OMA KLÂTÜRLERDE, ADMĐRALTY KĐTAPLARI DA VE DĐĞER KĐTAPLARDA GEÇE KISALTMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OMA KLÂTÜRLERDE, ADMĐRALTY KĐTAPLARI DA VE DĐĞER KĐTAPLARDA GEÇE KISALTMALAR"

Transkript

1 Süzen Telsizcilik Kısaltmalar OMA KLÂTÜRLERDE, ADMĐRALTY KĐTAPLARI DA VE DĐĞER KĐTAPLARDA GEÇE KISALTMALAR : Bir ana ya da merkez istasyondan uzaktan kumanda ile çalıştırılan istasyon, : Yüksek trafik bölgesinde bulunan bir istasyon : Uzak mesafeile haberleşme yapabilen istasyon : Bir ülkenin kıyı telsiz istasyonları için verilen mevkii tahminidir. Kesin değerler değildir. : Gündüz (HJ) : Gece... : Bu konuda bir bilgi edinilememiştir - : Ücret bölümünde bu işaretin bulunduğu istasyon, ücret almamaktadır. A1BC1 : 2182 khz de çaiışan bir EPIRB ve 121,5 MHz ile 243 MHz de çalışan bir EPIRB A : Genlik (Amplitüd) modülâsyon A : 2181 khz frekansında çalışan EPIRB cıhazı (Gemi istasyonları nomanklâtür) AA : Ücretlendirme ve ödemeler konusunda yetkili kuruluş AAIC : Ücretlendirme ve ödemeler konusunda yetkili kuruluşu tanımlayan işaret, kod ACC : Saha Kontrol Merkezi ACFT : Uçak ADE : Gemi uydu yer istasyonunun anten, verici gibi güverte üstünde kalan bölümü ADIZ :Hava Savunma Tanıtma Merkezi AD C : Hava Savunma Bildirim Merkezi ADOC :Hava Savunma Hareket Merkezi ADS : Adres AF : Ses frekansı (20 Hz ile 20 khz arasında olan ve insan kulağının duyabileceği ses AFC : Otomatik frekans kontrolü AFIS: Meydan uçuş bilgi servisi AFT : Hava sabit haberleşme ağı (Sabit havacılık muhabere sistemi) AGC : Otomatik kazanç kontrol Agcy : Acenta AH : Amper saat AIP : Havcılık Bilgi yayını AIS : Havacılık Bilgi Hizmetleri AL : Hava radyonavigasyon kara istasyonu ALERFA :Alârm aşaması (safhası) ALR : Uyarı mesajı ALRS : Admiralty kitapları AM : Amplitüd (Genlik) modülâsyon AM : Hava radyonavigasyon gezici istasyonu AMVER : Otomatik gemi takip sistemi, bu sistem ABD sahil güvenlik örgütünce yönetilir An : Ek AOR-E : Doğu Atlantik bölgesini kapsam alanında bulunduram inmarsat uydusu AOR-W : Batı Atlantik bölgesini kapsam alanıda bulunduran uydu Apogee : Bir uydunun dünya etrafındaki yörüngesi üzerinde yer üzerinden en çok uzaklaştığı Nokta APP : Yaklaşma Approx : Yaklaşık olarak, tahmini ARQ : Otomatik hata düzeltici sistem. Teleks haberleşmesinde kullanılır. ASCII : Bilgi aktarımında kullanılan Amerikan standart kodu ASGD : Alârm işareti üreteci ASM : Denizde bakım derecesi AT : Amatör istasyon ATC : Hava Trafik Kontrol ATO : Çalışma, işlem yetkilisi ATS : Hava Trafik Hizmetleri ATU : Antem ayar birimi (ünitesi) AUSREP : Avustralya tarafından yönetilen gemiler için takip sistemi AVUR : Denizcilikle ilgili acelelik uyarıları gönderen istasyon AWY :Hava yolu AX : Hareketsiz (sabit) hava istasyonu Azimuth : Her hangi bir gök cisminin yer yüzeyindeki izdüşümü ile gözlemcinin bulunduğu noktadan geçen boylam arasındaki açı (000 derece ile 360 derece arasında ölçülür.) b. : Band, frekans bandı B : MHz frekansında çalışan EPIRB (Gemi istasyonları nımanklâtürü) BAUD : Veri haberleşmesinde kullanılan hız birimi BBS : Kıyı bülten hizmeti

2 BC1 : Hem 121,5 MHz ve hem de 243 MHz de çalışan tek EPIRB cıhazı BC : Tek yönlü yayın BC : Brodkast istasyonu -ses Bcst : Genele yapılan yayın BDE : Gemi uydu yer istasyonunun monitör, klavye, gibi güverte altında kalan bölümü BDRY : Sınır BER : Veri haberleşmesinde aktarılan toplam bit içerisinde hatalı aktarılan bit oranı BFO : Vuru frekans osilâtörü BITE : Cıhazın kendi içerisinde bulunan test bölümü BM : Büzenli olarak meteoroloji bülteni yayınlayan istasyon Bps : Saniyedeki bit Bros : Kardeşler BT : brodkast istasyonu (TV) c. : Kanal c : Uydu haberleşmesi (Gemi istasyonları nomanklâtürü 3.bölüm 6.sütünda geçer) C : 243 MHz frekansına çalışan EPIRB (Gemi istasyonları nomanklâtürü) C : Telsiz (radyo) telefon görüşmelerine açık (Gemi istasyonları nomanklâtürü 3.bölüm 6.sütün) CA : tarihinde iptâl edildi C-Band : hareketsiz (sabit) istasyonlarla uydular arasındaki bağlantının sağlanması için kullanılan frekans bandı CC : Kıyı istasyonu ücreti CCIR : Uluslararası Telsiz Danışma Komitesi CCITT : Uluslar arası Telgraf ve Telefon danışma kurulu CEPT : Posta ve Telekomünikasyon idareleri Avrupa konferansı CES : Kıyı uydu yer istasyonu Ch. : Kanal CF : Kıyı telsiz telefon istasyonu CFM : Onay, onaylamak CIV : Sivil CMG :Düzeltme mesajı C/ : Taşıyıcının gürültüye oranı C ID : Kapalı şebeke tanımlayıcı C L :Đptal CO : Yalnız resmi bir kuruluşun haberleşmesini yapan istasyon Co. : Firma, kumpanya COM : Haberleşme (muhabere) Companding : Bir haberleşme hattında ana band işaretinin sıkıştırılma ve genişletilme işlemi COMSAT : Uydu haberleşme hizmeti veren özel bir kuruluş COSPAS : Cospas/Sarsat ın Rusya tarafından üretilen bölümü COSPAS/SARSAT : Kutupsal yörüngeli kullanıldığı arama kurtarma sistemi CP : Genel haberleşmeye açık istasyon CP : Koordinasyon postası CQ : Tüm istasyonlara yapılan genel çağrı COY : Firma CR : Genel haberleşmeye sınırlı açık istasyon CRS : Kıyı telsiz istasyonu CS : Çağrı işareti CSC : Ortak işaretleşme kanalı CSM : Arama paterni başlangıcı CSS : Su üstü arama koordinatörü (arama kurtarma çalışmalarında olay yerinde arama çalışmalarını yürüten kişi) CSTM :Gümrük CV : Yalnız özel bir kuruluşun haberleşmesini yapan istasyon D : Telsiz telefon ve doğrudan yazılmılı (NBDP) ile donatılmış(gemi istasyonları nomanjklâtürü 3.bölüm 6.sütun) D : Göndermenin tanımı D : MHz frekansında çalışan EPIRB (Gemi istasyonları nomanklâtürü) D30 : Gerçek kuzeyden saat yelkovanı yönünde en çok 30 derecelik yönsel anten db : Desibel (kazanç ölçü birimi) DCE : Veri devre-terminal donanımı DE : Nın, burası Dem. :Demokratik DEMA DES : Bilgi ve çalışmayı (faaliyeti) isteyen (talep eden) mesaj DEMODULATOR : Alıcı cıhazlarda bulunan ve gelen yüksek frekanslı işaretlerden ses frekansını ayıran devre DEST : Gidilecek yer DETRESFA : Tehlike aşaması (safhası)

3 D/F : Yön bulma DF : Yön bulucu, Alınan elektromanyetik işaretlerle kerteriz almaya yarayan cıhaz DFB : Yön bulucu istasyon tarafından kerterizlerin bildirilmesi için kullanılan frekans DFT : Yön bulucu istasyona işaret göndermek için kullanılan frekans DHSD : Yüksek hızlı dupleks veri iletimi DIRFI D : Geniş açıklaması Hususi servis yapan istasyonlar nomanklâtüründe yer alan istasyon DIST : Mesafe (ara) DLA : Gecikme kesajı DM : Delta modülâsyonu DME :Mesafe ölçme donanımı (techizatı) DMG : Tehlike mesajı üreteci D ID : Veri şebeke tanımlayıcısı9 DOE : Cıhaz yedeklemesi, duplikasyon DOR : Telsizle veri haberleşmesi DR : Bir reflektör ile donatılmış anten DSB : Çift yan band DSC : Sayısal seçmeli çağrı DTE : Veri terminal donanımı DTG :Tarih saat grubu Duplexer :Bir alıcı-verici cıhazının dönüşümlü olarak dinleme ve gönderme yapmasını sağlayan devre dx :Duplex DWT : Geminin taşıma kapasitesi E : Emisyon, yayın E : Doğu E : MHz uydu EPIRB i ( Gemi istasyonları nomanklâtürü) EA : Amatör uydu hizmetinde bir uzay istasyonu EAT : Tahmini yaklaşma zamanı EB : Brodkast uydu hizmetindeki uzay istasyonu (ses) EC : Sabit uydu hizmetindeki uzay istasyonu ED : Uzay uzak kumanda uzay istasyonu EG : Deniz gezici (mobil seyyar) uydu hizmetinde uzay istasyonu EGC : Genişletilmiş grup çağrı Egg. : Tek kuruluş EH : Uzay araştırma uzay istasyonu EHF : GHz arasındaki frekanslar. Ekstra yüksek frekans EK : uzay izleme uzay istasyonu ELR : Çok çok uzun erimli (menzilli) uçak ELT: Acil durum yer belirleme vericisi/leri (Cospas-Sarsat sisteminde özellikle kara birimlerince kullanılan bireysel vericilerden biri) EM : Meteorolojik uydu hizmetinde uzay istasyonu Elektronik posta (internet aracılığıyla veri haberleşme hizmeti) EME : Harici olarak eklenmiş cıhaz E : Radyokomünikasyon uydu hizmetindeki uzay istasyonu EPIRB : Tehlike yerini işaretleyen telsiz vericisi ER : Uzay telemetre hizmetinde uzay istasyonu Error rate : Bir veri sisteminde doğru alınan bit lere oranla yanlış alınan bit lerin oranı ESA : Avrupa uzay acentesi ET : Yön bulucu ayar istasyonu ETA : Tahmini varış zamanı ETD : Tahmini kalkış zamanı ETO :Tahmini katediş zamanı EV : Brodkast uydu hizmetinin televizyon uzay istasyonu EX : Deney istasyonu Expl : Đşleten yetkili Ext. : Ekler F : MHz frekansında çalışan uydu EPIRB i (Gemi istasyonları nomanklâtürü) F : Frekans FA : Hava istasyonu Fax : Faksimile FB : Ana (üs) istasyon FC : Kıyı istasyonu Fcst : Tahmin FEC : Đleri hata düzeltici sistem (tekes haberleşmesinde bir istasyonun birden çok istasyona yapacağı göndermelerde kullanılır) Fed : Federal FIC : Uçuş Bilgi Merkezi

4 FIG : Şekil FIR : Uçuş Bilgi Bölgesi FL : Hareketsiz (sabit) kara istasyonu FL : Uçuş düzeyi (seviyesi) Fleet et : Filo ağı (Đnmarsat-C nin bir hizmet türü) FLT : Uçuş FM : Frekans modülâsyonu FP : Liman istasyonu FR : Telekomünikasyon genel şebekesine bağlı yalnız alıcı istasyon fr. : Altın frank FREQ : Frekans FRQ: Frekans FS : Yalnız can güvenliği ile ilgili haberleşmeye açık kara istasyonu FT : Gemi hareket hizmetinin istasyonu FT :Fit (ölçü birimi) FTC : Hızlı zaman sabiti FV : Bir mbalıkçı filosuna ait gemi FW : Bir liman çalışmaları istasyonu ve bir gemi hareket hizmeti istasyonu gibi çalışan istasyon G : MHz de çalışan SART (Gemi istasyonları nomanklâtürü) G : Giga Hertz ( Hz) G/A : Yerden havaya G/A/G : Yerden havaya ve havadan yere GA : Devam ediniz GEO : Uyduların yeryüzüne göre nispi durumları sabit kalmak üzere izledikleri ekvatoral Yörünge GEOREF : Coğrafi Referans Sistemi Ges : Kuruluş GF : Altın frank GHz : Giga Hertz GMDSS : Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik (emniyet) sistemi GMT : Greenwich ortalama saati (Türkiye saatinden 2 saat geridir) GOC : Genel operatör yeterlik belgesi GP : Postrestant GPR : Taahhütlü (bağıtlı) postrestant GPS : Küresel yer (pozisyon) belirleme (saptama) sistemi GRT : Gross tonaj GS : Askeri deniz uçağı ya da savaş gemisindeki istasyon GS : Yer hızı GT : Grostonaj GV : Resmi hizmet gemisi h : Saat/saatler UTC H+ : Saati.. dakika geçe UTC olarak H8 : Günde 8 saat çalışan istasyon (üçüncü sınıf istasyon) H16 :Günde 16 saat çalışan istasyon (ikinci sınıf istasyon) H24 : 24 saat sürekli çalışan istasyon (birinci sınıf istasyon) HEC : Orta Avrupa saati HEL-H : Ağır (büyük) Helikopte HEL-L : Hafif (küçük) helikopter HEL-M : Orta büyüklükte helikopter HEO: Yüksek eliptik yörünge HF : Yüksek frekanslar (kısa dalga) 3-30 MHz arasındaki frekanslar (dekametrik dalgalar) HF DSC : Kısa dalga sayısal seçmeli çağrı HJ : Yalnız gündüz hizmeti (Gün doğumundan gün batımına kadar) H : Yalnız gece hizmeti HR : Saat ayarı için işaretler gönderen istasyon HSD : Yüksek hızda veri HT : Belirsiz servis HX : Çalışma saati belli olmayan Hz : Hertz I : Gösterilen saatlerde zaman zaman çalışan istasyon IC : Tümleşik (entegre) devre, (bir elektronik devre elemanı) ICE : Buz raporu gönderen istasyon ICAO : Uluslararası sivil havacılık örgütü ID : Tanınma (tanıtım) numarası IDO :Ulsulararası doğrudan arama Ident : Tanınma numarası IF : Ara frekans

5 IFF : Dost/düşman tanımlaması IFRB : Uluslararası frekans kayıt bürosu IHO : Uluslar arası hidrografi bürosu IME : Đçe terleştirilmiş cıhaz IM : Inmarsat gezici (mobil-seyyar) numarası IMO : Uluslararası denizcilik örgütü IMOSAR Manual : Uluslar arası Denizcilik Örgütü Arama ve Kurtarma el kitabı I CERFA : Şüphe durumuna ilişkin mesaj I FORMAR : Bilgi içeren mesaj I M2 : Đkinci nesil inmarsat uyduları I M3 : Üçüncü nesil inmarsat uyduları I MARSAT : Đnmarsat ve Cospas/Sarsat uydularını işleten uluslar arası kuruluş (merkezi Londra) Ind : Endüstri, endüstriyel Inop : Çalışmaya Int : Uluslararası I TERCO : Grup işaretlerinin uluslar arası kodu I TELSAT : Uluslararası uydu haberleşme konsorsiyumu I TL : Uluslar arası ITU : Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ITU-R : Uluslararası Telsizhaberleşme (Radiocommunication) sektörü ITU-T : ITU nun Telekomünikasyon ölçülendirme (standardizasyon) sektör IOR : Hint okyanusu bölgesi (bu bölgeyi kapsayan uydular için de aynı kısaltma kullanılır) IRS : Bilgi alan istasyon ISB : Bağımsız yan band ISD : Tümleşik anahtarlamalı sayısal ağ (şebeke) ISL : Đstasyonlar arası işaretleşme hattı ISO : Uluslararası standardizasyon örgütü ISS : Bilgi gönderen istasyon ITA : Uluslararası telgraf alfabesi kodu ITR : Uluslararası haberleşme kuralları ITU : Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ITU-R : Uluslar arası Telekomünikasyon sektörü ITU-RR : Uluslararası Telekomünikasyon birliği telsiz tüzüğü Kc/s : Kilosaykıl saniye khz : Kilo Hertz (1 000 Hz) km : Kilometre KT : Deniz mili KTS : Deniz mili kw : Kilo Watt LCT : Yerel saat L-Band : GHz arasında olan ve inmarsat gezici istasyonlarıyla uydukar arasındaki bağlantıda kullanılan frekans bandı LEO : Alçak yer yörüngesi (Cospas/Sarsat uydularının yörüngeleri) LES : Kara uydu yer istasyonu LF : Alçak frekanslar ( khz arasındaki frekans bandı) Link call : Dupleks telsiz telefon haberleşmesi için kullanılan bir düzen List IV : Kıyı istasyonları kitabı (nomanklâtürü) List V : Gemi istasyonları kitabı (nomanklâtürü) List VI : Hususi servis (özel hizmet) yapan istasyonlar kitabı (nomanklâtürü) List VII-A : Çağrı işaretleri kitabı (nomanklâtürü) List VII-B :Deniz gezici hizmetindeki istasyonlar, deneme istasyonları ve amatör istasyonlar dışındaki istasyonların çağrı işaretlerinin alfabetik listesi LKP : Bilinen son mevkii LMT : Yerel ortalama saat LR : Radyolokeyşın kara istasyonu LRG : Uzun erişimli (menzilli) uçak LT : Yerel saat Ltd : Limited LTT : Bağlantılı teletayp LUT : Yerel kullanıcı terminali (cospas/sarsat uydularından gönderilen işaretleri alıp işleyerek şebeke koordinasyon istasyonuna ulaştırır) m : Metre M : Mega Hertz ( Hz veya khz) MA : Uçak istasyonu Manual : Deniz gezici ve deniz gezici uydu hizmetlerinde kullanılan kuralları içeren el kitabı MAP : Havacılık haritaları

6 Mar. : Deniz MAREC : Deniz Arama ve Kurtarma tanıtım kodu MCC : Görev kontrol merkezi MD : Tıbbi tavsiyeler gönderen istasyon ME : Uzay istasyonu MEA: En düşük yol yüksekliği (irtifaı) MERSAR : Arama kurtarma çalışmalarına katılan kaptanlar için IMO tarafından yayınlanmış olan kitap MES : Gezici (mobil-seyyar) uydu yer istasyonu METAR : Havacılık amaçlı sıradan (rutin) hava durumu METEO : Hava raporları yayınlayan istasyon MF : Orta frekanslar (orta dalga) ( khz arasındaki frekans bandı) MHz : Mega Hertz MID : Deniz tanıtım kodu (ülke kodu da denilmektedir) Min : Dakika MIL : Askeri MI S : Dakikalar, süreler ML : Gezici (mobil-seyyar) kara istasyonu Mls : Deniz mili (1852 m) MM : Tüccar gemisi MMSI : Deniz gezici (mobil-seyyar) hizmet kimliği MO : Gezici (mobil-seyyar) istasyon Modem : veri haberleşmelerinde analog tan sayısala veya tersine çeviren devre Modulator : Bir telsiz vericisinde ses frekanslarını taşıyıcı dalgaya (yüksek frekanslı dalgalara) yükleyen devre MOVI FO : Gemi hareket servisleriyle ilgili bilgiler sağlanabilen istasyon MR : Radyolokeyşın gezici (mobil-seyyar) istasyon MRCC : Deniz kurtarma koordinasyon merkezi MRG : Orta erimli (menzilli) uçak MRT :Dağ kurtarma ekibi MRSC : Deniz kurtarma alt merkezi (ana kurtarma merkezine bağlı olarak çalışır) MS : Gemi istasyonu MSI : Seyir ve fırtına uyarıları, meteorolojik tahminler, tehlike ve diğer önemli duyuruları içeren deniz güvenliği bilgileri MSS : Gezici (mobil-seyyar) uydu hizmetleri MTBF : Elektronik cıhazlarda kullanılan bir tür güvenirlik ölçüsü MTCA : Askeri Terminal Kontrol sahası MUF : Kullanılabilen en yüksek frekans : Kuzey A : Denizcilikle ilgili bilgiler (seyir uyarıları) gönderen istasyon av : enzisel AVAREA : Dünyanın büyük bir bölümünü 16 seyir bölgelerine bölerek dünya çapında işlev yapan seyir ve hava uyarıları sisteminde yer alan her bir deniz bölgesi AVI FO : Denizcilik bilgileri sağlanabilen istasyon AVTEX : karadan denize yönünde dar band doğrudan yazmalı telgraf (NBDP) tekniğiyle acil bilgileri ve denizcilik uyarılarının gönderilme sistemi BDP : Dar band doğrudan yazmalı telgraf (teleks gib ) CC : Ağ (şebeke) kontrol merkezi CS : Ağ (şebeke) kontrol koordinasyon istasyonu D : Yönsüz anten F : Nehir gemisi IL : Hiçbiri L : Deniz radyonavigasyon kara istasyonu M : Deniz mili SS: Donanma uydu seyir sistemi O : Modülâsyonsuz OTAM :Uçuş harekatıyla ilgili görevlilere her hangi havacılık kolaylık,hizmet ya da tehlikenin varlığı, koşulları ya da değişikliğine özgü bilgileri zamanında duyurma amacıyla yapılan bir uyarı S : Savaş gemi S : Arama ekibindekilerin sayısı TLX : Ulusal teleks sistemi numarası X : Denizcilere not O : OBS (meteoroloji) mesajları (Gemi istasyonları kitabı nomanklâtürü 3. Bölüm 6.sütun) OBS : Meteoroloji telgrafı OCC : Çalışma (operasyon) kontrol merkezi OD : Oşinografik bilgi istasyonu

7 OE : Oşinografik bilgi sorma istasyonu OK : Kabul ediyoruz (tamam, anlaştık) OSC : Olay yeri yetkilisi (koordinatörü) OSV : Okyanus istasyon gemisi OT : Servis trafiğine açık istasyon OTF :Optimum gönderme frekansı P : Faksimile sistemiyle donatılmış (Gemi istasyonları kitabı nomanklâtürü 3.bölüm 6.sütün) P : Özel radyotelgraf PA : Tahmini mevki (yer-pozisyon) PA : Yasak saha (takiben tanıtılması) PBL : Preambül (başlık) PC : Kişisel bilgisayar Perigee : Yörüngesinde seyreden bir uydunun yer yüzüne en yakın olduğu nokta PKB : Bireysel yer belirleme vericisi PL : Gezinti gemisi PLB : bireysel (personel) yer belirleme vericisi PL : Uçuş plânı PM : Vuru (darbe, vuru, pals) modülâsyonu PO : Modülâsyonsuz palas (pulse- darbe-vuru) taşıyıcı (radar) POR : Pasifik okyanus bölgesi PORTFI D: Liman çalışmaları ile ilgili bilgiler sağlanabilen istasyon PRESSE : Basın, basın telgrafı Priority-3 : Inmarsat uyduları aracılığıyla yapılan tehlike çağrıları için kullanılan öncelik Tanımlaması Propr: Mal sahibi PRT : Paraşütlü kurtarma ekibi PSD : Halka açık veri haberleşme ağı (şebekesi) PSPD : Halka açık paket veri haberleşme ağı (şebekesi) PST : Halka açık telefon PST : Halka açık telefon haberleşme ağı (şebekesi) PT : Pilot (kılavuz kaptan) teknesi PTT : Postalar, telgraflar ve telefonlar PVT : Bir gezici (mobil-seyyar) yer istasyonunun çalışıp çalışmadığını görmeye yarayan test Đşlevi QBM : Manyetik baş (sıfır rüzgâr) QDR : Manyetik kerteriz QTG : Đstenildiğinde saat ayarı sağlanabilen istasyon R : Arama yarıçapı RA : Radyo astronomi RADAR : Bir radar hizmeti sağlanabilen istasyon RADIOMED:Bir tıbbi danışma hizmetinin sağlanabildiği istasyon Ramark : Radyofar (radyobikın) RB : Kurtarma botu RC : Yönsüz radyofar RCC :Kurtarma koordinasyon merkezi RD : Yönsel radyofar REF :.. ya bakınız REO : Telsiz elektronik operatörü Rep : Cumhuriyet Repd : Rapor edilen RESPO SE : Cevap mesajı RF : Radyo (telsiz) frekansı RFX : Bir radyofaks hizmeti sağlanabilen istasyon RG :Yön bulucu istasyon RM : Gezici radyonavigasyon deniz istasyonu ROC : GMDSS Tahditli telsiz operatör yeterlik belgesi (ehliyetnamesi) r.p.m. : Dakikada devir sayısı RR : Radyo (telsiz) kuralları RSC : Đkinci derecede (tali) kurtarma merkezi R/T : Radyo (telsiz) telefon RT : Dönen radyofar RTF : Radyo (telsiz) telefon RTF-1 : Telefon aboneleri ile gemiler arasında radyo (telsiz) telefon görüşmelerini sağlar RTF-2 : Telefon aboneleri ile gemieler arasındaki radyo (telsiz) telefon görüşmelerini sağlar ve radyotelgraf kabul eder. RTF-3 : Yalnız telsiz telefonla telgraf kabul eder. RTG : Telsiz (radyo) telgrafi

8 RTL : Telsiz teleks harfi RTT : Telsiz (radyo) teletayp RTTY : Telsiz teleprinter RTX-1 : Bir teleks abonesiyle telsiz teleks hizmeti sağlayabilen istasyon RTX-2 :Teleks aboneleriyle telsiz teleks hizmetini sağlar, teleks ile telsiz telgraf kabul eder RTX-3 : Yalnız telsiz teleksle telsiz telgraf kabul eden istasyon RU : Kurtarma b irliği Rx : Alıcı S : Đz aralığı s. : Saniye S : Güney SAR : Arama ve kurtarma SARAH : Arama ve kurtarma homing biykını SARBE : Arama ve kurtarma biykını SARSAR : Kutupsal yörüngeli arama kurtarma amaçlı uydu sistemindeki uydulardan ABD, Kanada ve Fransa ya ait olanı SART : Arama kurtarma radar vericisi SAT :Deniz gezici (mobil-seyyar) uydu hizmetini tanımlayan kısaltma SBM : Karada bakım SC : Gemi trafik kontrol SCC : Uydu kontrol merkezi Schiff : Geminin izlediği yol (rota) SCPC : Her taşıyıcıya tek kanal SDR : Özel çekme hakları (3.061 Gf karşılığında olan ve haberleşmede kullanılan para birimi) Sdx :Yarı dupleks Sec : Saniye Sec : Bölüm SELCAL : Seçilmiş çağrı (otomatik özel çağrı) SELFEC : Seçilmiş hata düzeltici (birden çok istasyona telsiz teleks göndermesi sırasında kullanılır) serv. : Hizmet, servis SES : Gemi uydu yer istasyonu (uydular aracılığıyla haberleşme yapabilecek şekilde donatılmış gemi telsiz istasyonu) SF : Gemi istasyonu telefon SFU : Inmarsat C sisteminde kullanılan sakla ilet bölümü (birimi) SHF : Süper yüksek frekanslar (3 30 GHz arasındaki frekans bandı) Ship. : Gemicilik Sig : Đşaret, sinyal SIGMET : Önemli meteorolojik olayları kapsayan ve meteororloji gözlem ofisleri tarafından uluslararası kısaltmalarla yayınlanan bilgiler SITREP :Durum raporu SLT : Telsiz denizcilik mektupları SM : Meteorolojik yardım istasyonu SOLAS : Denizde can güvenliği SPOC : Arama kurtarma bağkantı (irtibat) noktası SR : Gün doğumu (güneşin doğuşu) SRG : Kısa erimli (menzilli) uçak SRR : Arama kurtarma bölgesi SS : Standart frekans istasyonu SS : Gün batımı (güneşin batışı) SSB : Tek yan band SSFC : GMDSS nin yürürlüğe girmesiyle yerine DSC nin kullanılamaya başlandığı seçici çağrı Tekniği (ardışık tek frekans kod sistemi) Soc. : Cemiyet S.S. : Stim gemi (Buhar gemi) Ste. : Cemiyet stn : Đstasyon SUBMISS : Denizaltı kayboldu hali SUBSU K : Denizaltı battı hali SV : Kurtarma gemisi SVC : Servis telgrafı sx : Simpleks T : Doğrudan yazılımlı (NBDP) telgraf sistemi ile donatılmış (Gemi istasyonları kitabı nomanklâtürü 3 bölüm 6. Sütun) TA : Amatör uydu hizmetinde uzay çalışmaları yer istasyonu TAS : Gerçek hava hızı TC : Hareketsiz (sabit) uydu hizmetinde dünya istasyonu

9 TD :Uzay uzak kumanda istasyonu TE : Verici uzay istasyonu Tel : Telefon Temp inop : Geçici olarak çalışma dışı TF : Telefon (kıyı istasyonları kitabında (nomanklâtüründe) yer alır.) TF : Telsizle yer belirleme (radiolocation) uydu hizmetindeki hareketsiz (sabit) dünya istasyonu TG : Gezici (mobil-seyyar) deniz uydu hizmetinde gezici dünya istasyonu Tg. : Telgraf TH :Uzay araştırma hizmetinde dünya istasyonu TI : Kıyı uydu yer istasyonu (belirli bir sabit noktada deniz gezici uydu hizmetindeki istasyon) TK :Uzay izleme yer istasyonu TL : Telsizle yer belrleme (radiolocation) uydu hizmetindeki gezici (mobil-seyyar) dünya Đstasyonu) TLX : Teleks TM : Meteoroloji uydu hizmetinde dünya istasyonu TMA : Terminal kontrol sahası T : Radyonavigasyon uydu hizmetinde dünya istasyonu TOR : Telsiz teleks Tpm :Dakikada devir sayısı TR : Telgrafrestant (kıyı istasyonları kiabında nomanklâtüründe ) TR :Ticarı rota Transit : Bir geminin nereden gelip nereye gittiğini, rotasının neresi olduğunu bildirmesi Traffic : Bir haberleşme ağı (şebekesi) üzerinden haberleşme akışı TRB : Radyofar tipi Trsp. : Nakliyat, taşıma Trspn. : Nakliyecilik, Taşımacılık TS : Televizyon ses kanalı TT : Uzay çalışmaları hizmetinde dünya istasyonu TV : Televizyon görüntü kanalı Tx : Verici UF (ufn) : Diğer (ikinci) bir duyuruya kadar UG : Bilimsel yayın yapan istasyon UHF : Pek çok yüksek frekans ( MHz arasındaki frekans bandı) Uplink : Yerden uydu yönüne olan hat U/S : Çalışmıyor (gayrifaal) USA : Üst yan band UT : Uluslararası saat (Türkiye saatinden 2 saat geridir) UTC : Uluslararası saat (Türkiye saatinden 2 saat geridir) UTI : Uluslar arası astronomik zaman UT0 : Düzeltilmiş uluslararası zaman UT1 : Kutupsal değişmeler için düzeltilmiş uluslararası zaman UT2 : Kutupsal ve mevsimsel değişmeler için düzeltilmiş uluslararası zaman v. :.. ya bakınız VF : Ses frekansı VFR: Görerek uçuş kuralları VHF :Çok yüksek frekans ( MHz arasındaki frekans bandı) VIP : Çok önemlikişi VIS : Görüş VLF : Çok alçak frekans (3 30 khz arasındaki frekans bandı) VLR : Çok uzun erimli (menzilli) uçak VTM : Gemi trafik yönetimi VTS : Gemi trafik hizmeti W : Watt WARC : Dünya idari telsiz (radyo) konferansı WMO : Dünya meteoroloji örgütü WT :Telsiz telgrafi WW WS : Dünya çapında denizcilik uyarı hizmeti WX : Hava raporu XX : Sınıfı belirlenmemiş gemi

GMDSS GENEL TELSİZ OPERATÖR YETERLİLİĞİ KURS PROGRAMI

GMDSS GENEL TELSİZ OPERATÖR YETERLİLİĞİ KURS PROGRAMI GMDSS GENEL TELSİZ OPERATÖR YETERLİLİĞİ KURS PROGRAMI 1-KURUMUN ADI : 2-KURUMUN ADRESİ : 3-KURUCUNUN ADI : 4-PROGRAMIN DAYANAĞI 20.04.1989 tarihli ve 3539 sayılı Kanun ile taraf olduğumuz Gemi Adamları

Detaylı

çok daha geniş menzilli başka sistemler de kullanılır.

çok daha geniş menzilli başka sistemler de kullanılır. Denizde radyo dalgaları ile haberleşmenin ve bilgi akışı sağlamanın en pratik yöntemi VHF Deniz Bandı üzerinden yapılan telsiz görüşmeleridir. Ancak mesafesi geniş bir alanı kapsamaz. VHF Deniz Bandı ortalama

Detaylı

5) Sabit Telsiz ( kara,deniz,hava)

5) Sabit Telsiz ( kara,deniz,hava) TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ - 2007 I- TELLİ SİSTEMLER II- TELSİZ SİSTEMLER 1. Telsiz ruhsatname ücretleri (amatör telsiz istasyonlarından 1/4 oranında alınır.) 01.01.2007 tarihi İtibarı

Detaylı

DENİZ ARAÇLARI İÇİN KISA MESAFE TELSİZ (KMT) OPERATÖRÜ YETERLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK KURS PROGRAMI

DENİZ ARAÇLARI İÇİN KISA MESAFE TELSİZ (KMT) OPERATÖRÜ YETERLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı DENİZ ARAÇLARI İÇİN KISA MESAFE TELSİZ (KMT) OPERATÖRÜ YETERLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK KURS PROGRAMI ANKARA 2010 1 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZCİLİK GMDSS VE ARAMA KURTARMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZCİLİK GMDSS VE ARAMA KURTARMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZCİLİK GMDSS VE ARAMA KURTARMA ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

NOTİK YAYINLAR. Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu. Yayım Tarihi 2013. Yayım Şekli. Stok Numarası 7610270038535.

NOTİK YAYINLAR. Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu. Yayım Tarihi 2013. Yayım Şekli. Stok Numarası 7610270038535. Yayım Tarihi 2013 NOTİK YAYINLAR Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu Stok Numarası 7610270038535 Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca üretilen ve sayışa sunulan harita ve notik

Detaylı

KKTC ULUSAL FREKANS PLANI (TRNC NATIONAL FREQUENCY PLAN) Geçerli olduğu tarih : (Effective Date) 07/04/2014

KKTC ULUSAL FREKANS PLANI (TRNC NATIONAL FREQUENCY PLAN) Geçerli olduğu tarih : (Effective Date) 07/04/2014 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU (TURKISH REPUBLIC OF NORTHEN CYPRUS INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AUTHORITY) KKTC ULUSAL FREKANS PLANI (TRNC NATIONAL

Detaylı

Elektromanyetik dalgalar kullanılarak yapılan haberleşme ve data iletişimi için frekans planlamasının

Elektromanyetik dalgalar kullanılarak yapılan haberleşme ve data iletişimi için frekans planlamasının 2. FREKANS TAHSİS İŞLEMLERİ 2.1 GENEL FREKANS TAHSİS KRİTERLERİ GENEL FREKANS TAHSİS KRİTERLERİ Elektromanyetik dalgalar kullanılarak yapılan haberleşme ve data iletişimi için frekans planlamasının yapılması

Detaylı

C- Sınıfı Ulusal ve Uluslararası Düzenleme Soruları

C- Sınıfı Ulusal ve Uluslararası Düzenleme Soruları 1) ERO nun açılımı nedir? C- Sınıfı Ulusal ve Uluslararası Düzenleme Soruları a) Avrupa Haberleşme Ofisi b) Avrupa Telgraf Ofisi c) Avrupa Radyo Haberleşme Ofisi d) Avrupa Telefon Ofisi 2) ITU nun amacı

Detaylı

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks)

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları 2 1 Kodlama ve modülasyon yöntemleri İletim ortamının özelliğine

Detaylı

T Ü R K A R A M A V E K U R T A R M A Y Ö N E T M E L İ Ğ İ

T Ü R K A R A M A V E K U R T A R M A Y Ö N E T M E L İ Ğ İ T Ü R K A R A M A V E K U R T A R M A Y Ö N E T M E L İ Ğ İ 12 ARALIK 2001 TARİH 24611 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN METİN Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T Ü R K A R A M A V E K U R T A R M A Y Ö N E T M E L İ Ğ İ

T Ü R K A R A M A V E K U R T A R M A Y Ö N E T M E L İ Ğ İ T Ü R K A R A M A V E K U R T A R M A Y Ö N E T M E L İ Ğ İ 12 ARALIK 2001 TARİH 24611 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN METİN Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KKTC ULUSAL FREKANS PLANI (TRNC NATIONAL FREQUENCY PLAN) İlk Yayım tarihi : (Effective Date) 07/04/2014. Güncelleme tarihi: (Last Update) 07/10/2015

KKTC ULUSAL FREKANS PLANI (TRNC NATIONAL FREQUENCY PLAN) İlk Yayım tarihi : (Effective Date) 07/04/2014. Güncelleme tarihi: (Last Update) 07/10/2015 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU (TURKISH REPUBLIC OF NORTHEN CYPRUS INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AUTHORITY) KKTC ULUSAL FREKANS PLANI (TRNC NATIONAL

Detaylı

KET-Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Kurma Ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kısaltmalar ve Tanımlar

KET-Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Kurma Ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kısaltmalar ve Tanımlar Telekomünikasyon Kurumundan: KET-Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Kurma Ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kısaltmalar ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Cilt I ORGANİZASYON VE YÖNETİM

Cilt I ORGANİZASYON VE YÖNETİM Cilt I ORGANİZASYON VE YÖNETİM 1 IAMSAR KILAVUZU ULUSLARARASI HAVACILIK VE DENİZCİLİK ARAMA VE KURTARMA KILAVUZU Cilt I ORGANİZASYON VE YÖNETİM IMO/ICAO Londra/Montreal, 1998 2 1998 yılında ULUSLARARASI

Detaylı

KÜRESEL DENİZ TEHLİKE VE EMNİYET SİSTEMİ (GMDSS) İLE DENİZDE MUHABERE

KÜRESEL DENİZ TEHLİKE VE EMNİYET SİSTEMİ (GMDSS) İLE DENİZDE MUHABERE KÜRESEL DENİZ TEHLİKE VE EMNİYET SİSTEMİ (GMDSS) İLE DENİZDE MUHABERE GMDSS, tehlikeye maruz kalan gemilere yardım iletilebilmesini temin etmek üzere 1 Şubat 1999 tarihinden itibaren tam olarak yürürlüğe

Detaylı

GMDSS Đşletme Test Soruları

GMDSS Đşletme Test Soruları GMDSS Đşletme Test Soruları Açıklama: Burada yer alan sorular, GMDSS Telsiz Operatörlüğü sınavlarına katılacak adayların kendi Đşletme bilgilerini ölçebilmeleri amacıyla IMO kuralları, Ulusal kanunlar

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

GMDSS MEVZUAT ÖR EK SÖZLÜ SORULARI

GMDSS MEVZUAT ÖR EK SÖZLÜ SORULARI GMDSS MEVZUAT ÖR EK SÖZLÜ SORULARI Açıklama Burada yer alan sorular,. GMDSS Telsiz Operatörlüğü sınavlarına katılacak adayların sözlü sınavlarında karşılaşacakları Mevzuat sorularına yabancı kalmamaları

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2014 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2014 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 18.12.2013 Karar No : 2013/DK-SYD/662 Gündem Konusu : 2014 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi. KARAR :Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığının hazırladığı

Detaylı

DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN YENİ KULLANIM ALANLARI. 15 Mart 2013

DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN YENİ KULLANIM ALANLARI. 15 Mart 2013 DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN YENİ KULLANIM ALANLARI 15 Mart 2013 Halil İbrahim KESKİN IT Technical Officer International Mobile Satellite Organization International Mobile Satellite

Detaylı

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI VOR (VHF Çok Yönlü Radyo Seyrüsefer İstikamet Cihazı) VHF bandında çok yönlü radyo yayını olarak bilinen VOR, uluslararası standartta orta ve kısa mesafe seyrüsefer (navigasyon)

Detaylı

SEYİR. http://www.seyiraviation.com

SEYİR. http://www.seyiraviation.com Savunma sanayi ve havacılık alanlarında seyrüsefer sistemlerinin elektronik sistem entegrasyonu ve bu sistemlere ait alçalma tırmanma planlarının hazırlanması, uçuş kontrol gereksinimlerinin karşılanması,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Adresi : Hasköy Sanayi Sitesi İdari Bina No:19 Gebze 41400 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 644 76 00 Faks : 0 262 644 58 44 E-Posta : bilgi@emcas.com.tr Website

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : 2012 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : 2012 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2011 Karar No : 2011/DK-11/642 Gündem Konusu : 2012 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi. KARAR :Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığının hazırladığı

Detaylı

KURULUŞUMUZDA KULLANILAN BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

KURULUŞUMUZDA KULLANILAN BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KURULUŞUMUZDA KULLANILAN BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÜNDEM 1. Hizmetlerimiz 2. Kullanılan Bilişim ve İletişim Teknolojileri SOTAS (Seyir Yardımcıları Otomatik Tanımlama Sistemi) AIS (Gemi Tanımlama

Detaylı

TELSĐZ ÜCRET TARĐFESĐ

TELSĐZ ÜCRET TARĐFESĐ Ücret Tarifesi Site Haritası Ücretsiz Üyelik Site Đçi Arama Erişim E-Posta ANA SAYFA 1. TELSĐZ RUHSATNAME ÜCRETLERĐ TELSĐZ ÜCRET TARĐFESĐ a. Telsiz verici-alıcı cihazları (karada kullanılan, ruhsatnamede

Detaylı

Doç. Dr. A. Oral Salman Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Doç. Dr. A. Oral Salman Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Doç. Dr. A. Oral Salman Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Sunum Başlıkları: Biraz Fizik: Elektromanyetik Dalgalar, EM Spektrum, EMD ların Enerjisi, EMD ların maddeyle etkileşimi

Detaylı

ÜNİTE. ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ Prof. Dr. Özen KILIÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER ARAMA VE KURTARMADA HABERLEŞME

ÜNİTE. ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ Prof. Dr. Özen KILIÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER ARAMA VE KURTARMADA HABERLEŞME ARAMA VE KURTARMADA HABERLEŞME İÇİNDEKİLER Giriş Arama ve Kurtarmada Haberleşme İletişim Telsiz Haberleşmesi Arama ve Kurtarmada Kullanılan Uydu Sistemleri ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ Prof. Dr. Özen KILIÇ

Detaylı

Navigasyon amaçlı alıcılardan elde edilen konumlamaya ilişkin veriler kullanıcı arayüzünde gösterilmekte yada alıcı tipine bağlı olarak bilgisayar

Navigasyon amaçlı alıcılardan elde edilen konumlamaya ilişkin veriler kullanıcı arayüzünde gösterilmekte yada alıcı tipine bağlı olarak bilgisayar RTK VERİ FORMATI NAVİGASYON Yöngüdüm (navigasyon) ise, bir aracı veya insanı bir yerden başka bir yere ulaştırma olarak tanımlanmaktadır.kuşlar, yunuslar ve balinalar gibi birçok canlının göç yollarını

Detaylı

05.08.2009 HAVA ARAÇLARININ HAVAİ FİŞEKLERİN ZARARLI ETKİLERİNDEN KORUNMASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-12HF.02) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu talimatın amacı, hava araçlarının havai

Detaylı

A-B Sınıfı Ulusal ve Uluslararası Düzenleme Soruları. 2) HAREC belgesinin Türkiye de hangi sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesine karşılık gelmektedir?

A-B Sınıfı Ulusal ve Uluslararası Düzenleme Soruları. 2) HAREC belgesinin Türkiye de hangi sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesine karşılık gelmektedir? 1) ECC ne anlama gelmektedir? A-B Sınıfı Ulusal ve Uluslararası Düzenleme Soruları a) Elektronik Komitesi b) Haberleşme Komitesi c) Elektronik Haberleşme Komitesi d) Teknoloji Komitesi 2) HAREC belgesinin

Detaylı

DUİ203-SEYİR 2 ÇALIŞMA SORULARI

DUİ203-SEYİR 2 ÇALIŞMA SORULARI DUİ203-SEYİR 2 ÇALIŞMA SORULARI 1. Hangi boylam üzerinde GMT LMT ZT birbirine eşit olur? 2. Belirli bir bölge içinde aynı anda aynı zamanı gösteren saat sistemine ne ad verilir? 3. Hakiki kerteriz ile

Detaylı

KAZA ARAŞTIRMA ve İNCELEME KURULU DENİZ KAZALARINI ARAŞTIRMA VE İNCELEME ÇALIŞTAYI. Durali İŞLER - GS Uzm.

KAZA ARAŞTIRMA ve İNCELEME KURULU DENİZ KAZALARINI ARAŞTIRMA VE İNCELEME ÇALIŞTAYI. Durali İŞLER - GS Uzm. KAZA ARAŞTIRMA ve İNCELEME KURULU DENİZ KAZALARINI ARAŞTIRMA VE İNCELEME ÇALIŞTAYI Durali İŞLER - GS Uzm. DENİZ KAZALARININ İNCELENMESİNDE ANA ARAMA KURTARMA KOORDİNASYON MERKEZİ (AAKKM) ROLÜ Deniz kazalarının

Detaylı

Sayı: 21/2014 ELEKTRONİK HABERLEŞME (DEĞİŞİKLİK) YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 6/2012

Sayı: 21/2014 ELEKTRONİK HABERLEŞME (DEĞİŞİKLİK) YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 6/2012 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 10 Şubat 2014 tarihli Kırkikinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25482

Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25482 Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25482 TELSİZ OPERATÖR YETERLİKLERİ VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu

Detaylı

GMDSS 2. SINIF ELEKTRONİK OPERATÖR YETERLİLİĞİ KURS PROGRAMI

GMDSS 2. SINIF ELEKTRONİK OPERATÖR YETERLİLİĞİ KURS PROGRAMI GMDSS 2. SINIF ELEKTRONİK OPERATÖR YETERLİLİĞİ KURS PROGRAMI 1-KURUMUN ADI : 2-KURUMUN ADRESİ : 3-KURUCUNUN ADI : 4-PROGRAM IN DAYANAĞI 20.04.1989 tarihli ve 3539 sayılı Kanun ile taraf olduğumuz Gemi

Detaylı

KABLOSUZ SERĐ HABERLEŞME UYGULAMALARI VE RF KONTROL

KABLOSUZ SERĐ HABERLEŞME UYGULAMALARI VE RF KONTROL KABLOSUZ SERĐ HABERLEŞME UYGULAMALARI VE RF KONTROL Kablosuz iletişlim uygulamaları elektroniğin yaygın olarak kullanılan uygulamalarındandır. Bu uygulamalar yardımıyla iki nokta arasında bilginin kablosuz

Detaylı

SAĞLIK HABERLEġMESĠ www.umke.org

SAĞLIK HABERLEġMESĠ www.umke.org SAĞLIK HABERLEġMESĠ Afetler ile tüm olağandışı durumlar ve acil sağlık hizmetlerinde haberleģme, hizmet sunumunun vazgeçilmez bir parçası ve temel taşlarından birisidir. HABERLEġME GENEL OLARAK 1.Telli

Detaylı

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI BU SUNUMUN İÇERİĞİ İNİŞ SİSTEMLERİ ILS (INSTRUMENT LANDING SYSTEM) MLS (MICROWAVE LANDING SYSTEM) ILS (ALETLİ İNİŞ SİSTEMİ) Aletli iniş sistemi olarak tanımlanan ILS sistemi,

Detaylı

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI OMEGA Askeri amaçlı olarak A.B.D. tarafından 1982 yılında kurulmuş ve uzun menzilli uçuşlarda uçağın dünyanın neresinde olduğunu bildiren bir radyo seyrüsefer yardımcısıdır.

Detaylı

Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri

Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri Sunum İçeriği... Antenin tanımı Günlük hayata faydaları Kullanım yerleri Anten türleri Antenlerin iç yapısı Antenin tanımı ve kullanım amacı Anten: Elektromanyetik

Detaylı

TELSĐZ OPERATÖR YETERLĐKLERĐ VE SI AV YÖ ETMELĐĞĐ. Resmi Gazete Tarihi: 04/06/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25482 BĐRĐNCĐ KISIM : Genel Hükümler

TELSĐZ OPERATÖR YETERLĐKLERĐ VE SI AV YÖ ETMELĐĞĐ. Resmi Gazete Tarihi: 04/06/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25482 BĐRĐNCĐ KISIM : Genel Hükümler TELSĐZ OPERATÖR YETERLĐKLERĐ VE SI AV YÖ ETMELĐĞĐ Resmi Gazete Tarihi: 04/06/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25482 Amaç BĐRĐNCĐ KISIM : Genel Hükümler BĐRĐNCĐ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

ANALOG HABERLEŞME A GRUBU İSİM: NUMARA

ANALOG HABERLEŞME A GRUBU İSİM: NUMARA BÖLÜM 7 ÖRNEK SINAV SORULARI İSİM: NUMARA A GRUBU MERSİN ÜNİVERSİTESİ MMYO ANALOG HABERLEŞME DERSİ FİNAL SINAV SORULARI S-1 Bir GM lu sistemde Vmaxtepe-tepe10 V ve Vmin tepe-tepe6 V ise modülasyon yüzdesi

Detaylı

GSM VE UMTS ŞEBEKELERİNDEN OLUŞAN, ELEKTROMANYETİK ALANLARA, MOBİL TELEFON VE VERİ TRAFİĞİNİN ETKİSİ

GSM VE UMTS ŞEBEKELERİNDEN OLUŞAN, ELEKTROMANYETİK ALANLARA, MOBİL TELEFON VE VERİ TRAFİĞİNİN ETKİSİ GSM VE UMTS ŞEBEKELERİNDEN OLUŞAN, ELEKTROMANYETİK ALANLARA, MOBİL TELEFON VE VERİ TRAFİĞİNİN ETKİSİ Mehmet YILDIRIM 1 ve Ahmet ÖZKURT 2 1 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İzmir, myildirim@btk.gov.tr

Detaylı

UYDU HABERLEŞME SİSTEMLERİ

UYDU HABERLEŞME SİSTEMLERİ UYDU HABERLEŞME SİSTEMLERİ Konular 1. İhtiyaç 2. Uydu Haberleşme Tarihi 3. Avantaj ve Dezavantajları 4. Teknik Yapısı a. Uzay Kısmı b. Hava Kısmı c. Yer Kısmı 5. Kullanılan Teknolojiler 6. Günümüzde Kullanım

Detaylı

EET349 Analog Haberleşme Güz Dönemi. Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar

EET349 Analog Haberleşme Güz Dönemi. Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar EET349 Analog Haberleşme 2015-2016 Güz Dönemi Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar 1 Notlandırma Ara Sınav : %40 Final : %60 Kaynaklar Introduction to Analog and Digital Communications Simon Haykin, Michael Moher

Detaylı

TELSİZ SİSTEM ÇÖZÜMLERİNDE RAKİPSİZ TEKNOLOJİ! SIMULCAST GENİŞ ALAN KAPLAMA TELSİZ SİSTEMİ

TELSİZ SİSTEM ÇÖZÜMLERİNDE RAKİPSİZ TEKNOLOJİ! SIMULCAST GENİŞ ALAN KAPLAMA TELSİZ SİSTEMİ TELSİZ SİSTEM ÇÖZÜMLERİNDE RAKİPSİZ TEKNOLOJİ! SIMULCAST GENİŞ ALAN KAPLAMA TELSİZ SİSTEMİ Prod-el tarafından telsiz pazarı için sunulan ECOS (Extended Communication System- Genişletilmiş Haberleşme Sistemi)

Detaylı

Telsiz Yayın Kontrolü Yönetmeliği

Telsiz Yayın Kontrolü Yönetmeliği Telsiz Yayın Kontrolü Yönetmeliği (Yayımı:22.02.1990 tarih ve 20441 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1-2813 sayılı Telsiz Kanunu'nun

Detaylı

ARAMA VE KURTARMADA KOORDİNASYON HABERLEŞMESİ. *** Erhan ERBAŞ - TA2DJ T. Aydın KAZANCIOĞLU - TA1HZ

ARAMA VE KURTARMADA KOORDİNASYON HABERLEŞMESİ. *** Erhan ERBAŞ - TA2DJ T. Aydın KAZANCIOĞLU - TA1HZ ARAMA VE KURTARMADA KOORDİNASYON HABERLEŞMESİ *** Erhan ERBAŞ - TA2DJ T. Aydın KAZANCIOĞLU - TA1HZ TAKDİM PLANI Yasal Mevzuat İlgili Kurum ve Birimler Tanımlar Organizasyon Durum Tesbiti Yaşanan Olaylar

Detaylı

Centronic EasyControl EC311

Centronic EasyControl EC311 Centronic EasyControl EC311 tr Montaj ve İşletme Talimatı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

Zeyilname Zeyilname No:4

Zeyilname Zeyilname No:4 Zeyilname Zeyilname No:4 Not: Bu Zeyilname bu sayfa dahil olmak üzere toplam 7 sayfadan oluşmaktadır. Zeyilname No:4 1/6 GİRİŞ 4x4 MOBİL HABERLEŞME ARACI ALIMI (GA4.18) ZEYİLNAME NO: 4 Orijinal ihale dökümanları

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI (İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) Türkiye de Deniz Trafiğini İzlemeye Yönelik Sistemler

T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI (İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) Türkiye de Deniz Trafiğini İzlemeye Yönelik Sistemler T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI (İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) Türkiye de Deniz Trafiğini İzlemeye Yönelik Sistemler 1 Deniz Trafiğini İzlemeye Yönelik Sistemler 1- Gemi Trafik Hizmetleri Sistemleri

Detaylı

GMDSS Kanun ve Yönetmelik Test Soruları

GMDSS Kanun ve Yönetmelik Test Soruları GMDSS Kanun ve Yönetmelik Test Soruları Açıklama: Burada yer alan sorular,. GMDSS Telsiz Operatörlüğü sınavlarına katılacak adayların kendi Kanun ve Yönetmelik bilgilerini ölçebilmeleri amacıyla Ulusal

Detaylı

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 5. Analog veri iletimi

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 5. Analog veri iletimi Veri İletişimi Data Communications Suat ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 5. Analog veri iletimi Sayısal analog çevirme http://ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ 2 Sayısal analog çevirme

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Test Başvuru Esasları

İKİNCİ BÖLÜM Test Başvuru Esasları VHF VE UHF BANDINDA ÇALIŞAN AMATÖR TELSİZ CİHAZLARININ PERFORMANS STANDARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (TGM-ST-008) Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 3/7/1995 No: 22332 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Vestel Elektronik A. Ş. Organize Sanayi Bölgesi 45030 MANİSA / TÜRKİYE Tel : 0 236 213 03 50 Faks : 0 236 213 05 48 E-Posta : vestelemclab@vestel.com.tr

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARDA EMNİYET HAVACILIK

AFET VE ACİL DURUMLARDA EMNİYET HAVACILIK AFET VE ACİL DURUMLARDA EMNİYET HAVACILIK İÇERİK 1- EMNİYET HAVACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI 2- HAVA ARAÇLARININ TABİİ AFETLERDEKİ ROLÜ 3- EMNİYET HAVA ARAÇLARININ TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ POLİS HAVACILIK 1940-

Detaylı

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks)

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları Uydu ağları Uydu parametreleri Uydu yörüngeleri GEO uydular

Detaylı

C- SINIFI ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER SORU BANKASI

C- SINIFI ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER SORU BANKASI C- SINIFI ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER SORU BANKASI 1) ERO nun açılımı nedir? a) Avrupa HaberleĢme Ofisi b) Avrupa Telgraf Ofisi c) Avrupa Radyo HaberleĢme Ofisi d) Avrupa Telefon Ofisi 2) ITU nun

Detaylı

Global Navigasyon Uydu Sistemleri (GNSS) ve Uydu Bazlı Alan Büyütme Sistemleri (SBAS)

Global Navigasyon Uydu Sistemleri (GNSS) ve Uydu Bazlı Alan Büyütme Sistemleri (SBAS) Global Navigasyon Uydu Sistemleri (GNSS) ve Uydu Bazlı Alan Büyütme Sistemleri (SBAS) Global Navigasyon Uydu Sistemleri GPS GLONASS Galileo Compass (GNSS) Uydu Bazlı Alan Büyütme Sistemleri (SBAS) WAAS

Detaylı

Afetlerde İletişim ve Haberleşme

Afetlerde İletişim ve Haberleşme Afetlerde İletişim ve Haberleşme Dr. İbrahim OKTAY Tekirdağ Sağlık Müdür Yardımcısı 1 Amaç: Olağan Dışı Durumlarda ve Afetlerde profesyonel ekipler arasında iletişim ve haberleşmenin nasıl sağlanabileceği

Detaylı

*Telsiz Yönetmeliğinin 11. Maddesinde VHF kanal sayısı 56 olarak belirtilmektedir.

*Telsiz Yönetmeliğinin 11. Maddesinde VHF kanal sayısı 56 olarak belirtilmektedir. KMT SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI VHF TELSİZ TELEFON HABERLEŞMESİ VHF HABERLEŞMESİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR Deniz seyyar servisinde, çok yüksek frekans bandında yapılan haberleşmeye, VHF telsiz telefon haberleşmesi

Detaylı

ACD BİLGİ İŞLEM ACD KABLOSUZ VERİ TOPLAMA SİSTEMLERİ URT-V2 KABLOSUZ VERİ TOPLAMA TERMİNALİ DONANIM TEKNİK BELGESİ. URT-V2 Terminallerinin

ACD BİLGİ İŞLEM ACD KABLOSUZ VERİ TOPLAMA SİSTEMLERİ URT-V2 KABLOSUZ VERİ TOPLAMA TERMİNALİ DONANIM TEKNİK BELGESİ. URT-V2 Terminallerinin ACD BİLGİ İŞLEM URT-V2 KABLOSUZ VERİ TOPLAMA TERMİNALİ DONANIM TEKNİK BELGESİ URT-V2 Terminallerinin Donanım Özellikleri Genel Yetenekleri Terminal Dış Özellikler Montajda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Detaylı

SPEKTRUM YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SPEKTRUM YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 2 Temmuz 2009 Perşembe Resmî Gazete Sayı : 27276 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: SPEKTRUM YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MİKRODALGA TEKNİĞİ GİRİŞ

MİKRODALGA TEKNİĞİ GİRİŞ Adnan GÖRÜR Mikrodalga Frekansları 1 / 9 GİRİŞ MİKRODALGA TEKNİĞİ Mikrodalgalar terimi, 1 cm ile 1 m arasında uzunluğa sahip EMD ları tanımlamak için kullanılır. Bu dalga boylarına karşılık gelen frekans

Detaylı

BÖLÜM 6 STEREO VERİCİ VE ALICILAR. 6.1 Stereo Sinyal Kodlama/Kod Çözme Teknikleri ANALOG HABERLEŞME

BÖLÜM 6 STEREO VERİCİ VE ALICILAR. 6.1 Stereo Sinyal Kodlama/Kod Çözme Teknikleri ANALOG HABERLEŞME BÖLÜM 6 STEREO VERİCİ VE ALICILAR 6.1 Stereo Sinyal Kodlama/Kod Çözme Teknikleri Stereo kelimesi, yunanca 'da "üç boyutlu" anlamına gelen bir kelimeden gelmektedir. Modern anlamda stereoda ise üç boyut

Detaylı

HAVACILIK VE DENİZCİLİK ARAMA VE KURTARMA KILAVUZU

HAVACILIK VE DENİZCİLİK ARAMA VE KURTARMA KILAVUZU IAMSAR Kılavuzu ULUSLARARASI HAVACILIK VE DENİZCİLİK ARAMA VE KURTARMA KILAVUZU Cilt III MOBİL HİZMETLER IMO / ICAO Londra / Montreal, 1998 1 1998 yılında ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ 4 Albert Embankment,

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu RAND

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu RAND T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu RAND Kuruyük Gemisinin Karaya Oturmasına İlişkin Deniz Kazası İnceleme Raporu Antalya Adrasan Koyu 17 Aralık 2010 Rapor

Detaylı

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks)

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları Sinyaller Sinyallerin zaman düzleminde gösterimi Sinyallerin

Detaylı

DENİZ UÇAKLARI İLE HAVA TAŞIMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETMELİĞİ (SHY-DENİZ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DENİZ UÇAKLARI İLE HAVA TAŞIMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETMELİĞİ (SHY-DENİZ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: DENİZ UÇAKLARI İLE HAVA TAŞIMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETMELİĞİ (SHY-DENİZ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sivil havacılık

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZCİLİK VHF-DSC HABERLEŞMESİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZCİLİK VHF-DSC HABERLEŞMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZCİLİK VHF-DSC HABERLEŞMESİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 ve 21/2014 Sayılı Yasalar) Madde 29, 30, 59, 63, 75, 86 Altında Yapılan Tüzük

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 ve 21/2014 Sayılı Yasalar) Madde 29, 30, 59, 63, 75, 86 Altında Yapılan Tüzük ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 ve 21/2014 Sayılı Yasalar) Madde 29, 30, 59, 63, 75, 86 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme 29, 30, 59, 63, 75,

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

KISA MESAFE RADYO TELEMETRİ CİHAZLARI

KISA MESAFE RADYO TELEMETRİ CİHAZLARI TÜM SEBINETECH RADYO MODEMLERDE AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLER ORTAKTIR; KASA ÇALIŞMA SICAKLIĞI RF ÖZELLİKLERİ PERFORMANS ANTEN ARAYÜZÜ ÜRÜN SEÇİMİ Alüminyum kasa -10 C ~ +60 C Frekans: 433MHz, 25KHz kanal aralığı

Detaylı

Centronic MemoControl MC441-II

Centronic MemoControl MC441-II Centronic MemoControl MC441-II tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Fonksiyonlu El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1

2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1 Referans: 2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1 İÇİNDEKİLER TABLOSU İçindekiler Tablosu... 0 1. HEADEND SİSTEM ORTAM STANDARTLARI:... 1 2. ANALOG

Detaylı

Centronic EasyControl EC5410-II

Centronic EasyControl EC5410-II Centronic EasyControl EC5410-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 10 Kanallı El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI 1/55 TECO N3 SERİSİ HIZ 230V 1FAZ 230V 3FAZ 460V 3FAZ 0.4 2.2 KW 0.4 30 KW 0.75 55 KW 2/55 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 3/55 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 200-240V MODEL N3-2xx-SC/SCF P5 01 03 Güç (HP) 0.5 1

Detaylı

Kılavuz ve İmalatçının Beyanı Elektromanyetik Emisyonlar & Korunma

Kılavuz ve İmalatçının Beyanı Elektromanyetik Emisyonlar & Korunma Kılavuz ve İmalatçının Beyanı Elektromanyetik Emisyonlar & Korunma Türkçe Page AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve 10 Kılavuz

Detaylı

ANALOG HABERLEŞME Alper

ANALOG HABERLEŞME Alper 0 BÖLÜM 1 ANALOG HABERLEŞME GİRİŞ KONULARI 1 Temel Kavramlar 1.1 Haberleşme Anlamlı bir bilginin değiş tokuş edilmesine haberleşme denir. (Exchanging Information). Günümüzde internet haberleşmesinin ve

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26849

Resmî Gazete Sayı : 26849 16 Nisan 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26849 YÖNETMELİK Telekomünikasyon Kurumundan: ANTEN VE ORTAK ANTEN SİSTEM VE TESİSLERİNİN KURULMASINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 1 RADYO YAYINCILIĞINDA ULUSLAR ARASI DÜZENLEMELER 1961 Stockholm: 87.5-100 MHz 1979 Cenevre WARC: 87.5 108 MHz 1984 Cenevre: Bölgesel tahsisler

Detaylı

TASNİF DIŞI. 4700 Telsiz Ailesi. Profesyonel Haberleşme Sistemleri Program Direktörlüğü

TASNİF DIŞI. 4700 Telsiz Ailesi. Profesyonel Haberleşme Sistemleri Program Direktörlüğü TASNİF DIŞI 4700 Telsiz Ailesi Profesyonel Haberleşme Sistemleri Program Direktörlüğü Haziran 2014 İçindekiler 4700 Telsiz Ailesi... 1 4700 Telsiz Tipleri... 1 4700 Telsizlerin Genel Özellikleri... 1 4700

Detaylı

KABLOSUZ İLETİŞİMDE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR

KABLOSUZ İLETİŞİMDE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR KABLOSUZ İLETİŞİMDE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR Elektromanyetik dalga Kablosuz iletişim bilgi taşıyan anlamlı sinyallerin bir frekans kullanılarak uç birimler arasında taşınmasıdır. Bilginin taşınması elektromanyetik

Detaylı

UYDU HABERLEŞME HİZMETLERİNDE FREKANS BAND KULLANIMI BELGESİ

UYDU HABERLEŞME HİZMETLERİNDE FREKANS BAND KULLANIMI BELGESİ UYDU HABERLEŞME HİZMETLERİNDE FREKANS BAND KULLANIMI BELGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu düzenlemenin amacı, uydu üzerinden sunulan elektronik haberleşme hizmetlerinde frekans bandlarının kullanımına yönelik usul

Detaylı

ANALOG HABERLEŞME (GM)

ANALOG HABERLEŞME (GM) ANALOG HABERLEŞME (GM) Taşıyıcı sinyalin sinüsoidal olduğu haberleşme sistemidir. Sinüs işareti formül olarak; V. sin(2 F ) ya da i I. sin(2 F ) dır. Formülde; - Zamana bağlı değişen ani gerilim (Volt)

Detaylı

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Amaç Çevresel gürültünün kontrolü

Detaylı

AC SERİSİ ASANSÖR KUMANDA SİSTEMLERİ. Melih AYBEY AYBEY ELEKTRONİK

AC SERİSİ ASANSÖR KUMANDA SİSTEMLERİ. Melih AYBEY AYBEY ELEKTRONİK AC SERİSİ ASANSÖR KUMANDA SİSTEMLERİ Melih AYBEY AYBEY ELEKTRONİK AC SERİSİ GENEL ÖZELLİKLERİ CANBus tabanlı kat, kabin ve grup haberleşme sistemi Kat bilgisini sayıcı, monostabil sayıcı, gray kod, kuyu

Detaylı

ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II

ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II Nihat KABAOĞLU Kısım 5 DERSİN İÇERİĞİ Sayısal Haberleşmeye Giriş Giriş Sayısal Haberleşmenin Temelleri Temel Ödünleşimler Örnekleme ve Darbe Modülasyonu Örnekleme İşlemi İdeal

Detaylı

Kontrol Đşaretleşmesi

Kontrol Đşaretleşmesi Kontrol Đşaretleşmesi Dinamik değişken yönlendirme, çağrıların kurulması, sonlandırılması gibi ağ fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi için kontrol bilgilerinin anahtarlama noktaları arasında dağıtılması

Detaylı

Telefon, birbirinden uzak yerlerde bulunan kişiler ve sistemler arasında bilgi alışverişini sağlayan elektrikli ses alıp verme cihazı.

Telefon, birbirinden uzak yerlerde bulunan kişiler ve sistemler arasında bilgi alışverişini sağlayan elektrikli ses alıp verme cihazı. TELEFONLA İLETİŞİM Telefon, birbirinden uzak yerlerde bulunan kişiler ve sistemler arasında bilgi alışverişini sağlayan elektrikli ses alıp verme cihazı. Telefonun çalışmasında ana prensip ağızdan çıkan

Detaylı

VAROL, A.: Televizyon Yayın Sistemi, Konutbirlik, Sayı: 108, Nisan 1993, S:22-23 3.4. TELEVİZYON YAYIN SİSTEMİ

VAROL, A.: Televizyon Yayın Sistemi, Konutbirlik, Sayı: 108, Nisan 1993, S:22-23 3.4. TELEVİZYON YAYIN SİSTEMİ 3.4. TELEVİZYON YAYIN SİSTEMİ Asaf VAROL Fırat Üniversitesi Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölüm Başkanı Uydu sinyalini almak için kullanılan bir sisteme ait çanak ile çok düşük seviyedeki sinyaller mümkün

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Sipariş No: VĐD 2010/12 1 SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. GENEL Bu şartnamenin amacı; Đdari Şartname

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar. Amaç

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar. Amaç Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET)

Detaylı

TASLAK CNS SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

TASLAK CNS SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar TASLAK CNS SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sivil CNS sistemlerinin mânia kriterlerine

Detaylı

SEYİR DUYURULARI HAZIRLAMA VE YAYIMLAMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

SEYİR DUYURULARI HAZIRLAMA VE YAYIMLAMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 3321 SEYİR DUYURULARI HAZIRLAMA VE YAYIMLAMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 7/8/1996 No: 96/8510 Dayandığı Kanunun Tarihi : 30/5/1973 No: 1738 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

DKN.:53971972-3730- -14/PAPGE Aralık 2014 MESLEKİ BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

DKN.:53971972-3730- -14/PAPGE Aralık 2014 MESLEKİ BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ MESLEKİ BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Denizcilik İngilizcesi MH-311 3 / 1 2+0+0 2 3 Dili : İngilizce Seviyesi Önkoşulu Öğretim Elemanları

Detaylı