TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GEMİ İNŞAA SANAYİ SEKTÖR ARAŞTIRMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GEMİ İNŞAA SANAYİ SEKTÖR ARAŞTIRMASI"

Transkript

1 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GEMİ İNŞAA SANAYİ SEKTÖR ARAŞTIRMASI Deniz Günay SA ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mayıs 2002 ANKARA

2 GİRİŞ İÇİNDEKİLER SAYFA NO: I- TARİHÇE... 1 II- GEMİ İNŞA SANAYİİNİN TANIMI VE TERSANELER Kamu Tersaneleri Askeri Tersaneler Özel Sektör Tersaneleri Tuzla Bölgesi Dışındaki Tersaneler Yat ve Balıkçı Tekneleri Tersaneleri... 5 III- DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GEMİ İNŞA SANAYİ KAPASİTESİ IV- GEMİ İNŞA SEKTÖRÜNDE DEVLET YATIRIMLARI Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Yatırımları Güney Kore ve Japonya da Devlet Yardımları Türkiye de Gemi İnşa Sanayiine Devlet Yardımları ve Kalkınma Planları V- GEMİ ÜRETİM MİKTARLARI Dünya da Gemi Üretimi Türkiye de Gemi Üretimi VI- MALİYETLER VII- DIŞ TİCARET DURUMU İthalat İhracat VIII- İSTİHDAM IX- FİNANSMAN X- GEMİ YAN SANAYİ XI- GEMİ SÖKÜM SANAYİ XII- AVRUPA BİRLİĞİ AÇISINDAN GEMİ İNŞA SANAYİ XIII- SEKTÖR SORUNLARI AÇIKLAMALAR KAYNAKÇA i

3 GİRİŞ Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olduğu düşünüldüğünde ulaştırma sektörü için de ekonomiye en fazla katma değer sağlayacak alt sektörlerin başında Gemi İnşa Sanayi gelmesi beklenirdi. Oysa, uzun yıllar bu konuya gerekli önemin verilmediği ve sektörün gelişemediği gözlenmektedir. Gemi İnşa Sanayi döviz ikame eden, yan sanayi yaratan, teknoloji üreten, istihdamı arttıran ve savunma sanayi ihtiyaçlarını karşılayan bir sanayi koludur lı yıllardan itibaren devlet ve özel sektör tarafından desteklenen bu sanayi, 1963 yılından itibaren planlı kalkınma dönemiyle birlikte atılım içine girmiş ve önceleri yılda DWT (Deadweight Ton) kapasite ile üretim yaparken günümüzde DWT kapasiteye ulaşmıştır. Ancak yıllarını kapsayan 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde dünyadaki genel kriz nedeniyle kapasite kullanımı %25 seviyesinde kalmış, ortalama yılda 125 gemi üretilmiş ve bir önceki döneme göre ancak %0,8 lik bir artış sağlanmıştır. Şu anda DWT a kadar olan konteyner, kimyasal tanker, hızlı deniz feribotları da dahil olmak üzere her tür gemi inşası yapılmaktadır. Bununla beraber, 8000 km. den fazla kıyı şeridine sahip olan ülkemizde birçok kıyı ilimizin göç vermekte olduğu gerçeği karşısında ulaşılan noktanın yeterli olmadığı ortadadır. Diğer taraftan, dış ticaretimizin %85 i deniz yoluyla gerçekleşmesine rağmen bu taşımanın ancak %40 lık bir bölümü kendi gemilerimizle taşınmakta ve her yıl yabancı bayraklı gemilere yaklaşık 2 milyar dolar civarında bir navlun ödemesi yapılmaktadır. Denizcilik sektörü yapısı ve işleyişi açısından bütünüyle uluslararası bir faaliyettir. Dünyada her yıl 50 milyon DWT civarında yeni gemi inşa edilmektedir. Türkiye de ise üretim kapasitesi yılda 1 milyon tonun üzerinde bir üretimi gerçekleştirmeye yeter durumda iken yıllık üretim sadece DWT arasındadır. Dolayısıyla dünya rekabeti için gemi üretiminin kalitesinin arttırılması, maliyetinin düşürülmesi gerekmektedir. Bu çalışma Gemi İnşa Sektörüyle ilgili 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu esas alınarak hazırlanmış, ayrıca bir kamu kuruluşu olan Türkiye Gemi Sanayi AŞ. (TGS) ve çeşitli özel sektör kuruluşlarının raporlarından da faydalanılmıştır. Çalışmada sektördeki yeni gemi üretimiyle ilgili hususlar (maliyet, istihdam, finansman, ticaret v.b) incelendikten sonra X. bölümde Gemi Yan Sanayi, XI. Bölümünde de Gemi Söküm Sanayi sektöre getirdiği faydalar açısından ele alınmıştır. Çalışma ileride yapılacak daha detaylı araştırmalara temel teşkil edecek bir ön hazırlık olarak da kabul edilebilir.

4 I-TARİHÇE Türk denizcilik tarihi çok eski zamanlara dayanır. Türk denizciliğinin başlangıcında ülkeleri fetih için donanmanın ihtiyacı olan harp gemilerinin inşaası esas alınmış, böylece ilk Türk tersaneleri kurulmuştur Bilinen ilk tersanelerimiz Selçuklu Devleti zamanında kurulan Sinop (1214) ve Alanya (1227) tersaneleridir. Osmanlı Devletinin yükselme döneminde tersanelere çok önem verilmiş, mevcut tersanelere Süveyş, Rusçuk ve Sinop tersaneleri eklenmiştir de Fatih Sultan Mehmet zamanında kurulan İstanbul Tersaneleri devrin şartlarında en büyük ve modern gemileri yapabilecek kapasiteye erişmiş, İnebahtı Deniz Savaşında (1571) yakılan gemilerimizin yerine bir yılda 242 gemi hazırlanarak donanmanın emrine verilmiştir. Ancak, XVI. yüzyılın sonlarından itibaren imparatorluğun gerilemesiyle birlikte tersanelerin de gelişmesi durmuştur de bugünkü Teknik Üniversite ve Deniz Harp okulunun temeli kabul edilen Mühendishane-i Bahri Hümayun kurulmuş, böylece gemi inşaası konusunda da ilk teknik ve modern eğitime başlanmıştır. Cumhuriyet döneminde ticari gemilerin gelecekteki önemi görülmüş ve 1938 yılında Pendik te DWT gemi inşa kapasiteli bir tersane kurulmasına karar verilmiştir dönemi kamu tersanelerinin gelişmesi, özel sektör tersanelerinde ahşap teknelerden çelik tekne imalatına geçme devresidir yılından itibaren başlayan planlı kalkınma döneminde, deniz sektörüne özel bir önem verilmiş, hemen hemen her plan döneminde mevcut durum dikkate alınarak denizciliğin geliştirilmesi konusu işlenmiştir. 1

5 II-GEMİ İNŞA SANAYİİNİN TANIMI VE TERSANELER: Gemi, bir görevi yerine getirilmesi için imal edilmiş hareketli bir su üstü veya su altı aracıdır. Dünya deniz ticaretinin ve ülke savunmasının önemli bir aracı olan gemi, denizcilik faaliyetlerinin önemli bir bölümünü teşkil eden gemi inşa sanayiinin temeline oluşturur. Gemi inşa sanayi, tersanelerde gemi ve yat inşa etmek, tamir etmek, bakım yapmak yeni gemi inşa ederek deniz ticaret filosunun kapasitesini arttırmak ve ihracat yapmak suretiyle ülkemize döviz kazandırma faaliyetlerini kapsar. Gemi inşa sanayi, değişik endüstri ürünlerinin birleşimini içeren bir imalat sanayiidir. Çelik sanayi, makine imalat sanayi, elektrik-elektronik sanayi, boya sanayi, lastik-plastik sanayi gibi sanayi kollarının bir araya gelmesiyle gemi üretimi yapılır. Gemi inşa sanayi ürettiği ürünleri ihraç ederek doğrudan döviz getirdiği gibi, ulusal filo için inşa edilen gemiler, dövizle ödenen navlunların azaltılmasını da sağlamaktadırlar. Emek yoğun sanayi dalı olan gemi inşaatı her zaman bir istihdam potansiyeli olarak görülmüştür. Ülkemiz nüfusunun da genç ve istihdam problemlerinin de büyük olduğu düşünüldüğünde, gemi inşaa sanayiinin problemlerin çözümünde büyük rol oynayacağı şüphesizdir. Çünkü diğer sektörlere nazaran yan sanayi ile birlikte 1 e 6 oranında istihdama katkı sağlar. Bu sanayide birim işçi başına yatırım maliyeti de düşüktür. Ayrıca gemi inşa sanayii reel sektörde döviz ikame eder, yabancı sermayeyi davet eder, teknoloji transferini cezbeder, ülke savunmasına hizmeti nedeniyle stratejik önem taşır, deniz ticaret filosunu destekler.yine bu sektörde, hiçbir sektörde olmayan yan sanayi ürününe ihtiyaç vardır. Sektörün gelişmesiyle birlikte çok çeşitli olan yan sanayiin de gelişmesi mümkün olur. Gemi inşa sektörü, gemi yapım faaliyetlerini tersanelerde sürdürür. Tersaneler ticari amaçlı ve askeri amaçlı olmak üzere ikiye ayrılır. Askeri amaçlı olan tersaneler bilindiği gibi donanmamızın ihtiyacı olan savaş ve destek gemilerimizin inşaasını esas almaktadırlar. Ancak zaman zaman da ticari amaçlı gemiler de inşa ederler. Ticari amaçlı tersaneler genelde şu sınıflara ayrılırlar: - Yeni gemi inşa eden tersaneler, - Gemi tamir tersaneleri, - Yat inşa eden tersaneler, - Kızaklama metodu ile ufak gemi ve yat bakım ve tamirini yapan tersaneler. Yeni gemi inşaatını oluşturan tersanelerimiz kamu tersaneleri ve özel sektör tersaneleridir. 2

6 1- Kamu Tersaneleri: Ülkemizdeki kamu tersaneleri, Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. nin mülkiyetinde olup, İstanbul da Haliç ve Camialtı Tersanelerinden oluşmaktadır. Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. ne ait bakım onarım tersanesi olan İstinye Tersanesi 31 Aralık 1991 tarihinde kapatılmış, Pendik ve İzmir Alaybey Tersaneleri de 1999 yılı içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı na devredilmiştir (Tablo 1). Haliç Tersanesi nin kurulu kapasitesine ait özellikler aşağıda verilmiştir. Alan m2 Rıhtım Boyu 475 m. Kızak Ölçüleri: 1 No lu kızak 56x18 m. 2 No lu kızak 90x22 m. Kuru Havuzlar:1 No lu havuz mx20 m. 2 No lu havuz 83.85x mx16m. 3 No lu havuz m.x16.3 m. Mevcut 2 adet kızak ve 3 adet kuru havuzla çelik işleme kapasitesi 3169 ton/yıl olup, maksimum 5800 DWT luk gemiler inşa edilebilir. Ayrıca bu tersanede 8000 DWT a kadar olan gemi ve deniz vasıtalarının sualtı bakımları, kuru havuzlarda sıyırma, raspa, kum raspası veya su jeti ile yüzey temizliği ve birinci, ikinci kat zehirli demir boyaları tatbikatı, sac yenileme, valf bakımları, şaft ve dümen bakımı ve tamiri yapılmaktadır. Ayrıca, tersane rıhtımında gemilerin makine bakım ve tamirleri, çeşitli boru, elektrik, elektronik, ahşap işler, piston, gömlek, pervane v.b. yedek parça döküm ve imalatı ile su üstü bakım ve tamir işleri yapılmaktadır. Haliç tersanesi, sektördeki döküm işlerinin çoğunun yapılıp işlendiği tek yerdir. Bu tersanede yılda geminin onarım ve havuzlaması yapılabilir. Camialtı Tersanesi nin kurulu kapasitesine ait özellikler aşağıda verilmiştir. Alan: m² Rıhtım boyu: 400m. Kızak ölçüleri: 1 No lu kızak 91.7 x 16.5m. 2 No lu kızak 140.x 24 m. Bu tersane yılda 5934 ton çelik işleme kapasitesindedir ton kaldırma kapasiteli 8 adet raylı bir adet 10 tonluk vinci bulunmaktadır. Tersanenin inşa edebileceği en büyük gemi DWT dir. Gemi yapım kapasitesi de DWT /yıl dır. Ancak yeni Galata Köprüsü nü açılamaması nedeniyle Haliç ve Camialtı Tersaneleri atıl duruma gelmiş olup, gemi onarım, bakım, sac değişimi işleminde 2000 yılı itibariyle toplam kayıp USD = TL.dır. Bu toplama ek işler dahil değildir. 3

7 2001 yılında ülkemizin yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle, gemicilik sektörü de finansman dar boğazına girdiğinden birçok kuruluş programlarında olmasına rağmen yeni gemi, feribot, römorkör/ pilotbot v.s inşa ve bakım onarım işlemini ertelemiş veya iptal etmişlerdir. 2- Askeri Tersaneler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı na bağlı Gölcük, Taşkızak, Pendik ve İzmir Tersaneleri askeri tersaneleri oluşturmaktadır. Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. ye bağlı Pendik ve Alaybey Tersaneleri Ağustos 1999 depremi ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı na devredilmişlerdir (Tablo 2). Pendik Tersanesi: Pendik Tersanesinin kurulması için ilk girişim, 1938 yılında başlamış, Denizcilik Bankası TAO tarafından 29 Mayıs 1969 tarihinde modern teknoloji esaslarına göre çalışılacak yeni inşa tersanesi yapımına fiilen başlanmış ve tarihinde büyük kısmı işletmeye alınmıştır. En son gemi inşa teknolojisi ile donatılmış olan tersane, Pendik Kaynarca sahilinde m² sahayı kaplamaktadır. Kuru havuz ve 450 tonluk kreynin hizmete alınmasıyla bu tersanenin tek parçada inşa edilebileceği en büyük gemi DWT a, Ton/Yıl çelik işleme ve DWT/Yıl gemi inşa değerine çıkmış bulunmaktadır. Tersane, kendi ihtiyacı olan lojistik desteği kendi imkanları ile üretebilen bir yapıya sahiptir. Bunları oksijen-azot tesisi, asetilen üretim tesisi, boya imalat fabrikası, galvaniz fabrikası, merkez ısıtma sistemi, basınçlı hava merkezi ve trafo merkezi olarak belirtmek mümkündür. Pendik Tersanesi nin adı DKK na bağlandıktan sonra İstanbul Tersanesi olarak değiştirilmiştir. 3- Özel Sektör Tersaneleri Tuzla Aydınlı Koyunun tarih ve 6/12421 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla tersane alanı olarak tahsis edilmesiyle büyük çoğunluğu Tuzla Özel Sektör Bölgesi nde yerleşmiş tersanelerdir li yılların başlarından itibaren Haliç ve İstanbul Boğazı ndaki tersaneler de faaliyetleri için bu bölgeye alınmışlar ve müteşebbislere 49 yıllığına irtifak hakkı ile tahsis yapılmıştır (Tablo 3). Tuzla Özel Sektör Bölgesi nde yerleşmiş bulunan bu tersaneler küçük ve orta büyüklükteki gemileri üretmek üzere yapılmıştır. Ancak çoğunluğunda modern metot ve teknoloji kullanım çok sınırlı kalmış, teşviklerin de yetersizliği nedeniyle armatörler yabancı bayraklı gemi alımına yönelmişlerdir. Bu durum, tersanelerimizin geliştirme ve modernizasyonu için gerekli öz kaynak birikiminin sağlanamamasına ve ulaşılması hedeflenen üretim kapasitesinin çok altında kalmasına neden olmuştur. Halen bölgede 32 adet tersane, 9 adet yüzer havuz, 7 adet ahşap-fiber glasçelik tekne (yat) imalat faaliyetleri sürmektedir. Bu bölgede DWT a kadar gemilerin inşaası, DWT a kadar gemilerin ise havuzlanabilmesi mümkün olmaktadır. 4

8 4- Tuzla Bölgesi Dışındaki Tersaneler: Madenci Gemi Sanayi Limited Şirketi: 1980 yılında Zonguldak Karadeniz Ereğli Gülüç Çengelburnu nda kurulmuştur DWT luk gemi inşa edebilmektedir. Um Denizcilik A.Ş.: 1988 yılında başlanan Kocaeli-Gölcük te büyük tonajdaki gemileri inşa edebilecek modern bir tersane yatırımı bulunmaktadır. Halen finansman sıkıntısı dolayısıyla tamamlanamamıştır. Marmara Transport Gemi Sanayi ve İnşaat A.Ş.: 1962 yılında İzmit, Körfez (Yarımca) İlçesinde kurulmuştur DWT na kadar olan gemilerin inşaatı yapılabilmektedir. Tersane, sahibi bulunan Türk Petrol Holding in finansman sıkıntısı dolayısıyla verimli çalışamamaktadır. Gelibolu Gemi Sanayi ve Ticaret A.Ş.: 23 dönümlük bir alan üzerinde ve SİT alanına yakın bölgede gemi inşaya yönelik olarak kurulmuş 3 adet kızak ve aynı anda 3 gemi yapabilecek özellikte bir tersanedir (Tablo 4). Sürmene Çamburnu Tersanesi: Trabzon-Sürmene-Çamburnu tersane sahasında yılda 18 adet çelik, 2 adet ahşap teknenin yapımı mümkün olmaktadır. Taşkınlar Gemi Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Derinboğazağzı-Sinop ta 9000 m² alan üzerine kurulu 1000 DWT a kadar gemi inşaası yapabilmektedir. 5- Yat Ve Balıkçı Tekneleri Tersaneleri: Türkiye de yat inşa eden, teknolojik gelişmeleri ve teknik eleman kadrosunu tamamlamış tersaneler daha ziyade İstanbul Bölgesinde faaliyet göstermektedirler. Ayrıca Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Güneybatı Akdeniz sahillerimizde faaliyet gösteren küçük çapta yat inşa eden birçok kuruluş mevcuttur. Yat inşa tersanelerimiz modern teknolojisiyle ve kalifiye elemanları ile Avrupa standartları seviyesinde olup üretimlerinin %90 ını yurtdışına ihraç etmektedirler. Yat üretimi, kullanım amacına ve büyüklüğüne bağlı olarak iki türlü yapılır. Birincisi, ufak veya genelde 30 m. den küçük olan teknelerin üretiminde yaygın olarak uygulanan ve geliştirilmiş kalıplar kullanılmak suretiyle kompozit malzemelerden standart ve seri halde üretilenlerdir. Ancak ülkemizde bu çeşit seri üretim yapan yat inşa sektörü henüz olması gereken düzeyde değildir. Diğer grup ise ana malzemesi genellikle ahşap veya metal ve her müşteriye özel proje ile gerçekleştirilen üretimlerdir. Ülkemizde bu türde çok sayıda irili ufaklı atölyeler bulunmaktadır. Mega-yat diye tanımlanan ve 25 m den büyük olan yat siparişleri itibariyle 2000 yılı dünya sıralamasında yedinci olan ülkemiz, toplam 26 proje ile 2001 yılında dünya dördüncülüğüne yükselmiştir (*). 5

9 TABLO 1: KAMU TERSANELERİ Alan (m²) Tersane Adı Kızak Boyutları (m) Havuz Kapasitesi (ton) İnşa Edebileceği En Büyük Gemi Tonajı (DWT) Gemi İnşa Kapasitesi (DWT/Yıl) Gemi İnşa Çelik İşleme Kapasitesi (Ton/Yıl) Tamir Kapasite si (Çelik Ton/Yıl) Havuzlayabileceği Çekebileceği en Büyük Gemi (DWT) Gemi Tamir Kapasitesi (DWT/Yıl) Haliç x18 90x GT 15 Adet Camialtı x x24 Toplam TABLO: 2 ASKERİ TERSANELER Tersane Adı Alan (m²) Kızak Boyutları (m) Havuz Kapasitesi (ton) İnşa Edebileceği En Büyük Gemi Tonajı (DWT) Gemi İnşa Kapasitesi (DWT/Yıl) Gemi İnşa Çelik İşleme Kapasitesi (Ton/Yıl) Tamir Kapasitesi (Çelik Ton/Yıl) Havuzlayabileceği Çekebileceği en Büyük Gemi (DWT) Gemi Tamir Kapasitesi (DWT/Yıl) Gölcük İstanbul İzmir Taşkızak Toplam (*) Deniz Ticareti 2001 Özel Sayıda Ercüment Kafalı nın yaptığı açıklamadan alınmıştır. 6

10 TABLO 3: TUZLA ÖZEL SEKTÖR TERSANELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KAPASİTELERİ Sıra No Tersane Adı Alanı(Açık- Kapalı- Toplam (m²) Kızak Boyutları (Boy- Genişlik) (m) Havuz Kapasitesi (ton) İnşa Edebileceği En Büyük Gemi Tonajı (DWT) KAPASİTE DWT/ Yıl Çelik Ton/Yıl Havuzlayabileceği/ Çekebileceği En Büyük Gemi (DWT) Gemi Tamir Kapasitesi DWT/Yıl Trafo-Dizel Jen 1 Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi Tic.Ltd.Şti. 2 Çeksan Gemi İnşa Çelik KonstrüksiyonSan.ve Tic. Ltd. Şti. 3 Çelik Tekne San.ve Tic.A.Ş. 4 Çeliktrans Deniz İnşaat Ltd.Şti. 5 Cantaş Çindemir Mak.Gemi Onarımı Ve Tersanecilik A.Ş 6 Dearsan Gemi İnş. San. A.Ş. 7 Deniz Endüstrisi A.Ş. 8 Desan Deniz İnş. San.A.Ş. 9 Tersan Tersanecilik Ve Taşımacılık San. Ve Tic.A.Ş. 10 Dörtler Gemi İnşa Sanayi Kol.A.Ş. 11 Engin Denizcilik İşletmesi San.Tic. A.Ş x28(I-O) (I) KVA-520KVA 130x24 (I) 70x12 (O) 130x25 (I) 140x20 (I) 150x30 (I) 105x16 (I) 95x10 (I) (I-O) KVA (I-O) KVA (I-O) KVA (O) 1.000KVA 120x22 (I) (I-O) KVA 135x23 (I) 110x15 (O) 135x20 (I) 120x (I-O) KVA-350KVA (I-O) KVA- 1000KVA x (O) (O) x (I)

11 TABLO 3: DEVAMI 12 Gemak İnş. San. Ve Tic.A.Ş. 13 Gemsan Gemi ve Gemi İşl. Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. 14 Gemtiş Tersanecilik Ltd.Şti. 15 Gemyat İnşa ve Yatçılık San.ve Tic. A.Ş. 16 Gisan Gemi İnşa ve Yatçılık ve Tic.Ltd. Şti. 17 Hidrodinamik Gemi Sanayi ve Tic.A.Ş. 18 NOTİKA Teknik Spor San.ve Tic.AŞ. 19 RMK Marine Gemi Yapım Sanayi ve Deniz Taş İşl.A.Ş x47.5 (I) (I-O) KVA- 260KVA (O) KVA- 1500KVA 100x (I-O) KVA 480x10 (I) 125x x18 120x Rota Denizcilik AŞ Sedef Gemi Endüst- Risi A.Ş. 22 Selah Makine ve Gemicilik End.Tic. A.Ş. 23 Şahin Çelik Sanayi A.Ş. 24 Taşkınlar Gemi San. Ve Tic.A.Ş x24 (I) 110x24 (O) 90x20 (O) 140x30 (I) 30x80 (O) 110x20 110x25 100x20 (O) 182x19.15(I) 170x19.15(I) 96x24.20(I) 135x30 (I) 140x27 (I) (I-O) KVA- 460KVA (I-O) (I-O) KVA (I-O) KVA (I-O) KVA (I-O) KVA (I-O) KVA 70x25 (I) (I-O) KVA+ 1100KVA 42x10 (I-O) (I-O) 250KVA 25 Torgem Gemi İnş x24 (I) (I-O) KVA San.ve Tic.A.Ş. 110x28 (I) 26 Dentaş A.Ş x (I-O) KVA 8

12 TABLO 3: DEVAMI 27 Torlak Denizcilik San.ve Tic.A.Ş. 28 Tuzla Gemi Endüst- Risi A.Ş. 29 Tuzla Tersanecilik Ve Turizm A.Ş. 30 Türkter Tersane ve Deniz İşl.A.Ş. 31 Yardımcı Gemicilik A.Ş. 32 Yıldırım Gemi İnş. San.A.Ş. 33 Yıldız Gemi ve Ma- Kina San.ve Tic.A.Ş x18.65(I-O) (I-O) KVA+200KV A 110x25 (I) 135x27 (I) 200x44 Platform x18 (I) 90x18 (I) x m Araba lı kızak (I-O) KVA (I-O) KVA- 6400KVA (I-O) KVA 130x (I-O) 630KVA (I-O) KVA (I) (O) TOPLAM (I: Yeni Gemi İnşa, O: Onarım) Kaynak: 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Raporu KVA 9

13 TABLO 4: TUZLA KOYU DIŞINDAKİ ÖZEL SEKTÖR TERSANELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KAPASİTELERİ Tersanenin Adı Alanı (m²) Kızaklar (m) Yüzer Havuz (ton) Yeni İnşa KAPASİTE En Büyük Gemi Ebadı (DWT) DWT/Yıl Çelik T/Y Havuzlayabileceği Çekebileceği En Büyük Gemi (DWT) Gemi Tamir Kapasitesi DWT/Yıl Elektrik Gücü KVA Um Denizcilik 420x Marmara Transport x (I) KVA Gemi San.ve İnşa x24 A.Ş Gelibolu Gemi Sanayi x28 (I) (I-O) 250,250 KVA ve Tic.A.Ş x25 (I) 115x25 (I) Taşkınlar Gemi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Madenci Gemi x (I) KVA San.Ltd.Şti. 110x30 Toplam I-Yeni Gemi İnşa O-Onarım Kaynak: 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu 10

14 III-DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GEMİ İNŞA SANAYİ KAPASİTESİ Gemi inşa kapasite ölçümü Gross Ton veya gemi özelliklerinin dikkate alınmış şekli olan Compensated Gross Ton (Dengeli Brüt Ton) (cgt) olarak kullanılmaktadır. Dünya gemi inşa kapasitesi 1970 li yıllardaki düşüşlerle birlikte 1985 yılında yaklaşık olarak 17 milyon cgt olarak dengelenmiş ve 1998 yılında da yaklaşık 19 milyon cgt a ulaşmıştır. Bu artışın en büyük nedeni 1995 yılından sonra Güney Kore nin gerçekleştirdiği kapasite artışıdır. Dünya gemi inşa kapasitesinde ülkelerin payları sırasıyla %31 ile Japonya, %17 ile Güney Kore, %22 ile Batı Avrupa, %3.6 ile Çin, %8.9 ile Doğu Avrupa ülkeleridir. Türkiye nin %2 civarında bir kapasitesinin olduğu tahmin edilmekte, Pendik ve Alaybey tersanelerinin Deniz Kuvvetlerine devredilmesiyle Türk gemi inşa kapasitesinin %23 civarında kapasite kaybına uğrayarak %1.54 e indiği tesbit edilmiştir. Gemi taşımacılığı ile gemi inşa sanayi birbirine sıkı sıkıya bağlı, aynı zamanda uluslararası rekabete açık piyasa niteliğindedirler. Dolayısıyla dünya rekabet koşullarında yer almak durumundadır. Ülkemizde yeni gemi inşa ve bakım-onarım faaliyetlerinin büyük bölümü Tuzla Bölgesinde faaliyet gösteren özel sektör tersaneleri ve kamu tersaneleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Gemi inşa sanayimizin kurulu inşa kapasitesi 2000 yılı itibariyle DWT/Yıl kamu, DWT/Yıl özel sektör olmak üzere toplam DWT/Yıldır. Tablo 5 de OECD ülkeleri ve Türkiye nin gemi inşa kapasiteleri verilmektedir rakamı içinde Pendik ve Alaybey tersaneleri olduğundan rakam 663 tür. Bunlar toplamdan çıkarılınca cgt kapasite değeri elde edilecektir. 11

15 TABLO 5: OECD ÜLKELERİ GEMİ İNŞA KAPASİTELERİ (bin cgt) Ülke Belçika Danimarka Finlandiya Fransa Almanya Yunanistan İtalya Hollanda Portekiz İspanya İsveç İngiltere AB Toplam Norveç Polonya Toplam OECD- Avrupa Japonya Kore Türkiye Kaynak: OECD Tablo 6 da Kamu da yıllara göre kapasite kullanım oranları verilmektedir. TABLO 6: KAMUDA YILLARA GÖRE KAPASİTE KULLANIM ORANLARI DWT Adet Kapasite KKO(DWT) %7.6 %19.4 %30.0 %24.7 % Kaynak: 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Tuzla özel sektör tersaneler bölgesinde, tersanelerin altyapı çalışmalarını tamamlayarak yatırım faaliyetlerine başladığı dönem olan 1980 li yılların ilk yarısı Türk gemi inşa sanayiinin canlılık kazandığı yıllardır. Daha sonra çıkarılan Teşvik Kararnameleri ile ithalatın serbest bırakılması sağlanmış, yeni tersaneler kurma veya mevcut tersaneyi geliştirme ve modernize etme gibi yatırım projelerine teşvikler yetersiz kalmıştır. Yetersiz teşvikler de armatörlerin yabancı bayraklı gemi alımına yönelmelerine sebep olmuş ve hedeflenen kapasitelerin çok altında üretim gerçekleşmiştir. Özel sektöre ait tersanelerin kurulu kapasitesine ilişkin bilgiler; ton çelik işleme, - bir defada DWT a gemi inşası, DWT/yıl bakım onarım kapasite ile, 12

16 DWT luk 1 adet, çeşitli büyüklüklerde toplam 10 adet yüzer havuza sahip olarak tam kapasite ile çalışır halde bulunmalarında dolaysız, dolaylı istihdam potansiyeli yaratmaktadırlar. Ancak şu anda ortalama %20 kapasite ile çalışmaktadır. TABLO 7: ÖZEL SEKTÖR GEMİ İNŞA TERSANELERİ YILLARA GÖRE YENİ GEMİ İNŞA ÜRETİM DEĞERLERİ VE KAPASİTE KULLANIM ORANLARI Yıl Kapasite Yeni Gemi Kul. Yerli İnşa İhraç İnşa Toplam (DWT/Yıl) İnşa (DWT/Yıl) Kapasite Oranı(%) Gemi Tamir, Tadil ve Havuzlama Kapasitesi Ülkemizde gemi havuzlaması ve tamir işleri çoğunlukla Tuzla Koyu nda bulunan özel sektöre ait havuzlarda ve T.G.S.A.Ş. Haliç tersanesinde yapılmaktadır. Özel tersanelerde yaklaşık DWT tamir kapasitesiyle Türk ve yabancı bayraklı gemilere hizmet verilmektedir. Özel sektörün tamir için kullanabileceği çelik işletme kapasitesi ton/yıl dır. Özel sektörün elinde bulundurduğu yüzer havuzların havuzlayabileceği en büyük gemi DWT dur. IV-GEMİ İNŞA SEKTÖRÜNDE DEVLET YARDIMLARI Günümüzde dünya gemi inşa sanayii piyasalarında gizli ve açık devlet müdahaleleri gerçekleşmektedir. Dünya üretiminin en büyük payı Güney Kore tersanelerinindir. Avrupa Birliği Ülkeleri de Uzak Doğu Asya ülkelerinin rekabetini çeşitli sübvansiyonlarla önlemeye çalışmaktadırlar. Bu konuda devletlerin aldığı önlemler aşağıda açıklanmıştır. 1- Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Yardımları Avrupa Birliği nin 1990 yılındaki talimatlarına göre, gemi inşa alanında azami yardımlar büyük gemiler için %20 (yaklaşık 6 milyon ECU) ve küçük gemiler için %14 olarak belirtilmiştir. Siparişlere göre devlet yardımları aşağıdaki Tablo 8 de gösterilmiştir. 13

17 TABLO 8: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE DEVLET YARDIMLARI 6 Milyon ECU Üstündeki Siparişler (%) 6 Milyon ECU Altındaki Siparişler (%) Toplam Yardımlar (%) Belçika Danimarka Fransa Almanya İtalya Hollanda İspanya İngiltere Bu yardımlar şunları kapsamaktadırlar: - Üretim için sübvansiyonlar, - Üretim masraflarına ait tahsisatlar, - Kayıp ve acil durum yardımları, - Kredi yardımı, - AB tersanelerindeki gemilerin inşa ve yenilenmesi için armatörlere yardım (özellikle memleket içi kredi projeleri ile) Yukarıda belirtilen yardımların ülkelere göre açıklamaları aşağıdadır: Belçika: Belçika, bir kural olarak, %9 limitine kadar sübvansiyon sağlamakla birlikte tersanelere yönelik üretim yardımı konusunda bir program uygulamamaktadır. Armatörlere sağlanan yardım, yurtiçi proje kredisi şeklindedir. 2-3 yıllık ödemesiz devre dahil olmak üzere 15 veya 18 yıllık ödeme planına göre itfa edilmektedir. Faiz haddi %5 ve sözleşme fiyatının %70 ine kadar kredi alınabilmektedir. Danimarka: Tersanelere hiçbir üretim yardımı verilmemektedir, armatörlere yardım yapılmaktadır. Armatörlere sağlanan yardıma ilaveten, %6.5 sübvansiyon bedeli ile 1992/1993 yıllarında vergi imtiyazları gerçekleştirilmiştir. Araştırma ve geliştirme teşvik edilmektedir. Önemli bir teşvik vasıtası da yeni gemilerini Danimarka tersanelerine sipariş eden armatörlere sağlanan kredilerdir. Ayrıca armatörler AB ülkelerinden sözleşme fiyatının %80 ine kadar kombine krediler diye adlandırılan krediler almaktadırlar. Bu kredilerde faiz haddi %2.5 ve vade, 4 yıllık ödemesiz devre dahil 14 yıldır. 14

18 Fransa: Fransa da devlet gemi sipariş değerinin %4.5 i kadar teşvik etmekte, ilaveten üretim yardımı da sağlamaktadır. Tersanelere verilen yardım da AB üst limitine ulaşmaktadır. Aynı zamanda armatörlere de yardım yapılmaktadır. Buna ilaveten ihracaatı teşvik etmek ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin teşviki şeklinde de yardımlar yapılmaktadır. Almanya: Almanya daki Gemi İnşa ve Gemi Mühendisliği Birliği, gemi yapımına devlet yardımının devam etmesini istemektedir ki bu da Alman tersanelerinin diğer ülkelerle rekabet etmesini desteklenmesi demektir. Alman gemicilik firmaları ise Alman tersanelerine olduğu gibi yabancı tersanelere de sipariş verdiklerinden rekabet şartlarının zedelenmediği serbest gemi inşa piyasa ekonomisinden yanadırlar. İtalya: İtalya da yardımlar %9 a varan AB yukarı seviyesine ulaşmaktadır (sipariş değerinin %4.5 i). Tersanelere verilen yardım AB üst limitine kadar gerçekleştirilmektedir. İhracatın finansmanı için araştırma geliştirme yardımları, gemi yapımını modernleştirme ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi şeklinde toplam maliyetin %40-70 ine ulaşan mali kaynak sağlanmaktadır. Devlet, devlete ait tersanelerin kayıplarını da tazmin etmektedir. Hollanda: Holanda da tersanelere ve gemi sahiplerine farklı şekillerde yardımda bulunulmaktadır. Bu yardımlar yurtiçi kredilerle olduğu gibi gemi yapımı için ilave fonlarla da mümkün olmaktadır. Yardımlar genelde sözleşme fiyatının %4.5 i tutarındadır. Gemi yapımı dışında araştırma ve geliştirmenin desteklenmesi için %40 a kadar yardım sağlanmaktadır. Portekiz: Tersanelere yapılan yardım, sözleşme fiyatının %9 una kadar gerçekleştirilmektedir. Gemi sahiplerine verilen yardım ise üretim masraflarının sübvansiyonunun sağlanması şeklinde olmaktadır. Diğer yardım şekilleri ise ihracatı finanse etmek için gerçekleştirilmektedir. İspanya: Burada da tersanelere AB limitine uyularak %9 a varan sübvansiyonlar sağlanmaktadır. Gemi sahiplerine gemilerin yeniden inşaası için 2 yıllık ödemesiz devre dahil olmak üzere yıllık yurtiçi proje kredisi verilmektedir. Balıkçı gemileri için sözleşme fiyatının %10 na kadar ilave sübvansiyonlar mevcuttur. Bunların dışında ihracat için mali yardım, araştırma ve geliştirme desteği vb. yardımlarda mevcuttur. 15

19 İngiltere: İngiltere de yardımlar, %9 a varan AB üst seviyesine ulaşmaktadır. Tersanelere Gemi İnşa Aracılık Fonu adı altında, gemi sahiplerine yurtiçi kredi ve sözleşme fiyatının %80 i için garanti şeklinde gerçekleşmektedir. Diğer yardım şekilleri ise ihracatı finanse etmek için vergi imtiyazları, araştırma ve geliştirmenin teşviki şeklinde olmaktadır. Norveç: Tersanelere, sözleşme fiyatının %10 una kadar yardım yapılmaktadır. Hiçbir vergi imtiyazı yoktur. Ancak yurtiçi ulaşımında kullanılan feribotlar karayolu sisteminin bir parçası olarak düşünülmüş ve bunların inşası devlet tarafından finanse edilmektedir. Finlandiya: Gemi sahiplerine verilen yardım, yurtiçi kredi şeklindedir. İhracata mali yardım, araştırma ve geliştirme desteği mevcuttur. Yunanistan: Özelleştirmeler için tersanelere üretim yardımı tazminat şeklinde ödenmektedir. 2- Güney Kore ve Japonya da Devlet Yardımları Güney Kore: Tersanelere sağlanan yardım yoktur. Gemi sahiplerine gemi fiyatının %80 ine kadar kredi verilmesi şeklindedir. Ödemesiz devresi 3-5 yıl, geri ödeme devresi 13 yıldır. Kredi faiz oranları gemiler için LİBOR+1.5-2, döviz finansmanı için LİBOR+1.25, kasterler için %10.5 dur. Kredinin vadesi değişiklik göstermektedir. Ayrıca Kore İhracat-ithalat Bankası (Korea Export-Import Bank) ihracat kredisi vermektedir. Faiz oranı %8, geri ödeme süresi 8.5 yıldır. İhracat finansmanının en önemli avantajı ihracata yönelik Kore gemi yapımcılığının siparişi finanse etmek için daima kullanılabilir yeterli fonlara sahip olmasıdır. Gerek ticari bankalar gerekse de Kore ihracat-ithalat Bankası borçlarının teminatları konusunda çok titiz davranmamaktadır. Kore İhracat-İthalat Bankası 1990 yılında milyar Alman Mark lık üretim kapasitesine finansal destek vermiştir. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri içinde merkezi bütçeden sübvansiyon sağlanmaktadır. Japonya: Gemi sahiplerine geliştirme için yapılan yardımlar Japonya Bankasından kredi şeklindedir. (yurtiçi kredi). Japonya tersanelerinin toplam üretiminin sadece %10-12 si teşvik edilmektedir, tersanelere ayrıca yardım yapılmamaktadır. 16

20 Japon Bankalarınca %6.2 faizle, satış fiyatının %50-60 ına kadar kredi verilmektedir. Bu kredinin ödemesiz devresi 3 yıl, geri ödeme devresi 12 yıldır. Yarı-devlete-ait Maritime Credit Corporation (MCC) tarafından adalararası seyrüsefer yapılması halinde Japon gemi sahipleri teşvik almaktadır. Bu kredi yeni gemi inşa masraflarının %60-80 ini kapsamakta, 1 yıl ödemesiz, yıl geri ödemelidir. Teşvikler CRT ye kadar olan feribotlara ve yolcu gemilerine uygulanmaktadır. Japonya da ayrıca araştırma geliştirme teşvik edilmekle birlikte devlete ait Gemi Araştırma Enstitüsü ne de sübvansiyon verilmektedir. 3- Türkiye de Gemi İnşa Sanayiinde Devlet Yardımları ve Kalkınma Planları Daha önce açıklandığı gibi Türk Denizcilik tarihinin kökleri 12. yüzyıl başlarına kadar inmektedir. İlk bilinen tersanelerimiz Selçuklular devrinde kurulan Sinop ve Alanya Tersaneleridir. İstanbul un fethinden sonra 1455 yılında kurulan İstanbul Tersaneleri ise zamanın en büyük gemilerini inşa etmiş ve bir yılda İnebahtı da yakılan gemilerimiz yerine 242 parçalı gemi filosu hazırlanabilecek kapasiteye ulaşmıştır. 16. yüzyılda ise imparatorlukla birlikte tersanelerimiz de duraklama dönemi başlamıştır. Bu durum Cumhuriyet Dönemine kadar devam etmiştir. Cumhuriyet Döneminde 1938 yılında ticari gemilerin öneminin arttığı görülerek Pendik te DWT gemi inşa kapasiteli büyük bir tersane yapılmasına karar verilmiş, ancak İkinci Dünya Savaşı nın başlamasıyla bu girişimin gerçekleştirilmesi sonraki yıllara kalmıştır dönemi kamu tersanelerinin gelişmesi, özel sektör tersanelerinde ise ahşap teknelerden çelik tekne imalatına geçilmesi devresidir. Türkiye ekonomisinde planlı döneme geçilinceye kadar tersanelerin altyapılarında önemli bir gelişme olmamış, ancak bilinen tiplerde gemiler yapılarak teknik bilgi ve beceri elde edilmiştir yılında özel sektör tersanelerinde yıllık gemi üretim kapasitesi, toplam gemi üretim kapasitesinin %5.5 olmuştur yılından itibaren başlayan planlı dönem yıllarında denizciliğin geliştirilmesi, ekonomik kalkınmanın önemli bir unsuru olarak dikkate alınmış ve uygulanan Beş Yıllık Kalkınma Planları çerçevesinde deniz sektörüne özel bir önem verilmiştir. Bunun sonucunda, gemi inşa sanayinde özel kuruluşlar gelişmeye başlamış ve taşımacılıkta ahşap tekneler terkedilerek çelik tekne yapımı ve işletmeciliği yaygınlaşmaya başlamıştır Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi: Gemi ithalatı kısıtlanmaya çalışılmış, mevcut tersanelerin altyapıları tamamlanmış, talep edilecek gemi ihtiyacının yurtiçi tersanelerde imal ve monte edilmek suretiyle karşılanması esas alınmıştır. Gemi inşası için kredi uygulaması başlamış, Camialtı Tersanesi DWT luk gemiler inşa edebilecek kapasiteye ulaşmıştır İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi: Bu dönemde de yurtiçi gemi inşa kapasitesinin arttırılması ve modernleştirilmesi hedeflenmiştir. Ancak, Türk tersanelerinin yurtiçi talebi karşılamada yetersiz kalacağının görülmesi üzerine kuru yük, büyük tanker ve özel tipteki gemilerin ithaline bu dönemde izin verilmiştir. 17

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti 2012 İstatistikleri 2013 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...1 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN

Detaylı

KISMİ İŞLETME İZNİ OLAN TESİSLER

KISMİ İŞLETME İZNİ OLAN TESİSLER KISMİ İŞLETME İZNİ OLAN TESİSLER SIRA NO İLİ TESİS ADI TESİS TÜRÜ 1 BALIKESİR AE Gemi ve Tersanecılık Tekne İmal 2 ÇANAKKALE Gelibolu Gemi İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Tersane 3 İSTANBUL Ada Denizcilik ve

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti İstatistikleri 2012 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...3 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN YÜK

Detaylı

GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ. Gemi Ana Sanayi 89 7316, 840721, 840729, 840810, 848710. Gemi Yan Sanayi. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 1

GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ. Gemi Ana Sanayi 89 7316, 840721, 840729, 840810, 848710. Gemi Yan Sanayi. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 1 GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ Ürün Adı GTİP No Gemi Ana Sanayi 89 Gemi Yan Sanayi 7316, 840721, 840729, 840810, 848710 Tersanecilik Anadolu da 600 yıllık bir gelenektir. İlk tersane 1390 yılında Gelibolu da Osmanlı

Detaylı

GEMİ İNŞA. Sektör Raporu

GEMİ İNŞA. Sektör Raporu GEMİ İNŞA Sektör Raporu Sayfa 2 / 14 İÇİNDEKİLER 1. GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ 2. TÜRKİYE İHRACATI 3.DÜNYA TİCARETİ KAYNAKÇA Sayfa 3 / 14 1. GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ Tersanecilik Anadolu da 600 yıllık bir gelenektir.

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Murat KORÇAK Kimya Yüksek Mühendisi 2. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi 1 Sunum İçeriği Denizcilik Sektörüne Temel Bakış

Detaylı

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Yazarın Üçüncü Basıma Ön Sözü Çeviri Editörünün Ön Sözü Kısaltmalar Başlıca Deniz Ticaret Terimleri XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Bölüm 1 Deniz Ticareti ve Küresel Ekonomi 3 1.1 Giriş

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

TÜRKİYE DE TERSANELER PLANLI DÖNEMDE TERSANELERİMİZİ NASIL GELİŞTİRDİK VE SONRA YENİ GALATA KÖPRÜSÜ SAYESİNDE HALİÇ E HAPSETTİK?

TÜRKİYE DE TERSANELER PLANLI DÖNEMDE TERSANELERİMİZİ NASIL GELİŞTİRDİK VE SONRA YENİ GALATA KÖPRÜSÜ SAYESİNDE HALİÇ E HAPSETTİK? 1 EK 8 TÜRKİYE DE TERSANELER PLANLI DÖNEMDE TERSANELERİMİZİ NASIL GELİŞTİRDİK VE SONRA YENİ GALATA KÖPRÜSÜ SAYESİNDE HALİÇ E HAPSETTİK? TERSANELER KONUSUNDA ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR 2 EK 8 TÜRKİYE DE TERSANELER

Detaylı

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI GÖLCÜK TE DENİZ SAVUNMA İHTİSAS OGRANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI GÖLCÜK TE DENİZ SAVUNMA İHTİSAS OGRANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI GÖLCÜK TE DENİZ SAVUNMA İHTİSAS OGRANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI Savaş Gemisi ve Denizaltı Üretimi Gemi inşa sektörü, değişik endüstri ürünlerinin birleşimini içeren bir imalat

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

ULUSAL GEMİ İNŞA SANAYİİMİZ RAPORU

ULUSAL GEMİ İNŞA SANAYİİMİZ RAPORU T Ü R K M Ü H E N D İ S V E M İ M A R O D A L A R I B İ R L İ Ğ İ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI 17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ ve ULUSAL GEMİ İNŞA SANAYİİMİZ RAPORU Ekim-1999 7 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ ve ULUSAL GEMİ

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ:

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: Çanakkale Liman İşletmesi Örneği Evren BECEREN 1, Ali AKTOPRAK 1, Arzu TORÖZ 2 1 Çanakkale Liman İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. 2 Arse Çevre Mühendislik Dan.

Detaylı

GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ. Gemi Ana Sanayi , , , , Gemi Yan Sanayi

GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ. Gemi Ana Sanayi , , , , Gemi Yan Sanayi GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ Ürün Adı GTİP No Gemi Ana Sanayi 89 Gemi Yan Sanayi 7316, 840721, 840729, 840810, 848710 Tersanecilik Anadolu da 600 yıllık bir gelenektir. İlk tersane 1390 yılında Gelibolu da Osmanlı

Detaylı

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009)

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) Döküm ve dövme ürünleri, otomotivden beyaz eşya sanayine, demir-çelik sanayinden çimento sanayine, savunma sanayinden gemi inşa sanayine, tarımdan

Detaylı

GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ. Gemi Ana Sanayi , , , , Gemi Yan Sanayi

GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ. Gemi Ana Sanayi , , , , Gemi Yan Sanayi GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ Ürün Adı GTİP No Gemi Ana Sanayi 89 Gemi Yan Sanayi 7316, 840721, 840729, 840810, 848710 Tersanecilik Anadolu da 600 yıllık bir gelenektir. İlk tersane 1390 yılında Gelibolu da Osmanlı

Detaylı

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARIN İMALATI Hazırlayan Birgül OĞUZOĞLU Kıdemli Uzman 540 1. SEKTÖRÜN TANIMI Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı

Detaylı

GÜRDESAN GEMİ MAKİNELERİ SAN. TİC. A.Ş. Hüseyin GÖKÇEN Makine Mühendisi Teknik Müdür

GÜRDESAN GEMİ MAKİNELERİ SAN. TİC. A.Ş. Hüseyin GÖKÇEN Makine Mühendisi Teknik Müdür GÜRDESAN GEMİ MAKİNELERİ SAN. TİC. A.Ş. Hüseyin GÖKÇEN Makine Mühendisi Teknik Müdür İÇERİK Giriş Kalite Yönetim Sistemi Tesis Alt Yapısı Ürün Bilgileri Tasarım Faaliyetleri İleri Mühendislik Faaliyetleri

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

10.04.2012. Ertuğ YAŞAR ANADOLU Tersanesi / ADĐK

10.04.2012. Ertuğ YAŞAR ANADOLU Tersanesi / ADĐK Ertuğ YAŞAR ANADOLU Tersanesi / ADĐK Osmanlı Donanması Gölcük Askeri Tersanesinde ilk Askeri Gemi inşaatı (Oil tanker): 1931 1960 lara kadar Gölcük Askeri Tersanesinde Yardımcı Sınıf gemilerin inşaatı

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU NİSAN 2017

AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU NİSAN 2017 AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU NİSAN 217 İÇİNDEKİLER ÖNE ÇIKANLAR ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI İKİNCİ EL GEMİ PAZARI YENİ İNŞA GEMİ PAZARI GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI ÖNE ÇIKANLAR Genel olarak Baltık Kuruyük Endeksi

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU ŞUBAT 2017

AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU ŞUBAT 2017 AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU ŞUBAT 217 İÇİNDEKİLER ÖNE ÇIKANLAR ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI İKİNCİ EL GEMİ PAZARI YENİ İNŞA GEMİ PAZARI GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI ÖNE ÇIKANLAR Genel olarak Baltık Kuruyük Endeksi

Detaylı

MAKİNA İMALAT SANAYİİ

MAKİNA İMALAT SANAYİİ MAKİNA İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MAKİNA İMALAT SANAYİİ SITC No :71 Güç üreten makinalar ve araçlar 72 Belirli

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

BUNKER Kasım 2016, İMEAK DTO Meclis Salonu. A.Deniz ERAYDIN CEO CYE Petrol / Istanbul

BUNKER Kasım 2016, İMEAK DTO Meclis Salonu. A.Deniz ERAYDIN CEO CYE Petrol / Istanbul 3 Kasım 2016, İMEAK DTO Meclis Salonu A.Deniz ERAYDIN CEO CYE Petrol / Istanbul Her yüz yılda bir yeni yakıt teknolojileri hayatımıza girmiş 8 stratejik kanal ve boğaz deniz ticaretinde belirleyici rol

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 19

ÖĞRENME FAALİYETİ 19 ÖĞRENME FAALİYETİ 19 GEMİ YAPIMI ALANI AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti sonunda uluslararası kurallara göre çeşitli kuruluşların kontrolünde gemi yapımı alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası, 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. ) adı altında

Detaylı

KAĞIT SEKTÖRÜ RAPORU

KAĞIT SEKTÖRÜ RAPORU 2016 EYLÜL EKİM - SEKTÖREL KAĞIT SEKTÖRÜ RAPORU Melisa KORKMAZ Uygarlık tarihinin en önemli buluşlarından biri olan ve yaygın olarak kullanılan kağıt, M.S. 105 yılında Çinliler tarafından bulunmuştur.

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ BİLEŞENLERİNİN NEDEN YURT İÇİNDE ÜRETİLMESİ GEREKLİLİĞİ VE BU SÜREÇTE YAŞANAN SIKINTILAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ BİLEŞENLERİNİN NEDEN YURT İÇİNDE ÜRETİLMESİ GEREKLİLİĞİ VE BU SÜREÇTE YAŞANAN SIKINTILAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ BİLEŞENLERİNİN NEDEN YURT İÇİNDE ÜRETİLMESİ GEREKLİLİĞİ VE BU SÜREÇTE YAŞANAN SIKINTILAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ A. Emre Demirel Ege Kule AŞ/Fabrika Müdürü 1 EGE KULE A.Ş. Ege Kule, 1955

Detaylı

AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU MAYIS 2017

AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU MAYIS 2017 AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU MAYIS 217 İÇİNDEKİLER ÖNE ÇIKANLAR ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI İKİNCİ EL GEMİ PAZARI YENİ İNŞA GEMİ PAZARI GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI BUNKER PAZARI ÖNE ÇIKANLAR Genel olarak Baltık

Detaylı

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2010 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. MEVCUT DURUM... 4 2.1. Dünya İş Makinaları Pazarı... 4 2.2. Sektörün Türkiye deki Durumu... 4

Detaylı

AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU MART 2017

AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU MART 2017 AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU MART 217 İÇİNDEKİLER ÖNE ÇIKANLAR ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI İKİNCİ EL GEMİ PAZARI YENİ İNŞA GEMİ PAZARI GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI ÖNE ÇIKANLAR Genel olarak Baltık Kuruyük Endeksi

Detaylı

TAB VERİ-TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ VERİ HİZMETİ

TAB VERİ-TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ VERİ HİZMETİ TAB VERİ-TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ VERİ HİZMETİ Mayıs Ayı Analizi Mayıs ayında da pazardaki arz talep dengesinde önemli bir değişiklik meydana gelmediğinden ürün bazlı aşağı yukarı hareketlilik gözlenmektedir.

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

572

572 RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI Hazırlayan M. Ali KAFALI Kıdemli Uzman 572 1. SEKTÖRÜN TANIMI Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

Küçük Tonaj Kimyasal & Ürün Tankerlerinin Bölgedeki Durumu. Ahmet Çolak 11 Haziran 2014

Küçük Tonaj Kimyasal & Ürün Tankerlerinin Bölgedeki Durumu. Ahmet Çolak 11 Haziran 2014 Küçük Tonaj Kimyasal & Ürün Tankerlerinin Bölgedeki Durumu Ahmet Çolak 11 Haziran 2014 DERS ALINAN DENİZ KAZALARI (GÖRSELLER) İLK OLARAK 11 ARALIK 1999 TARİHİNDE MALTA BAYRAKLI ERİKA TANKERİ FRANSA DUNKIRK

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI ALANI ANKARA 2007 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ -8 DENİZ ARAÇLARI YAPIMI Bu öğrenme faaliyeti

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de KOBİ ler

Dünya da ve Türkiye de KOBİ ler . Toplantısı.. 2016 Dünya da ve Türkiye de KOBİ ler KOBİ ler OECD ülkelerindeki KOBİ ler işletmelerin % 85 lik kısmını, istihdamın ise %70 ini oluşturmaktadır. Güçlü ve sürdürülebilir kalkınmanın yolu,

Detaylı

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU 1. TANIMLAR Tersane: Her cins ve boyda gemi ve su araçlarının inşası, bakım-onarım ve tadilatlarından biri veya birkaçının yapılmasına imkân sağlayan teknik ve sosyal

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI RECEP KIRBAŞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜ Kırsal Kalkınma Yatırımlarının

Detaylı

TÜRK DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU VE DÜNYA DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ YERİ Üç yanı denizlerle çevrili ülkemizin konumu bize denizci bir ülke olmamızı

TÜRK DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU VE DÜNYA DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ YERİ Üç yanı denizlerle çevrili ülkemizin konumu bize denizci bir ülke olmamızı TÜRK DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU VE DÜNYA DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ YERİ Üç yanı denizlerle çevrili ülkemizin konumu bize denizci bir ülke olmamızı sağlayacak bütün imkanları sunmaktadır. Dünya deniz taşımacılığının

Detaylı

TEKNELERİN GEMİ İLE TAŞINMASINA DAİR ÇALIŞMA HAYDARPAŞA FETHİYE ÖRNEĞİ

TEKNELERİN GEMİ İLE TAŞINMASINA DAİR ÇALIŞMA HAYDARPAŞA FETHİYE ÖRNEĞİ 3. ULUSAL DENİZ TURİZMİ SEMPOZYUMU -2016- GİRİŞİMCİLİK VE YENİ FİKİRLER TEKNELERİN GEMİ İLE TAŞINMASINA DAİR ÇALIŞMA HAYDARPAŞA FETHİYE ÖRNEĞİ DUYGU DERNEK BİRSEN KOLDEMİR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 26-27 ŞUBAT

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

13 Mart Çeyrek GSD Grubu

13 Mart Çeyrek GSD Grubu 13 Mart 2017 2016 4.Çeyrek GSD Grubu Kuruluş 1986 2015 sonu itibarıyla 214.483 Bin TL Konsolide net kar 2 şirketi ile Borsa İstanbul da (BIST) işlem gören bir grup 2016 sonu itibarıyla 1.453.703 Bin TL

Detaylı

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO VE TELLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO ve TELLER GTİP:8544 TÜRKİYE DE ÜRETIM VE DIŞ TİCARET Üretim Kablo ve teller

Detaylı

TERSANELER RAPORU KİGEM KAMU İŞLETMECİLİĞİNİ GELİŞTİRME MERKEZİ VAKFI

TERSANELER RAPORU KİGEM KAMU İŞLETMECİLİĞİNİ GELİŞTİRME MERKEZİ VAKFI TERSANELER RAPORU KİGEM KAMU İŞLETMECİLİĞİNİ GELİŞTİRME MERKEZİ VAKFI Mart-1999 KİGEM Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi İstanbul Grubu faaliyetleri kapsamında, Prof. Dr. İzzettin ÖNDER in başında

Detaylı

DMO KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER

DMO KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER DMO KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER İş Makinesi Sektörü Dünyada Yıllık Satış yaklaşık 1.000.000 Adet (~=160 Milyar Dolar) Türkiye de Yıllık Satış yaklaşık 11.500 Adet %60 Distribütör, %40 Yerli

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU HAZİRAN 2017

AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU HAZİRAN 2017 AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU HAZİRAN 217 İÇİNDEKİLER ÖNE ÇIKANLAR ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI İKİNCİ EL GEMİ PAZARI YENİ İNŞA GEMİ PAZARI GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI BUNKER PAZARI ÖNE ÇIKANLAR Genel olarak Baltık

Detaylı

DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI

DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI Doç.Dr.Ersan BAŞAR, Dr.Sercan EROL ve H.İbrahim Kurt KTÜ, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü II.Ulusal Liman Kongresi, DEU-2015

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi

DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi KOSGEB Tel: (312) 267 02 85 06935 Sincan/Ankara E-posta: ykayir@kosgeb.gov.tr Özet: Modern metalurji, Anadolu da doğdu. Bakır

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

2007 YILI ISO SIRALAMASINDA İLK 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ. Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER

2007 YILI ISO SIRALAMASINDA İLK 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ. Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER Değerlendirme Kriteri 2007 YILI ISO SIRALAMASINDA İLK 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER Rapor, ISO - Türkiye nin 500 Büyük Sanayi

Detaylı

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2010 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. DÜNYA TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜ... 3 2.1. Dünya Takım Tezgâhları İhracatı... 3 2.2. Dünya Takım Tezgâhları

Detaylı

MOTOSİKLET İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

MOTOSİKLET İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ MOTOSİKLET İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 2012 İÇİNDEKİLER 1. BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER... 3 1.1. BAŞVURU SAHİBİ... 3 1.2. BAŞVURU

Detaylı

YENİ UFUKLARIN FUARI

YENİ UFUKLARIN FUARI YENİ UFUKLARIN FUARI GEMİ İNŞA VE YAN SANAYİ GEMİ BAKIM VE ONARIM GEMİ EKİPMAN VE TEKNOLOJİLERİ LOJİSTİK VE TEKNOLOJİLERİ LİMAN LETMECİLİĞİ VE TEKNOLOJİLERİ MEGA YAT EKİPMAN VE TEKNOLOJİLERİ GEMİ GERİ

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009 www.etonet.org.tr 1 Ocak Mart ihracat performansı %13 azaldı. İlimizin Ocak Mart ihracat performansı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik

Detaylı

-RAPOR- 17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ VE ULUSAL GEMİ İNŞA SANAYİİMİZ

-RAPOR- 17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ VE ULUSAL GEMİ İNŞA SANAYİİMİZ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI 12.10.1999 -RAPOR- 17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ VE ULUSAL GEMİ İNŞA SANAYİİMİZ ÖNSÖZ 17 Ağustos depreminin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K)

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABER BÜLTENİ

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABER BÜLTENİ DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABER BÜLTENİ 15.8.216 Yük İstatistikleri, Temmuz 216 Yük elleçlemesi %1, arttı Sayı:Y-7 Limanlarımızda gerçekleşen toplam yük elleçleme miktarı 216 yılı Temmuz ayında bir

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

MAKİNE VE TEÇHİZATI HARİÇ; METAL EŞYA SANAYİİ Hazırlayan Mustafa TOSUN Kıdemli Uzman 450 1. SEKTÖRÜN TANIMI Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayii, ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

Türk Koster Filosunda Konteyner/MultiPurPose(MPP) gemileri Piyasa Koşulları. Hakan Çevik Containerships-Türkiye 11-Haziran-2014

Türk Koster Filosunda Konteyner/MultiPurPose(MPP) gemileri Piyasa Koşulları. Hakan Çevik Containerships-Türkiye 11-Haziran-2014 Türk Koster Filosunda Konteyner/MultiPurPose(MPP) gemileri Piyasa Koşulları Hakan Çevik Containerships-Türkiye 11-Haziran-2014 Akdeniz-Karadeniz Bölgesi nin alt-bölge taşımacılık dağılımları (1) Batı Akdeniz

Detaylı

AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU OCAK 2017

AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU OCAK 2017 Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU OCAK 217 İÇİNDEKİLER ÖNE ÇIKANLAR ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI İKİNCİ EL GEMİ PAZARI YENİ İNŞA GEMİ PAZARI GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI Türk

Detaylı

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ RAPORU

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ RAPORU İçindekiler 1.DÜNYA AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 2 1.1.DÜNYA TİCARETİ... 2 2.TÜRKİYE AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 4 2.1.Üretim... 4 2.1.1.Endüstriyel Odun (Kereste) Üretimi... 4 2.1.2.Ahşap Kaplama

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

KOK KÖMÜRÜ, RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ VE NÜKLEER YAKIT İMALATI Hazırlayan Seher OZAN DÜNDAR Kıdemli Uzman 302 1. SEKTÖRÜN TANIMI Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı

Detaylı

ÖZMAK GEM GEMİ ve MAK. SAN SAN. Tİ T C. LTD LT. ŞTİ T. www.ozmakgemi.com MİLGEM İ PROJESİ PROJES

ÖZMAK GEM GEMİ ve MAK. SAN SAN. Tİ T C. LTD LT. ŞTİ T. www.ozmakgemi.com MİLGEM İ PROJESİ PROJES ÖZMAK GEMİ ve MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. www.ozmakgemi.com MİLGEM PROJESİ ÖZMAK Hakkında Özmak Gemi Mak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 1979 yılında Gemi Makinaları İşletme Mühendisi Sayın Rahmi Kanbay tarafından

Detaylı

ANA METAL SANAYİİ Hazırlayan Leyla DOLUN Kıdemli Uzman

ANA METAL SANAYİİ Hazırlayan Leyla DOLUN Kıdemli Uzman ANA METAL SANAYİİ Hazırlayan Leyla DOLUN Kıdemli Uzman 422 1. SEKTÖRÜN TANIMI Ana metal sanayii ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 27 no lu gruplandırma içinde yer almaktadır.

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

GRUP: 3841. Kuru havuz ve yüzer havuzda ise havuz üzerine inşa edilebilecek gemi boyu havuz boyu olarak alınır.

GRUP: 3841. Kuru havuz ve yüzer havuzda ise havuz üzerine inşa edilebilecek gemi boyu havuz boyu olarak alınır. GRUP: 3841 DENİZ ULAŞIM ARAÇLARI İNŞA VE ONARIMI KRİTERİ: 1. GEMİ İNŞA TERSANELERİ: Tersane kapasitesini tespite esas faktör çelik işleme olanakları ve çelik teknenin inşa edileceği kızak ve/veya kuru

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

SEDEF GEMİ İNŞAATI A.Ş.

SEDEF GEMİ İNŞAATI A.Ş. SEDEF GEMİ İNŞAATI A.Ş. 1 TUZLA TERSANELER BÖLGESİ 2 SUNUM PLANI TARİHÇE GENEL BİLGİLER ÜRETİM KABİLİYETLERİ PROJELER 3 SEDEF GEMİ İNŞ. A.Ş. TARİHÇESİ 4 1972 Gebze Diliskelesi nde kuruldu 1990 Tüm gemi

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI

İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI Gözde SEVİLMİŞ Kimya sanayi; önümüzdeki yıllarda küresel üretim ve ticarette etkin olacak sektörlerden otomotiv, bilgi ve iletişim

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR!

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ekim 2016 17 Ekim 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İki yılda 457 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.3 milyonu aştı Tarım istihdamı 291 bin, imalat sanayi

Detaylı

GES Yatırımlarında Finansman

GES Yatırımlarında Finansman GES Yatırımlarında Finansman Enerji Sektörü ne Kısa Bir Bakış Son yıllarda Türkiye yüksek büyüme oranı ile dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri olarak dikkat çekmektedir. 2001 & 2002 yıllarında yaşanan

Detaylı

TR 90 BÖLGESİ GEMİ İNŞA SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

TR 90 BÖLGESİ GEMİ İNŞA SANAYİİ SEKTÖR RAPORU TR 90 BÖLGESİ GEMİ İNŞA SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Program Yönetimi Birimi Hazırlayan Mak. Yük. Müh. Ali Paşa HEKİMOĞLU Uzman OCAK 2012 TRABZON Sayfa İÇİNDEKİLER No İÇİNDEKİLER I 1. GİRİŞ.... 1 2. YÖNTEM.......

Detaylı