T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2006/2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2006/2"

Transkript

1 T.C. SAĞLI BAANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100TSH onu: Form 018/A, Form 018/B, Form 018/C ve Gıda Zehirlenmeleri Vaka Bildirim Fişi GENELGE 2006/2 Form 018 İstatistik Formu sağlık ocaklarında tanı konulan bazı hastalıkların istatistiki bilgilerini toplamak için kullanılan bir formdur. Form 018 de yer alan bazı hastalıklara tanı konulamaması ve bazı hastalıklara ait verilerin Bakanlığın diğer birimleri tarafından toplanması, aynı hastalığa ait verinin Bakanlığın birden fazla birimine gönderilmesinin anlamsız olması, Bakanlık birimleri tarafından koordine edilerek tüm kullanıcıların hizmetine sunulabilecek iken, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından aynı verilerin değişik formatta hazırlanarak farklı birimlere gönderilmesi dublikasyonlara neden olmakta, dolayısıyla emek, zaman ve maddi kayıplara yol açmaktadır. Bu doğrultuda formun yeniden amacını belirlemek ve toplanılacak verilere karar vermek üzere Bakanlığımızın ilgili birimleri ve Üniversite katılımcılarıyla bir dizi çalışma yapılmıştır. atılımcıların ortak görüşleri doğrultusunda form 018 in amacı ve özellikleri belirlenerek, yer alması gereken hastalıklara ait liste oluşturulmuştur. Bu listeye dayanarak veri toplama maksadı ile Form 018/A, B,C ve Gıda Zehirlenmeleri Vaka Bildirim Fişi hazırlanmıştır. Son olarak Bakanlığımızın Form Revizyon omisyonunda da yeni formlar görüşülmüş ve kullanımına karar verilmiştir. Ekte gönderilen formların arka yüzlerindeki talimatları doğrultusunda, Ocak ayından başlayarak ilgili kurumlarda kullanılmaya başlanması ve Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) kanalı ile veri girişinin sağlanması hususunda bilgi ve gereğini önemle rica ederim. Ekler : Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR 1. Form 018/A Bakan a. 2. Form 018/B Müsteşar 3. Form 018/C 4. Gıda Zehirlenmeleri Vaka Bildirim Fişi DAĞITIM : A PLANI DAİMİ GENELGE Mithat Paşa Caddesi, No: Sıhhiye ANARA Tel: (312) , / Faks: (312) E-Posta: Elektronik Ağ: 1

2 T.C. SAĞLI BAANLIĞI Form No:018/A İL : İLÇE: HASTALI İSTATİSTİ FORMU YIL: AY: YAŞ GRUPLARI 0 yaş E 1-4 yaş E 5-9 yaş E yaş E yaş E yaş E yaş E 65 + yaş E TOPLAM E T Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm DÜZENLEYEN ONAYLAYAN

3 FORM 018/A HASTALI İSTATİSTİ FORMU Bu form U.H. na göre bildirimi zorunlu olmayan hastalıkların istatistik dökümü için aylık olarak düzenlenir. Daha önce yaş ve cinsiyet gruplarına göre hazırlanmış olan formatta bir değişiklik yapılmamıştır. Sağlık Ocakları ve bölgesi olan Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri tarafından, kişisel sağlık fiş (SF) lerinden/poliklinik kayıtlarından yararlanılarak doldurulur. 1. Sağlık ocağı elemanı her vakayı formda ait olduğu yaş ve cinsiyet grubuna yazacaktır, 2. Formda ölüme ait veriler ölüm sütununda doğru yaş ve cinsiyet grubu bulunarak doldurulur, 3. Formu dolduran elemanın sağ alt köşedeki haneye adı, soyadı, unvanı, doldurduğu tarih yazılır ve imzalanır, 4. Formu onaylayanın adı, soyadı, unvanı tarih ve imzası sol alt köşede yer alır, 5. Form takip eden ayın en geç 7 sine kadar doldurulup, İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilir. 6. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hata kontrolleri yapılır, eğer hata varsa geri bildirimde bulunularak hatanın düzeltilmesi sağlanır. 7. Hata yok ise, bütün sağlık ocaklarından ve AÇS merkezlerinden gelen verilerin il toplamları alınarak en geç takip eden ayın 20. günü Bakanlık (Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Merkezde olacak şekilde İstatistik Şubesince gönderilir. 018/A İstatitistik Formunda Yer Alacak lar: 1- Akut Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu 2- Akut Sinüzit 3- Akut Farenjit 4- Akut Tonsilit 5- Akut Larenjit 6- Akut Bronşit 7- Bronşiyolit 8- Pnömoni 9- ronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı 10- Astım 11- Akut Otitis Media 12- Akut Romatizmal Ateş 13- Febril onvülsiyon 14- Suçiçeği 15- ızıl 16- Protein Enerji Malnitrüsyonu 17- Raşitizm 18- Demir Eksikliği Anemisi 19- İshaller 20- Servisit 21- Hipertansiyon 22- Guatr 23- Diabet 24- Obezite 25- Talassemi 26- Diğer Hemoglobinopatiler

4 T.C. SAĞLI BAANLIĞI Form No:018/B İL : İLÇE: PARAZİT HASTALILARI İSTATİSTİ FORMU YIL: AY: YAŞ GRUPLARI 0 yaş E 1-4 yaş E 5-9 yaş E yaş E yaş E yaş E yaş E 65 + yaş E TOPLAM E T Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm DÜZENLEYEN ONAYLAYAN

5 FORM 018/B PARAZİT HASTALILARI İSTATİSTİ FORMU Parazit hastalıkları, sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan toplumlarda her zaman önemli bir halk sağlığı problemi olabilmektedir. Başlıca bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal gibi gastrointestinal sistem şikâyetlerine neden olabilen bağırsak parazitleri anemi, büyüme ve gelişme geriliğine de yol açabilmektedirler. Uyuz, kişiyi oldukça rahatsız eden bir kaşıntıya sebep olurken, bit, kaşıntının yanı sıra bazı enfeksiyon hastalıkların bulaşmasında önemli rol oynamaktadır. Bazı parazitler de lenf sistemine (Wuchereria bancrofti), ürogenital sisteme (Trichomonas vaginalis), karaciğer ve safra kanallarına (Fasciola hepatica) yerleşerek ciddî hastalık tabloları oluşturabilirler. işilerin performansını etkileyerek önemli iş gücü ve ekonomik kayıplara da yol açabilen parazit hastalıkları ile mücadele esaslarından birisi de sağlıklı ve güvenilir verilerin elde edilmesidir. Bu veriler, kontrol programlarının hazırlanabilmesi ve uygulanabilmesi için gerekli görülmektedir. Belirtilen amaca yönelik olarak hazırlanan bu çizelgenin doğru bir şekilde ve zamanında düzenlenerek, ilgili yerlere ulaştırılması için aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekli ve önemlidir. TANI ÖNERİLERİ 1. Negatif sonuç için dışkı muayenesi en az üç kez tekrarlanmalıdır. 2. Ascaris Lumbricoides ve Trichuris Trichiura nın tanısı parazitin erişkin şeklinin veya yumurtalarının dışkıda görülmesi ile konulur. 3. Enterobius Vermicularis (kıl kurdu, oksiyür) tanısı için selofan bant (anal bant) yöntemi uygulanmalıdır. Lâma yapıştırılarak incelenen bantta D şeklinde yumurtaların görülmesi ile kesin tanı konur. Parazitin erişkinleri dışkıda görülebilir veya çok düşük oranlarda dışkıda yumurtalarına rastlanabilir. 4. Ancylostoma Duodenale ve Necator Americanus tanısı dışkı numunelerinde parazit yumurtasının görülmesi ile konur. Bu parazitlerin yumurtalarını ayırmak güç olduğundan ikisi birlikte ancalı urtlar olarak değerlendirilir. 5. Strongyloides Stercoralis in kesin tanısı dışkı, duodenum sıvısı ve balgamda parazitin lârvalarının görülmesi ile konur. 6. Wuchereria Bancrofti tanısında tercihen ya da saatleri arasında alınan kandan hazırlanan yayma preparatlar kullanılmalıdır. Giemsa veya uygun boyalarla boyanan preparatlarda mikrofilaryaların görülmesi ile kesin tanı konur. 7. Taenia türleri (taenia saginata ve taenia solium) dışkıda halkalarının veya mikroskopta çengelli yumurtalarının görülmesi ile tanınır. 8. Hymenolepis Nana (cüce tenya) tanısı dışkıda yumurtalarının görülmesi ile konulmaktadır. 9. Fasciola Hepatica tanısı, dışkıda ve safra sıvısında tipik büyük ve kapaklı yumurtaların görülmesi ile konur. Ancak, yalancı parazitlik açısından hastanın son 7-10 gün içerisinde karaciğer yiyip yemediği sorulmalıdır. 10. Trichomonas Vaginalis in tanısında inceleme materyali vagina, üretra salgıları ve prostat sıvısıdır, bazen idrarda da saptanabilir. Direkt olarak lâm-lâmel arası preparatta hareketli trofozoitlerin ya da Giemsa ile yayma preparatlarda parazitin görülmesi ile kesin tanı konulur. 11. Uyuz tanısı klinik bulgularla konabilir. esin tanı için, alınan deri kazıntısı bir damla % luk OH (Potasyum hidroksit) çözeltisi ile karıştırılarak hazırlanan lâm-lâmel arası preparat mikroskopta incelenmelidir. 12. Bit Enfestasyonu tanısı için canlı yumurta (sirke), nimf (yavşak) veya erişkin şekillerin makroskobik olarak görülmesi gereklidir. 13. Laboratuvarla ilgili olarak danışma için Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Parazitoloji Laboratuvarına başvurulabilir (Tel: / e- posta: ). BİLDİRİM ŞELİ 1. Bu çizelgede belirtilen parazit hastalıklarının bildirimleri resmî veya özel bütün sağlık kurum ve kuruluşlarından yapılır. 2. Çizelgede yer alan hastalıkların tanısını koyan sağlık kuruluşu, hastanın bağlı olduğu sağlık ocağına bildirilmek üzere, vakaları 014/B numaralı forma kaydedecek ve ay sonunda İl Sağlık Müdürlüğüne gönderecektir. Sağlık ocakları 014/B numaralı formu bölgeleri dışındaki vakalar için dolduracaklardır. 3. Sağlık ocakları 016 numaralı formu, Parazit ları İstatistik Çizelgesi nde yer alan parazit hastalıklarının düzenli kayıtları için kullanabilirler. Ay sonunda, 016 numaralı formlardan yararlanılarak mükerrer bildirim yapılmadan Parazit ları Formu rahatlıkla doldurulabilir. 4. İl Sağlık Müdürlüğü, gelen çizelgelerin aylık icmalini yaparak Parazit ları İstatistik Çizelgesi ni, her ayın en geç 20 sine kadar Sağlık Bakanlığına gönderir.

6 T.C. SAĞLI BAANLIĞI Form No:018/C İL : GIDA ZEHİRLENMELERİ FORMU YIL: AY: YAŞ GRUPLARI 0 yaş E 1-4 yaş E 5-9 yaş E yaş E yaş E yaş E yaş E 65 + yaş E TOPLAM E T Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm Vaka Ölüm DÜZENLEYEN ONAYLAYAN

7 FORM 018/C GIDA ZEHİRLENMELERİ FORMU Gıda Zehirlenmeleri Fişi (Ek 4 de) ndeki her alan; gönderenin kimlik ve kurum bilgileri, özellikle cinsiyet ve yaşı başta olmak üzere hastanın kimlik bilgileri, adres bilgileri, zehirlenme ile ilgili bilgiler eksiksiz ve tam doldurulmalıdır. Sağlık kurumuna başvuru bölümü dikkatle doldurulmalıdır. Zehirlenme ile gelen vakanın ilk başvuru yeri bu kurum değil ise Düşünceler bölümüne ilk başvuru yeri yazılmalı ve Sevkli bölümü işaretlenmelidir. Zehirlenme ile ilgili hanelerin hiç biri boş bırakılmamalıdır. Gıda Zehirlenmeleri Fişi, il genelinde bulunan tüm sağlık kurumlarına (eğitim araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri, özel hastaneler, sağlık ocakları, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, özel çalışan hekimler, kamu ve özel poliklinikler) başvuran vakalar için doldurulur. İl Sağlık Müdürlüğüne bir iş günü içinde gönderilir. Bu fiş hem vaka bazında takibi sağlar, hem de istatistik kayıtlarını tutarken temel veri kaynağını oluşturur. Form 018/C Gıda Zehirlenmeleri Fişi doldurulurken aşağıdaki sınıflandırmaya uyulmalıdır: 9 ayrı konu başlığı ile zehirlenmeler gruplandırılmış ve hangi başlık altında yer alması gerektiği belirtilmiştir. Birden fazla gıda maddesinin zehirlenme etkeni olduğundan şüphelenilen durumlarda, laboratuvar doğrulaması yapılacaktır. Gıda Zehirlenmeleri Fişlerinden yaralanarak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Form 018/C Gıda Zehirlenmeleri Formu doldurularak, takip eden ayın 20. günü Bakanlık merkezde olacak şekilde gönderilir. Form ile ilgili Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) de yazılım güncellenmiş ve uyumlu hale getirilmiştir. 1- ırmızı Et ve Et Ürünleri (Et, sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma etler ve diğer et mamulleri vb.), 2- anatlı Hayvan Eti ve Ürünleri (Tavuk, hindi, bıldırcın, yumurta vb.), 3- Balık ve Diğer Su Ürünleri (Balık, midye, istakoz, karides vb.), 4- Süt ve Süt Ürünleri (Süt, peynir, krema ve kremalı ürünler, dondurma, diğer sütlü tatlılar, tereyağı ve diğer süt ürünleri vb.), 5- Sebze, Meyve ve Ürünleri (Sebzeler, meyveler, hazır meyve ve sebze suları, hazır meyve ve sebze püreleri vb.), 6- Yabani Mantar ve Otlar (ültür mantarı, yabani mantar, yabani otlar vb.) 7- Dondurulmuş ve Hazır Gıdalar (Dondurulmuş et, tavuk, balık, sebze, meyve, unlu mamuller ( pizza, yaprak hamuru),vb.), 8- onserveler (Hazır konserveler, evde yapılmış konserveler, vb.), 9- İçeriği Bilinmeyen Gıdalar ve Diğerleri (İçeriği bilinmeyen her türlü gıda ile bal, mayonez ve mayonezli ürünler vb. listede belirtilmeyen diğer gıdalar).

8 GIDA ZEHİRLENMELERİ VAA BİLDİRİM FİŞİ İl Sağlık Müdürlüğüne GÖNDERENİN Mesleği urum Adresi İş Adresi : : : : :../ /.. HASTANIN İMLİ BİLGİLERİ Cinsiyeti E T.C.imlik Numarası Soyadı Adı Baba Adı Yaşı Mesleği HASTANIN ADRES BİLGİLERİ İli İlçesi Muhtarlığı Sokağı Apartman Numarası Daire Numarası Ev / Cep Telefonu ZEHİRLENME BİLGİLERİ Zehirlediği Düşünülen Gıda Zehirlenmenin Olduğu Düşünülen Yer Gıdanın Yenildiği Saat Zehirlenmeye Neden Olan Etken Şikayetler.. esin Olası Şikayetlerin Başladığı Saat Başvuru i Bu Sağlık urumuna Başvuru Durumu../ /.. İlk Sevkli Adli Mercilere İntikal Ettirildi mi Evet Hayır Ölüm i Düşünceler../ /..

9 FORM 018/C GIDA ZEHİRLENMELERİ VAA BİLDİRİM FİŞİ Gıda Zehirlenmeleri Fişi (Ek 4 de) ndeki her alan; Gönderenin kimlik ve kurum bilgileri, özellikle cinsiyet ve yaşı başta olmak üzere hastanın kimlik bilgileri, adres bilgileri, zehirlenme ile ilgili bilgiler eksiksiz ve tam doldurulmalıdır. Sağlık kurumuna başvuru bölümü dikkatle doldurulmalıdır. Zehirlenme ile gelen vakanın ilk başvuru yeri bu kurum değil ise Düşünceler bölümüne ilk başvuru yeri yazılmalı ve Sevkli bölümü işaretlenmelidir. Zehirlenme ile ilgili hanelerin hiç biri boş bırakılmamalıdır. Gıda Zehirlenmeleri Fişi, il genelinde bulunan tüm sağlık kurumlarına (eğitim araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri, özel hastaneler, sağlık ocakları, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, özel çalışan hekimler, kamu ve özel poliklinikler) başvuran vakalar için doldurulur. İl Sağlık Müdürlüğüne bir iş günü içinde gönderilir. Bu Fiş hem vaka bazında takibi sağlar, hem de istatistik kayıtlarını tutarken temel veri kaynağını oluşturur. Form 018/C Gıda Zehirlenmeleri Fişi doldurulurken aşağıdaki sınıflandırmaya uyulmalıdır: 9 ayrı konu başlığı ile zehirlenmeler gruplandırılmış ve hangi başlık altında yer alması gerektiği belirtilmiştir. Birden fazla gıda maddesinin zehirlenme etkeni olduğundan şüphelenilen durumlarda, laboratuvar doğrulaması yapılacaktır. 1. ırmızı Et ve Et Ürünleri (et, sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma etler ve diğer et mamulleri vb.), 2. anatlı Hayvan Eti ve Ürünleri (tavuk, hindi, bıldırcın, yumurta vb.), 3. Balık ve Diğer Su ürünleri (balık, midye, istakoz, karides vb.), 4. Süt ve Süt Ürünleri (süt, peynir, krema ve kremalı ürünler, dondurma, diğer sütlü tatlılar, tereyağı ve diğer süt ürünleri vb.), 5. Sebze, Meyve ve Ürünleri (sebzeler, meyveler, hazır meyve ve sebze suları, hazır meyve ve sebze püreleri vb.), 6. Yabani Mantar ve Otlar (kültür mantarı, yabani mantar, yabani otlar vb.) 7. Dondurulmuş ve Hazır Gıdalar (dondurulmuş et, tavuk, balık, sebze, meyve, unlu mamuller ( pizza, yaprak hamuru),vb.), 8. onserveler (hazır konserveler, evde yapılmış konserveler, vb.), 9. İçeriği Bilinmeyen Gıdalar ve Diğerleri (içeriği bilinmeyen her türlü gıda ile bal, mayonez ve mayonezli ürünler vb. listede belirtilmeyen diğer gıdalar).

K. VEREM SAVAŞININ ÖRGÜTLENMESİ, KURULUŞ VE KİŞİ GÖREV TANIMLARI

K. VEREM SAVAŞININ ÖRGÜTLENMESİ, KURULUŞ VE KİŞİ GÖREV TANIMLARI K. VEREM SAVAŞININ ÖRGÜTLENMESİ, KURULUŞ VE KİŞİ GÖREV TANIMLARI K1. VEREM SAVAŞI ÖRGÜTLENMESİ * TB kontrolünde merkez birimi Verem Savaşı Daire Başkanlığı oluşturmaktadır. Verem Savaşı Daire Başkanlığı,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100TSH0110001 01/05/2001 Konu : Seyahat İlişkili Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı GENELGE- 2001/34 İlgi : 30.05.1996 tarih ve 6076

Detaylı

DEĞERLİ HEKİM ARKA D AŞLARIMIZ TOKAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ'NE NUMUNE VE VAKA BİLDİRİM FORMLARI'NIN GÖNDERİLMESİ

DEĞERLİ HEKİM ARKA D AŞLARIMIZ TOKAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ'NE NUMUNE VE VAKA BİLDİRİM FORMLARI'NIN GÖNDERİLMESİ DEĞERLİ HEKİM ARKA D AŞLARIMIZ TOKAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ'NE NUMUNE VE VAKA BİLDİRİM FORMLARI'NIN GÖNDERİLMESİ 1.KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ -KKKA vakalarının Mart-Eylül aylan arasında sık görülmesinden

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR-PROGRAMLAR VE KANSER KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-ANKARA I İÇİNDEKİLER Sayfa No KISALTMALAR III TABLO ŞEKİL GRAFİK DİZİNİ IV ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU MİKRO VERİYE ERİŞİM VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU MİKRO VERİYE ERİŞİM VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU MİKRO VERİYE ERİŞİM VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından üretilen

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Sayı : 55016929.010.06.02-106 09.01.2013-000763 Konu: Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü GENELGE 2013/04 Gelişen

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ ANKARA 2001 ÖNSÖZ Kuduz hastalığı, insanlığın her zaman için korkulu rüyası olmuş bir hastalıktır. Bu nedenle

Detaylı

AŞI SONRASI İSTENMEYEN ETKİ İZLEM SİSTEMİ DAİMİ GENELGESİ

AŞI SONRASI İSTENMEYEN ETKİ İZLEM SİSTEMİ DAİMİ GENELGESİ AŞI SONRASI İSTENMEYEN ETKİ İZLEM SİSTEMİ DAİMİ GENELGESİ Bu Genelge, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.11.2003 tarih ve 2003/127-16513 sayı ile yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI :B100THG0730000/ 163 04-01-2001 KONU : İstatistik Formları...

Detaylı

2015 YILI OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ

2015 YILI OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ 2015 YILI OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ 2015 ANKARA 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 1-GİRİŞ... 3 AMAÇ... 3 DAYANAK... 3 MİKTAR, TAKVİM, ÜRETİM VE SEVKİYAT... 3 ORGANİZASYON... 3 İl Okul Sütü Komisyonu:...

Detaylı

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç Madde 1- Bu Yönerge, sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin arttırılması ve bütün vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanması

Detaylı

EBOLA VİRÜS HASTALIĞI VAKA YÖNETİM REHBERİ

EBOLA VİRÜS HASTALIĞI VAKA YÖNETİM REHBERİ EBOLA VİRÜS HASTALIĞI VAKA YÖNETİM REHBERİ Ankara, 2014 (Güncelleme; 08 Aralık 2014) Ebola Virüs Hastalığı Vaka Yönetim Rehberinin hazırlanmasında yer alan, Ebola Virüs Hastalığı Bilim Kurulu üyelerimiz,

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/10/2004 No : 2004/8125 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/10/1984 No : 3056 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

Kalıtsal Kan Hastalıklarından Hemoglobinopati Kontrol Programı ile Tanı ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği. Tarih: 24.10.

Kalıtsal Kan Hastalıklarından Hemoglobinopati Kontrol Programı ile Tanı ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği. Tarih: 24.10. Kalıtsal Kan Hastalıklarından Hemoglobinopati Kontrol Programı ile Tanı ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği Tarih: 24.10.2002 Sayı: 24916 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26537

Resmi Gazete Tarihi: 30.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26537 Resmi Gazete Tarihi: 30.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26537 BULAġICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; a)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME REHBERİ ve VEREMLİ HASTALARIN HAK ve SORUMLULUKLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME REHBERİ ve VEREMLİ HASTALARIN HAK ve SORUMLULUKLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME REHBERİ ve VEREMLİ HASTALARIN HAK ve SORUMLULUKLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI SAĞLIKLI HAYVAN, GÜVENLİ GIDA, SAĞLIKLI İNSAN ANKARA,

Detaylı

CANLI HAYVAN, HAYVANSAL BİRİNCİL ÜRÜN VE ETLERDE KALINTI İZLEME GENELGESİ

CANLI HAYVAN, HAYVANSAL BİRİNCİL ÜRÜN VE ETLERDE KALINTI İZLEME GENELGESİ CANLI HAYVAN, HAYVANSAL BİRİNCİL ÜRÜN VE ETLERDE KALINTI İZLEME GENELGESİ Genelge Tarihi: 16/03/2012 Genelge No : 09 I. AMAÇ Bu genelgenin amacı; Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler

Detaylı

BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete:30.5.2007-26537 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete:30.5.2007-26537 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Sağlık Bakanlığından: BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete:30.5.2007-26537 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik; a) Bulaşıcı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU E-ÖDENEK HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR SORU 1- E-ödenek programı nedir? CEVAP- E-ödenek programı; 5510 sayılı Kanunun 4

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. GIDA İŞLETMELERİNDE HACCP UYGULAMALARI ve DENETİMİ. Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. GIDA İŞLETMELERİNDE HACCP UYGULAMALARI ve DENETİMİ. Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GIDA İŞLETMELERİNDE HACCP UYGULAMALARI ve DENETİMİ Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi

Detaylı

Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Sayısı YÖN.RH.01 04.04.2013 13.01.2014 01 1 / 39 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Sayısı YÖN.RH.01 04.04.2013 13.01.2014 01 1 / 39 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GENEL UYUM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ YAZI BİÇİMLEME 482BK0009

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ YAZI BİÇİMLEME 482BK0009 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ YAZI BİÇİMLEME 482BK0009 Ankara 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Dok No:ENF.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 22 1.0 AMAÇ: Güncel, ulusal ve uluslar arası kılavuzlar rehberliğinde; hastanemize özel enfeksiyon kontrol standartları Kalite Yönetim

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Resmi Yazışma Kuralları Yrd. Doç. Dr. Gülten ALIR Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü galir@ybu.edu.tr - gultena@gmail.com Taslak 2 Yazı / Resmi yazı / Belge nedir? Yasal düzenleme

Detaylı

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28678 BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK YAZI BİÇİMLEME 482BK0009 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI SUNUMU

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI SUNUMU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI RESMİ YAZIŞMA KURALLARI SUNUMU HAZIRLAYANLAR: İç Denetçi- Serkan SEVİMLİ İç Denetçi- Süleyman Özhan ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 30.11.2006 18607

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 30.11.2006 18607 Sayı : B100TSH0110005 Konu : Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 30.11.2006 18607 GENELGE 2006/ 120 K-Q TSE-ISO-EN 9000 Bağışıklama

Detaylı