TEMMUZ 2008 TAR H BASKILI HAYVANSAL ÜRÜNLER TEKNOLOJ S DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMMUZ 2008 TAR H BASKILI HAYVANSAL ÜRÜNLER TEKNOLOJ S DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL"

Transkript

1 TEMMUZ 2008 TAR H BASKILI HAYVANSAL ÜRÜNLER TEKNOLOJ S DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL Ünite 1 1. Organizmaların metabolik makinasının parçası veya enerji kaynağı olarak kullanılan veya metabolik olayları katalize eden organik veya inorganik maddeleri tanımlamada kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Protein B) Besin maddesi C) Yağ D) Karbonhidrat E) Lipid 2. Aşağıdakilerden hangisi mikro besin öğeleri arasında yer almaz? A) Protein B) Vitamin C) Mineraller D) Kalsiyum E) Fosfor 3. Hayvansal organizmaların vücudunda depo edilen glikojen ile bitkilerin destek maddesini oluşturan selülozu tanımlayan ortak kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Protein B) Karbonhidrat bileşiği C) Mineraller D) Kalsiyum E) Yağ bileşiği 4. Aşağıdakilerden hangisi karbonhidrat sınıflandırması içersinde yer almaz? A) Nişasta B) Selüloz C) Aminoasitler D) Süt şekeri E) Kan şekeri 5. Vücudun bütün hücrelerinin büyük bir kısmını aşağıdakilerden hangisi oluşturur? A) Protein B) Lipitler C) Mineraller D) Yağlar E) Fosfor 6. Aşağıdaki vitaminlerden hangisi yağda çözülür? A) Thiamin (B1) B) Vitamin A C) Vitamin C D) Folik asit E) Pantotenik asit 7. İnsan vücudunda yapı malzemesi ve reülatör olarak kullanılan besin öğesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Karbonhidratlar B) Proteinler C) Yağlar D) Vitaminler E) Mineraller 8. Et, yağ, karaciğer, balık ve tavuk eti ile alınabilen, yetersizliğinde kaslarda zayıflık ve kısırlık sorununa yol açan vitamin aşağıdakilerden hangidir? A) E vitamin B) K vitamini C) Kalsiferol D) D3 vitamini E) A vitamini 9. Besinler enerji kaynağı olarak vücutta hangi sırayla kullanılır? A) Karbonhidrat-protein-yağ B) Yağ- karbonhidrat- protein C) Karbonhidrat-yağ- protein D) Protein- Karbonhidrat-yağ E) Yağ- Protein Karbonhidrat 10. Beynin daha sağlıklı çalışmasını sağlayan besin öğesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Karbonhidratlar B) Proteinler C) Yağlar D) Vitaminler E) Mineraller 11. Mineral maddelerin organizmadaki fonksiyonları içinde aşağıdakilerden hangisi tanımlanamaz? A) Ozmatik basıncı düzenleme B) Ortamı nötralize etme C) Kanı akışkan hale getirme D) Kalp ritmini düzenleme E) Sinir impuslarının iletimi 1

2 Ünite 2 1. Her bir kas hücresini saran protein ve yağdan oluşan zarı tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Kas Lifçiği B) Sarkoplasma C) Kas dokusu D) Kas teli E) Sarkolemma 2. Çok sayıda lif veya telinin bir araya gelmesi ile oluşan, etin yapısının esasını tanımlamada kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Kas Lifçiği B) Kas teli C) Kas dokusu D) Kas teli E) Kas demeti 3. Sarkoplasma (et suyu) nın kaçta kaçını su oluşturmaktadır? A) B) C) 65-7 D) E) Aşağıdakilerden hangisi taze et içersinde en fazla yer alır? A) Yağ B) Su C) Protein D) Kas teli E) Karbonhidrat 5. Kaslarda kimyasal enerjiyi mekanik enerjiye çeviren maddeyi tanımlamada aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır? A) Myofibril Proteinler B) Kollegen C) Sarkoplazmik Proteinler D) Hemoglabin E) Bağdoku Proteinler 6. Etin kendine özgü lezzetini ve aromasını oluşturan et bileşeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Glikojen B) Karbonhidrat C) Protein D) Su E) Yağ 7. Kasın özellikle ete dönüşmesini sağlayan karbonhidrat aşağıdakilerden hangisidir? A) Myozin B) Aktin C) Myogen D) Glikojen E) Yağ 8. Kesimden sonra kaslardaki ölüm sertliğinin kaybolması aşamasını tanımlamada kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) İzoelektri aşaması B) Vücut sertleşmesi C) Alkali Rigor aşaması D) Olgunlaşma E) Asit rigor aşaması 9. Kaslardaki ölüm sertliğinin enzim aktivasyonu sonucu kaybolmasını tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Rigor Mortis B) Sarkoplasma C) Olgunlaşma D) Çürüme E) ph deki değişme 10. Kasaplık hayvanların kesilip yüzülmesinden ve iç organlarının uzaklaştırılmasından sonra arda kalan gövdelerini tanımlamada kullanılan kavram hangidir? A) Et B) Yağ C) Karkas D) Sakatat E) Kemik 2

3 Ünite 3 1. Et kalitesi ve hijyeni üzerinde en önemli rolü olan bakteri bulaşma şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) İnfo mortem B) Post mortem C) Logaritmik devre D) İntra vitam E) Ölme safhası 2. Usulüne göre yapılmayan kesim veya kanı çok çabuk olarak akıtılmayan gövdeden elde edilen etlerde aşağıdaki etkilerden hangisi görülür? A) Su miktarı azalır B) Protein miktarı yükselir C) Bakteriyel bozulma yükselir D) Yağ miktarı azalır E) Karbonhidrat düzeyi yükselir 3. Aşağıdakilerden hangisi mikroorganizmaların üreme evrelerinden değildir? A) Latent devre B) Algoritmik devre C) Logaritmik devre D) Durma devresi E) Ölme safhası 4. Aşağıdakilerden hangisi etlerin soğutulması sırasında görülen değişikliklerden değildir? A) Suyun buharlaşması B) Suyun buzlanması C) Suyun buz kristalleri haline geçmesi D) Rekristalizasyon E) Çözdürülme 5. Et ürünlerinin dayanıklılığının artırılmasında ortam sıcaklığının 10 derecelik düşüşü bozulma hızını hangi oranda ve hangi yönde etkiler? A) 2kat azaltır B) 2 kat artırır C) 4kat azaltır D) 4 kat artırır E) 10 kat artırır 6. Evlerde soğuk şartlarda etlerin depolama süreleri en fazla kaç gün olmalıdır? A) 4 gün B) 7 gün C) 10 gün D) 15 gün E) 30 gün 7. Etin korunmasında kullanılan kimyasal yöntemlerden nitrat ve nitritin kullanıldığı yöntemi tanımlamada aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır? A) Kuru Tuzlama B) Sulu tuzlama C) Kürleme D) Dumanlama E) Fermantasyon 8. Etin dumanlama ile dayanıklı bir hal almasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Et kurur B) Su aktivitesi değeri yükselir. C) Mikroorganizmaların üremesi inhibe edilir. D) Ürünün raf ömrü uzar E) Su değeri düşer 9. Et endüstrisinde kullanılabilecek bir starter kültürde aranacak nitelikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Sağlığa zararsız olmasıdır. B) Patojen ve toksijenik olmalıdır. C) Antibakteriyel madde de üretmemelidir. D) Aminoasitleri farmakolojik aktif aminlere veya hidrojen sülfüre indirgememelidir. E) Starter kültür olarak kullanılan mikroorganizma doğal floradan daha hızlı ve güvenilir etki göstermelidir. 3

4 Ünite 4 1. Aşağıdakilerden hangisi tuzlama ve kürlemenin et üzerinde yol açtığı etkilerden değildir? A) Et ürünleri kimyasal reaksiyonlara bağlı olarak kalıcı parlak kırmızı şekillenir. B) Kürleme maddeleri antimikrobiyel etki gösterir. C) Kürleme özellikle vakumla paketlenmiş ve ısı işlemi görmüş et ürünlerinde Cl. botulinum un gelişimini engeller. D) Yağların acılaşması sağlanır. E) Ürünün kendine özgü aromasının oluşmasına yardımcı olur. 2. Su ve yağ gibi normalde birbiri ile karışmayan iki farklı maddenin belirli özel işlem ile karışmasıyla elde edilen heterojen maddeyi tanımlamada aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Emülsiyon B) Formülasyon C) Tuzlama D) Kürleme E) Fermantasyon 3. Dumanlama ile et ürünlerinde aşağıdakilerden hangisi sağlanmaz? A) Dumanlama ile bileşiminde bulunan bakterisit etkili kimyasalların etkisi artırılır. B) Dumanlama ile bileşiminde bulunan fungisid etkili kimyasal maddelerin etkisi arttırılır. C) Dumanlama ile etin rutubetinin artması sağlanır. D) Dumanlama ile et ürünleri lezzet kazanır. E) Dumanlama ile kalıcı kırmızı bir renk oluşur. 4. Kasaplık hayvan gövde ve etlerinden hazırlanan sucuk hamurunun, doğal veya yapay kılıflara doldurulması ve bir süre bekletilerek olgunlaştırılmasıyla elde edilen et ürününü tanımlamada kullanılan kavram aşağıdakilerden hangidir? A) Taze sucuk B) Fermente sucuk C) Haşlanmış sucuk D) Dumanlanmış sucuk E) Kızartılmış sucuk 5. Fermente sucuğun ana maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kas eti B) Kas eti ve kuyruk yağı C) Kuyruk yağı D) Kuyruk yağı ve sakatat E) Kas eti, kuyruk yağı ve kemik 6. Aşağıdakilerden hangisi sucuğun iç kontrol kriterlerinden birisi değildir? A) Kılıf kalibresi B) Çekilme derecesi C) Tuz miktarı D) Yağ miktarı E) Rutubet oranı 7. Türk standartlarına göre normal yağlı bir sucukta yağ oranı en çok ne olmalıdır? A) %10 B) %20 C) %30 D) %40 E) %50 8. Gövde etin pastırma üretmek üzere parçalanması işlemini tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Söküm B) Açım C) Tuzlama D) Çizim E) İstifleme 9. Et ürünlerinin sosis salam gibi haşlanmış et ürünleri haline getirilmesinde etin kaç derecenin üzerinde haşlanması gerekmektedir? A) 30 C B) 45 C C) 65 C D) 70 C E) 75 C 4

5 Ünite 5 1. Aşağıdakilerden hangisi sütün içerdiği temel besin özelliklerinden değildir? A) Kalsiyum B) Fosfor C) Karbonhidrat D) B12 E) Riboflavin 2. Sağıldığı anda sütün ph'ı aşağıdakilerden hangisidir? A) 2-4 B) 4,5-5,2 C) 6,3-6,5 D) 10-12,5 E) 12-14, litre sütün oluşması için meme bezlerinden kaç litre kan geçmelidir? A) B) C) D) E) Aşağıdakilerden hangisi sütte bulunan lipidler arasında yer almaz? A) Gliserid B) Steridler C) Lesitin D) Sefalinler E) Kazein 5. Aşağıdakilerden hangisi sütün azotlu maddeleri içinde yer almaz? A) Kazain B) Minor Proteinler C) Protidler D) Alfalaktalbümin E) Sefalinler 6. Aşağıdakilerden hangisi süt karbonhidratlarından değildir? A) Laktoz B) Galaktoz C) Gukoz D) Şeker E) Laktalbumin 7. Aşağıdakilerden hangisi suda eriyen vitaminler içersinde yer almaz? A) Vitamin D B) Vitamin B1 C) Vitamin H D) Vitamin B5 E) Vitamin PP 5

6 Ünite 6 1. Aşağıdakilerden hangisi içme süt ürünlerinden değildir? A) Kakaolu süt B) D vitaminli süt C) Anne sütü D) Sertifiye çiğ süt E) Sterilize süt 2. Kemik yapısı bozuk ve zayıf çocukların beslenmesinde aşağıdaki sütlerden hangisi önerilir? A) Yumuşak pıhtılı süt B) D vitaminli süt C) Sterilize süt D) Pastörize süt E) Sertifiye pastörize süt 3. Süt de bulunabilecek patojen mikroorganizmaların vegetatif şekillerinin yok edilmesi için yeterli derecelerde ve uygun zamanlarda, sütün bileşimini, tadını ve besleyici değerini en az etkileyecek şekilde uygulanan metodu tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Sertifiye B) Pastörizasyon C) Sterilize D) UHT Sterilizasyonu E) Endirekt Isıtma 4. Sütün 85 derecede 1 dakika süre ile pastörizasyona tabi tutulması işlemine ne denir? A) Çabuk pastörizasyon B) Devamlı pastörizasyon C) Sterilize D) Yüksek pastörizasyon E) UHT 5. Sütün dağıtımı sırasında kontaminasyon riskinin azaltılması açısından kullanılabilecek en iyi yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Sütün sağıldığı andaki kaplarla dağıtımı B) Sütün 20 litrelik güğümlerle dağıtımı C) Sütün plastik bidonlarla dağıtımı D) Sütün toprak testilerle dağıtmak E) Sütün şişelerde ya da tetrapak kutularda dağıtımı 6. Aşağıdakilerden hangisi pastörize sütlerin kalitesini etkileyen nedenlerden değildir? A) Çiğ sütte bakteri sayısı oldukça yüksektir. B) Pastörize sütün besleyici değeri mikroorganizmalar için uygun bir ortam oluşturur. C) Çiğ sütün eldesinden, pastörize sütün işlenmesi ve tüketilmesine kadar olan süre kısadır. D) Üretim ve dağıtım sırasında soğuk zinciri kırılmaktadır. E) Sütün pastörizasyonu sırasında azda olsa bakteri kontaminasyonları önlenememektedir. 7. Pastörize sütlerin dayanma sürelerini uzatabilmek için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz? A) Kaliteli hammadde temini B) Uygun dağıtım kanallarının bulunması C) Hatasız pastörizasyon uygulaması D) Dolum sonrasında kontaminasyonun önlenmesi E) Uygun soğutma işlemleri 8. Çok yüksek ısıda derecede en az bir saniye tutulduktan ve soğutulduktan sonra aseptik olarak paketlenen süt ürünü aşağıdakilerden hangisidir? A) Açık süt B) Ambalajlanmış süt C) Pastörize süt D) Sterize süt E) D vitaminli süt 9. Sterilize süt teknolojisinde homojenizasyon işlemi hangi amaçla yapılır? A) Mikrobiyel bulaşmayı önlemek B) Sütün dayanma süresini uzatmak C) Sütte kaymak tabakası oluşumunu önlemek D) Sütün kesilmesini önlemek E) Mikroorganizmaları ortamdan yok etmek 6

7 Ünite 7 1. Sütte doğal olarak bulunan veya sonradan katılan mikroorganizmaları ile şekillenen bir seri biyokimyasal reaksiyonlardan sonra (asitlik derecesinin yükselmesi) sütün pıhtılaşması ve hızlanan biyokimyasal reaksiyonlar nedeni ile visko - plasto - elastik bir nitelik kazanması sonucu elde edilen süt ürünü aşağıdakilerden hangisidir? A) Pastörize süt B) Peynir C) Tereyağı D) Yoğurt E) Krema 2. Tam yağlı sütten yapılan peynirlerde hangi vitamin tamamına yakın kısmı peynire geçmektedir? A) Vitamin A B) Vitamin D C) Vitamin B1 D) Vitamin E E) Vitamin K 3. Peynir yüksek kalorili bir gıda maddesi olarak bilinmektedir. Kalori değeri yağ ile ilgili olduğu için yağlı peynirlerde, 100 gram peynirde en çok kaç kalori bulunmaktadır? A) 200 kca B) 250 kcal C) 265 kcal D) 420 kcal E) 500 kcal 4. Aşağıdakilerden hangisi 100 gr. Kuru maddede en az 45 gr. Yağ içeren peynir türünü tanımlamada kullanılır? A) Çok sert peynir B) Sert peynir C) Tam yağlı peynir D) Yağlı peynir E) Yağsız peynir 5. Aşağıdakilerden hangisi peynir yapımında uygulanan işlemlerden değildir? A) Sütün mayalanması, B) Mayalama sonucunda oluşan pıhtının kesilip, parçalanması, C) Pıhtıdan ayrılan peynir altı suyunun çıkarılması, D) Suyu çıkarılan pıhtının tuzlanması, E) Sütün sterilize edilmesi, 6. Peynir sütünün pastörizasyonu ile sağlanan faydalar içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Randımanın artırılması B) Yapımın standart olması C) İstenmeyen mikroorganizmaların ortamdan yıkımlanması D) Mikrobiyel buluşmayı artırmak E) Peynir kalitesinin yeknesak olması 7. İnsanların günlük amino asit ihtiyacı kaç gr peynir yemek suretiyle karşılanmış olur? A) 1 gr B) 5gr C) 10 gr D) 100 gr E) 250 gram 8. Aşağıdakilerden hangisi rennin enzim prepatlarının elde edildiği kaynaktır? A) Koyun sütü B) Çiğ süt C) Buzağı şirdeni D) İnek sütü E) Pastörize süt 9. Aşağıdakilerden hangisi peynir pıhtısının tuzlama metotlarından değildir? A) Süte tuz katılması B) Pıhtının tuzlanması C) Kültürn tuzlanması D) Kuru tuzlama E) Salamura tuzlama 7

8 Ünite 8 1. Ülkemizde en çok üretilen peynir türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Otlu peynir B) Erimiş peynir C) Küflü peynir D) Kaşar peyniri E) Beyaz peynir 2. Aşağıdakilerden hangisi peynir yapılacak sütte aranan özelliklerden değildir? A) Asidite tayini B) Yağ tayini C) Yoğunluk tayini D) Vitamin tayini E) Kuru madde tayini 3. Sütün içerisinde bulunan zararlı mikroorganizmaların ortamdan uzaklaştırılması ve olgunlaşmanın düzenli yapılabilmesi amacı ile ısıtma işlemine tabi tutulması işlemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Muayene işlemi B) Süzülme işlemi C) Pastörizasyon D) Starter ilavesi E) Mayalanma işlemi 4. Beyaz peynir üretiminde 10 litre süte 1/10000 gücündeki peynir mayasından kaç ml. İlave edilir? A) 0,5-1 B) 1-1, C) 1-2 D) 2-2,5 E) 2, Kaşar peyniri genellikle hangi tür sütten yapılır? A) Yumuşak pıhtılı süt B) Strelize süt C) Çiğ süt D) Pastörize süt E) Sertifiye pastörize süt 6. Kaşar peynirinin telleme aşamasında telemeye göbek bağlatılmaz ise, hangi tür peynir çeşidi elde dilir? A) Lor B) Otlu C) Dil D) Çerkez E) Civil 7. Kaşar ve Mihalıç peyniri üretiminin yapıldığı işletmelerde kalan peynir altı sularından elde edilen peynir türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Lor B) Otlu C) Dil D) Çerkez E) Civil 8

9 Ünite 9 1. Dışarıdan katılan maya faaliyeti ile şekillenen fermante süt ürünü aşağıdakilerden hangisidir? A) Peyaz peynir B) Kaşar C) Tereyağ D) Yoğurt E) Kaymak 2. Kaliteli bir yoğurt yapımı için kullanılacak sütte aşağıdaki özelliklerden hangisi olmamalıdır? A) Sütün içine hiç bir şey katılmamış olmalıdır. B) Hijyen kalitesi yüksek olmalıdır. C) Süt inhibitör maddeleri içermelidir. D) Sütte antibiyotik kalıntıları olmamalıdır. E) Sütte deterjan kalıntıları bulumamalıdır. 3. Süt yoğurt yapımında genelde kaç derecede homojenize edilir? A) 15 B) 25 C) 38 D) 43 E) Aşağıdakilerden hangisi yoğurdun gevşek kıvamda olması ve su salması olarak görülen hatalar içersinde yer almaz? A) Sütte kalsiyumun çok olması B) Starter kültürün düşük aktivite olması C) Kullanılan sütün kuru maddesinin az olması D) Sütte antibiyotik bulunması E) Sütte deterjan bulunması 5. Yoğurtta acı bir lezzetin oluşmasına yol açan nedenler içersinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Antibiyotik kalıntıları B) İnhibitör kalıntıları C) Hızlı yapılan soğutma D) Depolama ısısının yüksekliği E) L. Bulgaricus'un aşırı üremesi 6. Starter Kültürün gelişmemesi için tanımlanabilecek nedenler içersinde aşağıdakilerden hangisi yer alamaz? A) Kullanılan kültürün aktivitesinin yoğun olması B) Süte uygulanan ısının yetersiz olması C) Sütte kalıntı bulunması D) Sütte antibiyotik bulunması E) Sütte mastitis etkenlerinin bulunması 9

10 Ünite Süt yağının konsantre hale getirilmesi ile elde edilen kremanın ayrılması ve yayıklanması sonucu elde edilen ürün aşağıdakilerden hangisidir. A) Yayık ayran B) Kayma C) Tereyağı D) Yoğurt E) Peynir 2. Tereyağı üretiminde sütün seperasyonu işleminde aşağıdaki maddelerden hangisi elde edilir? A) Yağ B) Lor C) Protein D) Krema E) Kuru madde 3. Tereyağı üretiminde nötralizasyon işlemi hangi amaçla yapılmaktadır? A) ph değerini yükseltmek için, B) Krema asidini uygun düzeye düşürmek için C) Sütün içindeki antibiyotiği yok etmek için D) Sütün içindeki artık maddeleri yok etmek için E) Yağ elde etmek için 4. İyi bir yayıklama işleminde kremanın yağ oranının % kaç olması gerekmektedir? A) B) C) D) E) Nötralizan madde katılımı sırasında krema sıcaklığının hangi derecelerde olması gerekir? A) -10 C ile +10 C B) +13 C ile +15 C C) +23 C ile +32 C D) +32 C ile +45 C E) +45 C ile +52 C 6. Süt yağını tereyağı haline getirmek amacı ile serumundan ayrılabilmesi için uygulanan işlemi tanımlamada aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Malakse işlemi B) Yıkama işlemi C) Yoğrulma işlemi D) Krema olgunlaştırma işlemi E) Yayıklama işlemi 7. Aşağıdakilerden hangisi tereyağının yoğrulmasındaki temel amaçlardan değildir? A) Yağ globüllerinin bir araya gelmesini sağlamak B) Su içeriğini belli düzeyde tutabilmek C) Her zaman farklı tat ve aroma oluşmasını sağlamak D) Ürünlerde yasal standartları sağlamak E) Yayık altını ortamdan uzaklaştırmak 8. Paketlenmiş tereyağları kaç derecede muhafaza etmeliyiz? A) -10 C B) 0 C C) Oda sıcaklığında D) +10 E)

11 Ünite Yumurta akının kimyasal bileşenleri arasında en fazla bulunan madde aşağıdakilerden hangisidir? A) Protein B) Su C) Yağ D) Mineraller E) Kuru madde 2. Yumurtanın içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Protein B) A Vitamini C) B1 Vitamini D) B6 Vitamini E) C Vitamini 3. Yumurta kabuğunu oluşturan madde aşağıdakilerden hangisidir? A) Protein B) Demir C) Kalsiyum D) Yağ E) Karbonhidrat 4. Yumurta sarısında bulunan yağ oranı ortalama olarak aşağıdakilerden hangisidir? A) %32,6 B) %55,8 C) %63,5 D) %70 E) %80,2 5. Aşağıdakilerden hangisi yumurtanın dış kusurlarından değildir? A) Lekeli yumurta B) Sarısız yumurta C) Kirli yumurta D) Çatlak yumurta E) Kokmuş yumurta 6. Aşağıdakilerden hangisi yumurtaların muayenesi sırasında uygulanacak tekniklerden değildir? A) Dış Bakı B) Lamba muayenesi C) Haugh birim muayenesi D) Kolesterol muayenesi E) Tazelik yada bayatlık kontrolü 7. Kabuğu temiz, lekesiz, sağlam yapılı, Hava boşluğu tek ve 4mm'den az Haugh birimi 72'nin üzerinde olan yumurtayı sınıflamada hangi derece verilmelidir? A) A sınıfı B) AA sınıfı C) B sınıfı D) C sınıfı E) Sanayi sınıfı 8. Taze yumurtanın ph değeri hangi oranlar arasındadır? A) 5,6-6,5 B) 5,6-8,5 C) 6,5-7,5 D) 7,6-8, E) 8,5-9,6 11

12 Cevap Anahtarı ÜNİTE 1 ÜNİTE 2 ÜNİTE 3 ÜNİTE 4 1. B 1. E 1. A 1. D 2. A 2. C 2. C 2. A 3. B 3. D 3. B 3. C 4. C 4. B 4. E 4. B 5. A 5. A 5. A 5. B 6. B 6. E 6. A 6. E 7. E 7. D 7. C 7. D 8. A 8. D 8. B 8. A 9. C 9. C 9. B 9. C 10. E 10. C 11. C ÜNİTE 5 ÜNİTE 6 ÜNİTE 7 ÜNİTE 8 1. C 1. C 1. B 1. E 2. C 2. B 2. A 2. B 3. D 3. B 3. D 3. C 4. E 4. D 4. C 4. C 5. E 5. E 5. D 5. C 6. E 6. C 6. D 6. C 7. A 7. B 7. D 7. A 8. D 8. C 9. C 9. C ÜNİTE 9 ÜNİTE 10 ÜNİTE D 1. C 1. B 2. C 2. D 2. E 3. D 3. B 3. C 4. A 4. D 4. A 5. C 5. C 5. B 6. A 6. E 6. D 7. C 7. B 8. B 8. D 12

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünleri Süt ve Süt Ürünleri Manda sütü Afyon kaymağı Lüle kaymağı Manda yoğurdu Dondurma Manda tereyağı Manda peyniri

Detaylı

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR Süt ve süt ürünleri mikrobiyolojisinde yararlı mikroorganizmalar temel olarak süt ürünlerinin üretilmesinde kullanılan çeşitli mikroorganizmaları tanımlamaktadır.

Detaylı

SÜT VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ

SÜT VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ Süt Nedir? SÜT VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ Gıda Mühendisi Tülay DURAN Türk standartları çiğ süt standardına göre: Süt; inek, koyun, keçi ve mandaların meme bezlerinden salgılanan, kendine özgü tat ve kıvamda

Detaylı

Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar. Vural Gökmen

Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar. Vural Gökmen Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar Vural Gökmen Gıda İşleme Gıda işlemenin derecesi (şiddeti) Gıda işlemenin nedenleri Gıda işleme şekilleri Aşırı işlenmişgıdalar üzerinekaygılar

Detaylı

Peynir Teknolojisi. a- Üretildikten hemen sonra tüketilmeyen; belirli sıcaklık ve bağıl nem koşullarında belirli süre olgunlaşmış peynirler

Peynir Teknolojisi. a- Üretildikten hemen sonra tüketilmeyen; belirli sıcaklık ve bağıl nem koşullarında belirli süre olgunlaşmış peynirler Peynir Teknolojisi Peynir: Yağlı süt, krema, kısmen ya da tamamen yağı alınmış süt, yayıkaltı veya bunların birkaçının veya tümünün karışımının peynir mayası denilen uygun proteolitik enzimlerle ve/veya

Detaylı

PEYNİR TEKNOLOJİSİ. d- Yarı yumuşak (Limburg, Roquefort vb.) e- Yumuşak (Brie, Cottage vb.) 3. Peynirin kuru maddede yağ içeriğine göre.

PEYNİR TEKNOLOJİSİ. d- Yarı yumuşak (Limburg, Roquefort vb.) e- Yumuşak (Brie, Cottage vb.) 3. Peynirin kuru maddede yağ içeriğine göre. PEYNİR TEKNOLOJİSİ Peynir, yağlı süt, krema, kısmen ya da tamamen yağı alınmış süt, yayık altının tek başına veya bunların birkaçının ya da tümünün karışımının peynir mayası dediğimiz uygun proteolitik

Detaylı

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ Prof. Dr. Metin ATAMER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Aralık 2006 ANKARA Sütün Tanımı ve Genel Nitelikleri Süt; dişi memeli hayvanların, doğumundan

Detaylı

Beslenme Dersi sunusu

Beslenme Dersi sunusu Beslenme Dersi sunusu Beslenme ile ilgili kavramlar Besin (lat.aliment): Yenebilen bitki ve hayvan dokularıdır. Su, organik ve inorganik ögelerden oluşur. Hayvansal ve bitkisel olarak iki kaynaktan elde

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..)

TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..) Amaç Madde l (1) Bu Tebliğin amacı, ısıl işlem görmüş içme sütlerinin tekniğine uygun

Detaylı

BEYAZ PEYNİR ÜRETiMi. Öğr. Gör. Oya Irmak ŞAHİN-CEBECİ Süt Teknolojisi-II Ders Notu #3

BEYAZ PEYNİR ÜRETiMi. Öğr. Gör. Oya Irmak ŞAHİN-CEBECİ Süt Teknolojisi-II Ders Notu #3 BEYAZ PEYNİR ÜRETiMi Öğr. Gör. Oya Irmak ŞAHİN-CEBECİ Süt Teknolojisi-II Ders Notu #3 Peynir in Tanımı Gıda maddeleri içerisinde süt kapsadığı zengin besin öğeleri ile insanlar için değerli bir besin olduğu

Detaylı

UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI

UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI 27.02.2012 UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI DANIŞMANLAR: Araş.Gör.Dr. Ali KOÇYİĞİT Caner VURAL Hazırlayanlar: Sinem BÜYÜKKALP Ezgi OSMANOĞULLARI Sevcan ŞATIR Simge KAHYA 1 http://www.geyigiz.biz/2012/02/16/inek-isi-iskence/

Detaylı

gereksinimi kadar sağlamasıdır.

gereksinimi kadar sağlamasıdır. Yeterli beslenme, vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilesi için gerekli olan enerjinin sağlanması anlamına gelir. Dengeli beslenme ise, alınan enerjinin yanında bütün besin öğelerini gereksinimi kadar

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım-Ebelik 2. Ders YB 205 Beslenme İkeleri 2015 Uzm. Dyt. Emine Ömerağa emine.omeraga@neu.edu.tr BESLENME Dünya Sağlık Örgütü (WHO-DSÖ)

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE

SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE Sağlıklı büyümek ve gelişmek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. BESLENME İnsanın yaşına, cinsiyetine, çalışma ve özel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Gıda Teknolojisinin Tarihçesi, Tanımı, Yöntemleri

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Gıda Teknolojisinin Tarihçesi, Tanımı, Yöntemleri İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Gıda Teknolojisinin Tarihçesi, Tanımı, Yöntemleri Gıda Teknolojisinin Tanımı... 6 İşlenmiş Besin Satın Alırken Dikkat Edilecek Hususlar... 6 Gıdaların Geometrik Özellikleri...

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/74) BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/74) BİRİNCİ BÖLÜM 5 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28488 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/74) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SEBEBİYLE MİKROBİYEL GELİŞMEYE EN UYGUN, DOLAYISIYLA BOZULMAYA EN YATKIN, GIDALARDAN BİRİDİR.

KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SEBEBİYLE MİKROBİYEL GELİŞMEYE EN UYGUN, DOLAYISIYLA BOZULMAYA EN YATKIN, GIDALARDAN BİRİDİR. KIRMIZI ETLER KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SEBEBİYLE MİKROBİYEL GELİŞMEYE EN UYGUN, DOLAYISIYLA BOZULMAYA EN YATKIN, GIDALARDAN BİRİDİR. ETTEKİ ENZİMLER VE MİKROBİYEL AKTİVİTE BOZULMANIN BAŞLANGICIDIR.

Detaylı

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz.

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz. Krema ve Kaymak Tebliği R.G. Tarihi:27.09.2003 R.G. Sayısı:25242 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlaması, işlemesi, muhafazası, depolanması,

Detaylı

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU KULLANIMA HAZIR HALE GETİRİLME SIRASINDA UYGULANAN YÖNTEMLER VE AMBALAJLAMA ŞEKİLLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILAN SÜTLERDEKİ PROTEİN MİKTARININ BELİRLENMESİ VE SAĞLIĞIMIZA ETKİLERİ

Detaylı

BAŞLANGIÇ VE DEVAM SÜTLERİNİ YETERİNCE TANIYOR MUYUZ?

BAŞLANGIÇ VE DEVAM SÜTLERİNİ YETERİNCE TANIYOR MUYUZ? BAŞLANGIÇ VE DEVAM SÜTLERİNİ YETERİNCE TANIYOR MUYUZ? Prof. Dr. AZİZ EKŞİ Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 57. MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, 01 KASIM 2013, ANTALYA Beslenme ve Gıda yaşamak için

Detaylı

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242)

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242) TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: 27.09.2003/25242) Değişiklik : 06.02.2009tarih ve 27133 sayılı R. G. Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ VE SAĞLIKLI SÜT

SAĞLIKLI BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ VE SAĞLIKLI SÜT SAĞLIKLI BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ VE SAĞLIKLI SÜT SAĞLIK Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre sağlık ; bedensel ve ruhsal olarak tam iyi olma halidir. BESLENME Bir insanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL

SAĞLIKLI BESLENME. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL SAĞLIKLI BESLENME AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL 1 İNSANLAR NEDEN YEMEK YER 2 3 Sağlığın temeli yeterli ve dengeli (sağlıklı) beslenmedir. İnsan vücudunu bir arabaya benzetebiliriz;

Detaylı

PEYNiR....gıdanıza değer katan çözümler... www.apack.com.tr

PEYNiR....gıdanıza değer katan çözümler... www.apack.com.tr PEYNiR...gıdanıza değer katan çözümler... Peynir uzmanlık ister... Hayvansal kaynaklı gıdalar arasında önemli bir yeri olan peynir, toplumumuz tarafından sevilen ve zevkle tüketilen bir gıdadır. Son yıllarda

Detaylı

KAHVALTI SOFRASINA HOŞGELDİNİZ

KAHVALTI SOFRASINA HOŞGELDİNİZ KAHVALTI SOFRASINA HOŞGELDİNİZ Lezzet kataloğu Beyaz Peynirler Kaşar Peynirleri Yöresel Peynirler Sürülebilir Peynirler Dünya Peynirleri Tereyağı Grubu Light Peynirler Çocuk Peynirleri Kaynağında sevgi

Detaylı

DiYABET VE BESLENME N M.-

DiYABET VE BESLENME N M.- DiYABET VE BESLENME Diyabet tedavisinin amacı;kan şekeri kontrolünü sağlayarak diyabetin seyrinde gelişebilecek bozuklukları (komplikasyonları) önlemek veya geciktirmek; böylece yaşam kalitenizi yükseltmektir.

Detaylı

GİRİŞ. Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi. Ana Gıda Grupları

GİRİŞ. Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi. Ana Gıda Grupları SAĞLIKLI BESLENME GİRİŞ Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi Ana Gıda Grupları Meyve ve Sebzeler Hububat ve Bakliyat Süt ürünleri Nişasta, Şeker ve Yağlar Vitaminler ve Mineraller

Detaylı

DENGELİ BESLENME NEDİR?

DENGELİ BESLENME NEDİR? DENGELİ BESLENME NEDİR? Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gereken dört temel besin grubu olan; süt ve ürünleri, et ve benzeri, sebze ve meyveler, ekmek ve tahıllar dan hergün sizin için gerekli

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #2

YGS ANAHTAR SORULAR #2 YGS ANAHTAR SORULAR #2 1) Bir hayvan hücresinde laktoz yapımı ile ilgili olarak, sitoplazmadaki madde miktarının değişimlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Glikoz B) Su miktarı 2)

Detaylı

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK Beslenme İle İlgili Temel Kavramlar Beslenme: İnsanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması, Yaşam kalitesini artırması için

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMI 5 CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU

9. SINIF KONU ANLATIMI 5 CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU 9. SINIF KONU ANLATIMI 5 CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU Canlıların yapısına katılan maddeler çeşitli özellikler nedeni ile temel olarak iki grupta incelenir. Canlının Temel Bileşenleri

Detaylı

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz Diyetisyen Serap Orak Tufan İstanbul 2015 NEDEN OKULA GİDERİZ? PEKİ NEDEN YEMEK YERİZ? Hastalanmamak için Daha Güçlü olmak için Daha çabuk büyümek için Karnımızı

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 5. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU

ADIM ADIM YGS-LYS 5. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU ADIM ADIM YGS-LYS 5. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU Canlıların yapısına katılan maddeler çeşitli özellikler nedeni ile temel olarak iki grupta incelenir. Canlının Temel Bileşenleri

Detaylı

ISIL İŞLEMİN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİSİ

ISIL İŞLEMİN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİSİ ISIL İŞLEMİN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİSİ Yaşar Karaca 1 ve Z. Guzel-Seydim 2 1 Tarım Kredi Kooperatifi, Beyşehir 2 Gıda Mühendisliği Bölümü, Suleyman Demirel Universitesi, Isparta 2 Süt Bütün memeli hayvanların

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ

SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ SÜT TOZLARININ TANIMI VE BİLEŞİMİ Süt tozu, yağlı ve yağsız taze sütlerin suyunun mümkün olduğu kadar uçurulması suretiyle elde edilen kurutulmuş bir süt ürünüdür FAO ve WHO standartlarına

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

TEREYAĞI TEKNOLOJİSİ

TEREYAĞI TEKNOLOJİSİ TEREYAĞI TEKNOLOJİSİ Tereyağı, krema veya yoğurttan fiziksel yolla elde edilen ve içinde süt yağından başka yağ bulunmayan süt ürünüdür. Yoğurttan tereyağı elde edilmesi, ülkemize özgüdür ve sanayide üretimi

Detaylı

DONDURMA TEKNOLOJİSİ. Prof.Dr. Hilal ÇOLAK

DONDURMA TEKNOLOJİSİ. Prof.Dr. Hilal ÇOLAK DONDURMA TEKNOLOJİSİ Prof.Dr. Hilal ÇOLAK Dondurma, başlıca yağ, sütün yağsız kuru maddesi, şeker, stabilizatör, emülgatör ve bazen de lezzet ve renk veren maddelerden oluşan karışımın, değişik düzenlerde

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 ÖNEMLİ! Gıdaları insanların sağlıklarını çok ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle, gıda üreten kişilerin temizlik kurallarına uyması çok önemlidir.

Detaylı

ÖZEL KULLANIM AMAÇLI EKMEKLER DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. a. Buğdayın Türü. b. Unun randımanı. c. Presleme. d. Suyun yapısı. a. Tuz. b. Yağ. c.

ÖZEL KULLANIM AMAÇLI EKMEKLER DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. a. Buğdayın Türü. b. Unun randımanı. c. Presleme. d. Suyun yapısı. a. Tuz. b. Yağ. c. ÖZEL KULLANIM AMAÇLI EKMEKLER DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı ekmeklerden değildir? a. Zenginleştirilmiş ekmek b. Yöresel ekmek c. Tıbbi ekmek d. Hafif ekmek 2. Tahıl unlarına,

Detaylı

NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir.

NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir. NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir. Tüm hayvanlar besinleri sindirmek için enzimleri kullanırlar. Bunlar hem hayvanın kendi sentezlediği hem de bünyelerinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON İkinci Bölüm GIDA HİJYENİ, TANIMI ve ÖNEMİ Üçüncü Bölüm PERSONEL HİJYENİ

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON İkinci Bölüm GIDA HİJYENİ, TANIMI ve ÖNEMİ Üçüncü Bölüm PERSONEL HİJYENİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON Hijyenin Tanımı ve Önemi... 1 Sanitasyon Tanımı ve Önemi... 1 Kişisel Hijyen... 2 Toplu Beslenme Sistemlerinde (TBS) Hijyenin Önemi... 3 Toplu Beslenme Sistemlerinde

Detaylı

Sporcu Beslenmesi Ve Makarna. Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı

Sporcu Beslenmesi Ve Makarna. Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı Sporcu Beslenmesi Ve Makarna Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı BESLENME Genetik yapı PERFORMANS Fiziksel kondisyon Yaş Cinsiyet Yaş Enerji gereksinimi Vücut bileşimi

Detaylı

Diyabette Beslenme. Diyabet

Diyabette Beslenme. Diyabet Diyabette Beslenme Diyabet BR.HLİ.044 Diyabet Hastası Nasıl Beslenmeli? Halk arasında şeker hastalığı olarak adlandırılan diyabet, düzenli beslenme programı gerektirir. Düzenli ve bilinçli bir beslenme

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

neden az yağlı az kolesterollü diyet?

neden az yağlı az kolesterollü diyet? neden az yağlı az kolesterollü diyet? DYT-YRD07 Rev / 2 Yürürlük Tarihi / 30.12.2005 Rev Tarihi / 17.18.2012 neden az yağlı az kolesterollü diyet? Kolesterol insan vücudunda doğal olarak bulunan yağa benzer

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Verim Arzının Zaman İçinde Değişimi Verim Arzının dış görünümü olan iş verimi işin tekrarlanması

Detaylı

.. YILI SAĞLIKLI BESLENME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ. sahibi olmak * Beslenme Bilimi * Beslenme Biliminin Kapsamı 16 SAAT.

.. YILI SAĞLIKLI BESLENME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ. sahibi olmak * Beslenme Bilimi * Beslenme Biliminin Kapsamı 16 SAAT. .... YILI KURS PLANI KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI KURSUN SÜRESİ AY HAFTA GÜNLER DERS SAATİ KONULAR. AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ 18 SAAT MODÜL VE YETERLİLİK MODÜL SÜRESİ TOPLAM SÜRE BAŞLAMA TARİHİ

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları Süreyya ÖZCAN Besin Öğeleri Canlının yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan kimyasal element veya bileşiklerdir. Hücrelerin

Detaylı

Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları. Süreyya ÖZCAN

Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları. Süreyya ÖZCAN Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları Süreyya ÖZCAN Besin Öğeleri Canlının yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan kimyasal element veya bileşiklerdir. Hücrelerin

Detaylı

GIDA ve TEMEL İŞLEMLER Gıda Muhafaza Yöntemleri

GIDA ve TEMEL İŞLEMLER Gıda Muhafaza Yöntemleri GIDA ve TEMEL İŞLEMLER Gıda Muhafaza Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞLAR İstanbul - 2013 1 Gıdaların bozulması / muhafazası nedir? 2 Gıdaların bozulması; fiziksel, kimyasal, biyolojik veya mikrobiyolojik

Detaylı

7. ÜNİTE - Beslenme İlkelerini Fiziksel Aktivite Programına Uygulamak. Bölüm -5- Beslenme ve sindirim ile ilgili kavramlar

7. ÜNİTE - Beslenme İlkelerini Fiziksel Aktivite Programına Uygulamak. Bölüm -5- Beslenme ve sindirim ile ilgili kavramlar 1 Sindirim sistemi Sindirim Sindirim kısaca, besinlerin kendilerini oluşturan yapı taşlarına kadar parçalanarak hücre zarından geçebilecek hale getirilmesi işlemidir. Sindirimin iki temel görevi vardır

Detaylı

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ Prof. Dr. Nilgün KARAAĞAOĞLU Doç. Dr. Gülhan EROĞLU SAMUR 4. Baskı Prof. Dr. Nilgün Karaağaoğlu Doç. Dr. Gülhan Eroğlu Samur ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ISBN 978-605-364-200-8 Kitapta

Detaylı

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da bir yıllık sürede, bebeğin en önemli gıdasını anne sütü

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

LAKTASYON VE SÜT VERİMİ

LAKTASYON VE SÜT VERİMİ LAKTASYON VE SÜT VERİMİ Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Tanım Laktasyon, buzağılama ile başlayan ve kuruya çıkma ile sona eren süt verme dönemidir.

Detaylı

EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr

EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr Ağacın kökü toprak İnsanın kökü EKMEK tir. 2 BİR AYDA 7-12 KG. VERMEK

Detaylı

Yoğurt, süt ve peynirde hile yapan 30 marka (06.12.2012-Basından)

Yoğurt, süt ve peynirde hile yapan 30 marka (06.12.2012-Basından) Yoğurt, süt ve peynirde hile yapan 30 marka (06.12.2012-Basından) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yap4ğı kontroller sonucunda sahte süt ürünü satan markaları deşifre e>. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın

Detaylı

Besinleri Saklama Yöntemleri

Besinleri Saklama Yöntemleri Besinleri Saklama Yöntemleri Besinleri Saklama Yöntemleri Besinlerdeki enzimatik ya da mikroorganizmalara bağlı olarak meydana gelen olumsuz değişmeleri yavaşlatmak veya durdurmak için çeşitli yöntemler

Detaylı

BÖLÜM 1 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN SOĞUTULMASI

BÖLÜM 1 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN SOĞUTULMASI BÖLÜM 1 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN SOĞUTULMASI Süt, memelilerin yaşamlarının ilk periyodunda gereksinim duydukları besin elementlerini karşılayan tek gıdasıdır. Bu besin öğeleri, genç memelilerin büyüyüp gelişmesi

Detaylı

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI Türkiye beslenme durumu yönünden hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerin sorunlarını birlikte içeren bir görünüme sahiptir. Ülkemizde halkın beslenme

Detaylı

VİTAMİN NEDİR? Vitaminler organik besinler grubunda bulunup

VİTAMİN NEDİR? Vitaminler organik besinler grubunda bulunup VİTAMİN NEDİR? Vitaminler organik besinler grubunda bulunup normal yaşamın sürdürülmesi için gerekli olan, yiyecekler içerisinde doğal olarak bulunan basit yapılı bileşiklerdir. VİTAMİNLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ=)

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK; Fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. BESLENME; Büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken

Detaylı

1 gr yağ: 9 kilokalori, 1 gr protein ve karbonhidrat: 4 kilokalori, 1 gr alkol 7 kilokalori verir.

1 gr yağ: 9 kilokalori, 1 gr protein ve karbonhidrat: 4 kilokalori, 1 gr alkol 7 kilokalori verir. Doğru beslenme için karbonhidrat, yağ ve proteinler belirli oranlarda belirli miktarlarda düzenli olarak alınmalıdır. Alınan kalori verilen kaloriden fazla olduğu zaman kilo alımı başlar. Her gün yenilen

Detaylı

SÜT NÖTRAL PH SI, İÇERDİĞİ LAKTOZ, SİTRİK ASİT, SÜT YAĞI, AZOT KAYNAĞI, MİNERAL MADDELER VE YÜKSEK SU ORANI SEBEBİYLE BİRÇOK MİKROORGANİZMANIN

SÜT NÖTRAL PH SI, İÇERDİĞİ LAKTOZ, SİTRİK ASİT, SÜT YAĞI, AZOT KAYNAĞI, MİNERAL MADDELER VE YÜKSEK SU ORANI SEBEBİYLE BİRÇOK MİKROORGANİZMANIN SÜT NÖTRAL PH SI, İÇERDİĞİ LAKTOZ, SİTRİK ASİT, SÜT YAĞI, AZOT KAYNAĞI, MİNERAL MADDELER VE YÜKSEK SU ORANI SEBEBİYLE BİRÇOK MİKROORGANİZMANIN GELİŞEBİLMESİ İÇİN MÜKEMMEL BİR BESİN KAYNAĞIDIR. YENİ SAĞILMIŞ

Detaylı

Riketsia, Bedsonia, Klamidya ve virüsler canlı ortamlarda ürerler. Canlı ortamlar üç kısma ayrılır.

Riketsia, Bedsonia, Klamidya ve virüsler canlı ortamlarda ürerler. Canlı ortamlar üç kısma ayrılır. MİKRO ORGANİZMALARIN ÜRETİLMESİ İÇİN BESİYERLERİ Mikroorganizmaları izole etmek ve saf kültür olarak üretebilmek için birçok ortamlar geliştirilmiştir (Besiyerleri, vasatlar). Besi yerleri başlıca iki

Detaylı

Kimya Bilim Danış ışmanlığı Çalıştayı Farklı Kaynaklardan Elde Edilen Sütlerin S Mayalanma Sürelerinin S ve ph Değişimlerinin imlerinin Karşı şılaştırmalı Olarak İncelenmesi PROJE EKİBİ: : Nurdan Yavuz

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRETİM TEKNİKLERİ ve MATERYAL TASARIM DERSİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRETİM TEKNİKLERİ ve MATERYAL TASARIM DERSİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRETİM TEKNİKLERİ ve MATERYAL TASARIM DERSİ PROJE ÖNERİSİ DONDURMA YAPIM AŞAMALARININ ÖĞRETİLMESİ 16PF0422 HATİCE DEMİREL

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 26/12/2017-E.63092

Evrak Tarih ve Sayısı: 26/12/2017-E.63092 Evrak Tarih ve Sayısı: 26/12/2017-E.63092 Sayı : 35677068-934.99 26.12.2017 Konu : Teklife Davet Sayın : T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Aşağıda miktarı ve özellikleri

Detaylı

4. GURUP SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ MESLEK GURUBU İLE İLGİLİ FİRE VE ZAYİAT ORANLARI

4. GURUP SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ MESLEK GURUBU İLE İLGİLİ FİRE VE ZAYİAT ORANLARI BEYAZ PEYNİRDE FİRE VE ZAYİAT ORANLARI : Balıkesir'de beyaz peynir üretimi klasik ve kültürlü olarak yapılmaktadır. İnek sütünden karışık olarak (yerli ırk ve diğer yabancı ırklar) kültürlü beyaz peynir

Detaylı

Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi

Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi ALERJEN UYARISI Ürünlerimiz gluten, süt, yumurta, fındık gibi sert kabuklu meyveler, soya ve susam içerebilir. Detaylı bilgi için, ürün içerik bilgilerini incelemenizi

Detaylı

HİPERLİPİDEMİ TEDAVİ KILAVUZU VE YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ

HİPERLİPİDEMİ TEDAVİ KILAVUZU VE YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ HİPERLİPİDEMİ TEDAVİ KILAVUZU VE YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ Hiperlipidemi; kanda çeşitli yağların yüksekliğini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu çeşitli yağ tipleri kolesterol, trigliserid, LDL-kolestroldür.

Detaylı

Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA)

Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA) Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA) Dr. İLKNUR GÖNENÇ Gıda Mühendisi 30 EKİM 2013 ANKARA SUNU AKIŞI Eğitim; Amaç Yer Ġçerik Değerlendirme Eğitimle İlgili Bilgiler

Detaylı

BÖLÜM 4 SOĞUTMANIN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİLERİ VE SOĞUK MUHAFAZAYA ALTERNATİF YÖNTEMLER

BÖLÜM 4 SOĞUTMANIN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİLERİ VE SOĞUK MUHAFAZAYA ALTERNATİF YÖNTEMLER BÖLÜM 4 SOĞUTMANIN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİLERİ VE SOĞUK MUHAFAZAYA ALTERNATİF YÖNTEMLER A- Soğutmanın süt proteinlerine etkileri Sütün kolloidal dispers fazını kazein miselleri oluşturmaktadır. Çapları

Detaylı

PASTÖRİZE VE UHT SÜT ÜRETİMİ

PASTÖRİZE VE UHT SÜT ÜRETİMİ PASTÖRİZE VE UHT SÜT ÜRETİMİ 1090204017 ÇİSEM KOKA 1090204025 TUNCAY HAKAN DEMİR 1090204032 MURAT ERTÜRK 1100204023 FERHAT ŞAHİN 1100204036 HÜSEYİN GÖKTAŞ Pastörize Süt Üretimi Akış Şeması Çiğ Süt Alımı

Detaylı

SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ

SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ Doğada yeterli ve dengeli beslenmenin gerektirdiği ögelerin tümünü amaca uygun biçimde içeren ve her yaştaki insanın beslenme kaynağı olarak kullanılabilecek

Detaylı

Konsantre Elde Edilmesi

Konsantre Elde Edilmesi Süttozu,Üretimi ve Kalite Süt tozu yapımındaki işlem basamakları şunlardır: Süt seçimi ve ön işlemler Homojenizasyon Konsantratın elde edilmesi (koyulaştırma) Kurutma Paketleme Süt Seçimi ve Ön İşlemler

Detaylı

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su KARBONHİDRATLAR Karbonhidratlar yapılarında.. (C),.. (H) ve. (O) atomu bulunduran organik bileşiklerdir. Karbonhidratların formülü ( ) ile gösterilir. Nükleik asitlerin, ATP nin, hücre, bitkilerde yapısına

Detaylı

BESLENME İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ

BESLENME İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ BESLENME İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ 2008 SUNU PLANI Sağlıklı ve dengeli beslenme Temel besin öğeleri ve grupları Öğün içerikleri: Kahvaltı Fast-food ve zararları Çocuğunuzun beslenme çantası

Detaylı

BAL TANIMI BALIN BİLEŞİMİNİ OLUŞTURAN MADDELER

BAL TANIMI BALIN BİLEŞİMİNİ OLUŞTURAN MADDELER BAL TANIMI Bal, Türk Gıda Kodeksi 2000/39 sayılı Bal Tebliğinde "Bal; bal arılarının çiçek nektarlarını, bitkilerin veya bitkiler üzerinde yaşayan bazı canlıların salgılarını topladıktan sonra, kendine

Detaylı

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek,

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, YEMLERİ EVREK & ÇİPURA L 1 Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık yemlerinin

Detaylı

TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER

TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER P R O F. D R. M Ü K E R R E M K AYA A T A T Ü R K Ü N İ V E R S İ T E S İ Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ G I D A M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ B Ö L Ü M Ü E R

Detaylı

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI Prof. Dr. Ayhan FİLAZİ Ankara Üni. Veteriner Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Hayvanlarda ilaç, hormon, vitamin, mineral md. vb maddeler neden kullanılır? Hastalıkların

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com

ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com Hakkımızda Kuruluşumuz 1998 yılında Merih Gıda Süt Ürünleri Yem Hayvancılık Ltd. Şti. ünvanıyla 278 kg süt ile üretimine başlamıştır. Mutlak kalite ve lezzet prensibi ile

Detaylı

Gıdalarda Temel İşlemler

Gıdalarda Temel İşlemler Gıdalarda Temel İşlemler Gıdaların işlenmesi; gıda endüstrisinde uygulanan işlemlerin yanı sıra evde gıdaların hazırlanması ve pişirilmesi sırasında uygulanan işlemleri de kapsar. İşlenmemiş gıdaların

Detaylı

Sayı : /12/2016 Konu : Teklife Davet

Sayı : /12/2016 Konu : Teklife Davet 28/12/2016-E.61354 T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 35677068-934.99-28/12/2016 Konu : Teklife Davet Sayın : Üniversitemiz Sosyal Tesislerinde kullanılmak

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım BOŞALTIM SİSTEMİ 3

ADIM ADIM YGS LYS Adım BOŞALTIM SİSTEMİ 3 ADIM ADIM YGS LYS 184. Adım BOŞALTIM SİSTEMİ 3 2) Geri Emilim (Reabsorpsiyon) Bowman kapsülüne gelen süzüntü geri emilim olmadan dışarı atılsaydı zararlı maddelerle birlikte yararlı maddelerde kaybedilirdi.

Detaylı

Yukarıda verilen canlılardan hangisi ya da hangileri yaşamsal faaliyetini sürdürebilmek için beslenmek zorundadır?

Yukarıda verilen canlılardan hangisi ya da hangileri yaşamsal faaliyetini sürdürebilmek için beslenmek zorundadır? 1- l- ll- lll- ıv- Yukarıda verilen canlılardan hangisi ya da hangileri yaşamsal faaliyetini sürdürebilmek için beslenmek zorundadır? A) Yalnız ı B) ıı ve ııı C) ı, II, ıv D) Hepsi 2- A Kandaki zararlı

Detaylı

OKUL DÖNEMINDE BESLENMENIN ABC SI. Dyt. Ece Köprülü Cumurcu

OKUL DÖNEMINDE BESLENMENIN ABC SI. Dyt. Ece Köprülü Cumurcu OKUL DÖNEMINDE BESLENMENIN ABC SI Dyt. Ece Köprülü Cumurcu PLAN Beslenmenin tanımı Besin öğeleri Karbonhidrat, Protein, Yağ, Vitamin ve Mineraller Lif ve su Besin grupları Öneriler BESLENMENIN TANIMI Büyümek

Detaylı

Kanatlı Kesimi Prof. Dr. Ali AYDIN

Kanatlı Kesimi Prof. Dr. Ali AYDIN Kanatlı Kesimi Prof. Dr. Ali AYDIN Kesim Aşamaları Kesimhaneye Taşıma Askılara Asma Bayıltma Kanatma Tüylerin Islatılması Tüylerin Yolunması İç organların Çıkarılması Duşlama Soğutma, Paketleme, Muhafaza,

Detaylı

PROVİTA PEYNİRYAP. Provita Peyniryap, Pastörize edilen sütten peynir yapmak için gereklidir. Gıda kodeksine uygundur.

PROVİTA PEYNİRYAP. Provita Peyniryap, Pastörize edilen sütten peynir yapmak için gereklidir. Gıda kodeksine uygundur. PROVİTA PEYNİRYAP Provita Peyniryap, Pastörize edilen sütten peynir yapmak için gereklidir. Gıda kodeksine uygundur. Özellikleri Üst düzey filtreleme sisteminden geçirilerek elde edilmiş kalsiyum çözeltisidir.

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ )

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 1) Topraktaki azotlu bileşik miktarını, I. Denitrifikasyon bakteri sayısındaki artış II. Saprofit bakterilerce gerçekleşen çürüme III. Şimşek ve yıldırım olaylarındaki artış

Detaylı

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır.

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır. CANLILARDA ENERJİ Besinlerin Enerjiye Dönüşümü Besin öğeleri: Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller Besin maddelerindeki bu öğelerin vücut tarafından kullanılabilmesi için sindirilmesi

Detaylı

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ Prof. Dr. Nilgün KARAAĞAOĞLU Doç. Dr. Gülhan EROĞLU SAMUR 2. Baskı Prof. Dr. Nilgün Karaağaoğlu Doç. Dr. Gülhan Eroğlu Samur ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ISBN 978-605-364-200-8 Kitapta

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 1) Memeli bir hayvanın vücudunda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerden bazıları aşağıdaki gibidir. I Glikojen Glikoz ATP III Buna göre I, II ve III ile gösterilen metabolik

Detaylı