2004a 2005a 2006b 2007b Reel GSYİH artış oranı 4,2 3,5 2,8 2,5 Sabit Sermaye yatırımları büyüme 9,7 8,1 4,8 3,7

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2004a 2005a 2006b 2007b Reel GSYİH artış oranı 4,2 3,5 2,8 2,5 Sabit Sermaye yatırımları büyüme 9,7 8,1 4,8 3,7"

Transkript

1 GENEL EKONOMİK DURUM ABD, 290 milyonu aşkın nüfusu ve 12,5 trilyon dolarlık GSYİH sı ile dünyanın en büyük ve önemli piyasalarından biridir. ABD, dünyanın en büyük pazarı ve ithalatçısı olma özelliğinin yanı sıra, yine dünyanın en büyük doğrudan yabancı sermaye kaynağı ve alıcısı konumu ile, gelişmiş ülkeler yanında tüm gelişme yolundaki ülkelerin de yöneldiği bir hedef konumundadır. Kişi başına düşen gelir 40 bin doların üzerindedir. Yeni ekonomi kavramı çerçevesinde, teknolojik yenilikler ve küreselleşmenin uzun dönemde verimliliği artıracağı ve üretim artışını sürekli kılacağı varsayımına rağmen ABD ekonomisinin birtakım sorunlarla karşı karşıya olduğu da unutulmamalıdır. İşsizlik oranının %5 in üzerinde olması, doların değer kaybetmesi, cari işlemler açığının 600 milyar doları aşması, bütçe açığı, hisse senedi fiyatlarının olması gerekenin üzerine çıkması, hane halkının hisse senetleri ve emlak kazançlarını tasarruf etmekten çok tüketim harcamalarına kullanması ABD ekonomisinin potansiyel tehdit unsurlarıdır. Ekonomik Projeksiyon (yüzde değişme) 2004a 2005a 2006b 2007b Reel GSYİH artış oranı 4,2 3,5 2,8 2,5 Sabit Sermaye yatırımları büyüme 9,7 8,1 4,8 3,7 oranı Sanayi üretimi büyüme oranı 4,1 3,2 2,6 2,6 İşsizlik oranı 5,5 5,1 4,9 5,1 Enflasyon (Tüketici fiyatları, ortalama) 2,7 3,4 3,8 2,8 Mal İhracatı (milyar $) 807,5 894,1c 991, ,7 Mal İthalatı (milyar $) 1 472, ,7c 1 831, ,3 Cari İşlemler Dengesi (milyar $) 668,1 806,5c 885,0 896,9 Döviz Kuru (Japon Yeni:$) 108,2 110,2 112,5 104,5 Döviz Kuru (Euro:$) a;gerçekleşen, b; EIU tahminleri c:eiu öngörü Kaynak: EIU Economist Intelligence Unit, United States of America, Country Report, Mart 2006 Doğal Kaynaklar ABD topraklarının %5 i şehir ve yollardan, %26 sı ekilebilir araziden, %20 si ormanlardan ve % 21 i diğer alanlardan oluşmaktadır. ABD, çok çeşitli iklim yapısına ve çöl, dağ, orman anlamında çeşitli topografyaya sahiptir. Michigan ve Superior gölleri, km2 alana sahip göller olup Missouri (4 090 km) ve Mississippi ( 3 770km) en uzun nehirleridir. Doğal afetler açısından ABD önemli risk altındadır. Özellikle tropikal fırtınalar haziran ayından kasım sonuna kadar Florida ve çevresinde büyük zararlara ve su basmasına neden olmaktadır. Batı sahillerinde özellikle Kaliforniya da deprem ve sarsıntılar sıklıkla yaşanmaktadır. Batı eyaletlerindeki orman yangınlarının en büyüğü 2000 yılında yaşanmış ve 560 bin hektar alan zarar görmüştür. Orta bölümde yer alan eyaletler açısından en büyük risk ise şiddetli kasırgalardır. Doğu sahillerinde 2001 ve 2002 de susuzluk büyük bir sorun olarak yaşanmıştır. Bütün bu olumsuzluklar son derece iyi organize edilmiş erken uyarı ve yardım sistemi ile daha az zararla atlatılır hale gelmiştir. ABD nin sahip olduğu başlıca doğal kaynaklar; Kömür, bakır, kurşun, molibden, fosfat, uranyum, boksit, altın, demir, civa, nikel, gümüş, tungsten, çinko, petrol, doğal gazdır. 2

2 Doğayı koruma konusunda bilincin oluşması sonucu hava ve su kirliliğine karşı ve nesli tehlikeye giren hayvanlar için çevre korumacı düzenlemelerin ve önlemlerin alınmasıyla ABD de su ve havanın kalitesi artmıştır. Havada bulunan karbonmonoksid gazı 1998 yılında, 1970 lerdeki düzeyi ile karşılaştırıldığında %31, sülfürdioksid ise % 37 oranında azalmıştır. ABD dünya nüfusunun %5 ine bile sahip değilken, dünyadaki toplam karbondioksid kirliliğinin %25 i ABD tarafından üretilmektedir yılları arasında ABD de karbon dioksid yayılımı, sera gazı salınımı bazında yıllık % 1,2 olmak üzere toplam %18,5 artış göstermiştir. Birleşmiş Milletleri İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında, 1997 yılında imzalanan Kyoto Protokolü, sanayileşmiş/gelişmiş ülkelerin sera gazı salınımlarını yılları arasında 1990 düzeyine yani, %5,2 nin altına çekilmesini hedeflemektedir. ABD, daha önce imzalamış olmasına rağmen, Kyoto Protokolünü reddetmiştir. ABD tarafı daha az maliyetli, Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkeleri de kapsayan ve gaz salınımlarına ilişkin daha etkin bir program istemektedir. Enerji: ABD, dünyanın en büyük enerji üreticisi, tüketicisi ve net ithalatçısıdır. Dünya sıralamasında; petrol rezervleri açısından 12., doğal gaz da 6. ve kömürde 1. sırada yer almaktadır. Enerji ithalatının %80 kadar büyük bölümünü ham petrol ve petrol ürünleri oluşturmaktadır yılında günlük ham petrol ithalatı 6 milyon varilden az iken 2003 yılında günde 12,2 milyon varil olmuştur. Bunun bir nedeni de son 20 yılda yurtiçi petrol üretiminin azalmasıdır: 2003 yılı için petrol üretimi günlük 7,9 milyon varil olarak gerçekleşmiştir. Doğal gaz üretimi dünya üretim artış hızının gerisinde kalmakla birlikte istikrarlı bir durum arz etmektedir. Başlıca üretim yapılan eyaletler: Teksas, Oklahoma, New Meksiko, Louisiana, Wyoming, Colorado, Alaska, Kansas, Kaliforniya, ve Alabama dır. Meksika Körfezinde kıyı petrolünün yanı sıra denizin derinlerinde doğal gaz rezervleri bulunmaktadır. ABD, doğal gaz ithalatının % 90 ını Kanada dan yapmaktadır. Elektrik üreten sanayiler girdi olarak petrol ve petrol ürünlerini değil, kömür ve nükleer enerjiyi seçmişlerdir. Nükleer tesislerin güvenilirliği konusundaki şüpheler nedeniyle kömür kullanımı daha hızlı artış göstermektedir. Toplam 3,8 trilyon kilowat saat elektrik üretiminin %53 ü kömür, %15 i doğal gaz, %3 ü petrol kullanılarak üretilmekte nükleer santraller %21, su gücü ise %7 paya sahiptir. Sektörde yaşanan rekabet, yeniden yapılanmayı zorunlu kulmaktadır. Kaliforniya, Pensilvanya, New York ve New England da ortalama fiyatın üzerindedir. FERC(Fedaral Enerji Düzenleme Komisyonu), elektrik nakil ve dağıtımını düzenleme görevini üstlenmiş olup her bölgeye eşit dağılımını sağlamaktadır. Buna rağmen 2000 yılında Kaliforniya da enerji krizi yaşanmış, 2003 yılında kuzey doğu eyaletlerinde elektrik kesintileri meydana gelmiştir yılı için kömür üretimi 972 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. ABD kömür ihracatı ithalatından fazla olup 2003 yılında 39,1 milyon ton ihracat, 22,7 ton kömür ithal etmiştir. ABD, enerji arzının üçte birini kömür ile karşılamakta olup 250 yıllık kömür rezervine sahiptir. Doğudaki Apalaçya bölgesinde (West Virjinya, Kentucky) ABD nin toplam kömür üretiminin üçte birini karşılamakta olup Batı eyaletlerinin talep ettiği düşük sülfür diokside sahip temiz kömür bu bölgeden sağlanmaktadır. 3

3 Alt Yapı Havayolu: Dünyadaki hava taşımacılığının %50 sini ABD yurt içi hava transferleri oluşturmaktadır. Ülkenin büyüklüğü nedeniyle şehirlerarası yolculuklarda havayolu tercih edilmektedir. 11 Eylül 2001 deki terörist saldırı ve SARS krizi havacılık şirketlerinin ciddi mali krizler yaşamalarına neden olmuştur. ABD de faaliyet gösteren havacılık şirketleri güvenliğe ilişkin düzenlemelere uymak zorundadır yılında toplam taşınan yolcu sayısı, bir önceki yıl 560,4 milyon kişi iken 551,8 milyon kişiye düşmüştür yılında havayollarını kullanan yolcu sayısı 593 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir yılları arasında yolcu sayısında %3 artış olmuştur. En çok kullanılan hava alanları; Atlanta Hartsfield (38,2 milyon yolcu), Şikago O Hare (30,8 milyon yolcu), Dallas Fort Worth (24,5 milyon yolcu) ve Los Angeles dır (20,9 milyon yolcu). O Hare hava alanı, dünyadaki bütün uluslararası havayolları tarafından hizmet verilen bir alan olup Atlantik Okyanusu ve Meksika Körfezi ile bağlantıyı sağlayan13 liman bölgesi bulunmaktadır. Karayolu: Karayolu ulaşımında en fazla kullanılan araç otomobildir yılında 104,6 milyon olan araba satışı 1993 yılında 121,1 milyon, 1997 yılında129,7 milyon, 1999 yılında ise 132,4 milyon olmuştur yılında kayıtlı araç sayısı bir önceki yıla göre % 3 artarak 137,6 milyon olmuştur yılında kayıtlı araç sayısı 229,6 milyon olup yolcu taşımada kullanılan araç sayısı 135,9 milyon adettir. Karayolu taşımacılığı, toplam taşımacılık içinde ağırlıklı paya sahiptir. Demiryolu: Hava ve karayolu taşımacılığının rekabetine rağmen demiryolları özellikle kısa mesafeli şehir içi taşımacılıkta en fazla kullanılan yoldur. Federal hükümetin desteklediği Amtrak, Boston New York Washington koridorunda dünyanın en hızlı treni Acela ile faaliyette bulunmaktadır. İletişim: ABD, dünyanın en gelişkin telekomünikasyon sektörüne sahiptir. Hane halkının %94 den fazlası telefona sahiptir yılında 169 milyon mobil telefon abonesi bulunmaktadır da çıkan Telekomünikasyon kanunu, endüstride faaliyet gösteren firmalara: uzun mesafeli görüşmeler, yerel görüşmeler ve kablolu TV olmak üzere üç alt sektör açarak rekabetin daha da artırılmasını amaçlamaktadır hizmet sağlayıcının bulunduğu pazarın toplam geliri 292,3 milyar $ dır. Bilişim Teknolojisi: ABD, yüksek teknolojiye sahip verimli firmaları ile bilişim sektöründe dünyada öncü ve lider konumdadır. ABD firmalarının sahip oldukları global dominant rol özellikle bilgisayar üretimi (Dell, Hewlett Packard ve IBM), yazılım(microsoft, Oracle) ve internet servislerinde (AOL, Microsoft/MSN) ortaya çıkmaktadır itibariyle ev veya işyerlerinde internet kullananların sayısı toplam nüfusun %68 i oranındadır Temmuz ayı itibarıyla kullanıcıların % 60 ı evden internet kullanmaktadır. Basın TV: TV firmaları özel sektöre aittir. TV abone sayısı 1980 de 16 milyon iken bu sayı 1993 de 55 milyona, 2003 yılının başlarında da 73,9 milyona çıkmıştır civarında televizyon istasyonu bulunmakla birlikte, geleneksel olarak ; ABC, CBS, NBC ile yenilerden; Fox, WB, UPN tarafından pazar paylaşılmış durumdadır. Yaklaşık 10 bin gazetenin ı haftalık, 913 ü pazar günleri, si günlük çıkmaktadır yılında 62,8 milyon olan tiraj, 2002 yılında 55,2 milyona düşmüştür. The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times ve Wall Street Journal hem 4

4 ulusal hem de uluslararası alanda tanınan gazetelerdir. Haziran 2003 de Federal İletişim Komisyonu, medyada tekelleşmeye ilişkin son derece önemli düzenlemeler yapmıştır. Yaşam Standardı ve İç Piyasa Hacmi ABD nin İstatistik Bürosu nun (U.S. Bureau of the Census) tahminlerine göre ABD nüfusunun sürekli biçimde artarak 2050 yılında 394 milyon olması beklenmektedir. GSYİH nın büyük kısmının özel tüketim harcamalarına ayrıldığı ve özel sektör sabit sermaye yatırımlarının tüketime oranla daha düşük kaldığı ABD de kişi başına milli gelir 40 bin $ ın üzerindedir. Bu özelliği ile ABD özellikle gıda ve tekstil sektörlerinde büyüyen ve dengeli bir pazar özelliğini taşımakta olup tüketicilerin markadan çok kalite ve fiyata önem vermeleri önemli bir avantaj teşkil etmektedir. Amerikan tüketicisinin haklarını çok iyi bilmesi ve bu haklarını koruması da pazarın bir diğer önemli bir özelliğidir. Başlıca Eyaletler Bazında Cari Fiyatlarla GSYİH Eyalet adı 2004 (Milyar $) % Değişim Kaliforniya 1 543,8 2,7 New York 899,7 2,3 Teksas 880,9 2,7 Florida 594,5 3,7 Illinois 528,9 1,1 Pennsylvania 468,8 2,2 Ohio 418,3 0,9 New Jersey 415,9 2,8 Michigan 372,8 0,6 Georgia 340,7 1,9 Kuzey Carolina 335,4 2,9 Virginia 326,6 3,6 Massachusetts 317,7 1,9 Washington 259,8 1,9 Indiana 227,3 1,7 Maryland 226,5 3,5 Minnesota 225,6 2,9 Tennessee 216,9 3,4 Wisconsin 211,7 2,4 Missouri 203,2 1,3 Colorado 200,0 2,0 Arizona 199,7 4,4 Connecticut 187,1 1,8 Kaynak: EIU Economist Intelligence Unit, United States of America, Country Profile, 2005 Sanayi üretiminde Kuzey doğu nun üstünlüğü özellikle 1990 lardan itibaren gerilemeye başlamıştır. Ağır sanayi üretiminden verimliliği yüksek hafif sanayi üretimine geçişle birlikte batı ve güney eyaletleri ekonomiden daha çok pay almaya başlamışlardır. 5

5 GSYİH sı neredeyse Fransa kadar olan Kaliforniya yı büyüklük açısından New York, Teksas, Florida ve İlinois izlemektedir beş yıllık dönemde en hızlı büyüyen eyaletler Delaware (%7,1), New Mexico (%4,9), Wyoming (%4,1), Vermont (%3,8), Arizona (%3,3), Maryland (%2,6), Virginia (%1,9), Nevada (%1,9), Florida (%1,8) ve Teksas (%1,5) tır. Büyüme hızı nispeten geride kalan eyaletlerde hem nüfus artış hızı azdır hem de yüksek teknoloji yerine geleneksel tarım ve sanayi sektörlerinde üretime ağırlık verildiği gözlenmektedir. Michigan, Indiana, New Hampshire, Kuzey Carolina, Mississippi, Alaska, Ohio, Minnesota, Idaho, Iowa ve Arkansas reel GSYİH sı en yavaş büyüyen eyaletlerdir. Ekonomik kaynakların Batı ve Güneye kayması; Asya ve Latin Amerika dan gelen göçmenlerin California, Texas ve Florida ya yerleşmeleri ve iç göç süreci ile artmıştır lı yıllarda ABD doğumlu vatandaşların % 40 ının doğdukları eyaletten ayrı bir eyalette yaşamaya başlamaları ile iç göç süreci hızlanmıştır. İç göç: 30 lu yaşlardaki ABD vatandaşlarının daha iyi ödeme koşulları nedeniyle aileleri ile birlikte güney eyaletlerine göçmeleri, 20 li yaş grubundakilerin kariyer edinme, ekonomik fırsatları değerlendirme amacı ile Washington veya Oregon u tercih etmeleri ile açıklanmaktadır. Dünya ticaretinde ihracat ve ithalat rakamlarında birinci sırada yer alan ABD, dünyadaki en büyük tekstil ve hazır giyim tüketici grubunu oluşturmaktadır. Amerikalı tüketicinin giyim eşyası, ev tekstili ve halı satın alma isteği ve merakı ABD nüfusunun gelişmekte olan ülkelerden aldığı dış göç nedeniyle daha da hızlı artmaktadır. Yabancı Sermaye ABD ye yönelik yabancı sermaye yatırımlarının büyük bir kısmı başta İngiltere olmak üzere, Japonya, Hollanda ve Almanya ve Kanada tarafından yapılmaktadır. Japon firmalar ağırlıkla transplantasyon alanlarına yatırım yapmaktadırlar. Yatırım yapılan başlıca sektörler; imalat sanayii, kimya ve gıda sanayiidir. Perakende ticaret ve toptan ticarette de yabancı yatırımlar bulunmaktadır li yıllardan itibaren ABD deki yabancı sermaye yatırımları dikkat çekici boyutlarda artarken, ABD nin yurtdışına yönelik yatırımları ılımlı boyutlarda kalmıştır döneminde yurtdışından ABD ye yapılan doğrudan yatırımlar %132 artarken, ABD nin yurtdışına yönelik yatırımları % 109 artmıştır yılı itibarıyla, ABD deki doğrudan yabancı sermaye yatırımları 2,4 trilyon $ iken, ABD nin yurt dışı doğrudan yatırımları 2,7 trilyon $ dır. Portfolyo yatırımları açısından bakıldığında 2003 yılı verilerine göre ABD deki hisse senedi, tahvil ve hazine bonosundan oluşan varlıklara yurt dışından yapılan yatırımların toplamı 3,9 trilyon $ olup ABD nin yurtdışındaki portfolyo yatırımları ise toplam 2,5 trilyon $ dır yılında, Yabancı Sigorta Şirketlerinin, Katrina Kasırgasının yol açtığı zararlara ilişkin sigorta ödemeleri, dışa yönelik cari transfer akışının tek yönlü olarak azalmasına ve 22,6 milyar $ dan 13,5 milyar $ a düşmesine yol açmıştır yılından, 2006 yılının Ocak ayına kadar olan dönemde, ABD nin Türkiye de yatırım yapan firma sayısı toplam 626 dır. Türkiye de yatırım yapan başlıca ABD firmaları: Abbot Labs, Americanlife, Arthur Andersen, Bausch and Lamb, Bechtel, Cisco Systems, Chase Manhattan Bank, Citibank, Citicorp, Coca Cola, Colgate Palmolive, Compaq, Dupont, Fedex, Ford, General Electric, HP, Hilton Hotels, Intel, Johnson and Johnson, Kodak, 6

6 Kraft, Lockeed Martin, Mc Donald s, Microsoft, Motorola, Ncr, Pepsi, PPG Industries, Sun Microsystems, Texaco, UPS, Warner Bros, 3M dir. DIŞ TİCARET ABD nin Dış Ticareti (Mallar Bazında, Milyar $) İhracat 718, 7 682,4 713,4 807,5 894,1c İthalat 1 145, , , , ,7c Cari İşlemler Açığı 389,5 475,2 519,7 668,1 806,5c C:EIU tahmini Kaynak: EIU Economist Intelligence Unit, United States of America, Country Report, Mart 2006 İthalat ve ihracat büyüklüğü açısından dünya ticaretinde birinci sırada yer alan ABD, bu özelliği ile bir dış ticaret devidir. Dünyanın en liberal ticaret ve yatırım rejimine sahip ülkesi olmakla birlikte birkaç önemli alanda pazara girişi zorlaştıran ciddi engellere sahiptir. ABD nin dış ticaret açığı diğer ticaret ortaklarına göre yüksek büyüme hızına sahip olması ve ithal mallarının talebinin de buna paralel olarak hızlı artmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca dünya hizmet ticaretinde lider konuma sahip olan ABD nin dış açığı mal ticaretindeki açıktan kaynaklanmaktadır. Son yıllarda dış ticaret açığının artmasında petrol fiyatlarındaki artış, Çin den yapılan ithalatın artması etkin rol oynamıştır yılı cari işlemler açığı yaklaşık 807 milyar $ dır (Economist Intelligence Unit, ABD Mart 2006 Raporu). İthalat, 2005 yılında %12,3 oranında artış gösterirken, ABD nin ihracatı % 9,7 artmıştır. ABD sürekli yüksek miktarda dış ticaret açığı veren bir ülke olup son yıllarda bu açık rekor seviyelere ulaşmıştır. Ancak, bu konu genelde manipüle edilmeye son derece müsait olduğundan, çoğunlukla ABD yönetimleri tarafından diğer ülkeleri pazarlarını Amerikan ürünlerine ve yatırımlarına açmaya zorlama yolu olarak kullanılmaktadır. Dış ticaret istatistikleri bilindiği üzere finans, eğlence, franchise ve yazılım gibi bir çok hizmet sektörünü kapsamamaktadır. Yani, ABD ekonomisinin dış ticaret açıkları hesaplanırken, örnek olarak; ABD şirketlerinin diğer ülkelerde dominant rol oynadığı sinema, mağazalar zinciri, kredi kartları, finans, yazılım ve know how v.b. gelirleri hesaplamaya katılmamaktadır. Ayrıca ABD ye yapılan ithalatın bir bölümü rekabetçi konumlarını muhafaza etmek için daha ucuz işgücünün olduğu ülkelerde üretim yapan ABD li firmalar tarafından yapılmaktadır. Bazı çevrelerce bu şekilde yapılan ithalatın, ABD toplam ithalatının % 50 sini oluşturduğu ileri sürülmektedir. Ayrıca, ABD dünyanın en fazla yabancı yatırım alan ülkesidir. Tüm bunlar değerlendirmeye alındığında çizilen karamsar tablonun çok da gerçekçi olmadığı görülmektedir. ABD nin NAFTA yı genişletme çabaları ve yoğun bir şekilde ikili serbest ticaret anlaşmalarına yönelmesi ile sergilediği, serbest ticaretin yaygınlaştırılmasından ziyade, kendi ekonomik ve ticari hinterlandını sağlamlaştırma ve özellikle tarım sektörüne avantaj sağlama görüntüsü, DTÖ nün temelindeki çoğulculuğa ve ticaretin dünya ölçeğinde serbestleştirilmesine paralel görülmemektedir. ABD nin üyesi olduğu uluslararası iktisadi kuruluşların bazıları şunlardır: Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA), Asya Pasifik 7

7 Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC), Uluslararası Finansman Teşkilatı (IFC), Uluslararası Para Fonu (IMF), Uluslararası Kalkınma Bankası ( IDB), Avrupa Kalkınma Bankası (EBRD), Asya Kalkınma Bankası (AsDB), Amerika Ülkeleri Kalkınma Bankası (IADB), Uluslararası Ticaret Odası (ICC), Birleşmiş Milletler Sanayi İşbirliği Teşkilatı (UNIDO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ( OECD), Uluslararası Kalkınma Teşkilatı Dünya Ticaret Örgütü nün kurulması ve dünya ticaretinde engellerin kaldırılması konusunda etkin rol oynayan ABD, 1990'lı yılların başından itibaren dünya ekonomisinde yaşanmaya başlanan küreselleşme sürecinde hem etkileyen hem etkilenen ülke olmuştur. ABD Yönetimince son yedi yıl içinde başta NAFTA Anlaşması olmak üzere toplam 270 ayrı Ticaret Anlaşmasının imzalanması bunun en açık örneğidir. Kuzey ve Güney Amerika daki 34 ülkenin Amerikalar Serbest Ticaret Bölgesi (FTAA) adı altında serbest ticaret bölgesi kurulması konusu ise gündemde olan bir başka konudur. Söz konusu gelişmeler, bir yandan ABD'nin ithalatında liberalizasyona yol açarken, diğer yandan ABD mallarının üçüncü ülkelerde karşılaştıkları dış ticaret engellerini ortadan kaldırarak, gerek yerli sanayiinin artan rekabet ortamı ile karşılaşmasına, gerekse ABD ihracatının artırılabilmesi için elverişli bir ortam yaratılmasına neden olmuştur. Bu durum, ekonomide bir çok endüstride varolan oligopolistik yapının kırılmasına ve firmaların artan maliyetlerini azaltma yönünde, teknolojik ilerleme de dahil olmak üzere, gerekli tedbirleri almalarına yol açmış ve dolayısıyla maliyetlerde yaşanan artış fiyatlara doğrudan yansıtılamamıştır. Makine ve elektrikli ürünler, kimyasallar, taşıt araçları ve yedek parçaları, uçak ve parçaları ABD nin en çok ihraç ettiği ürünler arasındadır. ABD nin en çok ithal ettiği ürünler arasında ise, makine ve elektrikli ürünler, taşıt araçları ve yedek parçaları, giyim eşyası ve ayakkabı ve kimyasallar bulunmaktadır. Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere, ABD nin ihracat ve ithalattaki başlıca partnerleri; Kanada ve Meksika dır. NAFTA anlaşmasının yürürlüğe girdiği 1993 yılından bu yana Kanada ve Meksika ya yönelik ihracat %87 oranında artarak büyük bir gelişme göstermiştir. ABD yönetiminin Çin Halk Cumhuriyeti ne yönelik politikaları sonucu Çin de başlıca ticari partnerler arasında ön sıralarda yer almaya başlamıştır. İthalatta Başlıca Ülkeler 2005 (Milyon $) Ülkeler % Pay % Değişim /2004 Toplam Kanada Çin Meksika Japonya Almanya İngiltere Güney Kore Tayvan Venezüella Fransa Malezya

8 İtalya İrlanda Suudi Arabistan Brezilya Nijerya Tayland Hindistan İsrail Rusya Singapur Hollanda İsveç Belçika İsviçre Endonezya Cezayir Filipinler Irak Hong Kong Kolombiya İspanya Angola Trinidad & Tobago Avustralya Norveç Şili Vietnam Avusturya Güney Afrika Ekvator Türkiye Danimarka Peru Kaynak: World Trade Atlas İhracatta Başlıca Ülkeler 2005 (Milyar $) Ülkeler % Pay % Değişim /2004 Toplam Kanada Meksika Japonya Çin İngiltere

9 Almanya Güney Kore Hollanda Fransa Tayvan Singapur Belçika Hong Kong Avustralya Brezilya İtalya İsviçre Malezya İsrail İrlanda B.A.E Hindistan Tayland İspanya Filipinler Suudi Arabistan Venezüella Kolombiya Şili Dominik Cumhuriyeti Türkiye Arjantin Rusya Güney Afrika İsveç Kosta Rika Honduras Mısır Endonezya Guatemala Yeni Zelanda Avusturya Peru Finlandiya Kaynak: World Trade Atlas Başlıca Ticari Partnerleri 2005 (%) İhracat Toplam İçindeki % İthalat Toplam İçindeki % Kanada 23,7 Kanada 17,2 Meksika 13,5 Çin 14,5 Japonya 6,2 Meksika 10,2 10

10 Çin 4,7 Japonya 8,2 İngiltere 4,3 Almanya 5,1 AB(25) 20,9 AB(25) 18,4 Kaynak: EIU Economist Intelligence Unit, United States of America, Country Report, Mart 2006 ABD nin İhracatına Genel Bir Bakış ABD nin ihracatı, 2005 yılında bir önceki yıla oranla %9,7 artış göstermiştir. Başlıca Ürün Grupları İtibarıyla İhracat, 2005(Milyon $) Sermaye Malları (Otomotiv hariç) 361,9 Sanayi Malları 231,8 Tüketim Malları (Otomotiv hariç) 115,5 Otomotiv 97,8 Gıda ve içecek 58,8 Kaynak: EIU Economist Intelligence Unit, United States of America, Country Report, Mart 2006 ABD ihracatının Sektörel Dağılımı (Milyar Dolar) Mal Adı Payı (% ) Nükleer reaktörler, kazanlar makineler Elektrikli makineler, ses cihazları, TV cihazları ve aksamı Tren Tramvay dışındaki taşıt ve parçaları Optik, fotoğraf, tıbbi ve cerrahi cihazlar Uçaklar, uzay araçları ve parçaları Plastikler ve plastikten mamul eşya Organik Kimyasallar Toplam İhracat Kaynak:Vaşington Ticaret Müşavirliği New York Ticaret Ateşeliği Uluslararası ticaret açısından bakıldığında, ABD özellikle sermaye ve teknoloji yoğun mallarda karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olup başlıca ihraç kalemleri de bu mallardan oluşmaktadır. Vaşington ve New York Ticaret Müşavirliklerimizin ABD ye ilişkin hazırladıkları raporda ABD nin ihracatındaki başlıca sektörler itibarıyla 2004 yılı gelişmeleri şöyledir: döneminde ABD nin en fazla ihraç ettiği ürün grupları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (rakamlar milyon dolardır). ABD nin en fazla ihraç ettiği ürün grupları Toplam İhracat 780, , , , ,936 Nükleer Reaktörler, Kazanlar, Makinalar ve Mekanik Aletler ve Parçaları 158, , , , ,069 Elektrikli Ev Aletleri ve Bunların Parçaları, Boş Disketler 148, , , , ,804 11

11 Traktör, Otomotiv Yedek Parçaları ve Aksesuarları 61,928 58,750 62,511 65,511 73,309 Optik, foto vs medikal aletler 45,019 44,224 41,178 44,034 51,160 Uçaklar (sivil amaçlı) 40,976 44,705 43,901 39,670 42,122 Plastik Ürünleri 28,148 26,868 27,204 28,206 33,705 Organik kimyasal ürünler 21,023 19,312 19,434 23,206 30,368 İade Edilen Ürünler; Tamir Edilip Geri Getirilen Ürünler, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Ithal Ettiği Heykeller, 23,502 24,407 22,635 22,734 24,368 Seccadeler Eczacılık ürünleri 10,532 12,508 13,073 15,073 19,507 Benzin, Motor Yağları, Fuel Oil, Nafta, Etilen, Propilen, Benzen 13,384 12,898 11,719 14,079 18,955 Altın Mücevherat Ürünleri, Taklit Mücevherler, Değerli Taşlar 15,352 14,655 13,540 15,266 18,093 Hububat 9,733 9,653 10,245 10,680 13,136 Diğer kimyasal Ürünler 10,657 10,592 10,565 11,327 12,553 Kağıt ve kağıt ürünleri 11,607 10,899 10,337 10,672 11,483 Demir ve çelikten ürünler 9,149 8,321 8,003 8,166 9,419 Demir çelik 5,227 5,008 8,003 8,166 9,419 Kaynak: Kaynak:Vaşington Ticaret Müşavirliği New York Ticaret Ateşeliği İmalat sanayi ihracatı % 12.4 lük bir artışla milyar dolar olarak gerçekleşmiş, ithalatı ise % 15,8 oranında artarak 1,214 milyar dolar olmuştur. İmalat sanayi ticaret açığı 2003 yılındaki milyar dolarlık değeri geçerek milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Tarım, orman ve balıkçılık ticareti 12,2 milyar dolarlık fazla vermiştir. İhracat % 8.9 oranında artarak 39.3 milyar dolar ve ithalat % 6.4 oranında artarak 27.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir yılında enerji ihracatı %34 artışla 18.3 milyar dolar, enerji ithalatı ise % 34.2 oranında artarak milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Kimya Sanayi ihracatı % 19 oranında artarak milyar dolar olarak gerçekleşmiş, ithalat ise % 11 oranında artışla milyar dolar olmuştur. Ticaret açığı geçen yılki 7 milyar dolarlık miktarın çok altında kalmıştır yılında tekstil ihracatı % 10.7 oranında artmış, 10.9 milyar dolar olmuştur. Aynı dönemde ithalat % 14.8 oranında artmış ve 19.2 milyar dolar olmuştur. Ticaret açığı 2003 yılındaki 6.9 milyar dolardan derinleşmiştir. Kağıt ve kağıt ürünleri ihracatı % 8.4 oranında artarak 15.7 milyar dolar, ithalatı ise % 12.1 oranında artarak 20.7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Uzun demir çelik ürünlerinde % 28.2 lik ihracat artışı sonucu 8.4 milyar dolarlık ihracat yapılmış, % oranında artan ithalat sonucu dış ticaret açığı 2003 yılındaki 7 milyar dolarlık değerinin çok üzerine çıkarak 19.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 12

12 Elektrikli aletlerdeki ihracat artışı % 14.8, ithalat artışı % 16.2 olarak gerçekleşmiş 26.8 milyar dolarlık ihracat ve 49.4 milyar dolarlık ithalat sonucunda dış ticaret açığı 22.7 milyar dolar olmuştur. Endüstri makineleri ihracatı % 44.2 oranında artmış, 11.3 milyar dolar olmuştur. İthalatın % 13,1 oranında artarak 10.2 milyar dolar olarak gerçekleşmesi sonucu 1.1 milyar dolarlık ticaret fazlası oluşturulmuştur. Dış ticaret fazlası veren bir diğer sektör motor ve güç ekipmanlarıdır yılı ihracatı % 19.4 artışla 15.6 milyar dolar ve ithalatı % 16.5 artışla 13.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Motorlu taşıt araçları ve parçaları ihracatı 2004 yılında % 8.3 artışla 78.6 milyar dolar, ithalatı ise yine % 8.3 artışla 129 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ticaret açığı 2003 yılına oranla 10 milyar dolar daha derinleşerek 129 milyar dolar olmuştur. Bilgisayar ve ekipmanı ihracatı % 6.9 oranında artmış, 42.3 milyar dolar olmuş, ithalat % 15.4 oranında artarak 73.9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bilimsel enstrümanlar ihracatı % 13.2 oranında artarak 47.2 milyar dolar olmuş, ithalat da % 14.6 oranında artarak 44.6 olarak gerçekleşmiştir. İletişim ekipmanları sektöründe 2004 yılı ihracatı % 24.6 artışla 17.4 milyar dolar olmuş, ithalat ise % 27.8 artarak 38.9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı geçen yılki 16.5 milyar dolarlık değerinden 5 milyar dolar daha fazla olarak gerçekleşmiştir. Metal İmalatı % 10.8 oranında artarak 22.6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık ithalat % 18.9 oranında artmış ve 36.1 milyar dolar olmuştur yılında konfeksiyon ihracatı % 9.4 oranında azalmış ve 5 milyar dolar olarak gerçekleştirilmiştir. İthalat ise % 6.1 oranında artarak 70.7 milyar dolara ulaşmıştır. Ticaret açığı geçen yılki 61.1 milyar dolarlık oranı geride bırakarak 65.7 milyar dolar olmuştur yılında oyuncak, oyun ve spor malzemeleri ihracatı % 4.9 oranında artarak 3.5 milyar dolar olmuş, ithalat % 2.9 luk artışın ardından 19.5 milyar dolara ulaşmıştır yılında ABD ihraç mallarının fiyatlarında artış görülmüştür. Sermaye mallarının ihraç fiyatları bir miktar düşmüştür. Geçen yıl tarım ürünlerinin ihraç fiyatları % 2.5 oranında düşmüş, ithal fiyatları % 7.3 oranında artmıştır. Başlıca Ürün Grupları İtibarıyla İhracat (HS 4 lü bazda), 2004 ($) HS Ürün Adı 2004 bin $ Dünya Dünya ithalatındaki büyüme 2004, % 2004, % İhracatındaki , Değişim Değişim Payı, % % 8542 Elektronik entegre devreler, mikro devreler 42,911, Taşıtların aksam ve parçaları 30,520, Diğer hava taşıtları(helikopter, uçak, uydular, 26,125,

13 uzay araçları) Binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış 8703 arabaları 25,163, Diğer 24,644, Otomatik bilgi işlem makinaları üniteleri 24,048, Turbo jetler, turbo propeller ve diğer gaz 8411 türbinleri 18,824, Makinaların aksam ve parçaları 18,677, Pozisyonlarındaki araçların aksam 8803 ve parçaları 15,678, Tıp, cerrahi, dişçilik,veterinerlik alet ve parçaları 12,309, Tedavi koruma ilaçları doze edilmiş, perakende 3004 satılabilir 12,291, Petrol ve Bitümenli Mineralllerden Üretilen Ham 2710 hariç Yağlar 9,924, Telli Telefon Telgraf için elektrikli cihazlar 9,337, Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 8,713, Ağır iş makina ve cihazlarının ( ) 8431 aksamı, parçaları 8,704, Kendine özgü fonksiyonlu makina ve cihazlar 7,972, Elmaslar 7,044, Soya fasulyesi (kırılmış olsun olmasın) 6,692, Radyo Telefon, Radyo, Televizyon vericileri, 8525 televizyon kamerası 6,501, Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi 8536 teçhizatı 6,255, Mısır 6,137, Osiloskop; x ışınları, radyasyon ölçü alet ve 9030 cihazları 5,830, deki cihazların aksam ve parçaları 5,356, Alternatif rotatif kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı 8407 motorlar 5,182, Kaynak: ITC, Trade Map Eyaletler Bazında İhracat Teksas ve Kaliforniya eyaletleri ABD ihracatından % 14 ve % 13 lük paylarla ilk iki sırayı alan eyaletlerdir. İhracatta diğer önemli eyaletler arasında New York, Michigan, Vaşington, Ohio ve İllinois bulunmaktadır. Ancak, New York eyaleti dışında diğer tüm eyaletlerin paylarının % 5 in altında bulunduğu, dolayısıyla Teksas ve Kaliforniya eyaletlerinin ihracatta önemli bir ağırlığı bulunduğu görülmektedir döneminde eyaletlerin yaptığı ihracat aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Eyaletlere Göre İhracat Listesi (bin $) ABD 692,820, ,418, ,025, ,257, ,743, ,935,849 Texas 83,177, ,865,689 94,995,266 95,396,197 98,846, ,244,970 California 97,920, ,640, ,776,963 92,214,292 93,994, ,967,840 New York 37,067,481 42,845,957 42,172,062 36,976,801 39,180,708 44,400,729 14

14 Michigan 31,085,807 33,845,301 32,365,840 33,775,232 32,941,109 35,625,008 Washington 36,730,711 32,214,701 34,928,533 34,626,549 34,172,826 33,792,504 Ohio 24,883,241 26,322,241 27,094,734 27,723,273 29,764,418 31,208,206 Illinois 29,432,161 31,437,607 30,434,398 25,686,414 26,472,902 30,213,626 Florida 24,154,695 26,542,976 27,184,581 24,544,204 24,953,414 28,981,515 Massachusets. 16,805,139 20,514,409 17,490,110 16,707,593 18,662,575 21,837,411 Louisiana 15,841,781 16,814,289 16,588,957 17,566,658 18,390,130 19,922,346 Georgia 13,748,662 14,925,063 14,643,686 14,412,700 16,286,235 19,632,738 New Jersey 15,354,453 18,637,554 18,945,751 17,001,514 16,817,673 19,192,131 Indiana 12,910,347 15,385,774 14,365,375 14,923,049 16,402,279 19,109,378 Pennsylva. 16,170,424 18,792,448 17,433,129 15,767,794 16,299,212 18,487,253 N. Carolina 15,007,070 17,945,940 16,798,898 14,718,505 16,198,733 18,114,767 Tennessee 9,867,779 11,591,574 11,320,177 11,621,339 12,611,793 16,122,874 Arizona 11,823,753 14,333,689 12,513,510 11,871,004 13,323,392 13,422,913 S. Carolina 7,149,890 8,565,126 9,956,333 9,656,247 11,772,894 13,375,890 Puerto Rico 8,301,033 9,735,372 10,573,285 9,732,153 11,913,947 13,161,778 Kentucky 8,877,162 9,612,209 9,047,966 10,606,720 10,733,781 12,991,977 Wisconsin 9,672,878 10,508,413 10,488,671 10,684,271 11,509,835 12,706,343 Minnesota 9,372,614 10,302,502 10,524,370 10,402,162 11,265,660 12,677,805 Virginia 11,482,953 11,698,059 11,630,943 10,795,528 10,852,981 11,630,744 Oregon 10,471,154 11,441,272 8,900,414 10,086,397 10,357,199 11,171,751 Alabama 6,192,431 7,317,040 7,570,360 8,266,884 8,340,387 9,036,641 Missouri 6,058,992 6,497,147 6,173,043 6,790,778 7,233,937 8,997,288 Connecticut 7,231,228 8,046,838 8,610,434 8,313,390 8,136,443 8,559,237 Colorado 5,931,358 6,592,984 6,125,494 5,521,685 6,109,121 6,650,999 Iowa 4,093,773 4,465,486 4,659,584 4,754,600 5,236,296 6,393,941 Maryland 4,009,160 4,592,885 4,974,873 4,473,576 4,940,631 5,746,142 Kansas 4,669,436 5,145,445 5,004,547 4,988,410 4,553,334 4,930,774 Utah 3,133,520 3,220,823 3,506,386 4,542,725 4,114,540 4,718,350 Arkansas 2,177,495 2,599,268 2,911,181 2,803,645 2,962,153 3,493,133 Vermont 4,023,270 4,097,073 2,830,360 2,520,955 2,626,922 3,283,135 W. Virginia 1,892,689 2,219,278 2,241,005 2,237,154 2,379,808 3,261,683 Mississippi 2,215,735 2,725,551 3,557,419 3,058,008 2,558,259 3,179,374 Oklahoma 2,986,579 3,072,177 2,661,344 2,443,578 2,659,603 3,177,874 Alaska 2,563,798 2,464,139 2,418,284 2,516,220 2,738,558 3,156,911 Idaho 2,191,496 3,558,623 2,122,100 1,966,982 2,095,799 2,914,604 Nevada 1,067,171 1,481,897 1,423,225 1,176,999 2,032,599 2,906,689 Maine 2,014,053 1,778,695 1,812,455 1,973,061 2,188,413 2,432,219 Nebraska 2,096,385 2,511,183 2,701,795 2,527,632 2,723,670 2,316,114 New Ham. 1,929,763 2,373,327 2,401,032 1,863,288 1,931,412 2,285,589 Delaware 2,286,650 2,197,396 1,984,813 2,003,814 1,886,118 2,053,423 New Mex. 3,133,455 2,390,543 1,404,620 1,196,144 2,325,609 2,045,806 Rh. Island 1,116,324 1,185,571 1,268,612 1,121,005 1,177,475 1,286,324 Dis. of Col. 412,165 1,003,177 1,033,602 1,065, ,220 1,164,327 N. Dakota 699, , , , ,072 1,007,927 ş, 15

15 S. Dakota 494, , , , , ,510 Wyoming 457, , , , , ,239 Montana 426, , , , , ,691 Hawaii 273, , , , , ,774 Vir. Islands 154, , , , , ,407 Unallocated 59,577,666 58,453,978 41,505,557 34,467,615 35,167,868 35,080,226 Kaynak: Kaynak:Vaşington Ticaret Müşavirliği New York Ticaret Ateşeliği Başlıca Eyaletler Bazında İhracat (Milyar dolar) Eyalet Payı (% ) Teksas Kaliforniya New York Michigan Vaşington Ohio Illinois Florida Kaynak:Vaşington Ticaret Müşavirliği New York Ticaret Ateşeliği İhracat Rejimi ABD, bir yandan serbest ticaret kavramının öncülüğünü yaparken bir yandan da ulusal çıkarları söz konusu olduğunda ulusal yasalarını ön plana çıkarmakta; iç mevzuatına uymadığı veya milli güvenliğini tehdit ettiğini öne sürerek uluslararası camiada kabul görecek şekilde uluslararası anlaşmalar kapsamındaki istisnai haklarını kullanmaktadır. Özellikle, tarım ve demir çelik sektöründe aşırı korumacılık uygulayarak yerli üreticiyi uluslararası arenada desteklemektedir. Bu çerçevede, İhracat Geliştirme Programı (EEP) ve Pazar Geliştirme Programı gibi ihracat sübvansiyonlarını uygulamaktadır. ABD nin İthalatına Genel Bir Bakış Başlıca Ürün Grupları İtibarıyla İthalat, 2005(Milyon $) Sanayi Malları 520,8 Tüketim Malları (Otomotiv hariç) 407,0 Sermaye Malları (Otomotiv hariç) 379,6 Otomotiv 240,0 Gıda ve içecek 68,1 Kaynak: EIU Economist Intelligence Unit, United States of America, Country Report, Mart 2006 ABD nin toplam mal ithalatındaki artışın yarısını ara mallarında artış oluşturmaktadır. Dolar üzerinden hesaplanan ABD ithal mal fiyatları 2004 yılında yüksek miktarda artış göstermiştir. Bunda, petrol ürünü olmayan malların fiyatlarında görülen az miktardaki artışa karşın petrol fiyatlarında görülen önemli artışlar etkili olmuştur. Söz konusu değişim 2005 yılında da sürmüştür. İthalatta 2004 yılına oranla % 12,3 artış gerçekleşmiştir. 16

16 ABD İthalatının Sektörel Dağılımı (Milyar Dolar) Mal Adı Payı (% ) Mineral Yakıt ve Yağlar Nükleer reaktörler, kazanlar makineler Tren Tramvay dışındaki taşıt ve parçaları Elektrikli makineler, ses cihazları, TV cihazları ve aksamı Optik, fotograf, tıbbi ve cerrahi cihazlar Organik Kimyasallar Örülmemiş Konfeksiyon Ürünleri ve Aksesuarları Toplam İthalat 1, , , Kaynak:Vaşington Ticaret Müşavirliği New York Ticaret Ateşeliği Vaşington ve New York Ticaret Müşavirliklerimizin ABD ye ilişkin hazırladıkları raporda ABD nin ithalatındaki başlıca sektörler itibarıyla 2004 yılı gelişmeleri şöyledir: ABD nin ithalatında ilk sırayı petrol ve petrol ürünlerini de içine alan mineral yakıt ve yağlar almaktadır yılında bu ürünlerin toplam ithalat içindeki payı 205 milyar dolarlık ithalat ile % 14 olarak gerçekleşmiştir. Bu ürünlerin ithalatında 2004 yılında değer bazında bir önceki yıla göre % 32.4 oranında bir artış yaşanmıştır. Söz konusu artışta 2004 yılında petrol fiyatlarındaki artışın önemli bir etkisi olmuştur. Bu ürünlerin içinde % 66 lık bir paya sahip olan ham petrol ithalatında 2004 yılında % 33.6 oranında, % 18 lik bir paya sahip olan işlenmiş petrol ürünleri ithalatında ise % 42 oranında bir artış görülmüştür. ABD ihracatında ilk sırada yer alan nükleer reaktörler, kazanlar ve makinelerin ithalatta da % 13.7 lik bir payla ikinci sırayla önemli bir yerde olduğu görülmektedir. Bu ürünlerin ithalatı 2004 yılında bir önceki yıla göre % 17.5 oranında artarak 200 milyar dolara yükselmiştir. Söz konusu ürünler arasında otomatik veri işleme cihazları % 30 luk pay ile ilk sırada yer alırken, daktilo parçaları ile diğer ofis makineleri yaklaşık % 15 lik bir pay ile ikinci sırada yer almaktadır. Otomotiv ve otomotiv yan sanayi ürünleri, ABD ithalatından aldığı % 13 lük pay ile önemli ithal kalemleri arasında yer almaktadır. Söz konusu ürünlerin ithalatı 2004 yılında bir önceki yıla kıyasla % 9 oranında bir artışla 175 milyar dolardan 191 milyar dolara çıkmıştır. Söz konusu ürünlerin ithalatında, binek taşıt araçları % 64 lük pay ile ilk sırada yer alırken, otomotiv yan sanayi ürünleri % 19.5 luk pay ile ikinci sırada yer almaktadır. Elektrikli makineler, ses cihazları, TV cihazları ve aksamı ithalatı ABD nin toplam ithalatından 2004 yılında % 12.6 lik bir pay almıştır. Bu ürünlerin ithalatı 2004 yılında % 17.3 lük bir atış ile 184 milyar dolara ulaşmıştır. ABD nin tekstil ve konfeksiyon ithalatı toplamı 2004 yılında 89.8 milyar dolar ile toplam ithalatının % 6.1 ini oluşturmuştur. Bu ürünlerin ithalatı 2004 yılında bir önceki yıla kıyasla % 7.8 oranında artmıştır. Söz konusu ürünler arasında 35.2 milyar dolarlık ithalat ile örülmemiş konfeksiyon ürünleri ithalatı ilk sırada yer alırken, 31.5 milyar dolarlık ithalat ile örme konfeksiyon ürünleri ikinci sırada, ev tekstili ürünleri ithalatı ise 7.8 milyar dolar ile üçüncü sırada yer almıştır. Örülmemiş konfeksiyon ürünleri ithalatında 2004 yılında bir önceki yıla göre % 6.3 lük, örme konfeksiyon ithalatında % 6 lık, ev tekstili ürünleri ithalatında ise % 18 lik bir artış gözlenmiştir. 17

17 ABD nin tekstil ve konfeksiyon ithalatından en büyük payı alan ülkeler arasında 18.2 milyar dolarlık ithalat ve % 20 lik bir pay ile ilk sırayı Çin alırken, Meksika, Hindistan ve Kanada Çin i izlemektedir. Türkiye ise 2004 yılında ABD ye yaptığı 1.8 milyar dolarlık tekstil ve konfeksiyon ürünleri ithalatı ile 18. sırada yer almaktadır. Eyaletler ve Limanlar Bazında İthalat 2004 yılında New York, Kaliforniya, Florida, Teksas ve Illinois eyaletlerinde bulunan New York City, Buffalo, Ogdensburg, Los Angeles, San Francisco, San Diego, Miami, Tampa, Dallas, Houston, El Paso, Laredo, Port Arthur ve Şikago Limanları içinde en fazla ithalat 164 milyar 276 milyon 773 bin dolarla New York City Limanından gerçekleştirilmiş olup, onu 139 milyar 355 milyon 867 bin dolarla Los Angeles Limanı izlemiştir yılında ABD nin yaptığı ithalatın yüzde 11 i New York City Limanı ndan, yüzde 9 u ise Los Angeles Limanı ndan gerçekleştirilmiştir. En fazla ihracat yapan eyelet olan Teksas ın limanları ithalat açısından da önemli birer kapı olmuştur yılında ABD nin yaptığı toplam ithalatın yüzde 15 i Teksas Limanları ndan gerçekleştirilmiştir. Teksas Limanlarından Türkiye menşeli fazla mal girişi bulunmamaktadır. El Paso ve Laredo limanları büyük oranda Meksika menşeli mallar için giriş kapısıdır. Benzer bir şekilde, New York Eyaleti Limanlarından Buffalo Limanı Kanada menşeli mallar için ve Kaliforniya Eyaleti ndeki San Diego Limanı Meksika menşeli mallar için önemli birer giriş kapısı konumundadır yılında, New York City Limanı ndan en fazla ithalatı yapılan ürün grubu 22 milyar 511 milyon 162 bin dolarla 71 inci fasılda yer alan altın mücevher ve değerli taşlar olmuştur. Bu rakam 2004 yılında ABD nin 33 milyar dolarlık toplam altın mücevher ve değerli taş ithalatının yüzde 66 sıdır. ABD nin 31,4 milyar dolarlık toplam ilaç ithalatının yüzde 29 u, 61 inci fasılda yer alan örme giyim eşyaları ithalatının yüzde 22 si, 62 inci fasılda yer alan dokuma giyim ürünleri ithalatının yüzde 28 i, 63 üncü fasılda yer alan ev tekstili ürünleri ithalatının yüzde 15 i, 42 nci fasıl deri giyim ürünleri ve deriden mamül eşya ithalatının yüzde 21 i, New York City Limanı ndan yapılmıştır. New York City Limanı ndan en fazla ithalat yapan ülkeler Çin, Japonya, Almanya, İtalya ve İsrail dir. Türkiye mücevher ve değerli taş ihracatının yüzde 80 ini New York City Limanı ndan yapmaktadır. Yine, Türkiye örme giyim ihracatının yüzde 57 sini New York City Limanı ndan yapmaktadır. Bu rakam Çin için yüzde 28, Hong Kong için yüzde 32, Ürdün için yüzde 57 ve Pakistan için yüzde 32 dir. Türkiye nin ev tekstili ihracatının yüzde 30 u ve deri giyim ürünleri ve deriden mamül eşya ihracatının yüzde 28 i anılan limandan yapılmaktadır yılında, Los Angeles Limanı ndan en fazla ithalatı yapılan ürün grubu 39 milyar 959 milyon dolarla 84 üncü fasıldaki nükleer reaktörler, kazanlar ve makinalar olmuştur. Bu rakam 2004 yılında ABD nin 200 milyar dolarlık toplam nükleer reaktörler, kazanlar ve makinalar ithalatının yaklaşık yüzde 20 sidir. Benzer şekilde ABD nin toplam 85 inci fasıl elektrikli ürünler ithalatının da yaklaşık yüzde 20 si anılan limandan gerçekleştirilmektedir. ABD oyuncak ithalatının yüzde 38 i, Örme hazır giyim ithalatının yüzde 19 u, Dokuma hazır giyim ithalatının yüzde 17 si, 18

18 Traktör ve otomotiv yedek parçaları ithalatının yüzde 12 si, Ev tekstili ithalatının yüzde 21 i, Los Angeles Limanı ndan gerçekleştirilmektedir. Los Angeles Limanı ndan en fazla ithalat yapan ülkeler Çin, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Malezya dır. Çin dokuma giyim ihracatının yüzde 62 sini Los Angeles Limanı ndan gerçekleştirmiştir yılında, Teksas Houstan Limanı ndan en fazla ithalatı yapılan ürün grubu 40 milyar 479 milyon dolarla 27 nci fasılda yer alan benzin ve mineral yağlar olmuştur. Bu rakam 2004 yılında ABD nin 206 milyar dolarlık toplam benzin ve mineral yağlar ithalatının yaklaşık yüzde 20 sidir yılında, Türkiye ABD ye yönelik örme giyim ihracatının yüzde 17 sini Houston Limanı ndan yapmıştır yılında, Teksas Port Arthur Limanı ndan yapılan 19 milyar dolarlık ithalatın 17,6 milyar dolarlık bölümü benzin ve mineral yağlar olmuştur. Söz konusu liman Meksika, Venezuela, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden petrol ithal eden bir konum arz etmektedir yılında, Teksas Laredo Limanı ndan en fazla ithalatı yapılan ürün grubu 19 milyar 194 milyon dolarla 87 inci fasılda yer alan Traktör, otomotiv yedek parçaları ve aksesuarları olmuştur. Bu rakam toplam ABD 87 inci fasıl ithalatının yaklaşık yüzde 10 udur. Meksika 2004 yılında ABD ye yaptığı mücevher ve değerli taş ihracatının yüzde 67 sini anılan limandan yapmıştır yılında, Şikago Limanı ndan en fazla ithalatı yapılan ürün grubu 15 milyar 717 milyon dolarla 85 inci fasılda yer alan elektrikli ev aletleri ve bunların aksam ve parçaları olmuştur. Bu rakam toplam ABD ithalatının yüzde 8 idir yılında, Miami Limanı ndan en fazla ithalatı yapılan ürün grubu 4 milyar 104 milyon 491 bin dolarla 61 inci fasılda yer alan Örme Hazır Giyim Eşyaları olmuştur. Bu rakam ABD nin 2004 yılında anılan fasıldan yaptığı 33 milyar dolarlık toplam ithalatın yaklaşık yüzde 12 sini oluşturmaktadır. Miami Limanı ndan en fazla ithalat yapan ülkeler Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti ve Kolombiya dır yılında Türkiye nin ABD ye yaptığı toplam demir çelik ihracatının yüzde 4 ü Miami Limanı ndan, yüzde 8 i Tampa Limanı ndan gerçekleştirilmiştir. Başlıca Ürün Grupları İtibarıyla İthalat, 2004 ($) HS Ürün 2004 bin $ Dünya 2004, % 2004, % İhracatındaki Değişim Değişim Payı, % 2709 Ham Petrol Yağları 143,180, Binek otomobiller, steyşın vagonlar 124,263, Otomatik bilgi işlem makinaları üniteleri 60,782, Diğer 50,515, Petrol yağları 40,316,

19 8708 Motorlu araçların aksam ve parçaları 38,436, Radyo Telefon, Radyo, Televizyon vericileri, televizyon 8525 kamerası 31,536, Makinaların aksam ve parçaları 29,980, Petrol gazları 27,043, Tedavi koruma ilaçları doze edilmiş, perakende satılabilir 26,065, Elektronik entegre devreler, mikro devreler 22,988, Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 17,422, Televizyon alıcıları (video monitörleri & video projektörleri) 16,368, Diğer mobilya ve parçaları 16,290, Telli Telefon Telgraf için elektrikli cihazlar 15,097, İşlenmemiş Elmaslar 14,706, Kazaklar, süveterler, hırka, yelek vb eşya örülmüş 13,288, Oturmaya mahsus mobilyalar aksam ve parçaları 12,804, Kadın ve kız çocuklarına ait takım elbise, ceket, elbise, etek 12,749, Diğer hava taşıtları (helikopter, uçak, uydular, uzay araçları) 11,700, Yüzeyi deri ayakkabılar 11,530, Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları 11,078, Sadece azotlu heterosiklik bileşikler 10,137, Elektrik için izole tel, kablo, izole iletici, optik tel kablo 9,712, Kaynak: ITC, Trade Map İthalat Rejimi ABD nin ithalat politikasının üç temel özelliği şöylece sıralanabilir: Amerikan halkının ithalat eğiliminin oldukça yüksek düzeyde bulunması, Amerikan dolarının uluslararası piyasalarda hakim rolü, Mukayeseli olarak ABD iç ekonomik planlamasının yokluğu. ABD, ithalatının neredeyse tamamını kendi milli parasını kullanarak ödeyen tek ülke olmakta ve diğer ticari ortaklarının aksine cari işlemler açığını (mal ve hizmetler) finanse etmek için ayrıca döviz kazanmak çabasına girmemektedir. ABD de ihracat ve ithalat ile ilgili kurum Amerika Gümrük Ofisidir (U.S. Custom Office). (http://www.customs.ustreas.gov) GSP Genel Preferanslar Sistemi, (http://www.ustr.gov/reports/gsp) UNCTAD/GATT çerçevesinde gelişmekte olan ülkelere gelişmiş ülkeler tarafından sağlanan bir dizi tarife tavizini ifade etmektedir. ABD, GSP kapsamında 140 ülkeye yaklaşık 4650 kalem malın ithalinde gümrük muafiyeti uygulamaktadır. Söz konusu muafiyetten yararlanabilmek için; Ürün GSP listesinde olmalıdır. Ürün GSP programı çerçevesinde GSP den faydalandırılan ülkeler arasında olmalıdır. Faydalanan ülke, ilgili üründe GSP den yararlanabilmelidir. Ürün katma değer şartlarını sağlamalıdır. Ürün ABD ye doğrudan faydalanan ülke veya topluluktan ihraç edilmelidir. İthalatçı GSP den yararlanmak istediğini belirtmelidir. 20

20 GSP Listeleri nde yer alan ürünler Harmonize Gümrük Cetveline göre listelenmiştir. GSP konusunda Merkezimizden detaylı bilgi temini mümkündür. Malların ABD ye ulaşmasından önce ithalatçı taraf malın bütün gümrük vergilerini ödemelidir. ABD de ithalattan alınan gümrük vergileri ; Değere göre olan gümrük vergisi (ad valorem), Özel (spesifik) vergi, birleşik vergi olmak üzere üç kategoride toplanmaktadır. ABD toplam ithalatının kompozisyonu incelendiğinde ülkeye giren ithalatın önemli bir çoğunluğunun gümrük vergisi muafiyeti ya da düşük vergi oranlarına tabi olduğu görülmektedir. En yüksek vergi oranları özellikle gıda ve tütün ürünleri, hazır giyim, tekstil ve ayakkabı ithalatında uygulanmakta olup, sanayi dallarında vergi oranları malın gördüğü işlem seviyesine göre yükselme eğilimindedir. Ad valorem oranlar dışındaki spesifik (malın ağırlığı üzerinden, örneğin 5 sent/pound) ve birleşik (%12+5 sent/pound) vergi oranları esas olarak: tarımsal ürünlere, ayakkabı ve başlık, bazı hassas cihazlar, kimyasallar ve kimya ürünleri, tekstil ve temel metallere uygulanmaktadır. Genellikle spesifik ve birleşik vergilerdeki koruma oranları, ad valorem vergilere nazaran daha yüksek olmaktadır. ABD de uygulanan Gümrük Tarifeleri hakkında aşağıdaki web adreslerinden detaylı bilgi alınabilmektedir: ABD de gümrükten mal çıkarmanın iki yolu vardır: Informal Entry: bu sistemde daha az resmi işlem ve doldurulması gereken daha az resmi evrak vardır. Sadece gümrük formu doldurarak ödenmesi gereken gümrük vergilerini ödeyerek ihraç edilen mallar gümrükten çıkarılabilmektedir. Formal Entry: İhraç edilen mallar bazı standartlar ile bazı belgeleri gerektiriyorsa, ilgili belgeler ve doldurulacak resmi evraklar tamamlanarak mallar gümrükten geçirilmektedir. 11 Eylül olaylarının ardından ABD limanlarındaki güvenlik önlemleri artırılmış, formaliteler ve kontroller daha da sıkılaştırılmıştır. TÜRKİYE ABD TİCARİ İLİŞKİLERİ Yıllar İtibariyle Türkiye ABD Dış Ticareti (Milyon $) YIL İTHALAT İHRACAT DIŞ TİCARET DENGESİ DIŞ TİCARET HACMİ

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETİ

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETİ ABD ÜLKE RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETİ A. Tarihçesi B. Siyasi ve İdari Yapı C. Nüfus ve İşgücü Yapısı D. Coğrafi Konum E. İklimi F. Doğal Kaynaklar ve Çevre G. Dahil Olduğu

Detaylı

ABD ÜLKE RAPORU. Ebru GÜLSOY Esma KOCA

ABD ÜLKE RAPORU. Ebru GÜLSOY Esma KOCA ABD ÜLKE RAPORU Ebru GÜLSOY Esma KOCA T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları 1 Dairesi Amerika Şubesi 2012 İÇİNDEKİLER ÜLKE PROFİLİ 3 TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Üyesi

Detaylı

AMERİKA. ülke tanıtımi. işbirliğiyle... AKTİF YAYINLARI Yayın No: 3

AMERİKA. ülke tanıtımi. işbirliğiyle... AKTİF YAYINLARI Yayın No: 3 AMERİKA ülke tanıtımi AKTİF YAYINLARI Yayın No: 3 işbirliğiyle... ABD Ülke tanıtım günü 9 Ekim 2013 2 John Fay ABD Ticaret Ataşesi John Fay, ABD Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi olarak Ankara da görev yapmaktadır.

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KANADA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Çağlar GÖKSU Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KANADA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

GUATEMALA ÜLKE RAPORU

GUATEMALA ÜLKE RAPORU GUATEMALA ÜLKE RAPORU Hazırlayan İ.G. Uzmanı Gülsevin ONUR T.C. Ekonomi Bakanlığı 2014 1-ÜLKE PROFİLİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER Temel Sosyal Göstergeler Devletin Adı Temel Ekonomik Göstergeler

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEKSİKA YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI AR-GE BAŞKANLIĞI.

T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEKSİKA YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI AR-GE BAŞKANLIĞI. T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEKSİKA YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI AR-GE BAŞKANLIĞI Hazırlayanlar Esin ŞEN- Şube Müdürü/ Araştırma Dairesi Çağatay ÖZDEN-Uzman/Tarım

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Temmuz 2008 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MISIR HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Coğrafi Göstergeler.. 2 1.2. Demografik Göstergeler... 3 1.3.

Detaylı

ARJANTİN ÜLKE RAPORU BAŞLICA SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER -2004

ARJANTİN ÜLKE RAPORU BAŞLICA SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER -2004 ARJANTİN ÜLKE RAPORU BAŞLICA SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER -2004 Resmi Adı Nüfus (milyon) Okuma Yazma Oranı Dil Din Yönetim Biçimi Yönetim Sistemi Yüzölçümü Komşu Ülkelerle Sınırlar Arjantin Cumhuriyeti

Detaylı

GÜNEY KORE. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler. Genel Ekonomik Durum. Yönetim Biçimi Cumhuriyet, başkanlık sistemi

GÜNEY KORE. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler. Genel Ekonomik Durum. Yönetim Biçimi Cumhuriyet, başkanlık sistemi GÜNEY KORE Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Resmi Adı Kore Cumhuriyeti Yönetim Biçimi Cumhuriyet, başkanlık sistemi Resmi Dili Korece Başkenti Seul Yüzölçümü 99.408 km2 Nüfusu (2004) 48,2 Milyon Başlıca

Detaylı

İSVEÇ ÜLKE RAPORU. Hazırlayan : Gamze KAHYAOĞLU AYTAÇ Ankara - April, 2011. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İSVEÇ ÜLKE RAPORU. Hazırlayan : Gamze KAHYAOĞLU AYTAÇ Ankara - April, 2011. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İSVEÇ ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Gamze KAHYAOĞLU AYTAÇ Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ İSVEÇ Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU MEDİKAL SEKTÖRÜ

RUSYA FEDERASYONU MEDİKAL SEKTÖRÜ T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi RUSYA FEDERASYONU MEDİKAL SEKTÖRÜ Hazırlayan Yusuf TÜRKOĞLU Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı Sanayi Dairesi Şubat 2009 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

BREZİLYA ÜLKE RAPORU

BREZİLYA ÜLKE RAPORU BREZİLYA ÜLKE RAPORU İÇİNDEKİLER A. Siyasi ve İdari Yapı B. Nüfus ve İşgücü Yapısı C. İstihdam ve işgücü İstatistikleri D. Coğrafi Konumu E. Doğal Kaynakları F. Dahil Olduğu Uluslarası Anlaşmalar I. BÖLÜM

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

YUNANİSTAN. 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler. 2.Genel Ekonomik Durum

YUNANİSTAN. 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler. 2.Genel Ekonomik Durum YUNANİSTAN 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Resmi Adı Resmi Dil Nüfus Yüzölçümü Başkenti Başlıca Şehirler Komşu Ülkeler Etnik Yapısı Azınlıklar Helenik Cumhuriyet Yunanca 10,9 milyon Toplam 131

Detaylı

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İNGİLTERE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ MART 2010 İhracat Sektörleri Açısından İNGİLTERE İÇİNDEKİLER

Detaylı

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER I. HOLLANDA HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ NİJERYA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Yücel AKOVA Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ NİJERYA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

K GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL B

K GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL B TEKSTİL SEKTÖRÜ AÇISINDAN İNGİLTERE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ TEMMUZ 2012 İhracat Sektörleri Açısından İNGİLTERE İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÇİN HALK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Ocak 2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı

ÇİN HALK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Ocak 2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı ÇİN HALK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Ocak 2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İÇİNDEKİLER Sayfa 1 Genel Bilgiler... 3 2 Genel Ekonomik Durum... 7 3 Çin Dış Ticareti... 8 4 Türkiye-Çin Dış Ticaret ve Yatırım İlişkisi...

Detaylı

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Rusya Ülke Raporu Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Sayfa 2 / 2 Author: XXXXXXXX Date: XX-XX-XXXX İçindekiler ÖZET BİLGİLER 5 GENEL EKONOMİK DURUM 7 Genel Ekonomik Yapı

Detaylı

JAPONYA KANATLI ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ PAZAR ARAŞTIRMASI

JAPONYA KANATLI ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ PAZAR ARAŞTIRMASI İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ JAPONYA KANATLI ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ PAZAR ARAŞTIRMASI 2013 www.turkishpoultry.com İÇİNDEKİLER Sayfa No JAPONYA ÜLKE PROFİLİ 2 GENEL EKONOMİK DURUM 4 JAPONYA

Detaylı

Sinhala (resmi ve ulusal dil) 74%, Tamil (ulusal dil) 18%, diğer 8%, İngilizce kamuda yaygın olarak ve nüfusun da %10 u İngilizce konuşabilmektedir.

Sinhala (resmi ve ulusal dil) 74%, Tamil (ulusal dil) 18%, diğer 8%, İngilizce kamuda yaygın olarak ve nüfusun da %10 u İngilizce konuşabilmektedir. SRİ LANKA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Nüfus Dil Yönetim 19,9 milyon Sinhala (resmi ve ulusal dil) 74%, Tamil (ulusal dil) 18%, diğer 8%, İngilizce kamuda yaygın olarak ve nüfusun da %10 u İngilizce

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI FRANSA Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 2 BÖLÜM I ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Genel Göstergeler..3 1.2. Temel Ekonomik Göstergeler 4 1.3. Siyasi ve İdari Yapı

Detaylı

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2010 İÇİNDEKİLER Halı Pazarı Olarak ALMANYA I. ALMANYA HAKKINDA

Detaylı

MACARİSTAN ÜLKE RAPORU

MACARİSTAN ÜLKE RAPORU MACARİSTAN ÜLKE RAPORU MÜSİAD Ticaret Heyeti Programı T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Himayelerinde 16-18 Şubat 2014 - Macaristan Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler Kaynak: The

Detaylı

Fas Ekonomisi Hakkındaki Genel Bilgiler

Fas Ekonomisi Hakkındaki Genel Bilgiler Fas Ekonomisi Hakkındaki Genel Bilgiler Dünya Bankası Doing Business raporlarına göre; Fas az gelirli ülkeler sınıfında yer almaktadır. Nüfusu 33,008,150 milyon ve kişibaşına gelir 3,030 dolardır. İş yapma

Detaylı

LEBiB YALKIN YAYlMLARI VE BASlM işleri A.Ş. TEL: (0212) 279 67 50

LEBiB YALKIN YAYlMLARI VE BASlM işleri A.Ş. TEL: (0212) 279 67 50 LEBiB YALKIN YAYlMLARI VE BASlM işleri A.Ş. TEL: (0212) 279 67 50 ÖN SÖZ Odamız 1965 yılından beri özellikle ihracatçı üyelerimizin yararlanma amacıyla Ülke Profilleri Dizisi kapsamında çalışmalar hazırlamaktadır.

Detaylı

MAKEDONYA 1. TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER. Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya. Nüfus 2 046 209. Yüzölçümü 25 333 km 2

MAKEDONYA 1. TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER. Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya. Nüfus 2 046 209. Yüzölçümü 25 333 km 2 MAKEDONYA 1. TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER Resmi Adı Resmi Dil Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya Makedonca Nüfus 2 046 209 Yüzölçümü 25 333 km 2 Başkenti Başlıca Şehirler Komşu Ülkeler Etnik

Detaylı

HİNDİSTAN ÜLKE RAPORU

HİNDİSTAN ÜLKE RAPORU HİNDİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Tülay UYANIK Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ HİNDİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı