6. Lawrence B, Gustafsson BI, Chan A, et al. Endocrinol Metab Clin North Am Mar;40(1):1-18, vii. 7. Campana D, Nori F, Piscitelli L, et al.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6. Lawrence B, Gustafsson BI, Chan A, et al. Endocrinol Metab Clin North Am. 2011 Mar;40(1):1-18, vii. 7. Campana D, Nori F, Piscitelli L, et al."

Transkript

1 1- İnfüzyonel kemoterapi ( bolus, 1 saatlik, 1-8 saatlik, 48 saatlik, devamlı infuzyon) uygulamalarının belirlenmiş fiyatları güncel değildir. Bu fiyatların güncellenmesi (TTB nin listesinde göre) ve yeniden ayarlanması gerekmektedir. Uygulama süresine göre iş yükü arttığı için ilave ücretlendirme olmalıdır. 2- SGK; tibbi onkoloji uzmanların temel işi ve yetkisi olan 1- onkoloji hastası planlama (yeni şema ve her şema değişikliğinde ayrı ayrı uygulanır); 2- onkoloji hastası kemoterapi etkinlik ve/veya yan etki değerlendirme (her kürde uygulanır), 3- onkoloji hastası kemoterapi eğitim ve bilgilendirme (yeni şema ve şema değişikliklerinde uygulanır) gibi şema bedeli işlemlerini maalesef ücretlendirmemektedir. Bu riskli ve komplikasyonlarla seyreden ve yakın ilgi ve takip gerektiren tedavi yöntemi diğer tedavilerden önemli farklılıklar içermektedir. Kanser hastasına uygulanacak tedavinin tek belirleyicisi olan Tıbbi Onkoloji uzmanının diplomasının anlamını belirten bu işlemlere yönelik gerek özel, gerek kamu hastanelerinde SGK tarafından hiçbir maddi karşılık tanımlanmamıştır. Kamu hastanelerindeki performans sisteminde ise sadece puanlandırılmaktadır. Maalesef bu durum iç hastalıkları uzmanlığının üzerine artı 3 yıllık yan dal eğitimi alarak tıbbi onkoloji uzmanı olmuş bir hekimin emeğini karşılıksız bırakmaktadır. Radyasyon onkolojisi uzmanları için planlama ve değerlendirme üzretleri SGK kapsamında ödenmektedir. Yukarda sayılan işlemlerin geri ödeme kapsamına alınması ve bu uygulamalara yönelik yeterli ücretlendirme yapılması gerekmektedir. 3- Oral olarak alınan hedefe yönelik geliştirilmiş tedaviler (Tarceva, Afinitor, Nexevar, Sutent, Glivec, Vemurafenib, Crizotinib, Vandetanib, vb) için yeni bir tanımlama yapılmalıdır. Hedefe yönelik tedavilerin uygulama şemaları da ücretlendirilmelidir. Çünkü bu tedaviler klasik infüzyonel kemoterapilerden etki mekanizması, yan etki profili ve endikasyonlarının özel olması ile ayrılır. Bu tedavileri reçete etme yetkisi sadece Tıbbi Onkoloji Uzmanları dır. Klasik kemoterapilerden farklı olan bu tedavilerin uygulanması hedefe yönelik oral tedaviler şeması gibi bir başlıkla yeniden belirlenmeli ve SGK tarafından ücretlendirilmelidir ve performans puanı verilmelidir.

2 4- Ayrıca kemoterapi ile ilgili tüm puanlamalar kurumda Tıbbi Onkolog ve Hematolog varlığında sadece Tıbbi Onkoloji veya Hematoloji kliniğine ya da hekimine yapılmalıdır. Diğer branş hekimleri bu puanlamadan yararlanamaz gibi bir sınırlama yapıldığında toksik, morbiditesi yüksek ve mortaliteyle sonlanabilen ciddi yan etkileri olan ve uzmanlık eğitimi gerektiren bu tedaviler en uygun ve etkin şekilde uygulanabilinecektir. 5- Son yasal değişikliklerle Üniversite Hastanelerinin başlıca gelir kaynağı SGK olmuştur. Özel Üniversite ve Vakıf Üniversitelerinin Hastaneleri hastalardan ilave ücret alabilmekte iken Devlet Üniversite Hastaneleri alamamaktadır. SGK'nın ücret listesinde Üniversite Hastaneleri için özel bir çarpan (örneğin 3) uygulanmalıdır. Büyük borç yükü altında olan Üniversite hastanelerinin maddi durumlarının düzelmesine olumlu katkı sağlayacaktır. 6- Kemoterapi uygulanan hastaya başka bir hizmet yapıldığında Medula sistemi (SGK'nın bilgi işlem programı) bu hizmetin faturalandırılmasına izin vermemektedir. Buna mukabil SUT'da böyle bir faturalandırma yapılamayacağına ilişkin madde bulunmamaktadır. 7- Tıbbi Onkologlar tarafndan yapılan periferik yayma ve kemik iliği değerlendirmeleri için ödeme yapılmalıdır. Mevcut durumda sadece Hematologlarca yapıldığında geri ödeme yapılmaktadır. Bu işlemler Tıbbi Onkologlar tarafından yapıldığında performans puanlamasından yararlanmalıdırlar. 8- Kemoterapi gören hastaya aynı gün yapılan diğer ilaç infüzyonları, intramusküler enjeksiyonlar, sub kutan enjeksiyonlar ve damar yolu açılması vb. hizmetlerin karşılığı alınamamaktadır.yatan hasta fatura işlemlerinde hasta birinci gün kemoterapi alıp diğer günler sadece takip amaçlı olarak 5 gün daha yatırıldı ise 2. gün yapılan damar yolu açılması, enjeksiyon, subkutan enjeksiyon, intravenöz ilaç infüzyonlarının tutarı da alınamamaktadır. Medulla sisteminde kemoterapisinden dolayı gönderilmeyecek hizmetler olarak eklidir. Bu hizmetlerin Sağlık Uygulama Tebliği nde açıklama bilgisi yazmamaktadır. Fatura İnceleme Usul ve Esaslarında yazılmıştır. 9- SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri başlığında yer alan ilave ücret alınmayacak hizmetler olarak

3 belirlenen paragrafın 4. maddesinde Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri) ifadesi yer almaktadır. Bir başka değişle kanser tedavisi adı altında sadece kemoterapiden ilave ücret alınamayacağı belirtilmiştir. Bu tebliğe göre kemoterapisi tamamlanmış ya da kemoterapi almayan hastaların rutin muayenelerinden ilave ücret alınmasında yasal olarak bir engel görünmemektedir. Hekimin emeğinin karşılığı olarak özel hastanelerde ilave ücret talep edilmesi bu tebliğe aykırı değildir. Ancak sağlık müdürlüklerince mevzuattaki bu detaylar farklı yorumlanmakta ve kanser hastasının özel hastanedeki takip ve muayenelerinin de ücretsiz yapılacağı gibi davranış sergilenmektedir ve hatta bu konuda bazı özel hastanelere ceza uygulanmaktadır. Halbuki mevzuatın belirttiği kanser hastasının sadece kemoterapi uygulamasıdır. Mevzuatın farlı yorumlanmasının düzeltilmesi gerekir. 10- Kanser hastaların kemoterapi harici yatışlarında takip ücreti maalesef yoktur. Bu yatışlar destek tedavisi uygulamalarını ya da palyatif tedavi bakımlarını kapsamaktadır. Bu uygulamalar a)yatan hasta takip ücreti, b)palyatif bakım ücreti ve c) destek tedavisi uygulama ücreti başlıklarında belirlenmeli, ücretlendirilmeli ve performans puanı belirlenmelidir. 11- SGK tebliğinde ilave ücret alınacak haller (Madde ve 3.3.4) belirtilmesine rağmen, özel hastanelerde ilave ücret talep edildiğinde, Sağlık Müdürlüklerince ceza ve yaptırım olarak o hastanelere olumsuz geri dönüş olmaktadır. SGK mevzuatının sağlık müdürlükleri ve denetçileri tarafından farklı yorumlanmasının nedenlerinin araştırılması gerekmektedir. 12- Nöroendokrin tümörlerin izlenmesi ve tedavilerine alınan cevabın göstergesi olan Kromogranin testi SUT uygulamasında geri ödeme listesine alınmalıdır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ek de mevcuttur. 13- Artık patolojik incelemelerde moleküler tetkikler gerekmektedir. Bunlarda uygulanan yöntemler (FISH, CISH vb) değil, her biri isimleri ile ücretlendirilmeli, ücretlendirmeler güncellenmeli ve spesifik kodları olmalıdır. Her bir testte kullanılan prob sayıları ve bu probların fiyatları farklıdır. Örneğin Her2/neu reseptör tayini için hasta başına maliyet ile, SGK tarafından yapılan

4 geri ödeme tutarı, EGFR ve K-ras mutasyon tayinleri için hasta başına maliyet yaklaşık ile SGK tarafından geri ödeme tutarları arasında çok ciddi farklar vardır. Geri ödeme yapılan tutar ile gerçek maliyet arasındaki bu farklar nedeniyle, bu testleri bakabilen eğitim araştırma ve üniversite hastanelerine zararına yapılmakta, özel ve vakıf üniversitesi hastanelerinde hastaya ilave fark ücreti yansıtılmaktadır. Bu testlerin uygun bir şekilde ücretlendirilmesi hastalar ve ülkemiz lehine olup pahalı olan bu tedavilerin uygun hastaya verilmesi açısından önemlidir ve gereklidir. Ek:1. Nöroendokrin tümörler tanısı zor tümörlerdir (1), tanılarının güç olmasının en belli başlı nedeni bu tümörlere bağlı ortaya çıkan semptomların karın ağrısı, diyare gibi müphem ya da başka hastalıklarla karışabilen semptomları olmasıdır. Bu nedenle tanıları 5 ila 7 yıla kadar gecikebilir (1,2). Tanının geç konması tanı anında %50 kadarının metastatik bulunmasına neden olur ki iyi ve orta diferansiye uzak metastatik tümörlerde medyan sağ kalım 33 ay ve 5 yıllık sağkalım olasılığı %35 dir (3, 4). İleri evrelerdeki tümörler ise agresif seyirli olabilmektedir (3,5). Biyokimyasal markerlar tümörlerin tanısında ve nüks takibinde yararlı belirteçlerdir (6). Kromogranin nöroendokrin hücreler tarafından üretilen ve dolaşıma salınan bir glikoproteindir (7) ve NETlerin %90 ı tarafından salgılanır (8,9). Kromogranin A NET tanısını doğrulamak için etkili bir araçtır (10), Gastroenteropankreatik NET ler (GEP- NET ler) için dolaşımdaki en faydalı biyobelirteç olduğu bildirilmiştir (11). Düzeylerine göre NET varlığına işaret edebileceği gibi, tümör yükünü ve nüksü de gösterebilmektedir (6). Mevcut biyobelirteçler içinde NET ler için spesifisite ve sensitivitesi en yüksek olandır (sırasıyla % ve %68-90) (12). CgA testi tespit edilemeyecek kadar düşük hormon düzeyleri üreten NET leri teşhis edebileceği gibi (13), radyolojik kiriterlerden önce değişiklik gösterebilir (14) Bu özellikleri nedeniyle NET tanı ve takibinde çeşitli kılavuzlarda önerilmektedir (15, 16, 17) Tanısı zor olan ve geç tanının sağ kalımı olumsuz etkilediği bu tümör gurubunda, CgA belirtilmiş olan sebepler nedeniyle hastaların erken tanı almasında yararlı bir biyobelirteçtir. Değerleri yüksek olan hastalarda diğer klinik ve biyokimyasal parametreler ile birlikte değerlendirildiğinde NET tanısının konabilmesi için yol gösterici olmaktadır. 1. Vinik A, Moattari AR. Dig Dis Sci. 1989;34(3)(suppl):14S-27S. 2. Modlin IM, Moss SF, et al. J Natl Cancer Inst. 2008;100(18): ). 3. Yao JC, Hassan M, Phan A, et al. J Clin Oncol. 2008;26(18): , 4. Öberg KE. Expert Review of Endocrinology & Metabolism. 2011;6(1):49-62) 5. Kulke MH, Siu LL. J Clin Oncol. 2011;29:

5 6. Lawrence B, Gustafsson BI, Chan A, et al. Endocrinol Metab Clin North Am Mar;40(1):1-18, vii. 7. Campana D, Nori F, Piscitelli L, et al. J Clin Oncol. 2007;25(15): Peracchi M, Conte D, Gebbia C, et al. Eur J Endocrinol. 2003;148(1): Öberg K. Yale J Biol Med. 1997;70(5-6): Modlin IM, Latich I, Zikusoka M, Kidd M, Eick G, Chan AKC. J Clin Gastroenterol. 2006;40(7): Ardill JES. Ann Clin Biochem. 2008;45(pt 6): Ferolla P, Faggiano A, Mansueto G, et al. J Endocrinol Invest. 2008;31(3): Sobol RE, Memoli V, Deftos LJ. N Engl J Med. 1989;320(7): Welin S, Stridsberg M, Cunningham J, et al. Welin S, Stridsberg M, Cunningham J, et al. Elevated plasma chromogranin A is the first indication of recurrence in radically operated midgut carcinoid tumors. Neuroendocrinology. 2009;89(3): Kocha W, Maroun J et al. Curr Oncol. 2010;17(3): , 16. Janson ET, Sorbye H et al. Acta Oncol Aug;49(6): NCCN guidelines, 2011.

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 2.5. Sağlık Hizmeti Sunucularının Sınıflandırılması (1) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca, Sağlık Bakanlığınca basamaklandırılan sağlık hizmeti sunucularının ayaktan

Detaylı

Enfeksiyon Kontrol Programları Performansa Dahil mi?

Enfeksiyon Kontrol Programları Performansa Dahil mi? Enfeksiyon Kontrol Programları Performansa Dahil mi? Dr. Güven ÇELEBİ Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD guvencelebi@yahoo.com Performans sözcüğü,

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA SİGORTALILARA YOL GİDERİ, GÜNDELİK VE REFAKATÇİ GİDERİ ÖDENMESİ İLE SİGORTALILARDAN İLAVE ÜCRET ALINMASI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA SİGORTALILARA YOL GİDERİ, GÜNDELİK VE REFAKATÇİ GİDERİ ÖDENMESİ İLE SİGORTALILARDAN İLAVE ÜCRET ALINMASI GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA SİGORTALILARA YOL GİDERİ, GÜNDELİK VE REFAKATÇİ GİDERİ ÖDENMESİ İLE SİGORTALILARDAN İLAVE ÜCRET ALINMASI Murat ÖZDAMAR * Erden ÇAKAR ** I. GİRİŞ Türk sosyal güvenlik sisteminde

Detaylı

GÖZLEMSEL İLAÇ ÇALIŞMALARI KILAVUZU 2010. 1. Amaç

GÖZLEMSEL İLAÇ ÇALIŞMALARI KILAVUZU 2010. 1. Amaç 1. Amaç Bu kılavuz, gözlemsel ilaç çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi için asgari şartları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 2. Tanım Gözlemsel ilaç çalışmaları, ilaçların Türkiye

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

Resmi Gazete Tarih: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer)

Resmi Gazete Tarih: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer) Resmi Gazete Tarih: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer) SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir);

Detaylı

Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri

Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri Mutlu ARAT Ankara ÜTF Hematoloji BD. Ankara ÜTF Hastaneleri Bilgi İşlem Koordinatörü İçerik: 1. Giriş 2.

Detaylı

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları ISBN 978-975-590-282-1 OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Türkiye OECD VE IBRD/DÜNYA BANKASI 2008 Bölüm 2 Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları 35 Bu bölümde, Türkiye de sağlık sisteminde yapılan

Detaylı

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna ekli; (I) sayılı cetvelde sayılmış olan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde,

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna ekli; (I) sayılı cetvelde sayılmış olan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde, 37.A.00. 01209 Ankara, 29.03.2010 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 25.03.2010 tarih 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete de Sağlık Uygulama Tebliği

Detaylı

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) 2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) (25.03.2010 Tarihli 27532 Mükerrer sayılı RG) 03.06.2010 Tarihli 27600 Sayılı RG 06.08.2010 Tarihli 27664 Sayılı RG 15.10.2010 Tarihli 27730 Sayılı RG 25.11.2010

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ İpek ÖZKAL SAYAN * Yusuf ŞAHAN ** 1980 li yıllarla birlikte ortaya çıkan Yeni Kamu Yönetimi anlayışının bir parçası olarak tanımlanması

Detaylı

Vitamin Sağlık Sigortası 1 / 16 Allianz Sigorta A.Ş.

Vitamin Sağlık Sigortası 1 / 16 Allianz Sigorta A.Ş. VİTAMİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

Son zamanlarda ülkemizde

Son zamanlarda ülkemizde DOSYA: SAĞLIK HİZMETİNE AŞIRI TALEP Hekime başvuru sayısının artış hikâyesi Prof. Dr. Sabahattin Aydın 1959 yılında Bolu-Göynük te doğdu. İlköğrenimini İstanbul da Şair Nedim İlkokulu nda, ortaöğrenimini

Detaylı

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE 22 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28331 TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE Sosyal Güvenlik Kurumundan: DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli ve 27532

Detaylı

TIBBİ ONKOLOJİ ÖZLÜK HAKLARI İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TIBBİ ONKOLOJİ ÖZLÜK HAKLARI İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TIBBİ ONKOLOJİ ÖZLÜK HAKLARI İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1- Tıbbi Onkoloji Yan dal Uzmanlık Eğitimi Yan dal uzmanlık kadrolarının belirlenmesi ve dağıtımında karşılaşılan sorunlar: Kadroların

Detaylı

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU P. Albers (başkan), W. Albrecht, F. Algaba, C. Bokemeyer, G. Cohn-Cedermark, A. Horwich, M. P. Laguna, Avrupa Üroloji Derneği 2008 Çeviri: Üroonkoloji Derneği 1 İÇİNDEKİLER:

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı

YAŞLILARDA MALNÜTRİSYON KILAVUZU

YAŞLILARDA MALNÜTRİSYON KILAVUZU AKADEMİK GERİATRİ DERNEĞİ YAŞLILARDA MALNÜTRİSYON KILAVUZU 22 Ocak 2013 Ankara Editör: Prof. Dr. Servet ARIOĞUL İÇİNDEKİLER Malnütrisyon Kılavuzu Bilimsel Sekretarya 6 Malnütrisyon Kılavuzu Bilimsel Sekretarya

Detaylı

TEBLİĞ. (1) 5510 sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler.

TEBLİĞ. (1) 5510 sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler. 29 Şubat 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28219 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli ve 27532

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME İş kazalarının çığ gibi büyüdüğü, her gün 3-4 iş kazasının yaşandığı, işçilerin hayatlarının alışveriş merkezleri kadar değerli

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK Kaza olmaktan çoktan çıkıp, cinayet haline dönüşen iş kazalarının çaresi/çözümü gibi takdim edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI DÜZENLİLİK DENETİMİ RAPORU 1 II) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI PERFORMANS DENETİMİ RAPORU

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012)

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) Tıp Fakültesi Dekanları 22-23 Aralık 2012 tarihinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi nde bir çalıştay düzenlemiştir. Çalıştaya Tıp Fakültesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 0 İÇİNDEKİLER Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bcr-abl geni nasıl oluşur?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sebepler ve Risk Faktörleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

Değerli Koklear implant kullanıcıları, Bilindiği gibi ülkemiz vatandaşlarının sosyal güvenliği devletin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Değerli Koklear implant kullanıcıları, Bilindiği gibi ülkemiz vatandaşlarının sosyal güvenliği devletin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Değerli Koklear implant kullanıcıları, Bilindiği gibi ülkemiz vatandaşlarının sosyal güvenliği devletin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanmaktadır. Bu kurumda sağlık ve tedavi bölümü ise 2008

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SOSYAL GÜVENLİİK KURUMU BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ĐLAÇLARLA YAPILAN GÖZLEMSEL ÇALIŞMALAR KILAVUZU

ĐLAÇLARLA YAPILAN GÖZLEMSEL ÇALIŞMALAR KILAVUZU ĐLAÇLARLA YAPILAN GÖZLEMSEL ÇALIŞMALAR KILAVUZU 1. Amaç Bu kılavuz, ilaçlarla yapılan gözlemsel çalışmaların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi için asgari şartları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı