DOĞU ANADOLU BÖLGESİ SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ STRATEJİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞU ANADOLU BÖLGESİ SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ STRATEJİSİ"

Transkript

1 DOĞU ANADOLU BÖLGESİ SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ STRATEJİSİ Dr.Mehmet Ali ÇAKAL Fatih SERT Araştırma ve Planlama Birimi

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ DÜNYADA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ TÜRKİYE DE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Süt Hayvanları Varlığı ve Süt Üretiminde Verim Süt Tüketimi Türkiye de Büyük Çaplı Süt Ürünleri Üreticileri TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİNDE SÜTVE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Süt ve Süt Ürünleri Üretimi Süt Sığırı Varlığı ve Süt Üretimi Süt ürünleri Üretimi Bölgede Süt Ürünleri Sektörünün Mevcut Durumu ve Sorunları Bölgede Süt Üretim Sektörünün Mevcut Durumu ve Sorunları Bölgede Süt İşleme Sektörünün Mevcut Durumu ve Sorunları Bölgedeki Süt Sektörünün Genel Değerlendirilmesi Çözüm Önerileri Sütün modern sağımı sağlanmalı ve hijyenik depolanmalı : Sözleşmeli üretici modeli uygulanmalıdır Süt toplamanın organizasyonları yapılmalı Üreticilerin örgütlenmesi sağlanmalı (teşvik edilmelidir) ve Desteklenmelidir Barınaklar teknik yetiştiriciliğe uygun olarak elden geçirilmelidir Üretilen süt en kısa sürede dayanıklı ürünlere çevrilmeli İşletmeler, Kurumsallaşma, Markalaşma, Pazarlama, Ar-Ge Konularında Daha Fazla Önem Vermeli, Kurumlar ve İşletmeler Bu Konuda Desteklenmelidir SONUÇ KAYNAKLAR... 29

3 GİRİŞ Süt ve Süt Ürünleri Sektörü ülkemiz ve bölgemiz ekonomisindeki yeri ve ülke tarımının temel bileşeni olma özelliğiyle başat bir yere sahiptir. FAO ya (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) göre üretim değeri en yüksek tarımsal ürün süttür. Ülkemiz süt sektörü yörelere göre farklılık gösterse de her geçen yıl hem süt üretimi hem de süt işleme sanayi bakımından gelişmektedir. Türkiye deki Süt üretimi 2000 yılında Dünya süt üretiminin % 1,6 sı civarındayken 2011 yılında bu oran % 2 lere ulaşmıştır. Türkiye de süt ve ürünleri sanayinin üretim değeri yaklaşık 1.2 milyar TL dir. Süt işleme sektörü ise tamamen süt arzına bağlı olarak genişleme veya daralma yaşamaktadır. Türkiye 2011 yılında 15,5 Ton/yıl süt üretimiyle süt talebinin altında kalmaktadır. Türkiye de süt işleme tesislerinin yıllık kapasite oranı % civarında kalmaktadır. Özelikler süt arzının artması yönünde yapılacak çalışmalar, ülkedeki kurulu kapasiteyi daha iyi kullanmasını sağlarken süt- süt ürünlerinden elde edilen ihraç gelirini artırıcı katkı sağlayacaktır. 1 DÜNYADA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Uluslararası Karşılaştırmalı Çiftlik Veri Ağı (International Farm Comparison Network, IFCN) verilerine göre, dünyada 141 milyon süt üretim çiftliği olduğu tahmin edilmektedir. Bu çiftliklerde toplam 350 milyon baş sağmal inek bulunmakta ve 621 milyon ton inek sütü üretilmektedir. Bu durumda çiftlik başına 2,5 baş sağmal inek düşmekte ki bu işletme büyüklüğünü tanımlar, inek başına otalama süt verimi ise 1774 kg/baş/yıl olarak hesaplanmaktadır. Uluslararası Sütçülük Federasyonu (International Dairy Federation, IDF) verileri dünyada sağmal hayvan sayısının bir önceki yıla göre azaldığını göstermektedir. Süt ineği varlığında bir önceki yıla göre %3,5 azalma olurken, sağılan koyun varlığı da %12,8 azalmıştır. Sağılan hayvan sayısındaki azalmaya karşın dünya toplam süt üretim miktarının artması; ülkemiz de dâhil olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde süt hayvancılığının daha modern şartlarda yapılması, daha vasıflı damızlık materyali ile yeterli ve kaliteli yem kullanımıyla hayvan başına süt veriminin artırılması ile açıklanabilmektedir (Ulusal Süt Konseyi, 2012). TUIK 2012 verilerine göre dünyanın süt üretimi 2000 yılından 2011 yılına kadar artmış ve 579 milyon ton dan 724 milyon tona ulaşmıştır. Türkiye nin aynı dönemde süt üretimi 9,7 milyon ton dan 15,05 milyon tona ulaşmıştır.

4 Türkiye 2000 yılında dünya süt üretiminin %1,67 sini karşılıyorken 2011 yılında gelindiğinde bu oranı % 2,08 e ulaşmıştır. Bu verilere göre Türkiye nin süt üretiminde görece daha hızlı bir gelişme gösterdiği görülmektedir. Süt Üretimi (Milyon Ton) Dünya Türkiye Karşılama Oranı (%) ,7 1, ,1 1, ,3 1, ,2 1, ,5 1, ,6 1, * 15,05 2,08 Kaynak : Tuik 2012 Ekonomi bakanlığı verilerine göre 2010 yılında Süt ihracatımız süt ithalatımızın 1,35 katı iken bu rakam 2012 yılında artarak 2,12 katına çıkmıştır. Bu verilerde süt sektöründe her geçen gün daha iyi bir duruma geldiğimizi göstermektedir. İHRACAT İTHALAT İhracat/İthalat , , ,12 Kaynak; Ekonomi Bak 2012.

5 2 TÜRKİYE DE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Türkiye de içme sütü diğer süt ürünlerine göre daha az tüketilirken; ülkemizde süt daha çok yoğurt, beyaz peynir ve ayran olarak tüketilmektedir. Ayrıca gelir artışı ve kentleşme bireylerin beslenme konusunda daha bilinçli tercihler yapmasını ve dolayısıyla modern tesislerde üretilen süt ve süt ürünlerini tercih etmesini sağlamıştır. Entegre süt işletmelerinde üretilen süt ürünlerinin hane içi tüketim de ülkemizde belirli bir paya sahiptir. Yıllar bazında süt üretimindeki artışa paralel olarak içme sütü tüketimi artmıştır. Türkiye de içme sütü pastörize ve UHT olarak piyasaya sürülmekte olup, pastörize sütün toplam işlenen süt miktarı içindeki payı %10 dur. İçme sütüne benzer şekilde peynir tüketiminde de yıllar itibariyle artış olmuştur. Ülkemizde pazar payı en yüksek peynir çeşidi beyaz peynirdir. Ayrıca yoğurt ile beraber yöresel diğer peynirler de ülkemiz süt ve süt ürünleri pazarında ciddi bir paya sahiptir (USK, 2011). 900, , , , , , , , ,000 0 Sanayiye Verilen İnek Sütü (ton) Kaynak: TUIK 2013 TUIK 2013 yılı verilerine göre ocak-mart aylarında çiğ süt fiyatı 0,90 TL/Kg dir. Süt fiyatıyla Süt Yemi fiyatı arasındaki parite yıllar itibariyle sütün lehine gelişmektedir. Ancak üreticilerin beklentisi 2013 yılı itibariyle litre başına 1,2 TL dolayında olduğundan halen bu parite süt üreticileri için tatmin edici değildir. Çiğ Süt Fiyatı TL/Ton Süt Yemi Fiyatı TL/Ton PARİTE ,2 635,4 1, ,0 709,6 1, ,0 745,0 1,20

6 Yıl Year Ocak Jan Şubat Feb Mart March Nisan April Mayıs May Haziran Jun Temmuz July Ağustos August Eylül Sep Ekim Oct Kasım Nov Aralık Dec Toplam Total Miktar (ton) Amount (tonnes) Toplanan inek sütü Collected cow milk Çiftliklerden toplanan krema Collected cream from farms İçme Sütü Drinking milk Kaymak Cream Koyulaştırılmış (Konsantre) süt Concentrated milk Tam yağlı, yarım yağlı süt tozu, kaymak tozu whole milk powder, partly skimmed milk powder, cream milk powder Yağsız süt tozu Skimmed milk powder Tereyağı Butter İnek Peyniri Cheese made from cow's milk

7 Koyun, Keçi, Manda veya Karışık sütlerden elde edilen peynirler Cheese made from sheep, goats, buffalo and mixed milk Yoğurt Yoghurt Ayran Drink made of yoghurt

8 2.1 Süt Hayvanları Varlığı ve Süt Üretiminde Verim Türkiye de işletme başına düşen hayvan sayısı AB üye ülkelerine göre oldukça düşüktür. Kapasite anlamında işletmelerin küçük ölçekte olması; süt verimi yüksek sığır ırklarının temininde güçlüklere, girdilerin uygun fiyatlardan sağlanamamasına, süt ürünlerinin pazarlanamamasına ve genel süt sığırcılığının etkinliğini ve verimliliğini sağlayacak olan örgütlenmede güçlüklere neden olmaktadır. AB üye ülkelerinde baş hayvana sahip işletmelerin sayısının toplam hayvancılık işletmeleri içindeki oranı %28,5 iken, işletmelerin yaklaşık %72 si 30 baştan fazla hayvana sahiptir. Türkiye de ise işletmelerin %80,895 i 1-10 baş hayvana sahipken 51 baştan fazla hayvana sahip işletmelerin toplam süt işletmelerindeki payı %1,36 dır (USK,2011).

9 Tür ve ırklarına göre sağılan hayvan sayısı ve süt üretim miktarı (TUIK,2013) Number of animals milked by types and races and quantity of milk production (Türkiye - Turkey) Koyun - Yerli (Sheep - Koyun - Merinos (Sheep - Keçi - Kıl (Goat - Ordinary) Keçi - Tiftik (Goat - Angora) Domestic) Merinos) Sağılan hayvan Süt Sağılan hayvan Süt Sağılan hayvan Süt Sağılan hayvan Süt sayısı sayısı sayısı sayısı Number of animals Milk Number of animals Milk Number of animals Milk Number of animals Milk milked milked milked milked (baş - head) (tontons) (baş - head) (tontons) (baş - head) (tontons) (baş - head) (tontons) Not : 2012 Yılı bilgileri geçicidir. Note : Data on 2012 are provisional.

10 Tür ve ırklarına göre sağılan hayvan sayısı ve süt üretim miktarı (devam) Number of animals milked by types and races and quantity of milk production (continued) (Türkiye - Turkey) Sığır - Kültür (Cattle - Sığır - Melez (Cattle - Cross Sığır - Yerli (Cattle - Domestic) Manda (Buffaloes) Culture) bred) Sağılan hayvan Süt Sağılan hayvan Süt Sağılan hayvan Süt Sağılan hayvan Süt sayısı sayısı sayısı sayısı Number of animals Milk Number of animals Milk Number of animals Milk Number of animals Milk milked milked milked milked (baş - head) (tontons) (baş - head) (tontons) (baş - head) (tontons) (baş - head) (tontons) Not : 2012 Yılı bilgileri geçicidir. Note : Data on 2012 are provisional.

11 2.2 Süt Tüketimi Dünya geneline bakıldığında kişi başına süt tüketimi 2010 yılında AB de 66,99 lt/kişi, Yeni Zelanda da 78,2 lt/kişi, olurken Meksika da 40,11 lt/kişi, Arjantin de 48,56 lt/kişi, Çin de ise 12,35 lt/kişi, olarak gerçekleşmiştir (GTHB, 2012). Türkiye de ise bu rakam 25 lt/kişi seviyesindedir. 2.3 Türkiye de Büyük Çaplı Süt Ürünleri Üreticileri Bu bölümde; Türkiye deki büyük süt işletmeleri alfabe sırasına göre verilmiştir. Bu bölümün tamamı adresinden alınmıştır. Aynes; 490 kişinin çalıştığı Aysüt tesislerinde süt alımı ve yem satışı ile ulaşılan aile sayısı yaklaşık olarak dir. Her gün Aysüt tesislerinden hareket eden 125 araç, tüketicilerimize sevdikleri Aynes ürünlerini ulaştırmak üzere yola çıkıyor. Denizli iline ve Türkiye ekonomisine üretici bir işletme olarak katkı sağlamaktan gurur duyan Aynes, 2007 yılını YTL. ciro ile kapatmıştır. Aysüt ve Ayyem iştiraklerine, YTL. lik yatırımıyla, toplam m2 açık ve m2 kapalı alanda yılda 800 ton/gün yani yıllık ton kapasite ile ürünlerini severek ve güvenerek tükettiğiniz bir marka olma yolundaki büyüme hedefine devam etmektedir yılında 10 ton/gün ile başladığımız bu üretim yolcuğunda, bugün geldiğimiz noktada tüketicilerimizin beğenisini ve güvenini görüyoruz. Danone; Türkiye'de sütlü ürünler ve şişelenmiş su pazarlarında faaliyet göstermek üzere, 1 Mart 1997'de Groupe Danone ve Hacı Ömer Sabancı Holding'in %50-50 ortaklık yapısı ile kuruldu. Bugüne kadar, Groupe Danone ve Sabancı Holding, bu iş ortaklığını başarıyla yürütmüş ve yine mutabakat içinde 16 Aralık 2003 tarihi itibariyle sona erdirmeye karar vermişlerdir. 6 Aralık 2003 itibariyle Danone Türkiye, İsviçre merkezli gıda devi Nestle'nin Türkiye'deki süt ve sütlü ürünler işini satın almıştır. Türkiye

12 sütlü ürünler piyasasına ilk önce Haziran 1998'te Tikveşli satın almasıyla giriş yapan, Eylül 1999'da Birtat satın almasıyla büyüyen, bu arada Groupe Danone'un uluslarası ürün gamından Danone, Petit Danone, Danette ve Dany markalarını başarıyla lanse ederek sütlü ürünler pazarında öncü bir konuma gelen şirketimiz, Nestle Türkiye'nin süt ve sütlü ürünler işini satın almak suretiyle, cirosunu ikiye katlamakta, Türkiye taze sütlü ürünler pazarındaki öncü konumunu güçlendirmekte ve de içilebilir süt pazarına ilk kez stratejik bir giriş yapmaktadır. Dimes; Daha çok meyve suları ile tanıdığımız firma son yıllarda yaptığı yatırımlar ile İzmir ve Tokat'taki fabrikalarında yılda bin ton meyve suyu yanında bin ton süt işleme kapasitesine ulaşmıştır. Eker; 1977 yılında Bursa'da Eker çiftliği içindeki küçük bir imalathanede yoğurt ve ayran üretimiyle başlayan Eker, 1981 yılında kurduğu modern fabrikada üretimine devam etmektedir. Bugün ikinci kuşağın bayrağı devraldığı Eker yeni yatırımlarıyla modern teknolojiyi takip ederek sürekli büyümeyi kendine hedef olarak belirlemiştir.1980'li yıllarda yoğurt ve ayran üretimiyle adını Bursa dışında da duyurmaya başlayan Eker, 1983 yılında İzmir'de, 1985 yılında İstanbul'da ve 1997 yılında Ankara'da Bölge Müdürlükleri kurdu. Bursa, İstanbul, İzmir ve Ankara'da kendi satış ve dağıtım teşkilatıyla, ve diğer şehirlerde bayilikleri kanalıyla, 450 çalışanı ve 150 frigofrik dağıtım aracıyla her gün 70 farklı ürün çeşidini 10,000'e yakın satış noktasına ulaştırmaktadır. Enka; Şirketimiz, uzun yıllar boyu süt sektörü tecrübesine sahip Nihat AKPINAR'ın girişimleri ile Konya'da 1985 yılında Beyaz Peynir üretimi ile faaliyetine başlamıştır. Kısa bir süre içerisinde hem işletme kapasitesi hızla artırılmış, hem de Kaşar Peyniri, Yoğurt, Ayran, Tereyağı gibi her zaman beğeni ile aranan ürünler piyasaya arz edilmiştir. Enka Süt 1988 yılında Süt Tozu ve hemen ardından da Peyniraltısuyu Tozu üretimlerine başlayarak Türkiye'de ilklere imza atmış, yönünü ileriye doğru çevirmiştir. Bugün m2 kapalı alana sahip modern tesislerinde kalifiye personeli ile günlük 600 ton süt işleme kapasitesine sahip olan Enka Süt müşterilerimizden gelen talep ve istekler doğrultusunda ürün portföyünü ve işleme kapasitesini her geçen gün artırmaktadır. Ülker; Türkiye'nin önde gelen firmalarından olan ÜLKER'in piyasaya sunmuş olduğu İÇİM SÜT, Fabrikası Sakarya da olan firma günlük 300 ton kapasite ile üretimi devam ettirmektedir. Ürün yelpazesinde süt, ayran, tereyağı ve peynir çeşitleri bulunmaktadır.

13 Kay Süt; Bigadiç Akyar Köyün de, 1970 li yılların başında, küçük bir mandıra ile üretim yapan firmamız, 1985 yılında Bigadiç teki ilk büyük mandırası ile kendi alanında bir sıçrama yapmış ve kısa zamanda peynir üretiminde en iyi markalar arasına girmiştir yılındaki özelleştirme hamlesiyle birlikte halkımıza daha iyi hizmet etmek için SEK in Balıkesir fabrikasını aldık. Bu yıllarda paket süt üretiminde halkımızı KAY-SÜT ün eşsiz lezzetleriyle tanıştırdık. KAY SÜT, BALMAR SÜT, POŞET KAY SÜT, POŞET BALMAR SÜT, MEYVE AROMALI SÜT gibi farklı ürünlere imza atan KAY-SÜT, yılında ilk 500 firma arasına girdi. Üretimde kaliteyi esas alan firmamız TSE ve diğer kalite belgeleriyle ürünlerinin kalitesini onaylattırdığı gibi hem süt üretimini arttırmak hem kalitesini yükseltmek amacıyla çalışmalar yaptı. Pınar; 1975 yılında Pınar Süt le başlamıştır. Dünya trendlerini yakından takip ederek, en sevilen lezzetleri, en sağlıklı ürünleri, en son teknolojiyi kullanan çağdaş üretim tesislerinde güvenilir koşullarda üretip, en modern ambalajlarda sunar. Sütten ete, undan peynire, sudan meyve suyuna, balıktan mayoneze kadar çok çeşitli ürün kategorisi ile 30 yıldır sektörüne öncülük etmektedir. Pınar Süt, Pınar Et ve Un, Pınar Su, Yaşar Birleşik Pazarlama, Pınar Anadolu Gıda, Çamlı Yem Besicilik, Almanya da bulunan Pınar GMBH şirketleri ile büyümeyi sürdürmektedir. AC Nielsen şirketinin Marka Bilinilirliği araştırmasına göre; ette, sütte ve pastörize peynirde en çok bilinen 1.marka diğer gıda kategorilerinde ilk 10 marka arasında yer almaktadır. Sütaş; Sütaş Bursa ve Havalisi Pastörize Süt ve Süt Mamulleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sadık Yılmaz tarafından, 23 Eylül 1974 te, Bursa nın Karacabey ilçesinin Uluabat köyünde kuruldu. Kurucumuz Sadık Yılmaz, vefat ettiği 22 Nisan 2005 e kadar Sütaş ın yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürdü. Onun vefatının ardından bu görevi oğlu Muharrem Yılmaz üstlendi. Günde ton süt işleme kapasitesi kurulduğu tarihteki günlük süt işleme kapasitesi 5 ton olan Sütaş, bugün 50 bin metrekaresi kapalı toplam 120 bin metrekare alan içindeki fabrikasında, günde ton süt işleme kapasitesine sahip. Sütaş, yüzlerce kilometrekarelik alanda kurulmuş toplama-soğutma merkezleri ile 25 bin süt üreticisinden yılın 365 günü, günde ortalama ton süt topluyor. Bu süt her gün günlük pastörize süte, uzun ömürlü süte, yoğurda, ayrana, peynire ve tereyağına dönüşüyor. Teksüt; 1950 yılında Balıkesir iline bağlı Gönen ilçesinde Recep ARINIK tarafından kurulmuştur. Önceleri sadece beyaz peynir üretimi üzerine kurulmuş olan mandıramız 1990 yılında halen üretim yaptığımız modern tesislerine taşınmıştır. 50 yılı aşan üretim süresince kaliteyi her zaman ilk planda tutan TEKSÜT ürün yelpazesini de geliştirmeyi ihmal etmemiştir. Beyaz peynir ile başlayan serüvenimiz bugün kaşar peyniri, krem peynir, tereyağı, yoğurt, ayran ve yöresel peynirler (Mihaliç, Çeçil, Dil, Çerkez, Otlu, Urfa, Örgü...) gibi farklı çeşit ve gramajlarda birbirinden leziz 64 ürün ile devam etmektedir m2'lik alanda 200 personel ve 80 araçlık filo ile hizmet veren TEKSÜT, yaptığı teknolojik yatırımların da etkisi ile günlük 200 ton sütü, süt mamulü haline getirmektedir.

14 Yörsan; 1964'te temelleri atılan Yörsan A.Ş., 2002 yılında Susurluk ta Türkiye, Ortadoğu ve Balkanlar ın en büyük süt ve süt ürünleri entegre tesisini kurdu. Yörsan ın ürün yelpazesini, beyaz peynir ve taze kaşar çeşitleri, olgun kaşar, tereyağı, kaymak, dil, lor, mozzarella (dil, örgü, karabiberli, kekikli, mantar, cevizli, fındıklı, antep fıstıklı, kırmızıbiberli, çesni), salata peyniri, sade ve cevizli bağda peynirleri ile yöresel peynirler oluşturmaktadır. Üretimde en son teknolojiyi kullanmayı ilke edinen Yörsan, yöresel peynirlerin imalatını modern tesislerde gerçekleşmektedir. Diyarbakır Örgü, Van Otlu, Urfa, Antep, Mihaliç (Kelle), İzmir Tulumu ve Kıbrıs Hellim Yörsan ın üretimini yaptığı geleneksel peynirlerimizden bazılarıdır. Ayrıca Yörsan ın Susurluk taki fabrikasındaki laboratuvar uluslararası geçerliliği olan gıda sağlık tahlili yapma yetkisine sahiptir.

15 3 TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİNDE SÜTVE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 3.1 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi Süt Sığırı Varlığı ve Süt Üretimi TRA1 Düzey 2 Bölgesi büyükbaş hayvan varlığı Doğu Anadolu Bölgesi genel yapısından biraz farklılık göstermektedir. Kültürel ırka geçişin daha yüksek düzeyde olduğu bölgede melez ırklar toplam popülasyonun %72 sini oluşturmaktadır. Son 5 yıllık süreçte kültür ırkı sayısı 46 binden 84 bine ve melez ırk sayısı 322 binden 500 bine çıkarken yerli ırk 317 binden 151 bine gerilemiştir (Grafik 1). Yapısal dönüşümün başarılı bir şekilde ilerlediğinin gösteren bu veriler benzer olarak üretime de yansımıştır. Süt üretimi 2006 yılında 483 bin ton iken 2011 yılı süt üretimi 720 bin tona çıkmıştır. Bölgede uygulan ıslah ve suni tohumlama çalışmaları ve eğitimler günümüzde etkilerini göstermeye başlamış, kalite ve verimi yükseltmiştir. 600, , , , , , ,000 84,030 2, ,164 0 Sığır (Kültür) Manda Sığır(Melez) Sığır(Yerli) Grafik 1 TRA1 Düzey 2 Bölgesi büyükbaş hayvan sayısı TRA1 Düzey 2 Bölgesi büyükbaş hayvan varlığı son yıllarda ortalama 700 bin civarında seyretmektedir (Grafik 2) yıllarındaki ekonomik krizin etkileri hayvan sayılarına da yansımış olmakla birlikte 2010 yılından itibaren yeniden artış eğilimine girmiştir. Bölge toplam hayvan varlığı bakımından 26 Düzey 2 bölgesi arasında ilk 5 içinde yer almakta ve Doğu Anadolu Bölgesi nin ise %27,26 lık kısmını teşkil etmektedir (Tablo 1). Doğu Anadolu Bölgesi 2,7 milyon büyükbaş hayvan varlığına sahip olup özellikle Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Muş ön plana çıkmaktadır. TRA1 Düzey 2 Bölgesi varlığı özellikle Erzurum iline bağlı olup 588 bin büyükbaş hayvan varlığı ile bölgenin %79,61 lik popülasyonunu oluşturmaktadır.

16 750, , , , Grafik 2 Büyükbaş hayvan sayısındaki yıllar itibariyle değişim Düzey2 kod Düzey2 adı Büyükbaş Hayvan Sayısı 1 TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat TR33 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt TR22 Balıkesir, Çanakkale TR32 Aydın, Denizli, Muğla TR52 Konya, Karaman TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır Tablo 1 Düzey 2 Bölgeleri büyükbaş hayvan mevcudu Son yıllarda Bölgede uygulanan başarılı ıslah çalışmaları süt üretimini olumlu yönde etkilemiştir yılında 219 bin hayvan sağılırken 2011 yılında sağılan hayvan sayısı 276 bine çıkmıştır. Bu artışla birlikte süt üretimi 483 bin tondan 720 bin tona çıkmıştır. Sağılan hayvan sayısındaki %26,32 lik artışa karşılık süt üretiminde %48,96 lık bir artışın yaşanması kültürel ve melez ırklarla birlikte gelen verim artışına bağlıdır. Bölgemizde süt verimi (süt üretimi/sağılan hayvan) de benzer biçimde yıllık 2,21 tondan 2.61 tona yükselmiştir. Ancak bu değerler Türkiye ortalamasından (2011 yılı için Türkiye ortalaması 2,88 ton/yıl dır) düşüktür (TÜİK,2012).

17 3.1.2 Süt ürünleri Üretimi Süt ürünleri üretiminde Erzurum Bölge üretiminin büyük bir kısmını karşılamaktadır. Bayburt ve Erzincan süt ürünleri üretimi konusunda zayıf durumundadır. Ancak yöresel ürünler noktasında bazı üretimler önem kazanmış olup marka değeri taşımaktadır. Özellikle Erzincan tulum peyniri bu anlamda Bölgede markalaşmış tarımsal bir üretimdir. Bölgede özellikle beyaz peynir, yoğurt, kaşar ve yöresel peynir üretimleri ağırlıktadır (Tablo 2). Ürün Üretim (ton/yıl) Erzurum Erzincan Bayburt TOPLAM Beyaz Peynir Kaşar Yoğurt Krema Tereyağı ,8 488,8 Ayran Süt Tozu Vb (Tulum peyniri) Tablo 2 Süt ürünleri üretim miktarları (Erzurum, Erzincan ve Bayburt GTHB İl Müdürlükleri, 2012) TRA1 Düzey 2 Bölgesinde, 46 sı Erzurum da 6 sı Erzincan da ve 2 si Bayburt ta olmak üzere toplam 54 süt ürünleri işleme tesisi yer almaktadır. Ancak faal işletme sayısı resmi kayıtlı işletme sayısından düşüktür. Ayrıca Bölge işletmelerinde kalite sistemleri ve sertifikalandırmaya yönelik uygulamalar mevcut değildir.

18 3.2 Bölgede Süt Ürünleri Sektörünün Mevcut Durumu ve Sorunları Bölgede yapılan saha çalışmaları sonucu süt sektörünün; süt üretim ve süt işleme olarak iki kategoriye ayrılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Her iki süt sektörünün kendilerine ait sorunları ve bu sorunların kendilerine ait çözümleri vardır. Ayrıca her iki alt sektör arasında karşılıklı olarak sebep sonuç ilişkisi vardır. TRA1 bölgesinde; Üniversite,STK ve Kamu kurumlarının temsilcilerinin ve uzmanlarının katıldığı 6 adet çalıştay, 2 adet bilgilendirme toplantısı, 4 adet köy ziyareti, 7 adet işletme ziyareti, 2 adet DFD projesi, yaklaşık 100 kişinin katıldığı,süt üretim ve süt işleme alt sektörleri için ayrı ayrı anket çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışmalar analiz edilerek süt üretim ve süt işleme sektörünün sorunları tespit edilmiştir Bölgede Süt Üretim Sektörünün Mevcut Durumu ve Sorunları Süt üretim sektöründe belirlenen sorunların yapılan analizler sonucu öncelik sıralaması belirlenmiştir. Süt üretim sektöründe sorunların öncelik durumu ve öncelik puanı sırasıyla; pazarlama sorunu (1,00), bilgi eksikliği (2,69), süt ve süt ürünlerinin fiyatının düşük olması (2,79), işletmelerin finansal açıdan yetersizliği (2,79), hayvan barınaklarının tekniğe uygun olmaması (3,53), verimi düşük yerli ırklarla çalışma (3,83), hastalıklarla mücadelenin yetersizliği (4,50), kesif yem fiyatlarının yüksek olması (4,92), yanlış rasyon hazırlanması (5,00), il tarım müdürlüğü ve üniversitenin yeterli düzeyde vatandaşa ulaşamaması (7,00) olarak tespit edilmiştir.

19 Öncelik Sırası Tespit Edilen Sorun Öncelik Puanı 1 Pazarlama Sorununun olması 1,00 2 Bilgi eksikliği 2,60 3 Süt ve süt ürünlerinin fiyatının düşük olması 2,79 4 İşletmelerin finansal açıdan yetersizliği 2,79 5 Hayvan barınaklarının tekniğe uygun olmaması 3,53 6 Verimi düşük yerli ırklarla çalışma 3,83 7 Hastalıklarla Mücadele Yetersiz 4,50 8 Kesif yem fiyatlarının yüksek olması 4,92 Tablo 3. TRA1 Süt Üretim Sektörünün Sorun Önceliklendirme Analiz Sonuçları Yukarıda sonuçları görülen analizde bölgedeki süt üretim sektörünün pazarlama sorunu diğer sorunlardan açık ara önde çıkmıştır. Sıralamada üçüncü ve dördüncü olarak görülen sorunlar da dolaylı olarak pazarlama sorununa dayanmakta ve öncelik olarak birbirleriyle beraber düşünülmesi gerekmektedir. Analizler sonucu son sırada belirlenen "il tarım müdürlüğü ve üniversitenin yeterli düzeyde vatandaşa ulaşamaması" sorunu, sıralamada ikinci olarak görülen "bilgi eksikliği" sorunuyla çelişiyor gibi görülmektedir. Bir tarafta bilgi eksiğinin önemli bir sorun olması diğer taraftan bilgi kaynağı olarak kabul edilen il tarım müdürlükleri ve üniversitelerin vatandaşa ulaşmasında bir sorun görülmemesi ilginçtir. Süt üretim sektöründeki pazarlama sorunu kendi içinde analiz edildiğinde, pazarlama sorununu doğuran alt faktörler belirlenmiş ve bu sorunlar öncelik sırasına koyulmuştur. Yapılan analiz sonucu pazarlama sorununa etki eden alt faktörler öncelik durumu ve öncelik puanına göre sırasıyla; Süt üreticilerinin örgütlenememesi (1,00), Çiğ sütün depolama imkanlarının yeterli olmaması (2,25), Çiğ süt işleme tesislerinin yetersizliği (2,57), Yeterli süt hacmine ulaşılamaması (2,67), Bölgede süt toplayıcıların olmaması (yeterli olmaması) (2,71), Hayvan Doğumlarının tüm yıla yayılmaması (3,00), Ürün kayıplarının fazla olması (3,92), Küçük aile işletmelerinin yaygın olması nedeni ile üretilen sütün satış için bir değere sahip görülmemesi ve yöresel olarak küçük işletme (geçimlik) sahibi ailelerin süt satışının ayıp karşılanması (5,00) olarak tespit edilmiştir. Pazarlama sorununda örgütlenme sorununun diğer faktörlerden açık ara önde çıkması sektörel bakımdan öncelik hakkında bilgi vermektedir. Sıralamada ikinci,üçüncü,dördüncü ve beşinci faktörler ise aralarında öncelik bakımından önemli farkın olmadığı ve bu faktörlerin beraber düşünülmesi gerektiği bilgisini vermektedir.

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ 1 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

Detaylı

DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 1 www.ulusalsutkonseyi.org.tr DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 1 Üyesidir 2 3 DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ HAZIRLAYANLAR Dr.

Detaylı

Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri

Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri 2013 Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri 2013 üyesidir içindekiler ÖNSÖZ 9 1. DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 12 1.1. HAYVAN VARLIĞI 12 1.1.1. Büyükbaş

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ŞEKER TEPAV ASAV

GIDA SEKTÖRÜNDE DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ŞEKER TEPAV ASAV TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TOBB-ETÜ Yerleşkesi, TEPAV Binası Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü Ankara Telefon: +90 (312) 292 5500 Faks: +90 (312) 292 5555 www.tepav.org.tr tepav@tepav.org.tr

Detaylı

BURDUR Büyükbaş Kırmızı Et ve Süt Hayvancılığı Sektörü

BURDUR Büyükbaş Kırmızı Et ve Süt Hayvancılığı Sektörü 2012 BURDUR Büyükbaş Kırmızı Et ve Süt Hayvancılığı Sektörü Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu olan rahat yaşamak

Detaylı

Tüm paydaşlarımız için...

Tüm paydaşlarımız için... PINAR SÜT 2014 FAALİYET RAPORU 2014 YILINDA 16 2014 YILI FAALİYETLERİ Tüm paydaşlarımız için... 2014 YILINDA PINAR SÜT; İSTİKRARLI BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRMÜŞ, FAALİYET GÖSTERDİĞİ ANA KATEGORİLERDE LİDERLİK POZİSYONUNU

Detaylı

önemli bir gıda maddesi olduğunun anlatılmak istenmesidir. Bu noktadan haraketle TKY nın neden bir kez daha çok önemli bir kavram olduğu anlatılmaya

önemli bir gıda maddesi olduğunun anlatılmak istenmesidir. Bu noktadan haraketle TKY nın neden bir kez daha çok önemli bir kavram olduğu anlatılmaya 1. GİRİŞ Süt işletmelerinde ISO 9000 den Toplam kalite yöntemine geçiş uzun ve feragatli bir çalışmadan sonra olabilmektedir. Bu çalışmada TKY inde başarıya giden yolda aşılması için yoğun bir çalışma

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 04 Haziran 2014 Eskişehir İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR ET VE ET ÜRÜNLERİ SA/00-3-6 HAZIRLAYAN ERDAL ERTUĞRUL UZMAN ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2000 ANKARA TKB MATBAASI İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER LİSTESİ...

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI HAZIRLAYANLAR Rekabet Başuzmanı Kürşat ÜNLÜSOY Rekabet Uzman Yardımcısı Ebru İNCE Rekabet Uzman Yardımcısı Fethullah GÜLER 3. Daire Başkanlığı Ankara 2010

Detaylı

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS I Eski Buğday Pazarı Bu rapor, Konya Ticaret Borsası tarafından T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı nın desteği ile ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)

Detaylı

TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023

TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023 TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 5 TABLOLAR... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... 13 1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 13 2 PLANLAMA YAKLAŞIMI ve YÖNTEM... 19 Paydaş Analizi

Detaylı

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 ISBN: 978-605-137-211-2 TOBB Yayın Sıra No: 2012/179 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : +90 (312)

Detaylı

EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42

EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42 EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42 1957 COMMODITY EXCHANGE G da Güvenli i ve G da da Güven Türkiye S ralamas n da 59 uncuyuz Helal G dalar n Önemi Süt Hijyeni ve Süt le Bulaflan Hastal klar TiCARET

Detaylı

Tüm paydaşlarımız için...

Tüm paydaşlarımız için... Tüm paydaşlarımız için... %27,7 Süt kategorisinde toplam marka ciro pazar payı 2012 Yılında Pınar Süt 2012, Pınar Süt için istikrarın ve büyümenin sürdürüldüğü bir yıl olmuştur. Pınar Süt, 2012 yılı içerisinde

Detaylı

KÜRESEL REKABET AÇISINDAN TÜRKİYE DE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SİSTEMLERİNE BAKIŞ: MEVCUT YAPI, SORUNLAR, FIRSATLAR, HEDEFLER

KÜRESEL REKABET AÇISINDAN TÜRKİYE DE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SİSTEMLERİNE BAKIŞ: MEVCUT YAPI, SORUNLAR, FIRSATLAR, HEDEFLER KÜRESEL REKABET AÇISINDAN TÜRKİYE DE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SİSTEMLERİNE BAKIŞ: MEVCUT YAPI, SORUNLAR, FIRSATLAR, HEDEFLER Doç.Dr.Mevhibe ALBAYRAK 1 Dr.Kemalletin TAŞDAN 2 Doç.Dr.Erdoğan GÜNEŞ

Detaylı

TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI

TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI Hazırlayanlar Burçak YÜKSEL (Birim Başkanı) Fuat PARLAK (Uzman) Hande İNAN CENGİZ (Uzman) Nejat Semih DEMİRTOKA (Birim Başkanı) Pınar POLATKAN (Uzman) Rahime Şeyma BEKLİ

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN 2014 YILI DEĞERLENDİRMESİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN 2014 YILI DEĞERLENDİRMESİ İçindekiler YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN 2014 YILI DEĞERLENDİRMESİ 7 1. GENEL BİLGİLER 10 1.1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 10 1.2. Şirketin Ticari Ünvanı 10 1.3. Şirketin Ticaret Sicil Numarası 10

Detaylı

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ E. Günel 1, M.E. Çalışkan 2, A.İ.Tortopoğlu 3, N. Kuşman 4, K.M. Tuğrul 5, A. Yılmaz 6, Ö. Dede 7, M. Öztürk 6 ÖZET Geleneksel sınıflandırmaya göre nişasta ve şeker grubunda

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖR RAPORU 2013

SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖR RAPORU 2013 SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖRÜ ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI MIDDLE BLACK SEA DEVELOPMENT AGENCY SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖR RAPORU 2013 1 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2 SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Mayıs 2005 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 2 2. BUĞDAY ÜRETİM VE TÜKETİMİ... 2 2.1. Dünya Buğday üretimi... 2 2.3. Dünya Buğday Tüketimi... 4 2.4. Türkiye Buğday Üretimi...

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

ISBN 978-975 19 4027-8 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4027-8 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4027-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00. GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.2011, GAZİANTEP GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ Sayfa No DÜNYA ŞEKER DURUMU 1-3 SUNUŞ 4 DÜNYA DURUMU 4-9 ÜRETİM 10-11 TÜKETİM 12-14 FİYATLAR 15 TİCARET 15-16 İHRACAT 16-17 İTHALAT 18-21 AVRUPA BİRLİĞİ 22-23 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 24 HFCS ÜRETİMİ TÜRKİYE

Detaylı

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA PLANLAMASI

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA PLANLAMASI İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ÖNSÖZ....... 5 1.1 Firma Özeti. 6 2. PROJE TANITIMI....... 8 2.1. Türk Mutfak Kültürü Özellikleri..... 8 2.2. Proje Gerekçesi Ve Çalışma Özeti...... 11 2.3. Yatırımın Konusu... 12

Detaylı

2008 FAALİYET RAPORU

2008 FAALİYET RAPORU 2008 FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 2 Kısaca Ülker Bisküvi 3 Ülker Bisküvi nin Vizyonu 4 Ülker Bisküvi nin Tarihçesi 6 Yıldız Holding e Genel Bakış 8 Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 8 Sermaye

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı