GÜVENLIK BILGI FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLIK BILGI FORMU"

Transkript

1 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde/preparat kimliği Maddenin/karışımın kullanımı Sürüm # 01 Yayınlanma tarihi Revizyon tarihi - CAS # Teflon katkı maddeli yağlayıcı gres yağı. 30-Ağustos-2012 Karişimi Ürün kodu (400 g) Üretici Firma Bilgileri Husqvarna AB Drottninggatan (Access code ) 2. TEHLİKELERİN TANIMI Bu ürün, AB Yönetmeliği 1999/45/EEC'ye göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. Sınıflandırma Xi;R36, R52/53 Fiziksel tehlikeler Sağlık tehlikeleri Çevreye olan tehlikeleri Özel tehlikeler Belli başll semptomlar Fiziksel tehlike olarak sınıflandırılmaz. Gözleri tahriş eder. 3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ Sudaki organizmalar için zararlýdýr, su ortamýnda uzun süreli olumsuz etkilere neden Gözde tahrişe neden olur. Mekanik işlem sırasında ya da yükseltilmiş sıcaklıklarda solunum yolunu tahriş edici buharlar ya da yağlı buğular meydana getirebilir. Yağın buğusuna uzun süre maruz kalınması, kronik enflamasyon gibi pulmoner hastalığa yol açabilir. Kullanılmış yağlarla uzun süreli ve tekrarlanan temas halinde, dermatit ve cilt kanseri gibi ağır deri hastalıkları ortaya çıkabilir. Maruz kalan kişilerde gözlerde yaşlanma, kızarıklık ve rahatsızlık hissi meydana gelebilir. Deri yağının yok olması. Dermatitis, deride yanma. Sindirilmesi tahrişe ve kırıklığa neden Yüksek konsantrasyonlarda, buğular/buharlar boğazı ve solunum sistemini tahriş edebilir ve öksürüğe yol açabilir. Bileşenleri CAS # Yüzde EC-No. Sınıflandırma Yüksek seviyede rafine edilmiş maden yağı (DMSO-ekstresi < %3 IP 346) Fosforoditiyoik asit, O,O-di-C1-14-alkil esterleri, çinko tuzları - > Xi;R38-41, N;R51/53 Bileşim yorumu Tüm (R) Cümlecikleri İçin Tam Metin 16. Bölümde Verilmiştir. İçerik madde gaz olmadığı sürece, tüm konsantrasyonlar yüzde ağırlık cinsindendir. Gaz konsantrasyonları yüzde hacim cinsindendir. 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ Soluma Deriyle temas Gözlerle temas Açık havaya çıkartın. Eger nefes almak zor ise, oksijen verin. Semptomlar belirirse ve devam ederse, bir doktora başvurun. Sabun ev suyla yıkayın. Egzantem, yara veya diger deri sorunlari: Doktara basvurunuz ve özel kullanma talimatlarini beraberinizde götürünüz. Eğer deri altında yüksek basınç meydana geldiğinde daima tıbbi yardım isteyin. Hemen üzerine en az 15 dakika devamlı bol su akıtın. Kontak lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Tahriş devam ederse bu talimatları yanınıza alıp su akıtmaya devam ederek hastaneye götürün. 1 / 5

2 Yutma Genel öneri Doktor icin uyarılar Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi birşey vermeyiniz. ASLA KUSTURMAYIN. Kusma halinde başını alçak tutun ki midedekiler akciğerlere girmesin. Derhal tıbbi yardım alın. Kendinizi iyi hissetmezseniz tıbbi yardım alınız. (Gerektiği durumda etiketi gösteriniz). Genel destekleyici önlemleri alın ve semtomatik olarak işleyin. Üründen akan damlacıklar mideye inerken veya kusarken solunarak akciğerlere geçecek olursa ciddi kimyasal akciğer yangısına sebep Bulguların ortaya çıkması gecikebilir. YÜKSEK BASINÇ CİLT ENJEKSİYONU: Bu tür yaralanmaların tedavisi için doktorlar lokal prosedürleri bilmelidir; kesilme, sulama, nekrotik dokunun alınması ve yaralı kısımdaki elbiselerin alınması. 5. YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ Uygun yangın söndürme malzemesi Güvenlik nedeniyle kullanılmaması gereken yangın söndürme aletleri Alışılmadık yangın ve patlama tehlikeleri Özel tehlikeler Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar Yangın söndürme ekipmanları/talimatları Köpük. Kuru toz. Karbon dioksit (CO2). Su sisi. Yangını söndürmek için su fışkırtmayın, yangını yayar. Isıtma, patlayıcı buhar/hava karışımları oluşturabilecek buhar üretebilir. Madde su yüzeyinde yüzebilir ve su yüzeyindeyken tekrar tutuşabilir. Isıtılma ve yangın halinde tahriş edici buharlar oluşabilir. Yangın çıkması halinde kendi kendine solunum yapabilen aparat kullanılmalı ve tam koruyucu giysiler giyilmelidir. Yangına karşı mücadelede solunumu koruyucu aygıtın seçilmesi: İş yerindeki yangına karşı genel tedbirlere uyun. Herhangi bir tehlike olmadan yapılması mümkünse kabı, yangın alanından çıkarın. Açılmamış kapları soğutmak üzere su spreyi kullanılabilinir. Alevlere maruz kalmış kapları, yangın sönene kadar suyla soğutun. 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER Kısıtlama prosedürleri Kişisel güvenlik önlemleri Çevreyi koruma önlemleri Temizlik için metodlar Tutuşturma kaynaklarını başka yere götürün. Herhangi bir riski yoksa malzemenin akışını durdurun. Mümkün olduğunda saçılan madde için bir kuyu açın. Bütün tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın (yakın alanda sigara içilmez, ani parlak ışıklar, kıvılcımlar ya da alevler olmamalı). Uygun koruyucu giysiler giymeksizin hasar görmüş kapları yada dökülen maddeyi ellemeyin. Bu güvenlik bilgi formunun 8ci bölümünde gösterilen şekilde koruyucu giysi giyin. Döküntü halinde kaygan taban ve satıhlara dikkat edin. Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz. Kanalizasyona, lağıma veya su yollarına girmemelidir. Çevre yöneticisi serbest kalan her türlü büyük miktardaki maddelerden haberdar edilmelidir. Büyük saçılmalar: Ürünü emdirmek için vermikülit, kum ya da toprak gibi yanıcı-olmayan bir madde kullanın ve daha sonra imha etmek için bir kaba yerleştirin. Bölgeyi sabun ve suyla yıkayın. 7. KULLANIM VE DEPOLAMA Küçük saçılmalar: Dökülen maddeyi silin ve imha edilmek üzere uygun bir kaba yerleştirin. Artakalan kirleri temizlemek için yüzeyi iyice temizleyin. Kazara dökülen sıvıyı asla tekrar kullanım için asla orjinal kabına geri koymayınız. Çöplerin bertaraf edilmesi için 13. bölüme bakın. Elleçleme Depolama Sadece iyi havalandırılmış yerlerde kullanın. Yag bugusunu solunmaktan ve deriyle ve gözlerle temastan kaçininiz. Bu güvenlik bilgi formunun 8ci bölümünde gösterilen şekilde koruyucu giysi giyin. Kullanma sırasında birşey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Yüzeylerin kaygan hale gelme potansiyelinden haberdar olun. İyi kimyasal sağlığa dikkat ediniz. Ateş, kıvılcım ve ısı kaynaklarından uzakta tutun. Serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerde saklayın. Saklama Sıcaklığı: 1 ve 40 C arasında. Geçimsiz maddelerden uzakta saklayın. 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA Önerilen gözlemleme usülleri Ek Maruz Kalma Verileri Mühendislik ölçütleri Kişisel koruyucu ekipmanlar Solunum koruyucu İçindeki maddelere ilişkin maruz kalma sınırları not edilmiş değildir. Uygun iyi bir havalandirma olmali ve buhar ile yag sislerinin solunma rizikosu azaltilmalidir. Patlamaya dayanıklı özel ekipmanlar kullanınız. Bol su ve göz yikama sisesine ulasmak kolay olmalidir. Yetersiz havalandirma veya yag sisi solunma tehlikesi olan hallende (A2/P2 tipi) universal filtrel solunum cihazi kullanilabilir. Kapalı yerlerde havalı maske kullanın. Yerel denetçiden öğüt vermesini isteyin. 2 / 5

3 Elleri koruma Gözleri koruma Deri ve vücudun korunması Çevreye yayılma kontrolleri Sağlık tedbirleri Kontrol parametreleri Koruyucu eldiven kullanın. Nitril eldiven tavsiye olunur, ancak dikkat edin, sıvı eldivenden içeriye sızabilir. Sık sık eldiven değiştirilmesi tavsiye olunur.ık sıkıisd Uygun eldiven, eldiven dağıtıcısı tarafından tavsiye olunabilir. Yanlarında kalkan olan güvenlik gözlükleri takın (ya da koruyucu gözlükler). Deriyle tekrarlanan veya uzun süreli teması önleyecek uygun giysiyi giyin. Tüm büyük döküntüler hakkında çevre sorumlusu bilgilendirilecektir. Maddeyi kullandıktan sonra ellerin yıkanması ve madde ile çalışırken yemek yememek, su içmemek ve/veya sigara içmemek gibi iyi personel hijyen önlemlerin alındığından daima emin olun. Iş giysilerini (önlükleri) rutin olarak yıkayarak kirliliklerden temizleyin. Temizlenmesi mümkün olmayan kirlilik bulaşmış ayakkabıları atın. Çalışırken sigara dahil herhangi birşey yiyip içmeyiniz. Tekrar kullanmadan önce kirlenen elbiseleri yıkayın. Kisisel giysilerle is giysileri birbirinden ayri tutulacaktir. Standart kontrol prosedürlere uyun. 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Görünüş Maddenin hali Biçim Renk Koku Koku eşiği ph Kaynama noktası Parlama noktası Havadaki tutuşabilirlik limitleri, yüksek, hacimsel % Havadaki tutuşabilirlik limitleri, düşük, hacimsel % Buhar basıncı Yeşil. Gres yağı. Sıvı. Gres yağı. Yeşil. Kokusuz. Geçerli değil > 150 C (> 302 F) Pensky-Martens Kapalı Kabı Bağıl yoğunluk 1 ( Water = 1) Çözünürlük (Su) Bölme katsayısı (n-oktanol/su) Viskozite Buhar yoğunluğu Buharlaşma oranı Erime noktası/donma noktası Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Diğer bilgiler Patlayıcı özellikler Yanabilirlik (katı, gaz) Okside edici nitelikler Göz ardı edilebilir. > 150 C (> 302 F) > 200 C (> 392 F) Geçerli değil 10. KARARLILIK VE REAKTİVİTE Oksitleyici değil. Sakınılması gereken durumlar Tehlikeli ayrışma ürünleri Kaçınılması gereken materyaller Tehlikeli polimerizasyon Isı, kıvılcımlar, alevler, artmış sıcaklıklar. Geçimsiz maddelerle temas. Isıtılma ve yangın halinde tahriş edici buharlar oluşabilir. Karbon oksitler. Kuvvetli oksitleyici maddeler. Tehlikeli polimerizasyon meydana gelmez. 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER Akut zehirlilik Tahriş edicidir ve mide ağrısı, kusma, ishal ve bulantıya yol açabilir. İnsan kanıtı ürünün çok düşük akut oral, dermal ya da inhalasyon toksisitesine sahip olduğunu göstermektedir. Bununla beraber, sıvı halde ciğerlere kaçtığı takdirde ciddi yaralanmaya yol açabilir ve yüksek seviyelerde buharına uzun süre maruz kalınması halinde şiddetli merkezi sinir sistemi depresyonu meydana gelebilir. 3 / 5

4 Maruz kalma yolları Toksikolojik bilgi Kronik zehirlenme Duyarlaştırma Karsinojenisite Mutagenlik Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik) Üreme Epidemioloji Nörotoksisite Lokal etkiler Semptomlar ve hedef organlar Maruz kalmayla ağırlaşan mevcut hastalıklar Ek bilgi Göz teması. Yutma, ağızdan alma. Solunum. Deri teması. Maddeye ya da akrışıma mesleki olarak maruz kalınması ters etkilere yol açabilir. Uzun süreli temas halinde derinin kurumasına neden Uzun süre ya da tekrarlanarak maruz kalınması solunum yolunda tahrişe neden olanilir. Sınıflandırılmış değildir. Ürünün veya herhangi bir bileşeninin %0.1'den daha fazla mutajenik veya genotoksik olduğunu gösteren hazırda herhangi bir veri bulunmamaktadır. Daha önceden var olan deri hastalığı maruz kalındığında kötüleşebilir. Gözleri tahriş eder. Uzun süreli temas halinde derinin kurumasına neden Yüksek buğu konsantrasyonları solunum yolunda tahrişe neden Maruz kalan kişilerde gözlerde yaşlanma, kızarıklık ve rahatsızlık hissi meydana gelebilir. Deri yağının yok olması. Dermatitis, deride yanma. Sindirilmesi tahrişe ve kırıklığa neden Yüksek konsantrasyonlarda, buğular/buharlar boğazı ve solunum sistemini tahriş edebilir ve öksürüğe yol açabilir. Daha önceden mevcut deri rahatsızlıkları ya da göz hastalıkları ya da solunum fonksiyonu bozuk olan kişiler maddenin etkilerine daha fazla maruz kalabilir. Kullanılmış yağlarla uzun süreli ve tekrarlanan temas halinde, dermatit ve cilt kanseri gibi ağır deri hastalıkları ortaya çıkabilir. 12. EKOLOJİK BİLGİLER Ekotoksidite Çevresel etkiler Sürüp giderlik / çözünebilirlik Biyolojik birikim Oynaklık Diğer ters etkiler Sudaki organizmalar için zararlıdır, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden Uzman olmayan kişilerce kullanılması veya atılması halinde çevreye zarar vermesi olasıdır. Ürünün anında biyolojik olarak bozunması beklenmemektedir. Ürünün biyolojik olarak birikmesi beklenmemektedir. Ürün suyla karışmaz ve su yüzeyinde yayılır. Bu ürün toprak ya da tortuları tarafından çok zayıf emilir. Yagin dökülmesi genelde çevre için tehlikelidir. 13. BERTARAF BİLGİLERİ Atma talimatları Kalıntı atıkları / kullanılmamış ürünler Kirlenmis ambalaj Uygulanabilir tüm yasal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin. Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin. Yerel kurallara uygun olarak yerleştiriniz. Boş kaplar ya da kovanlarda bazı ürün kalıntıları kalmış Bu madde ve kabı güvenli bir şekilde imha edilmelidir (bakınız: İmha etme talimatları). Boş kaplar geri dönüşüm veya atım için onaylı bir atık yerine götürülmelidir. 14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ ADR IATA IMDG 15. MEVZUAT BİLGİSİ Etiketleme Sembol(ler) Tahriþ edici 4 / 5

5 R -cümlesi/ R-cümleleri S kodlu cümle(ler) R36 Gözleri tahriş eder. R52/53 Sudaki organizmalar için zararlýdýr, su ortamýnda uzun süreli olumsuz etkilere neden S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. S23 Buharları solumayın. S25 Gözlerle temastan kaçının. S26 Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayın ve sağlık görevlisine başvurun. S39 Koruyucu göz/yüz koruyucu takın. S60 Bu madde ve kutusu tehlikeli atık olarak imha edilmelidir. S61 Çevreye verilmesinden kaçýnýn. Özel kullaným talimatýna / Güvenlik Bilgi Formuna bakýn. 16. DİĞER BİLGİLER R-fazlarla ilgili anlatým bölüm 2 ve 'dedir Tavsiye edilen kullanım şekli Tavsiye edilen koşullar Bibliyografya Reddetme...tarafından hazırlanmıştır. R36 Gözleri tahriş eder. R38 Deriyi tahriş eder. R41 Ciddi göz hasarlarý tehlikesi. R51/53 Sudaki organizmalar için toksiktir, su ortamýnda uzun süreli olumsuz etkilere neden R52/53 Sudaki organizmalar için zararlýdýr, su ortamýnda uzun süreli olumsuz etkilere neden Teflon katkı maddeli yağlayıcı gres yağı. Sağlayıcının önerilerine göre kullanın. HSDB - Tehlikeli Maddelerle İlgili Veri Bankası Kimyasal Maddelerin Toksik Etkileri Kayıt Defteri (RTECS) ESIS (European chemical Substances Information System) Kimyasallar Avrupa Bilgi Sistemi. Bu sayfada yer alan bilgiler şu an mevcut olan en ileri bilgi ve tecrübelere dayanılarak yazılmıştır. Husqvarna AB 5 / 5

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 7 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 04 CP757Series Verildiği tarih 06-03-2014

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Uygun olmayan kullanım

Detaylı

ECOFREEZE CAM SUYU (-20)

ECOFREEZE CAM SUYU (-20) 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Ürün Tanımı : Araç bakım ürünü Üretici Firma : Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres : A.O.S.B 10006 sokak No:12 Çiğli/İMİR Tel/Fax

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

GENEL BİLGİLER Normal kullanım koşullarında akut tehlikelere yol açmaları beklenmez. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

GENEL BİLGİLER Normal kullanım koşullarında akut tehlikelere yol açmaları beklenmez. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun. 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 mükerrer sayılı T.C. Resmi Gazete'sinde yayımlanan, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.200827092) GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket /

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 7 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 HP Priming Solution Indicator for press

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002-24692) ne uygun olarak hazır lanmıştır 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı AT No 201-069-1 REACH Kayıt numarası Kayıt numarası

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KİMYASAL ADI ÜRÜN NO. 00 KULLANIM Karışımdır. Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 -

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 - Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista Yaz cam Suyu 1.2 Bilinen kullanımları Ön cam yıkayıcı. Araç bakımı, yıkama sıvısı. 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 453/2010 EC ye göre) Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 453/2010 EC ye göre) Motorin GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 45/2010 EC ye göre) Motorin 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ ACİL DURUM TELEFONU Motorin Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Karayollarındaki dizel motorlar için yakıt. Ürün Kodu : 002D2252 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.Ş. Karamancılar Is Merkezi Gulbahar Mh.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması

Detaylı

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123002 Ürün Kodu Q - 202 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 04.06.2013 Sayfa No: 1/18 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Çok köpüren bir yıkama maddesidir. Elde bulaşık yıkamada kullanılır. İçerdiği yüzey

Detaylı

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : WOOD&WOOD SPREY AHŞAP RENKLENDİRİCİ 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Solvent bazlı ahşap sprey

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123005 Ürün Kodu Q - 205 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Sanayide kazan ve fırın yakıtı olarak kullanılır. 1.3 Üretici/

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Transmisyon yağı. Ürün Kodu : 001D8263 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.Ş. Karamancılar Is Merkezi Gulbahar Mh. Salih Tozan Sk.No:18bblk

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111 Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 139049 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı hidrolik fren yağı, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193155 CAS No 7647-01-1 EINECS No 231-595-7 Kimyasal Adı Hidroklorik Asit Kimyasal Formülü HCl Yapısal Formülü

Detaylı