Türkiye nin Konu Kategorilerinde Dünya Bilimine Katkısı ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin Konu Kategorilerinde Dünya Bilimine Katkısı (1981-2007)"

Transkript

1 Türkiye i Kou Kategorileride Düya Bilimie Katkısı (987) Erdal AKILLI, Ömer BÜYÜKÇIAR, eril YETGİ, Veliye LATİF, Elif A. GÜRE, Cem ARAÇ ve İsmail akkı DEMİREL * TÜBİTAKULAKBİM / AKARA

2 Tablo A. 987 döemide makale, derleme/iceleme ve ot türüde yaılmış yayı sayılarıa göre, Türkiye, ülkeler ve grulara ait sıralama. DÜYA (987) Ülke Y A ED Ülke Y A ED DÜYA ,7 İskoçya , ECD ,9 Brezilya ,98 AB ,7 Tayva ,8 ABD ,7 Daimarka , Asya Pasifik , Filadiya ,77 Asya P.(J.hariç) ,7 Avusturya ,6 Jaoya ,7 6TÜRKİYE , Almaya , orveç ,46 İgiltere , Yuaista ,6 Frasa ,99 Güey Afrika ,9 Kaada , Macarista ,7 Rusya ,9 Meksika ,64 İtalya ,9 Arjati , Çi , Çek Cumhuriyeti ,8 Avustralya ,4 Portekiz ,7 Lati Amerika ,67 İrlada ,6 idista , Mısır ,7 RTADĞU , Çekoslovakya ,6 İsaya , Şili , ollada ,99 Bulgarista ,4 İsveç ,8 İra.799.6,69 İsviçre ,67 Veezüella ,7 Güey Kore , Pakista , İsrail ,69 İzlada ,9 Belçika.4..6, uriye , Poloya , Lüksemburg ,8

3 Kou Kategorileri Çevre Bilimleri Kimya, rtak Disililer Fizikokimya Kimya,Aalitik Fizik, Katı hal Mekaik Fizik, rtak Disililer Bitki Bilimleri Fizik, Uygulamalı Kimya, Uygulamalı Matematik, Uygulamalı Kristalografi u Kayakları Kimya, İorgaik ve ükleer Matematik Geetik ve Kalıtım* Kimya, rgaik Astroomi veastrofizik tik Mikrobiyoloji Fizik, Matematik Fizik, ükleer Fizik, Taecikler ve Alalar Fizik, Atomik ve Mol. Kimya Rerodüktif Biyoloji İstrümetasyo TEMEL BİLİMLER 987 Yayı ayısı Kou Kategorileri.68 Akustik.9 Jeokimya ve Jeofizik.89 Matematik, Dis. Uyg.. Deiz ve Tatlı su Biyolojisi.89 Etomoloji.4 Zooloji.96 şiografi.948 Biyoloji.8 Mieroloji.8 rtak Disililer.8 Balıkçılık.69 İstatistik ve lasılık. Ekoloji.49 Jeoloji.47 Fizik, Akışkalar ve Plazmalar.9 Matar Bilimi. Parazitoloji.4 Matematik, Karş. Biy..6 Paleotoloji 98 Evrim Biyolojisi 974 Viroloji 868 Limoloji 84 Ekosistem Koruumu 8 Mikroskoi 74 Biyoloji, çeşitli 667 Yayı ayısı

4 Kou Kategorileri Cerrahi Pediatri Kliik öroloji Radyol., ükleer Tı ve Tıbbi Gör. Kal ve Kal Damar istemleri Biokimya, Moleküler Biyoloji Üroloji ve efroloji Kadı astalıkları ve Doğum koloji örolojik Bilimler Edokrioloji ve Metabolizm Biotekoloji ve Uyg. Mikrobiyoloji Geel ve Dahili Tı Göz astalıkları Tıbbi Araştırmalar, Deeysel İmmüoloji Kulak, Buru, Boğaz ematoloji Gastroeteroloji ve eatoloji Dermatoloji Kimya, Tıbbi rtoedi oluum istemi Periferal Damar astalıkları Traslatasyo Romatoloji Psikiyatri TIBBI BİLİMLER 987 Yayı ayısı Kou Kategorileri 9. ücre Biyolojisi.879 Efeksiyo astalıkları 4.9 Aestezi. Patoloji.87 Fizyoloji.94 Tıbbi Laborat. Tekikleri.7 Aatomi ve Morfoloji.67 Biyokim. Araş. Metotları.9 Biofizik.9 örolojik Görütüleme.8 Tıbbi Yoğu Bakım.99 Rehabilitasyo.976 Alerji.9 Troikal Tı.876 Acil Tı.8 Geriatri ve Gerotoloji. Davraış Bilimleri.48 Adli Tı.4 Tamam. ve Etegre Tı.8 Adroloji.9 alk ağ. Bil. ve izm.. Tıbbi Etik.8 Gelişim Biyolojisi.7 Tıbbi İformatik.8 Gerotoloji. ücre ve Doku Bilimi 987 Tı, Muhtelif Yayı ayısı

5 Kou Kategorileri Mühedislik, Kimya Malzeme Bil., rtak Disi. Polimer Bilimi Müh., Elektrik ve Elektroik Gıda Bilimi ve Tekolojisi Eerji ve Yakıtlar Mühedislik, İşaat Yerbilimleri, rtak Disililer Mühedislik, Makie Mühedislik, Çevre Bilgisayar Bil., Disi. Uyg. Termodiamik ükleer Bilim ve Tekoloji Bilgisayar Bil.,Teori ve Metot ektroskoi Metalurji Mühedisliği Yaı ve Bia Tekolojisi Malzeme Bilimleri, Komozitler Bilgisayar Bil., Yaay Zeka Mühedislik, Biyotı Mühedislik, rtak Disililer Malzeme Bil., eramik Mühedislik, Edüstri Mühedislik, İmalat Telekomüikasyo tomasyo ve Kotrol is. MÜEDİLİK BİLİMLER 987 Yayı ayısı Kou Kategorileri 4.6 Bilgi. Bil.,Doaım ve Mim.. Madecilik ve Cevher azır..7 Malzeme Bilimleri, Tekstil.99 Mühedislik, Jeoloji.87 Malzeme Bil.,Kalama ve Film.78 Malzeme Bil., Biomalzeme.7 Bilgi. Bil., Bilgi istemleri.66 Meteoroloji ve Atmos. Bil..64 aobilim ve aotekoloji.9 Elektrokimya.466 Bilgisayar Bil., Yazılım Müh..8 Malzeme Bil.,Özellik. ve Test. rma Mühedisliği 96 Malzeme Bil., Kağıt ve Ağaç 88 Mühedislik, ava ve Uzay 88 Mühedislik, kyaus 786 Uzakta Algılama 77 Mühedislik, Petrol 77 Görüt. Bil. ve Fotoğraf Tek. 749 Robotik 74 Şehir, Bölge Plalama 78 Taşıım Bilimi ve Tekoloji 67 Bilgi. Bilimleri, iberetik 66 Taşıım 6 Mimarlık 6 Metalurji ve Madecilik Mühedislik, Deiz Yayı ayısı

6 YAL BİLİMLER 987 Kou Kategorileri Yayı ayısı Kou Kategorileri Yayı ayısı Yöetim Bilimi 94 Psikoloji, Kliik alk ve Çev. ağ., Koruyucu ek. 79 Psikoloji, Gelişimsel Besleme ve Diyetetik 696 osyoloji Ekoomi, İktisat 69 osyal Bil., Disililer Arası 6 or Bilimleri 7 Atrooloji Yöetim 497 Arkeoloji Psikoloji, rtak Disililer 9 Bilgi, Belge Yöetimi Çevre Çalışmaları 8 osyal Bil.,Matematiksel Met. İşletme Ala Çalışmaları emşirelik 96 Tarih 89 Uluslararası İlişkiler 94 Psikoloji, Uygulamalı 64 Psikoloji, osyal 88 Madde Bağımlılığı 6 Psikoloji 8 Psikoloji, Biyolojik 6 Eğitim ve Eğitim Araştırmaları 8 Felsefe 9 Psikoloji, Deeysel 68 Dil ve Dil Bilim 4 Plalama ve Gelişme 8 Coğrafya 4 iyasi Bilimler 4 Asya Çalışmaları Eğitim, Bilimsel Disililer 4 osyal Bilimler, Biotı Fiziki Coğrafya 9 aat

7 YAL BİLİMLER 987 Kou Kategorileri Yayı ayısı Kou Kategorileri Yayı ayısı Kadı Çalışmaları Edüstriyel İlişki ve İşgücü 4 Di Bilimi osyal Çalışma üfus Bilim 49 osyal Bilimler Tarihi Ergoomi 49 Müzik İletişim 47 Krimioloji ve Peoloji Edebiyat 4 Film, Radyo, Televizyo 9 İşletme, Fias 9 Tiyatro 8 Etik Psikoloji, Matematiksel Aile Çalışmaları Klasikler ağlık Politikaları ve izmetleri İgiliz Edebiyatı Bilim Felsefesi ve Tarihi 9 Edebi Teori ve Eleştri Psikoloji, Eğitim 8 Psikoloji, Psikaaliz Eğitim, Özel 8 Amerika Edebiyatı osyal Akımlar 6 Afrika, Kaada,Avust. Edeb. ukuk rtaçağ ve Röesas Çalış. Beşeri Bilimler ve rtak Disililer 4 Şiir Etik Çalışmalar 7 Edebiyat (Romatizm) Kamu Yöetimi 6 Das Folklor Alma, Flemek,İska. Edeb. Edebi Eleştriler lav edebiyatı Karş., İceleme, Eleştiri

8 ZİRAAT BİLİMLERİ 987 Kou Kategorileri Yayı ayısı Mühedislik, Ziraat Ziraat, rtak Disililer Ziraat, Torak Bilimi Agroomi Bahçe Bitkileri Ziraat, ütçülük ve ayva Bilimleri Tarımsal Ekoomi ve Politikalar DİŞ, ECZACILIK VE VETERİERLİK BİLİMİ 987 Kou Kategorileri Yayı ayısı Ağız, Diş, Çee Cerrahisi ve ağlığı Farmakoloji ve Eczacılık Toksikoloji Veterierlik

9 ekiz bilim dalıda Türkiye adresli yayı sayılarıı 4 ülke sıralamasıdaki derecelerii gösterir sııf aralıkları (dyay.s= Yayı sayısı derecesi, Akıllı ve diğ.,9). d yay.s. 4 d yay.s. <4 d yay.s. < d yay.s. < d yay.s. < d yay.s. < Temel Bilimler adet (%) adet (%4) 6 adet (%) adet Tıbbi Bilimler adet (%4) 7adet (%) 4 adet (%4) 8 adet (%) adet Müh. Bilimler. adet (%) 9 adet (%7) adet (%8) adet (%4) osyal Bilimler 4 adet (%) adet (%7) 4 adet (%4) 7 adet (%9) Zirai Bilimler adet (%9) 4 adet (%7) adet Eczacılık Bilimleri Diş ekim. adet Veter. adet

10 ekiz bilim dalıda Türkiye adresli yayı başıa yaıla atıf sayılarıı (etki değerleri) 4 ülke sıralamasıdaki derecelerii gösterir sııf aralıkları (detkid.= Etki değeri derecesi, Akıllı ve diğ.,9) d yay.s. 4 d yay.s. <4 d yay.s. < d yay.s. < d yay.s. < d yay.s. < Temel Bilimler 9 (%6) adet (%9) adet adet adet Tıbbi Bilimler 9 (%74) adet (%) adet adet Müh. Bilimler 6 (%,) 7 adet (%) 7 adet (%) adet (%) adet osyal Bilimler 7 (%,) adet (%6) 6 adet (%) 6 adet (%) adet (%) adet (%6) Zirai Bilimler adet adet adet Eczacılık Bilimleri adet Diş ekim. Veter.

11 Düya da 6 döemide e çok yayı yaıla kou başlıkları ve yayı sayısı ayları

12 Figure.. FR ARTICLE (TP 8 of the WRLD) Materials ciece, Multidiscilies Physics, Alied Biochemistry & Molecular Biology 6 Chemistry, Multidiscilies Comuter ciece,theory & Methods 7 euroscieces 4 Egieerig,Electrical & Electroic 8 urgery

13 CMPUTERCIECE TERY&METD..FR ARTICLE (TP 8) F MATERIAL CIECE, MULTIDICIPLIARY URGERY BICEMITRY &MLECULAR BILGY EURCIECE CMPUTER CIECE TERY & METD CEMITRY, MULTIDICIPLIARY PYIC, APPLIED EGIEERIG, ELECTRIC & ELECTRIC EU UA BRIC EU BICEMITRY & MLECULAR BILGY MATERIAL CIECE MULTIDI. 4 EGIEERIG, ELECTRICAL & ELECTRIC PYIC, APPLIED EU 6 CEMITRY MULT. 7 8 URGERY EURCIECE BRIC % Cotributios UA EU

14 MATERIAL CIECE MULTIDICIP. CEMI T RY MULTI DI CIP. MATERIAL CIECE, MULTIDICIPLIARY 4 6 EU 7 BRIC() 8 UA EU % Cotributios EU UA BRIC EU PYC C DE ED MAT TE R..FR ARTICLE (TP 8) F PYIC, APPLIED EURCIECE EGIEERIG, ELECTRIC & ELECTRIC CEMITRY, MULTIDICIPLIARY BICEMITRY MLECULAR & BILGY CMPUTER CI. TERY & METD EGIEERIG, ELECTRICAL & ELECTRIC EURCIECE PYIC, APPLIED BICEMITRY & MLECULAR BILGY PYIC, CDEED MATTER CMPUTER CIECE TERY & METD

15 MATERIAL CIECE MULTIDICIP. BICEMITRY & MLECULAR BILGY.4.FR ARTICLE (TP 8) F CMPUTER CIECE TERY & METD EURCIECE MATERIAL CIECE, MULTIDICIPLIARY PYIC, CDEED MATTER BICEMITRY & MLECULAR BILGY CEMITRY, MULTIDICIPLIARY PYIC, APPLIED EGIEERIG, ELECTRIC & ELECTRIC EU UA BRIC EU CMPUTER CI. TERY & MET. 4 P Y I C, A P P L I E D EGIEERIG, ELECTRICAL & ELECTRIC EU 6 CEMITRY MULTIDICIP. 7 PYIC, CDE. MATTER BRIC() 8 EURCIECE 4,4 % CUTRIE % Cotributios UA 4. % EU

16 BICEMITRY & MLECULAR BILGY..FR ARTICLE (TP 8) F CMPUTER CIECE TERY & METD PYIC, APPLIED BICEMITRY & MLECULAR BILGY PYIC, CDEED MATTER MATERIAL CIECE, MULTIDICIPLIARY 4.9 % ITRY CEMITRY, MULTIDICIPLIARY EGIEERIG, ELECTRICAL & ELECTRIC EU UA BRIC 4 CEMITRY, MULTIDI. EU MA T.CI. MULTID I. C MPUTER C IEC E TERY & ME TD EGIEERIG, ELECTRICAL & ELECTRIC A C ACTUAL DIDE EU 6 I T RY PYC, 7 CDEED MATTER BRIC() CUTRIE % Coutries 8 P YIC, APPLI ED UA EU

17 .6.FR ARTICLE (TP 8) F 4 EGIEERIG, ELECTRIC & ELECTRIC CMPUTER CIECE TERY & METD MATERIAL CIECE, MULTIDICIPLIARY PARMACLGY & PARMACY BICEMITRY & MLECULAR BILGY CEMITRY, MULTIDICIPLIARY PYIC, CDEED MATTER CEMITRY, PYICAL EU UA BRIC 4 CEMITRY, PYICAL EU BICEMITRY & MLECULAR BILGY MATEMATIC, APPLIED,R MATEMATIC CMP.CI TERY & METD PYIC, CDE. MATTER 6 CEM. MULTIDI. EU PARMACLGY & PARMACY 7 EGIEERIG, ELECTRICAL & ELECTRIC 8 UA BRIC() CUTRIE % Cotributios EU

18 BICEMITRY & MLECULAR BILGY.7 FR ARTICLE (TP 8) F CEMITRY, PYICAL CMPUTER CIECE TERY & METD MATERIAL CIECE, MULTIDICIPLIARY PYIC, CDEED MATTER EGIEERIG, ELECTRIC & ELECTRIC PYIC, APPLIED BICEMITRY & MLECULAR BILGY CEMITRY, MULTIDICIPLIARY EU UA 4 BRIC EU EGIEERIG ELECTRICAL & ELECTRIC MATERIAL CIECE MULTIDIC. CMPU TER CIECE & METD CEM. MULTID IC. 6 PYIC, APPLIED 7 PYIC, CDE. MATTER EU 8 CEMITRY, PYICAL UA % Cotributios BRIC() CUTRIE EU

19 PYC, CDEED MATTER EU UA EU BRIC CUTRIE EU UA BRIC EU % Cotributios MATERIAL CIECE, MULTIDIC. EGIEERIG, ELECTRICAL & ELECTRIC.8 FR ARTICLE (TP 8): 6 MATEMATIC,APPLIED R MATEMATIC CEMITRY, MULTIDICIPLIARY BICEMITRY & MLECULAR BILGY PYIC,APPLIED CEMITRY,PYICAL EGIEERIG, ELECTRIC & ELECTRIC PYIC,CDEED MATTER MA T.CI. MU LTID I. PYIC, APPLIED CEMICAL PYIC MLECU LA R BILGY B I C E M I T R Y & CEMITRY, MULTIDIC. MATEMATIC, APPLIED,R MATEMATIC

20 Yakı gelecekte bilimsel araştırma koularıa yaklaşım

21 UMBER F ARTICLEI EAR FUTURECIECE F EU CUTRIE &, Cotributio % for Eglad, Frace ad Germay ,9 % Cotributio % for etherlads, Italy, ai, Polad, wede ad Turkey EGLAD FRACE ETERLAD GERMAY ITALY PAI PLAD WEDE

22 UMBER F ARTICLE I EAR FUTURE CIECE F EURPEA CUTRIE (), 7 4,9 %,8 %,4 % Cotributio % 4 8 4,77 %,44 % 8, %, % IRELAD CTLAD BELGIUM FILAD PRTUQAL AUTRIA DEMARK GREECE CZEC REPUBL. UGARY

23 UMBER F ARTICLE I EAR FURTURE CIECE F BRIC CUTRIE &, 7 6,9 % 4,6 % Cotributio % for Brazil, Russia ad PR Chia 9,4 % Cotributio % for Idia, outh Africa ad Turkey 7,79 %,6 % 6,66 % BRAZIL RUIA IDIA PR CIA UT AFRICA

24 UMBER F ARTICLEI EAR FUTURE CIECE F U..A., EU, EU, BRI C CUTRIE & JAPA, 7 Cotributio % for U..A. ad EU Cotributio % for EU, Brics Coutries ad Jaa UA EU EU BRIC JAPA

25 UMBER F ARTICLE I EAR FUTURE CIECE F EURPEA CUTRIE (), 7. GEETIC & EREDITY. EERGY & FUEL. ACIECE & ATECLGY Cotributio % 4 4. DEVELPMETAL BILGY. CMPUTER CIECE, ARTIFICIAL ITELLIGECE 6. EGIEERIG, AERPACE 7. METERLGY, ATMPERIC CIECE 8. VETERIARY CIECE EGLAD FRACE ETERLAD GERMAY ITALY PAI PLAD WEDE

1 Doğa bilimleri. 1.1 Matematik

1 Doğa bilimleri. 1.1 Matematik 1 Doğa bilimleri 1.1 Matematik -Teorik Matematik, Uygulamalı Matematik; İstatistik ve olasılık Bu bölüm, istatistiki yöntemlerle ilgili araştırmaları kapsamaktadır - İlgili uygulama alanında (örneğin:

Detaylı

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için)

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için) Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı: Bu tablo ile ilgili kısaltmalar ve tanımlar dökümanın sonunda yer almaktadır. Başvuru Koşulları: Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU NİTELİK 4001 4003 4005 4007 4009 4011 4012 4013 4015 4016 4017 4019 4021 4023 4025 4027 4029 4031 4033 4035 4037 4039 4041 4043 4045 4047 4049 4051 Herhangi bir lisans programından mezun Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre)

2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre) 2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN 19118 78,61 78,61 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 78,61 78,61 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 78,61

Detaylı

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 2015 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ UYARINCA SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz 09/04/2015 tarihinde kurulumuz web sitesinde

Detaylı

2014 Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar Seçme Sonuçlarına İlişkin ve lar Öğrenim Grubu Öğrenim Grubu Adı Türü Yerl. 101 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ EA/SAY 6 6 0 72,52671 81,98998 102 AĞ, YAZILIM STRATEJİ VE EKONOMİSİ EA/SAY 6 6 0 83,78498 88,87421

Detaylı

Türkiye nin Göreli Atıf Etkisi Üzerine Bilimetrik Bir Çalışma. A Scientometric Study on Relative Citation Impact of Turkey

Türkiye nin Göreli Atıf Etkisi Üzerine Bilimetrik Bir Çalışma. A Scientometric Study on Relative Citation Impact of Turkey Türkiye nin Göreli Atıf Etkisi Üzerine Bilimetrik Bir Çalışma BİLGİ DÜNYASI, 2009, 10 (2) Türkiye nin Göreli Atıf Etkisi Üzerine Bilimetrik Bir Çalışma A Scientometric Study on Relative Citation Impact

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Program ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 5 15, 17,

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler; umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk 2 REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı

GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI TÜRKİYE NİN BATI AVRUPA YA OLAN İHRACATININ SEKTÖREL ANALİZİ

GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI TÜRKİYE NİN BATI AVRUPA YA OLAN İHRACATININ SEKTÖREL ANALİZİ Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 7(1) 2007: 239 250 GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI TÜRKİYE NİN BATI AVRUPA YA OLAN İHRACATININ SEKTÖREL ANALİZİ SECTORAL ANALYSES OF TURKISH EXPORT TO THE WEST EUROPE AFTER

Detaylı

SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU 2014 YURTDIġI YÜKSEKÖĞRETĠM DĠPLOMALARI DENKLĠK YÖNETMELĠĞĠ UYARINCA SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz 20.03.2014 tarihinde güncellenerek kurulumuz

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU DİKKAT: Tercih süresi, 7-17 Temmuz 2014 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan

Detaylı

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi 300212002 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %75 Burslu - 5 0 0 300212011 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %50 Burslu - 5 0 0 300512326 LEFKOŞA Yakın

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

2010 YILI ULUSAL VE ULUSLARARASI KAYNAKLARDAN DESTEKLENEN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİ

2010 YILI ULUSAL VE ULUSLARARASI KAYNAKLARDAN DESTEKLENEN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİ 2010 YILI ULUSAL VE ULUSLARARASI KAYNAKLARDAN DESTEKLENEN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİ ODTÜ Araştırmalar Koordinatörlüğü Aralık 2010 Bu raporun amacı, 2010 yılında ulusal ve uluslararası kaynaklardan

Detaylı

Bilgi Ekonomisinin bir Unsuru Olarak Yenilik Ekonomisi ve Türkiye Üzerine bir. İbrahim G. Yumuşak. İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Bilgi Ekonomisinin bir Unsuru Olarak Yenilik Ekonomisi ve Türkiye Üzerine bir. İbrahim G. Yumuşak. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yumuşak Bilgi Ekonomisinin bir Unsuru Olarak Yenilik Ekonomisi ve Türkiye Üzerine bir Değerlendirme Bilgi Ekonomisinin bir Unsuru Olarak Yenilik Ekonomisi ve Türkiye Üzerine bir Değerlendirme İbrahim G.

Detaylı

2007-2012 DÖNEMİ KÜRESEL VE ULUSAL DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ

2007-2012 DÖNEMİ KÜRESEL VE ULUSAL DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ 2007-2012 DÖNEMİ KÜRESEL VE ULUSAL DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 30.12.2013, ANKARA S.BAVLI,

Detaylı

SOSYAL GELİŞME ENDEKSİ TÜRKİYE İÇİN NE İFADE EDİYOR?

SOSYAL GELİŞME ENDEKSİ TÜRKİYE İÇİN NE İFADE EDİYOR? DEĞERLENDİRMENOTU Haziran2014 N201421 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ali SÖKMEN 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları SOSYAL GELİŞME ENDEKSİ TÜRKİYE İÇİN NE İFADE EDİYOR? Günlük hayatta

Detaylı

TÜRKİYE 10. KALKINMA PLANI ( 2014-2018 ) PROJEKSİYONUNDA PLASTİK SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDİRMESİ TASLAĞI

TÜRKİYE 10. KALKINMA PLANI ( 2014-2018 ) PROJEKSİYONUNDA PLASTİK SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDİRMESİ TASLAĞI TÜRKİYE 10. KALKINMA PLANI ( 2014-2018 ) PROJEKSİYONUNDA PLASTİK SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDİRMESİ TASLAĞI Hazırlayan : Kimya Müh. Neslihan ERGÜN Teknik Uzman neslihan.ergun@pagev.org.tr İÇİNDEKİLER A ) YAŞAMIMIZI

Detaylı

Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri

Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri 2013 Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri 2013 üyesidir içindekiler ÖNSÖZ 9 1. DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 12 1.1. HAYVAN VARLIĞI 12 1.1.1. Büyükbaş

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM Konuralp Yerleşkesi, 81620 DÜZCE Tel: (0 380)

Detaylı