Sizlere sunduðumuz ürünümüz ile aracýnýzý güvence altýna aldýðýnýzda özel teminatlar ve avantajlara sahip olma ayrýcalýðýný yaþayacaksýnýz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sizlere sunduðumuz ürünümüz ile aracýnýzý güvence altýna aldýðýnýzda özel teminatlar ve avantajlara sahip olma ayrýcalýðýný yaþayacaksýnýz."

Transkript

1 ARACINIZA ÖZEL KASKO AIG Paket Kasko Sigortasý Sizlere sunduðumuz ürünümüz ile aracýnýzý güvence altýna aldýðýnýzda özel teminatlar ve avantajlara sahip olma ayrýcalýðýný yaþayacaksýnýz. Teminatlar AIG ile Paket Kasko Sigorta Poliçesinin kapsama aldýðý teminatlar ; Çarpma, Çarpýlma, Devrilme, Yanma, Çalýnma Kaza sonucu oluþabilecek hasarlar Grev, Lokavt, Krgaþalýk, Halk Hareketleri ve Terör nedeniyle oluþan zararlar Deprem, yanardað püskürmesi sonucu oluþan zararlar Sel ve su basmasý sonucu oluþan zararlar Sigara ve benzeri maddelerin temasý sonucu oluþan yangýn dýþýndaki zararlar Ýhtiyari Mali Mesuliyet Teminatý ile, Aracýnýzla, diðer kiþilere verebileceðiniz can ve mal zararlarýnýn, Trafik Sigortasý nýn teminat limitleri üstünde kalan kýsmý güvence altýna alýnmaktadýr Ferdi Kaza Koltuk Sigortasý ile, Sizin ve araç içerisinde bulunabilecek olan yolcularýn, araç gerek hareket halinde iken, gerekse aracýn bakýmý yapýlýrken veya araca inilip binilirken, meydana gelebilecek bir kaza neticesinde Yaþam Kaybý ve Sürekli Sakatlýk giderlerini temin eder. Med-line acil yardým hizmeti : Teminat Kapsamý: Sigortalý araçta bulunanlarýn tamamý, araç dýþýnda ise yalnýzca poliçe sahibine aþaðýda tanýmý yapýlan tüm acil durumlarda Med- Line tarafýndan týbbi danýþmanlýk ve acil hizmet sunulmuþtur. Verilen hizmetler : Saðlýk Danýþmanlýðý(24 saat ücretsiz ve limitsiz): Acil olan veya olmayan durumlarda Med-Line alarm merkezindeki hekim tarafýndan sigortalýya karþýlaþtýklarý saðlýk problemi konusunda (0212) no lu telefon ile aydýnlatýcý bilgi verilir ve yapýlmasý gerekenler konusunda sigortalýya-ý yönlendirilir.alarm merkezi tarafýndan sigortalýya ilaç tavsiye edilmez ve reçete düzenlenmez. Acil Kara Ambulansý (24 saat ücretsiz ve limitsiz) : Ýstanbul,Ankara ve Ýzmir illeri içinde stand-by hizmet veren, full yoðun bakým donanýmlý, telsiz sistemli, uluslararasý standartta, doktor, anestezi teknisyeni ve sürücünün görev yaptýðý istasyon hastanelerde konuþlandýrýlmýþ araçtýr. Bu hizmet diðer illerde Med-Line ýn anlaþmalý kurumlarý tarafýndan verilecektir.acil kara ambulansý hizmeti, þehir belediyesi sýnýrlarý dahilinde geçerlidir. Acil Ýlaç ve Sarf Malzemesi (24 saat ücretsiz ve limitsiz) : Sigortalýya yapýlacak acil müdahalede kullanýlacak ilaç ve sarf malzemesidir. Medikal Bilgi Köprüsü (24 saat ücretsiz ve limitsiz) : Sigortalý ve hasta sahibinin ayný mekanda olmadýðý koþullarda, sigortalýnýn kliniði hasta sahibine ve varsa özel doktoruna alarm merkezi tarafýndan bildirilir. Bu sayede sigortalý, hasta sahibi ve doktoru arasýnda medikal bilgi köprüsü oluþturulur. Acil Doktor Hizmeti (24 saat ücretsiz ve limitsiz) : Kara ambulansý bulunmayan ve ulaþýlmasý uzun zaman gerektirecek noktalarda,hastaya ilk etapta hekim gönderilerek müdahalenin yapýlmasý ve/veya gerekli görülmesi halinde,müdahale için en yakýn donanýmlý saðlýk merkezine ulaþýmýný gerçekleþtirilmesi hizmetidir. Aig Asistans Hizmeti ile, Aracýn Çekilmesi, Lastik Deðiþimi, Çilingir Hizmeti, Kiþisel Hizmet yardýmý ve daha birçok avantajlý hizmete sahipsiniz. Hasar esnasýnda eskime payý düþülmemektedir. Anahtar Kaybý Zararlarýnýn Giderilmesi: Araç anahtarýnýzýn kaybolmasý ya da çalýnmasý nedeniyle anahtarýn yeniden kopyalanmasý, komple kilit deðiþimi poliçede belirtilen limitle teminat kapsamýna dahildir.

2 Sunulan Avantajlý Hizmetler Hasarin, Kasko Sigortasi Genel Sartlarina uymasi ve poliçe ödemelerinde aksaklik bulunmamasi halinde, evraklarin ve eksper raporunun tamamlanmasini takip eden 15 is günü içerinizde Hizli Hasar Ödeme Hizmeti. Aracin "0" km olarak yeni satin alinmasini müteakip, AIG Sigorta A.S de kasko sigortasi devam ederken, ilk alti (6) ay içerisinde tam ziya hasara ugramasi veya çalinmasi halinde, poliçe degerinin enflasyona göre eklenmis degerini asmamak üzere tazminat "0" km araç bedeli olarak tazmin edilecektir. (Hususi otolar için) Araç içerisinde bulunabilecek kisisel esyalar (cep telefonu ve nakit para hariç) yilda 2 kezle sinirli olmak üzere YTL ye kadar çalinma riskine karsi teminat altindadir. (Hususi otolar için) Kiralik Araç Hizmeti: Sigortali aracin hasar aninda yürüyemez halde olmasi ya da yürütülmesi hasarin artmasina sebebiyet verecekse AIG Asistans tarafindan veya AIG Asistans in onayi alinarak baska bir firmanin çekicisi ile araç, anlasmali servise çekilmis ve onarimi 24 saati asmasi halinde 5 güne kadar, yakit masraflari hariç, ücretsiz araç saglanmasi. (Hususi otolar için) Aig Asistans Çekici hizmetinde il dahilinde km sinirlamasi uygulanmamaktadir Is Kaybi Teminati : Paket Kasko Sigorta Poliçesi içerisinde vermekte oldugumuz Ferdi Kaza teminat kapsami içerisinde,bir isyerinde Bag-Kur veya SSK ya bagli olarak çalisan veya emekli olan Araç Sahibi için, istege bagli olarak " Is Kaybi Teminati" verilebilmektedir. Teminat Sartlari : Sahis adina kayitli olan hususi oto, kamyonet, kamyon ve minibüsler için verilebilmektedir. Tüzel müsteriler için bu teminat verilmemektedir. Istege bagli bir teminattir Is Kaybi Teminati, Poliçede belirtilmis olan Yasam Kaybi ve Sürekli Sakatlik teminatlarina bagli olarak otomatik olarak hesaplanmaktadir. Özel Hasarsizlik Korumasi : Hasarsizligin Bozulmadigi Haller : % 100 Rüculu hasarlarda, Yil içerisinde adet veya meblag sinirlamasi olmaksizin, hasarsizlik hakki kaybolmayacaktir. Cam Kirilmasi, ayna ve farkirilmasi hasarlarinda, Yil içerisinde adet veya meblag sinirlamasi olmaksizin hasarsizlik hakki kaybolmayacaktir. Yillik sigorta süresi içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere orjinal olmayan yani araca sonradan monte edilen Radyo Teybin çalinmasi halinde sigortalinin hasarsizlik hakki kaybolmayacaktir. AIG Anlasmali Tamirhanelerinin kullanilmasi durumunda 1 yillik poliçe süresince sadece 1 kasko hasari için hasarsizlik indirimi sadece 1 kademe geriye düsecektir. Bu uygulama tam ziya ve hirsizlik hasarlarinda geçerli degildir. Bu uygulamadan faydalanabilmek için poliçede adi geçen aracin herhangi bir hasari aninda mücbir sebebpler dolayisi ile zarar gören aracin anlasmali tamirhaneye götürülememesi durumunda sigorta sirketi tazminati anlasmali oldugu tamirhanesinin parça ve isçilik fiyatlarini baz alarak tesbit edecektir. INDIRIMLER : a- Hasarsizlik Indirimi : Aracinizi sigortalattiniz ve poliçe zurréis içerisinde hiç kaza yapmadiniz, yada "Özel Hasarsizlik Korumasi" altindasiniz, yillik kasko priminize %30 dan %60 a kadar varan indirime hak kazaniyorsunuz. b- Pesin Ödeme Indirimi : Poliçe priminizi pesin öderseniz ek bir indirim hakkina sahip oluyorsunuz. c- Araç Indirimi : Aig den sigortali, size ait diger araç veya araçlariniz için ek bir indirim hakkina sahipsiniz. d- Konut Sigortasi Indirimi : Aig den sigortal size ait konut poliçeniz var ise, kasko poliçe priminizde ek bir indirime sahipsiniz. (Hususi oto için) e- Muafiyet Indirimi : Poliçenizin %5 muafiyetli olarak düzenlenmesi halinde, poliçe priminizde ek bir indirim hakkina sahipsiniz. 21 yasin üstünde ve 1 yildan fazla ehliyete sahip sürücüler için özel fiyatlar uygulanmaktadir.

3 TRAFÝK (ZORUNLU) Zorunlu Trafik Sigortalarý Teminat Sigortaci, isbu poliçede gösterilen aracin kullanilmasindan dogan ve Karayollari Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracin isletenine terettüp eden hukuki sorumlulugu ve bu poliçe teminat kapsaminda olmak sarti ile Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasi hadlerinin üzerinde kalan kismini, poliçede hadlere kadar temin eder. Isbu sigorta, sigorta ettirenin haksiz taleplere karsi müdafaasini da temin eder. Teminat Disinda Kalan Haller Asagidaki haller sigorta teminatinin disindadir. Sigortalinin kendisinin ugrayacagi zararlar, Araci sevk ve idare edenin, araci sevk ve idare ederken ugruyacagi zararlar dolayisiyla ileri sürülen talepler, Isletenin veya araci sevk edenin esinin, usul ve füruunun (kendisi ile evlat edinme iliski bagi olanlarin) ve birlikte yasadigi kardeslerinin ugruyacagi zararlar dolayisiyla ileri sürülen talepler, Araç sahibi ile isleteni arasindaki iliskide araca gelen zararlar dolayisiyla ileri sürülen talepler, Poliçede gösterilen aracin ve bu araç ile tasinan mallarin ( yolcu bagaji ve benzeri esya teminat dahilindedir.) veya çekilen seylerin bozulmasi zarar ve ziyana ugramasi yüzünden ileri sürülen talepler, Çalinan veya gaspedilen aracin sebep oldugu ve Karayollari Trafik Kanunu na göre isletenin sorumlu olmadigi zararlar ile aracin çalindigini veya gaspedildigini bilerek binen yolcularin zarara ugramalari nedeniyle ileri sürülen talepler, Sürat yarislarina istirak ve yaris güzergahinda yapilan antremanlar sirasinda meydana gelebilecek zarar ve ziyan nedeniyle ileri sürülen talepler, Aracin gözetim, onarim, bakim, alim-satim, araçta degisiklik yapilmasi amaci ile veya benzeri bir amaçla faaliyette bulunan tesebbüslere birakilmasindan sonra aracin sebep oldugu zararlara iliskin her türlü talepler, Patlayici ve parlayici maddeler tasinmasi (yedek akaryakit hariç) sebebiyle meydana gelen zarar ve ziyanlardan dolayi ileri sürülen talepler, Manevi tazminata iliskin talepler. TRAFÝK (ÖZEL) AIG Özel Trafik Sigortasý Otomobilinizle her gün trafige çikiyorsunuz. Ancak herhangi bir hasar aninda Zorunlu Trafik Sigortasi karsi tarafa verdiginiz zarari yalnizca limitler dahilinde karsiliyor. Peki bu limitlerin yetersiz kaldigi durumda ne olacak? AIG Özel Trafik Sigorta poliçesi ile verilen ekstra teminatlarla, yalnizca karsi tarafin hasari karsilanmiyor. Ihtiyari Mali Sorumluluk, Ferdi kaza ve AIG Araç Asistans teminatlari ile birlikte genis bir hizmet yelpazesine sahip olunuyor. Teminatlar AIG Araç Asistans: Meydana gelebilecek herhangi bir hasar veya mekanik ariza sonucu, sigortali aracin hareket edememesi durumunda çekici hizmeti, aracin sarampole yuvarlanmasi durumunda kurtarma masrafi gibi birçok avantaja sahip olunuyor. Zorunlu Trafik Sigortasi Ihtiyari Mali Sorumluluk: Karsi tarafa vereceginiz zararlarda, Zorunlu Trafik Sigortasi limitlerinin yetmedigi durumlarda zarar Ihtiyari Mali Sorumluluk limitlerinden karsilanmaktadir. Bedeni maddi ayirimi yapilmaksizin Olay Basina ve Azami Yillik Toplam Limit verilmektedir. Ferdi Kaza: Ferdi Kaza teminati ile sigortali araç ve araç içinde bulunabilecek yolcular Yasam kaybi ve Sürekli Sakatlik rizikolarina karsi teminat altina alinmaktadir. Aig Özel Trafik Ürünü, Ruhsatta Kayitli kullanim Sekli "Hususi Oto" olan araçlar için geçerlidir.

4 ÝHTÝYARÝ MALÝ MESULÝYET Ýhtiyari Mali Sorumluluk Sigortasý Teminat Kapsamý Ýþ bu sigorta ile aracýn kullanýlmasýndan kaynaklanan ve aracýn iþletenine yüklenecek hukuki sorumluluðun, Karayollarý Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasý limitlerinin üzerinde kalan kýsmý için poliçede belirlenen limitlere kadar temin eder. Yani, 3.Þahýslara verilecek zararlar Trafik Sigortasý limitlerini aþýyorsa; aþan kýsým poliçede belirlenen limitler dahilinde zarar görene ödenecektir. Otomatik Teminatlar: Bedeni ve Maddi Zararlar Ýsteðe Baðlý Teminatlar: a- Yaþam Kaybý ve Sürekli Sakatlýk b- Tedavi Masraflarý Özellikleri: Trafik sigortasý limitlerinin üzerinde kalan zararlarda maddi bedeni ayrým yapýlmaksýzýn sigortalýnýn sorumluluðunu bertaraf eder. 25 milyar ve 50 milyar gibi yüksek teminat limitlerinin verilmesi. Bu ürünün alýnmasý esnasýnda ilgili aracýn Kasko ve Trafik Sigortasýnýn þirketimizde sigortalý olmasý þartý yoktur. Ruhsatta kayýtlý, Araç Kullným Þekli HususiOtomobil, olan araçlar için geçerlidir. EVÝNÝZE ÖZEL GÜVENLÝ YUVAM Güvenli Yuvam AIG ile Güvenli Yuvam Poliçesinin Size Sunduðu Avantajlar; Eþyalarýnýz için Kazaen Kýrýlma teminatý Eþyalarýnýz baþka bir adreste bulunurken ve seyahat esnasýnda da teminat altýnda. Eskiye yeni teminatý ile, eþya hasarlarýnda (hýrsýzlýk hasarlarý dahil) eskime payý düþülmeden eþyanýzýn yeni deðerinin veya tamir ücretinin tamamýnýn ödenmesi. Masa üstü bilgisayarýnýz Elektronik Cihaz Sigortasý Teminatý ile güvence altýnda. Yüksek limitli Ferdi Kaza Sigortasý Teminatý ile, Siz ve aileniz güvence altýnda. Geniþletilmiþ Konut Asistans Hizmeti ile, çilingir hizmeti, elektrik ve su tesisatý arýzalarý ve cam kýrýlmalarýnda her biri için yýlda 3 er kez ücretsiz tamir imkaný. Anahtar teslim Asistans Hizmeti ile, konutunuzda meydana gelen hasarlarda cebinizden hiçbir masraf çýkmadan Hasar Onarým Hizmeti (Ýstanbul,Ankara ve Ýzmir illeri için). Üçüncü Þahýs Sorumluluk Sigortasý ile, misafirlerinize ait özel eþyalara verebileceðiniz zararlar teminat altýnda. Sel, Su basmasý hasarlarýnda herhangi bir muafiyet uygulamasý ile karþýlaþmamaktasýnýz. Geçici Ýkametgah teminatý, deprem neticesinde meydana gelen hasarlarýda kapsamaktadýr. Elektrik Hasarlarý Teminatý.Yýllýk ve olaybaþý limit YTL Sigortalý konut içerisinde açýkta bulunan ziynet eþyalarý yýllýk ve olay baþý azami USD limit ile teminat kapsamýndadýr. Acil durumlarda Med-Line Acil Kara Ambulansý, Týbbi Danýþma hizmetleri Güvenli Yuvam poliçesi ile alacaðýnýz teminatlar : Yangýn, Yýldýrým, Ýnfilak, Konut Ek Teminatlarý, Kiracý Mali Sorumluluk, Komþuluk Mali Sorumluluk, Hýrsýzlýk (Eþya teminatý var ise),glkhhknh Terör, Ferdi Kaza,3.Þahýs Mali Mes uliyet,hasar Onarým Hizmetleri,Eþyalarýn Baþka Bir Adreste Teminat Altýnda Bulunmasý(Eþya teminatý için), Enflasyon Koruma Endeksi, Med-Line Acil Ambulans Hizmet Paketi, Ev Eþyalarý için Kazaen Kýrýlma, Doðal Afet Güvencesi, Elektrik Hasarlarý ( eþya temiatý var ise), Kira Kaybý ( sadece bina sahipleri için ), Geçici ikamet Masraflarý. Konut Ek Teminatlarý: Dahili Su,Fýrtýna,Kara ve Hava Taþýtlarý Çarpmasý,Duman,Yer Kaymasý,Kar Aðýrlýðý,Enkaz Kaldýrma, Ýsteðe Baðlý Teminatlar: Eskiye Yeni, Cam Kýrýlmasý, Sel ve Su Baskýný, Elektronik Cihaz, Deprem, Aig Asistans, Ferdi Kaza.

5 ZORUNLU DEPREM Doðal Afet Güvencesi Bireysel Sigortalar tarafýndan sunulan Doðal Afet Güvencesi Sigorta Poliçesi özel fiyatlar, teminatlar ve avantajlarla siz deðerli müþterilerimizin hizmetindedir. Teminat Doðal Afet Güvencesi poliçesinin kapsama otomatik aldýðý teminatlar; Deprem, sel ve fýrtýna Afet neticesinde Konutun 72 saatten uzun bir süre oturulamaz hale gelmesi 500 YTL YTL.arasýnda deðiþen teminat limit seçenekleri AIG Sigorta Avantajlarý Sunulan Avantajlý Hizmetler; 48 saat içerisinde Hasar Ödemesi Standart Konut ve Zorunlu Deprem sigortalarýndan tamamen baðýmsýz Deprem muafiyet kesintisi olmayan tek poliçe Tazminatýn sigortalý tarafýnca istediði þekilde harcamasý ve herhangi bir fatura talebinin bulunmamasý Prim ödemesi 10 taksittir. Müþteri Profili Doðal Afet Güvencesi Sigorta poliçesinin hedeflediði müþteri profili ; Tüm kiracý ve ev sahipleri asýl ikametgah adresleri için SÝZE & SEVDÝKLERÝNÝZE ÖZEL FERDÝ KAZA Ferdi Kaza Sigortasý, sigortalýnýn sigorta süresi içinde isyerinde veya özel hayatinda, özel ve mesleki faaliyetleri geregi yapacagi seyahatler sirasinda meydana gelebilecek kazalar sonucunda yasam kaybi, sürekli sakatlik ve yaralanma durumunu kapsar. Ferdi Kaza Sigortasi Genel Özellikleri: 7 gün / 24 saat Dünyanin her yerinde geçerli Teklif gerektirmeyen çok seçenekli teminat limitleri Uygun prim ve taksit firsatlari Saglik kontrolü gerekmez yas arasindaki herkes Ferdi Kaza Sigortasi?ndan faydalanabilir. Tedavi masraflari teminati için herhangi bir katilim payi ödenmez. Saglik Sigortasina göre çok uygun primlere sahiptir. Sigortali istedigi kuruma gidebilir, kendisine ödeme fatura karsiligi yapilir. Ferdi Kaza Sigortalari Ürünlerimiz: Aile Güvenlik Plani Aktif Yasam Güvenlik Plani Egitim Giderleri Sigortasi Hastane Güvenlik Plani Sirket Güvenlik Plani Uluslararasi Egitim Güvencesi Plani Uluslararasi Seyahat Güvenlik Plani Brosürler Teklif Formlari

6 Kaza Nedir? Sigortali kisinin iradesi disinda olup, sigortalinin ölümü, sürekli sakat kalmasi veya bedeni olarak yaralanmasi ile sonuçlanan ani ve beklenmedik olaylara "kaza" denir. Kaza Kapsamina Neler Girer? Trafik Kazalari Ev Kazalari Ani ve beklenmedik bir anda ortaya çikan gazlarin teneffüsünden olusan zehirlenmeler Yaniklar Yilan ve hasere sokmasi neticesindeki zehirlenmeler Isirilma neticesinde meydana gelebilecek kuduz Terör, kapkaç, halk hareketleri gibi olaylarin sonucunda meydana gelen yaralanmalar Kaza Kapsamina Neler Girmez? Her türlü hastal klar ve bunlar n neticeleri Kaza neticesi olmayan sicaklik, donma, günes çarpmasi Intihar veya intihar girisimi Sarhosluk ve uyusturucu madde kullanimi Sarhosluk veya uyusturucu madde kullanimdan sonra meydana gelen kazalar Kaza sonucu olmayan cerrahi müdahalelerin sonucunda meydana gelen ölüm ve sakatlik halleri Savas, grev ve halk haraketlerine katilmak Suç (cinayet) islemek Ferdi Kaza Sigortasinin kapsadigi ana teminatlar : Yasam Kaybi : Sigortalinin poliçe teminatina giren bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren 1 yil içinde vefat etmesi sonucunda poliçede gösterilen menfaattarlara yoksa kanuni hak sahiplerineödenecek tazminattir. Kanunen 16 yasindan küçük çocuklara yasam kaybi teminati verilmez. Sürekli Sakatlik : Sigortalinin poliçe teminatina giren bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren 2 yillik zaman dilimi içerisinde sürekli sakat kalmasi neticesinde Ferdi Kaza Sigortasi Genel Sartlari'nda belirtilen sakatlik oranlari dahilinde kendisine ödenecek tazminattir. Bu ana teminatlara ek olarak sunulan bir baska teminat ise; Tedavi Masraflari : Bir kaza sonucunda sigortalinin yaralanmasi veya sakatlanmasi durumunda poliçe teminat limitleri dahilinde tedavi için yapilan hastane, doktor, ilaç, röntgen ve diger tedavi masraflarini kapsar. Kaza sonucu tedavi masraflari teminati saglik sigortasindan farkli olarak kaza sonucu meydana gelecek herhangi bir yaralanmada hastane sinirlamasi olmaksizin tedavi imkani saglar. Tedavi sonuclandiktan sonra alinacak fatura AIG ye ulastirildiginda hiçbir katki payi alinmadan poliçede belirtilen limit dahilinde tedavi masrafinin tamami müsteriye en kisa zaman içinde ödenir. ULUSLARARASI SEYEHAT Uluslararasý Seyahat Güvenlik Planý Ferdi Kaza Sigortalari tarafindan yurtdisi seyahatlerinde genis kapsamli seyahat sigortasi seçeneklerini içeren Uluslararasi Seyahat Güvenlik Plani, özel teminat, prim ve avantajlarla siz Müsterilerimizin hizmetindedir. Teminat Uluslararasi Seyahat Güvenlik Plani nin kapsama aldigi teminatlar; AIG Assist - 24 Saat Yardim Hizmetleri Acil Durumda Hasta Nakli Tedavi Masraflari (Kaza & Hastalik) Dis Kazasi Reçeteli Ilaçlar Otelde Nekahat (10 gün) Cenazenin Ülkesine Iadesi Bagaj Kaybi (Havayolu için) Kazaen Yasam Kaybi ve Sürekli Sakatlik Uçus Rötari Seyahatin Iptali/Yarida Kesilmesi Yasal Masraflar (Avans olarak) Kefalet Ücreti (Avans olarak)

7 INDIRIMLER Ebeveyni ile seyahat eden 16 ile 19 yas arasindaki çocuklara %25 indirim uygulanir. AIG Sigorta Avantajlari Sunulan Avantajli Hizmetler; Genis Kapsam ve Çok Seçenekli Teminatlar 24 Saat ve Dünyanin Her Yerinde Özel Aile Primi; Anne, Baba ve 6 Ay-16 Yas Arasindaki En Fazla 3 Çocuk Için Ödenen Toplam Primdir. Rekabetçi Fiyatlar Hizli Hasar Ödemesi Uluslararasi Seyahat Güvencesi Plani poliçesinin hedefledigi müsteri profili; ULUSLARARASI EÐÝTÝM Ferdi Kaza Sigortalarý tarafýndan yurtdýþýnda eðitim gören öðrencileri kapsamlý koruma altýna alan Uluslararasý Eðitim Güvencesi Planý, özel teminat, prim ve avantajlarla siz Müþterilerimizin hizmetindedir. Teminat Uluslararasý Eðitim Güvencesi Planý nýn kapsama aldýðý teminatlar; AIG Assist - 24 Saat Yardým Hizmetleri Tedavi Masraflarý (Kaza % Hastalýk) Acil Durumda Hasta Nakli Sponsor Korumasý Cenazenin Ülkesine Ýadesi Toplu Taþýma Araçlarýnda Kazaen Yaþam Kaybý ve Sürekli Sakatlýk Yasal Masraflar (Avans olarak) Kefalet Ücreti (Avans olarak) Bagaj Kaybý (Havayolu için) ÝNDÝRÝMLER Özel Grup indirimi uygulanýr. AIG Sigorta Avantajlarý Sunulan Avantajlý Hizmetler; Geniþ Kapsam ve Çok Seçenekli Teminatlar 24 Saat ve Dünyanýn Her Yerinde Geçerli Rekabetçi Fiyatlar Hýzlý Hasar Ödemesi Müþteri Profili Uluslararasý Eðitim Güvencesi Planý poliçesinin hedeflediði müþteri profili; Yurtdýþýna eðitime giden herkes için HASTANE GÜVENLÝK Hastane Güvenlik Planý Ferdi Kaza Sigortalar taraf ndan sunulan Hastane Güvenlik Plan Kaza veya Hastal k sonucu hastanede yat lan hergün için seçilen plana göre tazminat ödeyen özel teminat, prim ve avantajlarla siz Müsterilerimizin hizmetindedir. Teminat Hastane Güvenlik Plani nin kapsama aldigi teminatlar; 25, 50, 75 ve 100 milyon TL'lik alternatifli Günlük Hastane Teminati Kazaen Yasam Kaybi Kazaen Sürekli Sakatlik INDIRIMLER Es Dahil indirimli fiyatlar

8 AIG Sigorta Avantajlari Sunulan Avantajli Hizmetler; Kabul Garantisi Esnek Teminatlar Eslere Indirimli Primlerle Güvence Imkani 365 Güne Kadar Nakit Tazminat Ödemesi Imkani Teminatlar Nakden Size Ödenir Saglik Sigortasina Sahip Olunsa Dahi Hem Saglik Sigortasinin Karsilamadigi Masraflari Karsilar Hem de Ek Bir Kaynak Islevi Görür. 24 Saat ve Dünyanin Her Yerinde Geçerlidir. Hastanede Yatmasaniz Dahi Kazaen Yasam Kaybi ve Sürekli Sakatlik Teminatlari ile Güvence Altindasiniz 5 Taksitte Prim Ödemesi Hizli Hasar Ödemesi Hastane Güvenlik Plani poliçesinin hedefledigi müsteri profili; EÐÝTÝM GÝDERLERÝ Ferdi Kaza Sigortalarý tarafýndan egitim çagindaki çocuklara yönelik, çocugun gidecegi yada devam etmekte oldugu okulun yillik giderlerini güvence altina almayi amaçlayan Egitim Giderleri Sigortasi özel teminat, prim ve avantajlarla siz müsterilerimizin hizmetindedir. Teminat Egitim Giderleri Sigortasi nin kapsama aldigi teminatlar; Çocugu için Egitim Giderleri Sigortasi yaptiran velinin Kazaen Yasam Kaybi veya Sürekli Sakatligi durumunda seçilen teminat miktarina göre, en fazla 8 yil olmak üzere, güvence altina alinan sene sayisi kadar çocugun egitim giderlerini senelik olarak karsilar. Yillik Teminatlar 1,500 USD'den 21,000 USD'ye kadar farkli seçeneklerdedir. INDIRIMLER Diger ebeveynin veya çocugun da sigortalanmasi halinde ikinci ebeveyne / çocuga %25 indirim uygulanir. AIG Sigorta Avantajlari Sunulan Avantajli Hizmetler; Tek prim ödemesiyle 8 yila kadar güvence Teminatlarin Amerikan Dolari'na endeksi sayesinde enflasyona karsi koruma saglar Seçilen plana göre %25 pesin, kalani 5 esit taksitte ödeme imkani Hizli Hasar Ödemesi Rekabetçi Fiyat Egitim Giderleri Sigortasi?nin hedefledigi müsteri profili; Her ebeveyn AKTÝV YAÞAM PLANI Ferdi Kaza Sigortalarý tarafýndan sunulan Aktif Yasam Güvenlik Plani, kaza sonucunda meydana gelebilecek çesitli yaralanmalar, hastane masraflari, günlük yasam aktiviteleri kaybi ve kaza sonucu yasam kaybi ve sürekli sakatlik teminatlarini içeren,özel prim ve avantajlarla siz Müsterilerimizin hizmetindedir. Teminat Aktif Yasam Güvenlik Plani nin kapsama aldigi teminatlar; Yaralanmalar; Kiriklar, Yaniklar, Çikiklar ve Iç Yaralar Kaza Sonucu Hastane Masraflari Günlük Yasam Aktiviteleri Kaybi Kaza Sonucu Yasam Kaybi Kaza Sonucu Sürekli Sakatlik INDIRIMLER Es Dahil indirimli fiyatlar AIG Sigorta Avantajlari

9 Sunulan Avantajli Hizmetler; Saglik Kontrolü Gerektirmez Bekleme Süresi Yoktur Kaza Sonucu Meydana Gelecek Yaralanmalarda Yapilan Harcamaya ve Faturaya Bakilmaksizin 8,300,000,000 TL'ye Kadar Ödeme Yapilir. Hastanede Yatilan Her Gün Için 365 Güne Kadar 80 milyon TL'ye Kadar Günlük Hastane Tazminati Ödenir. Kaza Sonucu Yasam Kaybi ve Sürekli Sakatlik Toplu Tasamada Meydana Geldiyse Teminatlar Iki Katina Çikar. Tazminat Ödemesi Hiçbir Kosula Bagli Degildir, Istenildigi Gibi Kullanilabilir. 6 Taksitte Prim Ödemesi Hizli Hasar Ödemesi Hastane Güvenlik Plani poliçesinin hedefledigi müsteri profili; yas arasindaki herkes için ÝÞYERÝ FAYDA PLANI 1) Çalýþanlara Özel Güvenlik Planý Çalýþanlara Özel Güvenlik Planý, kaza veya deprem sonucu oluþabilecek yaþam kaybý, sürekli sakatlýk ve bedeni yaralanma hallerine karþý 24 saat süreyle, dünyanýn heryerinde çalýþanlarý ve ailelerini güvence altýna alýyor. Aþaðýda belirtilen bütün haller Çalýþanlara Özel Güvenlik Planý nýn kapsamýna giriyor: Her türlü kaza (evde, iþte, trafikte vb.) Deprem Terör, kapkaç ve halk hareketleri gibi olaylarýn sonucunda meydana gelen yaralanmalar Amatör spor kazalarý Kayak kazalarý Motorsiklet kazalarý Kýrýklar Yanýklar Gýda zehirlenmesi Bir hayvan tarafýndan ýsýrýlma Yýlan veya haþere sokmasý sonucu zehirlenmeler Çalýþanlara Özel Güvenlik Planý, diðer sigortalarla kýyaslandýðýnda yüksek risk grubunda bulunan deprem, terör, motorsiklet ve kayak kazalarý gibi istisnalarý ek prim ödemeden kapsayan geniþ teminatlarý, uygun prim ve cazip ödeme koþullarý ile çalýþanlara ve ailelerine yaþam kaybý, sürekli sakatlýk, tedavi masraflarý, kýrýklar, yanýklar, hastane tazminatý ve evde nekahat teminatlarýný sunuyor. Ayrýca Çalýþanlara Özel Güvenlik Planý na dahil olan herkes, Med-Line Acil Saðlýk Hizmetlerinden ( Acil Doktorlu Kara Ambulans Hizmeti, 365 gün 24 saat Telefon ile Týbbi Danýþmanlýk Hattý, Hastane Organizasyonu, Medikal Bilgi Köprüsü) ücretsiz yararlanabiliyor. Teminatlar Yaþam Kaybý (Sigortalý veya eþi) Yaþam Kaybý (Çocuk) Sürekli Sakatlýk Tedavi Masraflarý Hastanede kalýnan gün baþýna (365 güne kadar) Evde nekahat/gün baþýna (30 güne kadar) Evde nekahat-çocuk /gün baþýna (30 güne kadar) Kýrýklar 1.El, kol, dirsek kýrýklarý 2 Ayak bacak kýrýklarý 2 Tehlikeli Hastal klar Planý AIG Sigorta Tehlikeli Hastalýklar Plan sizi asagidaki 11 tehlikeli hastaliga karsi güvence altina aliyor. Inme Kanser ( Cilt Kanseri hariç ) Ilk Kalp Krizi Koroner Arter Ameliyati Böbrek Yetmezligi Hayati Organ Nakli Körlük

10 Koma Agir Yaniklar Çoklu Skleroz Felç Hastalik teshis edildigi anda sigortaliya seçilen teminat limiti kadar bir defada, nakit, kesintisiz tazminat ödemesi YTL ye kadar teminata sahip olma Ayda 3.-YTL den baslayan prim seçenekleri 11 taksitte prim ödeme imkani Ikinci Görüs Assistans Hizmeti Teminatlar, yukaridaki hastaliklardan herhangi birinin daha önceden geçirilmemesi ve poliçe baslangiç tarihinden itibaren 90 gün içinde teshis edilmemesi durumunda ödenir. Konularinda Uzman Doktorlardan Ikinci Görüs Konulan teshis ve önerilen tedavi ile ilgili olarak yanlis teshis ihtimalini ortadan kaldirmak amaciyla,amerika nin önde gelen hastane gruplariyla Türkiye Ikinci Görüs ofisi araciligi ile baglanti kurarak ücretsiz ikinci görüs alma Gerekli durumlarda Amerika da teshisi koyan ve tedavi yöntemi sunan doktorlarla Video- Konferans yapma imkani Sigorta planinda dahil olmayan bir hastalik için kullanilmak istenirse Ikinci Görüs Türkiye Ofisi nin belirledigi özel indirimli fiyatlar ile bu hizmeti kullanabilme imkani Poliçe süresi içinde sinirsiz olarak bu hizmetlerden yararlanma AÝLE GÜVENLÝK PLANI Ferdi Kaza Sigortalarý tarafýndan sunulan Aile Güvenlik Planý, özel teminat, prim ve avantajlarla Siz Müsterilerimizin hizmetindedir. Her Türlü Kaza ve Deprem Sonucu Her Türlü Kaza ve Deprem Sonucu Sürekli Sakatlik Tedavi Masraflari INDIRIMLER 2 Kisiden Itibaren Özel Grup Indirimleri Uygulanmaktadir. Es Dahil Özel Primler AIG Sigorta Avantajlari Sunulan Avantajli Hizmetler; 1,000,000 USD'ye Kadar Esnek Teminat Seçenekleri 24 Saat Süreyle ve Dünya'nin Heryerinde Güvence Saglar. 1 Yil Boyunca Geçerlidir. %25 Pesin, Kalani 5 Esit Taksitte Prim Ödemesi Hizli Hasar Ödemesi yas arasindaki herkes için ÞÝRKET GÜVENLÝK PLANI Eðer þirketiniz 2-50 kiþi arasý çalýþana sahipse, geniþ kapsamlý teminatlarla oluþturulmuþ 10 deðiþik limitli Þirket Güvenlik Planý ndan hemen faydalanabilirsiniz. Teminat Þirket Güvenlik Planý nýn kapsama aldýðý teminatlar; Her Türlü Kaza ve Deprem Sonucu Yaþam Kaybý Sürekli Sakatlýk Tedavi Masraflarý Cenaze Masraflarý AIG Sigorta Avantajlarý

11 Sunulan Avantajlý Hizmetler; Kiþi baþý 100,000 YTL'ye Kadar Esnek Teminat Seçenekleri Kabul Garantisi 24 Saat Süreyle ve Dünya'nýn Heryerinde* Güvence Saðlar 1 Yýl Boyunca Geçerlidir %25 Peþin, Kalaný 5 Eþit Taksitte Prim Ödemesi Hýzlý Hasar Ödemesi Müþteri Profili Þirket Güvenlik Planý poliçesinin hedeflediði müþteri profili; Çalýþan sayýsý 2-50 arasýnda olan þirketler Irak & Afganistan teminat haricindedir. ÝÞÝNÝZE & ÝÞYERÝNÝZE ÖZEL VIP TÝCARÝ GÜVENCE PAKETÝ VIP Ticari Güvence Paket Sigortasý yangin sigortalari tarafindan tam kagir ve/veya çelik konstrüksiyon yapi tarzindaki isyerleri için bina ve/veya muhteviyat ayrimi yapilmaksizin, sigortalinin tüm risklerini karsilayan ve paket teminatlari veren sigortadir. VIP Ticari Güvence Paket Sigorta poliçesinin hedefledigi müsteri profili; a- Sigorta bedeli YTL ile YTL arasindaki AIG Yangin sigortalari risk kabul politikasi kapsamindaki tüm riskler b YTL üzerindeki isyerleri için bölge müdürlüklerine risk bilgileri ile basvurulur. Teminatlar Otomatik Teminatlar; Yangin ( yildirim, infilak) Deprem ve yanardag püskürmesi Grev-lokavt-kargasalik-halk hareketleri-terör Sel-su baskini Ek teminat grubu( dahili su, firtina, duman, yer kaymasi, kara tasitlari çarpmasi, hava tasitlari çarpmasi, deniz çasitlari çarpmasi, kar agirligi, enkaz kaldirma masraflari, is durmasi, alternatif isyeri masraflari, kira kaybi, kiraci mali sorumluluk, komsu mali sorumluluk) Hirsizlik AIG isyeri yardim Kazaen kirilma Yeni deger teminati Elektrik hasarlari Yangin söndürme masraflari Zararin önelnmesi için yapilan masraflar Personel esyalari 3. sahis mali sorumluluk Isveren mali sorumluluk Seçenekli Teminatlar; Cam kirilmasi Elektronik cihaz sigortasi Makina kirilmasi Gida bozulmasi Otopark sorumluluk Gida zehirlenmesi Asansör sorumluluk Ferdi kaza AIG Sigorta Avantajlari; Rekabetçi fiyatlar Hizli hasar ödemesi Ayri ayri poliçeler ile satin alinan Elektronik Cihaz, Makina Kirilmasi, 3.Sahis Mali Mesuliyet, Isveren Mali Mesuliyet, Otopark Sorumluluk, Asansör Sorumluluk, Ferdi Kaza sigortalarinin bu poliçe kapsaminda alinmasi Isyerinin faaliyet konusu geregi gida stogu veya hizmeti varsa, gida bozulmasi ve gida zehirlenmesi teminatlarinin bu poliçe kapsaminda alinmasi Sigortali isyerinde bordrolu olarak çalisan personelin esyalarinin bu poliçe kapsaminda alinmasi Bir dikkatsizlik ve/veya tedbirsizlik sonucu dogrudan meydana gelebilecek kazaen kirilmalarin bu poliçe kapsaminda alinmasi Isyeri acil yardim islemlerinin bu poliçe kapsaminda alinmasi Yangin hasarlari sonrasinda isyerine ait yangin söndürme tüpleri ile ilgili yapilan masraflarin bu poliçe kapsaminda alinmasi Sigortalinin sigortali kiymetin hasar görmesini önlemek ya da sigortali kiymetteki hasari azaltmak amaciyla yapmasi gereken masraflarin bu poliçe kapsaminda alinmasi Sigortali yere yapilacak yeni yatirimlar, sigorta bedelinin %10 una kadar 30 gün süre ile otomatik olarak kuvertür altindadir. Sigorta bedelinin ikame degerinden sigortalanmasi durumunda, hasar tazminatlarinin rayiç degerlerinde degil de, ikame

Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları

Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları SüperEko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR Fiba Bireysel Kasko Sigortası ; Sigortalının farklı ihtiyaçlarına ve meslek durumuna göre güvence sağlayan sigorta

Detaylı

NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Nis-Kasko, 0 (sıfır) 10 yaş arası Nissan marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. ÖZEL ŞARTLAR

Detaylı

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ Teklif No : T120907964 Revizyon No : 1 Acente : 322027 Unvanı : ERGAN SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ. Tel : 212 523 2027 Levha No Sigorta Ettiren : T08526-93E1

Detaylı

Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Kasko K, 0 (sıfır) 10 yaş arası Kia marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. ÖZEL ŞARTLAR BÖLÜM

Detaylı

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler KOBİ SİGORTA PAKETİ Genel Özellikler KOBİ Sigorta Paketi, küçük ve orta ölçekli değişik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin, bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan

Detaylı

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları Site Paket Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Allianz Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

BENİM ARABAM KASKO SİGORTASI

BENİM ARABAM KASKO SİGORTASI BENİM ARABAM KASKO SİGORTASI Genel Özellikler Türkiye sınırları dahilinde seyreden araçları, kasko sigortaları genel şartları dahilinde, gerek seyir gerekse park halinde iken karşılaşabileceği kaza risklerine

Detaylı

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler BENİM EVİM SİGORTASI Genel Özellikler Benim Evim Sigortası, ev sahibi veya kiracı olarak sigortalının evini; bina ve içindeki eşyaları olası risklere karşı güvence altına alan ev paket sigortasıdır. Benim

Detaylı

VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Volkswagen Kasko, 0 (sıfır) -10 yaş arası Volkswagen marka otomobil, kamyonet, minibüs ve midibüs kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak

Detaylı

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları İşimin Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

b. Sigortalı araçta standardının dışında yer alan ilave aksesuar bakımından poliçede belirtilen sigorta bedeli veya hasar tarihindeki

b. Sigortalı araçta standardının dışında yer alan ilave aksesuar bakımından poliçede belirtilen sigorta bedeli veya hasar tarihindeki RENAULT KASKO SİGORTASINA AİT ÖZEL ŞARTLAR BÖLÜM 1 Sigortalı Aracın Ziyan Ve Hasar Teminatları A- Kasko Teminatı Sigortalı araç veya onun aksesuarı zayi olmuş veya hasara uğramış ise sigortacı tespit olunan

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sayın Sigortalımız, SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sahibi olduğunuz, Seyahat Sağlık Sigortası Poliçenize ilişkin özel ve genel şartlar, teminat yapıları ve plan içeriklerinize ilişkin tüm bilgileri

Detaylı

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. İşbu poliçe T.C.Vatandaşları

Detaylı

BENİM MOTORSİKLETİM KASKO SİGORTASI

BENİM MOTORSİKLETİM KASKO SİGORTASI BENİM MOTORSİKLETİM KASKO SİGORTASI Genel Özellikler Türkiye sınırları dahilinde seyreden motorsikletleri, kasko sigortaları genel şartları dahilinde, gerek seyir gerekse park halinde iken karşılaşabileceği

Detaylı

ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Bu poliçe ile poliçe üzerinde adı bulunan sigortalının sigorta süresi içinde aniden hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri

Detaylı

SKODA KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

SKODA KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI SKODA KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Skoda Kasko, 0 (sıfır) -10 yaş arası Skoda marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. BÖLÜM

Detaylı

Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

Benim Güvencem. Poliçesi Özel ve Genel Şartları

Benim Güvencem. Poliçesi Özel ve Genel Şartları Benim Güvencem Poliçesi Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta'nın size özel hizmet ve avantajlarından

Detaylı

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1. GENEL ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1.1. Sigorta Dışında Bırakılması Uygun Olmayan Haller Bu tarifede belirtilen fiyat ve şartlar bir rizikonun tamamının sigortalanması halinde geçerlidir. Rizikonun sadece

Detaylı

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz.

Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI Chartis SİGORTA A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla Başvuru

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ SERİ : M SIRA :13 SİGORTA ETTİRENLER: TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi

Detaylı

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Aracın çekilmesi (Sadece arıza sonucu poliçe süresince bir defa) Aracın vinç ile kurtarılması Yol kenarı yardım Lastik değiştirilmesi

Detaylı