ZEMİN İNCELEMESİ DERSİ. Yrd.Doç.Dr. Gökhan DEMİR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZEMİN İNCELEMESİ DERSİ. Yrd.Doç.Dr. Gökhan DEMİR"

Transkript

1 ZEMİN İNCELEMESİ DERSİ Yrd.Doç.Dr. Gökhan DEMİR

2 Zemin incelemesi dersi gruplar 1. Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) 2. Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) 3. Presiyometre Deneyi (PMT) 4. Vane (Veyn) Kesme Deneyi(VST) 5. Dilatometre Deneyi(DMT) 6. JEOFİZİK YÖNTEMLER Sismik araştırmalar Sismik yansıma Sismik kırılma 7.Karşıt kuyu sismiği Kuyu içi sismik(aşağı veya yukarı kuyu) Elektriksel Direnç Yöntemi (Rezistivite Yöntemi) 8.Mikrotremor Georadar (Yeraltı radarı) (GPR) 9.ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ RAPORU GENEL FORMATI

3 Zemin incelemesi tanımı Bir alanın altındaki arsanın derinliğine incelenmesine, zemin incelemesi (geoteknik inceleme, geoteknik etüt,vb) denir. Bir alanın, herhangi bir inşaat işi için uygunluğunu belirlemek, inşaatı güvenli ve ekonomik olarak projelendirmek ve uygulamak için zemin incelemesi gerekir. Zemin incelemesi ile zemini oluşturan tabakalar, tabakaların kalınlıkları, tabakalardaki zeminlerin özellikleri (doğal birim hacim ağırlıkları, su muhtevaları, porozite veya boşluk oranları, sıkılıkları, kıvam limitleri, sınıfları, kayma direnci parametreleri, konsolidasyon özellikleri) varsa yeraltı suyu ile ilgili bilgiler elde edilir.

4 Zemin incelemesinde amaç İnşa olunacak yapı için uygun temel tipi ve derinliğini seçmek Temel taşıma gücünün elde edilmesi Olası oturmaların tahmini Potansiyel temel problemleri (Örneğin şişen, göçebilen zemin, atık dolguları vb) Yeraltı su seviyesi tayini İstinat yapıları için yanal toprak basınçlarının hesabı Değişen zemin koşulları için inşaat yöntemi belirleme İnşa alanı seçimidir.

5 Zemin incelemesi tutarı Zemin incelemesinin tutarı, inşaat işinin toplam maliyetinin %0,1-%2 si arasında değişebilir. Böyle bir maliyetten kaçmak, gerek inşaat sırasında, gerekse inşaat bittikten sonra, bazı üzücü durumların ortaya çıkmasına neden olabilir. Zemin incelemesinin sonunda uygun temel sistemi seçilir, hesaplanır ve inşa edilir.

6 Zemin incelemesi yapılmamış veya hatalı yapılması durumlarına örnekler Zemin Etüdü hiç yapılmamış veya hatalı (Eksik) yapılmış projelerden Bazı Örnekler

7 Zemin incelemesi yapılmamış veya hatalı yapılması durumlarına örnekler Zemin Etüdü hiç yapılmamış veya hatalı (Eksik) yapılmış projelerden Bazı Örnekler

8 Zemin incelemesi yapılmamış veya hatalı yapılması durumlarına örnekler Zeminde Sıvılaşma Sonucunda Meydana gelen Hasarlar

9 Zemin incelemesi yapılmamış veya hatalı yapılması durumlarına örnekler

10 Zemin incelemesi yapılmamış veya hatalı yapılması durumlarına örnekler

11 Zemin incelemesi yapılmamış veya hatalı yapılması durumlarına örnekler

12 Zemin inceleme yöntemleri Zemin inceleme yöntemleri basit olarak şekildeki gibi sınıflandırılabilir: 1)Yüzey incelemeleri mevcut bilgilerin toplanması arazinin tanınması 2)İnceleme çukurları veya hendekleri 3)Sondajlar 4)Arazi deneyleri 5)Jeofizik yöntemler

13 1) Yüzey incelemeleri (mevcut bilgilerin toplanması) Mevcut haritalar -Tesviye eğrili arazi haritaları - Jeolojik haritalar - Arazinin bulunduğu bölgeyi kapsayan hali hazır haritalar vb. Bulunabiliyorsa (Baraj, yol vb. gibi geniş alanlara yayılan yapılarda) bölgenin hava fotoğrafları Mevcut zemin etüt raporları (komşu sahalar için) Yerel yapı yönetmeliği kuralları Kanalizasyon, elektrik, telefon vb. altyapı hatları geçiş yerlerine ilişkin bilgiler. Yakın yapılar ile ilgili bilgiler

14 1) Yüzey incelemeleri (arazinin tanınması) Arazinin ulaşılabilirliği Alt yapı hizmetlerinin varlığı Daha önceki oluşumların izleri Mevcut olan komşu yapıların durumları (çalkaklar, eğilmeler, vb.) Arazinin; yapılması öngörülen yapı ve çevre etkileri yönünden uygunluğu Zeminin; yapı maliyetini artırıcı, ıslah, sağlamlaştırma, fazla miktarda kazı ve dolgu gibi ek işler yaratıp yaratmadığı Doğal ve yapay nedenler yönünden, risk taşıyıp taşımadığı (heyelan,sel,deprem vb.) Yeni yapılacak yapının, kazı ve inşası sürecinde; mevcut yapılara olumsuz etkileri, yaratacağı tehlikeler ve önlemesi İnşaat için kullanılacak yapım tekniğinin uygulanma güçlükleri Açıkça görülen problemlerin tespiti.

15 2)İnceleme çukurları veya hendekleri Zemin yüzeyine yakın sığ derinlikleri (birkaç m) öğrenmek için, alanın çeşitli noktalarında, inceleme çukurları (muayene çukurları) veya inceleme hendekleri açılabilir. Genellikle hidrolik bir kazıcı ile 5 m. derinliğe kadar açılan çukurlar yardımı ile; geçici olarak kendini tutabilen zeminlerde hızlı bir araştırma yapılabilir. İçinde çalışma ve incelemeyi olanaklı kılacak şekilde, çap veya genişlikleri, 1,5 m veya daha büyük olmalıdır. Çukur içerisinde insan çalışması durumunda, şevlerin güvenliği sağlanmalıdır. Bu amaçla basamaklı kazı yapılmalı veya çelik çerçevelerden yararlanılmalıdır. Araştırma çukurları zeminin yatay ve düşeydeki durumlarının incelenmesine, zemin örneği alınmasına, yerinde deney yapılmasına olanak verir.

16 2)İnceleme çukurları veya hendekleri Çukur yan yüzeylerinden tabakalaşma, tabakaların kalınlıkları, zemin cinsleri, zeminlerin durumu(sıkılık-gevşeklik veya sertlikyumuşaklık) vb. gözlenerek, ölçülerek, basit araçlarla (çekiç,çapa) yoklanarak, not edilir. Çukurlar gerektiğinde hendeğe dönüştürülerek, gözlenen özel bir zemin yapısının sürekliliğinin izlenmesi sağlanabilmelidir. Araştırma sonunda, çukurlar mutlaka geri doldurulmalıdır.

17 3)Sondajlar Zeminde, çapı 10-30cm olabilen bir kuyu veya delik açma işlemine verilen addır. Sondajlar, çeşitli yöntemlerle yapılabilir. El alet ve burguları ile sondaj Motorlu burgularla sondaj Rotary (Dönel) sondaj

18 El alet ve burguları ile sondaj 3-5 m lik Sığ derinlikler için yapılır. Birbirine eklenen içi boş çelik çubukların (tijler) ucuna takılan özel kova zemine kolun döndürülerek bastırılması sonucu batırılır. Alet ara ara yukarı çekilerek zemin boşaltılır. Bu yöntem, çok sert olmayan kohezyonlu zeminler için uygundur. Boşaltılan zeminden, geçilen tabakaların kalınlığı tabakalardaki zemin cinsleri ve durumları, yeraltı su düzeyinin varlığı, derinliği not edilir. Sonra zeminin düşey kesiti çizilir ve bilgiler yazılır. Burgunun ilerleme hızından sertlik-yumuşaklık tahmin edilir.

19 Motorlu burgularla sondaj Portatif, küçük motorlu ve kuleli motorlu olabilirler. Portatif olanlarda iki kişinin kollarından tuttuğu benzinli motor ile burgulu çubuk dönerek zemine girer. Zemin burgularla yukarı taşınır m kadar olan derinliklerde kullanılırlar. Kuleli motorlu burgulu tiplerde daha fazla derinliğe ulaşılabilir. İlerleme durumundan zemin durumu(sertlik, sıkılık) değerlendirilir.

20 Rotary (Dönel) sondaj Ucuna kesici uçlar takılabilen, birbirine vidalanmış, su borusuna benzer boru (tij) sistemini, bastırarak döndürebilen Motor ve kule sistemi hareketli bir sistem üzerine veya doğrudan yere oturtulabilir. Kesici uç zemini parçalarken, tij sisteminin içine basılan su zeminle karışarak çamur tankına gelir. İlerleme hızından zeminin sertliği-sıkılığı tahmin edilir. Çıkan çamurdan geçilen zemin hakkında bilgi edinilir. Sistemdeki suyun başlıca işlevleri, -Zemini yumuşatarak dağılmasını kolaylaştırmak -Zemini bir süspansiyon olarak yukarı taşımak -Kuyu içinde dönen sondaj sistemini soğutmak tır.

21 Rotary (Dönel) sondaj Kendini tutamayan zeminlerde, sondaj iç yüzeyinin içe göçmesini önlemek için kaplama boruları veya sondaj çamuru(bentonit,bir tür şişen kil) kullanılır. Bazen sondaj suyu yerinede dolaştırılan sondaj çamuru, kuyunun yan yüzeylerine hidrostatik basınç uygular ve sıvayarak, göçmeyi önler. Bu yöntemle kayada da sondaj deliği açılabilir. Kayada, sondaj sırasında, karot denilen silindirik örnek alınır.

22 El burguları

23 Motorlu burgular

24 Motorlu burgular

25 Dönel

26 Dönel (yıkamalı)

27 Yer altı su düzeyinin ölçülmesi Sondajlarda varsa yeraltı su düzeyini belirlemek için basitçe kuyuya indirilecek ucuna bir cisim bağlı ip yardımı ile belirlenebilir. Günümüzde sondaj kuyusundaki yer altı su düzeyini ölçmek için elektronik aletler kullanılmaktadır. Özellikle kohezyonlu zeminlerde, yer altı su düzeyi ölçmek için saat beklenmelidir. Böylece, kuyudaki su düzeyi normal seviyesine inmiş olur. Suyun temel zeminine yakın olması ve temellere zarar vereceği düşünülüyorsa suyun analizi yapılmalıdır.

28 İnceleme derinliği İnceleme derinliği, yapı yüklerinden, oturma, taşıma gücü vb. açılardan, olayların büyük kısmının yer aldığı derinliktir. Anlamlı derinlik olarak da adlandırılan bu derinlik altındaki olaylar ihmal edilebilir kabul edilir. Anlamlı derinlik, zemine uygulanan basıncın 1/5 veya 1/10 değerine azaldığı derinlik veya zemine uygulanan basıncın azalan değerinin, zeminin kendi ağırlığından oluşan düşey gerilmelerin 1/10 una eşit olduğu derinlik olarak tanımlanabilir. Ortalama olarak anlamlı derinlik, üniform yüklenmiş dikdörtgen bir alanın tabanından itibaren, kısa kenarın (B) 1,5-2 katı, şerit yüklerde 3B kadardır.

29 İnceleme derinliği Tekil Temelve radyelerde= D f +(1,5-2)B Şerit temellerde= D f +3B Kazıklı temellerde =sağlam zemine kadar İnceleme taşıma gücü ve oturma açılarından yetersiz tabakada kesilmez.

30 İnceleme çukuru ve sondajların yer ve sayısı Yeterli sondaj çukuru yoksa zemin profili ve özellikleri yeterince belirlenemez. Çok fazla sondaj çukuru ve deney bütçeyi artırır.

31 İnceleme çukuru ve sondajların yer ve sayısı İnceleme çukuru ve sondajların yeri ve sayısı, tabakalaşmanın tabaka kalınlıklarının, zemin cins ve özelliklerinin vb.nin alan altında yatay doğrultuda değişimlerini yeterli ölçüde verecek şekilde olmalıdır. İnceleme çukuru ve sondajların yeri ve sayısı, projenin tipi boyutu, araştırma bütçesi ve beklenen yüklerin yerlerine göre belirlenir.

32 ZEMİNLERDEN ÖRNEK (NUMUNE) ALINMASI Geoteknik Mühendisliğinde, zemini öğrenmek için başlıca iki yaklaşım vardır. Bunlardan biri laboratuvar deneyleri, diğeri ise arazi deneyleridir. Laboratuvar deneyleri için, zeminden örnekler (numuneler) alınır. Zemin Numunesi, Alındığı yerdeki malzemeyi temsil eden numunedir. Zeminlerin değişik özelliklerinin (Dane yapısı, derecelenme, tabakalanma, geçirimlilik, şişme, çökme, sıkışma, sıvılaşma vb.) belirlenmesi amacı ile yapılacak laboratuvar deneylerinde kullanılmak üzere, yeterli miktarda numune alınır. Zeminden başlıca iki çeşit örnek alınabilir. Bunlar örselenmiş örnek ve örselenmemiş örnektir.

33 Örselenmiş Numuneler Yapısının doğal durumu bozulmuş,dağılmış, parçalanmış örnek zemin numuneleridir. Ancak, yine de, doğal su muhtevasını koruyabilir. Kumlu, çakıllı zeminlerden alınan bir miktar (birkaç yüz g'dan, birkaç kg'a kadar) zemin ile, kil ve siltlerden alınan parçalanmış topak veya parçalar, örselenmiş örnektir. Kumlu, çakıllı zeminlerden (kohezyonsuz zeminler, taneli veya iri taneli zeminler) örselenmemiş örnek alınamaz. Zira bu tür zemin örnekleri, belli bir geometrik biçimi koruyamaz, dağılırlar.

34 Örselenmiş Numuneler Örselenmiş zemin örnekleri, kutu (teneke), kavanoz, torba vb. içine konularak, ağzı kapatılır. Doğal su muhtevasının korunması isteniyorsa, kap veya torba, geçirimsiz olmalıdır. Örselenmiş zemin örnekleri üzerinde; elek analizi, ıslak analiz, kıvam limitleri, su içeriği, tane birim hacim ağırlık, sabit düzeyli geçirimlilik, kompaksiyon, kayma direnci vb. deneyler yapılır. Zeminden örselenmiş örnek almak için çeşitli yöntemler bulunmaktadır.

35 Örselenmiş Numune alımı(yüzeyden) 1.Yüzey üstünde kalan en az cm lik derinliğe kadar olan bitkisel toprak sıyrılıp atılır. 2.Derinliği çapının en az iki katı olan çukur açılır. 3.Numune torbaya doldurulur ve etiketlenir

36 Örselenmiş Numune alımı(muayene çukuru) Gereken derinlikte açılan hendekte, gözle görülebilir zemin tabakaları belirlenir. Hendek tabanına toplama brandası serilir. Kazma ile yukarıdan aşağıya doğru ve bütün tabakalardan geçecek şekilde, ölçüleri maksimum dane çapının en az dört katı olan oluk açılır. Oluktan branda üzerine dökülen numune torbaya doldurulur ve etiketlenir.

37 Örselenmiş Numune alımı(el Burgusu İle) 1.Numune alınacak noktada zemin yüzeyi temizlenir. 2.Burgu zemine dik durumda döndürerek, istenilen derinliğe kadar inilir. 3.Bıçaklar arası doldukça burgu dışarı çekilerek, numune dikkatlice alınır. 4.Derinlik arttıkça uzatma boruları eklenip delme ve numune alma işlemine devam edilir

38 Örselenmemiş Numuneler Örselenmemiş örnekte, zemin doğal durumunu(biçimini, porozite veya boşluk oranını, su muhtevasını vb.) korur. Mutlak anlamda örselenmemişlik olamaz. Çünkü, örnek alrken, taşırken, deneye hazırlarken vb. inde bir miktar örselenme olur. Belirtilen işlemlerde özen gösterilirse, yapılan örselenmeler, pratik olarak ihmal edilebilir ve örnekler temsili sayılabilirler. Örselenmemiş ömekler; taşsız, çakılsız, çok sert olmayan, ince taneli (kohezyonlu) zeminlerden (kil, silt) alınabilir. Uygun zeminlerden örselenmemiş örnek almak için örnek alıcı(numune alıcı, tüp vb.) kullanılır.

39 Örnek alıcı Gerek inceleme çukurlarından, gerekse sondaj kuyularından, uygun zeminlerden örselenmemiş örnek almak için örnek alıcı kullanılır. Bir örnek alıcı, ucu keskin, içi boş çelik bir boru olup, paslanmaz çelik vb. den yapılır. İç çapı=38mm-100mm Uzunluğu =0,2-0,7m

40 ALIŞ ORANI, Lr tanımlanır. Alış oranı < 1 ise sıkışma var demektir. örnek alıcıda ALAN ORANI-ALIŞ ORANI Laboratuar deneyleri için kaliteli numuneler gerekli, ALAN ORANI Ar Alan oran, bir örnek alıcının bir tür kalitesini gösterir. Alan oranının, 0,10 dan küçük olması istenir. Örnek alıcının dış ve iç yüzeyinin pürüzsüz olsun istenmektedir. Zemin örneğinin girişi ve çıkarılması sırasındaki örselenmeleri azaltmak için, iç yüzey ince bir yağ tabakası ile yağlanır. Bu işlemler sırasında oluşan örselenmeleri anlatmak için,

41 Örselenmemiş Numune Alımı (yüzeyden) Örnek alıcı, temiz bir zemin yüzeyine oturtulur. Örnek alıcı, tokmakla çakarak veya iterek zemine itilir. Bu işlem sırasında örnek alıcının üst kenarına zarar vermemek için takoz kullanılır. İçi dolu örnek alıcı çevresi kazılarak zeminden çıkarılır. Doğal su muhtevasını kaybetmemesi için, alt ve üst yüzleri parafinle kaplanır veya kap içerisinde muhafaza edilir.

42 Örselenmemiş Numune Alımı (Sondaj kuyusundan) Sondaj kuyusundan örnek alınırken çeşitli derinliklerden örnek alınır. Bunun için çeşitli derinliklerde sondaja ara verilir. Sondaj ekipmanları kuyudan çıkarıldıktan sonra ilgili derinlik için birbirine eklenen sondaj çubukları (tij,çubuk sistem)ucuna takılan örnek alıcı, kuyu tabanına indirilir. İterek veya basarak zemine sokulur. Bu işlem esnasında, tüpün zemine aşırı miktarda itilmemesine dikkat edilmelidir. Bundan sonra numune alıcı, numuneyi alt ucundan koparacak şekilde döndürülür ve delikten çıkarılır. Alınan numuneden, deney için hemen numune hazırlanmayacaksa tüpün iki ucuna birer kapak geçirilir veya parafin kullanmak suretiyle numune geçici olarak havadan tecrit edilir.

43 Örselenmemiş Numune Alımı(Elle Çukur Tabanından) Zemin yüzeyi düzeltilir ve numunenin boyu işaretlenir. Numune etrafında hendek açılır. Kazı derinleştirilerek numune kenarları bıçak ile istenilen boyutlarda tıraşlanır. Numune kesilerek ana tabakadan ayrılır. Kolayca örselenebilecek numuneler ana tabakadan ayrılmadan önce kalıba konulabilir.

44 Örselenmemiş Numune Alımı(Elle Çukur Cidarından) Duvar yüzeyi düzeltilir ve numune ölçüleri işaretlenir. Numunenin etrafı ve arkada kalan kısmı özenle kazılır ve numune kabaca biçimlendirilir. Numune kesilerek yerinden çıkarılır. Kolayca örselenebiliyorsa kesmeden önce kalıba alınır.

45 4)Sondalama (arazi deneyleri) Ülkemizde sıkça uygulanan arazi deneyleri: Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) Presiyometre Deneyi (PMT) Vane (Veyn) Kesme Deneyi(VST) Dilatometre Deneyi(DMT) Plaka yükleme deneyi

46 Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) SPT, ASTM (D 1586) da tanımlandığı şekilde, sondaj tijlerine takılmış, ortasından ikiye ayrılabilen ve içinde pirinçten yapılmış bir iç tüpün bulunduğu bir örnekleyicinin, 63.5 kg ağırlığında bir şahmerdanın 760 mm yükseklikten tijlerin üzerine düşürülerek zemine sokulması ilkesine dayanır. Amaç, zemin girişine gösterilen direnci ölçmek ve örselenmemiş numune elde edilmesidir.

47 Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) Uygulamada öncelikle sondaj kuyusu deneyin yapılacağı derinliğe kadar temizlenerek, deney derinliğinde örselenmiş sedimandan mümkün olduğunca arındırılır. Tijlerin ucuna yerleştirilen örnekleyici kuyu tabanına kadar indirilir. Şahmerdanın tijlerin üzerine düşürülmesi ilkesiyle üç kez 15 cm ilerleyen örnekleyici için her bir 15 cm ilerlemeyi sağlayan vuruş sayısı kaydedilir. Son iki aşamadaki toplam vuruş sayısı SPT değeri (N degeri) olarak adlandırılır. Deney 30m derinliğe kadar sürdürülebilir. SPTN değerinin 50 den büyük olması ret olarak değerlendirilir.(deney durdurulur)

48 Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) Deney sonuçları, derinlik-spt-n sayısı arasında bir grafik olarak çizilir ve aradaki ilişki görülür. Yeraltı su düzeyi altındaki ince kum veya siltli kumlarda SPT-N sayısı 15 den büyükse, 1 N düzeltilmi ş 15 ( N ölçülen15) 2 düzeltmesi yapılır.

49 Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) Deney sonuçları üzerinde bir de derinlik düzeltmesi yapılır. C N, N C düzeltilmiş 100, ölçülen (kn/m 2 )= Deney derinliğindeki düşey efektif gerilme C N Derinlik düzeltme faktörü olup, derinlik basıncına bağlı olarak şekilden alınır. N N

50 Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) Buna göre ölçülen SPT sayısı üzerinde, derinlik düzeltmesine ek olarak enerji düzeltmesi yapılır. N 60 N ölçülen C E C E =Enerji düzeltme faktörü,tokmak tipine bağlı olarak arasında değer almaktadır.

51 Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) SPT-N sayısı ile özellikleri bilinen zeminler üzerinde yapılan çalışmalarla elde edilen bazı tablo, grafik veya bağıntılar kullanarak, zeminin sıkılık-gevşeklik, sertlik-yumuşaklık durumu, kayma direnci parametreleri, emin taşıma gücü, temel oturmaları vb belirlenir.

52 Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) Terzaghi ve Peck (1967) grafiğinde, temelin 25 mm lik toplam oturması dikkate alınarak, zeminin emin taşıma gücü, izin verilebilir taşıma basıncı q a adıyla verilmiştir. Taralı alan, eşdeğer dikdörtgene dönüştürülerek ortalama SPT sayısı bulunur.

53 Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) Meyerhof, SPT sonuçlarını kullanarak emin taşıma gücü için aşağıdaki bağıntıyı vermiştir; B>1.22m q B<1.22m ise a B 0,305 8,8N ort B qa 13, 2N ort q a =25 mm lik izin verilebilir mutlak oturma için izin verilebilir taşıma basıncı 2 Günümüzde izin verilebilir oturma değerleri 25 mm den daha büyüktür. Bu nedenle gerek Terzaghi nin gerekse Meyerhof un verdiği izin verilebilir taşıma basınçları, izin verilebilir oturma değerleri ile orantılı olarak artırılmalıdır.

54 Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) Tokmak tipleri Halka Güvenli Otomatik

55 Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) Deney, kum, ince çakıl, silt ve kil için uygundur, çakıllı, taşlı zeminde yapılmaz.

56 Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) Deneyin avantajları: Deney sırasında numune elde edilmesi. Çok basit ve kolay yapılabilir olması. Birçok zemin için uygun olması. Yumuşak ve zayıf kayalarda uygulanabilir olması. Ülkemizde çoğu sondaj firmaları tarafından yapılabilir olması. Deneyin dezavantajları: Alınan numunelerin sadece tanımlama deneylerinde kullanılması Sert killer ve molozlu - bloklu zeminlerde yanıltıcı sonuçlar vermesi. Sondaj firmalarına göre değişiklik göstermesi.

57 Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) İlk kez Hollanda da 1934 te kumların bağıl birim hacim ağırlığını ölçerek kazık hesaplaması yapılması amacıyla kullanılmış olup teknolojinin ilerlemesi ile günümüzde çok güvenilir ve ekonomik arazi deneyi niteliğini kazanmıştır. CPT, sondaj kuyusu olmaksızın çelik bir sondanın sabit hız oranında zemine sokularak zemin gösterdiği direncin ölçülmesi ile gerçekleştirilir.

58 Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) Deneyin uygulanışı CPT, esas olarak yüz alanı 10 cm 2, tepe açısı 60 0 olan çelik bir sondanın zemine 20mm/sn gibi sabit bir hızla itilirken ucunun ve 150 cm 2 lik çevre yüzeyinin dirençlerini ölçen bir arazi deneyidir.

59 Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) CPT ekipmanları CPT için gerekli ekipman olan standart penetrometre, tij çubuk, elektrik kablo, veri toplama ünitesini içeren ton ağırlığındaki CPT kamyonu vasıtasıyla gerçekleştirilir. Tij çubuğun uzunluğu 1m, dış çapı 35.7 mm ve iç çapı 22mm dir.

60 Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) CPT Prosedürü Ön araştırma: Dolgu veya sert zemin tabakalarının bulunduğu yerlerde, penetrometreyi aşırı yüklememek ve hasar vermemek için ön sondaj veya ön deney yapmak gerekebilir. Bloklu, taşlı dolgu tabakaları ön sondajla geçilip deneye sonra başlanılır. Penetrasyon hızı: 20mm/sn olmalıdır Veri okuma aralığı: Koni direnci q c, sürtünme direnci (f s ) okumaları 5cm de bir, Boşluk suyu basıncı (u), 2cm de bir alınmalıdır. Elektronik CPT otomatik okuma yapar. Düşeyden sapma: %2 den fazla olmamalıdır.(eğim ölçerlerle ölçülür)

61 Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) Yapılan ölçümler Sondanın zemine penetrasyonu sırasında, Koni direnci (q c ), Sürtünme direnci (f s ) Tipe bağlı, Boşluk suyu basıncı (u b ) ölçümleri yapılır.

62 Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) Temel tanım ve formüller Uç direnci (q c ), konik uca etkiyen toplam düşey kuvvetin en kesit alanına (10 cm 2 ) oranıdır. q c Q A c c

63 Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) Temel tanım ve formüller Sürtünme direnci (f s ), sürtünme gömleğine etkiyen toplam kuvvetin sürtünme yüzeyine oranıdır. f s Q A s s

64 Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) Temel tanım ve formüller Sürtünme oranı (R r ), aynı derinlikte ölçülen sürtünme direncinin uç direncine oranıdır. R r f q c c x100

65 Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) Temel tanım ve formüller Net uç direnci (q n ), düzeltilmiş uç direncinden toplam düşey gerilmelerin çıkarılması ile bulunur. q q n t v

66 Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) Temel tanım ve formüller Boşluk suyu basıncı etkilerini dikkate alan düzeltilmiş uç direnci (q t ), q t q c u 2 =boşluk basıncı u 2 (1 a) suyu a= net alan oranı (d/d) 2,koni tipine bağlı olarak

67 Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) Verilerin sunumu Koni direncinin (q c ), Sürtünme direncinin (f s ) ve boşluk suyu basıncının (u), derinlikle değişimi grafik olarak aynı sayfada verilmelidir.

68 Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) Sonuç CPT nin sonuçları; 1. Zemin sınıfının belirlenmesinde, 2. Zeminlerin mühendislik özelliklerinin belirlenmesinde, Relatif sıkılık Drenajsız kayma mukavemeti Sıkışabilirlik Kayma modülü 3. Sıvılaşma potansiyeli analizinde, 4. Temellerin taşıma gücünün belirlenmesinde, 5. Temellerin oturma tahmininde kullanılmaktadır.

69 Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) Zemin sınıfı tayini CPT ile numune alınamaz. Ancak amprik korelasyonlar kullanılarak, uç direncisürtünme oranı ilişkisinden zemin sınıflandırması yapılabilir. 1 Hassas ince daneli 5 Killi silt-siltli kil 9 Kum 2 Organik malzeme 6 Kumlu silt- killi silt 10 Çakıllı kum-kum 3 Kil 7 Siltli kum-kumlu silt 11 Çok katı ince daneli 4 Siltli kil-kil 8 Kum-siltli kum 12 Kum-killi kum Zemin sınıfının belirlenmesi

70 Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) Koni penetrasyon deneyi ile emin taşıma gücünün belirlenmesi için L Hherminier (1953) şu basit bağıntıyı vermiştir; q emin q 30 cort q cort =temel taban düzeyinden itibaren, 2B derinliği için ortalama koni uç direnci.

71 Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) Taşıma gücünün belirlenmesi Bowles tarafından önerilen sınır taşıma gücü eşitlikleri; Ayrık daneli zeminlerde, Şerit temel için, Kare temel için, Killi zeminlerde, Şerit temel için, q q sıınır sıınır (300 qc (300 qc qsıını q c 1.5 ) 1.5 ) Kare temel için, qsıını q c

72 Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) Taşıma gücünün belirlenmesi Meyerhof(1956), Kumlu zeminler üzerindeki yüzeysel temellerin taşıma gücünü bağıntısıyla tahmin etmiştir. C:katsayı(12.2m) B q sıını qc 1 C B: temel genişliği(m) D f :temel derinliği(m) q c : temel altından en az B derinliğine kadar ölçülmüş koni uç direnci ortalaması D f B

73 Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) Zeminlerde oturma tahmini Meyerhof(1974), CPT uç direnci sonuçlarını kullanarak kumlu zeminler üzerinde temelin oturmasını doğrudan tahmin eden bir yöntem önermiştir. q:temelin zemine uyguladığı ortalama taban basıncı B: temel genişliği(m) ' v : : q c s q ' 2q temel taban seviyesindeki efektif gerilme c v temel altından en az B derinliğine kadar ölçülmüş koni uç direnci ortalaması B

74 Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) ÇEŞİTLERİ Mekanik CPT Elektronik CPT Piyezekon CPT U Sismik SCPT U

75 Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) Elektronik CPT Elektronik CPT, Penetrometre ucu tijlerin içinden geçen kablolarla bağlıdır. Uç (q c ) ve sürtünme dirençleri (f s ) ayrı ayrı veri toplama ünitesine sürekli olarak aktarılır. Deneye tij ekleme sırasında ara verilir.

76 Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) Piyezokon CPT U Elektronik CPT lere, boşluk suyu basıncı ölçme aygıtları ilave edilmesi ile elde edilen ölçüm sistemine piyezokon adı verilmektedir.

77 Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) Sismik SCPT U CPT sondasına hız alıcıları monte ederek sismik ölçümler yapma imkanı da doğmuştur. Bu deneyde yüzeyde oluşturulan ses dalgalarının belirlenmiş derinlikte duran ölçüm aleti tarafından algılanması ile her 1 m de bir ölçüm yapılır. Elde edilen kayma dalgası hızları ile zeminlerin sıvılaşma ve temellerin deprem koşullarında davranışı analiz edilmektedir.

78 Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) Deneyin avantajları: Hızlı olması ve zemin profilinin sürekli olarak belirlenebilmesi. Sonuçların deneyi yapan operatöre bağlı olmaması. Numune alımı çok zor olan yumuşak killer ve siltli zeminler için uygun olması. Deney sonuçlarının yorumlanmasında dünyada çok yaygın olarak kullanılan teorisi kuvvetli yöntemlerin bulunması. Deneyin dezavantajları: Ülkemizde ekipmanın sınırlı olması. Bu konuda uzman bir operatör tarafından yapılmasının gerekliliği. Belirli aralıklarla ölçümleme gerektirmesi. Zemin numunesi alınamaması. Çakıllı ve bloklu zeminlerde uygulanamaması.

79 Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) Sonuç Kohezyonlu zeminlerde; drenajsız kayma mukavemeti (cu) aşağıdaki şekilde hesaplanır. c u ( q c N k P o ) c u : Drenajsız kesme mukavemeti,kn/m 2 qc: Uç Direnci, kn/m 2 Po: z derinliğinde toplam jeolojik yük, kn/m 2 N k : Koni faktörü (boyutsuz)

80 Presiyometre Deneyi(PMT) Presiyometre deney yöntemi, 1956 yılında Louis Menard tarafından Fransa da tanıtılmış ve uygulanmıştır. PMT sondaj deliğindeki yanal iç çeperlerine karşı silindirik ölçüm hücresinin basınca maruz bırakılmasını içermektedir. PMT nin esası; bir sondaj kuyusunda kaplanmamış belli bir uzunluk için uygulanan iç yanal (radyal) basınç ile bunun sonucunda oluşan deformasyon(hacim değişimi) arasındaki ilişkiyi ölçerek, rijitliği bulmak ve malzemelerde dayanımı belirlemektir.

81 Presiyometre Deneyi(PMT) Çeşitleri Menard tipi presiyometre(pbp) Önceden açılmış sondaj kuyusu içinde uygulanır. Kendinden delgili presiyometre(sbp) Kendi deliğini açan bir sistem içerir. İtmeli presiyometre(pip) Sistem kuyu tabanından itilerek zemine yerleştirilir.

82 Presiyometre Deneyi(PMT) Deneyin uygulanışı ve yapılan ölçümler Sonda; alt ve üstte iki koruyucu (sınırlayan) lastik hücre ile, ortada bir ölçen (ölçüm) lastik hücreden oluşur. Koruyucu hücreler basınçlı gaz ile şişirilerek düşey deformasyon önlenir. Ölçen hücre, basınçlı su ile şişirilir. Gönderilen suyun ve gazın basınçları ölçülür. Hücrenin yanlara temasından sonra, suyun hacminden, yanal şekil değiştirme( r) hesaplanır. Yan yüzeylerde kırılma meydana gelene kadar basınç yüklemesi devam eder. Daha sonra basınç-yanal şekil değiştirme ilişkisi şekildeki gibi çizilir. Bu grafikte yanların kırılmasına yol açan basınca, limit basınç(sınır basınç) Pl denir.

83 Presiyometre Deneyi(PMT) Deneyin uygulanışı ve yapılan ölçümler Bazı bağıntılarla p - r ilişkisinin doğrusal kısmından, yanal yönde presiyometre deformasyon modülü, E p, elde edilir. E p, zemin cinsine göre bir katsayı(α) ile bölünerek düşey doğrultudaki deformasyon modülü elde edilir. P l, E p, anahtar bilgilerdir ve zemin tipini belirlemede kullanılabilmektedirler. Ayrıca bazı bağıntılar yardımıyla kayma mukavemeti parametreleri de belirlenebilmektedir. Sistem kalibrasyonu yapılmamışsa deney sonuçlarının hiçbir değeri yoktur.

84 Presiyometre Deneyi(PMT) Presiyometre deneyi ile zeminin emin taşıma gücünün belirlenmesinde aşağıdaki basit bağıntı verilebilir (Baguelin vd. 1978) q e min p lort 3

85 Presiyometre Deneyi(PMT) Zemin tipi belirleme Zemin Tipi E(kg/cm 2 ) p L (kg/cm 2 ) Yumuşak kil Orta katı kil Katı kil Sert kil Gevşek siltli kil Silt Kum ve çakıl Kireçtaşı Yeni dolgu Eski dolgu

86 Presiyometre Deneyi(PMT) Taşıma gücünün belirlenmesi Sınır taşıma gücü q s, PMT sonucu elde edilen zeminde göçmeye yol açan limit basınç p L ile orantılıdır.menard (1965) sınır taşıma gücü için q bağıntısını önermiştir. s K P L P o v Burada K, taşıma gücü faktörü olup, zemin cinsine, temel derinliğine ve temel geometrisine bağlıdır(grafikten alınır). P 0,arazideki toplam yatay gerilmeye karşılık gelen basınç, temel seviyesindeki toplam gerilme v

87 Presiyometre Deneyi(PMT) K taşıma gücü faktörünün belirlenmesi Yüzeyde oturan bir temel için taşıma gücü faktörü K=0.8 iken, bu değer kritik bir derinliğe kadar atmakta, buradan sonra değişmemektedir. Kritik Derinlik, temelin eşdeğer boyutunun(b e) fonksiyonu olup tabloda verilmiştir. 4( TemelinAlanı ) 4A B e Temelinçevresi Ç

88 Presiyometre Deneyi(PMT) K taşıma gücü faktörünün belirlenmesi Presiyometre deney sonuçları kullanılarak sınır taşıma gücünü hesaplamak için; Zeminler homojen olmadığından, temel düzeyinden 1.5B aşağı ve yukarıda ölçülen n sayıda net limit gerilmenin ortalaması P lort P lort L v ort ( P ) ( P ) L v 1...( PL v ) n!/ n formülünden hesaplanır.

89 Presiyometre Deneyi(PMT) K taşıma gücü faktörünün belirlenmesi Bu değere (P lort ) bağlı temelin bağıl gömme derinliği, H e 1 H e ( PL v ) P Lort i z i formülünden hesaplanır. Bu değer kullanılarak, Presiyometre taşıma gücü katsayısı(k) şekilden bulunur. Ayrıca,

90 Presiyometre Deneyi(PMT) K taşıma gücü faktörü ve sınır taşıma gücünün belirlenmesi Presiyometre taşıma gücü katsayısı(k), temelin şekline göre tablodan düzeltilerek hesaplanır. K değeri formülde yerine konularak sınır taşıma gücü hesaplanır. q s K P L P o v

91 Presiyometre Deneyi(PMT) Oturma tahmini Presiyometre deney sonuçları yüzeysel ve derin temellerin oturmasını tahmin etmekte kullanılabilmektedir. Sığ temeller için oturma tahmini presiyometre modülüne bağı olup formülünden hesaplanır. q, taban basıncı B, genişlik veya çap B 0,referans genişlik veya çap(60cm) E d, E c : E ye bağlı modüller B E B B E B q s c c n d d v ) ( 0 0

92 : Presiyometre Deneyi(PMT) Oturma tahmini E/P L ve zemin cinsine bağlı katsayısı tablodan alınır., : c şekil d katsayıları tablodan

93 Vane (Veyn) Kesme Deneyi(VST) Kanatlı kesici olarakta bilinen veyn deneyi, zeminlerin drenajsız kayma mukavemetini (s u ) doğrudan belirlemek için düzenli olarak 1m aralıklarla uygulanan bir arazi deneyidir. Özellikle yumuşak killer için uygun olmakla birlikte katı kil ve siltlerde de kullanılmaktadır.

94 Vane (Veyn) Kesme Deneyi(VST) Deney ekipmanları Veyn aleti, kesiti + şeklinde olan 4 kanatlı kesici bir uç, uzatma tij çubuğu ve döndürme kolundan oluşmaktadır. Kanatlı kesicinin yüksekliği(h), çapın(d) yaklaşık 2 katıdır. Standart veyn, D=62.5mm, H=130mm ve kesici kanat kalınlığı(t) 2mm boyutlara sahiptir.

95 Vane (Veyn) Kesme Deneyi(VST) Deney uygulanışı Veyn kanatlı kesicinin üst kısmı, sondaj kuyusu tabanından, sondaj deliği çapının(b) 4 katı derinliğe kadar itilir. Kanatlı kesici, döndürme hızı dakikada 6 olacak şekilde zemin kesilene kadar döndürülür.

96 Vane (Veyn) Kesme Deneyi(VST) Deney uygulanışı Zemin mukavemetini yenecek maksimum tork ölçülür (T max ). Göstergenin maksimum değeri, zemini kesmek için gerekli maksimum burulma momentini verir.

97 Vane (Veyn) Kesme Deneyi(VST) Kayma mukavemetinin belirlenmesi Veyn aletinden ölçülen maksimum tork değeri (T max ), drenajsız kayma mukavemetine aşağıdaki ilişki kullanılarak dönüştürülür. s u T max : maksimum tork h:veyn yüksekliği d:veyn çapı d 2T 3 max h d 1 3

98 Vane (Veyn) Kesme Deneyi(VST) Hassaslık Maksimum tork elde edildikten sonra, veyn aletine 8-10 ilave dönüş yaptırılarak residüel tork bulunur. Maksimum torkun residüel torka oranı zeminin hassasiyet derecesini verir. S t T max T r

99 Vane (Veyn) Kesme Deneyi(VST) Arazi incelemelerinde hızlı ve ekonomiktir. Sondaj ilerledikçe istenilen derinlikte tekrarlanır. Yumuşak ve orta katı killerde iyi sonuçlar vermektedir. Hassas killerin özelliklerini belirlemede çok iyi sonuçlar vermektedir. Kanatlı kesimin yıpranmış olması sonuçları etkiler.

100 Dilatometre Deneyi(DMT) Dilatometre deneyi, 1970 lerde Marchetti tarafından İtalya da geliştirilmiştir. DMT esası, çelik bir levhanın(yassı bıçağın) zemine itilmesi ve levhanın bir yüzünde yer alan genleşebilir çelik bir membranın nitrojen gazı ile şişirilerek zemine yatay basıncın uygulanmasından ibarettir.

101 Dilatometre Deneyi(DMT) Deney ekipmanları 1.Dilatometre bıçağı 2.İtme çubuğu(tij) 3.Kablo 4.Kontrol ünitesi 5.Gaz tankı 6.Genleşen çelik membran

102 Dilatometre Deneyi(DMT) Deney ekipmanları Dilatometre yassı bıçak yaklaşık 240mm uzunluğunda 95mm genişliğinde, 14mm kalınlığa ve derecelik uç kenar açısına sahiptir. Şişebilen hücrenin çapı ise 60mm dir. Kapasitesi 25ton mertebesindedir.

103 Dilatometre Deneyi(DMT) Deneyin uygulanışı Dilatometre bıçağı zeminde istenilen derinliğe 20mm/sn hızla itilir. Şişirilen hücreye(membran), kontrol ünitesi sesli alarm gönderir ve membran diskten ayrıldığında durur, basınç okunur. Bu okuma A okumasıdır. Düzeltme ile P o basıncı bulunur.

104 Dilatometre Deneyi(DMT) Deneyin uygulanışı Artan basınçla membran zemin içine doğru 1.1mm genleşme gösterdiğinde sinyal tekrar gelir, basınç okunur. Bu okuma B okumasıdır. Düzeltme ile P 1 basıncı bulunur. Basınç boşaltılırken sinyal durur ve membran ilk konumuna geldiğinde tekrar sinyal gelir ve C okumasını gösterir. Boşluk suyu basıncı (U 0 ) bulunur.

105 Dilatometre Deneyi(DMT) Deneyin uygulanışı Deney başlangıcından 15-30sn içinde A okuması ve gelecek sn içinde B okuması alınmalıdır. Deney genelde her 20 cm de bir gerçekleştirilir.

106 Dilatometre Deneyi(DMT) Elde edilen parametreler Ölçülen A ve B basınçları çelik membranın rijitliği dikkate alınarak düzeltilir. Bu düzeltmeler sonucunda P 0 ve P 1 basınçları sert zeminler için, Yumuşak killer ve siltler için, p A A p 1.05( A A z ) 0.05( B B p 0 1 B B şeklinde hesaplanır. p 0 m zm) 1 B B z A membrana emme basıncı uygulanarak elde edilen basınç B genişletmek için gerekli basınç Z m = manometre(basınç ölçer) kalibre değeri m

107 Dilatometre Deneyi(DMT) Elde edilen parametreler Hesaplanan P 0, P 1 basınçları ve U 0 hidrostatik boşluksuyu basıncı değerleri kullanılarak, Zemin sınıflandırması ile ilgili Malzeme indisi(i D ) Zeminlerin sıkışabilirliği ile ilgili Dilatometre modülü (E D ) Zeminlerin arazideki yatay gerilme ve zeminin geçmişi ile ilgili durumunu ifade eden Yatay gerilme indisi (K D ) parametreleri elde edilir. ' Düşey efektif gerilme v I E D K D D ( P ( P 1 0 ( P 0 P U ' v ( P 1 0 U ) ) 0 ) P 0 )

108 Dilatometre Deneyi(DMT) Deney sonuçları Deney sonuçları kullanılarak, zeminlerin Sıkışma modülü (M C ), Drenajsız kayma direnci(s u ) Aşırı konsolidasyon oranı(ako)(ocr) Yatay zemin basınç katsayısı (K 0 ) Kayma mukavemeti açısı Konsolidasyon katsayısı vb. değerler belirlenebilir.

109 Dilatometre Deneyi(DMT) Deney sonuçları Sıkışma modülü (M C ), R m ( I 0.6) D I D I I D D M E M E M E c D c D c D log K R m 0.5 D 2.5 Rm log K D 2log K D Drenajsız kayma direnci(s u ) Aşırı konsolidasyon oranı(ako)(ocr) Yatay zemin basınç katsayısı (K 0 ) Kayma mukavemeti açısı AKO S u ( 0.5K D ' 0.22 v (0.5K D 1.56 ) K K D 1.5 ) log K D 2.1log K D

110 Dilatometre Deneyi(DMT) Zemin sınıflandırılması I D <0.6 killi zeminler 0.6< (I D )<1.8 siltli zeminler I D >1.8 kumlu zeminler Dilatometre modülü (E D ) ve Malzeme indisi (I D ) ne bağlı abakla zemin türü ve birim hacim ağılık tahmini yapılmaktadır.

111 Dilatometre Deneyi(DMT) Zemin sıvılaşma potansiyeli K D CRR(periyodik direnç oranı),csr(periyodik gerilme oranı) değerlerine göre grafikten sıvılaşma risk analizi yapılmaktadır. 3 2 CRR KD K D KD

112 Plaka yükleme Deneyi(PLT) Plaka yükleme deneyi, rijit bir plakaya uygulanan yük ile plakanın yapacağı oturmanın ve göçmenin ölçülmesine dayanmaktadır. Yükleme genellikle kademeli olarak yapılabildiği gibi sabit bir hızla yükün uygulanması sırasında yükün ölçülmesi şeklinde de olabilir.

113 Plaka yükleme Deneyi(PLT) Plaka yükleme deneyinde kullanılan çelik levhalar, genellikle 2.5 cm kalınlıkta, cm arasında değişen daire veya bir kenarı 30.5cm olan kare şeklindedir.

114 Plaka yükleme Deneyi(PLT) Deneyin uygulanışı Plaka temel zeminine zeminle teması iyi olacak şekilde oturtulmalıdır. Zemin yüzeyinde yapılacaksa bitkisel zemin kaldırılır ve plaka pürüzsüz bir yüzeye yerleştirilir. Üçayaklı sehpa plaka oturmalarından etkilenmeyecek şekilde mesnetlenir. Deplasman ölçen 3 adet hassas saat plakanın oturmasını ölçebilecek şekilde yerleştirilir.

115 Plaka yükleme Deneyi(PLT) Deneyin uygulanışı Plakaya belirlenen yükler kademeli olarak(adım adım) uygulanır. (50,100,150,200,250kPa gibi) Her yükleme kademesinde oturma sona erinceye kadar beklenir. Üç ayrı deplasman ölçen saatlerden oturmalar belirlenir. Hesaplarda bu üç oturma değerinin ortalaması alınır. İstenilen gerilme seviyesine çıkıldığında veya sistemin kapasitesine ulaşıldığında deneye son verilir.

116 Plaka yükleme Deneyi(PLT) Deneyin sonuçları (taşıma gücü) Plakaya uygulanan gerilme (q) yatay eksen, plakanın oturması (s) düşey eksen şeklinde gösterilir ve grafikte işaretlenir. Gerilme-oturma eğrisinde kırılma noktasına karşılık gelen gerilmenin (q s ) yarısı zeminin Emin taşıma gücü (q em ) olarak tanımlanır. q em q G s s q s 2

117 Plaka yükleme Deneyi(PLT) Deneyin sonuçları (taşıma gücü) Gerilme-oturma eğrisi 10mm oturmaya ulaşıncaya kadar kırıklık göstermeden devam ediyorsa 10 mm oturmaya karşılık gelen gerilmenin (q s ) yarısı zeminin Emin taşıma gücü (q em ) olarak tanımlanır. q em q G s s q s 2

118 Plaka yükleme Deneyi(PLT) Deneyin sonuçları (taşıma gücü) Kohezyonlu (killi) zeminlerde taşıma gücü temel boyutundan bağımsız olduğu için, Taneli zeminlerde ise temelin taşıma gücü q q ( em) t ( em) p q q ( em) t q ( em ) t q( em) p emp B b temelin emin taşıma gücü B= temelin çapı veya genişliği Plakanın emin taşıma gücü b=plakanın çapı veya genişliği

119 Plaka yükleme Deneyi(PLT) Deneyin sonuçları (oturma tahmini ve E) Temelin oturması (s t ), s t s p 2B B b 2 s p = plakanın oturması B= temelin çapı veya genişliği b=plakanın çapı veya genişliği Elastisite Modülü (E), E 2. q. b(1 ) 4 s p poissonoranı

120 Plaka yükleme Deneyi(PLT) Deneyin sonuçları (yatak katsayısı) Yatak katsayısı(k), plaka yükleme deneyinin başlangıç doğrusal kısmının eğimi olarak tanımlanır. k q s gerilme oturma Yatak katsayısı(k t ), killi zeminler için k b B t k p Yatak katsayısı(k t ), taneli zeminler için k t k p B b 2B 2 şeklindedir.

121 Plaka yükleme Deneyi(PLT) Deneyin sonuçları Zemin özelliklerinin derinlikle değiştiği durumlarda PLT deney sonuçları yanıltıcı olabilir. Çünkü PLT sonuçları yaklaşık (1.5-2)b derinlikteki zemin kalınlığının davranışını yansıtır. Ancak (1.5-2)B çok daha büyük derinlikleri kapsar. Bu nedenle PLT daha az kullanılmaktadır.

122 Jeofizik yöntemler Jeofizik yöntemler zeminler ve kayalar, arazideki hidrolojik ve çevresel koşullar hakkında bilgi veren hasarsız yöntemlerdir. Jeofizik yöntemler; deprem hareketi altında mühendislik yapılarının dinamik analizlerinin yapılabilmesi için elastik dalga hızlarının (Vp, Vs) ve dinamik elastik parametrelerinin tayini için kullanılır (Sismik kayma dalgası, (Vs) ve sıkışma dalgası, (Vp), zemin Hakim periyodunu, katman sıklığını, elastik parametreleri, katman konumlarını ve zeminin deprem şiddeti arttırma özelliklerini saptamak için kullanılır). Geoteknik yöntemlerin desteklenmesi ve elde edilen verilerin teyid edilmesi amacı ile zaman ve maliyet açısından ekonomik bu yöntemler sıklıkla kullanılmaktadır. Jeofizik yöntemlerin genel amacı yeryüzünde veya kuyu içersinde yapılan aletsel ölçümlerle yeraltının yapısını ve fiziksel özelliklerini belirlemektir

123 Jeofizik yöntemler Sismik araştırmalar Sismik yansıma Sismik kırılma Karşıt kuyu sismiği Kuyu içi sismik(aşağı veya yukarı kuyu) Elektriksel Direnç Yöntemi (Rezistivite Yöntemi) Mikrotremor Georadar (Yeraltı radarı) (GPR)

124 Jeofizik yöntemler Sismik Araştırmalar(Sismik kırılma) Zemin etüt çalışmalarında sıklıkla kullanılan jeofizik yöntemlerden biridir. Zemin üzerinde çesitli enerji kaynakları ile yapay olarak oluşturulan ve yapay deprem olarak nitelendirilen küçük sarsıntıların yani elastik dalgalar ile yeraltı yapısının incelenmesinde kullanılır. Bu yöntemde, zeminde oluşturulan şok (titresim) dalgaları, bunların yayılma süreleri, jeofon(sismograf) denilen aletlerle belirlenir. Zeminde şok dalgaları oluşturmak için; ya, bir miktar patlayıcı sığ bir derinlikte patlatılır, veya ağır bir çekiçle zemin yüzündeki bir metal plakaya vurulur.

125 Jeofizik yöntemler Sismik Araştırmalar(Sismik kırılma) Zemin üzerinde, bir doğrultu boyunca yöntem uygulanır. Bu dalgaların yer içerisinde yayılırken kırılarak veya yansıyarak geçtikleri ortamların fiziksel (mekanik) özelliklerini taşıyarak sismik sinyal olarak yeryüzüne gelişleri alıcı aletler ile kaydedilir. Burada kaydedilen parametre, bir dalganın kaynaktan çıkıp alıcıya gelmesi için geçen zamandır. Böylece kendine özgü değerlendirme metotları vasıtasıyla incelenen kayıtlardan, yeraltı yapısı, dalganın her tabaka içindeki yayılma hızı ve tabaka kalınlığı ile hesaplanır. Deney sonunda uzaklık-yayılma grafiği çizilir. Uzaklık-yayılma süresi grafiğinde, kırılma noktaları, yeni bir tabakanın varlığına işaret eder..

126 Jeofizik yöntemler Sismik Araştırmalar(Sismik kırılma) Sismik ölçümler yer içinde yayılan boyuna veya sıkışma, Vp, ayrıca enine ve kayma, Vs, dalgası hızlarının ölçülebilmesi amacıyla yapılır. Vp dalga hızları vasıtasıyla, yeraltı yapısal konumunun düşey ve yanal olarak (derinlik, kalınlık, eğim, kırık, fay, gözeneklilik, boşluk, sökülebilirlik) tespit edilir. Vs dalga hızları ise zeminin elastik özelliklerinin (zemin hakim periyodu, dinamik elastisite, young modülü, kayma modülü) tanımlanmasını sağlamaktadır. Sismik Kırılma Yöntemi, yeraltı suyu araştırmalarında, mühendislik amaçlı zemin etütlerinde, özellikle deprem tehlikesinin beklendiği yörede sismik tehlike araştırmalarında yatay ve düşey yönde herbir katman için sismik hızların belirlenmesi ve gerçek tabaka kalınlıkları ve bunların dinamik özelliklerinin elde edilmesinde kullanılmaktadır.

127 Jeofizik yöntemler Sismik Araştırmalar(Sismik yansıma) Daha derin zemin araştırmaları için Sismik Kırılma bölümünde belirtilen amaçlar için kullanılmalıdır. Sismik Yansıma Yöntemi yeraltının iki veya üç boyutlu, ayrıntılı yapısal ve stratigrafik kesitinin elde edilmesinde kullanılır. Sismik Yansıma Yöntemi çalışmalarını üç aşamada toplamak mümkündür: 1- Arazide sismik verilerin toplanması 2- Verilerin ofiste bilgisayarlarla işleme tabi tutulması (Veri- işlem) 3- Verilerin değerlendirilmesi

128 Jeofizik yöntemler Sismik Araştırmalar(Sismik yansıma) Sismik Yansıma Yöntemi ekonomik olarak petrol ve doğal gaz araştırmalarında, kömür yatağı araştırmalarında, mühendislik amaçlı olarak kıyı tesislerinin denizaltı zemin ve çökel istif şartlarının belirlenmesinde, liman, karayolu, baraj ve büyük yapıların inşası ile ilgili temel kaya problemlerinin çözümünde, kültürel olarak arkeojeolojik çalışmalarda bilimsel amaçlı olarak kara ve denizde yerkabuğu araştırmalarında kullanılmaktadır.

129 Jeofizik yöntemler Sismik Araştırmalar(Karşıt kuyu sismiği) Karşıt-kuyu tekniği, bir veya daha fazla birbirine yakın kuyular içinde belirli derinliklerde kaydedilen boyuna (P) ve enine (S) ortalama dalga hızlarını kapsamaktadır. Kuyu içinde bilinen bir seviyede P ve S dalgalarının seyahat zamanları ölçülerek P ve S dalga hızları hesaplanır. Bu yöntemi uygulamak için aralarında belirli bir uzaklık olan iki veya daha fazla sondaj kuyusu aynı derinliğe kadar açılır. Bir kuyunun tabanına jeofon (alıcı), diğer kuyunun tabanına da bir darbe tiji yerleştirilir.

130 Jeofizik yöntemler Sismik Araştırmalar(Karşıt kuyu sismiği) Bu tijin alt ucunda manson, üst ucunda da çekiçle vurmaya imkan veren bir plaka bulunur. Bu plaka üzerine vurarak elde edilen P ve S dalgaları cihaz tarafından kaydedilir. Darbeler tij üzerine vurarak elde edildiği için okunan zamanlar üzerinde ufak bir zaman düzeltmesi yapmak gereklidir. Bu ölçüm yapıldıktan sonra kuyular istenilen kota kadar derinleştirilerek ölçüler tekrarlanır.

131 Jeofizik yöntemler Sismik Araştırmalar(Karşıt kuyu sismiği) Karşıt kuyu tekniğinin başka bir avantajı da; yüzeyde yapılan kırılma çalışmalarında görülmeyen, gizli kalan düşük hız tabakalarını net bir şekilde görebilme ve tanımlayabilmemizi sağlamasıdır. Bu yüzden; (a) zeminlere ve kayalara yapılan nükleer reaktörler ve barajlar gibi büyük yapıların daha güvenli değerlendirilmesi için, depremlerin meydana getirdiği gerilme dalga yayılımının dinamik analizinde, (b) temellerin dinamik analizinde, (c) zemin-yapı etkileşim problemlerinin dinamik analizinde, karşıt kuyu tekniği kullanılır. P ve S dalga hızları kütle ve kayma modüllerini bulmada kullanılır. Sismik dalga hızlarının tespit edilebilmesi için oldukça başarılı yöntemlerden biri olan karşıt kuyu dalga yayılma deneyleri; ekonomik olmamaları sebebiyle günümüzde zemin etüt çalışmalarında nadiren kullanılmaktadır. Bu yöntem yerine daha ekonomik olan aşağı kuyu yöntemi daha sıklıkla

132 Jeofizik yöntemler Sismik Araştırmalar(Aşağı kuyu yöntemi) Kuyu üstü ve kuyu içi dalga yayılma deneyleri, arazide açılan tek bir sondaj kuyusunda gerçekleştirilebilir. Kuyu içi (Down Hole) tekniğinde ise alıcılar kuyu içerisine yerleştirilerek, zemin yüzeyinde elastik dalgalar üretilir. Karşıt kuyu tekniğinden farklı olarak, sismik kaynak yüzeye ve jeofon kuyu içine yerleştirilir. Her iki metotta da dalgaların katettiği mesafeler ile bu mesafeyi katettikleri süreler ölçüldüğünden sismik dalga hızları tespit edilebilmektedir. Karşıt kuyu dalga yayılma deneylerine nazaran daha ekonomik olması sebebiyle zemin etüt çalışmalarında daha fazla tercih edilen bir yöntemdir.

133 Jeofizik yöntemler Elektriksel Direnç Yöntemi (Rezistivite Yöntemi) Bu yöntemde, zemin üzerinde bir doğrultuda 4 metal çubuk, elektrot olarak eşit aralıklarla zemine çakılır. Dıştaki iki çubuk arasında, doğru akım(batarya vs) oluşturulur.içteki iki çubuk arasında, potansiyel farkı(v) ölçülür. Zeminin ortalama elektriksel özdirenci, : V 2D I bağıntısından bulunur. zeminin elektriksel özdirenci D:Uzaklık I:Akım şiddeti V: Potansiyel farkı

134 Jeofizik yöntemler Elektriksel Direnç Yöntemi (Rezistivite Yöntemi) Hesaplanan özdirençten, özellikleri bilinen zeminler üzerinde yapılan çalışmalarda zemin cinsi, yeraltı düzeyi, varlığı, tabakalar tahmin edilir. Her zeminin kendine özgü bir elektriksel özdirenci vardır.

135 Jeofizik yöntemler Mikrotremor Arazide mikrotremor ölçüsü alınırken temel olarak bir kayıt aleti, bir dizüstü bilgisayar, sismometre sistemi, güç ünitesi ve bunlara bağlı olarak yan birimler gerekmektedir. Arazide ölçümler için 3 bileşenli sismometre seti kullanılmaktadır. Mikrotremor çalışmaları ile genel olarak depremin farklı zeminlerde neden olacağı yer hareketlerinin zaman ve frekans ortamında tanımlanması amaçlanmaktadır.

136 Jeofizik yöntemler Mikrotremor Mikrotremor ölçümleri ile; Zemin cinsleri ve tabakalanması belirlenebilmektedir. Yer hareketinin yerel zemin koşulları etkisiyle oluşturabileceği büyütme özelliklerinin belirlenmesi ve projenin oluşmasında önemli olan zemin hakim periyodunun bulunmasında etkin olarak faydalanılmaktadır. Mikrobölgelendirme çalışmalarında yaygın olarak kullanılan mikrotremorlar sayesinde sismik bölgelendirme yapılabilmektedir. Sismik bölgelendirme yapılmış yerin geoteknik risklere karşı farklı risk derecelerinin tanımlanması yapılabilmektedir.

137 Jeofizik yöntemler Yeraltı radarı(georadar,gpr) GPR, georadar, yüksek çözünürlüklü ve yüksek frekanslı(10mhz-1000mhz) elektromanyetik dalga yayma tekniğidir. Bu yolla yeraltı yapılarının görüntüsü alınır. Bir sinyal kaynağında yaratılan sinyaller bir anten vasıtasıyla yayılır ve geri alınır. Dönen sinyaller zemin yapısının görüntüsünü oluşturmak için kullanılır.

138 Jeofizik yöntemler Yeraltı radarı(georadar,gpr) Geoteknik kullanım, Zemin profilinin görüntülenmesinde, Gömülü objelerin yerinin belirlenmesinde

139 Laboratuar deneyleri Zemin incelemesi çalışmalarında, zeminlerin mühendislik özelliklerinin tanımlanması ve deneysel olarak saptanması amacıyla kullanılan deneyler üç ana başlık altında sınıflandırılabilirler. 1. Sınıflandırma Deneyleri a. Elek Analizi Deneyi b. Islak Analiz c. Kıvam Limitleri Deneyleri i. Casagrande Deneyi ii. Düsen Koni Deneyi iii. Plastik Limit Deneyi iv. Rötre Limit Deneyi 2. Zeminin Gerilme-Sekil Degistirme Karakteristiklerini Belirleyen Deneyler a. Kesme Kutusu Deneyi b. Serbest Basınç Deneyi c. Üç Eksenli Basınç Deneyi 3. Zeminin Oturma Karakteristiklerini Belirleyen Deneyler a. Konsolidasyon Deneyi

140 Elek Analizi Elek analizi elekler kullanılarak yapılır. Elekler genellikle kare gözlü olup her eleğin bir adı vardır, kare gözün kenar uzunluğuna elek göz çapı denir. Elek analizi no: 200 (0,074mm) elekten daha büyük kısımların dane boyutu dağılımını bulmamıza yarar.. Eleme elle veya sarsma makinesiyle yapılır. Eleme sonucunda her elek üzerinde kalan zemin miktarı tartılarak belirlenir. Eleklerde genellikle Amerikan (ASTM) standartları kullanılır. Her bir elek için geçen yüzde aşağıdaki bağıntıyla belirlenebilir.

141 Elek Analizi (Granülometri Eğrisi) Yatay eksende dane çapı (mm) ve düşey eksende geçen yüzdeleri olmak üzere çizilen bir eğridir. Yatay eksen logaritmik olup dane çapı, genellikle soldan sağa doğru büyür. Elek göz çapı (dane çapı, D) ve geçen yüzde (%P) değerleri kullanılarak noktalar işaretlenir ve bu noktalar birleştirilerek dane büyüklüğü dağılım eğrisi (granülometri eğrisi) elde edilir.

142 Islak analiz 200 nolu elekten geçen ince daneli zeminlerin (siltler ve killer) dane çaplarının belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu deney çalışmasında, belli bir ağırlıktaki zemin numunesi mekanik bir karıştırıcı ile karıştırılarak suda bir süspansiyon haline getirilir. İyice karıştırılan süspansiyon çökelmeye bırakılarak değişik zaman aralıkları ile yoğunluk ölçümleri gerçekleştirilir. Bu sayede zemin içerisindeki danelerin çap dağılımları belirlenmiş olmaktadır.

143 Kıvam Limitleri Deneyleri (Casagrande Deneyi) Likit limiti öğrenilmek istenen zemin kitlesinden, bu kitleyi temsil edebilecek bir miktar alınarak havada kurutulur. Kurutulan zemin 40 numaralı elekten elenerek bundan yaklaşık gr numune alınır. Numune bir kap içerisine konularak çok az miktarlarda damıtık su kademeli olarak numuneye ilave edilir

144 Kıvam Limitleri Deneyleri (Casagrande Deneyi) Casagrande aletinin deney öncesinde iyice temizlenmesi gereklidir. Casagrande aletinin tası sert plastiğe oturtularak, içine hazır durumdaki numuneden yerleştirilir. Tas içerisine yerleştirilen numunenin yüzeyi yatay olacak şekilde düzeltilir. Tas içerisine yerleştirilen numunenin ortasından standart oyuk açma bıçağı ile bir yarık açılır. Yarığın tabanındaki kapanma izlenmeli ve kapanmanın 1 cm olması durumunda alet durdurulmalıdır.

145 Kıvam Limitleri Deneyleri (Casagrande Deneyi) Kapanmanın olduğu bölgeden bir miktar numune alınarak küçük metal bir kapta su içeriğinin belirlenmesi için etüve konulur. Deneyler en az dört kez tekrarlanarak, dört tane düşüş sayısı (N) ve bunlara karşılık gelen su içeriği (w) elde edilmelidir(iki tane 25 den küçük- 25 den büyük) Zeminlerin likit limiti, bu deneyde 25 düşüşe karşılık gelen özel bir su içeriğidir.

146 Kıvam Limitleri Deneyleri Düşen koni deneyi Zeminin likit limiti ikinci bir deney yöntemi olan düşen koni yöntemi ile de belirlenmektedir. Bu yöntemde, bir kabın içine yerleştirilen su ve zemin karışımına dokunma pozisyonuna getirilen 80 gr kütlesindeki koninin, kendi kütlesi etkisi ile 5 saniye süreyle zemine batması sağlanır. Batma miktarı aletin üzerinde bulunan bir deformasyon saatinden okunur. Aynı işlem zeminin değişik su muhtevalarında tekrarlanır. Deney konisinin 20 mm batmasına karşılık gelen su içeriği likit limit olarak tanımlanır.

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Zemin incelemesi neden gereklidir? Zemin incelemeleri proje maliyetinin ne kadarıdır? 2 Zemin incelemesi

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 ÖZET Yer yüzündeki her cismin bir konumu vardır. Zemine her cisim bir konumda oturur. Cismin dengede kalabilmesi için konumunu koruması gerekir. Yapının konumu temelleri üzerinedir.

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI AKADEMİK BİLİŞİM 2010 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI 1 ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİ ZEMİN İNCELEMESİ Bir alanın altındaki arsanın

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Fiyat Listesi Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 50 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 24 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 18 JF 1.4 25

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yüzeysel Temeller 2015 2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Doç. Dr. Sadık ÖZTOPRAK Mayne et al. (2009) 2 ÖZTOPRAK, 2014 1 Zemin İncelemesi Sondaj Örselenmiş

Detaylı

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS)

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) 8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) TEMELLER (FOUNDATIONS) Temel, yapı ile zeminin arasındaki yapısal elemandır. Yapı yükünü zemine aktaran elemandır. Temeller, yapıdan kaynaklanan

Detaylı

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

Ders Notları 2. Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması

Ders Notları 2. Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması Ders Notları 2 Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması KONULAR 0 Zemin yapısı ve zemindeki boşluklar 0 Dolgu zeminler 0 Zeminin sıkıştırılması (Kompaksiyon) 0 Kompaksiyon parametreleri 0 Laboratuvar kompaksiyon

Detaylı

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Dersin Amacı - İçeriği, Zemin İnceleme Yöntemleri. Hafta_1-2

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Dersin Amacı - İçeriği, Zemin İnceleme Yöntemleri. Hafta_1-2 Hafta_1-2 INM 405 Temeller Dersin Amacı - İçeriği, Zemin Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com TEMELLER Hafta Konular 1 Ders Amacı-İçeriği, Zemin 2 Arazi Deneyleri 3 Yüzeysel

Detaylı

İNM Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı

İNM Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı İNM 424112 Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı DİNAMİK ETKİLER ALTINDA ZEMİN DAVRANIŞI Statik problemlerde olduğu

Detaylı

Zeminlerden Örnek Numune Alınması

Zeminlerden Örnek Numune Alınması Zeminlerden Örnek Numune Alınması Zeminlerden örnek numune alma tekniği, örneklerden istenen niteliğe ve gereken en önemli konu; zeminde davranışın süreksizliklerle belirlenebileceği, bu nedenle alınan

Detaylı

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER FORMAT Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN Ders İçeriği Kıvam (Atterberg) Limitleri Likit Limit, LL Plastik Limit, PL Platisite İndisi,

Detaylı

Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri

Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri 1 Kesme deneyleri: Bu tip deneylerle zemin kütlesinden numune alınan noktadaki kayma mukavemeti parametreleri belirilenir. 2 Kesme deneylerinin amacı; doğaya uygun

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ ZEMİNLERİN KYM İRENİ Problem 1: 38.m çapında, 76.m yüksekliğindeki suya doygun kil zemin üzerinde serbest basınç deneyi yapılmış ve kırılma anında, düşey yük 129.6 N ve düşey eksenel kısalma 3.85 mm olarak

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

2011 BİRİM FİYAT CETVELİ

2011 BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı Su Sondajları, Temel Sondajları, Enjeksiyon İşleri, Kaya-Zemin Mekaniği Deneyleri

Detaylı

ZEMİN ARAŞTIRMALARI ve GEOTEKNİK RAPOR HAZIRLANMASI

ZEMİN ARAŞTIRMALARI ve GEOTEKNİK RAPOR HAZIRLANMASI ZEMİN ARAŞTIRMALARI ve GEOTEKNİK RAPOR HAZIRLANMASI D.Ü. Müh. Fak. İnş. Müh. Böl. Geoteknik ABD mskeskin@dicle.edu.tr Diyarbakır, 2011 1. GİRİŞ 2. GEOTEKNİK İNCELEME VE AŞAMALARI 3. ARAZİ İNCELEMELERİ

Detaylı

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ... 1 Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 2.1 Periyodik Fonksiyonlar...7 2.2 Kinematik, Newton Kanunları...9 2.3 D Alembert Prensibi...13 2.4 Enerji Metodu...14 BÖLÜM

Detaylı

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar).

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). . KONSOLİDASYON Konsolidasyon σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). σ nasıl artar?. Yeraltısuyu seviyesi düşer 2. Zemine yük uygulanır

Detaylı

INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ

INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ Dr. Ece ÇELİK 1. Kompaksiyon 2 Kompaksiyon (sıkıştırma) Kompaksiyon mekanik olarak zeminin yoğunluğunu artırma yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Yapı işlerinde kompaksiyon, inşaat

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜTLER, JEOFİZİK ETÜTLER, JEOTEKNİK HİZMETLER İLE ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ Oğuzhan YILDIZ

Detaylı

2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

Detaylı

TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ

TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Tekil Temel tipleri Bir Tekil Temel Sistemi 3 Sığ Temeller 4 Sığ Temeller 5 Sığ Temeller 6 Sığ Temeller 7 Sığ

Detaylı

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2 DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü = M={(1- )/[(1+ )(1-2 )]}E E= Elastisite modülü = poisson oranı = yoğunluk V p Dalga yayılma hızının sadece çubuk malzemesinin özelliklerine

Detaylı

PRATİKTE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ KURSU. Zemin Etütleri ve Arazi Deneyleri. Prof. Dr. Erol Güler Boğaziçi Universitesi

PRATİKTE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ KURSU. Zemin Etütleri ve Arazi Deneyleri. Prof. Dr. Erol Güler Boğaziçi Universitesi PRATİKTE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ KURSU Zemin Etütleri ve Arazi Deneyleri Prof. Dr. Erol Güler Boğaziçi Universitesi Sondaj içinden numune alma Örselenmiş veya örselenmemiş numuneler alınır.

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

Zemin ve Asfalt Güçlendirme

Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin iyileştirmenin temel amacı mekanik araçlarla zemindeki boşluk oranının azaltılması veya bu boşlukların çeşitli malzemeler ile doldurulması anlaşılır. Zayıf zeminin taşıma

Detaylı

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ Arazide bir yapı temeli veya toprak dolgu altında kalacak, veya herhangi bir başka yüklemeye maruz kalacak zemin tabakalarının gerilme-şekil değiştirme davranışlarını

Detaylı

ZEMİN İNCELEMELERİ. Yetersiz Zemin İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Kayıplar. İçin Optimum Düzey. Araştırma ve Deney

ZEMİN İNCELEMELERİ. Yetersiz Zemin İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Kayıplar. İçin Optimum Düzey. Araştırma ve Deney ZEMİN İNCELEMELERİ Doğal yamaç ve yarmada duraylılığın kontrolü Barajlarda ve atık depolarında duraylılık ve baraj temelinin kontrolü, sızdırmazlık Yapıdan gelen yüklerin üzerine oturduğu zemin tarafından

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon 2 Yüklenen bir zeminin sıkışmasının aşağıdaki nedenlerden dolayı meydana geleceği düşünülür: Zemin danelerinin sıkışması Zemin boşluklarındaki hava ve /veya suyun

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 DANE ÇAPI DAĞILIMI (GRANÜLOMETRİ) 2 İnşaat Mühendisliğinde Zeminlerin Dane Çapına Göre Sınıflandırılması Kohezyonlu Zeminler Granüler

Detaylı

Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 22 Haziran 2011 18:58 - Son Güncelleme Cuma, 24 Haziran 2011 15:48

Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 22 Haziran 2011 18:58 - Son Güncelleme Cuma, 24 Haziran 2011 15:48 SONDAJ TEKNİĞİ Sondajın Tanımı ve Açıklaması:Bir delici uç yardımı ile yeryüzünden itibaren içeriye doğru belirli çap ve derinlikte dönen borular ile veya darbeli tel, halat ve delici uç ile kuyular açılmasına

Detaylı

2. Bölüm ZEMİNLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

2. Bölüm ZEMİNLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 2. Bölüm ZEMİNLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Zeminler yapıları itibariyle heterojen malzemelerdir. Yani her noktasında fiziksel ve mekanik özellikleri farklılık göstermektedir. Zeminin Öğeleri Birçok yapı

Detaylı

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN Bu çalışmada; Gümüşhane ili, Organize Sanayi Bölgesinde GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK tarafından

Detaylı

DETAYLI İNCELEMELER. (Zeminde-Numune Alma) Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK 1 İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ KUYU AĞZI HELEZON SPT KAŞIĞI

DETAYLI İNCELEMELER. (Zeminde-Numune Alma) Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK 1 İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ KUYU AĞZI HELEZON SPT KAŞIĞI İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ DETAYLI İNCELEMELER (Zeminde-Numune Alma) KUYU AĞZI SPT KAŞIĞI HELEZON Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK 1 NUMUNELERİN KORUNMASI UD TÜPTE PARAFİNLEME Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın

Detaylı

SIVILAŞMANIN TANIMI. Sıvılaşma için Fiziksel süreç. sıvılaşma olması için için SIVILAŞMA TÜRLERİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA ANALİZ VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

SIVILAŞMANIN TANIMI. Sıvılaşma için Fiziksel süreç. sıvılaşma olması için için SIVILAŞMA TÜRLERİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA ANALİZ VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA ANALİZ VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ SIVILAŞMANIN TANIMI Sıvılaşma, yeraltı su seviyesi altındaki tabakaların geçici olarak mukavemetlerini kaybederek, katı yerine viskoz sıvı gibi davranmaları

Detaylı

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim KOMPAKSİYON KOMPAKSİYON Zeminlerin stabilizasyonu için kullanılan en ucuz yöntemdir. Sıkıştırma, zeminin kayma mukavemetini, şişme özelliğini arttırır. Ancak yeniden sıkışabilirliğini, permeabilitesini

Detaylı

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Şev Stabilitesi I Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Farklı Malzemelerin Dayanımı Çelik Beton Zemin Çekme dayanımı Basınç dayanımı Kesme dayanımı Karmaşık davranış Boşluk suyu! Zeminlerin Kesme Çökmesi

Detaylı

RESİMLERLE FORE KAZIK UYGULAMALARI

RESİMLERLE FORE KAZIK UYGULAMALARI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ SUNUMU RESİMLERLE FORE KAZIK UYGULAMALARI Ramazan YILDIZ İnş.Müh./Şirket Ortağı. FORE KAZIK YAPIM METODU Fore kazık, Sondaj yolu ile delme yolu ile yerinde dökme

Detaylı

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ 1 Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ.. 2 2. GENEL KISIMLAR 2.1. YATAY YATAK KATSAYISI YAKLAŞIMI Yatay yüklü kazıkların analizinde iki parametrenin bilinmesi önemlidir : Kazığın rijitliği (EI) Zeminin yatay yöndeki

Detaylı

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran temel derinliği/temel genişliği oranı genellikle 4'den büyük olan temel sistemleri derin temeller olarak

Detaylı

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Zeminler Zeminler iri daneli ve ince daneli olarak iki ana grupta incelenebilir. İri daneli malzemeler

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 70 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 33 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 26 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI

2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI 2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI 2.5.2.1. Sismik Refraksiyon (Kırılma) Etüdleri İstanbul ili Silivri ilçesi --- sınırları içinde kalan AHMET MEHMET adına kayıtlı Pafta : F19C21A Ada : 123 Parsel

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ KAPSAMINDA 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ BİRİM FİYAT LİSTESİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ KAPSAMINDA 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ BİRİM FİYAT LİSTESİ Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 44.00 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 22.00 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 16.50 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) İçerik Yarmalarda sondaj Dolgularda sondaj Derinlikler Yer seçimi Alınması gerekli numuneler Analiz

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_12 INM 308 Zemin Mekaniği Zeminlerin Taşıma Gücü; Kazıklı Temeller Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 ZEMİNLERİN SIKIŞMASI, KONSOLİDASYON ve OTURMALAR 2 3 4 ZEMİNLERİN SIKIŞMASI ve KONSOLİDASYON 1. Giriş 2. Kohezyonsuz ve Kohezyonlu

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 55 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 26 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 20 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 60 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 28 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 22 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER EK- BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Rüştü GÜNER (İnş. Y. Müh.) TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ) Varsayılan Zemin Parametreleri Ovacık Atık

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

Ders: 2 Zeminlerin Endeks Özellikleri-Kıvam Limitleri. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

Ders: 2 Zeminlerin Endeks Özellikleri-Kıvam Limitleri. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı 0423111 Ders: 2 Zeminlerin Endeks Özellikleri-Kıvam Limitleri Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Zeminlerin Endeks Özellikleri Zeminleri daha iyi tanımlayabilmek

Detaylı

7. Self-Potansiyel (SP) Yöntemi...126 7.1. Giriş...126

7. Self-Potansiyel (SP) Yöntemi...126 7.1. Giriş...126 İÇİNDEKİLER l.giriş...13 1.1. Jeofizik Mühendisliği...13 1.1.1. Jeofizik Mühendisliğinin Bilim Alanları...13 1.1.2. Jeofizik Mühendisliği Yöntemleri...13 1.2. Jeofizik Mühendisliğinin Uygulama Alanları...14

Detaylı

INM 305 Zemin Mekaniği

INM 305 Zemin Mekaniği Hafta_12 INM 305 Zemin Mekaniği Sıkışma ve Konsolidasyon Teorisi Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Haftalık Konular Hafta 1: Zeminlerin Oluşumu Hafta 2: Hafta 3: Hafta

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 65 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 30 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 24 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

Hafta_3. INM 405 Temeller. Temel Türleri-Yüzeysel temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN.

Hafta_3. INM 405 Temeller. Temel Türleri-Yüzeysel temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Hafta_3 INM 405 Temeller Temel Türleri-Yüzeysel temeller Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com TEMELLER Hafta Konular 1 Ders Amacı-İçeriği, Zemin İnceleme Yöntemleri 2

Detaylı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İNM 424112 Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yapıların Depreme

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

ZEMİNLERİN SIKIŞMASI, KONSOLİDASYONU VE OTURMASI. Yrd. Doç. Dr. Taylan SANÇAR

ZEMİNLERİN SIKIŞMASI, KONSOLİDASYONU VE OTURMASI. Yrd. Doç. Dr. Taylan SANÇAR ZEMİNLERİN SIKIŞMASI, KONSOLİDASYONU VE OTURMASI Yrd. Doç. Dr. Taylan SANÇAR Zeminlerin herhangi bir yük altında sıkışması ve konsolidasyonu sonucu yapıda meydana gelen oturmalar, yapının mimari ve/veya

Detaylı

Ders: 1 Zeminlerin Endeks Özellikleri. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

Ders: 1 Zeminlerin Endeks Özellikleri. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı 0423111 Ders: 1 Zeminlerin Endeks Özellikleri Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Zeminlerin Oluşumu Temel zemini; masif kaya ve kayaların parçalanarak gelişmesinden

Detaylı

ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ

ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ GİRİŞ Zeminlerin gerilme-şekil değiştirme davranışı diğer inşaat malzemelerine göre daha karmaşıktır. Zeminin yük altında davranışı Başlangıç

Detaylı

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Zemin Mekaniği Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. M.Haluk Saraçoğlu e-posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr Posta

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİNLERDE LİKİT LİMİT DENEYİ

Detaylı

5. KONSOLİDAS YON DENEYİ:

5. KONSOLİDAS YON DENEYİ: 5. KONSOLİDAS YON DENEYİ: KONU: İnce daneli zeminlerin kompresibilite ve konsolidasyon karakteristikleri, Terzaghi tarafından geliştirilen ödometre deneyi ile elde edilir. Bu alet Şekil 1 de şematik olarak

Detaylı

MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI

MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI 2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI 2.5.2.1. Sismik Refraksiyon (Kırılma) Etüdleri İstanbul ili Silivri ilçesi --- sınırları içinde kalan AHMET MEHMET adına kayıtlı Pafta : F19C21A Ada : 321 Parsel

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEOTEKNİK ANABİLİM DALI İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ DETAYLI İNCELEMELER (Zeminde-Numune Alma) KUYU AĞZI SPT KAŞIĞI HELEZON ERTAN

Detaylı

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir?

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 10.03.2015 DEPREMLER - 2 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

ZEMİN ETÜDÜ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ZEMİN ETÜDÜ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ZEMİN ETÜDÜ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ZEMİN ETÜDÜ Zemin etüdü aşağıdaki bilgilerin elde edilmesi için gereklidir.

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

DENEY 3 LİKİT LİMİT DENEYİ(CASAGRANDE YÖNTEMİ)

DENEY 3 LİKİT LİMİT DENEYİ(CASAGRANDE YÖNTEMİ) DENEY 3 LİKİT LİMİT DENEYİ(CASAGRANDE YÖNTEMİ) Amaç Zemin örneklerinin likit limitinin (ω L ) belirlenmesi amacıyla yapılır. Likit limit, zeminin likit limit deneyi ile ölçülen, plâstik durumdan akıcı

Detaylı

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5.

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5. MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARı) Bölüm 5. Mekanik Özellikler ve Davranışlar Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR ÇEKME TESTİ: Gerilim-Gerinim/Deformasyon Diyagramı Çekme deneyi malzemelerin mukavemeti hakkında esas dizayn

Detaylı

70.DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ

70.DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Mikro Bölgeleme Sondaj, Jeofizik Ve Laboratuar Deneylerine Ait Log Ve Föyler 20.01-30 M. Arası Derinlikde Sondajlara Ait Loglar (Spt Ve Zemin İndeks Özelliklerinin Tayini

Detaylı

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN İçten Destekli Kazılar İçerik: Giriş Uygulamalar Tipler Basınç diagramları Tasarım Toprak Basıncı Diagramı

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_7 INM 308 Zemin Mekaniği Yanal Zemin Basınçları Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta 1: Hafta 2: Hafta

Detaylı

Zemin İyileştirme Yöntemleri

Zemin İyileştirme Yöntemleri ZEMİN MEKANİĞİ II ADANA 2015 Zemin İyileştirme Yöntemleri 1 Giriş İnşaat mühendisinin görevi güvenli, fonksiyonel ve ekonomik yapılar tasarlamak ve inşa etmektir. İnşaat mühendisliği uygulamalarında, proje

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Geoteknik

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Geoteknik İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Geoteknik Bütün mühendislik yapıları yapıldıkları zeminle yakından ilgilidir. Taşıyıcı sistemlerin temelleri, yollardaki yarmalar, istinad duvarları, barajlar, tüneller hep

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATTERBERG LİMİTLERİ DENEYİ Bşluklardaki suyun varlığı zeminlerin mühendislik davranışını, özellikle de ince taneli zeminlerinkini etkilemektedir. Bir zeminde ne kadar su bulunduğunu (ω) bilmek tek başına

Detaylı

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ Jeolojik etüt ( 1/5000 ölçekli ) 38.1101 Jeolojik rapor yazımı ( 1/5000 ölçekli ) 38.1102 jeoteknik etüt ( 1/1000 ölçekli ) 38.1103 Jeolojik rapor yazımı ( 1/1000 ölçekli ) 38.1104

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_3 INM 308 Zemin Mekaniği Zeminlerde Kayma Direnci Kavramı, Yenilme Teorileri Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ DANE BİRİM HACİM AĞIRLIK DENEYİ _ W x y ' f c - f c - w j ] Numune No 1 4 5 Kuru Zemin Ağırlığı (g), W, Su + Piknometre Ağırlığı (g), W Su + Piknometre + Zemin Ağırlığı (g), W Dane Birim Hacim Ağırlığı

Detaylı

İNM Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ

İNM Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ İNM 424112 Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ Türkiye Deprem Yönetmelikleri Türkiye de deprem zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalara; 32.962 kişinin ölümüne neden olan 26 Aralık 1939 Erzincan

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SINIR TABAKA DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMAN

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Saadet Arzu BERİLGEN

Yrd.Doç.Dr. Saadet Arzu BERİLGEN Zemin Araştırmaları Yrd.Doç.Dr. Saadet Arzu BERİLGEN İnşaat mühendisliğinin bazı yapıları. Temeller Zemin araştırması Tünel ayağınızın altında gömülüdür. 2 İyi bir zemin araştırması önşarttır 3 Zemin koşullarını

Detaylı

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5 ZEMİN DAVRANIŞ ANALİZLERİ Geoteknik deprem mühendisliğindeki en önemli problemlerden biri, zemin davranışının değerlendirilmesidir. Zemin davranış analizleri; -Tasarım davranış spektrumlarının geliştirilmesi,

Detaylı

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Arazi Deneyleri ile Taşıma Gücü Hesaplamaları. Hafta_5

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Arazi Deneyleri ile Taşıma Gücü Hesaplamaları. Hafta_5 Hafta_5 INM 405 Temeller Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Arazi Deneyleri ile Taşıma Gücü Hesaplamaları Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com TEMELLER Hafta Konular 1

Detaylı

ARAZİ DENEYLERİ İLE GEOTEKNİK TASARIM

ARAZİ DENEYLERİ İLE GEOTEKNİK TASARIM ARAZİ DENEYLERİ İLE GEOTEKNİK TASARIM STANDART PENETRASYON DENEYİ ( SPT ) Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ GİRİŞ Kohezyonsuz zeminlerden standart ve klasik numune alıcılarla örselenmemiş

Detaylı

NOKTA YÜKLEME DAYANIM İNDEKSİ TAYİNİ. Bu deney, kayaların nokta yükleme dayanım indekslerinin tayinine ilişkin bir deneydir.

NOKTA YÜKLEME DAYANIM İNDEKSİ TAYİNİ. Bu deney, kayaların nokta yükleme dayanım indekslerinin tayinine ilişkin bir deneydir. NOKTA YÜKLEME DAYANIM İNDEKSİ TAYİNİ KONU Bu deney, kayaların nokta yükleme dayanım indekslerinin tayinine ilişkin bir deneydir. KAPSAM Nokta yük deneyi, kayaçların dayanımlarına göre sınıflandırılmasında

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ -1. Ders Notları. Öğr.Grv. Erdinç ABİ

ZEMİN MEKANİĞİ -1. Ders Notları. Öğr.Grv. Erdinç ABİ ZEMİN MEKANİĞİ -1 Ders Notları Öğr.Grv. Erdinç ABİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 1. Bölüm ZEMİNLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER Zemin; kaya(ç)ların fiziksel parçalanması (mekanik ayrışma) ve/veya kimyasal

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu B - Zeminlerin Geçirimliliği Giriş Darcy Kanunu Geçirimliği Etkileyen Etkenler Geçirimlilik (Permeabilite) Katsayısnın (k) Belirlenmesi * Ampirik Yaklaşımlar ile * Laboratuvar deneyleri ile * Arazi deneyleri

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 2 Zeminde gerilmeler 3 ana başlık altında toplanabilir : 1. Doğal Gerilmeler : Özağırlık, suyun etkisi, oluşum sırası ve sonrasında

Detaylı

2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ

2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ 2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 DEPREM VE ZEMIN INCELEME MUDURLUGU 5 BİRİM 2010 YILI UYGULANACAK 1- Mikrobölgeleme Sondaj,Jeofizik

Detaylı

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI Erhan DERİCİ Selhan ACAR Tez Danışmanı Yard. Doç. Dr. Devrim ALKAYA Geotekstil Nedir? İnsan yapısı bir proje, yapı veya sistemin bir parçası olarak temel elemanı,

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 1) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) VERİ VE DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 1) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) VERİ VE DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay Ankara Tel: (0.312) 294 30 00 - Faks: 294 30 88 www.imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 1) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN

Detaylı

LABORATUVAR DENEYLERİ

LABORATUVAR DENEYLERİ GEOTEKNİK ARAŞTIRMALAR LABORATUVAR DENEYLERİ GEOTEKNİK ARAŞTIRMALAR LABORATUVAR DENEYLERİ Bu standard, inşaat mühendisliği ile ilgili, lâboratuvarda yapılacak zemin deneylerinden, su muhtevasının tayini,

Detaylı