Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı"

Transkript

1 Olgu sunumu Doç. Dr. Erkan Çakır Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

2 Şikayet ve hikayesi E.K 13 yaş kız hasta Özel bir tekstil atölyesinde çalışıyor Öncesinde bir şikayeti olmayan hasta, 1 aydır devam eden ateş, öksürük, göğüs ağrısı ve yan ağrısı nedeni ile dış merkeze başvurmuş ve yatırılmış.

3 Özgeçmiş - Soygeçmiş Normal yol ile term doğum Prenatal, natal ve postnatal sıkıntısı olmamış Anne baba 1. derece akraba Ablada astım mevcut Çalıştığı atölyede şüpheli tüberküloz (TB) teması tarifliyor (Suriye li hasta tetkikleri devam ediyor)

4 Hastanın fizik muayenesinde sol tarafta solunum sesleri azalmış bulunmuş, PA-AC grafide sol tarafta opasite, kosta aralıkları açılmış, karşı tarafa itilme mevcut Yapılan USG de plevral effüzyon saptanmış.

5 Hastaya IV seftriakson ve oral makrolid tedavileri başlanmış, Çocuk cerrahisi tarafından torasentez yapılmış ve göğüs tüpü takılmış, 10 günlük yatış sonrası şikayetleri ve grafisi düzelmeyen hasta, ileri tetkik ve tedavi amaçlı kliniğimize sevk edilmiş.

6 Kliniğimizde yatırılan hastanın fizik muayenesinde; Kilo: 45 kg (%25 persentil) boy:155cm (%25-50 persentil arası) Ateş: 36,3 C KTA: 96 dk Genel durumu iyi, hafif soluk Baş-boyun muayenesi doğal. KVS doğal. Solda toraks tüpü takılı, solda solunum sesleri alınamıyor. GİS: batın distansiyonu yok, organomegali yok KBB, Nöromotor sistem muayene bulguları doğal. 1 BCG skarı mevcut

7 Dış merkez tetkikleri-1 Tam kan sayımı: Wbc: 9.000, Nötrofil: 6100, Hgb: 11, Htc: 33, MCV: 85 PLT: 404 Biyokimya: AST: 59, ALT: 50, GGT: 18, LDH: 239, Na: 137, K: 3,9, CL: 100, Albümin: 2,9 g/dl, Protein: 6 g/dl, Glukoz: 106 CRP: 140 mg/l TDT: 0 mm Interferon gama salınım testi: Negatif

8 Dış merkez tetkikleri-2 Torasentez de plevral sıvı: Renk: Belirtilmemiş Glukoz: 71 mg/dl, LDH: 917 U/L Protein: 5.0, Albümin: 2,6 ADA: 62 U/dl

9 Plevra sıvısı mikrobiyoloji Hücre sayımı: Lökosit: 150/mm3 Plevra sıvısında gram boyama:bakteri görülmedi. Sıvı ARB: Negatif Plevral sıvı kültürü: Üreme olmadı.

10 Ön tanı olarak neler düşünürsünüz?

11 Parapnömonik effüzyon? TB plörezi? Malignite?

12 Hastada; Sessiz gidişli, 1 aydan uzun, non spesifik tedaviye cevap vermeyen şikayetlerinin radyolojik bulgularının olması, TB temasının olması, Plevral sıvının eksüda ve ADA düzeylerinin yüksek olması nedeni ile ön planda TB plörezi düşünüldü, Hastanın tetkiklerine kliniğimizde devam edildi.

13 Kliniğimizdeki laboratuvar sonuçları BK: 8300, Lenfosit sayısı:930, Hgb: 11 gr/dl Htc:%34 PLT: Sedimentasyon: 59/saat CRP: 2,4 Biyokimya: Normal

14 Açlık mide suyunda ARB: Negatif (3 defa) Plevra sıvısı ARB: Negatif Plevra sıvısı ADA: 68.6, ph: 7.31, glikoz 57, albumin: 3.1, LDH: 422 Batın USG: Normal

15 Hastaya kuvvetle muhtemel TB plörezi düşünülmesine rağmen tanının kesinleştirilebilmesi için plevra biopsisi yapılması kararlaştırıldı

16 Hastaya VATS-plevra biopsisi yapıldı Plevral sıvı sitoloji: Lenfosit, seyrek mezotel hücreleri, tümöral hücre görülmedi. Parietal plevra biopsi: Nekrozlaşan granülomatoz iltihap olarak sonuçlandı. Hastaya TB plörezi tanısı kondu ve 4 lü anti-tb tedavi başlandı. (Izoniyazid +rifampisin + prazinamid + etambutol).

17 Geliş grafisi

18 Tedavinin 15. günü

19 Tedavinin 1. ayı

20 Hastanın tedavisi 2. ayın sonunda 2 li tedaviye geçildi (Izoniyazid+rifampisin) Tedavi 6. ayın sonunda sonlandırıldı.

21 Çocukluk çağında TB

22 Türkiyede 2011 verilerine göre TB vakası var Vakaların yaklaşık % 5 i 0-14 yaş arası çocuklar

23 Dünya sağlık örgütü son değişiklikler eşliğinde yeni eğitim materyalleri yayınladı

24 Çocuklarda Tüberküloza maruziyet çok önemlidir ve hastalık gelişimi açısından araştırılmalıdır Çocuklarda TB enfeksiyonu sonrası hastalık geliştirme sıklığı % 43: İnfantlarda % 24: 1-5 yaş arası % 15: Adolesanlarda

25 Tüberkülozlu yetişkin ile temas eden çocukta tüberküloz hastalığı araştırılır Şikayetler- fizik muayene- PA AC grafisi TDT Patolojik Normal Açlık mide suyu ya da balgamda ARB ve TB kültürü Profilaksi Tedavi değerlendir

26 Tüberkülozda tanı 2 ye ayrılarak incelenir 1- Kesin tanı: Tüberküloz basilinin balgam ya da açlık mide suyunda kültürde üretilmesi 2- Muhtemel tanı: Aşağıdaki 2 ya da daha fazla kriteri taşıyanlar: Tüberkülozlu ile temas hikayesi, 2 haftadan uzun süren ve non spesifik tedaviye cevap vermeyen şikayetler (öksürük, iştahsızlık, tartı alamama, terleme) Tüberkülin deri testi: >= 10 mm (BCG aşısı olmayanlarda), >=15 mm (BCG aşılılarda) TB ile uyumlu radyolojik bulguları olanlar

27 Çocukluk çağı TB de kesin tanı oldukça güçtür; Çocuklarda balgam çıkarmak ve değerlendirme için sıvı örnekleri alınması oldukça güçtür, Çocukluk çağı tüberkülozu genelde basil yükü daha az olan primer tüberkülozdur, Bakteriyolojik olarak vakaların sadece % 20 kadarında basil gösterilebilir ya da üretilebilir, Bu yüzden muhtemel TB tanısı çocuklarda daha çok konur, Non spesifik tedaviye cevapsız kronik şikayetler TB teması Tüberkülin deri testi pozitifliği Radyoloji: TB a ait spesifik bulgular (Kaviter lezyon gibi) Non-spesifik tedaviye cevapsız radyolojik bulgular bu hastalarda dikkatlice değerlendirilmelidir.

28 Vakamızda TB teması, nonspesifik tedaviye cevapsız klinik bulgular ve radyoloji eşliğinde hastamıza muhtemel TB tanısı konmuş ve patolojik olarak ta bu tanı güçlendirilmiştir.

29 Tedavi Hastalarımıza tedavi, Sağlık Bakanlığı Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi ne uygun şekilde yapılmaktadır

30 TB tanı ve tedavi rehberi, 2011

31 TB tanı ve tedavi rehberi, 2011

32 Vakamız pulmoner tutulum olmayıp sadece plevra tutulumu olduğu için ekstrapulmoner TB olarak sınıflandırılmıştır, Radyolojik olarak yaygın olduğundan 4 lü tedavi başlanmıştır, Klinik olarak solunum sıkıntısı vb durum yaratmadığından steroit tedavisi verilmemiştir,

33 TB tanı ve tedavi rehberi, 2011

34 Olgumuz tedavi sonucunda klinik ve radyolojik olarak tam olarak iyileşmiştir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz TÜBERKÜLOZ PLÖREZİ TANISINDA POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU, LÖWENSTEİN-JENSEN

Detaylı

BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI

BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI PS-1 BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI M. Bakır SAYĞAN, Fatih OCAK, İsmail CEYHAN, Salih CESUR, Gülnur TARHAN,

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 16 Poster Presentations P-001 [Kabul:Poster] [Acil Pediatri] Sabiha Şahin Çocuklarda karbonmonoksit zehirlenmelerinde laktat düzeylerinin Prognostik eğeri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TF Çocuk Sağlığı

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS 50. Türk Pediatri Kongresi P-00 Saçlı deride lokalize şişlik ile acil polikliniğine başvuran kız hasta: Olgu sunumu Çisem Aksu Limon, Ayşe Deniz Yücelten, Burak Tekin,

Detaylı

PERİTON DİYALİZİNDE KARŞILAŞTIĞIMIZ SORUNLAR. Dr.Mahmut YAVUZ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

PERİTON DİYALİZİNDE KARŞILAŞTIĞIMIZ SORUNLAR. Dr.Mahmut YAVUZ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı PERİTON DİYALİZİNDE KARŞILAŞTIĞIMIZ SORUNLAR Dr.Mahmut YAVUZ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı OLGU 1 57 yaşında erkek hasta, Polikistik böbrek hastalığına sekonder KRY, 9 yıldır SAPD

Detaylı

Olgular. Dr. Ç.Banu ÇETİN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Olgular. Dr. Ç.Banu ÇETİN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgular Dr. Ç.Banu ÇETİN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu (I) YT:25.05.2012 39 yaş,kadın Bilinç bulanıklığı, bulantı-kusma, ateş yüksekliği 2 gün önce başlayan ateş, bulantı-kusma, sinirlilik

Detaylı

PLEVRAL EFÜZYONLAR. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

PLEVRAL EFÜZYONLAR. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD PLEVRAL EFÜZYONLAR Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD GİRİŞ Plevra paryetal ve visseral olmak üzere ikiye ayrılır. Paryetal plevra toraks iç yüzünü kaplar.

Detaylı

5-24 AY ARASI SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA BCG AŞISININ TÜBERKÜLİN DERİ TESTİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

5-24 AY ARASI SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA BCG AŞISININ TÜBERKÜLİN DERİ TESTİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Dr. Savaş İNAN 5-24 AY ARASI SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA BCG AŞISININ TÜBERKÜLİN DERİ TESTİNE

Detaylı

Diş Çekimine İkincil Gelişen Septik Pulmoner Emboli

Diş Çekimine İkincil Gelişen Septik Pulmoner Emboli J Kartal TR 2011;22(2):79-83 doi: 10.5505/jkartaltr.2011.23855 OLGU SUNUMU CASE REPORT Diş Çekimine İkincil Gelişen Septik Pulmoner Emboli Septic Pulmonary Embolism Secondary to Tooth Extraction Coşkun

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

HASTA BİLGİLERİ Yaş : 45 yaş Cinsiyet : Erkek Memleketi : Kırşehir Mesleği : İşsiz 2

HASTA BİLGİLERİ Yaş : 45 yaş Cinsiyet : Erkek Memleketi : Kırşehir Mesleği : İşsiz 2 1 HASTA BİLGİLERİ Yaş Cinsiyet Memleketi Mesleği : 45 yaş : Erkek : Kırşehir : İşsiz 2 HASTA HİKAYESİ Başvurmadan bir ay önce (2.Ocak.2014 ) karın ağrısı Devlet Hastanesine başvuruyor Böbrek taşı düşürdüğü

Detaylı

Kırkbir yaşında, evli, terzilikle geçimini sağlayan, iki çocuklu, Samsun da yaşamakta

Kırkbir yaşında, evli, terzilikle geçimini sağlayan, iki çocuklu, Samsun da yaşamakta SORUN VAKA Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:184-190 Akut kolesistit/kolanjit klinik tablosuyla baflvuran bir hematolojik malignite olgusu Gülflen Özkaya 1, Kemal A baht 2, Arzu Topeli skit 3, Ayflegül Üner

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

Çocuklarda ekstrapulmoner tüberküloz hastalığının tanı ve tedavisi

Çocuklarda ekstrapulmoner tüberküloz hastalığının tanı ve tedavisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014; 57: 109-122 Derleme Çocuklarda ekstrapulmoner tüberküloz hastalığının tanı ve tedavisi Semra Şen 1,*, Zümrüt Şahbudak Bal 1, Fadıl Vardar 2 Ege Üniversitesi

Detaylı

Akut Lösemiler. 86 XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. 86 XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Akut Lösemiler Bildiri: 73 Poster No: P000 ADOLESAN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİSİNDE İNDÜKSİYONDA YÜKSEK DOZ STEROİD KULLANIMI İLE ARTMIŞ SAĞKALIM: Şule Ünal, Aytemiz Gürgey, Selin Elmas, Sevgi Yetgin, Murat

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 21 P-001 Tipi: Poster Kategori: Kardiyoloji SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİLİ YENİDOĞAN BİR OLGU Şenol Bozdağ, Şirin Güven, Nesrin Kılıçaslan, Taner Yavuz*, Hasan Tekkuş, Mustafa Özgür Toklucu Ümraniye Eğitim

Detaylı

TÜBERKÜLOZ. Dr.Haluk C.Çalışır

TÜBERKÜLOZ. Dr.Haluk C.Çalışır TÜBERKÜLOZ Dr.Haluk C.Çalışır Doğal Gelişim: Tüberküloz hastalığı insanlık tarihi kadar eskidir. Eski Mısır Mumyalarında hastalığa ait izler saptanmıştır. Mycobacterium tuberculosis in, bir başka mikobakteri

Detaylı

E. ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜBERKÜLOZU

E. ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜBERKÜLOZU E. ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜBERKÜLOZU Çocukluk çağı tüberkülozu, toplumda TB enfeksiyonunun yayılmasının sürdüğünün bir göstergesi olarak alınmalıdır. Her çocukluk çağı TB olgusunun ayrıntılı bir temaslı muayenesi

Detaylı

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Klinik İpuçları*

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Klinik İpuçları* Hazırlayan: Mustafa Hacımustafaoğlu, Bursa * Bu sayfaya, konusunda uzman akademisyenlerin Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları radyolojisi ile ilgili ve kısa klinik bilgileri de içeren konusunda klinik açıdan

Detaylı

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi. Poster Sunumları

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi. Poster Sunumları Türk Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi Poster Sunumları AKCİĞER PATOLOJİSİ P00 A spicular pulmonary mass mimicking a secondary metastatic lesion Arjana Hamdi Sina, Dafina Pali Todri, Hasan Sulejman Hafizi

Detaylı

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Tiroid Lenfoması ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Androjen Salgılayan Sürrenal Adenom Von Hippel Lindau Hastalığı Diabetes Inspidus Paratiroid Karsinomu Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz ISBN: 978-605-63575-3-4

Detaylı

VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ

VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Verem Hastalığının başka ismi var mıdır? Evet. Tıpta tüberküloz olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca halk arasında ince hastalık, ciğerlerinde

Detaylı

Olgu Sunumu / Case Report Nadir Bir Antite: Nazofarenks Tüberkülozu (5 Olgu Nedeniyle)

Olgu Sunumu / Case Report Nadir Bir Antite: Nazofarenks Tüberkülozu (5 Olgu Nedeniyle) ISSN 1300-2961 Tüm hakları saklıdır, tamamen ve kısmen tıpkıbasımı yasaktır Olgu Sunumu / Case Report Nadir Bir Antite: Nazofarenks Tüberkülozu (5 Olgu Nedeniyle) A Rare Entity: Nasopharyngeal Tuberculosis

Detaylı

Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Editörden Editorial YAYIN KURULU Editör Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye Sevgili meslektaşlarımız, Ömer Faruk BEŞER Sağlık Bakanlığı Okmeydanı

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ ANKARA, 2011 Sağl k Bakanl ğ Yay n No: 862 ISBN: 978-975-590-411-5 Bask : Başak Matbaac

Detaylı

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Sibel DORUK 1, Serpil BULAÇ 2, Can SEVİNÇ 2, Hakan Alp BODUR 3, Ayşe YILMAZ

Detaylı

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Tanımlama Akut karın, saatler içinde hızla ilerleme gösteren, her zaman olmamakla birlikte genellikle

Detaylı

KRONİK PARAPNÖMONİK AMPİYEMDE PULMONER DEKORTİKASYONUN SOLUNUM FONKSİYONLARI VE EDİNİLMİŞ HEMİTORAKS ASİMETRİSİ ÜZERİNE GEÇ DÖNEM ETKİLERİ

KRONİK PARAPNÖMONİK AMPİYEMDE PULMONER DEKORTİKASYONUN SOLUNUM FONKSİYONLARI VE EDİNİLMİŞ HEMİTORAKS ASİMETRİSİ ÜZERİNE GEÇ DÖNEM ETKİLERİ T.C. S.B. İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef : Doç. Dr. H.Semih Halezeroğlu KRONİK PARAPNÖMONİK AMPİYEMDE PULMONER DEKORTİKASYONUN SOLUNUM FONKSİYONLARI

Detaylı

ENDOKRİN VAKALAR 2012

ENDOKRİN VAKALAR 2012 ENDOKRİN VAKALAR 2012 Derginin Sahibi Prof. Dr. Sadi Gündoğdu Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği adına Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ ve METABOLİZMA DERNEĞİ Meşrutiyet Cad.,

Detaylı