Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD"

Transkript

1 Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD

2

3 PD NEDİR?

4 TARİHÇE 1744 İlk parasentez ve peritoneal lavaj

5 TARİHÇE 1923 İlk Peritoneal Diyalizi, Georg Hanter

6 TARİHÇE

7 TARİHÇE

8 TARİHÇE Robert Popovich ve Jack Moncrief

9 Sağlık politikası nedeni ile Hasta isteği ile Bilimsel kanıtlar nedeni ile

10 Sağlık politikası nedeni ile Hasta isteği ile Bilimsel kanıtlar nedeni ile

11

12

13 DÜNYADA PD UYGULAMALARI 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 84% 43% 39% 27% 23% 21% 18% 9% 9% 9% 8,5% 8% 5%

14 %

15 Dünyada diyaliz hastaları Orta Afrika da diyaliz hastaları Kuzey Afrika da diyaliz hastaları Fresenius Medical Care ESRD patients in 2007: a global perspective, 2008

16

17 * Türk Nefroloji Derneği Kayıt Verileri 2012

18 TND Kayıt Sistemi Sağlık Bakanlığı Verisine Göre Düzeltilmiş Hemodiyaliz Periton diyalizi Transplantasyon % 82,3 % 7,7 % 9,9 Toplam *pediatrik vakalar dahil

19 Geri ödeme politikası ilk önce PD prensibi Hastanın sosyal güvencesi Faturalandırma/geri ödeme SUT a uygunluk PD nin getirisi, zahmeti, puanı!!!

20 Sağlık politikası nedeni ile Hasta isteği ile Bilimsel kanıtlar nedeni ile

21 DİYALİZ TEDAVİSİNİN SEÇİMİ Hastanın HD makinasına bağlı olmaksızın yaşamını daha aktif sürdürme isteği HD ünitesinin uzağında oturmak HD için gerekli olan damar yolunun sağlanamaması Ciddi kalp yetmezliğinin varlığı 5 yaşından küçük çocuklar

22 DİYALİZ TEDAVİSİNİN SEÇİMİ Diyete uyumu zor Diyabetes mellitus HIV pozitifliği Hepatit Sürekli seyahat zorunluluğu İğne korkusu

23 DİYALİZ TEDAVİSİNİN SEÇİMİ Tedavi hasta tarafından uygulanır Hasta kendini daha iyi hisseder Diyaliz merkezine bağımlı değildir Ev ortamında uygulama kolaylığı

24 Sağlık politikası nedeni ile Hasta isteği ile Bilimsel kanıtlar nedeni ile

25 Kanada da kişilik bir çalışma PD hastalarında HD e göre düzeltilmiş mortalite hızı %27 daha düşük PD ve HD hastaları arasında mortaliteyi belirleyen faktörler tamamen aynı (renal replasman tedavisinden bağımsız) Fenton et al.

26 USRDS veritabanı 99,048 HD ve 18,110 PD hastası Non-diyabetik hastalarda mortalite riski PD grubunda HD grubundan daha iyi PD tedavinin ilk 2 yılı için daha iyi mortalite hızına sahip Collins et al.

27 822 ardışık SDBY hastası Ortalama izlem süresi 24 ay RR: PD ve HD için aynı Beklenen sağkalım açısından PD ve HD arasında fark yok

28 Tedaviye PD ile başlayıp daha sonra HD e transfer edilen hastaların sonuçları baştan beri HD uygulananlardan daha İYİ!

29 Tedavinin ilk 2 yılında PD tercihi sağkalım avantajı oluşturur Bu avantaj rezidüel renal fonksiyonların daha iyi korunmasına bağlı olabilir

30 USRDS 5 yıllık yaşam

31

32 Sağlık hizmetlerinde mükemmeliyet için gerekenler: Optimal biyomedikal sonuçlar Dikkatle gözetilen psikolojik durum Yakın zamanda tamamlanan çalışmaların odaklandığı konular: Hastanın tedaviden memnuniyeti Tedavinin hastanın hayat tarzı üzerine etkileri Diyalize giren hastaların hayat kalitesi

33

34 Cevap veren hasta oranı: 736 hastadan 656 sı (%89)

35 HASTA MEMNUNİYETİ PD hastalarında memnuniyet oranları belirgin olarak yüksek PD hastalarında tedaviden memnun olma % 85 HD hastalarında tedaviden memnun olma % 56

36 HASTA MEMNUNİYETİ PD hastaları HD hastalarına kıyasla tedaviden daha fazla memnun Bu sonuçlar yaş, ırk, eğitim seviyesi, evlilik durumu, tedavi merkezinden uzakta oturma ve hastanın tedavide kalma süresi gibi birçok faktöre göre düzeltme yapıldığında da değişmiyor Rubin HR et al. JAMA 2008

37 Amaç: Hemodiyaliz ve periton diyalizi hastalarının uygulanan tedaviden memnun olma düzeyini belirlemek

38 PD hastaları tedavilerinden daha memnun Hastalar tedavinin hayatları üzerindeki etkisinin PD de HD den daha az olduğunu düşünüyor HD hastaları PD hastalarına göre, tedaviyle ilgili olumsuzlukları nispeten daha çok bildiriyor

39 HD PD P Sayı QoL 60,4±18,0 61,2±18,9 AD Sorun yok HD / PD Hafif sorun HD / PD Fazla sorun HD / PD Mobilite 50 / / 56 1 / 2 AD Öz bakım 71 / / 16 5 / 10 AD Olağan aktivite 36 / / / 23 0,007 Ağrı 30 / / 53 6 / 8 AD Anksiyete 52 / / 46 6 / 6 AD Sağlık durumu 34 / / /14 AD P NDT 2004;19:

40 Hasta memnuniyetini araştıran çalışmalar hastanın tedaviyi nasıl algıladığına odaklanmakta... Birçok çalışmada PD hastaları HD hastalarına kıyasla tedavilerinden daha memnun görünmekte PD hasta hayatı üzerine daha az olumsuz etkiye sahip

41

42 Birçok çalışma PD hastalarında renal transplantasyon sonrası greft fonksiyonlarının daha iyi korunduğunu göstermiştir

43 Transplantasyon öncesi dönemde HD uygulanan hastalarda greft fonksiyon bozukluğuna daha sık rastlanmaktadır

44 HD hastalarına kıyasla PD hastalarında greft fonksiyonları daha az gecikmektedir

45 Transplantasyon sonrası ilk 10 yıl için: PD ve HD gruplarında greft ve hasta sağkalımı benzer bulunmuştur

46

47 Anemi iyi bilinen bir SDBY komplikasyonu Kardiyovasküler olaylar SDBY hastalarında başta gelen ölüm nedeni Anemi sol ventrikül hipertrofisi gelişimi için ciddi risk

48 ANEMİ Değişken Ünite RR P Hematokrit Her %3 artış 0.93 <0.001 Hematokritte her %3 lük artış ölüm riskinde %7 azalma sağlar

49

50 ,3 62,7 % ,8 26,5 21,9 10,8 0 Daha önce ESA kullanmış Halen ESA kullanıyor Hiç ESA kullanmamış Periton diyalizi Hemodiyaliz Türk Nefroloji Derneği Kayıt Verileri 2010

51 Yüzde ,8 n= , , Hiç ESA verilmeksizin hedefte ESA ile hedefte ESA ya direnç Türk Nefroloji Derneği Kayıt Verileri 2010

52

53 Günlük idrar volümündeki her 250 ml lik artış, rölatif ölüm riskinde % 36 lık bir azalma ile bağlantılıdır Haftalık 5L rezidüel glomerüler filtrasyon hızı mortalite riskini %12 ye kadar düşürmektedir

54 GFR de her 0.5 ml/dak artış ölüm riskinde %9 azalma anlamına gelir!

55 Su ve tuzun uzaklaştırılması yoluyla normovolemiyi sağlar Kan basıncı kontrolünde iyileşme sağlar Sol ventrikül hipertrofisini dengeler Beta 2- mikroglobülin içeren orta molekül klirensine katkı Bargman et al. J Am Soc Nephrol 12: , 2001

56 Daha iyi nutrisyonel durum İyileşmiş fosfor kontrolü Total çözünür madde klirensine ilave katkı İyileştirilmiş yaşam kalitesi Bargman et al. J Am Soc Nephrol 12: , 2001 Mehrotra Kopple Adv Renal Repl Ther 10: , 2003

57 REZİDÜEL RENAL FONKSİYON

58 Moist et al. J Am Soc Nephrol 2000

59 NECOSAD 2 çalışmasına katılan 522 (279 hemodiyaliz, 243 periton diyalizi) hastası Pre diyaliz renal fonksiyon 3., 6., 12. aylarda kontrol PD > HD Jansen et al Kidney Int 2002

60 REZİDÜEL RENAL FONKSİYON Almanya da tek merkezli prospektif çalışma 15 PD / 30 HD hastası Diyaliz başlangıcında 6.,12. ve 24. ayda RRF Lang SM et al. Perit Dial Int 2001

61 REZİDÜEL RENAL FONKSİYON HD hastaları iki gruba randomize edildi: Grup I Grup II : Biyouyumlu membran : Biyouyumsuz membran HD uygulaması: 3/hafta, her biri 4-5 saat Kan pompası hızı: ml/dak Diyalizat akım hızı: 500 ml/dak Lang SM et al. Perit Dial Int 2001

62 REZİDÜEL RENAL FONKSİYON RRF ölçütü olarak Kreatinin Klirensi hesaplandı

63 REZİDÜEL RENAL FONKSİYON Çalışma sonunda RRF de azalma hızı HD hastalarında iki kat daha fazla! 6. Ayda 12. Ayda PD 0.6 ml/dak 1.4 ml/dak HD 2.8 ml/dak 3.7 ml/dak Lang SM et al. Perit Dial Int 2001

64

65 PD hastalarında HBsAg pozitifliği HD e kıyasla anlamlı derecede düşüktür PD hastalarında anti-hcv pozitifliği HD e kıyasla anlamlı derecede düşüktür

66 Yüzde , ,4 5,7 0,6 HbsAg (+) Anti-HCV (+) HbsAg (+) ve Anti-HCV (+) HbsAg (-) ve Anti-HCV (-) Türk Nefroloji Derneği Kayıt Verileri 2010

67 Yüzde / Percent Prevalan (mevcut) PD hastalarında hepatit serolojisi Hepatitis serology in prevalent PD patients Yıl / Year HBsAg (+) Anti-HCV(+) Türk Nefroloji Derneği Kayıt Verileri 2010

68 PD hastalarında transfüzyon gereksinimi düşük PD daha izole ve ev ortamında yapılır PD de ekstrakorporiyal kan dolaşımına ihtiyaç duyulmaz Nasokomiyal transmisyon riski HD e göre düşük

69 Sağlık politikası nedeni ile Hasta isteği ile Bilimsel kanıtlar nedeni ile SON OLARAK

70 En iyi tedavi seçimi nedir?

71 Transplantasyon PD yetersiz ise diğer seçenekler HD gerekli ise damar giriş yolu Gokal R J Am Soc Nephrol 2002; 13:S104-16

72 194 hasta 223 hasta

73

74 Sağlık politikası nedeni ile Hasta isteği ile Bilimsel kanıtlar nedeni ile PD ÖNCE TERCİH EDİLMELİDİR

75 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon?

Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon? Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon? Savaş SİPAHİ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi KRONĠK BÖBREK HASTALIĞI-EVRELEME Evre Tanım GFH (ml/dk/1.73 m 2 ) 1 Böbrek hasarı 90 (Normal veya artmış GFH ile birlikte)

Detaylı

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi?

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Dr. Abdülkadir Ünsal ġiģli Hamidiye Etfal Eğitim AraĢtırma Hastanesi 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya 2013

Detaylı

Yoğun Bir Temponun Ardından...

Yoğun Bir Temponun Ardından... 4 8 9 Yıl 14, Sayı:48-49, 1 Mayıs 213 1 Ekim 213 8. ULUSLARARASI NEFROLOJİ TARİHİ DERNEĞİ (IAHN) KONGRESİ Anadolu Böbrek Vakfı Bu Yıl Büyük Bir Atılım içine Girdi 11-14 Eylül 214 tarihleri arasında Antik

Detaylı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz Normal Diyaliz İşlemi Kronik böbrek yetmezliği

Detaylı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011 KBY de Böbrek Yetmezliği 5

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

NOKTURNAL DİYALİZ Pratikte uygulanabilir mi?

NOKTURNAL DİYALİZ Pratikte uygulanabilir mi? NOKTURNAL DİYALİZ Pratikte uygulanabilir mi? Ercan Ok Ege Üniversitesi İzmir Son dönem böbrek hastalığı Seçkin sağaltım yöntemi transplantasyon Daha iyi ve daha uzun yaşam; daha düşük maliyet Sorun organ

Detaylı

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen Düzenleyen :Hem. Sevginar ŞENTÜRK : Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

Prof. F. Fevzi Ersoy, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D Nefroloji Bilim Dalı Antalya

Prof. F. Fevzi Ersoy, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D Nefroloji Bilim Dalı Antalya Prof. F. Fevzi Ersoy, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D Nefroloji Bilim Dalı Antalya Tartışılacak ana konular Dünya da genel olarak diyaliz tedavisinin geleceği? Periton diyalizi kullanımından

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI Dr. Zeki TONBUL Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak SUNU PLANI Antiagregan ilaçlar Genel popülasyonda antiagregan tedavi Diyaliz hastalarında

Detaylı

NEDEN EV HEMODĠYALĠZĠ? Dr. Sinan ERTEN Ġzmir Özel FMC Sevgi Hemodiyaliz Merkezi 23.10.2014 - Antalya

NEDEN EV HEMODĠYALĠZĠ? Dr. Sinan ERTEN Ġzmir Özel FMC Sevgi Hemodiyaliz Merkezi 23.10.2014 - Antalya NEDEN EV HEMODĠYALĠZĠ? Dr. Sinan ERTEN Ġzmir Özel FMC Sevgi Hemodiyaliz Merkezi 23.10.2014 - Antalya 1960 larda Ev Hemodiyalizi Kt/V ÖNCESĠ 20-40 saat/hafta merkezde hemodiyaliz : 24 hastanın 22 si ilaçsız

Detaylı

Sayın Meslektaşlarım, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları

Sayın Meslektaşlarım, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları 3 Yıl:, Sayı: -3, Temmuz - Ocak Ayla San Değerli Meslektaşlarım, Yeni yılınızı en iyi dileklerimle kutluyor, yılının dünyamıza ve ülkemize barış ve huzur getirmesi dileği ile sağlık, mutluluk ve başarılarla

Detaylı

KBY de ESA TEDAVİSİ. Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı. Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011

KBY de ESA TEDAVİSİ. Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı. Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011 KBY de ESA TEDAVİSİ Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011 KRONĠK BÖBREK YETERSĠZLĠĞĠ VE ANEMĠ K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic

Detaylı

KONU 17 DİYALİZ YETERLİLİĞİ. Taner ÇAMSARI

KONU 17 DİYALİZ YETERLİLİĞİ. Taner ÇAMSARI 109 KONU 17 DİYALİZ YETERLİLİĞİ Taner ÇAMSARI Hemodiyaliz ve periton diyalizi tedavilerinde yeterlilik kavramı son yıllarda öne çıkmıştır. 1970 li yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) amaç diyaliz

Detaylı

Nefroloji Dünyamızın İlk Yarı Yılına Bakış

Nefroloji Dünyamızın İlk Yarı Yılına Bakış 41 Yıl: 12, Sayı: 41, 1 Nisan - 1 Temmuz 2011 ULUSLARARASI B BREK VAKIFLARI FEDERASYONUÕ NUN (IFKF) 12. TOPLANTISI 4-7 NİSAN 2011 TARİHLERİ ARASINDA KANADA NIN VANCOUVER KENTİNDE DÜZENLENDİ Kanada nın

Detaylı

Önce Sağlık. Sayı 18 Kasım 2011 Aspirin Ücretsizdir ORGAN NAKLİ ÖZEL SAYISI. www.bobreknakliturkiye.net

Önce Sağlık. Sayı 18 Kasım 2011 Aspirin Ücretsizdir ORGAN NAKLİ ÖZEL SAYISI. www.bobreknakliturkiye.net Önce Sağlık Sayı 18 Kasım 2011 Aspirin Ücretsizdir ORGAN NAKLİ ÖZEL SAYISI w w w.gophastanesi.com.tr www.bobreknakliturkiye.net BÖBREK NAKİL MERKEZİ VERİCİLERİN ve ALICILARIN NAKİL HAZIRLIK TETKİKLERİNDEN

Detaylı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Postgrad Med J 2012;88:160e166 Renal replasman tedavisine başlama periyoduna göre Tip 1 DM hastalarında yaşam süresi

Detaylı

Dünya Nefroloji Kongresi (13-17 Mart 2015 Cape Town, Güney Afrika) Anadolu Vakfı 20. Yılını Doldurmanın Coşkusuyla Yoluna Devam Ediyor...

Dünya Nefroloji Kongresi (13-17 Mart 2015 Cape Town, Güney Afrika) Anadolu Vakfı 20. Yılını Doldurmanın Coşkusuyla Yoluna Devam Ediyor... Yıl 1, Sayı:, 1 Ocak - 1 Mayıs 1 Anadolu Vakfı. Yılını Doldurmanın Coşkusuyla Yoluna Devam Ediyor... 1. DÜNYA BÖBREK GÜNÜ'NDE HALKIMIZLA EL ELE Uluslararası Nefroloji Derneği (ISN) ve Uluslararası Böbrek

Detaylı

PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI NEFROLOJİ BİLİM DALI PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KONTRAST MADDE KULLANIMI. Prof. Dr. Galip Güz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (Nefroloji) AD, ANKARA

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KONTRAST MADDE KULLANIMI. Prof. Dr. Galip Güz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (Nefroloji) AD, ANKARA HEMODİYALİZ HASTALARINDA KONTRAST MADDE KULLANIMI Prof. Dr. Galip Güz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (Nefroloji) AD, ANKARA Radyokontrast Maddeler Radyokontrast madde (radyo opak madde);

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY Ender Hur 1, Melih Özışık 2, Cihan Ural 2, Gürsel Yıldız 3, Kemal Magden 1, Sennur Budak Kose 4, Furuzan Köktürk 5, M. Çağatay

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

Dr. Fatih Dede. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

Dr. Fatih Dede. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Dr. Fatih Dede Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Mortalite Evre 5D KBH Böbrek nakli Genel toplumla karşılaştırıldığında 6.5-7.9 1-1.5 United States Renal Data System (USRDS),2009

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Aritmiler ve Ani Kardiyak Ölüm. Dr. M. Tuğrul Sezer Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta

Hemodiyaliz Hastalarında Aritmiler ve Ani Kardiyak Ölüm. Dr. M. Tuğrul Sezer Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta Hemodiyaliz Hastalarında Aritmiler ve Ani Kardiyak Ölüm Dr. M. Tuğrul Sezer Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta HD Hastalarında Aritmi Sık karşılaşılan bir sorun % 68 88 indeatriyal aritmi

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

Editorial Review Board:

Editorial Review Board: 1 İnsülin tedavisinin anlaşılmasını kolaylaştırmak Tip 2 Diyabetli hastalarda insülin analogları ve hazır karışım insülin analogları neden, ne zaman ve nasıl kullanılmalıdır 2 Editorial Review Board: Barbara

Detaylı

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri Mevcut Durum ve Öneriler 2006 Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği adına hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Prof. Dr. Nurol ARIK Doç. Dr. Melda DİLEK HASTA EĞİTİM KİTAPÇIĞI Bu kitapçık genel eğitim amaçlıdır. Hastaların asıl olarak kendi hekimlerinin önerilerine uymaları gereklidir. KRONİK

Detaylı