T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU"

Transkript

1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No. 1.2 Saray, Tekirdağ, Ocak 2009

2 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 4 I. GĐRĐŞ 4 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 5 2. Yüksekokulumuz Tarihçesi 6 3. Organizasyon Şeması 7 II. KURUMSAL DEĞERLENDĐRME 8 4. Özdeğerlendirme Girdiler Kurumsal Nitelikler ve Özellikler Eğitim ve Öğretim Süreçleri Araştırma ve Geliştirme Süreçleri Uygulama ve Hizmet Süreçleri Đdari Süreçler ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirilmesi Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal)Değerlendirilmesi Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Çalışmaları Paydaş Analizi SWOT (GZFT) Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz Sonuç 26 KAYNAKÇA 27 EK I: Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Programı Ders Đçerikleri 28 EK II: Performans Göstergeleri Tablosu 38

3 Şekil Listesi Şekil 1: Saray Meslek Yüksekokulu Organizasyon Şeması 7

4 Tablo Listesi Tablo 1: Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu 5 Tablo 2: Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Programı 6 Tablo 3: Birim Gelişim Tablosu 6 Tablo 4: Saray Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üye listesi 8 Tablo 5: Saray Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üye listesi 8 Tablo 6: Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu 9 Tablo 7: Meslek Yüksekokulu Ortaöğretim Başarı Puan Ortalamaları 10 Tablo 8: Kurumsal Nitelikler Ve Özellikler Değerlendirme Tablosu 10 Tablo 9: Kurumsal Nitelikler Veri Tablosu 11 Tablo 10: Akademik Personel Verileri 14 Tablo 11: Birim 2007 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları 14 Tablo 12: Eğitim Ve Öğretim Süreçleri Değerlendirme Tablosu 15 Tablo 13: Mezun Öğrenci Verileri 16 Tablo 14: Birime Bağlı Bölüm Ve Programları 16 Tablo 15: Muhasebe Programları Ders Programı: Güz ve Bahar Yarıyılları 17 Tablo 16: Muhasebe, Đşletme ve Muhasebe (Đ.Ö.) Programları Örnek Ders Karnesi 18 Tablo 17: Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Programı Ders Đçerikleri 18 Tablo 18: Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçleri Değerlendirme Tablosu 19 Tablo 19: Uygulama ve Hizmet Süreçleri Değerlendirme Tablosu 20 Tablo 20: Đdari Süreçler Ve Destek Süreçleri Değerlendirme Tablosu 21 Tablo 21: Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirme Tablosu 21 Tablo 22: Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme Tablosu 22 Tablo 23: Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme Tablosu 23 Tablo 24: Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme Tablosu 23 Tablo 25: Paydaşlar 25

5 Sunuş Yüksekokulumuzun 2008 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve Üniversitemiz bünyesinde oluşturulacak raporlara veri olması amacıyla hazırlanan kurumsal değerlendirme raporunun ileriki dönemlere ilişkin faaliyetlerimizin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve planlanmasına da yardımcı olacaktır. Bu raporun oluşturulması sürecinde yüksekokulumuz, bu çalışmaları destekleyici, Üniversitemizce düzenlenen bir takım çalışma ve eğitim toplantıları içerisinde bulunmuş olup bu çalışmalar sonucunda oluşturulan planlama çerçevesinde öğretim olanaklarının sağlıklı kullanılmasını, sosyal ve kültürel faaliyetleri, toplumsal faydayı gözeten çalışmaları ve araştırma geliştirmeyi önemseyerek hizmet kalitesini arttırmayı hedefleyen bir görüşü net bir şekilde ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmalarda emeği geçen başta Üniversitemiz bünyesinde eğitim çalışmaları düzenleyen çalışma grubu üyelerine ve Yüksekokulumuz kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama gurubu koordinatör ve üyelerine teşekkürlerimi sunarım. Yrd. Doç. Dr. Murat DEVECĐ Namık Kemal Üniversitesi Saray Meslek Yüksekokulu Müdürü Saray, Tekirdağ, Ocak 2009

6 I. GĐRĐŞ 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Saray Meslek Yüksekokulu 2008 yılı kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları kapsamında elde edilen çıktılar ve öğrenme sürecine ilişkin değerlendirmeler bu raporda verilmiştir. Namık Kemal Üniversitesi Saray Meslek Yüksekokulu gerek 5018 gerekse 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere Bölüm Başkanına rapor veren bir Koordinatör başkanlığında bir Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalışma grubu 2008 yılında 3 akademik personelden oluşmuştur. Birim öğrenci temsilcisi öğrencilerimizi temsilen çalışmalarımıza katkıda bulunmuştur. Đdari personelimiz Fakülte Sekreteri ile çalışma grubunda temsil edilmiştir. Toplam üye sayısı 5 olmuştur. Bölüm KDSP Çalışma Grubu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiş olan bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmıştır. Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarında yararlanılmak üzere başta öğrencilerimiz, personelimiz ve programlarımız ile bilimsel yayınlarımıza ilişkin veriler Bölüm KDSP Grubumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluşturma çalışmaları Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüştür yılında Bölümümüz tarafından takip edilmiş olan çalışma programı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aşamalarında da Bölüm KDSP Çalışma Grubu Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalışacaktır. Yapılmış olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalışmaları ışığında Bölüm Stratejik Planı güncellenip planın ikinci sürümü hazırlanacaktır. Bölüm KDSP çalışma grubu tarafından hazırlanmış olan Bölüm stratejik planın ilk sürümü paydaş görüşüne açılacaktır. Tablo 1 : Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Program/Ana Bilim Dalı Hüseyin AYDIN Öğr. Gör. Müdür Yardımcısı Muhasebe Kaan GAYTANCIOĞLU Öğr. Gör. Dış Tic. ve A.B. Ediz ENGĐN Öğr. Gör. Y.Okul ve Yön. Kurulu Üyesi Đşletme Mesut KABAAĞAÇ Hüseyin CÜCE Yüksekokul Sekreteri Öğrenci Temsilcisi

7 Tablo 2: Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarih Çalışma 1 31 Mart 2008 Bölüm 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunun teslimi 2 30Haziran 2008 Bölüm yılları stratejik planı taslağının teslimi 3 30 Eylül 2008 Bölüm yılları stratejik planının teslimi 4 1 Aralık 2008 Bölüm yılları stratejik planının güncellenmiş sürümünün sunulması 5 03 Şubat 2009 Kurumsal Değerlendirme Raporunun Teslimi 2. Yüksekokulumuz Tarihçesi Saray Meslek Yüksekokulu, Öğretim yılında Trakya Üniversitesi ne bağlı birim olarak Elektrik (30) ve Muhasebe (30) programları ile öğretime başlamıştır. Elektrik Programına Öğretim yılından itibaren öğrenci alınmamaktadır. Saray Belediye Meclisinin tarih ve 4 sayılı kararı ile eski Belediye binası Saray Meslek Yüksekokulu na tahsis edilmiştir Öğretim yılında Đktisadi Đdari Programlar Đşletme Bölümüne 30 öğrenci ile öğretime başlamış olup, yine aynı öğretim yılında 4702 lı Yasa ile METEB programları içerisinde Muhasebe (Đ.Ö) Programına 120 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Yukarıda yer alan bilgilerimize ek olarak; Öğretim yılından itibaren 30 kişilik kontenjanı ile "DIŞ TĐCARET VE AVRUPA BĐRLĐĞĐ" programı açılmıştır. Yüksekokulumuz, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 5467 lı Kanun ile 2809 lı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu na eklenen EK MADDE 62 gereği Trakya Üniversitesi Rektörlüğü nden Namık Kemal Üniversitesi bünyesine aktarılmıştır. En son olarak Öğretim yılından başlamak üzere Yüksekokulumuz bünyesinde Đşletme (Đ.Ö.) ve Dış Ticaret ve A.B.(Đ.Ö.) programları da 70 kişilik kontenjanla faaliyete geçmiştir. Tablo 3: Birim Gelişim Tablosu Bölüm ve programlar Faaliyete geçiş dönemi I. Đktisadi Đdari Programlar Bölümü Muhasebe Programı Đşletme Programı Muhasebe Programı (Đ.Ö.) Dış Ticaret ve A.B. Programı

8 Dış Ticaret ve A.B. (Đ.Ö.) Programı Đşletme (Đ.Ö.) Programı II. Teknik Programlar Bölümü Elektrik Programı ( inden Đtibaren Öğrenci Alınmıyor) 3. Organizasyon Şeması Saray Meslek Yüksekokulu organizasyon şeması 2008 yılı sonu itibariyle aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Yüksekokulumuz, Muhasebe, Đşletme, Dış Ticaret ve A.B. ve Muhasebe (Đ.Ö.) programlarında ve Öğretim yılında öğrenci alınan Đşletme (Đ.Ö.) ve Dış Ticaret ve A.B.(Đ.Ö.) programlarında faaliyetlerini sürdürmüş, Yüksekokul Akademik Kurulumuz 2008 yılı içinde iki kez toplanarak eğitim öğretim sürecine ilişkin çalışmalar yapmıştır. Ayrıca Yüksekokulumuz Yönetim Kurulu 2008 yılı içinde 34 kez, Yüksekokul Kurulumuz ise 2008 yılı içinde 8 kez toplanmıştır. Şekil 1: Saray Meslek Yüksekokulu Organizasyon Şeması YÜKSEKOKUL KURULU MÜDÜR YÜKSEKOKUL YÖNETĐM KURULU MÜDÜR YARD. YÜKSEKOKUL SEKRETERĐ ĐKTĐSADĐ ve ĐDARĐ PROGRAMLAR Muhasebe Prg. Đşletme Prg. Dış Tic. Ve A.B. Prg. Muhasebe (Đ.Ö.) Prg. Đşletme (Đ.Ö) Prg. Dış Tic. Ve A.B.(Đ.Ö) Prg. Öğrenci Đşleri Yazı Đşleri Tahakkuk Đşleri Taşınır Kayıt ve Kontrol Yardımcı Hizmetler Kütüphane

9 II KURUMSAL DEĞERLENDĐRME Tablo 4: Saray Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üye listesi isim Bölüm Đdari görev Fakülte dışı idari görev 1 Deveci, Murat, Yrd. Doç. Dr. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü 2 Aydın, Hüseyin, Öğr. Gör. Muhasebe Bölümü 3 Tan, Özlem, Öğr. Gör. Muhasebe Bölümü 4 Engin, Ediz, Öğr. Gör. Đşletme Bölümü 5 Gaytancıoğlu, Kaan, Öğr. Gör. Dış. Tic. ve AB Bölümü Müdür Müdür Yard. BirimADKG Koordinatörü Birim ADKG üyesi Birim ADKG üyesi Birim ADKG üyesi Üniversite Senato Üyesi Tablo 5 : Saray Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üye listesi isim Bölüm Đdari görev Fakülte dışı idari görev 1 Deveci, Murat, Yrd. Doç. Dr. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü Müdür Üniversite Senato Üyesi 2 Aydın, Hüseyin, Öğr. Gör. Muhasebe Bölümü Müdür Yard. Birim ADKG Koord. 3 Tan, Özlem, Öğr. Gör. Muhasebe Bölümü Birim ADKG üyesi 4 Engin, Ediz, Öğr. Gör. Đşletme Bölümü Birim ADKG üyesi

10 4. Özdeğerlendirme 4.1. Girdiler Raporun bu kısmında, özdeğerlendirme başlıklarına ilişkin YÖDEK in belirlemiş olduğu beklenen düzey e dayalı değerlendirme sistemine göre yüksekokulumuz şartları göz önüne alınarak puanlandırma yapılmıştır. Beklenen düzeyin çok altı : 1 puan Beklenen düzeyin altı : 2 puan Beklenen düzey : 3 puan Beklenen düzeyin üstü : 4 puan Beklenen düzeyin çok üstü : 5 puan Tablo 6: Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci Niteliğinde Beklenen Düzey 2) Akademik Personel Niteliğinde Beklenen Düzey 3) Đdari Personel Niteliğinde Beklenen Düzey; 4) Mali Kaynakların Yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri Ve Kaynaklarının (Bilgisayar, Đnternet, Đletişim, Kitap, Yayın, Vb)Yeterliliği; 6) Đş Teknolojilerinin Yeterliliği; 7) Fiziksel Olanakların Yeterliliği; 8) Temin Edilen Hizmetlerin Yeterliliği; 9) Sanayi Đle Đlişkilerin Yeterliliği; 10) Toplum Đle Đlişkilerin Yeterliliği; 11) Kamu Kurum Ve Kuruluşları Đle Đlişkilerin Yeterliliği; 12) Mezunlar Đle Đlişkilerin Yeterliliği; 13) Çalışanlar Đle Đlgili Đlişkilerin Yeterliliği; 14) Öğrenciler Đle Đlişkilerin Yeterliliği; 15) Yükseköğretim Alanında Ulusal Đlişkilerin Yeterliliği;

11 16) Yükseköğretim Alanında Uluslararası Đlişkilerin Yeterliliği; 2 Tablo 7: Meslek Yüksekokulu Ortaöğretim Başarı Puan Ortalamaları Yerleştirilen öğrenci sayısı Ortaöğretim başarı puanları Đktisadi Đdari Programlar Bölümü Muhasebe programı 70 72,848 Đşletme programı 70 73,537 Dış Tic. Ve A.B. programı Dış Ticaret ve A.B. (Đ.Ö.) Programı Đşletme(Đ.Ö.) Programı Muhasebe(Đ.Ö.) programı 70 74, ,1 Saray MYO Gen.Ort ,6 * : Öğretim yılında kaydolan öğrencilerimiz ÖSS puanı ile yerleştirilmişlerdir 4.2. Kurumsal Nitelikler ve Özellikler Tablo 8: Kurumsal Nitelikler Ve Özellikler Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 4 1 3) Đdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 2 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 4 4 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari 3

12 personel) ve yeterliliği; 7) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 2 8) Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 2 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; 1 i) Kampus alanı; 1 ii) Toplam kapalı alan; 1 iii) Eğitim-Öğretim ve Araştırma; 1 iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; 1 Tablo 9: Kurumsal Nitelikler Veri Tablosu ( itibariyle) sayılar I Öğrenci sayıları Önlisans öğrenci sayısı 865 Lisans öğrenci sayısı Yüksek lisans öğrenci sayısı Doktora öğrenci sayısı Toplam öğrenci sayısı Engelli öğrenci sayısı Uluslar arası değişim programına katılan öğrenci sayısı II Öğretim elemanı sayıları Profesör Doçent Yardımcı doçent Öğretim görevlisi 4 Okutman

13 Uzman Doktoralı Araştırma görevlisi Araştırma görevlisi Toplam öğretim üyesi sayısı Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı (serbest öğretim elemanı) 13 Toplam öğretim elemanı sayısı 17 III Đdari personel sayısı Kadrolu personel 7 Sözleşmeli personel 1 Diğer personel Toplam idari personel sayısı 8 IV Çalışanların yaş ortalaması Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları 35,6 Tüm öğretim elemanları 35,6 Đdari personel 27,4 V Çalışanlar arasında bayan sayısı Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları 7 Tüm öğretim elemanları 7 Đdari personel 1 VI Çalışanların kıdem ortalaması Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları 8,15

14 Tüm öğretim elemanları 8,15 Đdari personel 6,0 VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması Đktisat VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları (alan adları) Alan 1: Muhasebe -Finansman Alan 2: Đşletme Alan 3: Dış Ticaret IX Bölüm/program/ABD sayısı Bölüm sayısı 1 Program sayısı 6 ABD sayısı X Đdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı Lise mezun sayısı 5 Önlisans mezun sayısı 2 Lisans mezun sayısı Yüksek lisans mezun sayısı Doktoralı eleman sayısı

15 Tablo 10: Akademik Personel Verileri Sıra no Đsim Unvan Anabilim dalı/program Temel Bilim Alanı Đdari görev Birim içi Đdari görev Birim dışı Notlar 1 Aydın, Hüseyin 2 Tan, Özlem 3 Engin, Ediz Öğr. Gör. Muhasebe Sosyal Bilimler, Ekonomi Öğr. Gör. Muhasebe Sosyal Bilimler, Đktisat, Đşletme Öğr. Gör. Đşletme Sosyal Bilimler, Đşletme,Muhasebe Md. Yrd. Birim ADKG Koor. Birim ADKG üyesi 4 Kaan Gaytancıoğlu Öğr. Gör. Dış Ticaret ve A.B. Sosyal Bilimler, Uluslar arası Đlişkiler Birim ADKG üyesi Tablo 11: Birim 2007 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları No BĐLĐM TEMEL ALANI ÖĞRENCĐ AKADEMĐK PERSONEL sı % sı % 1 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı 2 Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 3 Filoloji Temel Alanı 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı 5 Hukuk Temel Alanı 6 Đlahiyat Temel Alanı 7 Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı Mimarlık Temel Alanı

16 9 Mühendislik Temel Alanı 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı 11 Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı 12 Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı Toplam Eğitim ve Öğretim Süreçleri Tablo 12: Eğitim Ve Öğretim Süreçleri Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 4 2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; 4 3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 3 4) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 3 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 4 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 3 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 4 8) Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; 4 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 4 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; 3 11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 12) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 13) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; ) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; 4 15) Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; 1

17 Tablo 13: Mezun Öğrenci Verileri 2008 I Mezun öğrenci sayıları Önlisans mezun öğrenci sayısı 214 Lisans mezun öğrenci sayısı Yüksek lisans mezun öğrenci sayısı Doktora mezun öğrenci sayısı Toplam mezun öğrenci sayısı 214 Tablo 14: Birime Bağlı Bölüm Ve Programları Bölümler Program düzeyi Program adı Temel Bilim Alanı Đlk eğitim öğretim yılı 2008 yılı öğrenci sayısı 1. Đktisadi ve Đdari Prog. Bölümü Önlisans Muhasebe Mesleki ve Teknik Eğitim Önlisans Đşletme Mesleki ve Teknik Eğitim Önlisans Muhasebe (Đ.Ö.) Mesleki ve Teknik Eğitim Önlisans Dış Ticaret ve A.B. Mesleki ve Teknik Eğitim Önlisans Đşletme (Đ.Ö.) Mesleki ve Teknik Eğitim Önlisans Dış Ticaret ve A.B.(Đ.Ö.) Mesleki ve Teknik Eğitim

18 Tablo 15 : Muhasebe Programları Ders Programı: Güz ve Bahar Yarıyılları I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Kodu Dersin Adı Kredi ECTS Kredi Ders Kodu Dersin Adı Kredi ECTS Kredi MUH 107 BĐLGĐSAYARA GĐRĐŞ 1,5 3 MUH 206 BĐLGĐSAYAR BÜRO PROGRAMLARI 3,5 4 MUH 108 BÜRO YÖNETĐMĐ ĐLETĐŞĐN 1,5 2 MUH 209 DÖNEM SONU MUHASEBE ĐŞLEMLERĐ 3,5 4 TEKNĐKLERĐ MUH 110 GENEL HUKUK BĐLGĐSĐ 2 2 MUH 214 ĐSTATĐSTĐK 1,5 2 MUH 111 GENEL ĐŞLETME 3,5 4 MUH 216 ĐŞLETME BECERĐLERĐ GRUP ÇALIŞMASI 1,5 2 MUH 116 GENEL MUHASEBE 3,5 4 MUH 221 MAKRO ĐKTĐSAT 2 3 MUH 117 ĐKTĐSADA GĐRĐŞ 2 2 MUH 223 TĐCARET HUKUKU BĐLGĐSĐ 2 2 MUH 126 MATEMATĐK 2,5 3 MUH 229 TĐCARĐ MATEMATĐK 1,5 3 OZD 103 ATATÜRK ĐLKELERĐ ĐNKILAP 2 2 OZD 203 ATATÜRK ĐLKELERĐ ĐNKILAP TARĐHĐ II 2 2 TARĐHĐ I OZD 131 TÜRK DĐLĐ I 2 2 OZD 230 TÜRK DĐLĐ II 2 2 OZD 133 YABANCI DĐL I 4 4 OZD 233 YABANCI DĐL II 4 4 SEÇMELĐ BEDEN EĞĐTĐMĐ / GÜZEL - 2 SEÇMELĐ BEDEN EĞĐTĐMĐ / GÜZEL SANATLAR - 2 SANATLAR TOPLAM 24,5 30 TOPLAM 23,5 30 III. YARIYIL VI. YARIYIL Ders Kodu Dersin Adı Kredi ECTS Kredi Ders Kodu Dersin Adı Kredi ECTS Kredi MUH 321 BĐLGĐSAYARLI MUHASEBE - I 3,5 4 MUH 429 BĐLGĐSAYARLI MUHASEBE II 3,5 4 MUH 322 MALĐYET MUHASEBESĐ 3,5 4 MUH 430 ĐŞ VE SOSYAL GÜVENLĐK HUKUKU 1,5 3 MUH 323 ŞĐRKETLER MUHASEBESĐ 2,5 3 MUH 431 TÜRK VERGĐ SĐSTEMĐ 3,5 4 MUH 324 VERGĐ HUKUKU 3,5 4 MUH 432 MUHASEBE DENETĐMĐ 2,5 3 MUH 326 ARAŞTIRMA TEKNĐKLERĐ I 1 3 MUH 433 DIŞ TĐCARET ĐŞLEMLERĐ MUHASEBESĐ 1,5 3 MUH 327 DIŞ TĐCARET ĐŞLEMLERĐ YÖNETĐMĐ 1,5 2 MUH 434 ARAŞTIRMA TEKNĐKLERĐ - II 1 3 SEÇMELĐ DERSLER SEÇMELĐ DERSLER MSÇ 319 BORÇLAR HUKUKU 2 3 MSÇ 435 MALĐ TABLOLAR ANALĐZĐ 3,5 4 MSÇ 320 KAMU MALĐYESĐ 2 3 MSÇ 438 ENFLASYON MUHASEBESĐ 1,5 3 MSÇ 325 FĐNANSAL YÖNETĐM 3,5 4 MSÇ 439 KONAKLAMA MUHASEBESĐ 1,5 3 TOPLAM TOPLAM 20 30

19 Tablo 16: Muhasebe, Đşletme ve Muhasebe (Đ.Ö.) Programları Örnek Ders Karnesi Dersin Adı: Dış Tcaret Đşlemleri Muhasebesi Dersin Kodu: MUH 433 /ĐSÇ 407 AKTS Kredisi: 3 Ders Saati: 2 Yıl-: 2. yıl bahar dönemi Öğretim Elemanı: Öğr.Gör. Hüseyin AYDIN Dersin Amacı: Seçmeli/Zorunlu: Seçmeli/Zorunlu Öğretim Yöntemi: Anlatım, metin tahlili, problem çözme Dersin Düzeyi: Önlisans Dili: Türkçe Öğrencilerin Dış Ticaret Rejimini,Mevzuatı Tanıyabilme,dış ticarete ilişkin muhasebe kayıtlarını ve işlemlerini kavrayabilme ve ithalat ve ihracat işlemlerinin yevmiye kayıtlarını hesap planına uygun olarak yapabilme Dersin Đçeriği: Türk Dış Ticaret Rejimi ve Kambiyo Mevzuatı Dış Ticaret Hesap Planı Đthalat ve Đhracat Đşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Değerlendirme: Ara sınav (% 30) ve Final sınavı (%70) Ders Kitabı: Yok Önerilen Kaynaklar: Kızıl, A, Şoğur, M (1997). Đthalat ve Đhracat Đşlemleri ve Muhasebe Kayıtları : Đstanbul Ön Şartlar: Yok Tablo 17: Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Programı Ders Đçerikleri (Ekte)

20 4.4. Araştırma ve Geliştirme Süreçleri Tablo 18: Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçleri Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 4 2) Araştırma ve geliştirme olanak ve kaynakların yeterliliği; 4 3) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; 3 4) Araştırma ve geliştirme önceliklerinin belirginliği; 4 5) Araştırma ve geliştirme çalışmaların bütünlüğü ve devamlılığı; 3 6) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik; 4 7) Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; 2 8) Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarına akademik personelin katılımının yeterliliği; 2 9) Araştırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 2 10) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu; 3 11) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; 3 12) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile eğim-öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 13) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 14) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; ) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliği; 3 16) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterliliği; 4

21 4.5. Uygulama ve Hizmet Süreçleri Tablo 19: Uygulama ve Hizmet Süreçleri Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 4 2) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği; 3 3) Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği; 4 4) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği; 3 5) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinlerarası yapılabilmesindeki yeterliliği; 3 6) Uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterliliği; 2 7) Uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 3 8) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; 3 9) Eğitim-Öğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 4 10) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 3 11) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile gili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 2 12) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; 3 13) Yaşam Boyu Eğitim faaliyetlerinin yeterliliği; 2 14) Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği; 3 15) Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği; 3 16) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma faydaya dönüşmesindeki yeterlilik; 3 17) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterlilik; 4

22 4.6. Đdari Süreçler ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi Tablo 20: Đdari Süreçler Ve Destek Süreçleri Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Personel Đşleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 4 2) Đdari (ihale, temizlik, ulaşım vb.) işler ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 4 3) Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliği; 4 4) Öğrenci işleri ile ilgili akademik hizmetlerin yeterliliği; 4 5) Kütüphane ve Dokümantasyon işleri ilgili hizmetlerin yeterliliği; 3 6) Yapı ve çevre işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 4 7) Teknik Destek hizmetleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 4 8) Öğrenci bilim, kültür ve sanat topluluklarının yeterliliği; 4 9) Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği; 2 10) Öğrenci Kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği; 2 11) Staj destek hizmetlerinin yeterliliği; 4 12) Öğrenci Konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği; Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirilmesi Tablo 21: Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme tablosu 1) Organizasyonel yapının yeterliliği; 4 2) Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı; 4 3) Görev yetkilerinin yeterliliği; 4 4) Stratejilerin varlığı ve yeterliliği; 3 5) Karar verme süreçlerinin yeterliliği; 4 6) Đş Süreçleri (akademik ve idari) yeterliliği; 4 7) Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği; 3

23 8) Kalite geliştirme süreçlerinin yeterliliği; 3 9) Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliği; 3 10) Đnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliği; 3 11) Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliği; 2 12) Öğrenci katılım süreçlerinin yeterliliği; Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirilmesi Tablo 22: Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Ortak kültür ve değerlerin paylaşımındaki yeterlilik; 5 2) Akademik personelin memnuniyetinin yeterliliği; 4 3) Đdari personelin memnuniyetinin yeterliliği; 4 4) Öğrenci memnuniyetinin yeterliliği; 5 5) Liderlik yaklaşımlarının yeterliliği; 3 6) Yönetici yaklaşımlarının (yönetim tarzı, tanıma ve takdir, insan ilişkileri, yetki paylaşımı vb.) yeterliliği; 4 7) Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliği; 4 8) Đdari personelin özelliklerinin yeterliliği; 4 9) Çalışanlar arasındaki iş birliği ortamının yeterliliği; 5 10) Đş arkadaşlığı ve sosyal ortamın yeterliliği; 5

24 4.9. Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Tablo 23: Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Kurumsal niteliklerle ilgili gelişmelerin yeterliliği; 5 2) Eğitim öğretim ile ilgili çıktıların yeterliliği 5 3) Araştırma ve geliştirme ile ilgili sonuçların yeterliliği; 3 4) Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği; 4 5) Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği; 5 6) Đdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği; 5 7) Toplum ile ilgili sonuçların yeterliliği; Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Tablo 24: Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1. Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu; 4 2. Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu; 4 3. Kendi misyonuna uygunluğu; 5

25 5. Çevre Değerlendirme Çalışmaları Yükseköğretim Alanındaki Ulusal ve Uluslararası Gelişmelerin Değerlendirilmesi: Yükseköğretim alanında 2007 yılında yaşanan ve birim olarak yakından ilgili oluğumuz en önemli gelişme, Üniversitemizin kuruluşundan kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen yeni bir Üniversitenin üzerinde gelişme göstererek her alanda kabul edilebilir bir yükseköğretim kurumu olma gereğini yerine getirmesidir. Mezunlar ile Đlgili Gelişmelerin Değerlendirilmesi Yüksekokulumuz mezunları ile olan ilişkilerimizin her geçen süreçte gelişme göstermesi ve mezunlarımızın çoğunluk itibariyle branşlarına dayalı istihdam sağlamaları bu konuda bizleri cesaretlendirmekte ve güçlendirmektedir. Toplumsal Gelişmelerin ve Toplum ile Đlişkilerin Değerlendirilmesi Bir Yükseköğretim Kurumu Yüksekokulumuz da toplumun yakından etkilendiği sosyal ekonomik ve siyasal birtakım olumlu ya da olumsuz gelişmelerden etkilenmektedir. Bu etki Üniversitemizin benimsediği ve uyguladığı temel değerler ile orantılı olmakta ve özellikle yükseköğretim ve genel eğitim sistemi ile ilgili gelişmelerin etkisi direkt olarak yansımaktadır. Sanayi ve Sosyal Kurumları ile Đlişkiler ve Gelişmelerin Değerlendirilmesi Yüksekokulumuz bulunduğu çevre itibariyle sektöre yakınlık konusunda avantajlı konumdadır. Özellikle sektörün ihtiyacı olan nitelikli eleman temini konusunda gerek bulunduğu çevre gerekse öğrenci temini edilen çevreler itibariyle bu ilişkileri üst seviyede yürütmektedir. Çevremiz sosyal kurumları ile sürdürülen ilişkilerimiz devamlı üst seviyede tutulmakta ve destek anlamında karşılıklı işbirliği yapılabilecek konularda gereken özen gösterilmektedir. Eğitim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi Eğitim teknolojileri açısından yaşanan gelişmeler yakından takip edilmekte olup bunları uygulamaya yönelik çalışmalar fiziki ve mali imkanların elverdiği ölçüde kazanımlarının sağlanmasına özen gösterilmektedir. Yasal Düzenlemeler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Gelişmelerin Değerlendirilmesi Đdari, mali ve öğretim alanlarında işleyişin düzenlenmesine ilişkin yasal düzenlemelerin takibi uygulanması ve bununla ilgili bilgilendirme sürecinde yer almak öncelik verdiğimiz konulardan biri olmaktadır. Özellikle yükseköğretim alanında yaşanan gelişmeler birimimizce yakından takip edilmekte ve üniversitemizin temel değerlerine uygun hareket etmek tavizsiz olarak uygulanmaktadır. Yükseköğretim Kurumunun Bulunduğu Bölgenin Ekonomik ve Ticari Kalkınmasına Etkisinin Değerlendirilmesi Yüksekokulumuz bir taşra birimi olmakla beraber bulunduğu ekonomik, sosyal ve ticari canlanma gibi faktörler göz önüne alındığında, bulunduğu çevre itibariyle sağlamış olduğu katma değer sayesinde bölge gelişmesine önemli katkılar sağlamakta ve ileride bu katkının arttırılmasına yönelik hedeflerini geliştirmektedir.

26 5.1. Paydaş Analizi Tablo 25: Paydaşlar Sıra no Paydaşlar Yararlanıcılar Çalışanlar Temel ortak Stratejik ortak 1 Akademik personel * * * 2 Đdari personel * * * 3 Öğrenciler * * * 4 Öğrenci velileri * 5 Birim/Üniversite yöneticileri * * 6 Sektör * 6. SWOT (GZFT) Analizi 6.1. Güçlü Yönlerimiz Yüksekokulumuzun büyük kentlere yakınlığı Kontenjanlarımızın (ek kontenjanlar da dahil) her yıl dolması Öğrencilerimiz ile öğretim elemanlarımızın güçlü bir iletişim içinde olması Bölgemizde yer alan konusunda uzman kişilerden serbest öğretim elemanı olarak faydalanabilmek Đnternet imkanlarından hem öğretim elemanlarımızın hem de öğrencilerimizin faydalanabilmesi Bölgemizdeki kurum ve sosyal kuruluşlarla olan ilişkilerimizin güçlü olması Sektöre yakınlık Akademik ve idari faaliyetleri sağlıklı şekilde yürütebilmek 6.2. Zayıf Yönlerimiz Yüksekokulumuzun faaliyet gösterdiği eğitim binamızın fiziksel alan yönünden yetersiz olması ( sosyal ve sportif alanlar dahil) Kadrolu öğretim elemanı sayımızın yetersiz olması Sınavsız Geçiş nedeniyle, ortaöğretim kurumlarından gelen öğrenci niteliğinin düşük olması Öğrenci potansiyelimizi sağlayan mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretim seviyesinin düşük olmasından dolayı bunun yüksekokulumuzun başarısına olumsuz yansıması Öğrencilerimiz açısından önemli gördüğümüz staj çalışmalarının, staj yerlerinin dağınıklığı ve öğretim elemanı yetersizliğinden dolayı gerekli şekilde denetlenememesi

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 2.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Şubat 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 Çerkezköy/Tekirdağ, Ekim 2009 1 1. GĐRĐŞ... 1.1. Dokümanın Amacı... 1.2. Dokümanın Kapsamı....

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2006-2007 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2006 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 3 Copright 2006 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1 Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 İçindekiler Sunuş...5 1. GİRİŞ...6 1.1. Dokümanın Amacı... 6 1.2. Dokümanın

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 KATALOĞU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 KATALOĞU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2008 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 Copyright 2007 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mayıs 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERĐ...

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2007-2008 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2007 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 3 Copyright 2007 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2008-2009 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2008 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 3 Copyright 2007 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Bu Kılavuz MK Kurumsal Gelişim Çözümleri tarafından kurumunuzu personelinize yönelik düzenleyebileceğimiz eğitimler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim içerikleri taslak niteliğindedir.

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Fakültesi, Çorlu, Tekirdağ, Ekim 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Đçindekiler Listesi 1. Kapak...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 3. Sunuş... 4 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 8 6. Kurumsal

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ değer üreten üniversite DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU Đstanbul- 2006 Marmara Üniversitesi Özdeğerlendirme Raporu aşağıdaki MÜADEK üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Prof. Dr. Ayla OKTAY Prof. Dr. Adnan AYDIN

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı