İ LKYAR: İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı ODTÜ PTT PK 15 ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İ LKYAR: İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı ODTÜ PTT PK 15 ANKARA 06531. www.ilkyar.org.tr ilkyar@ilkyar.org.tr"

Transkript

1 İ LKYAR: İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı ODTÜ PTT PK 15 ANKARA

2 Bilgi toplumları çağında iyi eğitilmiş insan, evrensel değerlere bağlı, her türden bilgiyi, kuralı sorgulayabilen, sorunlara çözüm üreten, hoşgörülü, özgürlükten yana, insanı, doğayı seven, haklarını savunabilen, olaylara çok boyutlu bakabilen, görev ve sorumluluktan kaçmayan, barışı savunan kişidir. İ LKYAR Vakfı ülkemizin görece sınırlı olanaklarla eğitimden pay almaya çalışan köy çocuklarına el uzatıyor, yollarını aydınlatmaya çalışıyor. Tarihçesi: İ LKYAR ın temelleri 1978 yılında ABD de Princeton Üniversitesi Türk Öğrenci Birliğine bağlı olarak kurulan EFES te (Educational Funds for Elemantary Schools) atıldı. EFES başlangıçta MIT (Massachusets Institue of Technology) New England Öğrenci Birliğindeyken daha sonra Michigan Eyalet Üniversitesi ne taşındı yılında Türkiye de ILKYAR Vakfı kuruldu. Amaç : Çocukların hayal güçlerini, özgüvenlerini geliştirmek, yaratıcı yeteneklerinin ortaya çıkışına olanak tanımak. Yetenekleri, başarılarıyla sivrilen öğrencilere ilkeli ve sistemli çalışmalarla düşledikleri hedefe ulaşabilecekleri mesajını verirken başarı düzeyi düşük, amaçlarını belirlemekte ve zamanını kullanmakta sorun yaşayan çocukları ilgi al anları doğ rultusunda motive etmek. Yetersiz koş ullardaki yatılı okullarda yirmi dört saat görev yapan özverili öğretmenlere zaman zaman çabalarının değeri konusunda düş tükleri umutsuzluktan çıkarıcı, taze bir güçle işlerine yeniden bağlanmalarını sağlayıcı destek çalışmaları sunmak, yalnız olmadıkları duygusunu tattırmak, kitap, eğ itim, spor, oyun materyali sağlamak. Köy çocuklarına okuma zevki aşılar ve eğitimlerini ileri düzeylere taş ıma kararlılığı kazandırırken hiçbir politik kaygı taşımaksızın, fırsat ve olanak eşitliği ilkesine inanarak yola çıkmak. Kitap yardımı ulaşmamış YIBO ve köy okulu bırakmamak. Öğrenci ve öğretmenlere eleştirel düşünmek, nedensonuç ilişkisini kullanmak, sorgulamak temelli etkinlikler sunmak.

3 İLKYAR Neler Yapıyor? * Gönüllü ekibiyle küçük yaşta köylerinden anne- babalarından ayrılmış, Yatılı Ilköğ retim Bölge Okullarında (YIBO) ve köy okullarında eğitim görmeye çalışan çocuklara ulaşıyor. Bir gün boyunca eğlenceli ve sorgulayıcı bir dille matematik, fizik, kimya, çocuk edebiyatı, resim, yaratıcı drama, eğitimde motivasyon, müzikli oyunlar, origami, astronomi etkinliklerini öğrencilerle paylaşıyor. * Başarı ödüllerinin yanı sıra, tüm öğrencilere birer TÜBITAK kitabı hediye ediyor. * Yarış malar düzenliyor, dereceye girenlere hediyeler gönderiyor. * YIBO öğrencilerini 23 Nisan da bir sosyal etkinlik programı çerçevesinde Ankara da ağırlıyor. * Yaz aylarında Ankara da Matematik Kampı düzenliyor. * İstanbul da YIBO öğretmenlerine yönelik eğitim ve destek programları veriyor. * Kız Çocuklarının Eğitimine Destek veriyor. Burs ve Yönder sistemiyle çalışmalarını sürdürüyor. Siz neler yapabilirsiniz? Köy çocuklarımızın en iyi koşullarda eğitim alabilmesine, içlerinde yanan okuma isteğinin körüklenmesine sizin de katkınız olabilir. * Yardımlarınız duygularınızı minik ellere ulaştıracak kitaplara dönüş ebilir. * Her ay düzenli bağışlarınızla bir köy okuluna yardım edebilirsiniz. Bir kız öğrencini eğitimine destek verebilirsiniz. * YİBO larda anı kitaplığı, oyuncak odası kurabilir, bir YİBO projesinin bütününü destekleyebilirsiniz. * Küçücük yardımlarla yaratılan sevinçlere tanık olabilmek için gönüllü ekibimize sizler de katılabilirsiniz. * Türkiye nin her köşesine ulaşan İLKYAR etkinliklerini her hafta güncellenen sitemizden takip edebilir, e-haber listemize üye olabilirsiniz. İLKYAR çalışmalarının tümü gönüllülük esasıyla yürütülür. Profesyonel elemanı, kira gideri, huzur hakkı gibi giderleri yoktur. Yardımların tamamı, kesintisiz çocuklara ulaşır.

4 Sanallığın gerçekleri bulanıklaştırdığı günümüzde sizin eliniz ayağınız olarak köy çocuklarına ve büyük özveriyle çalış an öğretmenlere dokunuyor, sevginizi iletmeye çalışıyoruz. Köy çocuklarımız tüketimin, teknolojinin, sanallığın erozyona uğratmadığı, imrenilecek insani değerlere ve masumiyete sahipler. Güzelliklerinin değerini bilerek ve koruyarak iyi eğitimli bireylere dönüştürmeyi başarmalıyız. İLKYAR IN PROJELERİ 1. Yatılı İlköğretim Bölge Okulları Destek Projesi Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü nün onayıyla vakıf tarafından evvelce seçilmiş yatılı ilköğretim okullarına kitap, ansiklopedi, dergi, oyuncak, müzikenstürmanları, spor malzemeleri, eğitim malzemeleri v.s. götürme; okul ve 3. sü olan öğrencilere hediyeler verme; okullarda kitaplık ve oyuncak odaları kurma ve etkinlikler yapma projesi, Köylerinde okul olmayan çocuklarla, maddi olanakları kısıtlı olan ailelerin çocuklarına eğitim vermek amacıyla kurulmuş sayıları 600ün üzerinde yaklaşan Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda yaklaşık 300 bin öğrenci okuyor. 6 yaşında yatılı okula gelerek birinci sınıfa yazılan çocukların büyüklerinin desteği olmadan banyo, yemek, diş fırçalamak... gibi kişisel gereksinimlerini rahatça karşılayabilmesi zordur. Günün 24 saati ve pek çok hafta sonu okulda geçer; ekonomik güçlükler ve kış koşulları aileleriyle buluş malarını engeller km.lik okul yolunu karda kışta yürümeyi göze almak olağan sayılır. Özellikle kızlar gelenek, aile baskısı, iş gücü... gibi nedenlerle okula isteksiz gönderilir, eğitim yılı içinde çeşitli bahanelerle okuldan alınırlar. Yaz tatillerinde tarlada, bağda bahçede çalışan, davarları güden, evde yemek yapan, kardeşine, yaşlılara bakan çocuklar kışın da yaşlarından beklenmeyecek olgunluk ve güçle eğitimlerini sürdürmeye çalışırlar. Çevrelerinde kendilerine örnek alabilecekleri kişiler kısıtlıdır, şartlar hedef koymalarını, geleceğe ümitle bakmalarını engeller. Çocuklarımızın ilerde köyündeki insanlardan daha iyi bir gelecek kurabilmesi, kız çocuklarının annelerinin yaş adıkları zorlukları

5 yaş amamaları, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, engelleri aşabilmeleri ancak eğitimle sağlanabilir. Kaliteli ve sürekli bir eğitim için, kız çocuklarının okumalarını sürdürmesi için, yarınlarının aydınlığı için onlara destek olmak hepimizin görevidir. Biz de kendimizi çocuklarımıza karşı sorumlu hissederek YİBO' lara yönelik projeler geliştirdik. Programımız yardım götürmekten çok, bilimi, sanatı, edebiyatı, çevreyi sevmelerini sağlamayı, çocukların kendi kapasitelerini keşfetmelerine yardımcı olmayı, hayal güçlerini, yaratıcılıklarını kış kırtmayı, eğitimlerini en üst düzeyde sürdürmeleri motivasyonunu kazandırmayı hedeflemektedir. Çocuklara Yatılı çocuklarımızın unutulmadıkları, Çalışınca bugün olanaksız gördükleri yerlere erişebilecekleri, Içlerinde kesin olarak bizden akıllıların, zekilerin bulunduğu, Kendilerini ne kadar sevdiğimizi, Batıda yaşayan çoğunluğun televole yaşamı sürdürmedikleri, İlerlememizin ancak ve ancak buluşlarla gerçekleşeceği; buluşları da kendilerinin yapacağı, rüyada görüp ertesi sabah buluş yapılamayacağı, bıkmadan usanmadan okuduklarında, bilgilerin mayalanmasıyla birlikte buluşların başlayacağı Yaratıcı düşünmenin, deneyerek kavramanın ezbercilikten üstün olduğu, bilgi edinme süreçlerinde sorular sormaktan çekinmeden kendini ifade edebilmenin öneminin, Kız çocuklarının mutlaka okumaları gerektiği, Sanatın, edebiyatın kişinin kendini ve çevresini anlamayı kolaylaştırdığı, dünyayı güzelleştirdiği, hayal gücünü geliştirdiği, Model alabilecekleri kişi ve meslekleri tanıtarak bu yaşlarda hedef koyabilmenin, kararlı olabilmenin, disiplinli çalışmanın sınırları aşabilmeyi kolaylaştırdığı mesajlarını iletiyoruz.

6 2. Anadolu dan Bir Demet Çiçek Projesi Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle muayyen bir say ıda ilköğretim okulu öğ rencilerini öğretmenleri refakatinde Ankara ya davet etme, iaşe ve ibatelerin sağlama, geziler tertip etme, hediyeler verme ve etkinlikler düzenleme projesi. TRT Türkiye yi tanıtmak amacıyla yurtdşından öğrenciler getirmektedir, ancak köy çocuklarımızın da Cumhuriyetimizin kazanımlarını tanımaları, bir üniversite ortamında yaşamaları, kendi geleceklerini bu kampüsde düşlemeleri, başkenti tanımaları, Anadolu da tarih boyunca yaşamış uygarlıkları öğrenmeleri, bilimsel deneylere dokunmaları, Ankara daki ağ abey ve ablalarının kendilerine olan sevgilerine şahit olmaları, özgüven kazanmaları ve geleceğe yönelik planları içinde bilim sevgisi ve okumanın önemli bir yer tutması çocukların yaşayarak 3. ÖSYM Köyleri Projesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında görevli vakıf yöneticilerinin sınav bölgesindeki evvelce seçilmiş ilköğretim okullarına kitap, ansiklopedi, dergi, oyuncak,müzik enstrümanları, spor malzemeleri, eğitim malzemeleri v.s. dağıtma ve etkinlikler yapma projesi, 4. Matematik ve Öğretmen Yaz Kampları Projesi Muayyen bir sayıda başarılı ilköğretim okulu öğretmen ve öğrencilerini Haziran ve Temmuz aylarında Ankara ve Istanbul da 10 gün kadar ağırlıyarak dersler verme ve etkinlikler düzenleme projesi, 5. Özel Günler Projesi Dinî Bayramlarda, ve Afetlerde öğrencilere ayakkabı, bot, çorap, giyecek, kitap, kırtasiye ve şekerleme verme veya gönderme projesi, 6. Minik Öğretmenler Projesi Köy çocuklarının gelişimini ve eğitimini destekleme amacıyla, okulöncesi çağındaki çocuklarla ilköğretim okulu ve 3. sınıf öğrencilerine yaz aylarında

7 ilköğretim okulu mezunu veya liseli öğrenciler tarafından ders verme ve etkinlikler yapılabilmesi için döküman ve malzeme yardımı projesi 7. Posta ile Köy İlköğretim Okullarına Kitap Projesi Köy ilköğretim okullarına kitap, ansiklopedi ve dergi gönderme projesi 8. Posta ile Yatılı İlköğretim Okullarına Kitap Projesi Vakıf tarafından evvelce kitaplık kurulanlara ek veya yeni kitaplık kurulacak yatılı ilköğretim bölge okullarına kitap, ansiklopedi ve dergi gönderme projesi 9. Posta ile Yatılı İlköğretim Okullarına Oyuncak Projesi Vakıf tarafından ilk olarak veya evvelce oyuncak odası kurulmuş yatılı ilköğretim bölge okullarına oyuncak gönderme projesi 10. Kız Öğrencileri Destekleme Projesi Muhtaç kız öğrencileri okumaya teşvik etme amacıyla koruyucu aile veya yönder abla sıfatına haiz bağışseverlerin nakdî yardımıyla vakıf tarafından seçilmiş kız öğrencilere her ay nakdi destek sağlama projesi

İ L K Y A R L A R I M I Z İ Ç İ N

İ L K Y A R L A R I M I Z İ Ç İ N S e v d iğiniz kitaplarda y a ş a s ın... İLK YAR LARIMIZ İÇİN* *İLKYAR ı bilenlere özet güncel rakamlar -201407 K i t a p l ı k v e ç o c u k l a r a k i t a p 2 0 0 0 $ Bir çocuk desteği Yaz Kampı 400$

Detaylı

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez Yönder Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Kalitesi Kabul

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI İçindekiler Ortak Alan 1-11 A 12-47 naokulu Ortak Alan 48-53 54-89 İlköğretim Ortak Alan 90-95 96-131 Lise Ortak Alan 132-133 Temmuz 2012 / Sayı 6 Yılda bir kez yayımlanır. İmtiyaz

Detaylı

e itimde iyi örnekler konferans 2008

e itimde iyi örnekler konferans 2008 e itimde iyi örnekler konferans 2008 e itimde iyi örnekler konferans Eğitim Reformu Girişimi (ERG) iki önemli gereksinimin karşılanmasına katkıda bulunuyor: bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmelerini

Detaylı

Portre: Ercan Kesal Mert Fırat

Portre: Ercan Kesal Mert Fırat Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı yayın organıdır üç ayda bir yayımlanır YAZ 2014 Portre: Ercan Kesal Mert Fırat Doç.Dr.Banu Manav Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

Hayal Ederek Başladık; Kurucu Mesajı. Her Öğrenci Bizim İçin Ayrı Bir Değerdir. HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN, BU ÇİZGİ Yİ TAKİP EDİN

Hayal Ederek Başladık; Kurucu Mesajı. Her Öğrenci Bizim İçin Ayrı Bir Değerdir. HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN, BU ÇİZGİ Yİ TAKİP EDİN HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN, BU ÇİZGİ Yİ TAKİP EDİN Hayal Ederek Başladık; 2 Başarmak için hayallerimize inandık. 15 yıldır bizlerle aynı rüyayı gören binlerce öğrenci ve velimizle hayalleri yaşanabilir

Detaylı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Faaliyet Raporu 2011

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet Raporu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2011 04 Başkan ın Mesajı 06 Genel Müdürün Mesajı 09 Yönetim 11 Varoluş Nedenimiz ve Amacımız 14 Etkinlik Noktalarımız ve Saha Çalışmalarımız

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ 15 TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Ben yaşayabilmek için, kesin olarak bağımsız bir ulusun evladı kalmalıyım. Bu yüzden ulusal bağımsızlık bence bir hayat sorunudur. Mustafa Kemal Atatürk Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir

Detaylı

Avrupa ile sınırları ortadan kaldırdık

Avrupa ile sınırları ortadan kaldırdık Müjde: Avrupa için iki yeni program daha açıyoruz Üniversitemizin Köln Stüdyosu sonbaharda açılıyor Anadolu Üniversitesi nin TRT Okul iş birliğiyle kuracağı Köln Stüdyosu nun sonbaharda hizmete girmesi

Detaylı

AÇI OKULLARI E-HABER

AÇI OKULLARI E-HABER AÇI OKULLARI E-HABER Yeni Yerleşkeler... 2 Açı Okul Öncesi Küçükyalı Yerleşkesi... 2 Açı Okul Öncesi Zekeriyaköy Yerleşkesi... 2 Stratejik Plan... 3 Açı Okul Öncesi... 3 İlkokul Ortaokul... 4 Lise... 6

Detaylı

Müzik Tiyatro Dans 1

Müzik Tiyatro Dans 1 Müzik Tiyatro Dans 1 Müzik, seslerle düşünme sanatıdır JULES COMBARIEU 2 İÇİNDEKİLER 4 Hoş geldiniz 6 Misyonumuz, hedeflerimiz 8 Tarihçemiz 10 Kurucumuz hakkında 12 Eğitime başlarken 14 Müzik eğitimi neden

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 23.01.2015 ÖZEL BAŞKENT OKULLARI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 23.01.2015 ÖZEL BAŞKENT OKULLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 23.01.2015 ÖZEL BAŞKENT OKULLARI Başkent Üniversitesi Özel Başkent Okullarının Sayın Velileri, Başkent Okulları olarak çalışmalarımız konusunda bilgi sahibi olabilmeniz için hazırladığımız

Detaylı

Anadolu Bursiyerleri Programı 2012-2013

Anadolu Bursiyerleri Programı 2012-2013 Anadolu Bursiyerleri Programı 2012-2013 Ülkemizin en parlak dimağlarını en iyi eğitim imkanlarıyla buluşturmak için... 1 Rektörün Mesajı Üstün yetenekli gençleri değerli öğretim görevlileri ile bir araya

Detaylı

Paydaş iletişimi sağlanmadıkça. KSS politikası sürdürülebilir değildir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mart-Nisan 2014 Sayı: 14 ISSN 2147-6179

Paydaş iletişimi sağlanmadıkça. KSS politikası sürdürülebilir değildir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mart-Nisan 2014 Sayı: 14 ISSN 2147-6179 CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mart-Nisan 2014 Sayı: 14 ISSN 2147-6179 Paydaş iletişimi sağlanmadıkça KSS politikası sürdürülebilir değildir Güçlü bireyler. Gelecek Turizmde, gelecek sizde.

Detaylı

ACI KAYBIMIZ ALPEREN KURTULUŞ. Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerim,

ACI KAYBIMIZ ALPEREN KURTULUŞ. Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerim, II Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerim, Yaz tatilini bitirdik ve yine, büyük bir coşku ve heyecanla okulumuzu açtık. Her yıl okulun açıldığı ilk gün, heyecanla birlikte duygu dolu anlar yaşarım.

Detaylı

SAYI: 7 HAZ RAN 2012 ÖZEL KIRŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU YAYINI

SAYI: 7 HAZ RAN 2012 ÖZEL KIRŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU YAYINI SAYI: 7 HAZ RAN 2012 PARA İLE SATILMAZ ÖZEL KIRŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU YAYINI vizyon Ö Z E L K I R E H R L K Ö R E T M O K U L U HAZİRAN 2012 SAYI: 7 Yılda bir kez yayımlanır, para ile satılmaz. SAHİBİ

Detaylı

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir.

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir. Her dal eğilmez ama her ağaç meyve verir. Merhaba, Billtest Koleji, Bilfen Okulları liderliğinde kurulmuş olan, Danışmanlık ve Denetleme Organizasyonu Bilfen Okulları tarafından yapılan uluslararası standartlarda

Detaylı

Kır Çiçekleri Yeni Yuvasında

Kır Çiçekleri Yeni Yuvasında ISSN: 2147-5601 Sayı 13 ARALIK 2014 Kır Çiçekleri Yeni Yuvasında Kır Çiçeklerinin Yeni Yurdu ÇEK Ailesi Selanik te Cumhuriyet Bayramı Sevinci Öğrencilerimize ÇEK Tanıtım Toplantısı Bilim Serüvenine Yolculuk

Detaylı

ÖZEL KOŞUYOLU İNGİLİZ KÜLTÜR DERNEĞİ ANAOKULU VELİ EL KİTABI

ÖZEL KOŞUYOLU İNGİLİZ KÜLTÜR DERNEĞİ ANAOKULU VELİ EL KİTABI ÖZEL KOŞUYOLU İNGİLİZ KÜLTÜR DERNEĞİ ANAOKULU VELİ EL KİTABI İçindekiler Sayfa No. Sunuş ve Hoşgeldiniz 2 1. Felsefemiz ve Misyonumuz 3 2. Okulumuzun Eğitim Programı 3 3. İkinci Dil Edinim Süreci 4. Branş

Detaylı

Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Eylül 2012

Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Eylül 2012 Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Eylül 2012 Fotoğraf: Dinçer Kayalı İçindekiler Sevgili TEGV Dostları, Bir yaz mevsimini daha geride bıraktık. TEGV çocukları yine yaz tatilinde

Detaylı