ÜNİVERSİTE HASTANELERİ VE DÖNER SERMAYE SİSTEMLERİNİN İŞLEYİŞİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİVERSİTE HASTANELERİ VE DÖNER SERMAYE SİSTEMLERİNİN İŞLEYİŞİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"

Transkript

1 T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI ÜNİVERSİTE HASTANELERİ VE DÖNER SERMAYE SİSTEMLERİNİN İŞLEYİŞİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mustafa GÜMÜŞ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Attila ACAR ISPARTA, 2006

2 ÖZET ÜNİVERSİTE HASTANELERİ VE DÖNER SERMAYE SİSTEMLERİNİN İŞLEYİŞİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Mustafa GÜMÜŞ Süleyman Demirel Üniversitesi, Maliye Bölümü Yüksek Lisans Tezi, 125 sayfa, Aralık 2006 Danışman: Yard. Doç Dr. İbrahim Attila ACAR Bu çalışma, üniversite hastanelerinin kuruluşları, yönetsel ve mali yapıları ile mali yapıları içerisinde döner sermaye sisteminin işleyişini irdelemeyi amaçlamıştır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde sağlık kavramı ve hastane olgusuna değinilmiş, tarihsel süreç içerisinde üniversite hastanelerinin gelişimi, kuruluşları ve yönetsel yapıları anlatılmaya çalışılmıştır. Yine bu bölümde, üniversite hastanelerinden faydalanan hastalar ele alınmış ve gelir elde etme süreci açısından sınıflandırılmaya tabi tutulmuştur. İkinci bölümde üniversite hastanelerinin mali yapıları incelenmiştir. Döner sermaye sisteminin işleyişi genel olarak anlatılmış, üniversite döner sermaye işletmelerinin kuruluşu, işleyişi, yönetsel yapısı incelenmiş ve üniversite hastanelerine ait gelirlerin tahakkuku, tahsilatıyla ilgili takip edilen süreç anlatılmıştır. Elde edilen döner sermaye gelirlerinin nasıl harcamaya dönüştürüldüğü, yapılması zorunlu yasal ödemeler ve üniversite döner sermaye işletmelerinin uyguladığı mal ve hizmet alım usulleri irdelenmiştir. Üçüncü bölümde ise, üniversite hastanelerinin ve döner sermaye sistemlerinin sorunları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Tespit edilen sorunlar değerlendirilmeye tabi tutulmuş ve bu sorunlara ne gibi çözümler bulunabileceği anlatılmıştır. Sonuç olarak üniversite hastanelerinin fonksiyonel tanımlarının yeniden yapılması ve döner sermaye sisteminin yeniden yapılandırılarak devam etmesinin faydalı olacağı vurgulanmıştır. Anahtar Kelimler: Üniversite Hastanesi, Döner Sermaye İşletmesi, Mali Yapı, Fonksiyonel Yapılanma i

3 ABSTRACT UNIVERSITY RESEARCH HOSPITALS AND THE FUNCTIONS OF THEIR REVOLVING FUND SYSTEMS Mustafa GÜMÜŞ Süleyman Demirel University, Master Thesis for the Department of Public Finance, 125 Pages, December 2006 Supervising Professor: Asst. Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR This thesis explains establishment, administrative and economics structure of university research hospitals and also reveals revolving fund systems s functions in the university research hospitals and also reveals revolving fund system s functions in the university research hospital. Study includes three parts.in the first part the terms health and hospitals are explained.also, the progress of university hospitals, their foundations and administrative structures are explained in an historical perspective.in addition, patients are taken into account and classified in terms of income generating process of university hospitals. In the second section, financial structures of university hospitals are searched.the foundation of university revolving funds, their administrative structures and income generating process are explained.also, expense methods of revolving fund s income, their obligatory expenses and purchase methods are examined. Third section includes the problems of university research hospitals and revolving funds.also this sections implies the solutions of the problems. Finally, re-define university hospitals functionally and re-organize revolving funds and let them continue would be better for the public interests. Keywords: University Hospital, Revolving Fund System, Financial Structure, Functional Made ii

4 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... iii KISALTMALAR DİZİNİ...vii ÇİZELGELER DİZİNİ...viii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ÜNİVERSİTE HASTANELERİ I. Sağlık kavramı, Hastane olgusu ve Tarihsel Süreç İçerisinde Üniversite Hastanelerinin Kuruluş Amaçları, Fonksiyonları ve Türk Sağlık Sistemi İçerisindeki Yerleri...3 A. Sağlık Kavramı, İhtiyacı ve Hastane Olgusu Sağlık Kavramı Hastane Kavramı ve Tanımı...4 B. Üniversite Hastanelerinin Tarihsel Gelişimi...6 C. Türk Sağlık Sistemi İçerisinde Üniversite Hastanelerinin Yeri...8 D. Üniversite Hastanelerinin Kuruluş Amaçları Üniversite Hastaneleri Kuruluşlarının Yasal Dayanağı Üniversite Hastaneleri İle Tıp Fakülteleri Arasındaki İlişkiler Üniversite Hastanelerinin Kuruluş Prosedürü...12 II. Üniversite Hastanelerinin Yönetsel Yapıları...13 A. Üniversite Hastanelerinin Yönetiminde Etkileşim Yüksek Öğretim Kurulu Rektör Üniversite Senatosu Üniversite Yönetim Kurulu Tıp Fakülteleri Üniversite İdari Birimleri...17 B. Üniversite Hastanelerinin İç Örgüt Yapısı Hastane Genel Kurulu Hastane Yönetim Kurulu Başhekim ve Yardımcıları Hastane Başmüdürlüğü...21 III. Üniversite Hastanelerinin Personel Yapısı...23 A. Üniversite Hastanelerinin Sağlık Personeli...23 B. Üniversite Hastanelerinin İdari Personeli...24 IV. Hastane Hizmetlerinden Faydalanan Kişiler...25 A. Tedavi Bedelinin Ödenmesi Açısından Ücretli Hastalar Herhangi Bir Sosyal Güvenlik Kurumuna Mensup Olan Hastalar Sosyal Sigortalar Kurumuna Bağlı Olanlar Emekli Sandığınca Güvenceli Olanlar Herhangi Bir Resmi Kurumda Çalışmakta Olup Tedavi Bedeli Devletçe Ödenenler Bağ-Kurlu Hastalar...26 iii

5 7. Yeşil Kartlı Hastalar Eğitim Vakaları ve Ücretsiz Tedavi Edilen Kişiler...27 B. Tedavi Oluş Şekilleri Açısından Ayaktan Tedavi Gören Hastalar Yatan Hastalar...28 C. Hastaneye Müracaat Usullerine Göre Acil Hastalar Poliklinik Hastaları...29 V. Üniversite Hastanelerinde Gelir Elde Etme Açısından Hizmet Üretim Süreci.29 A. Hastaların Kabulü Ücretli Hastaların Kabulü Resmi (Sosyal Güvenceli) Hastaların Kabulü Yeşil Kartlı Hastaların Kabulü...30 B. Tedavi Usulüne Karar Verme Acil Hastalar Poliklinik Hastaları Yatarak Ve Gözetim Altında Tedavi Edilmesine Karar Verilenler...31 C. Tedavi Süreci Ve Gelir Kayıtlaması Polikliniklerde ve Anlık Hizmet Sunan Birimlerde Gelir Kayıtlaması Yataklı Servislerde Gelir Kayıtlaması...32 D. Hizmet Bitimi Ve Hastaların Taburcu Edilmesi Ayaktan Hastalarda Yatan ve Hekim Gözetiminde Tedavi Gören Hastalarda...33 İKİNCİ BÖLÜM ÜNİVERSİTE HASTANELERİ DÖNER SERMAYE SİSTEMLERİNİN İŞLEYİŞİ I. Üniversite Hastaneleri ve Döner Sermaye İlişkisi...35 II. Üniversite Hastanelerinin Mali Yapıları...35 A. Hastane Giderleri...36 B. Hastane Gelirleri Merkezi Bütçe Gelirleri Bağış ve Yardımlar Döner Sermaye Gelirleri...38 III. Türkiye de Döner Sermaye ve Üniversite Uygulamaları...40 IV. Üniversite Döner Sermaye İşletmeleri...42 A. Yasal Dayanak...42 B. Kuruluş...42 C. Yönetim ve Örgüt Yapısı Üst Yönetim Kişi ve Kurulları İşletme İdari Personeli Maliye Bakanlığı Döner Sermaye Saymanlığı...47 D. İşletme Çalışma Usulü Üniversite Döner sermaye İşletme Gelirlerinin Elde Edilme Süreci Üniversite Döner Sermaye Gelirlerinin Harcanması...51 V. Kamu Hastanelerinin Gelir Elde Sürecindeki Ana Kılavuzu: Bütçe Uygulama Talimatı...52 A. Bütçe Uygulama Talimatına Göre Üniversite Hastaneleri...52 iv

6 B. Gelir Elde Etme Sürecinde Üniversite Hastanelerine Düşen Görevler...53 C. Gelir Girişleri Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar...54 VI. Üniversite Hastaneleri Döner Sermaye Gelirlerinin, Tahakkuku, Tahsilatı ve Harcanması...55 A. Hastane Hizmet Üretim Birimlerince Toparlanması Gereken Belgeler ve Belgelerin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne Teslimi Emekli Sandığınca İstenilen Fatura Eki Belgeleri Sosyal Sigortalar Kurumunca İstenilen Belgeler Resmi Kurumlarca İstenilenler Yeşil Kart Ödemeleri İçin İstenilenler Bağ-Kurlu Hastalar İçin İstenilenler...56 B. Hastanelerce Üretilen Gelirlerin Tahakkuk Ettirilmesi Üretilmesine Rağmen Tahakkuk Ettirilemeyen Gelir Tahakkuk Ettirilmeye Hazır Gelir Resmi Kurum Faturalarının Düzenlenmesi...57 C. Tahakkuk Ettirilen Gelirlerin Tahsilatı Ücretli Hasta Tedavi Bedelleri Tahsilatı Resmi (Sosyal Güvenceli) Hasta Faturalarının Tahsili Hastane Faturalarına Ödemeci Kurumlarca Uygulanan Denetim ve Kurumlarca Faturalar Üzerinden Kesinti Yapma Nedenleri Denetim Sonrası Ödeme Ödeme Tutarlarının Saymanlık Müdürlüğüne Bildirilmesi...62 D. Tahsil Edilen Döner Sermaye Gelirlerinin Harcanması Gelir Paylaşımının Yasal Dayanağı Ve Paylaşım Oranları Döner Sermaye Gelirlerinin Harcama Usulleri Satın Alma Sürecine Tabi Harcamalar...67 VII. Hastane İhtiyaçlarının Dış Tedarikçilerce Karşılanma Usulü; Satın Alma Süreci...68 A. Yasal Dayanak...68 B. Satın Alım Aşamaları...68 C. Satın Alım Usulleri Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Pazarlık Usulü Doğrudan Temin Yöntemi İle Mal Ve Hizmet Alımı Açık İhale Usulü İle Mal ve Hizmet Satın Alımı...73 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BİR ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ OLARAK ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN SORUNLARI DEĞERLENDİRMELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ I. Üniversite Hastaneleri ve Döner Sermaye Sistemlerinin Sorunları...78 A. Hukuksal Altyapı Yetersizliği...78 B. Hastanelerin Fonksiyonel Tanımlarının Yeniden Yapılma Gereği...78 C. Finansal Sorunlar...79 D. Personel İle İlgili Sorunlar...84 E. Yönetimsel Sorunlar...85 F. Tedaviye Kabul Edilen Hastalardan Doğan Sorunlar...88 v

7 G. Personele Katkı Payı Ödemeleriyle İlgili Sorunlar...89 H. Döner Sermaye İşletmeleri İle İlgili Sorunlar...91 II. Değerlendirmeler ve Çözüm önerileri...94 A. Hukuki Açıdan...94 B. Fonksiyonel Açıdan...95 C. Finansal Sorunların Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri...97 D. Personel Yapıları İle İlgili Değerlendirmeler ve Çözüm Önerileri...99 E. Yönetimsel Açıdan Değerlendirme F. Hasta Kabulü Açısından Değerlendirmeler G. Personele Katkı payı ödemelerinin değerlendirilmesi H. Döner Sermaye sisteminin Değerlendirilmesi SONUÇ ve ÖNERİLER KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ EKLER vi

8 KISALTMALAR AB Ar-Ge HBYS BUT KDV KİK YÖK SSK SDÜ Avrupa Birliği Araştırma Geliştirme Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Bütçe Uygulama Talimatı Katma Değer Vergisi Kamu İhale Kurumu Yüksek Öğretim Kurumu Sosyal Sigortalar Kurumu Süleyman Demirel Üniversitesi vii

9 ÇİZELGELER DİZİNİ Sayfa No: Çizelge 1. Üniversite Hastanelerinin İç Örgüt Yapısı...18 Çizelge 2. Üniversite Hastaneleri Döner Sermaye gelirleri oluşum ve harcama sürecini gösterir çizelge...39 Çizelge 3. Üniversite döner sermaye işletmeleri iç örgüt şeması.45 Çizelge Yılları Arasında SDÜ Hastanesinde Üretilen Hizmetlerin Tahakkuk Edilme çizelgesi...59 Çizelge Yılları Arasında SDÜ Hastanesi Döner Sermaye Giderleri ve Borç Devirleri...80 Çizelge 6. Özel İşlem Ücretlerinden Öğretim Üyelerine Ödenen Pay Dökümü...90 Çizelge Yıllarında SDÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce KDV'ye Tabi Yapılan Alımlar ve Hesaplanıp İndirilemeyen KDV Tutarı 94 viii

10 GİRİŞ Bu çalışmada, üniversite hastanelerinin mali ve yönetsel yapıları ile döner sermaye sistemlerinin işleyişi ele alınmıştır. Sağlık, insan yaşamının vazgeçilmez öğelerindendir. İnsanın yaşamdan aldığı haz, ne kadar sağlıklı olduğu ile yakından ilişkilidir.sağlık kurum ve kuruluşlarının önemi de, insan sağlığını koruma ve iyileştirme yönündeki sorumluluklarından kaynaklanır. Bu önemleri nedeniyle, sağlık kurum ve kuruluşlarının, uluslararası hukuk kurallarına göre savaş esnasında bile saldırıya uğramaları yasaklanmış birimlerdir. Dünyada ve ülkemizde sundukları tedavi hizmetlerinin çeşitlerine, fonksiyonlarına, ihtisas alanlarına ve ait oldukları kişi ve kurumlara göre çok çeşitli sağlık kurumları vardır. Bu çeşitliliğe rağmen, hepsinin ortak bir amacı vardır; insan sağlığına hizmet etmek. Ülkemiz sağlık sistemi içerisinde yer alan sağlık kuruluşlarından biri de üniversite hastaneleridir. Üniversite hastaneleri, sağlık sistemimizde üçüncü basamak sağlık kuruluşu olarak tanımlanmışlardır. Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim hastaneleri ile birlikte ülkemizin en ileri düzeyde sağlık hizmeti sunan sağlık kuruluşlarıdır. Öte yandan eğitim ve araştırma yapma fonksiyonları nedeniyle geleceğin hekimleri olan tıp fakültesi öğrencilerine uygulama merkezi olma rolleri, önemlerini bir kat daha arttırmaktadır. Bu öğrencilerin yetiştirilmesine verilen önem, bir anlamda devletin insan sağlığına verdiği önemin de derecesini gösterir. Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sağlık ve hastane kavramlarına değinilmiş ve üniversite hastaneleri detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Üniversite hastanelerinin kuruluş prosedürleri, işleyişlerine etkide bulunan kişi ve kurumlar, iç örgüt yapıları detaylı olarak ele alınmıştır. Ayrıca üniversite hastanelerinin personel yapıları irdelenmiş ve bu hastanelerin hizmetlerinden faydalanan kişiler değişik açılardan tasnife tabi tutulmuştur. Yine bu bölümde, gelir elde etme açısından hizmet sunum sürecinin nasıl işlediği anlatılmıştır. İkinci bölümde ise üniversite hastanelerinin mali yapıları ele alınmış, gelir kaynakları ve bu hastanelerin giderlerinin neler olduğu anlatılmıştır. Daha sonra mali yapıları içerisinde üniversite döner sermaye işletmeleri, ülkemizde döner sermaye sisteminin genel bir değerlendirmesi yapıldıktan sonra, detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Üniversite döner sermaye işletmelerinin yasal dayanakları, kuruluşları, bu işletmelere 1

11 etkide bulunan kişi ve kurumlar incelenmiştir. İşletmelerin iç örgüt yapısı incelendikten sonra üniversite hastanelerince üretilen gelirlerin bu işletmelerce nasıl tahakkuk ettirildiği, ödemeci kurumların ne gibi belgeler istediği, tahsilâtın yapılma sürecinin nasıl gerçekleştiği anlatılmıştır. Döner sermaye sistemi içerisinde Maliye Bakanlığı Döner Sermaye Saymanlığının rolüne değinilmiş ve döner sermaye gelirlerinin bir kısmının saymanlıkça doğrudan ödemeler yapılarak, kalan kısmının da satın alım sürecine tabi tutulmak suretiyle harcamaya dönüştürüldüğü hususunda bilgiler verilmiştir. Satın alım sürecinin nasıl gerçekleştiği ve uygulanan satın alım usulleri ve aşamaları anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ise üniversite hastanelerinin sahip olduğu sorunlar tespit edilip değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Üniversite hastanelerinin sahip olduğu finansal, yönetimsel, personel ile ilgili olan ve hastalardan kaynaklanan sorunları ortaya konulmuştur. Ayrıca döner sermaye uygulamaları değerlendirilmeye tabi tutulup, bu sistemin sorunları ortaya konulmuştur. Döner sermaye sisteminin kamuya olan fayda ve sakıncalarına değinilmiştir. Değerlendirmeler neticesinde ortaya çıkan sorunların nasıl giderileceği hususunda çözüm önerilerinde bulunulmuştur. 2

12 BİRİNCİ BÖLÜM ÜNİVERSİTE HASTANELERİ I. Sağlık kavramı, Hastane olgusu ve Tarihsel Süreç İçerisinde Üniversite Hastanelerinin Kuruluş Amaçları, Fonksiyonları ve Türk Sağlık Sistemi İçerisindeki Yerleri Tabiatı gereği insanlar, doğumlarından ölümlerine kadar olan zaman zarfında yaşamlarından aldıkları hazzı en üst düzeyde tutmak isterler. Bu da insanın yaradılıştan sahip olduğu görme, duyma, tat alma gibi bütün organlarının makul bir düzeyde işlemesi ile mümkündür. İnsan yaşamında bu konuda yaşanabilecek en küçük bir aksaklık, yaşamdan aldığı tadı bozmaya yetecektir. Hastaneler, insan sağlığında doğabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak için tedbirler alıp toplumu bilgilendiren ve her ne şekilde olursa olsun sağlığında olumsuzluk yaşayan kimseleri, bir takım araç, gereç ve yöntemler kullanmak suretiyle eski hallerine kavuşturmaya çalışan kurumlardır. A. Sağlık Kavramı, İhtiyacı ve Hastane Olgusu 1. Sağlık Kavramı Dünya sağlık örgütünün tanımına göre " sağlık, yalnızca hastalığın olmayışı değil, fiziksel, mental ve sosyal bakımdan tam iyilik halinde bulunmaktır. 1 Bu tanım sağlığın, kişinin yalnızca hasta olup olmaması ile ölçülemeyeceğini ruhsal ve sosyal bakımdan da iyi olmasının gerektiğini göstermektedir. Ancak bu tanım, iyiliğin ölçüsünü belirlememesi ve ölçmenin güç olması nedeniyle eleştirilere uğradıysa da yerini dolduracak daha iyi bir tanım bulunmaması nedeniyle günümüzde de en ideal tanım olarak kullanılmaktadır. 2 Bu tanım sağlık sektörünün hedefi olmakla beraber, erişilmesi ve ölçülmesi güç bir kavram olduğundan geçerli bir tanım olup olmadığı tartışılabilir. Sağlık ve sağlık bakımı gerçekte geniş kapsamlı bir kavramdır. Sağlığın tanımlanmasındaki ekolojik yaklaşım ise " Kişinin fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan çevreye olan uyumu " şeklindedir. 3 1 EREFE, İnci, Sağlık Hizmetlerinde Standart ve Kalitenin Önemi- Bildiriler, s Münevver MENDERES. Korkut ERSOY, " Genel Sistem Kuramı ve Sağlık Sistemi, Hastane Sistemi ve Hasta Bakım Alt Sistemi, s.36 3 GÜLESEN, Özdemir, Çağdaş Epidemiyoloji, s.7. 3

13 Günümüzde ülkelerin gelişmişliğini gösteren en yaygın ölçütlerin başında kişi başına düşen milli gelir, kişi başına düşen gayri safi milli hasıla ile kişi başına sağlık ve eğitim harcamaları gelmektedir. Bu derecede önemli olan sağlık kavramı, kişileri sadece kendi refahıyla ilgilenme eyleminin dışına taşımaktadır. Haberleşme araçlarının artması, eğitim düzeyinin yükselmesiyle birlikte toplumda bilinçli ve bilgili sağlık tüketicileri daha fazla ve daha kaliteli sağlık bakımı talebinde bulunmaktadır. Bu talebin karşılanabilmesi için sağlık hizmetlerinin sunumu, usulleri ve örgütlenmesi açısından yeniden yapılanmalar zorunlu hale gelmiştir. Sağlık bakımına talebin giderek artması ulusal ve bölgesel düzeyde sağlık bakım sistemlerinin yetersizliği, yeni tartışmalara yol açmış ve bu tartışmalar sonucunda Dünya Sağlık Teşkilatı'na üye ülkeler " sağlık bakımının verilmesinde en geçerli usul olarak uygulanabilen bilimsel tekniklere dayalı ve evrensel alanda benimsenebilecek temel sağlık hizmetleri yaklaşımını " kabul etmişlerdir. 4 Temel sağlık hizmetlerinin başarıya ulaşması birinci, ikinci ve üçüncü düzeylerde insan gücü para ve materyalin etkin koordinasyonuna bağlıdır. Ayrıca, süreç boyunca toplumsal katılım ve sağlığa ilişkin sosyal adaleti sağlama yönünden politik taahhüdü gerekli kılmaktadır. Bu çabaları hızlandırmak ve yön vermek için Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından "herkese sağlık" hedefi benimsenmiştir. 2. Hastane Kavramı ve Tanımı Hastaneler, toplumlara çeşitli sağlık hizmetleri sunan sosyal kuruluşların en başta geleni ve önemi olanlarından biridir. Bu kuruluşlar sağlık sisteminin en önemli kuruluşları olma özelliğine sahip kurumlar olup sağlık sisteminin en önemli alt sistemini oluştururlar ve topluma sağlık hizmetlerinin sunulmasında en önemli rolü oynarlar. Topluma etkin sağlık hizmetlerinin sunulmasında en önemli rolü oynayan, sağlık sisteminin önemli bir alt sistemi olan ve hizmet üreten işletmeler olarak nitelenen hastaneler çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. 5 Bu tanımların bazıları şöyledir: "Hastaneler, her türlü sağlık hizmetlerinin ekonomik ve kesintisiz olarak üretildiği, bunun yanında eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin yürütüldüğü, 4 World Health Organization, From Alma-Ata to The Year 2000, s.8. 5 AK Bilâl, '"Modern İşletme Yöneticiliği ve Yönetimi". Sağlık, Sayı: 60, Kasım - Aralık, 1996, s

14 genellikle kâr gözetmeyen, çeşitli girdileri işleyip yararlı çıktılar haline dönüştüren, karmaşık örgütlerdir." 6 Günümüzde sağlık hizmetlerinin sunumu da özel sektörün ilgi alanına girmiştir. Bu nedenle dünya da olduğu gibi ülkemizde de, "kâr" amaçlı bir çok özel hastaneler açılmaya başlamıştır. Dolayısıyla yukarıda yapılan tanımdaki "genellikle kâr amacı gözetmeyen" ifadesinden devlet veya devletin kontrolündeki hastaneler ile bir kısım insani yardım amaçlı kuruluşların kurdukları sosyal amaçlı hastaneler anlaşılmalıdır. Kısa adı WHO olan (World Healty Organization) Dünya Sağlık Teşkilatı ise hastaneleri, "müşahade, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon olmak üzere gruplandırılabilecek sağlık hizmetleri veren, hastaların uzun veya kısa süreli tedavi gördükleri yataklı kuruluşlar" olarak tanımlamaktadır. 7 Bir diğer tanıma göre hastaneler, " hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kontrol ettirmek isteyenlerin, ayakta veya yatırılarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edildikleri, aynı zamanda doğum yapılan kurumlardır." 8 İstatistik yıllığında hastane;" yatırarak veya ayakta hasta muayene eden, gerekli sıhhi ve fenni şartlara haiz kuruluşlar " olarak tanımlanmaktadır. Bir diğer kısa tanıma göre ise hastaneler, farklı sağlık şikayetleri olan ve bu nedenle başvuran kişileri, eski sağlığına kavuşturmak için teşhis ve tedavi hizmetleri sunan." 9 kuruluşlardır. Günümüzde hastanelerin işlevleri çok genişlemiştir. Genişleyen bu işlevlerine göre hastaneler, "tedavi edici ve tıbbi bakım fonksiyonlarının yanı sıra, doktorların ve yardımcı sağlık personelinin eğitiminin gerçekleştirildiği, tıbbi araştırma ve toplum sağlığı gibi hizmetlerin sunulduğu bir kuruluş, ekonomik bir işletme, bir araştırma 6 SEVİN H. Dilek. ''Hastanelerde Bir Otelcilik Görevi Olarak Yiyecek İçecek Hizmetlerinin Verimli Sunulması". Verimlilik Dergisi, S: 1999/2, MPM Yayınları. Ankara, 1999, s SSYB Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliği, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Yayın No: 449, Ankara, 1983, s SSVB Yataklı Tedavi Kurumları İstatistik Yıllığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Yavın No: 588, Ankara, 1996, s. 6; AKGÜN H. Seval -ERDAL Rengin, "Hastanelerde Kaliteli Hizmet Sunumunda tüketici Faktörü", Sağlık Yönetimin Devamlı Kalite İyileştirme, (Editör: Mithat ÇORUH), Haberal Eğitim Vakfı Yayınlan. Ankara, 1997, s SEVİN H. Dilek. "Hastanelerde Bir Otelcilik Görevi Olarak Yiyecek İçecek Hizmetlerinin Verimli Sunulması". Verimlilik Dergisi, S: 1999/2, MPM Yayınlan, Ankara, 1999, s

15 birimi, bir çok meslek gruplarından kişilerin çalıştığı sosyal örgütler olarak tanımlanmaktadır." 10 Hastane işletmeleri, dinamik bir çevrede açık sistem özelliği göstererek faaliyetlerini sürdürürler. 11 Bundan dolayı hastaneler sistem yaklaşımına göre de tanımlanmaktadır. Böyle bir tanıma göre hastaneler, "dinamik, değişken bir çevre içinde, aldıkları girdileri dönüştürme süreçlerinden geçirerek, çıktılarının önemli bir kısmını gene aynı çevreye veren, geribildirim mekanizmasına sahip sistemlerdir." 12 Üniversite hastaneleri de bütün bu amaçlara hizmet eden sağlık amaçlı eğitim hizmetleri, araştırma faaliyetleri gerçekleştiren ve topluma sağlık hizmeti sunan sağlık kurumlarıdır. Ülkemiz hekimlerini yetiştiren tıp fakültelerine uygulamalı eğitim imkanı sağladıkları için sağlık sistemimiz içerisinde son derece önemli bir yerleri ve önemleri vardır. B. Üniversite Hastanelerinin Tarihsel Gelişimi Büyük Selçuklular döneminde tıp alanında yapılan hizmetlerin arttığı gözlenir. Büyük Selçuklu veziri Nizamül-Mülk tarafından kurulan medreselerde islami bilimlerin yanında astronomi, matematik gibi pozitif bilimler ile tıp bilimi de bu medreselerde verilen dersler arasındaki yerini almıştır. Bu medreselerde verilen tıp derslerinin uygulamaları, medrese yakınlarına kurulan daruşşifalarda yapılmaktaydı yılında Gıyaseddin Keyhüsrev, Kayseri de Gevher Nesibe hatun Darüşşifa ve Tıbbiyesini kurdurdu. Burada tıp eğitimi ile birlikte hasta tedavisi de yapılmaktaydı de I. Keykavus hastanesi ve tıp merkezi, 1229 da Divriği Turan Melik Darüşşifası, 1235 de Cemalettin Ferruh Darüşşifası, 1273 de Kastamonu da Pervane oğlu Ali Darüşşifası Tıp alanında, Selçuklular zamanında kurulan eserlerin başlıcalarıdır. 10 OZCAN Cihangir, " Devlet Hastanelerinde TKY'nin Uygulanabilirliği", Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Performans Ölçümü, Haberal Eğitim Vakfı Yayım, Ankara, s AK, Bilâl. "Modern İşletme Yöneticiliği ve Yönetimi". Sağlık, S : 60, Kasım - Aralık, 1996s SEÇİM. Hastane Yönetim ve Organizasyonu : Türkiye'de Hastanelerin Organizasyonu İçin Bir model Önerisi. Anadolu Üniversitesi Yayınlan, Yayın No : 130, Eskişehir, s. 6. 6

16 Osmanlı Devleti de, Selçuklulardan devraldığı bu konudaki mirasa gereken önemi vermiş ve tıp alanında ilerlemelerin sağlanması için her türlü destek verilmiştir. Bu konudaki çabalar, yükselme devri sonuna kadar sürekli artma eğiliminde olmuştur da Bursa da kurulan ve tıp eğitimi ve hasta tedavisi yapılan Yıldırım Daruşşifası, 1470 de Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan ve diğer pozitif bilimlerin yanında tıp eğitimi de verilen Fatih Külliyesindeki 16 medrese, 1556 da kurulan Süleymaniye Daruşşifası, Bu dönemde kurulan başlıca tıp eğitim ve hasta tedavi kurumlarıdır. Osmanlı Devletinin duraklama ve gerileme dönemindeki yozlaşma, devletin bir çok kurumlarında olduğu gibi tıp alanına da yansımıştır. Tıp alanındaki kötü gidişi durdurmak için, 1827 de Şehzade başında bir tıp okulu açılmıştır. Bu okul 1839 da yeniden düzenlenip Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane adı altında tekrar hizmete açılmıştır. Bu okul, 1933 te İstanbul üniversitesinin kuruluşuna kadar, temel tıp eğitimi ve uygulaması veren en köklü tıp okuludur yılında İstanbul Tıp Fakültesi adını almıştır. Cumhuriyet öncesi dönemde tıp alanında kurulan sağlık ve eğitim amaçlı kuruluşların kuruluş amaçlarına baktığımız da, günümüz üniversite hastanelerinin kuruluş amaçları ile ciddi benzerlikler bulunduğu görülür. O dönemde kurulan tıp okullarında da hem eğitim, hem tedavi hizmeti verilmekteydi. Cumhuriyet döneminde kurulan ilk üniversite hastanesi, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane nin temelleri üzerine kurulan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma hastanesidir. Yaklaşık olarak 180 yıllık geçmişe sahip bu hastane, üniversite hastanelerinin en eskisi olarak kabul edilmektedir. 13 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1967 yılında, İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri olarak ikiye ayrılmıştır. Cumhuriyet döneminin önemli gelişmelerinden biri de sağlık alanında yapılan reform girişimidir yılında gerçekleştirilen üniversite reformuyla, İstanbul Tıp Fakültesinde çağdaş bir düzenleme gerçekleştirilmiştir. Bu dönem içerisinde İstanbul Tıp Fakültesi'ne girmek isteyen öğrencilerin sayısında meydana gelen artış, yeni bir Tıp 13 KARAKILÇIK Yusuf, Üniversite Araştırma Hastanelerinin Yönetimi, Malatya, 1997, s

17 Fakültesi'nin kurulmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. İkinci Tıp Fakültesi'nin açılmasının öncülerinden biri olan dönemin başbakanı, 1927 yılında gerçekleştirilen Türk Tıp Encümeni'nde konuyu dile getirmiştir. O dönemlerde, fakülteler ilgili Bakanlık ile işbirliği halinde eğitim yaptıkları için, konu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına iletilmiş ve Tıp Fakültesinin kurulması için kanunun hazırlanması istenmiştir. Böylece tarih ve 3228 sayı ile Ankara'da ikinci tıp fakültesi'nin açılmasına ait kanun çıkartılmıştır. Ancak bu dönem içerisinde ortaya çıkan ikinci dünya savaşı yasanın uygulanması geciktirmiştir. İkinci dünya savaşının sona ermesinin ardından proje tekrar gündeme alınmış ve 19 Ekim 1945 yılında Ankara üniversitesi tıp fakültesi açılmıştır. 14 Bugün ülkemiz devlet ve vakıf üniversitelerine bağlı 49 tıp fakültesi kurulmuş bulunmaktadır. Bu üniversitelere bağlı olarak ta 55 üniversite hastanesi mevcuttur. Bu sayı her geçen gün artmaktadır. 15 C. Türk Sağlık Sistemi İçerisinde Üniversite Hastanelerinin Yeri Türk sağlık sistemi içerisinde sağlık kurum ve kuruluşları sundukları hizmetlerin nitelik ve derecesine göre üç basamak halinde örgütlenmiştir. Buna göre tedavi ihtiyacı hisseden bir kişi, acil haller dışında öncelikle ayaktan tedavi hizmeti sunan ve sağlık sistemimizde Birinci basamak sağlık kuruluşları olan sağlık ocağı, dispanser, sağlık merkezlerine, tedavisi buralarda mümkün olmadığı takdirde bu sağlık kurumlarının sevkiyle en yakın İkinci basamak sağlık kurumu olan devlet hastaneleri, özel dal hastanelerine, buralarda da tedavisi mümkün olmayan hastalar Üçüncü basamak sağlık kurumu olarak kabul edilen eğitim-araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerine yönlendirilir. Buna göre üniversite hastaneleri yasal alt yapıdan yoksun olsalar bile, sağlık sistemimizce insanımızın en üst ve ileri derecede sağlık hizmeti bulabileceği bir kurum olarak tanımlanmışlardır. Gerçekten fiiliyatta da üniversite hastaneleri, en son teknoloji ile ileri düzeyde tedavi hizmetlerinin sunulduğu kurumlardır. 14 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin Tarihçesi, s. 1-2, ( ). 15 ( ). 8

18 D. Üniversite Hastanelerinin Kuruluş Amaçları Üniversite hastaneleri, eğitim-öğretim faaliyetlerine uygulama alanı oluşturmak ve topluma sağlık hizmeti sunmak temel amaçlarıyla kurulurlar. Merkezin amacı; sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapma olanağı sağlamak, her düzeyde yetkili tıp ve sağlık personeli yetiştirmek amacıyla tıp fakültesi başta olmak üzere, üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokullar, araştırma ve eğitim merkezleri ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli düzeyde tam olarak yürütülmesini sağlamaktır. 16 Diğer üniversite hastanelerinde de bu hedefler doğrultusunda kuruluş gerçekleşir. Üniversitelere ait tıp fakülteleri başta olmak üzere, sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda üniversiteye ait diğer fakülte, yüksekokul, enstitü gibi birimlerle işbirliği yaparak sağlıkla ilgili araştırmalar yapıp kaliteli ve dengeli bir sağlık hizmeti sunumu gerçekleştirme gayreti içerisinde faaliyet gösterirler. Bu bağlamda üniversite hastanelerinin iki temel amacı bulunmaktadır. Bunlar, eğitim ve sağlık hizmeti sunumudur. Eğitim hizmetlerini, başta tıp fakültesi öğrencilerinin ile uzmanlık eğitimi alan araştırma görevlisi hekimlere ve diğer sağlık personeline araştırma ve uygulama olanağı sağlayan bir kurum olma, topluma sağlık hizmeti sunma işlevlerini ise; tıp fakültesi öğretim üyelerinin birebir denetim ve gözetiminde teşhis ve tedavi hizmeti vererek gerçekleştirirler. Bu esas amaçlar altında kuruluş amaçlarını şu başlıklar altında sıralayabiliriz: a)sağlıklı yaşam ve kaliteli tedavi hizmeti konusunda inceleme, araştırma ve uygulamalarda bulunmak, b)kamu kurum ve kuruluşlarıyla kuruluş amaçlarıyla ilgili işbirliği yapmak, c)toplumu sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek, d)hastane amaçları doğrultusunda kamu ve özel sektör kuruluşlarına projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak, e)toplumu sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek üzere kitap, dergi, broşür basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında program düzenlemek. f)hastane yönetim kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak. 16 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği, Tarih ve sayılı Resmi Gazete, Madde5. 9

19 Üniversite hastaneleri, sağlık alanında var olan tüm boşlukları doldurmak amacıyla, gerek araştırma ve uygulama gerekse fiili tedavi hizmeti vererek, tıp biliminin gelişmesine katkı sağlarlar. 1. Üniversite Hastaneleri Kuruluşlarının Yasal Dayanağı Ülkemizde özel hastaneleri düzenleyen bir yasa olmasına karşın, devlet hastaneleri ile diğer bir takım hastaneler ve üniversite hastanelerinin, kuruluş ve işleyişini tam olarak düzenleyen özel bir yasa bulunmamaktadır. Devlete bağlı hastanelerin böyle bir yasadan yoksun olmaları, sağlık sisteminde büyük bir eksiklik ve yasal bir boşluk yaratmaktadır. Sağlık Bakanlığı bu boşluğu doldurmak amacıyla, devlet hastanelerinde ve diğer bazı hastanelerde uygulanmak üzere 1982 yılında Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ni çıkarmıştır. Aynı yöntem birçok üniversite tarafından da uygulanmıştır. Bazı üniversiteler hastanelerinde, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ni uygularlarken, bazı üniversitelerde, hiçbir yasal dayanağı olmadığı halde, kendi hastanelerinde uygulamak amacıyla yönetmelikler çıkarmışlardır. Ancak, yasaya dayanmayan yönetmeliklerin uygulamadaki geçerliliği ve yasallığı ise tartışmalıdır. Tüm bunların sonucunda da, bu hastanelere yönelik özel bir yasanın bulunmaması sebebiyle, üniversite hastanelerinde uygulamalar açısından bir uyum söz konusu olmamakta, her hastane, bir diğerinden farklılık göstermektedir. 17 Üniversite hastaneleri, faaliyetlerini yürütürken Yataklı tedavi kurumları işletme Yönetmeliği ne ilave olarak, çeşitli kurum ve kuruluşlar için çıkarılan kanun ve yönetmelik hükümlerini uygulanmaktadırlar. Bakım, tedavi, hekim-hasta ilişkilerinde diğer hastanelerce uygulanan sağlık mevzuatı hükümleri uygulanmaktadır. Aynı zamanda buna ek olarak, Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme yönetmeliği de uygulanmaya çalışılmaktadır. Uzmanlık eğitimine ilişkin konularda Tabebat Uzmanlık Tüzüğü, öğrenci eğitim ve öğretiminde ise, öğretim kurumlarının yetkili organlarının düzenlemeleri uygulanmaktadır. 18 Görüldüğü üzere, her bir birim için farklı tüzükler ve yönetmelikler uygulanmaktadır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak da, uygulamada yasal yönden ciddi farklılıklar ve aksaklıklarla karşılaşılmaktadır. 17 KARAKILÇIK, s ODACIOĞLU, Yaşar, Üniversite hastanelerinde Yasal Mevzuatın Yeterliliği ile, Yönetim ilke ve Fonksiyonlarının Uygulanması Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Malatya,

20 Üniversite hastanelerinin kuruluşu ve yapılanması konusunda sadece, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda bir düzenleme bulunmaktadır. 19 Bu da doğrudan bir üniversite hastanesinin kuruluşunu anlatan bir düzenleme değildir. Üniversite araştırma hastaneleri, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 3. maddesinin (j ) fıkrasında yer alan Yüksek öğretim kurumlarında eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için Eğitim-Öğretim, uygulama ve araştırmalarının sürdürüldüğü bir yüksek öğretim kurumudur 20 ifadesine dayanılarak kurulmuşlardır. Bu tanım üniversite hastanelerinin değil, üniversite araştırma ve uygulama merkezlerinin tanımıdır. Gerek üniversite yönetimleri gerekse halk, bu tanımla kurulan bu merkezleri, üniversite araştırma ve uygulama hastanesi olarak kabullenir. Bu maddeye dayanılarak kurulmuş olan üniversite araştırma hastaneleri, yükseköğretim kurumu niteliği taşımaktadırlar. Bu sebeple, uygulama ve araştırma merkezi olarak kurulan üniversite araştırma hastaneleri doğrudan rektöre bağlıdırlar. Dolayısıyla da araştırma hastanelerinin yöneticileri doğrudan rektör tarafından atanmaktadır. 21 Yasalar çerçevesinde her ne kadar araştırma ve uygulama merkezi olarak görünüyorlarsa da, uygulamada hasta bakımı ve tedavi hizmetleri sunan bir hastane niteliğindedirler. 22 Yukarıda da görüldüğü gibi, üniversite hastanelerinin kuruluşu da herhangi bir yasaya dayanmamaktadır. Bu hastanelerin kuruluşunda, üniversitelerin diğer araştırma merkezlerinin kuruluşuna ilişkin prosedürler uygulanmaktadır. Üniversitelerde uygulama ve araştırma merkezleri, üniversitelerin teklifi ve yüksek öğretim kurulunun izin vermesi ile kurulur. Yüksek öğretim kurulundan izin alındıktan sonra üniversite senatosu alacağı bir kararla, bu merkezlere tüzel kişilik kazandırır. Ancak üniversite araştırma hastaneleri için bu yönde bir işlem veya uygulama da bulunmamaktadır. Mevcut üniversite hastanelerinin kuruluşu, yönetmelik ya da başka bir hukuki düzenlemeye dayandırılmıştır ÖZCAN Cemil, Üniversite Hastanelerinin Yönetim Yapısının İncelenmesi ve Yeni Bir Model Önerisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, 1994, s. 22, sayılı kanun 21 ÖZCAN, a.g.e., s KARAKILÇIK, a.g.e., s ÖZCAN, a.g.e., s

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 Düzce Üniversitesinden: YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abant İzzet

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 16.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28943 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe

Detaylı

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28346 YÖNETMELİK İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK. Bülent Ecevit Üniversitesinden: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bülent Ecevit Üniversitesinden: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 14 Eylül 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28411 Bülent Ecevit Üniversitesinden: YÖNETMELİK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SON HALİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SON HALİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SON HALİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

Ç.Ü.UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ) YÖNETMELİĞİ

Ç.Ü.UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ) YÖNETMELİĞİ Ç.Ü.UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ) YÖNETMELİĞİ AMAÇ: Madde 1 - Çağdaş sağlık ve hastane yönetimi ilkeleri doğrultusunda hastanenin, Tıp Fakültesinin tüm birimleri ile koordinasyon

Detaylı

HAFTA 7. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU NDA ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ HEDEFLER ĠÇĠNDEKĠLER

HAFTA 7. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU NDA ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ HEDEFLER ĠÇĠNDEKĠLER YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU NDA ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ HEDEFLER Bu konunun sonunda, Yükseköğretim mevzuatı kapsamında üniversite hastanelerinin yapı ve işleyişini öğrenebileceksiniz. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK TIBBİ DOKÜMANTASYONA GİRİŞ ÖĞR. GÖR. DR. AYSU KURTULDU HASTANE VE HASTANE TÜRLERİ Hastanenin tanımı Hastanelerin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Yasal Dayanak

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Yasal Dayanak ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yasanın 7. maddesinin d-2 fıkrasına istinaden

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

YÖNETMELİK. Erciyes Üniversitesinden: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Erciyes Üniversitesinden: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Aralık 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28859 YÖNETMELİK Erciyes Üniversitesinden: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YAPILANMASI VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Gedik Üniversitesi'nde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir.

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI T.C ANAYASASI'NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ (*) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları 1. Yükseköğretim kurumları MADDE 130- Çağdaş eğitim-öğretim

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Ancak bir üniversitede en az... fakültenin bulunması zorunludur.

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Hastane Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) Kadro Sayısı

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Buyönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29527 Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü ÜNİVERSİTE ORGANLARI REKTÖR: SENATO: ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU:

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. (Değişik :RG-05/08/2015-29436) BİRİNCİ BÖLÜM

SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. (Değişik :RG-05/08/2015-29436) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (Değişik :RG-05/08/2015-29436) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (Değişik :RG-05/08/2015-29436)

Detaylı

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder.

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder. MÜDÜR SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜST BİRİM REKTÖR İŞ ÜNVANI MÜDÜR ALT MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ TEMEL GÖREV Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin

Detaylı

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı.

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı. HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ GIDA TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ GIDA TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönergesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönergesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Rektörlüğü ne bağlı olarak

Detaylı

FİZİK TEDAVİ VE SAĞLIKLI YAŞAM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ FİZİK TEDAVİ VE SAĞLIKLI YAŞAM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

FİZİK TEDAVİ VE SAĞLIKLI YAŞAM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ FİZİK TEDAVİ VE SAĞLIKLI YAŞAM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 KARAR TARİHİ : 27 TEMMUZ 2017 KARAR NO : 2017/4 FİZİK TEDAVİ VE SAĞLIKLI YAŞAM UYGULAMA VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kapadokya

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı