TEMMUZ 2008 TAR H BASKILI HAYVANSAL ÜRÜNLER TEKNOLOJ S DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMMUZ 2008 TAR H BASKILI HAYVANSAL ÜRÜNLER TEKNOLOJ S DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL"

Transkript

1 TEMMUZ 2008 TAR H BASKILI HAYVANSAL ÜRÜNLER TEKNOLOJ S DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL Ünite 1 1. Organizmaların metabolik makinasının parçası veya enerji kaynağı olarak kullanılan veya metabolik olayları katalize eden organik veya inorganik maddeleri tanımlamada kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Protein B) Besin maddesi C) Yağ D) Karbonhidrat E) Lipid 2. Aşağıdakilerden hangisi mikro besin öğeleri arasında yer almaz? A) Protein B) Vitamin C) Mineraller D) Kalsiyum E) Fosfor 3. Hayvansal organizmaların vücudunda depo edilen glikojen ile bitkilerin destek maddesini oluşturan selülozu tanımlayan ortak kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Protein B) Karbonhidrat bileşiği C) Mineraller D) Kalsiyum E) Yağ bileşiği 4. Aşağıdakilerden hangisi karbonhidrat sınıflandırması içersinde yer almaz? A) Nişasta B) Selüloz C) Aminoasitler D) Süt şekeri E) Kan şekeri 5. Vücudun bütün hücrelerinin büyük bir kısmını aşağıdakilerden hangisi oluşturur? A) Protein B) Lipitler C) Mineraller D) Yağlar E) Fosfor 6. Aşağıdaki vitaminlerden hangisi yağda çözülür? A) Thiamin (B1) B) Vitamin A C) Vitamin C D) Folik asit E) Pantotenik asit 7. İnsan vücudunda yapı malzemesi ve reülatör olarak kullanılan besin öğesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Karbonhidratlar B) Proteinler C) Yağlar D) Vitaminler E) Mineraller 8. Et, yağ, karaciğer, balık ve tavuk eti ile alınabilen, yetersizliğinde kaslarda zayıflık ve kısırlık sorununa yol açan vitamin aşağıdakilerden hangidir? A) E vitamin B) K vitamini C) Kalsiferol D) D3 vitamini E) A vitamini 9. Besinler enerji kaynağı olarak vücutta hangi sırayla kullanılır? A) Karbonhidrat-protein-yağ B) Yağ- karbonhidrat- protein C) Karbonhidrat-yağ- protein D) Protein- Karbonhidrat-yağ E) Yağ- Protein Karbonhidrat 10. Beynin daha sağlıklı çalışmasını sağlayan besin öğesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Karbonhidratlar B) Proteinler C) Yağlar D) Vitaminler E) Mineraller 11. Mineral maddelerin organizmadaki fonksiyonları içinde aşağıdakilerden hangisi tanımlanamaz? A) Ozmatik basıncı düzenleme B) Ortamı nötralize etme C) Kanı akışkan hale getirme D) Kalp ritmini düzenleme E) Sinir impuslarının iletimi 1

2 Ünite 2 1. Her bir kas hücresini saran protein ve yağdan oluşan zarı tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Kas Lifçiği B) Sarkoplasma C) Kas dokusu D) Kas teli E) Sarkolemma 2. Çok sayıda lif veya telinin bir araya gelmesi ile oluşan, etin yapısının esasını tanımlamada kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Kas Lifçiği B) Kas teli C) Kas dokusu D) Kas teli E) Kas demeti 3. Sarkoplasma (et suyu) nın kaçta kaçını su oluşturmaktadır? A) B) C) 65-7 D) E) Aşağıdakilerden hangisi taze et içersinde en fazla yer alır? A) Yağ B) Su C) Protein D) Kas teli E) Karbonhidrat 5. Kaslarda kimyasal enerjiyi mekanik enerjiye çeviren maddeyi tanımlamada aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır? A) Myofibril Proteinler B) Kollegen C) Sarkoplazmik Proteinler D) Hemoglabin E) Bağdoku Proteinler 6. Etin kendine özgü lezzetini ve aromasını oluşturan et bileşeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Glikojen B) Karbonhidrat C) Protein D) Su E) Yağ 7. Kasın özellikle ete dönüşmesini sağlayan karbonhidrat aşağıdakilerden hangisidir? A) Myozin B) Aktin C) Myogen D) Glikojen E) Yağ 8. Kesimden sonra kaslardaki ölüm sertliğinin kaybolması aşamasını tanımlamada kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) İzoelektri aşaması B) Vücut sertleşmesi C) Alkali Rigor aşaması D) Olgunlaşma E) Asit rigor aşaması 9. Kaslardaki ölüm sertliğinin enzim aktivasyonu sonucu kaybolmasını tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Rigor Mortis B) Sarkoplasma C) Olgunlaşma D) Çürüme E) ph deki değişme 10. Kasaplık hayvanların kesilip yüzülmesinden ve iç organlarının uzaklaştırılmasından sonra arda kalan gövdelerini tanımlamada kullanılan kavram hangidir? A) Et B) Yağ C) Karkas D) Sakatat E) Kemik 2

3 Ünite 3 1. Et kalitesi ve hijyeni üzerinde en önemli rolü olan bakteri bulaşma şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) İnfo mortem B) Post mortem C) Logaritmik devre D) İntra vitam E) Ölme safhası 2. Usulüne göre yapılmayan kesim veya kanı çok çabuk olarak akıtılmayan gövdeden elde edilen etlerde aşağıdaki etkilerden hangisi görülür? A) Su miktarı azalır B) Protein miktarı yükselir C) Bakteriyel bozulma yükselir D) Yağ miktarı azalır E) Karbonhidrat düzeyi yükselir 3. Aşağıdakilerden hangisi mikroorganizmaların üreme evrelerinden değildir? A) Latent devre B) Algoritmik devre C) Logaritmik devre D) Durma devresi E) Ölme safhası 4. Aşağıdakilerden hangisi etlerin soğutulması sırasında görülen değişikliklerden değildir? A) Suyun buharlaşması B) Suyun buzlanması C) Suyun buz kristalleri haline geçmesi D) Rekristalizasyon E) Çözdürülme 5. Et ürünlerinin dayanıklılığının artırılmasında ortam sıcaklığının 10 derecelik düşüşü bozulma hızını hangi oranda ve hangi yönde etkiler? A) 2kat azaltır B) 2 kat artırır C) 4kat azaltır D) 4 kat artırır E) 10 kat artırır 6. Evlerde soğuk şartlarda etlerin depolama süreleri en fazla kaç gün olmalıdır? A) 4 gün B) 7 gün C) 10 gün D) 15 gün E) 30 gün 7. Etin korunmasında kullanılan kimyasal yöntemlerden nitrat ve nitritin kullanıldığı yöntemi tanımlamada aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır? A) Kuru Tuzlama B) Sulu tuzlama C) Kürleme D) Dumanlama E) Fermantasyon 8. Etin dumanlama ile dayanıklı bir hal almasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Et kurur B) Su aktivitesi değeri yükselir. C) Mikroorganizmaların üremesi inhibe edilir. D) Ürünün raf ömrü uzar E) Su değeri düşer 9. Et endüstrisinde kullanılabilecek bir starter kültürde aranacak nitelikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Sağlığa zararsız olmasıdır. B) Patojen ve toksijenik olmalıdır. C) Antibakteriyel madde de üretmemelidir. D) Aminoasitleri farmakolojik aktif aminlere veya hidrojen sülfüre indirgememelidir. E) Starter kültür olarak kullanılan mikroorganizma doğal floradan daha hızlı ve güvenilir etki göstermelidir. 3

4 Ünite 4 1. Aşağıdakilerden hangisi tuzlama ve kürlemenin et üzerinde yol açtığı etkilerden değildir? A) Et ürünleri kimyasal reaksiyonlara bağlı olarak kalıcı parlak kırmızı şekillenir. B) Kürleme maddeleri antimikrobiyel etki gösterir. C) Kürleme özellikle vakumla paketlenmiş ve ısı işlemi görmüş et ürünlerinde Cl. botulinum un gelişimini engeller. D) Yağların acılaşması sağlanır. E) Ürünün kendine özgü aromasının oluşmasına yardımcı olur. 2. Su ve yağ gibi normalde birbiri ile karışmayan iki farklı maddenin belirli özel işlem ile karışmasıyla elde edilen heterojen maddeyi tanımlamada aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Emülsiyon B) Formülasyon C) Tuzlama D) Kürleme E) Fermantasyon 3. Dumanlama ile et ürünlerinde aşağıdakilerden hangisi sağlanmaz? A) Dumanlama ile bileşiminde bulunan bakterisit etkili kimyasalların etkisi artırılır. B) Dumanlama ile bileşiminde bulunan fungisid etkili kimyasal maddelerin etkisi arttırılır. C) Dumanlama ile etin rutubetinin artması sağlanır. D) Dumanlama ile et ürünleri lezzet kazanır. E) Dumanlama ile kalıcı kırmızı bir renk oluşur. 4. Kasaplık hayvan gövde ve etlerinden hazırlanan sucuk hamurunun, doğal veya yapay kılıflara doldurulması ve bir süre bekletilerek olgunlaştırılmasıyla elde edilen et ürününü tanımlamada kullanılan kavram aşağıdakilerden hangidir? A) Taze sucuk B) Fermente sucuk C) Haşlanmış sucuk D) Dumanlanmış sucuk E) Kızartılmış sucuk 5. Fermente sucuğun ana maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kas eti B) Kas eti ve kuyruk yağı C) Kuyruk yağı D) Kuyruk yağı ve sakatat E) Kas eti, kuyruk yağı ve kemik 6. Aşağıdakilerden hangisi sucuğun iç kontrol kriterlerinden birisi değildir? A) Kılıf kalibresi B) Çekilme derecesi C) Tuz miktarı D) Yağ miktarı E) Rutubet oranı 7. Türk standartlarına göre normal yağlı bir sucukta yağ oranı en çok ne olmalıdır? A) %10 B) %20 C) %30 D) %40 E) %50 8. Gövde etin pastırma üretmek üzere parçalanması işlemini tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Söküm B) Açım C) Tuzlama D) Çizim E) İstifleme 9. Et ürünlerinin sosis salam gibi haşlanmış et ürünleri haline getirilmesinde etin kaç derecenin üzerinde haşlanması gerekmektedir? A) 30 C B) 45 C C) 65 C D) 70 C E) 75 C 4

5 Ünite 5 1. Aşağıdakilerden hangisi sütün içerdiği temel besin özelliklerinden değildir? A) Kalsiyum B) Fosfor C) Karbonhidrat D) B12 E) Riboflavin 2. Sağıldığı anda sütün ph'ı aşağıdakilerden hangisidir? A) 2-4 B) 4,5-5,2 C) 6,3-6,5 D) 10-12,5 E) 12-14, litre sütün oluşması için meme bezlerinden kaç litre kan geçmelidir? A) B) C) D) E) Aşağıdakilerden hangisi sütte bulunan lipidler arasında yer almaz? A) Gliserid B) Steridler C) Lesitin D) Sefalinler E) Kazein 5. Aşağıdakilerden hangisi sütün azotlu maddeleri içinde yer almaz? A) Kazain B) Minor Proteinler C) Protidler D) Alfalaktalbümin E) Sefalinler 6. Aşağıdakilerden hangisi süt karbonhidratlarından değildir? A) Laktoz B) Galaktoz C) Gukoz D) Şeker E) Laktalbumin 7. Aşağıdakilerden hangisi suda eriyen vitaminler içersinde yer almaz? A) Vitamin D B) Vitamin B1 C) Vitamin H D) Vitamin B5 E) Vitamin PP 5

6 Ünite 6 1. Aşağıdakilerden hangisi içme süt ürünlerinden değildir? A) Kakaolu süt B) D vitaminli süt C) Anne sütü D) Sertifiye çiğ süt E) Sterilize süt 2. Kemik yapısı bozuk ve zayıf çocukların beslenmesinde aşağıdaki sütlerden hangisi önerilir? A) Yumuşak pıhtılı süt B) D vitaminli süt C) Sterilize süt D) Pastörize süt E) Sertifiye pastörize süt 3. Süt de bulunabilecek patojen mikroorganizmaların vegetatif şekillerinin yok edilmesi için yeterli derecelerde ve uygun zamanlarda, sütün bileşimini, tadını ve besleyici değerini en az etkileyecek şekilde uygulanan metodu tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Sertifiye B) Pastörizasyon C) Sterilize D) UHT Sterilizasyonu E) Endirekt Isıtma 4. Sütün 85 derecede 1 dakika süre ile pastörizasyona tabi tutulması işlemine ne denir? A) Çabuk pastörizasyon B) Devamlı pastörizasyon C) Sterilize D) Yüksek pastörizasyon E) UHT 5. Sütün dağıtımı sırasında kontaminasyon riskinin azaltılması açısından kullanılabilecek en iyi yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Sütün sağıldığı andaki kaplarla dağıtımı B) Sütün 20 litrelik güğümlerle dağıtımı C) Sütün plastik bidonlarla dağıtımı D) Sütün toprak testilerle dağıtmak E) Sütün şişelerde ya da tetrapak kutularda dağıtımı 6. Aşağıdakilerden hangisi pastörize sütlerin kalitesini etkileyen nedenlerden değildir? A) Çiğ sütte bakteri sayısı oldukça yüksektir. B) Pastörize sütün besleyici değeri mikroorganizmalar için uygun bir ortam oluşturur. C) Çiğ sütün eldesinden, pastörize sütün işlenmesi ve tüketilmesine kadar olan süre kısadır. D) Üretim ve dağıtım sırasında soğuk zinciri kırılmaktadır. E) Sütün pastörizasyonu sırasında azda olsa bakteri kontaminasyonları önlenememektedir. 7. Pastörize sütlerin dayanma sürelerini uzatabilmek için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz? A) Kaliteli hammadde temini B) Uygun dağıtım kanallarının bulunması C) Hatasız pastörizasyon uygulaması D) Dolum sonrasında kontaminasyonun önlenmesi E) Uygun soğutma işlemleri 8. Çok yüksek ısıda derecede en az bir saniye tutulduktan ve soğutulduktan sonra aseptik olarak paketlenen süt ürünü aşağıdakilerden hangisidir? A) Açık süt B) Ambalajlanmış süt C) Pastörize süt D) Sterize süt E) D vitaminli süt 9. Sterilize süt teknolojisinde homojenizasyon işlemi hangi amaçla yapılır? A) Mikrobiyel bulaşmayı önlemek B) Sütün dayanma süresini uzatmak C) Sütte kaymak tabakası oluşumunu önlemek D) Sütün kesilmesini önlemek E) Mikroorganizmaları ortamdan yok etmek 6

7 Ünite 7 1. Sütte doğal olarak bulunan veya sonradan katılan mikroorganizmaları ile şekillenen bir seri biyokimyasal reaksiyonlardan sonra (asitlik derecesinin yükselmesi) sütün pıhtılaşması ve hızlanan biyokimyasal reaksiyonlar nedeni ile visko - plasto - elastik bir nitelik kazanması sonucu elde edilen süt ürünü aşağıdakilerden hangisidir? A) Pastörize süt B) Peynir C) Tereyağı D) Yoğurt E) Krema 2. Tam yağlı sütten yapılan peynirlerde hangi vitamin tamamına yakın kısmı peynire geçmektedir? A) Vitamin A B) Vitamin D C) Vitamin B1 D) Vitamin E E) Vitamin K 3. Peynir yüksek kalorili bir gıda maddesi olarak bilinmektedir. Kalori değeri yağ ile ilgili olduğu için yağlı peynirlerde, 100 gram peynirde en çok kaç kalori bulunmaktadır? A) 200 kca B) 250 kcal C) 265 kcal D) 420 kcal E) 500 kcal 4. Aşağıdakilerden hangisi 100 gr. Kuru maddede en az 45 gr. Yağ içeren peynir türünü tanımlamada kullanılır? A) Çok sert peynir B) Sert peynir C) Tam yağlı peynir D) Yağlı peynir E) Yağsız peynir 5. Aşağıdakilerden hangisi peynir yapımında uygulanan işlemlerden değildir? A) Sütün mayalanması, B) Mayalama sonucunda oluşan pıhtının kesilip, parçalanması, C) Pıhtıdan ayrılan peynir altı suyunun çıkarılması, D) Suyu çıkarılan pıhtının tuzlanması, E) Sütün sterilize edilmesi, 6. Peynir sütünün pastörizasyonu ile sağlanan faydalar içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Randımanın artırılması B) Yapımın standart olması C) İstenmeyen mikroorganizmaların ortamdan yıkımlanması D) Mikrobiyel buluşmayı artırmak E) Peynir kalitesinin yeknesak olması 7. İnsanların günlük amino asit ihtiyacı kaç gr peynir yemek suretiyle karşılanmış olur? A) 1 gr B) 5gr C) 10 gr D) 100 gr E) 250 gram 8. Aşağıdakilerden hangisi rennin enzim prepatlarının elde edildiği kaynaktır? A) Koyun sütü B) Çiğ süt C) Buzağı şirdeni D) İnek sütü E) Pastörize süt 9. Aşağıdakilerden hangisi peynir pıhtısının tuzlama metotlarından değildir? A) Süte tuz katılması B) Pıhtının tuzlanması C) Kültürn tuzlanması D) Kuru tuzlama E) Salamura tuzlama 7

8 Ünite 8 1. Ülkemizde en çok üretilen peynir türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Otlu peynir B) Erimiş peynir C) Küflü peynir D) Kaşar peyniri E) Beyaz peynir 2. Aşağıdakilerden hangisi peynir yapılacak sütte aranan özelliklerden değildir? A) Asidite tayini B) Yağ tayini C) Yoğunluk tayini D) Vitamin tayini E) Kuru madde tayini 3. Sütün içerisinde bulunan zararlı mikroorganizmaların ortamdan uzaklaştırılması ve olgunlaşmanın düzenli yapılabilmesi amacı ile ısıtma işlemine tabi tutulması işlemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Muayene işlemi B) Süzülme işlemi C) Pastörizasyon D) Starter ilavesi E) Mayalanma işlemi 4. Beyaz peynir üretiminde 10 litre süte 1/10000 gücündeki peynir mayasından kaç ml. İlave edilir? A) 0,5-1 B) 1-1, C) 1-2 D) 2-2,5 E) 2, Kaşar peyniri genellikle hangi tür sütten yapılır? A) Yumuşak pıhtılı süt B) Strelize süt C) Çiğ süt D) Pastörize süt E) Sertifiye pastörize süt 6. Kaşar peynirinin telleme aşamasında telemeye göbek bağlatılmaz ise, hangi tür peynir çeşidi elde dilir? A) Lor B) Otlu C) Dil D) Çerkez E) Civil 7. Kaşar ve Mihalıç peyniri üretiminin yapıldığı işletmelerde kalan peynir altı sularından elde edilen peynir türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Lor B) Otlu C) Dil D) Çerkez E) Civil 8

9 Ünite 9 1. Dışarıdan katılan maya faaliyeti ile şekillenen fermante süt ürünü aşağıdakilerden hangisidir? A) Peyaz peynir B) Kaşar C) Tereyağ D) Yoğurt E) Kaymak 2. Kaliteli bir yoğurt yapımı için kullanılacak sütte aşağıdaki özelliklerden hangisi olmamalıdır? A) Sütün içine hiç bir şey katılmamış olmalıdır. B) Hijyen kalitesi yüksek olmalıdır. C) Süt inhibitör maddeleri içermelidir. D) Sütte antibiyotik kalıntıları olmamalıdır. E) Sütte deterjan kalıntıları bulumamalıdır. 3. Süt yoğurt yapımında genelde kaç derecede homojenize edilir? A) 15 B) 25 C) 38 D) 43 E) Aşağıdakilerden hangisi yoğurdun gevşek kıvamda olması ve su salması olarak görülen hatalar içersinde yer almaz? A) Sütte kalsiyumun çok olması B) Starter kültürün düşük aktivite olması C) Kullanılan sütün kuru maddesinin az olması D) Sütte antibiyotik bulunması E) Sütte deterjan bulunması 5. Yoğurtta acı bir lezzetin oluşmasına yol açan nedenler içersinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Antibiyotik kalıntıları B) İnhibitör kalıntıları C) Hızlı yapılan soğutma D) Depolama ısısının yüksekliği E) L. Bulgaricus'un aşırı üremesi 6. Starter Kültürün gelişmemesi için tanımlanabilecek nedenler içersinde aşağıdakilerden hangisi yer alamaz? A) Kullanılan kültürün aktivitesinin yoğun olması B) Süte uygulanan ısının yetersiz olması C) Sütte kalıntı bulunması D) Sütte antibiyotik bulunması E) Sütte mastitis etkenlerinin bulunması 9

10 Ünite Süt yağının konsantre hale getirilmesi ile elde edilen kremanın ayrılması ve yayıklanması sonucu elde edilen ürün aşağıdakilerden hangisidir. A) Yayık ayran B) Kayma C) Tereyağı D) Yoğurt E) Peynir 2. Tereyağı üretiminde sütün seperasyonu işleminde aşağıdaki maddelerden hangisi elde edilir? A) Yağ B) Lor C) Protein D) Krema E) Kuru madde 3. Tereyağı üretiminde nötralizasyon işlemi hangi amaçla yapılmaktadır? A) ph değerini yükseltmek için, B) Krema asidini uygun düzeye düşürmek için C) Sütün içindeki antibiyotiği yok etmek için D) Sütün içindeki artık maddeleri yok etmek için E) Yağ elde etmek için 4. İyi bir yayıklama işleminde kremanın yağ oranının % kaç olması gerekmektedir? A) B) C) D) E) Nötralizan madde katılımı sırasında krema sıcaklığının hangi derecelerde olması gerekir? A) -10 C ile +10 C B) +13 C ile +15 C C) +23 C ile +32 C D) +32 C ile +45 C E) +45 C ile +52 C 6. Süt yağını tereyağı haline getirmek amacı ile serumundan ayrılabilmesi için uygulanan işlemi tanımlamada aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Malakse işlemi B) Yıkama işlemi C) Yoğrulma işlemi D) Krema olgunlaştırma işlemi E) Yayıklama işlemi 7. Aşağıdakilerden hangisi tereyağının yoğrulmasındaki temel amaçlardan değildir? A) Yağ globüllerinin bir araya gelmesini sağlamak B) Su içeriğini belli düzeyde tutabilmek C) Her zaman farklı tat ve aroma oluşmasını sağlamak D) Ürünlerde yasal standartları sağlamak E) Yayık altını ortamdan uzaklaştırmak 8. Paketlenmiş tereyağları kaç derecede muhafaza etmeliyiz? A) -10 C B) 0 C C) Oda sıcaklığında D) +10 E)

11 Ünite Yumurta akının kimyasal bileşenleri arasında en fazla bulunan madde aşağıdakilerden hangisidir? A) Protein B) Su C) Yağ D) Mineraller E) Kuru madde 2. Yumurtanın içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Protein B) A Vitamini C) B1 Vitamini D) B6 Vitamini E) C Vitamini 3. Yumurta kabuğunu oluşturan madde aşağıdakilerden hangisidir? A) Protein B) Demir C) Kalsiyum D) Yağ E) Karbonhidrat 4. Yumurta sarısında bulunan yağ oranı ortalama olarak aşağıdakilerden hangisidir? A) %32,6 B) %55,8 C) %63,5 D) %70 E) %80,2 5. Aşağıdakilerden hangisi yumurtanın dış kusurlarından değildir? A) Lekeli yumurta B) Sarısız yumurta C) Kirli yumurta D) Çatlak yumurta E) Kokmuş yumurta 6. Aşağıdakilerden hangisi yumurtaların muayenesi sırasında uygulanacak tekniklerden değildir? A) Dış Bakı B) Lamba muayenesi C) Haugh birim muayenesi D) Kolesterol muayenesi E) Tazelik yada bayatlık kontrolü 7. Kabuğu temiz, lekesiz, sağlam yapılı, Hava boşluğu tek ve 4mm'den az Haugh birimi 72'nin üzerinde olan yumurtayı sınıflamada hangi derece verilmelidir? A) A sınıfı B) AA sınıfı C) B sınıfı D) C sınıfı E) Sanayi sınıfı 8. Taze yumurtanın ph değeri hangi oranlar arasındadır? A) 5,6-6,5 B) 5,6-8,5 C) 6,5-7,5 D) 7,6-8, E) 8,5-9,6 11

12 Cevap Anahtarı ÜNİTE 1 ÜNİTE 2 ÜNİTE 3 ÜNİTE 4 1. B 1. E 1. A 1. D 2. A 2. C 2. C 2. A 3. B 3. D 3. B 3. C 4. C 4. B 4. E 4. B 5. A 5. A 5. A 5. B 6. B 6. E 6. A 6. E 7. E 7. D 7. C 7. D 8. A 8. D 8. B 8. A 9. C 9. C 9. B 9. C 10. E 10. C 11. C ÜNİTE 5 ÜNİTE 6 ÜNİTE 7 ÜNİTE 8 1. C 1. C 1. B 1. E 2. C 2. B 2. A 2. B 3. D 3. B 3. D 3. C 4. E 4. D 4. C 4. C 5. E 5. E 5. D 5. C 6. E 6. C 6. D 6. C 7. A 7. B 7. D 7. A 8. D 8. C 9. C 9. C ÜNİTE 9 ÜNİTE 10 ÜNİTE D 1. C 1. B 2. C 2. D 2. E 3. D 3. B 3. C 4. A 4. D 4. A 5. C 5. C 5. B 6. A 6. E 6. D 7. C 7. B 8. B 8. D 12

SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİNDE KALİTE

SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİNDE KALİTE SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİNDE KALİTE Süt ve süt ürünleri,, diğer birçok gıda ürününe oranla daha fazla kontaminasyon riski taşıyan, bileşimleri nedeniyle çok daha kolay bozulabilen, dolayısıyla sağlığa zararlı

Detaylı

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1 EKMEK HAMURU HAZIRLAMA 1. EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER 2. EKMEK ÜRETİMİNDE YARDIMCI BİLEŞENLER 3. EKMEK HAMURU EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER Ekmek hamuru hazırlarken

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

SÜT TEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NOTLARI UYGULAMA 1: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT İŞLETMESİ TANITIMI

SÜT TEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NOTLARI UYGULAMA 1: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT İŞLETMESİ TANITIMI SÜT TEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NOTLARI UYGULAMA 1: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT İŞLETMESİ TANITIMI Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünde bulunan süt işletmesine A.Ü.Z.F.

Detaylı

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN BESLENME I İÇİNDEKİLER Beslenme ile İlgili Kavramlar Besin Ögeleri Proteinler Karbonhidratlar Yağlar Vitaminler Mineraller ÇOCUK BESLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Meyve ve sebzeler ve bunlardan elde edilen ürünlerin bileşimini nitelik ve nicelik olarak kesin değer ve sınırlarla belirleyip tanımlamak çok zorudur. Bileşimler türlere göre

Detaylı

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II DERSİN SORUMLUSU ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ISIL İŞLEMLER I Gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmaların ısı etkisiyle faaliyetlerini engellemek ve gıdalara sürekli

Detaylı

Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet

Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet Bu yayın T. C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PASTACILIK EKMEK ÇEŞİTLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PASTACILIK EKMEK ÇEŞİTLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PASTACILIK EKMEK ÇEŞİTLERİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ VİTAMİNLER VE MİNERALLER ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2768 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1726 GENEL BESLENME

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2768 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1726 GENEL BESLENME T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2768 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1726 GENEL BESLENME Yazarlar Prof.Dr. Türkan KUTLUAY MERDOL (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Murat BAŞ (Ünite 4) Doç.Dr. Gül KIZILTAN (Ünite

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI SÜTLAÇ, KEŞKÜL VE KAZANDİBİ ÜRETİMİNDE HİDROKOLLOİD KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ SELEN KADAĞAN DENİZLİ, HAZİRAN - 2015

Detaylı

GIDA, SU ve BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (II)

GIDA, SU ve BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (II) GIDA, SU ve BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (II) HAZIRLAYANLAR Gıda Güvenliği Daire Başkanlığı Çalışanları Ekim-2006 ANKARA Birinci Basım : Ekim-2006 Ankara 3000 Adet ISBN : 975 590 181-7 Baskı

Detaylı

Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri

Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri ISSN: 2148-0273 Cilt 2, Sayı 2, 2014 / Vol. 2, Issue 2, 2014 Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri *Arzu BİNİCİ ve **Gülderen KURTKAYA Özet Beslenme bakımından su ürünleri, içerdiği

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ DERS COĞRAFYA PROJE KONUSU YAŞAR HOLDİNG VE ETKİNLİKLERİ HAZIRLAYANLAR 9/C

ÖZEL EGE LİSESİ DERS COĞRAFYA PROJE KONUSU YAŞAR HOLDİNG VE ETKİNLİKLERİ HAZIRLAYANLAR 9/C ÖZEL EGE LİSESİ DERS COĞRAFYA PROJE KONUSU YAŞAR HOLDİNG VE ETKİNLİKLERİ HAZIRLAYANLAR 9/C Can Dereli Serdar Öncül Cumhur Önaç Ders Öğretmeni Ahmet Kanyılmaz 2002/İzmir 1 İÇİNDEKİLER Önsöz...1 Teşekkür...2

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ BESİN ÖĞELERİ - 2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ VE BESLENME

İŞÇİ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ VE BESLENME İŞÇİ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ VE BESLENME Hazırlayan Prof. Dr. Yasemin Beyhan Haliç Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat 2012-2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

Beslenme: Yaşamın sürdürülmesi için besin öğelerinin alınması ve kullanılmasıdır.

Beslenme: Yaşamın sürdürülmesi için besin öğelerinin alınması ve kullanılmasıdır. BESLENME Beslenme: Yaşamın sürdürülmesi için besin öğelerinin alınması ve kullanılmasıdır. Besin: İlaç hariç ağızdan aldığımız bitki ve hayvan dokularının yenebilen bölümleri (katı maddeler), sıvı maddeler

Detaylı

Meyve ve Sebzelerin İşlenmelerinde Oluşan Başlıca Değişimler

Meyve ve Sebzelerin İşlenmelerinde Oluşan Başlıca Değişimler Meyve ve Sebzelerin İşlenmelerinde luşan Başlıca Değişimler Meyve ve sezelerin işlenmeleri sırasında oluşan ve kalite kayıplarına ve daha sonra bozulmalara neden olan değişimler 1. kimyasal değişimler,

Detaylı

Kimya Her Yerde. Ünite

Kimya Her Yerde. Ünite Ünite 4 Kimya er Yerde Su ve ayat 208 azır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri 224 Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar, Kırtasiye Malzemeleri 242 Sanayide Kimya 260 Çevre Kimyası 276 ÜNİTE - 4 KİMYA ER YERDE

Detaylı

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir.

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. Besin maddesi ( besin elementi ) : Geniş ölçüde madde ve enerjiyle ilgili

Detaylı

Toprak nefes alır. İçinde barındırdığı organizmaların çoğu, tıpkı insanlar gibi oksijen soluyup, karbondioksit verirler; yani nefes alırlar.

Toprak nefes alır. İçinde barındırdığı organizmaların çoğu, tıpkı insanlar gibi oksijen soluyup, karbondioksit verirler; yani nefes alırlar. Toprak Nedir ve Neden Önemlidir? Toprak, yerkabuğunu oluşturan kayaların, uzun yıllar boyunca parçalanıp ayrışması ile oluşan gevşek yeryüzü örtüsüne verilen genel bir isimdir. Fakat toprağın, önemine

Detaylı

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi Temel Eğitimi Ünite 1: Gıda Güvenilirliği Çiğ süt üretim merkezleri ve peynir endüstrisinde sürekli gıda güvenilirliği eğitimi Peynirde Gıda Güvenilirliği, Leonardo da Vinci Sürekli Eğitim Programı altında

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

GIDA MADDELERİNİN VE UMUMİ SAĞLIĞI İLGİLENDİREN EŞYA VE LEVAZIMIN HUSUSİ VASIFLARINI GÖSTEREN TÜZÜK

GIDA MADDELERİNİN VE UMUMİ SAĞLIĞI İLGİLENDİREN EŞYA VE LEVAZIMIN HUSUSİ VASIFLARINI GÖSTEREN TÜZÜK GIDA MADDELERİNİN VE UMUMİ SAĞLIĞI İLGİLENDİREN EŞYA VE LEVAZIMIN HUSUSİ VASIFLARINI GÖSTEREN TÜZÜK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 04/08/1952-3/15481 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 24/04/1930-1593 Yayımlandığı

Detaylı

24.12.2014 zeytinist mucahit@zeytin.org.tr

24.12.2014 zeytinist mucahit@zeytin.org.tr Kalite: Sofralık zeytin sektöründe ortaya çıkan kalite sorunları zeytin yetiştiriciliğinden ve sofralık zeytin üretiminin diğer aşamalarından kaynaklanabilmektedir. Türkiye de yetiştiriciliği yapılan en

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..)

TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..) Amaç Madde l (1) Bu Tebliğin amacı, ısıl işlem görmüş içme sütlerinin tekniğine uygun

Detaylı

NEDEN OKUL SÜTÜ DAĞITILIYOR?

NEDEN OKUL SÜTÜ DAĞITILIYOR? NEDEN OKUL SÜTÜ DAĞITILIYOR? Ulusal politikalarında çocukların sağlıklı gıdaya ulaşmasını, yeterli ve dengeli beslenmesini, sağlıklı olmasını ve eğitimini bir bütün olarak ele alan ülkeler, sağlıklı ve

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ

TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ Resmî Gazete Tarih: 5 Aralık 2012 Sayı: 28488 Resmî Gazete Tarih: 13 Şubat 2015 Sayı: 29266 (TEBLİĞ NO: 2012/74) BİRİNCİ

Detaylı

Anne Sütü ve Kistik Fibrozis

Anne Sütü ve Kistik Fibrozis Anne Sütü ve Kistik Fibrozis Yaşa göre beslenme önerileri Beslenme tedavisinde temel kavramlar ve bileşenler çocuk solunum yolu hastalıkları ve kistik fibrozus derneği - www.kistikfibrozis.com Hazırlayanlar

Detaylı