İLEM İHTİSAS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLEM İHTİSAS PROGRAMI"

Transkript

1 İLEM İHTİSAS PROGRAMI BAHAR 2012 Son Başvuru Tarihi 8 Şubat 2012

2

3 İLMİ ETÜDLER DERNEĞİ Uzunca bir süreden beri Türkiye de sahih bir ilim ve düşünce geleneği nin tesis edilemediğine şahit olmak tayız. Yaşa nan bu buhranın sebebi medeniyetin köklerinden yaşanan kopuştur. İlmi geleneğimizi sürdüren ilim adamlarının yetişmesine zemin oluşturarak insanlığın sorunlarına çözüm üreten ilmi çalışmalar yapmak gayesiyle çalışmalarına yön veren İlmi Etüdler Derneği (İLEM) 2002 yılında kurul muştur. Hem çağın ruhunu hem de kendi medeniyetinin esaslarını kav rayacak dirayet ve feraset sahibi ilim adamının yetişmesi için İLEM bünyesindeki çalışmalar çok yönlü ve mukayeseli bir yaklaşımla yapılandırılmıştır. Bu kitapçıkta 2012 Bahar İhtisas Programı nın detayları yer almaktadır. Programdaki derslere ve okuma gruplarına tüm araştırmacı ve ilim adamlarını beklemekteyiz.

4 İLEM İHTİSAS PROGRAMI İlmi geleneğimizi sürdüren ilim adamlarının yetişmesine zemin oluşturarak insanlığın sorunlarına çözüm üreten ilmi çalışmalar yapmak gayesiyle 10 yıldır ilmi çalışmalar yapan İLEM de ihtisas çalışmaları dersler, okuma grupları, atölyeler ve eğitimlerle genişliyor Bahar döneminden itibaren başlayacak olan ihtisas programı ile katılımcıların alanlarındaki ilmî birikim ve tecrübelerini olgunlaştırmaları hedeflemektedir. Bu çerçevede 2012 Bahar İhtisas programında dokuz seminer, dokuz okuma grubu yer almaktadır. İhtisas seminerlerinde çeşitli alanlarda ilmi konular ele alınacaktır. Bu alanlarda çalışmalar yapan kişilerin devam edeceği bu seminerlerde eleştirel bir bakışın ve birikimin oluşturulması hedeflenmektedir. Alanında uzman isimlerin yürüteceği okuma gruplarında ise klasik isimler ve eserler çerçevesinde temel bir ilmi birikimin oluşturulması amaçlanmaktadır. Diğer taraftan programda sunumlar ve eğitimler de bulunmaktadır. Özgün ve nitelikli eserlerin akademik dolaşıma sokulmasına katkıda bulunmak, araştırmacının edindiği tecrübe ve bilgiyi paylaşmak ve tartışmak amacıyla sunumlar düzenlemektedir Bahar döneminden itibaren çalışmalarına yeni formatıyla devam edecek olan ihtisas programına lisansüstü düzeydeki öğrencilerin katılımı beklenmektedir.

5

6 Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya 8 Hafta / 1 Mart 15 Mayıs / Perşembe, 18:00 19:30 Katılım Şartları: Derste okunacak kitap ve makalelerin önceden okunup gelinmesi ve aktif katılım olması. Devam konusunda hassas ve istikrarlı olunması. Katılım 20 kişi ile sınırlıdır. Bu ihtisas dersi/semineri; İslam Siyaset Düşüncesinin kaynaklarından hareketle Müslüman filozof ve düşünürlerin inşa ettikleri teori ve modelleri değerlendirerek günümüz yönetim anlayışlarıyla karşılaştırmak suretiyle yeniden okuma ve anlamayı hedeflemektedir. Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nden alan Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya sırasıyla Şemsettin Günaltay ve Fikriyatı ve İsmail Hakkı İzmirli ve Felsefe başlıklı tezleri bitirmiştir yılında öğretim görevlisi olarak Cumhuriyet Üniversitesi nde başladığı akademik serüveni, Cumhuriyet Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi deneyimlerinden sonra bugün hala İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde İslam Felsefesi ABD Başkanı olarak devam etmektedir. Yayınlanan bazı eserleri, İzmirli İsmail Hakkı Hayatı, Eserleri, Görüşleri, Türkiye nin Modernleşme Sürecinde Şemseddin Günaltay, İhvân-ı Safâ nın Dinî ve İdeolojik Söylemi, Şems-Mevlânâ Dostluğu Benlik Duvarından Kerpiç Koparmak, Sayıların Gizemi ve Tasavvufun Dinamikleri İhvân-ı Safâ Modeli-, İlkçağ Felsefesi Tarihi dir.

7 Doç. Dr. Recep Alpyağıl 6 Hafta / 11 Şubat 17 Mart / Cumartesi, 14:30-16:00 Katılım Şartları: Ders kapsamındaki okumaları yapıp, aktif bir biçimde katılmak. Katılım 20 kişi ile sınırlıdır. Türkiye deki felsefe faaliyetlerine gelen-ek meselesi etrafında bir yaklaşım getirmek. Türkiye de uzun zamandır neden bir filozof çıkmadığı, neden felsefi bir gelenek bulunmadığı sorusu zaman zaman sorulagelmiştir. Bu soruya cevap vermek öncelikle geçmişle yüzleşmeyi, geçmişin felsefi birikimini ortaya koymayı gerektirir. Bu dersin amacı geçmişin birikimiyle tanışmak ve yüzleşmektir. Doç. Dr. Recep Alpyağıl İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesidir. Yayımlanan bazı kitap çalışmaları, Gelen-Eksel ve Çağdaş Metinlerle Din Felsefesine Dair Okumalar I, Türkiye de Bir Felsefe Gelen-ek-i Kurmaya Çalışmak -Feylesof Simalardan Seçme Metinler I-II, Türkiye de Otantik Felsefe Yapabilmenin İmkanı ve Din Felsefesi, Anlama Yolunda Felsefi Denemeler I-II, Derrida dan Caputo ya Dekonstrüksiyon ve Din dir.

8 Dr. A. Cüneyt Köksal 6 Hafta / 16 Şubat 22 Mart / Perşembe, 18:00-19:30 Katılım Şartları: İslam düşüncesi konularında okumalar yapmış olmak. Katılım 20 kişi ile sınırlıdır. Akıl; İslamî ilimlerin ve İslâm düşüncesinin her sahasını ilgilendiren en temel kavramlardan birisidir. İnsanın hem anlayıp idrak etmesinin, hem de eylemesinin temel ilkesi olarak akıl etrafında farklı perspektiflerden zengin bir birikimin oluşturulmuş olması tabiidir. Akıl bir yandan insanı diğer canlılardan ayırması ve onu ilâhî hitaba ve şer î mükellefiyetlere ehil kılması yönüyle dinî ilimlerin üzerinde önemle durduğu bir kavram olmuş, diğer yandan İslâm öncesi düşünce geleneklerinde ve bu meyanda antik Yunan düşüncesinde yoğun bir tefekkürün konusu olmuş ve bu birikim İslâm düşüncesini çeşitli yönleriyle etkilemiştir. Aklın İslâm ilim ve düşünce geleneklerinde farklı disiplinler ve ekoller arasında karşılaştırmalı bir şekilde incelenmesi bu seminerin amacını oluşturmaktadır. Dr. A. Cüneyt Köksal 1976 da Ankara da doğdu da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nden mezun oldu. Hanefî Usûlcülerinin Elfaz Taksimindeki Metodları isimli yüksek lisans tezini 2001 de, Usûlü l-fıkh ın Mahiyeti ve Gayesi isimli doktora tezini 2007 de tamamladı. Çeşitli yayınevlerinde editörlük ve genel yayın yönetmenliği yaptı. Halen İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı bünyesinde akademik ve idarî çalışmalarını sürdüren A. Cüneyd Köksal ın müellif, mütercim ve yayına hazırlayan sıfatlarıyla neşrettiği bazı eserleri yanında çeşitli dergilerde yayımlanmış yazıları ve akademik makaleleri bulunmaktadır. Bazı eserleri, Meşrutiyetten Cumhuriyete Makaleler, Osmanlı Şiiri Tarihine Giriş, Mustafa Âsım Köksal: Hayatı ve Hatıraları, Fıkıh usulünün Mahiyeti ve Gayesi dir.

9 Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu 10 Hafta / 17 Şubat-20 Nisan / Cuma, 18:00 20:00 Katılım Şartları: İngilizce, Almanca veya Fransızcadan en az birini biliyor olmak.katılım 20 kişi ile sınırlıdır. Tarih yönteminde dünya üzerinde vaki olan yeni tartışmaları yakalamak, anlamak ve açıklamak. Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık ve İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi nde Siyaset Bilimi yüksek lisansı ve Hacettepe Üniversitesi nde Tarih doktorası yaptı arası Mülkiye de (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) öğretim görevlisi olarak çalıştı yıllarında Alman devlet bursu ile 2 sene Otto-Friedrich Bamberg Üniversitesi nde (Almanya); 2001 Hazel E. Heughan bursu ile 1 sene Edinburgh Üniversitesi nde (İskoçya) ve yıllarında Aix-Marseille I Üniversitesi nde (Fransa) misafir olarak akademik ve bilimsel faaliyetlerde bulundu yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Fransızca dan çevirdiği 5 çizgi romanı Yapı Kredi Yayımlarından yayımlandı. Türk devlet yapısı, devlet-toplum ve birey ilişkileri, tarihyazıcılığı, mimarlık ve estetiğe yönelik monografik, etimolojik, alfabetik ve kavramsal çalışmalar yaptı. Tarih ve siyaset bilimine dair birçok bilimsel ve popüler çalışması muhtelif yerlerde yayımlandı.

10 Yrd. Doç. Dr. Berat Açıl 8 Hafta / 16 Şubat 5 Nisan / Perşembe 18:00 19:30 Katılım Şartları: Osmanlıca ve İngilizce okuma becerisi tercih sebebidir. Katılım 20 kişi ile sınırlıdır. Osmanlı toplumunda kitap, yazı ve okumayla kurulan ilişkinin irdeleneceği bu çalışmada okuma ve yazma pratiklerinin entelektüel boyutunun yanı sıra maddi boyutu da ele alınacaktır. Kağıt, kalem, mürekkep gibi yazmayla ilgili temel maddi unsurlarla birlikte meclis gibi metinlerin okunduğu alanlar da incelenecektir. Dolayısıyla çalışmada metinlerin üretilme ve tüketilme koşulları ve koşulların Osmanlı zihniyetinden hem etkilenen yönleri hem de söz konusu zihniyeti etkileme biçimleri ortaya konmaya çalışılacaktır. Yrd. Doç. Dr. Berat Açıl lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nde tamamlayan Yrd. Doç. Dr. Berat Açıl, 2010 yılında doktora tezini savunarak doktor unvanını aldı yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nde araştırma görevlisi, yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi nde Türk Dili okutmanı olarak çalışan Açıl, 2009 dan bu yana İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nde görev yapmaktadır. Açıl, İstanbul Şehir Üniversitesi nin kuruluş çalışmalarına katkıda bulundu. Osmanlı edebiyatının değişik alanlarında araştırmalar yapmış ve yapmakta olan Berat Açıl; nazım ve nesir, mesnevi, alegori, anlatıbilim, roman kuramı, Osmanlı okuma ve yazma kültürü gibi alanlara ilgi duymakta ve bu konularda araştırmalar yapmaktadır. Açıl ın yazıları Varlık, Virgül, Kitap-lık, Parşömen, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Kritik, İnsan ve Toplum gibi dergilerde ve değişik derlemelerde çıkmıştır. Daha önce Kritik dergisinin yayın kurulu üyesi olan Açıl, İnsan ve Toplum Dergisi nin yayın kurulu üyeliğini devam ettirmektedir. Berat Açıl, World History Association üyesidir.

11 Dr. Pehlül Düzenli 8 Hafta / 11 Şubat 31 Mart / Cumartesi 15:00 16:30 - Ders Vefa Vakfında yapılacaktır. Katılım Şartları: İslam fıkıh tarihi ve Osmanlı tarihi hakkında genel bir bilgiye sahip olmak. Osmanlı hukuk tarihi detaylı bir biçimde incelenmemiştir. Bunda kaynakların henüz tam anlamıyla ortaya çıkarılamamış olmasının etkisi kadar, meselenin ele alındığı çerçevenin sorunlu olması da önemli bir etkendir. İslam fıkhı Osmanlı da süreklilik arz edecek bir biçimde uygulanmıştır. Dolayısıyla Osmanlı hukukunun fıkıh tarihi içerisinde ele alınması zaruridir. Diğer taraftan bu hukukun oluşturucuları ve uygulama mekanizmalarının anlaşılması da Osmanlı hukukunun incelenmesi bakımından önem arz etmektedir. Bu çerçevede seminerde Osmanlı hukukunda şeriatın ve örfü yeri, nişancılar, kazaskerler ve şeyhülislamlar gibi Osmanlı hukukçularının konumu ele alınacak ve fıkhın, fetvanın, kanunun hukuk sistemindeki yeri incelenecektir. Böylece Osmanlı hukuk külliyatının bugünkü durumu ve problemlerinin ortaya konulması ve derse devam edenlerin çalışmalarında temel alacakları bir yaklaşımın oluşturulması amaçlanmaktadır. Dr. Pehlül Düzenli 1967 Erzurum Tortum da doğdu Mısır el-ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nden mezun oldu yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, İslam Hukuku Anabilim dalında, Prof. Dr. İbrahim Kafi DÖNMEZ in danışmanlı ğında İstanbul Müftülüğü Kütüphanesinde Bulunan Meşihat Fetvaları teziyle yüksek lisansını tamamladı yılında Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, İslam Hukuku Ana bilim dalında Prof. Dr. Ahmet Yaman danışmanlığında Osmanlı Hukukçusu Şeyhülislam Ebussuud Efendi ve Fetvaları teziyle doktorasını tamamladı. Fatih Müftülüğü, Laleli Camii nde imam-hatiplik yapmaktadır.

12 Yrd. Doç. Dr. Süleyman Elik 10 Hafta / 11 Şubat 14 Nisan / Cumartesi, 14:30 16:00 Katılım Şartları: Okuma düzeyinde İngilizce bilmek.katılım 20 kişi ile sınırlıdır. Orta Doğu ülkelerinin dış siyasetinin ele alınacağı bu seminerde Orta Doğuyu anlamak için detaylı bir giriş verilerek ana konular genel hatlarıyla ele alınacaktır. Bu sayede derse katılanların bilgeye dayalı analitik düşünme kabiliyetlerini geliştirmek hedeflenmektedir. Ardından Orta Doğu dış politikası nın ana konularından olan, etnik ve dinsel ve ide olojik çatışmaların ana nedenleri irdelenecek ve çatışma çözümüne dair katılımcıların kendine ait özgün görüşlerini sunma becerisi geliştirilecektir. Seminerde bölgesel güvenlik sorunlarının iç ve dış dinamikleri, uluslararası sistem açı sından ele alınacaktır. Ortadoğu ile ilgili çalışan araştırmacılar için temel bir donanım ve perspektifin verileceği seminerin önümüzdeki dönemlerde atölye çalışmaları ile sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Elik, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1997 yılında mezun oldu yılında Durham University School of Government and International Affairs de yazdığı Iran Turkey Relations : Conventionalizing the Dynamics of Politics, Religion and Security in Middle-Power State başlıklı doktora teziyle doktor oldu. Ortadoğu siyaseti, ekonomi politik ve enerji konularında çalışmaları olan Elik, halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

13 Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar 8 Hafta / 11 Şubat 31 Mart / Cumartesi, 16:30 18:00 Katılım Şartları: Ders için gereken okumaları yaparak aktif bir biçimde katılmak. Katılım 20 kişiyle sınırlıdır. Batı nın kendisini Doğu üzerinden tanımlaması Antik Yunan dan beri süregelen bir durumdur. Bu bağlamda Aydınlanma döneminden itibaren Batı da ortaya çıkmaya başlayan yeni toplum biçiminin de Doğu toplumları ile mukayeseli bir şekilde açıklanmaya çalışıldığını görmekteyiz. Bu bağlamda sosyoloji bir ölçüde karşılaştırmalı bir bilim olarak ortaya çıkmıştır. Modern toplumun açıklanmasında tarihsel olarak model olabilecek konumdaki Batı dışı toplumlarla karşılaştırmalar yapmak ve modern toplum biçimini onun karşısında konumlandırmak önemlidir. Bu süreçte sosyoloji şarkiyatçılığın bilgilerini derleyerek Avrupa toplumuna dair yeni açıklamalara temel oluşturmuştur Dolayısıyla şarkiyatçılığın gelişimi ve dönüşümü sosyolojinin de dönüşümünü sağlamıştır. Bu seminerde Aydınlanma düşüncesinden başlayarak Montesquieu, Smith, Hegel, Comte, Marx, Durkheim ve Weber gibi isimler üzerinden klasik sosyal teoride ötekinin konumu ele alınacaktır. Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar, lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi bölümlerinde tamamladı. Yüksek lisan sını 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalında Emperyalizmi Anlamak: Teorik Yaklaşımlar başlıklı teziyle tamamladı. Doktorasını ise 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Karl Marx ve Max Weber in Doğu Toplumlarına Yaklaşımları başlıklı teziyle tamamladı. Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık alanın da çalışmalarda bulunan Lütfi Sunar, hâlen İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

14 Öğr. Gör. M. Owais Khan 8 Hafta / 11 Şubat 31 Mart / Cumartesi, 16:30 18:00 Katılım Şartları: Ders İngilizce yapılacaktır. Dersi takip edebilecek düzeyde akademik İngilizce bilmek. Katılım 20 kişiyle sınırlıdır. In this course we will introduce Political Theology. Political theology is an interdisciplinary subfield between the study of Political theory and Theology. During the course we will read, in English, some foundational texts and thinkers associated with the movement: Asad, De Vries, Schmitt, Lloyd, Cavanaugh, Milbank, Rose, Strauss, Lilla and others. We will explore, topic by topic, what resources Political Theology, as a new theoretical approach towards politics and the study of religion, has for Muslims thinking about the post-arab Spring future. This discussion is timely becuase of the growing dissatisfaction with unwelcomed status quo e.g the secular-liberal nation-state. Is this really the only option? Can we think beyond these limits? If so, how do we begin that conversation? It is the idea of this course that one way to start is to critically and closely read Political theologians. M. Owais Khan, North Carolina Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Atlanta da Georgia Devlet Üniversitesi nde Felsefe alanında Secular Foundations of Liberal Multiculturalism başlıklı tezi ile tamamladı. Bir yıl Şam Üniversite sinde Arapça eğitimi aldı ve bu süre zarfında İslam Dünyası nda tanınmış alimlerden klasik İslami ilimler alanında dersler aldı. Yüksek Lisans döneminde Emory Üniversitesi Hukuk Bölümü nde İslam Hukuku alanında araştırmalarda bulundu. Son 8 yıldır, özellikle siyaset ve hukuk felsefesi alanında uzmanlaştı. Owais Khan ın seküler liberalizm, kolonyalizm, liberal siyaset ahlakı, dinî şiddet ve islam hukuku vs. gibi konularda çeşitli tebliğleri vardır. M. Owais Khan halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde Felsefe hocalığı yapmaktadır.

15

16 Prof. Dr. Tahsin Görgün 10 Hafta / 11 Şubat 14 Nisan 2012 / Gün ve saat daha sonra belirlenecektir. Katılım Şartları: Eseri takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek. Katılım 15 kişiyle sınırlıdır. Batı düşüncesinde önemli bir yere sahip olan Hegel in bu konumu, onun modernitenin temellendirilebileceği bir düşünce sistemi oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Hegel, Aydınlanmacıların düşünsel ve felsefi mirasını sistemleştirerek modernitenin anlamlandırılabileceği bütüncül bir tarih felsefesi kurmuştur. Bu bakımdan modern düşünce Hegel in olumlu ve olumsuz mirası tarafından şekillenmiştir. Tinin Fenomenolojisi onun düşüncelerini sistemli bir biçimde ortaya koyduğu en temel eseridir. Eserin Önsöz ü, birçok otorite tarafından Hegel i anlamanın anahtarı olarak nitelenmektedir. Bu okuma grubun amacı Tinin Fenomenolojisi aracılığıyla, Hegel düşüncesini anlamaya yönelik bir girişimde bulunmaktır. Prof. Dr. Tahsin Görgün lisans eğitimini 1984 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Elmalılı Hamdi Yazır ın Görüşleri ve İlim Felsefesi başlıklı bitirme teziyle tamamladı. Freie Universität Berlin de Sprache, Handlung und Norm (Dil, Davranış ve Hüküm) başlıklı tezi ile fıkıh usulü ve felsefe doktorası yaptı yılında Türkiye ye dönerek İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi) da araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Ardından bir süre Almanya da Frankfurt Goethe Üniversitesinde misafir hoca olarak bulundu. Temel ilgi alanları arasında fıkıh usulü, Osmanlı dönemi ve Meverâünnehir ağırlıklı olmak üzere İslam düşüncesi tarihi; felsefenin dil, bilgi, ahlak, tarih, siyaset, bilim, toplum gibi muhtelif konuları; Kur an araştırmaları; Osmanlı-Batı ilişkileri ve Osmanlı nın Batı ya tesiri; Alman idealist felsefesi ve hermeneutik gibi konular yer almaktadır. Tahsin Görgün hâlen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nde öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

17 Doç. Dr. Ekrem Demirli 12 Hafta / 14 Şubat 1 Mayıs 2012 / Salı, 18:00-19:30 Katılım Şartları: Eseri takip edebilecek düzeyde Arapça bilmek. Katılım 15 kişiyle sınırlıdır. İbn Arabî nin Fusûsu l-hikem i nazarî tasavvuf geleneğinin kurucu metnidir. Vahdet-i vücûd öğretisini sistemleştirdiği bu eseriyle İbn Arabî, Anadolu coğrafyasında varlık kazanan son büyük metafizik geleneğin kuruluşuna öncülük etmiştir. Sadruddîn Konevî, Davud el-kayserî, İsmail Ankaravî, Abdurrezzâk Kâşânî, Abdurrahman Câmi, Abdullah Bosnevî, Abdulgani Nablûsi gibi birçok düşünür Fusûs metni etrafında, günümüze kadar süren güçlü bir metin geleneği kurmuştur. Tercüme ve telif ettiği metinlerle, nazarî tasavvuf geleneğinin Türkçe de yorumlanması ve tartışılmasına önemli katkılarda bulunan Ekrem Demirli nezaretinde yapılacak Fusûs okumaları, tasavvuf talebelerini, Fusûsu l-hikem le tanıştırma ve nazarî tasavvufun temel meselelerini bu metin etrafında tartışmayı amaçlamaktadır. Doç. Dr. Ekrem Demirli 1969 da Rize-İkidere de doğdu de Üsküdar İmam-Hatip Lisesi ni, 1993 yılında ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ni bitirdi. Aynı üniversitede 2003 yılında Sadreddin Konevi de Bilgi ve Varlık başlıklı teziyle tasavvuf alanında doktorasını tamamlayan Demirli halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görev yapmaktadır.

18 Dr. Ömer Türker 12 Hafta / 15 Şubat 2 Mayıs 2012 / Çarşamba, 18:00-19:30 Katılım Şartları: Eseri takip edebilecek düzeyde Arapça bilmek. Katılım 15 kişiyle sınırlıdır.. İbn Sînâ nın el-işârât ve t-tenbîhât adlı eseri, mantık, fizik ve metafizik bölümleriyle, İbn Sînâ külliyatının en veciz ve etkili ifadesini sunar. Bu yönüyle, sonraki asırlarda güçlü bir şerh geleneğinin oluşumuna kaynaklık ederek bir klasik haline gelmiştir. Mes ûdî, Fahreddîn er-râzî, Nasiruddîn et-tûsî, Âmidî, Semerkandî, Kutbuddîn er-râzî, Kemal Paşazade gibi düşünürlerin bu esere yazdıkları şerhler, İşârât a, İslam dünyasındaki nazarî etkinliğin asırlar boyunca odağını oluşturan bir metin hüviyeti kazandırmıştır. İbn Sînâ metinlerinin Türkçe ye aktarılması ve yorumlanması noktasında gösterdiği önemli çabalarla bilinen Ömer Türker nezaretinde yapılacak İşârât okumaları, İslam felsefesi talebelelerini bu geleneğin en temel metniyle tanıştırma ve nazarî düşüncenin temel meselelerini metin odaklı bir şekilde tartışmayı amaçlamaktadır. Dr. Ömer Türker, 1997 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nden mezun oldu. Aynı yıl Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezinin (İSAM) burslusu olarak bu merkezde göreve başladı da Mukatil b. Süleyman ın Tevil Anlayışı başlıklı teziyle Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalında tamamladı. Doktorasını ise Seyyid Şerif Cürcani nin Tevil Anlayışı: Yorumun Metafizik, Mantıkî ve Dilbilimsel Temelleri başlıklı teziyle 2006 da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimleri Ana Bilim Dalında tamamladı. Halen İSAM da araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

19 Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar 8 Hafta / 11 Şubat 31 Mart / Cumartesi, Katılım Şartları: Ders için gereken okumaları yaparak aktif bir biçimde katılmak. Katılım 15 kişiyle sınırlıdır. Karl Heinrich Marx (5 Mayıs 1818 Trier - 14 Mart 1883 Londra) sadece döneminde değil bugün de önemli etkilere sahip bir düşünürdür. Her ne kadar bir ideolojinin kurucusu ve isim babası olsa da Marx moderniteye dair açıklamaları ile kalıcı hale gelmiştir. Bugün pek çok bilimsel disiplinde onun ya da ondan türeyen görüşlerin yaygın bir etkisi mevcuttur. Marx ın kaynaklarını, metodolojisini, temel fikir ve kavramlarını onun metinleri üzerinden tartışmayı amaçlayan bu okuma grubu önümüzdeki dönemlerde başka isimlerle devam ettirilecektir. Böylece sosyal teorinin kurucu isimlerinin doğrudan kendi eserleri üzerinden tanınması ve sorgulanması amaçlanmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar, lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi bölümlerinde tamamladı. Yüksek lisan sını 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalında Emperyalizmi Anlamak: Teorik Yaklaşımlar başlıklı teziyle tamamladı. Doktorasını ise 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Karl Marx ve Max Weber in Doğu Toplumlarına Yaklaşımları başlıklı teziyle tamamladı. Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık alanın da çalışmalarda bulunan Lütfi Sunar, hâlen İstanbul Üniversite si Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

20 Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk 10 Ay / Şubat Kasım 2012 / İki Haftada Bir Cuma, 18:00 20:00 Katılım Şartları: Kente, mekâna ve insanın mekânla olan ilişkisine ilgi duyan herkes okuma grubuna katılabilir. Katılım 11 kişiyle sınırlıdır. Türkiye de şehir mekânında bir hareketlilik olduğu görülmektedir. Bu hareketliliğe rağmen şehre ilişkin tasavvurların, araştırmaların yeterli olmadığı söylenebilir. Şehir Çalışmaları grubu, insanoğlunun meydana getirdiği en önemli fiziksel ve sosyal mekânlardan biri olan ve iktisadi, siyasal, sosyal ve kültürel yaşamı doğrudan etkileyebilen şehir ve şehrin yaşadığı değişimleri bu ihtiyaçtan hareketle kendine konu edinmektedir. Mimar Turgut Cansever in kente ve mekâna ilişkin yaklaşımları şehir tasavvuru açısından önemli imkânlara sahiptir. Bu çerçevede Şehir Çalışmaları grubu 2012 yılında, kent, konut, mimari gibi birçok alanda önemli bir birikimi bizlere bırakan Mimar Turgut Cansever in kent düşüncesinin izini sürmeyi planlamaktadır. Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk 1983 Bayburt doğumludur. İlk, orta ve yükseköğrenimini İstanbul da tamamladı yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamladığı Kentsel Müdahaleler Açısından İstanbul başlıklı teziyle doktor oldu. Hâlen Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarını yürütmektedir.

21 Yusuf Ziya Gökçek 5 Ay / Şubat Haziran 2012 / İki haftada bir Çarşamba 19:00-21:00 Katılım Şartları: İletişim Fakültelerinde lisansüstü çalışmalar yapanlar katılabilir. Katılım 12 kişiyle sınırlıdır. İletişim Atelyesi öğretilegelen bir kuramsal çerçeveyi sorun haline getirip kuramsalın düşünceyi, pratiği belirleyen ya da etki eden kavramlarla ilişki düzeyini yeniden sorgulanması gerçeğini öncelemektedir. Bu bağlamda medyailetişim alanında kuramsal olarak bir çığır açan ve takipçileri tarafından sürdürülebilir bir teori imkanı sunan düşünürlerin üretimlerinin ilkelerini, çerçevelerini, kullanılabilirliklerini tartışacağımız bir zemin oluşturmaya çabalayacağız. Kitap tahlillerinin ve belirlenen süre içerisinde yazacağımız çıktıların temelde gözettiği hedef ise modern dünyada iletişim okumalarının nasıl bir sahih bir boyuta nasıl evrileceğini bulgulamaktır. Yusuf Ziya Gökçek, 1984 yılında İstanbul da doğdu. Ortaöğrenimini Esatpaşa İHL ve Burhan Felek Lisesi nde gördü yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü nü Propaganda ve Kitle Toplumu başlıklı bitirme teziyle, Yüksek Lisansını ise Beykent Üniversitesi Sinema-TV Anabilimdalını Postkolonyal Afrika Sineması başlıklı teziyle bitirdi. Doktora çalışmalarını ise Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Anabilimdalı Sinema-TV bölümünde sürdümektedir.

22 İslam Düşüncesi Çalışma Grubu 16 Hafta / 15 Şubat 30 Mayıs 2012 / Çarşamba, 19:30-20:30 Katılım Şartları: Lisansüstü düzeyde çalışmalar yapan kişiler katılabilir. Katılım 20 kişiyle sı nırlıdır. İmam Buhârî nin el-câmiu s-sahîh i islam kültür ve düşünce dünyasının iki temel kaynağından biri olan hadis külliyatının en temel metnidir. Zebîdî nin et- Tecrîdu s-sarîh li-ehâdîsi câmii s-sahîh adıyla ihtisar ettiği bu eser, Babanzâde Ahmet Nâim Efendi ve daha sonra Kamil Miras tarafından Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi adıyla Türkçe ye tercüme edilmiştir. Tecrîd-i Sarîh okumaları dersi, İslam kültür ve düşünce geleneğinin vahiyle birlikte en temel kurucu unsurlarından biri olan hadis külliyatı Babanzâde Ahmet Nâim Efendi nin tercümesi eşliğinde takip edilecektir. İLEM İslam Düşüncesi Çalışma Grubu, ilim geleneğimizin mirası ve dili ile temas kurmak için çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu amaçla daha önce dört yıl boyunca Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır ın Hak Dini Kuran Dili adlı tefsirini okuyarak tahlil eden grup şimdi de Tecrîd-i sarîh tercemesi üzerinden özelde hadis ilminin, genelde ise dînî ilimlerin diliyle ilişki kurma imkânı araştıracaktır. Ayrıca grubun bir diğer amacı da tercüme ve şerh, hadislerin farklı yorum katmanları dâhilinde düşünce geleneğini ve Müslüman ın gündelik hayatını inşa eden yönünü incelemektir. Okumalar Hamdi Çilingir ve İbrahim Halil Üçer in moderatörlüğünde yürütülecektir.

23 Hamdi Çilingir 7 Ay / Aralık 2011 Haziran 2012 / İki haftada bir Cuma, 19:00-20:30 Katılım Şartları: Genel olarak modern dönem özel olarak da Tanzimat döneminde gerçekleşen hukuk ve İslam hukuku alanındaki gelişmelere ilgi duymak. Tercihen hukuk, sosyolo ji, tarih veya İslam hukuku alanlarında lisansüstü düzeyde çalışıyor olmak. Katılım 12 kişi ile sınırlıdır. Bu grubun temel amacı, modern dönemde hukuk alanı ile ilgili olarak çok temel bir mesele haline gelmiş olan kanunlaştırma olgusunu genel olarak hukuk teorisi özel olarak da İslam hukuku açısından ele almak ve bu çerçevede konu ile ilgili teorik okumalar yapmaktır. Hamdi Çilingir, lisans eğitimini 2006 Yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Anabilim Dalı nda hazırladığı Hadis Rivayetinde Fakih Ravinin Rolü başlıklı yüksek lisans tezi ile Hadis ve Siret Araştırmaları Ödülü kazandı. Halen Marmara Üniversitesi nde İslam Hukuku alanında doktora çalışmasını sürdürmekte olan Çilingir in ilgi alanları arasında Hanefi Vakıf Hukuku ve Modernleşme Dönemi İslam Hukuku gibi konular bulunmaktadır.

24 Politik Edebiyat Çalışma Grubu 10 Ay / Şubat Kasım 2012 / İki Haftada Bir Cumartesi, 20:00-21:30 Katılım Şartları: Türk modernleşmesi ve edebiyata ilgi duyan lisansüstü ve lisans son sınıf öğrencileri katılabilir. Katılım 15 kişiyle sınırlıdır. Bu okuma grubunda Türkiye modernleşmesi sürecinde yaşanan sosyal ve siyasal dönüşümü roman ve hatırat gibi edebi eserler üzerinden tahlil etmek hedeflenmektedir. Böylece vakıanın farklı siyasi cephelerden hangi psikolojik saiklerle ilişkili olarak açıklandığına da vakıf olmak amaçlanmaktadır. Politik edebiyat kaynakları ve ortaya çıkışı itibariyle, politik görüşleri herkesin anlayabileceği bir şekilde geniş halk kitlelerine anlatmayı amaçlayan edebiyat, özellikle roman türü olarak ortaya çıkmıştır. Edebi eserin yani romanın salt bir edebiyat uğraşı değil, mevzusunun ve yazarının belli bir toplumsallık ve ideolojiyi yansıttığı fikri etrafında oluşturulan bu okuma grubunda Türk Modernleşmesi teması etrafında toplumsal ve tarihsel bir düzlemde roman lar okunmaktadır. Katılım konusunda belirli alanlara yönelik bir kısıtlama yok tur. Grubun işleyişi Kırklareli Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim görevlisi H. İb rahim Erol un moderatörlüğünde tahlil usulü ile gerçekleştirilecektir.

25 01 Şubat 2012, 19:00 Hanefî Mezhebinde Kavâ id İlmi ve Gelişimi Necmettin Kızılkaya 27 Şubat 2012, 19:00 İslam Miras Hukukunda Asabe Yoluyla Mirasçılık Abdurrahman Yazıcı 07 Mart 2012, 19:00 Türk ve Yunan Tarih Ders Kitaplarında Karşılaştırmalı Öteki Algısı Betül Ayanoğlu 24 Mart 2012, 19:00 Post-Kolonyal Afrika Sineması Yusuf Ziya Gökçek 07 Nisan 2012, 19: lı Yıllarda Türkiye de Siyasal Liberalizm Ahmet Köroğlu 28 Nisan 2012, 19:00 Osmanlı Siyasetname Geleneği İçerisinde Dede Cöngi nin Yeri (Siyaset-i Şeriyye Risalesi/Geleneği) A.Sabit Tuna 12 Mayıs 2012, 19:00 Yeni Gerçekçilik ve Türk Sinemasında Gerçekçilik H.Ramazan Yılmaz

İLEM İHTİSAS PROGRAMI

İLEM İHTİSAS PROGRAMI İLEM İHTİSAS PROGRAMI 2014 GÜZ DERSLER OKUMA GRUPLARI ATÖLYELER SON BAŞVURU 12 EKİM 2014 Bilgi ve Başvuru: basvuru.ilem.org.tr/ihtisas ihtisas@ilmietudler.org 0216 310 43 18 ilmi etüdler derneği ilem.org.tr

Detaylı

En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1. fikirvesanat.org

En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1. fikirvesanat.org En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1 fikirvesanat.org SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ Yusuf Alemdar Serdivan Belediye Başkanı Bugün Serdivan ı sadece üniversite varlığıyla değil, alternatif birçok

Detaylı

LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ

LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ Süleymaniye Camii ENSAR VAKFI Süleymaniye Cad. No:11 Fatih/İSTANBUL Tel: 0212 513 03 09 Fax: 0212 522 46 02 www.ensar.org info@ensar.org DEĞERLER

Detaylı

Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. www.tdvk agem.org.tr

Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. www.tdvk agem.org.tr I li m Kültür San at // k ag e m Akademi www.tdvk agem.org.tr 2014-2015 Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) 1996 yılında kurulmuştur. 2011 yılında yeniden yapılandırılarak ilgi

Detaylı

genc akademisyenler buluşması

genc akademisyenler buluşması genc akademisyenler buluşması 17-19 haziran 2011 özet kitapçığı İSAGEM İSM İLİMLER VE SANATLAR MERKEZİ bilgi ve toplum özet kitapçık Genç Akademisyenler Buluşması, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimler

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

11 Aralık 2010 Cumartesi

11 Aralık 2010 Cumartesi sempozyum iktisadi zihniyet ahlak 11 Aralık 2010 Cumartesi Bağlarbaşı Kültür Merkezi iktisadi zihniyet ve ahlak 11 Aralık 2010 İstanbul iktisadi zihniyet ve ahlak 2-3 11 Aralık 2010 Cumartesi Bilim ve

Detaylı

ilmi etüdler derneği

ilmi etüdler derneği İLMİ ETÜDLER DERNEĞİ (İLEM) 2002 yılında kurulan İlmi Etüdler Derneği, nitelikli ilim adamı yetiştirmek, ilmî anlayışı İslam medeniyetinin köklerinden hareketle yeniden yorumlamak ve yeni bir hayat nizamı

Detaylı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016 2 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Programları Lisans Programları Edebiyat Fakültesi (İngilizce Hazırlık Sınıfı) Arapça Mütercim Tercümanlık Programı Felsefe Programı İngilizce Mütercim

Detaylı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Programları Lisans Programları Edebiyat Fakültesi (İngilizce Hazırlık Sınıfı) Felsefe Programı Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Programı Mütercim-Tercümanlık

Detaylı

EDEP Yaz Programı Başarıyla Tamamlandı

EDEP Yaz Programı Başarıyla Tamamlandı Edeple gelen, lütufla gider!.. EDEP Yaz Programı Başarıyla Tamamlandı EDEP Yaz Programı, 120 öğrenci içerisinden çeşitli üniversitelerin farklı bölümlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren 40 öğrenci

Detaylı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2014-2015 Akademik Yılı Programları Lisans Programları Edebiyat Fakültesi (İngilizce Hazırlık Sınıfı) Arapça Mütercim Tercümanlık Programı Felsefe Programı İngilizce Mütercim

Detaylı

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli Amacımız, Kur an ı, günümüz insanının zihin ve ruh dünyasına seslenen yeni bir anlayışın temeli haline getirmek ve onun mesajını çağımızın insanı için referans kaynağı kılmak... KURAMER KU RAN ARAŞTIRMALARI

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 202- EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I. TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3. TARİHÇE... 3 2. VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3. MÜTEVELLİ HEYETİ...

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 20-202 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I.TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3.TARİHÇE... 3 2.VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3.MÜTEVELLİ HEYETİ... 5 4.YÖNETİM

Detaylı

İÇİNDEKİLER / 37 / 39

İÇİNDEKİLER / 37 / 39 İÇİNDEKİLER Kampüsümüz Yeni Projelerle Büyüyor / 6 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan / 10 Rektör den / 11 Kurucu Vakıf / 12 Misyon - Vizyon - Değerler / 13 Tarihçe / 14 İZÜ de Eğitim / 18 Ortak Dersler / 20

Detaylı

Yeni Bir Dünya İçin, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Vizyon

Yeni Bir Dünya İçin, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Vizyon Yeni Bir Dünya İçin, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Vizyon Ahmet GÜNDOĞDU Eğitim-Bir-Sen ve Memur Sen Genel Başkanı Din eğitimi ve öğretiminin; insanı, hayatı ve evreni anlamada, toplumların gelişiminde,

Detaylı

İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda. Geleneksel İSAM İftarı Gerçekleşti. TDV İslâm Ansiklopedisi nin 40 ve 41. Ciltleri Tamamlandı

İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda. Geleneksel İSAM İftarı Gerçekleşti. TDV İslâm Ansiklopedisi nin 40 ve 41. Ciltleri Tamamlandı YIL: 8 / SAYI: 35-36 - İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür A.Ş. nin ortaklaşa düzenlediği 30.

Detaylı

2014-2015. özelı. Remel Kulüp İlah yat Rehber. 2014 / Hicrî 1435. Ağustos / Zilkade. Sayı: 7 (Özel) Eğitim ve Barınma İmkânları. Burs Veren Kurumlar

2014-2015. özelı. Remel Kulüp İlah yat Rehber. 2014 / Hicrî 1435. Ağustos / Zilkade. Sayı: 7 (Özel) Eğitim ve Barınma İmkânları. Burs Veren Kurumlar 2014 / Hicrî 1435 Ağustos / Zilkade Sayı: 7 (Özel) MÜİF REMEL KULÜBÜ ÇALIŞMASIDIR özelı say 2014-2015 Remel Kulüp İlah yat Rehber Eğitim ve Barınma İmkânları Burs Veren Kurumlar Üniversiteliye Çeşitli

Detaylı

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ...2 TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İSTANBUL...3 İBB KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ...4 YENİDEN EDEBİYAT MEVSİMİ...5 4. İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ...7 AÇILIŞ PROGRAMI...8 TASAVVUF VE DİL...9

Detaylı

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1]

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] [ 2 ] www.izu.edu.tr Asil Geçmişten Aydınlık Geleceğe İlim ve Zarafet Üssü: İZÜ KAMPÜS 4 Vakıf ve Tarihçe 6 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan 8 Rektör den 9 Vizyon-Misyon-Değerler

Detaylı

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1]

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] [ 2 ] www.izu.edu.tr Asil Geçmişten Aydınlık Geleceğe İlim ve Zarafet Üssü: İZÜ KAMPÜS 4 Vakıf ve Tarihçe 6 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan 8 Rektör den 9 Vizyon-Misyon-Değerler

Detaylı

Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi

Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi İbrahim M. Abu Rabî, Yöneliş Yayınları, İstanbul, 2003, 188 s. Elif DEDE * Çağımız Müslümanlarının karşı karşıya kaldığı en temel problemlerden biri, batılılaşma ve

Detaylı

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA Özlen Çelebi Saime Özçürümez Şirin Türkay Birleşmiş Milletler Mülteciler

Detaylı

BAŞKAN DAN İnsan, maddi ve manevi iki temel birikimi sağlamak üzere dünyasını mamur eder. Varlığımızın maddi yönüne taalluk eden ihtiyaçlarımızla beraber manevi dünyamızın da ihtiyaçları vardır. Geleneğimizdeki

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 1, Sayı: 1, Bahar 2014 KARADENİZ TECHNICAL UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF DIVINITY Volume: 1, Issue: 1, Spring 2014 KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I KISALTMALAR... VI ÖNSÖZ... VIII GİRİŞ TARİHSELCİLİK VE İLGİLİ KAVRAMLARIN ANLAM ÇERÇEVESİ

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I KISALTMALAR... VI ÖNSÖZ... VIII GİRİŞ TARİHSELCİLİK VE İLGİLİ KAVRAMLARIN ANLAM ÇERÇEVESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I KISALTMALAR... VI ÖNSÖZ... VIII GİRİŞ TARİHSELCİLİK VE İLGİLİ KAVRAMLARIN ANLAM ÇERÇEVESİ I) Tarih... 3 II) Tarihsel... 6 III) Tarihsellik... 7 IV)Tarihselcilik... 9 A) Anlama

Detaylı

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin , sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisi

Detaylı

TURGUT ÖZAL Değişim, Dönüşüm

TURGUT ÖZAL Değişim, Dönüşüm TURGUT ÖZAL Değişim, Dönüşüm Editörler: Erkan ERTOSUN Erkan DEMİRBAŞ Turgut Özal Üniversitesi Yayınları No: 020 ISBN: 978-605-4894-09-3 Bu eserin dil ve bilim bakımından sorumluluğu konuşmacılarına/yazarlarına

Detaylı

Büyükşehir. Akademi. 2015 Bahar Dönemi

Büyükşehir. Akademi. 2015 Bahar Dönemi Büyükşehir Akademi 2015 Bahar Dönemi Yazarlık Atölyesi A. Ali Ural Ortadoğu ve Yahudilik Eldar Hasanoğlu Büyükşehir Akademi 2015 Bahar Dönemi Mesnevi Okumaları Sezai Küçük Şehir Dersleri: Ada'nın Gizli

Detaylı