Türkiye de Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerine Hile Amacıyla İlave Edilen Bitkisel Yağların Gaz Kromotografisi ile Tespiti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerine Hile Amacıyla İlave Edilen Bitkisel Yağların Gaz Kromotografisi ile Tespiti"

Transkript

1 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 3, 2014 (18-28) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 9, No: 3, 2014 (18-28) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Makale (Paper) Türkiye de Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerine Hile Amacıyla İlave Edilen Bitkisel Yağların Gaz Kromotografisi ile Tespiti Nurcan BİLGİÇ*, Ahmet AYAR** *Sakarya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Sakarya/TÜRKİYE **Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Sakarya/TÜRKİYE Özet Bu araştırmada, Türkiye de süt ürünleri arasında tüketim miktarı yüksek olan tereyağı, yoğurt ve peynir gibi süt ürünlerinde bitkisel yağ katılarak yapılan tağşişlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla standart ürünler ve piyasadan toplanan süt ürünlerinin sterol içerikleri Gaz Kromotografisi ile analiz edilerek karşılaştırılmıştır. Araştırma materyalini değişik oranlarda bitkisel yağ ilave edilerek üretilen standart krema, tereyağı ve yoğurt örnekleri ile piyasadan toplanan 26 tereyağı, 25 yoğurt ve 40 peynir örneği oluşturmuştur. Elde edilen sonuçlar piyasada satılan tereyağlarının % 30 unun, yoğurt örneklerinin % 16 sının ve peynir örneklerinin de % 10 unun hileli olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar, Türkiye de tüketime sunulan süt ürünlerine bitkisel yağ ilave edilerek hile yapıldığını ve bunun da Gaz Kromotografisi yöntemi ile doğru bir şekilde belirlenebileceğini göstermektedir. Anahtar kelimeler: Sterol, tereyağı, yoğurt, peynir, tağşiş, gaz kromotografisi Determination of Plant Sterols in Some Dairy Products Available for Consumption in Turkey by GC Methods Abstract In this research, dairy products such as butter, yogurt and cheese which has considerable consumption inturkey, aimed to identifying of adulteration made by the addition of vegetable oil into them. For this purpose, sterol content of standard products and dairy products collected from the market were analyzed by Gas Chromatography and compared. The standard cream, butter and yoghurt samples produced by the addition of plant sterols at different rates, and 26 butter, 25 yogurt and 40 cheese samples collected from the market formed the research material. According to the results, 30 % of butters, 16 % of yoghurts and 10% of cheeses from commercially sold samples were adulterated with plant fat. These results are presented in the dairy products consumption in Turkey were manipulated by the addition of vegetable fat. This adulteration can be also determined accurately and quickly with Gas Chromatography method. Key words: sterols, butter, yoğurt, cheese, adulteration, Gas Chromatography Bu makaleye atıf yapmak için Bilgiç, N.,Ayar, A. Türkiye detüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerine Hile Amacıyla İlave Edilen Bitkisel Yağların Gaz Kromotografisi ile Tespiti Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2014, 9(3) How to cite this article Bilgiç, N.,Ayar, A. Determination of Plant Sterols in Some Dairy Products Available for Cunsumption in Turkey by GC Methods Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2014, 9(3) 18-28

2 Bilgiç, N., Ayar, A. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2014 (9) GİRİŞ Gıda ürünlerinde en çok karşılaşılan hile çeşidi taklittir. Taklit kelimesi herkesin bildiği bir kelime olmasına rağmen, tağşiş çok yaygın olarak bilinen bir kelime değildir. Tağşiş; literatürde kısaca, bir ürünün doğallığının başka bir ürünle bilinçli veya bilinçsiz olarak değiştirilmesi anlamına gelmektedir sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu nda ise ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılması veya miktarının değiştirilmesi veya aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması tağşiş; ürünlerin, şekil, bileşim ve nitelikleri itibarıyla yapısında bulunmayan özelliklere sahip gibi veya başka bir ürünün aynısıymış gibi gösterilmesi ise taklit olarak tanımlanmıştır [1]. Gıda sektöründe tağşiş iki farklı amaçla yapılmaktadır. Bunlardan biri insan sağlığı açısından risk taşımayan, daha sağlıklı, raf ömrü daha uzun ve fonksiyonel gıda üretimi ve benzeri amaçlarla yapılan tağşiştir. Diğeri ise ilkinin tam tersine yüksek kalitedeki ürüne daha düşük kalitede ürünler katarak gıdalar üretmektir. Bu tür ürünlerin ucuz olması nedeniyle çok daha düşük fiyata satılması haksız rekabete yol açmaktadır. Ayrıca, insan sağlığı açısından da çeşitli olumsuz etkileri bulunmaktadır sayılı Kanununun 24. Maddesinin 4 fıkrasında geçen Gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapılamaz. ifadesinden de anlaşılacağı üzere bu tür tağşiş edilmiş ürünlerin üretiminin yapılması yasal değildir [1]. Tarım Bakanlığı tarafından açıklanan 2009 yılı Denetim Programı Sonuçları incelendiğinde süt ürünlerinde taklit ve tağşişin tespitine yönelik yapılan kontrollerde alınan 757 numuneden 37 tanesinde bitkisel yağ tespit edildiği, bunun da % 4.89 luk bir orana tekabül ettiği görülmektedir [2]. Yine Bakanlığın 2012 tarihli açıklamasında taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 25 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği 37 parti ürüne ait (17 peynir, 12 yoğurt, 7 tereyağı, 1 UHT süt) bilgiler 31 ürüne bitkisel yağ ilave edildiğini göstermektedir [3]. Bakanlıktan yapılan 2013 tarihli yazılı açıklamada ise laboratuvar sonucuyla taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 25 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği 41 parti süt ürününe (18 peynir, 12 tereyağı, 9 yoğurt, 1 dondurma, 1 süt kaymağı) ait bilgilere yer verilmiş olup, açıklanan ürünlerin tamamına yakınında bitkisel yağ tespit edilmiştir [4]. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013 tarihli diğer bir bildirisinde de süt ve et ürünleri ile gıda takviyesi ve bal üreten toplam 41 firmanın bazı parti ürünlerinde taklit ve tağşiş yapıldığını açıklamıştır. Bu firmalardan yine süt ürünleri üreten 15 firmanın 17 parti ürününde bitkisel yağ tespit edildiği bildirilmektedir [5]. Bu sonuçlar, tereyağı, yoğurt ve peynirlerin tağşiş edilen süt ürünlerinin başında yer aldığını göstermektedir. Muş ilinde tüketime sunulan bazı süt ürünlerinin güvenilirliği üzerine yapılan araştırmada 14 er adet yoğurt, kaşar ve beyaz peyniri örneklerinde bitkisel yağa rastlanmamıştır [6]. Süt yağının yerine ürünlere ilave edilen bitkisel yağlar ise margarin veya hidrojene katı yağ olarak adlandırılmakta olup, bitkisel sıvı yağların hidrojenizasyonu ile yapay olarak katılaştırılmaları sonucu elde edilmektedirler [7]. Süt ve süt ürünlerinin bitkisel yağlar ile tağşiş edilip edilmediğini tespit etmek için çeşitli metotlardan yararlanılmaktadır [8; 9; 10]. Kullanılan en duyarlı metot ise kromotografik yöntemle sterol kompozisyonunun tespitidir. Süt ürünlerinde steroller genel olarak 3 amaçla belirlenir: Besleyicilikle ilgili bilgi elde etmek amacıyla toplam kolestrol değerinin belirlenmesi, bitkisel yağların varlığının belirlenmesi ve süt ürünlerine ilave edilmiş olan fitosterollerin belirlenmesi [11]. Süt ürünlerine ilave edilen bitkisel yağların belirlenmesinde en uygun metodun kromotografik yöntem olduğu farklı araştırmacılar tarafından bildirilmiştir. Bu yöntemle kolestrol miktarı da en doğru olarak tespit edilebilmektedir. Kromotografik yöntem hızlı, kesin ve ayrıntılı sonuç verme özelliğine sahiptir. Hilenin en önemli göstergesi olan sitosterol miktarı hakkında da en doğru bilgiyi vermektedir [12; 13; 14; 15]. Yapılan bir çalışmada, tereyağında iç yağının kromotografik yöntemle % 6 oranına kadar belirlenemediği, pamuk tohumu yağının ise % 2 konsantrasyonda bile tespit edilebildiğini bildirmiştir [16]. 19

3 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2014 (9) Türkiye de Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerine Hile Amacıyla İlave Edilen Bitkisel Yağların Gaz Kromotografisi ile Tespiti Bu çalışma ile bitkisel yağ ilave edilmiş tereyağı, yoğurt ve peynir gibi süt ürünlerinin sterol kompozisyonunda meydana gelen değişimlerden yararlanarak tağşişlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 2. MATERYAL ve METOT 2.1 Materyal Bu çalışmada standart tereyağı ve yoğurt üretiminde kullanılan krema Milkon Süt ve Gıda Mamulleri A.Ş. firmasından temin edilmiştir. Bitkisel yağ olarak Trio markalı bitkisel yağ kullanılmıştır. Yoğurt üretiminde kullanılan % 3.5 yağlı standardize süt Ada Menekşe Süt Ürünleri firmasından temin edilmiştir. Krema % 67 süt yağı içermektedir. Kremadan % 83 süt yağı içeren tereyağı üretilmiştir. Krema, tereyağı ve yoğurt üretiminde ilave edilen bitkisel yağ oranları Şekil 1, 2 ve 3 teki gibidir. Bu çalışmada 1 adet bitkisel yağ örneği (Kullanılan bitkisel yağın sterol kompozisyonu % 8.82 Stigmasterol, % Beta-sitosterol, % Sitostanol+Delta 5 av ve % ,24-Stigmastadienol şeklindedir), laboratuvarda üretilen 4 er adet krema, tereyağı ve yoğurt örnekleri ile piyasadan toplanan 26 tereyağı, 25 yoğurt ve 40 peynir örneği analiz edilmiştir. 2.2 Metot Laboratuvar koşullarında hazırlanan ve piyasada satılan ürünlerden alınan örneklerin sterol analizi TÜBİTAK ta Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlarda sterol içeriğinin ve bileşimlerinin gaz kromotografik yöntemle tayinini kapsayan metot TS EN ISO e göre gerçekleştirilmiştir [17]. 3. BULGULAR ve TARTIŞMA 3.1 Standart Ürünlerin Özellikleri Standart ürün üretiminde krema, tereyağı ve yoğurt örneklerine değişik oranlarda bitkisel yağ ilavesi gerçekleştirilmiştir. İlave edilen bitkisel yağların krema, tereyağı ve yoğurdun sterol bileşenlerinde neden olduğu değişiklikler Şekil 1-3 te verilmiştir. Şekil 1 de görüldüğü gibi ilave edilen bitkisel yağ miktarı arttıkça kremadaki kolesterol miktarı düzenli bir azalma göstermiştir. Normal kremada % olan kolesterol miktarı % 20 bitkisel yağ ilave edilen kremada % e azalmıştır. Brassikastreol ve delta 7- stigmasterol miktarları ise düzenli bir şekilde artış göstermiştir. Normal kremada bu sterollerin miktarı sırasıyla % 2.40 ve % 0.97 iken % 20 bitkisel yağ ilaveli örneklerde % 5.17 ve % 3.32 olmuştur. Kampasterol ve sitosterol miktarları da artmış olmasına rağmen bu artışlar düzenli değildir. Kampasterol miktarı % 10 oranında bitkisel yağ ilavesine kadar azalma, % 20 ilaveli kremada ise önemli bir artış göstermiştir. 20

4 Bilgiç, N., Ayar, A. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2014 (9) Şekil 1. Değişik oranlarda bitkisel yağ ilave edilmiş kremanın sterol miktarlarında meydana gelen değişmeler. Değişik oranlarda bitkisel yağ ilave edilen kremalardan üretilen tereyağlarının sterol içerikleri kremaya benzer bir yapı göstermiştir (Şekil 2). % olan kolesterol miktarı % 20 bitkisel yağ ilaveli örnekte % e azalmıştır. Brassikastreol, sitosterol ve delta 7-stigmasterol miktarları ise düzenli bir şekilde artış göstermiştir. Kremada bu sterollerin miktarı sırasıyla % 1.91, % 2.60 ve % 0.90 iken % 20 bitkisel yağ ilaveli örneklerde % 3.45, % 4.97 ve % 2.21 olarak belirlenmiştir. Kampasterol miktarında da artış olmasına rağmen bu artış düzenli değildir. Kremaya göre brassicasterol, kampasterol ve stigmasterol miktarındaki artış daha az, sitosterol miktarındaki artış ise daha fazla olmuştur ,51 92,54 94,58 88,78 3,45 0,59 4,97 2,21 % 20 bitkisel yağ 2,15 0,2 3,75 1,4 % 10 bitkisel yağ 2,48 0,4 3,16 1,42 % 5 bitkisel yağ 1,91 0 2,6 0,9 Tereyağı Kolesterol Brassikastreol KampasterolToplam B-sitosterol delta-7-stigmasterol+ Tereyağı % 5 bitkisel yağ % 10 bitkisel yağ % 20 bitkisel yağ Şekil 2. Değişik oranlara bitkisel yağ ilave edilen kremalardan üretilen tereyağlarının sterol içerikleri % 3.5 yağlı 900 ml süte, üretilecek olan yoğurtların yağ miktarının % 30, % 60 ve % 90'ı kadar bitkisel yağ ilave edilerek mayalanmıştır. Şekil 3 de elde edilen yoğurtların ilave edilen bitkisel yağ oranları ile orantılı bir şekilde değişiklik gösteren sterol içeriğine sahip olduğu görülmektedir. Krema ve tereyağına göre yoğurtların sterol çeşitliliği önemli farklıklar göstermiştir. Normal yoğurtta % olarak tespit edilen kolesterol miktarı yağ esası üzerinden % 90 oranında bitkisel yağ ilave edilmiş olan yoğurtta % 21

5 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2014 (9) Türkiye de Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerine Hile Amacıyla İlave Edilen Bitkisel Yağların Gaz Kromotografisi ile Tespiti e düşmüştür. Kampasterol ve stigmasterol normal yoğurtta ve % 30 bitkisel ilaveli yoğurtta tespit edilememiştir. % 60 bitkisel yağ ilaveli yoğurtta ise sırasıyla % 0.47 ve % 0.56 olarak tespit edilmiş, % 90 bitkisel yağ ilaveli yoğurtlarda ise % 3.32 ve % 4.25 e ulaşmıştır. Normal yoğurtta % 2.68 olan brassikasterol miktarı ise ilave edilen bitkisel yağ oranına bağlı olarak sürekli artış göstermiştir. Sitosterol miktarı ise normal yoğurtta % 1.13 iken % 60 bitkisel yağ ilaveli yoğurtta % 2.74 e artmış, % 90 ilaveli yoğurtta ise büyük bir sıçrama göstererek % ya ulaşmıştır (Şekil 3). Şekil 3. Farklı oranlarda bitkisel yağ ilave edilmiş sütlerden üretilen yoğurtların sterol içerikleri 3.2. Tereyağı Örneklerinde Belirlenen Sterol Miktarları Türkiye nin değişik bölgelerinde ya da işletmelerinde üretilip Sakarya piyasasında satışa sunulan toplam 25 tereyağı, 1 adet de tereyağı benzeri örnek yaklaşık bir yıllık periyot içerisinde piyasadan toplanarak analize tabii tutulmuş, belirlenen sterol yapıları da Tablo 1 de verilmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi yağlarda belirlenen kolesterol miktarları % ile % 2.38 arasında değişmiştir. Standart tereyağı örneğinde belirlenen kolesterol miktarı % olduğu ve % 10 bitkisel yağ ilave edilen örneklerde bu oran % ye düştüğünden, bu değerin altında kolesterol içeren yağların hileli olduğu kabul edilmiştir. Bu değerlendirmeye göre örneklerin 8 âdetinde kolesterol miktarı bu sınır değerin altındadır. Yani piyasada satışa sunulan tereyağı örneklerinin yaklaşık % 30 u kolesterol değerlerine göre bitkisel yağ katkılıdır, yani tağşiş edilmiştir. Bitkisel yağ katılma oranı 1 örnek hariç diğerlerinin tümünde % 20 nin üzerindedir. Hatta örneklerin 4 ünde kolesterol yok denecek kadar düşük orandadır. Standart tereyağı örneğinde brassikasterol oranı % 1.91 olarak tespit edilmiştir (Şekil 2). Piyasadan toplanan yağ örneklerinin çoğunda brassikasterol belirlenemezken, tespit edilen en yüksek oran da % 2.89 olmuştur. Bu sterol miktarı esas alındığında bu örnek hariç, diğer tüm piyasa örnekleri normal olarak değerlendirilebilir. Çünkü normal tereyağına bitkisel yağ ilave edildikçe brassikasterol miktarı da paralel olarak artış göstermektedir. Buna göre, brassikasterol miktarı sonuçları tereyağında tağşişi belirlemede doğru sonuç vermemiştir. 22

6 Bilgiç, N., Ayar, A. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2014 (9) Tablo 1. Piyasadan toplanan farklı tereyağı örneklerinde belirlenen sterol oranları Örnek Kolesterol Brassikasterol Kampasterol Stigmasterol 23 Toplam B- sitosterol 1 97,11 1, ,67 1, ,87 1, ,15 0, , , , ,91 7 2, ,36 8,76 48, ,56 1, , ,93 1,74 17,02 10,12 58, , , , , , ,25 4,76 69, , , ,35 0 7,87 5,67 22, , , , ,96 14,37 55, , ,83 2,89 15,52 5,53 50, ,74 0 1,75 0,89 5, , Kampasterol miktarları göz önünde bulundurulduğunda kolesterol miktarı düşük olan örnekler hariç diğerlerinde tespit edilememiştir. Analiz edilen normal tereyağında da kampasterol tespit edilememiştir. Ancak, % 20 bitkisel yağ ilaveli örneklerde bu sterol belirgin bir şekilde tespit edilebilmiştir (% 0.59). Kolesterol miktarı ile tağşişli olarak kabul edilen yağlar kampasterol oranlarına göre de % 20 nin üzerinde bitkisel yağla katkılandırılmış olarak değerlendirilmiştir. Kampasterol oranları ile kolesterol oranları paralellik göstermekte, azalan kolesterol miktarı ile kampasterol miktarı artmaktadır. Yani kampasterol oranı yağlara yapılan bitkisel yağ tağşişlerinin tespitinde belirleyicidir. Piyasada satılan örneklerde belirlenen stigmasterol oranları 0 ile % arasında değişmiştir. Tereyağı örneklerinin 18 inde stigmasterol belirlenememiştir. Standart tereyağı örneğinde belirlenen değer de % 0.9 dur. % 20 bitkisel yağ ilave edilen tereyağı örneğinde bu sterolün oranı % 2.21 olmuştur. Analiz edilen yağ örneklerinin 7 sinde stigmasterol oranı bu miktarın üzerinde bulunmuştur. Stigmasterol sonuçları kampasterol değerleri ile pozitif, kolesterol sonuçlarıyla da negatif bir paralellik göstermektedir. Yani bitkisel yağ ilavesinin tespitinde kolesterol gibi önemli bir belirleyicidir. Standart tereyağı örneğinde % 2.6 oranında sitosterol belirlenmiş, bu oran % 10 ve 20 bitkisel yağ ilaveli örneklerde sırasıyla % 3.75 ve % 4.97 olmuştur. Yani artan bitkisel yağ miktarına paralel olarak artış göstermiştir. Piyasa yağlarının 13 tanesinde sitosterol belirlenememiştir. Diğerlerinde ise % 1.91 ile % arasında değişmiştir. Bunlardan % 1.91 oranında sitosterol içeren yağ örneği hariç diğer örnekler tağşişli olarak kabul edilen örneklerdir ve bunlarda sitosterol miktarları kontrolden önemli oranda daha

7 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2014 (9) Türkiye de Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerine Hile Amacıyla İlave Edilen Bitkisel Yağların Gaz Kromotografisi ile Tespiti yüksektir. Sitosterol miktarı da kolesterol miktarı ile negatif bir paralellik gösterirken, diğer sterollerle pozitif bir paralellik göstermektedir. Sitosterol de tereyağına katılan bitkisel yağ miktarını belirleyicidir. Süt yağındaki palm yağının tespiti üzerine yapılan bir araştırmada, süt yağına değişik oranlarda palm yağı ilave edilmiştir. Elde etmiş olduğumuz sonuçlara benzer şekilde artan palm yağı ile kolestrol miktarı azalmış, sitosterol miktarında ise artış gözlenmiştir. Sitosterol miktarının ilave edilen bitkisel yağı belirlemede en duyarlı bileşen olduğu da tespit edilmiştir [18]. Pek çok bitkisel yağda baskın sterol sitosteroldur [19; 20] 3.3.Yoğurt Örneklerinde Belirlenen Sterol Miktarları Türkiye de üretilen ve Sakarya piyasasında satışa sunulan toplam 25 yoğurt örneğinde tespit edilen sterol kompozisyonları Tablo 2 deki gibidir. Yoğurt örneklerinde tespit edilen sterol kompozisyonları incelendiğinde kolestrol miktarının % ile % arasında değiştiği görülmektedir. Standart yoğurt örneğinde kolesterol miktarı % olarak tespit edildiği, tağşiş edilen örneklerde ise bitkisel yağ ilavesi arttıkça kolestrol miktarının düştüğü dikkate alındığında iki örneğin bitkisel yağ içerdiği sonucuna varılmaktadır. Söz konusu örneklerin sterol kompozisyonları incelendiğinde bitkisel sterol miktarları dikkat çekmektedir. 1 nolu örnek % kolesterol içerirken, % 2.96 kampasterol, % 3.04 stigmasterol ve % toplam β-sitosterol içermektedir. 5 nolu örnek ise % kolesterol içerirken, % kampasterol, % 4.78 stigmasterol ve % toplam β-sitosterol içermektedir. Kolesterol miktarındaki azalmanın yanında β-sitosterol miktarındaki belirgin artış da bu örneklerde tağşiş yapıldığını kanıtlamaktadır. Standart yoğurt örneğinde toplam β-sitosterol miktarı % 1.13 olarak belirlenmiştir, bu oran bitkisel yağ ilaveli örneklerde sırasıyla % 1.88, % 2.74 ve % olmuştur. Yani artan bitkisel yağ miktarına paralel olarak β-sitosterol miktarı da artış göstermektedir. 1 nolu örneğin % ve 5 nolu örneğin ise %28.01 β-sitosterol içerdiği dikkate alındığında her iki örneğin yaklaşık % 50 kadarının bitkisel yağ olduğu anlaşılmaktadır. Piyasadan toplanan örneklerin analizleri sonucunda bu iki örnek dışından tüm numunelerde stigmasterol miktarı sıfırdır. Bu sonuç standart örneklerin analiz sonucuyla da paralellik göstermektedir. Kontrol yoğurt örneğinde de stigmasterol belirlenememiştir. Bu oran % 60 bitkisel yağ ilaveli yoğurtta % 0.56, % 90 bitkisel yağ ilaveli yoğurtta ise % 4.25 e çıkmaktadır. Bu sonuçlarla karşılaştırıldığında da 1 ve 5 numaralı örneklere yüksek miktarda bitkisel yağ ilave edildiği sonucuna varılmaktadır. Piyasada satılan örneklerde belirlenen kampasterol oranları 0 ile % arasında değişmiştir. Yoğurt örneklerinin 16 tanesinde kampasterol tespit edilememiştir. Standart yoğurt örneği ve % 30 oranında bitkisel yağ ilaveli yoğurt örneğinde de kampasterol belirlenememiştir. % 60 bitkisel yağ ilave edilen yoğurt örneğinde bu sterolün oranı % 0.47, % 90 bitkisel yağ ilave edilen yoğurt örneğinde ise % 3.32 olarak tespit edilmiştir. Analiz edilen yoğurt örneklerinin sadece üç tanesinde bu oran % 0.47 nin üzerinde bulunmuştur. 1 numaralı örnekte % 2.96 ve 5 numaralı örnekte % olarak tespit edilen kampasterol miktarı, yine bu örneklerde tağşiş yapıldığı sonucunu desteklemektedir. Her ne kadar 4 numaralı örnekte kampasterol miktarı % 0.55 olarak tespit edilmişse de, diğer sterollerin miktarları standart yoğurt örneğinin sonuçları ile uyumlu olduğundan bu örnek hilesiz olarak kabul edilmiştir. Standart yoğurt örneğinde belirlenen brassikasterol oranı % 2.68 dir (Şekil 3). Piyasadan toplanan yoğurt örneklerinin biri hariç tamamında bu orandan daha az brassikasterol miktarı belirlenmiştir. Tespit edilen en yüksek oran 23 numaralı örnekte % 2.96 dır. Bu örnek % kolesterol, % 3.01 β-sitosterol içermektedir. Standart yoğurt örneğinin toplam β-sitosterol miktarı % 1.13 olup, % 60 bitkisel yağ ilaveli 24

8 Bilgiç, N., Ayar, A. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2014 (9) yoğurtta bu oran % 2.74 e çıkmaktadır. Diğer örneklere kıyasla düşük olan kolesterol miktarı ile brassikasterol ve β-sitosterol miktarları dikkate alındığında bu örneğin de bitkisel yağ içerdiği sonucuna varılmıştır. Tablo 2. Yoğurt örneklerinde belirlenen sterol miktarları (%) Örnek Kolesterol Brassikastreol Kampasterol Stigmasterol Toplam β- sitosterol 1 76,49 0 2,96 3,04 17, ,35 1,15 0,19 0 0, ,60 0 0,24 0 0, ,65 0,55 0 0, , ,38 4,78 28, ,22 0,21 0,21 0 0, ,69 0, , ,38 0, ,31 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 0 0,14 0 0, ,55 0 0,20 0 0, ,03 2, , ,70 0, , ,34 0 0,22 0 0, Peynir Örneklerinde Belirlenen Sterol Miktarları Başta kaşar peyniri olmak üzere, eritme peyniri ve diğer peynir çeşitlerinden toplam 40 örnek yaklaşık bir yıllık periyot içerisinde piyasadan toplanarak analize tabii tutulmuş, tespit edilen sterol kompozisyonları Tablo 3 te gösterilmiştir. Piyasadan toplanan toplam 24 kaşar peyniri numunesinin sterol kompozisyonlar incelendiğinde 14 numaralı örneğin % 4.18 sitosterol, %1.74 kampasterol ve % 0.56 stigmasterol; 23 numaralı örneğin ise % sitosterol, % 8.33 kampasterol ve % 4.62 stigmasterol içerdiği tespit edilmiştir. Üretilen tüm örneklerin analizi sonucunda örneklerde bitkisel yağ miktarındaki artışa paralel olarak sitosterol miktarının da arttığı gözlemlenmiştir. Piyasadan toplanan kaşar peyniri örneklerinin sonuçları da bu kapsamda değerlendirildiğinde her iki örnekte de tespit edilen bitkisel sterollerin miktarları bu ürünlerde tağşiş yapıldığını göstermektedir. Ayrıca bu çalışma kapsamında 5 Eritme peyniri numunesi analiz edilmiş, tüm numunelerin kolesterol içeriklerinin yüksek, bitkisel sterol içeriğinin ise hemen hemen tamamında sıfır olduğu görülmüştür. Piyasadan toplanan diğer peynir çeşitlerinin sonuçları incelendiğinde de Civil ve örgü peynir örneklerinin tağşiş edildiği sonucuna varılmıştır. Toplanan 11 numunede kolesterol oranları % ile % arasında değişiklik göstermektedir. Tüm numunelerde β-sitosterol miktarı 1 örnek (Civil peyniri) hariç % 1.87 nin altında olduğu görülmüştür. Ürünlere katılan bitkisel yağ miktarı sitosterol oranı ile paralellik 25

9 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2014 (9) Türkiye de Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerine Hile Amacıyla İlave Edilen Bitkisel Yağların Gaz Kromotografisi ile Tespiti gösterdiğinden ve diğer bitkisel sterol miktarları da bitkisel yağ varlığını kanıtlayacak miktarda olmadığından bu 11 numunenin 2 si hariç diğerleri hilesiz olarak değerlendirilmiştir. Tablo 3. Piyasada satışa sunulan bazı peynir çeşitlerinde belirlenen bitkisel sterol miktarları (%) Örnek Ürün Çeşidi Kolesterol Brassikastreol Kampasterol Stigmasterol Toplam β- sitosterol 1 97,63 1, ,64 1 0, ,09 0, ,09 0, ,27 1, , , , , , , , Kaşar Peyniri 13 98, ,24 0 1,74 0,56 4, , , , , , , , , ,60 0 8,33 4,62 20, , ,38 1, , Eritme Peyniri 99, , , Civil Peyniri ,92 31 Beyaz Peynir 98,47 0 0, Beyaz Peynir 99, Beyaz Peynir Abaza Peyniri 99,31 0, Abaza Peyniri 99,11 0, Telli Peynir 98, Örgü Peyniri 93,49 2,12 0,36 1, Krem Peynir 98,49 0, ,31 39 Krem Peynir 96,22 2, Kolat Peynir 98, SONUÇ Türkiye de süt ve süt ürünleri toplum beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle süt teknolojisi de dünyayla paralel olarak sürekli gelişmeler göstermektedir. Bu gelişmeler olurken piyasada haksız rekabeti önlemek ve topluma daha kaliteli süt ürünleri sunabilmek için taklit ve tağşişin önlenmesi gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için de kesin ve doğru sonuç veren analiz metotlarına ihtiyaç 26

10 Bilgiç, N., Ayar, A. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2014 (9) duyulmaktadır. Süt ve süt ürünlerine son zamanlarda yapılan en önemli taklit ve tağşiş süt yağı yerine ikame edilen bitkisel yağlardır. Bu yağların doğru ve hızlı tespit edilmesi bu tür hilelerin önlenmesinde önemli rol oynayacaktır. Yapılan çalışmalar, Gaz Kromotografisi yöntemi ile sütte bulunan sterollerin hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilebildiğini göstermiştir. Bu çalışmada da Gaz Kromotgarfisi yöntemi kullanılarak piyasada satılan 26 adet tereyağı, 25 adet yoğurt ve 40 adet peynir örneği analiz edilmiştir. Analiz edilen tereyağı örneklerinin 8 inin, yoğurt örneklerinin 4 ünün ve peynir örneklerinin de 4 tanesinin hileli olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar kromotografik yöntemle süt ve ürünlerindeki bitkisel yağ miktarlarının hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilebileceğini göstermiştir. Bu çalışma Nurcan BİLGİÇ e ait yüksek lisans tez çalışması olup, SAÜ BAP koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir. 5. KAYNAKLAR 1. Anonymous, 2010a, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara 2. Anonymous, 2010b, Gıdadaki oyunlara ilişkin Tarım Bakanlığı raporu, haber/ Anonymous, 2012, 17 Aralık 2011 tarihli gıda ve yemin resmi kontrolüne dair yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince laboratuvar sonucu hileli olduğu tespit edilen ürünler. Sayfalar/BasinDuyurulari.aspx. 4. Anonymous, 2013a, Gıdada taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmalar. Sayfalar/BasinDuyurulari.aspx. 5. Anonymous, 2013b, Bakanlık 41 firmayı ifşa etti, Milliyet, 41-firmayi-ifsa-etti-/ekonomi/detay/ /default.htm, 6. Gökmen, S., Çağlar, A. ve Yetim, H., 2013, Muş ilinde tüketime sunulan bazı süt ürünlerinin güvenilirliği üzerine bir araştırma. Science Journal (CSJ), 34(2): Derewiaka, D., Sosın'ska, E. and Obiedzın'skı, M., 2011, Determination of the adulteration of butter. Eur. J. Lipid Sci. Technol., 8: Sato, T. and Kawano, S., 1990, Detection of foreign fat adulteration of milk fat by near ınfrared spectroscopic method. Journal of Dairy Science, 73(12): Balkır, P., 2006, Taze Kaşar Peynirlerine Yapılan Hilelerin Belirlenmesi ve Taklit Taze Kaşar Peynirlerinin Ayırt Edilme Yöntemleri, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 108 s, İzmir. 10. Molkentin, J., 2007, Detection of foreign fat in milk fat from different continents by triacylglycerol analysis. Eur. J. Lipid Sci. Technol, 109(5): Contarini, G., Povolo,M., Bonfitto,E. and Berardi, S., 2002, Quantitative analysis of sterols in dairy products: experiences and remarks. International Dairy Journal, 12: Kamm,W., Dionisi, F., Hischenhuber, C., Schmarr,H.G. and Engela.K.H., 2002, Rapid detection of vegetable oils in milk fat by on-line LC-GC analysis of â-sitosterol as marker. Eur. J. Lipid Sci. Technol., 104: Precht, D., 2001, Cholesterol content in European bovine milk fats. Nahrung/Food, 45:

11 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2014 (9) Türkiye de Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerine Hile Amacıyla İlave Edilen Bitkisel Yağların Gaz Kromotografisi ile Tespiti 14. Borkovcová, I., Janoušková, E., Dračková, M., Janštová, B., and Vorlová, L., 2009, determination of sterols in dairy products and vegetable fats by HPLC ve GC methods. Czech J. Food Sci.,33: Fathitil,R., Hesari,J., Azadmard-Damirchi, S., Nemati,M., Hadi,S., Peighambardoust, A., Rafat, S.A. and Aghamirzaei,M., 2014, Exploring margarine in anhydrous milk fat by chromatographic tools. Annual Research & Review in Biology, 4(4): Youness, N.A. and Solimán, M.A., 1988, Adulteration of butterfat: trans-unsaturation content. Grasasy Aceites, 39: Anonymous, 2003, 2003TS EN ISO Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar, Tek Tek ve Toplam Sterol İçeriğinin Tayini, Gaz Kromatografik Yöntem. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara. 18. Abd El-Aziz, M., Mahran, G.A., Asker, A.A. El-Hadad, S.S. and Sayed, A.F., 2013, Comparative study between some methods for the detection of palm oil addition to milk fat. Journal of Applied Sciences Research, 9(1): Caswell, H., Denny, A. and Lunn, J., 2008, Plant sterol and stanol esters. Nutrition Bulletin, 33: Gül, M. K., and Amar, S., 2006, Sterols and the phytosterol content in oilseed rape (Brassica napus L.). J. Cell Mole. Biol., 5:

Yoğurt, süt ve peynirde hile yapan 30 marka (06.12.2012-Basından)

Yoğurt, süt ve peynirde hile yapan 30 marka (06.12.2012-Basından) Yoğurt, süt ve peynirde hile yapan 30 marka (06.12.2012-Basından) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yap4ğı kontroller sonucunda sahte süt ürünü satan markaları deşifre e>. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın

Detaylı

Edirne İlinde Elde Edilen Sütlerin Dünya Sağlık (Who) Standartlarına Uygunluğu

Edirne İlinde Elde Edilen Sütlerin Dünya Sağlık (Who) Standartlarına Uygunluğu Edirne İlinde Elde Edilen Sütlerin Dünya Sağlık (Who) Standartlarına Uygunluğu Sabri TÜZÜN 1, Murat ÇİMEN 1*, İsa BAŞ 1, Yusuf DEMİR 1, Mehmet KOTAN 1, Maas TAYFUR 1 Özet Bu çalışma ile Edirne ilinden

Detaylı

GIDA ÜRETİMİNDE ETİK. Taklit ve Tağşiş

GIDA ÜRETİMİNDE ETİK. Taklit ve Tağşiş GIDA ÜRETİMİNDE ETİK Taklit ve Tağşiş Giriş Gıda ürünlerinin gönül rahatlığıyla tüketilmesini sağlayan en önemli etken tüketicinin gıdaya olan güvenidir. Beslenme hakkından bahsederken, insanların sağlıklı

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

SÜT ÜRÜNLERİ. Hazırlayan İsmail Erkan SARISAÇLI 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SÜT ÜRÜNLERİ. Hazırlayan İsmail Erkan SARISAÇLI 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SÜT ÜRÜNLERİ Hazırlayan İsmail Erkan SARISAÇLI 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SÜT ÜRÜNLERI Türkiye'de Üretim Sektörde üretim yapısının daha çok küçük aile

Detaylı

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Buket COŞKUN 1, Murat ÇİMEN 1*, Hülya YILDIRIM 1, Asiye İLHAN 1,

Detaylı

sağlıklı nesiller için

sağlıklı nesiller için sağlıklı nesiller için Peynir Çeşitleri TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR Lokum Kıvamında 17 kg 4,5 kg 17 kg 4,5 kg - 2 kg (Tava) Paketleme : Tavada 4 adet Paketleme 1kg: Tavada 12 adet Paketleme

Detaylı

ET ÜRÜNLERİ - 1. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyuna Duyuru Tarihi. Firma Adı Ürün Adı Marka Parti/ Seri No. Kasap Köfte

ET ÜRÜNLERİ - 1. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyuna Duyuru Tarihi. Firma Adı Ürün Adı Marka Parti/ Seri No. Kasap Köfte ET ÜRÜNLERİ - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu nun 3 inci maddesinin 6 ncı

Detaylı

Gıdalarda Taklit Tağşişlerin Tespiti ve Gelişen Analiz Yöntemleri. Dr. Berrin Şenöz Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı

Gıdalarda Taklit Tağşişlerin Tespiti ve Gelişen Analiz Yöntemleri. Dr. Berrin Şenöz Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Gıdalarda Taklit Tağşişlerin Tespiti ve Gelişen Analiz Yöntemleri Dr. Berrin Şenöz Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı TAKLİT; bir maddeyi şekil, bileşim ve nitelikleri itibarıyla yapısında bulunmayan özelliklere

Detaylı

Dünyada Ve Türkiye de Bitkisel Yağ Üretimi Ve Ticaretinde Yerfıstığının Yeri

Dünyada Ve Türkiye de Bitkisel Yağ Üretimi Ve Ticaretinde Yerfıstığının Yeri Dünyada Ve Türkiye de Bitkisel Yağ Üretimi Ve Ticaretinde Yerfıstığının Yeri Oğuz PARLAKAY 1 Özet Giderek artan nüfusun gelişen teknolojiyle birlikte tüketim alışkanlıkları da değişmektedir. Bitkisel yağların

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/32) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam

Detaylı

ANALİZ ŞARTLARI FORMU

ANALİZ ŞARTLARI FORMU KLS/4.4.FR/03 17/06/2013 00/-- 1/5 Güncelleme No:08 Güncelleme Tarihi:06/04/2016 %10 HCl' de çözünmeyen kül TS 2383,TS 4500 Bisküvi, Buğday Unu 2 gün 90 %10 HCl' de çözünmeyen kül TS 1566 ISO 1577,ISO

Detaylı

Diyarbakır İlinden Kasım Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Dünya Sağlık Örgütü Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Diyarbakır İlinden Kasım Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Dünya Sağlık Örgütü Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Diyarbakır İlinden Kasım Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Dünya Sağlık Örgütü Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Oğur KASIRGA 1, Murat ÇİMEN 1*, Tolga İNAL 1, Dilek GAYRETLİ 1 Özet Bu çalışmada

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

ANALİZ ŞARTLARI FORMU

ANALİZ ŞARTLARI FORMU KLS/4.4.FR/03 17/06/2013 00/-- 1/6 Güncelleme No:11 Güncelleme Tarihi:02/01/2017 %10 HCl' de çözünmeyen kül TS 2383,TS 4500 Bisküvi, Buğday Unu 2 gün 99 %10 HCl' de çözünmeyen kül TS 1566 ISO 1577,ISO

Detaylı

Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ. ( tarih ve sayılı R.G.)

Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ. ( tarih ve sayılı R.G.) 2005-18 Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ (12-04-2005 tarih ve 25784 sayılı R.G.) Değişiklik: Yayımlandığı R.Gazete:03.09.2008-26986 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, koyulaştırılmış süt

Detaylı

ET ÜRÜNLERİNDE FARKLI HAYVAN TÜRLERİNİN ELISA TEKNİĞİ İLE TESPİT EDİLMESİ

ET ÜRÜNLERİNDE FARKLI HAYVAN TÜRLERİNİN ELISA TEKNİĞİ İLE TESPİT EDİLMESİ ET ÜRÜNLERİNDE FARKLI HAYVAN TÜRLERİNİN ELISA TEKNİĞİ İLE TESPİT EDİLMESİ Sertaç ATALAY, Süleyman KÖK, Yunus AVCIBAŞI Trakya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Yüz binlerce

Detaylı

Tunceli ili Pertek ilçesinde Yetiştirilen Koyun ve Keçi Sütlerinin Kaliteli Peynir Yapım Standartlarına Uygunluğu

Tunceli ili Pertek ilçesinde Yetiştirilen Koyun ve Keçi Sütlerinin Kaliteli Peynir Yapım Standartlarına Uygunluğu ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Tunceli ili Pertek ilçesinde Yetiştirilen Koyun ve Keçi Sütlerinin Kaliteli Peynir Yapım Standartlarına Uygunluğu Fırat TOK*, Murat ÇİMEN**,

Detaylı

Bakanlık uyardı:bu ürünleri almayın!

Bakanlık uyardı:bu ürünleri almayın! On5yirmi5.com Bakanlık uyardı:bu ürünleri almayın! Bakanlık, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 39 parti ürün ile içeriğinde ilaç etken maddesi tespit edilen 6 parti ürünü kamuoyu ile paylaştı. Yayın

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.41-46 Hayrettin KANIT 1* Murat

Detaylı

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünleri Süt ve Süt Ürünleri Manda sütü Afyon kaymağı Lüle kaymağı Manda yoğurdu Dondurma Manda tereyağı Manda peyniri

Detaylı

Bu standardı oluşturan Hazırlık Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini

Bu standardı oluşturan Hazırlık Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları

Detaylı

Bakanlık 42 firmayı ve ürünlerini teşhir etti!

Bakanlık 42 firmayı ve ürünlerini teşhir etti! On5yirmi5.com Bakanlık 42 firmayı ve ürünlerini teşhir etti! Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 42 firma ile ürünlerine ait bilgileri internet sitesinden açıkladı.

Detaylı

Keçi Sütü Kalite Fiyatlandırma Sistemlerinde Somatik Hücre Sayısı Başak ÇETİNEL, Halit KANCA

Keçi Sütü Kalite Fiyatlandırma Sistemlerinde Somatik Hücre Sayısı Başak ÇETİNEL, Halit KANCA Keçi Sütü Kalite Fiyatlandırma Sistemlerinde Somatik Hücre Sayısı Başak ÇETİNEL, Halit KANCA Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji AD. 12. Gıda Kongresi Edirne, 05-07 Ekim 2016 1

Detaylı

SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ. Bu kapsamda, laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünlere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ. Bu kapsamda, laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünlere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu nun 31 inci maddesinin

Detaylı

GIDANIN RESMİ KONTROLÜ

GIDANIN RESMİ KONTROLÜ GIDANIN RESMİ KONTROLÜ İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBESİ 08.10.2016 EYLEM GÜLPINAR TURGUT GIDA MÜHENDİSİ GIDA TARIM VE HAYVANCLIK BAKANLIĞI GIDA HİZMETLERİ Güvenilir ve yeterli

Detaylı

Tarih: 13.10.2001 Sayı: 24552

Tarih: 13.10.2001 Sayı: 24552 Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yemeklik Yağlar Tebliği (Tebliğ No: 2001/29) Tarih: 13.10.2001 Sayı: 24552 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı; gıda olarak tüketime uygun olan ve bu Tebliğin 3 üncü maddesinde

Detaylı

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 57-62, 2011

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 57-62, 2011 Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 57-62, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler Kişisel Bilgiler Ad-Soyad : Süreyya SALTAN EVRENSEL Ünvan : Yrd.Doç.Dr E-posta : ssaltanev@ gmail.com Telefon :02242942342 Göreve Başlama Tarihi :29/12/1986 Uzmanlık Alanları : Laboratuar Teknikleri, Süt

Detaylı

İZMİR TİCARET BORSASI

İZMİR TİCARET BORSASI SAYFA : 1 HUBUBAT Arpa Yemlik 2 0,75 0,75 0,75 35.980,00Kg 26.985,00 HŞ ARPA 35.980,00 Kg 26.985,00 Buğday Yemlik Buğday Aşurelik 20 0,86 0,92 0,88 4.989.520,00Kg 4.414.020,86 HŞ 7 1,30 1,50 1,40 57.150,00Kg

Detaylı

daların rmaları, Yasal DüzenlemelerD Yrd.Doç.Dr.Tu Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Isparta

daların rmaları, Yasal DüzenlemelerD Yrd.Doç.Dr.Tu Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Isparta Türkiye de Fonksiyonel GıdalarG daların Tüketim Araştırmalar rmaları, Ürün Çeşitliliği i ve Yasal DüzenlemelerD Yrd.Doç.Dr.Tu.Dr.Tuğba Kök K k Taş Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Detaylı

MEMEDEN BARDAĞA AKAN DOĞALLIK ÖZKAN ŞAHİN U.Ü.KARACABEY MYO GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI/SÜT OPSİYONU

MEMEDEN BARDAĞA AKAN DOĞALLIK ÖZKAN ŞAHİN U.Ü.KARACABEY MYO GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI/SÜT OPSİYONU MEMEDEN BARDAĞA AKAN DOĞALLIK ÖZKAN ŞAHİN U.Ü.KARACABEY MYO GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI/SÜT OPSİYONU MEMEDEN BARDAĞA AKAN DOĞALLIK Dünya nüfusundaki hızlı artış ile teknolojik gelişmeler insanları tarımsal

Detaylı

Akdeniz Diyeti Kalbin En Büyük Dostu Girit Adası'nda yaşayanların kalp-damar ve kanser hastalıklarına az yakalanmaları tüm dikkatleri ada halkının

Akdeniz Diyeti Kalbin En Büyük Dostu Girit Adası'nda yaşayanların kalp-damar ve kanser hastalıklarına az yakalanmaları tüm dikkatleri ada halkının Akdeniz Diyeti Kalbin En Büyük Dostu Girit Adası'nda yaşayanların kalp-damar ve kanser hastalıklarına az yakalanmaları tüm dikkatleri ada halkının beslenme tarzına çekmiştir. Güney Fransa, İtalya ve Yunanistan

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere

Detaylı

Tebliğ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Tebliğ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Tebliğ TÜRK GIDA KODEKSĠ BĠTKĠ ADI ĠLE ANILAN YAĞLAR TEBLĠĞĠ (Tebliğ No: 2011/Taslak) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğ kapsamında yer alan bitki adı

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2 KAŞAR PEYNİRİNİN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÜRETİM YÖNTEMİNİN, YAĞ ORANININ VE OLGUNLUĞUNUN ETKİLERİ The Effects Of Cheese Productıon Method, Fat Rate And Rıpenıng On The Propertıes Of Kashar Cheese Sultan GÜLTER

Detaylı

ZEYTİNYAĞI STEROLLERİ. Balıkesir * e-mail: k_sahin0@mynet.com

ZEYTİNYAĞI STEROLLERİ. Balıkesir * e-mail: k_sahin0@mynet.com ZEYTİNYAĞI STEOLLEİ Kübra Şahin 1*, Aslı Yorulmaz 2, Aziz Tekin 1 1 Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara 2 Balıkesir Üniversitesi, Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytin

Detaylı

Beslenme ve Sağlık Beyanları

Beslenme ve Sağlık Beyanları Beslenme ve Sağlık Beyanları PROF. DR. SİBEL KARAKAYA E.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BESLENME BİLİM DALI 12-14 KASIM 2014 Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28157

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 887 Nisan 2003 ICS 67.200.10 YEMEKLİK PAMUK YAĞI Edible cottonseed oil TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü teknik ve uygulamaya

Detaylı

Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa. Politikaları. Ortak Tarım. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim. ığır r ve Dana Eti. 3.

Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa. Politikaları. Ortak Tarım. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim. ığır r ve Dana Eti. 3. Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikaları 1.-Sığı ığır r ve Dana Eti 2.-Koyun ve Keçi i Eti 3.-Kuru Yem 4.- 5.Kanatlı Eti ve Yumurta Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner

Detaylı

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Neslihan ÇİÇEK 1, Murat ÇİMEN 1*, Deniz EFESOY 1,

Detaylı

zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr

zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 MARGARİN

Detaylı

Tire İzmir % Tire İzmir % 2007 50.802 369.477 14% 25.005 614.805 4% 2008 58.142 368.591 16% 28.000 561.079 5%

Tire İzmir % Tire İzmir % 2007 50.802 369.477 14% 25.005 614.805 4% 2008 58.142 368.591 16% 28.000 561.079 5% Tire de ağırlıklı olarak büyükbaş hayvancılık olmak üzere küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı ve arıcılık yapılmaktadır. Hayvancılığa verilen önemle çiftçilerin elinde bulunan yerli ırkların yöreye

Detaylı

SÜT ÜRÜNLERİ. Firma Adı Ürün Adı Marka. Yağlı Eritme Peyniri. (Bitkisel yağ) Eritme Tulum Peyniri. (Bitkisel yağ) Tulum Peyniri.

SÜT ÜRÜNLERİ. Firma Adı Ürün Adı Marka. Yağlı Eritme Peyniri. (Bitkisel yağ) Eritme Tulum Peyniri. (Bitkisel yağ) Tulum Peyniri. SÜT ÜRÜNLERİ Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu nun 3 inci maddesinin 6 ncı

Detaylı

Mardin İlinde Üretilen Pilavlık ve Köftelik Bulgurların Kimyasal Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Mardin İlinde Üretilen Pilavlık ve Köftelik Bulgurların Kimyasal Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Mardin İlinde Üretilen Pilavlık ve Köftelik Bulgurların Kimyasal Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Zuhal CAN 1, Murat ÇİMEN 1*, Şerzan ASLAN 1, Birol ÖZTÜRK 1 Özet Bu araştırma

Detaylı

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi K.Ramyar *, O.E. Köseoğlu *, Ö. Andiç GİRİŞ Genelde, betonun dayanımı hakkında şüphe olduğunda veya gerçek dayanımı

Detaylı

TOA58. SOYA YAĞI EKSTRAKSİYONU, YAĞIN KOMPOZİSYONU ve PROTEİN VERİMİNİN BELİRLENMESİ nde YÖNTEM KARŞILAŞTIRILMASI

TOA58. SOYA YAĞI EKSTRAKSİYONU, YAĞIN KOMPOZİSYONU ve PROTEİN VERİMİNİN BELİRLENMESİ nde YÖNTEM KARŞILAŞTIRILMASI TOA58 SOYA YAĞI EKSTRAKSİYONU, YAĞIN KOMPOZİSYONU ve PROTEİN VERİMİNİN BELİRLENMESİ nde YÖNTEM KARŞILAŞTIRILMASI Nezihe AZCAN, E.Zafer HOŞGÜN, Baise GÜVENİR, M. Abdullah BERBEROĞLU, Mustafa KARA Anadolu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı Adı ve Soyadı Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil İş Adresi İngilizce Telefon (372) 2574010 E-Posta Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

Kocaeli Ġlinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Kocaeli Ġlinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 5, Sayı 1, 2017 Vol. 5, Issue 1, 2017 Kocaeli Ġlinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi 1 Barış ALTÜRK, 1 Kerem

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 114 Mart 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU AB DE GIDANIN ETİKETİ YENİLENDİ Gökhan Kilit, İKV Uzmanı İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr AB DE GIDANIN ETİKETİ YENİLENDİ AB de gıda etiketlerine ilişkin mevcut

Detaylı

Memişoğlu Kırmızı Biber Gıda Teks. İnş. Pet. Ür. San. Tic.Ltd.Şti. KAHRAMANMARAŞ. Kırmızı Pul Biber Ü.T:18.05.2013.

Memişoğlu Kırmızı Biber Gıda Teks. İnş. Pet. Ür. San. Tic.Ltd.Şti. KAHRAMANMARAŞ. Kırmızı Pul Biber Ü.T:18.05.2013. BAHARAT Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun'unun 3inci maddesinin 6ncı fıkrası

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. KOZAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 30/06/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. KOZAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 30/06/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-6 ARPA 0.60 0.1 0.6224 332,840.00 KG 20,160.30 8 ARPA YEMLİK ı: 20,160.30 8 ARPA ı 20,160.30 8 SARI 0.68 0. 0.301 5,896,60.00 KG 4,305,10.21 23 ı: 4,305,10.21 23

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"ne göre hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır. BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUK EK GIDALARI TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 01.11.2007-26687 Tebliğ No: 2007-50 Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliğinde Değişiklik Yapılması

Detaylı

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, Çözünebilir café torrefacto yu, diğer bitkilerden elde edilen kahveleri ve kahveli ürünleri kapsamaz.

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, Çözünebilir café torrefacto yu, diğer bitkilerden elde edilen kahveleri ve kahveli ürünleri kapsamaz. 3 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29642 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2016/7) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ıda olarak tüketilen tarım ürünlerinden biyoyakıt üretilebilir mi?

ıda olarak tüketilen tarım ürünlerinden biyoyakıt üretilebilir mi? TÜRKİYE 12. GIDA KONGRESİ, 5-7 EKİM 2016 EDİRNE ıda olarak tüketilen tarım ürünlerinden biyoyakıt üretilebilir mi? Ayşe Avcı arya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 54187, Serdivan

Detaylı

Tunceli İli Pertek İlçesinden Elde Edilen Akkaraman Koyunu ve Yerli Kıl Keçi Sütlerinde Temel Lezzet Parametreleri

Tunceli İli Pertek İlçesinden Elde Edilen Akkaraman Koyunu ve Yerli Kıl Keçi Sütlerinde Temel Lezzet Parametreleri Cilt 1, Sayı 1, 2013 / Vol. 1, Issue 1, 2013 Tunceli İli Pertek İlçesinden Elde Edilen Akkaraman Koyunu ve Yerli Kıl Keçi Sütlerinde Temel Lezzet Parametreleri Ceren ÇALPUCU*, Murat ÇİMEN**, Tolga İNAL*,

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Farklı Buğday Çeşitlerinde Gluten Miktarlarının Kalite Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Farklı Buğday Çeşitlerinde Gluten Miktarlarının Kalite Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 3, Sayı 1, 2015 Vol. 3, Issue 1, 2015 Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Farklı Buğday Çeşitlerinde Gluten Miktarlarının Kalite Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Hayrettin

Detaylı

MARGARİN. İnsan tüketimine uygun. bitkisel ve/veya hayvansal yağlardan elde edilen, süt yağı içeriğine göre tanımlanan,

MARGARİN. İnsan tüketimine uygun. bitkisel ve/veya hayvansal yağlardan elde edilen, süt yağı içeriğine göre tanımlanan, MARGARİN NEDİR? MARGARİN İnsan tüketimine uygun bitkisel ve/veya hayvansal yağlardan elde edilen, süt yağı içeriğine göre tanımlanan, temel olarak yağ içinde su emülsiyonu tipinde, süt ve/veya süt ürünleri

Detaylı

YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER & BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜ TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL - BYSD BAŞKANI

YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER & BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜ TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL - BYSD BAŞKANI YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER & BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜ TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL - BYSD BAŞKANI ULRKNEGAĞO.83DSYB rm71032at A NR K Dünyada Yağlı Tohum Üretimi (Milyon ton) 600 500 EN BÜYÜK YAĞLI TOHUM ÜRETİCİLERİ 0

Detaylı

EDĠRNE GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ KĠMYASAL LABORATUVARI ANALĠZ LĠSTESĠ

EDĠRNE GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ KĠMYASAL LABORATUVARI ANALĠZ LĠSTESĠ Adı Matriks Yöntem/Cihaz Metod Kaynağı Numune Miktarı 1 Alkol % (Hacmen) Distile Alkollü İçecekler düzeneği, Alkolmetre, piknometre Consleg:2000R2870 2 Asitlik Tarhana TS 2282,2004 3 Asitlik Zeytin TS

Detaylı

NIRLINE. NIRLINE ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır!

NIRLINE. NIRLINE ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır! ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır! KONU Yağ Asidi Profillerinin Hayvan Beslemedeki Önemi ve Analizleri İLGİ ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini,

Detaylı

BALDA 13 C İZOTOP TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-590.2014.

BALDA 13 C İZOTOP TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-590.2014. BALDA 13 C İZOTOP TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-590.2014.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ 23 Aralık 2014 Gebze/KOCAELİ

Detaylı

TGK-ÇĐKOLATA VE ÇĐKOLATA ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ( Tebliğ No: 2003/23 )

TGK-ÇĐKOLATA VE ÇĐKOLATA ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ( Tebliğ No: 2003/23 ) TGK-ÇĐKOLATA VE ÇĐKOLATA ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ( Tebliğ No: 2003/23 ) (Resmi Gazete Tarih ve No: 17.07.2003 25171) Amaç Madde 1 - Bu tebliğin amacı; çikolata ve çikolata ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK. İngilizce. Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan kapasite.

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK. İngilizce. Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan kapasite. 1. KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı ve Soyadı Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Yabancı Dil İngilizce İlgi Alanları Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan

Detaylı

Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA)

Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA) Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA) Dr. İLKNUR GÖNENÇ Gıda Mühendisi 30 EKİM 2013 ANKARA SUNU AKIŞI Eğitim; Amaç Yer Ġçerik Değerlendirme Eğitimle İlgili Bilgiler

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Endüstriyel Süt İşleme

Dünyada ve Türkiye de Endüstriyel Süt İşleme Dünyada ve Türkiye de Endüstriyel Süt İşleme Dünyada üretilen toplam süt miktarı farklı kuruluşlar tarafından açıklanmaktadır. Bu kuruluşlar temelde birbirleriyle bağlantılı olmalarına rağmen veri toplama

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. KOZAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/08/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. KOZAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/08/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-7 ARPA MTS 0.56 0.61 0.571 34,400.00 KG 19,670.00 2 ARPA 0.55 0.63 0.6115 997,40.00 KG 609,945.5 3 ARPA YEMLİK ı: 629,615.5 5 ARPA ı 629,615.5 5 SARI MTS 0.65 0.77

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..)

TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..) Amaç Madde l (1) Bu Tebliğin amacı, ısıl işlem görmüş içme sütlerinin tekniğine uygun

Detaylı

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Büyük tarımsal ekonomiler sıralamasında 7. sırada yer alan ülkemiz tarımının milli gelire, istihdama ve dış ticarete katkısı giderek artmaktadır. Tarım sektörü; 2008 yılında

Detaylı

TARİH REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ SAYFA NO TALİMAT NO KYS.18-T 04

TARİH REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ SAYFA NO TALİMAT NO KYS.18-T 04 TARİH REVİZYON REVİZYON TARİHİ SAYFA TALİMAT 23.07.2012 07 06.03.2017 1-6 KYS.18-T 04 1.0 AMAÇ Eker Süt Ürünlerinde üretilen tüm ürünlerin sevkiyata verilirken etiket tarihleme bilgilerini belirlemek.

Detaylı

TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL - BYSD BAŞKANI

TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL - BYSD BAŞKANI TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL - BYSD BAŞKANI Dünyada Ham Yağ Üretimi (Milyon ton) Hammadde ihtiyacımızın yüzde 75 ini ithalatla karşılıyoruz. Bitkisel yağ sektörü, ayçiçeğinde hammadde yetersizliği nedeniyle dışa

Detaylı

Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağın Türk ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağın Türk ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Cilt 1, Sayı 1, 2013 / Vol. 1, Issue 1, 2013 Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağın Türk ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Eyüp Ablak*, Murat Çimen**, Damla Karakoç*,

Detaylı

(Değişik: RG-22/1/ )

(Değişik: RG-22/1/ ) (Değişik: RG-22/1/2006-26057) (MÜLGA: RG-29/1/2004-25361) 1 Ek-7 1 29/1/2004 tarihli Tebliğ ile Ek-7 yürürlükten kaldırılmış ve diğer ekler buna göre teselsül ettirilmiştir. (Ek: RG-22/1/2006-26057) Yağ

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Mayıs Ayında Elde Edilen Sütlerde Protein/Yağ Oranının Farklı Peynir Çeşitleri Yapımına Uygunluğunun Belirlenmesi -

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Mayıs Ayında Elde Edilen Sütlerde Protein/Yağ Oranının Farklı Peynir Çeşitleri Yapımına Uygunluğunun Belirlenmesi - Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Mayıs Ayında Elde Edilen Sütlerde Protein/Yağ Oranının Farklı Peynir Çeşitleri Yapımına Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. IAUD.m.13091352.2015.7/25.1-6 Mesture

Detaylı

T.C. KOZAN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA TOHUMLUK , KG 76,360.

T.C. KOZAN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA TOHUMLUK , KG 76,360. HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK 0/04/206 T.C. Sayfa: - 6 ARPA YERLİ TTS 0.65 0.65 0.6500 250,000.00 KG 62,500.00 ARPA BİRALIK ı: 62,500.00 ARPA YEMLİK ARPA YERLİ TTS 0.65 0.65 0.6500 250,000.00 KG 62,500.00

Detaylı

THE QUANTITY OF ALUMINUM MIGRATION INTO FOODS FROM FOOD CONTACT MATERIALS AND POSSIBLE RISKS

THE QUANTITY OF ALUMINUM MIGRATION INTO FOODS FROM FOOD CONTACT MATERIALS AND POSSIBLE RISKS arastirma.tarim.gov.tr/bursagida Gıda ve Yem Bilimi - Teknolojisi Dergisi / Journal of Food and Feed Science - Technology 15: 1-8 (2015) ISSN 1303-3107 GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERDEN GIDAYA

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar. TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Posta adresi: Altıntaş Meslek Yüksek Okulu 43800 Altıntaş /KÜTAHYA

Posta adresi: Altıntaş Meslek Yüksek Okulu 43800 Altıntaş /KÜTAHYA Laboratuvar adı: Gıda Eğitim Laboratuvarı Bağlı olduğu kurum: Altıntaş Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Sorumlusu: - e-posta: - Posta adresi: Altıntaş Meslek Yüksek Okulu 43800 Altıntaş /KÜTAHYA Telefon:

Detaylı

Köylüm Klasik Kaşar 400 g. Adet/Koli Ortalama koli ağırlığı (kg) Adet barkodu. Adet/Koli Ortalama koli ağırlığı (kg) Adet barkodu

Köylüm Klasik Kaşar 400 g. Adet/Koli Ortalama koli ağırlığı (kg) Adet barkodu. Adet/Koli Ortalama koli ağırlığı (kg) Adet barkodu Ali Yalçındağ (Yetim Ali) bugünkü Köylüm ün mayası sayılabilecek küçük mandırayı 193 yılında kurdu. Bu, sadece bahar aylarında koyun ve keçi sütlerinden tulum peyniri üreten bir işletmeydi. Kendinden sonra

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. KOZAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 30/09/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. KOZAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 30/09/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK Sayfa: 1-5 ARPA MTS 0.57 0.5 0.5833 463,470.00 KG 270,362.25 21 ARPA 0.62 0.62 0.6200 53,540.00 KG 33,14.80 1 ARPA YEMLİK ı: 303,557.05 22 ARPA ı 303,557.05 22 SARI MTS 0.65 0.70

Detaylı

GIDA MADDELERİNDE NEM, KÜL, YAĞ, PROTEİN ve GLÜTEN TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU

GIDA MADDELERİNDE NEM, KÜL, YAĞ, PROTEİN ve GLÜTEN TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU GIDA MADDELERİNDE NEM, KÜL, YAĞ, PROTEİN ve GLÜTEN TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-190.2013.02 Koordinatör:Dr. Fatma

Detaylı

TSE den Aldığınız Helal Gıda Uygunluk Belgesi İle Tüketicilere Güvenle Ulaşın. TSE Helal Gıda Belgeli Ürünleri Güvenle Tüketin STANDARD ÇALIŞMALARI

TSE den Aldığınız Helal Gıda Uygunluk Belgesi İle Tüketicilere Güvenle Ulaşın. TSE Helal Gıda Belgeli Ürünleri Güvenle Tüketin STANDARD ÇALIŞMALARI TSE ve HELAL GIDA Gıdaların, helal hassasiyeti taşıyan insanlara; hammaddenin üretiminden başlayarak, tüm üretim süreçleri dahil olmak üzere, ambalajlama, nakil, depolama ve sunum zincirinde sürdürülebilir

Detaylı

2014 Yılı MU Fen Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu

2014 Yılı MU Fen Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu Toplam Öğrenci sayısı 2014 Yılı MU Fen Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu Üniversitemizin Fen Bilimleri Enstitüsü nde Fen, Mühendislik ve Teknik Eğitim alanlarında 35 Anabilim dalı altında toplam

Detaylı

İZMİR TİCARET BORSASI

İZMİR TİCARET BORSASI SAYFA : 1 HUBUBAT Arpa Yemlik 1 0,97 0,97 0,97 20.310,00Kg 19.700,70 HŞ ARPA 20.310,00 Kg 19.700,70 Buğday Yemlik 10 0,92 1,04 0,95 1.353.110,00Kg 1.287.166,71 HŞ BUĞDAY 1.353.110,00 Kg 1.287.166,71 Mısır

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARı BiRLiCii THE ANTALYA UNION OF TRADESMEN AND (RAFTSMEN www.aesob.org.tr

ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARı BiRLiCii THE ANTALYA UNION OF TRADESMEN AND (RAFTSMEN www.aesob.org.tr ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARı BiRLiCii THE ANTALYA UNION OF TRADESMEN AND (RAFTSMEN www.aesob.org.tr SAYı : 2012-MlOl-21-145 TARİH: 13/02/2012 KONU : Gıda leri Hk. ODALARA 2012/21 SA YILI GENELGE

Detaylı

TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ

TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ HAKAN ÇALEN GENEL MÜDÜR V. Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı 2016 / İSTANBUL Türkiye yağlı tohum üretimi

Detaylı

DİYARBAKIR İLİNDE NİSAN AYINDAN ELDE EDİLEN İNEK SÜTLERİNİN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) STANDARTLARINA UYGUNLUKLARININ BELİRLENMESİ

DİYARBAKIR İLİNDE NİSAN AYINDAN ELDE EDİLEN İNEK SÜTLERİNİN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) STANDARTLARINA UYGUNLUKLARININ BELİRLENMESİ ISSN: 2148-0273 Cilt 4, Sayı 2, 2016 Vol. 4, Issue 2, 2016 DİYARBAKIR İLİNDE NİSAN AYINDAN ELDE EDİLEN İNEK SÜTLERİNİN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) STANDARTLARINA UYGUNLUKLARININ BELİRLENMESİ Merve YOLDAŞ

Detaylı

FONKSİYONEL GIDALAR. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı 29.08.

FONKSİYONEL GIDALAR. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı 29.08. FONKSİYONEL GIDALAR Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı 29.08.2013 1 İÇERİK I. Eğitim kurumu II. Ziyaret edilen resmi kurumlar III. Fonksiyonel

Detaylı

TRAKYA PEYNİRİ GÜREL PEYNİRCİLİK

TRAKYA PEYNİRİ GÜREL PEYNİRCİLİK TRAKYA PEYNİRİ GÜREL PEYNİRCİLİK GÜREL PEYNİRCİLİK TRAKYA DAN TAM YAĞLI BİRİNCİ SINIF PEYNİRLER Mandıracılık mesleğinin duayen markası Bir asırdır sizlerleyiz... Gürel ailesi asırlık bir süre zarfı içerisinde

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı. Lise-1 Çalıştay 2011 KEPEZ/ÇANAKKALE 9-17 TEMMUZ 2011

TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı. Lise-1 Çalıştay 2011 KEPEZ/ÇANAKKALE 9-17 TEMMUZ 2011 TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı Lise-1 Çalıştay 2011 KEPEZ/ÇANAKKALE 9-17 TEMMUZ 2011 GRUP GÖKKUŞAĞI Projeyi Hazırlayanlar Nurcan TURAN CANDAN Şerif BALCAN Mustafa

Detaylı

İZMİR TİCARET BORSASI

İZMİR TİCARET BORSASI SAYFA : 1 HUBUBAT Buğday Yumuşak Buğday Yemlik Buğday Aşurelik Buğday Slajı 1 0,85 0,85 0,85 20.030,00Kg 17.025,50 HŞ 1 0,76 0,76 0,76 120.360,00Kg 91.704,00 HŞ 11 1,10 1,40 1,30 94.000,00Kg 122.037,50

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Araştırma Makalesi/Research Article BaCl 2 -Ba(H 2 PO 2 ) 2 -H 2 O Üçlü

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak)

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gıda ile temas eden

Detaylı

İZMİR TİCARET BORSASI

İZMİR TİCARET BORSASI SAYFA : 1 HUBUBAT Arpa Yemlik 1 0,80 0,80 0,80 19.300,00Kg 15.358,89 HŞ ARPA 19.300,00 Kg 15.358,89 Buğday Aşurelik 20 1,23 1,65 1,50 61.870,00Kg 92.566,23 HŞ BUĞDAY 61.870,00 Kg 92.566,23 Mısır Yemlik

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

PEYNiR....gıdanıza değer katan çözümler... www.apack.com.tr

PEYNiR....gıdanıza değer katan çözümler... www.apack.com.tr PEYNiR...gıdanıza değer katan çözümler... Peynir uzmanlık ister... Hayvansal kaynaklı gıdalar arasında önemli bir yeri olan peynir, toplumumuz tarafından sevilen ve zevkle tüketilen bir gıdadır. Son yıllarda

Detaylı

TARIMSAL EMTİA FİYATLARI

TARIMSAL EMTİA FİYATLARI TARIMSAL EMTİA FİYATLARI No 53 2016 İstanbul Ticaret Borsası, Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şubesi tarafından yapılan gayriresmi tercümedir. Yayım Tarihi: 28.10.2016 Tarımsal Emtia AVRUPA BİRLİĞİ 28

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007(3) 15-21 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Üniversite Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının

Detaylı

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY*

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY* ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Hakkari İlinde Yetiştirilen Yerli Kıl Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Seviyelerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının

Detaylı