Sizlere sunduðumuz ürünümüz ile aracýnýzý güvence altýna aldýðýnýzda özel teminatlar ve avantajlara sahip olma ayrýcalýðýný yaþayacaksýnýz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sizlere sunduðumuz ürünümüz ile aracýnýzý güvence altýna aldýðýnýzda özel teminatlar ve avantajlara sahip olma ayrýcalýðýný yaþayacaksýnýz."

Transkript

1 ARACINIZA ÖZEL KASKO AIG Paket Kasko Sigortasý Sizlere sunduðumuz ürünümüz ile aracýnýzý güvence altýna aldýðýnýzda özel teminatlar ve avantajlara sahip olma ayrýcalýðýný yaþayacaksýnýz. Teminatlar AIG ile Paket Kasko Sigorta Poliçesinin kapsama aldýðý teminatlar ; Çarpma, Çarpýlma, Devrilme, Yanma, Çalýnma Kaza sonucu oluþabilecek hasarlar Grev, Lokavt, Krgaþalýk, Halk Hareketleri ve Terör nedeniyle oluþan zararlar Deprem, yanardað püskürmesi sonucu oluþan zararlar Sel ve su basmasý sonucu oluþan zararlar Sigara ve benzeri maddelerin temasý sonucu oluþan yangýn dýþýndaki zararlar Ýhtiyari Mali Mesuliyet Teminatý ile, Aracýnýzla, diðer kiþilere verebileceðiniz can ve mal zararlarýnýn, Trafik Sigortasý nýn teminat limitleri üstünde kalan kýsmý güvence altýna alýnmaktadýr Ferdi Kaza Koltuk Sigortasý ile, Sizin ve araç içerisinde bulunabilecek olan yolcularýn, araç gerek hareket halinde iken, gerekse aracýn bakýmý yapýlýrken veya araca inilip binilirken, meydana gelebilecek bir kaza neticesinde Yaþam Kaybý ve Sürekli Sakatlýk giderlerini temin eder. Med-line acil yardým hizmeti : Teminat Kapsamý: Sigortalý araçta bulunanlarýn tamamý, araç dýþýnda ise yalnýzca poliçe sahibine aþaðýda tanýmý yapýlan tüm acil durumlarda Med- Line tarafýndan týbbi danýþmanlýk ve acil hizmet sunulmuþtur. Verilen hizmetler : Saðlýk Danýþmanlýðý(24 saat ücretsiz ve limitsiz): Acil olan veya olmayan durumlarda Med-Line alarm merkezindeki hekim tarafýndan sigortalýya karþýlaþtýklarý saðlýk problemi konusunda (0212) no lu telefon ile aydýnlatýcý bilgi verilir ve yapýlmasý gerekenler konusunda sigortalýya-ý yönlendirilir.alarm merkezi tarafýndan sigortalýya ilaç tavsiye edilmez ve reçete düzenlenmez. Acil Kara Ambulansý (24 saat ücretsiz ve limitsiz) : Ýstanbul,Ankara ve Ýzmir illeri içinde stand-by hizmet veren, full yoðun bakým donanýmlý, telsiz sistemli, uluslararasý standartta, doktor, anestezi teknisyeni ve sürücünün görev yaptýðý istasyon hastanelerde konuþlandýrýlmýþ araçtýr. Bu hizmet diðer illerde Med-Line ýn anlaþmalý kurumlarý tarafýndan verilecektir.acil kara ambulansý hizmeti, þehir belediyesi sýnýrlarý dahilinde geçerlidir. Acil Ýlaç ve Sarf Malzemesi (24 saat ücretsiz ve limitsiz) : Sigortalýya yapýlacak acil müdahalede kullanýlacak ilaç ve sarf malzemesidir. Medikal Bilgi Köprüsü (24 saat ücretsiz ve limitsiz) : Sigortalý ve hasta sahibinin ayný mekanda olmadýðý koþullarda, sigortalýnýn kliniði hasta sahibine ve varsa özel doktoruna alarm merkezi tarafýndan bildirilir. Bu sayede sigortalý, hasta sahibi ve doktoru arasýnda medikal bilgi köprüsü oluþturulur. Acil Doktor Hizmeti (24 saat ücretsiz ve limitsiz) : Kara ambulansý bulunmayan ve ulaþýlmasý uzun zaman gerektirecek noktalarda,hastaya ilk etapta hekim gönderilerek müdahalenin yapýlmasý ve/veya gerekli görülmesi halinde,müdahale için en yakýn donanýmlý saðlýk merkezine ulaþýmýný gerçekleþtirilmesi hizmetidir. Aig Asistans Hizmeti ile, Aracýn Çekilmesi, Lastik Deðiþimi, Çilingir Hizmeti, Kiþisel Hizmet yardýmý ve daha birçok avantajlý hizmete sahipsiniz. Hasar esnasýnda eskime payý düþülmemektedir. Anahtar Kaybý Zararlarýnýn Giderilmesi: Araç anahtarýnýzýn kaybolmasý ya da çalýnmasý nedeniyle anahtarýn yeniden kopyalanmasý, komple kilit deðiþimi poliçede belirtilen limitle teminat kapsamýna dahildir.

2 Sunulan Avantajlý Hizmetler Hasarin, Kasko Sigortasi Genel Sartlarina uymasi ve poliçe ödemelerinde aksaklik bulunmamasi halinde, evraklarin ve eksper raporunun tamamlanmasini takip eden 15 is günü içerinizde Hizli Hasar Ödeme Hizmeti. Aracin "0" km olarak yeni satin alinmasini müteakip, AIG Sigorta A.S de kasko sigortasi devam ederken, ilk alti (6) ay içerisinde tam ziya hasara ugramasi veya çalinmasi halinde, poliçe degerinin enflasyona göre eklenmis degerini asmamak üzere tazminat "0" km araç bedeli olarak tazmin edilecektir. (Hususi otolar için) Araç içerisinde bulunabilecek kisisel esyalar (cep telefonu ve nakit para hariç) yilda 2 kezle sinirli olmak üzere YTL ye kadar çalinma riskine karsi teminat altindadir. (Hususi otolar için) Kiralik Araç Hizmeti: Sigortali aracin hasar aninda yürüyemez halde olmasi ya da yürütülmesi hasarin artmasina sebebiyet verecekse AIG Asistans tarafindan veya AIG Asistans in onayi alinarak baska bir firmanin çekicisi ile araç, anlasmali servise çekilmis ve onarimi 24 saati asmasi halinde 5 güne kadar, yakit masraflari hariç, ücretsiz araç saglanmasi. (Hususi otolar için) Aig Asistans Çekici hizmetinde il dahilinde km sinirlamasi uygulanmamaktadir Is Kaybi Teminati : Paket Kasko Sigorta Poliçesi içerisinde vermekte oldugumuz Ferdi Kaza teminat kapsami içerisinde,bir isyerinde Bag-Kur veya SSK ya bagli olarak çalisan veya emekli olan Araç Sahibi için, istege bagli olarak " Is Kaybi Teminati" verilebilmektedir. Teminat Sartlari : Sahis adina kayitli olan hususi oto, kamyonet, kamyon ve minibüsler için verilebilmektedir. Tüzel müsteriler için bu teminat verilmemektedir. Istege bagli bir teminattir Is Kaybi Teminati, Poliçede belirtilmis olan Yasam Kaybi ve Sürekli Sakatlik teminatlarina bagli olarak otomatik olarak hesaplanmaktadir. Özel Hasarsizlik Korumasi : Hasarsizligin Bozulmadigi Haller : % 100 Rüculu hasarlarda, Yil içerisinde adet veya meblag sinirlamasi olmaksizin, hasarsizlik hakki kaybolmayacaktir. Cam Kirilmasi, ayna ve farkirilmasi hasarlarinda, Yil içerisinde adet veya meblag sinirlamasi olmaksizin hasarsizlik hakki kaybolmayacaktir. Yillik sigorta süresi içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere orjinal olmayan yani araca sonradan monte edilen Radyo Teybin çalinmasi halinde sigortalinin hasarsizlik hakki kaybolmayacaktir. AIG Anlasmali Tamirhanelerinin kullanilmasi durumunda 1 yillik poliçe süresince sadece 1 kasko hasari için hasarsizlik indirimi sadece 1 kademe geriye düsecektir. Bu uygulama tam ziya ve hirsizlik hasarlarinda geçerli degildir. Bu uygulamadan faydalanabilmek için poliçede adi geçen aracin herhangi bir hasari aninda mücbir sebebpler dolayisi ile zarar gören aracin anlasmali tamirhaneye götürülememesi durumunda sigorta sirketi tazminati anlasmali oldugu tamirhanesinin parça ve isçilik fiyatlarini baz alarak tesbit edecektir. INDIRIMLER : a- Hasarsizlik Indirimi : Aracinizi sigortalattiniz ve poliçe zurréis içerisinde hiç kaza yapmadiniz, yada "Özel Hasarsizlik Korumasi" altindasiniz, yillik kasko priminize %30 dan %60 a kadar varan indirime hak kazaniyorsunuz. b- Pesin Ödeme Indirimi : Poliçe priminizi pesin öderseniz ek bir indirim hakkina sahip oluyorsunuz. c- Araç Indirimi : Aig den sigortali, size ait diger araç veya araçlariniz için ek bir indirim hakkina sahipsiniz. d- Konut Sigortasi Indirimi : Aig den sigortal size ait konut poliçeniz var ise, kasko poliçe priminizde ek bir indirime sahipsiniz. (Hususi oto için) e- Muafiyet Indirimi : Poliçenizin %5 muafiyetli olarak düzenlenmesi halinde, poliçe priminizde ek bir indirim hakkina sahipsiniz. 21 yasin üstünde ve 1 yildan fazla ehliyete sahip sürücüler için özel fiyatlar uygulanmaktadir.

3 TRAFÝK (ZORUNLU) Zorunlu Trafik Sigortalarý Teminat Sigortaci, isbu poliçede gösterilen aracin kullanilmasindan dogan ve Karayollari Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracin isletenine terettüp eden hukuki sorumlulugu ve bu poliçe teminat kapsaminda olmak sarti ile Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasi hadlerinin üzerinde kalan kismini, poliçede hadlere kadar temin eder. Isbu sigorta, sigorta ettirenin haksiz taleplere karsi müdafaasini da temin eder. Teminat Disinda Kalan Haller Asagidaki haller sigorta teminatinin disindadir. Sigortalinin kendisinin ugrayacagi zararlar, Araci sevk ve idare edenin, araci sevk ve idare ederken ugruyacagi zararlar dolayisiyla ileri sürülen talepler, Isletenin veya araci sevk edenin esinin, usul ve füruunun (kendisi ile evlat edinme iliski bagi olanlarin) ve birlikte yasadigi kardeslerinin ugruyacagi zararlar dolayisiyla ileri sürülen talepler, Araç sahibi ile isleteni arasindaki iliskide araca gelen zararlar dolayisiyla ileri sürülen talepler, Poliçede gösterilen aracin ve bu araç ile tasinan mallarin ( yolcu bagaji ve benzeri esya teminat dahilindedir.) veya çekilen seylerin bozulmasi zarar ve ziyana ugramasi yüzünden ileri sürülen talepler, Çalinan veya gaspedilen aracin sebep oldugu ve Karayollari Trafik Kanunu na göre isletenin sorumlu olmadigi zararlar ile aracin çalindigini veya gaspedildigini bilerek binen yolcularin zarara ugramalari nedeniyle ileri sürülen talepler, Sürat yarislarina istirak ve yaris güzergahinda yapilan antremanlar sirasinda meydana gelebilecek zarar ve ziyan nedeniyle ileri sürülen talepler, Aracin gözetim, onarim, bakim, alim-satim, araçta degisiklik yapilmasi amaci ile veya benzeri bir amaçla faaliyette bulunan tesebbüslere birakilmasindan sonra aracin sebep oldugu zararlara iliskin her türlü talepler, Patlayici ve parlayici maddeler tasinmasi (yedek akaryakit hariç) sebebiyle meydana gelen zarar ve ziyanlardan dolayi ileri sürülen talepler, Manevi tazminata iliskin talepler. TRAFÝK (ÖZEL) AIG Özel Trafik Sigortasý Otomobilinizle her gün trafige çikiyorsunuz. Ancak herhangi bir hasar aninda Zorunlu Trafik Sigortasi karsi tarafa verdiginiz zarari yalnizca limitler dahilinde karsiliyor. Peki bu limitlerin yetersiz kaldigi durumda ne olacak? AIG Özel Trafik Sigorta poliçesi ile verilen ekstra teminatlarla, yalnizca karsi tarafin hasari karsilanmiyor. Ihtiyari Mali Sorumluluk, Ferdi kaza ve AIG Araç Asistans teminatlari ile birlikte genis bir hizmet yelpazesine sahip olunuyor. Teminatlar AIG Araç Asistans: Meydana gelebilecek herhangi bir hasar veya mekanik ariza sonucu, sigortali aracin hareket edememesi durumunda çekici hizmeti, aracin sarampole yuvarlanmasi durumunda kurtarma masrafi gibi birçok avantaja sahip olunuyor. Zorunlu Trafik Sigortasi Ihtiyari Mali Sorumluluk: Karsi tarafa vereceginiz zararlarda, Zorunlu Trafik Sigortasi limitlerinin yetmedigi durumlarda zarar Ihtiyari Mali Sorumluluk limitlerinden karsilanmaktadir. Bedeni maddi ayirimi yapilmaksizin Olay Basina ve Azami Yillik Toplam Limit verilmektedir. Ferdi Kaza: Ferdi Kaza teminati ile sigortali araç ve araç içinde bulunabilecek yolcular Yasam kaybi ve Sürekli Sakatlik rizikolarina karsi teminat altina alinmaktadir. Aig Özel Trafik Ürünü, Ruhsatta Kayitli kullanim Sekli "Hususi Oto" olan araçlar için geçerlidir.

4 ÝHTÝYARÝ MALÝ MESULÝYET Ýhtiyari Mali Sorumluluk Sigortasý Teminat Kapsamý Ýþ bu sigorta ile aracýn kullanýlmasýndan kaynaklanan ve aracýn iþletenine yüklenecek hukuki sorumluluðun, Karayollarý Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasý limitlerinin üzerinde kalan kýsmý için poliçede belirlenen limitlere kadar temin eder. Yani, 3.Þahýslara verilecek zararlar Trafik Sigortasý limitlerini aþýyorsa; aþan kýsým poliçede belirlenen limitler dahilinde zarar görene ödenecektir. Otomatik Teminatlar: Bedeni ve Maddi Zararlar Ýsteðe Baðlý Teminatlar: a- Yaþam Kaybý ve Sürekli Sakatlýk b- Tedavi Masraflarý Özellikleri: Trafik sigortasý limitlerinin üzerinde kalan zararlarda maddi bedeni ayrým yapýlmaksýzýn sigortalýnýn sorumluluðunu bertaraf eder. 25 milyar ve 50 milyar gibi yüksek teminat limitlerinin verilmesi. Bu ürünün alýnmasý esnasýnda ilgili aracýn Kasko ve Trafik Sigortasýnýn þirketimizde sigortalý olmasý þartý yoktur. Ruhsatta kayýtlý, Araç Kullným Þekli HususiOtomobil, olan araçlar için geçerlidir. EVÝNÝZE ÖZEL GÜVENLÝ YUVAM Güvenli Yuvam AIG ile Güvenli Yuvam Poliçesinin Size Sunduðu Avantajlar; Eþyalarýnýz için Kazaen Kýrýlma teminatý Eþyalarýnýz baþka bir adreste bulunurken ve seyahat esnasýnda da teminat altýnda. Eskiye yeni teminatý ile, eþya hasarlarýnda (hýrsýzlýk hasarlarý dahil) eskime payý düþülmeden eþyanýzýn yeni deðerinin veya tamir ücretinin tamamýnýn ödenmesi. Masa üstü bilgisayarýnýz Elektronik Cihaz Sigortasý Teminatý ile güvence altýnda. Yüksek limitli Ferdi Kaza Sigortasý Teminatý ile, Siz ve aileniz güvence altýnda. Geniþletilmiþ Konut Asistans Hizmeti ile, çilingir hizmeti, elektrik ve su tesisatý arýzalarý ve cam kýrýlmalarýnda her biri için yýlda 3 er kez ücretsiz tamir imkaný. Anahtar teslim Asistans Hizmeti ile, konutunuzda meydana gelen hasarlarda cebinizden hiçbir masraf çýkmadan Hasar Onarým Hizmeti (Ýstanbul,Ankara ve Ýzmir illeri için). Üçüncü Þahýs Sorumluluk Sigortasý ile, misafirlerinize ait özel eþyalara verebileceðiniz zararlar teminat altýnda. Sel, Su basmasý hasarlarýnda herhangi bir muafiyet uygulamasý ile karþýlaþmamaktasýnýz. Geçici Ýkametgah teminatý, deprem neticesinde meydana gelen hasarlarýda kapsamaktadýr. Elektrik Hasarlarý Teminatý.Yýllýk ve olaybaþý limit YTL Sigortalý konut içerisinde açýkta bulunan ziynet eþyalarý yýllýk ve olay baþý azami USD limit ile teminat kapsamýndadýr. Acil durumlarda Med-Line Acil Kara Ambulansý, Týbbi Danýþma hizmetleri Güvenli Yuvam poliçesi ile alacaðýnýz teminatlar : Yangýn, Yýldýrým, Ýnfilak, Konut Ek Teminatlarý, Kiracý Mali Sorumluluk, Komþuluk Mali Sorumluluk, Hýrsýzlýk (Eþya teminatý var ise),glkhhknh Terör, Ferdi Kaza,3.Þahýs Mali Mes uliyet,hasar Onarým Hizmetleri,Eþyalarýn Baþka Bir Adreste Teminat Altýnda Bulunmasý(Eþya teminatý için), Enflasyon Koruma Endeksi, Med-Line Acil Ambulans Hizmet Paketi, Ev Eþyalarý için Kazaen Kýrýlma, Doðal Afet Güvencesi, Elektrik Hasarlarý ( eþya temiatý var ise), Kira Kaybý ( sadece bina sahipleri için ), Geçici ikamet Masraflarý. Konut Ek Teminatlarý: Dahili Su,Fýrtýna,Kara ve Hava Taþýtlarý Çarpmasý,Duman,Yer Kaymasý,Kar Aðýrlýðý,Enkaz Kaldýrma, Ýsteðe Baðlý Teminatlar: Eskiye Yeni, Cam Kýrýlmasý, Sel ve Su Baskýný, Elektronik Cihaz, Deprem, Aig Asistans, Ferdi Kaza.

5 ZORUNLU DEPREM Doðal Afet Güvencesi Bireysel Sigortalar tarafýndan sunulan Doðal Afet Güvencesi Sigorta Poliçesi özel fiyatlar, teminatlar ve avantajlarla siz deðerli müþterilerimizin hizmetindedir. Teminat Doðal Afet Güvencesi poliçesinin kapsama otomatik aldýðý teminatlar; Deprem, sel ve fýrtýna Afet neticesinde Konutun 72 saatten uzun bir süre oturulamaz hale gelmesi 500 YTL YTL.arasýnda deðiþen teminat limit seçenekleri AIG Sigorta Avantajlarý Sunulan Avantajlý Hizmetler; 48 saat içerisinde Hasar Ödemesi Standart Konut ve Zorunlu Deprem sigortalarýndan tamamen baðýmsýz Deprem muafiyet kesintisi olmayan tek poliçe Tazminatýn sigortalý tarafýnca istediði þekilde harcamasý ve herhangi bir fatura talebinin bulunmamasý Prim ödemesi 10 taksittir. Müþteri Profili Doðal Afet Güvencesi Sigorta poliçesinin hedeflediði müþteri profili ; Tüm kiracý ve ev sahipleri asýl ikametgah adresleri için SÝZE & SEVDÝKLERÝNÝZE ÖZEL FERDÝ KAZA Ferdi Kaza Sigortasý, sigortalýnýn sigorta süresi içinde isyerinde veya özel hayatinda, özel ve mesleki faaliyetleri geregi yapacagi seyahatler sirasinda meydana gelebilecek kazalar sonucunda yasam kaybi, sürekli sakatlik ve yaralanma durumunu kapsar. Ferdi Kaza Sigortasi Genel Özellikleri: 7 gün / 24 saat Dünyanin her yerinde geçerli Teklif gerektirmeyen çok seçenekli teminat limitleri Uygun prim ve taksit firsatlari Saglik kontrolü gerekmez yas arasindaki herkes Ferdi Kaza Sigortasi?ndan faydalanabilir. Tedavi masraflari teminati için herhangi bir katilim payi ödenmez. Saglik Sigortasina göre çok uygun primlere sahiptir. Sigortali istedigi kuruma gidebilir, kendisine ödeme fatura karsiligi yapilir. Ferdi Kaza Sigortalari Ürünlerimiz: Aile Güvenlik Plani Aktif Yasam Güvenlik Plani Egitim Giderleri Sigortasi Hastane Güvenlik Plani Sirket Güvenlik Plani Uluslararasi Egitim Güvencesi Plani Uluslararasi Seyahat Güvenlik Plani Brosürler Teklif Formlari

6 Kaza Nedir? Sigortali kisinin iradesi disinda olup, sigortalinin ölümü, sürekli sakat kalmasi veya bedeni olarak yaralanmasi ile sonuçlanan ani ve beklenmedik olaylara "kaza" denir. Kaza Kapsamina Neler Girer? Trafik Kazalari Ev Kazalari Ani ve beklenmedik bir anda ortaya çikan gazlarin teneffüsünden olusan zehirlenmeler Yaniklar Yilan ve hasere sokmasi neticesindeki zehirlenmeler Isirilma neticesinde meydana gelebilecek kuduz Terör, kapkaç, halk hareketleri gibi olaylarin sonucunda meydana gelen yaralanmalar Kaza Kapsamina Neler Girmez? Her türlü hastal klar ve bunlar n neticeleri Kaza neticesi olmayan sicaklik, donma, günes çarpmasi Intihar veya intihar girisimi Sarhosluk ve uyusturucu madde kullanimi Sarhosluk veya uyusturucu madde kullanimdan sonra meydana gelen kazalar Kaza sonucu olmayan cerrahi müdahalelerin sonucunda meydana gelen ölüm ve sakatlik halleri Savas, grev ve halk haraketlerine katilmak Suç (cinayet) islemek Ferdi Kaza Sigortasinin kapsadigi ana teminatlar : Yasam Kaybi : Sigortalinin poliçe teminatina giren bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren 1 yil içinde vefat etmesi sonucunda poliçede gösterilen menfaattarlara yoksa kanuni hak sahiplerineödenecek tazminattir. Kanunen 16 yasindan küçük çocuklara yasam kaybi teminati verilmez. Sürekli Sakatlik : Sigortalinin poliçe teminatina giren bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren 2 yillik zaman dilimi içerisinde sürekli sakat kalmasi neticesinde Ferdi Kaza Sigortasi Genel Sartlari'nda belirtilen sakatlik oranlari dahilinde kendisine ödenecek tazminattir. Bu ana teminatlara ek olarak sunulan bir baska teminat ise; Tedavi Masraflari : Bir kaza sonucunda sigortalinin yaralanmasi veya sakatlanmasi durumunda poliçe teminat limitleri dahilinde tedavi için yapilan hastane, doktor, ilaç, röntgen ve diger tedavi masraflarini kapsar. Kaza sonucu tedavi masraflari teminati saglik sigortasindan farkli olarak kaza sonucu meydana gelecek herhangi bir yaralanmada hastane sinirlamasi olmaksizin tedavi imkani saglar. Tedavi sonuclandiktan sonra alinacak fatura AIG ye ulastirildiginda hiçbir katki payi alinmadan poliçede belirtilen limit dahilinde tedavi masrafinin tamami müsteriye en kisa zaman içinde ödenir. ULUSLARARASI SEYEHAT Uluslararasý Seyahat Güvenlik Planý Ferdi Kaza Sigortalari tarafindan yurtdisi seyahatlerinde genis kapsamli seyahat sigortasi seçeneklerini içeren Uluslararasi Seyahat Güvenlik Plani, özel teminat, prim ve avantajlarla siz Müsterilerimizin hizmetindedir. Teminat Uluslararasi Seyahat Güvenlik Plani nin kapsama aldigi teminatlar; AIG Assist - 24 Saat Yardim Hizmetleri Acil Durumda Hasta Nakli Tedavi Masraflari (Kaza & Hastalik) Dis Kazasi Reçeteli Ilaçlar Otelde Nekahat (10 gün) Cenazenin Ülkesine Iadesi Bagaj Kaybi (Havayolu için) Kazaen Yasam Kaybi ve Sürekli Sakatlik Uçus Rötari Seyahatin Iptali/Yarida Kesilmesi Yasal Masraflar (Avans olarak) Kefalet Ücreti (Avans olarak)

7 INDIRIMLER Ebeveyni ile seyahat eden 16 ile 19 yas arasindaki çocuklara %25 indirim uygulanir. AIG Sigorta Avantajlari Sunulan Avantajli Hizmetler; Genis Kapsam ve Çok Seçenekli Teminatlar 24 Saat ve Dünyanin Her Yerinde Özel Aile Primi; Anne, Baba ve 6 Ay-16 Yas Arasindaki En Fazla 3 Çocuk Için Ödenen Toplam Primdir. Rekabetçi Fiyatlar Hizli Hasar Ödemesi Uluslararasi Seyahat Güvencesi Plani poliçesinin hedefledigi müsteri profili; ULUSLARARASI EÐÝTÝM Ferdi Kaza Sigortalarý tarafýndan yurtdýþýnda eðitim gören öðrencileri kapsamlý koruma altýna alan Uluslararasý Eðitim Güvencesi Planý, özel teminat, prim ve avantajlarla siz Müþterilerimizin hizmetindedir. Teminat Uluslararasý Eðitim Güvencesi Planý nýn kapsama aldýðý teminatlar; AIG Assist - 24 Saat Yardým Hizmetleri Tedavi Masraflarý (Kaza % Hastalýk) Acil Durumda Hasta Nakli Sponsor Korumasý Cenazenin Ülkesine Ýadesi Toplu Taþýma Araçlarýnda Kazaen Yaþam Kaybý ve Sürekli Sakatlýk Yasal Masraflar (Avans olarak) Kefalet Ücreti (Avans olarak) Bagaj Kaybý (Havayolu için) ÝNDÝRÝMLER Özel Grup indirimi uygulanýr. AIG Sigorta Avantajlarý Sunulan Avantajlý Hizmetler; Geniþ Kapsam ve Çok Seçenekli Teminatlar 24 Saat ve Dünyanýn Her Yerinde Geçerli Rekabetçi Fiyatlar Hýzlý Hasar Ödemesi Müþteri Profili Uluslararasý Eðitim Güvencesi Planý poliçesinin hedeflediði müþteri profili; Yurtdýþýna eðitime giden herkes için HASTANE GÜVENLÝK Hastane Güvenlik Planý Ferdi Kaza Sigortalar taraf ndan sunulan Hastane Güvenlik Plan Kaza veya Hastal k sonucu hastanede yat lan hergün için seçilen plana göre tazminat ödeyen özel teminat, prim ve avantajlarla siz Müsterilerimizin hizmetindedir. Teminat Hastane Güvenlik Plani nin kapsama aldigi teminatlar; 25, 50, 75 ve 100 milyon TL'lik alternatifli Günlük Hastane Teminati Kazaen Yasam Kaybi Kazaen Sürekli Sakatlik INDIRIMLER Es Dahil indirimli fiyatlar

8 AIG Sigorta Avantajlari Sunulan Avantajli Hizmetler; Kabul Garantisi Esnek Teminatlar Eslere Indirimli Primlerle Güvence Imkani 365 Güne Kadar Nakit Tazminat Ödemesi Imkani Teminatlar Nakden Size Ödenir Saglik Sigortasina Sahip Olunsa Dahi Hem Saglik Sigortasinin Karsilamadigi Masraflari Karsilar Hem de Ek Bir Kaynak Islevi Görür. 24 Saat ve Dünyanin Her Yerinde Geçerlidir. Hastanede Yatmasaniz Dahi Kazaen Yasam Kaybi ve Sürekli Sakatlik Teminatlari ile Güvence Altindasiniz 5 Taksitte Prim Ödemesi Hizli Hasar Ödemesi Hastane Güvenlik Plani poliçesinin hedefledigi müsteri profili; EÐÝTÝM GÝDERLERÝ Ferdi Kaza Sigortalarý tarafýndan egitim çagindaki çocuklara yönelik, çocugun gidecegi yada devam etmekte oldugu okulun yillik giderlerini güvence altina almayi amaçlayan Egitim Giderleri Sigortasi özel teminat, prim ve avantajlarla siz müsterilerimizin hizmetindedir. Teminat Egitim Giderleri Sigortasi nin kapsama aldigi teminatlar; Çocugu için Egitim Giderleri Sigortasi yaptiran velinin Kazaen Yasam Kaybi veya Sürekli Sakatligi durumunda seçilen teminat miktarina göre, en fazla 8 yil olmak üzere, güvence altina alinan sene sayisi kadar çocugun egitim giderlerini senelik olarak karsilar. Yillik Teminatlar 1,500 USD'den 21,000 USD'ye kadar farkli seçeneklerdedir. INDIRIMLER Diger ebeveynin veya çocugun da sigortalanmasi halinde ikinci ebeveyne / çocuga %25 indirim uygulanir. AIG Sigorta Avantajlari Sunulan Avantajli Hizmetler; Tek prim ödemesiyle 8 yila kadar güvence Teminatlarin Amerikan Dolari'na endeksi sayesinde enflasyona karsi koruma saglar Seçilen plana göre %25 pesin, kalani 5 esit taksitte ödeme imkani Hizli Hasar Ödemesi Rekabetçi Fiyat Egitim Giderleri Sigortasi?nin hedefledigi müsteri profili; Her ebeveyn AKTÝV YAÞAM PLANI Ferdi Kaza Sigortalarý tarafýndan sunulan Aktif Yasam Güvenlik Plani, kaza sonucunda meydana gelebilecek çesitli yaralanmalar, hastane masraflari, günlük yasam aktiviteleri kaybi ve kaza sonucu yasam kaybi ve sürekli sakatlik teminatlarini içeren,özel prim ve avantajlarla siz Müsterilerimizin hizmetindedir. Teminat Aktif Yasam Güvenlik Plani nin kapsama aldigi teminatlar; Yaralanmalar; Kiriklar, Yaniklar, Çikiklar ve Iç Yaralar Kaza Sonucu Hastane Masraflari Günlük Yasam Aktiviteleri Kaybi Kaza Sonucu Yasam Kaybi Kaza Sonucu Sürekli Sakatlik INDIRIMLER Es Dahil indirimli fiyatlar AIG Sigorta Avantajlari

9 Sunulan Avantajli Hizmetler; Saglik Kontrolü Gerektirmez Bekleme Süresi Yoktur Kaza Sonucu Meydana Gelecek Yaralanmalarda Yapilan Harcamaya ve Faturaya Bakilmaksizin 8,300,000,000 TL'ye Kadar Ödeme Yapilir. Hastanede Yatilan Her Gün Için 365 Güne Kadar 80 milyon TL'ye Kadar Günlük Hastane Tazminati Ödenir. Kaza Sonucu Yasam Kaybi ve Sürekli Sakatlik Toplu Tasamada Meydana Geldiyse Teminatlar Iki Katina Çikar. Tazminat Ödemesi Hiçbir Kosula Bagli Degildir, Istenildigi Gibi Kullanilabilir. 6 Taksitte Prim Ödemesi Hizli Hasar Ödemesi Hastane Güvenlik Plani poliçesinin hedefledigi müsteri profili; yas arasindaki herkes için ÝÞYERÝ FAYDA PLANI 1) Çalýþanlara Özel Güvenlik Planý Çalýþanlara Özel Güvenlik Planý, kaza veya deprem sonucu oluþabilecek yaþam kaybý, sürekli sakatlýk ve bedeni yaralanma hallerine karþý 24 saat süreyle, dünyanýn heryerinde çalýþanlarý ve ailelerini güvence altýna alýyor. Aþaðýda belirtilen bütün haller Çalýþanlara Özel Güvenlik Planý nýn kapsamýna giriyor: Her türlü kaza (evde, iþte, trafikte vb.) Deprem Terör, kapkaç ve halk hareketleri gibi olaylarýn sonucunda meydana gelen yaralanmalar Amatör spor kazalarý Kayak kazalarý Motorsiklet kazalarý Kýrýklar Yanýklar Gýda zehirlenmesi Bir hayvan tarafýndan ýsýrýlma Yýlan veya haþere sokmasý sonucu zehirlenmeler Çalýþanlara Özel Güvenlik Planý, diðer sigortalarla kýyaslandýðýnda yüksek risk grubunda bulunan deprem, terör, motorsiklet ve kayak kazalarý gibi istisnalarý ek prim ödemeden kapsayan geniþ teminatlarý, uygun prim ve cazip ödeme koþullarý ile çalýþanlara ve ailelerine yaþam kaybý, sürekli sakatlýk, tedavi masraflarý, kýrýklar, yanýklar, hastane tazminatý ve evde nekahat teminatlarýný sunuyor. Ayrýca Çalýþanlara Özel Güvenlik Planý na dahil olan herkes, Med-Line Acil Saðlýk Hizmetlerinden ( Acil Doktorlu Kara Ambulans Hizmeti, 365 gün 24 saat Telefon ile Týbbi Danýþmanlýk Hattý, Hastane Organizasyonu, Medikal Bilgi Köprüsü) ücretsiz yararlanabiliyor. Teminatlar Yaþam Kaybý (Sigortalý veya eþi) Yaþam Kaybý (Çocuk) Sürekli Sakatlýk Tedavi Masraflarý Hastanede kalýnan gün baþýna (365 güne kadar) Evde nekahat/gün baþýna (30 güne kadar) Evde nekahat-çocuk /gün baþýna (30 güne kadar) Kýrýklar 1.El, kol, dirsek kýrýklarý 2 Ayak bacak kýrýklarý 2 Tehlikeli Hastal klar Planý AIG Sigorta Tehlikeli Hastalýklar Plan sizi asagidaki 11 tehlikeli hastaliga karsi güvence altina aliyor. Inme Kanser ( Cilt Kanseri hariç ) Ilk Kalp Krizi Koroner Arter Ameliyati Böbrek Yetmezligi Hayati Organ Nakli Körlük

10 Koma Agir Yaniklar Çoklu Skleroz Felç Hastalik teshis edildigi anda sigortaliya seçilen teminat limiti kadar bir defada, nakit, kesintisiz tazminat ödemesi YTL ye kadar teminata sahip olma Ayda 3.-YTL den baslayan prim seçenekleri 11 taksitte prim ödeme imkani Ikinci Görüs Assistans Hizmeti Teminatlar, yukaridaki hastaliklardan herhangi birinin daha önceden geçirilmemesi ve poliçe baslangiç tarihinden itibaren 90 gün içinde teshis edilmemesi durumunda ödenir. Konularinda Uzman Doktorlardan Ikinci Görüs Konulan teshis ve önerilen tedavi ile ilgili olarak yanlis teshis ihtimalini ortadan kaldirmak amaciyla,amerika nin önde gelen hastane gruplariyla Türkiye Ikinci Görüs ofisi araciligi ile baglanti kurarak ücretsiz ikinci görüs alma Gerekli durumlarda Amerika da teshisi koyan ve tedavi yöntemi sunan doktorlarla Video- Konferans yapma imkani Sigorta planinda dahil olmayan bir hastalik için kullanilmak istenirse Ikinci Görüs Türkiye Ofisi nin belirledigi özel indirimli fiyatlar ile bu hizmeti kullanabilme imkani Poliçe süresi içinde sinirsiz olarak bu hizmetlerden yararlanma AÝLE GÜVENLÝK PLANI Ferdi Kaza Sigortalarý tarafýndan sunulan Aile Güvenlik Planý, özel teminat, prim ve avantajlarla Siz Müsterilerimizin hizmetindedir. Her Türlü Kaza ve Deprem Sonucu Her Türlü Kaza ve Deprem Sonucu Sürekli Sakatlik Tedavi Masraflari INDIRIMLER 2 Kisiden Itibaren Özel Grup Indirimleri Uygulanmaktadir. Es Dahil Özel Primler AIG Sigorta Avantajlari Sunulan Avantajli Hizmetler; 1,000,000 USD'ye Kadar Esnek Teminat Seçenekleri 24 Saat Süreyle ve Dünya'nin Heryerinde Güvence Saglar. 1 Yil Boyunca Geçerlidir. %25 Pesin, Kalani 5 Esit Taksitte Prim Ödemesi Hizli Hasar Ödemesi yas arasindaki herkes için ÞÝRKET GÜVENLÝK PLANI Eðer þirketiniz 2-50 kiþi arasý çalýþana sahipse, geniþ kapsamlý teminatlarla oluþturulmuþ 10 deðiþik limitli Þirket Güvenlik Planý ndan hemen faydalanabilirsiniz. Teminat Þirket Güvenlik Planý nýn kapsama aldýðý teminatlar; Her Türlü Kaza ve Deprem Sonucu Yaþam Kaybý Sürekli Sakatlýk Tedavi Masraflarý Cenaze Masraflarý AIG Sigorta Avantajlarý

11 Sunulan Avantajlý Hizmetler; Kiþi baþý 100,000 YTL'ye Kadar Esnek Teminat Seçenekleri Kabul Garantisi 24 Saat Süreyle ve Dünya'nýn Heryerinde* Güvence Saðlar 1 Yýl Boyunca Geçerlidir %25 Peþin, Kalaný 5 Eþit Taksitte Prim Ödemesi Hýzlý Hasar Ödemesi Müþteri Profili Þirket Güvenlik Planý poliçesinin hedeflediði müþteri profili; Çalýþan sayýsý 2-50 arasýnda olan þirketler Irak & Afganistan teminat haricindedir. ÝÞÝNÝZE & ÝÞYERÝNÝZE ÖZEL VIP TÝCARÝ GÜVENCE PAKETÝ VIP Ticari Güvence Paket Sigortasý yangin sigortalari tarafindan tam kagir ve/veya çelik konstrüksiyon yapi tarzindaki isyerleri için bina ve/veya muhteviyat ayrimi yapilmaksizin, sigortalinin tüm risklerini karsilayan ve paket teminatlari veren sigortadir. VIP Ticari Güvence Paket Sigorta poliçesinin hedefledigi müsteri profili; a- Sigorta bedeli YTL ile YTL arasindaki AIG Yangin sigortalari risk kabul politikasi kapsamindaki tüm riskler b YTL üzerindeki isyerleri için bölge müdürlüklerine risk bilgileri ile basvurulur. Teminatlar Otomatik Teminatlar; Yangin ( yildirim, infilak) Deprem ve yanardag püskürmesi Grev-lokavt-kargasalik-halk hareketleri-terör Sel-su baskini Ek teminat grubu( dahili su, firtina, duman, yer kaymasi, kara tasitlari çarpmasi, hava tasitlari çarpmasi, deniz çasitlari çarpmasi, kar agirligi, enkaz kaldirma masraflari, is durmasi, alternatif isyeri masraflari, kira kaybi, kiraci mali sorumluluk, komsu mali sorumluluk) Hirsizlik AIG isyeri yardim Kazaen kirilma Yeni deger teminati Elektrik hasarlari Yangin söndürme masraflari Zararin önelnmesi için yapilan masraflar Personel esyalari 3. sahis mali sorumluluk Isveren mali sorumluluk Seçenekli Teminatlar; Cam kirilmasi Elektronik cihaz sigortasi Makina kirilmasi Gida bozulmasi Otopark sorumluluk Gida zehirlenmesi Asansör sorumluluk Ferdi kaza AIG Sigorta Avantajlari; Rekabetçi fiyatlar Hizli hasar ödemesi Ayri ayri poliçeler ile satin alinan Elektronik Cihaz, Makina Kirilmasi, 3.Sahis Mali Mesuliyet, Isveren Mali Mesuliyet, Otopark Sorumluluk, Asansör Sorumluluk, Ferdi Kaza sigortalarinin bu poliçe kapsaminda alinmasi Isyerinin faaliyet konusu geregi gida stogu veya hizmeti varsa, gida bozulmasi ve gida zehirlenmesi teminatlarinin bu poliçe kapsaminda alinmasi Sigortali isyerinde bordrolu olarak çalisan personelin esyalarinin bu poliçe kapsaminda alinmasi Bir dikkatsizlik ve/veya tedbirsizlik sonucu dogrudan meydana gelebilecek kazaen kirilmalarin bu poliçe kapsaminda alinmasi Isyeri acil yardim islemlerinin bu poliçe kapsaminda alinmasi Yangin hasarlari sonrasinda isyerine ait yangin söndürme tüpleri ile ilgili yapilan masraflarin bu poliçe kapsaminda alinmasi Sigortalinin sigortali kiymetin hasar görmesini önlemek ya da sigortali kiymetteki hasari azaltmak amaciyla yapmasi gereken masraflarin bu poliçe kapsaminda alinmasi Sigortali yere yapilacak yeni yatirimlar, sigorta bedelinin %10 una kadar 30 gün süre ile otomatik olarak kuvertür altindadir. Sigorta bedelinin ikame degerinden sigortalanmasi durumunda, hasar tazminatlarinin rayiç degerlerinde degil de, ikame

12 ÝÞYERÝ GÜVENLÝK Yangýn Sigortalarý tarafýndan isyeri sahiplerine sunulan, isyerlerinde karsilasabilecekleri tüm riskleri kapsayan Isyeri Güvenlik Sigorta Poliçesi, özel fiyatlar, genis teminatlar ve avantajlarla siz Acentelerimizin hizmetindedir. Teminatlar Isyeri Güvenlik Sigorta poliçesinin kapsama aldigi teminatlar; Otomatik Teminatlar: Yangin (Yildirim, Infilak) Hirsizlik Grev-Lokavt-Kargasalik-Halk Hareketleri-Kötü niyetli Hareketler-Terör Dahili Su Firtina Yer Kaymasi Duman Kara Tasitlari Çarpmasi Hava Tasitlari Çarpmasi Kar Agirligi Yangin Mali Sorumluluk Kira Kaybi alternatif Isyeri Masraflari Is Durmasi Enkaz Kaldirma Masraflari Istege Bagli Teminatlar: Deprem ve Yanardag Püskürmesi Sel - Su Baskini Cam Kirilmasi Elektrik Cihaz Makina Kirilmasi Gida Bozulmasi AIG Sigorta Avantajlari Sunulan Avantajli Hizmetler; Hizli Hasar Ödemesi Rekabetçi Fiyat Ayri ayri poliçeler ile satin alinan Elektronik Cihaz ve Makina Kirilmasi sigortalarinin bu poliçe kapsaminda alinmasi Isyerinin faaliyet konusu geregi gida stogu bulunduruyorsa, poliçede yer alan risklerden herhangi birinin gerçeklesmesi sonucunda olusabilecek bozulmalarin bu poliçe kapsaminda alinmasi Isyerinde isverenin emri altinda çalisan kimselerce yapilan hirsizliklarin bu poliçe kapsaminda alinmasi Yüksek komisyon Isyeri degerlerinin enflasyona karsi korunmasi Isyeri Güvenlik Sigorta poliçesinin hedefledigi müsteri profili; Sigorta bedeli 15 Milyar ile 1 Trilyon TL.si arasindaki AIG Yangin Sigortalari risk kabul politikasi kapsamindaki tüm riskler. AKARYAKIT ÝSTASYONLARI Yangýn Sigortalarý tarafýndan Akaryakýt Ýstasyonu sahiplerine sunulan, akaryakýt istasyonlarýnda karþýlaþabilecekleri tüm riskleri üstelik tek bir poliçe ile alabilecekleri Akaryakýt istasyonlarý Paket Sigorta Poliçesi, özel fiyatlar, geniþ teminatlar ve avantajlarla siz Acentelerimizin hizmetindedir. Teminatlar Akaryakýt Ýstasyonlarý Paket Sigorta poliçesinin kapsama aldýðý teminatlar; Yangýn (Yýldýrým, Ýnfilak) Hýrsýzlýk Grev-Lokavt-Kargaþalýk-Halk Hareketleri-Kötü niyetli Hareketler Terör Dahili Su Fýrtýna Yer Kaymasý Duman Kara Taþýtlarý Çarpmasý Hava Taþýtlarý Çarpmasý Kar Aðýrlýðý Yangýn Mali Sorumluluk alternatif Ýþyeri Masraflarý Ýþ Durmasý Enkaz Kaldýrma Masraflarý Deprem ve Yanardað Püskürmesi Sel / Su Baskýný Cam Kýrýlmasý Elektronik Cihaz Makina Kýrýlmasý

13 3.Þahýs Mali Sorumluluk Ýþveren Mali Sorumluluk Ferdi Kaza Emniyeti Suistimal Taþýnan Para Taþýnan Emtea AIG Sigorta Avantajlarý Sunulan Avantajlý Hizmetler; Hýzlý Hasar Ödemesi Rekabetçi Fiyat Ayrý ayrý poliçeler ile satýn alýnan tüm risklerin tek bir poliçe ile satýn alýnmasý Lift Sorumluluðun teminat altýna alýnmasý Müþteri ihtiyacýna yönelik teminat limitleri Tankerin taþýdýðý akaryakýtýn sektör uygulamasýnda Kasko Sigortasýnda teminat kapsamýna alýnmasýna karþýn þirketimizde çok daha uygun bir primle bu poliçe kapsamýna alýnmasý Akaryakýt Ýstasyonundan herhangi biryere para taþýnmasý sýrasýndaki gasp, hýrsýzlýk olaylarý uygun primle teminat altýn alýnmasý Yüksek komisyon Ýþyeri deðerlerinin enflasyona karþý korunmasý Müþteri Profili Akaryakýt Ýstasyonlarý Paket Sigorta poliçesinin hedeflediði müþteri profili; Bina yapý tarzý tam kargir ve/veya çelik konstrüksiyon olan tüm Akaryakýt Ýstasyonlarý bina ve muhteviyatlarý ECZANE PAKET Yangýn Sigortalarý tarafýndan eczane sahiplerine sunulan, eczanelerinde karsilasabilecekleri tüm riskleri üstelik tek bir poliçe ile alabilecekleri Eczane PaketSigorta Poliçesi, özel fiyatlar, genis teminatlar ve avantajlarla siz Acentelerimizin hizmetindedir. Teminatlar Eczane Paket Sigorta poliçesinin kapsama aldigi teminatlar; Yangin (Yildirim, Infilak) Hirsizlik Grev-Lokavt-Kargasalik-Halk Hareketleri-Kötü niyetli Hareketler? Terör Dahili Su Firtina Yer Kaymasi Duman Kara Tasitlari Çarpmasi Hava Tasitlari Çarpmasi Kar Agirligi Yangin Mali Sorumluluk alternatif Isyeri Masraflari Is Durmasi Enkaz Kaldirma Masraflari Deprem ve Yanardag Püskürmesi Sel / Su Baskini Cam Kirilmasi Elektronik Cihaz 3.Sahis Mali Sorumluluk Isveren Mali Sorumluluk Ferdi Kaza Emniyeti Suistimal Tasinan Kupür Ilaç Bozulmasi AIG Sigorta Avantajlari Sunulan Avantajli Hizmetler; Hizli Hasar Ödemesi

14 Rekabetçi Fiyat Ayri ayri poliçeler ile satin alinan tüm risklerin tek bir poliçe ile satin alinmasi Ilaç kupürlerinin Eczaneden herhangi bir yere tasinmasi sirasinda karsilabilecek hirsizlik hasarlarinin bu poliçe kapsaminda alinmasi Ilaç bozulmalarinin teminat altina alinmasi Yüksek komisyon Isyeri degerlerinin enflasyona karsi korunmasi Eczane Paket Sigorta poliçesinin hedefledigi müsteri profili; Bina yapi tarzi tam kargir ve/veya çelik konstrüksiyon olan tüm Eczane bina ve muhteviyatlari NAKLÝYAT EMTÝA "Siz Heryerde Olamayabilirsiniz, Biz Sizin Ýçin Heryerdeyiz" Günümüzde ticaretle uðraþanlar sevk ettikleri mallarý olasý riskler karþý sigorta ettirerek, kendilerini bir anlamda güvence altýna alýyorlar. Ancak bu noktada doðru sigortacýyý seçmek önem kazanýyor. Çaðdas hizmet anlayýþýyla AIG SIGORTA Nakliyat Sigortasýna artý deðer katýyor.dünya sigorta sektörünün lideri AIG Grubunun bir üyesi olarak, baþta ABD ve 142 ülkede faaliyet gösteren þirketleriyle, herhangi bir hasar anýnda alýcýnýzýn yanýnda hasarý minimize edecek þekilde çalýþýyor.bu da, hasar maliyetinin düþürülmesi, dolayýsýyla bir sonraki yenileme döneminde daha düþük prim uygulanmasý avantajini saðlýyor. AIG Sigorta'nin güçlü finansal yapýsý, geniþ hizmet aðý hasarlarýn anýnda ve hasar yerinde, en kýsa zamanda sonuca ulaþtýrýlmasýnda önemli rol oynuyor. Nakiyat Emtea Sigortasý; Ticari nitelikte bir emteanýn, onu taþýmaya uygun denizyolu, karayolu ve havayolu vasýtalarýyla nakledilmesi esnasýnda maruz kalabilecekleri hasar ve kayýplara karþý genel ve özel þartlar çerçevesinde yapýlan sigortasýdýr. Nakliyat sigortasý, malýn sahibi, satýcýsý veya o malda menfaati olan herhangi bir kimse tarafýndan sefer esasýyla yaptýrýlýr. Nakliyat Sigortalarýnda Poliçe Þekilleri 1.Kati Poliçeler: Sigortalý partiler halinde sevk ettireceði sigorta konusu mallara ait bilgileri, sevkiyatlar baþlamadan önce, beher sevkiyat için seferin baþlangýcýndan varýþ mahalline kadar tüm seferi kapsayacak þekilde ( mal cinsi, sigorta bedeli, aðýrlýðý, markasý, numaralarý, ambalaj cinsi, koli adedi, malýn nereden nereye sevkedileceði, hareket tarihi, gemi adý, kamyon plaka no, vb.) sigorta þirketine bildirmekle yükümlüdür. Sigortacý bu bilgilere istinaden poliçe tanzim edip prim tahakkuk ettirecektir. 2. Flotan Poliçeler: Sigortalýnýn, sevkiyat ile ilgili bilgileri henüz kesin deðilken, sigorta þirketine baþvurarak baþlayacak olan sevkiyatý teminat altýna aldýrmak istemesi durumunda Þirket Ýþ Kabul Politikalarý kapsamýnda düzenlenen poliçeye flotan poliçe denir. Sigortalý bilgiler eline ulaþtýðýnda sigorta þirketini bilgilendirir ve kati poliçe tanzim ettirir. 3. Abonman Poliçeler: Sigortalýnýn bir yýllýk dönem boyunca yapacaðý tüm sevkiyatlarý deðerlendirilerek senelik ciro üzerinden düzenlenen, bir yýl vadeli poliçelerdir. Riskin özelliklerine göre özel þart ve klozlar ilave edilebilinir. Sefer bazlý ve senelik blok olarak iki farklý türü vardýr. Teminatlar Tam Ziya, Dar ve Geniþ olmak üzere üç kapsamda verilmektedir. Ayrýca nakliyat konusu riskin özelliðine göre her bir teminata müþteri gereksinimlerine göre farklý teminatlar eklenerek özelleþtirilebilmektedir. Teminatýn kapsamý, poliçe genel þartlarý ve bunlara üstün gelen özel þartlar (klozlar) ile belirlenir. Rizikonun deðerlendirilmesi ve sigorta koþullarýnýn saptanmasýnda, sefer bölgeleri, nakil vasýtasýnýn cinsi ve niteliði, nakledilen emteanýn cinsi, miktarý, ambalaj durumu, seçilen teminat türü, aktarmalarýn adet ve sýklýðý, senelik ciro, araç baþý taþýnan mal bedelleri gibi pek çok unsur dikkate alýnmaktadýr. Tam Ziya Teminatý: Tam ziya teminatý, malý taþýyan aracýn tamamen ziya olmasý sonucu taþýnan mallarýn tam ziya olmasý rizikosunu kapsar. Dar Teminat:Tam ziya rizikosuna ek olarak, taþýyan aracýn yapacaðý kazalar, yangýn, infilak, karaya oturma, alabora olma, çatýþma gibi sayýlan rizikolarýnýn teminat altýna alýndýðý sigorta türüdür. Geniþ Teminat: Beklenmeyen ve öngörülemeyen ani bir kaza ve/veya olay sonucunda sigorta konusu yükte meydana gelebilecek tüm fiziksel hasar ve kayýplarý temin eder. Önemli istisnalar, malýn doðasýndan ve kendi yapýsýndan kaynaklanan hasarlar, taþýyan aracýn ya da ambalajýn uygunsuzluðu, her türlü gecikmeden kaynaklanan hasarlar, radyoaktif kirlenme-bulaþma, Pazar ve kar kayýplarý, sigortalýnýn kötü niyeti, savaþ, grev, terör, kargaþalýk vb. Risklerdir. Ancak, savaþ, grev, terör, kötü niyetli hareketler, kargaþalýk gibi risklere ayrý bir prim karþýlýðýnda teminat verilebilir. Kimler Nakliyat Sigortasýndan Yararlanabilir Üretim yapan firmalar Uluslararasý firmalar Dýþ ticaret firmalarý Yurtiçi nakliyat yapan firmalar Lojistik þirketleri Bitmiþ ürün satan firmalar

15 NAKLÝYAT ÜRÜN SORUMLULUK Sunulan Avantajlý Hizmetler; Hasar aninda 130 ülkede ekspertiz ve AIG güvencesi ile hasarin hizli ödenmesi Olusabilecek her türlü hasarlar için adresinden dünyanin her yerinde AIG ye hasar ihbari yapilabilir. Etkin rücu takibi ile sigorta maliyetlerinin düsürülmesi AIG hasar kontrol mühendisligi hizmetlerinden faydalanma olanaklari Rekabetçi fiyatlar Müsteri ve pazarin ihtiyacina uygun ürünlerin olusturulmasi Kimler Nakliyat Sigortasindan Yararlanabilir Üretim yapan firmalar Uluslararasi firmalar Dis ticaret firmalari Yurtiçi nakliyat yapan firmalar Lojistik sirketleri Bitmis ürün satan firmalar EMNÝYET SUÝSTÝMAL Sigortacý,poliçede belirtilen prim karsiliginda sigortalinin emrinde ve hizmetinde çalistirdigi; poliçede ad ve görevleri yazili kisi/kisilerin sigortali ile is akdinin devam ettigi süre içerisinde kendilerine tevdi olunan nakit, kiymetli evrak ve bunlarla ilgili bilumum isler üzerindeki yetkilerini kasit veya kötü niyetli hareketle suistimal etmelerini, is bu suistimalin bahis mevzuu sahislarin isten çikarilmasindan/emekliye ayrilmasi hallerinden, ölümünden veya istifasindan sonraki üç ay içinde ortaya çikmis olmasi kayit ve sartlariyla poliçede yazili limitlere kadar temin eder. Sigorta Süresi: Baslangiç tarihinden itibaren 1 yil. Muafiyet: Beher hasarda, hasar miktarinin %10 u. TAÞINAN PARA Sigortalýnýn vazifeli personeli tarafýndan TÜRKIYE CUMHURIYETI hudutlari dahilinde isyeri ile bankalar ve diger müesseseler arasinda muhafaza ve sevk edilecek, sigorta ettirene ait çek, senet, esham ve tahvilat ve benzeri kiymetli evrak asagidaki sartlar geregince teminat altina alinir: Bu poliçe, tasinan para ve kiymetleri asagidaki hallere karsi temin eder. A - Üçüncü kisiler tarafindan silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle vaki olacak gasp ve hirsizlik, B - Herhangi bir araç ile nakli esnasinda aracin kazaya ugramasi veya yanmasi neticesindeki ziya ve hirsizlik, C - Nakil esnasinda mücbir sebepler neticesinde vaki olacak kayiplar, Poliçe teminati sevk edilecek kiymetlerin sigortalinin vazifeli mutemetlerince teslim alindigi gün baslar ve ayni gün ilgililere tevdi aninda sona erer. MESLEKÝ SORUMLULUK Sigortalýnýn, poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sýnýrlarý çizilen mesleki faaliyetini ifa ederken, poliçe yapý lmadan önce veya sözlesme yürürlükteyken yapilan hatali eylemler nedeniyle sadece poliçe dönemi içinde sigortaliya karsi dogabilecek taleplere karsi poliçede belirtilen miktara kadar teminat verilir. Bu poliçe savunma masraflarini da teminat altina almaktadir. Sigortacinin, sigortalinin hatali eylemi sonucu savunma veya ödeme yükümlülügü su sartlara baglidir: Ilk olarak geriye yürürlük tarihinde veya daha sonra meydana gelmis olmak Yalnizca mesleki hizmetlerin yerine getirilmesi sirasinda islenmis olmak Bu poliçe, sigortalinin Türkiye Cumhuriyeti sinirlari içinde ifa ettigi mesleki faaliyetler için geçerlidir. Sigortaci kabul ettigi takdirde, sigortalinin yurtdisinda yürütecegi mesleki faaliyetleri de sigorta kapsami altina alinabilir. Ek Teminatlar: Yasal islem temsil ve savunma masraflari: Poliçe kapsaminda bildirilen bir talep ile ilgili mehkemeye sahit olarak katilan kisiler için, savunma masraflari mahkemeye

16 katilmanin gerekli oldugu her bir gün için, günlük olarak poliçede belirtilen tutarlarda ödenecektir. Kayip dökümanlar teminati: Sigortalinin yasal sorumlulugunda bulunan ve poliçe dönemi içinde yalnizca mesleki hizmetlerin yerine getirilmesi sirasinda tahrip olmus, zarar görmüs, kaybolmus, bozulmus, silinmis veya unutulmus olan üçüncü sahisa ait dökümanlar ile ilgili tazminat, sigortalinin bu dökümanlari yenilemek veya onarmak için yaptigi makul orandaki masraf ve giderleri içermektedir. Uzatilan bildirim süresi: Sigortali tarafindan prim ödenmemesi veya poliçe kosullarina aykirilikda bulunulmasi halleri hariç olmak üzere, sigortacinin bu poliçeyi feshetmesi veya yenilememesi durumunda sigortali bu fesih veya yenilememenin yürürlüge girdigi tarihten itibaren 30 gün içinde, ilk olarak bu dönemde sigortaliya talepte bulunulmus olmak sarti ile herhangi bir talebi sigortaciya ihbar etmek hakkina sahiptir. Bu dönem poliçe döneminin bir parçasi olup buna ek degildir. YÖNETÝCÝ SORUMLULUK Yönetici Sorumluluk Sigortasý, sigortalýnýn bir isletmenin yöneticisi veya müdür sifatiyla yaptigi yönetim hatalarindan kaynaklanan finansal kayiplari teminat altina almaktadir. Bu teminat, üçüncü sahislarin talep ettikleri maddi tazminat ve dava ile iliskili tüm savunma masraflarini içermektedir. Sigortalinin, ayrica yürütme görevi olmadigi fakat bir yönetici sifati ile görev aldigi diger sirketlerdeki yaptigi yönetim hatalarini da teminat altina almaktadir. Isletmenin, sermayesinde 50% den fazla paya sahip oldugu istirakler ve bunlarin yöneticileri ve müdürleri de teminat altindadir. TÝCARÝ KURUMLAR HIRSIZLIK Ticari Kurumlar Hýrsýzlýk Þemsiye Sigortasý, bir iþletmenin maruz kalabileceði çalýþanlarýnýn yaptýklarý hýrsýzlýklar, dýþarýdan gelebilecek hýrsýzlýklar, sahte para, sahte imzalar, hukuka aykýrý para transferleri, bilgisayar ile yapýlan çeþitli hýrsýzlýklar ve benzeri finansal kayýplara karþý koruma saðlar FÝNANSAL KURUMLAR HIRSIZLIK Finansal kurumlar hýrsýzlýk þemsiye sigortasý, bir finansal kurumun maruz kalabileceði çalýþanlarýnýn yaptýklarý hýrsýzlýklar, dýþarýdan gelebilecek hýrsýzlýklar, sahte para, sahte imzalar, hukuka aykýrý para transferleri, bilgisayar ile yapýlan çeþitli hýrsýzlýklar ve benzeri finansal kayýplara karþý koruma saðlar. ÜÇÜNCÜ ÞAHIS SORUMLULUK Kapsam Sigortalý, isyeri sahasi içinde ve isletme faaliyetleri sirasinda istemeden üçüncü sahislara bedeni ve maddi zarar verebilir. Bu zararlardan dogan talepler, Sigortalinin kusuru ölçüsünde Üçüncü Sahis Sorumluluk Sigortasi ile tazmin edilir. Bedeni zarar kisinin yaralanmasi sonucu gördügü tedavi masraflarini, maddi zarar ise yer türlü tasinabilir / tasinmaz, cismani mal varligina verilebilecek zararlari içerir. AIG nin Avantajlari Sorumluluk Poliçelerimiz, AIG nin dünyanin hemen her ülkesinde faaliyet göstermesi, en büyük sigorta sirketi olmasi, finansal gücü, yüksek derecelendirme notu sayesinde uluslar arasi platformda öncelikli olarak kabul görmektedir. Tek bir olayda 50,000,000 Amerikan Dolari na kadar tazminat ödeme gücü vardir. Tüm dünyaya yayilmis genis hizmet agi sayesinde tazminata konu olacak olayin yeri, niteligi, miktari ve zamani ne olursa olsun, aninda ve yerinde, uzman kisilerce müdahale edilerek, Sigortali nin olayin kendi ülkesi disinda meydana gelmis olmasi sebebi ile karsilasabilecegi güçlükleri hiç yasamamasi saglanir. Günümüzde özellikle Amerika Birlesik Devletleri ve Kanada gibi ülkelerde tazminat talepleri çok yüksek miktarlarda olmaktadir. AIG, ABD ve Kanada da dahil, hasar hangi ülkede olursa olsun, o ülkenin yerel mahkemelerinin kararlari sonucu çikacak tazminati ödemeyi kabul eder, yapilan mahkeme masraflarini karsilar. AIG, 130 u askin ülkede bulunan ofisleri sayesinde, Sigortalinin taahhütlük hizmetleri vs. sebepler ile faaliyet gösterdigi ülkelerde, ilgili ülke kanunlarinin gerektirdigi yerel poliçelerin düzenlenmesini saglar.

17 Küçük, orta, büyük ölçekli isletmeler Endüstriyel ve ticari kuruluslar Oteller Insaat Sanayii Ihracatçilar Güç sistemleri Yurtdisinda taahhütlük hizmeti veren Türk Girisimciler makine üretimi metal ve metal ürünleri üretimi Eletrik ve elektronik ürün üreticileri Plastik üreticileri Tekstil üreticileri Otomotif yan sanayi Bilgi teknolojileri Iletisim hizmetleri Yiyecek ve içecek üreticileri Danismanlik firmalari Temizlik firmalari ÜRÜN SORUMLULUK Kapsam Sigortalý, sattýðý ürünlerde (ara ürünler de dahil olmak üzere) bulunan bir hata sonucu istemeden üçüncü þahýslara bedeni ve maddi zarar verebilir. Bu zarardan doðan talepler, Sigortalýnýn kusuru ölçüsünde Ürün Sorumluluk Sigortasý ile tazmin edilir. Bedeni zarar kiþinin yaralanmasý sonucu gördüðü tedavi masraflarýný, maddi zarar ise yer türlü taþýnabilir / taþýnmaz cismani mal varlýðýna verilebilecek zararlarý içerir. Ürün: Sigortalý tarafýndan veya sigortalý adýna üretilen, satýlan, daðýtýmý yapýlan, iþleme tabi tutulan her türlü mal varlýðýdýr. Teminat, tazminata konu olabilecek olayýn oluþ tarihi itibarý ile (olayýn olduðu tarihte teminat kapsamýna giren bir olayýn meydana gelmiþ olmasý) veya hasar ihbarý itibarý ile (poliçe süresi içinde hasar ihbarýnda bulunulmuþ olmasý) verilmektedir. AIG Sigorta, uluslar arasý kabul edilen olayýn oluþ tarihi itibarý ile geçerli olan ve Sigortacýnýn lehine hasar ihbar süresinin sigortanýn bitiminden sonra da devam eden bu ikinci uygulamayý tavsiye etmektedir. AIG nin avantajlarý Sorumluluk Poliçelerimiz, AIG nin dünyanýn hemen her ülkesinde faaliyet göstermesi, en büyük sigorta þirketi olmasý, finansal gücü, yüksek derecelendirme notu sayesinde uluslar arasý platformda öncelikli olarak kabul görmektedir. Tek bir olayda 50,000,000 Amerikan Dolarý na kadar tazminat ödeme gücü vardýr. Tüm dünyaya yayýlmýþ geniþ hizmet aðý sayesinde tazminata konu olacak olayýn yeri, niteliði, miktarý ve zamaný ne olursa olsun, anýnda ve yerinde, uzman kiþilerce müdahale edilerek, Sigortalý nýn olayýn kendi ülkesi dýþýnda meydana gelmiþ olmasý sebebi ile karþýlaþabileceði güçlükleri hiç yaþamamasý saðlanýr. Günümüzde özellikle Amerika Birleþik Devletleri ve Kanada gibi ülkelerde tazminat talepleri çok yüksek miktarlarda olmaktadýr. AIG, ABD ve Kanada da dahil, hasar hangi ülkede olursa olsun, o ülkenin yerel mahkemelerinin kararlarý sonucu çýkacak tazminatý ödemeyi kabul eder, yapýlan mahkeme masraflarýný karþýlar. AIG, 130 u aþkýn ülkede bulunan ofisleri sayesinde, Sigortalýnýn doðrudan ve dolaylý olarak ihracat yaptýðý ülkelerde, ilgili ülke kanunlarýnýn gerektirdiði yerel poliçenin düzenlenmesini saðlar. Müþteri Profili Yiyecek içecek Ambalaj malzemesi Mobilya Giyim Ev tekstili Elektrikli Elektronik Eþya üretimi Deri Mamulleri Cam Eþya Dayanýklý Tüketim mallarý Makine makine parçalarý Otomotive yan sanayi Boru

18 ÜRÜN GERÝ ÇAÐIRMA Ayýplý Ürün Sigortasý Bu ürünümüz yiyecek, içecek ve kozmetik gibi dogrudan insan sagligini tehdit eden ürünleri üreten sirketler için hazirlanmistir. Sigortalinin ürünlerinin kötü niyetli olarak veya yanlislikla bozulmasi sebebi ile olusan kayiplarini karsilar. Teminat ürünün geri toplanmasi için gerekli olan genis bir yelpazeye yayilmis masraflari ve ilgili is durmasi masraflarini, eski haline getirme masraflari ile danismanlik masraflarini karsilar. Sagladigimiz teminatlarin temel içerigi söyledir: Kazaen bozulma : Sigortali ürünün üretimi, hazirlanmasi, paketlenmesi veya dagitimi sirasinda meydana gelen kazaen veya kasitsiz kirlenme, bozulma, etiket hatalari Kötü niyetle tahrifat : Sigortali ürünün amaçlanan kullanimina veya tüketimine uymayacak veya tehlikeli olacak sekilde veya halkta böyle bir intiba yaratmak üzere sigortalinin bir çalisani tarafindan olsun veya olmasin üründe meydana gelen her türlü gerçek iddiaya göre veya tehditle, kasitli, kötü niyetli degisiklik veya kirlenme Santaj : Fidye parasi talep etmek amaciyla sigortaliya bildirilmis kötü niyetle tahrifat isleme konusunda her türlü tehdit Ürün Geri Çagirma Sigortasi Yukarida sayilanlar disinda kalan nihai - ara ürün üreticileri, tüketim ticari ve endüstriyel ürünlerin ithalatçilari ürünün bedeni veya maddi zarara yol açmasi veya yol açma tehlikesinin bulunmasi halinde bu ürünlerin geri toplanmasi için yapilacak masraflari karsilar. Sagladigimiz teminatlarin temel içerigi söyledir: Is durmasi Geri çagirma masraflari Yerine koyma masraflari Rehabilitasyon masraflari Danismanlik masraflari Ürünün yok edilme masraflari (alt limitle) AIG nin avantajlari Poliçelerimiz, AIG nin dünyanin hemen her ülkesinde faaliyet göstermesi, en büyük sigorta sirketi olmasi, finansal gücü, yüksek derecelendirme notu sayesinde uluslar arasi platformda öncelikli olarak kabul görmektedir. Tüm dünyaya yayilmis genis hizmet agi sayesinde tazminata konu olacak olayin yeri, niteligi, miktari ve zamani ne olursa olsun, aninda ve yerinde, uzman kisilerce müdahale edilerek, Sigortali nin olayin kendi ülkesi disinda meydana gelmis olmasi sebebi ile karsilasabilecegi güçlükleri hiç yasamamasi saglanir. AIG, ABD ve Kanada da dahil, hasar hangi ülkede olursa olsun, o ülkenin yerel mahkemelerinin kararlari sonucu çikacak tazminati ödemeyi kabul eder, yapilan mahkeme masraflarini karsilar. AIG, 130 u askin ülkede bulunan ofisleri sayesinde, Sigortalinin dogrudan ve dolayli olarak ihracat yaptigi ülkelerde, ilgili ülke kanunlarinin gerektirdigi yerel poliçenin düzenlenmesini saglar. Yiyecek-içecek Tekstil ÝÞVEREN SORUMLULUK Kapsam SSK ya tabi olarak çalýþan kiþilerin bir iþ kazasý neticesi oluþabilecek yaranma sonucu tedavi giderleri ve sürekli sakatlýk veya vefat durumunda bilirkiþi hesabýna göre ortaya çýkan tazminatýn, Sigortalýnýn kusuru ölçüsünde sigorta þirketi tarafýndan giderilmesidir. Bu teminatlara ek olarak sigortalý isterse manevi tazminatlarý, çalýþanlarýn görev amacý ile seyahatleri sýrasýnda baþlarýna gelebilecek kazalarý, Türkiye dýþýna iþ seyahati için gönderilmeleri sýrasýnda uðrayabilecekleri kazalarý, þirket tarafýndan saðlanan bir taþýt ile iþe gidiþ geliþ sýrasýnda uðrayabilecekleri kazalarý da teminat altýna alýr. AIG nin avantajlarý Sorumluluk Poliçelerimiz, AIG nin dünyanýn hemen her ülkesinde faaliyet göstermesi, en büyük sigorta þirketi olmasý, finansal gücü, yüksek derecelendirme notu sayesinde uluslar arasý platformda öncelikli olarak kabul görmektedir. Tek bir olayda 50,000,000 Amerikan Dolarý na kadar tazminat ödeme gücü vardýr. Tüm dünyaya yayýlmýþ geniþ hizmet aðý sayesinde tazminata konu olacak olayýn yeri, niteliði, miktarý ve zamaný ne olursa olsun, anýnda ve yerinde, uzman kiþilerce müdahale edilerek, Sigortalý nýn olayýn kendi ülkesi dýþýnda meydana gelmiþ olmasý sebebi ile karþýlaþabileceði güçlükleri hiç yaþamamasý saðlanýr. Günümüzde özellikle Amerika Birleþik Devletleri ve Kanada gibi ülkelerde tazminat talepleri çok yüksek miktarlarda olmaktadýr. AIG,

19 ABD ve Kanada da dahil, hasar hangi ülkede olursa olsun, o ülkenin yerel mahkemelerinin kararlarý sonucu çýkacak tazminatý ödemeyi kabul eder, yapýlan mahkeme masraflarýný karþýlar. AIG, 130 u aþkýn ülkede bulunan ofisleri sayesinde, Sigortalýnýn taahhütlük hizmetleri vs. sebepler ile faaliyet gösterdiði ülkelerde, ilgili ülke kanunlarýnýn gerektirdiði yerel poliçelerin düzenlenmesini saðlar. Müþteri Profili Küçük, orta, büyük ölçekli iþletmeler, Endüstriyel ve ticari kuruluþlar Oteller Ýnþaat Sanayii Ýhracatçýlar Güç sistemleri Yurtdýþýnda taahhütlük hizmeti veren Türk Giriþimciler makine üretimi metal ve metal ürünleri üretimi Eletrik ve elektronik ürün üreticileri Plastik üreticileri Tekstil üreticileri Otomotif yan sanayi Bilgi teknolojileri Ýletiþim hizmetleri Yiyecek ve içecek üreticileri Danýþmanlýk firmalarý Temizlik firmalarý ASANSÖR SORUMLULUK Kapsam Bu sigorta, otel, iþ merkezi hastane, alýþveriþ merkezleri baþta olmak üzere her türlü iþyerlerinde bulunan asansör ve yürüyen merdivenlerin kullanýmý sýrasýnda üçüncü þahýslarýn uðrayabileceði bir kazadan öncelikle o iþyerinin iþleteni sorumludur. Bu tür kazalar sonucu oluþan bedeni ve maddi zararlar ile ilgili Sigortalýya (asansörün bulunduðu binanýn iþletmesinden sorumlu þirket) sorumluluðu ölçüsünde ödemekle yükümlü olacaðý tazminatlar Asansör Sorumluluk Sigortasý ile temin edilir. AIG nin avantajlarý AIG güvencesi Hýzlý hasar ödeme Müþteri Profili Oteller Alýþveriþ merkezleri Ýþ hanlarý Ýþ merkezleri Hastaneler Apartmanlar ÝHTÝYARÝ ARAÇ MALÝ SORUMLULUK Kapsam Zorunlu Trafik Mali Mesuliyet poliçesi ile teminat altýna alýnan riskleri, bu sigortanýn limitlerinin bitmesi durumunda, asan kisim için öder. Bu sigorta, Sigortali aracin yol açtigi kazalarda üçüncü sahislarin ugrayabilecegi bedeni ve madddi zararlari ayirimsiz olarak poliçde yazili limitlere kadar Sigortalinin sorumlulugu ölçüsünde tazmin eder. AIG nin avantajlari AIG güvencesi Hizli hasar ödeme Karayollarinda seyahat ruhsati bulunan her türlü kara nakil vasitasi sahipleri ve/veya isletenleri

20 FÝLO KASKO Kapsam Þirketin iþletme faaliyetleri ile ilgili kullanýlmak üzere gerek sahibi olduðu, gerekse uzun süreli kiralama yolu ile iþletmekte olduðu çekici, römork, kamyon, kamyonet türü kara taþýtlarýnýn oluþturduðu araç filolarýný çarpma, çarpýlma, hýrsýzlýk, yanma baþta olmak üzere uðrayacaklarý zararlara karþý teminat altýna alýnmasý AIG nin avantajlarý AIG güvencesi Hýzlý hasar ödeme Müþteri Profili En az 10 araçtan oluþan ticari filolar ÇEVRE KÝRLÝLÝÐÝ SORUMLULUK Kapsam Sigortalýnýn faaliyetlerine bagli olarak, sigorta mahallinin içinde veya disinda, sigorta süresinin baslamasindan sonra olusan ve sigorta süresinin içinde ortaya çikan, veya sigorta süresinin baslamasindan önce olusan fakat sigorta süresinin içinde ortaya çikan çevre kirlenmesinin yarattigi bedeni ve maddi zararlar ile kirlenmeyi ortadan kaldirmak, önlemek, en aza indirmek için yapilan temizleme vs. masraflarin karsilanmasi için yapilan sigorta türüdür. AIG nin avantajlari AIG güvencesi Hizli hasar ödeme Akaryakit dolum tesisleri Akaryakit depolama tesisleri Rafineriler Kimyasal madde üreticileri Hastaneler Oteller Çöp atik tesisleri PAKET SÝGORTALAR a- Apartman Sorumluluk Kapsam Kat mülkiyeti kanununa göre apartman, site gibi birden fazla baðýmsýz alanýn tek bir çatý altýnda bulunduðu konutlarýn ortak kullaným alanlarýnda meydana gelebilecek bir kaza neticesi üçüncü þahýslarýn zarar görmesi halinde bu zarardan apartman yönetimi sorumlu olacaktýr. AIG nin avantajlarý AIG güvencesi Hýzlý hasar ödeme Müþteri Profili Apartmanlar Siteler Rezidanslar b- Gýda Zehirlenmesi Kapsam Yiyecek-içecek iþi yapan küçük, orta veya büyük ölçekli her türlü iþletme, hergün hizmet verdikleri müþterilerinin yedikleri gýdadan zehirlenmesi durumunda oluþan tedavi giderlerini ve diðer bedeni zararlarý karþýlamakla yükümlüdür. Hergün binlerce kiþiye yemek hizmeti veren yemek þirketleri kadar, bir büfe de ayný günde yüzlerce kiþinin zehirlenmesine yol açacak bir tehlike ile karþý karþýyadýr. Bu tehlike, saðlýk için gerekli tüm koþullarý saðlamakla birlikte, saklama koþullarý, son kullanma tarihininin gözden kaçýrýlmasý, ihmal veya yanlýþlýkla hatalý bir maddenin yiyeceðe karýþmýþ olmasý ile ortaya çýkabilir. AIG nin avantajlarý AIG güvencesi Hýzlý hasar ödeme Müþteri Profili Yemek fabrikalarý Restoranlar Büfeler Okul kantinleri Pastaneler Kuru yemiþçiler

SÝZE & SEVDÝKLERÝNÝZE ÖZEL

SÝZE & SEVDÝKLERÝNÝZE ÖZEL SÝZE & SEVDÝKLERÝNÝZE ÖZEL FERDÝ KAZA Ferdi Kaza Sigortasý, sigortalýnýn sigorta süresi içinde isyerinde veya özel hayatinda, özel ve mesleki faaliyetleri geregi yapacagi seyahatler sirasinda meydana gelebilecek

Detaylı

ÝÞÝNÝZE & ÝÞYERÝNÝZE ÖZEL

ÝÞÝNÝZE & ÝÞYERÝNÝZE ÖZEL ÝÞÝNÝZE & ÝÞYERÝNÝZE ÖZEL VIP TÝCARÝ GÜVENCE PAKETÝ VIP Ticari Güvence Paket Sigortasý yang n sigortalar taraf ndan tam kagir ve veya çelik konstrüksiyon yap tarz ndaki isyerleri için bina ve/veya muhteviyat

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak KONUT POLİÇESİ Ana Teminatlar : Yangın, Yıldırım, İnfilak Ek Teminatlar: Dahili Su Sel / Su Baskını Fırtına Yer Kayması Kara, Hava, Deniz Taşıtları Çarpması Kar Ağırlığı Hırsızlık Enkaz Kaldırma Duman

Detaylı

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası İşveren Mali Mesuliyet Sigortası 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Taşınan Para Sigortası Emniyeti Suistimal Sigortası

Detaylı

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları (subay, astsubay, istisnai memur, sivil memur, jandarma uzman, uzman erbaş, işçi ve bunların emeklileri)

Detaylı

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI KAZA SONUCU KAN PARASI OLARAK ADLANDIRILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ SINIRSIZ teminat verilebilir. BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Birleşik Kasko Sigortası Genişletilmiş

Detaylı

EV SİGORTASI AİG SİGORTA

EV SİGORTASI AİG SİGORTA EV SİGORTASI AİG SİGORTA AIG SİGORTA EV SİGORTASI TEMİNATLAR Yangın, Yıldırım, İnfilak Konut Ek Teminatları (Dahili Su, Duman, Fırtına, Yer Kayması, Kara Taşıtları Çarpması, Hava Taşıtları Çarpması, Kar

Detaylı

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLAR / LİMİTLER / ÖDENECEK PRİM : 77.7-TL Kaza sonucu Vefat Kaza sonucu Sürekli Sakatlık Tedavi Masrafları Çocuğun Eğitim Güvencesi Hukuksal Koruma Kapkaç 50.000 TL 50.000

Detaylı

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

İŞYERİ ASİSTANS HİZMETİ

İŞYERİ ASİSTANS HİZMETİ Kobi Paket Sigorta Poliçesi Kobi Paket Sigorta Poliçesi, betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş bulunan binanız ve bu bina içerisindeki kıymetlerinizin uğrayabileceği zararları Başak Groupama Sigorta

Detaylı

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Ofisim sigortası Elektronik cihaz hasarım oldu ama o cihaz poliçe de yazılmamış diye hasarımı alamadım. Evet eskiden böyle şeyler oluyordu. Ama şimdi Ofisler için ideal bir sigorta

Detaylı

Eczane sigortası teminatları

Eczane sigortası teminatları Eczane sigortası Eczane sigortası teminatları Yangın, Yıldırım, İnfilak Sel veya Su Baskını Dahili Su Fırtına Kara Taşıtları Çarpması Hava Taşıtları Çarpması Yer Kayması Duman Kar Ağırlığı Kira Kaybı Alternatif

Detaylı

Anadolu sigorta konut sigortası

Anadolu sigorta konut sigortası Anadolu sigorta konut sigortası ANADOLU SİGORTA KONUT SİGORTASI Kira kaybı Yangın, yıldırım, infilak Yer kayması Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar Deprem Enkaz kaldırma masrafları

Detaylı

Ana Teminatlar. Çalınması ve Hırsızlık girişimi. Aracın çarpması veya çarpışması. Park halindeki hasarları. Yanması.

Ana Teminatlar. Çalınması ve Hırsızlık girişimi. Aracın çarpması veya çarpışması. Park halindeki hasarları. Yanması. KASKO SİGORTASI Ana Teminatlar Aracın çarpması veya çarpışması Çalınması ve Hırsızlık girişimi Yanması Park halindeki hasarları 3.Şahıslara gelebilecek zararların karşılanması Araçta yolculuk edenler ve

Detaylı

Turistik İşletme Sigortası

Turistik İşletme Sigortası Turistik İşletme Sigortası Türkiye artık bir tatil cenneti olarak adlandırılıyor. Turistleri en iyi koşullarda ağırlamak gerçek bir profesyonellik gerektiriyor. Tabii, değeri milyarlarla ölçülen turistik

Detaylı

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI Hususi ve Kamyonet Kullanım Tarzları İçin Geçerli Yardım Hizmeti Özel Şartları A)Yardım Hizmeti Özel Şartları A. 1. Lehtar /lar Sigorta poliçesinde

Detaylı

ARTI KONUT SİGORTASI

ARTI KONUT SİGORTASI ARTI KONUT SİGORTASI Ürün Tanımı Konut Paket Sigortası; NEDİR? Tek poliçeyle bina,eşya ve konutta yaşayan bireyleri güvence altına alan, geniş kapsamlı bir paket sigorta uygulamasıdır. STANDART TEMİNATLAR

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta Türleri Zarar Sigortaları a. Mal Sigortaları b. Sorumluluk Sigortaları Can Sigortaları a. Hayat Sigortası b. Kaza Sigortası c. Hastalık ve Sağlık Hastalık ve Sağlık

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

Başa Dön KONUT SİGORTASI

Başa Dön KONUT SİGORTASI Başa Dön KONUT SİGORTASI İçerik Yangın Branşı Konut Sigortası Ana ve Ek teminatlar Asistans Teminat Limitleri ve Muafiyetler İstisnalar Ürünler Sıkça sorulan Sorular Satın almak için 4 Neden Yangın Branşının

Detaylı

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD)

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) YAT SİGORTALARI SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) Teminat Sigorta Bedeli/ Teminat Limiti Yıllık Max. Tem. Limiti Tenzili Muafiyet Yat 5.000.000 % 0,5 özel % 1 ticari 3.Ş.M.M. 1.250.000/5.000.000

Detaylı

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ferdi Kaza Sigortası Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ölüm Teminatı Poliçe ile temin edilen bir kaza

Detaylı

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve TİCARİ PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

EUREKO KASKO PLUS SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

EUREKO KASKO PLUS SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU EUREKO KASKO PLUS SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, gerek yapılacak sigorta sözleşmesinin müzakeresi

Detaylı

Bilgi içindir esas olan poliçeniz ve hukuki ayrılmaz ekleridir.

Bilgi içindir esas olan poliçeniz ve hukuki ayrılmaz ekleridir. Ev sigortası Yangın, yıldırım, infilak Hırsızlık Sel / su baskını Deprem Dahili su hasarları Fırtına Kar ağırlığı Hava taşıtları çarpması Kara taşıtları çarpması Yer kayması Duman Grev, lokavt, kargaşalık,

Detaylı

460 ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI. Ürün Yönetim Müdürlüğü

460 ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI. Ürün Yönetim Müdürlüğü 460 ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI Ürün Tanımı Artı Ferdi Kaza Sigortası; NEDİR? Gerçekleşebilecek bir kaza halinde, sigortalının seçmiş olduğu limitler dahilinde Vefat ve Sürekli Sakatlık risklerini bir yıl

Detaylı

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU İki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta tarafından belirlenmiş anlaşmalı kurum listesinde yer alan

Detaylı

NAKLİYAT SİGORTALARI

NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI 1) Emtea ve Kıymet Sigortaları 2) Tekne Sigortaları Ticari Tekne Sigortaları Tekne İnşaat Sigortaları Yat Sigortaları 3) Sorumluluk Sigortaları Denizcilik Sektöründeki

Detaylı

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA 1. Motorlu bir aracın işletilmesi için yaptırılacak zorunlu sigorta hangisidir? a) Mali sorumluluk sigortası b) Kasko sigortası c) Yangın sigortası d) Hayat sigortası 2.

Detaylı

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Kat mülkiyeti kanununu önemseyen her yöneticinin bütçe ayırması gereken bir poliçe Ortak alanları olan tüm siteler ve hasar sorumluluğu almak istemeyen objektif

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yatırım ve Sigorta Hizmetleri www.hsbc.com.tr 444 0 424

Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yatırım ve Sigorta Hizmetleri www.hsbc.com.tr 444 0 424 Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yatırım ve Sigorta Hizmetleri www.hsbc.com.tr 444 0 424 HSBC Bank A.Ş. Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 128 Şişli 34394/İstanbul T. (0212) 376 40 00 F. (0212) 267

Detaylı

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Ferdi Kaza sigortası, Sigortalının sigorta süresi içerisinde kaza sonucu; kalıcı sakatlık, ölüm ve yaralanma durumunda, geleceklerini poliçe üzerinde

Detaylı

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; 2. Teminatı veren sigortacının; B. UYARILAR

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; 2. Teminatı veren sigortacının; B. UYARILAR YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin hususlarda

Detaylı

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı Page 1 of 8 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2013/16424 KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı SON BAŞVURU TARİHİ : 06 Ağustos 2013 Salı Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU 410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

NOT: TİCARİ RİZİKOLARDA yukarıdaki belgelere ek olarak;

NOT: TİCARİ RİZİKOLARDA yukarıdaki belgelere ek olarak; SİVİL - TİCARİ RİZİKOLAR YANGIN HASARLARINDA İtfaiye raporu (Onaylı). İtfaiye müdahale etmemişse detaylı beyan, Yangın Polis veya Jandarmaya bildirilmişse tanzim ettikleri başvuru ve görgü tespit tutanakları

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8 XIV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII ÖZET...XI ABSTRACT...XII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

Detaylı

MERDAN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

MERDAN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. MERDAN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. "KEŞKE YAPTIRSAYDIM" DEĞİL "İYİ Kİ YAPTIRMIŞIM!" DEYİN AIG SİGORTA A.Ş. nin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler için hazırlamış olduğu

Detaylı

INSAAT ve MONTAJ ALL RISK SIGORTALARI

INSAAT ve MONTAJ ALL RISK SIGORTALARI INSAAT ve MONTAJ ALL RISK SIGORTALARI 2008 GÜNDEM & Mclennan Grup Şirketleri ve Kaynakları Türkiye İnşaat-Montaj Sigortası Tanımı Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışı Kalan Haller Mutlak İstisnalar Muafiyetler

Detaylı

özgür mutlu olun güçlü olun güven neşeli özgür olun güvende olun mutlu olun huzurlu mutlu güç sağlıklı olun başarılı mutlu olun güvende olun

özgür mutlu olun güçlü olun güven neşeli özgür olun güvende olun mutlu olun huzurlu mutlu güç sağlıklı olun başarılı mutlu olun güvende olun lü ol birleşmesi sonucu oluşmuştur. etmektedir. biridir. Yirmi yılı aşkın deneyimle, 30.000 adet kurumsal ve bireysel müşterisinin lü ihtiyacı olan en uygun sigorta teminatını, en uygun fiyatlarla sunmaya

Detaylı

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081 Page 1 of 7 FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FUTBOLCU / TEKNİK ADAM / HAKEM FERDİ poliçeleri yenilenecektir. Poliçe hali hazırda Ankara Sigorta da bulunmakta olup,

Detaylı

ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI

ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI Ürün Tanımı Artı Ferdi Kaza Sigortası; NEDİR? Gerçekleşebilecek bir kaza halinde, sigortalının seçmiş olduğu limitler dahilinde Vefat ve Sürekli Sakatlık risklerini bir yıl süreyle

Detaylı

www.hyundai.com.tr 0216 571 63 01 MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI YOL YARDIM 0212 233 32 62

www.hyundai.com.tr 0216 571 63 01 MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI YOL YARDIM 0212 233 32 62 www.hyundai.com.tr facebook.com/hyundaiturkiye twitter.com/hyundaiturkiye instagram.com/hyundaitr 0216 571 63 01 MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI YOL YARDIM 0212 233 32 62 Hyundai nizi ve sizi yolda bırakmayan tek

Detaylı

Ödenecek tazminat, genel şartlarda belirlenen oranlar dahilinde hesaplanır.

Ödenecek tazminat, genel şartlarda belirlenen oranlar dahilinde hesaplanır. Ferdi Kaza Sigortası Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ölüm teminatı Poliçe ile temin edilen bir kaza

Detaylı

İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI

İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI Genel Özellikler İşyerim Güvende Sigortası, işyeri sahibi veya kiracı olarak sigortalının bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan işyeri paket

Detaylı

C) TAZMİNAT SİGORTALARI ca) Kara Taşıtları Kasko cb) Hırsızlık cc) Cam Kırılması cd) Uçak-Helikopter Gövde (Tekne)

C) TAZMİNAT SİGORTALARI ca) Kara Taşıtları Kasko cb) Hırsızlık cc) Cam Kırılması cd) Uçak-Helikopter Gövde (Tekne) ZORUNLU SİGORTALAR aa) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ab) Yeşilkart ac) Otobüs Zorunlu Koltuk ad) Tehlikeli Maddeler Sorumluluk ae) Tüp gaz Sorumluluk af) Maden Çalışanları

Detaylı

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI Page 1 of 10 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/17970 KONU : FERDİ ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 Ağustos 2014 Çarşamba FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Neden Sağlık Sigortası?

Neden Sağlık Sigortası? Neden Sağlık Sigortası? Olası sağlık sorunlarına çağdaş ve kapsamlı çözümler getirir Kişiler, diledikleri doktor veya sağlık kurumunu seçmek özgürlüğüne sahiptir. Kişiler, sağlık sigorta primlerini vergiden

Detaylı

Pantaenius Yat Sigortası

Pantaenius Yat Sigortası Pantaenius Yat Sigortası İçindekiler Sayfa 1: Pantaenius kimdir? Sayfa 2: Merkezimiz nerededir? Sayfa 3: Pantaenius, güvenlik garantisi Sayfa 4: Tazminat Talepleri Sayfa 5: Tazminat Talebi fotoğrafları

Detaylı

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý...

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý... ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SORUMLULUK KAVRAMI, SORUMLULUK SÝGORTLARI, NAKLÝYAT BRANÞINDA TAÞIYICININ MALÝ SORUMLULUÐU SÝGORTALARI VE ULUSLARARASI KARAYOLU TAÞIMACILIÐI 1.1. Sorumluluk Kavramý, Sorumluluk

Detaylı

Yangın Sigortasına Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife Cuma, 15 Ekim :38

Yangın Sigortasına Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife Cuma, 15 Ekim :38 I- SİVİL RİZİKOLAR Sivil rizikolarda yangın sigortasına deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının eklenmesi halinde, binanın yapı tarzına ve yer aldığı deprem bölgesine göre, aşağıda Tarife Tablosu-1 de

Detaylı

MAPFRE GENEL SİGORTA Konutlar İçin Çağdaş Güvence Sigortası" poliçesi alan tüm sigortalılarına ev yardım hizmeti sunuyor.

MAPFRE GENEL SİGORTA Konutlar İçin Çağdaş Güvence Sigortası poliçesi alan tüm sigortalılarına ev yardım hizmeti sunuyor. MAPFRE GENEL SİGORTA Konutlar İçin Çağdaş Güvence Sigortası" poliçesi alan tüm sigortalılarına ev yardım hizmeti sunuyor. Tesisat Müşteriye ait konut içindeki sıhhi tesisat direkt konuta ait su vanasından

Detaylı

1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek (web

1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek (web BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

KARA TASITLARI PAKET KASKO SIGORTASI BILGILENDIRME FORMU

KARA TASITLARI PAKET KASKO SIGORTASI BILGILENDIRME FORMU İki nüsha ve 7 sayfa olarak düzenlenmiş olan bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi

Detaylı

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları A -Sigortanın Kapsamı A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 Soru-1: Sosyal Güvenlik Kurumu altında sağlık güvencesi olan ve ayrıca AA Sigorta şirketinden 04.05.2015 başlangıç tarihli sağlık sigortası yaptıran Ali Bey, 10.05.2015

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

Aşağıdaki maddeler teminat dışıdır: - İşyeri içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve

Aşağıdaki maddeler teminat dışıdır: - İşyeri içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve MAPFRE GENEL SİGORTA, Süper Kobim Sigorta Poliçesi alan tüm sigortalılara İŞYERİ YARDIM hizmeti sunuyor. Süper Kobim İşyeri Yardım hizmetinden 0 (212) 368 65 26'yı arayarak 365 Gün 24 Saat faydalanabilirsiniz

Detaylı

2015 YILI NAKLİYAT, YANGIN VE KAZA SİGORTALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2015 YILI NAKLİYAT, YANGIN VE KAZA SİGORTALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2015 YILI NAKLİYAT, YANGIN VE KAZA SİGORTALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAMENİN KAPSAMI : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve Müesseselerine ait bulunan menkul ve gayri menkullerin Nakliyat, Yangın

Detaylı

Araç Teminatları. Aracın çekilmesi ve kurtarılması

Araç Teminatları. Aracın çekilmesi ve kurtarılması Araç Teminatları Aracın çekilmesi, kurtarılması, oto kapı kilit, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetleri Daimi İkametgah'tan 0 km den itibaren, geri kalan diğer hizmetler

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

MOTO KASKO BİLGİLENDİRME FORMU. A- SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER (İlgili alanlar acente tarafından doldurulacaktır.) B- UYARILAR C- GENEL BİLGİLER

MOTO KASKO BİLGİLENDİRME FORMU. A- SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER (İlgili alanlar acente tarafından doldurulacaktır.) B- UYARILAR C- GENEL BİLGİLER MOTO KASKO BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE KLOZLARI

FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE KLOZLARI FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE KLOZLARI FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLARI ÖLÜM SÜREKLİ SAKATLIK TEDAVİ MASRAFLARI GÜNDELİK TAZMİNAT ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MALİ SORUMLULUK TEMİNATI EVCİL HAYVANLARIN

Detaylı

Motorsiklet kasko yardım Araç Teminatları

Motorsiklet kasko yardım Araç Teminatları Motorsiklet kasko yardım Araç Teminatları Şirket aracın çekilmesi, kurtarılması, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetlerini Daimi İkametgah tan 0 km'den itibaren, geri

Detaylı

2016 YILI BİRİM FİYAT TEKLİF LİSTESİ

2016 YILI BİRİM FİYAT TEKLİF LİSTESİ SİGOTALI ADI : ETİ MADEN İŞLETMELEİ GENEL MÜDÜLÜĞÜ BİNALA SİGOTA BEDELİ BÜT PİM BİNA YANGIN 12.897.257,01 DEPEM (Merkez) 7.149.488,24 DEPEM (İSTANBUL BİNALAI) 1.811.437,42 DEPEM (İZMİ AMBA BİNALAI) 1.550.635,08

Detaylı

Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.

Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir. Kasko poliçesinde araç bedeli enflasyona karşı nasıl korunmaktadır? Piyasa rayici ile sınırlı kalmak şartıyla, bir yıl içerisinde belirlenen bir enflasyon oranında sigorta bedelinin artışını teminat altına

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

İşyeri Paket Sigorta Poliçesi

İşyeri Paket Sigorta Poliçesi İşyeri Paket Sigorta Poliçesi Teminat Kapsamı Yangın Sigortaları Genel Şartları ve klozları esaslarınca; aksi kararlaştırılmadıkça bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır: Yangın, Yıldırım, İnfilak

Detaylı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Hazine Müsteşarlığından A SİGORTA KAPSAMI A.1 Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız

Detaylı

TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Özel Amaçlı Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU

TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Özel Amaçlı Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Özel Amaçlı Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası İşini Ciddiye Alıyoruz Tenezzüh teknesi sahipleri, işletenleri ve operatörlerine

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI Bu özel sartlar, poliçe üzerinde açıkça teminat altına alınmış olması şartıyla ve Borç Ödeme Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak uygulanır. 1. Sigorta Teminatının

Detaylı

SCHENGEN SEYAHAT VİZE SİGORTASI

SCHENGEN SEYAHAT VİZE SİGORTASI Travel Guard Seyahat Sigortası poliçesi, seyahatin başlangıç noktasında sigorta düzenleme lisans ve yetkisine sahip olan American International Group bünyesindeki sigorta şirketi tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

Her Eve Lazım Ferdi Kaza Sigortası

Her Eve Lazım Ferdi Kaza Sigortası Her Eve Lazım Ferdi Kaza Sigortası Her Eve Lazım Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Sigortalıyı kazalara karşı koruma altına alırken aynı zamanda Cigna Finans Ayrıcalıklar Kulübü üyesi yaparak geleneksel Türk

Detaylı

MAKİNE KIRILMASI İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR Cumartesi, 10 Ağustos 2013 10:01

MAKİNE KIRILMASI İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR Cumartesi, 10 Ağustos 2013 10:01 MAKİNE KIRILMASI SİGORTASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR Genel şartlarda detaylı açıklama ve bilgilendirmeler yapılmasına karşılık,basit ve kısa olarak tanımı şöyledir. İşletmelerde bulunan makine

Detaylı

Başa Dön ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK)

Başa Dön ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK) Başa Dön ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK) İçerik Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Kapsam Kapsam Dışında Kalan Binalar Teminat Dışında Kalan Haller Maliyet Sıkça Sorulan Sorular Sigorta Kapsamı Zorunlu Deprem

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE SİGORTA

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE SİGORTA GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE SİGORTA İçindekiler ; 1. GES sigortaları 2. Nakliyat Sigortaları 3. Emtea Sigortaları 4. Emtea sigorta türleri 5. Nakliyat emtea poliçe türleri 6. Kaşılaşabilecek hasar türleri

Detaylı

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu I. Genel Bilgiler 1. İşverenin (Sigortalı) Tam Ünvanı 2. İşverenin (Sigortalı) Adresi Telefon : İnternet adresi : e-mail: 3. Müteahhidin (Sigorta Ettiren) Adı,

Detaylı

İçerik. Ürün Sorumluluk Sigortası. Ürün Geri Çağırma (Kriz Yönetimi) Sigortası

İçerik. Ürün Sorumluluk Sigortası. Ürün Geri Çağırma (Kriz Yönetimi) Sigortası İçerik Ürün Sorumluluk Sigortası Ürün Geri Çağırma (Kriz Yönetimi) Sigortası 1 ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI 2 ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI Sigortalının ürettiği malların/ürünlerin kullanılması esnasında 3.şahısların

Detaylı

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi Sigortacılık & Aktüerya Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi ERGO slide master 2010 Gündem Sigorta Aktüerya Sigorta Ne Demek? Sigorta: Sigorta, aynı türden tehlikeyle

Detaylı

Sağlıklı Konut "+" Poliçesi

Sağlıklı Konut + Poliçesi Sağlıklı Konut "+" Poliçesi Hem sigortalı için, hem aile bireyleri için büyük güvence HDI SİGORTA A.Ş. Türkiye'nin her yerinde seçkin acenteleriyle olabilecek tüm risklere karşı evinizi, eşyalarınızı güvence

Detaylı

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/6 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan

Detaylı

Mali Müşavirlerimize özel avantajlar sunuyoruz

Mali Müşavirlerimize özel avantajlar sunuyoruz Mali Müşavirlerimize Özel Teklifler 1-28 Şubat 2017 Mali Müşavirlerimize özel avantajlar sunuyoruz Tüm vadelerde faiz oranı % 0,99 üst limiti 20.000 TL İhtiyaç Kredisi sunulacaktır. Üyelere tesis edilen

Detaylı

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI Kimler Sigorta Kapsamına Alınabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler. Bu

Detaylı

Avukat sorumluluk sigortası nedir?

Avukat sorumluluk sigortası nedir? Avukat sorumluluk sigortası nedir? Sigortalı nın Mesleki Hizmetleri nelerdir? Avukatlık Kanunu uyarınca yasal merciler önünde yürütülen bilirkişilik ve benzeri görevler... Görev Aksatma Hata Yanlış, Hatalı,

Detaylı

Koşullar; Vefat 100.000. Sürekli Sakatlık 100.000. Tedavi Masrafları 10.000. Yaklaşık Toplam Kişi Sayısı 14.283 SİGORTA KAPSAMI

Koşullar; Vefat 100.000. Sürekli Sakatlık 100.000. Tedavi Masrafları 10.000. Yaklaşık Toplam Kişi Sayısı 14.283 SİGORTA KAPSAMI Ünitesi : Satın Alma Müdürlüğü Sayı : 2011/17113 Konu : Ferdi Kaza Sigortası Son Başvuru Tarihi: 10 Ağustos 2011 Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FERDİ KAZA SİGORTASI poliçeleri

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 1. Amaç ve Kapsam DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER 1. TARAFLAR 2. SÖZLEŞME KONUSU 3. SÖZLEŞME KAPSAMI 4. SÖZLEŞMENĐN AMACI 5. SÖZLEŞMENĐN SÜRESĐ 6. BAKIM KOŞULLARI 7. SERVĐS ALICININ SORUMLULUKLARI 8. SÖZLEŞME

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003 A. SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi

Detaylı