SERTİFİKA PROGRAMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERTİFİKA PROGRAMLARI"

Transkript

1 SERTİFİKA PROGRAMLARI 1

2 ODTÜ kli Eğitim Merkezi SERTİFİKA PROGRAMLARI A-2 Tipi Mühendislik Akustiği Sertifika ı... 3 Bilgi Teknolojileri Sertifika ı... 4 Doğal Afet Risk Yönetimi Sertifika ı... 4 E-Ders Tasarım ve Geliştirme... 5 Endüstriyel Radyografi 1. Seviye (RT1)... 6 Endüstriyel Radyografi 2. Seviye (RT2 ve RT2.0)... 6 İklim Değişikliği, Uyum Politikaları ve Türkiye Sertifikalı Eğitim ı... 7 İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika ı... 8 Kalite Yönetimi Sertifika ı... 9 Kişisel Yazılım ci (KYS) Manyetik Parçacık Muayenesi, 1. Seviye (MT1) Manyetik Parçacık Muayenesi, 2. Seviye (MT2) Nesneye Yönelik Yazılım Geliştirme Sağlık Bilgi Sistemleri Sertifika ı Sıvı Penetrant Muayenesi, 1. Seviye (PT1) Sıvı Penetrant Muayenesi, 2. Seviye (PT2) Ultrasonik Muayene, 1. Seviye (UT1) Ultrasonik Muayene, 2. Seviye (UT2 ve UT2.0) Uygulamalı Hidrografi Eğitimi Sertifika ı Yönetim Bilgi Sistemleri Sertifika ı (MIS) SERTİFİKAYA YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMLAR CISCO Bilgisayar Ağları Uzmanlık Eğitimi (CCNA)

3 ODTÜ kli Eğitim Merkezi A-2 TİPİ MÜHENDİSLİK AKUSTİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI 26 Saat Çevre gürültüsüne ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi, ölçümü, denetimi ve izlenmesine ilişkin A tipi sertifika eğitimi vermek. 1. Temel Kavramlar Temel Ses Bilgisi - Tanımlar Düzey Kavramı Düzeylerle İşlem Frekans Analizi ve Oktav Bantlar İşitme ve Kulak Yapısı Eş Yükseklik Eğrileri, Ağırlıklama ve Ses Düzeyi Kavramları Eşdeğer Ses Düzeyi ve Ses Etkilenim Düzeyi Gündüz Akşam Gece Ses Düzeyi Gürültü, Sınıflandırılması ve İstatiksel Analiz 2. Çevresel Gürültünün Ölçümü ve Değerlendirmesi Giriş ve Genel tanıtım Ses Düzeyi Ölçer Gürültü Ölçümü Çevre Gürültüsü Ölçümü Esasları ve Ölçümlerin Değerlendirilmeleri Gürültü Ölçümünde Kullanılan Diğer Donanım Tonal Gürültü ve Darbe Gürültüsü Düzeltmeleri Gürültü Haritaları Değerlendirme Örnek uygulama 3. Gürültü Kaynaklarının İncelenmesi Gürültünün Etkileri Sesin Serbest Alanda Yayılması Sesin Kapalı Alanda Yayılması Temel Titreşim Bilgisi Titreşim Kaynakları ve Titreşimin Etkileri 4. Titreşim Ölçüm Donanımı Titreşim Ölçümleri ve Uygulamalar TS ISO 4866 ve TS Standartlarının Açıklanması Gürültüden Korunma Yöntemleri Ayrıntılı bilgi için adresine A-2 Tipi Mühendislik Akustiği Sertifika ı'na; Üniversitelerin 4 yıllık programlarının mühendislik, mimarlik ve fen fakültelerinden mezun olan kişiler basvurabilir. Ayrıca, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Belediyelerin personelinden bu kurumlarda çalıştıklarını belgelendirmek suretiyle alan kısıtı olmadan 4 yıllık fakülte mezunu olanlar da programa başvurabilir. 3

4 ODTÜ kli Eğitim Merkezi BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI 9 ay Bilgi teknolojileri sertifika programı (BTSP)'nın amacı, ülkemizde bilgi teknolojileri alanında var olan büyük miktardaki uzman açığının kapatılmasına yardımcı olmaktır. BTSP, 4 dönemden oluşan ve 9 ay süren bir sertifika programıdır. da, her dönemde iki ders olmak üzere toplam sekiz ders verilecektir. Dersler Bilgisayar Mühendisliği'nin temel derslerinden seçilmiştir ve ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından tamamen Türkçe olarak hazırlanmıştır. Dönem sonunda katılımcılar yüz yüze dersler ve sınavlar için ODTÜ'ye davet edileceklerdir. Yapılan sınavlar sonucunda, 8 dersten de başarılı olan katılımcılar Bilgi Teknolojileri Sertifikası almaya hak kazanacaklardır. 1. Dönem Bilgisayar Sistemleri ve Yapıları C ile Bilgisayar cılığı'na Giriş 2. Dönem C ile Veri Yapıları ve Algoritmalar Unix ile İşletim Sistemleri 3. Dönem Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Yazılım Mühendisliği 4. Dönem Yazılım Geliştirme Projesi Ayrıntılı bilgi için adresine En az üniversite öğrencisi veya bir yüksekokuldan mezun olmak. Çok iyi düzeyde bilgisayar okur-yazarı olmak; Windows XP/Vista/7 veya Linux tabanlı işletim sistemleri ile Internet Explorer/Firefox/Chrome/Safari/Opera gibi yazılımları aşina olmak. Multimedya özellikleri (ses kartı, hoparlör, CD Sürücü) ve internet erişim olanağı olan bir bilgisayara sahip olmak. Derslerin Türkçe olmasının yanında; kaynak kitaplar, referanslar ve internetten verilecek linkler İngilizce olacağı için, okuduğunu anlayacak düzeyde İngilizce bilmek. DOĞAL AFET RİSK YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 8 ay Türkiye de bireylerin afet risk yönetimi eğitim bilincini arttırmak. Topluma bu konuda hizmet etmek, afetlerle ilgili çalışan kişi ve kurumları eğitimler sayesinde biraraya getirmek. 1. Kapsamlı Doğal Afet Risk Yönetimi Web lama 4

5 ODTÜ kli Eğitim Merkezi 2. Doğal Afetlerin Ekonomik Etkilerinin Yönetimine İlişkin Finansal Stratejiler 3. Hasar ve Yeniden Yapılanma İhtiyaçlarının Tesbiti 4. Güvenli Şehirler 5. Topluma Dayalı Afet Risk Yönetimi Ayrıntılı Bilgi için adresine Hiçbir ön bilgi gerekmeksizin modüllerden oluşan programa başvuran afetlerle ilgilenen herkese açıktır. Mezuniyet şartı aranmamaktadır. Katılımcıların program süresince internet erişimine ihtiyaçları olacaktır. E-DERS TASARIM VE GELİŞTİRME 150 Saat İnternet teknolojisinin gelişimi ile paralel olarak kamu ve özel sektördeki insan kaynakları ve kurumsal eğitim birimleri kendilerini bu teknolojilere uyarlama ihtiyacı hissetmektedir. "E-Ders" sertifika programının amacı, insan kaynakları ve kurumsal eğitim alanlarında çalışan bireylerin, internet teknolojilerini eğitimde verimli ve etkin bir şekilde kullanmalarını sağlayacak web teknolojileri ve öğretim tasarımı alanlarında gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktır. Özellikle, web tabanlı asenkron eğitim; eğitsel, teknolojik ve yönetsel açılardan irdelenecektir. Bu amaçlar doğrultusunda programın kapsamını katılımcıların web tasarımı ve geliştirilmesi konusundaki teknik bilgi ve becerilerini geliştirmek; geliştirilecek çevrim-içi dersin ya da programın belirli gelişim ve öğrenme ilkelerine uygun olması için katılımcıları öğrenme ve öğretim temelleri konularında bilgilendirmek; etkin bir çevrim-içi ders geliştirmek için e-ders tasarım, geliştirme ve geliştirilen dersin veya programın etkin bir şekilde yönetilmesi ve değerlendirilmesi konularında katılımcılara bilgi ve beceri kazandırmak oluşturmaktadır. Yöntem 25 Saatlik 6 dersten oluşmaktadır. Yüzyüze ve web tabanlı asenkron öğrenme şeklinde 3'er aylık iki dönemde tamamlanır. Her dönemin başında bir günlük yüzyüze eğitim yapılacaktır. 1. Dönem: E-Öğrenme teknikleri geliştirilmesi. E-Öğrenme ve öğretimin temelleri E-Öğrenme ders tasarımı 2. Dönem: E-Öğrenmede ileri teknikler E-Ders proje yönetimi E-Öğrenmede ders yönetimi ve değerlendirme Ayrıntılı bilgi için adresine 5

6 ODTÜ kli Eğitim Merkezi Üniversitenin son sınıf öğrencileri ile üniversite mezunu bilgisayar okur-yazarı kişiler bu programa başvurabilirler. Ayrıca üniversite öğretim elemanları da bu programa katılabilirler. ENDÜSTRİYEL RADYOGRAFİ 1. SEVİYE (RT1) 72 Saat (9 gün) Bu kurs, EN 473 standardına uygun olarak ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezi tarafından yapılacaktır. Bu eğitim, ASNT-SNT-TC1A koşullarını da sağlamaktadır. Katılımcılara Katılım Belgesi düzenlenecektir. Kurs sonundaki vasıflandırma sınavında başarılı olan katılımcılara EN ISO e göre TÜRKAK tan akredite olan ODTÜ Tahribatsız Muayene Personel Sertifikalandırma Merkezi tarafından sertifika verilecektir. 1. Genel Bilgiler X ve gama ışınlarını oluşumu, üretilmesi ve özellikleri; Optik yoğunluk, film özellikleri ve banyo koşulları; Ekran cinsi ve özellikleri; Görüntü oluşumu; Görüntü kalitesi ve ölçümü; Radyasyon ölçümü ve radyasyondan korunma 2. Özel Bilgiler X ve gama cihazlarının yapısı, özellikleri ve kullanımı; Poz diyagramlarının kullanımı; Çeşitli parçaların (döküm, kaynak, vb) muayenesi; Çekim düzenlemeleri; Standartlara göre enerji, film, ekran, kalite belirteci seçimi; Malzeme hataları ve bunların görüntülenmesi 3. Uygulama X ve gama cihazlarının kullanımı; Muayene talimatına göre döküm ve kaynak dikişlerinin muayenesi; Çekim düzenlemesi; Çeşitli düzenlemelerde çekim; Poz diyagramı kullanımı; Poz süresi hesabı; Markalama ve görüntü kalite belirteci kullanımı; Film inceleme, yoğunluk ölçümü, görüntü kalitesi ölçümü; Film banyosu, banyo hataları; Muayene raporu hazırlama ENDÜSTRİYEL RADYOGRAFİ 2. SEVİYE (RT2 ve RT2.0) RT2: 80 Saat (10 gün), RT2.0: 24 saat (3 gün) Bu kurs, EN 473 standardına uygun olarak ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezi tarafından yapılacaktır. Bu eğitim, ASNT-SNT-TC1A koşullarını da sağlamaktadır. Katılımcılara Katılım Belgesi düzenlenecektir. Kurs sonundaki vasıflandırma sınavında başarılı olan katılımcılara EN ISO e göre TÜRKAK tan akredite olan ODTÜ Tahribatsız Muayene Personel Sertifikalandırma Merkezi tarafından sertifika verilecektir. RT2 Kursu: 1. Genel Bilgiler X ve gama ışınlarını oluşumu, üretilmesi ve özellikleri; Radyasyon ölçümü; Pozlama, film 6

7 ODTÜ kli Eğitim Merkezi özellikleri, film sınıfları; Banyo işlemi kontrolü; Metal ekranların etkileri; Görüntü kalitesini etkileyen faktörler; Görüntü kalitesi ölçümü ve farklı belirteçler 2. Özel Bilgiler X ve gama cihazlarının yapıları ve kullanımı; Poz diyagramı hazırlama; Özel radyografik teknikler; Kalınlık farkı bulunan parçaların testi; Test kapsamı, pozlama sayısı hesabı; Malzeme bilgisi, kaynak dikişleri, döküm; Farklı hatalar ve görüntüleri; Çelik dışı malzemelerin testi; Film değerlendirme, hata sınıflandırma; Rapor hazırlama ve dokümantasyon 3. Uygulama Parçaların muayenesi; Test tekniğinin kontrolü ve dokümantasyon; Film inceleme; Film değerlendirme; Hata tanımlama ve dokümantasyon; Muayene talimatı hazırlama RT2.0 Pratik Uygulama Kursu Kapsamı: (: 3 gün) Poz diyagramı hazırlama; Çekim düzenlemesi seçimi; Özel radyografik teknikler; Banyo işlemlerinin kontrolü; Film inceleme koşullarının kontrolü; Hata tanımlama; Standartlara göre hata sınıflandırma ve değerlendirme; Muayene talimatı örnekleri. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, UYUM POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI 105 saat İklim Değişikliği, Uyum Politikaları ve Türkiye Sertifikalı Eğitim ı nın amacı kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler, araştırma kuruluşları, sivil toplum kuruluşları personelinin İklim değişikliği, iklim değişikliğinin etkileri ve bu etkilere uyum, uyumun stratejisi, politikaları ve planlanması, uyumun sosyal, toplumsal ve ekonomik boyutunun anlaşılması, Türkiye deki durum, iklim değişikliği politikaları ve sürdürülebilir kalkınma politikaları etkileşimi konularında eğitilmesi, bu alanda kapasite yaratılması, bilimsel çalışmalar, proje yönetimi, karar verici mekanizmaların işlerliği ve uygulayıcı kurumlar için insan kaynaklarının oluşturulmasıdır. Bu eğitim programı ODTÜ Yer Sistem Bilimleri EABD tarafından hazırlanmış modüler yapıda bir programdır. Modülleri 1. İklim Değişikliği Nedir? 2. İklim Değişikliği Politikaları ve Ekonomisi 3. İklim Değişikliğine Uyum ve Türkiye 4. Proje Çalışması ve Çalıştay Ayrıntılı Bilgi için adresine 7

8 ODTÜ kli Eğitim Merkezi Üniversite veya Yüksekokulu bitirmiş olmak, 'a katılmak için yeterli koşuldur. Üniversitelerin son sınıfında ve/veya yüksek lisans/doktora programlarında öğrenci olanlar da bu Eğitim ı na katılabilirler. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 130 Saat İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika ı nın en genel amacı, hızla gelişerek değişen ekonomik-teknolojik-sosyal koşullara uygun çalışma ve iş koşullarının çalışan genç işgücüne tanıştırılarak, kuruluşların iş verimlerinin artırılmasıdır. Bu, bir yandan hızlı değişim geçirerek çağdaş işletim yöntemlerine uyum yapma zorunluluğundaki kuruluşların insan gücü gereksinimlerine yanıt vererek; öte yandan da, daralan işgücü piyasası içinde yer alma yarışında ve ellerindeki kozu artırma çabasındaki eğitilmiş bireylerin taleplerine yanıt verecek eğitim-geliştirme (empowerment) programları geliştirerek, hem çalışma yaşamına, hem de bireylere katkıda bulunmayı gerektirir. Bu işleviyle Sertifika ı nın amacı, hem çağdaş ve güncel gelişmeler ışığında işletmelere insan kaynağı yönetimi alanında gerekli uzman yetiştirmek, hem de bu alanda çalışacak elemanların niteliklerini geliştirerek iş bulma olanaklarını artırmaktır. Ayrıca kalite nin, rekabette üstünlük sağlamanın en belirleyici koşul olması ve bunun da insan gücü yoluyla sağlanabileceği gerçeği karşısında bu programın, kaliteyi gerçekleştirecek kaliteli işgücü yetiştirme çabasına katkıda bulunacağı düşünülmelidir. Doğrudan eğitim le ilgili bu amaçların yanında, üniversite bağlamında bu tür programların temel amaçlarından birisinin de, üniversite ile çalışma yaşamı (sanayi) işbirliği ve ilişkilerinin gelişmesine, üniversite'nin çalışma yaşamına yakınlaşmasına sağlayacağı katkı olduğu önemle vurgulanmalıdır. 1. İşe alma ve yerleştirme İş analizi ve kullanım alanları Personel seçme ve yönlendirme Performans değerlendirme 2. Personel eğitimi, geliştirilmesi ve eğitim/gelişme değerlendirmesi Personelin yetiştirilmesi / eğitimi Örgütsel gelişmede öğrenme ve eğitim 3. İş değerlemesi, ücretlendirme, yararlandırma ve ödüllendirme İş değerlemesi ve ücretlendirme Motivasyon, iş doyumu ve performans: Özendirme ve ödüllendirmeler 4. İşyeri koşulları ve işyeri/iş ilişkileri İşyeri ve çalışma koşulları 8

9 ODTÜ kli Eğitim Merkezi İş yaşamında 'çatışma' ve 'çatışma çözme' İşgören güvenliği, işgören-işveren ilişkileri İşgören hakları ve disiplin İş ve iş güvenliği: dünyada ve türkiye'de 5. Örgüt yönetimi ve örgütsel davranış Örgüt: analizi, reformlar ve örgüt sağlığı Örgütsel davranış: seçilmiş konular Ayrıntılı bilgi için adresine Üniversite veya yüksekokul bitirmiş olmak, program'a katılmak için yeterli koşuldur. Ancak, başvuran sayısı fazla olduğu ve seçim söz konusu olduğunda: En az bir yıllık iş/çalışma deneyimi olanlara ve belli (terimleri anlayacak) düzeyde İngilizce bilenlere öncelik verilir. KALİTE YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 88 Saat Kalite Yönetiminin temel kavram ve ilkelerini kazanmış, toplam kalite yaklaşımını özümsemiş, işyerinde toplam kalite düzenine geçişte ve bu düzeni yürütmekte öncü ve kolaylaştırıcı rolünü üstlenebilecek, sürekli iyileştirme, kalite problemlerini anlama ve çözmede etkin olabilecek uzmanlar yetiştirmek Toplam Kalite Yönetimine Giriş Kalite Güvence Sistemleri, Kalite Standartları ve Modelleri TKY de İnsan Kaynakları Yönetimi Takım Çalışması Problem Çözme Teknikleri ç Yönetimi İletişim Teknikleri Biz Bilinci Stratejik Planlama Kalite Maliyetleri İlkelerle Yönetim ve Liderlik Müşteri Memnuniyeti İstatistiksel Proses Kontrolü Tedarikçi Yönetimi Tasarımda Kalite Ayrıntılı bilgi için adresine a kayıt olabilmek için en az bir meslek yüksek okulu mezunu olmak veya bir yüksek öğrenim kurumundan ön lisans diploması almış olmak gerekir 9

10 ODTÜ kli Eğitim Merkezi KİŞİSEL YAZILIM SÜRECİ (KYS) 120 Saat (80 saat ders, 40 saat laboratuar) KYS, yazılım mühendislerinin yazılım geliştirme sırasında gerçekleştirdikleri etkinlikleri tanımlamalarına, kontrol etmelerine, yönetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir kişisel iyileşme sürecidir. KYS, tanımlı bir süreci izleyerek, disiplin içinde yazılım geliştirmeyi sağlayan bir çerçeve sunar. Bu çerçeve, yazılım mühendisinin gerçekleştirmesi gereken adımları tanımlar ve kişisel performans ölçmesi ve ölçüm sonuçlarına dayanarak iyileştirilmesi için gereken altyapıyı (Formlar, talimatlar, vb.) oluşturur. KYS yaklaşımında, yazılım mühendisinin herhangi bir iş taahüddü vermeden veya işe başlamadan önce kendi yapacaklarını, tanımlı bir süreci esas alarak planlaması gerekliliği vardır. Yazılım mühendisinin üstlendiği işi tamamladığında ise iş sonuçlarını analiz etmesi ve bulgularını kişisel süreçlerini iyileştirme yönünde kullanması gerekmektedir. KYS kapsamında gerçekleştirilecek adımlar tümüyle kişiye özeldir. Yazılım mühendisleri KYS'nin sunduğu temel çerçeveyi, yeterli uygulama deneyimi elde ettikten sonra, kendi gereksinimleri doğrultusunda değiştirebilirler. KYS yaklaşımı ve çerçevesi, Watts S. Humphrey tarafından tanımlanmış ve SEI öncülüğünde ABD'de uygulanmakta olan "Personal Software Process (PSP)" temelini esas almaktadır. Yazılım mühendislerinin iş ortamından ayrılmasına gerek kalmadan asenkron eğitim alabilmelerini ve uygulama yapabilmelerini sağlamak üzere düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra, son 4 5 yıldır değişik PSP uygulamalarından elde edilen sonuçlar doğrultusunda, sunulan altyapıda sadeleştirmeler yapılmıştır. Yöntem Ders notları internet üzerinden sunulacaktır. Katılımcılar konu sonlarında bulunan ödevleri eğitmene teslim edeceklerdir. Katılımcılar forum araçlarını kullanarak asenkron olarak eğitmenle iletişim kurabileceklerdir. KYS giriş, temel kavramlar Kişisel Yazılım ci Seviye 1, Tanımlama Kişisel Yazılım ci Seviye 2 Kişisel Yazılım ci Seviye 3 Ayrıntılı bilgi için adresine Bu programa katılmak için üniversite mezunu ya da halen üniversitede öğrenci olma koşulu aranmaktadır. Ayrıca ödevleri tamamlayacak düzeyde en az bir programlama dilinde tecrübeli olmak diğer bir ön koşuldur. Bu program belirli bir dili öğretmeyi amaçlamaz. Katılımcıların etken bir şekilde program yapıyor olması eğitimden yüksek verim almaları için gereklidir. 10

11 ODTÜ kli Eğitim Merkezi MANYETİK PARÇACIK MUAYENESİ, 1. SEVİYE (MT1) 24 Saat (3 gün) Bu kurs, EN 473 standardına uygun olarak ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezi tarafından yapılacaktır. Bu eğitim, ASNT-SNT-TC1A koşullarını da sağlamaktadır. Katılımcılara Katılım Belgesi düzenlenecektir. Kurs sonundaki vasıflandırma sınavında başarılı olan katılımcılara EN ISO e göre TÜRKAK tan akredite olan ODTÜ Tahribatsız Muayene Personel Sertifikalandırma Merkezi tarafından sertifika verilecektir. 1. Genel Bilgiler Manyetik alan; Malzemelerin manyetik özellikleri; Kaçak akı yaratılması ve ölçümü; Aydınlatma ve inceleme koşulları; Hata belirtilerinin görünüşü 2. Özel Bilgiler Mıknatıslama teknik ve cihazları; Malzeme bilgisi; Gerekli mıknatıslama miktarı; Mıknatıslık giderimi; Muayene sıvılarının özellikleri; Tespit edilebilen hata türleri; Standartlar ve muayene talimatları; Yöntemin sınırlamaları 3. Uygulama Mıknatıslama yöntemlerinin uygulamaları; Manyetik alanın ölçümü; Muayene prosedürünün uygulanması; Muayene talimatına göre belirti değerlendirme; Dokümantasyon ve rapor; İş güvenliği ve çevre koruma MANYETİK PARÇACIK MUAYENESİ, 2. SEVİYE (MT2) 24 Saat (3 gün) Bu kurs, EN 473 standardına uygun olarak ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezi tarafından yapılacaktır. Bu eğitim, ASNT-SNT-TC1A koşullarını da sağlamaktadır. Katılımcılara Katılım Belgesi düzenlenecektir. Kurs sonundaki vasıflandırma sınavında başarılı olan katılımcılara EN ISO e göre TÜRKAK tan akredite olan ODTÜ Tahribatsız Muayene Personel Sertifikalandırma Merkezi tarafından sertifika verilecektir. 1. Genel Bilgiler Manyetik alan; Malzemelerin manyetik özellikleri; Kaçak akı yaratılması ve ölçümü; Aydınlatma ve inceleme koşulları; Test prosedürünün belirlenmesi 2. Özel Bilgiler Mıknatıslama teknik ve cihazları; Gerekli mıknatıslama miktarı; Mıknatıslık giderimi; Muayene sıvılarının özellikleri; Tespit edilebilen hata türleri; Hata türü ve belirti arasındaki ilişki; Standartlar ve muayene talimatları; Yöntemin sınırlamaları; Standart veya muayene talimatlarına göre test; Çatlak derinliği ölçümü 3. Uygulama Muayene talimatı hazırlama; Mıknatıslama yöntemi seçimi; Manyetik alan şiddeti ölçümü; Muayene ortamının kontrolü; Farklı hata türleri ve belirtileri; Parçaların 11

12 ODTÜ kli Eğitim Merkezi muayenesi; Belirtilerin değerlendirilmesi; Dokümantasyon ve rapor; İş güvenliği ve çevre koruma NESNEYE YÖNELİK YAZILIM GELİŞTİRME SERTİFİKA PROGRAMI 150 Saat Günümüz yazılım sektöründe nesneye yönelik yöntem, programlama dili ve teknolojilerin ağırlığı giderek artmaktadır. Bu programın amacı, bu alanda görev alan (veya almaya hazırlanan) yazılım sektörü personelinin Nesneye Yönelik Yazılım Geliştirme konusundaki bilgi eksikliklerine genel kapsamlı bir çözüm getirmeye çalışmaktır., Nesneye Yönelik Yaklaşım kavramlarının tanıtımı, yazılım geliştirme sürecinin (Çözülüm, tasarım, kod yazımı, sınama) nesneye yönelik yaklaşım içinde ele alınma yöntemlerini ve geliştirme süreci içinde kullanılması beklenen güncel teknolojileri içerme amacı taşımaktadır. ın, tüm bu işlenen konuların katılımcılar tarafından bir bütünlük içinde uygulanması amacı taşıyan, uygulama projesi gerçekleştirimi ile son bulması planlanmaktadır NYYG-1: Nesneye yönelik modelleme ve tasarım dersi NYYG-2: Nesneye yönelik programlama dili dersi (Java veya C++ dilini kapsar) NYYG-3: Tasarım şablonları dersi NYYG-4: Nesneye yönelik yazılım geliştirme teknolojileri dersi NYYG-5: Nesneye yönelik yazılım geliştirme projesi dersi Ayrıntılı bilgi için adresine Üniversite veya yüksekokul bitirmiş olmak ya da üniversite öğrencisi olmak, a katılmak için yeterli koşuldur. Ayrıca, herhangi bir programlama diline ve İngilizceye aşina olmak önemle tavsiye edilir. SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ SERTİFİKA PROGRAMI 150 Saat ODTÜ Enformatik Enstitüsü Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı sorumluluğunda verilen Sağlık Bilgi Sistemleri sertifika programı, sağlık bilişimi / sağlık bilgi sistemleri alanında, Sağlıkta Dönüşüm ı çerçevesinde yaşanan değişimin gereklerine uygun olarak, sağlık bilgi sistemlerine ilişkin analiz, tedarik, geliştirme aşamalarında katkı sağlayabilecek, kurum içi süreçlerin iyileştirilmesi ve bilgi teknojilerinden, bilgi sistemi ve bilgi yönetimi aşamalarına taşınmasını sağlayacak, disiplinlerarası birikim sahibi kişilerin yetiştirilmesini hedeflemektedir. Bölüm 1. Sağlık ve Bilgi Sistemleri: 12

13 ODTÜ kli Eğitim Merkezi Bilgi Sistemlerine Giriş Dünyada ve Türkiye de Sağlık Sistemi ve e-sağlık Bilgisayar Ağlarına Genel Bakış Sağlık Bilgi Sistemlerinde Donanım Yazılım Geliştirme ve Veritabanları Bölüm 2. Hastane Bilgi Sistemleri: Elektronik Sağlık Kayıtları Hastane İş Akışları ve Sağlık Kayıtları Standart ve Kodlar Klinik Bilgi Sistemleri PACS ve Görüntülemede Bilgi Sistemleri Birlikte Çalışabilirlik ve Entegrasyon HL7 ve Uygulama Örnekleri Hastane Bilgi Sistemlerinde Tedarik Hastane Bilgi Sistemlerinin Kurumsal Boyutu Bölüm 3. Sağlık Alanında Bilgi Sistemleri Aile Hekimliği Bilgi Sistemi Halk Sağlığında Bilgi Sistemi Sağlıkta Karar Destek Sistemleri Bölüm 4. Sağlık Bilgi Sistemlerinde Güvenlik ve Etik Sağlık Bilgi Sistemlerinde Yasal ve Etik Konular Sağlık Verilerinin Güvenlik ve Mahremiyeti Bölüm 5. Sağlık Bilgi Sistemlerinde Proje Yönetimi Proje Yönetim çleri Proje Yönetim çlerinin Sağlık Bilgi Sistemlerinde Uygulanması Bölüm 6. Sağlıkta Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sistemleri Sağlık Alanında Bilgi Yönetimi Kalite ve Değişim Mühendisliği Bölüm 7. Gelecek Uygulamaları Evde Bakım Sistemleri Teletıp Mobil Uygulamalar Robotlar Tıpta Sanal Gerçeklik Uygulamaları Ayrıntılı bilgi için adresine Bir üniversite veya yüksekokulu bitirmiş olmak programa katılmak için yeterli koşuldur. Ancak başvuruda bulunan aday sayısı fazla olup seçim söz konusu olduğunda seçme ölçütü, adayın çalışma deneyiminin süresi, niteliği ve bulunduğu pozisyonun Sağlık Bilgi Sistemleri ile ilişkisi olacaktır. SIVI PENETRANT MUAYENESİ, 1. SEVİYE (PT1) 16 Saat (2 gün) Bu kurs, EN 473 standardına uygun olarak ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezi tarafından yapılacaktır. Bu eğitim, ASNT-SNT-TC1A koşullarını da sağlamaktadır. Katılımcılara Katılım Belgesi düzenlenecektir. Kurs sonundaki vasıflandırma sınavında başarılı olan katılımcılara EN ISO e göre TÜRKAK tan akredite olan ODTÜ Tahribatsız 13

14 ODTÜ kli Eğitim Merkezi Muayene Personel Sertifikalandırma Merkezi tarafından sertifika verilecektir. 1. Genel Bilgiler Fiziksel ve kimyasal temel bilgiler; Test parçasının özellikleri; Test edilebilen malzemeler; Aydınlatma ve inceleme koşulları; Hata belirtilerinin görünüşü 2. Özel Bilgiler Muayene sistemleri; Tespit edilebilen hata türleri; Hatalar ve meydana getirdiği belirtiler; Kontrol bloğu kullanımı; Standartlar ve muayene talimatları; Yöntemin sınırlamaları; İş güvenliği ve çevre koruma kuralları 3. Uygulama Muayene ortamının kontrolü; Ön temizlik; Muayene talimatına göre test; Muayene talimatına göre belirti değerlendirme; Dokümantasyon; Muayene raporu hazırlama SIVI PENETRANT MUAYENESİ, 2. SEVİYE (PT2) 24 Saat (3 gün) Bu kurs, EN 473 standardına uygun olarak ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezi tarafından yapılacaktır. Bu eğitim, ASNT-SNT-TC1A koşullarını da sağlamaktadır. Katılımcılara Katılım Belgesi düzenlenecektir. Kurs sonundaki vasıflandırma sınavında başarılı olan katılımcılara EN ISO e göre TÜRKAK tan akredite olan ODTÜ Tahribatsız Muayene Personel Sertifikalandırma Merkezi tarafından sertifika verilecektir. 1. Genel Bilgiler Fiziksel ve kimyasal temel bilgiler; Test sistemleri; Test parçasının özellikleri; Cihaz özellikleri; Test edilebilen malzemeler; Aydınlatma ve inceleme koşulları; Hata belirtilerinin görünüşü ve değerlendirilmesi 2. Özel Bilgiler Normal ve yüksek duyarlılıklı muayene; Test sistemi özellikleri ve kontrolü; Tespit edilebilen hata türleri; Hata tipi ve belirti arasındaki ilişki; Kontrol bloğu seçimi; Standart ve spesifikasyonlar; Metodun kullanım sınırları; Güvenlik önlemleri; Çevre koruma ve atıklar 3. Uygulama Test sistemi seçimi; Test sisteminin kontrolü; Ön temizlik; Karmaşık parçaların muayenesi; Hata değerlendirme ; Dokümantasyon; Muayene talimatı hazırlama ULTRASONİK MUAYENE, 1. SEVİYE (UT1) 80 Saat (10 gün) Bu kurs, EN 473 standardına uygun olarak ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezi tarafından yapılacaktır. Bu eğitim, ASNT-SNT-TC1A koşullarını da sağlamaktadır. Katılımcılara Katılım Belgesi düzenlenecektir. Kurs sonundaki vasıflandırma sınavında başarılı olan 14

15 ODTÜ kli Eğitim Merkezi katılımcılara EN ISO e göre TÜRKAK tan akredite olan ODTÜ Tahribatsız Muayene Personel Sertifikalandırma Merkezi tarafından sertifika verilecektir. 1. Genel Bilgiler Ultrasonik dalgaların üretilmesi, dalga türleri ve dönüşümleri; Propların yapısı ve ses alanı; Ultrasonik dalgaların yayınımı; Cihaz ve yardımcı donanım kullanımı; Mesafe kalibrasyonu; Basit hassasiyet kalibrasyonu 2. Özel Bilgiler Ultrasonik cihazlarının yapısı, özellikleri ve kullanımı; Sistem özelliklerinin kontrolü; Kontrol ve kalibrasyon bloklarının kullanımı; Muayene teknikleri; Standartlar, spesifikasyonlar, kurallar; Malzeme bilgisi 3. Uygulama Basit geometrili parçaların muayenesi; Et kalınlığı ölçümü; Plaka muayenesi; Ses hızı ölçümü; Test yöntemlerinin uygulaması; Yankı yüksekliği tanımlaması; Normal ve açılı prop kullanımı; Yarı değer metodu uygulaması; Muayene raporu hazırlanması; Spesifikasyona göre hata değerlendirme düzenlenecektir. Kurs sonundaki vasıflandırma sınavında başarılı olan katılımcılara EN ISO e göre TÜRKAK tan akredite olan ODTÜ Tahribatsız Muayene Personel Sertifikalandırma Merkezi tarafından sertifika verilecektir. UT2 Kursu: 1. Genel Bilgiler Test teknikleri ve uygulama alanları; Test sistemi özellikleri ve kontrolü; Test prosedürü hazırlama; Ölçüm sonuçları ve güvenilirlik; Test sistemi uygulamaları 2. Özel Bilgiler Test problemine göre teknik seçimi; Düzeltme faktörleri; Hata konumu belirleme; Ses zayıflamasının etkileri; Ses hızının etkileri; Yankı dinamiği; Standartlar, spesifikasyonlar, kurallar; Ultrasonik muayeneye ait sınırlamalar 3. Uygulama Ses mesafesi ve hassasiyet kalibrasyonu; Test ve mukayese blokları; Yankı yüksekliği ölçümü; Kaynak dikişi muayenesi; Karışık geometrili parçaların muayenesi; Muayene raporu hazırlanması; Hata değerlendirmesi ULTRASONİK MUAYENE, 2. SEVİYE (UT2 ve UT2.0) UT2: 80 Saat (10 gün), UT2.0: 24 saat (3 gün) Bu kurs, EN 473 standardına uygun olarak ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezi tarafından yapılacaktır. Bu eğitim, ASNT-SNT-TC1A koşullarını da sağlamaktadır. Katılımcılara Katılım Belgesi UT2.0 Pratik Uygulama Kursu Muayene cihaz ve donanımının kullanımı ve kontrolü; Mukayese ve DGS metoduna göre yankı yüksekliği değerlendirmesi; Kaynak dikişi muayenesi; Döküm ve dövme parçaların muayenesi; Standart ve spesifikasyonlara uygun muayene yapılması; Bulguların dokümantasyonu; Rapor yazımı; Hata konumu belirlemede kullanılan donanım 15

16 ODTÜ kli Eğitim Merkezi UYGULAMALI HİDROGRAFİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 670 Saat Bu program, uluslararası hidrografik ölçüm standartları çerçevesinde mesleki yeterliliklerin kazanılması için hidrografi eğitimini amaçlamaktadır. Katılımcılar farklı amaçlara yönelik hidrografik çalışmalarda görev almak üzere teorik ve uygulamalı olarak eğitilmektedir. ODTÜ Uygulamalı Hidrografi Eğitimi Sertifika ı, "Uluslararası Sörveyörler Federasyonu (FIG), Uluslararası Hidgrografi Organizasyonu (IHO) ve Uluslararası Kartografya Birliği (ICA) Hidrografik Sörveyörler için Yeterlilik Standartlarına [M-5 Kılavuzu (2007) ve S-5 Kılavuzu (2008)]" uygun olarak hazırlanmış B - Kategorisi modüler bir programdır. Bu a, FIG/IHO/ICA Hidrografik Sörveyörler ve ve Deniz Kartografları için Yeterlilik Standartları Uluslararası Danışma Kurulu tarafından 1 Ekim 2009 tarihi itibarıyla 6 yıl süreli uluslararası tanınırlık için Sertifika verilmiştir. Eğitim ı modüler yapıdadır ve programa İnşaat Mühendisliği Bölümü (Kıyı- Liman ve Su Kaynaklari Bölümleri), Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Cografi Bilgi Teknolojileri ı, Jeoloji Mühendisliği, Matematik Bölümü, Fizik Bölümü, Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Egitimi Bölümü ve Uluslararası Ilişkiler Bölümü destek vermektedir. Modül 1: Temel Konular (Matematik ve İstatistik, Fizik, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Teknik İngilizce, Denizcilik ve Seyir Güvenliği) Modül 2: Gerekli Konular (Hidrografiye Giriş, Batimetri, Su Seviyeleri ve Akıntılar, Konumlandırma, Hidrografik Veri Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Analizi, Çevre ve Deniz Bilimleri, Deniz Hukuku, Uygulamalı Hidrografi ve Deniz Saha Çalışmaları) Modül 3: Bu da aşağıda listelenen ve bu alanda tamamlayıcı/önemli olan Seçmeli Konular yer almaktadır. Bu derslerin alınması tavsiye edilmektedir ancak alınması zorunlu değildir. Seçmeli Konu 1: Seyir Haritacılığı için Hidrografi. Seçmeli Konu 2: Deniz Bilimleri ve Kıyı Liman Mühendisliğindeki Uygulamalar için Hidrografi. Seçmeli Konu 3: İç Sular (Nehirler, göller, baraj gölleri) Hidrografisi. Ayrıntılı Bilgi için adresine Bu Eğitim ına hidrografik çalışmalar yapan veya yapacak olan ve bu konuda sorumluluklar alan veya alacak olan fen, teknik, mühendislik ve denizcilik alanlarında (Örnek: Fizik, matematik, denizcilik ve deniz bilimleri alanları; inşaat, endüstri, çevre, bilgisayar, iletişim, makina, elektronik, harita kadastro, jeoloji ve jeofizik mühendislikleri) 4 yıllık fakülte düzeyi eğitime sahip herkes 16

17 ODTÜ kli Eğitim Merkezi katılabilir. Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin ilgili bölümlerindeki son sınıf öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve üniversite öğretim elemanları da bu programa katılabilirler. YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ SERTİFİKA PROGRAMI (MIS) 128 Saat Bilgi Teknolojileri üzerine kurulan bilgi sistemlerinin etkin tasarım ve yönetimine ilişkin güncel yöntem ve tekniklerle katılımcıları donatmaktır. Yönetim bilgi sistemleri (MIS) ve organizasyon yönetimi Proje yönetimi Yöneticiler için bilgi teknolojisi Veri tabanı yönetim sistemleri Karar destek sistemleri, uzman sistemler ile akıllı sistemler Stratejik yönetim ve planlama İstatistiki veri analizi Teknoloji yönetimi ve AR-GE Bilgisayar temelleri, ağları ve internet Nesne yönelimli analiz ve tasarım Ayrıntılı bilgi için adresine a kayıt olabilmek için en az bir meslek yüksekokulu mezunu olmak veya bir yüksek öğrenim kurumundan ön lisans diploması almış olmak gerekir 17

18 ODTÜ kli Eğitim Merkezi 18

19 ODTÜ kli Eğitim Merkezi SERTİFİKAYA YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMLARI 19

20 ODTÜ kli Eğitim Merkezi 20

KATALOG EĞİTİMLERİ 1

KATALOG EĞİTİMLERİ 1 KATALOG EĞİTİMLERİ 1 KATALOG EĞİTİMLERİ Bilgisayar Sistemleri Access ile Veri Tabanı Yaratmak ve Yönetmek... 9 Bilgi Teknolojileri Sertifika ı... 9 Bilgisayar Ağları Güvenliği Temelleri (CCNA Security)...

Detaylı

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 2 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 3 İçindekiler ÖNSÖZ... 9 YÖNETİM

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz.

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz. ÖNSÖZ 2014 yılını geride bırakırken birçok yeni alanda müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler üreterek büyüme başarısı göstermenin mutluluğu içerisindeyiz. TÜRK LOYDU; kuruluş amaçlarından olan çeşitli

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

Puan Türüne Göre Programlar

Puan Türüne Göre Programlar Puan Türüne Göre lar www.emu.edu.tr 1 2015 2 DİL1 Mütercim - Tercümanlık... 1 İngilizce Öğretmenliği... 2 MF1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF3 Moleküler Biyoloji

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr TANITIM KATALOĞU Ülkemizde işgücü arzı ile talebi arasında ciddi uyumsuzluk mevcuttur. Bunun nedeni olarak mesleki eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programları, bu programlarla yetiştirilen teknik

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi

TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi Günümüzde bir kalite yönetim sisteminin sahip olması gereken minimum şartlar TS EN ISO 9000 standartlarında tanımlanmış olup global düzeyde şirketlerin bu standarda

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur.

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur. Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli, cevheri kendi içimizden çıkarmak zorundayız. İcra eden, tatbik

Detaylı

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİMİN MESAJI... 3 RAPOR HAKKINDA... 4 KURUMSAL PROFİL... 5 MARKALAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLER... 6 HİZMET VERİLEN PAZARLAR... 6 OPERASYONEL

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BURSA 2011 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi EĞİTİM HİZMETLERİ 2015 Sayın Yöneticiler Değerli Meslektaşlarımız; TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2015 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2015 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2015 Eğitim ve Sertifika Programı 2 3 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 4 İçindekiler ÖNSÖZ... 11

Detaylı

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Cedimoğlu Düzenleyen Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cemil Karacadağ

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON 1 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 1.1.Stratejik Planın Amacı... 4 1.2.Stratejik Planın

Detaylı

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 2 3 İÇİNDEKİLER Rektörümüzün Mesaji... Genel Bilgi... Misyon ve Vizyon... Sayılarla Üniversitemiz...

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI Medipol lü Olmak Yarınlara Hazırlanmaktır. Sevgili Öğrenciler, Yüksek Öğretim misyonunun tematik çatısını oluşturan bilgi, öğrenen organizasyonlar olan çağdaş

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 5 1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1.3. AKADEMİK HİZMETLER...

Detaylı

Belge No: KY-833/13-R EGESEM EĞİTİM KATALOĞU

Belge No: KY-833/13-R EGESEM EĞİTİM KATALOĞU Belge No: KY-833/13-R EGESEM EĞİTİM KATALOĞU EGESEM olarak 2012 2013 Eğitim Öğretim yılına hazırlanırken özel sektör ihtiyaçlarına da cevap veren eğitim programlarımız hakkında ayrıntılı bilgilerin bulunduğu

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İÇİNDEKİLER Misyon - Vizyon... 5 Neden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi... 6 Fen-Edebiyat Fakültesi... 10 Arkeoloji Bölümü...11 Coğrafya Bölümü...12 Matematik Bölümü...13

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI KARS

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI KARS T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI KARS RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Günümüzde meydana gelen değişimler ve dönüşümler ekonomik

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu

Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu MESLEĞİN SESİ E-BÜLTEN Haziran 2015 E-DERGI HAKKINDA E-Dergimiz Mesleğin Sesi ; Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulumuzun, hem bölümlerimizi

Detaylı

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI Bölüm 12 Asiye Toker Gökçe * YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI VE EĞİTİMİN GELECEĞİ 12.1.Yeni Ekonomik Düzen 12.1.1.Yeni Ekonomik Düzen ve Türkiye 12.2.1.Türkiye de Gerçekleşen Eğitim Reformlarında

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı