istanbul YAYıN NO: istanbul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istanbul YAYıN NO: 1987-7 istanbul"

Transkript

1 istanbul YAYıN NO: istanbul

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: mummm MAYIS 1985 İSTANBUL

3 ljtt LEBIB t:,lki.v Y.Jt'/MLARI -r, VE MSı\{ ISLERI A. S.

4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Seminer Açış Konuşmaları Nuh KUŞÇULU 1 Mustafa KETEN 3 (Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşan) Faik KOÇ 7 (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı IVlüsteşar Yardımcısı) i. OTURUM Başkan : Prof.Dr. Ayşe BAYSAL I. TEBLİĞ : Tereyağ Üretim Teknikleri Prof. Dr. Hasan YAYGIN 12 II. TEBLİĞ : Yoğurt Teknolojisinde Temel Etmenler Doç. Dr. Sıddık GÖNÇ 27 III. TEBLİĞ : Gıda Mevzuatı, Ambalaj ve Standartlar Prof. Dr. Muammer KAYAHAN 53 II. OTURUM Başkan : Prof. Dr. Ahmet YURTYERİ IV. TEBLİĞ : Peynir Üretim Teknikleri Prof. Dr. Tümer URAZ 67 V. TEBLİĞ : Süt Ürünlerinde Starter ve Katkı Maddeleri Kullanımı Dr. Kadir HALKMAN 77 PANEL 91 Başkan : Prof. Dr. Turan GÜNEŞ Panelistler: Doç. Dr. Gürol ERGİN Doç. Dr. Sinan ÖMEROĞLU Ali Zafer TACİROĞLU Bülent TANÜLKÜ Doç. Dr. Suat UNGAN

5

6 ÖNSÖZ Bilindiği gibi dengeli beslenme sisteminde yeri ve önemi büyük olan süt ürünleri başlıca ve esas gıdalarımız arasında önde gelmektedir. Süt ürünlerinin gıda değeri bilimsel açıdan çok iyi bilindiği için gelişmiş ülkeler bu alana büyük ağırlık vermektedirler. Bu ürünlerin üretimi, kalite ve lezzet özellikleri yanında, sağlık koşullarına uygunluk, mevzuat, ambalajlama sorunları ve dış pazar istekleri de göz önünde bulundurulması gereken önemli hususlardır. Bu itibarla bu üretim alanının her aşamasında karşılaşılan sorunların açıklanması, üretim teknikleri, istenen kalite ve standart üretimin gerçekleştirilmesi, mevzuat ve ambalajlama konulannda yağ, peynir, yoğurt üreticilerine aydınlatıcı bilgi verilmesi amacıyla Odamız'ca "Süt Ürünleri" konulu bir seminer düzenlenmiştir. Seminerde değinilen hususların, öneri ve tavsiyelerin toplantıya katılmamış üyelerimize de ulaştıniması ve gerekli zamanlarda başvurulacak bir kaynak olabileceği düşüncesiyle seminer tebliğ ve tartışmaları bu kitap içinde derlenerek ilgililerin istifadelerine sunulmuştur. Seminer organizasyonunda emeği geçen Odamız Etüd ve Araştırma Şubesi elemanı Hilal Müftüoğlu'na teşekkür ederiz. Genel Sekreter Dr. İsmail Özaslan

7

8 İSTANBUL TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI. NUH KUŞÇULU'NUN KONUŞMASI: "Sayın Başkan, sayın Müsteşanmız, değerli misafirlerimiz. Süt Ürünleri Seminerine hoşgeldiniz. Tanm ve hayvancılık açısından son derece geniş bir potansiyele sahip olan ülkemizin bu avantajına karşılık süt ve süt mamulleri sanayii gereken gelişmeyi gösterememiştir. Bunun birçok sebepleri vardır. Süt üretiminin 1981'den itibaren sürekli düşmesi, süt sanayiin en önemli sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. İstatistiklere göre 1981 yılında 5 milyon 600 bin ton olan süt üretimi 1982'de 5 milyon 300 bin tona ve 1983'de ise 5 milyon 100 bin tona gerilemiştir. Yine eski yıllara baktığımız zaman, süt üretiminin kişi başına 1960'da 150 kg olduğunu görüyoruz. Son yıllarda ise bunun 100 ila 200 kg. arasında değiştiği izleniyor. Türkiye ile dış ülkeleri karşılaştırdığımız zaman Türkiye'de kişi başına düşen tüketimin 20 litre olduğunu buna karşılık da Finlandiya, Danimarka gibi ülkelerde 180 ila 230 litre arasında değiştiğini görüyoruz. Süt sanayiinin bir diğer sorunu da organizasyon açısından ortaya çıkmaktadır. Sağlık şartlanna uyulmamaktadır, ufak üniteler halinde üretim yapılmaktadır ve bu yoldan bir hayli de süt kaybımız olmaktadır. Muhafaza bakımından sıkıntılar mevcuttur. Altyapı yatırımları noksandır. Bunların zaman içerisinde çözümlenmesi gerekmektedir. Diğer bir sorun da süt mamullerinin değerlendirilmesinde görülmektedir. Rakamlara göre Türkiye'de süt işleyen yaklaşık özel mandıra, 665 yoğurt, peynir, tereyağı tesisi bulunmaktadır. Bunun yanısıra mahalle aralarında sayıları bilinmeyen küçük aile işletme birimleri de bulunmaktadır. Büyük ve modern sanayi süt tesisleri son yıllarda artış göstermiştir. Ancak yine de bu yetersiz olarak kabul edilebilir. Türkiye'de süt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteren firmalardan çok azı kendini ve teknolojisini yenilemek ihtiyacını duyuyor. Küçük işletmelerde kalite kaygısının olmaması ve günlük yaşama hedefini almaları kendilerini yenilemek ihtiyacını hissettirmiyor. Bizce süt sanayiimizin en büyük handikapı da burada, yani küçük işletmelerin rekabeti ile başedilememesinden kaynaklanıyor. Sütün üretimi organizasyonu değerlendirilmesi gibi önemli konular beraberinde pazarlama sorununu da ortaya çıkarmaktadır. Birkaç modern tesis dışında süt mamulleri pazarlanması ülkemizde kötü bir şekilde yapılmaktadır. Açıkta süt ve süt ürünleri pazarlaması yapılmakta, bunlar genellikle kontrol edilememektedir. Aslında bilindiği gibi, bu problem tüm gıda maddeleri için sözkonusudur. Son yıllardaki Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı Gıda Kontrol Birimlerinin denetimlerinin arttırmış olmalannı memnuniyetle görüyoruz. Seminerimizin amacı üreticinin kullandığı sütün işlenmesi, mamul haline getirilmesi, kalitesi, sağlık ve mevzuata uygunluğu, ambalajı ve pazarlaması gibi sorunların tartışılarak bu konuda söz sahibi bürokratlar, ilim adamları ve doğrudan doğruya üreticilerin karşı karşıya getirilmesidir. Bundan iyi netice alacağımıza inanıyoruz. Odamız adına seminerimize katıldığınız için sizlere, tebliğ sunanlara ve Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığımız Müsteşarına ve Sanayi Bakanlığı Müsteşar Yardımcılarına huzurlarınızda teşekkür ediyor, seminerin başarılı olmasını diliyorum, teşekkür ederim efendim."

9

10 TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI ; MUSTAFA KETENİN KONUŞMASI: "Sayın Başkan, aziz misafirler, basınımızın değerli temsilcileri. Süt hem beyazı hem temizliği temsil eder. Beyaza ve temize ulaşmak, bunu görebilmek için bir serbest sistemin serbest piyasa ekonomisi kurallarının hür düşüncenin, hür teşebbüsün, çalışma azmi ve gayretinin de aynı ölçüde değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesinin faydalı olacağı kanaatini taşımaktayım. Değerli arkadaşlarım, belki bu seminerin sınırlarını aşmasına rağmen bir defa daha dile getirmekte fayda olabileceğini ifade etmek isterim. Bu hususta bir ülkede hangi sektörde olursa olsun, hangi alt sektörde olursa olsun, istikrarın sağlanabilmesinin temeli ülkede huzur ve güvenin temin edilmesine bağlıdır. Ekonomide istikrarlı ve devamlı bir politikanın, dış ödemeler dengesinde sağlıklı bir gelişmenin, gelir artışı sağlıyan ve refahı yaygınlaştıran hür düşünce ve hür teşebbüsün güçlendirilmesine bağlı olduğunu ve geçmiş birkaç yılın tatbikatından bunun ne derece doğru bir politika olduğunu hepimiz biliyoruz. Eğer unutanlar varsa bir defa daha hatırlatalım. Bu ülke daha 1979'larda kuyruklarla, yokluklara, karaborsalarla, çift fiyat sistemleriyle gününü dolduran bir ülkeydi. Şimdi ne isterseniz var, nasıl isterseniz var. Demek ki bu ülkede uygulanan ekonomik politika, 2.1 milyon dolar olan ihracat hacmini dünya ticaret hacmi daralırken 7.2 milyon dolara çıkartabilmiş ise, öyle zannediyorum ki bunda uygulanan ekonomik politikanın beraberinde olan dinamizmin, hür düşüncenin ve hür teşebbüsün büyük gayreti olduğunu bir defa daha belirtmek isterim. Değerli arkadaşlarım, Türk ekonomisinde hedef daha fazla üretimdir, devamlı üretimdir, ama kaliteli üretimdir, pazar şartlarının talep ettiği üretimdir, İhracatta dış alıcıiann talep ettiği kalitede bir üretimdir. Bu ise refahı daha yüksek güçlü bir Türkiye demektir. Esas itibariyle, Türkiye'nin böyle bir güçlenme modelinde kamu sektörüne, özel sektöre, ilim adamlarımıza, aziz ve değerli basın mensubu arkadaşlarımıza büyük gayretler ve destekler düşmektedir. Basınımızın kamuoyu oluşturulması konusunda, yapılanları tarif etme konusundaki önemine fazlaca inanmış bir insan olarak bu konuyu hassasiyetle ifade etmek ihtiyacını duyuyorum. Bir gerçek daha var, milletlerin gelişmesinde kalite bir göstergedir, standart bir göstergedir, ambalajlama bir göstergedir, teknoloji bunların tamamını kapsıyan bir sistem anlayışıdır. Değerli arkadaşlarım Türk ekonomisinin bugün geldiği noktada ne üretirsen üret, nasıl üretirsen üret, ne fiyata satarsan sat devri bitmiştir. Kaliteli üreteceğiz, devamlı üreteceğiz, modern tekniklere uygun olarak üreteceğiz, pazar şartlarına uygun şekilde üreteceğiz. Başka bir toplantıda ifade ettiğim için burada da tekrarlamakta fayda gördüğüm bir husus vardır. Bizler çok yaşlı bir nesil değiliz. Ama bu memlekette yokluk sebebiyle toplu iğnenin ithal edildiği dönemleri yaşadık. Hem alacağız, hem satacağız, işte bu serbest piyasa ekonomisidir bundan korkmamak gerekir. Gümrük duvarlan arkasına saklanmış bir ekonominin kendini yenilemesi kendini büyütmesi, sağlıklı bir gelişme içerisinde olması mümkün değildir. Var diyenler de kendisini korumak isterler, ekonomiyi koruyamazlar. Ancak bu sistem açık sistemlerde vardır, demokrasilerin hakim olduğu serbest piyasa ekonomisi kurallarının hakim olduğu ekonomilerde vardır. Kapalı sistemlerde gelişme de, ticaret de kapalıdır. Bu kapalı sistemin refahı yaygınlaştıran bir tarafı olduğunu ifade etmek fevkalede güçtür. Meşrulaştıran sistemin kamu maliyetine de.

11 hazineye de, Türk müteşebbisine de daha doğrusu Türk milletine de büyük bir imkân kazandırdığı da bir gerçek. Tekrar etmek isterim, böyle bir gelişmenin dinamizmini, kaynağını, aziz ve fedakâr çiftçimizden gerçekten büyük riskleri beraberinde taşıyan hür müteşebbisten ve dış dünyada bütün mücadelelere rağmen kendi pazar imkanının genişletebilen ihracatçımızdan ve onlara destek olanlardan aramak gerek. Değerli arkadaşlarım böyle bir ihracat hamlesinde tarım ürünleri ve tarıma dayalı ürünlerin nispeti hala bir büyük ağırlıkla kendisini korumaktadır. Bunun içindir ki hükümet programında olmamasına rağmen Hükümetimiz, tarıma destek sağlamaktadır. Kim ne derse desin, ne söylerse söylesin tarım desteklenmektedir. Nasıl olduğunu şöylece özetle ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlarım bugün piyasaya arzedileh gübrenin çiftçi tarafından kullanılan gübrenin yansı Devlet tarafından finanse edilmektedir. Gübre kullanma imkan ve kabiliyetine göre bunun Devlete olan maliyeti 240 milyar mertebesindedir. Cari faiz haddinin yüzde altmışlar mertebesinde olduğu yüzde 50-60'lar olduğu bir ekonomide eğer paçal olarak yüzde yirmi gibi düşük bir maliyetle hatta daha düşük maliyetle tarım kredisi transferi imkanı sağlanıyor ise 1 trilyon 187 milyarlık bir tarımda finansman hacmi var ise, bunun sağladığı imkan indirerek söylüyorum 240 milyar da burdan bir sübvansiyon sağlanmaktadır. Birazdan daha geniş olarak ifâde edeceğim, ilk defa bu Hükümet zamanında yemde sübvansiyon yapılmak suretiyle, bir destek politikası geliştirilmiştir. Bunun faturası 40 milyar liradır. 1 Nisan tarihi itibariyle kendi yemini yapanlara da uygulanan bu sübvansiyonun on milyar lira mertebesinde olacağını düşünürsek elli milyar lira mertebesinde bir sübvansiyon sağlanmıştır. Birazcık daha ileri gidelim, yine ilk defa değerli arkadaşlarım rahmetli Bahri Dağtaş zamanında getirilmiş olan sekizbin tonluk buğday tohumundan sonra, yine ilk defa bu Hükümet zamanında yirmibeşbin tonluk hububat tohumu getirtilmiştir. Bunun da yarı fiyatına çiftçilerimize intikal ettirilmiş olduğunu düşünecek olursak onbeş milyarlık da burada bir sübvansiyon var. Birçok mıntıkalarımızda zirai mücadele faaliyeti yapılmaktadır. Yabancı ot mücadelesinden mercimekteki yeşil kurt mücadelesine varıncaya kadar. Aziz çiftçilerimizden sorduk, sizden para alınıyor mu dedik, sadece mücadelenin yapıldığını biliyorlar. Demek ki burada da bir sübvansiyon var. Onmilyar lira mertebesinde de zirai mücadelede yapılmaktadır. Bunlar yapılması gerekenlerdir. Değerli arkadaşlarım, böyle bir sübvansiyon takriben 540 ila 550 milyar lira mertebesinde bir sübvansiyondur. Üreticinin güçlendirilmesi, daha dinamik bir ticari faaliyetin canlandınlması, bunlara bağlı olarak tarıma dayalı sanayilerin hem ihracat kabiliyetini arttırmak, hem de istihdam hacmini genişletmek için bu sübvansiyonları devam ettirme prensip kararı alınmıştır. Bu politika takip ettirilecektir. Bu üreticinin alın terini değerlendirmek milli ekonomide istikrarlı bir gelişmeyi sağlamak, ihracattaki yapılan hamleyi devam ettirmek için şarttır. Bu maksatla aziz arkadaşlarım. Tarım Orman Köyişleri Bakanlığı'nda da yeni bir düzenleme çalışması yapılmıştır. Bu düzenleme ile bir yandan aziz ve fedekâr çiftçimize daha rasyonel, daha düşük maliyette, daha hızlı hizmet gitmesi imkanı sağlanmış oluyor, diğer taraftan da, bu işle iştigal eden ihracatçılarımızın, tohum ithal edenlerimizin, tarımda yenilik getirmek isteyenlerin önündeki engeller kaldırılmış bulunuyor. Sayın Kuşçulu ile biraz önce odalarında yapmış olduğumuz sohbette kendileri dile getirmiş oldukları için ben de tekrarlıyorum. Aziz arkadaşlarım, tohum demek hayat demektir, yenilik demektir, üretimde hamle demektir. Eskiden kaliteli tohum üretimi tohum ithal etmek ne mümkün idi. Şimdi dünyanın en kaliteli

12 tohumunu bu ekonomiye en kısa zamanda getirebilme şansına sahip olduk. Bu bizim üretim hacmimizi kaplamaya imkân sağlıyacaktır. Büyük olan Türkiye güçlü olan Türkiye, ki gücünü ispatlamıştır, daha büyük daha güçlü olacaktır. Bunun yolu da üretimden, üretimin yolundan, tohumdaki gelişmeden, tohumdaki yenilikten geçmektedir. Bu seminerin konusu olan süt ve mamulleri sahasında yapılması gerekeni dört ana başlık altında toplamak mümkün olacaktır. Bu sahada da yapılmaya başlanmış olanlar var. Netice alınmış olduğunu şu an için ifade etmem doğru olmayabilir. Yalnız tarımın karakteristiğidir, neticeleri kısa zamanda almak mümkün olmayabilir. En azından bir devre bir hasat dönemini bir belirli periyodu beklemek ihtiyacı vardır. Millet hayatımızın eski dönemlerinden beri hayvancılığımızın daha fazla süt, daha fazla et, daha fazla bunların mamullerini temin etmek için dört temel sorun üzerine gitmek mecburiyetindeyiz. Bunların başında yem gelmektedir. İkincisi ırk ıslahı gelmektedir. Daha fazla süt veren, daha fazla et veren hayvan ırklarının ithali ve Türkiye'de yetiştirilmesi konusu gelmektedir. Üçüncüsü bu konuda işletmecilik yapan modern, sağlıklı bir tesis kurma motifi gelmektedir. Demin Nuh beyin istatistiklerinde vardı, hatta inşallah doğrudur dediler. İstatistikler gerçekten nereden baktığınıza göre doğru olabilir, ama belirli bir sistem dahilinde o rakamların doğru olduğu varsayımından hareket edilse bile, bu kadar küçük işletmelerle ancak dış pazarlarda küçük bir yer alabiliriz. Bu haliyle dış pazarlarda yer alan müteşebbisimizi de gerçekten kutlamak gerekir. Değerli arkadaşlarım bu işin son zinciri pazarlamadan geçmektedir. Kalite-fiyat ilişkisi ithalat-ihracat dengesi. Bu Hükümet zamanında ifade etmiştim, yemde sübvansiyon yapılmıştır. Yemi kullanan her üreticiye yüzde yirmi mertebesinde bir nevi iade sistemi getirilmiştir. Bu sistem devam edecektir. Daha fazla süt, daha fazla et üretimi, için devam ettirilecektir. Çabuk bozulan gıda maddesi olan süt ve mamullerinin ambalajından kalitesinden, standartından, dağıtımı ve muhafazasından, üreticiden tüketiciye kadar olan işlemlerinden ortaya çıkmış olan problemler var ise öyle zannediyorum ki bu seminerde enine boyuna tartışılacaktır. Yalnız şu kadarını ifade edeyim, hakikaten 1930'larda iklmllyon ton mertebesinde olan süt üretimimiz, demin söylemiş olduğum sahalarda çok büyük bir hamle yapma gayretine henüz başlamış olmamıza rağmen bu yaklaşık olarak 6 milyon ton mertebelerine gelmiştir. Yaklaşık bu 5.3 de olabilir 5.8 de. Yalnız burada ifade edilmesi gereken nokta bu yeterli mi bulunuyor. Bu mümkün değildir. Türkiye'deki özellikle tarımdaki bu potansiyel ile biz bunları katlanarak büyütmek durumundayız. Bizim üreticimizde bu potansiyel vardır, ihracatçımızda bu vardır, işletmecimizde bu vardır, insanımızda bu faktör vardır. Bunu sağlıyabilecek, hukuki ve idari düzenlemeler yapmak da bizlere düşmektedir. Değerli arkadaşlarım öyle zannediyorum ki, özel sektörüyle kamu sektörüyle üniversitelerimizde basın hayatındaki yayım hayatındaki aziz ve fedakâr arkadaşlarımız da süt ve mamulleri konusunda yapılanları geliştirmek değerlendirmek, daha bir yüksek gelir ve rant seviyesine ulaştıracak bir düzenlemeyi yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bütün mesele bu konularda herkes bildiğini birbirine aktaran,bilinenlen değerlendiren yeniliklere açık olan bir sistemi yerleştirmektedir. İnanıyorum ki bu sistemi elbirliğiyle yerleştireceğiz. Böyle bir semineri tertipledikleri için başta Ticaret Odamız'ın sayın başkanı Nuh Kuşçulu beyden başlamak üzere bütün Oda mensuplarını ve bu konuda emeği geçen bütün ilgilileri, tebliğ verecekleri ve bunu kamuoyuna yansıtacak diğer arkadaşlanmıza da şükranlarımızı arzediyor ve hepinize saygılar sunuyorum efendim."

13

14 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI FAİK KOÇ'UN KONUŞMASI: ' "Sayın Başkan, sayın Müsteşarım, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve mensupları ve saygıdeğer misafirler, hepinizi saygı ile selamlarım. Gerek İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı sayın Nuh Kuşçulu'nun konuşmasında ve özellikle Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Müsteşarı Keten'in çok derin izahatından sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı mensubu olarak benim söyliyeceklerim bilhassa çok kısıtlı kalacaktır. Daha ziyade ufak tefek teknik yönleri dile getirmekle iktifa edeceğim. Yetersiz ve dengesiz beslenme yirminci yüzyılımızın en önemli sorunlarından birisidir. Yapılan araştırmalar sonunda yetersiz beslenen bireylerin çalışma veriminin düştüğü ve çeşitli hastalıklara imkan verdiği bilinen bir gerçektir. Son yıllarda özelikle teknoloji alanında ortaya çıkan yenilikler sonucu dünya gıda üretiminde önemli ölçüde gelişmeler olmakla birlikte, bu artış henüz yeterli bir düzeye ulaşamamıştır. Beslenmemizde yer alan besinlerin yanında süt ve türevlerinin önemi büyüktür. Süt oluşan canlının gelişmesi, sağlıklı yaşam sürdürebilmesi ve verimli olabilmesi için gerekli ve oldukça ehemmiyet arzeden bir besindir. Süt sanayii sütün kaliteli nitelikte elde edilmesi, aynı kaliteyi koruyacak şekilde muhafazası, özel teknolojik yöntem ve işlemlerle türevler haline getirilmesi, tüketime uygun şekilde pazarlanması, besin değeri ve sağlık yönünden kontrolü ile tarımsal, teknolojik ve endüstriyel uğraşıları kapsayan bir bütündür. Türkiyemizde Cumhuriyet döneminde yayla mandıracılığı ve çiftlik işletmeleri hariç bu konuyla ilgilenilmemiş, hatta ilgili yasa ve tüzüklere dahi rastlanamamıştır. Cumhuriyet döneminin başlaması ile birlikte Ulu Önderimiz her konuya olduğu gibi bu konuya da değinmiş ve 1925'lerde kurduğu Ankara Orman Çiftliği bünyesinde bir de pastörize süt fabrikasını hizmete sokmuştur. Bu modern süt sanayiimlzde atılan ilk adım olmuştur, ülkemizde süt işletme tesisleri özel ve kamu fabrikaları, kooperatif mandıraları olarak faaliyet göstermekte olup, farklı büyüklükte ve kapasitede çok miktarda işletme bulunmaktadır. Ben bu rakamlara değinmekte özellikle imtina edeceğim. Çünkü Bakanlığımız'ın dışında tahakkuk eden işletmelerdir, sadece teknik yönleriyle biraz evvel ifade ettiğim gibi iktifa edeceğim. Türkiye'de süt işletmeleri tesisinin hukuki yapılanna göre sayı ve kapasiteleri incelendiğinde başta Süt Endüstrisi Kurumumuzun fabrika sayıları dikkate alınmalı ve diğer kamu kuruluşları tesisleri buna ilave edilmelidir. Özel fabrika, imalathane ve kuruluşları olarak yine çok miktarda ve geniş kapasitelere sahip tesisler mevcuttur. Türkiye'de Türk Süt Endüstrisi Kurumunun iştirakti bulunduğu fabrikalarda bunlara ilave edilecek olursa, yine küçümsenmiyecek miktarda tesislerimiz yurdumuzda mevcuttur. Özel teşebbüse ait kuruluşları âyn ayrı incelemekten ziyade bunlardan kayda değer büyük tesisleri dile getirecek olursak: Pınar Süt ve Mamulleri, Mis Süt ve A.Ş. ve Meriç Süt A.Ş., Sütaş gibi kapasiteleri çok büyük olan tesisler ve yeterli kapasiteye ulaşmamış tesislerimiz bugün yurdumuzda kurulmuştur ve kurulmaya da devam etmektedir. Bu tesislerden ve bunlara ilave tesislerden de anlaşılacağı üzere, özel sektör ile kamu sektörü arasındaki açık hızla kapatılmaktadır. Bu kuruluşlar kendilerini makina, teçhizat, ekipman yönünden geliştirmektedirler, ve geliştirmeye de devam etmekleri gerekmektedir. Süt mamullerinin aile işletmeciliği düzeyinde bilinçsiz bir şekilde elde edilmesi yerine daha modern işlet-

15 melerde süt yan ürünlerinin değerlendirilmesi modern teknolojinin gereklerine göre planlanarak ekonomik kayıpların önlenmesi mutlak surette sağlanmalıdır. Zira devamlı gelişme kaydeden teknoloji ve teçhizatın ülkemize transferi ve adaptasyonu çok büyük önem taşımaktadır ve bunun kısa zamanda icra edilmesi önemli mütalaa ettiğimiz bir noktadır. Bugün süt üretim teknolojisi geniş bir faaliyet konusunu kapsıyarak, sütün sağımı, süzülmesi, soğutulması, pastörize.' süt teknolojisi, sterilize süt teknolojisinin yanısıra türevlerinin de örneğin, yoğurt, ayran, süt tozu, tereyağı, dondurma gibi ileri teknolojileri isteyen bir faaliyet koludur. Böylesine geniş teknolojik gelişmeye ihtiyaç olan süt üretiminde kendine has sorunları vardır. Bunlar üretim yetersizliği, üretim dengesizliği, kalite ve standart bozukluğu gibi hususlardır. Süt' sanayiinde gelişmiş bütün ülkelerde üretilen sütün hemen hemen tamamı, üreticilerin oluşturdukları kooperatifler aracılığıyla toplanmakta ve pazarlanmakta veya kendi işletmelerinde değerlendirilmektedir. Modern süt işletmelerinde kullanılan alet ve ekipmanın pahalı oluşu da bu işletmeciliğin kooperatifler yoluyla yürütülmesini gerektirmektedir. Bugün memnuniyetle ifade etmek isterim ki. Hükümetimiz her sahada olduğu gibi gıda sektörüyle ilgili olarak birçok teşvik tedbirleri getirmiştir. Özellikle hayvancılık alanında yapılan yatırımları birinci derecede teşvik etmekte olup. Hükümetlerin bu konuda bu zamana kadar almış oldukları tedbirlere rağmen halen istenilen seviyeye ulaşılmadığı da bir gerçektir. Bu konuda yapılacak yatınmlarda Devlet sektöründen ziyade, özel sektörümüze de çok büyük görevler düşmektedir. İnancımız odur ki, Devletimizin başlattığı bu sahadaki yatırımlara özel sektörün mutlaka el atması ve konunun ehemmiyetine binaen gereken önemi arzetmesi de bir gerçektir. Dünya nüfusunun hızla arttığı yüzyılımızda, gıda maddelerine olan ihtiyacın sonsuzluğu hepimiz tarafından bilinmektedir. Ülkemiz kendi vatandaşının ihtiyacından sonra bu maddelerin de ihracatına ağırlık vereceği inancındayız. Artık her ülke az çok sanayileşmede belli adımlar içerisinde bulunmaktadır. Bu konuda hayli, mesafeler katedilmiştir. Ülkemiz sanayii alanında da katettiği ilerlemeye paralel olarak gıda sektöründe de gerekli gelişmeyi yapmak mecburiyetindedir. Ve yine her sahada olduğu gibi bu önemli sahada da özellikle insan faktörünü doğrudan ilgilendiren bu sahada da kamu, özel sektör ve üniversite işbirliği önemini bir defa daha vurgulamak isterim. Bu semineri tertip eden İstanbul Ticaret Odası saygıdeğer yöneticilerine, tebliğ verenlere ve diğer iştirakçilere şükranlarımı arzeder, seminerin başarılı olarak sonuçlanacağını ümit eder, hepinize saygılar sunarım efendim."

16 L OTURUM Başkan: Prof Dr. Ayşe BAYSAL (H.Ü. Beslenme ve Sağlık Yüksek Okulu Müdürü) TEBLİĞLER "Tereyağ Üretim Teknikleri" Prof.Dr Hasan YAYGIN (E.Ü. Ziraat Fakültesi) "Yoğurt Teknolojisinde Temel Etmenler" Doç" Dr, Sıddık GÖNÇ (E.Ü. Ziraat Fakültesi) "Gıda Mevzuatı, Ambalaj ve Standartlar" Prof.Dr, Muammer KAYAHAN (S.S.Y.B. Gıda Kontrol ve Beslenme Laboratuvarlar Dairesi Başkanı)

17

18 BAŞKAN: Ayşe BAYSAL H.Ü. Beslenme ve Sağlık Yüksek Okulu Müdürü "Efendim çok teşekkür ederiz. Şimdi açış konuşmalarını tamamladık. Bu açış konuşmalannda da belirtildiği gibi, süt ve ürünleri insanların yeterli ve dengeli beslenmesi, dolayısıyla da sağlıklı olmaları, üretken olmaları ve uzun süre verimli olarak yaşamaları için temel besin gruplarının başında gelir. Bu besin gruplarını biz beş grup dersek, bunun başında da süt ve ürünleri gelir. Özellikle bir ülkenin çocuklarının yeterli ve dengeli beslenmesi çok önem taşır. Çünkü geleceğimizin güvencesi ve bunların sağlıklı olması çok önemli. Sadece beden gelişmesi değil, bildiğimiz gibi zihin gelişmesi de çocukluk döneminde olduğu için ve çocuğun da temel besin maddesi süt olduğu için daha bir önem taşıyor. Biz bunu ilk altı ayda anne sütü esas ama altı aydan sonra bir çocuğun sahiden iyi büyüyebilmesi, gelişebilmesi için günde yarım kilo süt yahut da bunun yerini tutan ürünlerden alması gerekir. Ben şöyle kısa bir tablo yaptım, acaba biz nerdeyiz bu konuda. Yani bugün süt ve ürünlerinin tüketim düzeyiyle insanların gelişmişliği arasında bir ilgi var. Şu rakamlan kısaca verirsek bunlar, hanehalkı besin tüketim araştırmaları sonuçları. Hanelere gidip tek tek bunlara örnekleme ile yapılan araştırmalarda gördüğümüz, genelde Türkiye ortalamasının düşük olduğudur. Diğer gruplara şöyle bir baktığımızda bu genel ortalama, örneğin daha yoksul kesim, gecekonduya ve özellikle çocuklara baktığımız zaman bunun çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Ancak iyi bir kesimdeki çocuklar gr civarında süt alıyor. Bu diğer bir grup var işçi grubu, bunlar üreten grubu. Bu işçi grubunu ikiye ayırırsanız, birisi yetişkin, birisi genç çırak dediğimiz grup, hala büyüme çağında. Bir tarfatan büyüyor, bir taraftan üretiyor ve biliyoruz ki işkollannın bazılarında insan toksit maddelerle karşılaşılıyor, özellikle kurşun toksit etkinliğinin azalmasında sütün çok büyük yeri var. Süt yüksek miktarda kalsiyum içerdiği için ve kurşun işleyen fabrikalarda yeterince süt aldıkları zaman kurşunun vücuda girişini azaltması bakımından süt ve ürünlerinin yoğurdun çok büyük bir yeri var, ama tüketim düzeyine baktığımız zaman çok yetersiz. Demek ki bizim yani gelecekteki ve bugünkü halkımızın sağlık düzeyinin yükseltilmesinde süt ve ürünlerinin üretimin artması gerekir ve bunu bugün sayın Müsteşarımızdan tarıma yönelik çalışmaları duyduk. Dün de sayın Başbakanımızdan iyi bir haber duyduk. Diğer birçok ülke bunu kavradığı için sütü sübvansiye ediyor biliyorsunuz, yani süte önem veriyor. Bizde de desteklenmesi gerekiyordu işte dün Başbakandan bu müjdeyi aldık. Şimdi ilk konuşmayı yapmak üzere "Tereyağ Üretim Teknikleri" konusunu işlemek üzere Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Profesörü sayın Hasan Yaygın'ı davet ediyorum. Yarım saat kuralına uyacağız, onbeş dakikalık bir soru-cevap süresini de iyi ayarlayabilmemiz için soru soracak dinleyicilerin dağıtılan kâğıtlara sorularını yazarlarsa ve biz de burada toplayıp tasnif edersek sanıyorum program içerisinde bunu yürütebiliriz. Bazı arkadaşlar isterlerse buraya gelip mikrofonla konuşabilecekler sorularını sorabileceklerdir. Buyurun Hasan bey."

19 L TEBLİĞ. TEREYAĞ ÜRETİM TEKNİKLERÎ Prof.Dr. Hasan YAYGIN "Sayın Başkan, sayın Müsteşar, İstanbul Ticaret Odasının değerli yöneticileri ve kıymetli misafirler, hepinizi saygı ile selamlarım. Tebliğime geçmeden önce bu seminerle ilgili birkaç söz etmek istiyorum. Seminerler, sempozyumlar, yeni bilgilerin aktarılması, sorunların geniş boyutlarda tartışılması için çok önemli faaliyetlerdir. Ne yazık ki ülkemizde bu faaliyetler son derece azdır. Sütçülüğü gelişmiş ülkelerde bu faaliyetlerin çok sık yapıldığını görüyoruz ve bu ülkelerde bu konuda çalışan elemanlar temel sütçülük eğitimi görmüşlerdir. Seminerlerde, sempozyumlarda konular o kadar detaya inmiş ki, sadece ter ay ağının analiz yöntemleri, sadece yeni kontüi terayağ yapım teknikleri ile ilgili seminerler yapılmaktadır. Oysaki ben şimdi otuz dakika içinde tüm terayağı teknolojisini size anlatmak zorunda kalacağım. Bu konudaki faaliyetlerin az olduğunu söylemiştim. Yalnız İstanbul Ticaret Odası geçen sene beyaz peynir yapımıyla ilgili bir seminer yaptı, bu sene de süt ürünleri semineri yapıyor. Dolayısıyla ülkemizde seminer faaliyetlerinin öncülüğünü yapmış oluyor. Bu nedenle, İstanbul Ticaret Odası'nın değerli yöneticilerin tebriklerimi sunuyor, bu konuda çalışan bir öğretim üyesi olarak da teşekkürlerimi arzediyorum. Şimdi tebliğime geçiyorum. Tebliğimin konusu 'Tereyağ Üretim Teknikleri". Tereyağının ilk kez nerede ve ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Fakat tarihsel kayıtlar bunun M.Ö yıllanndan beri yapıldığını, uzun yıllar mabetlere hediye edildiğini ve ilaç olarak kullanıldığını göstermiştir. Mısır'da yapılan kazılarda M.Ö yıl öncesine ait bir mezarda alçı vazo içinde mumya haline getirilmiş tereyağına rastlanmıştır. Romalılar tereyağını sadece yaralann ve yanıkların iyileştirilmesinde, saçlann yağlanmasında kullanmışlardır. Bildirildiğine göre tereyağı 5. yüzyıldan sonra Avrupa kıtasında önce zengin sofralarında olmak üzere yiyecek maddesi olarak kullanılmıştır. Tereyağı üretim tekniğindeki gelişmeler esas olarak 19. yüzyılda başlamıştır. Yeni alet ve ekipmanların yapılması, kooperatiflerin kuruluşu, bilimsel çalışmaların artması bu konudaki gelişmeleri hızlandırmıştır. Günümüzde tereyağı üretimi büyük bir endüstri durumuna gelmiştir. Tereyağı üretimi dünya'da hızla artmaktadır. Dünya'da yılları ortalaması toplam tereyağı üretimi ton olmasına rağmen, 1983 yılında bu miktar ton'a ulaşmıştır. Ve 7-8 yıllık bir sürede ton'luk bir artış olmuştur. Türkiye'deki üretim ise yılı ortalaması için ton, 1983 yılı için ise ton olarak bildirilmiştir. Kişi başına tereyağı tüketimi Yeni Zelanda'da 12.8 kg. Türkiye'de ise 3 kg. civarındadır. Tereyağı sevilen tat ve aromaya sahip değerli bir süt mamulüdür. 1 gramı vücutta 9,3 kalori verdiğinden önemli bir enerji kaynağıdır. A ve D vitamini bakımından çok zengindir.

20 Yapılan çalışmalar tereyağında 240 tane farklı yağ asidi bulunduğunu, bunlar arasında vücutta sentezi yapılmayan ve mutlaka dışarıdan alınması gereken linol ve linolen yağ asitlerinin yer aldığını göstermiştir. Bu yağ asitleri tereyağının beslenme bakımından önemini daha da arttırmaktadır. Araştırmalar bu yağ asitleri yeteri kadar alınmadığı zaman saç dökülmesi, deri hastalıkları, gelişmenin durması gibi arızaların ortaya çıktığını göstermiştir. Gıda Maddeleri Tüzüğünde tereyağ "Süt, krema veya yoğurttan fiziksel yolla elde edilen içinde süt yağından başka yağ bulunmayan süt ürünüdür" diye tanımlanmıştır. Endüstriyel tereyağı üretiminde süt ve yoğurt hammadde olarak kullanıl-. m az sadece kremadan tereyağı yapılır. Süt yağı sütte yağ habbesi denilen yuvarlak habbeler içinde bulunur. Yağ habbeleri mikron, genellikle 3-4 mikron çapındadırlar. Süt bir mikroskopta incelenirse bu habbeler kolaylıkla görülebilir 1 cm^ sütte 3 milyar civarında habbe bulanabileceği bildirilmiştir. Yağ habbelerinin çapı, süt veren hayvanın türüne, ırkına, şahsına laktasyon durumuna ve beslenme şekline göre değişmektedir. Siyah Alacaların yağ habbesi küçük, Jersey ırkında büyüktür. Homogenize sırasında yağ habbeleri parçalanır yaklaşık 1000 defa küçülür. Yağ habbesinin ortasında, merkezde erime noktası düşük, onun üzerinde eri- ^ me noktası yüksek trigliserid tabakası, en dışarıda da esas itibariyle fosfolipid ve proteinden oluşan bir zar bulunmaktadır. Bu zarda enzimler, demir ve bakır gibi ağır metaller, kolestrol, mono ve digliseridler, A vitamini bulunur. Yağ habbeleri negatif elektrik yüke sahiptirler ve birbirlerini iterler. Asitliği artmış sütte elektrik yükü azalır ve birleşme kolaylaşır. Süt yağının özgül ağırlığı 0.93 olduğundan kendi haline bırakılmış sütte yağ habbeleri kümelenerek üstte toplanır ve bir kaynak tabakası meydana getirir. Sütün yüzeyinde toplanan kaymak tabakasının kalınlığı sütteki yağ miktarından ziyade yağ habbelerinin büyüklüğüne bağlıdır. Bu nedenle kaymak tabakasına bakarak sütün içerdiği yağ miktarı hakkında karar vermek mümkün değildir. Sütteki yağ miktarı birçok faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Süt yağı enerji kaynağı olduğundan enerjiye gereksinimi fazla olan yavruların anneleri daha yağlı süt verir. Örneğin inek sütünde yağ oranı ortalama % 3.7 olmasına rağmen balina sütünde % 35'dir. 1. TEREYAĞI ÜRETİMİNDE TEMEL İŞLEMLER Ekşi Kremanın Nötralize Edilmesi Tereyağı yapımında taze ve ekşi, yani asitliği yükselmiş krema kullanılır. Büyük süt fabrikalannda çeşitli mamullerin yapımı sarısında sütün standardizasyonu ile elde edilen taze krema hemen tereyağına işlenir. İyi kaliteli tereyağ elde etmek için kremanın hemen 2-4 C'ye soğutulup 24 saat içinde pastörize edilerek tereyağına. işlenmesi öğütlenmektedir.

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünleri Süt ve Süt Ürünleri Manda sütü Afyon kaymağı Lüle kaymağı Manda yoğurdu Dondurma Manda tereyağı Manda peyniri

Detaylı

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR Süt ve süt ürünleri mikrobiyolojisinde yararlı mikroorganizmalar temel olarak süt ürünlerinin üretilmesinde kullanılan çeşitli mikroorganizmaları tanımlamaktadır.

Detaylı

TEREYAĞI TEKNOLOJİSİ

TEREYAĞI TEKNOLOJİSİ TEREYAĞI TEKNOLOJİSİ Tereyağı, krema veya yoğurttan fiziksel yolla elde edilen ve içinde süt yağından başka yağ bulunmayan süt ürünüdür. Yoğurttan tereyağı elde edilmesi, ülkemize özgüdür ve sanayide üretimi

Detaylı

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Süt özellikle protein, yağ, vitamin (C vitamini hariç) ve mineraller (başta kalsiyum ve fosfor olmak üzere) gibi beslenmede çok önemli olan toplam

Detaylı

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Büyük tarımsal ekonomiler sıralamasında 7. sırada yer alan ülkemiz tarımının milli gelire, istihdama ve dış ticarete katkısı giderek artmaktadır. Tarım sektörü; 2008 yılında

Detaylı

4. GURUP SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ MESLEK GURUBU İLE İLGİLİ FİRE VE ZAYİAT ORANLARI

4. GURUP SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ MESLEK GURUBU İLE İLGİLİ FİRE VE ZAYİAT ORANLARI BEYAZ PEYNİRDE FİRE VE ZAYİAT ORANLARI : Balıkesir'de beyaz peynir üretimi klasik ve kültürlü olarak yapılmaktadır. İnek sütünden karışık olarak (yerli ırk ve diğer yabancı ırklar) kültürlü beyaz peynir

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ

RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ Rumen mikroorganizmaların (bakteriler,protozoalar ve mayaların) bir denge içinde çalıştırdığı kusursuz bir makinedir. Yüksek et-süt verimi isterken bu hayvandaki

Detaylı

SÜT ÜRÜNLERİ. Hazırlayan İsmail Erkan SARISAÇLI 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SÜT ÜRÜNLERİ. Hazırlayan İsmail Erkan SARISAÇLI 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SÜT ÜRÜNLERİ Hazırlayan İsmail Erkan SARISAÇLI 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SÜT ÜRÜNLERI Türkiye'de Üretim Sektörde üretim yapısının daha çok küçük aile

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

SOĞUK DEPO PANELLERİ:

SOĞUK DEPO PANELLERİ: SOĞUK DEPO PANELLERİ: KİLİTLİ VE KİLİTSİZ SOĞUK DEPO PANELİ UYGULAMALARIMIZ: İTS GRUP olarak ; Endüstriyel yapının tasarımında ilk önce yapının kullanım amacına göre soğuk depo mimari projeyi hazırlıyoruz.

Detaylı

PEYNiR....gıdanıza değer katan çözümler... www.apack.com.tr

PEYNiR....gıdanıza değer katan çözümler... www.apack.com.tr PEYNiR...gıdanıza değer katan çözümler... Peynir uzmanlık ister... Hayvansal kaynaklı gıdalar arasında önemli bir yeri olan peynir, toplumumuz tarafından sevilen ve zevkle tüketilen bir gıdadır. Son yıllarda

Detaylı

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF Kolayaöf.com

Detaylı

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz.

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz. Krema ve Kaymak Tebliği R.G. Tarihi:27.09.2003 R.G. Sayısı:25242 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlaması, işlemesi, muhafazası, depolanması,

Detaylı

UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI

UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI 27.02.2012 UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI DANIŞMANLAR: Araş.Gör.Dr. Ali KOÇYİĞİT Caner VURAL Hazırlayanlar: Sinem BÜYÜKKALP Ezgi OSMANOĞULLARI Sevcan ŞATIR Simge KAHYA 1 http://www.geyigiz.biz/2012/02/16/inek-isi-iskence/

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI Türkiye beslenme durumu yönünden hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerin sorunlarını birlikte içeren bir görünüme sahiptir. Ülkemizde halkın beslenme

Detaylı

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242)

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242) TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: 27.09.2003/25242) Değişiklik : 06.02.2009tarih ve 27133 sayılı R. G. Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik

Detaylı

ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 2.ÜLKEMĠZ SÜT HAYVANCILIĞINDA MEVCUT DURUM

ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 2.ÜLKEMĠZ SÜT HAYVANCILIĞINDA MEVCUT DURUM ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 1.GĠRĠġ Ülkelerin teknolojik alanda hızlı gelişmeleri, ülkede yaşayan bireylerin sağlıklı ve yeterli beslenmeleri

Detaylı

LAKTASYON VE SÜT VERİMİ

LAKTASYON VE SÜT VERİMİ LAKTASYON VE SÜT VERİMİ Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Tanım Laktasyon, buzağılama ile başlayan ve kuruya çıkma ile sona eren süt verme dönemidir.

Detaylı

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01330 Adana Bir ineğin kendisinden beklenen en yüksek verimi

Detaylı

Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa. Politikaları. Ortak Tarım. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim. ığır r ve Dana Eti. 3.

Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa. Politikaları. Ortak Tarım. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim. ığır r ve Dana Eti. 3. Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikaları 1.-Sığı ığır r ve Dana Eti 2.-Koyun ve Keçi i Eti 3.-Kuru Yem 4.- 5.Kanatlı Eti ve Yumurta Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım-Ebelik 2. Ders YB 205 Beslenme İkeleri 2015 Uzm. Dyt. Emine Ömerağa emine.omeraga@neu.edu.tr BESLENME Dünya Sağlık Örgütü (WHO-DSÖ)

Detaylı

Simental sığır ırkının anavatanı İsviçre dir. Simental hem süt ve hemde etçi olmalarından dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Dünyada bir çok ülkede

Simental sığır ırkının anavatanı İsviçre dir. Simental hem süt ve hemde etçi olmalarından dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Dünyada bir çok ülkede BESİLİK BÜYÜKBAŞ SIMMENTAL (SİMENTAL) Simental sığır ırkının anavatanı İsviçre dir. Simental hem süt ve hemde etçi olmalarından dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Dünyada bir çok ülkede yetiştirilmektedir.

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com

ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com Hakkımızda Kuruluşumuz 1998 yılında Merih Gıda Süt Ürünleri Yem Hayvancılık Ltd. Şti. ünvanıyla 278 kg süt ile üretimine başlamıştır. Mutlak kalite ve lezzet prensibi ile

Detaylı

2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki yıla göre 42 milyon tonluk rekor bir artışla 695 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki yıla göre 42 milyon tonluk rekor bir artışla 695 milyon ton olarak gerçekleşmişti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER'in 2012 Dönemi Hububat Politikaları Kamuoyu Açıklaması Değerli Basın Mensupları ve Değerli Katılımcılar, 2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki

Detaylı

Koyun ve keçi sütü ve ürünlerinin üretiminde karşılaşılan temel sorunlar ile muhtemel çözüm önerileri

Koyun ve keçi sütü ve ürünlerinin üretiminde karşılaşılan temel sorunlar ile muhtemel çözüm önerileri Koyun ve keçi sütü ve ürünlerinin üretiminde karşılaşılan temel sorunlar ile muhtemel çözüm önerileri Prof. Dr. Veysel AYHAN Türkiye Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel

Detaylı

YÜZME HAVUZU SAUNA SPA

YÜZME HAVUZU SAUNA SPA YÜZME HAVUZU SAUNA SPA GRANDER SU YAŞATMA TEKNOLOJİSİ GRANDER CİHAZLARI NASIL ÜRETİLİR? Avusturya da Tirol bölgesindeki Alp Dağlarında bir maden sahasından çıkan özel kaynak suyu, Johann Grander in doğayı

Detaylı

Sous vide. vakum ambalaj ve vakum altında pişirme

Sous vide. vakum ambalaj ve vakum altında pişirme Sous vide Aslında Sous vide 'vakumlu ambalajlanmış gıdalar daha sonra pişirilmiş, soğutulmuş ve soğuk zinzirde saklanan bir süreç' olarak ta tanımlanır. Bu yöntemde yüksek duyusal kalitedeki ürünler damak

Detaylı

SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ

SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ SÜT TOZLARININ TANIMI VE BİLEŞİMİ Süt tozu, yağlı ve yağsız taze sütlerin suyunun mümkün olduğu kadar uçurulması suretiyle elde edilen kurutulmuş bir süt ürünüdür FAO ve WHO standartlarına

Detaylı

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 12.01.2016 İZMİR KURULUŞ KANUNU Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri 1863 yılında Memleket Sandıkları adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır. 1972 yılında çıkarılan

Detaylı

A. Tahıl ve Tahıl Ürünlerinin Sınıflandırılması B. Mikrobiyel Bozulmalar C. Depolama Koşulları

A. Tahıl ve Tahıl Ürünlerinin Sınıflandırılması B. Mikrobiyel Bozulmalar C. Depolama Koşulları A. Tahıl ve Tahıl Ürünlerinin Sınıflandırılması B. Mikrobiyel Bozulmalar C. Depolama Koşulları TAHIL ve TAHIL ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Tahıl, Graminiae familyasının tohumları olan buğday, çavdar,

Detaylı

Lezzet kataloğu. Siyah Zeytinler. Yeşil Zeytinler. Endüstriyel Grup

Lezzet kataloğu. Siyah Zeytinler. Yeşil Zeytinler. Endüstriyel Grup Lezzet kataloğu Siyah Zeytinler Yeşil Zeytinler Endüstriyel Grup Kaanlar Gıda Grubu olarak peynir üretimindeki verimliliğimizi ve markamızın oluşturduğu güveni, zeytincilik sektörüne de taşımak amacıyla

Detaylı

İzmir İktisat Kongresi, 30-31 Ekim 2013 Oturum 7D: Tarım ve Gıda Sektöründe Dönüşüm. Panel Başkanı: Vedat Mirmahmutoğlları, GTHB Müsteşarı

İzmir İktisat Kongresi, 30-31 Ekim 2013 Oturum 7D: Tarım ve Gıda Sektöründe Dönüşüm. Panel Başkanı: Vedat Mirmahmutoğlları, GTHB Müsteşarı İzmir İktisat Kongresi, 30-31 Ekim 2013 Oturum 7D: Tarım ve Gıda Sektöründe Dönüşüm Panel Başkanı: Vedat Mirmahmutoğlları, GTHB Müsteşarı Panelistler: Erdoğan Güneş (Ankara Üniversitesi), Abdullah Kutlu

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

TÜRKİYE DE SÜT HAYVANCILIĞI POLİTİKALARI

TÜRKİYE DE SÜT HAYVANCILIĞI POLİTİKALARI TÜRKİYE DE SÜT HAYVANCILIĞI POLİTİKALARI DOÇ.DR. AYŞE UZMAY ZMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 İÇERİK DÜNYADA SÜT ÜRETİMİ TÜRKİYE DE SÜT HAYVANCILIĞI POLİTİKALARI

Detaylı

Tire İzmir % Tire İzmir % 2007 50.802 369.477 14% 25.005 614.805 4% 2008 58.142 368.591 16% 28.000 561.079 5%

Tire İzmir % Tire İzmir % 2007 50.802 369.477 14% 25.005 614.805 4% 2008 58.142 368.591 16% 28.000 561.079 5% Tire de ağırlıklı olarak büyükbaş hayvancılık olmak üzere küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı ve arıcılık yapılmaktadır. Hayvancılığa verilen önemle çiftçilerin elinde bulunan yerli ırkların yöreye

Detaylı

BESLENME VE SAĞLIK AÇISINDAN KEÇİ SÜTÜNÜN NİTELİKLERİ

BESLENME VE SAĞLIK AÇISINDAN KEÇİ SÜTÜNÜN NİTELİKLERİ BESLENME VE SAĞLIK AÇISINDAN KEÇİ SÜTÜNÜN NİTELİKLERİ Keçi, kuru ve sıcak yerlerde ve özellikle tarımsal açıdan geri kalmış bölgelerde yaşayan insanlar için çok önemli bir besin ve gelir kaynağıdır. Gerek

Detaylı

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da bir yıllık sürede, bebeğin en önemli gıdasını anne sütü

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2016 OCAK-ŞUBAT SEKTÖREL SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

AR&GE BÜLTEN 2016 OCAK-ŞUBAT SEKTÖREL SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Şebnem BORAN Ülkemiz ve bölgemiz tarım ekonomisi içerisinde hayvancılık sektörünün oldukça önemli bir payı bulunmaktadır. Hayvansal ürünler toplumun yeterli ve dengeli beslenmesindeki

Detaylı

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ Prof. Dr. Metin ATAMER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Aralık 2006 ANKARA Sütün Tanımı ve Genel Nitelikleri Süt; dişi memeli hayvanların, doğumundan

Detaylı

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri DENEY 3 MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri AMAÇ: Maddelerin üç halinin nitel ve nicel gözlemlerle incelenerek maddenin sıcaklık ile davranımını incelemek. TEORİ Hal değişimi,

Detaylı

KAHVALTI SOFRASINA HOŞGELDİNİZ

KAHVALTI SOFRASINA HOŞGELDİNİZ KAHVALTI SOFRASINA HOŞGELDİNİZ Lezzet kataloğu Beyaz Peynirler Kaşar Peynirleri Yöresel Peynirler Sürülebilir Peynirler Dünya Peynirleri Tereyağı Grubu Light Peynirler Çocuk Peynirleri Kaynağında sevgi

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ

ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ Meyve ve Sebzeler, hasatlarından sonra da yaşamlarını sürdürürler, solunumları devam eder. Bunun sonucunda niteliklerini kaybederek bozulurlar. Bu bozulmayı

Detaylı

YAPI MALZEMESİ. Romalılar devrinde ise su kireci bulunmuş ve su içi inşaatlarında kullanılmıştır.

YAPI MALZEMESİ. Romalılar devrinde ise su kireci bulunmuş ve su içi inşaatlarında kullanılmıştır. Bilinen en eski bağlayıcılardan birisi olan kireç, eski Babil, Mısır, Finikeliler, Hitit ve Persler tarafından hava kireci olarak yapıda kullanılmıştır. Romalılar devrinde ise su kireci bulunmuş ve su

Detaylı

SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ

SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ Birlikle el ele, hayvancılıkta daha ileriye... Mehmet Ak Ziraat Mühendisi Sorumlu Müdür 048 9 4 www.burdurdsyb.org www.facebook.com/burdurdsyb Konuya başlamadan önce, yazıda

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir.

NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir. NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir. Tüm hayvanlar besinleri sindirmek için enzimleri kullanırlar. Bunlar hem hayvanın kendi sentezlediği hem de bünyelerinde

Detaylı

Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi

Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi Âlim Çağlayan 1 Ertan Demoğlu 1 Besinlerin rolü Yeterli bir gübreleme programı sadece bütün besinlerin temel görevleri açık bir

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

BURSA DAKİ 250 BÜYÜK FİRMA VERİLERİNİN GENEL BİR DEĞERLEMESİ

BURSA DAKİ 250 BÜYÜK FİRMA VERİLERİNİN GENEL BİR DEĞERLEMESİ BURSA DAKİ 250 BÜYÜK FİRMA VERİLERİNİN GENEL BİR DEĞERLEMESİ Prof. Dr. Erol İyibozkurt ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. ÖĞRETİM ÜYESİ Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 1997 yılında başlattığı Bursa daki 500 Büyük

Detaylı

Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA)

Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA) Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA) Dr. İLKNUR GÖNENÇ Gıda Mühendisi 30 EKİM 2013 ANKARA SUNU AKIŞI Eğitim; Amaç Yer Ġçerik Değerlendirme Eğitimle İlgili Bilgiler

Detaylı

Gıdalarda Temel İşlemler

Gıdalarda Temel İşlemler Gıdalarda Temel İşlemler Gıdaların işlenmesi; gıda endüstrisinde uygulanan işlemlerin yanı sıra evde gıdaların hazırlanması ve pişirilmesi sırasında uygulanan işlemleri de kapsar. İşlenmemiş gıdaların

Detaylı

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile uygulanan kültürel önlemlerden biri de tarım ilacı uygulamalarıdır.

Detaylı

Peynir Teknolojisi. a- Üretildikten hemen sonra tüketilmeyen; belirli sıcaklık ve bağıl nem koşullarında belirli süre olgunlaşmış peynirler

Peynir Teknolojisi. a- Üretildikten hemen sonra tüketilmeyen; belirli sıcaklık ve bağıl nem koşullarında belirli süre olgunlaşmış peynirler Peynir Teknolojisi Peynir: Yağlı süt, krema, kısmen ya da tamamen yağı alınmış süt, yayıkaltı veya bunların birkaçının veya tümünün karışımının peynir mayası denilen uygun proteolitik enzimlerle ve/veya

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

BAL TANIMI BALIN BİLEŞİMİNİ OLUŞTURAN MADDELER

BAL TANIMI BALIN BİLEŞİMİNİ OLUŞTURAN MADDELER BAL TANIMI Bal, Türk Gıda Kodeksi 2000/39 sayılı Bal Tebliğinde "Bal; bal arılarının çiçek nektarlarını, bitkilerin veya bitkiler üzerinde yaşayan bazı canlıların salgılarını topladıktan sonra, kendine

Detaylı

Buğday ve Arpa Gübrelemesi

Buğday ve Arpa Gübrelemesi Buğday ve Arpa Gübrelemesi Ülkemizde en geniş üretim alanı bulunan buğday ve arpa çok farklı toprak tiplerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Toprak ph isteği bakımından hafif asitten kuvvetli alkalin

Detaylı

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler Besin Grupları Doğada çok çeşitli besinler bulunmakta ve her besinin besin öğesi bileşimi farklılık göstermektedir. Besin öğelerini tek bir besinle vücudumuza almamız imkansızdır. Besin öğelerinin dengeli

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Endüstriyel Süt İşleme

Dünyada ve Türkiye de Endüstriyel Süt İşleme Dünyada ve Türkiye de Endüstriyel Süt İşleme Dünyada üretilen toplam süt miktarı farklı kuruluşlar tarafından açıklanmaktadır. Bu kuruluşlar temelde birbirleriyle bağlantılı olmalarına rağmen veri toplama

Detaylı

PEYNİR TEKNOLOJİSİ. d- Yarı yumuşak (Limburg, Roquefort vb.) e- Yumuşak (Brie, Cottage vb.) 3. Peynirin kuru maddede yağ içeriğine göre.

PEYNİR TEKNOLOJİSİ. d- Yarı yumuşak (Limburg, Roquefort vb.) e- Yumuşak (Brie, Cottage vb.) 3. Peynirin kuru maddede yağ içeriğine göre. PEYNİR TEKNOLOJİSİ Peynir, yağlı süt, krema, kısmen ya da tamamen yağı alınmış süt, yayık altının tek başına veya bunların birkaçının ya da tümünün karışımının peynir mayası dediğimiz uygun proteolitik

Detaylı

SÜT VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ

SÜT VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ Süt Nedir? SÜT VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ Gıda Mühendisi Tülay DURAN Türk standartları çiğ süt standardına göre: Süt; inek, koyun, keçi ve mandaların meme bezlerinden salgılanan, kendine özgü tat ve kıvamda

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

Keçi sütünün Beslenmede Yeri

Keçi sütünün Beslenmede Yeri Keçi Sütü Dr. Akın Pala Yrd. Doç. akin@comu.edu.tr Zootekni, COMU Kuru madde Protein Kazein Laktoz Yağ Mineraller Kalsiyum Fosfor Keçi ile inek ve insan sütlerinin karşılaştırılması http://akin.houseofpala.com

Detaylı

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Antakya/HATAY Güney Amerika kökenli bir bitki olan patates

Detaylı

DONDURMA TEKNOLOJİSİ. Prof.Dr. Hilal ÇOLAK

DONDURMA TEKNOLOJİSİ. Prof.Dr. Hilal ÇOLAK DONDURMA TEKNOLOJİSİ Prof.Dr. Hilal ÇOLAK Dondurma, başlıca yağ, sütün yağsız kuru maddesi, şeker, stabilizatör, emülgatör ve bazen de lezzet ve renk veren maddelerden oluşan karışımın, değişik düzenlerde

Detaylı

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI 2015 TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun

Detaylı

Meyve ve Sebze suyu ve pulpunun konsantrasyonu

Meyve ve Sebze suyu ve pulpunun konsantrasyonu Meyve ve Sebze suyu ve pulpunun konsantrasyonu Meyve suları genel olarak %80-95 düzeyinde su içerirler. Çok iyi koşullarda depolansalar bile, bu süre içinde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar ürünün kalitesini

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI

BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI Bir soğutma tesisinin yapılandırılmasında ilk iş tesisin soğutma gereksiniminin hesaplanmasıdır. Bu nedenle, soğuk kayıplarının ya da ısı kazançlarının iyi belirlenmesi

Detaylı

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE İZMİR İN ÜLKE SIRALAMASINDAKİ YERİ (TUİK-2014)

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

BEYAZ PEYNİR ÜRETiMi. Öğr. Gör. Oya Irmak ŞAHİN-CEBECİ Süt Teknolojisi-II Ders Notu #3

BEYAZ PEYNİR ÜRETiMi. Öğr. Gör. Oya Irmak ŞAHİN-CEBECİ Süt Teknolojisi-II Ders Notu #3 BEYAZ PEYNİR ÜRETiMi Öğr. Gör. Oya Irmak ŞAHİN-CEBECİ Süt Teknolojisi-II Ders Notu #3 Peynir in Tanımı Gıda maddeleri içerisinde süt kapsadığı zengin besin öğeleri ile insanlar için değerli bir besin olduğu

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM ve HAYVANCILIK: SORUNLAR VE ÖNERİLER DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ

TÜRKİYE DE TARIM ve HAYVANCILIK: SORUNLAR VE ÖNERİLER DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TÜRKİYE DE TARIM ve HAYVANCILIK: SORUNLAR VE ÖNERİLER DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ Tarım İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetidir. Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

MAKİNE VE TEÇHİZATI HARİÇ; METAL EŞYA SANAYİİ Hazırlayan Mustafa TOSUN Kıdemli Uzman 450 1. SEKTÖRÜN TANIMI Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayii, ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii

Detaylı

KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU. M.Hayri ERTEN. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU. M.Hayri ERTEN. Orta Doğu Teknik Üniversitesi KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU M.Hayri ERTEN Orta Doğu Teknik Üniversitesi ÖZET. Flotasyondan elde edilen kolemanit konsantrelerinin kurutma veya kalsinasyon gibi

Detaylı

Pik (Ham) Demir Üretimi

Pik (Ham) Demir Üretimi Pik (Ham) Demir Üretimi Çelik üretiminin ilk safhası pik demirin eldesidir. Pik demir için başlıca şu maddeler gereklidir: 1. Cevher: Demir oksit veya karbonatlardan oluşan, bir miktarda topraksal empüriteler

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ 2014 2015 YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 1 YUMURTA TAVUKÇULUĞU Yumurta tavukçuluğu piliçlerde 20.haftadan sonra klavuz yumurta görülmesiyle başlar. Yumurta verimi 23. haftada

Detaylı

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU 173 Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Hiçbir canlının beslenmeden yaşamını sürdürmesi mümkün değildir. Bu, her yaşta olmak üzere, insanlar için de geçerlidir. Özellikle bebekler ve

Detaylı

GELENEKSEL GIDA VE DİĞER TEMEL KAVRAMLAR

GELENEKSEL GIDA VE DİĞER TEMEL KAVRAMLAR GELENEKSEL GIDA VE DİĞER TEMEL KAVRAMLAR 2016 Geleneksel gıdalar, her kültürde olduğu gibi Türkiye de de coğrafya, iklim, tarımsal üretim imkanları ve hepsinin üzerinde de «geleneksel yaşam tarzının» etkisi

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

sağlıklı nesiller için

sağlıklı nesiller için sağlıklı nesiller için Peynir Çeşitleri TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR Lokum Kıvamında 17 kg 4,5 kg 17 kg 4,5 kg - 2 kg (Tava) Paketleme : Tavada 4 adet Paketleme 1kg: Tavada 12 adet Paketleme

Detaylı

2003 yılında tarımın milli gelirlerimizdeki payı yüzde 12,6 iken, 2006 yılında yüzde 11,2 ye indi.

2003 yılında tarımın milli gelirlerimizdeki payı yüzde 12,6 iken, 2006 yılında yüzde 11,2 ye indi. Tarım Sektörünün İhracattaki Yeri ve Önemi Şebnem BORAN Ülkemizde son yıllarda önceliğin sanayi sektörüne kayması sonucu ekonomimizde göreceli olarak tarım ürünlerinin ihracatımızdaki ağırlığı giderek

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr Türkiye Veteriner İlaçları Pazarı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Süt Sığırcılığı ve Süt Ürünleri Çalıştayı ve Sergisi 28-29 Nisan, 2008 - Konya İsmail Özdemir VİSAD - Veteriner Sağlık Ürünleri

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Hüseyin BOZDAĞ İSO Meclis Üyesi GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI 2. Grup Et, Balık ve Süt Mamulleri Sanayii 3. Grup Bitkisel Gıda Ürünleri ve İçecekler Sanayii 4. Grup

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ.

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. BİYOGAZ NEDİR? Anaerobik şartlarda, organik atıkların çeşitli mikroorganizmalarca çürütülmesi sonucu

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

NIRLINE. NIRLINE ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır!

NIRLINE. NIRLINE ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır! ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır! KONU Yağ Asidi Profillerinin Hayvan Beslemedeki Önemi ve Analizleri İLGİ ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini,

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

ARR Bir Hububat Depolama ve Ticaret Şirketi olan ELEWARR ın Neden ve Nasıl Sahibi Oldu?

ARR Bir Hububat Depolama ve Ticaret Şirketi olan ELEWARR ın Neden ve Nasıl Sahibi Oldu? ARR Bir Hububat Depolama ve Ticaret Şirketi olan ELEWARR ın Neden ve Nasıl Sahibi Oldu? Roman Wenerski Tarım Piyasası Kurumu Başkanı Sunumun Amacı 1. ARR nin Depolama ve hububat ticareti yapan şirketlerdeki

Detaylı

Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN

Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü fatih.sen@ege.edu.tr Modifiye

Detaylı

PROVİTA PEYNİRYAP. Provita Peyniryap, Pastörize edilen sütten peynir yapmak için gereklidir. Gıda kodeksine uygundur.

PROVİTA PEYNİRYAP. Provita Peyniryap, Pastörize edilen sütten peynir yapmak için gereklidir. Gıda kodeksine uygundur. PROVİTA PEYNİRYAP Provita Peyniryap, Pastörize edilen sütten peynir yapmak için gereklidir. Gıda kodeksine uygundur. Özellikleri Üst düzey filtreleme sisteminden geçirilerek elde edilmiş kalsiyum çözeltisidir.

Detaylı

Kimya Bilim Danış ışmanlığı Çalıştayı Farklı Kaynaklardan Elde Edilen Sütlerin S Mayalanma Sürelerinin S ve ph Değişimlerinin imlerinin Karşı şılaştırmalı Olarak İncelenmesi PROJE EKİBİ: : Nurdan Yavuz

Detaylı

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ Prof. Dr. Salahattin KUMLU DGRV-Türkiye Temsilciliği Eğitim Ekibi Merzifon, 2012 Türkiye de sığır varlığı ve süt verimi Eylül 2012 2 Sığır varlığı ve süt verimi İnek sayısı

Detaylı