ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ BAZI ÜRETİM PARAMETRELERİNİN YOĞURTTAN ÜRETİLEN YAYIK TEREYAĞININ NİTELİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ BAZI ÜRETİM PARAMETRELERİNİN YOĞURTTAN ÜRETİLEN YAYIK TEREYAĞININ NİTELİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ BAZI ÜRETİM PARAMETRELERİNİN YOĞURTTAN ÜRETİLEN YAYIK TEREYAĞININ NİTELİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ EBRU ŞENEL SÜT TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ANKARA 2006 Her hakkı saklıdır

2 ÖZET Doktora Tezi BAZI ÜRETİM PARAMETRELERİNİN YOĞURTTAN ÜRETİLEN YAYIK TEREYAĞININ NİTELİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Ebru ŞENEL Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Süt Teknolojisi Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Metin ATAMER Çalışmada, yoğurttan üretilen Yayık Tereyağlarının bazı nitelikleri üzerine yayıklama ph sı ve hammadde yoğurdun yağ oranının etkileri ve anılan özelliklerin 60 günlük depolama süresince değişimleri incelenmiştir. Bu amaçla, deneme parametreleri (yağ oranı ~%7, ~%14 ve yayıklama ph sı ~4.0, ~4.6) esas alınarak dört farklı kombinasyonda Yayık Tereyağ üretimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca karşılaştırma yapabilmek amacıyla krema tereyağı deneme kapsamına alınmıştır. Üretilen her iki grup tereyağlarında (depolamanın 1., 15., 30., 45., 60.günlerinde), ph(yoğurtta), serum ph sı (tereyağında) titrasyon asitliği, laktik asit, asit değeri, peroksit değeri, tirozin, karbonil bileşenleri (asetaldehit, aseton, butanon-2, diasetil), serbest yağ asitleri (C 4 - C 18:3 kadar), belirlenmiştir. Hammadde yoğurtlarda yukarıda belirtilen özellikler sadece 1. gün saptanmıştır. Yayıkaltı örneklerinde ise, kurumadde, yağ, ph, titrasyon asitliği, laktik asit, karbonil bileşikleri saptanmıştır. İlaveten yoğurt ve yayıkaltında bakır miktarı esas alınarak Yayık Tereyağlarındaki miktarları tespit edilmiştir. Hammadde (yoğurt), ürün (Yayık Tereyağ) ve yayıkaltının miktar ve yağ oranlarına göre randıman ve geri kazanım oranları hesaplanmıştır. Farklı ph da yayıklamanın Yayık Tereyağlarının serum ph sı, titrasyon asitliği, laktik asit, asetaldehit, tirozin, C 18:3 değerlerine; hammadde yağ oranının farklılığı ise diasetil, C 12, C 18:0 değerleri üzerine etkisi önemlidir. Tat-aroma bileşenleri ve sürülebilme yeteneği açısından 4.0 ph da yayıklamanın bir avantaj olarak görüldüğü, randıman ve geri kazanım oranları göz önünde tutulacak olursa, %14 yağlı yoğurtlardan tereyağ üretiminin yararlı olduğu düşünülmektedir. İlaveten duyusal olarak üretilen Yayık Tereyağlarının tümü krema tereyağlarından daha fazla beğeni kazanmıştır. 2006, 168 sayfa Anahtar Kelimeler: Yayık Tereyağ, Serbest Yağ Asitleri, Karbonil Bileşenleri, Dayanım i

3 ABSTRACT Ph.D. Thesis THE EFFECT OF SOME PRODUCTİON PARAMETRES ON YAYIK BUTTER PRODUCED FROM YOGHURT Ebru ŞENEL Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Dairy Technology Supervisor: Prof. Dr. Metin ATAMER The purpose of this study was to investigate the effect of the churning ph and fat content of raw material on the properties of Yayık butter produced directly from yoghurt. In this context, Yayık butter was produced under four combinations of two fat contents, namely 7% and 14%, and two churning ph, namely 4.0 and 4.6. In addition, the control sample (cream butter) was produced from milk cream. Both Yayık and cream butters were stored for a period of 60 days. The ph (in yoghurt), serum ph, levels of titratable acidity, lactic acid, acid degree, peroxide, tyrosine, carbonyl compounds (acetaldehyde, acetone, butanone-2, diacetyl) and free fat acids (C 4 C 18:3 ) were determined in both types of butter during storage period at an interval of 15 days. Yoghurt used as raw material for Yayık butter production was taken into analyses on the first day of manufacture only. The dry matter, fat, ph, titratable acidity, lactic acid and carbonyl compounds were measured in buttermilk. The copper content of Yayık butter was also calculated by using the amount of copper in yoghurt and buttermilk. In this study, the effects of different production conditions on the product yield and recovery rate, being calculated using the amount of and fat content of the raw material, product and buttermilk, were also investigated. The results obtained indicated that the churning ph had statistically significant effect on the serum ph, titratable acidity, lactic acid, acetaldehyde, tyrosine and C 18:3. The fat content of raw material was found to be effective on the diacetyl, C 12 and C 18:0. Regarding flavour-aroma compounds and spreadability, the churning at ph 4.0 was evaluated as recommendable. On the other hand, the Yayık butter produced from yoghurt with 14% fat content was more favourable in terms of product yield and recovery rate. On the basis of sensory evaluation, it would be concluded that Yayık butter was more attracted than cream butter 2006, 168 page Key Words: Yayık Butter, Free Fatty Acids, Carbonyl Compounds, Keeping Quality ii

4 TEŞEKKÜR Araştırmamın her aşamasında değerli bilgi ve deneyimlerini benden esirgemeyen, çalışmalarımı yönlendiren ve akademik olarak yetişmeme katkıda bulunan hocam, Sayın Prof. Dr. Metin Atamer e, tez süresince desteklerini gördüğüm Tez İzleme Komitesi Üyeleri, Prof. Dr. Emel Sezgin ve Prof. Dr. Sadi Akgün e (Veteriner Fakültesi), tezimim üretim ve laboratuvar aşamalarında bana yardım eden Araş. Gör. F. Şebnem Öztekin e, bakır tayinini Atomik Absorbsiyon Cihazında yapma olanağını sağlayan Prof. Dr. Süleyman Taban a (Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü), tez istatistik değerlendirmelerimde yardımcı olan Dr. Safa Gürcan a (Veteriner Fakültesi), diğer bölüm hocalarıma, araştırma görevlisi arkadaşlarıma ve yardımlarını herzaman gördüğüm laborantımız Seval Mungan a, Araştırma Uygulama Süt İşletmesi çalışanlarına özellikle Cemal Kolukısa ya ve ayrıca bana her zaman güvenen ve inanan aileme sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ebru ŞENEL Ankara, Ocak 2006 iii

5 İÇİNDEKİLER ÖZET...i ABSTRACT...ii TEŞEKKÜR...iii ŞEKİLLER DİZİNİ...vii ÇİZELGELER DİZİNİ...viii 1 GİRİŞ KAYNAK ÖZETLERİ Dayanım Oksidasyon Lipoliz Proteoliz Tat-Aroma Bileşenleri Asetaldehit Aseton ve Butanon Diasetil Laktik asit Serbest yağ asitleri MATERYAL VE YÖNTEM Materyal Çiğ süt Starter kültür Yöntem Hammadde yoğurtların üretimi Yayık Tereyağlarının üretimi Krema Tereyağının üretimi Uygulanan analizler Hammadde yoğurtlara uygulanan analizler Yağ içeriği Kurumadde içeriği ph değeri Titrasyon asitliği Laktik asit Asit değeri Tirozin değeri Serbest yağ asitlerinin belirlenmesi Karbonil bileşenlerinin belirlenmesi Bakır (Cu) tayini Yayıkaltına uygulanan analizler Kurumadde içeriği Yağ içeriği ph değeri Titrasyon asitliği Laktik asit Karbonil bileşenleri Bakır tayini Tereyağlarına uygulanan analizler...37 iv

6 Kurumadde içeriği Yağ içeriği Serum ph değeri Titrasyon asitliği Laktik asit Asit değeri Tirozin değeri Serbest yağ asitleri Karbonil bileşenleri Randıman ve Geri Kazanım Oranı Duyusal değerlendirme İstatistiksel değerlendirme ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Yoğurt Üretiminde Kullanılan Çiğ Sütün Özellikleri Yoğurtlara İlişkin Özellikler Yoğurtların bazı kimyasal özellikleri Yoğurtların karbonil bileşenleri Yoğurtların serbest yağ asitleri değerleri Yayıkaltına İlişkin Özellikler Yayıkaltının Bazı Kimyasal Özellikleri Tereyağlarına İlişkin Özellikler Su oranı ve Yağ içeriği Serum ph Titrasyon asitliği Laktik asit Asit değeri Peroksit değeri Tirozin değeri Karbonil bileşenleri Serbest yağ asitleri Bütirik asit (C 4 ) Kaproik asit (C 6 ) Kaprilik asit (C 8 ) Kaprik asit (C 10 ) Laurik asit (C 12 ) Miristik asit (C 14 ) Palmitik asit (C 16 ) Stearik asit (C 18:0 ) Oleik asit (C 18:1 ) Linoleik asit (C 18:2 ) Linolenik asit (C 18:3 ) Serbest yağ asitlerinin genel sonuçları Duyusal değerlendirme Tat-Aroma puanları Bünye ve Yapı Görünüş ve Renk Randıman ve Geri Kazanım Oranı SONUÇLAR v

7 KAYNAKLAR EKLER Ek1. Karbonil bileşenlerine (asetaldehit, aseton, butanon-2, diasetil) ait standart kromatogram Ek 2. Yoğurt örneğinin (A örneği) karbonil bileşenlerine ait kromatogram Ek 3. Yayıkaltı örneğinin (D örneği) karbonil bileşenlerine ait kromatogram Ek 4. Yayık Tereyağının (D örneği) karbonil bileşenlerine ait kromatogram Ek 5. Yayık Tereyağının (B örneği) karbonil bileşenlerine ait kromatogram Ek 6. Yayık Tereyağının (C örneği) karbonil bileşenlerine ait kromatagram Ek 7. Yayık Tereyağının (D örneği) karbonil bileşenlerine ait kromatogram Ek 8. Krema Tereyağının (E örneği) karbonil bileşenlerine ait kromatogram Ek 9. Serbest yağ asitlerine ait standart kromatogram Ek 10.Yoğurt örneğinin serbest yağ asitlerine ait kromatogram Ek 11.Yayık Tereyağ örneğinin (A) serbest yağ asitleri kompozisyonuna ait kromatogram Ek 12. Yayık Tereyağ örneğinin (A örneği, 60. gün) serbest yağ asitleri kompozisyonuna ait kromatogram Ek 13. Yayık Tereyağ örneğinin (B) serbest yağ asitleri kompozisyonuna ait kromatogram Ek 14. Yayık Tereyağ örneğinin (C) serbest yağ asitleri kompozisyonuna ait kromatogram Ek 15. Yayık Tereyağ örneğinin (D) serbest yağ asitleri kompozisyonuna ait kromatogram Ek 16. Krema Tereyağ örneğinin (E) serbest yağ asitleri kompozisyonuna ait kromatogram ÖZGEÇMİŞ vi

8 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 2.1 Süt ürünlerinde serbest yağ asitleri birikiminin nedenleri Şekil 3.1 Hammadde yoğurt örneklerinin üretim yöntemi Şekil 3.2 Yayık Tereyağların Üretim Yöntemi Şekil 3.3 Krema tereyağların üretim yöntemi vii

9 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 3.1 Duyusal değerlendirme cetveli Çizelge 4.1 Yoğurt üretiminde kullanılan çiğ sütün bazı özellikleri Çizelge 4.2 Yoğurtların bazı kimyasal değerleri Çizelge 4.3 Yoğurtların bazı karbonil bileşenleri Çizelge 4.4 Yoğurtların Serbest Yağ Asitleri Değerleri Çizelge 4.5 Yağ oranlarına göre gruplandırılan yoğurt örneklerinde serbest yağ asitleri içeriğinin molekül büyüklüğüne göre dağılımı Çizelge 4.6 Yayıkaltına ait bazı özellikler Çizelge 4.7 Yayıkaltına ait bazı karbonil bileşenleri Çizelge 4.8 Tereyağ örneklerinin kurumadde ve yağ oranları Çizelge 4.9 Tereyağ örneklerinin serum ph değerleri Çizelge 4.10 Tereyağ örneklerinin titrasyon asitliği değerleri Çizelge 4.11 Tereyağ örneklerinin laktik asit değerleri Çizelge 4.12 Tereyağ örneklerinin asit değerleri Çizelge 4.13 Tereyağ örneklerinin peroksit değerleri Çizelge 4.14 Yoğurt, Yayıkaltı ve Yayık Tereyağlarının bakır içerikleri Çizelge 4.15 Tereyağ örneklerinin tirozin değerleri Çizelge 4.16 Tereyağ örneklerinin asetaldehit içerikleri Çizelge 4.17 Tereyağ örneklerinin aseton içerikleri Çizelge 4.18 Tereyağ örneklerinin butanon-2 içerikleri Çizelge 4.19 Tereyağ örneklerinin diasetil içerikleri Çizelge 4.20 Tereyağ örneklerinin bütirik asit içerikleri Çizelge 4.21 Tereyağ örneklerinin kaproik asit içerikleri Çizelge 4.23 Tereyağ örneklerinin kaprik asit içerikleri Çizelge 4.24 Tereyağ örneklerinin laurik asit içerikleri Çizelge 4.25 Tereyağ örneklerinin miristik asit içerikleri Çizelge 4.26 Tereyağ örneklerinin palmitik asit içerikleri Çizelge 4.27 Tereyağ örneklerinin stearik asit içerikleri Çizelge 4.28 Tereyağ örneklerinin oleik asit içerikleri Çizelge 4.29 Tereyağ örneklerinin linoleik asit içerikleri Çizelge 4.30 Tereyağ örneklerinin linolenik asit içerikleri viii

10 Çizelge 4.31 Hammadde yoğurt ve tereyağlarının molekül büyüklüklerine bağımlı 1.gün değerlerine göre serbest yağ asitlerinin dağılımı Çizelge 4.32 Yayık ve krema tereyağlarının serbest yağ asitlerinin molekül büyüklüklerine bağımlı dağımlı Çizelge 4.33 Yayık ve Krema tereyağlarının tat puanları Çizelge 4.34 Yayık ve Krema tereyağlarının bünye ve yapı puanları Çizelge 4.35 Yayık ve Krema tereyağlarının görünüş ve renk puanları Çizelge 4.36 Yayık ve Krema tereyağlarının genel duyusal değerlendirme tablosu Çizelge 4.37 Yayık Tereyağlarının geri kazanın ve randıman oranları ix

11 1 GİRİŞ Süt ürünlerinin çeşitliliği kültürel zenginliğin bir ifadesidir. Coğrafi konumu, yaşam koşullarının uygunluğu, nüfus hareketlerinin yoğunluğu gibi bir çok faktör Anadolu da değişik kültürlerin ortaya çıkmasına ve gelişmesine neden olmuştur. Anadolu nun kültürel zenginliği içinde süt ürünleri önemli yer tutmaktadır. Binlerce yıldır çeşitli uygarlıklara beşiklik eden ülkemizde süt ürünleri kültürü çok uzun bir geçmişe sahiptir. Ancak günümüzde bu zenginlik büyük ölçüde yitirilmektedir. Ülkemizde yüzlerce geleneksel ürün bulunmasına karşın, pazar birkaç ürününün egemenliği altındadır. Günümüzde geleneksel süt ürünlerine olan ilgi iki konuda yoğunluk kazanmaktadır. Bunlardan birincisi ürünlerin geleneksel yöntemle üretilmesi, ikinci ise ürünlerin ait oldukları coğrafyada imal edilmesidir. Diğer bir deyişle orjine uygunluk (protected designation of origion PDO) ve coğrafik işaretlere uygunluk (protected geographical indication, PGI) (Avşar vd. 2003). Bu durum Avrupa Birliğine üye ve aday ülkelerde giderek önem kazanmaktadır. Örneğin, Fransa da iki çeşit Emmental peyniri üretilmektedir. Bunlardan orta Fransa nın doğusunda yapılan Emmental peynirinde, hangi bölgede yapıldığı, kullanılan sütün özellikleri, süt hayvanlarının beslenme şekli, ürünün etiketlenmesi ve ambalajlanması gibi konular belirli şartlara bağlanmıştır. İkinci tip Emmental ise Savoie de imal edilmektedir. Yine bu peynirin yasal kurallarında benzer özellikler belirtilmiş ayrıca peynirin etiketinde Savoie bölgesinde üretildiğinin ifade edilmesi şartı konulmuştur (Uraz, tarihsiz). Özetle, geleneksel ürünlerin bu kapsamda değerlendirilerek çalışmaların planlanması faydalı olacaktır. Anadolu da yoğurttan üretilen tereyağları Yayık Tereyağ olarak tanımlanmaktadır. Tereyağı Anadolu mutfak kültüründe önemli bir yere sahiptir. Konu ilgili ilk bilgiler Urartu dönemine kadar uzanmaktadır (M.Ö. VIII. Yüzyıl) (Oğuz, 1976). İlaveten Yarıkkaya (Hattuşaş) bölgesinde yapılan arkeolojik çalışmalarda, ortaya çıkarılan 7500 yıl önceki (M.Ö. 5500) döneme ait yayıklar Yayık Tereyağının Anadolu nun en eski süt ürünlerinden biri olduğunu kanıtlamaktadır. (Sauter et al. 2003). Özetle, tereyağının üretimi ve günümüze kadar gelişimi 9000 yıllık süreçtir. Bugün aile ekonomisi içinde üretimi sürdürülen Yayık Tereyağına ülke genelinde hemen her pazarda rastlamak mümkündür. Ancak bu ürünün sanayi ölçeğinde diğer bir deyişle fabrikalarda üretimi 1

12 yapılmamaktadır. Ayrıca bu ürünün üretimi ile ilgili çok fazla yapılmış çalışma da bulunmamaktadır. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TUBITAK, TOGTAG 3035) tarafından desteklenen Yayık Tereyağının üretim yönteminin belirlenmesine yönelik çalışma tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Sonuçta araştırma kapsamında, geleneksel üretim yönteminin belirlenmesine ilaveten ürün kalitesi ve dayanıma etkili önemli diğer bazı parametrelerin de optimizasyonu öneri olarak getirilmiştir. Anılan parametreler 9 grup altında sunulmaktadır: 1. Hammadde yoğurdun yağ içeriği 2. Hammaddenin soğukluk isteği 3. Yoğurdu sulandırma oranı 4. Yayıklama asitliği 5. Yayıklama sıcaklığı 6. Yıkama sayısı 7. Malakse sıcaklığı ve süresi 8. Tat-aromada etkin mikrobiyel floranın belirlenmesi ve uygun kültür konbinasyonlarının oluşturulması 9. Farklı tür sütlerden (yoğurtlardan) üretilen Yayık Tereyağlarının niteliklerinin belirlenmesi (Atamer vd. 2005). Bu tez çalışmasında yukarıda açıklanan parametrelerden iki tanesi seçilerek bunların Yayık Tereyağının kalite özellikleri ve dayanımı üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu parametreler hammadde yoğurtların yağ oranı ve yayıklama ph sıdır. Tarafımızca gerçekleştirilen saha çalışmalarında Yayık Tereyağ üretiminde hammadde yoğurtlar ya direkt ya da üstteki yağlı katman bir kısım yoğurt ile birlikte ayrılp birkaç gün biriktirildikten sonra yayıklanmaktadır. Belirtilen uygulamalar sonucu elde edilen hammaddenin yağ oranları % 3-12 arasında değişim göstermektedir. Hammadde yoğurtların direkt yayıklanmalarında yağ oranlarının %3-4 civarında olmasına bağımlı ortaya çıkan özellikle randıman düşüklüğü bir sorun olarak görülmektedir. Çoğu kez hammaddenin değişik oranlarda sulandırılması da yukarıda açıklanmaya çalışılan sorunu artırmaktadır. Yapılan ön denemelerde randıman, yayıklama süresi, granüllerin 2

13 oluşması vb. teknolojik parametreler açısından hammadde olarak yararlanılan yoğurtların yağ oranının minimum değeri (%7) olarak belirlenmiştir. Hammadde yoğurtların maksimum yağ oranı ise, yoğurt starter bakterilerinin metabolik aktivitelerinin toplam kurumadde oranı ile ilişkisi dikkate alınarak belirlenmiştir. Bilindiği gibi, su aktivitesinin azalması nedeniyle toplam kurumaddenin % 25 in üzerine çıkması durumunda yoğurt starter kültürlerinin metabolik aktiviteleri olumsuz yönde etkilenmektedir (Tamime and Deeth 1980). Dolayısıyla, normal inek sütünün yağsız kurumadde içeriği ortalama % 9 olduğuna göre, yaklaşık % 15 civarında süt yağı ilavesiyle yukarıda belirtilen toplam kurumadde değerine ulaşılabilmesi mümkün olabilecektir. Açıklanmaya çalışılan nedenlere dayanarak deneme parametresi olarak seçilen yağ oranının iki seviyesi, %7 ve % 15 olarak belirlenmiştir. Yayık Tereyağlarının tat-aroma, dayanım, lipolitik ve oksidatif stabilitelerini daha açık ortaya koyabilmek için bu tez çalışmasında yayıklama asitliğinin iki farklı düzeyi seçilmiştir. Yayık Tereyağlarında yayıklama asitliği, yoğurtlarda inkübasyon sonu ph sı yaklaşık 4.70 ph olduğundan yayıklama aşamasında kaçınılmaz olarak ph nın altındadır. Bu nedenle seçilen seviyelerden birisi 4.6 ph dır. Geleneksel üretimde yoğurtlar birkaç gün bekletildiği için asitlik 4.00 ph nın altında olmaktadır. Hatta köy koşullarında gerekli sanitasyon kurallarına özen gösterilmemesi, saf kültür kullanılmaması ve soğutma koşullarının yetersizliği gibi nedenlerden ötürü yoğurtların ph sı oldukça düşüktür. Atamer et al. (2004a) ın geleneksel üretimi izlemek amacıyla yaptığı saha çalışmasında yayıklama ph sının arasında olduğu görülmektedir. Dolayısıyla yayıklama asitliğinin ikinci seviyesi, pratik uygulamalarda yaygın olarak kullanılan 4.0 ph seçilmiştir. Böylece her iki deneme parametresinin tereyağının bazı özellikleri üzerine etkisi irdelenmiştir. Özetle, ülke kültürlerinin önemli bir parçası olan geleneksel ürünlerin korunması giderek önem kazanmaktadır. Ancak ülkemizde geleneksel ürünlerimize gösterilen ilgi arzu edilen düzeyde değildir. Üretim aşamaları ile bu aşamalardaki uygulama değerlerinin belirlenmesi, ürün kalitesi ve dayanım açısından üretim teknolojisinin modifikasyonuna bağımlı Yayık Tereyağ ının endüstriyel ölçekte üretimi mümkün olabilecektir. 3

14 2 KAYNAK ÖZETLERİ Yayık tereyağ, geleneksel ürün olması nedeniyle yurt dışında konu ile ilgili yapılmış herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Ülkemizde ise sadece 6 çalışma vardır ve bu çalışmaların hepsi 2000 tarihinden sonra yapılmıştır. Ayrıca bunlardan 3 tanesi tarafımızca yapılmış çalışmalardır. Anılan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir. Hayaloğlu and Konar (2001) ın yaptığı çalışmada Malatya yöresinde üretilen Yayık Tereyağlarının bileşimi (su, yağ, tuz ve yağsız kurumadde oranı) ve bazı sütyağı sabiteleri (Polenske, Reichert-Meissl, sabunlaşma ve iyot sayısı) saptanmıştır. Ayrıca, asit değeri, peroksit ve Kreiss değerleri, mikrobiyolojik analizleri, koliform, lipolitik, proteolitik bakteri sayımları da deneme kapsamına alınmıştır. Sağdıç et al. (2002) nin yaptığı çalışmada değişik yörelerden sağladıkları 20 adet Yayık Tereyağı örneğinde, laktik asit bakterilerinin izolasyonu ve identifikasyonunu gerçekleştirmişlerdir. İlaveten Yayık Tereyağlarının titrasyon asitliği, ph değeri ve tuz içeriği gibi bazı özelliklerini de belirlemişlerdir. Sağdıç et al. (2004) tarafından yapılan diğer bir çalışmada ise, farklı tür sütlerden (keçi, inek, koyun) üretilen Yayık Tereyağlarının bazı fiziksel, kimyasal ve organoleptik özelliklerine ilaveten yağ asitleri kompozisyonu karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Keçi sütünden üretilen Yayık Tereyağının diğer tür sütlerden üretilen Yayık Tereyağlarına göre daha fazla kabuledilebilir organoleptik özelliklere sahip olduğu araştırmacılar tarafından belirtilmiştir. Yukarıda belirtildiği gibi, yapılan çalışmalarda Yayık Tereyağının bazı kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik özellikleri belirlenmiştir. Yayık Tereyağının üretim teknolojisinin belirlenmesine yönelik detaylı çalışma tarafımızca yapılmıştır. Bu çalışma 3 aşamalı olup; 1.aşaması, Ankara ve Bolu çevresinde yürütülmüş ve geleneksel yöntemin belirlenmesi amacıyla 6 adet küçük aile çiftliğine gidilmiştir. Buralarda, üretim izlenerek teknolojik aşamalara ilişkin uygulama parametreleri ve bunların düzeyleri tespit edilmiştir (Atamer et al. 2004a). 4

15 Söz konusu çalışmanın ikinci aşamasında; Yayık Tereyağının genel nitelikleri belirlenmiştir. Bu amaçla farklı bölgelerin mahalli/köy pazarlarından temin edilen 22 adet Yayık Tereyağı örneğinin bazı fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri saptanmıştır. İlaveten serbest yağ içerikleri ve bazı karbonil bileşenleri de araştırma kapsamında belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre incelenen tüm özelliklere ilişkin verilerin minimum ve maksimum düzeyleri arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılık geleneksel üretim yapısı itibariyle standart bir üretim teknolojisi içermemesinden kaynaklanmaktadır. Önceki çalışmada incelendiği gibi araştırmanın yürütüldüğü yörelerde, temel teknolojik aşamalar birbirinin aynı olmasına karşın uygulamalarda birçok farklılık gözlenmiştir. (Atamer vd. 2005a). Çalışmanın üçüncü aşamasında ise, Yayık Tereyağlarının fiziksel ve kimyasal bazı özelliklerine ilaveten serbest yağ asitleri, bazı karbonil bileşenleri, etanol içerikleri ve duyusal testler ile bunların 60 günlük depolama süresindeki değişimleri saptanmıştır. Ayrıca deneme kapsamına kremadan üretilen tereyağları da dahil edilerek, sonuçlar karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. (Atamer vd. 2005b) Atamer et al. (2004b) yaptığı başka bir çalışma da ise, bazı karbonil bileşenleri (asetaldehit, aseton, butanon, diasetil ve etanol) hem hammadde yoğurtta hem de Yayık Tereyağında belirlenmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi Yayık Tereyağ ile ilgili yapılmış sınırlı sayıda çalışma olduğundan fazla kaynak bulunmamaktadır. Deneme parametreleri olan yayıklama ph sı ve hammadde yağ oranının Yayık Tereyağının özellikle tat-aroma maddeleri ve dayanımı üzerine etkisi bu tez kapsamında irdelenmiştir. Dolayısıyla burada tereyağ kalitesi açısından önemli olan özellikler ve bunların deneme parametresi ile ilişkisine yönelik bilgiler aşağıda sunulmuştur. 5

16 2.1 Asitlik Süt ve ürünlerinde asitlik, doğal ve gelişen asitliğin toplamını ifade etmektedir. Doğal asitliği oluşturan başlıca unsurlar, protein, sitrat ve fosfatlar dır (Walstra and Jennes 1984). Bunlar sütün yağ fazında bulunmazlar. Kurumadde içeriğindeki artışa bağımlı asitlik unsurlarının konsantre hale gelmesi titrasyon asitliğinin artmasına neden olur. Yoğurtta asitlik, sütün doğal asitliğinin dışında, yoğurt fermentasyonu sırasında bakterilerin faaliyeti sonucu oluşan başlıca laktik asit ve diğer organik asitler de kaynaklık etmektedir (Tamime and Robinson 1999). Tereyağ yağca yoğun bir ürün olduğundan serum fazındaki yağsız kurumadde miktarı daha azdır. Dolayısıyla asitlik unsurlarının az olmasına paralel titre edilebilir asitlik miktarı da düşüktür. Nitekim tereyağlarının titrasyon asitliği genellikle 3-4 SH civarındadır. TS 1330 Tereyağ Standardında I. Sınıf Kahvaltıklık tereyağlarının asitliğinin süt asidi cinsinden en fazla 0.18 (8 SH) olması gerektiği bildirilmektedir (Anonymous 1995). Krema tereyağlarında, Atamer (1983) SH, Atamer vd. (2005b) 1.67 SH bulmuşlardır. Yayık Tereyağlarında, Hayaloğlu and Konar (2001) SH, Sağdıç et al. (2002) SH, Atamer vd. (2005a) SH arasında değiştiğini, Atamer vd. (2005b) bir diğer çalışmasında ise 2.94 SH olarak saptamışlardır. 2.2 Dayanım Süt ürünlerinde bozulmalar temel olarak oksidasyon, lipoliz ve proteoliz olaylarının sonucunda oluşmaktadır. Bu biyokimyasal reaksiyonlar sonucunda oluşan parçalanma ürünleri tat-aroma gelişimine direkt veya indirekt katkıda bulunmasının yanısıra miktarlarının belirli bir düzeyin üzerine çıkması durumunda ise değişik tat-aroma bozukluklarına sebebiyet vermektedir Oksidasyon Oksidasyon, doymamış yağ asitlerindeki çift bağların ya da yağlardaki hidrokarbon zincirlerinde bulunan doymamış kısımların oksijen ile reaksiyona girmeleri sonucu 6

17 peroksit ve hidroperoksitlerin meydana gelmesi olayıdır (Richardson and Korycka-Dahl 1983, Atamer 1993, O Connor and O Brıen 1995). Lipid oksidasyonu, başlangıç, gelişme ve son olmak üzere üç aşamalı, serbest radikaller üzerinden giden zincir reaksiyonudur. Bu olayın başlaması için sistemde serbest radikali oluşturan bazı maddelerin bulunması gerekir. Bunlar, eseri miktarda hidroperoksitler, metal iyonları (demir, bakır vb.), enzimler veya aktif oksijendir. Yağda RH ile gösterilen hidrokarbon zinciri, bir katalizör tarafından (R o ) radikaline ayrıştırılır. Rezonasla stabilize olan serbest radikaller oksijen alarak peroksit içeren serbest radikallere dönüşür. Başlangıç : RH R o Oluşan alkilperoksi radikali ya diğer bir molekülün hidrokarbon zincirinden hidrojen atomu kopartarak hidroperoksite dönüşür ve oluşan R o radikali yeniden O 2 ile birleşerek zincir reaksiyonu sürer, ya da hidrokarbon zincirinde bulunabilen çift bağa katılarak yeni radikal oluşturur (O Connor and O Brıen 1995, Anonymous 2005a). İndükleme: R o + O 2 ROO ROO + R 1 H ROOH + R o 1 Sonlanma: R + ROO ROOR + O 2 ROO + C= C ROOC- C RO + R ROR ROO + R ROOR 2 RO + 2 ROO 2ROOR + O 2 Radikal sönümleri sonunda zincir kırılması ve stabil olmayan peroksitler meydana gelir. Hidroperoksitler tatsız ve kokusuz bileşiklerdir. Ancak hızlı bir şekilde dekompoze olarak aromatik karbonil bileşikleri oluştururlar (O Connor and O Brıen 1995, Hamilton 2005). Hidroperoksitlerin bu parçalanma ürünleri doymuş ve doymamış aldehitler, doymamış ketonlar, doymuş ve doymamış hidrokarbonlar, malonaldehitler, doymuş ve doymamış alkollerdir ( Fox 1995). Bu bileşiklere bağımlı olarak genellikle okside olarak tanımlanan birçok tat-aroma (depo tat, metalik tat, balığımsı, yağımsı, 7

18 meyvemsi vb.) bozuklukları ortaya çıkar. (Richardson and Korycka-Dahl 1983, Atamer vd. 1986, Fox et al. 2000, Collins et al.2003, Anonymous 2005a). Lipid oksidasyonu, gıdalarda oluşan temel kimyasal reaksiyonlardan biridir ve genellikle kalitenin bozulmasına neden olur. Süt ve süt ürünleri gibi yağ içeren gıdalarda kalitenin korunmasında ve raf ömrünün uzatılmasında lipid oksidasyonunun önlenmesi önemli bir faktördür. Oksidasyona etkili bir çok faktör bulunmaktadır. Bunlar süte ısı uygulaması, aktif oksijen varlığı, ortamın sıcaklığı, ph sı, bakır içeriği, doymamış yağ asitlerinin varlığı vb. dir (Richardson and Korycka-Dahl 1983, O Connor and O Brıen 1995). Krema ve tereyağlarında, lipid oksidasyonunun derecesini belirlemede peroksit değeri ve TBA testi kullanılmaktadır. Daha yaygın olarak peroksit değerinden yararlanılmaktadır (Foley et al. 1971, Varnam and Sutherland 2001, Bakırcı et al. 2002). Peroksit değeri oksidatif bozulmanın başlangıç aşamasında oluşan hidroperoksitlerin miktarını verir. Bu değer 2 mek O 2 /kg yağ olduğunda, genellikle tereyağlarında belirgin tat bozukluğu oluşmaktadır (Downey 1975). Pearson (1974) taze tereyağlarında peroksit değerinin 1.4 mek O 2 /kg yağ, ransid tereyağlarında 6.3 mek O 2 /kg yağ a ulaştığını belirlemiştir. İlaveten olgunlaşmış krema tereyağlarında tataroma bozukluğu olmaksızın yüksek peroksit değerinin tolere edilebileceği bildirilmektedir (Atamer ve Sezgin 1984). Peroksit değerleri ile tat-aroma arasındaki ilişkinin irdelenmesinde farklı sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Alıfax (1957), Mey-Knecht and Vandam (1959), Wilkınson (1964) tat-aroma değerleri ile peroksit değerleri arasında ilişkinin önemli olmadığını belirlemişlerdir. Yapılan araştırmalarda aroma açısından kabul edilemez sınıfında yer alan kremaların düşük peroksit değerine sahip olmaları, hidroperoksitlerin oksidasyonun ileri aşamalarında parçalanmaları şeklinde yorumlanmıştır (Downey 1969, 1975). Benzer şekilde Atamer ve Sezgin (1984) yaptıkları çalışmada tat-aroma ile peroksit değerleri arasında belirgin bir ilişki saptayamamışlardır. Deneme kapsamında alınan tereyağlarında peroksit değeri <0.48 mek O 2 / kg olan örneklerin %21.50 sinin, >1.38 8

19 mek O 2 / kg yağ peroksit değerine sahip örneklerde ise %7.14 nün kabul edilemez sınıfında yer aldığını açıklamışlardır. Bunlara karşın Lillard ve Day (1961) okside tataromanın yoğunluğu ile peroksit değeri arasındaki korelasyonu r=0.798 olarak belirtirken, Hamm et al. (1968) söz konusu özellikler arasındaki korelasyonun önemli olduğunu vurgulamışlardır. TBA (Thiobarbütirik Asit) testi ise oksidasyonun ileri aşamalarında oluşan malonaldehitlerin miktarını belirlemede yararlanılmaktadır. Depolama süresince oksidasyonun ilerlemesiyle hidroperoksitler malonaldehitlere parçalanırlar ve dolayısıyla peroksit testi ile malonaldehitleri tespit etmek mümkün değildir. Özellikle uzun süre depolanmış tereyağlarının oksidastif bozulmaları TBA testi ile belirlenmesi önerilmektedir (Atamer 1993) Lipoliz Süt yağının enzimatik olarak hidrolizasyonudur. Diğer bir deyişle, sütün trigliseridlerinin lipaz enzimi ile gliserin ve serbest yağ asitlerine parçalanmasıdır (Collins et al. 2003). Serbest yağ asitlerinin özelliğine ve miktarına bağımlı genelde ransid olarak tanımlanan tat aroma bozuklukları meydana gelmektedir. Lipoliz olayında bir çok tepkime bir arada oluştuğu için (mikrobiyolojik, enzimatik, kimyasal) bozulma nedenini belirlemek güçtür. Süt ve ürünlerindeki lipaz iki kaynaktan ileri gelmektedir. Birincisi, sütte bulunan doğal lipaz, diğeri ise mikrobiyel orijinli lipazdır. Süt lipazı (lipoprotein lipaz), sütte doğal olarak bulunur. Doğal lipazın optimum ph sı ph, optimum sıcaklığı 37 C ve 45 C den daha yüksek sıcaklıklarda faaliyetinin zayıfladığı, 55 C de 30 dk tutulan sütlerde tamamen harap olduğu, pastörizasyon sıcaklığının 10 C altında (Yöney 1974) ve 73 C de 30 sn ısıl işlem ile inaktif hale geldiği belirtmektedir (Üçüncü 2005). Mikrobiyel orjinli lipaz ise özellikle psikrotrof mikroorganizmalardan (Pseudomonas, Enterobacteria, Achromabacter, Aeromonas, Alcaligenes, Bacillus, Flavobacterium, Micrococcus ve Moraxella vb.) kaynaklanmaktadır (Cogan 1980, Deeth and Fitz-Gerals 1995). Süt ve kremanın soğukta depolanması sırasında anılan grubun ürettiği ısıya 9

20 dayanıklı mikrobiyel enzimler (esteraz, proteinaz, lipaz) ürünlerde tat-aroma bozukluklarının başlıca nedeni olarak gösterilmektedir. Mikrobiyel kaynaklı lipazın yüksek sıcaklıklarda bile aktif olabildiği, tamamen inaktivasyonu için daha yüksek sıcaklıklara çıkılması gerektiği bildirilmektedir. Örneğin, Bell and Parsons (1977) bazı lipazların 87.7 C de 17.6 sn. de aktif kalabildiğini, Spreer (1998) lipazın 85 C ve daha yüksek sıcaklıklarda inaktif olduğunu, Wallander and Swanson (1967) 62.9 C den 96.1 C ye kadar değişen sıcaklık derecelerinde (30 dk) ve 146 C de (3.2 sn) sterilizasyondan sonra lipazın aktif olduğunu belirlemişlerdir. Ekstrem değerler olmasına karşın mikrobiyel orjinli lipazların C den 146 C ye kadar aktivitesini koruması veya reaktif hale geçmesi süt ve ürünlerinin dayanımı açısından önem taşımaktadır (Atamer 1983). Bu durum üretim sonrasında lipolizin devam etmesinin başlıca nedenidir. Süt ve ürünlerinde serbest yağ asitleri miktarının artışına neden olan yollar Şekil 2.1 de şematize edilmiştir (Downey 1980). Süt ürünlerinde serbest yağ asitleri (S.Y.A.) düzeyinin artması - Sütten gelen S.Y.A - Ürünlerde S.Y.A gelişimi - Üretim öncesi lipoliz - Üretim sonrası lipoliz -Teşvik edilen(karıştırma, homojenizasyon vb.) -Kendiliğinden oluşan lipoliz (hayvansal faktör ) -Mikrobiyel gelişme: - Sanitasyon koşullarının yetersizliği - Psikrotrof bakterilerin ısıya dayanıklı enzimleri Şekil 2.1 Süt ürünlerinde serbest yağ asitleri birikiminin nedenleri. 10

YAYIKLAMA PARAMETRELERİNİN YAYIK AYRANI VE YAYIK TEREYAĞININ BAZI NİTELİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ *

YAYIKLAMA PARAMETRELERİNİN YAYIK AYRANI VE YAYIK TEREYAĞININ BAZI NİTELİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ * GIDA (2010) 35 (4) 267-274 Araştırma / Research YAYIKLAMA PARAMETRELERİNİN YAYIK AYRANI VE YAYIK TEREYAĞININ BAZI NİTELİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ * Ebru Şenel **, Metin Atamer, Şebnem Öztekin Ankara Üniversitesi,

Detaylı

Anneme ve Babama iii

Anneme ve Babama iii ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YOĞURDUN SULANDIRMA ORANI VE GRANÜLLERİN YIKAMA SAYISININ YAYIK TEREYAĞININ NİTELİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Fatma Şebnem ÖZTEKİN ÖZTÜRK SÜT TEKNOLOJİSİ

Detaylı

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri Yayık Tereyağlarında Asit, Peroksit, Tirozin Değerleri ve Titrasyon Asitliğine İlişkin Sınır Değerleri

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri Yayık Tereyağlarında Asit, Peroksit, Tirozin Değerleri ve Titrasyon Asitliğine İlişkin Sınır Değerleri T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Yayık Tereyağlarında Asit, Peroksit, Tirozin Değerleri ile Titrasyon Asitliğine İlişkin Sınır Değerlerinin Saptanması Prof. Dr. Metin ATAMER

Detaylı

SÜT NÖTRAL PH SI, İÇERDİĞİ LAKTOZ, SİTRİK ASİT, SÜT YAĞI, AZOT KAYNAĞI, MİNERAL MADDELER VE YÜKSEK SU ORANI SEBEBİYLE BİRÇOK MİKROORGANİZMANIN

SÜT NÖTRAL PH SI, İÇERDİĞİ LAKTOZ, SİTRİK ASİT, SÜT YAĞI, AZOT KAYNAĞI, MİNERAL MADDELER VE YÜKSEK SU ORANI SEBEBİYLE BİRÇOK MİKROORGANİZMANIN SÜT NÖTRAL PH SI, İÇERDİĞİ LAKTOZ, SİTRİK ASİT, SÜT YAĞI, AZOT KAYNAĞI, MİNERAL MADDELER VE YÜKSEK SU ORANI SEBEBİYLE BİRÇOK MİKROORGANİZMANIN GELİŞEBİLMESİ İÇİN MÜKEMMEL BİR BESİN KAYNAĞIDIR. YENİ SAĞILMIŞ

Detaylı

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR Süt ve süt ürünleri mikrobiyolojisinde yararlı mikroorganizmalar temel olarak süt ürünlerinin üretilmesinde kullanılan çeşitli mikroorganizmaları tanımlamaktadır.

Detaylı

PEYNİR TEKNOLOJİSİ. d- Yarı yumuşak (Limburg, Roquefort vb.) e- Yumuşak (Brie, Cottage vb.) 3. Peynirin kuru maddede yağ içeriğine göre.

PEYNİR TEKNOLOJİSİ. d- Yarı yumuşak (Limburg, Roquefort vb.) e- Yumuşak (Brie, Cottage vb.) 3. Peynirin kuru maddede yağ içeriğine göre. PEYNİR TEKNOLOJİSİ Peynir, yağlı süt, krema, kısmen ya da tamamen yağı alınmış süt, yayık altının tek başına veya bunların birkaçının ya da tümünün karışımının peynir mayası dediğimiz uygun proteolitik

Detaylı

Bitkilerin yapısında bulunan organik asitlerin çoğu ya serbest ya da tuzları veya esterleri şeklinde bulunur. Organik asitlere, yapılarında karboksil

Bitkilerin yapısında bulunan organik asitlerin çoğu ya serbest ya da tuzları veya esterleri şeklinde bulunur. Organik asitlere, yapılarında karboksil ORGANİK ASİTLER Bitkilerin yapısında bulunan organik asitlerin çoğu ya serbest ya da tuzları veya esterleri şeklinde bulunur. Organik asitlere, yapılarında karboksil (COOH) grubu bulunması nedeniyle karboksilli

Detaylı

KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SEBEBİYLE MİKROBİYEL GELİŞMEYE EN UYGUN, DOLAYISIYLA BOZULMAYA EN YATKIN, GIDALARDAN BİRİDİR.

KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SEBEBİYLE MİKROBİYEL GELİŞMEYE EN UYGUN, DOLAYISIYLA BOZULMAYA EN YATKIN, GIDALARDAN BİRİDİR. KIRMIZI ETLER KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SEBEBİYLE MİKROBİYEL GELİŞMEYE EN UYGUN, DOLAYISIYLA BOZULMAYA EN YATKIN, GIDALARDAN BİRİDİR. ETTEKİ ENZİMLER VE MİKROBİYEL AKTİVİTE BOZULMANIN BAŞLANGICIDIR.

Detaylı

UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI

UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI 27.02.2012 UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI DANIŞMANLAR: Araş.Gör.Dr. Ali KOÇYİĞİT Caner VURAL Hazırlayanlar: Sinem BÜYÜKKALP Ezgi OSMANOĞULLARI Sevcan ŞATIR Simge KAHYA 1 http://www.geyigiz.biz/2012/02/16/inek-isi-iskence/

Detaylı

Yoğurtta Lezzet Bileşenlerinin Oluşumu ve Bu Oluşum Üzerine Etki Eden Faktörler

Yoğurtta Lezzet Bileşenlerinin Oluşumu ve Bu Oluşum Üzerine Etki Eden Faktörler Akademik Gıda / Academic Food Journal ISSN Print: 1304-7582, Online: 2146-9377 http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 12(2) (2014) 101-107 Derleme Makale / Review Paper Yoğurtta Lezzet Bileşenlerinin

Detaylı

Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar. Vural Gökmen

Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar. Vural Gökmen Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar Vural Gökmen Gıda İşleme Gıda işlemenin derecesi (şiddeti) Gıda işlemenin nedenleri Gıda işleme şekilleri Aşırı işlenmişgıdalar üzerinekaygılar

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2 1 KREMA YOĞURDUNUN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE SÜT TOZU İLAVESİ VE DEPOLAMA SÜRESİNİN ETKİLERİ* The Effects of Milk Powder Addition and Storage Period on the Properties of Cream Yogurt Gamze Fulya İPİN Mehmet

Detaylı

1. KEÇİ SÜTÜ YOĞURTLARINDA ORGANİK ASİT İÇERİĞİNİN TAT-AROMA ÜZERİNE ETKİSİ

1. KEÇİ SÜTÜ YOĞURTLARINDA ORGANİK ASİT İÇERİĞİNİN TAT-AROMA ÜZERİNE ETKİSİ 1. KEÇİ SÜTÜ YOĞURTLARINDA ORGANİK ASİT İÇERİĞİNİN TAT-AROMA ÜZERİNE ETKİSİ ÖZET Araştırmada, keçi sütlerinden üretilen Set yoğurtların 30 günlük, Süzme yoğurtların ise 60 günlük depolama süresince bazı

Detaylı

BÖLÜM 4 SOĞUTMANIN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİLERİ VE SOĞUK MUHAFAZAYA ALTERNATİF YÖNTEMLER

BÖLÜM 4 SOĞUTMANIN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİLERİ VE SOĞUK MUHAFAZAYA ALTERNATİF YÖNTEMLER BÖLÜM 4 SOĞUTMANIN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİLERİ VE SOĞUK MUHAFAZAYA ALTERNATİF YÖNTEMLER A- Soğutmanın süt proteinlerine etkileri Sütün kolloidal dispers fazını kazein miselleri oluşturmaktadır. Çapları

Detaylı

SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ

SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ Doğada yeterli ve dengeli beslenmenin gerektirdiği ögelerin tümünü amaca uygun biçimde içeren ve her yaştaki insanın beslenme kaynağı olarak kullanılabilecek

Detaylı

Yağ Asitlerinin β Oksidayonu. Prof. Dr. Fidancı

Yağ Asitlerinin β Oksidayonu. Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin β Oksidayonu Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin Beta Oksidasyonu Yağ asitlerinin enerji üretimi amacı ile yıkımında (yükseltgenme) en önemli yol β oksidasyon yoldudur. β oksidasyon yolu

Detaylı

STEVİA ÖZÜ İLAVESİNİN PROBİYOTİK YOĞURTLARININ BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Avni Kırmacı

STEVİA ÖZÜ İLAVESİNİN PROBİYOTİK YOĞURTLARININ BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Avni Kırmacı STEVİA ÖZÜ İLAVESİNİN PROBİYOTİK YOĞURTLARININ BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Avni Kırmacı Giriş Materyal ve Yöntem Araştırma Bulguları ve Tartışma Sonuçlar ve Öneriler Dünya

Detaylı

BESLENME VE SAĞLIK AÇISINDAN KEÇİ SÜTÜNÜN NİTELİKLERİ

BESLENME VE SAĞLIK AÇISINDAN KEÇİ SÜTÜNÜN NİTELİKLERİ BESLENME VE SAĞLIK AÇISINDAN KEÇİ SÜTÜNÜN NİTELİKLERİ Keçi, kuru ve sıcak yerlerde ve özellikle tarımsal açıdan geri kalmış bölgelerde yaşayan insanlar için çok önemli bir besin ve gelir kaynağıdır. Gerek

Detaylı

Şeyma ŞİŞİK OĞRAŞ,Güzin KABAN, Mükerrem KAYA

Şeyma ŞİŞİK OĞRAŞ,Güzin KABAN, Mükerrem KAYA Şeyma ŞİŞİK OĞRAŞ,Güzin KABAN, Mükerrem KAYA Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü,ERZURUM Ankara Kavurma? Kavurma, kasaplık hayvan karkas etlerinin 7 cm yi geçmeyecek büyüklükte

Detaylı

Metabolizma. Metabolizmaya giriş. Metabolizmaya giriş. Metabolizmayı tanımlayacak olursak

Metabolizma. Metabolizmaya giriş. Metabolizmaya giriş. Metabolizmayı tanımlayacak olursak Metabolizma Yaşamak için beslenmek zorundayız. Çünkü; Besinlerden enerji elde ederiz ve bu enerji; Hücresel faaliyetleri sürdürmemiz, Hareket etmemiz, Taşınım olaylarını gerçekleştirebilmemiz, Vücut sıcaklığını

Detaylı

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünleri Süt ve Süt Ürünleri Manda sütü Afyon kaymağı Lüle kaymağı Manda yoğurdu Dondurma Manda tereyağı Manda peyniri

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

DİYET ACIDOPHILUS BIFIDUS YOĞURDU VE DİYET YOĞURDUN KALİTE NİTELİKLERİNİN İNCELENMESİ

DİYET ACIDOPHILUS BIFIDUS YOĞURDU VE DİYET YOĞURDUN KALİTE NİTELİKLERİNİN İNCELENMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

TÜRKİYE 11. GIDA KONGRESİ, Ekim 2012, Hatay

TÜRKİYE 11. GIDA KONGRESİ, Ekim 2012, Hatay PEYNİR ENDÜSTRİSİNDE YARDIMCI STARTER KÜLTÜR OLARAK MAYALARIN KULLANIMI Reyhan İrkin 1, Gamze E. Songun 2, Nurcan Değirmencioğlu 3 1 Balıkesir Üniversitesi, Susurluk Meslek Yüksekokulu, Susurluk, Balıkesir

Detaylı

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI.

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Hazırlayan: Sibel ÖCAL 0501150027 I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Eksikliği 1 2 Pantotenik asit (Vitamin

Detaylı

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ Prof. Dr. Metin ATAMER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Aralık 2006 ANKARA Sütün Tanımı ve Genel Nitelikleri Süt; dişi memeli hayvanların, doğumundan

Detaylı

TEREYAĞI TEKNOLOJİSİ

TEREYAĞI TEKNOLOJİSİ TEREYAĞI TEKNOLOJİSİ Tereyağı, krema veya yoğurttan fiziksel yolla elde edilen ve içinde süt yağından başka yağ bulunmayan süt ürünüdür. Yoğurttan tereyağı elde edilmesi, ülkemize özgüdür ve sanayide üretimi

Detaylı

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0)

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından yüksek lisans tez programları kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için danışman

Detaylı

ÇEÇİL PEYNİRİNİN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE PASTÖRİZASYON İŞLEMİNİN VE SALAMURA TUZ ORANININ ETKİLERİ 1

ÇEÇİL PEYNİRİNİN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE PASTÖRİZASYON İŞLEMİNİN VE SALAMURA TUZ ORANININ ETKİLERİ 1 Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2011 Cilt:26-2 ÇEÇİL PEYNİRİNİN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE PASTÖRİZASYON İŞLEMİNİN VE SALAMURA TUZ ORANININ ETKİLERİ 1 The Effects Of Pasteurızatıon Process And Dıfferent

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz.

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz. Krema ve Kaymak Tebliği R.G. Tarihi:27.09.2003 R.G. Sayısı:25242 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlaması, işlemesi, muhafazası, depolanması,

Detaylı

Deren TAHMAS KAHYAOĞLU. Doktora Tezi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Prof. Dr. Songül ÇAKMAKÇI 2014 Her hakkı saklıdır

Deren TAHMAS KAHYAOĞLU. Doktora Tezi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Prof. Dr. Songül ÇAKMAKÇI 2014 Her hakkı saklıdır İNEK, KOYUN VE KEÇİ SÜTLERİNDEN ÜRETİLEN TEREYAĞLARINDA DEPOLAMA SÜRESİNCE UÇUCU BİLEŞİKLER, OKSİDASYON STABİLİTESİ VE DİĞER BAZI KALİTE KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ Deren TAHMAS KAHYAOĞLU Doktora Tezi Gıda

Detaylı

Kimya Bilim Danış ışmanlığı Çalıştayı Farklı Kaynaklardan Elde Edilen Sütlerin S Mayalanma Sürelerinin S ve ph Değişimlerinin imlerinin Karşı şılaştırmalı Olarak İncelenmesi PROJE EKİBİ: : Nurdan Yavuz

Detaylı

5. Bölüm Sütteki Enzimler

5. Bölüm Sütteki Enzimler 5. Bölüm Sütteki Enzimler Doç. Dr. Ebru ŞENEL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Enzim Canlı hücreler tarafından sentezlenen organik ve katalitik bileşiklerdir. Biyokatalizör olarak

Detaylı

Süttozu, Peyniraltı Suyu Tozu ve Yayıkaltı Karışımları ile Üretilen Kefirlerin Özellikleri Üzerine Bir Araştırma* I.Bazı Kimyasal Özellikler

Süttozu, Peyniraltı Suyu Tozu ve Yayıkaltı Karışımları ile Üretilen Kefirlerin Özellikleri Üzerine Bir Araştırma* I.Bazı Kimyasal Özellikler Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39 (3): 64-71 ISSN 1018-8851 Süttozu, Peyniraltı Suyu Tozu ve Yayıkaltı Karışımları ile Üretilen Kefirlerin Özellikleri Üzerine Bir Araştırma* I.Bazı Kimyasal Özellikler

Detaylı

Merve ŞAHİNTÜRK Prof. Dr. Zübeyde ÖNER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Merve ŞAHİNTÜRK Prof. Dr. Zübeyde ÖNER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Merve ŞAHİNTÜRK Prof. Dr. Zübeyde ÖNER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Kimyasal bileşiminin anne sütüne benzerlik göstermesi Temel besin ögeleri açısından zengin

Detaylı

*Türden türe değişkenlik gösterir. *İnsanın sadece barsak mikroflorasında 100 türün üzerinde 100 trilyondan fazla bakteri mevcuttur.

*Türden türe değişkenlik gösterir. *İnsanın sadece barsak mikroflorasında 100 türün üzerinde 100 trilyondan fazla bakteri mevcuttur. *Türden türe değişkenlik gösterir. *İnsanın sadece barsak mikroflorasında 100 türün üzerinde 100 trilyondan fazla bakteri mevcuttur. *İnsan üzerinde ya da içinde simbiyotik yaşam sürdüren 450-500 tür mikroflora

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2 KAŞAR PEYNİRİNİN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÜRETİM YÖNTEMİNİN, YAĞ ORANININ VE OLGUNLUĞUNUN ETKİLERİ The Effects Of Cheese Productıon Method, Fat Rate And Rıpenıng On The Propertıes Of Kashar Cheese Sultan GÜLTER

Detaylı

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 3. DERS

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 3. DERS EVDE BİYOTEKNOLOJİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 3. DERS Yararlı Mikroorganizmalar Gıda mikrobiyolojisinde yararlı bakteriler temel olarak gıdaların

Detaylı

Geleneksel Bir Fermente İçeceğimiz: Şalgam (Suyu)

Geleneksel Bir Fermente İçeceğimiz: Şalgam (Suyu) Geleneksel Bir Fermente İçeceğimiz: Şalgam (Suyu) Hüseyin ERTEN 1, Hasan TANGÜLER 2 1 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Adana 2 Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Peynir Teknolojisi. a- Üretildikten hemen sonra tüketilmeyen; belirli sıcaklık ve bağıl nem koşullarında belirli süre olgunlaşmış peynirler

Peynir Teknolojisi. a- Üretildikten hemen sonra tüketilmeyen; belirli sıcaklık ve bağıl nem koşullarında belirli süre olgunlaşmış peynirler Peynir Teknolojisi Peynir: Yağlı süt, krema, kısmen ya da tamamen yağı alınmış süt, yayıkaltı veya bunların birkaçının veya tümünün karışımının peynir mayası denilen uygun proteolitik enzimlerle ve/veya

Detaylı

YOĞURT TEKNOLOJİSİ. Yapım Metodu

YOĞURT TEKNOLOJİSİ. Yapım Metodu YOĞURT TEKNOLOJİSİ Fermentasyon, insanoğlunun elindeki gıdanın raf ömrünü uzatmak için kullandığı en eski yöntemlerden bir tanesidir. Süt ürünlerinde fermentasyonun ilk defa ne zaman kullanıldığını kesin

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 11. Sınıf 1) Oksijenli solunumda, oksijen molekülleri, I. Oksidatif fosforilasyon II. Glikoliz II. Krebs Evrelerinden hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)

Detaylı

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997).

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997). SOLUNUM Solunum Solunum, canlı hücrelerdeki organik maddelerin oksidasyonuyla, enerjinin açığa çıkarılması olayı olarak tanımlanır. Açığa çıkan enerji, kimyasal enerji (ATP) olarak depolanır. Solunum ürünleri,

Detaylı

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242)

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242) TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: 27.09.2003/25242) Değişiklik : 06.02.2009tarih ve 27133 sayılı R. G. Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik

Detaylı

Tebliğ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Tebliğ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Tebliğ TÜRK GIDA KODEKSĠ BĠTKĠ ADI ĠLE ANILAN YAĞLAR TEBLĠĞĠ (Tebliğ No: 2011/Taslak) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğ kapsamında yer alan bitki adı

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

BES 231- BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I HAFTA ÜNİTE DERS SORUMLUSU 1. Lab. Tanıtımı Dr. Berat Nursal Tosun 2

BES 231- BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I HAFTA ÜNİTE DERS SORUMLUSU 1. Lab. Tanıtımı Dr. Berat Nursal Tosun 2 BES 231- BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I HAFTA ÜNİTE DERS SORUMLUSU 1 Genel Giriş Lab. Tanıtımı Dr. Berat Nursal Tosun 2 Kolloid Sistemler 3-4 Karbonhidratlar 5-6 Proteinler 7 I. Ara Sınav 8-9 Lipitler 10-11

Detaylı

Süt lipidleri; sütün kloroform, benzin ve eter gibi maddelerde çözünen ve çoğunluğu trigliseridlerden oluşan bileşenidir.

Süt lipidleri; sütün kloroform, benzin ve eter gibi maddelerde çözünen ve çoğunluğu trigliseridlerden oluşan bileşenidir. 3. Süt Lipidleri Süt lipidleri; sütün kloroform, benzin ve eter gibi maddelerde çözünen ve çoğunluğu trigliseridlerden oluşan bileşenidir. Lipidlerin süt yağı olarak bilinen ana bileşeni trigliseridlerdir

Detaylı

LİPİDLER VE METABOLİZMASI

LİPİDLER VE METABOLİZMASI LİPİDLER VE METABOLİZMASI Lipidler bitki ve hayvan dokusunda bulunup, suda çözünmeyen, fakat eter, aseton, kloroform ve benzen gibi polar olmayan çözücülerde çözünen organik bileşiklerdir. Lipidler Weende

Detaylı

Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK

Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK WINE CLUSTER IN TEKIRDAG: WCT TR0135.03-02/015 Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK Sunum İçeriği Fermantasyon tanımlar Spontan & Saf Kültür Fermantasyonu

Detaylı

Yeni Nesil Kalsiyum Sabunu By Pass Yağ; Magnapac Tasty

Yeni Nesil Kalsiyum Sabunu By Pass Yağ; Magnapac Tasty Katkı Servis Rm-43 Syf 250-260 Yeni Nesil Kalsiyum Sabunu By Pass Yağ; Magnapac Tasty KONU İLGİ Yem Alımında Problem Yaratmayan, Yeni Nesil Bypass Yağ- Magpanac Tasty beslemede kullanılan bypass yağ kaynaklarının

Detaylı

HÜCRESEL SOLUNUM OKSİJENSİZ SOLUNUM

HÜCRESEL SOLUNUM OKSİJENSİZ SOLUNUM 1 HÜCRESEL SOLUNUM *Hücresel solunum: Besinlerin parçalanarak ATP sentezlenmesine, hücresel solunum denir. ----------------------- OKSİJENSİZ SOLUNUM ----------------------- (ANAEROBİK SOLUNUM = FERMANTASYON)

Detaylı

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA 6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA 1 METABOLİZMA Hücrede meydana gelen tüm reaksiyonlara denir Anabolizma: Basit moleküllerden kompleks moleküllerin sentezlendiği enerji gerektiren reaksiyonlardır X+Y+ENERJİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gamze Fulya İPİN KREMA YOĞURDUNUN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE SÜT TOZU İLAVESİ VE DEPOLAMA SÜRESİNİN ETKİLERİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

Lipidler. Yrd. Doç. Dr. Ahmet GENÇ Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Lipidler. Yrd. Doç. Dr. Ahmet GENÇ Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Lipidler Yrd. Doç. Dr. Ahmet GENÇ Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Lipidler Suda çözünmeyen fakat kloroform gibi polar olmayan organik çözücülerde çözünebilen bileşiklerin heterojen

Detaylı

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry Chapter 4: Biomolecules, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry/Hikmet Geckil Chapter 4: Biomolecules 2 BİYOMOLEKÜLLER Bilim adamları hücreyi

Detaylı

BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ

BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ I- İÇME SUYU ANALİZİ A- Kimyasal Analiz FİYAT 1 ph 20.00 TL 2 Klorür (klorid) 30.00 TL 3 Serbest Klor 35.00 TL 4 Total Sertlik 40.00 TL

Detaylı

12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU

12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU 12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU HÜCRESEL SOLUNUM HÜCRESEL SOLUNUM Besinlerin hücre içerisinde parçalanması ile ATP üretimini sağlayan mekanizmaya HÜCRESEL SOLUNUM denir. Canlılar

Detaylı

3.1. Karbonhidratların Tanımı 3.2. Karbonhidratların Sınıflandırılması 3.3. Monosakkaritler ve Monosakkarit Türevleri Monosakkaritler

3.1. Karbonhidratların Tanımı 3.2. Karbonhidratların Sınıflandırılması 3.3. Monosakkaritler ve Monosakkarit Türevleri Monosakkaritler 3.1. Karbonhidratların Tanımı 3.2. Karbonhidratların Sınıflandırılması 3.3. Monosakkaritler ve Monosakkarit Türevleri 3.3.1. Monosakkaritler 3.3.1.1. Monosakkaritlerin isimlendirilmesi 3.3.2. Monosakkaritlerin

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..)

TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..) Amaç Madde l (1) Bu Tebliğin amacı, ısıl işlem görmüş içme sütlerinin tekniğine uygun

Detaylı

Ev Yapımı ve Endüstriyel Üretim Yoğurtlarda ph ve Probiyotiklik İlişkisi

Ev Yapımı ve Endüstriyel Üretim Yoğurtlarda ph ve Probiyotiklik İlişkisi Ev Yapımı ve Endüstriyel Üretim Yoğurtlarda ph ve Probiyotiklik İlişkisi Umut GÖNEN PROJE EKİBİ Tuncay ŞAKİR Doç. Dr. Murat TOSUNOĞLU PROJE DANIŞMANLARI Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR ÇANAKKALE 25 OCAK 2 ŞUBAT

Detaylı

Sıcak ve Soğuk İşleme Yöntemleriyle Domates Salçası Üretiminin Fenolik Bileşikler, Antioksidan Kapasite ve Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri

Sıcak ve Soğuk İşleme Yöntemleriyle Domates Salçası Üretiminin Fenolik Bileşikler, Antioksidan Kapasite ve Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sıcak ve Soğuk İşleme Yöntemleriyle Domates Salçası Üretiminin Fenolik Bileşikler, Antioksidan Kapasite ve Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri Burçak Uçar,

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da bir yıllık sürede, bebeğin en önemli gıdasını anne sütü

Detaylı

NIRLINE. NIRLINE ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır!

NIRLINE. NIRLINE ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır! ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır! KONU Yağ Asidi Profillerinin Hayvan Beslemedeki Önemi ve Analizleri İLGİ ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini,

Detaylı

Monosakkarit kelime olarak mono = Yunanca bir, sakkarit = Yunanca şeker anlamındadır. Bu nedenle monosakkarite şekerde denmektedir.

Monosakkarit kelime olarak mono = Yunanca bir, sakkarit = Yunanca şeker anlamındadır. Bu nedenle monosakkarite şekerde denmektedir. Monosakkaritler Monosakkaritler renksiz, tatlı, katı, kristal yapıda, suda kolayca çözünebilen fakat polar olmayan çözeltilerde çözünmeyen özelliklere sahiptirler. Küçük molekül ağırlığında olan monosakkaritler

Detaylı

1. PROJENİN TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ADI VE ÖZETLERİ. Transglutaminaz Enzimiyle İşlem Görmüş Sütten Yapılan Ayranların Bazı Özellikleri ÖZET

1. PROJENİN TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ADI VE ÖZETLERİ. Transglutaminaz Enzimiyle İşlem Görmüş Sütten Yapılan Ayranların Bazı Özellikleri ÖZET 1. PROJENİN TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ADI VE ÖZETLERİ Transglutaminaz Enzimiyle İşlem Görmüş Sütten Yapılan Ayranların Bazı Özellikleri ÖZET Bu çalışmada; transglutaminaz enzimi ile süt proteinlerinin enzimatik

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSĐ FERMENTE SÜT ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2009/25) 16 Şubat 2009 Resmî Gazete Sayı : 27143

TÜRK GIDA KODEKSĐ FERMENTE SÜT ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2009/25) 16 Şubat 2009 Resmî Gazete Sayı : 27143 TÜRK GIDA KODEKSĐ FERMENTE SÜT ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2009/25) 16 Şubat 2009 Resmî Gazete Sayı : 27143 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; fermente süt ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik olarak

Detaylı

Raf ömrü çalışmaları

Raf ömrü çalışmaları Raf ömrü çalışmaları Prof. Dr. İsmail Sait DOĞAN Gıda grupları Bozulurluğu yüksek olan gıdalar (raf ömrü günlerle ölçülür). Süt, et, yeşil sebze Orta derecede bozulabilir gıdalar (raf ömrü haftalar ile

Detaylı

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e.

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e. www.lisebiyoloji.com ayxmaz/biyoloji Test Çoktan Seçmeli 1. Hangi terim moleküllerin parçalanması ile açığa çıkan enerjinin depolandığı metabolik yolları ifade eder? a. anabolik yollar b. Katabolik yollar

Detaylı

Laktoz, Sitrat ve Lipit Metabolizmalarının Peynirde Lezzet Bileşenlerinin Oluşumuna Etkileri

Laktoz, Sitrat ve Lipit Metabolizmalarının Peynirde Lezzet Bileşenlerinin Oluşumuna Etkileri Derleme Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2009, 46 (3): 97-104 ISSN 1018 8851 Bilge ERTEKİN 1 Zeynep SEYDİM 2 1 Araştırma Görevlisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Isparta, bilge@mmf.sdu.edu.tr

Detaylı

BÖLÜM 1 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN SOĞUTULMASI

BÖLÜM 1 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN SOĞUTULMASI BÖLÜM 1 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN SOĞUTULMASI Süt, memelilerin yaşamlarının ilk periyodunda gereksinim duydukları besin elementlerini karşılayan tek gıdasıdır. Bu besin öğeleri, genç memelilerin büyüyüp gelişmesi

Detaylı

Fiziksel Ayırma Tekniği ile Elde Edilen Süt Yağından Üretilen Kaymakların Bazı Nitelikleri

Fiziksel Ayırma Tekniği ile Elde Edilen Süt Yağından Üretilen Kaymakların Bazı Nitelikleri Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (1): 33-39, 2013 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Fiziksel Ayırma Tekniği ile Elde Edilen Süt Yağından Üretilen Kaymakların Bazı Nitelikleri Elif

Detaylı

TGK-ÇĐKOLATA VE ÇĐKOLATA ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ( Tebliğ No: 2003/23 )

TGK-ÇĐKOLATA VE ÇĐKOLATA ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ( Tebliğ No: 2003/23 ) TGK-ÇĐKOLATA VE ÇĐKOLATA ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ( Tebliğ No: 2003/23 ) (Resmi Gazete Tarih ve No: 17.07.2003 25171) Amaç Madde 1 - Bu tebliğin amacı; çikolata ve çikolata ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

BİY 315 Lipid Metabolizması-II. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi

BİY 315 Lipid Metabolizması-II. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi BİY 315 Lipid Metabolizması-II Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ 2008-2009 Güz Yarı Dönemi Yağ Asidi Oksidasyonu Besinlerin sindirimi sonucu elde edilen yağlar, bağırsaktan geçerek lenf sistemine ulaşır ve bu

Detaylı

PEYNiR....gıdanıza değer katan çözümler... www.apack.com.tr

PEYNiR....gıdanıza değer katan çözümler... www.apack.com.tr PEYNiR...gıdanıza değer katan çözümler... Peynir uzmanlık ister... Hayvansal kaynaklı gıdalar arasında önemli bir yeri olan peynir, toplumumuz tarafından sevilen ve zevkle tüketilen bir gıdadır. Son yıllarda

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

Mısır silajında EM-silaj kullanımının etkileri

Mısır silajında EM-silaj kullanımının etkileri Mısır silajında EM-silaj kullanımının etkileri Raporu hazırlayan: Feed Innovation Services (FIS) FIS Aarle-Rixtel Hollanda L. J. van der Kolk W. Smink Haziran 2004 Müşteri: EM Agriton BV Noordwolde Hollanda

Detaylı

SÜT VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ

SÜT VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ Süt Nedir? SÜT VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ Gıda Mühendisi Tülay DURAN Türk standartları çiğ süt standardına göre: Süt; inek, koyun, keçi ve mandaların meme bezlerinden salgılanan, kendine özgü tat ve kıvamda

Detaylı

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek,

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, YEMLERİ EVREK & ÇİPURA L 1 Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık yemlerinin

Detaylı

Farklı Pişirme Metotları ve Seviyelerinin Tavuk Pirzolalarında Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri

Farklı Pişirme Metotları ve Seviyelerinin Tavuk Pirzolalarında Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri Farklı Pişirme Metotları ve Seviyelerinin Tavuk Pirzolalarında Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri Fatih Öz, Güzin Kaban, Mükerrem Kaya Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği

Detaylı

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su KARBONHİDRATLAR Karbonhidratlar yapılarında.. (C),.. (H) ve. (O) atomu bulunduran organik bileşiklerdir. Karbonhidratların formülü ( ) ile gösterilir. Nükleik asitlerin, ATP nin, hücre, bitkilerde yapısına

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Dilek SAY HAŞLAMA SUYUNUN TUZ KONSANTRASYONU VE DEPOLAMA SÜRESİNİN KAŞAR PEYNİRİNİN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

FARKLI HAYVAN SÜTLERİNDEN ÜRETİLEN TEREYAĞLARININ LİPİT KISMINDA BAZI BİLEŞEN FARKLILIKLARININ BELİRLENMESİ

FARKLI HAYVAN SÜTLERİNDEN ÜRETİLEN TEREYAĞLARININ LİPİT KISMINDA BAZI BİLEŞEN FARKLILIKLARININ BELİRLENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI HAYVAN SÜTLERİNDEN ÜRETİLEN TEREYAĞLARININ LİPİT KISMINDA BAZI BİLEŞEN FARKLILIKLARININ BELİRLENMESİ HAVA AYDA URUK YÜKSEK LİSANS TEZİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ

SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ SÜT TOZLARININ TANIMI VE BİLEŞİMİ Süt tozu, yağlı ve yağsız taze sütlerin suyunun mümkün olduğu kadar uçurulması suretiyle elde edilen kurutulmuş bir süt ürünüdür FAO ve WHO standartlarına

Detaylı

Yağ Asitlerinin Biyosentezi. Prof. Dr. Fidancı

Yağ Asitlerinin Biyosentezi. Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin Biyosentezi Prof. Dr. Fidancı Yağ asitlerinin sentezi özellikle karaciğer ve yağ dokusu hücrelerinde iki şekilde gerçekleşir. Bu sentez şekillerinden biri yağ asitlerinin, hücrenin sitoplazma

Detaylı

ÇĠĞ SÜTTE ASĠTLĠK TAYĠNĠ

ÇĠĞ SÜTTE ASĠTLĠK TAYĠNĠ ÇĠĞ SÜTTE ASĠTLĠK TAYĠNĠ Yeni sağılan normal sağlıklı süt asidik reaksiyon gösterir, buna ilk asitlik veya doğal asitlik denir. Bu asitlik birinci derecede bileşimindeki kazein, fosfat ve sitratlardan;

Detaylı

DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI TRİGLİSERİTLERİN SENTEZİ

DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI TRİGLİSERİTLERİN SENTEZİ 9. Hafta: Lipit Metabolizması: Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI Palmitoleik ve oleik asitlerin sentezi için palmitik ve stearik asitler hayvansal organizmalardaki çıkş maddeleridir.

Detaylı

RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ

RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ Rumen mikroorganizmaların (bakteriler,protozoalar ve mayaların) bir denge içinde çalıştırdığı kusursuz bir makinedir. Yüksek et-süt verimi isterken bu hayvandaki

Detaylı

FENOLİK BİLEŞİKLER 4

FENOLİK BİLEŞİKLER 4 ÇALIŞMANIN AMACI Bu çalışmada Giresun/Şebinkarahisar yöresinde üretilen dut ve karadut pekmezlerinde insan sağlığı açısından gerekli olan toplam fenolik içeriği ile olumsuz işleme, taşıma ve depolama koşullarından

Detaylı

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA ESER ELEMENTLER İnsan vücudunda en yüksek oranda bulunan element oksijendir. İkincisi ise karbondur. İnsan vücudunun kütlesinin %99 u sadece 6 elementten meydana gelir. Bunlar:

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

Lipidler. Lipidlerin sınıflandırılması. Yağ asitleri

Lipidler. Lipidlerin sınıflandırılması. Yağ asitleri Lipidler Suda çözünmeyen ve organik çözücülerde iyi çözünen bileşiklere verilen genel isimdir Çoğunlukla hidrokarbon yapısındadırlar Canlılarda depo maddesi olarak yaygın bulunurlar Metabolize edilmeleriyle

Detaylı

1 1. LABORATUVAR MALZEMELERİ MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ...

1 1. LABORATUVAR MALZEMELERİ MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ... İÇİNDEKİLER Sayfa No GİRİŞ... 1 1. LABORATUVAR MALZEMELERİ... 3 2. MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ... 19 2.1. Membran Filtrasyon Yönteminin Temel Prensibi... 19 2.1.1. Besiyeri Seçimi... 19 2.1.2. Sonuçların

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

ANALİZ FİYAT LİSTESİ 07.01.2015. 1 % Dolum Oranı 25,00. 2 Acılık (Kreiss) 32,00

ANALİZ FİYAT LİSTESİ 07.01.2015. 1 % Dolum Oranı 25,00. 2 Acılık (Kreiss) 32,00 ANALİZ FİYAT LİSTESİ 07.01. 1 % Dolum Oranı 25,00 2 Acılık (Kreiss) 32,00 3 Aerobik Bakteri Sayısı (Aerobik Mezofilik Bakteri Sayısı, Aerobik Koloni Sayısı) 55,00 5,50 4 Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin

Detaylı

Et Ve Et Ürünlerİnde Mİkrobİyolojİk Bozulmalar

Et Ve Et Ürünlerİnde Mİkrobİyolojİk Bozulmalar Et Ve Et Ürünlerİnde Mİkrobİyolojİk Bozulmalar Etler taze, tütsülenmiş, kurutulmuş ve işlenmiş olabilirler. Her ne kadar lenf sistemi ve kemik iliğinde ve taze ette mikroorganizma bulunmuş olsa da, sağlıklı

Detaylı