ĠNSAN ĠHTĠYAÇLARI ULUSLARARASI PATENT SINIFLANDIRMASI. Altıncı Baskı (1994) Cilt 1. Kısım A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠNSAN ĠHTĠYAÇLARI ULUSLARARASI PATENT SINIFLANDIRMASI. Altıncı Baskı (1994) Cilt 1. Kısım A"

Transkript

1 ULUSLARARASI PATENT SINIFLANDIRMASI Altıncı Baskı (1994) Cilt 1 Kısım A ĠNSAN ĠHTĠYAÇLARI World Intellectual Property Organisation (WIPO) (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü)

2 ĠĢbu (altıncı) baskı, Uluslararası Patent Sınıflandırması Ġle ilgili Strasbourg SözleĢmesi (1971) için hazırlanan Sınıflandırmanın asıl Ġngilizce metninden oluģmaktadır. Bu baskı kapsamı içinde yer alan Sınıflandırmanın yenilenen versiyonu, 1993 yılında sözkonusu SözleĢme uyarınca oluģturulan Uzmanlar Komitesi tarafından kabul edilmiģtir. ĠĢbu baskı (altıncı), 1 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe girmiģtir. Bütün hakları mahfuzdur. ĠĢbu yayımın herhangi bir bölümü, herhangi bir Ģekilde veya herhangi bir yolla (elektronik, mekanik olarak, fotokopi, kayıt veya baģka Ģekilde), telif hakkı sahibinin önceden izni olmadan çoğaltılamaz. WIPO YAYIMI No. 560(E) ISBN (Cilt 1) WPO 1994 Roto Sadag SA, Cenevre, Ġsviçre tarafından basılmıģtır. 2

3 KULLANICI BĠLGĠLERĠ 1. Konuların yerini, sembollerin kullanımını, ilkeleri, kuralları ve Sınıflandırmanın uygulamasını açıklayan, Uluslararası Patent Sınıflandırması ile ilgili Rehber Cilt 9'da (bütün ana grup listesini de içermektedir) ve aynı zamanda Cilt 10'da yer almaktadır. 2. Kullanıcıya yardımcı olmak amacıyla, Sınıflandırma metni, önceki yayımlarla ilgili getirilen değiģiklik türü ile ilgili bazı iģaretleri verecek Ģekilde sunulmuģtur. 3. Sınıflandırmanın bu baskısında aģağıdaki iģaretler kullanılmıģtır: (a) (b) Ġtalik yazılı metin, beģinci baskı ile ilgili sözkonusu bilginin (i) yeni olduğu, (ii) değiģtirildiği (anlam olarak veya hiyerarģik sıralama olarak) dolayısıyla bir veya daha fazla grup kapsamının etkilendiği, veya (iii) çıkarıldığı anlamına gelmektedir. Ġtalik yazılı bir Sınflandırma metninden sonra genellikle, köģeli parantez içinde verilen ve Arap rakamları ile gösterilen bir "altı" rakamı olur (aģağıdaki (b) maddesine bakın). Sınıflandırma metninin sonunda, köģeli parantez içinde verilen bir Arap rakamı (örneğin [4]) bu bilginin, önceki baskıda (bu örnekte üçüncü baskıda) (i) yeni olduğunu veya (ii) bir veya daha fazla grupa ait kapsamın etkilenecek Ģekilde değiģtirildiğini (anlam olarak veya hiyerarģik olarak) gösterir. Bir ve aynı Sınıflandırma metninin sonunda, köģeli parantez içinde iki veya daha fazla Arap rakamı verilebilir (örneğin [2, 4, 6]), bu gibi durumlarda baskıların herbirinde, bir önceki baskı ile ilgili Sınıflandırma metninin, yukarıda verilen (i) veya (ii)'de değiģikliklerden birine uğradığı anlamına gelir. Çıkarılan grupların sonunda, köģeli parantez içinde Arap rakamları ile gösterilen bir "altı" rakamı verilmez ve açıklamalar ile ilgili olarak, sadece tamamen yeni olanların sonunda, bu açıklamaların numaralandırılıp numaralandırılmadığını belirtmek için iģaret konulur. (c) Ġptal edilmiģ gruplara ait semboller, yani Sınıflandırma metninin beģinci baskısında yer alan, ancak altıncı baskıda yer almayan grupların sembolleri, bu konunun, altıncı baskıda nerede açıklandığını gösteren bir iģaretle yazılmıģtır. Sözkonusu grupların sembollerinden sonra olan bu iģaret, "(.... 'ye transfer edildi)" ve/veya "(.... 'de kapsanmıģtır)" olarak verilir, burada Sınıflandırma sembolleri (noktaların yerine basılmıģ olan), bu konunun nerede açıklandığını gösterir. 3

4 BÖLÜM A- ĠNSAN ĠHTĠYAÇLARI BÖLÜM ĠÇERĠKLERĠ (Referans ve notlar çıkarılmıģtır) Altbölüm: TARIM A 01 TARIM; ORMANCILIK; HAYVANCILIK; AVCILIK; TUZAKLA AVCILIK BALIKÇILIK A 01 B Tarım veya ormancılıkta toprak iģleme; Zirai makine veya alet parçaları, ayrıntıları veya aksesuarları, genel olarak A 01 C Dikme, Tohum Ekme; Gübreleme A 01 D Hasat; Biçme A 01 F Hasadı yapılan ürünün iģlenmesi; Ot veya saman presi; Tarım veya bahçe ürünlerinin depolanması ile ilgili cihazlar A 01 G Bahçecilik; Sebze, çiçek, pirinç, meyve, bağ, Ģerbetçiotu veya deniz yosunu tarımı; Ormancılık; Sulama A 01 H Yeni bitkiler veya yeni bitkilerin elde edilmesi ile ilgili iģlemler; Doku kültür teknikleri ile bitki üretimi A 01 J Süt ürünleri imalatı A 01 K Hayvancılık; KuĢ, balık, böcek besleme; Balıkçılık; belirtilenlerin dıģında hayvan yetiģtirme veya besleme, Yeni hayvan türleri A 01 L Nalbantlık A 01 M Hayvanların yakalanması veya tuzakla yakalanması; zararlı hayvanların veya zararlı bitkilerin yokedilmesi ile ilgili araçlar A 01 N Ġnsan veya hayvan veya bitkilerin vücutlarının veya organlarının dezenfektan, hayvan ilacı, bitki olarak saklanması veya tuzak kurucular, bitki yetiģtirme regülatörleri Altbölüm: GIDA MADDELERĠ; TÜTÜN A 21 FIRINDA PĠġĠRME; YENĠLEBĠLĠR HAMURLAR A 21 B Fırıncı fırınları; Fırıncılık makine veya teçhizatları A 21 C Hamur yapılması veya iģlenmesi ile ilgili makineler veya teçhizatlar; Hamurdan mamul fırında piģirilen maddelerin iģlenmesi A 21 D Un veya hamur iģlenmesi, örneğin depolama, malzeme ekleme yolu ile iģlenmesi; Fırnda piģirme, Fırıncılık ürünleri; Ürünlerin korunması A 22 KASAPLIK; ET ĠġLEME; KÜMES HAYVANI VEYA BALIK ĠġLEME A 22 B Kesim A 22 C Et, kümes hayvanı veya balık iģleme

5 A 23 GIDA VEYA GIDA MADDELERĠ; ĠġLENMELERĠ, DĠĞER SINIFLARA DAHĠL EDĠLMEYENLER A 23 B Saklama, örneğin konserveleme ile, et balık, yumurta, meyve, sebze, yenilebilir tohumların korunması; Meyve veya sebselerin kimyasal yol ile olgunlaģtırılması; Korunan, olgunlaģtırılan veya konservelenen ürünler A 23 C Süt Ürünleri, örneğin süt, tereyağı, peynir; Süt veya peynir ürünleri; bunların yapımı A 23 D Yenilebilir sıvı yağlar veya katı yağlar, örneğin, margarin, yağ, yemeklik sıvı yağları A 23 F Kahve; Çay ürünleri; Ġmalat; hazırlama veya demleme A 23 G Kakao; Çikolata; ġekerleme; Dondurma A 23 J Gıda maddeleri için protein bileģimleri; Gıda ürünleri için proteinlerin iģlenmesi; Gıda ürünleri için Fosfatid bileģimler A 23 K Yem A 23 L Gıda, gıda maddeleri veya alkolsüz içkiler, A23 B altsınıfına girmeyenler; Hazırlanmaları veya iģlenmeleri, örneğin, piģirilmesi, besleyici niteliklerin değiģtirilmesi, fiziksel iģleme; Genel olarak gıda ve gıda ürünlerinin saklanması A 23 N Toplanan meyve, sebze veya çiçek soğanlarının toptan iģlenmesi ile ilgili makine veya araçlar, baģka Ģekilde belirtilmeyen; Sebze veya meyvelerin toptan soyulması; hayvan yem ürünlerinin hazırlanması araçları A 23 P Gıda ürünlerinin Ģekillendirilmesi veya iģlenmesi, diğer alt sınıflar tarafından yalnız olarak kapsanmayanlar A 24 TÜTÜN; PURO; SĠGARA; TĠRYAKĠ ĠHTĠYAÇLARI A 24 B Ġçilmesi veya çiğnenmesi için tütün hazırlama ve imalatı; Tütün; Enfiye A 24 C Puro veya sigara imalatı ile ilgili makineler A 24 D Puro; Sigara; Tütün içme filtreleri; Puro veya sigara ağızlıkları; tütün içme filtre veya ağızlıklarının imali A 24 F Tiryaki ihtiyaçları; Kibrit Altbölüm: ġahsġ VEYA EV EġYALARI A 41 GĠYĠM EġYALARI A 41 B Ġç Giyim; Bebek bezi; Mendil A 41 C Korse A 41 D DıĢ giysler; Koruyucu giysiler; Aksesuarlar A 41 F Elbise tutucuları; Askılar A 41 G Yapay çiçekler; peruk; maske; Tüy A 41 H Elbise yapım ile ilgili alet veya makineler, örneğin, elbise dikimi, terzilik iģi için, baģka Ģekilde sınıflandırılmamıģ ise A 42 BAġ GĠYSĠLERĠ A 42 B ġapka; BaĢa giyilen ürünler A 42 C ġapka veya diğer baģ giysilerinin yapımı veya süslemesi

6 A 43 AYAK GĠYSĠLERĠ A 43 B Ayak giyim eģyalarının karakteristik özellikleri; ayak giyim parçaları A 43 C Ayak giyim eģyaları ile ilgili Tesbit veya ekleme parçaları; Genel olarak süsleme A 43 D Ayak giyim eģyalarının imali veya tamiri ile ilgili makine, donanım veya yöntemler A 44 TUHAFĠYE; MÜCEVHERAT A 44 B Düğme, iğne, Toka, geçmeli toka veya benzeri araçlar A 44 C Mücevharat; Bilezik; Diğer Ģahsi zihnet eģyaları; Madeni para A 45 EL VEYA SEYAHAT EġYALARI A 45 B Yüreme Bastonları; ġemsiye; Bayan veya benzeri yelpazeleri A 45 C Cüzdanlar; Seyahat çantaları veya sepetleri; Valizler A 45 D Saç Yapımı, Berber veya tıraģ donanımı; Manikür veya diğer kozmetik iģlem A 45 F Seyahat veya kamp donanımları A 46 FIRÇALAMA EġYALARI A 46 B Fırça A 46 D Fırça imalatı A 47 MOBĠLYA; EV EġYALARI VEYA ALETLERĠ; KAHVE DEĞĠRMENĠ; BAHARAT DEĞĠRMENLERĠ; GENEL OLARAK EMĠCĠ TEMĠZLEYĠCĠLER A 47 B Masa;Sıra;Büro mobilyaları; Dolaplar; Çekmece; Mobilya genel parçaları A 47 C Sandalye; Divan; Yatak A 47 D Çocuklar için özel olarak geliģtirilen mobilyalar A 47 F Dükkan, mağaza, bar, restoran veya benzeri yerler için özel mobilya, tertibat veya aksesuarlar;tezgahlar A 47 G Ev eģyaları veya masa donamları A 47 H Pencere veya kapı malzemeleri A 47 J Mutfak Donanımıı; Kahve değirmeni; Baharat değirmeni; içki yapım araçları A 47 K BaĢka Ģekilde belirtilmeyen sıhhi donanımlar; Tuvalet aksesuarları A 47 L Bina içi yıkama veya temizleme; Emici temizleyiciler genel olarak Altbölüm: SAĞLIK; EĞLENCE A 61 TIBBĠ VEYA VETERĠNER BĠLĠMĠ; HĠJYEN A 61 B TeĢhis; Cerrahiye; Tanımlama A 61 C DiĢçilik; Oral veya diģ hijyeni A 61 D Veterinerlik aletleri, araçları, aygıtları veya yöntemleri

7 A 61 F Kan damarına takilabilen Filtreler; Protez; Ortopedik, HemĢirelik veya kontraseptif cihazlar; Pansuman; Göz veya kulak tedavi veya korunması; Bandaj, sargı veya emici pedler (tamponlar); Ġlk yardım kitleri A 61 G Hastaların nakli veya barınması; Ameliyat masaları veya koltukları; diģçi koltuğu; Cenaze cihazları A 61 H Fizik terapi araçları, örneğin vücutta refleks noktalarının belirlenmesi veya uyarım aletleri (Stimilasyon); sunni teneffüs; Masaj;Özel terapi veya hijyen amaçlı veya spesifik vücut bölümleri için banyo cihazları A 61 J Tıbbi veya farmakolojik amaçlar için özel olarak uyarlanan konteynerler; Farmakolojik ürünlerin fiziksel veya zerk formlarına getirilmesi için özel olarak uyarlanan cihaz veya yöntemler; Gıda veya ilacın ağız yoluyla verilmesi cihazları; Bebek rahatlatıcı araçlar; Tükürük alma cihazları A 61 K Tıbbi, diģçilik veya tuvalet amaçlı preperasyonlar A 61 L Genel olarak madde veya nesnelerin sterilizasyonu ile ilgili yöntem veya araçlar; dezenfeksiyon, sterilizasyon veya havanın deodorizasyonu, bandaj, sargı, emici ped veya cerrahi maddelerin kimyasal özellikleri, bandaj sargı, emici ped veya cerrahi eģyalar ile ilgili maddeler A 61 M Vücut içine veya üstüne araç takılması cihazlar; Vücuda araç takılması veya çıkarılması ile ilgili cihazlar; uyutma veya bayıltma iģleminin baģlatılması veya sona erdirilmesi ile ilgili olarak kullanılan cihazlar A 61 N Elektroterapi; Magnetoterapi; IĢın tedavisi; Ultrasonik terapi A 62 HAYAT KURTARMA; YANGINLA MÜCADELE A 62 B Hayat kurtarma ile ilgili cihaz, araç veya yöntemler A 62 C Yangınla mücadele A 62 D Yangın söndürme için veya zararlı kimyasal maddelere karģı koruma için kullanılan kimyasal maddeler; Solunum araçlarında kullanılan kimyasal maddeler A 63 SPOR; OYUNLAR; EĞLENCE A 63 B Beden eğitimi, jimnastik, yüzme, tırmanma veya eskrim aletleri; Top oyunları; Eğitim aletleri A 63 C Paten;kayak; tekerlekli paten; kort, buz sahası veya benzeri yerlerin tasarım veya planı A 63 D Bowling yolları; bowling oyunları; Boccia; tahta top oyunu; Bagatelle; Bilardo A 63 F Kart, pano veya rulet oyunları; Küçük oyun araçlarının kullanıldığı kapalı alan oyunları; Muhtelif oyunlar A 63 G Atlı karınca; Salıncak; salıncaklı atlar; Kayma kanalları (ParaĢütler); dönemeçli oyunlar; halk eğlencesi için benzeri aletler A 63 H Topaç, bebek oyuncak, çember, blok yapımı gibi oyuncaklar A 63 J Tiyatro, sirk veya benzeri yer araçları; sihirbazlık aletleri veya benzeri aletler A 63 K YarıĢma; Binme sporları; bunlar ile ilgili donanım veya aksesuarlar

8 TARIM A 01 A 01 B TARIM; ORMANCILIK; HAYVANCILIK; AVCILIK; TUZAKLA HAYVAN AVCILIĞI; BALIKÇILIK TARIM VEYA ORMANCILIKTA TOPRAK ĠġLERĠ; ZĠRAĠ MAKĠNE VEYA ALET PARÇALARININ, GENEL OLARAK PARÇALARI, AYRINTILARI VEYA AKSESUARLARI (A 01 C 5/00 ekme, dikme veya gübreleme için yarık açılması veya bunları kapsayan iģlerin yapılması; E 01, E 02, E 21 Mühendislik amaçlı toprak iģleme) Altsınıf Ġndeksi EL ALETLERĠ /10 SABANLAR Genel konstriksüyon /00, 5/00, 9/00, 11/00 Özel adaptasyonlar /00,17/00 Ayrıntılar /00 TIRMIKLAR Genel Konstirüksiyon /00, 21/00 Özel Adaptasyon /00 Ayrıntılar /00 SABAN VEYA TIRMIK (TIRPAN) VEYA BENZERĠ ALET OLARAK KULLANILABĠLEN ALETLER /00 DĠĞER MAKĠNELER /00-45/00, 49/00-77/00 MAKĠNE VEYA ALETLERĠN ELEMAN VEYA PARÇALARI /00-71/00 TARIM'DA NAKLĠYE /00, 73/00, 75/00 TOPRAK ĠġLEME ĠLE ĠLGĠLĠ ÖZEL YÖNTEMLER /00, 79/00 1/00 El aletleri (A 01 G 3/06 çim için kenar düzelticiler) 1/02. Bel; kürek 1/04.. diģli 1/06. Çapa; El dikme aletleri 1/08.. Tek bıçak ağızlı 1/10.. iki veya daha fazla bıçak ağızlı 1/12.. DiĢli bıçaklı 1/14.. sadece diģli 1/16. yabani otların sökülmesi aletleri 1/18.. maģa benzeri aletler 1/20. DeğiĢik el aletlerinin kombinasyonları 1/22. Tutamaklara (alet veya alet ekleri tutamakları, genel olarak B 25 G) kanat veya benzeri Ģeylerin eklenmesi; DeğiĢtirilebilir veya ayarlanabilir bıçak ağzı 1/24. Çayır veya çimen iģlenmesi için [2] Sabanlar 3/00 Sabit saban demirli sabanlar 3/02. Ġnsan kullanımlı saban 3/04. Hayvan kullanımlı saban 3/06.. Alternatifsiz saban, yani geridönüģte bitiģik karık (ark) oluģturamayan 8

9 3/08... Tekerleksiz sabanlar 3/10... sabit oklu sabanlar; tek tekerlekli sabanlar 3/12... Ġki tekerlek oklu sabanlar 3/14... Çatkı sabanlar 3/16.. Alternatifli sabanlar, yani dönüģte bitiģik karık yapabilme kabiliyetli 3/18... Döner sabanlar 3/20... Balans sabanları 3/22... değiģmeli olarak kullanılan paralel saban üniteli 3/24. Traktör çekmeli sabanlar(3/04 öncelik taģır) 3/26.. alternatifsiz sabanlar 3/28.. Alternatifli sabanlar 3/30... Döner sabanlar 3/32... Balanslı sabanlar 3/34... DeğiĢmeli olarak kullanılan paralel saban üniteli 3/36. Traktöre monte edilen sabanlar 3/38.. Alternatifsiz sabanlar 3/40.. Alternatiili sabanlar 3/42... Döner sabanlar 3/ tek parça olarak yapılan dingil çatkılı [2] 3/ Ġki veya daha fazla parça olarak yapılan dingil çatkılı [2] 3/44... değiģmeli olarak kullanılan paralel saban üniteli 3/46. Kısmen traktör ve kısmen kendi tekerlekleri ile taģınan sabanlar 3/50. Kendinden hareketli sabanlar 3/52.. Üç veya daha fazla tekerlekli veya sonsuz çekiģli 3/54... alternatifsiz saban 3/56... Alternatifli sabanlar 3/58.. Ġki tekerlekli 3/60... Alternatifli saban 3/ Balans sabanları 3/64. Kablolu saban; Kablolu saban sistemleri için gösterge veya sinyal cihazları 3/66.. Sabana monte edilmiģ Motor tahrikli sarma aletleri 3/68.. Bir veya iki motorlu kablolu sistemler 3/70... yokuģ yukarı çalıģma için bir motorlu sistemler 3/72.. Kablo bağlama araçları 3/74. Döner sabanlar için elektrik kullanımı (elektrik akım kollektörleri B 60 L 5/00) 5/00 Döner tahriksiz aletli, örneğin diskli Sabanlar (döner tahrik aletleri 9/00) 5/02. Hayvan çekmeli 5/04. Traktör çekmeli 5/06.. Alternatifsiz saban 5/08.. Alternatifli saban 5/10. Tarktöre monte edilmiģ veya kısmen monte edilmiģ 5/12.. Alternatifsiz saban 5/14.. Alternatifli saban 5/16. Kendinden hareketli disk veya benzeri saban 7/00 Saban veya tapan olarak kullanılabilen disk benzeri toprak iģleme aletleri veya benzerleri 9/00 Döner tahrikli aletli sabanlar (döner tahrikli aletli toprak sürme aletleri 33/00) 9

10 11/00 TitreĢimli, kazıcı veya delici aletli sabanlar 13/00 Özel amaçlı saban veya benzeri makineler(drenaj için E 02 B 11/02) 13/02. Örneğin simetrik olarak düzenlenen saban kulağı gibi sırt çalıģması veya yapımı aletleri 13/04. Meyve veya bağ bahçeleri veya benzeri yerlerdeki iģler için 13/06.. Bağ veya benzeri bitkilere zarar gelmesini önleme düzenekleri 13/08. Toprak altı çalıģmalar için 13/10.. Alttoprak tabakasının kaldırılmasında kullanılan özel aletler 13/12... tabakaların yüzeye dağıtılması araçları 13/14. Ġki veya daha fazla tabakada toprak iģleme için 13/16. Erozyonla mücadele makineleri, örneğin havuz kazıcıları, karık kazıcı 15/00 Saban elemanları, aletleri veya parçaları 15/02. Saban bıçakları; bıçakların takılması 15/04.. saban demiri 15/06... değiģtirilebilir veya ayarlanabilir saban demirleri 15/08.. Saban kulakları 15/10... DeğiĢtirilebilir veya ayarlanabilir saban kulakları 15/12. saban oku; Tutamak (alet veya ekleri tutamakları B 25 G) 15/14. Çatkılar (taģınmayı kolaylaģtıran araç veya düzenekler, genel olarak 73/00) [4] 15/16. Diskler (yataklar 71/04); Temizleme diskleri için kazıyıcı; KeskinleĢtirme ekleri (genel olarak keskinleģtirme B 24) 15/18. Saban bıçağı 15/20. Traktör tarafından çekilen veya traktöre monte edilmiģ yamaç veya eğimli alanlarda sürme iģlemi için kullanılan saban aletleri için özel ayarlama araçları 17/00 Gübrenin toprak altına konulması için, topak kırıcı için Özel ilave düzenekli, sabanlar(49/00 öncelik taģır; toprak altı iģlemleri sabanları 13/08) [2] Tapanlar ( Tırmıklar) 19/00 Dönmez aletli (takımlı) tapanlar (tırmıklar) 19/02. alet çatkısına sabit olarak veya elastik olarak bağlı aletli 19/04.. Ġki veya daha fazla alet-çatkılı 19/06.. mekanik olarak ileri geri hareket ettirilebilen alet veya çatkı aletli 19/08. diģe benzer aletleri taģıyan link ağı 19/10. Kaldırma veya temizleme aletleri 21/00 Döner tahriksiz aletli tapanlar (döner tahrikli aletli toprak sürme aletleri 33/00) 21/02. diģ benzeri aletli 21/04.. yatay düzenlenen eksenli 21/06.. DüĢey düzenekli eksenli 21/08. Diske benzer aletli 23/00 Tapan (tırmık) elemanları, aletleri veya ekleri 23/02. DiĢ; diģlerin bağlanması 23/04. Çatkılar (taģımayı kolaylaģtıran araç veya düzenekler 73/00); Çekme düzenekleri [4] 23/06. Diskler (15/16 öncelik taģır; yataklar 71/04); disk temizleme kazıyıcıları; bileme aletleri (bileme, genel olarak B 24) [2] 10

11 25/00 Özel ilave düzenekli tapanlar, örneğin gübre dağıtımı için aletlerle; Özel amaçlı tapanlar (tırmıklar) (39/00 öncelik taģır) Toprak iģleme ile ilgili diğer makineler 27/00 Topak kırıcılar 29/00 Silindirler 29/02. Düz yüzeyli 29/04. Düz olmayan, döner Ģekilde monte edilen halka veya disklerden oluģan yüzeyli veya silindir gövdesinde pürüzlü veya oluklu yüzeyli; Yer sıkıģtırıcılar 29/06. Özel ilave düzenekli 31/00 Tırmıklar 33/00 Döner tahrik aletli toprak sürme aletleri 33/02. hareket yönünde yatay Ģaftta aletli 33/04. hareket yönüne paralel yatay Ģaftta aletli 33/06. düģey veya eğimli Ģaftta aletli 33/08. Aletler; tarnsmisyon veya diģli adaptasyonu gibi ayrıntıları 33/10.. Aletlerin yapısal veya iģlevsel özellikleri 33/12.. Aletlerin düzenekleri; aletlerin eleme özellikleri 33/14.. Döner Ģafta alet eklenmesi, örneğin geriye doğru esner Ģekilde alet ekleme 33/16. Özel ilave düzenekli (49/00 öncelik taģır; dikme veya gübreleme için 49/06) [2] 35/00 Toprak iģleme ile ilgili diğer makineler (37/00, 39/00, 77/00 öncelik taģır) 35/02... dönmez aletli (takımlı) 35/04.. hayvan veya traktörle çekilenler 35/06... yaylı aletli 35/08... Sabit aletli 35/10.. Traktöre monte edilmiģ 35/12... yaylı aletli 35/14... sabit aletli 35/16. bıçaksız aletli döner veya sirkülasyonlu (rotasyonlu) 35/18. hem döner hem dönmez aletli 35/20. Aletler; ayrıntılar 35/22.. Dönmez aletler; dönmez aletlerin (takımların) takılması 35/24... Yaylı aletler 35/26... Sabit aletler 35/28.. Döner aletler; döner alet monte edilmesi 35/30. iskelet (23/04 öncelik taģır) [2] 35/32. Özel ilave düzenekli 37/00 Tekerlek veya benzeri Ģeylerle sıkıģmıģ toprağın gevģetilmesinde kullanılan cihazlar 11

12 39/00 Mahsülün yetiģtirildiği toprağın iģlenmesi için özel olarak tasarlanmıģ diğer makineler 39/02. dönmez aletliler 39/04.. hayvan veya traktörle çekilenler 39/06.. kendinden hareketli makineler 39/08. döner aletliler 39/10. titreģimli aletliler 39/12. özel amaçlar için 39/14.. kenar iģlemleri için 39/16.. bağ, bahçe veya benzeri yerler için 39/18.. yabani otlar için 39/19... çubuklu yabani ot sökücü, döner çubuklu toprak yüzeyi altında hareketli aletler 39/20. Aletler; ayrıntılar 39/22.. Aletler; takma aletleri 39/24.. alt iskeletler (23/04 öncelik taģır) [2] 39/26.. Bitki koruma düzenekleri 39/28. özel ilave düzenekliler (49/00 öncelik taģır) [2] 41/00 Ġnceltme makineleri 41/02. titreģimli aletli olanlar 41/04. döner aletli olanlar 41/06. elektrikli olanlar, örneğin inceltme iģlemlerinin foto-elektrik kontrolü 43/00 Kayaların, istenmeyen köklerin veya benzeri Ģeylerin topraktan çıkarılması için kullanılan toplayıcılar, örneğin traktör çekiģli tırmıklar (kök mahsul hasadı A 01 D için) [4] 45/00 Çimen veya otların iģlenmesi ile ilgili makineler 45/02. havalandırma için 45/04. çim veya otların kesilmesi için olanlar 47/00 Alet ile toprak arasına elektrik potansiyel uygulamalı toprak iģleme 49/00 Kombine makineler (farklı tür makinelerine takılan yardımcı aletler, örneğin, sabana takılan tırpan, makineler için ilgili gruplara bakınız) 49/02. iki veya daha fazla toprak iģleme aleti 49/04. toprak iģleme aletlerinin toprak dıģı iģlem aletleri ile birleģtirilmesi, örneğin ekme aletleri (toprak iģleme aleti ile birleģtirilen biçerdöver A 01 D 43/12) 49/06.. sürme veya gübreleme için Genel olarak zirai makine veya aletlerin parça, ayrıntı veya aksesuarları (oturak yapıları A 47 C; Tekerlekler B 60 B; Ģöför kabinleri B 60 J; araçlar için özel olarak uyarlanan oturaklar B 60 N 2/00; tekerlek kazıyıcıları B 60 S 1/68) [3] 51/00 ÇeĢitli zirai alet veya araç türlerinin monte edilmesi için özel olarak tasarlanan alt taģıyıcılar (genel araç özellikleri, B 60 veya B62 sınıfının ilgili alt sınıfına bakınız) 51/02. Motor tahrikli 51/04. hayvan veya traktör çekimli 12

13 59/00 Hayvan veya traktör ile zirai makine veya araçlar arasındaki bağlantı için özel olarak uyarlanan cihazlar (63/00 öncelik taģır; genel olarak araç bağlantıları B 60 D; hayvan çekimli araçlar için çekme tertibatları, genel olarak B 62 C 5/00) [3] 59/02. hayvan çekimli makineler için 59/04. traktörle çekilen veya itilen makineler için 59/041.. aletlerin yan oynamalarını önleme veya sınırlama (aģırı gerilimi önleme 61/00) [2] 59/042.. traktör arka kısmında bulunan çekme aletlerine sahip olanlar 59/ üç noktadan taģınanlar, örneğin, çabuk bırakma kaplinleri (59/06 öncelik taģır) 59/044.. traktörün orta kısmında düzenlenen çekme araçlarına sahip olanlar 59/046.. traktörün yanlarında düzenlenen çekme veya itme araçlarına sahip olanlar 59/048.. traktörün ön kısmında düzenlenen çekme veya itme araçlarına sahip olanlar 59/06. traktöre monte edilmiģ makineler için 61/00 AĢırı gerilimi önlemek için zirai makine veya aletler için veya bunların parçaları için cihazlar (araç bağlantısındaki aģırı gerilimi önleme, genel olarak, B 60 D; kaplinlerdeki aģırı gerilimi önleme, F 16 D'ye bakın) [3] 61/02. Traktör ile makine arasındaki kaplin cihazları 61/04. alet ile taģıyıcı kiriģ veya çatkı arasındaki bağlantı 63/00 Zirai makineler veya aletler için kaldırma veya ayarlama cihazları veya düzenekleri (tırpan A 01 D 34/24 kesici çubuğu için kaldırma cihazı; tırpan A 01 D 34/28 kesici çubuğu için ayarlama cihazı; 63/02. traktöre monte edilmiģ aletler için 63/04.. El cihazları; mekanik akümülatörlü el cihazları, örneğin yaylar 63/06.. traktör motoru ile mekanik olarak çalıģtırılanlar 63/08.. traktör hareketi ile çalıģtırılanlar 63/10.. hidrolik veya pnömatik araçlarla çalıģtırılanlar 63/ traktöre monte yeri özelliği ile ayrılanlar, örneğin arka kısmında 63/ orta kısımda, yani ön ile arka tekerlekler arasında 63/ yanda 63/ ön tarafta 63/11... alet ile traktör tekerlekleri arasındaki ağırlık transferi kontrolü için [2] 63/ aletlerin çalıģma derinliğinin düzenlenmesi 63/ çekme yükünün, yani çekici kuvvetin kontrolü [2] 63/ sabit bir çalıģma derinliğinin elde erilmesi için [2] 63/ Aletlerin güç kaldırma bağlantılarına monte edilmesi (59/03 öncelik taģır; aletlerin yan oynamalarını önleme veya sınırlama 59/041; aģırı gerilimin önlenmesi 61/00) [2] 63/12.. elektrikli motor ile çalıģtırılanlar 63/14. hayvan veya traktörle çekilenler 63/16.. çatkıya göre ayarlanabilen tekerlekli 63/18... Z-tip aks ile tekerlek arasında kavramalı 63/20... diģli ve diģli çubuklu 63/22... hidrolik veya pnömatik çalıģtırmalılar 63/24.. çatkıya göre ayarlanabilir alet veya alet tutamaklı 63/26... insan gücü ile 63/28... makine veya cihaz ile çalıģtırılanlar 63/30... Mekanik iletim aracılığıyla motor kuvvetiyle çalıģtırılanlar 63/32... hidrolik veya pnömatik araçlarla çalıģtırılanlar 67/00 Traktör motorunun alet direnci ile kontrolü cihazları (aģırı gerilimi önleme 61/00) 13

14 69/00 Zirai makine veya aletlerin kontrolü; zirai makine veya aletlerinin istenen yolda kontrolü (araç durum kontrolu genel olarak G 05 D 1/02) [3] 69/02. Karık kenar iģaretleyici veya benzeri cihazlar; sıra kontrol telleri; aksesuarlar 69/04. Otomatik traktör kontrolü özel uyarlamaları, örneğin karģı sürme için elektrik sistemi 69/06. Makinelerin ilave bir operatörle yanal kontrolü 69/08. Traktörün yanal hareketinden çekilen makinelerin yanal kontrolü 71/00 Ayarlama veya kurma mekanizmaları, alet veya alet tahrikleri veya güç alımlarının yapımı veya düzenlenmesi; Parçaların toz veya benzeri Ģeylere karģı korunma araçları; makine elemanlarının tarımsal amaçlara veya amaçlar için uyarlanması 71/02. Mekanizmaların kurulması veya ayarlanması 71/04. Döner parça yuvaları, örneğin toprak sürme diskleri için(genel olarak rulmanlar F 16 C) 71/06. Kaplinlerin güç alımı ile transmisyon Ģaftı arasında alet veya makineye özel uyarlanması (transmisyon dönmesi F 16 D) 71/08. toz veya benzeri Ģeylere karģı koruma veya zirai araçların temizlenmesi ile ilgili araçlar(15/16, 19/10,23/06 öncelik taģır; döner tahrik sürme aletlerinin muhafazası 33/12; döner parçaların muhafazası genel olarak, F 16 P 1/00) [2] 73/00 Zirai makine veya araçlarının taģınmasını kolaylaģtıran araç veya düzenekler, örneğin, genel eni azaltmak için sarma çatkıları (toprak iģleme araçları için kaldırma cihazlarının düzenekleri 63/00; yük nakli için veya özel yüklerin veya nesnelerin nakli, taģınması veya giderilmesi için uyarlanan araçlar B 60 P; motor araçları, çekicileri B 62 D) [4] 73/02. Sarma çatkıları [4] 73/04.. yaklaģık bir yatay eksen kadar sarılabilirler [4] 73/06.. yaklaģık bir düģey eksen kadar sarılabilirler [4] 75/00 Tarlada çalıģırken, örneğin pancar seyreltirken, insanların taģınmasını sağlayan taģıyıcılar 77/00 Toprağın kaldırılması ve iģlenmesinde kullanılan makineler (biyosid, zehir çekici veya iticiler, bitki yetiģtirme regülatörleri A 01 N 25/00-65/00; gübreleyici C 05; toprak tavlama veya toprak stabilize maddeleri C 09 K 17/00) 79/00 Toprak iģleme Yöntemleri (özellikle özel makinelerin kullanımını gerektirenler, makineler için özel gruplara bakınız) 79/02. diğer zirai iģleme iģlemleri, örneğin gübreleme, ekme ile, kombine 14

15 A 01 C DĠKME; TOHUM EKME; GÜBRELEME (A 01 B 49/04 toprak iģleme ile birleģik; genel olarak A 01 B 51/00-75/00, zirai makine veya araçların parçaları, ayrıntıları veya aksesuarları) Altsınıf Ġndeksi GÜBRELEME Yöntemler /00, 21/00 Aletler /00, 15/00, 17/00, 19/00, 23/00 TOHUM EKME VEYA DĠKME ÖNCESĠ ĠġLERĠ /00 BĠTKĠ YETĠġTĠRME /00,11/00,13/00 DĠKME /00,17/00,19/00 GENEL ARAÇLAR /00 1/00 Burada, tohumların, köklerin veya benzeri Ģeylerin tohum ekme veya dikme öncesi test edilmesi, iģlemi için kullanılan araç veya yöntemler (Kimyasal maddeler A 01 N 25/00-65/00) 1/02. filizlendirme araçları; tohum veya benzeri Ģeylerin filiz verme kapasitelerinin belirlenmesi (çimlendirme preperasyonunda filizlendirme C 12 C 1/027) 1/04. TaĢıyıcı, örneğin, band, kordonlarda tohum düzenlenmesi 1/06. Tohumların kapatılması veya örtülmesi 1/08. Tohum aģılanması 3/00 Gübre iģleme; gübreleme (gübre çatalı A 01 D 9/00; atık veya süprüntülerden alınan organik gübreler C 05 F) 3/02. Gübre depolama alanları, örneğin sıvı gübreler için mahzen; fermante gübre tesisleri(kanalizasyon yapıları E 03 F 5/00; silo, ambarlar E 04 H 7/22) 3/04. Gübre yükleyicileri (genel olarak yükleyiciler B 65 G) 3/06. Gübre dağıtıcıları, örneğin hayvan gübre dağıtıcıları 3/08.. Toprağa serilen gübre için 5/00 Tohum dikme, dikme veya gübreleme iģlemi için karıkların (yarıkların) veya deliklerin oluģturulması veya kaplanması 5/02. Tohum ekme, dikme veya gübreleme için yarık veya delik açılması veya yapılması için kullanılan el aletleri (ağaçların dikilmesi için kullanılan aletler A 01 G 23/02) 5/04. Tohum dikme veya ekme için delik açılması veya kapatılmasında kullanılan makineler 5/06. Tohum ekme veya dikme için kuyu veya yarık açma veya kapatılmasında kullanılan makineler (yarık açma sabanları A 01 B 13/02) 5/08. Hem gübreleme hem de ekme veya hem gübreleme hem de dikme için kullanılan makineler 7/00 Tohum ekme (sürme parçaları düzenekleri 19/00) 7/02. Elle ekme aletleri 7/04. Emme aletleri ile veya bu aletlersiz tek taneli tohum ekme 7/06. Gübreleme aletleri ile teçhiz edilmiģ Tohum ekme araçları (toprak sürme aletleri ile kombinasyon A 01 B 49/04) 7/08. Yayma Ģeklinde tohum ekme araçları; yarıklara (çukurlara) sıra Ģeklinde tohum ekme özelliğine sahip Tohum ekme araçları 7/10.. Tohum kutusunu ayarlama cihazları 7/12... Besleme tekerlekli tohum ekme araçları 15

16 7/14... kepçe tekerlekli tohum ekme araçları 7/16.. Fırça, disk, vida, kayma parçası gibi diğer dağıtıcı cihazları içeren tohum ekme araçları (sonsuz zincirli 15/18) 7/18. Tohum miktarını belli aralıklarda toplayan makineler 7/20. Tohumlamanın yapılması ve toplanması için kullanılan tohum ekme araç parçaları 9/00 Patetes tohum serpme makinesi (toprak iģleme kombinasyonlu A 01 B 49/04) 9/02. Konveyör bandlı 9/04. Kova çarklı 9/06. Dağıtma veya toplama cihazlı 9/08. Kanat, vida, yatay dönen tabak gibi diğer dağıtma cihazları 11/00 AĢılama (ekim) makineleri (insan taģıyıcıları A 01 B 75/00; ağaçlar için aģılama cihazları A 01 G 23/02) 11/02. fideler için 11/04. bitkilerin daha derine aģılanması veya kaydırılması için 13/00 Bitkiler etrafındaki toprak düzenlemesi için kullanılan makine veya araçlar 15/00 Gübre dağıtıcıları (7/06 öncelik taģır; santrifüj çarklı 17/00; çalıģma parçalarının çalıģtırılması için düzenekler 19/00; yol için kum, çakıl veya tuz dağıtıcıları E 01 C 19/20) [2] 15/02. Elle kullanım için 15/04. körük kullanımı 15/06. dağıtma yarıklı 15/08.. yarıklarda itici veya karıģtırıcılarla 15/10... mütekabil (karģılıklı hareket eden) iticili 15/12. Alıcı hareketli parçaları ile 15/14. gübreleyici kaldırma araçlı 15/16. Gübreleyicininin dıģarı itilmesi, örneğin silindir ile, araçları teçhizli 15/18. sonsuz zincirli 17/00 Santrifüj çarklı gübreleme veya tohum ekme makineleri (kum, çakıl veya tuz yayıcılar E 01 C 19/20; madde veya katı toptan maddeler için mekanik atma makineleri, genel olarak B 65 G 31/00) [3] 19/00 Gübreleme veya tohum ekme makinelerinin çalıģan parçaları ile ilgili düzenekler [4] 19/02. bir motor ile [4] 19/04. yerden hareketli tekerlek ile [4] 21/00 Gübreleme yöntemleri (gübreliyiciler C 05; toprak tavlama veya toprak stabilize maddeleri C 09 K 17/00) 23/00 Sıvı gübre veya diğer gübreleme sıvıları, amonyak dahil, için özel olarak tasarlanmıģ dağıtma cihazları, örneğin taģıma tankları, saçma vagonları (Tarlanın sulanması genel olarak A 01 G 25/00; genel olarak sıvıların veya diğer akıcı maddelerin dağıtılması veya tatbiki B 05) 23/02. Sıvının doğrudan toprağa dağıtımı ile ilgili özel düzenekler 23/04. Basınç altında dağıtma; çamur dağıtımı; sulama sisteminin gübreleme sıvısına uydurulması 16

17 A 01 D HASAT; BĠÇME Altsınıf Ġndeksi EL ALETLERĠ Kesme aletleri, tırmık, çatal, diğerleri /00, 7/00, 9/00, 11/00 Aksesuarlar /00, 5/00 KÖK MAHSULLERĠN HASAT MAKĠNELERĠ Kazıcı /00-19/00, 27/00 Kesiciler /00, 27/00 Özel ürünler için /00, 21/00, 25/00, 29/00 Diğer makineler /00 Aksesuarlar /00 TAHIL VEYA ÇĠM HASADI Biçerdöver /00, 37/00, 41/00, 43/00, 49/00, 50/00 Biçer-bağlar /00, 39/00 Diğer makine veya araçlar /00, 49/00 Spesifik ürünler için /00, 45/00 Elemanlar /00-73/00 Aksesuarlar /00, 85/00 OT BĠÇĠCĠLER /00-84/00 DĠĞER TAHILLARIN HASADI Sualtı bitkiler /00 Dik tahıllar /00 Meyve, sebze veya benzerlerinin toplanması veya alınması /00, 51/00 TOPLAMA, YÜKLEME, NAKLĠYE /00, 85/00-90/00 GENEL YÖNTEMLER /00 El aletleri (hasat için özel olarak uyarlanmamıģ toprak iģleme aletleri A 01 B 1/00) 1/00 Hasat ile ilgili elle kesme aletleri (küçük ağaçların budanması araçları A 01 G 3/04) 1/02. Tırpan 1/04. Orak 1/06. Bıçkı 1/08. Bileme için ek araçlar 1/10.. eksantrik ağız aracıyla tespitli 1/12.. bir çok Ģekilde ayarlanabilir ağızlı 1/14. Tutamak; Aksesuarlar, örneğin tırpan sepetleri, emniyet araçları 17

18 3/00 Tırpan, orak veya benzerleri için aģınmaz bileme araçları (aģınabilir veya benzeri bileme araçları B 24 D 15/06) 3/02. Vurma aletli 3/04. Bastırma ağızlı 3/06. bastırma silindirleri veya bastırma diskleri 3/08. tırpan örsü kızağı gibi ayrıntılar 5/00 Hasat sırasında kullanılması için bileyi taģı kapları (bileme aletleri B 24 D 15/00) 7/00 Tırmıklar (ot toplayıcı, mahsül ıslahçı 76/00-84/00) 7/02. tırmık sapına sağlam olarak bağlanan çatal diģli 7/04. ayarlanabilir tırmık saplı 7/06. özel olarak bilenen veya takılan çatal diģli 7/08. değiģtirilebilir çatal diģli 7/10. soyma veya kavrama veya benzeri aletlerle kombineli 9/00 Çatallar 9/02. sapa sağlam olarak bağlı çatal diģli 9/04. değiģtirilebilir çatal diģli 9/06. soyma veya kavrama veya benzeri aletlerle kombineli 11/00 Diğer el aletleri 11/02. Pancar, patates veya diğer kökleri sökme veya çıkarma iģi için 11/04. kök ürünlerin, kürek, çatallı kürek gibi aletler 11/06. Kombine aletler, örneğin çatal ve tırmık gibi Kök mahsüllerin hasadında kullanılan makineler 13/00 Patates sabanları gibi kazıyıcılar 15/00 TaĢıma mekanizmasız ancak eleme rendeli kazma makineleri 15/02. sabit rendeli 15/04. Hareketli veya titreģimli rendeliler 17/00 Eleme ve taģıma mekanizmalı kazma makineleri 17/02. eleme cihazının üzerinde tasarlanmıģ konveyörlüler 17/04. Eleme cihazının altında tasarlanmıģ conveyörlüler 17/06. silindir veya disk elekliler 17/08. KarıĢtırma tipi elekliler 17/10. Düz konveyör bant, mandal bant veya tırmık bantlılar 17/12. sepet konveyörlüler 17/14. Silindirik elekliler 17/16.. Konveyör spiralliler 17/18.. konveyör spiralsizler 17/20.. birlikte çalıģan birçok elekliler 17/22.. birlikte çalıģan birçok kaldırma bantlılar 18

19 19/00 Santrifüj tekerlek, tambur veya ilgli kazma makineleri 19/02. haraket yönüne çapraz düzenlenmiģ bir yatay aks etrafında dönen çalıģma aletliler 19/04. hareket yönüne paralel düzenlenmiģ bir yatay aks etrafında dönen çalıģma aletliler 19/06. kepçe çark veya tamburlular 19/08.. kepçe çatal diģli zincirliler 19/10.. alma elekliler; kök mahsullerin depolanmasında kullanılan aletler 19/12. Hemen hemen düģey olan eksende düzenlenmiģ çalıģma aletliler 19/14.. Bir eleme çarklı 19/16.. birçok eleme çarklı 19/18.. elek diģli zincirliler 21/00 Patates toplama aletli kazma makineleri 21/02. Yukarı aģağı hareket eden toplama aletleri 21/04. Döner toplama aletliler 23/00 Yığma makineleri 23/02. Kaldırmadan önce üst kısmı kesenler 23/04. Üst kısmı kaldırma iģleminden sonra kesen makineler (hasadı yapılan mahsulün toplu iģlenmesi A 01 F 29/00, A 23 N) 23/06. Üst kısımların toplanması ve yığılmasını sağlayan aletliler; üst kısımların hasara karģı korunması cihazları 25/00 Pancar veya benzeri mahsuller için kaldırma makineleri 25/02. Sabit aletli makineler 25/04. Hareketli veya döner aletli makineler 27/00 Hem bitki üst kısmını kesme hem de kaldırma mekanizmalı makineler 27/02. sabit aletliler 27/04. hareketli veya döner aletliler 29/00 Yerfıstığı hasat makineleri 31/00 Diğer kazma hasat makineleri 31/02. diğer zirai makinelerle birleģtirilmiģ makineler, örneğin kazma, dikme, biçme makineleri 33/00 Kazma hasat makine aksesuarları 33/02. Ot ayırma mekanizmaları 33/04. TaĢ ayırma mekanizmaları 33/06. sap kesme mekanizmaları 33/08. Özel ayıklama ve temizleme mekanizmaları 33/10. Tartma cihazlı veya cihazsız mahsul toplama aletleri 33/12. Motorlu veya motorsuz tahrik mekanizmaları 33/14. Aletlerin kaldırılması veya indirilmesi mekanizmaları Ot, hububat veya diğer mahsüller için kullanılan diğer hasat makineleri (ilgili parçalar 55/00-73/00; aksesuarlar 75/00) 19

20 34/00 Biçerdöverler; Çim biçiciler (genel olarak kesme B 26) [4] Not Bu grupta, grup 101:00 indeks kodunun eklenmesi uygundur; indeks kodu eksiz olmalıdır. [6] 34/02. müteakabil kesicililer (34/84, 34/86 öncelik taģır) [4] 34/03.. bir araca monte edilmiģler, örneğin traktöre veya bir hayvan veya araçla çekilenler [4] 34/04... kesicileri önde olanlar[4] 34/06... kesicileri yanda olanlar[4] 34/07... kesicileri arkada olanlar [4] 34/08.. elle kontrol edilenler (34/03 öncelik taģır) [4] 34/10... motor tahrikli kesicilere veya tekerleklere sahip olanlar [4] 34/12.. taģıma veya toplama cihazları, örneğin çim kutuları [4] 34/13.. kesme araçları [4] 34/14... bıçak barları [4] 34/16... ana plakada bulunan bıçak bar kılavuzları [4] 34/17... bıçak tutma cihazları [4] 34/18... kılavuz parmaklar; ana plakalar [4] 34/20... ana plaka barları [4] 34/ ayaklar [4] 34/23... ilave düģey kesici çubuklular [4] 34/24.. Kesici bar kaldırma aygıtları [4] 34/26... manual tahrikliler[4] 34/27... kesici çubuğun kaldırılması sırasında bıçak tahrik mekanizmalarının devreden çıkarılması aygıtları [4] 34/28.. kesici çubuk ayarlama aygıtları [4] 34/30.. kesicilerin tahrik mekanizmaları [4] 34/32... bıçak tahrik mekanizmaları bağlantı rodları [4] 34/ rodun bıçak çubuğa bağlanma aygıtları [4] 34/ rodun tahrik mekanizması krank iğnesine bağlanması aygıtları[4] 34/36... makine ileri hareketi ile çalıģtırılanlar [4] 34/37... elektrikle çalıģtırılanlar [4] 34/38... sıvı ile çalıģtırılanlar[4] 34/40.. diğer ayrıntılar [4] 34/42. yaklaģık yatay eksen civarında dönen kesicilere sahip olanlar, örneğin kesme silindirleri (34/84, 34/86 öncelik taģır) [4] 34/43.. bir araca monte edilmiģler, örneğin, traktöre, veya hayvan veya bir araçla çekilenler [4] 34/44... iki veya daha fazla kesiciye sahip olanlar [4] 34/46.. elle kontrol edilenler (34/43 öncelik taģır) [4] 34/47.. motor tahrikli kesici veya tekerleklere sahip olanlar [4] 34/48.. dağıtma veya toplama aygıtları, örneğin çim kutuları [4] 34/50.. çim veya benzeri Ģeyleri kesiciye yönlendiren düzenekler [4] 34/52.. kesme araçları [4] 34/53... spiral Ģeklinde kesme elemanları [4] 34/54.. kesme yükseklik ayarı [4] 34/56.. kesici tahrik mekanizmaları [4] 34/57... makine ileri hareketi ile tahrik edilen mekanizmalar [4] 34/58... elektrik tahrikliler [4] 34/60... sıvı tahrikliler [4] 20

3. Sınıflandırmanın bu baskısında aģağıdaki iģaretler kullanılmıģtır:

3. Sınıflandırmanın bu baskısında aģağıdaki iģaretler kullanılmıģtır: PATENT SINIFLARI KILAVUZU KULLANICI BİLGİLERİ 1. Konuların yerini, sembollerin kullanımını, ilkeleri, kuralları ve Sınıflandırmanın uygulamasını açıklayan, Uluslararası Patent Sınıflandırması ile ilgili

Detaylı

Roto Sadag SA, Cenevre, Ġsviçre tarafından basılmıģtır.

Roto Sadag SA, Cenevre, Ġsviçre tarafından basılmıģtır. Uluslararası Patent Sınıflandırması A01-B60 ULUSLARARASI PATENT SINIFLANDIRMASI KILAVUZ, SINIFLARA GENEL BAKIŞ VE ANA GRUPLARIN ÖZETİ World Intellectual Property Organisation (WIPO) (Dünya Fikri Mülkiyet

Detaylı

TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DENEY ÜCRET TARİFESİ

TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DENEY ÜCRET TARİFESİ SIRA NO TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DENEY ÜCRET TARİFESİ ARACIN CİNSİ 2017 YILI KDV siz DENEY ÜCRETİ (TL) ENERJİ ve GÜÇ ÜNİTELERİ 1 Traktörler (OECD Kod 2 ye göre) a) 0-20 kw arası 6.285,00

Detaylı

Roto Sadag SA, Cenevre, İsviçre tarafından basılmıştır.

Roto Sadag SA, Cenevre, İsviçre tarafından basılmıştır. Uluslararası Patent Sınıflandırması H Sınıfı1 ULUSLARARASI PATENT SINIFLANDIRMASI ELEKTRİK World Intellectual Property Organisation (WIPO) (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) İşbu (altıncı) baskı, Uluslararası

Detaylı

KONYA İLİ TARIM MAKİNALARI SEKTÖR RAPORU MEHMET ÖZÇELİK

KONYA İLİ TARIM MAKİNALARI SEKTÖR RAPORU MEHMET ÖZÇELİK Giriş Konya ili Türkiye de tarım makineleri açısından, ülkenin önemli merkezlerinden bir tanesidir. Özellikle ildeki tarım alanlarının genişliği, toprak işleme alet ve makinalarına olan ihtiyacı artırmıştır.

Detaylı

Neden CHERY Traktör? İhtiyaç varsa, çözüm de var.

Neden CHERY Traktör? İhtiyaç varsa, çözüm de var. Neden CHERY Traktör? İhtiyaç varsa, çözüm de var. Marka Tarihi CHERY Industry Group, 16 yılın imalatçı deneyimini barındırıyor. TOP1 Çin taşıt imalatçısı TOP2 Çin traktör imalatçısı TOP3 Çin biçerdöver

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 6.293,19 28.614,28 34.907,47 29.790,11 5.117,35 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 955,45 2.117,02 3.072,47 2.602,26

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Bakım Alet ve Makinaları e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde

Detaylı

2016 YILI TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI DENEY ÜCRET TARİFESİ

2016 YILI TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI DENEY ÜCRET TARİFESİ 2016 YILI TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI DENEY ÜCRET TARİFESİ SIRA NO ARACIN CİNSİ 2016 YILI KDV siz DENEY ÜCRETİ (TL) ENERJİ ve GÜÇ ÜNİTELERİ 1 Traktörler (OECD Kod 2 ye göre) a) 0-20 kw arası 5.715,00

Detaylı

47/02. Yiyecekler için kapalı konteyner. 47/04.. taneli yiyecekler için. 47/06... taze tutma düzenekli. 47/08.. taneli olmayan maddeler için

47/02. Yiyecekler için kapalı konteyner. 47/04.. taneli yiyecekler için. 47/06... taze tutma düzenekli. 47/08.. taneli olmayan maddeler için Uluslararası Patent Sınıflandırması A Sınıfı4 45/08.. Isı izolasyonlu tutamaklar (ayrılabilir tip 45/07) 45/10. Sıcak piģirme kaplarının tutulması veya kaldırılması araçları, örneğin, kulp, ayrı kap tutamakları,

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 684.948,12 8.692.17 9.377.119,30 8.644.988,33 732.130,97 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

/39 KATMA DEĞER VERGĐSĐ ORANLARI ĐÇĐN YENĐ BĐR KARARNAME ÇIKARILDI ÖZET :

/39 KATMA DEĞER VERGĐSĐ ORANLARI ĐÇĐN YENĐ BĐR KARARNAME ÇIKARILDI ÖZET : 11.02.2008/39 KATMA DEĞER VERGĐSĐ ORANLARI ĐÇĐN YENĐ BĐR KARARNAME ÇIKARILDI ÖZET : Seyahat acentaları tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerinin

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 33.411,36 21.060,03 54.471,38 48.178,20 6.293,19 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 341,61 1.094,10 1.435,71 480,26 955,45

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 5.842.162,27.470.918,70 16.313.0,97 12.489.166, 3.823.914,94 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 537.4,44 8.980.867, 9.518.268,53 8.833.320,41 684.948,12 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

Tohum İşleme ve İyileştirme Teknolojik Çözüm Ortağınız VİBRO ÇÖP SASÖRÜ RADYAL TARAR

Tohum İşleme ve İyileştirme Teknolojik Çözüm Ortağınız VİBRO ÇÖP SASÖRÜ RADYAL TARAR Tohum İşleme ve İyileştirme Teknolojik Çözüm Ortağınız VİBRO ÇÖP SASÖRÜ RADYAL TARAR A C F D G E B A) Ürün Giriş B) Ürün Çıkış C) Aspiratör Hava Emiş Bağlantısı D) Elek üstü Kaba Oluğu E) Elek altı İnce

Detaylı

İZMİR İLİ 2012 YILI ARPA MALİYETİ

İZMİR İLİ 2012 YILI ARPA MALİYETİ İZMİR İLİ 2012 YILI ARPA MALİYETİ GİDERLER TUTARI (TL/Da) DAĞILIM ( % ) Tarla Kirası 65,00 26,37 GİRDİ GİDERLERİ 43,50 17,65 Gübre Bedeli 22,00 Tohum bedeli 15,00 Zir.Müc.İlaç Bedeli 6,50 Su Bedeli 0,00

Detaylı

(3) Bu altsınıfta aģağıdaki ifadeler uyanlarındaki anlamlarda kullanılmıģlardır:

(3) Bu altsınıfta aģağıdaki ifadeler uyanlarındaki anlamlarda kullanılmıģlardır: Uluslararası Patent Sınıflandırması B Sınıfı6 B 41 L OFĠS YA DA DĠĞER TĠCARĠ AMAÇLAR ĠÇĠN DAĞITIM, ÇOĞALTMA YA DA BASIM APARATLARI YA DA CĠHAZLARI; ADRESLEME MAKĠNALARI YA DA BENZERĠ SERĠ BASKI MAKĠNALARI(endüstriyel

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

BASKI (PRES) YAPMA MEKANĠZMALARININ ÇALIġMALARI. 1/00 Bir pres zımbası kullanan, onun için sürücünün özelikleri ile

BASKI (PRES) YAPMA MEKANĠZMALARININ ÇALIġMALARI. 1/00 Bir pres zımbası kullanan, onun için sürücünün özelikleri ile Uluslararası Patent Sınıflandırması B Sınıfı5 B 30 PRESLER B30 B GENEL OLARAK PRESLER (bir maddenin değiģmesini sağlamak için ultra - yüksek basınç ya da ultra yüksek basınç ve yüksek ısı üreten, örneğin

Detaylı

Gübreleme makinaları Sınıflandırma: kullanılan gübrelerin özelliğine

Gübreleme makinaları Sınıflandırma: kullanılan gübrelerin özelliğine 1 Gübreleme makinaları Bitkisel üretimde bitkilerin büyümesi ve ürün vermesi için gerekli besin maddelerini içeren gübreleri toprağa veren makinalardır. Sınıflandırma: Gübreleme makinaları, kullanılan

Detaylı

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak Frezeleri e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan

Detaylı

TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ DENEY ÜCRET TARİFESİ

TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ DENEY ÜCRET TARİFESİ TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ DENEY ÜCRET TARİFESİ SIRA NO ARACIN CİNSİ 2017 YILI KDV siz DENEY ÜCRETİ (TL) ENERJİ ve GÜÇ ÜNİTELERİ 1 Traktörler (OECD Kod 2 ye göre)

Detaylı

TAŞINIR ÖZET. Birim Adı. Kalan

TAŞINIR ÖZET. Birim Adı. Kalan Muh. : 9 Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu Yazı Araçları Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar Yazı Düzelticiler Küçük Kırtasiye Gereç ve İlaçlar ve Farmakolojik

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Gübre Dağıtma Makinaları 1 e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde

Detaylı

Patateste hasat zamanının geldiği yaprak ve sapların sararıp kuruduğu, yumruların normal büyüklüğünü alarak bitkiden kolayca ayrıldığı ve kabuğun

Patateste hasat zamanının geldiği yaprak ve sapların sararıp kuruduğu, yumruların normal büyüklüğünü alarak bitkiden kolayca ayrıldığı ve kabuğun Patateste hasat zamanının geldiği yaprak ve sapların sararıp kuruduğu, yumruların normal büyüklüğünü alarak bitkiden kolayca ayrıldığı ve kabuğun kalınlaşıp sertleştiğinden anlaşılır. Kabuk tırnakla kolayca

Detaylı

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Atık Kod Listesi

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Atık Kod Listesi 1. Büyük ev eşyaları a) Büyük soğutucu cihazlar b) Buzdolapları c) Dondurucular ç)gıdaların soğutulması, korunması ve saklanması için kullanılan diğer büyük cihazlar Tehlikeli tehlikesiz Açıklama 16 02

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri

MAK-204. Üretim Yöntemleri MAK-204 Üretim Yöntemleri Taşlama ve Taşlama Tezgahı (12.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Taşlama Đşleminin Tanımı: Belirli bir formda imal

Detaylı

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK TABLOSU 2013 TEBLİĞİ 2014 TEBLİĞİ 3.6 Parlatma ve bakım

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 38 GAZI ÜNIVERSITESI 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 674.0,95 6.631.563,62 7.3.554,57 4.611.897,33 2.694.657,24 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta

Detaylı

Bu sınıfta aşağıdaki ifade yanında belirtilen anlamda kullanılmıştır:

Bu sınıfta aşağıdaki ifade yanında belirtilen anlamda kullanılmıştır: Uluslararası Patent Sınıflandırması B Sınıfı7 B 61 DEMİRYOLLARI Not Bu sınıfta aşağıdaki ifade yanında belirtilen anlamda kullanılmıştır: - rayli sistemler şunlari kapsar: (a) Tekerlekler, makaralar ya

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

Tarla Pülverizatörü Asılır & Çekilir Tip Modeller

Tarla Pülverizatörü Asılır & Çekilir Tip Modeller Tarla Pülverizatörü Asılır & Çekilir Tip Modeller www.untartarim.com.tr Teknik Özellikler - Fiberglas veya polietilen depo. - Makinelerimizdeki kol (boom iş genişliği 8 mt. - 12 mt. - 16 mt. - 16 mt. -

Detaylı

ÇOĞALTIM TEKNİKLERİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

ÇOĞALTIM TEKNİKLERİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler ÇOĞALTIM TEKNİKLERİ Dersin Modülleri Tohumla Üretim Çelikle Üretim Aşıyla Üretim Daldırmayla Üretim Ayırma-Bölmeyle Üretim Kazandırılan Yeterlikler Tohumla üretim yapmak Çelikle üretim yapmak Aşıyla üretim

Detaylı

Yeni YENİ AKTAŞ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ROPA MAKİNALARI TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

Yeni YENİ AKTAŞ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ROPA MAKİNALARI TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ Yeni YENİ AKTAŞ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ROPA MAKİNALARI TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ Söküm bıçağı, kademesiz hidrolik şanzıman tahriklidir. Tek sıralı, bağımsız şekilde söküm yapmak da mümkündür. (Söküm

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Dikim Makinaları 1 e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Gübre Dağıtma Makinaları 2 e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde

Detaylı

2 Ders Kodu: BSM3824-Z 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans

2 Ders Kodu: BSM3824-Z 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans TARIM MAKİNALARI PRENSİPLERİ-2 1 Ders Adi: TARIM MAKİNALARI PRENSİPLERİ-2 2 Ders Kodu: BSM3824-Z 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 3 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 6 7 Dersin

Detaylı

B 27 TAHTA YA DA BENZER MADDEYİ İŞLEME YA DA KORUMA; GENEL OLARAK ÇİVİLEME YA DA İKİ UÇLU ÇİVİ ÇAKMA MAKİNELERİ

B 27 TAHTA YA DA BENZER MADDEYİ İŞLEME YA DA KORUMA; GENEL OLARAK ÇİVİLEME YA DA İKİ UÇLU ÇİVİ ÇAKMA MAKİNELERİ Uluslararası Patent Sınıflandırması B Sınıfı4 B 27 TAHTA YA DA BENZER MADDEYİ İŞLEME YA DA KORUMA; GENEL OLARAK ÇİVİLEME YA DA İKİ UÇLU ÇİVİ ÇAKMA MAKİNELERİ B 27 B TESTERELER; BUNLAR İÇİN AKSESUARLAR

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ 82.01 Beller, kürekler, kazmalar, külünkler, çapalar, yabalar, dirgenler, tırmıklar ve kazayağı; baltalar, bağcı bıçakları ve benzeri diğer kesici ve yontucu el aletleri; her tür budama makasları ve budayıcılar,

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Dikim Makinaları 2 e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 00 ANAYASA MAHKEMESI 22 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 193.0, 728.9,12 921.911,16 6.762,32 314.148,84 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

MADENLERDE NAKLİYAT ÖNSÖZ

MADENLERDE NAKLİYAT ÖNSÖZ VI ÖNSÖZ Günümüzde dünya nüfusunun önemli bir kısmında sözkonusu olan refah düzeyi artışı, ancak yeterli miktarda madensel hammadde üretilmesi ve tüketilmesi ile olası olmaktadır. Nakliyat ise hem yeraltı

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (NİKSAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2015 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır.

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Freze ile ilgili tanımlar Kendi ekseni etrafında dönen bir kesici ile sabit bir iş parçası üzerinden yapılan talaş kaldırma işlemine Frezeleme, yapılan tezgaha Freze ve yapan kişiye de Frezeci denilir.

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 22 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.8.114, 4.8.114, 3.718.728,31 359.385,71 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi

Detaylı

B 22 C DÖKÜMHANE KALIPLAMASI (Genel olarak ateģe dayanıklı maddeleri kalıplama B 28 B)

B 22 C DÖKÜMHANE KALIPLAMASI (Genel olarak ateģe dayanıklı maddeleri kalıplama B 28 B) Uluslararası Patent Sınıflandırması B Sınıfı3 B 22 DÖKÜM; TOZ METALURJĠSĠ B 22 C DÖKÜMHANE KALIPLAMASI (Genel olarak ateģe dayanıklı maddeleri kalıplama B 28 B) Not: Bu alt sınıf aģağıdakileri kapsar:

Detaylı

Manuel bulaşık kabul tezgahı-önden

Manuel bulaşık kabul tezgahı-önden Electrolux bulaşık makineleri, Electrolux bulaşıkhane yardımcı ekipmanlarıyla birlikte kullanıldığında potansiyellerinin en üst noktasında performans gösterirler. Modüler yapıdaki Electrolux bulaşıkhane

Detaylı

TÜRKİYE DE DÜZENLENEN FUARLARA DAİR BİLGİ

TÜRKİYE DE DÜZENLENEN FUARLARA DAİR BİLGİ TÜRKİYE DE DÜZENLENEN FUARLARA DAİR BİLGİ Tarih Fuar Link IFEXPO 4 6 Şubat 4 6 Şubat 13. Uluslararası İstanbul İç Giyim, Çorap İSTANBUL İPLİK http://www.tuyap.com.tr/fuarlar/ifexpo-13- uluslararasi-istanbul-ic-giyim-corap-fuari#fuar-profili

Detaylı

sökülmesi ve Roomba nasıl temizlenir 560

sökülmesi ve Roomba nasıl temizlenir 560 sökülmesi ve Roomba nasıl temizlenir 560 (Vb çamur, sos,) onaylı olmayan maddeler üzerinde çalıştıktan sonra Roomba 560 tam temizlik Yazan: HoyeBoye GİRİŞ Bu kılavuz Roomba toz-bin, fırça meclisleri ve

Detaylı

UYGUN HARCAMALAR LİSTESİ

UYGUN HARCAMALAR LİSTESİ ÖNEMLİ NOT: BU TEDBİR İÇİN ALACAĞINIZ MAKİNE EKİPMAN TEKLİFLERİNDE; AŞAĞIDA KIRMIZI RENKLE BELİRLENMİŞ OLAN MAKİNE EKİPMAN İSİMLERİNİ VE EK 2.1. MAKİNE EKİPMAN LİSTESİNİ KULLANINIZ. UYGUN HARCAMALAR LİSTESİ

Detaylı

GÜÇ VE HAREKET ĠLETĠM ELEMANLARI

GÜÇ VE HAREKET ĠLETĠM ELEMANLARI GÜÇ VE HAREKET ĠLETĠM ELEMANLARI P=sbt n m? n iģmak Ġġ MAKĠNASI Yapı olarak motor, güc ve hareket iletim elemanları ve iģ makinası kısmından oluģan bir makinanın esas amacı baģka bir enerjiyi mekanik enerjiye

Detaylı

3. ÜRETİM ve BÖLMEDEN ÇIKARMA

3. ÜRETİM ve BÖLMEDEN ÇIKARMA 3. ÜRETİM ve BÖLMEDEN ÇIKARMA 1) İnsan Gücü ile Bölmeden Çıkarma 2) Hayvan Gücü ile Bölmeden Çıkarma 3) Makine Gücü ile Bölmeden Çıkarma (Traktörler, Hava hatları) 4) Diğer Transport Tesisleri ile Bölmeden

Detaylı

ELEKTRĠK ENERJĠSĠNĠN ÜRETĠMĠ, DÖNÜġÜMÜ YA H 02 B ELEKTRĠK ĠKMALĠ YA DA DAĞITIMI ĠÇĠN PANOLAR,

ELEKTRĠK ENERJĠSĠNĠN ÜRETĠMĠ, DÖNÜġÜMÜ YA H 02 B ELEKTRĠK ĠKMALĠ YA DA DAĞITIMI ĠÇĠN PANOLAR, Uluslararası Patent Sınıflandırması H Sınıfı3 H 02 DA DAĞITIMI ELEKTRĠK ENERJĠSĠNĠN ÜRETĠMĠ, DÖNÜġÜMÜ YA H 02 B ELEKTRĠK ĠKMALĠ YA DA DAĞITIMI ĠÇĠN PANOLAR, ALTġUBELER YA DA KOMÜTASYON DÜZENLERĠ (temel

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Hassas Ekim Makinaları e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan

Detaylı

İŞLEM ANALİZ FORMU. REFERANS ALINAN DAL YETERLİLİK İŞİN / MODÜLÜN ADI İŞLEMİN ADI ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) STANDART

İŞLEM ANALİZ FORMU. REFERANS ALINAN DAL YETERLİLİK İŞİN / MODÜLÜN ADI İŞLEMİN ADI ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) STANDART A) Çiçek Düzenleme Yardımcısı A1) Çiçeklerin Bakımını Yapma A101) Vazo temizliği yapar. Hortum, musluk, leğen, bulaşık deterjanı, sirke, çamaşır suyu, plastik fırça, sünger, çubuk, tulum, eldiven, çizme,

Detaylı

TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜ 2013 VERİ ARAŞTIRMA RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI

TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜ 2013 VERİ ARAŞTIRMA RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜ 2013 VERİ ARAŞTIRMA RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI BAŞKAN DAN; Gelişmelerin Dünya çapında bir enerji merkezi oluşturulmasını planladığı bölgemiz de; Proje alanı İskenderun

Detaylı

Atıklarınızı lütfen ayırınız!

Atıklarınızı lütfen ayırınız! Atıklarınızı lütfen ayırınız! Aşağıdaki atıklar çöp konteynerine ait değillerdir. Bunları ayrışmış şekilde biriktirmek için varolan düzenekleri kullanınız! Atık madde ayrışımı = Çevre sağlığı Atık kağıt,

Detaylı

Manuel bulaşık kabul tezgahı-yandan

Manuel bulaşık kabul tezgahı-yandan Electrolux bulaşık makineleri, Electrolux bulaşıkhane yardımcı ekipmanlarıyla birlikte kullanıldığında potansiyellerinin en üst noktasında performans gösterirler. Modüler yapıdaki Electrolux bulaşıkhane

Detaylı

KAMERUN A SATILABİLECEKLER

KAMERUN A SATILABİLECEKLER KAMERUN A SATILABİLECEKLER GIDA SEKTÖRÜ: - Makarna - Un - Bisküvi - Şekerleme - Maya ve kabartma tozları - Unlu mamul katkı malzemeleri - Konserveler - Salça ve turşular - Margarin ve sıvı yağlar - Yoğurt

Detaylı

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Tırmıklar e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan Ders

Detaylı

HUSQVARNA TAŞ-TU KESME MAKİNES NESİ 2010

HUSQVARNA TAŞ-TU KESME MAKİNES NESİ 2010 HUSQVARNA TAŞ-TU TUĞLA-SERAMİK-KİREMİT KESME MAKİNES NESİ 2010 SmartPump patentli pompa sistemi. Standart pompalara benzemeyen sistemi ile daha temiz su ortamı sayesinde pompanın tıkanmasını önler. Eşsiz

Detaylı

Pamuk ekim makinaları. 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1

Pamuk ekim makinaları. 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Pamuk ekim makinaları 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 2 Pamuk Ülkemizde pamuk çoğunlukla çırçır makinalarından çıktığı gibi ekilir. Bu tohumların üzeri hav denilen lifli

Detaylı

Bulaşık makinesi tahrikli kabul tezgahı

Bulaşık makinesi tahrikli kabul tezgahı Electrolux bulaşık makineleri, Electrolux bulaşıkhane yardımcı ekipmanlarıyla birlikte kullanıldığında potansiyellerinin en üst noktasında performans gösterirler. Modüler yapıdaki Electrolux bulaşıkhane

Detaylı

DİKİM MAKİNELERİ. Dikim. Yapısal olarak dikim makinesi tipleri : Fonksiyonel olarak dikim makinesi tipleri :

DİKİM MAKİNELERİ. Dikim. Yapısal olarak dikim makinesi tipleri : Fonksiyonel olarak dikim makinesi tipleri : DİKİM MAKİNELERİ Dikim Bitkisel üretimde bazı bitkiler fide, fidan, yumru, soğan vb. materyallerden üretilmektedir. Dikim işlemi; ana bitkiyi oluşturacak bitkisel materyalin (fide, fidan, yumru vb.), toprakta

Detaylı

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Ezme veya ezilme Makaslama Kesme veya koparma Dolanma veya takılma Kapma veya yakalama Daha geniş

Detaylı

TARIM ALETLERI ORTAK KULLANIM KOOPERATİFİ. Çiftçilerin CUMA ya Karşı Yaklaşımı :

TARIM ALETLERI ORTAK KULLANIM KOOPERATİFİ. Çiftçilerin CUMA ya Karşı Yaklaşımı : Coopérative d Utilisation du Matériel Agricole TARIM ALETLERI ORTAK KULLANIM KOOPERATİFİ Çiftçilerin CUMA ya Karşı Yaklaşımı : Bir tarım aletine ortak yatırım yapılması ve bu aletin tüm tarlalarda kullanılması

Detaylı

Üstyapılar için anahtarlar. Genel

Üstyapılar için anahtarlar. Genel Genel Genel Bu belge, üstyapıcılar tarafından kullanılabilen anahtarların bir özetini içerir. Anahtarlar ve kontak muhafazaları Scania bayilerinden sipariş edilebilir. Ayrıca özel sembollere sahip düğmeler

Detaylı

Solem Organik / Ürün Kullanımı

Solem Organik / Ürün Kullanımı Solem Organik / Ürün Kullanımı Bitki Türü Gübre Uygulama zamanı Dozlama / saf gübre Arpa, Buğday, Yulaf, Çavdar, Darı, Süpürge Darısı, Kara Buğday Uygulama Metodları K Ekim Öncesi, Yılda 1 defa 20-200

Detaylı

MEGA TRİYÖR. Tohum İşleme ve İyileştirme Teknolojik Çözüm Ortağınız. Azami hassaslıkta ayırma. Uygulama / Özelikler.

MEGA TRİYÖR. Tohum İşleme ve İyileştirme Teknolojik Çözüm Ortağınız. Azami hassaslıkta ayırma. Uygulama / Özelikler. Tohum İşleme ve İyileştirme Teknolojik Çözüm Ortağınız Azami hassaslıkta Uygulama / Özelikler Megatriyör ayrıştırma prensibi tohumun uzunluğu temel alınarak yapılmaktadır; Eleme, Hafiftane veya Taş Makinelerinin

Detaylı

Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi

Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi Artık Çöp Bidonu Kül Bayan çorapları Bayan petleri Ampul Lastik Kedi kumu Süprüntü artıkları Mum artıkları Tükenmez kalem Deri Plaster, sargı malzemeleri Plastik kova Porselen,

Detaylı

İndirgeyici katalitik konvertörünün sökülmesi. Genel

İndirgeyici katalitik konvertörünün sökülmesi. Genel Genel Genel İndirgeyici katalitik konvertörü vanadyum pentoksit içerir. Vanadyum pentoksit sağlık için tehlike teşkil edebilir. İndirgeyici katalitik konvertörü susturucuya takılır ve normal kullanım ve

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: Adresi : Plaza Yukarı Dudullu Mah. Tel : 0 216 469 46 66 Faks : 0 216 469 46 67 E-Posta : kys@szutest.com.tr Website : www.szutest.com.tr

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. MAK-204 Üretim Yöntemleri Freze Tezgahı Frezeleme Đşlemleri (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde

Detaylı

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Tekirdağ Ġli Arıtma Çamurlarının Değerlendirilmesi ÇalıĢtayı, 17 Ocak 2011 ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Prof.Dr. AyĢe FĠLĠBELĠ Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

Balya Makineleri. w w w. a t e s. c o m. t r

Balya Makineleri. w w w. a t e s. c o m. t r Balya Makineleri w w w. a t e s. c o m. t r Balya Makineleri Haşbaysız Kare Balya Makinesi PK 4010 KOSTKA Agromaster Balya Makinesi buğday, arpa, yulaf ve çavdar gibi tahıl bitkilerinin hasattan sonra

Detaylı

Teknik bilgiler. weidemann.de oluşturma tarihi Sayfa: 1

Teknik bilgiler. weidemann.de oluşturma tarihi Sayfa: 1 1140 Teknik bilgiler Standart Donanım örneği Motor verileri Motor üreticisi Perkins Perkins Motor tipi 403 D-11 403 D-11 Silindir 3 3 Motor gücü (maks.) kw (PS) 17.9 ( 24 ) 17.9 ( 24 ) maks. devirme sayısı

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİM TEKNİKERİ

BİTKİSEL ÜRETİM TEKNİKERİ TANIM Gıda ve gıda dışı amaçlı tarla ve bahçe bitkilerinin üretiminden, verimliliğinin artırılmasından, ürünlerinin değerlendirilmesinden ve satışından sorumlu ara meslek elemanıdır. A- GÖREVLER Bitkisel

Detaylı

BANTLI KURUTMA SİSTEMİ

BANTLI KURUTMA SİSTEMİ EKSİS ENDÜSTRİYEL KURUTMA SİSTEMLERİ Adres: Yeni Sanayi Sitesi 16. Blok no:29 ISPARTA Tel: 0 246 233 07 90 Web: http://www.kurutma.net E-mail: info@kurutma.net BANTLI KURUTUCU GENEL AÇIKLAMA Bantlı kurutma

Detaylı

SİLİNDİRİK BALYA BALYA. SARMA MAKİNElerİ. MAKİNElerİ PROFESYONEL OT TOPLAMA ÇAYIR BİÇME TIRMIKLARI. makineleri.

SİLİNDİRİK BALYA BALYA. SARMA MAKİNElerİ. MAKİNElerİ PROFESYONEL OT TOPLAMA ÇAYIR BİÇME TIRMIKLARI. makineleri. BALYA MAKİNElerİ SİLİNDİRİK BALYA SARMA MAKİNElerİ OT TOPLAMA TIRMIKLARI PROFESYONEL ÇAYIR BİÇME makineleri www.ates.com.tr 444 33 66 Firmamız, 1963 yılında yedek parça sektörüne toptan ve perakende cıvata

Detaylı

TEKNİK TEKSTİLLER. Doç.Dr.Ömer Berk Berkalp http://www.tekstil.itu.edu.tr/~berkalpo/ 25.12.2008 "Teknik Tekstiller - Doç.Dr.Omer B.

TEKNİK TEKSTİLLER. Doç.Dr.Ömer Berk Berkalp http://www.tekstil.itu.edu.tr/~berkalpo/ 25.12.2008 Teknik Tekstiller - Doç.Dr.Omer B. TEKNİK TEKSTİLLER Doç.Dr.Ömer Berk Berkalp http://www.tekstil.itu.edu.tr/~berkalpo/ 25.12.2008 "Teknik Tekstiller - Doç.Dr.Omer B. Berkalp 1 TANIM Estetik veya dekoratif özelliklerinden ziyade teknik ve

Detaylı

2016 BAHÇE ALETLERİ VE YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNELERİ FİYAT LİSTESİ

2016 BAHÇE ALETLERİ VE YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNELERİ FİYAT LİSTESİ 2016 BAHÇE ALETLERİ VE YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNELERİ FİYAT LİSTESİ 2016 Segment Ürün Kodu EAN Kodu Ürün Adı Palet Adeti Liste Fiyatı Çim Biçme 06008A2100 3165140644303 Indego 6 1.407 Çim Biçme 0600885D01

Detaylı

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Kemalpaşa Org. San. Böl. Kuyucak Mevkii No:211 Kemalpaşa-İZMİR Tel : 0090-232- 479 68 48 Faks : 0090-232- 479 68 49 www.remakreduktor.com.tr

Detaylı

Notlar ( 1 ) Bu altsınıf aşağıdakileri kapsamaz:

Notlar ( 1 ) Bu altsınıf aşağıdakileri kapsamaz: Uluslararası Patent Sınıflandırması B Sınıfı8 B 65 İNCE YA DA LİFLİ MALZEMENİN NAKLEDİLMESİ; PAKETLENMESİ; SAKLANMASI; İŞLENMESİ B 65 B MADDELER YA DA MALZEMELER İÇİN MAKİNALAR, TAKIMLAR YA DA ALETLER;

Detaylı

Uluslararası Patent Sınıflandırması B Sınıfı1 ULUSLARARASI PATENT SINIFLANDIRMASI İŞLEMLERİN UYGULANMASI; TAŞIMA

Uluslararası Patent Sınıflandırması B Sınıfı1 ULUSLARARASI PATENT SINIFLANDIRMASI İŞLEMLERİN UYGULANMASI; TAŞIMA Uluslararası Patent Sınıflandırması B Sınıfı1 ULUSLARARASI PATENT SINIFLANDIRMASI İŞLEMLERİN UYGULANMASI; TAŞIMA World Intellectual Property Organisation (WIPO) (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) İşbu (altinci)

Detaylı

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Kültivatörler Prof. Dr. İlknur DURSUN e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Detaylı

HALBACH & BRAUN. Madencilik ve hammadde sektörlerine hizmet veren H&B tüm dünyada kendini kanıtlamıştır.

HALBACH & BRAUN. Madencilik ve hammadde sektörlerine hizmet veren H&B tüm dünyada kendini kanıtlamıştır. HALBACH & BRAUN Bir aile şirketi olan H&B 1997 den bu yana Almanya Sprockhövel de faaliyet göstermektedir. Halbach Braun ürünleri yaratıcı ve sürekli yenilenen teknolojileri ile yer altı madenciliğinde

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 47 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 313.418,83 4.684.1,96 4.7.520,79 4.729.357,97 268.162,82 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç

Detaylı

ÇİFTLİK MAKİNE VE EKİPMANLARI

ÇİFTLİK MAKİNE VE EKİPMANLARI YEM HAZIRLAMA MAKİNELERİ 5Y 5 FONKSİYONLU FULL MODEL Patates, pancar, şalgam, turp, elma benzeri ürünleri doğrama ünitesi 500 kg/saat Somaklı mısır öğütme Yonca, yulaf, mısır talaşı ve çeşitli otları parçalama

Detaylı

Freze tezgahları ve Frezecilik. Page 7-1

Freze tezgahları ve Frezecilik. Page 7-1 Freze tezgahları ve Frezecilik Page 7-1 Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde talaş kaldırmak için kullanılan kesici takıma freze çakısı olarak adlandırılırken, freze çakısının bağlandığı takım

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760, Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin BBanka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ Doç. Dr. Adnan AKKURT Takım Tezgahları İnsan gücü ile çalışan ilk tezgahlardan günümüz modern imalat sektörüne kadar geçen süre zarfında takım tezgahları oldukça büyük bir değişim

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. EKONOMİK YATIRIMLAR DESTEKLEME PROGRAMI II. TOPLU BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ YATIRIMLARI III. MAKİNE

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 58.907,97 800.000,00 32.866.879,21 18.819.120,11 1.115.340,25 102.186,77 30.565,26 340.957,38 24.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 58.907,97 800.000,00 32.866.879,21 18.819.120,11 1.115.340,25 102.186,77 30.565,26 340.957,38 24. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.., Muhasebe Birimindeki Çekler.. Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliği ve Uygulamaları

Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliği ve Uygulamaları ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetim Dairesi Başkanlığı Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliği ve Uygulamaları REW, 2016 İstanbul Mekanik Ayırma,

Detaylı

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak /

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak / Kök gelişimini ciddi oranda desteklediği için, özellikle dikim esnasında granül gübrenin kullanılması tavsiye edilir. Üreticilerin, topraktaki besin ihtiyacını tespit edebilmeleri için toprak analizi yaptırmaları

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Dal Alma Kalın dallarda motorlu testere, ince dallarda balta kullanılır. Özellikle ergonomik ve ekonomik

Detaylı

2014 - ġubat DÖNEMĠ KALFALIK SINAV PROGRAMI

2014 - ġubat DÖNEMĠ KALFALIK SINAV PROGRAMI AHġAP DOĞRAMA ĠMALATI Ahşah Yapım Teknikleri 1 Ahşah Yapım Teknikleri 1 İç Mekan Doğraması 2014 - ġubat DÖNEMĠ KALFALIK SINAV PROGRAMI AHġAP SÜSLEME Ahşap Oyma Teknikleri Ahşap Doğrama Elemanları Resmi

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-204 Üretim Yöntemleri Vidalar-Vida Açma Đşlemi (8.Hafta) Kubilay Aslantaş Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet ileten vidaları Metrik vidalar Trapez vidalar

Detaylı