Not: Tasarı Başkanlıkça; tali olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, esas olarak da Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmiştir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Not: Tasarı Başkanlıkça; tali olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, esas olarak da Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmiştir."

Transkript

1 D ö n e m : 23 Yasama Yılı: 4 TBMM (S. Sayısı: 487) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/808) Not: Tasarı Başkanlıkça; tali olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, esas olarak da Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmiştir. TC. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 11/02/2010 Genel Müdürlüğü Sayı: B KKG 0.10/101-12/602 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 1/2/2010 tarihinde kararlaştırılan "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. Gereğini arz ederim. GENEL GEREKÇE Recep Tayyip Erdoğan Başbakan Değişiklik Türkiye çok genç nüfusa sahip olup, bu genç nüfusun yükseköğretime önemli bir talebi bulunmaktadır. Türkiye'de eğitim-öğretim yılında üniversitelerin açıköğretim ve diğer yükseköğretim kurumları hariç önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda eğitim gören toplam öğrencinin 'si vakıf üniversitelerinde eğitim-öğretim yapmaktadır. Devlet kaynakları ile değil kendi yarattıkları kaynaklarla kazanç amacı gütmeden, vakıflar tarafından kanunla kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip vakıf üniversiteleri Türk yükseköğretiminin ayrılmaz bir parçası ve önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu Tasan ile kurulacak yeni vakıf yükseköğretim kurumları, Türkiye'nin genç nüfusunun yükseköğrenim talebini karşılamakta yardımcı olacaktır. Tasarı, bu amaçla hazırlanmıştır. MADDE GEREKÇELERİ Madde 1- Madde ile; İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Han, Sinan Ağa Bin Abdunahman, Nurbanu Valide Sultan, Hatice Sultan ve Hacı Abdülaziz Ağa Mazbut Vakıfları adına Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından "Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi", Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "İstanbul Ön Asya Üniversitesi", Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından "Süleyman Şah Üniversitesi", Samsun' da Başarı Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı ile Tanrıverdi Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından müştereken "Canik Başarı Üniversitesi" adıyla dört adet vakıf üniversitesi kurulmaktadır. Madde 2- Yürürlük maddesidir. Madde 3- Yürütme maddesidir.

2 -2- Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Esas No.: 1/808 4/3/2010 Karar No.: 23 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Başkanlığınızca 19/2/2010 tarihinde tali komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen 1/808 esas numaralı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 3/3/2010 tarihli 27 nci toplantısında Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ile Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katılımlarıyla görüşülmüştür. Tasarı ile İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Han, Sinan Ağa Bin Abdurrahman, Nurbanu Valide Sultan, Hatice Sultan ve Hacı Abdülaziz Ağa Mazbut Vakıfları adına Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul'da Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul Ön Asya Üniversitesi, İstanbul'da Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Süleyman Şah Üniversitesi ve Samsun'da Başarı Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı ile Tanrıverdi Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından Canik Başarı Üniversitesi adlarıyla 4 vakıf üniversitesinin kurulması öngörülmektedir. Tasarının geneli üzerinde Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, 1984 yılında kurulmaya başlayan vakıf üniversitelerinin artan sayıları ve büyüyen öğrenci kapasiteleriyle ülkemizin genç nüfusunun yükseköğrenim talebinin karşılanmasında önemli bir rol üstlendiklerini, 2002 yılı itibariyle 53'ü Devlet 23'ü vakıf olmak üzere 76 olan üniversite sayısının bugün 94'ü Devlet 45'i vakıf olmak üzere 139'a ulaştığını, Tasarı ile kurulması öngörülen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile daha önce Komisyonda kabul edilen Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesinin, mazbut vakıflar adına Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kurulduğunu, 2002 yılına kadar kurulan vakıf üniversiteleri üç büyük ilde toplanmışken bu tarihten sonra kurulan 22 vakıf üniversitesinin 7'sinin 3 büyük il dışında kurulduğunu ifade etmiştir. Tasarının geneli üzerinde Komisyon üyelerimiz tarafından, - Dünyada gelişmiş ülkelerde yükseköğrenim oranı %60'ı bulmasına karşın ülkemizde bu oranın %20 civarında bulunduğu ve bu oranın yükselmesi gerektiği, - Üniversitelerin sayısının ve öğrenci kontenjanlarının artırılmasının üniversite mezunu işsiz sayısının artmasına yol açtığı ve bu çerçevede ülkemizde çok sayıda eğitim fakültesi mezunu işsiz bulunmaktayken yeni kurulan üniversitelerde eğitim fakültesi açılmasının işsiz sayısını artıracağı ve kaynak israfına yol açacağı, - Son yıllarda vakıf üniversitelerinin sayısında büyük artış gözlendiği, kurucu vakıfların mali yapıları ve üniversiteye tahsis ettiği arazilerin üniversitenin kurulması ve öğretim hayatını devam ettirebilecek kapasitede bulunup bulunmadığının iyi incelenmesi gerektiği,

3 -3- - Kurulacak vakıf üniversiteleri ile ilgili kuruluş gerekçeleri, açılacak fakülte ve bölümler, vakfın mali yapısı, üniversitenin kuruluşu için ayrılan kaynak ve tahsis edilen arazilerle ilgili bilgi ve değerlendirmeleri içeren bir raporun Hükümet veya Yükseköğretim Kurulu tarafından Komisyonumuza sunulmasının Komisyon üyelerinin bilgilenmesi açısından faydalı olacağı, - Anayasanın yükseköğretim kurumlarını düzenleyen 130 uncu maddesine göre vakıfların kazanç amacı gütmeden üniversite kurabilecekleri şarta bağlanmışken, uygulamada, vakıf üniversitelerinin faaliyetlerinde kâr amacı taşımadıklarını söylemenin mümkün olmadığı, - Kurulan çok sayıda vakıf üniversitesinin akademik kadro ihtiyacını mevcut Devlet üniversitelerinden karşıladıkları ve bu durumun Devlet üniversitelerinin öğretim üyelerinin çoğunu kaybetmesine yol açtığı, yönünde görüş ve eleştirilerde bulunulmuştur. Komisyon üyelerimiz tarafından belirtilen hususlara Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ve Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili tarafından verilen ek açıklama ve cevaplarda, - Üniversitelerde yeni kurulacak eğitim fakültelerinde, okul öncesi eğitim ve engelli eğitimi gibi ülkemizde öğretmen açığı bulunan bölümlerin açılmasına izin verildiği, - Yükseköğretim Kurulu tarafından bir vakıf üniversitesinin kurulması ile ilgili müracaatta bulunulduğunda dosyanın Kurul bünyesinde bulunan Vakıf Komisyonu tarafından yerinde yapılan ziyaretlerle, kurucu vakfın beyan edilen mal varlığı, kampus için tahsis edilen araziler ve imar durumlarının ayrıntılı olarak incelendiği ve yapılan incelemeyi takiben başvurunun Genel Kurul'da görüşüldüğü, - Yükseköğretim Kurulu tarafından son zamanlarda mal varlığı 15 milyon Liranın altında bulunan vakıfların üniversite kurma yönünde yaptığı başvuru dosyalarının iade edildiği; Kurucu vakıfların kampus arazilerini imar durumları eğitim alanı olarak belirlenmiş olarak mülkiyet veya intifa hakkına sahip biçimde göstermelerinin şart olarak arandığı, - Tasarı ile İstanbul Ön Asya Üniversitesini kuracak Türkiye Diyanet Vakfının 263 milyon Lira, Süleyman Şah Üniversitesini kuracak Sistem Eğitim ve Kültür Vakfının 45 milyon Lira ve Canik Başarı Üniversitesini kuracak Başarı Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfının 23 milyon Lira mal varlığının bulunduğu, - Üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "Öğretim si Yetiştirme Projesi" yürütüldüğü ve proje kapsamında 2000 araştırma görevlisi kadrosunun Bütçe Kanununa eklenmek üzere olduğu, ifade edilmiştir. Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerin ardından, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca benimsenerek, Tasarının maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kararlaştırılmıştır. Tasarının çerçeve 1 inci maddesi, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin kurulmasını öngören ek 118 inci maddenin ikinci fıkrasına ülkemiz ve İspanya tarafından Başbakanlar düzeyinde yürütülen "Medeniyetler İttifakı Projesi" çerçevesinde yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılması suretiyle Projeye akademik destek sağlamak üzere (g) bendi olarak "Medeniyetler İttifakı Enstitüsü" eklenerek kabul edilmiştir.

4 -4- Tasannın yürürlüğe ilişkin 2 ve yürütmeye ilişkin 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. Tasarının tümü yapılan değişikliklerle oya sunulmuş ve Komisyonumuzca oyçokluğuyla kabul edilmiştir. Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. Başkan Başkanvekili Sözcü Mehmet Sağlam Necat Birinci Yüksel Özden Kahramanmaraş Kâtip Fetani Battal İstanbul Avni Erdemir Muğla Abdurrahman Arıcı Bayburt Amasya Antalya Ahmet Duran Bulut Balıkesir Fatma Nur Serter İstanbul Cemal Taşar Bitlis Durdu Özbolat Kahramanmaraş Beytullah Asil Eskişehir Sami Güçlü Konya Akif Akkuş Ömer İnan İbrahim Mete Doğruer Mersin Mersin Osmaniye Abdurrahman Dodurgalı Hamza Yer likaya Osman Kılıç Sinop Sivas Sivas Engin Al tay Sinop (Muhalefet şerhimiz ektedir) Özdal Üçer Van

5 -5- MUHALEFET ŞERHİ Mevcut 45 adet Vakıf Üniversitesinin büyük bir kısmı beklenen atılımı yapamamış ve kontenjanları boş kalmıştır. Bunun en önemli nedeni gerekli fiziki alt yapı eksiklikleri ile birlikte akademik kadro sorunudur. Yükseköğretim Kurulunun Komisyona yeni açılacak üniversitelerle ilgili gerekli yeterli bilgi ve belgeleri ısrarla vermemesi, açılan çeşitli fakülte ve bölümlere ilişkin bir insan gücü planlaması yapılmaması, öğretim elemanı yetiştirme sürecinin belirtilmemesi gibi nedenler yeni açılacak vakıf üniversiteleri konusunda grubumuzda kuşkular uyandırmaktadır. Prensipte vakıf üniversitelerinin kurulmasına, gelişmesine, yükseköğretimde okullaşma oranının artırılmasına her zaman destek vermekle birlikte vakıfların mali ve yönetsel portföyleriyle ilgili komisyonumuza gerekli aydınlatıcı bilgi verilmesinden ısrarla kaçınılması çekincelerimizi güçlendirmektedir. Kaldı ki Milli Eğitim Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun da gerekli ve yeterli eşgüdüm içerisinde olmadığı da toplantıda açıkça ortaya çıkmıştır. Toplantı yönetiminde Komisyon başkanının çerçeve 1 inci madde içindeki 4 ek maddeyi tek madde gibi görüştürmesi ve önergeleri madde üzerindeki görüşmelerden önce işleme alması da toplantının içtüzük hükümlerine aykırı olarak gerçekleşmesine neden olmuştur. Yukandaki nedenlere ek olarak komisyonun bir tasdik mercii gibi görülmesi nedeniyle muhalifiz. Engin Altay Sinop Durdu Özbolat Kahramanmaraş Fatma Nur Serter İstanbul

6 -6- MUHALEFET ŞERHİ Ülkemizde genç nüfusun önemli bir bölümünün yükseköğretime talebi bulunmakta, bu talebin önemli bir bölümü malesef karşılanamamaktadır. Ülkemizde talebi karşılanmayan gençlerimizin hatırı sayılı bir bölümü yükseköğrenim ihtiyacını karşılamak gayesi ile yurt dışındaki üniversitelere gitmektedirler. Türk yükseköğretimi içerisinde önemli bir yeri olan vakıf üniversitelerinin kurulması bu açıdan çok önemlidir ve desteklenmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak vakıf üniversitelerinin kurulmasını destekliyor ve teşvik ediyoruz. Ancak Anayasamızın 130'uncu maddesinde "Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla vakıflar tarafından, devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabilir. Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir." demektedir. Yükseköğretim Kurulu yaptığı çalışmalar ve değerlendirmelerle ilgili hiçbir hususu komisyon üyeleri ile paylaşmamış, komisyon çalışmaları esnasında verilen bilgiler çok eksik kalmış, komisyon üyeleri bilgilenmemiştir. Ülkemizde mühendislik eğitimi veren programlarda öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı Avrupa ortalamasının iki katından fazladır. Bu durumun öğretim kalitesini, uzun vadede mühendislik hizmetlerinin niteliğini daha da olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır. Ülke gereksinimi, iş ve istihdam imkanları araştırılmamıştır. Geleceğe yönelik hedef ve planlama yapılmamıştır. Tasarının 1 inci maddesiyle 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunuma eklenen ek madde 119'un (c) bendi ve ek madde 121'in (ç) bendi ile İstanbul Ön Asya Üniversitesi ve Canik Başarı Üniversitesinde kurulması öngörülen eğitim fakültelerinin hâlen mevcut üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olan binlerce işsiz öğretmen adayının bulunması sebebiyle yeni kurulacak eğitim fakültelerinin açılmasına gerek olmadığı düşüncesiyle muhalifiz. Prof. Dr. Akif Akkuş Ahmet Duran Bulut Beytullah Asil Mersin Balıkesir Eskişehir

7 -7- MUHALEFET ŞERHİ Çarşamba günü yapılan komisyon toplantısında görüşülen 1/808 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına ilişkin muhalefet şerhidir. Özdal Üçer Van GEREKÇE Ülkemizde okuma oranının artmasıyla birlikte üniversite talebinin arttığı bir dönemde, yasal boşlukların oluşturduğu olanaklar doğrultusunda art arda kurulmaya başlanan vakıf üniversiteleri, adeta toplumun eğitim ihtiyacının karşılanması gibi lanse edilmektedir. Özel bir statüde kurulan bu üniversiteler kamu kurumuymuş gibi kamu kaynaklarını kullanabilmekte, devlet eliyle zengin yaratmaktadır. Fakat devletin eğitim kurumları niteliğindeki devlet üniversiteleri, büyük ekonomik sıkıntılar içerisinde kıvranmakta ve eğitim gereken düzeyde verilememektedir. Vakıf üniversiteleri şirket mantığıyla kurulmakta olup gelir gider dengesini de üniversiteyi kuranların kâr çıkarları doğrultusunda yapmaktadır ki; bu da vakıf üniversitelerinin toplumun eğitim ihtiyacını karşılamayı hedeflemediğini, tersine toplumun eğitim ihtiyacı üzerinden zenginleşmeyi hedeflediğini göstermektedir. Dört yeni Vakıf Üniversitesinin kurulması için hazırlanan bu yasa tasarısı incelendiğinde Meclis yasama faaliyetinin ne derece ciddiyetten uzak yürütüldüğü anlaşılacaktır. Üniversiteleri kuracak vakıflar ve kurulacak üniversiteler hakkında komisyona herhangi bir bilgi verilmemiştir. Bir yerlerden sipariş alınmış gibi, oldu bittiye getirilerek tek bir maddede dört üniversitenin kuruluşunu sağlamak, yasama tekniği açısından doğru olmamakla beraber kurulacak üniversitelerin hamisi olan vakıflarla ilgili değişik kuşkulara da neden olmaktadır.

8 -8- HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞ KİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YA PILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. "Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi EK MADDE 118- İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Han, Sinan Ağa Bin Abdurrahman, Nurbanu Valide Sultan, Hatice Sultan ve Hacı Abdülaziz Ağa Mazbut Vakıfları adına Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur. a) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden, b) Edebiyat Fakültesinden, c) Güzel Sanatlar Fakültesinden, ç) Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulundan, d) Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünden, f) Güzel Sanatlar Enstitüsünden, İstanbul Ön Asya Üniversitesi EK MADDE 119- İstanbul'da Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Ön Asya Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur. a) Edebiyat Fakültesinden, b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden, c) Eğitim Fakültesinden, MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞ KİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YA PILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. "Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi EK MADDE 118- İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Han, Sinan Ağa Bin Abdunahman, Nurbanu Valide Sultan, Hatice Sultan ve Hacı Abdülaziz Ağa Mazbut Vakıfları adına Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlanna ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur. d) Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünden, a) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden, b) Edebiyat Fakültesinden, c) Güzel Sanatlar Fakültesinden, ç) Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulundan, f) Güzel Sanatlar Enstitüsünden, g) Medeniyetler İttifakı Enstitüsünden, İstanbul Ön Asya Üniversitesi EK MADDE 119- İstanbul'da Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Ön Asya Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur. a) Edebiyat Fakültesinden, b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden, c) Eğitim Fakültesinden,

9 -9- (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden, d) Yabancı Diller Yüksekokulundan, f) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, Süleyman Şah Üniversitesi EK MADDE 120- İstanbul'da Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Süleyman Şah Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur. a) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden, b) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden, c) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinden, ç) Fen Bilimleri Enstitüsünden, d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, Canik Başarı Üniversitesi EK MADDE 121- Samsun'da Başarı Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı ile Tanrıverdi Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından müştereken 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Canik Başarı Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur. a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden, b) Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinden, (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden, d) Yabancı Diller Yüksekokulundan, f) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, Süleyman Şah Üniversitesi EK MADDE 120- İstanbul'da Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Süleyman Şah Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur. b) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden, c) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinden, a) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden, ç) Fen Bilimleri Enstitüsünden, d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, Canik Başarı Üniversitesi EK MADDE 121- Samsun'da Başarı Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı ile Tanrıverdi Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından müştereken 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Canik Başarı Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur. a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden, b) Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinden,

10 -10- (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) c) Fen-Edebiyat Fakültesinden, ç) Eğitim Fakültesinden, d) Fen Bilimleri Enstitüsünden, " MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) c) Fen-Edebiyat Fakültesinden, ç) Eğitim Fakültesinden, d) Fen Bilimleri Enstitüsünden, " MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Recep Tayyip Erdoğan Başbakan Devlet Bak. ve Başb. Yrd. C. Çiçek M. Aydın M. Z. Çağlayan S. A. Kavaf Millî Savunma Bakanı Devlet Bak. ve Başb. Yrd. B. Arınç H. Yazıcı F. Çelik C. Yılmaz İçişleri Bakanı Devlet Bak. ve Başb. Yrd. A. Babacan F N. Özak E. Bağış Adalet Bakanı S. Ergin Dışişleri Bakanı M. V. Gönül B. Atalay A. Davutoğlu Maliye Bakanı M. Şimşek Sağlık Bakanı R. Akdağ Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı O. Dinçer Millî Eğitim Bakanı N. Çubukçu Ulaştırma Bakanı B. Yıldırım Sanayi ve Ticaret Bakanı N. Ergün Bayındırlık ve İskân Bakanı M. Demir Tarım ve Köyişleri Bakanı M. M. Eker En. ve Tab. Kay. Bakanı T. Yıldız Kültür ve Turizm Bakanı E. Günay Çevre ve Orman Bakanı V. Eroğlu

TBMM (S. Sayısı: 416)

TBMM (S. Sayısı: 416) Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 416) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye'de Bir Türk-İtalyan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 319)

TBMM (S. Sayısı: 319) Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 319) Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabu Kaynaklar, Bilgi ve

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 29 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA Sayı : 28396 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3584 Ekli 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak

Detaylı

SIRA SAYISI: 705 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 705 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 705 Eskişehir Milletvekili Salih Koca ve Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile 6 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Sayı : 28477 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 13-26 Ekim 2009 Yayımlandığı Tarih 27 Ekim 2009 Sayı 427 İÇİNDEKİLER - Radyo,

Detaylı

Dönem: 23 Yasama Yılı: 2

Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 51) Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/436)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28943 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5884 5809

Detaylı

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 688 Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 2 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27450 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15720 Ekli Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Temmuz 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29424 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7755 Gelir

Detaylı

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu Türkiye Büyük Büyük Millet Meclisi 24. 1. 1. ve ve 2. 2. 12 12 Haziran 2011 2011 4 Temmuz 4 2012 2012 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 24. DÖNEM YASAMA YILI YASAMA, DENETİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 12 Haziran

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ Sabri KAYA İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri GİRİŞ Türkiye nin yerel yönetim sisteminin önemli bir parçası olan il özel idarelerinin

Detaylı

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 476 ONUNCU KALKINMA PLANININ (2014-2018) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA SUNULDUĞUNA DAİR BAŞBAKANLIK TEZKERESİ İLE PLAN

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 MİSYON ve VİZYON... 3 GÖREV (MİSYON)... 3 UZGÖRÜ (VİZYON)... 3 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 4 TARİHÇE... 4 MEVZUAT...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 MİSYON ve VİZYON... 3 GÖREV (MİSYON)... 3 UZGÖRÜ (VİZYON)... 3 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 4 TARİHÇE... 4 MEVZUAT... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 MİSYON ve VİZYON... 3 GÖREV (MİSYON)... 3 UZGÖRÜ (VİZYON)... 3 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 4 TARİHÇE... 4 MEVZUAT... 8 TEŞKİLAT YAPISI... 1 YÖNETİM ve İÇ KONTROL SİSTEMİ... 11 YETKİ,

Detaylı

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 335)

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 335) Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 335) İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek ve 20 Milletvekili ile Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve 26 Milletvekilinin; Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/1985 Ekli Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 24/5/2011 tarihli ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ. ve TRB1 BÖLGESİNDE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KURULABİLİRLİĞİ

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ. ve TRB1 BÖLGESİNDE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KURULABİLİRLİĞİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ve TRB1 BÖLGESİNDE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KURULABİLİRLİĞİ Hazırlayan: Dr. Sertaç HOPOĞLU- Uzman Fırat Kalkınma Ajansı Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi MALATYA, EKİM 2012

Detaylı

OMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

OMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Aralık 2014 OMÜ SGDB Grafik Tasarım: Sinan İME En mühim en esaslı nokta eğitim meselesidir. Eğitimdir ki bir millet ya hür, müstakil, şanlı, yüksek bir cemiyet

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 20. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 20. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 20. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar 15 Aralık 2009 TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Toplantı Salonu Ankara Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Hakkında

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I. GENEL BİLGİLER 2 A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 3 B. YETKİ,

Detaylı

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı...

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı... İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı...6 2. Örgüt Yapısı... 10 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-251 01 Temmuz 2005 Sayı : 2005-07

Detaylı