istanbul YAYıN NO: istanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istanbul YAYıN NO: 1987-7 istanbul"

Transkript

1 istanbul YAYıN NO: istanbul

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: mummm MAYIS 1985 İSTANBUL

3 ljtt LEBIB t:,lki.v Y.Jt'/MLARI -r, VE MSı\{ ISLERI A. S.

4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Seminer Açış Konuşmaları Nuh KUŞÇULU 1 Mustafa KETEN 3 (Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşan) Faik KOÇ 7 (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı IVlüsteşar Yardımcısı) i. OTURUM Başkan : Prof.Dr. Ayşe BAYSAL I. TEBLİĞ : Tereyağ Üretim Teknikleri Prof. Dr. Hasan YAYGIN 12 II. TEBLİĞ : Yoğurt Teknolojisinde Temel Etmenler Doç. Dr. Sıddık GÖNÇ 27 III. TEBLİĞ : Gıda Mevzuatı, Ambalaj ve Standartlar Prof. Dr. Muammer KAYAHAN 53 II. OTURUM Başkan : Prof. Dr. Ahmet YURTYERİ IV. TEBLİĞ : Peynir Üretim Teknikleri Prof. Dr. Tümer URAZ 67 V. TEBLİĞ : Süt Ürünlerinde Starter ve Katkı Maddeleri Kullanımı Dr. Kadir HALKMAN 77 PANEL 91 Başkan : Prof. Dr. Turan GÜNEŞ Panelistler: Doç. Dr. Gürol ERGİN Doç. Dr. Sinan ÖMEROĞLU Ali Zafer TACİROĞLU Bülent TANÜLKÜ Doç. Dr. Suat UNGAN

5

6 ÖNSÖZ Bilindiği gibi dengeli beslenme sisteminde yeri ve önemi büyük olan süt ürünleri başlıca ve esas gıdalarımız arasında önde gelmektedir. Süt ürünlerinin gıda değeri bilimsel açıdan çok iyi bilindiği için gelişmiş ülkeler bu alana büyük ağırlık vermektedirler. Bu ürünlerin üretimi, kalite ve lezzet özellikleri yanında, sağlık koşullarına uygunluk, mevzuat, ambalajlama sorunları ve dış pazar istekleri de göz önünde bulundurulması gereken önemli hususlardır. Bu itibarla bu üretim alanının her aşamasında karşılaşılan sorunların açıklanması, üretim teknikleri, istenen kalite ve standart üretimin gerçekleştirilmesi, mevzuat ve ambalajlama konulannda yağ, peynir, yoğurt üreticilerine aydınlatıcı bilgi verilmesi amacıyla Odamız'ca "Süt Ürünleri" konulu bir seminer düzenlenmiştir. Seminerde değinilen hususların, öneri ve tavsiyelerin toplantıya katılmamış üyelerimize de ulaştıniması ve gerekli zamanlarda başvurulacak bir kaynak olabileceği düşüncesiyle seminer tebliğ ve tartışmaları bu kitap içinde derlenerek ilgililerin istifadelerine sunulmuştur. Seminer organizasyonunda emeği geçen Odamız Etüd ve Araştırma Şubesi elemanı Hilal Müftüoğlu'na teşekkür ederiz. Genel Sekreter Dr. İsmail Özaslan

7

8 İSTANBUL TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI. NUH KUŞÇULU'NUN KONUŞMASI: "Sayın Başkan, sayın Müsteşanmız, değerli misafirlerimiz. Süt Ürünleri Seminerine hoşgeldiniz. Tanm ve hayvancılık açısından son derece geniş bir potansiyele sahip olan ülkemizin bu avantajına karşılık süt ve süt mamulleri sanayii gereken gelişmeyi gösterememiştir. Bunun birçok sebepleri vardır. Süt üretiminin 1981'den itibaren sürekli düşmesi, süt sanayiin en önemli sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. İstatistiklere göre 1981 yılında 5 milyon 600 bin ton olan süt üretimi 1982'de 5 milyon 300 bin tona ve 1983'de ise 5 milyon 100 bin tona gerilemiştir. Yine eski yıllara baktığımız zaman, süt üretiminin kişi başına 1960'da 150 kg olduğunu görüyoruz. Son yıllarda ise bunun 100 ila 200 kg. arasında değiştiği izleniyor. Türkiye ile dış ülkeleri karşılaştırdığımız zaman Türkiye'de kişi başına düşen tüketimin 20 litre olduğunu buna karşılık da Finlandiya, Danimarka gibi ülkelerde 180 ila 230 litre arasında değiştiğini görüyoruz. Süt sanayiinin bir diğer sorunu da organizasyon açısından ortaya çıkmaktadır. Sağlık şartlanna uyulmamaktadır, ufak üniteler halinde üretim yapılmaktadır ve bu yoldan bir hayli de süt kaybımız olmaktadır. Muhafaza bakımından sıkıntılar mevcuttur. Altyapı yatırımları noksandır. Bunların zaman içerisinde çözümlenmesi gerekmektedir. Diğer bir sorun da süt mamullerinin değerlendirilmesinde görülmektedir. Rakamlara göre Türkiye'de süt işleyen yaklaşık özel mandıra, 665 yoğurt, peynir, tereyağı tesisi bulunmaktadır. Bunun yanısıra mahalle aralarında sayıları bilinmeyen küçük aile işletme birimleri de bulunmaktadır. Büyük ve modern sanayi süt tesisleri son yıllarda artış göstermiştir. Ancak yine de bu yetersiz olarak kabul edilebilir. Türkiye'de süt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteren firmalardan çok azı kendini ve teknolojisini yenilemek ihtiyacını duyuyor. Küçük işletmelerde kalite kaygısının olmaması ve günlük yaşama hedefini almaları kendilerini yenilemek ihtiyacını hissettirmiyor. Bizce süt sanayiimizin en büyük handikapı da burada, yani küçük işletmelerin rekabeti ile başedilememesinden kaynaklanıyor. Sütün üretimi organizasyonu değerlendirilmesi gibi önemli konular beraberinde pazarlama sorununu da ortaya çıkarmaktadır. Birkaç modern tesis dışında süt mamulleri pazarlanması ülkemizde kötü bir şekilde yapılmaktadır. Açıkta süt ve süt ürünleri pazarlaması yapılmakta, bunlar genellikle kontrol edilememektedir. Aslında bilindiği gibi, bu problem tüm gıda maddeleri için sözkonusudur. Son yıllardaki Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı Gıda Kontrol Birimlerinin denetimlerinin arttırmış olmalannı memnuniyetle görüyoruz. Seminerimizin amacı üreticinin kullandığı sütün işlenmesi, mamul haline getirilmesi, kalitesi, sağlık ve mevzuata uygunluğu, ambalajı ve pazarlaması gibi sorunların tartışılarak bu konuda söz sahibi bürokratlar, ilim adamları ve doğrudan doğruya üreticilerin karşı karşıya getirilmesidir. Bundan iyi netice alacağımıza inanıyoruz. Odamız adına seminerimize katıldığınız için sizlere, tebliğ sunanlara ve Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığımız Müsteşarına ve Sanayi Bakanlığı Müsteşar Yardımcılarına huzurlarınızda teşekkür ediyor, seminerin başarılı olmasını diliyorum, teşekkür ederim efendim."

9

10 TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI ; MUSTAFA KETENİN KONUŞMASI: "Sayın Başkan, aziz misafirler, basınımızın değerli temsilcileri. Süt hem beyazı hem temizliği temsil eder. Beyaza ve temize ulaşmak, bunu görebilmek için bir serbest sistemin serbest piyasa ekonomisi kurallarının hür düşüncenin, hür teşebbüsün, çalışma azmi ve gayretinin de aynı ölçüde değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesinin faydalı olacağı kanaatini taşımaktayım. Değerli arkadaşlarım, belki bu seminerin sınırlarını aşmasına rağmen bir defa daha dile getirmekte fayda olabileceğini ifade etmek isterim. Bu hususta bir ülkede hangi sektörde olursa olsun, hangi alt sektörde olursa olsun, istikrarın sağlanabilmesinin temeli ülkede huzur ve güvenin temin edilmesine bağlıdır. Ekonomide istikrarlı ve devamlı bir politikanın, dış ödemeler dengesinde sağlıklı bir gelişmenin, gelir artışı sağlıyan ve refahı yaygınlaştıran hür düşünce ve hür teşebbüsün güçlendirilmesine bağlı olduğunu ve geçmiş birkaç yılın tatbikatından bunun ne derece doğru bir politika olduğunu hepimiz biliyoruz. Eğer unutanlar varsa bir defa daha hatırlatalım. Bu ülke daha 1979'larda kuyruklarla, yokluklara, karaborsalarla, çift fiyat sistemleriyle gününü dolduran bir ülkeydi. Şimdi ne isterseniz var, nasıl isterseniz var. Demek ki bu ülkede uygulanan ekonomik politika, 2.1 milyon dolar olan ihracat hacmini dünya ticaret hacmi daralırken 7.2 milyon dolara çıkartabilmiş ise, öyle zannediyorum ki bunda uygulanan ekonomik politikanın beraberinde olan dinamizmin, hür düşüncenin ve hür teşebbüsün büyük gayreti olduğunu bir defa daha belirtmek isterim. Değerli arkadaşlarım, Türk ekonomisinde hedef daha fazla üretimdir, devamlı üretimdir, ama kaliteli üretimdir, pazar şartlarının talep ettiği üretimdir, İhracatta dış alıcıiann talep ettiği kalitede bir üretimdir. Bu ise refahı daha yüksek güçlü bir Türkiye demektir. Esas itibariyle, Türkiye'nin böyle bir güçlenme modelinde kamu sektörüne, özel sektöre, ilim adamlarımıza, aziz ve değerli basın mensubu arkadaşlarımıza büyük gayretler ve destekler düşmektedir. Basınımızın kamuoyu oluşturulması konusunda, yapılanları tarif etme konusundaki önemine fazlaca inanmış bir insan olarak bu konuyu hassasiyetle ifade etmek ihtiyacını duyuyorum. Bir gerçek daha var, milletlerin gelişmesinde kalite bir göstergedir, standart bir göstergedir, ambalajlama bir göstergedir, teknoloji bunların tamamını kapsıyan bir sistem anlayışıdır. Değerli arkadaşlarım Türk ekonomisinin bugün geldiği noktada ne üretirsen üret, nasıl üretirsen üret, ne fiyata satarsan sat devri bitmiştir. Kaliteli üreteceğiz, devamlı üreteceğiz, modern tekniklere uygun olarak üreteceğiz, pazar şartlarına uygun şekilde üreteceğiz. Başka bir toplantıda ifade ettiğim için burada da tekrarlamakta fayda gördüğüm bir husus vardır. Bizler çok yaşlı bir nesil değiliz. Ama bu memlekette yokluk sebebiyle toplu iğnenin ithal edildiği dönemleri yaşadık. Hem alacağız, hem satacağız, işte bu serbest piyasa ekonomisidir bundan korkmamak gerekir. Gümrük duvarlan arkasına saklanmış bir ekonominin kendini yenilemesi kendini büyütmesi, sağlıklı bir gelişme içerisinde olması mümkün değildir. Var diyenler de kendisini korumak isterler, ekonomiyi koruyamazlar. Ancak bu sistem açık sistemlerde vardır, demokrasilerin hakim olduğu serbest piyasa ekonomisi kurallarının hakim olduğu ekonomilerde vardır. Kapalı sistemlerde gelişme de, ticaret de kapalıdır. Bu kapalı sistemin refahı yaygınlaştıran bir tarafı olduğunu ifade etmek fevkalede güçtür. Meşrulaştıran sistemin kamu maliyetine de.

11 hazineye de, Türk müteşebbisine de daha doğrusu Türk milletine de büyük bir imkân kazandırdığı da bir gerçek. Tekrar etmek isterim, böyle bir gelişmenin dinamizmini, kaynağını, aziz ve fedakâr çiftçimizden gerçekten büyük riskleri beraberinde taşıyan hür müteşebbisten ve dış dünyada bütün mücadelelere rağmen kendi pazar imkanının genişletebilen ihracatçımızdan ve onlara destek olanlardan aramak gerek. Değerli arkadaşlarım böyle bir ihracat hamlesinde tarım ürünleri ve tarıma dayalı ürünlerin nispeti hala bir büyük ağırlıkla kendisini korumaktadır. Bunun içindir ki hükümet programında olmamasına rağmen Hükümetimiz, tarıma destek sağlamaktadır. Kim ne derse desin, ne söylerse söylesin tarım desteklenmektedir. Nasıl olduğunu şöylece özetle ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlarım bugün piyasaya arzedileh gübrenin çiftçi tarafından kullanılan gübrenin yansı Devlet tarafından finanse edilmektedir. Gübre kullanma imkan ve kabiliyetine göre bunun Devlete olan maliyeti 240 milyar mertebesindedir. Cari faiz haddinin yüzde altmışlar mertebesinde olduğu yüzde 50-60'lar olduğu bir ekonomide eğer paçal olarak yüzde yirmi gibi düşük bir maliyetle hatta daha düşük maliyetle tarım kredisi transferi imkanı sağlanıyor ise 1 trilyon 187 milyarlık bir tarımda finansman hacmi var ise, bunun sağladığı imkan indirerek söylüyorum 240 milyar da burdan bir sübvansiyon sağlanmaktadır. Birazdan daha geniş olarak ifâde edeceğim, ilk defa bu Hükümet zamanında yemde sübvansiyon yapılmak suretiyle, bir destek politikası geliştirilmiştir. Bunun faturası 40 milyar liradır. 1 Nisan tarihi itibariyle kendi yemini yapanlara da uygulanan bu sübvansiyonun on milyar lira mertebesinde olacağını düşünürsek elli milyar lira mertebesinde bir sübvansiyon sağlanmıştır. Birazcık daha ileri gidelim, yine ilk defa değerli arkadaşlarım rahmetli Bahri Dağtaş zamanında getirilmiş olan sekizbin tonluk buğday tohumundan sonra, yine ilk defa bu Hükümet zamanında yirmibeşbin tonluk hububat tohumu getirtilmiştir. Bunun da yarı fiyatına çiftçilerimize intikal ettirilmiş olduğunu düşünecek olursak onbeş milyarlık da burada bir sübvansiyon var. Birçok mıntıkalarımızda zirai mücadele faaliyeti yapılmaktadır. Yabancı ot mücadelesinden mercimekteki yeşil kurt mücadelesine varıncaya kadar. Aziz çiftçilerimizden sorduk, sizden para alınıyor mu dedik, sadece mücadelenin yapıldığını biliyorlar. Demek ki burada da bir sübvansiyon var. Onmilyar lira mertebesinde de zirai mücadelede yapılmaktadır. Bunlar yapılması gerekenlerdir. Değerli arkadaşlarım, böyle bir sübvansiyon takriben 540 ila 550 milyar lira mertebesinde bir sübvansiyondur. Üreticinin güçlendirilmesi, daha dinamik bir ticari faaliyetin canlandınlması, bunlara bağlı olarak tarıma dayalı sanayilerin hem ihracat kabiliyetini arttırmak, hem de istihdam hacmini genişletmek için bu sübvansiyonları devam ettirme prensip kararı alınmıştır. Bu politika takip ettirilecektir. Bu üreticinin alın terini değerlendirmek milli ekonomide istikrarlı bir gelişmeyi sağlamak, ihracattaki yapılan hamleyi devam ettirmek için şarttır. Bu maksatla aziz arkadaşlarım. Tarım Orman Köyişleri Bakanlığı'nda da yeni bir düzenleme çalışması yapılmıştır. Bu düzenleme ile bir yandan aziz ve fedekâr çiftçimize daha rasyonel, daha düşük maliyette, daha hızlı hizmet gitmesi imkanı sağlanmış oluyor, diğer taraftan da, bu işle iştigal eden ihracatçılarımızın, tohum ithal edenlerimizin, tarımda yenilik getirmek isteyenlerin önündeki engeller kaldırılmış bulunuyor. Sayın Kuşçulu ile biraz önce odalarında yapmış olduğumuz sohbette kendileri dile getirmiş oldukları için ben de tekrarlıyorum. Aziz arkadaşlarım, tohum demek hayat demektir, yenilik demektir, üretimde hamle demektir. Eskiden kaliteli tohum üretimi tohum ithal etmek ne mümkün idi. Şimdi dünyanın en kaliteli

12 tohumunu bu ekonomiye en kısa zamanda getirebilme şansına sahip olduk. Bu bizim üretim hacmimizi kaplamaya imkân sağlıyacaktır. Büyük olan Türkiye güçlü olan Türkiye, ki gücünü ispatlamıştır, daha büyük daha güçlü olacaktır. Bunun yolu da üretimden, üretimin yolundan, tohumdaki gelişmeden, tohumdaki yenilikten geçmektedir. Bu seminerin konusu olan süt ve mamulleri sahasında yapılması gerekeni dört ana başlık altında toplamak mümkün olacaktır. Bu sahada da yapılmaya başlanmış olanlar var. Netice alınmış olduğunu şu an için ifade etmem doğru olmayabilir. Yalnız tarımın karakteristiğidir, neticeleri kısa zamanda almak mümkün olmayabilir. En azından bir devre bir hasat dönemini bir belirli periyodu beklemek ihtiyacı vardır. Millet hayatımızın eski dönemlerinden beri hayvancılığımızın daha fazla süt, daha fazla et, daha fazla bunların mamullerini temin etmek için dört temel sorun üzerine gitmek mecburiyetindeyiz. Bunların başında yem gelmektedir. İkincisi ırk ıslahı gelmektedir. Daha fazla süt veren, daha fazla et veren hayvan ırklarının ithali ve Türkiye'de yetiştirilmesi konusu gelmektedir. Üçüncüsü bu konuda işletmecilik yapan modern, sağlıklı bir tesis kurma motifi gelmektedir. Demin Nuh beyin istatistiklerinde vardı, hatta inşallah doğrudur dediler. İstatistikler gerçekten nereden baktığınıza göre doğru olabilir, ama belirli bir sistem dahilinde o rakamların doğru olduğu varsayımından hareket edilse bile, bu kadar küçük işletmelerle ancak dış pazarlarda küçük bir yer alabiliriz. Bu haliyle dış pazarlarda yer alan müteşebbisimizi de gerçekten kutlamak gerekir. Değerli arkadaşlarım bu işin son zinciri pazarlamadan geçmektedir. Kalite-fiyat ilişkisi ithalat-ihracat dengesi. Bu Hükümet zamanında ifade etmiştim, yemde sübvansiyon yapılmıştır. Yemi kullanan her üreticiye yüzde yirmi mertebesinde bir nevi iade sistemi getirilmiştir. Bu sistem devam edecektir. Daha fazla süt, daha fazla et üretimi, için devam ettirilecektir. Çabuk bozulan gıda maddesi olan süt ve mamullerinin ambalajından kalitesinden, standartından, dağıtımı ve muhafazasından, üreticiden tüketiciye kadar olan işlemlerinden ortaya çıkmış olan problemler var ise öyle zannediyorum ki bu seminerde enine boyuna tartışılacaktır. Yalnız şu kadarını ifade edeyim, hakikaten 1930'larda iklmllyon ton mertebesinde olan süt üretimimiz, demin söylemiş olduğum sahalarda çok büyük bir hamle yapma gayretine henüz başlamış olmamıza rağmen bu yaklaşık olarak 6 milyon ton mertebelerine gelmiştir. Yaklaşık bu 5.3 de olabilir 5.8 de. Yalnız burada ifade edilmesi gereken nokta bu yeterli mi bulunuyor. Bu mümkün değildir. Türkiye'deki özellikle tarımdaki bu potansiyel ile biz bunları katlanarak büyütmek durumundayız. Bizim üreticimizde bu potansiyel vardır, ihracatçımızda bu vardır, işletmecimizde bu vardır, insanımızda bu faktör vardır. Bunu sağlıyabilecek, hukuki ve idari düzenlemeler yapmak da bizlere düşmektedir. Değerli arkadaşlarım öyle zannediyorum ki, özel sektörüyle kamu sektörüyle üniversitelerimizde basın hayatındaki yayım hayatındaki aziz ve fedakâr arkadaşlarımız da süt ve mamulleri konusunda yapılanları geliştirmek değerlendirmek, daha bir yüksek gelir ve rant seviyesine ulaştıracak bir düzenlemeyi yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bütün mesele bu konularda herkes bildiğini birbirine aktaran,bilinenlen değerlendiren yeniliklere açık olan bir sistemi yerleştirmektedir. İnanıyorum ki bu sistemi elbirliğiyle yerleştireceğiz. Böyle bir semineri tertipledikleri için başta Ticaret Odamız'ın sayın başkanı Nuh Kuşçulu beyden başlamak üzere bütün Oda mensuplarını ve bu konuda emeği geçen bütün ilgilileri, tebliğ verecekleri ve bunu kamuoyuna yansıtacak diğer arkadaşlanmıza da şükranlarımızı arzediyor ve hepinize saygılar sunuyorum efendim."

13

14 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI FAİK KOÇ'UN KONUŞMASI: ' "Sayın Başkan, sayın Müsteşarım, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve mensupları ve saygıdeğer misafirler, hepinizi saygı ile selamlarım. Gerek İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı sayın Nuh Kuşçulu'nun konuşmasında ve özellikle Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Müsteşarı Keten'in çok derin izahatından sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı mensubu olarak benim söyliyeceklerim bilhassa çok kısıtlı kalacaktır. Daha ziyade ufak tefek teknik yönleri dile getirmekle iktifa edeceğim. Yetersiz ve dengesiz beslenme yirminci yüzyılımızın en önemli sorunlarından birisidir. Yapılan araştırmalar sonunda yetersiz beslenen bireylerin çalışma veriminin düştüğü ve çeşitli hastalıklara imkan verdiği bilinen bir gerçektir. Son yıllarda özelikle teknoloji alanında ortaya çıkan yenilikler sonucu dünya gıda üretiminde önemli ölçüde gelişmeler olmakla birlikte, bu artış henüz yeterli bir düzeye ulaşamamıştır. Beslenmemizde yer alan besinlerin yanında süt ve türevlerinin önemi büyüktür. Süt oluşan canlının gelişmesi, sağlıklı yaşam sürdürebilmesi ve verimli olabilmesi için gerekli ve oldukça ehemmiyet arzeden bir besindir. Süt sanayii sütün kaliteli nitelikte elde edilmesi, aynı kaliteyi koruyacak şekilde muhafazası, özel teknolojik yöntem ve işlemlerle türevler haline getirilmesi, tüketime uygun şekilde pazarlanması, besin değeri ve sağlık yönünden kontrolü ile tarımsal, teknolojik ve endüstriyel uğraşıları kapsayan bir bütündür. Türkiyemizde Cumhuriyet döneminde yayla mandıracılığı ve çiftlik işletmeleri hariç bu konuyla ilgilenilmemiş, hatta ilgili yasa ve tüzüklere dahi rastlanamamıştır. Cumhuriyet döneminin başlaması ile birlikte Ulu Önderimiz her konuya olduğu gibi bu konuya da değinmiş ve 1925'lerde kurduğu Ankara Orman Çiftliği bünyesinde bir de pastörize süt fabrikasını hizmete sokmuştur. Bu modern süt sanayiimlzde atılan ilk adım olmuştur, ülkemizde süt işletme tesisleri özel ve kamu fabrikaları, kooperatif mandıraları olarak faaliyet göstermekte olup, farklı büyüklükte ve kapasitede çok miktarda işletme bulunmaktadır. Ben bu rakamlara değinmekte özellikle imtina edeceğim. Çünkü Bakanlığımız'ın dışında tahakkuk eden işletmelerdir, sadece teknik yönleriyle biraz evvel ifade ettiğim gibi iktifa edeceğim. Türkiye'de süt işletmeleri tesisinin hukuki yapılanna göre sayı ve kapasiteleri incelendiğinde başta Süt Endüstrisi Kurumumuzun fabrika sayıları dikkate alınmalı ve diğer kamu kuruluşları tesisleri buna ilave edilmelidir. Özel fabrika, imalathane ve kuruluşları olarak yine çok miktarda ve geniş kapasitelere sahip tesisler mevcuttur. Türkiye'de Türk Süt Endüstrisi Kurumunun iştirakti bulunduğu fabrikalarda bunlara ilave edilecek olursa, yine küçümsenmiyecek miktarda tesislerimiz yurdumuzda mevcuttur. Özel teşebbüse ait kuruluşları âyn ayrı incelemekten ziyade bunlardan kayda değer büyük tesisleri dile getirecek olursak: Pınar Süt ve Mamulleri, Mis Süt ve A.Ş. ve Meriç Süt A.Ş., Sütaş gibi kapasiteleri çok büyük olan tesisler ve yeterli kapasiteye ulaşmamış tesislerimiz bugün yurdumuzda kurulmuştur ve kurulmaya da devam etmektedir. Bu tesislerden ve bunlara ilave tesislerden de anlaşılacağı üzere, özel sektör ile kamu sektörü arasındaki açık hızla kapatılmaktadır. Bu kuruluşlar kendilerini makina, teçhizat, ekipman yönünden geliştirmektedirler, ve geliştirmeye de devam etmekleri gerekmektedir. Süt mamullerinin aile işletmeciliği düzeyinde bilinçsiz bir şekilde elde edilmesi yerine daha modern işlet-

15 melerde süt yan ürünlerinin değerlendirilmesi modern teknolojinin gereklerine göre planlanarak ekonomik kayıpların önlenmesi mutlak surette sağlanmalıdır. Zira devamlı gelişme kaydeden teknoloji ve teçhizatın ülkemize transferi ve adaptasyonu çok büyük önem taşımaktadır ve bunun kısa zamanda icra edilmesi önemli mütalaa ettiğimiz bir noktadır. Bugün süt üretim teknolojisi geniş bir faaliyet konusunu kapsıyarak, sütün sağımı, süzülmesi, soğutulması, pastörize.' süt teknolojisi, sterilize süt teknolojisinin yanısıra türevlerinin de örneğin, yoğurt, ayran, süt tozu, tereyağı, dondurma gibi ileri teknolojileri isteyen bir faaliyet koludur. Böylesine geniş teknolojik gelişmeye ihtiyaç olan süt üretiminde kendine has sorunları vardır. Bunlar üretim yetersizliği, üretim dengesizliği, kalite ve standart bozukluğu gibi hususlardır. Süt' sanayiinde gelişmiş bütün ülkelerde üretilen sütün hemen hemen tamamı, üreticilerin oluşturdukları kooperatifler aracılığıyla toplanmakta ve pazarlanmakta veya kendi işletmelerinde değerlendirilmektedir. Modern süt işletmelerinde kullanılan alet ve ekipmanın pahalı oluşu da bu işletmeciliğin kooperatifler yoluyla yürütülmesini gerektirmektedir. Bugün memnuniyetle ifade etmek isterim ki. Hükümetimiz her sahada olduğu gibi gıda sektörüyle ilgili olarak birçok teşvik tedbirleri getirmiştir. Özellikle hayvancılık alanında yapılan yatırımları birinci derecede teşvik etmekte olup. Hükümetlerin bu konuda bu zamana kadar almış oldukları tedbirlere rağmen halen istenilen seviyeye ulaşılmadığı da bir gerçektir. Bu konuda yapılacak yatınmlarda Devlet sektöründen ziyade, özel sektörümüze de çok büyük görevler düşmektedir. İnancımız odur ki, Devletimizin başlattığı bu sahadaki yatırımlara özel sektörün mutlaka el atması ve konunun ehemmiyetine binaen gereken önemi arzetmesi de bir gerçektir. Dünya nüfusunun hızla arttığı yüzyılımızda, gıda maddelerine olan ihtiyacın sonsuzluğu hepimiz tarafından bilinmektedir. Ülkemiz kendi vatandaşının ihtiyacından sonra bu maddelerin de ihracatına ağırlık vereceği inancındayız. Artık her ülke az çok sanayileşmede belli adımlar içerisinde bulunmaktadır. Bu konuda hayli, mesafeler katedilmiştir. Ülkemiz sanayii alanında da katettiği ilerlemeye paralel olarak gıda sektöründe de gerekli gelişmeyi yapmak mecburiyetindedir. Ve yine her sahada olduğu gibi bu önemli sahada da özellikle insan faktörünü doğrudan ilgilendiren bu sahada da kamu, özel sektör ve üniversite işbirliği önemini bir defa daha vurgulamak isterim. Bu semineri tertip eden İstanbul Ticaret Odası saygıdeğer yöneticilerine, tebliğ verenlere ve diğer iştirakçilere şükranlarımı arzeder, seminerin başarılı olarak sonuçlanacağını ümit eder, hepinize saygılar sunarım efendim."

16 L OTURUM Başkan: Prof Dr. Ayşe BAYSAL (H.Ü. Beslenme ve Sağlık Yüksek Okulu Müdürü) TEBLİĞLER "Tereyağ Üretim Teknikleri" Prof.Dr Hasan YAYGIN (E.Ü. Ziraat Fakültesi) "Yoğurt Teknolojisinde Temel Etmenler" Doç" Dr, Sıddık GÖNÇ (E.Ü. Ziraat Fakültesi) "Gıda Mevzuatı, Ambalaj ve Standartlar" Prof.Dr, Muammer KAYAHAN (S.S.Y.B. Gıda Kontrol ve Beslenme Laboratuvarlar Dairesi Başkanı)

17

18 BAŞKAN: Ayşe BAYSAL H.Ü. Beslenme ve Sağlık Yüksek Okulu Müdürü "Efendim çok teşekkür ederiz. Şimdi açış konuşmalarını tamamladık. Bu açış konuşmalannda da belirtildiği gibi, süt ve ürünleri insanların yeterli ve dengeli beslenmesi, dolayısıyla da sağlıklı olmaları, üretken olmaları ve uzun süre verimli olarak yaşamaları için temel besin gruplarının başında gelir. Bu besin gruplarını biz beş grup dersek, bunun başında da süt ve ürünleri gelir. Özellikle bir ülkenin çocuklarının yeterli ve dengeli beslenmesi çok önem taşır. Çünkü geleceğimizin güvencesi ve bunların sağlıklı olması çok önemli. Sadece beden gelişmesi değil, bildiğimiz gibi zihin gelişmesi de çocukluk döneminde olduğu için ve çocuğun da temel besin maddesi süt olduğu için daha bir önem taşıyor. Biz bunu ilk altı ayda anne sütü esas ama altı aydan sonra bir çocuğun sahiden iyi büyüyebilmesi, gelişebilmesi için günde yarım kilo süt yahut da bunun yerini tutan ürünlerden alması gerekir. Ben şöyle kısa bir tablo yaptım, acaba biz nerdeyiz bu konuda. Yani bugün süt ve ürünlerinin tüketim düzeyiyle insanların gelişmişliği arasında bir ilgi var. Şu rakamlan kısaca verirsek bunlar, hanehalkı besin tüketim araştırmaları sonuçları. Hanelere gidip tek tek bunlara örnekleme ile yapılan araştırmalarda gördüğümüz, genelde Türkiye ortalamasının düşük olduğudur. Diğer gruplara şöyle bir baktığımızda bu genel ortalama, örneğin daha yoksul kesim, gecekonduya ve özellikle çocuklara baktığımız zaman bunun çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Ancak iyi bir kesimdeki çocuklar gr civarında süt alıyor. Bu diğer bir grup var işçi grubu, bunlar üreten grubu. Bu işçi grubunu ikiye ayırırsanız, birisi yetişkin, birisi genç çırak dediğimiz grup, hala büyüme çağında. Bir tarfatan büyüyor, bir taraftan üretiyor ve biliyoruz ki işkollannın bazılarında insan toksit maddelerle karşılaşılıyor, özellikle kurşun toksit etkinliğinin azalmasında sütün çok büyük yeri var. Süt yüksek miktarda kalsiyum içerdiği için ve kurşun işleyen fabrikalarda yeterince süt aldıkları zaman kurşunun vücuda girişini azaltması bakımından süt ve ürünlerinin yoğurdun çok büyük bir yeri var, ama tüketim düzeyine baktığımız zaman çok yetersiz. Demek ki bizim yani gelecekteki ve bugünkü halkımızın sağlık düzeyinin yükseltilmesinde süt ve ürünlerinin üretimin artması gerekir ve bunu bugün sayın Müsteşarımızdan tarıma yönelik çalışmaları duyduk. Dün de sayın Başbakanımızdan iyi bir haber duyduk. Diğer birçok ülke bunu kavradığı için sütü sübvansiye ediyor biliyorsunuz, yani süte önem veriyor. Bizde de desteklenmesi gerekiyordu işte dün Başbakandan bu müjdeyi aldık. Şimdi ilk konuşmayı yapmak üzere "Tereyağ Üretim Teknikleri" konusunu işlemek üzere Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Profesörü sayın Hasan Yaygın'ı davet ediyorum. Yarım saat kuralına uyacağız, onbeş dakikalık bir soru-cevap süresini de iyi ayarlayabilmemiz için soru soracak dinleyicilerin dağıtılan kâğıtlara sorularını yazarlarsa ve biz de burada toplayıp tasnif edersek sanıyorum program içerisinde bunu yürütebiliriz. Bazı arkadaşlar isterlerse buraya gelip mikrofonla konuşabilecekler sorularını sorabileceklerdir. Buyurun Hasan bey."

19 L TEBLİĞ. TEREYAĞ ÜRETİM TEKNİKLERÎ Prof.Dr. Hasan YAYGIN "Sayın Başkan, sayın Müsteşar, İstanbul Ticaret Odasının değerli yöneticileri ve kıymetli misafirler, hepinizi saygı ile selamlarım. Tebliğime geçmeden önce bu seminerle ilgili birkaç söz etmek istiyorum. Seminerler, sempozyumlar, yeni bilgilerin aktarılması, sorunların geniş boyutlarda tartışılması için çok önemli faaliyetlerdir. Ne yazık ki ülkemizde bu faaliyetler son derece azdır. Sütçülüğü gelişmiş ülkelerde bu faaliyetlerin çok sık yapıldığını görüyoruz ve bu ülkelerde bu konuda çalışan elemanlar temel sütçülük eğitimi görmüşlerdir. Seminerlerde, sempozyumlarda konular o kadar detaya inmiş ki, sadece ter ay ağının analiz yöntemleri, sadece yeni kontüi terayağ yapım teknikleri ile ilgili seminerler yapılmaktadır. Oysaki ben şimdi otuz dakika içinde tüm terayağı teknolojisini size anlatmak zorunda kalacağım. Bu konudaki faaliyetlerin az olduğunu söylemiştim. Yalnız İstanbul Ticaret Odası geçen sene beyaz peynir yapımıyla ilgili bir seminer yaptı, bu sene de süt ürünleri semineri yapıyor. Dolayısıyla ülkemizde seminer faaliyetlerinin öncülüğünü yapmış oluyor. Bu nedenle, İstanbul Ticaret Odası'nın değerli yöneticilerin tebriklerimi sunuyor, bu konuda çalışan bir öğretim üyesi olarak da teşekkürlerimi arzediyorum. Şimdi tebliğime geçiyorum. Tebliğimin konusu 'Tereyağ Üretim Teknikleri". Tereyağının ilk kez nerede ve ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Fakat tarihsel kayıtlar bunun M.Ö yıllanndan beri yapıldığını, uzun yıllar mabetlere hediye edildiğini ve ilaç olarak kullanıldığını göstermiştir. Mısır'da yapılan kazılarda M.Ö yıl öncesine ait bir mezarda alçı vazo içinde mumya haline getirilmiş tereyağına rastlanmıştır. Romalılar tereyağını sadece yaralann ve yanıkların iyileştirilmesinde, saçlann yağlanmasında kullanmışlardır. Bildirildiğine göre tereyağı 5. yüzyıldan sonra Avrupa kıtasında önce zengin sofralarında olmak üzere yiyecek maddesi olarak kullanılmıştır. Tereyağı üretim tekniğindeki gelişmeler esas olarak 19. yüzyılda başlamıştır. Yeni alet ve ekipmanların yapılması, kooperatiflerin kuruluşu, bilimsel çalışmaların artması bu konudaki gelişmeleri hızlandırmıştır. Günümüzde tereyağı üretimi büyük bir endüstri durumuna gelmiştir. Tereyağı üretimi dünya'da hızla artmaktadır. Dünya'da yılları ortalaması toplam tereyağı üretimi ton olmasına rağmen, 1983 yılında bu miktar ton'a ulaşmıştır. Ve 7-8 yıllık bir sürede ton'luk bir artış olmuştur. Türkiye'deki üretim ise yılı ortalaması için ton, 1983 yılı için ise ton olarak bildirilmiştir. Kişi başına tereyağı tüketimi Yeni Zelanda'da 12.8 kg. Türkiye'de ise 3 kg. civarındadır. Tereyağı sevilen tat ve aromaya sahip değerli bir süt mamulüdür. 1 gramı vücutta 9,3 kalori verdiğinden önemli bir enerji kaynağıdır. A ve D vitamini bakımından çok zengindir.

20 Yapılan çalışmalar tereyağında 240 tane farklı yağ asidi bulunduğunu, bunlar arasında vücutta sentezi yapılmayan ve mutlaka dışarıdan alınması gereken linol ve linolen yağ asitlerinin yer aldığını göstermiştir. Bu yağ asitleri tereyağının beslenme bakımından önemini daha da arttırmaktadır. Araştırmalar bu yağ asitleri yeteri kadar alınmadığı zaman saç dökülmesi, deri hastalıkları, gelişmenin durması gibi arızaların ortaya çıktığını göstermiştir. Gıda Maddeleri Tüzüğünde tereyağ "Süt, krema veya yoğurttan fiziksel yolla elde edilen içinde süt yağından başka yağ bulunmayan süt ürünüdür" diye tanımlanmıştır. Endüstriyel tereyağı üretiminde süt ve yoğurt hammadde olarak kullanıl-. m az sadece kremadan tereyağı yapılır. Süt yağı sütte yağ habbesi denilen yuvarlak habbeler içinde bulunur. Yağ habbeleri mikron, genellikle 3-4 mikron çapındadırlar. Süt bir mikroskopta incelenirse bu habbeler kolaylıkla görülebilir 1 cm^ sütte 3 milyar civarında habbe bulanabileceği bildirilmiştir. Yağ habbelerinin çapı, süt veren hayvanın türüne, ırkına, şahsına laktasyon durumuna ve beslenme şekline göre değişmektedir. Siyah Alacaların yağ habbesi küçük, Jersey ırkında büyüktür. Homogenize sırasında yağ habbeleri parçalanır yaklaşık 1000 defa küçülür. Yağ habbesinin ortasında, merkezde erime noktası düşük, onun üzerinde eri- ^ me noktası yüksek trigliserid tabakası, en dışarıda da esas itibariyle fosfolipid ve proteinden oluşan bir zar bulunmaktadır. Bu zarda enzimler, demir ve bakır gibi ağır metaller, kolestrol, mono ve digliseridler, A vitamini bulunur. Yağ habbeleri negatif elektrik yüke sahiptirler ve birbirlerini iterler. Asitliği artmış sütte elektrik yükü azalır ve birleşme kolaylaşır. Süt yağının özgül ağırlığı 0.93 olduğundan kendi haline bırakılmış sütte yağ habbeleri kümelenerek üstte toplanır ve bir kaynak tabakası meydana getirir. Sütün yüzeyinde toplanan kaymak tabakasının kalınlığı sütteki yağ miktarından ziyade yağ habbelerinin büyüklüğüne bağlıdır. Bu nedenle kaymak tabakasına bakarak sütün içerdiği yağ miktarı hakkında karar vermek mümkün değildir. Sütteki yağ miktarı birçok faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Süt yağı enerji kaynağı olduğundan enerjiye gereksinimi fazla olan yavruların anneleri daha yağlı süt verir. Örneğin inek sütünde yağ oranı ortalama % 3.7 olmasına rağmen balina sütünde % 35'dir. 1. TEREYAĞI ÜRETİMİNDE TEMEL İŞLEMLER Ekşi Kremanın Nötralize Edilmesi Tereyağı yapımında taze ve ekşi, yani asitliği yükselmiş krema kullanılır. Büyük süt fabrikalannda çeşitli mamullerin yapımı sarısında sütün standardizasyonu ile elde edilen taze krema hemen tereyağına işlenir. İyi kaliteli tereyağ elde etmek için kremanın hemen 2-4 C'ye soğutulup 24 saat içinde pastörize edilerek tereyağına. işlenmesi öğütlenmektedir.

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2 2008/197 SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL SİVAS, 2008 3 İşbu kitap, 24 Ekim 2008 Cuma günü, Sivas Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Seminerin açılış konuşmaları,

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER

İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER YAYIN NO: 2009-3 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının

Detaylı

KAPANIŞ KONUŞMALARI... 3 2. ULUSAL SÜT ZİRVESİ 2013 DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ... 6 ORGANİZASYON RESİMLERİ;... 7 SPONSORLUK YAYINLAMA ÇALIŞMALARI...

KAPANIŞ KONUŞMALARI... 3 2. ULUSAL SÜT ZİRVESİ 2013 DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ... 6 ORGANİZASYON RESİMLERİ;... 7 SPONSORLUK YAYINLAMA ÇALIŞMALARI... İçindekiler KAPANIŞ KONUŞMALARI... 3 2. ULUSAL SÜT ZİRVESİ 2013 DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ... 6 ORGANİZASYON RESİMLERİ;... 7 SPONSORLUK YAYINLAMA ÇALIŞMALARI... 11 Web Sitesinde Yayınlama;... 11 Yerleşim

Detaylı

TÜRKİYE VI. PAMUK, TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ. 24-25 Nisan 2003, Antalya. Ağustos 2003 Ankara

TÜRKİYE VI. PAMUK, TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ. 24-25 Nisan 2003, Antalya. Ağustos 2003 Ankara TÜRKİYE VI. PAMUK, TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ 24-25 Nisan 2003, Antalya Ağustos 2003 Ankara Editörler: Tijen ÖZÜDOĞRU Yakup Erdal ERTÜRK İletişim Tel : (90) (312) 326 00 06 Fax : (90)

Detaylı

YIL: 2012 / SAYI: 44. Tar m m? Sanayi mi? Hayvanc l kta Gerçek Fiyat Projesi Baflar yla Tamamland

YIL: 2012 / SAYI: 44. Tar m m? Sanayi mi? Hayvanc l kta Gerçek Fiyat Projesi Baflar yla Tamamland YIL: 2012 / SAYI: 44 COMMODITY EXCHANGE Tar m m? Sanayi mi? Hayvanc l kta Gerçek Fiyat Projesi Baflar yla Tamamland Sa l kl Topra n Vazgeçilmezi Organik Madde Oluflturulmas ve Yönetimi Tar m limizde Son

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08

istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08 istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08 istanbul, 2004 Bu eserin tüm telif hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı

Detaylı

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i 2012/213 50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i SEM NER AÇILIfi - TEBL - PANEL STANBUL, 2012 1 İşbu kitap, 28 Kasım 2012 Çarşamba günü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Konferans

Detaylı

ancak sorunu çözmez! GEÇTİĞİMİZ 2008-2009 yıllarında Et ithalatı fiyat ateşini düşürür

ancak sorunu çözmez! GEÇTİĞİMİZ 2008-2009 yıllarında Et ithalatı fiyat ateşini düşürür Çarşambanın gelişi, perşembeden bellidir! YIL: 1 SAYI: 5 72.5 Krş! Mayıs - Haziran 2010 YIL: 1 SAYI: 1 7 TL www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Et ithalatı fiyat ateşini düşürür ancak sorunu çözmez! GEÇTİĞİMİZ

Detaylı

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ 9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ METALURJĐ SEKTÖRÜNDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKĐ ĐŞLETMELERĐN DURUMU, SORUNLARI VE GELECEĞĐ PANELĐ Panel Başkanı: Prof. Dr. Feridun DĐKEÇ ĐTÜ Metalurji Mühendisliği

Detaylı

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, basınımızın seçkin

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Yıl: 52 Sayı: 615 Ağustos 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Yıl: 52 Sayı: 615 Ağustos 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Basyazı, Yıl: 52 Sayı: 615 Ağustos 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet PELİT Yayına Hazırlayanlar Önder KUNT Hatice ALTIN A. Sabit YÖNEY Funda

Detaylı

TÜRKİYE I.ZEYTİNYAĞI VE SOFRALIK ZEYTİN SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ. 02/03 EKİM 2003 Tariş Zeytinyağı Üretim Tesisleri Çiğli - İzmir

TÜRKİYE I.ZEYTİNYAĞI VE SOFRALIK ZEYTİN SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ. 02/03 EKİM 2003 Tariş Zeytinyağı Üretim Tesisleri Çiğli - İzmir TÜRKİYE I.ZEYTİNYAĞI VE SOFRALIK ZEYTİN SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ 02/03 EKİM 2003 Tariş Zeytinyağı Üretim Tesisleri Çiğli - İzmir Aralık - 2003 EDİTÖRLER Dr. RENAN TUNALIOĞLU PERVİN KARAHOCAGİL SEMPOZYUM

Detaylı

Son çare miting olmasın!..

Son çare miting olmasın!.. YIL: 4 SAYI: 21 1 TL! YIL: 1 SAYI: 1 7 TL Temmuz - Ağustos 2013 www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Son çare miting olmasın!.. BAŞKAN DAN İ şimizin kaderi bu, yonca, saman ve mısır silajı derken iki ayı daha

Detaylı

YIL: 2013 / SAYI: 46. STB nin TOBB Baflkan Rifat HISARCIKLIO LU nu Ziyareti. Beklentiler 1957 SAKARYA COMMODITY EXCHANGE

YIL: 2013 / SAYI: 46. STB nin TOBB Baflkan Rifat HISARCIKLIO LU nu Ziyareti. Beklentiler 1957 SAKARYA COMMODITY EXCHANGE YIL: 2013 / SAYI: 46 COMMODITY EXCHANGE Biyogaz Yeni Bir Dönem ve Beklentiler M s r Silaj STB nin TOBB Baflkan Rifat HISARCIKLIO LU nu Ziyareti TiCARET 01 02 TiCARET Sahibi Sakarya Ticaret Borsası adına

Detaylı

ENDÜSTRİYEL FIRINCILAR VE FIRINLAR İÇİN NE DEDİLER? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE

ENDÜSTRİYEL FIRINCILAR VE FIRINLAR İÇİN NE DEDİLER? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE ENDÜSTR YEL E n d ü s t r i y e l F ı r ı n c ı l a r B i r l i ğ i D e r n e ğ i n i n Ya y ı n O r g a n ı d ı r www.endustriyelfirincilar.org EKİM 2011 SAYI: 2 Dergisi ISSN :1309-9248 SAĞLIĞINIZ ÇOK

Detaylı

EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42

EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42 EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42 1957 COMMODITY EXCHANGE G da Güvenli i ve G da da Güven Türkiye S ralamas n da 59 uncuyuz Helal G dalar n Önemi Süt Hijyeni ve Süt le Bulaflan Hastal klar TiCARET

Detaylı

Çiğ süt satışına izin istiyoruz!

Çiğ süt satışına izin istiyoruz! Çiftlikler uğraşıyor, didiniyor, üretiyor. Sütü 1 TL'ye satıyor. Sokak sütçüsü sulandırıp Ayşe Teyzeye 3 TL'ye satıyor. Devlet bu kayıtdışı ve gayrisıhhi satışa seyirci kalıyor. Güler misin, ağlar mısın?

Detaylı

SAKARYA COMMODITY EXCHANGE

SAKARYA COMMODITY EXCHANGE YIL:2014 / SAYI: 49 SAKARYA COMMODITY EXCHANGE TOBB BAŞKANI M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU BORSAMIZDA BİYOKÜTLE ENERJİSİ POTANSİYELİMİZ TÜRKİYE NİN YUMURTA SEKTÖRÜNDEKİ YERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 2014 Ü AİLE ÇİFTÇİLİĞİ

Detaylı

EĞİTİME VE İSTİHDAMA BÜYÜK DESTEK

EĞİTİME VE İSTİHDAMA BÜYÜK DESTEK YIL: 1 SAYI: 1 51.5 Krş! YIL: 1 SAYI: 1 7 TL Temmuz - Ağustos 2009 www.tusedad.org TÜSEDAD büyümeye devam ediyor Sektörün ilk ve tek sivil toplum örgütü olan TÜSEDAD, kuruldu u günden beri çalı malarıyla

Detaylı

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ E. Günel 1, M.E. Çalışkan 2, A.İ.Tortopoğlu 3, N. Kuşman 4, K.M. Tuğrul 5, A. Yılmaz 6, Ö. Dede 7, M. Öztürk 6 ÖZET Geleneksel sınıflandırmaya göre nişasta ve şeker grubunda

Detaylı

BAKANIMIZ MEHMET MEHDİ EKER:

BAKANIMIZ MEHMET MEHDİ EKER: Yıl: 18 Sayı: 105 T.C. Ordu Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yayınıdır İki Ayda Bir Yayınlanan Mesleki Gazete MART-NİSAN 2014 BAKANIMIZ MEHMET MEHDİ EKER: Tarımsal Hasılamız 62 Milyar Dolara

Detaylı

ODALARI 14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NDE. Türk Çiftçisinin Sesi BAYRAKTAR, BUĞDAY HASADINI BAŞLATTI, BUĞDAY BİÇTİ DEVLETİN ZİRVESİ BİR ARAYA GELDİ

ODALARI 14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NDE. Türk Çiftçisinin Sesi BAYRAKTAR, BUĞDAY HASADINI BAŞLATTI, BUĞDAY BİÇTİ DEVLETİN ZİRVESİ BİR ARAYA GELDİ Ziraat ODALARI BAYRAKTAR, BUĞDAY HASADINI BAŞLATTI, BUĞDAY BİÇTİ TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Adana Ceyhan'da ilk buğday hasadı için düzenlenen törene katılarak, biçerdöverle buğday hasat etti.

Detaylı

ISPARTA İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

ISPARTA İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2010/204 ISPARTA İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL ISPARTA, 2010 1 İşbu kitap, 16 Nisan 2010 Cuma günü, Isparta, Belediye Kültür Sineması n da gerçekleştirilen Seminerin açılış

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI BOR ÇALIŞTAYI EDİTÖRLER

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI BOR ÇALIŞTAYI EDİTÖRLER TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI BOR ÇALIŞTAYI EDİTÖRLER Ümit Ragıp ÜNCÜ İsmail Fatih ÖZKAN 19 ARALIK 2014 - ANKARA ATO MECLİS SALONU TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI 44. DÖNEM YÖNETİM KURULU Başkan Ayhan

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

ÖZELLE Ş TİRİLMESİ ve

ÖZELLE Ş TİRİLMESİ ve istanbul TicARET ODASı YAYı N NO: 1989-26 KIT ~ LERIN ÖZELLE Ş TİRİLMESİ ve DUNYA ~ DAKI ORNEKLER SEMINER 15 MAYIS 1989 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1989-26 KİT'LERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ ve DÜNYA'DAKİ

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ DERS COĞRAFYA PROJE KONUSU YAŞAR HOLDİNG VE ETKİNLİKLERİ HAZIRLAYANLAR 9/C

ÖZEL EGE LİSESİ DERS COĞRAFYA PROJE KONUSU YAŞAR HOLDİNG VE ETKİNLİKLERİ HAZIRLAYANLAR 9/C ÖZEL EGE LİSESİ DERS COĞRAFYA PROJE KONUSU YAŞAR HOLDİNG VE ETKİNLİKLERİ HAZIRLAYANLAR 9/C Can Dereli Serdar Öncül Cumhur Önaç Ders Öğretmeni Ahmet Kanyılmaz 2002/İzmir 1 İÇİNDEKİLER Önsöz...1 Teşekkür...2

Detaylı

TÜRKİYE'DE İÇME SUYU SEKTÖRÜ,

TÜRKİYE'DE İÇME SUYU SEKTÖRÜ, İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1999-56 TÜRKİYE'DE İÇME SUYU SEKTÖRÜ, SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hazırlayan: Prof.Dr. Metin YEREBAKAN İSTANBUL Bu eserin tüm telif lıakları İstanbul Ticaret Odası'na

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 2005/ 179 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2005 1 İşbu kitap, 16 Haziran 2005 Perşembe günü, Güneş Sigorta Konferans Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin

Detaylı

79. Sayımızla sizlerleyiz...

79. Sayımızla sizlerleyiz... 79. Sayımızla sizlerleyiz... Yaz aylarının sıcaklığının iyice hissedilmeye başlandığı bu günlerde, yeni sayımızla karşınızdayız... Bu sayımızda, ilgiyle okuyacağınızı düşündüğümüz özel bir dosya çalışması

Detaylı