T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 BÖLÜM: Gıda İşleme PROGRAM: Süt ve Ürünleri Teknolojisi T.C. I.Sınıf I.Yarıyıl Kimya I Maddenin yapısı ve sınıflandırılması, Kimyanın temel kanunları, Atomun yapısı ve özellikleri (elektron, proton, nötron), Periyodik cetvel, Kuantum Sayıları ve Atomlarda Elektron Dağılımları, Mol Kavramı, Kimyasal Bağlar (Lewis Yapıları, Formal Yük, Rezonans, Molekül şekilleri),kimyasal Denklemler ve Hesaplamalar, Gazlar, Sıvılar, Katılar, Çözeltiler, Asitler ve Bazlar, Organik Kimyaya Giriş Süt Hayvan Yetiştiriciliği Sütün Önemi, Dünyada ve Türkiye de Süt Üretimi, Sütün Sütün Verimini ve Bileşimini Etkileyen faktörler. Sütteki Antibiyotik ve Artık Maddeler. Meme Yapısı ve Laktasyon. Sütün Salgılanması ve Üretim Yerinde Muamelesi, Süt sığır ırklarının tanımlanmasıve yetiştiriciliği. Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin Tanımı ve Bölümleri, Mikroorganizmaların Sınıflandırılması Mikrobiyolojinin Tarihçesi, Bakteriler, Bakterilerde Hücre Yapısı, Riketsiyalar, Mavi Yeşil Algler, Yüksek Protistalar, Funguslar, Küfler, Mayalar, Protozolar, Virüsler, Bakteri Virüsleri, Mikroorganizmalarda Beslenme Üremeye Etki Eden Çevre Faktörleri, Beslenme Durumuna Göre Mikroorganizmaların Gruplandırılması, Mikroorganizmalarda Üreme Eğrisi, Mikroorganizmaların Üretilme Ortamları, Canlı Ortamlar, Anaerob Kültür Metotları, Mikroorganizmaların Kontrol Altına Alınmaları, Fiziksel Yöntemlerle Kontrol Altına Alma, Sıcaklık, Kurutma, Radyasyon, Filtrasyon, Sedimantasyon, Sonik, Dalgalar, Ozmotik basınç, Yüksek Basınç, Kimyasal Etkenlerle Mikroorganizmaların Kontrol Altına Alınması Matematik I-II Yüzde ve Binde Hesapları ve Uygulamalar, Maliyet ve Satış Fiyatları, Kar-Zarar Hesapları ve Uygulamalar, Verilerin Özetlenmesi. 1

2 Türk Dili I - II T.C. Bilimsel yazımda etkinlik, yazıda etkinlik kavramı, yazım kuralları, bağlaç ve ekler, noktalama işaretleri, bilimsel makale örnekleri, Dilekçe örneği. İngilizce I - II Verb to be; am/is/are(question and negative); possessive 's; possessive adjectives; family relationships; Present Simple; do/does(question and negative); jobs; free time activities; asking and telling the time; 1.5.there is/there are; some/any; can/can't; was/were-could; Past Simple; did(question and negative); regular verbs/irregular; verbs; like/would like; comparative adjectives; have got/have; superlative adjectives. Present Continuous; describing people; clothes and colours; possessive pronouns; going to future; infinitive of purpose; some adverbs; Present Perfect; ever and never; yet and just; say and tell Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I - II Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi okutmanın amacı ve inkılâp kavramı, Osmanlı İmparatorluğu nun yıkılışı ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebepler, Milli Mücadele, Kongreler, TBMM, Türk Kurtuluş Savaşı, Siyasal, Sosyal, Ekonomik, Hukuk, Eğitim, Sağlık, Kültür vb. alanlarda yapılan inkılap hareketleri. Atatürk İlkeleri, Dış Politika, Atatürk ün karizmatik kişiliği ve Atatürkçülük ideolojisi. Laboratuar Tekniği Fiziksel analiz Yöntemleri, Kimyasal Analiz Yöntemleri, Cam Malzemeler, Çözeltiler ve Çözeltilerde Konsantrasyon, Uygulama ve Problemler, Asitler ve Bazlar, Enstrümantal Analiz Yöntemleri Süt İşletmerinde Temel İşlemler: Süt ürünleri üretiminde uygulanan proses aşamaların ve ürün kalitesine etkileri, Pastörizasyon,Evaparasyon,Homejenizasyon,Standardizasyon,Klarifikasyon işlemleri ve uygulanması. Bilgi ve İletişim Tekniği: Sistem ünitesi, Anakart ( Mainboard ), Mikroişlemci ( CPU ), Anabellek ( RAM ), Hard Disk ( HDD ), Disket ve Disket Sürücüsü ( EDD ), CD-ROM, Ses Kartı ( Sound Cart ), Ekran, Kartı ( VGA Card ), Ağ Kart ( Ethernet Card ), Modem 2

3 I.Sınıf II.Yarıyıl Gıda Kimyası T.C. Gıdanın tanımı, önemli gıda bileşenleri ve besinler, suyun yapısı ve gıda işlemedeki önemi, Proteinlerin sınıflandırılması, kimyasal yapısı ve fonksiyonel özellikleri, Enzimler ve gıdalardaki etkileri, Karbonhidratlar hakkında genel bilgi. Gıdalarda kullanılan önemli karbonhidratlar, Lipitlerin sınıflandırılması, kimyasal yapıları ve gıda işlemedeki önemleri, Mineral maddelerin önemi, makro ve iz elementler, Vitaminler hakkında genel bilgi, suda ve yağda eriyen vitaminler. Süt Tesis Kuruluş ve Organizasyon İşletmelerin kuruluşunda dikkat edilecek faktörler,ekipman özellikleri ve yapısı, çevresel faktörler. Süt İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon Hijyen ve Sanitasyon Tanımı ve İncelenmesi, Sütte Bulunan Mikroorganizmalar Nelerdir? Sütteki Yabancı Maddeler Nelerdir ve Sütten Kaynaklanan Kirler, Temizlik ve Deterjanlar, Dezenfeksiyon ve Dezenfektanlar, Personel Hijyeni, Süt Fabrikalarının Dizaynı ve Sanitasyon, Alet Ekipmanların Sanitasyonu, Su Hijyeni, Hava Hijyeni, Sütçülük Artıkları Hijyeni, Sanitasyonun Kaliteye Etkileri Süt Mikrobiyoloji Mikroorganizmaların Kontrol Altına Alınmaları, Fiziksel Yöntemlerle Kontrol Altına Alma, Sıcaklık, Kurutma, Radyasyon, Filtrasyon, Sedimantasyon, Sonik, Dalgalar, Ozmotik basınç, Yüksek Basınç, Kimyasal Etkenlerle Mikroorganizmaların Kontrol Altına Alınması,Süt Ürünleri üretiminde kullanılan mikroorganizmalar ve özellikleri. Ambalajlama Besinlerin İşlenerek Saklanması ve Önemi, Ambalajlamanın Önemi ve T emel Fonksiyonları, Gıda Maddelerinin Bozulmasına Yol Açan Etmenler, Kâğıt Esaslı Ambalaj Malzemeleri, Metal Esaslı Ambalaj Malzemeleri, Cam Ambalajlar, Tahta Ambalajlar, Plastik Esaslı, Ambalaj Malzemeleri, Ambalaj Seçiminde Etkili Faktörler, Bazı Gıdaların Ambalajlanmasına İlişkin Örnekler Beden Eğitimi Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, uygulamaya yönelik olarak basketbol, voleybol, futbol ve jimnastik eğitimleri Güzel Sanatlar Güzel sanatların tanımı. Sinema-tiyatro, takı-resim sanatı uygulamaları, ebru çalışmaları gibi yıl içerisindeki aktivitelerin takip edilmesi. 3

4 T.C. II.Sınıf I.Yarıyıl Gıda Endüstri Makineleri Giriş, Tartma ve Ölçme Aletleri, Taşıma ve İletim Düzenleri, Santrfüj Seperasyon İlkeleri ve Makineleri, Karıştırma ve Karşılama Makineleri, Isıl İşlem Makine ve Ekipmanları, Evaporatörler Çiğ Süt AnalizleriI- Kalitenin Tanımı ve İncelenmesi, Kalite Kontrolün Tanımı ve İncelenmesi, Süt Mamullerinde Kalite Kontrolü, Numune Alma Yöntemleri, Süt ve Ürünlerinde Kalite, Kontroldeki Analizler, Çiğ Sütte Kalite Kontrol, İçme Sütte Kalite Kontrol, Koyulaştırılmış, Sütte Kalite Kontrol, İçme Sütü ve Konsantre Süt Çiğ ve işlenmiş sütün tüketilmesi üzerine bir tartışma. Beslenme ve sağlık açısından. İçme sütü üretiminde kullanılacak çiğ sütte aranılan özellikler. İçme sütü üretiminde uygulanan teknolojik ön işlemler. Çiğ sütün depolanması, temizlenmesi, krema ayrılması, homojenizasyon, baktofugasyon, deaerasyon, membran filtrasyonu ve evaporasyon. Pastörizasyon. Sütün sterilize edilmesi ve UHT uygulamaları Peynir Üretim Teknolojisi Bileşenlerinin Peynire Geçme Oranı ve Randıman, Süt, Proteinlerine Proteolitik Enzimlerin Etkisi ve Pıhtılaşma, Tereyağı Asidi Bakterileri ve Clostridra Grubu Bakterilerle Mücadele, Peynire İşlenecek Sütün Pastörize Edilmesi, Pastörizasyondan Kaynaklanan Olumsuzluklar ve Past- Genişliği, Starter Kültürler ve Kullanımı, Laktik Kültürlerin faaliyetini Engelleyen Faktörler, Laktik Kültürlerin Kullanılmaksızın Sütün asitlendirilmesi. Fermente Süt Ürünleri TeknolojisiI Fermantasyon hakkında genel bilgi. Fermente süt ürünlerinin beslenme ve sağlık bakımından önemi. Geleneksel olarak üretilen süt dışındaki önemli fermente gıda ürünleri. Yoğurt ve Ayran üretim teknolojisinin anlatılması. Araştırma Yöntem ve Teknikleri COMU tez yazım kurallarının anlatılması, danışman hocalardan tez konularının alınıp öğrencilere dağıtılması. Her hafta verilen tez konusu ile ilgili kaynak bulma, laboratuar çalışması ve tez 4

5 T.C. hazırlama konularında danışmanlarla irtibat halinde öğrencilerin bilgilendirilmesi ve kontrol edilmesi. Elektronik ortamda yazılan tezlerin tez yazım kurallarına uygunluğunun son kez kontrol edilmesi ve COMU tez yazım kurallarına göre ciltlenip danışmanlara teslim edilmesinin sağlanması. Özel Süt Ürünleri Probiyotik ürünler,aromalı süt ürünleri ve teknolojisi. Kalite Yönetim Sistemleri Kalite kontrolün tanımı. Süt ve ürünleri için kalite kontrol düzenlemeleri. Kalite güvence standartları. Kalite kontrol sistemleri. Gıda mevzuatının amaçları. Mevzuattaki eksik ve hatalar. Etiketleme bilgileri. HACCP. ISO kalite standartları. TSE. Standartların değerlendirilmesi II.Sınıf II.Yarıyıl Süt Ürünleri Analizleri Yoğurtta Kalite Kontrol, Peynirde Kalite Kontrol, Tere yağda Kalite Kontrol, Süt Tozunda Kalite Kontrol HACCP Sisteminin İncelenmesi Gıda Katkı Maddeleri Gıda katkı maddesi kullanımında düzenleyici rol oynayan uluslararası organizasyonlar ve çeşitli ülkelerdeki kuruluşlar. Gıda katkı maddesi ve ingrediyen arasındaki farklar. Süt ve ürünlerinde sıkça kullanılan önemli gıda katkı maddeleri, özellikleri ve bunların süt ve ürünlerinin besleyici, teknolojik ve duyusal özelliklerine katkısı. Dondurma Teknolojisi Dondurmanın Yapısı ve Bileşimi, Dondurmanın Çeşitleri, Dondurma Yapımı, Dondurma, Karışımlarının Formülasyonu ve Hesaplanması, Dondurma Karışımının Hazırlanması ve İşlenmesi, Çeşitli Dondurmaların Yapım Tekniği, Dondurmada Sık Rastlanan Kusurlar, Dondurmanın Kalite Kontrolü Fermente Süt Ürünleri TeknolojisiII Yoğurt ve ayran yapımı. Türkiye de yoğurt dışında üretilen önemli fermente süt ürünleri teknolojisi. Dünyada üretilen önemli fermente süt ürünleri teknolojisi Tereyağ Teknolojisi Tereyağın Tanımı, Önemi ve Sınıflandırılması, Tereyağı Üretimi, Kremanın Özellikleri ve Krema Eldesi, Kremanın Standardizasyonu, Nötrlenmesi, Pastörizasyonu, Kötü Kokuların, Uzaklaştırılması, Soğutulma, Olgunlaştırılması, Starter Kültür ve Aroma Oluşumu, Geleneksel Tereyağı Üretimi, Yayıklama, Tereyağı Oluşumu, Boyanması, Yıkanması, Yoğurma ve Nem İçeriğinin 5

6 T.C. Ayarlanması, Tuzlama ve Tuzlama Şekilleri, Sürekli Tereyağı Üretimi Süt Yan Ürünleri Dersin temel amacı; öğrencilere süt yan ürünleri teknolojisi ve kullanım alanları, değerlendirilmesi hakkında teorik ve uygulamaya dayalı birikim kazandırılmasıdır. Yöresel Peynir Üretim Tek Yöresel Peynirlerin Yapım Aşamaları,Sepet, kaşar,köy,mihaliç vb. Çevre Koruma Çevre sağlığı,çevre kirliliği ve etkileri,alınacak önlemler. 6

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE)

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) 1. YARIYIL FIZ183 FİZİK I (3-0-3) 4 AKTS Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutlu hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL TUKA 1. TÜRK DİLİ I 2 O 2 2 Dilin Tanımı, özellikleri,dil-ulus,dil-düşünce

Detaylı

T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.

T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I. T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I. DÖNEM TDB 1801 TÜRK DİLİ I Dilin Tanımı, özellikleri, dil-ulus,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ORGANİK TARIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ORGANİK TARIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ORGANİK TARIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TAR 1O1 Atatürk Ilkeleri Ve Inkilap Tarihi I (2+0) 2 Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılâp

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL TULA 1. TÜRK DİLİ I 2 0 0 2 Dilin tanımı, özellikleri,

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ 1. SEMESTER MF-107 MATEMATİK I (3-0) 3 Fonksiyonlar; Logaritma ve üstel fonksiyonlar; Trigonometri;

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOGU

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOGU DERS KATALOGU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Ders Adı Bölümü Ders Sorumlusu Mesleki İngilizce I Bahar Gıda Mühendisliği Yrd.Doç.Dr. Mustafa FİNCAN DERS SAATİ: 2 ECTS: 3 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ PAZ1001 PAZARLAMA İLKELERİ (3 0) AKTS:5 Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi, pazarlamayı etkileyen işletme içi ve işletme dışı faktörler, pazarlama karması unsurları,

Detaylı

KIG115 Matematik (2 0 2) Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Geometri

KIG115 Matematik (2 0 2) Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Geometri KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl KIG103 Genel Kimya (2 0 2) Madde

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ OGK1001 GÜVENLİK SİSTEMLERİ I (3 0 0) Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet

Detaylı

I.Yarıyıl. KIG109 Matematik (3 0 3) Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Geometri

I.Yarıyıl. KIG109 Matematik (3 0 3) Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Geometri TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (2 1 3) Windows İşletim Sistemi, Microsoft Ofis, İnternet Explorer KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ

Detaylı

LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Bu derste Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunu sağlayan gelişmelerin ele alınmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi nin Önemi

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜYÜK ve KÜÇÜK BAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜYÜK ve KÜÇÜK BAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 6303101 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜYÜK ve KÜÇÜK BAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Adı Dönem/Yarıyıl Haftalık Saati Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLER BÖLÜMÜ METALURJİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLER BÖLÜMÜ METALURJİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLER BÖLÜMÜ METALURJİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ ATA1001 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I İnkılap Kavramları, Türk İnkılabını Hazırlayan Sebepler, Osmanlı

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi Temel Eğitimi Ünite 1: Gıda Güvenilirliği Çiğ süt üretim merkezleri ve peynir endüstrisinde sürekli gıda güvenilirliği eğitimi Peynirde Gıda Güvenilirliği, Leonardo da Vinci Sürekli Eğitim Programı altında

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL EK.3 HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 9010121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 2 İnkılap ve Benzeri Kavramların

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ENE103 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2-0-2) AKTS:2 Çevre Mühendisliğinin Faaliyet Alanları,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 1. Genel afet bilgisi ve afetlerden korunma kültürü

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

TC OKÜ BAHÇE MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TC OKÜ BAHÇE MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I YARIYIL T U K TDI TÜRK DİLİ 1 2 0 2 AİİT ATATÜRK İLKELERİ. VE İNKILÂP TARİHİ 1 2 0 2 BTP105 BEDEN EĞİTİMİ I 0 1 0 BTP107 GÜZEL SANATLAR I 0 1 0 YDİ I İNGİLİZCE 1 4 0 4 BTP111 MATEMATİK 1 3 1 4 BTP113

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 007 ALMANCA I Bölüm / Anabilim Dalı : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1. Sınıf Güz Dönemi (1. Dönem) Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS 0803103 Genel Kimya I 6 0 6 6 0803104 Genel Kimya Lab. I 0 4 2 2 0803112 Seçmeli Beden Eğitimi

Detaylı

(ATA 1015) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2)

(ATA 1015) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2) T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Dersleri (ATA 1015) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2) Kavramlar,

Detaylı