OMA KLÂTÜRLERDE, ADMĐRALTY KĐTAPLARI DA VE DĐĞER KĐTAPLARDA GEÇE KISALTMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OMA KLÂTÜRLERDE, ADMĐRALTY KĐTAPLARI DA VE DĐĞER KĐTAPLARDA GEÇE KISALTMALAR"

Transkript

1 Süzen Telsizcilik Kısaltmalar OMA KLÂTÜRLERDE, ADMĐRALTY KĐTAPLARI DA VE DĐĞER KĐTAPLARDA GEÇE KISALTMALAR : Bir ana ya da merkez istasyondan uzaktan kumanda ile çalıştırılan istasyon, : Yüksek trafik bölgesinde bulunan bir istasyon : Uzak mesafeile haberleşme yapabilen istasyon : Bir ülkenin kıyı telsiz istasyonları için verilen mevkii tahminidir. Kesin değerler değildir. : Gündüz (HJ) : Gece... : Bu konuda bir bilgi edinilememiştir - : Ücret bölümünde bu işaretin bulunduğu istasyon, ücret almamaktadır. A1BC1 : 2182 khz de çaiışan bir EPIRB ve 121,5 MHz ile 243 MHz de çalışan bir EPIRB A : Genlik (Amplitüd) modülâsyon A : 2181 khz frekansında çalışan EPIRB cıhazı (Gemi istasyonları nomanklâtür) AA : Ücretlendirme ve ödemeler konusunda yetkili kuruluş AAIC : Ücretlendirme ve ödemeler konusunda yetkili kuruluşu tanımlayan işaret, kod ACC : Saha Kontrol Merkezi ACFT : Uçak ADE : Gemi uydu yer istasyonunun anten, verici gibi güverte üstünde kalan bölümü ADIZ :Hava Savunma Tanıtma Merkezi AD C : Hava Savunma Bildirim Merkezi ADOC :Hava Savunma Hareket Merkezi ADS : Adres AF : Ses frekansı (20 Hz ile 20 khz arasında olan ve insan kulağının duyabileceği ses AFC : Otomatik frekans kontrolü AFIS: Meydan uçuş bilgi servisi AFT : Hava sabit haberleşme ağı (Sabit havacılık muhabere sistemi) AGC : Otomatik kazanç kontrol Agcy : Acenta AH : Amper saat AIP : Havcılık Bilgi yayını AIS : Havacılık Bilgi Hizmetleri AL : Hava radyonavigasyon kara istasyonu ALERFA :Alârm aşaması (safhası) ALR : Uyarı mesajı ALRS : Admiralty kitapları AM : Amplitüd (Genlik) modülâsyon AM : Hava radyonavigasyon gezici istasyonu AMVER : Otomatik gemi takip sistemi, bu sistem ABD sahil güvenlik örgütünce yönetilir An : Ek AOR-E : Doğu Atlantik bölgesini kapsam alanında bulunduram inmarsat uydusu AOR-W : Batı Atlantik bölgesini kapsam alanıda bulunduran uydu Apogee : Bir uydunun dünya etrafındaki yörüngesi üzerinde yer üzerinden en çok uzaklaştığı Nokta APP : Yaklaşma Approx : Yaklaşık olarak, tahmini ARQ : Otomatik hata düzeltici sistem. Teleks haberleşmesinde kullanılır. ASCII : Bilgi aktarımında kullanılan Amerikan standart kodu ASGD : Alârm işareti üreteci ASM : Denizde bakım derecesi AT : Amatör istasyon ATC : Hava Trafik Kontrol ATO : Çalışma, işlem yetkilisi ATS : Hava Trafik Hizmetleri ATU : Antem ayar birimi (ünitesi) AUSREP : Avustralya tarafından yönetilen gemiler için takip sistemi AVUR : Denizcilikle ilgili acelelik uyarıları gönderen istasyon AWY :Hava yolu AX : Hareketsiz (sabit) hava istasyonu Azimuth : Her hangi bir gök cisminin yer yüzeyindeki izdüşümü ile gözlemcinin bulunduğu noktadan geçen boylam arasındaki açı (000 derece ile 360 derece arasında ölçülür.) b. : Band, frekans bandı B : MHz frekansında çalışan EPIRB (Gemi istasyonları nımanklâtürü) BAUD : Veri haberleşmesinde kullanılan hız birimi BBS : Kıyı bülten hizmeti

2 BC1 : Hem 121,5 MHz ve hem de 243 MHz de çalışan tek EPIRB cıhazı BC : Tek yönlü yayın BC : Brodkast istasyonu -ses Bcst : Genele yapılan yayın BDE : Gemi uydu yer istasyonunun monitör, klavye, gibi güverte altında kalan bölümü BDRY : Sınır BER : Veri haberleşmesinde aktarılan toplam bit içerisinde hatalı aktarılan bit oranı BFO : Vuru frekans osilâtörü BITE : Cıhazın kendi içerisinde bulunan test bölümü BM : Büzenli olarak meteoroloji bülteni yayınlayan istasyon Bps : Saniyedeki bit Bros : Kardeşler BT : brodkast istasyonu (TV) c. : Kanal c : Uydu haberleşmesi (Gemi istasyonları nomanklâtürü 3.bölüm 6.sütünda geçer) C : 243 MHz frekansına çalışan EPIRB (Gemi istasyonları nomanklâtürü) C : Telsiz (radyo) telefon görüşmelerine açık (Gemi istasyonları nomanklâtürü 3.bölüm 6.sütün) CA : tarihinde iptâl edildi C-Band : hareketsiz (sabit) istasyonlarla uydular arasındaki bağlantının sağlanması için kullanılan frekans bandı CC : Kıyı istasyonu ücreti CCIR : Uluslararası Telsiz Danışma Komitesi CCITT : Uluslar arası Telgraf ve Telefon danışma kurulu CEPT : Posta ve Telekomünikasyon idareleri Avrupa konferansı CES : Kıyı uydu yer istasyonu Ch. : Kanal CF : Kıyı telsiz telefon istasyonu CFM : Onay, onaylamak CIV : Sivil CMG :Düzeltme mesajı C/ : Taşıyıcının gürültüye oranı C ID : Kapalı şebeke tanımlayıcı C L :Đptal CO : Yalnız resmi bir kuruluşun haberleşmesini yapan istasyon Co. : Firma, kumpanya COM : Haberleşme (muhabere) Companding : Bir haberleşme hattında ana band işaretinin sıkıştırılma ve genişletilme işlemi COMSAT : Uydu haberleşme hizmeti veren özel bir kuruluş COSPAS : Cospas/Sarsat ın Rusya tarafından üretilen bölümü COSPAS/SARSAT : Kutupsal yörüngeli kullanıldığı arama kurtarma sistemi CP : Genel haberleşmeye açık istasyon CP : Koordinasyon postası CQ : Tüm istasyonlara yapılan genel çağrı COY : Firma CR : Genel haberleşmeye sınırlı açık istasyon CRS : Kıyı telsiz istasyonu CS : Çağrı işareti CSC : Ortak işaretleşme kanalı CSM : Arama paterni başlangıcı CSS : Su üstü arama koordinatörü (arama kurtarma çalışmalarında olay yerinde arama çalışmalarını yürüten kişi) CSTM :Gümrük CV : Yalnız özel bir kuruluşun haberleşmesini yapan istasyon D : Telsiz telefon ve doğrudan yazılmılı (NBDP) ile donatılmış(gemi istasyonları nomanjklâtürü 3.bölüm 6.sütun) D : Göndermenin tanımı D : MHz frekansında çalışan EPIRB (Gemi istasyonları nomanklâtürü) D30 : Gerçek kuzeyden saat yelkovanı yönünde en çok 30 derecelik yönsel anten db : Desibel (kazanç ölçü birimi) DCE : Veri devre-terminal donanımı DE : Nın, burası Dem. :Demokratik DEMA DES : Bilgi ve çalışmayı (faaliyeti) isteyen (talep eden) mesaj DEMODULATOR : Alıcı cıhazlarda bulunan ve gelen yüksek frekanslı işaretlerden ses frekansını ayıran devre DEST : Gidilecek yer DETRESFA : Tehlike aşaması (safhası)

3 D/F : Yön bulma DF : Yön bulucu, Alınan elektromanyetik işaretlerle kerteriz almaya yarayan cıhaz DFB : Yön bulucu istasyon tarafından kerterizlerin bildirilmesi için kullanılan frekans DFT : Yön bulucu istasyona işaret göndermek için kullanılan frekans DHSD : Yüksek hızlı dupleks veri iletimi DIRFI D : Geniş açıklaması Hususi servis yapan istasyonlar nomanklâtüründe yer alan istasyon DIST : Mesafe (ara) DLA : Gecikme kesajı DM : Delta modülâsyonu DME :Mesafe ölçme donanımı (techizatı) DMG : Tehlike mesajı üreteci D ID : Veri şebeke tanımlayıcısı9 DOE : Cıhaz yedeklemesi, duplikasyon DOR : Telsizle veri haberleşmesi DR : Bir reflektör ile donatılmış anten DSB : Çift yan band DSC : Sayısal seçmeli çağrı DTE : Veri terminal donanımı DTG :Tarih saat grubu Duplexer :Bir alıcı-verici cıhazının dönüşümlü olarak dinleme ve gönderme yapmasını sağlayan devre dx :Duplex DWT : Geminin taşıma kapasitesi E : Emisyon, yayın E : Doğu E : MHz uydu EPIRB i ( Gemi istasyonları nomanklâtürü) EA : Amatör uydu hizmetinde bir uzay istasyonu EAT : Tahmini yaklaşma zamanı EB : Brodkast uydu hizmetindeki uzay istasyonu (ses) EC : Sabit uydu hizmetindeki uzay istasyonu ED : Uzay uzak kumanda uzay istasyonu EG : Deniz gezici (mobil seyyar) uydu hizmetinde uzay istasyonu EGC : Genişletilmiş grup çağrı Egg. : Tek kuruluş EH : Uzay araştırma uzay istasyonu EHF : GHz arasındaki frekanslar. Ekstra yüksek frekans EK : uzay izleme uzay istasyonu ELR : Çok çok uzun erimli (menzilli) uçak ELT: Acil durum yer belirleme vericisi/leri (Cospas-Sarsat sisteminde özellikle kara birimlerince kullanılan bireysel vericilerden biri) EM : Meteorolojik uydu hizmetinde uzay istasyonu Elektronik posta (internet aracılığıyla veri haberleşme hizmeti) EME : Harici olarak eklenmiş cıhaz E : Radyokomünikasyon uydu hizmetindeki uzay istasyonu EPIRB : Tehlike yerini işaretleyen telsiz vericisi ER : Uzay telemetre hizmetinde uzay istasyonu Error rate : Bir veri sisteminde doğru alınan bit lere oranla yanlış alınan bit lerin oranı ESA : Avrupa uzay acentesi ET : Yön bulucu ayar istasyonu ETA : Tahmini varış zamanı ETD : Tahmini kalkış zamanı ETO :Tahmini katediş zamanı EV : Brodkast uydu hizmetinin televizyon uzay istasyonu EX : Deney istasyonu Expl : Đşleten yetkili Ext. : Ekler F : MHz frekansında çalışan uydu EPIRB i (Gemi istasyonları nomanklâtürü) F : Frekans FA : Hava istasyonu Fax : Faksimile FB : Ana (üs) istasyon FC : Kıyı istasyonu Fcst : Tahmin FEC : Đleri hata düzeltici sistem (tekes haberleşmesinde bir istasyonun birden çok istasyona yapacağı göndermelerde kullanılır) Fed : Federal FIC : Uçuş Bilgi Merkezi

4 FIG : Şekil FIR : Uçuş Bilgi Bölgesi FL : Hareketsiz (sabit) kara istasyonu FL : Uçuş düzeyi (seviyesi) Fleet et : Filo ağı (Đnmarsat-C nin bir hizmet türü) FLT : Uçuş FM : Frekans modülâsyonu FP : Liman istasyonu FR : Telekomünikasyon genel şebekesine bağlı yalnız alıcı istasyon fr. : Altın frank FREQ : Frekans FRQ: Frekans FS : Yalnız can güvenliği ile ilgili haberleşmeye açık kara istasyonu FT : Gemi hareket hizmetinin istasyonu FT :Fit (ölçü birimi) FTC : Hızlı zaman sabiti FV : Bir mbalıkçı filosuna ait gemi FW : Bir liman çalışmaları istasyonu ve bir gemi hareket hizmeti istasyonu gibi çalışan istasyon G : MHz de çalışan SART (Gemi istasyonları nomanklâtürü) G : Giga Hertz ( Hz) G/A : Yerden havaya G/A/G : Yerden havaya ve havadan yere GA : Devam ediniz GEO : Uyduların yeryüzüne göre nispi durumları sabit kalmak üzere izledikleri ekvatoral Yörünge GEOREF : Coğrafi Referans Sistemi Ges : Kuruluş GF : Altın frank GHz : Giga Hertz GMDSS : Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik (emniyet) sistemi GMT : Greenwich ortalama saati (Türkiye saatinden 2 saat geridir) GOC : Genel operatör yeterlik belgesi GP : Postrestant GPR : Taahhütlü (bağıtlı) postrestant GPS : Küresel yer (pozisyon) belirleme (saptama) sistemi GRT : Gross tonaj GS : Askeri deniz uçağı ya da savaş gemisindeki istasyon GS : Yer hızı GT : Grostonaj GV : Resmi hizmet gemisi h : Saat/saatler UTC H+ : Saati.. dakika geçe UTC olarak H8 : Günde 8 saat çalışan istasyon (üçüncü sınıf istasyon) H16 :Günde 16 saat çalışan istasyon (ikinci sınıf istasyon) H24 : 24 saat sürekli çalışan istasyon (birinci sınıf istasyon) HEC : Orta Avrupa saati HEL-H : Ağır (büyük) Helikopte HEL-L : Hafif (küçük) helikopter HEL-M : Orta büyüklükte helikopter HEO: Yüksek eliptik yörünge HF : Yüksek frekanslar (kısa dalga) 3-30 MHz arasındaki frekanslar (dekametrik dalgalar) HF DSC : Kısa dalga sayısal seçmeli çağrı HJ : Yalnız gündüz hizmeti (Gün doğumundan gün batımına kadar) H : Yalnız gece hizmeti HR : Saat ayarı için işaretler gönderen istasyon HSD : Yüksek hızda veri HT : Belirsiz servis HX : Çalışma saati belli olmayan Hz : Hertz I : Gösterilen saatlerde zaman zaman çalışan istasyon IC : Tümleşik (entegre) devre, (bir elektronik devre elemanı) ICE : Buz raporu gönderen istasyon ICAO : Uluslararası sivil havacılık örgütü ID : Tanınma (tanıtım) numarası IDO :Ulsulararası doğrudan arama Ident : Tanınma numarası IF : Ara frekans

5 IFF : Dost/düşman tanımlaması IFRB : Uluslararası frekans kayıt bürosu IHO : Uluslar arası hidrografi bürosu IME : Đçe terleştirilmiş cıhaz IM : Inmarsat gezici (mobil-seyyar) numarası IMO : Uluslararası denizcilik örgütü IMOSAR Manual : Uluslar arası Denizcilik Örgütü Arama ve Kurtarma el kitabı I CERFA : Şüphe durumuna ilişkin mesaj I FORMAR : Bilgi içeren mesaj I M2 : Đkinci nesil inmarsat uyduları I M3 : Üçüncü nesil inmarsat uyduları I MARSAT : Đnmarsat ve Cospas/Sarsat uydularını işleten uluslar arası kuruluş (merkezi Londra) Ind : Endüstri, endüstriyel Inop : Çalışmaya Int : Uluslararası I TERCO : Grup işaretlerinin uluslar arası kodu I TELSAT : Uluslararası uydu haberleşme konsorsiyumu I TL : Uluslar arası ITU : Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ITU-R : Uluslararası Telsizhaberleşme (Radiocommunication) sektörü ITU-T : ITU nun Telekomünikasyon ölçülendirme (standardizasyon) sektör IOR : Hint okyanusu bölgesi (bu bölgeyi kapsayan uydular için de aynı kısaltma kullanılır) IRS : Bilgi alan istasyon ISB : Bağımsız yan band ISD : Tümleşik anahtarlamalı sayısal ağ (şebeke) ISL : Đstasyonlar arası işaretleşme hattı ISO : Uluslararası standardizasyon örgütü ISS : Bilgi gönderen istasyon ITA : Uluslararası telgraf alfabesi kodu ITR : Uluslararası haberleşme kuralları ITU : Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ITU-R : Uluslar arası Telekomünikasyon sektörü ITU-RR : Uluslararası Telekomünikasyon birliği telsiz tüzüğü Kc/s : Kilosaykıl saniye khz : Kilo Hertz (1 000 Hz) km : Kilometre KT : Deniz mili KTS : Deniz mili kw : Kilo Watt LCT : Yerel saat L-Band : GHz arasında olan ve inmarsat gezici istasyonlarıyla uydukar arasındaki bağlantıda kullanılan frekans bandı LEO : Alçak yer yörüngesi (Cospas/Sarsat uydularının yörüngeleri) LES : Kara uydu yer istasyonu LF : Alçak frekanslar ( khz arasındaki frekans bandı) Link call : Dupleks telsiz telefon haberleşmesi için kullanılan bir düzen List IV : Kıyı istasyonları kitabı (nomanklâtürü) List V : Gemi istasyonları kitabı (nomanklâtürü) List VI : Hususi servis (özel hizmet) yapan istasyonlar kitabı (nomanklâtürü) List VII-A : Çağrı işaretleri kitabı (nomanklâtürü) List VII-B :Deniz gezici hizmetindeki istasyonlar, deneme istasyonları ve amatör istasyonlar dışındaki istasyonların çağrı işaretlerinin alfabetik listesi LKP : Bilinen son mevkii LMT : Yerel ortalama saat LR : Radyolokeyşın kara istasyonu LRG : Uzun erişimli (menzilli) uçak LT : Yerel saat Ltd : Limited LTT : Bağlantılı teletayp LUT : Yerel kullanıcı terminali (cospas/sarsat uydularından gönderilen işaretleri alıp işleyerek şebeke koordinasyon istasyonuna ulaştırır) m : Metre M : Mega Hertz ( Hz veya khz) MA : Uçak istasyonu Manual : Deniz gezici ve deniz gezici uydu hizmetlerinde kullanılan kuralları içeren el kitabı MAP : Havacılık haritaları

6 Mar. : Deniz MAREC : Deniz Arama ve Kurtarma tanıtım kodu MCC : Görev kontrol merkezi MD : Tıbbi tavsiyeler gönderen istasyon ME : Uzay istasyonu MEA: En düşük yol yüksekliği (irtifaı) MERSAR : Arama kurtarma çalışmalarına katılan kaptanlar için IMO tarafından yayınlanmış olan kitap MES : Gezici (mobil-seyyar) uydu yer istasyonu METAR : Havacılık amaçlı sıradan (rutin) hava durumu METEO : Hava raporları yayınlayan istasyon MF : Orta frekanslar (orta dalga) ( khz arasındaki frekans bandı) MHz : Mega Hertz MID : Deniz tanıtım kodu (ülke kodu da denilmektedir) Min : Dakika MIL : Askeri MI S : Dakikalar, süreler ML : Gezici (mobil-seyyar) kara istasyonu Mls : Deniz mili (1852 m) MM : Tüccar gemisi MMSI : Deniz gezici (mobil-seyyar) hizmet kimliği MO : Gezici (mobil-seyyar) istasyon Modem : veri haberleşmelerinde analog tan sayısala veya tersine çeviren devre Modulator : Bir telsiz vericisinde ses frekanslarını taşıyıcı dalgaya (yüksek frekanslı dalgalara) yükleyen devre MOVI FO : Gemi hareket servisleriyle ilgili bilgiler sağlanabilen istasyon MR : Radyolokeyşın gezici (mobil-seyyar) istasyon MRCC : Deniz kurtarma koordinasyon merkezi MRG : Orta erimli (menzilli) uçak MRT :Dağ kurtarma ekibi MRSC : Deniz kurtarma alt merkezi (ana kurtarma merkezine bağlı olarak çalışır) MS : Gemi istasyonu MSI : Seyir ve fırtına uyarıları, meteorolojik tahminler, tehlike ve diğer önemli duyuruları içeren deniz güvenliği bilgileri MSS : Gezici (mobil-seyyar) uydu hizmetleri MTBF : Elektronik cıhazlarda kullanılan bir tür güvenirlik ölçüsü MTCA : Askeri Terminal Kontrol sahası MUF : Kullanılabilen en yüksek frekans : Kuzey A : Denizcilikle ilgili bilgiler (seyir uyarıları) gönderen istasyon av : enzisel AVAREA : Dünyanın büyük bir bölümünü 16 seyir bölgelerine bölerek dünya çapında işlev yapan seyir ve hava uyarıları sisteminde yer alan her bir deniz bölgesi AVI FO : Denizcilik bilgileri sağlanabilen istasyon AVTEX : karadan denize yönünde dar band doğrudan yazmalı telgraf (NBDP) tekniğiyle acil bilgileri ve denizcilik uyarılarının gönderilme sistemi BDP : Dar band doğrudan yazmalı telgraf (teleks gib ) CC : Ağ (şebeke) kontrol merkezi CS : Ağ (şebeke) kontrol koordinasyon istasyonu D : Yönsüz anten F : Nehir gemisi IL : Hiçbiri L : Deniz radyonavigasyon kara istasyonu M : Deniz mili SS: Donanma uydu seyir sistemi O : Modülâsyonsuz OTAM :Uçuş harekatıyla ilgili görevlilere her hangi havacılık kolaylık,hizmet ya da tehlikenin varlığı, koşulları ya da değişikliğine özgü bilgileri zamanında duyurma amacıyla yapılan bir uyarı S : Savaş gemi S : Arama ekibindekilerin sayısı TLX : Ulusal teleks sistemi numarası X : Denizcilere not O : OBS (meteoroloji) mesajları (Gemi istasyonları kitabı nomanklâtürü 3. Bölüm 6.sütun) OBS : Meteoroloji telgrafı OCC : Çalışma (operasyon) kontrol merkezi OD : Oşinografik bilgi istasyonu

7 OE : Oşinografik bilgi sorma istasyonu OK : Kabul ediyoruz (tamam, anlaştık) OSC : Olay yeri yetkilisi (koordinatörü) OSV : Okyanus istasyon gemisi OT : Servis trafiğine açık istasyon OTF :Optimum gönderme frekansı P : Faksimile sistemiyle donatılmış (Gemi istasyonları kitabı nomanklâtürü 3.bölüm 6.sütün) P : Özel radyotelgraf PA : Tahmini mevki (yer-pozisyon) PA : Yasak saha (takiben tanıtılması) PBL : Preambül (başlık) PC : Kişisel bilgisayar Perigee : Yörüngesinde seyreden bir uydunun yer yüzüne en yakın olduğu nokta PKB : Bireysel yer belirleme vericisi PL : Gezinti gemisi PLB : bireysel (personel) yer belirleme vericisi PL : Uçuş plânı PM : Vuru (darbe, vuru, pals) modülâsyonu PO : Modülâsyonsuz palas (pulse- darbe-vuru) taşıyıcı (radar) POR : Pasifik okyanus bölgesi PORTFI D: Liman çalışmaları ile ilgili bilgiler sağlanabilen istasyon PRESSE : Basın, basın telgrafı Priority-3 : Inmarsat uyduları aracılığıyla yapılan tehlike çağrıları için kullanılan öncelik Tanımlaması Propr: Mal sahibi PRT : Paraşütlü kurtarma ekibi PSD : Halka açık veri haberleşme ağı (şebekesi) PSPD : Halka açık paket veri haberleşme ağı (şebekesi) PST : Halka açık telefon PST : Halka açık telefon haberleşme ağı (şebekesi) PT : Pilot (kılavuz kaptan) teknesi PTT : Postalar, telgraflar ve telefonlar PVT : Bir gezici (mobil-seyyar) yer istasyonunun çalışıp çalışmadığını görmeye yarayan test Đşlevi QBM : Manyetik baş (sıfır rüzgâr) QDR : Manyetik kerteriz QTG : Đstenildiğinde saat ayarı sağlanabilen istasyon R : Arama yarıçapı RA : Radyo astronomi RADAR : Bir radar hizmeti sağlanabilen istasyon RADIOMED:Bir tıbbi danışma hizmetinin sağlanabildiği istasyon Ramark : Radyofar (radyobikın) RB : Kurtarma botu RC : Yönsüz radyofar RCC :Kurtarma koordinasyon merkezi RD : Yönsel radyofar REF :.. ya bakınız REO : Telsiz elektronik operatörü Rep : Cumhuriyet Repd : Rapor edilen RESPO SE : Cevap mesajı RF : Radyo (telsiz) frekansı RFX : Bir radyofaks hizmeti sağlanabilen istasyon RG :Yön bulucu istasyon RM : Gezici radyonavigasyon deniz istasyonu ROC : GMDSS Tahditli telsiz operatör yeterlik belgesi (ehliyetnamesi) r.p.m. : Dakikada devir sayısı RR : Radyo (telsiz) kuralları RSC : Đkinci derecede (tali) kurtarma merkezi R/T : Radyo (telsiz) telefon RT : Dönen radyofar RTF : Radyo (telsiz) telefon RTF-1 : Telefon aboneleri ile gemiler arasında radyo (telsiz) telefon görüşmelerini sağlar RTF-2 : Telefon aboneleri ile gemieler arasındaki radyo (telsiz) telefon görüşmelerini sağlar ve radyotelgraf kabul eder. RTF-3 : Yalnız telsiz telefonla telgraf kabul eder. RTG : Telsiz (radyo) telgrafi

8 RTL : Telsiz teleks harfi RTT : Telsiz (radyo) teletayp RTTY : Telsiz teleprinter RTX-1 : Bir teleks abonesiyle telsiz teleks hizmeti sağlayabilen istasyon RTX-2 :Teleks aboneleriyle telsiz teleks hizmetini sağlar, teleks ile telsiz telgraf kabul eder RTX-3 : Yalnız telsiz teleksle telsiz telgraf kabul eden istasyon RU : Kurtarma b irliği Rx : Alıcı S : Đz aralığı s. : Saniye S : Güney SAR : Arama ve kurtarma SARAH : Arama ve kurtarma homing biykını SARBE : Arama ve kurtarma biykını SARSAR : Kutupsal yörüngeli arama kurtarma amaçlı uydu sistemindeki uydulardan ABD, Kanada ve Fransa ya ait olanı SART : Arama kurtarma radar vericisi SAT :Deniz gezici (mobil-seyyar) uydu hizmetini tanımlayan kısaltma SBM : Karada bakım SC : Gemi trafik kontrol SCC : Uydu kontrol merkezi Schiff : Geminin izlediği yol (rota) SCPC : Her taşıyıcıya tek kanal SDR : Özel çekme hakları (3.061 Gf karşılığında olan ve haberleşmede kullanılan para birimi) Sdx :Yarı dupleks Sec : Saniye Sec : Bölüm SELCAL : Seçilmiş çağrı (otomatik özel çağrı) SELFEC : Seçilmiş hata düzeltici (birden çok istasyona telsiz teleks göndermesi sırasında kullanılır) serv. : Hizmet, servis SES : Gemi uydu yer istasyonu (uydular aracılığıyla haberleşme yapabilecek şekilde donatılmış gemi telsiz istasyonu) SF : Gemi istasyonu telefon SFU : Inmarsat C sisteminde kullanılan sakla ilet bölümü (birimi) SHF : Süper yüksek frekanslar (3 30 GHz arasındaki frekans bandı) Ship. : Gemicilik Sig : Đşaret, sinyal SIGMET : Önemli meteorolojik olayları kapsayan ve meteororloji gözlem ofisleri tarafından uluslararası kısaltmalarla yayınlanan bilgiler SITREP :Durum raporu SLT : Telsiz denizcilik mektupları SM : Meteorolojik yardım istasyonu SOLAS : Denizde can güvenliği SPOC : Arama kurtarma bağkantı (irtibat) noktası SR : Gün doğumu (güneşin doğuşu) SRG : Kısa erimli (menzilli) uçak SRR : Arama kurtarma bölgesi SS : Standart frekans istasyonu SS : Gün batımı (güneşin batışı) SSB : Tek yan band SSFC : GMDSS nin yürürlüğe girmesiyle yerine DSC nin kullanılamaya başlandığı seçici çağrı Tekniği (ardışık tek frekans kod sistemi) Soc. : Cemiyet S.S. : Stim gemi (Buhar gemi) Ste. : Cemiyet stn : Đstasyon SUBMISS : Denizaltı kayboldu hali SUBSU K : Denizaltı battı hali SV : Kurtarma gemisi SVC : Servis telgrafı sx : Simpleks T : Doğrudan yazılımlı (NBDP) telgraf sistemi ile donatılmış (Gemi istasyonları kitabı nomanklâtürü 3 bölüm 6. Sütun) TA : Amatör uydu hizmetinde uzay çalışmaları yer istasyonu TAS : Gerçek hava hızı TC : Hareketsiz (sabit) uydu hizmetinde dünya istasyonu

9 TD :Uzay uzak kumanda istasyonu TE : Verici uzay istasyonu Tel : Telefon Temp inop : Geçici olarak çalışma dışı TF : Telefon (kıyı istasyonları kitabında (nomanklâtüründe) yer alır.) TF : Telsizle yer belirleme (radiolocation) uydu hizmetindeki hareketsiz (sabit) dünya istasyonu TG : Gezici (mobil-seyyar) deniz uydu hizmetinde gezici dünya istasyonu Tg. : Telgraf TH :Uzay araştırma hizmetinde dünya istasyonu TI : Kıyı uydu yer istasyonu (belirli bir sabit noktada deniz gezici uydu hizmetindeki istasyon) TK :Uzay izleme yer istasyonu TL : Telsizle yer belrleme (radiolocation) uydu hizmetindeki gezici (mobil-seyyar) dünya Đstasyonu) TLX : Teleks TM : Meteoroloji uydu hizmetinde dünya istasyonu TMA : Terminal kontrol sahası T : Radyonavigasyon uydu hizmetinde dünya istasyonu TOR : Telsiz teleks Tpm :Dakikada devir sayısı TR : Telgrafrestant (kıyı istasyonları kiabında nomanklâtüründe ) TR :Ticarı rota Transit : Bir geminin nereden gelip nereye gittiğini, rotasının neresi olduğunu bildirmesi Traffic : Bir haberleşme ağı (şebekesi) üzerinden haberleşme akışı TRB : Radyofar tipi Trsp. : Nakliyat, taşıma Trspn. : Nakliyecilik, Taşımacılık TS : Televizyon ses kanalı TT : Uzay çalışmaları hizmetinde dünya istasyonu TV : Televizyon görüntü kanalı Tx : Verici UF (ufn) : Diğer (ikinci) bir duyuruya kadar UG : Bilimsel yayın yapan istasyon UHF : Pek çok yüksek frekans ( MHz arasındaki frekans bandı) Uplink : Yerden uydu yönüne olan hat U/S : Çalışmıyor (gayrifaal) USA : Üst yan band UT : Uluslararası saat (Türkiye saatinden 2 saat geridir) UTC : Uluslararası saat (Türkiye saatinden 2 saat geridir) UTI : Uluslar arası astronomik zaman UT0 : Düzeltilmiş uluslararası zaman UT1 : Kutupsal değişmeler için düzeltilmiş uluslararası zaman UT2 : Kutupsal ve mevsimsel değişmeler için düzeltilmiş uluslararası zaman v. :.. ya bakınız VF : Ses frekansı VFR: Görerek uçuş kuralları VHF :Çok yüksek frekans ( MHz arasındaki frekans bandı) VIP : Çok önemlikişi VIS : Görüş VLF : Çok alçak frekans (3 30 khz arasındaki frekans bandı) VLR : Çok uzun erimli (menzilli) uçak VTM : Gemi trafik yönetimi VTS : Gemi trafik hizmeti W : Watt WARC : Dünya idari telsiz (radyo) konferansı WMO : Dünya meteoroloji örgütü WT :Telsiz telgrafi WW WS : Dünya çapında denizcilik uyarı hizmeti WX : Hava raporu XX : Sınıfı belirlenmemiş gemi

Cilt I ORGANİZASYON VE YÖNETİM

Cilt I ORGANİZASYON VE YÖNETİM Cilt I ORGANİZASYON VE YÖNETİM 1 IAMSAR KILAVUZU ULUSLARARASI HAVACILIK VE DENİZCİLİK ARAMA VE KURTARMA KILAVUZU Cilt I ORGANİZASYON VE YÖNETİM IMO/ICAO Londra/Montreal, 1998 2 1998 yılında ULUSLARARASI

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ UYDU HABERLEŞMESİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

GMDSS Kanun ve Yönetmelik Test Soruları

GMDSS Kanun ve Yönetmelik Test Soruları GMDSS Kanun ve Yönetmelik Test Soruları Açıklama: Burada yer alan sorular,. GMDSS Telsiz Operatörlüğü sınavlarına katılacak adayların kendi Kanun ve Yönetmelik bilgilerini ölçebilmeleri amacıyla Ulusal

Detaylı

AMATÖR TELSİZCİ SÖZLÜĞÜ. Genlik modülasyonlu, çift yan bant, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan,

AMATÖR TELSİZCİ SÖZLÜĞÜ. Genlik modülasyonlu, çift yan bant, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, AMATÖR TELSİZCİ SÖZLÜĞÜ A A1A A1B A2A A2B A3C A3F A/D AA Absorption AC Active antenna Active filter Adım motoru, step motor AF Af AFC AFSK AGC Ah, Ampere Hour Air Band haberleşmesi A sınıfı telsizci Genlik

Detaylı

TA000118 2. Donanım Kimliği SAYFA 2-1

TA000118 2. Donanım Kimliği SAYFA 2-1 TA000118 2. Donanım Kimliği SAYFA 2-1 Ürün: VFM FM Deniz Alıcı-Vericisi Marka: VERTEX STANDARD Type: VM 3500-E Teknik Özellikler Genel Frekans aralığı (TX): 156.025-157.425 MHz (RX): 156.05-163.275 MHz

Detaylı

KET-Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Kurma Ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kısaltmalar ve Tanımlar

KET-Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Kurma Ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kısaltmalar ve Tanımlar Telekomünikasyon Kurumundan: KET-Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Kurma Ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kısaltmalar ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SEKTÖR RAPORU 1 ŞİLE FENERİ AHIRKAPI FENERİ 2 İçindekiler TABLO-ŞEKİL LİSTESİ... 4 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 5 GİRİŞ... 7 1.BÖLÜM... 8 DÜNYA DA GEMİ TRAFİK, KILAVUZLUK,

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar. Amaç

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar. Amaç Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET)

Detaylı

Havacılık Terimleri Sözlüğü

Havacılık Terimleri Sözlüğü Havacılık Terimleri Sözlüğü Dictionary of Aviation Terms SEYRÜSEFER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - 1 - Hava Trafik Müdürlüğü A ABEAM: KERTERİZ Bir uçağın; bir fix, nokta veya yerin yaklaşık 90º sağında veya solunda

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI Ömer ERİŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELEKTRONİK-HABERLEŞME

Detaylı

SEKTÖREL RAPOR DÜNYA DA SEYİR YARDIMCILARI, CAN KURTARMA, GEMİ TRAFİK, KILAVUZLUK, GEMİ KURTARMA VE DENİZ HABERLEŞME HİZMETLERİ

SEKTÖREL RAPOR DÜNYA DA SEYİR YARDIMCILARI, CAN KURTARMA, GEMİ TRAFİK, KILAVUZLUK, GEMİ KURTARMA VE DENİZ HABERLEŞME HİZMETLERİ SEKTÖREL RAPOR Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün amacı; denizlerimizde ve karasularımızda seyreden Türk ve yabancı bayraklı gemilerin seyir güvenliğine yardımcı olmak, kıyı emniyeti ve gemi kurtarma hizmetleri

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25482

Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25482 Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25482 TELSİZ OPERATÖR YETERLİKLERİ VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu

Detaylı

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALİYET RAPORU. T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI ilgili kuruluşudur

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALİYET RAPORU. T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI ilgili kuruluşudur KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI ilgili kuruluşudur En güzel coğrafî vaziyette ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi,

Detaylı

TEMEL HABERLEŞME TEORİSİ

TEMEL HABERLEŞME TEORİSİ T. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEEL HABERLEŞE TEORİSİ HAZIRLAYAN: enk ÖZÇALIŞKAN ÖDEV SORULUSU : Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÜHENDİSLİĞİ ANABİLİ DALI ELAZIĞ,

Detaylı

IVAO Türkiye Dairesi Uçuş Prosedür Ve Operasyonları Klavuzu

IVAO Türkiye Dairesi Uçuş Prosedür Ve Operasyonları Klavuzu IVAO Türkiye Dairesi Uçuş Prosedür Ve Operasyonları Klavuzu 1 IVAO Türkiye Dairesi Uçuş Prosedür ve Operasyonları Kılavuzu, IVAO-TR pilotları için resmi müracaat kaynağıdır. Havacılık uygulamaları ve IVAO

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27292 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 27292 YÖNETMELİK 18 Temmuz 2009 CUMARTEİ Resmî Gazete ayı : 27292 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ÖZEL TELİZ İTEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

SİZİN EMNİYETİNİZ BİZİM İLK ÖNCELİĞİMİZDİR

SİZİN EMNİYETİNİZ BİZİM İLK ÖNCELİĞİMİZDİR BRİFİNG RAPORU 2014 SİZİN EMNİYETİNİZ BİZİM İLK ÖNCELİĞİMİZDİR 1 İçindekiler 1. GENEL BİLGİLER... 4 VİZYON... 4 MİSYON... 4 2. SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI... 4 3. İŞTİRAKLER... 4 4. İLETİŞİM BİLGİLERİ...

Detaylı

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU. T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI ilgili kuruluşudur

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU. T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI ilgili kuruluşudur KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI ilgili kuruluşudur En güzel coğrafî vaziyette ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi,

Detaylı

HiZMETE ÖZEL. T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

HiZMETE ÖZEL. T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin YAZICIOĞLU ve beraberinde seyahat eden kişilerin hayatlarını kaybetmesine yol

Detaylı

HiZMETE ÖZEL. T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

HiZMETE ÖZEL. T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin YAZICIOĞLU ve beraberinde seyahat eden kişilerin hayatlarını kaybetmesine yol

Detaylı

Global Uydu Navigasyon Sistemleri ve Uydu Bazlı Alan Büyütme Sistemleri

Global Uydu Navigasyon Sistemleri ve Uydu Bazlı Alan Büyütme Sistemleri CeBIT - Eurasia 2010 Coğrafi Bilgi Teknolojileri Çalıştayı Akademik Perspektif 8 Ekim 2010, Istanbul Global Uydu Navigasyon Sistemleri ve Uydu Bazlı Alan Büyütme Sistemleri Özet Çetin Mekik Zonguldak Karaelmas

Detaylı

EEM 318 Haberleşme Teorisi

EEM 318 Haberleşme Teorisi Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı EEM 38 Haberleşme Teorisi 007-008 Bahar Yarı Yılı Yrd. Doç. Dr. Aydın Kızılkaya Müh. Fak. Binası 4.Kat

Detaylı

VHF 300 Serisi. kullanım kılavuzu

VHF 300 Serisi. kullanım kılavuzu VHF 300 Serisi kullanım kılavuzu 2009 Garmin Ltd. or its subsidiaries Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 or (800) 800.1020 Fax (913) 397.8282

Detaylı

EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ

EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Dr. İ. Kudret RODOPMAN Amaç Madde 1. Bu Yönerge; gemiadamları eğitimlerinin ve sınavlarının en az gereklerini belirlemek amacıyla

Detaylı

Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri

Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri Savunma Sistemleri Tanıtımı Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri Ersoy AKSOY, SSM Mustafa BAL, SSM UYDULAR Uydular (yapay uydu) insanoğlu tarafından çeşitli amaçlarla yerden uzaya fırlatılan ve genellikle

Detaylı

5846 Sayılı Fikir ISBN:978-975-493-032-0 Eserleri Kanunun. gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

5846 Sayılı Fikir ISBN:978-975-493-032-0 Eserleri Kanunun. gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. 5846 Sayılı Fikir ISBN:978-975-493-032-0 Eserleri Kanunun Müdürlüğü Yayınları-1 gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Havacılık Terimleri Sözlüğü 1.Baskı;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

SEYİR DUYURULARI HAZIRLAMA VE YAYIMLAMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

SEYİR DUYURULARI HAZIRLAMA VE YAYIMLAMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 3321 SEYİR DUYURULARI HAZIRLAMA VE YAYIMLAMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 7/8/1996 No: 96/8510 Dayandığı Kanunun Tarihi : 30/5/1973 No: 1738 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

Uydu Haberles me Sistemleri

Uydu Haberles me Sistemleri Uydu Haberles me Sistemleri Ders Notu ver. 2.08 Gökhan Çınar 10 S ubat 2015 İçindekiler 1 Giriş 3 1.1 Desibel Kavramı............................ 5 1.2 Düzlemsel Elektromagnetik Dalgalar................

Detaylı