabilite Kaçınılması gereken materyaller Tehlikeli polimerizasyon Patlayıcı değildir. Oksitleyici değil. Ürün stabildir ve normal kullanma, saklama ve taşıma koşulları altında reaktif değildir. Geçimsiz maddelerle temas. Karbon oksitler. Amonyak. Normal koşullar altında kararlıdır. Oksitleyici ajanlar. İndirgeyici Madde. Asitler. Bazlar. Alkaliler. Meydana gelmeyecektir. 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER Toksikolojik veri Bileşenler Türler Tetradesiltrimetilamonyum oksalat (CAS -) Akut Soluma LD50 Sıçan Test Sonuçları 30 mg/kg Akut zehirlilik Maruz kalma yolları Solunum. Gözler. Deri. Yutma, ağızdan alma. Kronik zehirlenme Duyarlaştırma Karsinojenisite Mutajenisite Teratojenisite Üretkenlik Lokal etkiler Semptomlar ve hedef organlar Sinerjik Maddeler Ek bilgi Başka hiçbir özel kronik sağlık etkisi kaydedilmemiştir. Deri ile temasta alerjiye neden olabilir. Ciddi göz hasarları tehlikesi. Deriyi tahriş eder. Yoğun halde buharlar solunum sistemini tahriş edebilirler. Ciddi göz tahrişi. Semptomlara acı, yırtılma, kızarma, şişme ve bulanık görüş dahil edilebilir. Körlük dahil, kalıcı göz hasarı meydana gelebilir. Deri teması: Kızarıklığa ve ağrıya yol açabilir. Duyarlılık..

4 02124 Sürüm #: 02 Yayınlanma tarihi: 16-Nisan-2015 Revize Edildiği Tarih - 4 / EKOLOJİK BİLGİLER Ekotoksikolojik veri Bileşenler Tetradesiltrimetilamonyum oksalat Su ortamına ait Kabuklular (Crustacea) LC50 Ekotoksidite Çevresel etkiler Sürüp giderlik / çözünebilirlik Biyolojik birikim Sudaki zehirlilik Oynaklık Diğer ters etkiler Türler Amphipod (Echinogammarus tibaldii) Test Sonuçları mg/l, 24 saat Sudaki organizmalar için toksiktir, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. Uzman olmayan kişilerce kullanılması veya atılması halinde çevreye zarar vermesi olasıdır. Sudaki organizmalar için toksiktir. Bu ürün suda çözünür ve toprakta dağılabilir. 13. BERTARAF BİLGİLERİ Atma talimatları Kalıntı atıkları / kullanılmamış ürünler Kirlenmiş ambalaj AB atık kodları Uygulanabilir tüm yasal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin. Kanalizasyon, toprak veya su yollarına dökmeyin. Çöpleri ve atıkları yerel mercilerin kurallarına uygun olarak bertaraf edin. Boş kaplar geri dönüşüm veya atım için onaylı bir atık yerine götürülmelidir. Atık kodları kullanıcı tarafından, ürünün kullanıldığı uygulama esas alınarak belirlenmelidir. 14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ ADR BM numarası UN uygun Gönderi Adı ÇEVREYE ZARARLI SIVI MADDE, B.Ş.B. (Tetradesiltrimetilamonyum oksalat) Taşıma tehlike sınıfı(ları) Ek Risk - Tehlike No.(ADR) 0 Tünel yasaklama kodu E Çevreye olan tehlikeleri Evet Kullanıcı için özel önlemler Kullanmaya başlamadan önce güvenlik talimatlarını, SDS ve acil durum prosedürlerini okuyun. IATA UN number UN proper shipping name Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Tetradecyltrimethylammonium oxalate) Transport hazard class(es) Subsidiary risk - Environmental hazards Yes ERG Code L Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. IMDG UN number UN proper shipping name ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Tetradecyltrimethylammonium oxalate) Transport hazard class(es) Subsidiary risk - Environmental hazards Marine pollutant Yes EmS F-A, S-F Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. MARPOL 73/78, Ek II ve IBC Bu madde/karışım bulk (dökme) halde taşınmak için değildir. Kodu gereğince maddelerin dökme halinde taşınması

5 02124 Sürüm #: 02 Yayınlanma tarihi: 16-Nisan-2015 Revize Edildiği Tarih - 5 / MEVZUAT BİLGİSİ Mevzuat bilgisi Etiketleme İçindekiler Sembol(ler) Bu ürün EC talimatlarına veya ilgili ulusal kanunlara uygun olarak sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir. Bu Güvenlik Bilgi Sayfası Talimatname (EC) 107/2006 ile uyumludur. (+)-Tartarik asit, Tetradesiltrimetilamonyum oksalat Tahriş edici R -cümlesi/ R-cümleleri S kodlu cümle(ler) 16. DİĞER BİLGİLER R-fazlarla ilgili anlatým bölüm 2 ve 'dedir Bibliyografya Reddetme Çevre için tehlikeli R38 Deriyi tahriş eder. R41 Ciddi göz hasarları tehlikesi. R43 Deri ile temasta alerjiye neden olabilir. R51/53 Sudaki organizmalar için toksiktir, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının. S36/37/3 Uygun koruyucu giysi, eldivenve gözleri/yüzü koruyan gereç kullanýn. S60 Bu madde ve kutusu tehlikeli atık olarak imha edilmelidir. S61 Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına / Güvenlik Bilgi Formuna bakın. R22 Yutulduğunda sağlığa zararlıdır. R34 Yanıklara neden olur. R38 Deriyi tahriş eder. R41 Ciddi göz hasarları tehlikesi. R43 Deri ile temasta alerjiye neden olabilir. R50 Sudaki organizmalar için çok toksiktir. R51/53 Sudaki organizmalar için toksiktir, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. R53 Su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. ACGIH: Hükümet ve Sanayi Hijyenistlerle İlgili Amerikan Konferansı. Bildiğimiz kadarıyla, burada verilen bilgiler doğrudur.bununla beraber, ne BD ne de başka bir bağlı kuruluşu burada verilen bilgilerin tamlığından dolayı herhangi bir yükümlülük üstlenmemektedir.herhangi bir materyalin uygun olup olmadığıyla ilgili nihai karar yalnızca kullanıcıya aittir. Tüm maddeler bilinmeyen tehlikeler içerebilir, ve bu nedenle dikkatle kullanılmalıdır. Her ne kadar bazı tehlikeler burada tanımlandıysa da, mevcut tehlikelerin yalnızca bunlar olduğunu garanti edemeyiz.

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 7 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 04 CP757Series Verildiği tarih 06-03-2014

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 7 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 HP Priming Solution Indicator for press

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Uygun olmayan kullanım

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

ECOFREEZE CAM SUYU (-20)

ECOFREEZE CAM SUYU (-20) 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Ürün Tanımı : Araç bakım ürünü Üretici Firma : Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres : A.O.S.B 10006 sokak No:12 Çiğli/İMİR Tel/Fax

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.200827092) GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket /

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002-24692) ne uygun olarak hazır lanmıştır 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı AT No 201-069-1 REACH Kayıt numarası Kayıt numarası

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL SU BAZLI SPOR SALONU PARKE CILASI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL SU BAZLI SPOR SALONU PARKE CILASI GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ BAŞVURULACAK KİŞİ ACIL DURUM TELEFONU SU BAZLI PARKE CILASI Hemel Emprenye San. ve Tic.A.Ş. İstanbul Deri

Detaylı

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 10/12/2009 Versiyon: 6.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

: ERGOCALCIFEROL (VITAMIN D2) ICRS

: ERGOCALCIFEROL (VITAMIN D2) ICRS Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 13/03/2015 Fişi değiştirin: 27/06/2013 Versiyon: 2.1 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

GENEL BİLGİLER Normal kullanım koşullarında akut tehlikelere yol açmaları beklenmez. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

GENEL BİLGİLER Normal kullanım koşullarında akut tehlikelere yol açmaları beklenmez. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun. 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 mükerrer sayılı T.C. Resmi Gazete'sinde yayımlanan, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve

Detaylı

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 -

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 - Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista Yaz cam Suyu 1.2 Bilinen kullanımları Ön cam yıkayıcı. Araç bakımı, yıkama sıvısı. 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Revize Edildiği Tarih 01.09.2011 Versiyon 3.0 BÖLÜM 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı REACH Kayıt Numarası Bu madde için bir kayıt numarası yoktur; çünkü bu madde veya

Detaylı

DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 14.07.2010 102000020433 Basım Tarihi: 28.12.2010

DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 14.07.2010 102000020433 Basım Tarihi: 28.12.2010 DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW Ürün Kodu (UVP) 79366817 Kullanım amacı Böcek ilacı Adres

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010 DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU Ürün Kodu (UVP) 05923883, 06424104 Kullanım amacı Yabani

Detaylı

Permethrin (25:75) CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

Permethrin (25:75) CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 18/07/2014 Revizyon tarihi: 15/01/2015 Fişi değiştirin: 18/07/2015 Versiyon: 1.1 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB Düzenlemesi no.1907/2006,ek II AMONYUM SÜLFAT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB Düzenlemesi no.1907/2006,ek II AMONYUM SÜLFAT GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB Düzenlemesi no.1907/2006,ek II AMONYUM SÜLFAT 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımı Ürün Adı : Amonyum Sülfat Gübre Çeşidi : Amonyum sülfat, sülfürik

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/11 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi INTERVIX PRO Kullanım: tarım ilaçları, herbisit Firma: BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti. 34752 Icerenkoy - Atasehir / Istanbul TURKEY

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123002 Ürün Kodu Q - 202 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak

Detaylı

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111 Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 139049 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı hidrolik fren yağı, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların

Detaylı

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5 Sayfa 1 / 5 1 MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Madde/Karışım : Karışım Kimyasal İsmi / tanımı : Üre solüsyonu CAS NO : - EINECS NO : - Kullanım Alanı : ADBLUE (SCR-Katolizatörlerinin

Detaylı

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123005 Ürün Kodu Q - 205 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Sanayide kazan ve fırın yakıtı olarak kullanılır. 1.3 Üretici/

Detaylı

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 -

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 - 1 Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı P08/2020 Kullanımı/Uygulama Alanı Korozyon önleyici / Soğutma Sıvısı Üretici / İthalatçı/ Teslimatı yapan: Firma Adı Nurettin Zaim Mak.Kırt.Gıd.İnş.Tic.Ltd.Şti

Detaylı