Yoğurt, süt ve peynirde hile yapan 30 marka ( Basından)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yoğurt, süt ve peynirde hile yapan 30 marka (06.12.2012-Basından)"

Transkript

1

2 Yoğurt, süt ve peynirde hile yapan 30 marka ( Basından) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yap4ğı kontroller sonucunda sahte süt ürünü satan markaları deşifre e>. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yap5ğı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem K a n u n u n u n 3 1 i n c i m a d d e s i n i n 6. n c ı Kkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmış5r.

3 Yoğurt, süt ve peynirde hile yapan 30 marka ( Basından) Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8.inci maddesi gereğince laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parx ve/veya seri numarasının Bakanlık Resmi İnternet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yap5ğı kesinleşen 25 gıda işletmesi ve bu işletmelerin üre[ği 37 parx ürüne ait (17 peynir, 12 yoğurt, 7 tereyağı, 1 UHT süt) bilgiler aşağıda yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

4 Süt ve ürünlerine yapılan hileler Firma Adı A Yağlı Eritme Peyniri Firma Adı B Eritme Peyniri Firma Adı C Peynir Karışımı (Nişasta)

5 Süt ve ürünlerine yapılan hileler Firma Adı D Peynir Karışımı (Nişasta) Firma Adı E Tam Yağlı Tulum Peyniri Firma Adı E Tulum Peyniri

6 Süt ve ürünlerine yapılan hileler Firma Adı E Tulum Peyniri Firma Adı F Tam Yağlı Tulum Peyniri Firma Adı G Tam Yağlı Tulum Peyniri

7 Süt ve ürünlerine yapılan hileler Firma Adı H Taze Kaşar Peyniri Firma Adı H Taze Kaşar Peyniri Firma Adı I Kaşar Peyniri

8 Süt ve ürünlerine yapılan hileler Firma Adı J Homojenize Yoğurt (Bitkisel Yağ ve jelaxn) Firma Adı K Tam Yağlı Homejenize Yoğurt (Bitkisel Yağ ve jelaxn) Firma Adı L Homejenize Yoğurt

9 Süt ve ürünlerine yapılan hileler Firma Adı M Tam Yağlı Yoğurt (JelaXn) Firma Adı N Yarım Yağlı Yoğurt (JelaXn) Firma Adı O Homojenize Yoğurt (JelaXn)

10 Süt ve ürünlerine yapılan hileler Firma Adı P Tam Yağlı Homojenize Yoğurt (JelaXn, Bitkisel Yağ ) Firma Adı R Tam Yağlı Tava Yoğurdu (JelaXn, Bitkisel Yağ ) Firma Adı S Kaymaksız Yoğurt (JelaXn, Bitkisel Yağ )

11 Süt ve ürünlerine yapılan hileler Firma Adı S Pastörize Yağlı Homojenize Kaymaksız Yoğurt (JelaXn, Bitkisel Yağ ) Firma Adı T Tava Yoğurt (JelaXn, Bitkisel Yağ ) Firma Adı U Geleneksel Tereyağ

12 Süt ve ürünlerine yapılan hileler Firma Adı V Tereyağı Firma Adı W Pastörize Tereyağı Firma Adı X Tereyağı

13 Süt ve ürünlerine yapılan hileler Firma Adı X Tereyağı Firma Adı Y Tereyağı Firma Adı Z Yarım Yağlı UHT Keçi Sütü (İnek Sütü)

14 Basından

15 Süt hileleri Sütün, insan haya5ndaki yeri insanlık tarihi kadar eskidir. Binlerce yıldır insan vücudunun en fazla ihxyaç duyduğu içecek olmayı sürdüren süt, uzmanlara göre; içerdiği bol miktarda kalsiyum ve vitamin nedeniyle bir çok hastalığı önlüyor, hana tedavi ediyor ve vücut direncini ar5rıyor. Ancak, süt ve ürünlerinde yapılan hileler, bu yararlı besin öğelerinin bir çok hastalığa davexye çıkarmaktadır.

16 Süt hileleri Süt bir hileye maruz kalmış ise alışılmış görünüş ve kıvamında olmayabilir. Bu durum, daha çok sütün renginde ve kıvamında kendini hisse[riyor. Sütü daha yağlı kıvamda göstermek için çeşitli boyalar, un ve nişasta gibi kıvam ar5rıcı maddeler ka5lıyor. Ayrıca sütün kesilmesini önlemek için; özellikle yazın sıcak havalarda soda gibi asitliği giderici maddeler ilave edilmektedir.

17 Süt hileleri Çoğu zamanda bakteriyel faaliyex önlemek için formaldehit, borik asit, hidrojen peroksit gibi b a k t e r i ö l d ü r ü c ü ö ze l l i k t e m a d d e l e r ka5labilmektedir. Ayrıca sütün uzun süre kesilmeden (bozulmadan) kalabilmesini muhafaza etmek maksadıyla diğer bir hile ise çoğunlukla sütün pişirilmesidir. Pişirme işlemi sırasında sütün teknik ve biyolojik özellikleri kayboluyor. Bu hile yöntemine daha çok, fabrikalar başvuruyor.

18 Süt hileleri Bir diğer hile yöntemi ise; süte su, yağsız süt, yayık al5 ve peynir suyu ka5lmasıdır. Sokakta sa5lan sütlerin önemli bir bölümü, yağı yayvan kaplarda beklexlerek ya da krema makinalarından geçirilerek yağı alınmış sütlerdir. İnsanların ucuzu arama eğiliminden yararlanan sokak sütçüleri çoğu zaman sütü yarı yarıya sulandırmaktadırlar.

19 Süt ürünlerihileleri İyi süt hakkında toplumun bilgisinin hala yetersiz olması, modern işletmelerin hala ürexci ve tükexciye yeterli düzeyde ulaşamaması bu düzenin sürüp gitmesine neden olmaktadır. Sadece süt değil, süt ürünleri de hileye maruz kalmaktadır. Tereyağı, bazı pazarlarda, yetersiz yoğurmayla bileşiminde olması gerekenden fazla su içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

20 Süt ürünleri hileleri Öte yandan içerisine tuz ka5ldığı halde tuzsuzmuş gibi gösterilerek profesyonelce yapılmış hilelere de rastlanmaktadır. Özellikle sade yağa çok daha ucuz olan kuyruk yağı ya da margarin ka5labilmektedir.

21 Süt ürünleri hileleri Semt pazarlarında sa5lan süt ürünleri ve özellikle peynirler konusunda toplumumuz maalesef gerçek bilgi sahibi değil. Halkımız maalesef, ne aldığını, hangi şartlarda ürexldiğini, ne gibi sağlık riskleri taşıdığını bilmiyor. Örnek olarak; kaşar peyniri yapımında soya proteini veya patates püresi kullanılıbiliyor.

22 Süt ürünleri hileleri Pazarlarda taze peynirler sa5lıyor. Ancak bu peynirlerin çiğ sünen ürexldiğini ve dolayısıyla sağlık açısından zararlı mikroorganizmalar içerdiği bilinmiyor. Hana bazı tükexciler, olgunlaşmamış, hastalık riski yüksek peynirleri tercih e[klerini ifade ediyor. Brucella, tüberküloz v.b. hastalıkların çiğ sünen de bulaşabildiğini unutmamak gerekiyor.

23 Süt ürünleri hileleri anlaşılabilir mi? TükeXcinin süt ürünlerinde yapılan hileleri anlaması çok zordur. Bununla birlikte bazı ipuçları bulunmaktadır. Renk, koku, kıvamda meydana gelen değişimler yapılan bir hileyi işaret edebilir. Su ka5lmış süt rengi, daha morumsu bir renk dağılımı gösterir.

24 Süt ürünleri hileleri anlaşılabilir mi? Bir başka şekilde ise sütün yağının alınması renginin sarıdan beyaza doğru dönmesine sebep olur. Fakat bunlar daha çok görerek yada koklayarak yapılan belirlemeler olduğundan hilelerin tespit edilmesi çoğu zaman mümkün değildir.

25 Tavsiyeler Açıkta sa5lan ve menşei (orijini) belli olmayan ürünler tükexlmemelidir. Hileli ürünler, ürexm yerleri belli olmayan ürünler olması nedeniyle genellikle pazarlarda sa5lırlar. Mümkün olduğunca, bu yerlerden sa5n almaktan kaçınmak gerekmektedir. Bu yerlerin denexmlerinin yapılması da çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Sağlık açısından da oldukça tehlikeli olan bu ürünlerin alınmamasına dikkat edilmelidir.

26 Tavsiyeler Bu bağlamda güvenilir firmalara ait ürünlerin tercih edilmesi hem tükexci sağlığı ve ekonomik ç ı ka r l a r ı a ç ı s ı n d a n, hem d e ka l i tenin ödüllendirilmesi ve haksız rekabexn önlenmesi açısından yerinde bir davranış olacak5r. Her ürexm izni olan ve ambalajlı ürünlere de güvenilmemelidir. Bu ürünler sa5n alınırken öncelikle ürexm tarihine bakılmalı ve soğukta muhafaza zincirinin bozulmamış olmasına dikkat edilmelidir.

27 Problemin kaynağı ekonom(et)ik Piyasadaki bu hilelerin temelinde süt ürexcisinin içinde bulunduğu zor ekonomik ve sosyal şartlar yatmaktadır. Süt ürexcisinin ürününü değerlendirecek sütçülük tesisleri ve kooperaxfler bulunmamaktadır. Ayrıca maddi ihxyaçlarını karşılayacak faizi vb formalitesi az kredi, verimli hayvan, ucuz yem hastalıklarla mücadele, pazarlamada kolaylık, emeğin ölçüsünde pay ve daha buna benzer ihxyaçların karşılanamaması ve sütün çoğunlukla aracıların, mandıracıların eline geçmesi yani koordinasyon eksikliğinden kaynaklı problemler bulunmaktadır.

28 Problemin kaynağı ekonom(et)ik Ayrıca, eğixmsizlik ve bilgisizlik ürexcilerin bu tür davranışta bulunmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle sık sık eğixm seminerleri düzenlenmeli, broşürler basılıp dağı5lmalıdır. Öte yandan herkesin benimseyebileceği, teknik ve standart işleme teknikleri konusunda ürexcinin mutlaka bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

29 TükeXcinin kapısına sokak değil pastörize süt gitmeli TükeXciyi bu Xpte ürünlerin tükexmine sevk eden temel sebep ekonomikxr. Sokak sütçülüğü ortadan kaldırılmalı veya ıslah edilmelidir. Bu işi yapan kişilere, fabrikaların üre[ği pastörize sütün pazarlaması yap5rılabilir. Bazı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi tükexcinin kapısına pastörize süt ulaş5rıldığında, tükexci sokak sütünü almayacak5r.

30 Yeni tebliğ yoğurmaki hileleri önleyecek Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 16 Şubat`ta yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği`nin, yoğurda yapılabilecek bazı hilelerin önlenebilmesi açısından önemli olduğunu bildirdi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`ndan yapılan yazılı açıklamada; gelişen sanayi, hızlı kentleşme ve toplumda demografik yapının değişmesi gibi nedenlerle yoğurt ürexminde ev Xpi ürexmden sanayi Xpi ürexme ciddi bir yönelme olduğuna dikkat çekildi. Sanayi Xpi ürexmin ise TSE`nin 1330 sayılı standardı ile standardize edildiği kaydedilen açıklamada, `2001 yılında Türk Gıda Kodeksi Fermente Sütler Tebliği yayımlanırken, uluslararası bir kuruluş olan FAO ile WHO ortak kuruluşu olan Kodeks Alimentarius Komisyonu`nun ilgili standardının taslağında yer alan tanımlar ile TSE 1330`da yer alan en az yüzde 12 yağsız kuru madde ve en az yüzde 4 protein oranı tebliğe yansı5lmış5r. Böylece sanayi Xpi ürexmin asgari kriterleri belirlenmişxr.` denildi.

Piyasada Mevcut Sütler ve Kalite Sorunu. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Piyasada Mevcut Sütler ve Kalite Sorunu. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Piyasada Mevcut Sütler ve Kalite Sorunu Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Gıda Güvenliği; 5179 sayılı Kanunda Gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan

Detaylı

SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİNDE KALİTE

SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİNDE KALİTE SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİNDE KALİTE Süt ve süt ürünleri,, diğer birçok gıda ürününe oranla daha fazla kontaminasyon riski taşıyan, bileşimleri nedeniyle çok daha kolay bozulabilen, dolayısıyla sağlığa zararlı

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..)

TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..) Amaç Madde l (1) Bu Tebliğin amacı, ısıl işlem görmüş içme sütlerinin tekniğine uygun

Detaylı

KAPANIŞ KONUŞMALARI... 3 2. ULUSAL SÜT ZİRVESİ 2013 DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ... 6 ORGANİZASYON RESİMLERİ;... 7 SPONSORLUK YAYINLAMA ÇALIŞMALARI...

KAPANIŞ KONUŞMALARI... 3 2. ULUSAL SÜT ZİRVESİ 2013 DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ... 6 ORGANİZASYON RESİMLERİ;... 7 SPONSORLUK YAYINLAMA ÇALIŞMALARI... İçindekiler KAPANIŞ KONUŞMALARI... 3 2. ULUSAL SÜT ZİRVESİ 2013 DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ... 6 ORGANİZASYON RESİMLERİ;... 7 SPONSORLUK YAYINLAMA ÇALIŞMALARI... 11 Web Sitesinde Yayınlama;... 11 Yerleşim

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1

GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1 ÖZET GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1 Günümüzdeki teknolojik gelişmeler, toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen

Detaylı

EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42

EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42 EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42 1957 COMMODITY EXCHANGE G da Güvenli i ve G da da Güven Türkiye S ralamas n da 59 uncuyuz Helal G dalar n Önemi Süt Hijyeni ve Süt le Bulaflan Hastal klar TiCARET

Detaylı

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU İN Ç İ İ M RETİ Ü İ R ULLE M A NE M A T S E PA V K I CIL FIRIN E V I R A L S A U S Z E U V N A E L I Y J K A Hİ M A UL G Y U İYİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Yıl: 52 Sayı: 615 Ağustos 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Yıl: 52 Sayı: 615 Ağustos 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Basyazı, Yıl: 52 Sayı: 615 Ağustos 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet PELİT Yayına Hazırlayanlar Önder KUNT Hatice ALTIN A. Sabit YÖNEY Funda

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Faruk EMEKSİZ 1 Mevhibe ALBAYRAK 2 Erdoğan GÜNEŞ 3 Ahmet ÖZÇELİK 4 O. Orkan ÖZER 5 Kemalettin TAŞDAN 6 ÖZET Pazarlama

Detaylı

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1 EKMEK HAMURU HAZIRLAMA 1. EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER 2. EKMEK ÜRETİMİNDE YARDIMCI BİLEŞENLER 3. EKMEK HAMURU EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER Ekmek hamuru hazırlarken

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ. ÇİĞ SÜT ve ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (Tebliğ No: 2000/ 6 )

TÜRK GIDA KODEKSİ. ÇİĞ SÜT ve ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (Tebliğ No: 2000/ 6 ) Resmi Gazete 14 Şubat 2000-Sayı:23964 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT ve ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (Tebliğ No: 2000/ 6 ) Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, çiğ sütün;

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ DERS COĞRAFYA PROJE KONUSU YAŞAR HOLDİNG VE ETKİNLİKLERİ HAZIRLAYANLAR 9/C

ÖZEL EGE LİSESİ DERS COĞRAFYA PROJE KONUSU YAŞAR HOLDİNG VE ETKİNLİKLERİ HAZIRLAYANLAR 9/C ÖZEL EGE LİSESİ DERS COĞRAFYA PROJE KONUSU YAŞAR HOLDİNG VE ETKİNLİKLERİ HAZIRLAYANLAR 9/C Can Dereli Serdar Öncül Cumhur Önaç Ders Öğretmeni Ahmet Kanyılmaz 2002/İzmir 1 İÇİNDEKİLER Önsöz...1 Teşekkür...2

Detaylı

ÖZET Gıda mevzuatı temel amaç FAO/WHO Kodeks Alimentarius Komisyonu 05.6.2004 25483

ÖZET Gıda mevzuatı temel amaç FAO/WHO Kodeks Alimentarius Komisyonu 05.6.2004 25483 ÖZET Gıda mevzuatı; gıda maddelerinin taşıması gereken asgari kalite ve hijyen kriterlerini belirleyen bir kurallar dizisidir. Gıda mevzuatının hazırlanmasındaki temel amaç, gıda güvenliğinin sağlanarak

Detaylı

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK YEMLERİN RESMÎ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARINA DAİR YÖNETMELİK BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR ET VE ET ÜRÜNLERİ SA/00-3-6 HAZIRLAYAN ERDAL ERTUĞRUL UZMAN ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2000 ANKARA TKB MATBAASI İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER LİSTESİ...

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

Çiğ süt satışına izin istiyoruz!

Çiğ süt satışına izin istiyoruz! Çiftlikler uğraşıyor, didiniyor, üretiyor. Sütü 1 TL'ye satıyor. Sokak sütçüsü sulandırıp Ayşe Teyzeye 3 TL'ye satıyor. Devlet bu kayıtdışı ve gayrisıhhi satışa seyirci kalıyor. Güler misin, ağlar mısın?

Detaylı

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ

TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ Resmî Gazete Tarih: 5 Aralık 2012 Sayı: 28488 Resmî Gazete Tarih: 13 Şubat 2015 Sayı: 29266 (TEBLİĞ NO: 2012/74) BİRİNCİ

Detaylı

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi Temel Eğitimi Ünite 1: Gıda Güvenilirliği Çiğ süt üretim merkezleri ve peynir endüstrisinde sürekli gıda güvenilirliği eğitimi Peynirde Gıda Güvenilirliği, Leonardo da Vinci Sürekli Eğitim Programı altında

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130502-14.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130502-14.htm Sayfa 1 / 8 2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PASTACILIK EKMEK ÇEŞİTLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PASTACILIK EKMEK ÇEŞİTLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PASTACILIK EKMEK ÇEŞİTLERİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi 1

İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi 1 Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2010, 47 (2): 161-169 ISSN 1018 8851 Harun KESENKAŞ 2 Necati AKBULUT 3 2 Dr., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Bornova/İzmir harun.kesenkas@ege.edu.tr

Detaylı

BESLENME, SAĞLIK VE SAĞLIKLI İLETİŞİM

BESLENME, SAĞLIK VE SAĞLIKLI İLETİŞİM BESLENME, SAĞLIK VE SAĞLIKLI İLETİŞİM Ülkemizde son yıllarda yapılan araştırmalar, medyadaki sağlık konulu haber, program, reklam içerikli yayınların takip edilme oranları: -İnternet ortamında % 27 -Televizyonlarda

Detaylı

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28678 BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AB YE UYUM SÜRECİNDE AMBALAJ SANAYİİ VE GIDA GÜVENLİĞİ

AB YE UYUM SÜRECİNDE AMBALAJ SANAYİİ VE GIDA GÜVENLİĞİ AB YE UYUM SÜRECİNDE AMBALAJ SANAYİİ VE GIDA GÜVENLİĞİ l- AMBALAJ SANAYİİNİN ÖNEMİ Türkiye'de üretilen 10.9 milyonluk sütün 3 milyon tonu, tüketilen bakliyatın ise sadece yüzde 20'sinin paketli olarak

Detaylı

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz İÇİNDEKİLER 1. İLGİLİ PAZAR...2 1.1. İlgili Ürün ve İlgili Coğrafi Pazar...2 1.2. İlgili Pazar Kavramı ve Rekabet Politikasının Hedefleri...3 1.3. Pazar Tanımlamasının Temel İlkeleri...3 1.3.1. Talep İkamesi...3

Detaylı

KÜRESELLEŞME ve SU ÜRÜNLERİNDE KALİTE KONTROL

KÜRESELLEŞME ve SU ÜRÜNLERİNDE KALİTE KONTROL KÜRESELLEŞME ve SU ÜRÜNLERİNDE KALİTE KONTROL İsmail MERT Mavi Gıda Gözetim Danışmanlık A.Ş. Genel Müdürü İkinci Dünya Savaşı sonrası, 1947 de imzalanan GATT (Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması) ve bunun

Detaylı

ancak sorunu çözmez! GEÇTİĞİMİZ 2008-2009 yıllarında Et ithalatı fiyat ateşini düşürür

ancak sorunu çözmez! GEÇTİĞİMİZ 2008-2009 yıllarında Et ithalatı fiyat ateşini düşürür Çarşambanın gelişi, perşembeden bellidir! YIL: 1 SAYI: 5 72.5 Krş! Mayıs - Haziran 2010 YIL: 1 SAYI: 1 7 TL www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Et ithalatı fiyat ateşini düşürür ancak sorunu çözmez! GEÇTİĞİMİZ

Detaylı

GIDA MADDELERİNİN VE UMUMİ SAĞLIĞI İLGİLENDİREN EŞYA VE LEVAZIMIN HUSUSİ VASIFLARINI GÖSTEREN TÜZÜK

GIDA MADDELERİNİN VE UMUMİ SAĞLIĞI İLGİLENDİREN EŞYA VE LEVAZIMIN HUSUSİ VASIFLARINI GÖSTEREN TÜZÜK 755 GIDA MADDELERİNİN VE UMUMİ SAĞLIĞI İLGİLENDİREN EŞYA VE LEVAZIMIN HUSUSİ VASIFLARINI (1) (2) GÖSTEREN TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4/8/1952, No : 3/15481 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930

Detaylı