TÜRK KIZILAYI KARTAL HASTANESİ MALZEME DAHİL YEMEK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK KIZILAYI KARTAL HASTANESİ MALZEME DAHİL YEMEK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015-"

Transkript

1 TÜRK KIZILAYI KARTAL HASTANESİ MALZEME DAHİL YEMEK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 1. TANIMLAR 1.1. İDARE: Türk Kızılayı Kartal Hastanesi İdaresi YÜKLENİCİ: İhale sonucu işi alan ve sözleşme imza edilen Firma. 2. İHALENİN KONUSU, ŞEKLİ VE MİKTARI Türk Kızılayı Kartal Hastanesi nin personeli, yatan hasta ve refakatçileri için yemeklerinin hazırlanması, pişirilmesi, hastane binasına taşınması, personel yemekhanesinde sunulması, dağıtılması, yatan hasta ve refakatçilere dağıtılması, bulaşıkların toplanması, yıkanması, yemekhanenin ilaçlanması, temizlenmesi işlerinin 3 (üç) yıl süre ile yapılması işidir. Bu işlemler aşağıda detayları verildiği şekli ile yapılacaktır. Yemek pişirme işi Yüklenici tesislerinde yapılacak olup, taşıma, dağıtım ve sonrası hizmetler İdarenin tesislerinde Yüklenici personeli tarafından yapılacaktır. Hizmet başlangıcı Kartal Kızılay Tıp Merkezi Hastane Ruhsatı alıp faaliyete geçmesiyle başlayacaktır. (Bu süre Mart 2016 yı geçmeyecektir.) Hastanede tahmini ziyaretçi ve personel yemek adetleri İdare tarafından tespit edilerek bir gün önce Yükleniciye bildirilir. Yıllık yemek sayısı yaklaşık adet kahvaltı sayısı ise yaklaşık adettir. Teslim edilen ve Yüklenicinin kendi temin ettiği teçhizat, malzeme ve ekipmanın sağlam ve çalışır halde bulundurulması ve arızaların giderilmesi Yükleniciye aittir. Yüklenici, 3 servis elemanı, 1 bulaşıkçı istihdam edilecek olup, Yüklenici ayrıca kendi bünyesinde hastaneden bağımsız diyetisyen veya gıda mühendisi çalıştırmakla yükümlüdür. Firma gerektiğinde işleri aksatmamak için personel artırımı yapacaktır. Yenilen yemek miktarını tespit için kurulacak barkod sistemi işe başlandığı gün çalışır vaziyette olacak ve sistem İdarenin belirlediği şekilde Yüklenici tarafından kurulacaktır. Personel ve misafirler barkod kartlarını yemekhanedeki barkod okuyucudan geçirerek yemek alacaktır. Yemek kartı olmaması durumunda İdarece onaylı isim ve imzalı liste yapılarak, yemek sayısı barkot okuyucudaki sayılara eklenerek ödeme yapılacaktır. Teklifler 4 ( dört ) kap yemek ile kahvaltı olarak verilecektir. İhale zarfları açılmadan önce İdarece oluşturulan bir komisyon tarafından teklif veren firmaların yemek üretim tesisleri ziyaret edilerek hijyen, düzen, personel durumu, ekipman konularında inceleme yapılacak ve tutanak hazırlayacaktır. Komisyon tutanaklarına göre uygun bulunmayan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır. Aylık yemek listesi Yüklenici tarafından hazırlanarak her ayın 25 inde İdareye bildirilecek olup, İdare tarafından hastane diyetisyeni eşliğinde kontrol edilerek en geç 2 gün içinde onaylanan liste üzerinde Yüklenici hiçbir değişiklik yapmayacaktır. 3. TAŞIMA VE DAĞITIM 3.1. Yüklenici tesislerinde pişirilen yemekler standartlara uygun niteliklere sahip Yükleniciye ait araçla sıcak yemekler sıcak, soğuk yemekler soğuk muhafaza edilerek hastaneye taşınacaktır Hasta ve refakatçi yemek ve kahvaltılarının dağıtımı firma personelince doğru istemdoğru hasta ilkesiyle hastane diyetisyenlerinin, diyetisyenlerin mevcut olmadığı anlarda servis sorumlu hemşirelerinin denetiminde dağıtılacaktır Yemekler ısıyı muhafaza eden termo tepsilere konulacaktır. Söz konusu tepsiler yemeklerin sıcaklığını ve soğukluğunu muhafaza edecek arabalarla kliniklere taşınacak olup, hasta yemekleri Yüklenici personelince hasta odalarına bırakılacak ve daha sonra tepsi toplama arabaları ile toplanacaktır. 2

3 3.4. Yemeklerin hastaya servisi: her tabak için ayrı bölümü olan termo tepsilerde porselen tabaklarla yapılacaktır. Yüklenici personeli dağıtım arabasında paslanmaz çelik çatalkaşık-bıçak (kağıt ambalajda) ve tek kullanımlık bardak bulundurmak zorundadır Personel yemekhanesinde yemek servisi self servis tepsilerde porselen tabaklarla yapılacaktır. Kırık ve çatlak malzeme kullanılmayacaktır. Yemek servisi için gerekli porselen tabak, servis tepsisi, tabakların konulacağı raf ve benzeri gerekli olan ekipmanlar Yüklenici tarafından karşılanacaktır Yüklenici personeli üretim ve dağıtım esnasında herhangi bir şey yemek, sigara içmek, sakız çiğnemek, tükürmek, gıdalara doğru hapşırmak, öksürmek gibi davranışlarda bulunmayacaktır. Tüm personel hijyen kurallarına uygun eldiven, bone, maske, kolluk gibi malzemeleri kullanmak zorundadır Kliniklerde hastalar yemek yedikten sonra bulaşık kaplar Yüklenici personeli tarafından taşıma arabalarına biriktirilip etrafı kirletmeden bulaşıkhaneye götürülecektir Öğle ve akşam yemeğinin bitiminden sonra yemekhanede yemek artığı bulundurulmayacak yemek artıkları Yüklenici personeli tarafından hijyen kurallarına uygun olarak toplanacaktır. Toplanan atıklar hastane evsel atığına ağzı kapalı poşetlerde atılacaktır. Yemekhanede bulunan pis su giderlerine (logarlara) hiçbir şekilde yemek artıkları dökülmeyecektir Servis yapılan taşıma kapları, yemekhanede kullanılan ve muhafaza edilmesi gereken kaplar ile diğer ekipmanlar Yüklenici personelince toplanıp temizliği yapılarak tekrar kullanıma hazır hale getirilecektir Hizmet aşamalarında meydana gelecek olan arızalar, kırılma ve kaybolmalar sonucu oluşan eksiklikler Yüklenici tarafından tamamlanacaktır Beslenme ve Diyet Bölümü ya da klinik sorumlu doktorları tarafından belirlenen intaniye, göğüs hastalıkları servisi gibi bulaşıcı hastalık riski olan hastaların yattığı servislerde (yada herhangi bir servisde yatan ve doktor tarafından bulaşıcı hastalık teşhisi konulan her hastada) tek kullanımlık (disposable) en az 4 (dört) gözlü köpük kaplar kullanılacaktır Aşure, sütlaç, puding, pelte gibi tatlılar kaliteli tek kullanımlık gıda tüzüğüne uygun kaplarla servis edilecektir Yüklenici tarafından yemek hizmeti yukarıdaki şartlara uymak koşuluyla kesintisiz olarak yerine getirilecektir. Yemeğin pişirilip hazırlanması ile ilgililere servis ve servis sonrası hizmetlerde hijyenik şartlara uyulması Yüklenici tarafından sağlanır. Bu konuda tüm sorumluluklar Yükleniciye aittir. 4. NUMUNE ALINMASI VE SAKLANMASI Günlük çıkan tüm yemeklerin her birinden bir asıl bir şahit olmak üzere ayrı steril kaplarda olacak şekilde Yüklenici tarafından ikişer numune alınarak, üzerine gün-tarih yazılarak 72 saat +4 C'de asıl numune kontrol komisyonu tarafından, şahit numune ise Yüklenici tarafından muhafaza edilecektir. Herhangi bir olası durumda (besin zehirlenmesi, ishal) alınan numuneler Hıfzıssıhha Enstitüsünde ya da gerekli tüm analizlerin yapılabileceği sağlık kuruluşunda bakteriyolojik, kimyasal, organoleptik yönden kontrol ettirilecek ve duruma göre uygun işlem yapılacaktır. Bu tür kontrol ve değerlendirmelerin tüm masrafı Yüklenici tarafından karşılanacak olup, Yüklenici sunuma hazır yemek adeti kadar steril numune kaplarını temin edecektir. 3

4 5. TEMİZLİK 5.1. İdare Yüklenicinin yemek pişirme tesislerini denetlemek için istediği zaman ziyarette bulunabilir Yemekhanenin günlük temizliği ve temiz tutulması Yüklenicinin sorumluluğundadır Yemekhanede tabak, masa örtüsü, tepsi v.b servis işinde kullanılan tüm malzemelerin temizliği Yüklenicinin sorumluluğundadır Yemekhane ve yemek servisinde kullanılan malzemelerin temizliği için gerekli olan temizlik malzemeleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır Yemek servisinden sonra yemekhanede oluşan çöpler Yüklenici personeli tarafından biriktirilmeden İdarenin belirlediği evsel atık bölümüne poşetlerin ağızları bağlanarak ağzı kapaklı çöp konteynerleri ile taşınarak dökülecektir Yüklenici tarafından kullanılan çöp kutuları ve çöp torbaları Yüklenici tarafından karşılanacak olup, çöp kutuları kapaklı olacaktır. Çöp kutuları daima temiz olacak, kırık, çatlak vb. olanlar derhal yenisi ile değiştirilecektir. Her çöp kutusuna uygun çöp torbası bulundurulacaktır Yüklenici yemekhanenin her türlü haşereden arındırılması için, gerekli periyotlarla ilaçlama yapacaktır veya ilaçlama işlemini yetkili ve uzman bir firmaya yaptıracaktır. İlaçlama Sağlık Bakanlığının 27/01/2005 tarih ve sayılı ve 15/10/ sayılı Resmi gazetede yayınlanan Halk sağlığı alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliklere uygun olarak yapılacaktır. İlaçlama belgesi kendisine ait TSE belgeli olan Yüklenici bu belgelerini İdareye ibraz etmek zorundadır. Bu husustaki masraflar Yükleniciye aittir Yüklenicinin bu şartnamede belirtildiği şekilde temizlik prensiplerine uyup uymadığı İdare tarafından denetlenecektir. Yüklenici bu konuda yayınlanmış tüm yönetmeliklere uygun davranmak zorundadır. Bu işlemlerden ötürü İdareden ücret talep edilmeyecektir Söz konusu malzemeler sağlığa zararlı olmayacak ve temizlenen satha zarar vermeyecek kalitede olacaktır. Temizlik ve dezenfekte işlemlerinde; standartlara uygun malzemeler kullanılacaktır. Bu malzemeler (TSE ve ISO) standart normlarına uygun olacaktır. 6. PERSONEL 6.1. Yüklenici Hastanede ve kendi tesislerinde çalıştırdığı personelin periyodik sağlık kontrollerini her 3 (üç) ayda bir yaptırıp sonuçlarını İdareye bildirmek ve personel dosyasında bulundurmak zorundadır. Firma işe başlamadan önce personele ait belgelerle birlikte portör sonuçlarını da İdareye vermek zorundadır. (gaita, akciğer grafisi, hepatit A, balgam) Yüklenici tifo, paratifo ve diğer bağırsak enfeksiyonlarını, amipli veya basilli dizanteri, gıda temizliği ile ilgili tüm enfeksiyonların ve cilt hastalıklarına yakalanmış ve bunların taşıyıcısı olan personeli çalıştıramaz. Portör muayenesi dahilinde olan tetkikler öncelikli olarak hastanemizde veya yüklenici tarafından bildirilen ve İdarece uygun görülen sağlık kuruluşlarında yaptırılacaktır. Portör muayene masrafları Yükleniciye ait olacaktır İdare gerekli gördüğünde Yüklenici tesislerinde çalışan personelin portör muayene ve dosyalarını denetleyebilir Hastanede çalışan personelin tüm ücretleri (giydirilmiş brüt ücret) Yükleniciye aittir Çalıştırılacak personel İdare tarafından onay verildikten sonra göreve başlayacaktır Yemekhanede çalışan personelin kıyafetleri görevlerine göre tek tip olacaktır. Personelin kıyafetleri İdare tarafından onaylanacak ve Yüklenici tarafından sağlanacaktır Yüklenici personelinin yakasında tanıtım kartı bulunacaktır. 4

5 6.7. Personel idarenin disiplin kurallarına uymakla yükümlüdür. Giriş çıkışlarda İdare yetkililerince denetleme yapılabilir Personel hizmet yerlerinde ziyaretçi kabul etmeyecektir Personelin kıyafetleri her zaman temiz ve sağlam olacaktır. Yemekhanede görev yapan personel hasta odalarına yemek dağıtmadan önce temiz görünümlü, temiz kokulu ve özenli olmasına dikkat edecektir. Yemekhane personeli saç, sakal ve tırnak uzatmayacaktır. Kıyafetinin standart kıyafete uygun olmaması, görüntüyü bozacak şekilde kirli veya yırtılmış olması durumunda, Yüklenici yazılı olarak uyarılacak ve kıyafetin aynı gün içerisinde değiştirilmesi sağlanacaktır. Aksi halde İdare gerekli değişikliği yapacak ve bedelini Yüklenicinin alacağından tahsil edecektir Kıyafetler görev dışında giyilmeyecektir Yüklenici personel hasta ve refakatçileri ile saygılı, mesafeli ve gerektiği kadar iletişimde olacaktır. Hastane personeli ile kesinlikle lüzumsuz olarak kişisel veya resmi tartışmaya giremez, böyle bir olay vukuu bulduğu takdirde işçinin durumu Yüklenici ve İdarece ele alınır, değerlendirmeye müteakip bir daha emsal teşkil etmemesi için Yüklenici tarafından o işçinin işine son verilir Yüklenici personeline sunum, iletişim, hijyen gibi konularda gerekli eğitimleri verecektir Yüklenici, personeline yıllık izin defteri tanzim ederek kanuni yıllık ücretli izinlerini kullandırmak ve hastalık durumlarını tanzim etmek zorundadır. Aksi halde yürürlükteki mevzuat gereğince cezai sorumluluk Yükleniciye aittir İdare, Yüklenici personelini değiştirmeye yetkili olup, İdarenin talebi üzerine en geç 2(iki) işgünü içerisinde Yüklenici, personelini değiştirecektir Şartnamenin konusu işin ifası ve Yüklenicinin bu işle ilgili olarak çalıştıracağı personel ve araçlar bakımından, İş Kanunu, Vergi kanunları, SGK Mevzuatı, Belediye Tüzükleri ve diğer ilgili Kanun ve mevzuat hükümlerinin uygulanmasından doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk doğrudan Yükleniciye aittir Yüklenici elamanının izinli (yıllık ücretli izin dahil) veya raporlu olduğu sürenin 2 (iki) işgününden fazla olması durumunda oluşacak boşluk bir başka personel tarafından giderilecek ve Yüklenici bu durum için idareden ayrıca bir ücret talep etmeyecektir. Karşılanmayan her personel başına beher gün için brüt asgari ücretin (işveren payı dahil)1/30 u oranında cezai kesinti olacaktır Yüklenici elamanının izin veya raporunun 2 (iki) işgünü ya da 2 (iki) işgününden az olduğu durumlarda oluşacak personel boşluğu hizmette aksama oluşturması durumunda İdarenin müdahalesine gerek kalmadan Yüklenici tarafından başka personel ile giderilecektir. Giderilmez ise 6.16.maddesinde geçen cezai kesinti uygulanacaktır Personelin ayrılması ve habersiz işe gelmemesi durumunda yerine en geç 2 (iki) işgünü içerisinde yeni personel işe başlatılacaktır. Başlatılmaması durumunda karşılanmayan her personel başına beher gün için brüt asgari ücretin (işveren payı dahil) 1/30 u oranında cezai kesinti olacaktır Yüklenici hiçbir ikaz ve ihtara gerek kalmaksızın lüzumlu emniyet tedbirlerini zamanında almak ve kazalardan korunma usul ve çarelerini personeline öğretmekle yükümlüdür. Bu itibarla taahhüdün ifasına ihmal, dikkatsizlik ve tedbirsizlik ile ehliyetsiz kişiler kullanmaktan veya herhangi bir sebeple vuku bulabilecek kazalardan Yüklenici sorumludur Yüklenici iş kanununun iş sağlığı ve iş güvenliği hükümlerine göre personelin sağlığını korumak üzere her türlü sağlık ve emniyet tedbirlerini alacak ve personelin tehlikeli koşullarda çalıştırılmasına izin vermeyecektir. Yüklenici Umumi Hıfzıssıhha Kanununun İş Yasasının ve İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği tüzüğünün ilgili maddeleri ile iş ve işçi sağlığı ile ilgili diğer mevzuat hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. 5

6 6.21. İş yasası ve SGK hükümlerine göre işe işçi alınması işçi çıkarılması ve işçi özlük haklarının tümünün ödenmesi gibi sorumluluklar Yükleniciye aittir. İdare bu konuda hiçbir sorumluluk taşımaz Yüklenici, halen çalıştırdığı, bu ihale döneminde yeni işe aldığı, gerek bu işyerinde daha önce kendisinin çalıştırdığı veya başka işyerinde çalışıp sonra Yükleniciye giren işçilerin ihale tarihinden önceki dönemler için olabilecek maaş, fazla mesai, bayram tatili ücreti, kıdem tazminatı gibi her türlü ücret ve borçlarından tek başına sorumludur Yüklenici, personelin nöbet izni, yıllık izin, resmi ve bayram mesaileri için kullanılan izinlerin (nöbet izni hariç) yerine görevlendirilenleri ve aylık çalışma çizelgelerini gösteren bir cetvel hazırlamakla yükümlüdür. Denetim sırasında Yüklenici İdareye bu cetveli ibraz etmekle yükümlüdür Yüklenici, herhangi bir grev ya da iş durdurma-bırakma durumunda hizmeti aksatmayacak ve bununla ilgili tedbirleri alacaktır Yüklenicinin önlemler almasına rağmen olabilecek kazalarda Yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminatlar Yükleniciye aittir. Ayrıca iş başında veya işe bağlı nedenlerle vefat eden personelin defin giderleri ve ailelerine ödenecek tazminatın tümü Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici bu hususta yürürlükte bulunan genel hükümlere uyacaktır Yüklenici personeli tarafından zarar verilen her türlü alet edevat ve malzemenin zararını karşılayacaktır Yüklenici sözleşme süresi boyunca işin aksamadan yürütülmesi amacıyla gerekli sayıda personeli bulundurmak zorundadır Yüklenici, personelinin 3. Şahıslara karşı vereceği zarardan sorumludur İşveren güvenlik personeli Yüklenici personelin üzerini ve paketlerini/çantalarını aramaya yetkilidir Yüklenici işverenin idari kurallarına uymakla yükümlüdür Yüklenici, personelinin yemek ücretini karşılayacaktır Yüklenici, işe başlamadan önce çalıştıracağı personele ait bilgileri (adı-soyadı, ana adı, baba adı, adresi, doğum yeri ve tarihi, sigorta sicil numarası, vergi karnesi numarası, kimlik numarası vb.) İdareye vermek ve değişiklikleri de en az 2 (iki) gün önceden bildirmekle yükümlüdür. İlgili mevzuat gereğince istihdamı uygun olmayan personelin görevine son vermek zorundadır Yüklenici, çalıştıracağı personelin hal ve hareketlerinden, disiplinli ve nezaket kuralları içerisinde hizmet vermelerinden idareye karşı sorumludur Kullanılacak olan her türlü temizlik malzemesi, sağlık ve hijyen kurallarına uygun özellikte olacaktır. Kullanılan malzemeler TSE, CE, ISO:9001 kalite belgesine sahip firma ürünlerinden seçilecektir Yüklenici 4857 Sayılı İş yasasının 44. maddesinde belirtildiği şekliyle, çalışanların ulusal bayram ve tatil günleri ile fazla çalışma yapma konularında ilgili personelden muvaffakatname almakla yükümlüdür. 7. KULLANILACAK EKİPMAN ve MALZEMELER 7.1. Yüklenici tarafından; Yüklenici tesislerinde yemek pişirmede kullanacağı ekipmanı, Yüklenici tesislerinden hastaneye yemek taşınmasında kullanılacak tüm ekipmanı, Hastanede kullanılacak masa örtüsü, servis tepsileri, servis ekipmanı (tabak, sürahi, bardak,- kaşık, çatal, tuzluk v.s.), Hasta odalarına serviste kullanılan termo tepsileri, ısı koruyan dağıtım arabalarını, 6

7 Hasta odalarına yapılan serviste kaşık, çatal ve bıçak için kullanılan kağıt paketler ile tek kullanımlık bardak, Bulaşıkların temizlenmesinde ve günlük temizlikte kullanılacak dezenfektan, deterjanları ve diğer malzemeleri, Yemekhanede kullanılan peçete, baharat (karabiber, pul biber, nane, kekik) kürdan vb. malzemeleri, Yemekhane ilaçlamasında kullanılacak mevzuata uygun ilaç ve ilaçlama ekipmanını, Personelin kıyafetlerini, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında Yemekhanede bulundurulması gerekli ekipmanı, Şahit numunelerinin saklanacağı steril kapları, Yemekhanede servis edilen suyu, Bulaşık yıkanması için gerekli demirbaş niteliğindeki teçhizatı (makine, tezgah..) temin edilecek ve İdareden karşılığında ücret talep etmeyecektir İdare tarafından; Yemekhanede kullanılan masa ve sandalyeler, temin edilecektir. Yüklenici tarafından temin edilecek malzeme, ekipman ve sarf malzemeleri hijyenik, şık ve düzenli olacaktır. Hizmet başlamadan önce Yüklenici kullanacağı tüm malzeme ve ekipman için İdarenin yazılı onayını alacak sonrasında temin yapacaktır. İdare Yüklenicinin sunduğu seçenekleri reddetme, değiştirilmesini isteme hakkına sahiptir. 8. KAHVALTI 8.1. KAHVALTI LİSTESİ Nöbetçi personel, hasta ve hasta refakatçisine her sabah bir öğün kahvaltı verilir. Ayrıca gece nöbetçi personele gece kahvaltısı verilir. Kahvaltı aşağıda belirtilen gıda maddeleri arasından Yüklenici tarafından hazırlanıp İdare tarafından onaylanan listeye göre 4 çeşit olarak (Ekmek/poğaça/kek hariç) verilir. Çeşitler kapalı ve ambalajında olacaktır. Kullanılan markalar 1. kalite ve piyasada bilinen markalardan olacaktır. İdarenin istemediği markalar değiştirilecektir. Ekmek Yüklenici tarafından temin edilecektir KAHVALTILIKLAR VE BİR PORSİYON GRAMAJLARI: İÇECEK GRUBU: Çay ,5 gr Süt (tetrapak kutularda) ml Meyve Suyu (tetrapak kutularda) ml 7

8 1. GRUP NORMAL KAHVALTILIKLAR: Beyaz Peynir (lu veya suz) gr Kaşar Peyniri gr Eritme Peynir gr Krem Peynir gr gr (1 adet) 2. GRUP NORMAL KAHVALTILIKLAR: Tereyağı + Reçel gr Tereyağı + Bal gr Diyabetik Reçel gr Kakaolu fındık ezmesi gr Krokanlı fındık ezmesi Tahin pekmez gr Siyah Zeytin gr Yeşil Zeytin gr Mevsimine göre Domates ve Salatalık (100 gr gr) kahvaltıya eklenecektir. Not : Bir porsiyon kahvaltı içeriği : 1 porsiyon birinci grup + 2 porsiyon ikinci grup + İçecek+ Ekmekten oluşur. Zeytinler yağlanıp poşetlenip servis edilecektir. Kahvaltılık şeker 20 gr olarak paketli küp veya toz ambalajlı bir şekilde çayın yanında verilecektir. Ekmek diyetisyenin isteğine göre tuzlu, tuzsuz veya kepekli olarak verilecektir BİR HAFTALIK NORMAL KAHVALTI ÖRNEĞİ : GÜN 1. GRUP 2. GRUP İÇECEK DİĞER 1 Krem Peynir Siyah Zeytin + Tahin-Pekmez Süt Ekmek + Domates-Salatalık 2 Haş. Y.Zeytin + Tereyağ-Bal Çay Ekmek + Domates-Salatalık 3 Beyaz Peynir S.Zeytin + Fındık Ezmesi Meyve Suyu Poğaça + Domates-Salatalık 4 Kaşar Peyniri Yeşil Zeytin + Tereyağ-Reçel Çay Ekmek + Domates-Salatalık 5 Haş. S.Zeytin + Tahin Pekmez Çay Kek + Domates-Salatalık 6 Eritme Peynir Y. Zeytin + Fındık Ezmesi Süt Ekmek + Domates-Salatalık 7 Beyaz Peynir Siyah Zeytin + Tereyağ-Bal Çay Poğaça + Domates-Salatalık 8.4. DİYET KAHVALTI: Diyet kahvaltıda verilecek gramajlar normal kahvaltı ile aynıdır. 8

9 8.5. BİR HAFTALIK DİYABETİK DİYET KAHVALTI ÖRNEĞİ: GÜN 1.GRUP 2. GRUP İÇECEK (ŞEKERSİZ) DİĞER 1 suz Peynir suz S.Zeytin + Diyabetik Reçel Süt Ekmek+Domates-Salatalık 2 Haş. suz Y.Zeytin + Diyabetik Reçel Çay Ekmek+Domates-Salatalık 3 suz Peynir suz S.Zeytin + Diyabetik Reçel Çay Ekmek+Domates-Salatalık 4 suz Peynir suz Y.Zeytin + Diyabetik Reçel Çay Ekmek+Domates-Salatalık 5 Haş. suz S. Zeytin + Diyabetik Reçel Çay Ekmek+Domates-Salatalık 6 suz Peynir suz Y.Zeytin + Diyabetik Reçel Süt Ekmek+Domates-Salatalık 7 suz Peynir suz S.Zeytin + Diyabetik Reçel Çay Ekmek+Domates-Salatalık 8.6. BİR HAFTALIK TUZSUZ DİYET KAHVALTI ÖRNEĞİ: GÜN 1. GRUP 2. GRUP İÇECEK DİĞER (TUZSUZ) 1 suz Peynir suz S.Zeytin + Bal Süt Ekmek+Domates-Salatalık 2 Haş. suz Y.Zeytin + Reçel Çay Ekmek+Domates-Salatalık 3 suz Peynir suz S.Zeytin + Fındık Ezmesi Çay Poğaça+Domates-Salatalık 4 suz Peynir suz Y.Zeytin + Tahin-Pekmez Çay Ekmek+Domates-Salatalık 5 Haş. suz S.Zeytin + Bal Çay Kek + Domates-Salatalık 6 suz Peynir suz Y.Zeytin + Reçel Süt Ekmek+Domates-Salatalık 7 suz Peynir suz S.Zeytin + Tahin-Pekmez Çay Poğaça+Domates-Salatalık 9. ÖĞLE VE AKŞAM YEMEKLERİ Her hastaya ve refakatçisine öğle ve akşam, nöbetçi personele akşam, normal mesai yapan personele öğle öğünlerinde yemek verilir. Her çeşit, aşağıda belirtilen farklı yemek gruplarından oluşturulacaktır. Hasta ve refakatçilerin öğle ve akşam yemek menüleri farklı olacaktır. Ekmek çeşitlerin dışında tutulacaktır. Normal yemekler, belirtilen sayılara göre tuzlu ve tuzsuz olarak ayrı ayrı pişirilecektir (DÖRT) KAP YEMEK KAPSAMI 1. KAP: ÇORBA 2. KAP: ANA YEMEK ; Parça veya kuşbaşı et( Garnitür ) Köfteler ( Döner, Izgara, Kadınbudu, Sulu köfte, Hamburger vb) Etli baklagiller, Etli Dolma ve sarmalar, balık, tavuk gibi yemeklerden oluşur. 3. KAP: ARA SICAK; Pilav, makarna, börek, zeytinyağlılar vb. yiyeceklerden oluşur. 4. KAP: TAMAMLAYICI; Salata, meyve, içecekler (ayran, kola vb.), cacık, yoğurt, kompostolar, sütlü tatlılar, hamur tatlıları vb. oluşur. 9

10 9.2. YEMEK GRAMAJLARI Çiğ ( gr ) Gr Et yemekleri ( Rosto, Döner, Piliç ızgara vb.) Kemikli Etli Yemekler ( Orman kebabı, tavuk sote, Brüt çiftlik kebabı vb.) Etli Bakliyat ve sebzeler Köfteler Brüt Bakliyat net Pirinç net Makarna net Sebzeler Brüt Meyve Brüt Kavun Brüt Karpuz Brüt Tatlılar Pişmiş Yoğurt Porsiyon net Ekmek İstenildiği kadar 9.3. MENÜ İÇERİKLERİ 1.GRUP YEMEK ÇEŞİTLERİ Çorbalar MENÜDEKİ SIRASI 1.Yemek 2. GRUP YEMEK ÇEŞİTLERİ Parça Etli Yemekler Köfteler Etli Konserve ve Etli Taze Sebzeler Kıymalı Konserve ve Kıymalı Taze Sebzeler Kıymalı Kuru Baklagiller Etli Kuru Baklagiller lı Yemekler Tavuk Balık 2.Yemek 3. GRUP YEMEK ÇEŞİTLERİ Pilav, Makarnalar Börek Zeytinyağlı Sebze Yemekleri Zeytinyağlı Baklagiller Kızartmalar Zeytinyağlı sarma 3.Yemek 4. GRUP YEMEK ÇEŞİTLERİ Salatalar Meyve İçecekler (Ayran, kola vb.) 10

11 Paket Yoğurt(200 gr) Cacık Turşu Tatlılar Sütlü Tatlılar Hamur Tatlılar Helvalar 4.Yemek 9.4. YEMEK ÇEŞİTLERİ VE VERİLME SIKLIĞI 1. GRUP YEMEK ÇEŞİTLERİ AYLIK VERİLME MİKTARI 1-Çorbalar GRUP YEMEK ÇEŞİTLERİ 1- Parça ve kuşbaşı et yemekleri 3 2- Köfte 7 3- Etli konserve ve taze sebzeler 4 4- Kıymalı taze sebzeler 5 5- Etli kuru baklagiller 5 6- lı yemekler 1 7- Tavuk 4 8- Balık 1 3. GRUP YEMEK ÇEŞİTLERİ 1- Pilav ve makarnalar Bulgur Pirinç Şehriye Makarna 2- Börekler (peynirli) 2 3- Zeytinyağlı sebze yemeği 4 4- Zeytinyağlı baklagiller 2 5- Kızartmalar 2 6- Zeytinyağlı dolma-sarma 2 4. GRUP YEMEK ÇEŞİTLERİ 1- Salatalar 5 2- Paket Yoğurt (200 gr) 3- Ayran (300 ml) 8 4- Cacık 3 5- Tatlılar Tulumba tatlısı Revani tatlısı Kadayıf tatlısı Cevizli Sarma Sütlü tatlı Diğer tatlı (aşure) Helvalar 6- Mevsimine göre meyve

12 7- Hoşaflar Kompostolar Kuru meyve Taze meyve 2 1 Verilme sıklıkları yukarıda belirtilen miktarlardan 2 eksik, 2 fazla olabilecektir. Öğle ve akşam için 2. Grup esas yemektir. Bir öğünde iki aynı grup yemek verilmemelidir. Kahvaltı, normal yemek ve diyet yemeklerinde uygulanacak gramajlar verilen listelere göre olmalıdır. 10. DİYET YEMEKLERİ Hastaya bireysel olarak hazırlanan diyetler, hastanın tedavisi için gerekli olan günlük enerji ve besin öğeleri gereksinimini sağlayacak şekilde ve hastane diyetisyenleri tarafından belirlenen içeriklerine uygun miktar, çeşit, tat, kıvam ve görünüşte olmak üzere her türlü yiyeceği kapsayacaktır. Özel diyetlerde, israftan sakınarak normal diyete ek olarak bir veya birkaç çeşit yiyecek verilebileceği gibi, bağımsız olarak tüm yiyecek ve yemeklerin cins ve miktarlarını belirtmek suretiyle, özel diyet listeleri düzenlenebilecektir. Diyet yemeklerinin cins ve miktarlarının, hastane diyet bölümünün önerdiği diyet tedavisi ilkelerine uygun olması zorunludur. Diyet yemeği yemek zorunda olan personelin gereksinimleri, hastane diyet bölümü diyetisyenliğince verilmiş listeler doğrultusunda, Yüklenici tarafından karşılanmalıdır. Diyet yemekleri haricinde, gerektiğinde özel yemekler veya yiyecekleri temin etmek, Yüklenicinin yükümlülüğündedir. Diyet yemek alan hastaların, kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri ile ara öğünleri (kuşluk, ikindi, gece) hastane diyetisyenlerinin belirleyeceği saatte dağıtılacaktır. (Örneğin; Saat 10:00 da, saat 15:00 da ve 21:00 da ara öğünler verilebilir.) Diyet yemeklerinde çorba, sebze, et yemeği, yoğurt olmak üzere en az dört çeşitten oluşmaktadır. Diyetisyenin talimatları doğrultusunda diyet yemeklerine ekleme veya çıkarma yapılabilir. Diyet yemeklerinde ve ara öğünlerde verilecek yiyeceklerin neler olduğunu Yüklenici hastane beslenme ve diyet bölümünden veya idareden öğrenebilir. Diyet yemekleri diyetisyenin uygun gördüğü durumlarda öğle ve akşam farklı şekilde verilebilecektir. Tıbbi tedaviye destek olmak amacı ile gerek görüldüğü takdirde normal yemekle birlikte ek gıdalarla beslenmesi gereken hastalara normal yemek zamanında ara kahvaltılardan takviye gıda verilebilecektir. Yüklenici ayrıca ücret talebinde bulunamaz. Ayrıca gerekli görüldüğü takdirde İdarenin veya diyetisyenin diyet kahvaltısına ve diyet yemeğine her zaman gıda ilave etme yetkisi bulunmaktadır. Diyet ara öğünlerinde sunulan yiyeceklerden ambalajlı olmayan (meyve, peynir, ekmek vb.) yiyecekler hijyenik koşullarda verilecektir. Hasta ameliyat olduktan sonra ilk diyetine Rejim I ya da açık sıvı diyeti denilmektedir. Diyetin içeriği; Şekerli çay Tanesiz komposto suyu Meyve suyu Bol şekerli limonata Açık, süzülmüş et ve tavuk suyu (içine limon ve tuz eklenebilir) 12

13 Daha sonra (genellikle 2.gün) Rejim II diyeti (koyu sıvı diyet) ne başlanır. Açık sıvı diyete ek olarak; Süt Yoğurt Sebzeler (ezilmiş) Çorba (blendrize edilmiş) 3 ve 5. günler arasında hafif (yumuşak) diyet verilir. Diyetin normal diyetten farkı daha az posa içermesidir ve genellikle yemeklerin ezilerek veya blendrize edilerek verilmesidir. Herhangi bir beslenme sorunu olmayan kişilere ve hastaneye herhangi bir sebeple yatmış hastalara Rejim III verilir. Rejim III; sağlıklı bireylerin tükettikleri normal diyet şeklidir. Herhangi bir beslenme sorunu olmayan ve kısıtlama yapılmayan; ancak tuzsuz beslenmesi gereken hastaya Rejim III-suz diyet verilir. Sağlıklı bireylerin tükettikleri normal yemekten farkı yemeklere tuz ilave edilmeden pişirilmiş olmasıdır. Parenteral beslenmeden oral beslenmeye geçerken de bu diyetler uygulanır. Rejim II ve Rejim III arasında yumuşak bir diyet verilir. Bu diyet sulu, yumuşak, daha az katı bir diyet olarak özetlenebilir DİYET YEMEKLERİNİN ÇEŞİTLERİ VE VERİLME SIKLIĞI KAHVALTI AYLIK VERİLME MİKTARI 1- Süt (UHT, Light) Peynir (tuzlu, tuzsuz) Reçel Poğaça + Kek Bal Reçel yerine 2 3 gün/ hafta Haşlama Patates 30 8-Komposto (Normal veya tatlandırıcılı) Proteinsiz Çörek İsteğe göre yapılır. 10- Glutensiz ekmek İsteğe göre yapılır. 11- Meyve Çay, Ihlamur, Limonata, Meyve Suyu Söğüş, Domates, Salatalık, Marul 30 DİYET YEMEKLERİ AYLIK VERİLME MİKTARI 1- Haşlama Et (kemiksiz) Köfte Tavuk Balık Çorbalar Sebzeler Pilav Makarna Komposto Hoşaflar Sütlü tatlı Pelte Salata (mevsimine göre) 30 13

14 9- Poşet yoğurt (200 gr.lık) Light yoğurt UHT süt Light süt Meyve Proteinsiz çörek, Gluteinsiz ekmek İsteğe göre yapılır DİYET ARA KAHVALTILARI VE ÖĞÜNLERİ Diyet ara kahvaltıları 3 çeşide kadar olabilir. Özellik gösteren kliniklerde ara kahvaltı sayısı 3 öğüne çıkarılabilir. Diyet ara kahvaltı gramajları, diyet kahvaltı gramajları ile aynı olmalıdır. Çeşitleri aşağıda belirtildiği gibidir. Ara öğünlerde verilen yiyecekler diyet kahvaltı ve diyet yemeklerinin bünyesindedir. Ayrıca ücret talebinde bulunulamaz. Yoğurt (200gr.lık ambalajlarda) Light yoğurt(200gr.lık ambalajlarda) Muhallebi (normal ve tatlandırıcılı) Süt Light süt Pelte (normal ve tatlandırıcılı) Komposto (normal ve tatlandırıcılı) Haşlama patates Peynir (tuzlu ve tuzsuz) Meyve Bisküvi (tatlı tuzlu) Proteinsiz çörek Salata Meyve suyu (taze) Ayran 300 ml. Çubuk kraker 11. YEMEKTE KULLANILACAK MALZEMELERİN ÖZELLİKLERİ Et: Etli yemekler koyun ve dana etinden, kıymalı yemekler ise dana etinden yapılacaktır. Tavuk Eti: Donmamış taze ve çok iyi temizlenmiş olacaktır. Tavuk, but, pirzola veya göğüs olarak verilecektir. Kuru Gıdalar: Pirinç, bulgur, nohut, mercimek fasulye vb gibi normal irilikte ve uygun özelliklerde olacaktır. Sebzeler: Her mevsime ait sebze taze, olgun, ve normal büyüklükte olacaktır. Meyveler: Mevsim meyvesi olup taze ve kaliteli olacaktır. Yüklenici yukarıdaki menülerde gramajları belirtilmiş ölçülerin altında malzeme kullanılmayacaktır. Kullanılan malzemeler için Gıda üretim sertifikasının bulunması gerekmekte olup, ibrazı istenecektir. Türk Gıda kodeksine uygun gıda malzemeleri kullanılacaktır. Ana tüketim kalemlerine ait faturaların fotokopileri ay sonlarında İdareye ibraz edilecektir. Yüklenici yemeğin hazırlanmasında ve hizmetin verilmesinde birinci sınıf malzemeler kullanacak, işin her aşamasında hijyene ve çevreye öncelik verecektir. 14

T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ

T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ Madde 1. İşin Tanımı TEKNİK ŞARTNAMESİ Tunceli Halk

Detaylı

MADDE 3: İŞİN YAPILACAĞI YERİN GÖRÜLMESİ:

MADDE 3: İŞİN YAPILACAĞI YERİN GÖRÜLMESİ: KARTAL BELEDİYESİ KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ VE ŞUBELERİNE; SABAH KAHVALTISI, ÖĞLE YEMEĞİ VE İKİNDİ KAHVALTISI HAZIRLAMA, DAĞITIMI VE SERVİS HİZMETLERİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğüne

Detaylı

NĐĞDE ÜNĐVERSĐTESĐ 01 Mayıs 2015 30 Nisan 2016 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK ĐHALE USULÜ YEMEK ALIMI ĐHALESĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

NĐĞDE ÜNĐVERSĐTESĐ 01 Mayıs 2015 30 Nisan 2016 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK ĐHALE USULÜ YEMEK ALIMI ĐHALESĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ NĐĞDE ÜNĐVERSĐTESĐ 01 Mayıs 2015 30 Nisan 2016 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK ĐHALE USULÜ YEMEK ALIMI ĐHALESĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TANIMLAR ĐDARE: Bu teknik şartnamede Niğde Üniversitesi Rektörlüğü bundan

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YEMEK HİZMETLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME TANIMLAR

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YEMEK HİZMETLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME TANIMLAR T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YEMEK HİZMETLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME TANIMLAR İDARE : Bu teknik şartnamede Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık,

Detaylı

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Yüklenici yiyeceklerin siparişi, satın alınması, depolanması, hazırlanması,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde aşağıdaki anlamları taşır. 1.1. Türk Kızılayı,

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (A)

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (A) T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (A) MADDE 1 - Yüklenici, yönetimce onaylanan yemek listelerine göre, belirtilen şartlarda

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

YEMEK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ YEMEK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca ihalesi yapılacak olan Çevre ilçelerde mevcut okullarda öğrenci ve

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMELER NEDİR? NASIL HAZIRLANIR? Doç. Dr. Saniye Bilici

TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMELER NEDİR? NASIL HAZIRLANIR? Doç. Dr. Saniye Bilici TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMELER NEDİR? NASIL HAZIRLANIR? Doç. Dr. Saniye Bilici GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ, 2015 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ SÜREÇ YÖNETİMİ GIDA

Detaylı

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ Defterdarlık Personel Müdürlüğü 2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞYERİ, İŞYERİNİN TETKİKİ, FİRMANIN SORUMLULUKLARI VE UYACAĞI HUSUSLAR: A)

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Teklif Verilmesine İlişkin Şartname, 2. Standart Form, 3. Sözleşme

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

YAŞ GRUPLARINA GÖRE PORSİYON MİKTARLARI

YAŞ GRUPLARINA GÖRE PORSİYON MİKTARLARI 1 Acem Pilavı Açık Bal Açık Çokokrem Açık Reçel Açık Süt Ankara Tava Armut Armut Tatlısı Aşure CİĞER (KG) ÇAM FISTIĞI (KG) KARANFİL (KG) KEKİK (KG) KUŞ ÜZÜMÜ (KG) TARÇIN (KG) SÜZME BAL (KG) ŞOKELLA-SARELLA

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda belirlenen

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

EĞİTİM KONULARI. 3) Birim fiyat teklif cetveline göre fatura ve işçi ücret bordrosunun nasıl düzenleneceği,

EĞİTİM KONULARI. 3) Birim fiyat teklif cetveline göre fatura ve işçi ücret bordrosunun nasıl düzenleneceği, EĞİTİM KONULARI 1) Personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı ihalesi ile personel çalıştırılmasına dayalı olmayan (mamul yemek) hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif değerlendirmesinin

Detaylı

YİYECEK ÜRETİM TEMELLERİ

YİYECEK ÜRETİM TEMELLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2601 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1569 YİYECEK ÜRETİM TEMELLERİ Yazarlar Öğr.Gör.Dr. Hüseyin ÖNEY (Ünite 1, 8) Öğr.Gör. Mutlu DOĞAN DÖNMEZ (Ünite 2, 6, 7) Öğr.Gör.

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU AFAD VİRANŞEHİR ÇADIR KENT KONAKLAMA TESİSİ ŞEBEKE SOKAK AYDINLATMA, KOMPAZASYON, PANO, TRAFO, AG-OG-YG ENERJİ NAKİL HATLARININ BAKIM,ONARIM ve

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 Bu sözleşme merkezi Mutlukent Mahallesi 2065 Sokak No:5 Ümitköy / ANKARA adresinde bulunan Siteplus Entegre Tesis Profesyonel Site Yönetimi ve

Detaylı

YEMEKHANE ve TÜM YEMEK, CATERİNG, KAFETERYA İŞLERİ ŞARTNAMESİ

YEMEKHANE ve TÜM YEMEK, CATERİNG, KAFETERYA İŞLERİ ŞARTNAMESİ 1. TARAFLAR: YEMEKHANE ve TÜM YEMEK, CATERİNG, KAFETERYA İŞLERİ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş ile Yemek Üretimi yapıp, hizmet verecek firma

Detaylı

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZCİLİK SALATALAR, MEZELER VE PİŞİRMEYE HAZIRLIK

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZCİLİK SALATALAR, MEZELER VE PİŞİRMEYE HAZIRLIK TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZCİLİK SALATALAR, MEZELER VE PİŞİRMEYE HAZIRLIK ANKARA 2008 ÇİNDEKİL Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı