ASEMPTOMATİK ORGAN HASARIN ARAŞTIRILMASI. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASEMPTOMATİK ORGAN HASARIN ARAŞTIRILMASI. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı"

Transkript

1 ASEMPTOMATİK ORGAN HASARIN ARAŞTIRILMASI Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

2 HEDEFTEKİ ORGANLAR Kardiyovasküler sistem GÖZLER KALBİN AYNASIDIR Vasküler yatak Kalp YALAN NEDİR BİLMEZ ONLAR!!! Beyin Sinir sistemi Güfte ve Beste Selami Kalp Şahin e ait Gözler Gözler Böbrekler Böbrekler Arterler

3 HEDEFTEKİ ORGANLAR Tarama testleri: -Tekrarlanabilir -Stabil -Maliyet-etkin -Hastalarca kabul edilebilir -Bilinen fizyoloji ile uyumlu -Patofizyoloji ve tedavi yanıtınıda aydınlatabilecek

4 HEDEFTEKİ ORGANLAR Tarama testleri: Bağımsız bir sonlanım tahmincisi Normal/ referans değerleri olmalı Değerindeki değişiklikte sonlanım da değişmeli Hastalık takip sürecini etkilemeli Kadın/erkek/ yaş ve ırk uygunluk

5 HEDEFTEKİ ORGANLAR Hipertansiyon komplikasyon gelişmeden önce tedavi edilmelidir!!!

6 Major KV olay Orta derecede risk Yüksek risk Regresyon/progresyonu geciktirme Hedef organ hasarı KV klinik durum Düşük risk Önleme Çok yüksek risk KV risk faktörleri Son-dönem KV hastalık İyilik hali Ölüm

7

8

9

10 2013 ESH/ESC Guidelines for the Management of Arterial Hypertension Yaşlıda nabız basıncıartışı( 60 mmhg) EKG de sol ventrikül hipertrofisi EKO da sol ventrikül hipertrofisi Karotid IMT>0.9/plak varlığı

11 2013 ESH/ESC Guidelines for the Management of Arterial Hypertension Karotis-femoral nabız dalga hızı>10 m/sn Ayak bileği-brakiyal indeks<0.9 tgfh ml/dak Mikroalbuminüri mg/gün

12 ORGAN HASARI I-Hipertansif vaskülopati Endotel disfonksiyonu Remodeling Yaygın ateroskleroz Aterosklerotik stenoz Aortik anevrizma

13 KAROTİS ARTER İNTİMA/MEDİA KALINLIĞI Karotis arter intima/media kalınlığı

14 KAROTİS ARTER İNTİMA/MEDİA KALINLIĞI

15 KAROTİS ARTER İNTİMA/MEDİA KALINLIĞI

16 KAROTİS ARTER İNTİMA/MEDİA KALINLIĞI

17 AYAK BİLEĞİ-BRAKİYAL İNDEKS Ayak Bileği Brakiyal İndeks (ABI) periferik damar hastalığı teşhisinde ABI= Ayak Bileği Sistolik Basınç / Brakiyal Sistolik Basınç Normal Değeri =

18 AYAK BİLEĞİ-BRAKİYAL İNDEKS Ölçümün standart metodu yok ABI < 0.9 anjiyografik PDH %95 sensitif ABI kladikasyon ile korele ABI < 0.5 ileri iskemiyi gösterir

19 AYAK BİLEĞİ-BRAKİYAL İNDEKS Kardiyovasküler mortalitede Framingham risk faktörlerinden bağımsız risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Ankle Brachial Index Collaboration JAMA 300(2): , 2008.

20 ARTERİYEL SERTLEŞME

21 ARTERİYEL SERTLEŞME Damar elastisitesi ile ilişkilidir. Elastisitenin varlığımikrodolaşımın yüksek basınca bağlıhasar görmesini engellemektedir. Diyastol esnasında yeterli koroner kan akımının oluşumunu sağlar. Aort duvarında elastisitenin azalmasısertliğin oluşması, SKB nın ve artmasına, DKB nın düşmesine ve koroner arter perfüzyonun azalmasına neden olmaktadır.

22 ARTERİYEL SERTLEŞME Aortta sertlik SKB ve kalbin önündeki yük DKB ve koroner kan akımı Sol ventrikül hipertrofisi gelişir Koroner iskemi ortaya çıkar Kardiyovasküler olayların gelişimi hızlanır Stress artışıile aterosklerotik plak rüptürü Van Bortel L et al. J Hypertens 20: , 2002 McEniery CM et al. Br J Pharmacol 148: , 2006

23 ARTERİYEL SERTLEŞME Fransa da 1980 ardışık esansiyel hipertansiyon hastası Nabız dalga hızıölçümü Aortik sertleşme tüm ve kardiyovasküler ölüm ile ilişkili

24 ARTERİYEL SERTLEŞME Nabız basıncı Nabız dalga hızı(pulse wave velocity) saptanması Nabız dalga (pulse wave) analizi

25 ARTERİYEL SERTLEŞME Nabız basıncı Normal = 40 mmhg >60 mmhg KVH riski

26 ARTERİYEL SERTLEŞME Nabız dalga hızı(pulse wave velocity) ölçülmesi Paini A, et al. Hypertension 47: , 2006

27 ARTERİYEL SERTLEŞME Nabız dalga hızıölçülmesi Farklıalanlardan nabız dalga şekillerinin kaydedildiği transducer lar Farklıalanlardan kayıt alan EKG cihazı Osilometrik kan basıncımanşonu ve EKG kayıt cihazları Parmak ve ayak başparmağıdual channel fotopletismografi

28 ARTERİYEL SERTLEŞME Nabız dalga hızı(pulse wave velocity) ölçülmesi Orta yaş erişkin değerleri Çıkan aorta: 4 m/sn Abdominal aorta ve karotid arter: 5 m/sn Brakiyal arter: 7 m/sn İliyak arter: 8 m/sn

29 ARTERİYEL SERTLEŞME

30 ARTERİYEL SERTLEŞME

31 ARTERİYEL SERTLEŞME Nabız dalga (pulse wave) analizi

32 ARTERİYEL SERTLEŞME

33

34 ORGAN HASARI

35 ORGAN HASARI II-Hipertansif kalp hastalığı Sol ventrikül hipertrofisi Atrial fibrilasyon Koroner mikroanjiyopati KAH/MI Kalp yetmezliği

36 SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ Azalmış koroner rezerv Azalmış kontraktilite Azalmış sol ventrikül dolumu AF/ventriküler aritmiler Akut MI Sistolik Kalp yetmezliği Diyastolik Ani ölüm/kardiyak emboli

37 SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ Erkek Kadın g/m g/m g/m g/m 2 >131 g/m g/m 2 LV kütle indeksi >95 g/m 2 LV kütle indeksi > 115 g/m 2

38 SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ Her hastada yapalım mı?

39 SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ EKG ne kadar hassastır?

40 SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ

41 SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ KV mortalite 1.6 Ani kardiyovasküler ölüm 3.5 KY e bağlıhastaneye yatış 1.7

42 SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ

43 ORGAN HASARI III-Hipertansif serebrovasküler hastalık Akut hipertansif ensefalopati İnme Kafa içi kanama Laküner infarkt/mikrohemorajiler/fokal yada diffüz beyaz cevher lezyonları Retinopati

44 Seventy-seven hypertensive patients were included. The cognitive function of each patient was assessed using MMSE and a customized brain magnetic resonance imaging study. Patients were classified into normal cognitive function group and mild, moderate, and severe cognitive impairment groups. A significance level of P=.05 was used. There was a higher percentage of uncontrolled BP in every cognitive impairment class. In patients older than 65 years, MMSE score had a sensitivity and specificity of 94% and 83%, respectively, in the prediction of uncontrolled hypertension. MMSE is a simple test to run in the clinic to predict whether patients have well-controlled blood pressure

45

46

47

48 RETİNOPATİ A B C Normal Retina Hipertansif Retinopati A: Hemoraji B: Eksuda (Yağ depolanması) C: Pamuk görüntüsü (Mikro inmeler)

49

50 EVRE 4 HİPERTANSİF RETİNOPATİ

51 Sayı ESRD sayı ESRD hızı RR Optimal Normal High-normal Evre I Evre II Evre III Evre IV

52 ORGAN HASARI IV-Nefropati Albuminüri/Proteinüri Kronik böbrek hastalığı/ Böbrek yetmezliği

53 ALBUMİNÜRİ/PROTEİNÜRİ Normal albuminüri Hafif albuminüri Yüksek albuminüri Çok yüksek albuminüri Mikroalbuminüri Makroalbuminüri

54 ALBUMİNÜRİ/PROTEİNÜRİ Miyokard infarktüsü Sol ventrikül hipertrofisi İnme/retinopati Vasküler hastalık Kardiyovasküler ölüm Nondiyabetik Prediyabetik Diyabetik

55 MİKROALBUMİNÜRİ Total ve kardiyovasküler ölüm Odds Ratio Microalbuminuria Smoking Hypertension Cholesterol Eastman RC, Keen H. Lancet 350 Suppl 1:

56 Sekonder hipertansiyon ve spesifik hedef organ hasarı olduğu düşünülmeyen hastada hangi laboratuar testler yapılmalıdır?

57 SONUÇ OLARAK Asemptomatik organ hasarıtayini ile hedef kan basınçlarıve tedavi seçenekleri değişebilir!

58 2013 ESH/ESC Guidelines for the Management of Arterial Hypertension RUTİN TESTLER AKŞ Serum total kolesterol Serum LDL-kolesterol Serum HDL-kolesterol TG Serum potasyum/sodyum Serum ürik asit Serum kreatinin /Kreatinin klirens hesaplanması Hemoglobin/hematokrit İdrar tetkiki (mikroalbuminüri, idrar sedimenti dahil) Elektrokardiyogram

59 Tüm hipertansif bireylerde: Proteinüri Açlık kan şekeri, elektrolitler, kreatinin, kolesterol tgfh Göz dibi incelemesi 12 derivasyonlu EKG

60 2013 ESH/ESC Guidelines for the Management of Arterial Hypertension GEREKİRSE İSTENECEK TESTLER HbA1c Ekokardiyogram Egzersiz testi Karotis ultrasonografisi Kantitatif proteinüri (Eğer dipstick test positif ise) * Ayak bileği- brakiyal indeks * Fundoskopi * Glukoz tolerans testi (AKŞ >100 mg/dl) * Ev yada 24 st ambulavutar kan basıncımonitorizasyonu * Nabız dalga akım hesaplanması

61 GÖRÜNMEZLERE DE DİKKAT ETMEYİ UNUTMAYALIM İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLERİMLE

Özgün Araştırma/Original Investigation. Gülperi Çelik Ali Gündoğdu Rengin Elsürer Afşar. doi: 10.5262/tndt.2012.1003.06

Özgün Araştırma/Original Investigation. Gülperi Çelik Ali Gündoğdu Rengin Elsürer Afşar. doi: 10.5262/tndt.2012.1003.06 doi: 10.5262/tndt.2012.1003.06 Özgün Araştırma/Original Investigation Gece Sistolik Kan Basıncı Yükselmelerinin Santral Hemodinamikler ve Arteriyel Sertleşme ile İlişkisi Is Nocturnal Systolic Blood Pressure

Detaylı

PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETİ KİTABI

PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETİ KİTABI PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETİ KİTABI TÜRK HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan Şehsuvar ERTÜRK Başkan Yardımıcısı Yunus ERDEM Genel Sekreter Şule ŞENGÜL SAYMAN Ülver DERİCİ Üyeler

Detaylı

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Smyrna Tıp Dergisi 62 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Esat Veli Karakoç 1, Ziya Ömer 2, Hüseyin Can 3 1 Uzm.Dr., İzmir Üniversitesi

Detaylı

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY Ender Hur 1, Melih Özışık 2, Cihan Ural 2, Gürsel Yıldız 3, Kemal Magden 1, Sennur Budak Kose 4, Furuzan Köktürk 5, M. Çağatay

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

P-051 P-051. Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü

P-051 P-051. Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü Epidemiyoloji Epidemiology P-05 Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü Hakan Özhan, Habib Cil, Yasin Türker, Recai Alemdar, Mesut Aydın, Ahmet Kaya, Serkan

Detaylı

ACİL HİPERTANSİYON TEDAVİSİ

ACİL HİPERTANSİYON TEDAVİSİ ACİL HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Dr. Yasemin Erten Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hipertansiyon Türkiye %31.8 Avrupa %44 Kuzey Amerika %28 Kanada %27 Dünyada >1 milyar üzeri hipertansif

Detaylı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (1) 29-33 (2008) Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı Serkan İpek Doğanşehir Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Malatya Amaç: Bu çalışma,

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS Ekokardiyografi [P-00] Tip diabetes mellitus hastalarında atriyal elektromekanik gecikme, diastolik fonksiyonlar ve sol atriyal mekanik fonksiyonların değerlendirilmesi

Detaylı

Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir

Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir Belda Dursun 1, Betül Altay-Özer 2, Aytül Belgi 3, Çağatay Andıç 4, Aslı Baykal 2, Ali Apaydın 3,

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr.

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI İLERİ EVRE KALP YETERSİZLİĞİ PROGNOZUNDA SAĞ VENTRİKÜL STROKE WORK İNDEKSİNİN KLİNİK SONLANIM NOKTALARIYLA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Dünyada Hipertansiyon

Detaylı

RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ RADYOLOJĐ A ABĐLĐM DALI RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ KISIM 2 KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ BÖLÜM 2.1 BÖLÜM 2.2 Pratikte Kalp Yetersizliği: Kılavuzlar ve Klinik Kanıtlarla; Akut/Kronik KY de Teşhis, Tedavi, Ayırıcı Tanı, Korunma ve Tedavi Sorunları Prof. Dr. Rasim

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

ve Tedavi Kılavuzu İnme Tanı Editörler

ve Tedavi Kılavuzu İnme Tanı Editörler İnme Tanı ve Tedavi Kılavuzu Editörler Prof. Dr. Nevzat Uzuner Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji

Detaylı

Hipertansiyon ve Diyabet

Hipertansiyon ve Diyabet Hipertansiyon ve Diyabet Optimal Vasküler Koruma (Kardiyak ve Renal Koruma) Dr. Celalettin Usalan Gaziantep Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Yüzyılın n iki epidemisi; Hipertansiyon ve Diyabet Hipertansiyon

Detaylı

Sistemik Arter Hipertansiyonu

Sistemik Arter Hipertansiyonu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 43-56 Sistemik Arter Hipertansiyonu Dr. Bur çak Kı

Detaylı

Şişman Çocuklarda Kalp-Damar ve Böbrek Hastalığı Gelişimi ile Dolaşan Endotelyal Mikropartiküller

Şişman Çocuklarda Kalp-Damar ve Böbrek Hastalığı Gelişimi ile Dolaşan Endotelyal Mikropartiküller Şişman Çocuklarda Kalp-Damar ve Böbrek Hastalığı Gelişimi ile Dolaşan Endotelyal Mikropartiküller Zübeyde Gündüz, İsmail Dursun, Sebahat Tülpar, Funda Baştuğ, Ali Baykan, Ali Yıkılmaz, Hakan Poyrazoğlu,

Detaylı

S-101 S-101 S-102 S-102. Early phase outcomes of carotid artery stenting. Karotis arter stentlemesinin erken dönem sonuçları

S-101 S-101 S-102 S-102. Early phase outcomes of carotid artery stenting. Karotis arter stentlemesinin erken dönem sonuçları Girişimsel kardiyoloji Invasive cardiology S-0 Stent içinde ilk veya yeniden oluşmuş stent içi darlıklarda brakiterapi, çıplak metal stentleme ve ilaç salan stentlerin uzun dönemdeki klinik sonuçları:

Detaylı

Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu nun rolü The role of the Syndrome X in the pathophysiology of sleep-apnea syndrome

Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu nun rolü The role of the Syndrome X in the pathophysiology of sleep-apnea syndrome 358 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Z. Journal Arıtürk ve ark. Sendrom X ve uyku apne sendromu Cilt / Vol 37, No 4, 358-362 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu

Detaylı

ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES. TRANSPLANTASYON HEMfi REL KONGRES B LD R ÖZETLER ABSTRACTS

ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES. TRANSPLANTASYON HEMfi REL KONGRES B LD R ÖZETLER ABSTRACTS Cilt / Volume:, No:, Ek Sayı/Supplement:, Eylül / September, 0 9. ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, 9. D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES 9th NATIONAL CONGRESS OF NEPHROLOGY, HYPERTENSION, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION..

Detaylı

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir?

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir? Dicle Tıp Dergisi, 2008 Cilt: 35, Sayı: 2, (120-127) Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri 120 Gerekli midir? Abit Toker*, Nermin Kelebek Girgin** Gürkan Türker**, Oya

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

Effect of left ventricular diastolic function of psoriasis

Effect of left ventricular diastolic function of psoriasis Gaziantep Medical Journal Research Article Effect of left ventricular diastolic function of psoriasis Psöriazisin sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarına etkisi Dursun Çayan Akkoyun 1, Şeref Alpsoy 1,

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD METABOLİZMASI HEKİM İÇİN TANI ve TEDAVİ REHBERİ

HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD METABOLİZMASI HEKİM İÇİN TANI ve TEDAVİ REHBERİ HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD METABOLİZMASI HEKİM İÇİN TANI ve TEDAVİ REHBERİ HAZIRLAYANLAR (Soyad alfabetik sırasına göre) Prof. Dr. Ahmet Kaya Prof. Dr. Vedia Tonyukuk Gedik Prof. Dr. Fahri Bayram

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI KARDİYAK OTONOM NÖROPATİLİ DİYABETİK SIÇANLARDA BUPİVAKAİN İLE İNDÜKLENEN ASİSTOLİ TEDAVİSİ İÇİN LİPİD İNFÜZYONUNUN

Detaylı

Mehmet Zorlu 1, Ayşen Helvacı 1, Muharrem Kıskaç 1, Servet Yolbaş 1, Cüneyt Ardıç 2, Mustafa Oran 3, Mine Adaş 1

Mehmet Zorlu 1, Ayşen Helvacı 1, Muharrem Kıskaç 1, Servet Yolbaş 1, Cüneyt Ardıç 2, Mustafa Oran 3, Mine Adaş 1 140 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical M. Zorlu Journal ve ark. Tip 2 diyabet ve sessiz miyokard iskemisi Cilt / Vol 37, No 2, 140-144 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda

Detaylı