Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler"

Transkript

1

2 İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Konsolide Finansal Durum Tablosu Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu Konsolide Nakit Akış Tablosu Ek: İlave Bilgiler Amerikan Doları na Çevrim

3

4

5 31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot 31 Aralık Aralık Ocak 2012 VARLIKLAR Dönen varlıklar: Nakit ve nakit benzerleri Finansal yatırımlar Ticari alacaklar İlişkili taraflardan ticari alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Stoklar Peşin ödenmiş giderler Diğer dönen varlıklar Ara toplam Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar Toplam dönen varlıklar Duran varlıklar: Ticari alacaklar İlişkili taraflardan ticari alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Finansal yatırımlar Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Şerefiye Diğer maddi olmayan duran varlıklar Peşin ödenmiş giderler Ertelenmiş vergi varlığı Diğer duran varlıklar Toplam duran varlıklar TOPLAM VARLIKLAR İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1

6 31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tablosu (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) KAYNAKLAR Dipnot 31 Aralık Aralık Ocak 2012 Kısa vadeli yükümlülükler: Kısa vadeli borçlanmalar Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları Diğer finansal yükümlükler Ticari borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar Dönem karı vergi yükümlülüğü Kısa vadeli karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli yükümlülükler Toplam kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Uzun vadeli borçlanmalar Diğer finansal yükümlülükler Ticari borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar Uzun vadeli karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar Diğer uzun vadeli karşılıklar Ertelenmiş vergi yükümlülüğü Diğer uzun vadeli yükümlülükler Toplam uzun vadeli yükümlülükler TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER ÖZKAYNAKLAR Ana ortaklığa ait özkaynaklar: Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltme farkları Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi (-) (94.531) (94.531) (98.755) Paylara ilişkin primler Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler (36.414) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar karları Dönem net karı Toplam ana ortaklığa ait özkaynaklar Kontrol gücü olmayan paylar Şahenk ailesi Diğer Toplam kontrol gücü olmayan paylar TOPLAM ÖZKAYNAKLAR TOPLAM KAYNAKLAR İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2

7 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) KAR VEYA ZARAR KISMI Dipnot 31 Aralık Aralık 2012 Hasılat Satışların maliyeti (-) 25 ( ) ( ) Brüt kar Genel yönetim giderleri (-) 26 ( ) ( ) Pazarlama giderleri (-) 26 ( ) ( ) Esas faaliyetlerden diğer gelirler Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 30 ( ) ( ) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından paylar Esas faaliyet karı Yatırım faaliyetlerinden gelirler Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) 27 (1.608) (10.695) Finansman gideri öncesi faaliyet karı Finansman gelirleri Finansman giderleri (-) 29 ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri)/geliri - Dönem vergi gideri 15 (89.533) (83.895) - Ertelenmiş vergi geliri Sürdürülen faaliyetler dönem karı Durdurulan faaliyetler dönem karı/zararı DÖNEM KARI Dönem karının dağılımı Kontrol gücü olmayan paylar Şahenk ailesi Diğer Ana ortaklık payları Pay başına kazanç (Tam TL) 38 0,17 0,87 İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 3

8 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Dipnot 31 Aralık Aralık 2012 Kar ve zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar: Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları/azalışları Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/kayıpları 19 (2.424) -- Kar ve zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelirlere ilişkin vergiler - Ertelenmiş vergi etkisi (6.483) (1.726) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılmayacak paylar, vergiden net Kar ve zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar: ( ) Yabancı para çevirim farkları (26.653) Satılmaya hazır finansal varlıkların yeniden değerleme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları 921 (6.180) Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları Yurtdışındaki işletmeye ilişkin yatırım riskinden korunma kazançları/kayıpları 31 (89.996) -- Kar ve zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelirlere ilişkin vergiler (601) - Cari vergi etkisi Ertelenmiş vergi etkisi (1.354) (601) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılacak paylar, vergiden net 9 ( ) DİĞER KAPSAMLI GELİR (71.172) TOPLAM KAPSAMLI GELİR Toplam kapsamlı gelirin dağılımı Kontrol gücü olmayan paylar Şahenk ailesi Diğer Ana ortaklık payları İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 4

9 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltmesi farkları Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi Paylara ilişkin primler Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak Tanımlanmış Maddi fayda duran planları varlıklar yeniden değer ölçüm artış fonu kayıpları Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak Birikmiş karlar Satılmaya hazır Yabancı finansal Finansal Kardan Geçmiş para varlıklar riskten Ayrılan yıllar çevirim değer korunma kısıtlanmış karları/zara Net dönem farkları artış fonu fonu yedekler rları karı zararı Ana ortaklığa ait özkaynaklar Toplamı Kontrol gücü olmayan paylar Özkaynaklar toplamı 1 Ocak 2012 itibariyle bakiyeler (98.755) (21.331) Toplam kapsamlı gelir (11.397) (28) Temettüler ( ) -- ( ) (32.445) ( ) Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan işlemler (35.704) (5.819) İşletme birleşmeleri ile kontrol gücü olmayan payların satın alınması Daha önce konsolide edilen bir bağlı ortaklık ile yasal birleşme etkisi (5.264) ( ) Transferler (1.040) ( ) Aralık 2012 itibariyle bakiyeler (94.531) (18.834) Ocak 2013 itibariyle bakiyeler (94.531) (18.834) Toplam kapsamlı gelir (2.219) ( ) ( ) Temettüler ( ) -- ( ) (72.294) ( ) Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan işlemler ( ) -- ( ) ( ) İşletme birleşmeleri ile kontrol gücü olmayan payların satın alınması Müştereken kontrol edilen ortaklıklarda hisse satışı (19.981) Transferler ( ) Aralık 2013 itibariyle bakiyeler (94.531) (2.219) ( ) ( ) İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 5

10 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Nakit Akış Tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot 31 Aralık Aralık 2012 A. İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları Dönem karı Dönem net karının mutabakatıı ile ilgili düzeltmeler Amortisman ve itfa gideri 13, Maddi duran varlık değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler Garanti karşılığı ile ilgili düzeltmeler Diğer karşılıklar ile ilgili düzeltmeler (268) (194) Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler Yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler 12 ( ) ( ) Vergi (gideri)/geliri ile ilgili düzeltmeler (71.965) (1.366) İş Ortaklıkları nın ve iştirakler in karlarındaki paylara ilişkin düzeltmeler 9 ( ) ( ) Bağlı ortaklık satış zararına ilişkin düzeltmeler İlk satın alım esnasında muhasebeleştirilen gelirlere ilişkin düzeltmeler 6 (23.097) -- Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar/(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler (9.435) (7.174) Yatırım amaçlı gayrimenkullerin elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar/(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler 12 (2.927) -- Borçlanmalara ilişkin kur farkı giderleri/(gelirleri), net (18.184) Yatırım ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına neden olan diğer kalemlere ilişkin düzeltmeler Nakit ve nakit benzerleri kur farkı (gelirleri)/giderleri, net ( ) İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler Ticari alacaklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler ( ) ( ) Stoklardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler (42.183) Ticari borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler ( ) (6.811) Diğer varlıklar ve yükümlülüklerdeki artış azalış ile ile ilgili düzeltmeler ( ) ( ) Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları İş Ortaklıkları nın ve iştirakler in karlarından alınan temettüler İş Ortaklıkları nın ve iştirakler in sermaye artışları için yapılan ödemeler 9 (89.380) (65.905) İş Ortaklığı ve iştirak alımından kaynaklanan nakit çıkışları 9 (54.512) ( ) İş Ortaklıkları nın ve iştirakler in satışından kaynaklanan nakit girişleri Ödenen kıdem tazminatları 19.2 (11.011) (6.214) Ödenen garanti giderleri (60.194) (51.532) Şüpheli alacak tahsilatı Vergi iadeleri/(ödemeleri) 15.2 (79.976) (88.083) Yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından kaynaklanan nakit girişleri Yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarından nakit çıkışları 12 ( ) ( ) İşletme faaliyetlerinden kullanılan net nakit akışları ( ) ( ) B.Yatırım faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları Bağlı ortaklıkların kontrolünün kaybı sonucunu doğuracak satışlara ilişkin nakit girişleri Bağlı ortaklıkların kontrolünün elde edilmesine yönelik alışlara ilişkin nakit çıkışları 6 ( ) ( ) Bağlı ortaklıkların kontrol gücü olmayan paylarla gerçekleştirilen işlemler ( ) (5.819) Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları ( ) ( ) Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit akışları ( ) ( ) C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri, net Ödenen temettüler ( ) ( ) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan/(kullanılan) net nakit akışları Yabancı para çevirim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit banzerlerindeki net artış/(azalış) (A+B+C) ( ) ( ) D. Yabancı para çevirim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi ( ) Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış) (A+B+C+D) ( ) E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (A+B+C+D+E) İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 6

11 Konsolide finansal tablolara ait dipnotlar Dipnot Açıklama Sayfa 1 Grup un organizasyonu ve faaliyet konusu 8 2 Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar 16 3 Gerçeğe uygun değerin belirlenmesi 49 4 Finansal risk yönetimi 51 5 Bölümlere göre raporlama 55 6 Bağlı ortaklıkların ve müştereken kontrol edilen ortaklıkların alımları 64 7 Nakit ve nakit benzeri değerler 79 8 Finansal yatırımlar 80 9 Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar Ticari alacak ve borçlar Stoklar Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Vergi Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar Devam eden inşaat sözleşmeleri alacakları ve hakediş bedelleri Finansal borçlar Karşılıklar, taahhütler, koşullu varlıklar ve borçlar Diğer dönen varlıklar ve peşin ödenmiş giderler Diğer duran varlıklar ve peşin ödenmiş giderler Diğer kısa vadeli yükümlülükler Diğer uzun vadeli yükümlülükler Hasılat Satışların maliyeti Genel yönetim ve pazarlama giderleri Yatırım faaliyetlerinden gelirler ve giderler Finansman gelirleri Finansman giderleri Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler Sermaye ve yedekler İlişkili taraf açıklamaları Finansal araçlar Diğer işletmelerdeki paylara ilişkin açıklamalar Grup şirketleri Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, 129 yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer hususlar 37 Raporlama tarihinden sonraki olaylar Pay başına kazanç TMS'ye ilk geçiş 133 Ek: İlave bilgi 7

12 1 Grup un organizasyonu ve faaliyet konusu Doğuş Holding Anonim Şirketi ( Doğuş Holding veya Şirket ) 1975 yılında kurulmuş olup, faaliyet konusu bankacılık ve finans, otomotiv, inşaat, turizm, medya, gayrimenkul, enerji ve eğlence gibi iş kollarında faaliyet gösteren şirketlerin idare ve koordinasyonunu sağlamak ve yatırım yapmaktır. Doğuş Holding Türkiye de tescil edilmiştir. Doğuş Holding, Şahenk Ailesi ne ait olup, bu aile tarafından yönetilmektedir. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, ana hissedarlar ve hisse sahiplik oranları 31 numaralı dipnotta açıklanmıştır. Doğuş Holding in tescilli adresi aşağıdaki gibidir: Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: Şişli / İstanbul-Türkiye 31 Aralık 2013, Doğuş Holding e ait 130 adet (31 Aralık 2012: 109) bağlı ortaklık ( Bağlı Ortaklıklar ), 70 adet (31 Aralık 2012: 58) müşterek anlaşmalar ( Müşterek Anlaşmalar ) ve 14 adet (31 Aralık 2012: 13) iştirak ( İştirakler ) (burada ve bundan sonra Grup veya Doğuş Grubu olarak bahsedilecektir) bulunmaktadır. Doğuş Grubu nun 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ve aynı tarihte sona eren yıllık hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları Doğuş Holding ve bağlı ortaklıkları ve Grup un iştiraklerdeki ve müşterek anlaşmalardaki payını kapsamaktadır. Bu dipnotta ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Doğuş Holding Grup a dahil tüm bağlı ortaklıklarda, doğrudan veya dolaylı şekilde sahip olduğu diğer şirketler üzerinden ve/veya Şahenk Ailesi tarafından kontrole tekabül eden ifa edilebilir oy hakkına sahip hisse senetleri vasıtasıyla hisse senetlerini kontrol etmektedir. Grup, ortaklıklar işletmektedir ve Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ( BBVA ), Volkswagen AG, Volkswagen Financial Services AG, Audi AG, Porsche AG, Bentley Motors Limited, Seat SA, Scania CV AB, Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH, F.X. Meiller Fahrzeug&Maschinenfabrik-GMBH&Co KG, Automobili Lamborghini S.p.A., Thermo King, Hyatt International Ltd., HMS International Hotel GMBH, Emporio Armani, Guccio Gucci Spa, Loro Piana, Hublot, Arnold&Son S.A., Porsche Design, Capritouch, Armani Jeans, Giorgio Armani, Armani Junior, Bell and Ross, CNBC, Condé Nast New Markets Eeurope/Africa NC ( Vogue ), National Geographic Society ( NG-NG Kids ), Curtco Robb Media LLC ( Robb Report ), NBC News Digital LLC ( Ntvmsnbc ), Armani Ristorante, Armani Caffe, GQ-Bar, Toms Deli, Tom Aikens Restaurant, Tom s Kitchen, Kitchenette, Zuma, Roka, Mezzaluna, Coya ve Oblix gibi uluslararası tanınmış markalarla dağıtım, yönetim ve oy hakkı (imtiyaz) sözleşmelerine sahiptir. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, Grup un çalışan sayısı yaklaşık olarak dir (31 Aralık 2012: ). 5 numaralı dipnotta ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Grup ağırlıklı olarak Türkiye de 6 ana faaliyet bölümünde yapılanmıştır: Bankacılık ve finans İnşaat Otomotiv Turizm Medya Diğer 8

13 1 Grup un organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı) Doğuş Holding in konsolidasyon kapsamına dahil edilen bağlı ortaklıklar, müştereken kontrol edilen ortaklıklar ve iştirakler ile onların bulundukları ülkeler, faaliyetleri ve faaliyet alanları aşağıdaki gibidir: 1.1 Bankacılık ve finans bölümündeki işletmeler Aşağıdaki şirketler önce Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Garanti Bankası ) altında konsolide olup; daha sonra TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar uyarınca Grup altında özkaynak yöntemiyle değerlenmektedir. İş ortaklıkları İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Domenia Credit IFN S.A. ( Domenia ) İpotekli konut finansmanı Romanya G Netherlands B.V. ( G Netherlands ) Finans Hollanda Garanti Bankası Bankacılık Türkiye Garanti Bank International NV ( GBI ) Bankacılık Hollanda Garanti Bank Moscow ( GB Moscow ) Bankacılık Rusya Garanti Bank S.A. Bankacılık Romanya Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret A.Ş. ( Garanti Bilişim ) (1) Bilgi teknolojileri hizmetleri Türkiye Garanti Diversified Payment Rights Finance Company ( Garanti DPR ) Seküritizasyon işlemleri için Türkiye özel amaçlı kuruluş Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. ( GEHAŞ ) Hayat sigortası Türkiye Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. ( Garanti Faktoring ) Faktoring Türkiye Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. ( Garanti Filo ) (1) Filo yönetimi Türkiye Garanti Finansal Kiralama A.Ş. ( Garanti Leasing ) Finansal kiralama Türkiye Garanti Hizmet Yönetimi Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş. ( Garanti Hizmet ) (2) Fon yönetimi ve operasyon hizmeti Türkiye Garanti Holding B.V. Holding şirketi Hollanda Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. İpotekli konut pazarlaması Türkiye ( Garanti Konut ) (2) Garanti Kültür A.Ş. ( Garanti Kültür ) (2) Kültürel aktiviteler Türkiye Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. ( GÖSAŞ ) (2) Kredi kartı operasyon hizmetleri Türkiye Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ( Garanti Portföy ) Fon yönetimi Türkiye Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ( Garanti Yatırım ) Aracılık ve yatırım bankacılığı Türkiye Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Garanti Yatırım Ortaklığı ) Portföy yönetimi Türkiye Golden Clover Stichting Custody (2) Takas ve saklama Hollanda Motoractive IFN S.A. ( Motoractive ) Finansal kiralama Romanya Ralfi IFN S.A. ( Ralfi ) Tüketici finansmanı Romanya RPV Company Seküritizasyon işlemleri için Türkiye özel amaçlı kuruluş Stichting Safekeeping (2) Takas ve saklama Hollanda Trifoi Real Estate Company (2) Gayrimenkul yatırım Romanya United Custodian (2) Takas ve saklama Hollanda (1) Bu şirketler Garanti Bankası nın bankacılık ve finans bölümlerinde faaliyet göstermeyen bağlı ortaklıklarıdır. Garanti Bankası nın kontrolünde bulunan bu şirketler Doğuş Holding in konsolide finansal tabloları amacıyla bankacılık ve finans bölümüne dahil edilmiştir. (2) İlgili şirketlerin Grup un finansal performansı göz önüne alındığında önemli miktarda faaliyeti bulunmadığı için ilişikteki konsolide finansal tablolarda konsolide edilmemiştir. 9

14 1 Grup un organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı) 1.2 İnşaat bölümündeki işletmeler Aşağıdaki şirketler önce Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. ( Doğuş İnşaat ) altında, sonra Grup altında konsolide edilmektedir. Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Ayson Geoteknik ve Deniz İnşaat A.Ş. ( Ayson ) Sondaj Türkiye Ayson Sondaj Limited Ukraine ( Ayson Sondaj ) Faaliyette olmayan şirket Ukrayna Dogus Construction LLC İnşaat Katar Doğus Maroc SARL İnşaat Fas Doğuş EOOD İnşaat Bulgaristan Doğuş İnşaat İnşaat Türkiye Doğuş İnşaat Limited (Ukraine) ( Doğuş İnşaat Limited ) İnşaat Ukrayna Dogus Oman LLC İnşaat Umman Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. ( Teknik Mühendislik ) İnşaat mühendisliği Türkiye Müşterek faaliyetler İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Doğuş Alarko YDA İnşaat ( Doğuş Alarko ) İnşaat Türkiye Doğuş Polat Adi Ortaklığı ( Doğuş Polat ) İnşaat Türkiye Doğuş YDA Adi Ortaklığı ( Doğuş YDA ) İnşaat Türkiye Gülermak-Doğuş Adi Ortaklığı ( Gülermak Doğuş ) İnşaat Türkiye Kazakhistan Joint Venture ( Doğuş Prestige ) İnşaat Kazakistan Yapı Merkezi-Doğuş-Yüksel-Yenigün-Belen Adi Ortaklığı ( YMDYYB ) İnşaat Türkiye 1.3 Otomotiv bölümündeki işletmeler Aşağıdaki şirketler önce Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. ( DOAŞ ) altında, sonra Grup altında konsolide edilmektedir. Şirketin bulunduğu ülke Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti DOAŞ Otomotiv dağıtımı Türkiye Doğuş Auto Mısır JS Faaliyette olmayan şirket Mısır Doğuş Auto Mısr LLC Faaliyette olmayan şirket Mısır D-Auto Suisse SA Otomotiv perakende İsviçre Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ( Doğuş Oto ) Otomotiv perakende Türkiye D-Auto Limited Liability Company ( Doğuş Auto Iraq ) Otomotiv perakende Irak Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ( Doğuş Sigorta ) Sigorta acentesi Türkiye İş ortaklıkları İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Krone-Doğuş Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Krone Doğuş ) Üretim Türkiye Meiller Doğuş Damper Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Üretim Türkiye ( Meiller Doğuş ) TÜVTURK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve Taşıt muayene istasyonları Türkiye İşletim A.Ş. ( TÜVTURK Kuzey ) TÜVTURK Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve Taşıt muayene istasyonları Türkiye İşletim A.Ş. ( TÜVTURK Güney ) TÜVTURK İstanbul Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve Taşıt muayene istasyonları Türkiye İşletim A.Ş. ( TÜVTURK İstanbul ) TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi ( TÜV SUD Doğuş Ekspertiz ) Değerleme hizmetleri Türkiye 10

15 1 Grup un organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı) 1.3 Otomotiv bölümündeki işletmeler (devamı) İştirakler İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Leaseplan Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. ( Leaseplan ) Faaliyet kiralaması Türkiye LPD Holding A.Ş. ( LPD Holding ) Faaliyet kiralaması Türkiye VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. ( VDF Faktoring ) Faktoring Türkiye VDF Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ( VDF Sigorta ) Sigorta aracılığı Türkiye VDF Servis Holding A.Ş. ( VDF Servis Holding ) Holding şirketi Türkiye Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı A.Ş. Tüketici finansmanı Türkiye ( VDF Tüketici ) Yüce Auto A.Ş. ( Yüce Auto ) Otomotiv dağıtımı Türkiye 1.4 Turizm bölümündeki işletmeler Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Alantur Turizm ve Ticaret A.Ş. ( Alantur ) Konaklama Türkiye Antur Turizm A.Ş. ( Antur ) Konaklama ve seyahat Türkiye acentası Arena Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Arena ) Konaklama, giyim ve kafe Türkiye işletmeciliği Anadolu Göcek Marina Turizm Yatırımları A.Ş. Marina operasyonu Türkiye ( D Marin Göcek ) BMK Turizm ve Otelcilik Hizmetleri A.Ş. ( BMK ) Otel işletmeciliği Türkiye D Otel Göcek Turizm Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. Konaklama Türkiye ( D Otel Göcek ) D Otel Marmaris Turizm İşletmeciliği Ticaret ve Sanayi Konaklama Türkiye A.Ş. ( D Otel ) D Saat ve Mücevherat Ticaret A.Ş. ( D Saat ) Lüks saat markalarının Türkiye perakende satışı ve dağıtımı Datmar Turizm A.Ş. ( Datmar ) Konaklama Türkiye Doğuş Dalaman Marina İşletmeciliği Turizm Ticaret A.Ş. Faaliyette olmayan şirket Türkiye ( Doğuş Dalaman ) (1) Doğuş Didim Marina İşletmeleri ve Ticaret A.Ş. Marina operasyonu Türkiye ( Doğuş Didim ) Doğuş Hoteli d.o.o. ( Doğuş Hoteli ) Otel işletmeciliği ve yatırımı Hırvatistan Doğuş Marina Hoteli d.o.o. ( Doğuş Marina Hoteli ) Otel işletmeciliği Hırvatistan Dogus Marine Croatia d.o.o. ( Doğuş Marine ) (eski adıyla, Yatırım şirketi Hırvatistan Doğuş Marina Mandalina d.o.o. ) D Marina İşletmeciliği Turizm ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. Marina yönetimi Türkiye ( D Marina ) D Marine Investments Holding Coöperatief U.A. Yatırım şirketi Hollanda D Marine Investments Holding B.V. Yatırım şirketi Hollanda Doğuş Hoteli Sibenik d.o.o. ( Doğuş Hoteli Sibenik ) Faaliyette olmayan şirket Hırvatistan Doğuş Razvitak I Upravljanje d.o.o. ( Doğuş Razvitak ) (eski Marina yönetimi Hırvatistan adıyla, Doğuş Sibenik Upravljanje Marina d.o.o. ( Doğuş Upravljanje ) ve Doğuş Sibenik Razvitak Marina d.o.o. ( Sibenik Razvitak ) ) Doğuş Otel İşletmeciliği ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. ( Doğuş Otel İşletmeciliği ) Konaklama Türkiye 11

16 1 Grup un organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı) 1.4 Turizm bölümündeki işletmeler (devamı) Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Doğuş Perakende Satış, Giyim ve Aksesuar Ticaret A.Ş. Perakande satış hizmeti Türkiye ( Doğuş Perakende ) Doğuş Turgutreis Marina İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A.Ş. Marina operasyonu Türkiye ( Doğuş Turgutreis ) Garanti Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. ( Garanti Turizm ) Konaklama Türkiye Göktrans Turizm ve Ticaret A.Ş. ( Göktrans Turizm ) Konaklama Türkiye Karadeniz Otel Yatırımları ve Turizm İşletme Anonim Şirketi Holding şirketi Türkiye ( Karadeniz Otel ) Marina Borik d.o.o ( Marina Borik ) Marina operasyonu Hırvatistan Marina Dalmacija d.o.o ( Marina Dalmacija ) Marina operasyonu Hırvatistan Marina Sibenik d.o.o. ( Marina Sibenik ) Marina operasyonu Hırvatistan MK Holding A.Ş. ( MK Holding ) Otel işletmeciliği Türkiye Şahintur Şahinler Otelcilik Turizm Yatırım İşletmeciliği Faaliyette olmayan şirket Türkiye A.Ş. ( Şahintur ) Voyager Mediterranean Turizm Endüstrisi ve Ticareti Konaklama Türkiye A.Ş. ( Voyager ) İş ortaklıkları İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Acropolis S.P.A Konaklama İtalya Gouvia Marina S.A. Marina operasyonu Yunanistan Lamda Dogus Holding and Development of Marinas S.A. Marina yönetimi Yunanistan ( Lamda Dogus ) Lamda Flisvos Holding ( Lamda Flisvos ) Marina yönetimi Yunanistan Lamda Flisvos Marina ( Lamda Marina ) Marina operasyonu Yunanistan Lefkas Marina S.A. Marina operasyonu Yunanistan K&G Medmarinas Management S.A. Marina yönetimi Yunanistan Zea Marina S.A. Marina operasyonu Yunanistan (1) Doğuş Dalaman Türkiye nin Akdeniz kıyılarındaki bölgede yat marinaları inşa etmek ve işletmek için kurulmuştur. Fakat Doğuş Dalaman faaliyete henüz başlamamıştır ve bu nedenle faaliyette olmayan şirket olarak belirtilmiştir. 1.5 Medya bölümündeki işletmeler Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke A Yapım Televizyon Programcılık A.Ş. ( A Yapım ) Medya Türkiye Doğuş Media Group GmbH ( Doğuş Media ) Medya Almanya Sosyal ağ siteleri ve dijital Türkiye Doğuş Video ve Dijital Yayıncılık A.Ş. ( Doğuş Video ) oyunları üretmek Doğuş Yayın Grubu A.Ş. ( Doğuş Yayın Grubu ) Medya Türkiye Enformasyon Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Medya Türkiye ( Enformasyon ) E Elektronik Bahis Oyunları A.Ş. ( E Elektronik ) Bahis Türkiye HD Yayıncılık ve Medya Hizmetleri A.Ş. ( HD Yayıncılık ) Medya Türkiye Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş. ( Star TV ) Medya Türkiye Kral Pop Avrupa Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. Medya Türkiye ( Kral Pop Avrupa ) Kral TV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. ( Kral TV Radyo ) (eski adıyla, HD-E Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.) Medya Türkiye 12

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler İçindekiler Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Bilgilere Ait İnceleme Raporu Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu Ara Dönem Özet Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Ara Dönem

Detaylı

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Konsolide Finansal Durum Tablosu Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu Konsolide Nakit Akış Tablosu Ek: İlave Bilgiler Amerikan Doları

Detaylı

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 31 Ekim 2014 Bu rapor, 43 sayfa konsolide

Detaylı

Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu KPMG Akis

Detaylı

TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu TAV 2013 FAALİYET RAPORU 122 KONSOLİDE

Detaylı

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Konsolide Bilanço Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Kayıtlara Alınan Gelir ve Giderler Tablosu Konsolide Nakit Akım Tablosu Ek: İlave Bilgiler Amerikan Doları na Çevrim

Detaylı

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 79 Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 5 Nisan

Detaylı

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Bilgiler Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE GELİR TABLOLARI... 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak-30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve ı İÇİNDEKİLER SAYFA Ara dönem özet finansal durum tablosu... 2-3

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

KOÇ HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE GELİR TABLOLARI... 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları İçindekiler Sayfa Finansal Tablolar Hakkında

Detaylı

Çalık Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler

Çalık Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler İçindekiler Bağımsız Denetçi Raporu Konsolide Finansal Durum Tablosu Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu Konsolide Nakit Akış Tablosu 31 Aralık

Detaylı

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Bilgiler

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Bilgiler Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Bilgiler İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ÖZET

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

KOÇ HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bu rapor 128 sayfadır. TURKCELL

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01.01.2013 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

Do uş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak-31 Aral k 2010 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporu

Do uş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak-31 Aral k 2010 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporu Do uş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak-31 Aral k 2010 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporu Bağımsız Denetim Raporu Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş Yönetim

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2013 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve inceleme raporu Đçindekiler Sayfa Konsolide

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

Detaylı

Arçelik Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Arçelik Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Arçelik Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Arçelik Anonim Şirketi

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2008 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2008 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN 9 AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ DENETİM RAPORU

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ DENETİM RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ DENETİM RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 1 OCAK - 31 ARALIK 2014

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı