ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. ENTEGRE SÜT İŞLEME TESİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. ENTEGRE SÜT İŞLEME TESİSİ"

Transkript

1 0

2 PROJE SAHİBİNİN ADI ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. ADRESİ Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Camiatik Mah. Londra Asfaltı Cad. No:73 TEL NO VE FAKS NUMARALARI ; PROJENİN ADI Süt İşleme Tesisi PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ (İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ) PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI, ZONE PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YERİ (SEKTÖRÜ, ALT SEKTÖRÜ) TL Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Organize Sanayi Bölgesi, Çavuşköy Mevkii, 11-A Pafta, 110 Ada, 5 Nolu Parsel Datum ED50 WGS84 Türü UTM COĞRAFİ Projeksiyon 6 Derece Derece- Kesir DOM ZONE Nokta No Y X Enlem Boylam K K K K K K K K Entegre Süt İşleme Tesisi ; tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği(R.G. Değişik tarih ve sayı ) Ek-I Listesi ;Madde 23- Entegre süt ürünleri üretim tesisleri (50 ton/gün ve üzeri sütten peynir, yağ, yoğurt gibi süt ürünlerinden en az ikisinin üretildiği tesisler). Kapsamında kalmaktadır. ÇED BAŞVURU DOSYASINI HAZIRLAYAN KURULUŞUN ADI BİOFORUM ÇED VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ. ŞTİ ED BAŞVURU DOSYASINI HAZIRLAYAN KURULUŞUN ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARALARI Muhittin Mah. Omurtak Cad. Peksoy Apt. No:89 Kat:5 D:20 Çorlu/Tekirdağ T: , F: ÇED BAŞVURU DOSYASI SUNUM TARİHİ 02/05/2013 1

3 İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE GAYESİ 5 I.1. Proje konusu yatırımın tanımı, ömrü, hizmet maksatları, önem ve gerekliliği 6 I.2. Projenin fiziksel özelliklerinin, inşaat ve işletme safhalarında kullanılacak arazi miktarı ve arazinin tanımlanması. 31 I.3. Önerilen projeden kaynaklanabilecek önemli çevresel etkilerin genel olarak açıklanması (su, hava, toprak kirliliği, gürültü, titreşim, ışık, ısı, radyasyon ve benzeri.) 33 I.4. Yatırımcı tarafından araştırılan ana alternatiflerin bir özeti ve seçilen yerin seçiliş nedenlerinin belirtilmesi 36 BÖLÜM II: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU 37 II.1. Proje yeri ve alternatif alanların mevkii, koordinatları, yeri tanıtıcı bilgiler. 38 BÖLÜM III: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ 42 III.1. Önerilen proje nedeniyle kirlenmesi muhtemel olan çevrenin; nüfus, fauna, flora, jeolojik ve hidrojeolojik özellikler, doğal afet durumu, toprak, su, hava, (atmosferik koşullar) iklimsel faktörler, mülkiyet durumu, mimari ve arkeolojik miras, peyzaj özellikleri, arazi kullanım durumu, hassasiyet derecesi (EK-V deki Duyarlı Yöreler listesi de dikkate alınarak) ve yukarıdaki faktörlerin birbiri arasındaki ilişkileri de içerek şekilde açıklanması 43 BÖLÜM IV: PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER 54 IV.1. Önerilen projenin aşağıda belirtilen hususlardan kaynaklanması olası etkilerinin tanıtımı. (Bu tanım kısa, orta, uzun vadeli, sürekli, geçici ve olumlu olumsuz etkileri içermelidir.) 55 IV.1.a. Proje için kullanılacak alan, 55 IV.1.b. Doğal kaynakların kullanımı, 55 IV.1.c. Kirleticilerin miktarı, (atmosferik koşullar ile kirleticilerin etkileşimi) çevreye rahatsızlık verebilecek olası sorunların açıklanması ve atıkların minimizasyonu. 56 IV.2. Yatırımın çevreye olan etkilerinin değerlendirilmesinde kullanılacak tahmin yöntemlerinin genel tanıtımı 68 IV.3. Çevreye olabilecek olumsuz etkilerin azaltılması için alınması düşünülen önlemlerin tanıtımı. 68 BÖLÜM V: HALKIN KATILIMI 76 BÖLÜM VI: YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ 78 EKLER Proje için belirlenen yer ve alternatiflerinin varsa; çevre düzeni, nazım, uygulama imar planı, vaziyet planı veya plan değişikliği teklifleri, Yatırımcı için projesi ile ilgili olarak daha önceden alınmış izin, onay, ruhsat veya ilgili kurumlardan alınmış belgeler vb., Proje için seçilen alana ilişkin arazi kullanım durumu. 88 NOTLAR VE KAYNAKLAR 88 YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ KAPSAMINDA ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBUNUN TANITIMI 89 2

4 TABLOLAR Tablo.1 Türkiye de Süt Üretimi Tablo.2 Türkiye de kişi başına yıllık süt ve süt ürünleri tüketimi (kg/kişi/yıl) Tablo.3 Planlanan Üretim Kapasiteleri Tablo.4 Kullanılacak Hammadde ve Yardımcı Madde Miktarları Tablo.5 Planlanan Makine Ve Teçhizat Listesi Tablo.6 Bölgenin Depremsellik Durumu Tablo.7 Deprem Dağılımları Tablo.8 İnşaat Alanında Gerçekleştirilen İşlemlerde Meydana Gelen Ses Basınç Düzeyinin Mesafelere Göre Dağılımı Tablo.9 Alanda Oluşacak Ses Basınç Düzeyi Tablo.10 Atmosfer Yutuculuk Değerleri (A.Y.) Tablo.11 Gündüz Gürültü Düzeylerinin Mesafelere Göre Dağılımı Tablo.12 İş makinelerinin kullanacakları saatlik yakıt miktarları Tablo.13 Dizel Yakıtının Egzoz Gazı Bileşimi Tablo.14 Tesiste oluşacak tehlikeli atıklar ve tahmini miktarları Tablo.15 Tesiste oluşacak tehlikeli atıklar ve tahmini miktarları Tablo.16 Bitkisel Atık Yağ Miktarları Tablo.17 Atık Yağlar Tablo.18 İşletmede Oluşacak Toplam Atıksu Miktarı 3

5 ŞEKİLLER Şekil.1 Süt Kabul Ünitesi İş Akış Şeması Şekil.2 Pastörize Ünitesi İş Akım Şeması Şekil.3 Beyaz Peynir Grubu Üretim Ünitesi İş Akım Şeması (Tam Yağlı, Yarım Yağlı, Sezon, Klasik, Kültürlü Beyaz Peynir) Şekil.4 Lor Üretim Ünitesi İş Akım Şeması Şekil.5 Tereyağı Üretim Ünitesi İş Akım Şeması Şekil.6 Taze Kaşar Peynirleri Grubu Üretim Ünitesi İş Akım Şeması (Taze Kaşar, Dil, Örgü, Çeçil, İp,Yumak,Lavaş,Antep,Parmak,Abaza) Şekil.7 Sepet-Mihaliç Peynir Grubu (Çeşnili,Sade) Şekil.8 Krema Üretimi İş Akış Şeması Şekil.9 Eritme Peyniri İş Akış Şeması Şekil.10 Kaymak Üretimi İş Akış Şeması Şekil 11 Labne Peynir Üretimi İş Akış Şeması Şekil.12 Çerkes Peynirleri iş Akış Şeması (isli, İssiz) Şekil.13 Krem Peynir Üretimi İş Akış Şeması Şekil.14 Faaliyet Yerini Gösterir Fotoğraf 1 Şekil.15 Faaliyet Yerini Gösterir Fotoğraf 2 Şekil.16 Malkara İlçesinin Yerleşim haritası Şekil.17 Faaliyet Alanının Bölge İçindeki Yeri Şekil.18 Bölgeye Ait Uydu Fotoğrafı 1 Şekil.19 Bölgeye Ait Uydu Fotoğrafı 2 Şekil.20 Deprem Haritası EKLER EK.1 EK.2 EK.3 EK.4 EK.5 EK.6 EK.7 EK.8 EK.9 EK.10 Aplikasyon Krokisi ve Arazi Koordinatları Parsel Tahsisi, Yönetim Kurulu Kararı ve Tapu Belgesi Vaziyet ve Makine Yerleşim Planları ve Mimari Avam Proje 1/2.000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Notları ve Lejantı 1/1.000 Ölçekli İmar Planı, Plan Notları ve Lejantı 1/ Ölçekli Çevre Düzen Planı 1/ Ölçekli Çevre Düzen Planı Su İhtiyaç Yazısı Fosseptik Tip Planı (İnşaat Aşamasında) ve Atıksu Altyapı Tesisine Ait Çevre İzin Belgesi ÇED Başvuru Dosyasını Hazırlayanların Tanıtımı 4

6 BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE GAYESİ 5

7 I.1. Proje konusu yatırımın tanımı, ömrü, hizmet maksatları, önem ve gerekliliği I.1.A. YATIRIMIN TANIMI Proje konusu tesis, Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Organize Sanayi Bölgesi, 11-A Pafta, 110 Ada, 5 Parsel de yer alacak olan m 2 yüzölçümlü alanın, ,05 m 2 lik kapalı alanda faaliyet gösterilecek Süt İşleme tesisidir. Ünal Peynircilik İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. firması; aynı isimle; Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, E-25 Karayolu Üzeri, Tek Trafo mevkiinde, tapunun 39 pafta, 345 ada, 29 parsel numarasında kayıtlı, m 2 yüzölçümlü alan üzerinde, m 2 yüzölçümlü kapalı alanda; Beyaz Peynir, Kaşar Peyniri, Krem Peyniri, Lor, Tereyağı vb. süt ürünleri üretimi konularında da faaliyet göstermektedir. Planlanan projenin gerçekleşeceği arazi, Tekirdağ Malkara Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde yer almaktadır. Malkara Projesinin Amacı; Projenin amacı, Ünal Peynircilik İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. firmasının süt işleme ve elde edilen süt ve süt ürünlerinin yöre halkına ve arz-talep doğrultusunda ise ihalelerle büyük isimlere hizmet amacına gitmek istemesidir. Türkiye - Genel Bakış Türkiye'de süt sanayiinin kurulması geç başlamakla beraber hızlı gelişme göstermektedir. Cumhuriyet dönemine kadar ilgilenilmeyen sanayileşme devlet ve özel sektör tarafından ele alınmış bulunmaktadır. Atatürk Orman Çiftliğinde Atatürk'ün emirleriyle ilk süt işleme tesisi 1927 yılında kurulmuştur yıllarından sonra süt sanayiinin kuruluşu devlet tarafından ele alınmış, 1963 yılında Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu bir kanımla kurulmuştur. Bu kurum bu güne kadar 38 fabrika tesis etmiş işletmektedir. [1] Türkiye de toplam yıllık süt üretimi 10 milyar litredir ve bu da Türkiye yi sıralamada Hollanda dan sonra ve Avustralya dan önce olmak üzere dünya0daki 15 büyük süt üreticisi ülke konumuna yerleştirmektedir. Bu toplamın yüzde 90 ı inek sütü, yüzde 2 si keçi sütü, yüzde 8 i de koyun sütüdür. Son 15 yıl içinde toplam üretimde inek sütünün payı sürekli olarak artarken diğerlerinin payı azalmıştır. Manda sütü marjinal hale gelmiştir ve Tablo 1 de de gösterildiği gibi toplam süt üretiminde yalnızca yüzde 0.4 lük bir paya sahiptir. [2] Tablo 1: Türkiye de Süt Üretimi (ton ve yüzdeler) Yıl İnek Manda Koyun Keçi Toplam Ton % Ton % Ton % Ton % Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜRKSTAT). 6

8 Yıllık süt üretim miktarı 10.6 milyon ton ile 9.5 milyon ton arasında değişmektedir. Toplam üretimin aileler veya tarımsal işletmeler tarafından tüketilen bölümü ise, sırasıyla yüzde 28 ve yüzde 35 tir. Bu rakamlar, insan tüketimi ile hayvan besleme amaçlı kullanım arasında ayrım gözetmemektedir. Mandıralar tarafından gerçekleştirilen üretimle ilgili rakamlar büyük değişkenlik göstermektedir. FAO, örneklemeli araştırmaları temelinde mandıraların toplam süt üretiminin yaklaşık yüzde 18 ini işlediği tahmin etmektedir. Bu küçük işletmelerin sayısı hakkında bilgi sağlanabilecek bir veri kaynağı yoktur. Toplam üretimdeki paylarının ise yaklaşık yüzde 9 olduğu tahmin edilmektedir. [2] Türkiye deki Üretim Koşulları yıla yayılan bir zaman dilimi için meteoroloji istasyonları kayıtlarından alınan bilgiler temelindeki TÜRKSTAT verilerine göre ülkede saptanan en yüksek sıcaklık C, en düşük sıcaklık ise C dir. Türkiye nin doğu bölgelerinde, Kasım ayından Mart ayına kadar olan yoğun kar yağışlı dönemde bütün otlaklar karla kaplıdır. Bu otlakalr, ancak Mayıs ve Temmuz ayları arasında verimli durumdadır. Ayrıca bu bölgelerde hem ekilebilir hem de sulanabilir alan görece sınırlıdır ve yılda ancak tek bir ürün alınabilir. Verimliliği çok düşük yerli ırk hayvanlar yaygındır. Laktasyon dönemi çok kısa olduğundan süt üretimi de aşırı mevsimseldir. Yaz mevsiminde inekler kamusal arazide otlarken kışın kaliteli yem sıkıntısı çekilmektedir ve yem olarak ancak kalitesiz saman verilebilmektedir. İnek, koyun ve keçi sürülerinin kamu otlaklarında aşırı otlatılması nedeniyle durum daha da ağırlaşmakta, geleneksel mera alanları bozulmakta ve bu alanlar özellikle son dönemde yarı tarımsal alanlara dönüşmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Türkiye nin orta bölgelerinde ve doğusunda büyük baş hayvancılığın geçimlik niteliğidir. [2] Türkiye nin batısındaki üretim koşulları ise önemli farklılıklar göstermektedir. Akdeniz ikliminin egemen olduğu kıyı bölgelerinde sıcaklık kışın yalnızca birkaç gün 0 C altına düşmektedir. Buna karşılık yaz aylarında, özellikle güney ve batıda sıcaklık yüksekmekle birlikte 40 C nin üzerine çıkabilmektedir. Ülkenin batı bölgelerindeki sulu tarım yapılan alanlarda yılda iki veya üç ürün almak mümkündür. Yağışların yüksek olduğu Aralık-Mayıs döneminde meralar çok verimlidir. Bu dönem, özellikle sığır ve koyun olmak üzere hayvan stoğunun yenilendiği dönemdir. Yılın geri kalan bölümü ise kuraktır ve meralar fazla verimli değildir. Türkiye nin batısındaki süt işletmeleri genellikle yemlerini kendileri üretmekte, yoğun yemi ise dışardan almaktadır. Büyük işletmeler yem ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü dışardan karşılamaktadır. Bu durum üretim maliyetlerini arttırsa bile işletmeleri başa baş noktasında tutmaktadır. [2] SÜT ÜRÜNLERİ VE TÜKETİMİ Ürün Kategorileri Sıvı süt Türkiye de çoğunlukla tam yağlı süt olarak tüketilir. Denetimsiz, standartsız ve ambalajlanmamış haliyle süt sokak satıcıları tarafından kentlerdeki ve büyük merkezlerin dış mahallelerindeki tüketicilere doğrudan ulaştırılır. Bu kategori, yılda 10 milyar litre olarak tahmin edilen toplam üretimde 1 milyar litrelik paya sahiptir. Büyüt işletmeler tarafından işlenmiş pastörize süt, sınai üretimin yüzde 10 unu oluşturur. Çoğunlukla bir litrelik Tetra Pak kartonlara konulan UHT sütü, ton ile sanayi sütünün yüzde 90 ıdır. Bu tip süte yönelik piyasa talebi giderek artmaktadır. [2] 7

9 Yoğurt Türkiye de yaygın tüketilen bir besin maddesidir. Yoğurdun iki türü vardır. Birincisi, homojenleştirilmiş yoğurttur (sınai üretimin yüzde 80 den fazlası). Bu yoğurt yüzde 3.5 yağ, yüzde 20 civarında da kuru madde içerir. Yoğurt üretimi için çoğunlukla süt vakumda konsantre hale getirilir. Pazarlanmasında ise genellikle büyükçe plastik kaplar veya birden on litreye kadar madeni kaplar kullanılır. İkincisi, homojenleştirilmemiş yoğurttur (sınai üretimin yüzde 20 si). Bu yoğurtta üstte kaymak tabakası bulunur. Homojenleştirilmiş yoğurt gibi bu yoğurtta da yağ içeriği yüzde 3.5, kuru madde de yüzde 20 dir. Burada da üretim sürecinin bir bölümü olarak yoğurt vakumda konsantre hale getirilir. En yaygın pazarlanma biçimi de bir iki litrelik kaplarladır. [2] Ayranda ise yüzde 1.5 yağ, yüzde 8 kuru madde, yüzde 0.5 ile 1 arasında da tuz vardır. Hazır ayranın pazarlanması 0.2 ile 1 litre arası kaplarladır. [2] Peynirde dört kategori görülür: Beyaz peynir Türkiye deki peynir üretiminin ağırlığını oluşturur. Beyaz peynir sanayi işletmelerinde veya mandıralarda üretilir. Evlerde üretilmez. Çoğunlukla mandıralarda üretilen geleneksel beyaz peynir, dil peyniri yüzde 50 kuru madde içerir ve yaklaşık 7.5 kilo sütten bir kilo peynir elde edilir. Sınai beyaz peynirde ise yüzde 40 oranında kuru madde vardır ve 6 kilo sütten bir kilo peynir elde edilir. Peynir, 250 gram ile 500 gram arasında değişen ağırlıkta plastik kutularda veya tenekelerde satılır. Toptan satışlarda ise büyük madeni kaplar kullanılır. Peynir, birkaç hafta veya birkaç ay süreyle salamuraya yatırılır. Özellikle süreç standart dışıysa ve pastörize edilmemiş süt kullanılıyorsa teknoloji çok basittir ve ciddi bir yatırım gerektirmez. Bu tür peynir üretimi açısından kalitesiz süt hayli uygundur. Asitli su ve yüksek tuz oranı ürünü doğal olarak korur. Sert peynirler genellikle sarı peynir veya kaşardır. Bu tür peynirden bir kilo üretmek için 11 litre süt gerekir. Olgunlaşma süresi kısadır ve bu tür peynirlerin genellikle özel bir tadı yoktur. Genelde üretilen peynir küçük ölçüde olup, genellikle bir kilonun altındadır. Özel peynirler ise genellikle koyun sütünden yapılır. Bu tür peynirler çoğunlukla mandıralar tarafından üretilir ve pazarlarda satılır. Bu özel peynirlerden bazıları inek sütünden üretilen İtalyan mozzarellası, örgü peyniri veya diğer peynirlere benzemektedir. 1 kilo peynir için 11 litre süt gerekir. İşlenmiş peynir, sert peynir, peynir özü veya süttozu, yağ ve madeni tuzlar kullanılarak üretilir. Raf ömrü uzundur, soğutma istemez, ekmeğe sürülebilir ve çoğunlukla çocuklar tarafından tercih edilir. [2] Süt tozu (SMP de yüzde 0 yağ, WMP de yüzde 26 yağ) işletmelerde kesilmiş süt suyu tozu ile birlikte üretilir. AB deki işletmeler ise ya sıvı sütü veya kesilmiş süt suyunu kurutup toz haline getirirler, ikisini birlikte yapmazlar. Çünkü, ikisinin üretim süreçleri ve koşulları hayli farklıdır. AB deki işletmeler pahalı olan sprey kurutucular kullanırlar ve bu alanda yatırımın makul sayılabilmesi için getirinin de yüksek olması gerekir. Başka bir deyişle, elde kullanılabilecek bol miktarda süt veya kesilmiş süt suyu bulunmalıdır ki işletmeler ekonomik olarak çalışabilsin. Türkiye de ise mevcut durumda hammadde sıkıntısı vardır ve üreticiler düşük kaliteli tozu işlemede aynı donanımı kullanmaktadırlar. Nihai ürünün kalitesi düşük olduğu gibi bir katma değer de yaratılmamaktadır. [2] 8

10 Tüketim Alışkanlıkları Türkiye de süt ürünleri tüketimi uzun bir kültürel geçmişe sahiptir ve süt ürünleri Türkiye nüfusunun günlük beslenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Tüketim, modern teknoloji kullanımının sınırlı kaldığı, geleneksel usullerle üretilen maddelere dayanmaktadır. Toplam süt üretiminin hemen hemen yüzde 35 i üreten işletmede yerinde tüketildiğinden, bundan köylerde ve ücra yerleşimlerde yaşayan en yoksul kişilerin bile süt ve süt ürünleri tüketebildiği sonucu çıkartılabilir. Süt ve süt ürünlerini en az tüketen kesim kentsel alanlarda, özellikle de büyük kentlerin varoşlarında yaşayanlardır. Bu kesim açısından süt fiyatlarının yüksekliği önemli bir tüketim engelidir. [2] Süt ürünleri tüketiminin yüzde 90 dan fazlası şunlardan oluşmaktadır: Geleneksel Türk yoğurdu çok yaygın biçimde ve günün herhangi bir zamanında (kahvaltı ile öğle ve akşam yemekleri) sade veya sos olarak tüketilmekte, çorbalarda, et ve sebze yemeklerinde, meyvelerle birlikte ve tatlılarda kullanılmaktadır. Neredeyse, yoğurtsuz yemek olmadığı bile söylenebilir. Beyaz peynir (feta tipi) özellikle kahvaltıda yenmektedir. Ayran (sulandırılmış ve tuzlandırılmış yoğurt) yemeklerin yanında içildiği gibi meşrubat olarak da kullanılmaktadır. Kaşar peyniri (sarı peynir) kahvaltılarda tercih edildiği gibi gün içindeki diğer yemeklerde de tüketilebilmektedir. Kaşarın kendine özgü bir tadı yoktur ve tuzlu beyaz peynire benzememektedir. Türkler ayrıca önemli miktarda dondurma tüketmektedir. [2] Sıvı sütün kendisi ise içecek olarak seyrek kullanılmaktadır. Batı Avrupa dan farklı olarak, Türkiye de sıvı sütün içecek olarak tüketilmesi gibi bir gelenek yoktur. Sıvı sütü tüketenler çoğunlukla çocuklar ve gençlerdir. Ayrıca, göründüğü kadarıyla laktoz toleranssızlığı Türkiye de bir sorundur. Sıvı ve tam yağlı süt evlerde genellikle yoğurt yapmada kullanılmaktadır. [2] Türkiye deki süt ürünlerinin başlıca özelliği, ileri derecede işlenmemiş, basit ürünler olmalarıdır. Paketleme de buna bağlı olarak basittir. Sütün işlenmesi, evlerden sütten yoğurt, mandıralarda ise peynir yapımında hayli basittir. Türkiye nüfusunun büyük kesiminin bütçe imkanları açısından süt ürünlerinin fiyatları kalitesinden daha önemlidir. Bu nedenlerle, Türkiye nüfusunun büyük bir bölümü henüz sınai süt ürünlerinden yararlanamamaktadır. Meyveli yoğurt, özel ürünler ve tatlılardan ise, yalnızca bunlara güçü maddi anlamda yeten yüksek gelir grupları yararlanabilmektedir. [2] Tüketim oranı: 10.6 milyar litrelik ulusal süt üretimi veri alındığında, bunun yüzde 10 u hayvan beslenmesi ve atık olarak düşüldüğünde, insan tüketiminin milyar litre olduğu söylenebilir. Ülke nüfusu 72 milyon olduğuna göre, kişi başına yıllık tüketim 132 litredir. Süt ürünleri ithali ve ihracının tüketim konumu üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Süt tüketimi geleneklerle birlikte geleneksel üretim ve işleme sistemleri tarafından belirlenmektedir. 9

11 Süt ürünleri tüketimiyle ilgili kültürel geleneklerin önemine karşın Türkiye nüfusu kişi başına tüketim açısından diğer ülkelere göre geride kalmaktadır. Ek 1, Tablo 5 te verilen ayrıntılar, seçilmiş ülkeler için taze süt ürünleri ve peynir tüketim düzeylerini göstermektedir. Türkiye de taze ürünlerin tüketim düzeyi yüksek de olsa, kişi başına peynir tüketimi örneğin Fransa dakinin üçte biri kadardır. Tablo 4 Türkiye de kişi başına süt ürünleri tüketimi konusunda genel bir fikir vermektedir. [2] Tablo 2: Türkiye de kişi başına yıllık süt ve süt ürünleri tüketimi (kg/kişi/yıl) (Öngörü) 2006 (Tahmin) İçecek Süt Peynir Yoğurt/Kaymak Tereyağı Süt Tozu Dondurma Toplam Süt* *İçecek süt dahil tüm süt ve süt ürünleri. Kaynak: TKİB. Malkara Süt İşleme Tesisine Ait Özet Bilgi: Ünal Peynircilik, Tekirdağ, Malkara da 50 ton/gün ve üzeri; max. 534 ton/gün kapasiteli, Süt işleme tesisi inşa etmeyi planlamaktadır. Tesisin kurulacağı alan Malkara Organize Sanayi Bölgesi sınırları dahilinde, m 2 arazi alanı üzerinde ,05 m 2 kapalı alanda kurulacaktır. Tesisin Parsel Tahsisi İle İlgili Alınan Kararı Ve Tapu Senedi EK.1, Aplikasyon Krokisi ve Koordinatları EK.2 olarak verilmiştir. Planlanan proje, tarih ve sayılı (R.G. Değişik tarih ve sayı ) Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği nin, Ek-1 Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesinin 23. Maddesine Entegre süt ürünleri üretim tesisleri (50 ton/gün ve üzeri sütten peynir, yağ, yoğurt gibi süt ürünlerinden en az ikisinin üretildiği tesisler). girmekte olup, aynı yönetmeliğin Ek-3 formatına göre bu rapor hazırlanmıştır. Tesiste Çiğ Sütün işlenmesi sonucu çeşitli süt ürünleri üretilecek olup, üretilecek ürünlerin prosesine ait detaylı bilgiler I.1.A.1 de verilmiştir. 10

12 I.1.A.1.PROJENİN İŞ AKIM ŞEMASI I.1.A.1.1. Süt Alım Ünitesi Tesise gelen çiğ süt öncelikle süt sayacından geçirilerek, miktarı teyit edilir ve buradan 5 tonluk ön depolama tankına gönderilir. Süt klarifikatör makinesinden geçirilerek, içerisindeki zararlı bakteriler ayrılır ve temizliği sağlanır. Klarifikatörden geçirilen süt depolama tanklarına alınarak stoklanır. SÜT ALIM SÜT SAYACI ÖN DEPOLAMA TANKI KLARİFİKATÖR DOLUM TANKLARI PASTÖRİZASYON ÜNİTESİNE SEVK Şekil 1: Süt Kabul Ünitesi İş Akış Şeması 11

13 I.1.A.1.2 Pastörize Ünitesi Pastörize ünitesinde süt alım ünitesindeki depolama tanklarından gelen süt öncelikle seperatörden geçirilerek temizlenir ve pişirme kazalarına gönderilir. Buradan Beyaz peynir yapılacaksa beyaz peynir pastörize makinesine, kaşar peynir yapılacaksa kaşar peynir pastörize makinesine gönderilir ve ısıl işleme tabi tutularak zararlı mikroorganizmalardan temizlenir. Pastörize edilen süt yapılacak ürüne göre ilgili ünitelere sevk edilir. SÜT ALIM (SEPERATÖR) FİLTREDEN GEÇİRME KLARİFİKASYON TARTIM SOĞUTMA SOĞUK DEPOLAMA LABORATUAR - KALİTE KONTROL PASTÖRİZASYON BEYAZ PEYNİR ÜRETİM ÜNİTESİNE SEVK KAŞAR PEYNİR ÜRETİM ÜNİTESİNE SEVK TEREYAĞI VE ERİTME PEYNİRİ ÜRETİM ÜNİTESİNE SEVK Şekil.2: Pastörize Ünitesi İş Akım Şeması 12

14 I.1.A.1.3 Beyaz Peynir Grubu Üretim Ünitesi Tam Yağlı Klasik Ve Yarım Yağlı Klasik Beyaz Peynir Müstahsilden ve Süt Üreticiler Birliğinden temin edilen çiğ süt izolasyon depolu kamyonlarla +4, +6 0 C lerde işletmeye alınır. Gelen çiğ süt santrifüj pompa aracılığı ile flowmetreye gelir. Daha sonra klarifikatörden geçerek kaba pisliği temizlenir. Santrifüj pompayla izolasyonlu tanklara basılarak muhafaza edilir. Depolarda 1 gün dinlendirilen süt beyaz peynirde işlenmek üzere ısıl işleme tabi tutulur. Eğer yarım yağlı peynir üretilecekse süt yağı standardize edilir. Pompa vasıtası ile beyaz peynir proses teknelerine gönderilir.proses teknelerinde sütün istenilen sıcaklık değeri 34 O C düştükten sonra maya ilave edilir.maya ilavesinden 1 saat sonra pıhtı kırma işlemi gerçekleştirilir.pıhtı kırma işleminde sonra süzme ve baskılama işlemi yapılır.şekillendirilmek üzere tekne içerisindeki teleme kesilir.kesilen teleme üzerine salamura verilir ortam sıcaklığında saat bekletildikten sonra tenekelere dolum gerçekleşir.2-3 gün ön olgunlaştırılması yapılan peynirlere dolum salamurası ilave edilerek teneke kapatma presinde hava almayacak şekilde kapatılır.kapatılan peynirler soğuk hava depolarına sevk edilir. Kültürlü Beyaz Peynir Üretimi Müstahsilden ve Süt Üreticiler Birliğinden temin edilen çiğ süt izolasyon depolu kamyonlarla +4, +6 0 C lerde işletmeye alınır. Gelen çiğ süt santrifüj pompa aracılığı ile flowmetreye gelir. Daha sonra klarifikatörden geçerek kaba pisliği temizlenir. Santrifüj pompayla izolasyonlu tanklara basılarak muhafaza edilir. Depolarda 1 gün dinlendirilen süt beyaz peynirde işlenmek üzere ısıl işleme tabi tutulur. Pompa vasıtası ile beyaz peynir proses teknelerine gönderilir. proses teknelerinde sütün istenilen sıcaklık değeri elde edildiğinde kalsiyum klorür ve kültür atılır.sonra süt mayalanır. Maya ilavesinden 1 saat sonra pıhtı kırma işlemi gerçekleştirilir.pıhtı kırma işleminde sonra süzme ve baskılama işlemi yapılır.şekillendirilmek üzere tekne içerisindeki teleme kesilir.kesilen teleme üzerine salamura verilir ortam sıcaklığında saat bekletildikten sonra tenekelere dolum gerçekleşir.ertesi gün teneke kapatma presinde hava almayacak şekilde kapatılır.kapatılan peynirler soğuk hava depolarına sevk edilir. Bu ünitede prosesten kaynaklanan atıksular; klarifikasyon aşamasında oluşan süt kiri ve soğutma suyudur. Soğutma suyu geri devrettirilerek kazan dairesine gönderilmekte, süt kiri ise atıksu arıtma tesisine ızgaralar aracılığı ile biyolojik atık su arıtma tesisinde arıtılmaktadır. 13

15 HAMMADDE KABUL -1- Süt,,Ambalaj,Materyali,Katkı,M aya(rennet),starter Kültür,Tuz,CaCl2 KLARİFİKASYON -2- KURU GIDA -3- AMBALAJ DEPO -3- SOĞUK/DONDURUCU DEPO(KÜLTÜR) -3-4±2 C SÜT DEPO-3- STANDARDİZASYON-4- SOĞUTMA-6- ISIL İŞLEM-5- (67±2 C/10 )))DK) REWORK 34±2 C KREMA MAYA KÜLTÜR,CaCL2 PIHTI KIRMA -9-38± 2 C MAYA İLAVESİ-8- KÜLTÜR VE CaCL2 İLAVESİ -7- SÜZME-10- PEYNİR ALTI SUYU TELEME BASKILAMA -11- TELEME KESME- 12- SALAMURA PAST-13-76±4 C-2 dk AMBALAJ TUZ TENEKELERE DOLUM -14- SEPARATÖR-18- YAĞLI LOR ÖN OLGUNLAŞTIRMA -15- KREMA LOR PASTÖRİZASYON-19-76±4 C-2 dk TENEKE KAPAMA -17- AMBALAJ REWORK DOLUM SALAMURASI VERME -16- TUZ AMBALAJLAMA -20- SATIŞ/ SEVKİYAT-22- DEPOLAMA-21- (+2,+4 C) YAĞSIZ PEYNİR ALTI SUYU Şekil.3: Beyaz Peynir Grubu Üretim Ünitesi İş Akım Şeması (Tam Yağlı,Yarım Yağlı,Sezon,Klasik,Kültürlü Beyaz Peynir) 14

16 I.1.A.1.4 Lor Peynir Üretim Ünitesi Peynir yapımı sırasında kazeinin pıhtılaşmasından sonra ortaya çıkan peynir altı suyu bu ünitedeki kaynatma kazanında 90ºC de kaynatılır, tuz ilavesi ile ortaya çıkan lor, ambalajlanarak buzhanede depolanmak üzere sevk edilir. Bu ünitede oluşan peynir altı suyu tankta toplanarak günlük olarak peynir altı suyu tozu yapan firma tarafından alınacaktır. Bu ünitedeki tüm makine ve ekipmanlar kapalı devre CİP sistemi ile yıkanır. PEYNİR ALTI SUYU PIHTI OLUŞUMU PIHTI KESİLMESİ KAYNATMA PEYNİR ALTI SUYU TUZ İLAVESİ PAS TANKI LOR MAYBİ SEVK PAKETLEME BUZHANEDE DEPOLAMA SEVKİYAT Şekil.4: Lor Üretim Ünitesi İş Akım Şeması 15

17 I.1.A.1.5 Tereyağı Üretim Ünitesi ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. Tesise gelen çiğ sütler Klarifikasyon ve seperatör işlemlerinden geçerek temizlenir ve mikroorganizma faaliyetlerinin önlenmesi için ısıl işleme tabi tutulur. Daha sonra Krema Makinesinden geçirilerek, sütün yağı çekilir. Yağı çekilmiş süt, yayık makinesinden geçirilerek gramajlanır ve paketlenrek buzhaneye depolanmak üzere sevk edilir.. Bu ünitede prosesten kaynaklanan atıksu oluşmamaktadır. Bu ünitede tüm ekipmanlar kapalı devre CİP sistemi ile yıkanır. Bu ünitede yer temizliği yapıldıktan sonra oluşan atıksu, tesise ait biyolojik atıksu arıtma tesisinde arıtılacaktır. SÜT ALIM KLARİFİKASYON SEPERATÖR PASTÖRİZASYON KREMA MAKİNASI YAYIK MAKİNESİ GRAMAJLAMA PAKETLEME BUZHANEDE DEPOLAMA SEVKİYAT Şekil.5: Tereyağı Üretim Ünitesi İş Akım Şeması 16

18 I.1.A.1.6 Kaşar Peynir Grubu Üretim Ünitesi Kaşar Peyniri Müstahsilden ve Süt Üreticiler Birliğinden temin edilen çiğ süt izolasyon depolu kamyonlarla +4, +6 0 C lerde işletmeye alınır. Gelen çiğ süt santrifüj pompa aracılığı ile flowmetreye gelir. Daha sonra klarifikatörden geçerek kaba pisliği temizlenir. Santrifüj pompayla izolasyonlu tanklara basılarak muhafaza edilir. Depolarda 1 gün dinlendirilen süt kaşar peynirinde işlenmek üzere termize edilir. Pompa vasıtası ile kaşar proses tankına gönderilir.proses tankında sütün istenilen sıcaklık değeri 34 O C düştükten sonra maya ilave edilir.maya ilavesinden 1 saat sonra pıhtı kırma işlemi gerçekleştirilir.pıhtı teknelere alındaıktan sonra süzme ve baskılama işlemi yapılır.hamur kıyılarak O C haşlanır ve şekil verilir.şekil verilen hamur ortam sıcaklığında 1-2 gün dinlendirildikten sonra otomatik ambalajlama makinalarında paketlenerek soğuk hava depolarına sevk edilir. Dil Peyniri Müstahsilden ve Süt Üreticiler Birliğinden temin edilen çiğ süt izolasyon depolu kamyonlarla +4, +6 0 C lerde işletmeye alınır. Gelen çiğ süt santrifüj pompa aracılığı ile flowmetreye gelir. Daha sonra klarifikatörden geçerek kaba pisliği temizlenir. Santrifüj pompayla izolasyonlu tanklara basılarak muhafaza edilir. Depolarda 1 gün dinlendirilen süt işlenmek üzere termize edilir. Pompa vasıtası ile kaşar proses tankına gönderilir.proses tankında sütün istenilen sıcaklık değeri 34 O C düştükten sonra maya ilave edilir.maya ilavesinden 1 saat sonra pıhtı kırma işlemi gerçekleştirilir.pıhtı teknelere alındaıktan sonra süzme ve baskılama işlemi yapılır.hamur kıyılarak O C haşlanır ve şekil verilir.şekil verilen hamur salamuraya atılır ve kısa bir süre bekletilir.daha sonra ambalajlama makinalarında paketlenerek soğuk hava depolarına sevk edilir. Çeçil, Örgü, İp, Yumak, Lavaş, Antep, Parmak, Abaza Peyniri Müstahsilden ve Süt Üreticiler Birliğinden temin edilen çiğ süt izolasyon depolu kamyonlarla +4, +6 0 C lerde işletmeye alınır. Gelen çiğ süt santrifüj pompa aracılığı ile flowmetreye gelir. Daha sonra klarifikatörden geçerek kaba pisliği temizlenir. Yağ standardizasyonu yapılır. Çiğ süt ısıl işleme tabi tutulur.34 0 C de 1 saatte pıhtı kırılacak şekilde süte maya ilave edilir. Pıhtı 1 saat sonra kırılır. Teknede peynir altı suyunun uzaklaşması için baskı işlemine alınır. Baskı işlemi bittikten sonra teleme haşlama makinasında haşlanır. Peynir türüne göre gerekli şekil verilerek salamuraya atılır. Tekniğine uygun olarak paketlenir ve soğuk hava depolarına gönderilir. Bu ünitede prosesten kaynaklanan atıksular; klarifikasyon aşamasında oluşan süt kiri ve soğutma suyudur. Soğutma suyu geri devrettirilerek kazan dairesine gönderilmekte, süt kiri ise atıksu arıtma tesisine ızgaralar aracılığı ile biyolojik atık su arıtma tesisinde arıtılacaktır. 17

19 HAMMADDE KABUL -1- Süt,,Baharat,Ambalaj,Materyali, Maya(Rennet),Tuz,Çeşni KLARİFİKASYON -2- KURU GIDA -3- AMBALAJ DEPO -3-4±2 C SÜT DEPO-3- STANDARDİZASYON-4- SOĞUTMA-6- Süt TERMİZASYON -5- (50-68 C/15 sn) REWORK 34±2 C KREMA PIHTI KIRMAVE ISITMA -8-38±2 C MAYA İLAVESİ-7- SÜZME-9- TUZ PEYNİR ALTI SUYU HAŞLAMA-11- TAZE KAŞAR KALIPLAMA-15- TELEME BASKILAMA ±4 C/2 dk SEPARATÖR -17- HAŞLAMA-11-76±4 C/2 dk YÖRESEL (Dil,Örgü,Çeçil,Abaza,ip, Yumak;Lavaş) REWORK KREMA PASTÖRİZASYON-13-76±4 C-2 dk ŞEKİL VERME-12- SALAMURA-14- ŞEKİL VERME-12- ÇEŞNİ SALAMURA PASTÖRİZASYONU ±4 C-2 dk TUZ SU AMBALAJLAMA -18- KURUTMA-16- YAĞSIZ PEYNİR ALTI SUYU SATIŞ/ SEVKİYAT-20- REWORK DEPOLAMA-19- (+2,+4 C) Şekil 6: Taze Kaşar Peynirler Grubu Üretim Ünitesi İş Akım Şeması (Taze Kaşar, Dil,Örgü,Çeçil,İp,Yumak,Lavaş,Antep,Parmak,Abaza) 18 AMBALAJLAMA- METAL KONTROLÜ -18- AMBALAJ

20 I.1.A.1.7. SEPET-MİHALİÇ PEYNİR GRUBU Müstahsilden ve Süt Üreticiler Birliğinden temin edilen çiğ süt izolasyon depolu kamyonlarla +4, +6 0 C lerde işletmeye alınır. Gelen çiğ süt santrifüj pompa aracılığı ile flowmetreye gelir. Daha sonra klarifikatörden geçerek kaba pisliği temizlenir. Santrifüj pompayla izolasyonlu tanklara basılarak muhafaza edilir. Çiğ süt ısıl işleme tabi tutulur.mayalama sıcaklığına kadar soğutulur. Süte maya ilave edilir. Pıhtı kırıldıktan sonra yoğurularak suyu attırılır. Hamur tekniğine uygun olarak şekillendirilir. Uygun sıcaklıktaki ve bomedeki salamurada bekletilir. Tekniğine uygun olarak paketlenir ve soğuk hava depolarına gönderilir. 19

Türkiye de Sütçülük ve Süt Ürünleri Sanayii

Türkiye de Sütçülük ve Süt Ürünleri Sanayii Türkiye de Sütçülük ve Süt Ürünleri Sanayii Türkiye nin AB ye tam üyeliğinde büyük tartışmalara neden olması beklenen tarım hayvancılık ve gıda faslında çağın gereklerini uygun üretim ilk sarıyı almaktadır.

Detaylı

TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ

TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, ÇAVUŞKÖY MEVKİİ, 11-A PAFTA, 110 ADA, 5 NOLU PARSEL DE YER ALAN ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. OLARAK TARAFIMIZDAN KURULMASI PLANLANAN

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi 4 Tedbir 03: Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

Aydın Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:26 Umurlu/AYDIN AYDIN İLİ, UMURLU BELDESİ, ÇÖRÜŞLÜ MEVKİİ

Aydın Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:26 Umurlu/AYDIN AYDIN İLİ, UMURLU BELDESİ, ÇÖRÜŞLÜ MEVKİİ PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJENİN BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ (İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ) MEGA SÜT VE TARIM ÜRÜNLERİ NAK. İNŞ. PETROL SAN VE TİC. A.Ş.

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

KAHVALTI SOFRASINA HOŞGELDİNİZ

KAHVALTI SOFRASINA HOŞGELDİNİZ KAHVALTI SOFRASINA HOŞGELDİNİZ Lezzet kataloğu Beyaz Peynirler Kaşar Peynirleri Yöresel Peynirler Sürülebilir Peynirler Dünya Peynirleri Tereyağı Grubu Light Peynirler Çocuk Peynirleri Kaynağında sevgi

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler kısmı aşağıdaki

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE

Detaylı

TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ

TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, ÇAVUŞKÖY MEVKİİ, 11-A PAFTA, 110 ADA, 5 NOLU PARSEL DE YER ALAN ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. OLARAK TARAFIMIZDAN KURULMASI PLANLANAN

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ)

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) 1. ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ Firma İsmi : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası/Vergi Dairesi : İşletme Sahibi(Yetkili Kişi) : Tel: 0534

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/55307 10.08.2015 Konu: Çevre İzin Konu Çıkarma/Kabul İRFAN ÇAPAN - ÇAPANOĞLU VARİL TİCARET ŞEKERPINAR MAH. BESTE SOK. NO:11 238 ADA 5 PARSEL ÇAYIROVA GEBZE/KOCAELİ İlgi: (a) 22.12.2011

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan)

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) EK III İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

SÜT İŞLEME TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORU

SÜT İŞLEME TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORU SÜT İŞLEME TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORU KONYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ Projenin Tanıtımı Projenin Adı: 50 ton/gün kapasiteуe sahip süt işleme tesisi. İşletmeye Verileсek Yаsаl Şekіl: Konyа Damızlık

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/51306 12.05.2015 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği CAN VARİL SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. ŞEKERPINAR MAH.MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ AYÇİÇEK SK.NO:40-42 ÇAYIROVA / KOCAELİ ÇAYIROVA/KOCAELİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/48360 24.11.2014 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği HALİL KAYIKCI ATIK GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOZLUK MAH. 1 NOLU CAD. NO:3 ERENLER/SAKARYA İlgi: 02.10.2014

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA Aktarma İstasyonları ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Genel Bursa İli Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel, Karacabey, Orhangazi, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, İnegöl,

Detaylı

PEYNiR....gıdanıza değer katan çözümler... www.apack.com.tr

PEYNiR....gıdanıza değer katan çözümler... www.apack.com.tr PEYNiR...gıdanıza değer katan çözümler... Peynir uzmanlık ister... Hayvansal kaynaklı gıdalar arasında önemli bir yeri olan peynir, toplumumuz tarafından sevilen ve zevkle tüketilen bir gıdadır. Son yıllarda

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) Tesis Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE ANA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1757 31/01/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi HALİL KAYIKÇI KOZLUK MAH. 1 NOLU VAD. NO:3 ERENLER / SAKARYA İlgi: (a) 04/01/2013 tarihli ve 25276 sayılı e-başvurunuz.

Detaylı

GRUP 3112 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

GRUP 3112 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GRUP 3112 Süt ve süt ürünlerini, ülkemizde sanayi bazında üretim açısından, aşağıda belirtilen başlıklar halinde toplamak mümkündür: - Pastörize süt (kısa ömürlü süt): Sade katkılı

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

www.saydamcevre.com.tr 2 www.saydamcevre.com.tr Hakkımızda Saydam Çevre olarak; 2014 yılında çevre sektöründe farklı mühendislik gruplarından deneyimli çevre, maden ve kimya mühendisleri ile çevre danışmanlık

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir?

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye çöp gazı (LFG) belediye katı atıklarının (MSW) çözünmesinin yan ürünüdür. LFG: ~ 50% metan gazı (CH 4 ) ~ 50% karbondioksit (CO 2 )

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/599 23/06/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ÖZ ALTINOVA GERİ DÖNÜŞÜM YAŞAR NİĞDELİOĞLU YENİ SANAYİ SİTESİ 13. SOK. NO:34 MERKEZ / KÜTAHYA İlgi: (a) 11/06/2014 tarihli ve 44771

Detaylı

sağlıklı nesiller için

sağlıklı nesiller için sağlıklı nesiller için Peynir Çeşitleri TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR Lokum Kıvamında 17 kg 4,5 kg 17 kg 4,5 kg - 2 kg (Tava) Paketleme : Tavada 4 adet Paketleme 1kg: Tavada 12 adet Paketleme

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

TİRE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİM

TİRE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİM ÇED BAŞURU DOSYASI SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş. TİRE SÜT E SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSİ ÇERESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞURU DOSYASI İZMİR İLİ, TİRE İLÇESİ, TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ALMER Çevre Denetim Müş.

Detaylı

FİZİBİLİTE RAPORU. Yatırımcı Kuruluşun : 1.ADI VE ÜNVANI. a- Telefon :.. b- Faks : 5.ORTAKLAR HAKKINDA BİLGİLER. c-telefon NUMARALARI

FİZİBİLİTE RAPORU. Yatırımcı Kuruluşun : 1.ADI VE ÜNVANI. a- Telefon :.. b- Faks : 5.ORTAKLAR HAKKINDA BİLGİLER. c-telefon NUMARALARI 1 FİZİBİLİTE RAPORU I-YATIRIMCI İLE İLGİLİ BİLGİLER : Yatırımcı Kuruluşun : 1.ADI VE ÜNVANI 2.SERMAYESİ a)kayıtlı Sermayesi b)ödenmiş Sermayesi : : 3.ADRESİ a- Telefon b- Faks : 4.BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ

Detaylı

TARİH REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ SAYFA NO TALİMAT NO KYS.18-T 04

TARİH REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ SAYFA NO TALİMAT NO KYS.18-T 04 TARİH REVİZYON REVİZYON TARİHİ SAYFA TALİMAT 23.07.2012 07 06.03.2017 1-6 KYS.18-T 04 1.0 AMAÇ Eker Süt Ürünlerinde üretilen tüm ürünlerin sevkiyata verilirken etiket tarihleme bilgilerini belirlemek.

Detaylı

T.C. ADANA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Sayı: / /01/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi

T.C. ADANA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Sayı: / /01/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi Sayı: 90438820-155/58303 14/01/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi HELMED SAĞLIK ÜRÜNLERİ GIDA İTH. İHR. ÜR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SARIHAMZALI MAH. 47011 SOKAK, NO:15/A SEYHAN / ADANA İlgi: (a)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1595 25/11/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EFE ALÜMİNYUM SAN VE TİC LTD ŞTİ KIRKLARELİ ŞUBESİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 6.CAD NO:8 KIRKLARELİ MERKEZ

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

(BAŞVURU VE ÖN TAAHHÜTNAME) ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ NE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TESİSLERİ YENİKÖY/ANTALYA

(BAŞVURU VE ÖN TAAHHÜTNAME) ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ NE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TESİSLERİ YENİKÖY/ANTALYA Tarih: Sayı:. (BAŞVURU VE ÖN TAAHHÜTNAME) ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ NE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TESİSLERİ YENİKÖY/ANTALYA Bölge Müdürlüğünüzden temin etmiş olduğumuz Fizibilite raporu, bilgi

Detaylı

Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi)

Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi) Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi) Hakkımızda Şirketimiz DEMİREKEN ENERJİ AŞ. 2012 yılından bu yana yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmayı hedef olarak benimsemiştir.

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI Sayfa No 6/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Çevre Görevlisi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1) Atık üreticisinin(sanayicinin) iletişim bilgileri - Adı Soyadı : ÇEVRE SAĞLIK TESİSLERİ LTD. ŞTİ. - Adres

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI

BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI Bir soğutma tesisinin yapılandırılmasında ilk iş tesisin soğutma gereksiniminin hesaplanmasıdır. Bu nedenle, soğuk kayıplarının ya da ısı kazançlarının iyi belirlenmesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-155.01/188 06/03/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi GÜLCAN METAL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Veliköy Sanayi Bölgesi, Osman Uzun Cad. ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ İlgi: (a) 10/03/2011

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünleri Süt ve Süt Ürünleri Manda sütü Afyon kaymağı Lüle kaymağı Manda yoğurdu Dondurma Manda tereyağı Manda peyniri

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/348 13/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKOR KURŞUN METAL PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KÜÇÜK SAN SİT D BÖL 42 CAD 4 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 12/02/2014

Detaylı

FEZA Bandırma Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tanıtım Dosyası ALMATY INVESTMENT

FEZA Bandırma Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tanıtım Dosyası ALMATY INVESTMENT FEZA Bandırma Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tanıtım Dosyası ALMATY INVESTMENT Mayıs, 2015 Edincik, Bandırma 1 İçindekiler İçindekiler... 2 Yönetici Özeti... 3 1 TESİS GENEL TANITIMI... 4 1.1 Tesis

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM Cam, metal, plastik, kağıt / karton gibi değerlendirilebilir. Gıda ambalaj atıkları çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüştürülebilirler.

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION. REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için

REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION. REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için 1 REDA LOW TEMP. EVAPORATOR FOR WHEY CONCENTRATION REDA EVAPORATOR Düşük ısıda Peynir Altı Suyu Konsantrasyonu için Mod.CS5000-3E Peyniraltısuyu Konsantrasyonu için REDA Evaporatör ( 5.000l/h su uçurma

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci Ayşegül KILINÇ MENEKŞE Zonguldak 2014 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com

ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com Hakkımızda Kuruluşumuz 1998 yılında Merih Gıda Süt Ürünleri Yem Hayvancılık Ltd. Şti. ünvanıyla 278 kg süt ile üretimine başlamıştır. Mutlak kalite ve lezzet prensibi ile

Detaylı

GRUP: 3113 SEBZE VE MEYVE İŞLEME SANAYİ

GRUP: 3113 SEBZE VE MEYVE İŞLEME SANAYİ GRUP: 3113 SEBZE VE MEYVE İŞLEME SANAYİ 1- SEBZE VE MEYVE KONSERVE FABRİKALARI Sebze ve meyve işleyen fabrikalara, Marmara mıntıkasında 140 gün ve diğer mıntıkalarda 120 gün kampanya süresi kabul edilir.

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK Atık Nedir? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi 1 Tedbir 103: Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına

Detaylı

Ek 1. Raporu hazırlayanların özgeçmişleri, sertifikaları ve üyelik belgeleri

Ek 1. Raporu hazırlayanların özgeçmişleri, sertifikaları ve üyelik belgeleri Ek 1. Raporu hazırlayanların özgeçmişleri, sertifikaları ve üyelik belgeleri POSTA ADRESİ ÖZGEÇMİŞ CEMALİYE ÖZVEREL Şht. Mustafa A. Ruso Cad. Ermataş 2. Apt. No:5 K.Kaymaklı-Lefkoşa İş yeri Tel:2287778

Detaylı

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler Yalçın n KARACA Şube MüdürüM

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

İleri Teknoloji - Profesyonel Destek

İleri Teknoloji - Profesyonel Destek İleri Teknoloji - Profesyonel Destek 2004 YILINDA KURULAN AKIŞ KONTROL ENDÜSTRİYEL TESİSLERE YÖNELİK; MALZEME TEMİNİ MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TAAHHÜT KONULARINDA HİZMET VERMEKTEDİR. Uzman ve dinamik şirket

Detaylı

Tescil No : 164 Koruma Tarihi : 01.03.2010 Başvuru No : C2010/010 Coğrafi İşaretin Türü : Mahreç İşareti Başvuru Sahibi

Tescil No : 164 Koruma Tarihi : 01.03.2010 Başvuru No : C2010/010 Coğrafi İşaretin Türü : Mahreç İşareti Başvuru Sahibi Koruma Tarihi : 01.03.2010 Başvuru No : C2010/010 Coğrafi İşaretin Türü : Mahreç İşareti Başvuru Sahibi : Erzurum Ticaret Borsası Başvuru Sahibinin Adresi : Ali Paşa Mah. Musalla Cad. No:19 Erzurum Ürünün

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ) 1 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 1-Başvuru Dilekçesi 30 GÜN 2-

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır.

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ----------------------------------------------------- Temizlik İşleri Personeli, 1 Temizlik İşleri Müdür Vekili, 1 Çevre Mühendisi, 1 Temizlik Çavuşu, 4 Kadrolu Memur, 16 Daimi

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK NEDİR? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Alanın Tanımı: Planlama Alanı Bursa, Nilüfer İlçesi nin güneyinde yer alan İnegazi Köyü, h21c13a4 pafta 101 ada 22,23,25 ve 26 numaralı parsellerde yer alan

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi Tedbir 3: Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Sektör 3-3: Kanatlı

Detaylı

BEYAZ PEYNİR ÜRETiMi. Öğr. Gör. Oya Irmak ŞAHİN-CEBECİ Süt Teknolojisi-II Ders Notu #3

BEYAZ PEYNİR ÜRETiMi. Öğr. Gör. Oya Irmak ŞAHİN-CEBECİ Süt Teknolojisi-II Ders Notu #3 BEYAZ PEYNİR ÜRETiMi Öğr. Gör. Oya Irmak ŞAHİN-CEBECİ Süt Teknolojisi-II Ders Notu #3 Peynir in Tanımı Gıda maddeleri içerisinde süt kapsadığı zengin besin öğeleri ile insanlar için değerli bir besin olduğu

Detaylı

TPE Coğrafi İşaret Tescil Belgesine Sahip Peynirlerin Üretim Teknikleri ve Genel Bileşimleri

TPE Coğrafi İşaret Tescil Belgesine Sahip Peynirlerin Üretim Teknikleri ve Genel Bileşimleri TPE Coğrafi İşaret Tescil Belgesine Sahip Peynirlerin Üretim Teknikleri ve Genel Bileşimleri Dr. Zerrin Yüksel Önür Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale zyuksel@comu.edu.tr Coğrafi İşaretler

Detaylı

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE DAN. A.Ş ABECE GRUP; Çevre ve iş güvenliği sektörlerinde gelişmeleri takip eden, teknolojik gelişmeler ile birlikte

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

SÜT ÜRÜNLERİ. Hazırlayan İsmail Erkan SARISAÇLI 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SÜT ÜRÜNLERİ. Hazırlayan İsmail Erkan SARISAÇLI 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SÜT ÜRÜNLERİ Hazırlayan İsmail Erkan SARISAÇLI 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SÜT ÜRÜNLERI Türkiye'de Üretim Sektörde üretim yapısının daha çok küçük aile

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

ÇORLU ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr

ÇORLU ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr DÜZCE TUZLA KEMERBURGAZ ALMANYA KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ TEMİZ ÇEVRE, TEMİZ GELECEK www.ekolojikenerji.com.tr

Detaylı

İNCE BOYUTLU SİLİS KUMU DEPOLAMA SAHASI

İNCE BOYUTLU SİLİS KUMU DEPOLAMA SAHASI İNCE BOYUTLU SİLİS KUMU DEPOLAMA SAHASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI KARABÜK İLİ, SAFRANBOLU İLÇESİ, ÇATAK KÖYÜ MEVKİİ ALMER Çevre Denetim Müş. Müh.İş Sağ. ve Güv. Proje Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 17/12/2011 28145 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 17/12/2011 28145 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ

SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ SÜT TOZLARININ TANIMI VE BİLEŞİMİ Süt tozu, yağlı ve yağsız taze sütlerin suyunun mümkün olduğu kadar uçurulması suretiyle elde edilen kurutulmuş bir süt ürünüdür FAO ve WHO standartlarına

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2].

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2]. KATI ATIK YÖNETİMİ: ERZURUM ÖRNEĞİ Katı Atık Nedir? Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken her türlü katı malzemeye katı atık denir. Katı atıklar evde, okulda, hastanede,

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE 07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI. Uzman

KANLIĞI ÇEVRE 07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI. Uzman ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ İş Akım Şeması ve Proses Özeti MURAT ŞAHİN Uzman ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI

SU VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI SU VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI Deniz YUVGUN Gıda Mühendisi - Teknik Müdür TAMTAD Konservecilik San. Tic. A.Ş. Genel Firma Bilgisi Tamtad Konserve Fabrikası 1958 yılında Mesut Yuvgun tarafından kurulmuştur.

Detaylı

GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... www.gepyesilenerji.com

GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... www.gepyesilenerji.com TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... TUZLA DÜZCE KEMERBURGAZ ALMANYA GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ Hedefimiz, sanayicilerimize entegre atık yönetim planı sunarak tek noktadan en ekonomik ve zaman

Detaylı

Türkiye de ÖTA Atık Yönetimi Sempozyumu ( 2012 )

Türkiye de ÖTA Atık Yönetimi Sempozyumu ( 2012 ) Türkiye de ÖTA Atık Yönetimi Sempozyumu ( 2012 ) 25 Nisan, Side / Antalya Mine Koç, Anel Doğa Entegre Geri Dönüşüm Endüstri A.Ş., Kocaeli/Türkiye Yönetmelikler Katı Atıklar Çevre Kanunu 1983 Tehlikeli

Detaylı

DÜZ SADE YAĞLARI SADEYAĞ ÜRÜN TANIMI DÖK. NO ÜT-01 TARİH 01.01.2015 REVİZYON 00 SAYFA 1/2 ÜRÜN İŞLETME ONAY BELGESİ NUMARASI TANIM REFERANS FİZİKSEL ÖZELLİKLER KİMYASAL ÖZELLİKLER BİYOLOJİK ÖZELLİKLER

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME BURCU UZUN TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE MÜHENDİSİ SUNUM İÇERİĞİ 1-TEMİZ ÜRETİM NEDİR? 2-TEMİZ ÜRETİM TEBLİĞİ 3-TEBLİĞ DEKİ MET LER 4- ÖRNEK

Detaylı

GIDA ÜRETEN İŞLETMECİLERDEN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

GIDA ÜRETEN İŞLETMECİLERDEN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER GIDA ÜRETEN İŞLETMECİLERDEN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER Ek-3 1- Dilekçe, 2- Beyanname (Ek-4), 3- Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin

Detaylı