ORBİTA HASTALIKLARI. Prof.Dr. Velittin OĞUZO. kları Anabilim Dalı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORBİTA HASTALIKLARI. Prof.Dr. Velittin OĞUZO. kları Anabilim Dalı"

Transkript

1 ORBİTA HASTALIKLARI Prof.Dr. Velittin OĞUZO İ.Ü.. Cerrahpaşa Tıp p Fakültesi, Göz G z Hastalıklar kları Anabilim Dalı

2 EMBRİYOLOJ YOLOJİ Orbita duvarları,, 3. ayda optik vezikülü çevreleyen mezoderm dokusundan oluşmaya başlar. 4.ayda orbita taslağı ğı,, optik vezikülün çevrelenmesini tamamlar. 6.ay ile 7.ay arasında kemikleşme me merkezleri ortaya çıkar. Orbita çapı 3. ayda 3 mm, 5. ayda 6-10mm, 6 7. ayda 12 mm, 9. ayda 15 mm, doğumda 17 mm'dir.

3 EMBRİYOLOJ YOLOJİ Orbita tabanı dışa a açık a k piramit şeklinde boşluk Ön n yüzeyi y dikdörtgen arkaya doğru yuvarlaklaşı şır Ön-arka derinliği i 45 mm Ön n açıkla klığın; -Yatay çapı 40 mm -Dikey çapı 35 mm İç duvarları birbirine paralel Yan duvarları 90 o C açı oluşturur.

4 ANATOMİ Orbita: : 7 adet kafa kemiği 1-Frontal 2-Zigomatik 3-Maksiller 4-Sfenoid 5-Etmoid 6-Lakrimal 7-Palatin Orbitanın delikleri 1-Optik delik 2-Üst orbital fissür 3-Alt orbital fissür 4-Etmoidal delikler 5-İnfraorbital delik Orbitanın iskeleti Orbitanın kenarı 6-Frontal kemik 7-Zigomatik kemik 8-Üst maksiller kemik Orbitanın duvarları 9-Sfenoid kemiğin küçük kanadı 10-Sfenoid kemiğin büyük kanadı 11-Etmoidal kemik 12-Lakrimal kemik 13-Göz yaşı kesesi çukurluğu 14-Palatin kemik Oğuz V: Orbita hastalıklar kları.. Temel Göz G z hastalıklar kları,, 2001

5 ANATOMİ Orbita duvarları Alt duvar -Maksiller, zigomatik, palatin İç duvar -Sfenoid gövdesi, etmoid, lakrimal, maksiller Üst duvar -Frontal, sfenoidin küçük kanadı Dış duvar -Zigomatik, sfenoidin büyük kanadı Orbitanın delikleri 1-Optik delik 2-Üst orbital fissür 3-Alt orbital fissür 4-Etmoidal delikler 5-İnfraorbital delik Orbitanın iskeleti Orbitanın kenarı 6-Frontal kemik 7-Zigomatik kemik 8-Üst maksiller kemik Orbitanın duvarları 9-Sfenoid kemiğin küçük kanadı 10-Sfenoid kemiğin büyük kanadı 11-Etmoidal kemik 12-Lakrimal kemik 13-Göz yaşı kesesi çukurluğu 14-Palatin kemik Oğuz V: Orbita hastalıklar kları.. Temel Göz G z hastalıklar kları,, 2001

6 ANATOMİ 11 Üst orbital fissür 17 Orbita duvarı içinden inden geçenler enler Optik kanal -Optik sinir -Oftalmik arter Üst orbital fissür (Fissura orbitalis superior) -III, IV, V, VI sinirler -Oftalmik venler (üst, alt) Alt orbital fissur (Fissura orbitalis inferior) Alt orbita venleri Müller kasına gelen sempatik sinirler Optik kanal 2-Optik sinir 3-Oftalmik arter 4-Üst orbital fissür 5-Lakrimal sinir 6-Frontal sinir 7-Troklear sinir 8-Okülomotor sinir (Üst ve alt dallar) 9-Abdusens siniri 10-Nazosilier sinir 11-Üst oftalmik ven 12-Alt oftalmik ven 13-Üst rektus kası 14-İç rektuskası 15-Alt rektus kası 16-Dış rektus kası 17-Üst oblik kası Oğuz V: Orbita hastalıklar kları.. Temel Göz G z hastalıklar kları,, 2001

7 Doğumsal Anomaliler 1-Siklopi Orbitalar birbirlerine çok yaklaşmış veya birleşmi mişlerdir. Orbitaların birleşti tiği i olgularda alın n bölgesinde b tek bir orbita ve göz g z vardır Siklopi ile birlikte ileri derecede kranyum ve beyin anomalileri de bulunduğundan undan hastalar fazla yaşamazlar. amazlar.

8 Doğumsal Anomaliler 2-Dermoid ve epidermoid kistler Dermoid kistler, orbita kemikleri suturalarının birleşme yerlerindeki ektodermal kalınt ntılardan kaynaklanan koristomalardır. Dermoid kistler içinde i inde kıl k folikülleri lleri ve sebum bezleri gibi dermal elementler, epidermoid kist duvarında keratinli epiderm bulunur.

9 Doğumsal Anomaliler 2-Dermoid ve epidermoid kistler Dermoid kistler çoğunlukla orbitanın dış ve üst kısmında kaş altında bulunur. Doğumda, çok küçük k olduklarından, dikkati çekmez 1-21 yaşlar larında boyları 1 cm'e ulaştığı ığında farkedilirler. Ön n tarafta: : daha sık s lateralde Arka tarafta: : daha sık s k dokular arasında rüptür ağır enflamatuar reaksiyon Tedavi: Cerrahi duvarı ile birlikte çıkartılır

10 Doğumsal Anomaliler 3-Kraniyofasiyal dizostozlar Kafatası üst bölümündeki, b suturalarının erken kapanması sonucu oluşan ağıa ğır orbita anomalileri Maksillada daha çok belirgin olmak üzere yüz y z kemiklerinde hipoplazi vardır. r. Hipertelorizm oluşur ur Orbita hacmi küçük üçülür: ekzoftalmi

11 Doğumsal Anomaliler 3-Kraniyofasiyal dizostozlar a) Crouzon hastalığı Dominan geçişli herediter bir hastalıkt ktır. Koronal sutura başta olmak üzere bütün b suturaların erken kapanması sonucu oluşur. ur. Kafatası kule biçimindedir. imindedir. Maksilla yarığı ığı,, kalp akciğer böbrek b brek anomalileri eşlik e edebilir. Kafa içi i i basınc ncı artmasına, optik sinir traksiyonuna veya optik foramen daralmasına bağlı olarak optik atrofi gelişir. ir. Hipertelorizm ve zeka geriliği i vardır. r. b) Apert sendromu (Akrosefalosindaktili( Akrosefalosindaktili): Crouzon hastalığı ığına ek olarak el ve ayak parmaklarında sindaktili vardır. r. Damak yarığı ığı,, kalp akciğer böbrek b brek anomalileri eşlik e edebilir. Erken devrede cerrahi kafa içi i i basınc ncının n normale dönmesini d zekanın n normal gelişmesini sağlar

12 Doğumsal Anomaliler 4-Hipertelorizm Orbita iç duvarındaki aşıa şırı kemik dokusuna bağlı olarak orbitalar arası uzaklığı ığın n normalden fazla olmasıdır. Bu durumun yumuşak doku artışı ışına bağlı olarak iki medyal kantus arasındaki mesafenin artışı ile oluşan telekantusla karış ıştırılması gerekir.

13 Rutin Muayeneler Göz z hekimlerinin avantajı olan doğrudan görebilme g orbita hastalıklar klarında geçerli erli değildir. 1-Anamnez Yakınmalar ani mi yavaş mı başlam lamış? Ağrı: iltihabi veya enfeksiyoz lezyonlarda, orbita kanamalarında, nda, habis lakrimal bez tümörlerinde t ve nazolakrimal karsinomda Diplopi: göz z dışıd kasların n felçlerinde lerinde veya göz g hareketlerinin kısıtlanmask tlanmasındanda

14 Rutin Muayeneler 2-İnspeksiyon Normalde üst göz g z kapağı ğının n serbest kenarı limbusu biraz örter. Limbusun açıkta kaldığı olgularda ekzoftalmiden, üst kapağı ğın pupilla kenarına yaklaştığı olgularda da enoftalmiden kuşkulan kulanılır. Aynı durumlar üst kapağı ğın retraksiyonlarında nda ve hafif ptosizlerde de görülebileceg lebileceğinden inden ekzoftalmometriye başvurulur. Yüz z asimetrisinde fibroz displazi düşünülebilir. Göz z kapaklarında konjonktivada ödem, hematom araştırılır. r.

15 Rutin Muayeneler 2-Palpasyon Göz z kapakları üstünden orbita palpasyonu Göz z aşağıa baktırılırken rken parmakla orbita ile göz g z küresi k arasına girilerek tumoral bir kitlenin varlığı araştırılır. r. Aynı muayene yukarı baktırılarak alt kapak üstünden tekrarlanır. r.orbitanın dış ve iç kısımları incelenir. Palpasyon ile üst, içi kadranda mukosel, ansefalosel, norofibroma ve dermoid kistler; üst temporal kadranda dermoid kistler, göz g yaşı bezi tümörleri, t lemfoma saptanabilir. Göz z küresi k palpasyonla geriye itilebilirse ekzoftalmi reduktibl, itilemezse irreduktibldir. Yumuşak kitleler: Dermoid kist, Dakriops., Mukosel Sert kitleler: Granulom, Karsinom düşündürür.

16 Rutin Muayeneler 4-Oskültasyon Stetoskop kapatılm lmış kapakların üzerine veya dış kantus arkasındaki temporal bölgeye yerleştirildikten sonra karotido-kavern kavernöz sinüs fistül, olgularında ve arteriyovenoz malformasyonlarda orbitada üfürüm m duyulur.

17 Rutin Muayeneler 5-Göz z muayenesi a)görme derecesi: Orbita hastalıklar kları göz z küresini k veya optik siniri de tuttuklarında görme g derecesinde azalma oluşturabilir. b)pupilla Pupilla: Miyozis (tek taraflı) Horner sendromu Midriazis: Okulomotor sinirin de tutulduğunu unu düşündürür. r. Afferent pupilla defekti: : Optik sinirde tümör, t bası

18 Rutin Muayeneler c)göz z hareketleri Orbita hastalıklar klarının çoğunda göz g z hareketlerinde kısıtlanma vardır Orbita apeksi hastalıklar klarında Ill., IV. ve Vl.. sinir felcine bağlı inkomitan şaşılık k görülür. g r. V. sinirin de tutulduğu u olgularda ulgulara kornea ve orbita çevresi derisinde anestezi de eklenir (Fissura( superior sendromu). Daha geniş lezyonlarda, optik foramenden geçen en optik sinir de tutulur ve görmede g azalma saptanır: Apeks sendromu

19 Rutin Muayeneler 6-Biyomikroskop muayenesi Ekzoftalminin ileri derecede olduğu u olgularda korneada kurumaya bağlı keratit oluşur: ur: Ayrıca karotido-kavern kavernöz sinus fistülü olgularında konjonktiva damarlarında ileri derecede genişleme ve kemosis görülür. r. İdyopatik orbita inflamasyonu, sarkoidozda ön kamarada hücre h gözlenir. g Granülomatoz (ör. tüberkt berküloz) lezyonlarda iriste granülom görülebilir.

20 7-Göz z içi i i basınc ncı Rutin Muayeneler Karotido-kavernoz sinus fistülünde episkleral venaların basınc ncının n yükselmesi y göz g z içi i i basınc ncının n da yükselmesine y neden olur Orbitada yer işgal i eden kitleler ve tiroid hastalığı ığında göze g direkt baskı sonucu göz g z içi i i basınc ncı artar. 8-Göz z dibi muayenesi Orbita hastalıklar klarında optik sinire baskı sonucu papillada ödem veya atrofi saptanabilir. Karotis fistüll llü olgularda retina damarları ileri derecede genişlemi lemiş ve kıvrk vrımları artmış ıştır. Direkt ve endirekt oftalmoskopi ile orbitadaki bir kitlenin oluşturdu turduğu koroid kıvrımları belirlenebilir.

21 9-Ekzoftalmometri Rutin Muayeneler Bir orbita tümörünün n değerlendirilmesinde erlendirilmesinde en değerli erli yöntemlerden y biridir. Orbita hastalikları genelde ekzoftalmi veya enoftalmiye neden olurlar. Enspeksiyonla ekzoftalmi veya enoftalminin saptanması yanılt ltıcı olduğundan undan ayrım ekzoftalmometre ile yapılır. Basit bir cetvel veya Hertel ekzoftalmometresi ile kornea tepesinin, orbita dış duvarının n en çukur yerine izdüşüm uzaklığı ölçülür. Ekzoftalmi derecesi normalde erkeklerde mm, kadınlarda ile çocuklarda 15,5-20mm arasındad ndadır. Bu mesafenin 14 mm den az olması enoftalmusu gösterir. İki göz g z arasında 2 mm'den fazla fark patolojiktir.

22 1-Radyografi Özellikli Muayeneler Orbitaların radiyolojik incelenmesi için i in Waters pozisyonunda (burun-çene) veya değitiriimi itiriimiş Caldwell pozisyonunda (alın- burun) çekim yapılır. Orbita iç ve alt duvar kırıklark klarında orbita amfizemi saptanır. Retinoblastom, menenjiyom,, eskimiş hematomda kireçlenme görülür. r. Göz z yaşı bezi ve paranazal sinüs tm.lerinde kemik harabiyeti gelişir. ir. Sfenoid kemik menenjiyom, fibroz displazi, osteoblastik metastazlarda ve Paget hastalığı ığında orbita kemiklerinde hiperostosis vardır. r. Optik sinir gliyom ve meningiyomunda optik foramende genişleme saptanır.

23 1-Ultrasonografi Özellikli Muayeneler Orbita yumuşak dokularının n belirgin bir ara yüzeyi y olmamasına bağlı olarak orbitanın ön n bölümünden b orta bölümüne b geçerken erken ultrasonik eko şiddeti giderek azalmaktadır. Bu nedenle orbitanın özellikle yumuşak dokularının n belirgin bir ara yüzeyi y olmamasına bağlı olarak orbitanın özellikle ön n kısmk smındaki lezyonlarında nda kullanılır. Ultrasonografide yer işgal i eden kitlenin katı, kistik veya damarsal olduğu u anlaşı şılabilir. Ayrıca göz g z dışıd kasların n kalınl nlıkları ölçülür. Orbitanın arka kısmk smının n incelenmesinde ultrasonografi yetersiz olduğundan undan bu olgularda bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntg ntüleme yöntemlerinden y yararlanılır. r.

24 Özellikli Muayeneler 3-Bilgisayarlı Tomografi Bilgisayarlı tomografi yöntemi y ile özellikle orbita kemikleri lezyonları 3 ayrı düzlemde incelenebilmektedir. Meningiyom gibi bol damarlı tümörler, kontrast madde zerklerinden sonra incelenmektedir. 3 boyutlu bilgisayarlı tomografi ile de orbita kemik anomalileri ve kırıklar k klar saptanmaktadır. Lezyona veya tümöre t özgü bir yoğunluk saptanamasa da kitlenin yerleşim çevre dokularla ilişkisi belirlenebilir.

25 Özellikli Muayeneler 4-Manyetik rezonans görüntg ntüleme (MRI) T1 ve T2 ağıa ğırlıklı görüntülerde lezyonun paramenyetik paternine göre değerlendirilmesi erlendirilmesi yapılır. Orbita kemikleri ve kireçlenmeleri bu yöntem y ile bilgisayarlı tomografi kadar iyi görüntg ntülenemez. Yumuşak doku hastalıklar kları ve uvea malign melanomunda bilgisayarlı tomografiye üstünlüğü kanıtlanm tlanmıştır.

26 5-Anjiyografi a)flebografi Flebografi: Özellikli Muayeneler Anguler venadan verilen kontrast madde ile orbita varisleri ve kavernöz sinus incelebilmektedir. Boyanın n akımındaki gecikme orbita veya kavernöz sinüsde sde tumoral kitlenin varlığı ığını göstermektedir. b)arteriyografl Arteriyografl: Anevrizma gibi arteriyel lezyon kuşkusu kusu olan olgularda arteriyografi uygulanır. Damar yapısının n daha iyi incelebilmesi için i in dijital substraksiyon anjiyografi yöntemi y uygulanmaktadır.

27 Özellikli Muayeneler 6-Gammagrafi lntravenoz yolla enjekte edilen teknesyum 99m'in yaydığı gamma ışınlar kaydedilir. Karotido-kavern kavernöz sinus fistülünde, menenjiyomlarda ve tiroid orbitopatisinde kullanılan lan bir yöntemdir. y

28 Çocuklarda Orbita Hastalıklar kları 1- Rabdomiyosarkom (RMS) Çocukluk çağı sarkomları arasında en fazla görülenidir. Daha çok 7 yaş dolayında ortaya çıkarsa da doğumdan sonra ve yetişkinlerde de görülen g olgular vardır. r. %5-25 olguda orbitada bulunur. Ani başlar ve hızlh zlı ilerler. Tümör r kemiklerde tahribat yaparak paranazal sinüslere slere yayılır. Akciğer ve kemik metastazları da yapar. Tedavi: radjyoterapi+kemoterapi uygulanmaktadır. Yaşam am prognozu bu yöntem y ile %90 dır. Paranazal sinuslere yayılm lmış olgularda prognoz %40-50'dir.

29 Çocuklarda Orbita Hastalıklar kları 2-Optik sinir gliyomu Optik sinirin en sık s k görülen g tümörüdür. t r. Gliyal dokunun astrosit hücrelerinden kaynaklandığı için in astrositom olarak da adlandırılır. r. Selim ve habis sekilleri vardır. r. Çocuklarda selim tipi görülür. g r. Olguların n %75'inde 10 yaşı şından önce ortaya çıkar. Kızlarda K erkeklerden daha sıkts ktır. Ekzoftalmi,, hastalığı ığın n son devrelerinde ortaya çıkar. İlk belirti görme kaybı, pupilla ışık k refleksinde azalma, şaşılık k veya nistagmusdur. Orbitaya sınırlı/ egzoftalmik tümörün n hızla h büyüdüğüb olgularda bulbus korunarak cerrahi eksizyon yapılır.

30 Çocuklarda Orbita Hastalıklar kları 3-Nöroblastom Yetişkinlerde tümörün t n metastazları koroide olmasına karşı şılık çocuklarda metastazlar orbitaya olmaktadır. Noroblastom orbita metastatik tümörleri içinde i inde en sık s k görülenidir. g 5 yaşı şından önce ani olarak tek veya çift taraflı ekzoftalmi ve orbita çevresi ekimozla birlikte başlar. Göz z kapaklarında ekimoz,, travma kuşkusuna kusuna yöneltebilir. y Orbita nöroblastomu,, olguların n 1/2'sinde çift taraflıdır. r. Orbita metastazlı çocuklarda yaşama ama şansi çok zayıft ftır.

31 Çocuklarda Diğer Orbita Hastalıklar kları 4-Kapiller Hemanjiom 5-Akut LösemiL 6-Lenfanjiyom 7-Sellülitlit (preseptal-yaygın)

32 Distroid Orbitopati Tiroid bezi işlevleri i ile karmaşı şık k bir ilişki içinde i inde olan immünolojik bir hastalıkla tutulması sonucu ortaya çıkan inflamatuvar bir tablodur. En sık s ekzoftalmus (tek-çift taraflı) ) nedeni Kadınlarda erkeklerden kez daha sıks Her yaşta. En sık s k yaşlar larında %75-90 hipertiroidi %25-10 ötiroidide (Oftalmik Graves)

33 Distroid Orbitopati Organa özgü otoimmun hastalık Gözün n içinde i inde bulgu yoktur. Tutulan dokular: Orbitanın içindeki indeki yağ ve bağ dokusu gözyag zyaşı kasları Lenfosit infiltrasyonu sitokinler Fibroblastik aktivite mükopolisakkaritler (hidrofil) ÖDEM Göz z tutulması: hipertiroidizmden nadiren sene önce veya sonra olabilir Orbitopati: : %70 klinik hipertiroidiyi izleyen 1 sene içinde inde ortaya çıkar.

34 Distroid Orbitopati Başlıca 2 klinik tip 1-İzole kapak retraksiyonu (%40) 2-Yumuşak doku tutulması Periorbital ödem Ekzoftalmus (Proptozis) Ekstraokuler kas tutulması Kornea tutulması Optik sinir tutulması

35 Periorbital ödem Ekzoftalmus (proptozis)

36 Primer pozisyon EKSTRAOKÜLER KAS TUTULMASI (Alt rektus) Yukarı bakış

37 Optik Sinir Tutulumu

38 TEDAVİ RADYOTERAPİ + KORTİKOTERAP KOTERAPİ

39 Öncesi RADYOTERAPİ Sonrası Alt Rektus : 10 mm Alt Rektus : 9 mm

40 Distroid Orbitopati Tedavi a)acil Nemlendirici antibiyotikli damlalar Kortikoterapi Orbita dekompresyonu Optik sinire bası Kortikoterapi+radyoterapi Orbita dekompresyonu

41 Distroid Orbitopati b)kozmetik Kapak retraksiyonu Sempatikolitik (guanetidin) Cerrahi (2 sene) Periokuler ödem (hafif izlem) Akut: kortikosterapi+radyoterapi Kronik: cerrahi -hafif tarsorafi -İleri: yağ rezeksiyonu Ekzoftalmus: Orbita dekompresyonu Restriktif Miyopati Kortikoterapi +radyoterapi Şaşılık k (kas) cerrahisi

42 Distroid Orbitopatide Şaşılık Cerrahisi Zamanlaması Sistemik hastalık iyileştikçe; Restriksiyon azalır Stabilizasyon (şaşılık açısı sabitlendikten sonra) 3-12 ay 6 ay bekleme/kas cerrahisi: ŞA değişiklik Ciddi rahatsız edici (diplopi) şaşılıklarda erken cerrahi stabilizasyon için bekleme süresinin azaltılması (3 ay) a)aktif dönemde c.: instabilite riski b)fibrotik dönemde c.: fibrotik d. sağlıklı belirlenmesi

43 DİSTROİD ORBİTOPATİDE ŞAŞILIK CERRAHİSİ SONUÇLARI V.Oğuz et coll.: Indications et résultats de la chirurgie des muscles oculomoteurs dans l ophtalmopathie de Basedow - Graves : Ophtalmologie 1996:10:

44 DİSTİROÏD D MİYOPATM YOPATİDE MR 1) Ödemin saptanması Deteksiyon 2) Tedavi sonucunun öngörülmesi Prediksiyon 3) Sonuçların değerlendirilmesi Evaluasyon

45 TİROİD D MİYOPAT M YOPATİ Tedavi öncesi Tedavi sonrası TANI : ayrıntılı okülomotor muayene uygun kesit (koronal, aksial, sagital) ve sekansları (T1, T2) içeren MR TEDAVİ : erken tanı endokrinolojik takip zamanında tıbbi ve cerrahi müdahale MR (TANI, TEDAVİ, TAKİP) MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMA

46 Yetişkinlerde Orbita Hastalıklar kları Orbita Psödot dotümörü Orbita dokularının idiyopatik iltihabı Yetişkinde (unilateral( unilateral) ) ve çocukta (bilateral) Orbitada ağrı, ekzoftalmi, diplopi,, optik sinir tutulumunda görme g azalması,, göz g kapaklarında konjunktivada ödem Yetişkinde ateş olmaz, çocuklarda ateş ve halsizlik de olabilir Lökosit sayısı ve formülü normaldir Distroid orbitopatide sadece kaslar tutulmuşken psödot dotümörde tendonlar da tutulur ve kalınla nlaşır Tedavi: sistemik steroid,, yetersizse: radyoterapi

47 Yetişkinlerde Orbita Hastalıklar kları Orbita Enfeksiyonları Çocuklardaki orbita hastalıklar klarında anlatıld ldığı gibidir Sellülit lit Preseptal Yaygın Abse

48 Yetişkinlerde Orbita Hastalıklar kları Orbita Tümörleri A-Primer tümörler Dermoid kist Kist hidatik Vasküler tümörler Kavernöz hemanjiomlar Karotido-kavern kavernöz fistüller Dura-kavern kavernöz fistüller Nörojen tümörler Lenfoid tümörler Gözyaşı bezi tümörlerit

49 Yetişkinlerde Orbita Hastalıklar kları Orbita Tümörleri B-Komşu u dokulardan yayılan tümörlert Göz z küresi k tümörlerit Koroid tümörleri Retinoblastom Sinüs s tümörlerit Beyin tümörlerit C-Metastatik tümörler Meme, akciğer, prostat, sindirim sistemi tümörlerit

50 Orbita Yaralanmaları Direkt Yaralanmalar Şiddetli künt yaralanmalarda orbita içi i basınçta ani yükselme: y blow-out out fraktürü (özellikle orbita tabanında) nda) Kapaklarda hematom Retrobulber hematom oluşursa: ursa: ekzoftalmus Diplopi, periorbital duyu bozuklukları

51 Orbita Yaralanmaları Endirekt Yaralanmalar Kafatası ön çukur kırıklark klarının orbitaya yayılmas lması sonucu orbita tavanı ve apeksinde kırıklar klar görülürg Fissura orbitalis superior ve optik foramen kırıklarında fissura orbitalis superior ve apeks sendromları görülür. r.

ORBİTA ORBİTA KİTLELERİ 1- LAKRİMAL BEZ KİTLELERİ: - Lenfoid prolefilasyonlar - Epitel kökenli iyi ya da kötü huylu tümörler

ORBİTA ORBİTA KİTLELERİ 1- LAKRİMAL BEZ KİTLELERİ: - Lenfoid prolefilasyonlar - Epitel kökenli iyi ya da kötü huylu tümörler ORBİTA ORBİTA ANATOMİSİ Orbita bulbus okuli, ekstraoküler kaslar, optik siniri içeren yağ ve bağ dokusundan zengin kavitedir.sık rastlanan orbita hastalıkları, tanı ve tedavi yöntemlerinden kısaca bahsedecek

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

Orbita DERMAN. Alper Yazıcı. Derman Tıbbi Yayıncılık 1

Orbita DERMAN. Alper Yazıcı. Derman Tıbbi Yayıncılık 1 Kitap Bölümü DERMAN Orbita Alper Yazıcı ANATOMİ Orbita klasik tanım ile armut şeklinde ve sapı optik kanal olan bir kemik boşluktur. 7 adet kemiğin oluşturduğu bu yapı içerdiği önemli kanallar ile çevresi

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ Hangi hastalara görüntüleme

Detaylı

Pediatrik Göz Tümörleri Prof. Dr. Halit Pazarlı

Pediatrik Göz Tümörleri Prof. Dr. Halit Pazarlı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Çocuk Kanserlerinde Tanı Sempozyum Dizisi No: 49 Mayıs 2006; s.49-54 Pediatrik Göz Tümörleri Prof. Dr. Halit Pazarlı Pediatrik

Detaylı

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR NÖRORADYOLOJİ NÖRORADYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ ve GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR Dr. Faysal EKİCİ İNCELEME YÖNTEMLERİ DİREKT GRAFİLER BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ MANYETİK

Detaylı

BİLDİRİ. 3 (Bildiri ID: 60)/Travmatik orbital leptomeningeal kist Poster Bildiri

BİLDİRİ. 3 (Bildiri ID: 60)/Travmatik orbital leptomeningeal kist Poster Bildiri BAŞ-BOYUN RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 ( ID: 30)/İnfantil Subglottik Hemanjioma: Tedavi Öncesi Ve Sonrası Bilgisayarlı Tomografi Bulguları 3 ( ID: 60)/Travmatik orbital leptomeningeal kist Poster

Detaylı

Prof Dr Acun Gezer İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Şaşılık Birimi

Prof Dr Acun Gezer İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Şaşılık Birimi Ekstraoküler felçler ve nistagmus Prof Dr Acun Gezer İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Şaşılık Birimi Anatomi Ekstraoküler kaslar Rektus kasları İç rektus (İR) üst rektus üst oblik

Detaylı

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji)

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji) Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) BR.HLİ.016 Beyin, omurilik ve sinir hastalıklarının cerrahi tedavisi ile ilgilenen Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümümüz, tecrübeli ve konusunda yetkin hekim kadrosu

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Genel Bilgiler Çoğu intrakranyal lezyon kolayca ayırt edilebilen BT bulguları ortaya koyar. Temel bir yaklaşım olarak BT yorumlama simetriye odaklı olarak sol ve sağ yarıların karşılaştırılmasına

Detaylı

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU)

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) Op.Dr. Tuncer GÜNEY Göz Hastalıkları Uzmanı GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) HASTALIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ? Glokom=Göz Tansiyonu Hastalığı : Yüksek göz içi basıncı ile giden,görme hücrelerinin ölümüne

Detaylı

MAKSİLLER ANESTEZİ TEKNKLERİ

MAKSİLLER ANESTEZİ TEKNKLERİ MAKSİLLER ANESTEZİ TEKNKLERİ Trigeminal Sinirin Dalları N. ophthalmicus N. maxillaris N. mandibularis Maksiller Sinirin Dalları N. infraorbitalis N.zygomaticus N.alveolaris superioris anterioris N.alveolaris

Detaylı

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Genel Bilgiler Çoğu intrakranyal lezyon kolayca ayırt edilebilen BT bulguları ortaya koyar. Temel bir yaklaşım olarak BT yorumlama simetriye odaklı olarak sol ve sağ yarıların karşılaştırılmasına

Detaylı

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Beyin-Omurilik Arteriovenöz Malformasyonları ve Merkezi Sinir Sisteminin Diğer Damarsal Bozuklukları Hasta Bilgilendirme Formu 5 AVM ler Ne Tip Sağlık Sorunlarına

Detaylı

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenme hedefleri Adrenal bez kitlelerinin BT ile değerlendirilmesinde temel prensip ve bulguları öğrenmek

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

Ses Kısıklığı Nedenleri:

Ses Kısıklığı Nedenleri: Sesin oluşumunda temel olarak üç sistem rol oynamaktadır. Bu sistemlerden birincisi jeneratör sistemdir. Jeneratör sistem basınçlı hava çıkışını sağlayan akciğerler tarafından oluşturulur. İkincisi vibratuar

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi 1 Öğrenme hedefleri Metastazların genel özellikleri Görüntüleme Teknikleri Tedavi sonrası metastaz takibi Ayırıcı tanı 2 Metastatik Hastalık Total

Detaylı

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ TORAKS DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 2 ( ID: 64)/OLGU Sİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ SONRASINDA GELİŞEN ORGANİZE PNÖMONİ (OP/ BOOP) Poster 3 ( ID: 66)/Akut Pulmoner Emboli: Spiral

Detaylı

Yüz Felci (Fasiyal Palsi)

Yüz Felci (Fasiyal Palsi) Yüz Felci (Fasiyal Palsi) Yüz Felci Ne Demektir: Yüz hareketlerini (dudak, yanak, kaş,göz çevresi) yapmamızı yüz siniri (fasial sinir) aracılığı ile sağlarız. Beyinden gelen hareket emirlerini yüz siniri,

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ ANEURYSM (ANEVRİZMA) Arteriyel sistemindeki lokalize bir bölgeye kan birikmesi sonucu şişmesine Anevrizma denir Gerçek Anevrizma : Anevrizma kesesinde Arteriyel duvarların üç katmanını kapsayan Anevrizma

Detaylı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı Doğal seyir & Prognoz Tedavi edilmezse uzun dönemde ekstremite

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün 3. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün 3. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün 3 Sorular SORU 1 Romatoid artrit ile psöryatik artritin birbirinde ayırt edilmesinde EN ÖNEMLİ radyografik özellik hangisidir? a. Uniform eklem aralığı daralmasının varlığı veya

Detaylı

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ Dr. Fulya YAYLACIOĞLU TUNCAY Doç. Dr. Onur KONUK GÜTF GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İÇERİK NAZOLAKRİMAL SİSTEM -ANATOMİSİ -EMBRİYOLOJİSİ

Detaylı

GÖZ BAKIMI PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

GÖZ BAKIMI PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

KRANİYO - FASYAL CERRAHİ (CRANIOFACIAL)

KRANİYO - FASYAL CERRAHİ (CRANIOFACIAL) KRANİYO - FASYAL CERRAHİ (CRANIOFACIAL) Dr. Yağmur AYDIN İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Kraniyofasyal Cerrahi Orta yüz, orbitalar

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Mediastenin Nadir Görülen Tümörleri Tüm mediastinal kitlelerin %10 dan azını meydana getiren bu lezyonlar mezenkimal veya epitelyal kökenli tümörlerden oluşmaktadır. Journal of linical and nalytical Medicine

Detaylı

ELİN YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ

ELİN YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ ELİN YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ Çoğunlukla selim karakterde olan bu tümörlerin sadece % 1-2 si habistir. Sinovial kistler, tendon kılıfının dev hücreli tümörü, lipom, enkondrom sık görülen selim oluşumlardır.

Detaylı

Prof.Dr.. Mustafa TAŞKIN. Genel Cerrahi A.B.D.

Prof.Dr.. Mustafa TAŞKIN. Genel Cerrahi A.B.D. Prof.Dr.. Mustafa TAŞKIN İ.Ü.. Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D. Polip:Epitelyal yüzeyden doğan bir çıkıntı anlamındad ndadır Kolon Polipleri 1. Neoplastik:adenomatöz poliplerdir. a)tubüler

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Ödem, hiperemi, konjesyon Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 1 Hemodinamik bozukluklar Ödem Hiperemi / konjesyon Kanama (hemoraji) Trombüs / emboli İnfarktüs Şok 2 Hemodinamik bozukluklar Ödem 3 Ödem Tanım: İnterstisyel

Detaylı

AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI

AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI ÖĞRENME HEDEFLERI PA AC grafisi çekim tekniği Teknik değerlendirme Radyolojik anatomi Radyolojik

Detaylı

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hiakye (Anahtar ögeler) AVD semptomları (II+, Retina dekolmanı, ilişkili genetik bozukluklar

Detaylı

Pediatrik Onkolojide Göz Bulguları: Ayırıcı Tanı Doç. Dr. Alp Özkan

Pediatrik Onkolojide Göz Bulguları: Ayırıcı Tanı Doç. Dr. Alp Özkan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Çocuk Kanserlerinde Tanı Sempozyum Dizisi No: 49 Mayıs 2006; s.55-61 Pediatrik Onkolojide Göz Bulguları: Ayırıcı Tanı Doç. Dr.

Detaylı

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALARINA YAKLAŞIM NASIL OLMALIDIR? A) ANAMNEZ (ÖYKÜ,

Detaylı

Sunum planı. Kranyal ve spinal vasküler hastalıklarda radyocerrahi. Radyasyonun damarlar üzerindeki etkileri. Radyasyonun damarlar üzerindeki etkileri

Sunum planı. Kranyal ve spinal vasküler hastalıklarda radyocerrahi. Radyasyonun damarlar üzerindeki etkileri. Radyasyonun damarlar üzerindeki etkileri Kranyal ve spinal vasküler hastalıklarda radyocerrahi Dr. Ömer Uzel Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Sunum planı Radyasyonun damarlar üzerindeki etkisi Radyocerrahi İntrakranyal

Detaylı

GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ

GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ YAZAR Doç. Dr. Hikmet BAŞMAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi EDİTÖR - REDAKSİYON KURULU Prof. Dr. Naci EKEM Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Sumru YURDAKUL Eskişehir

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

OMURGA Omurganın kavisleri Skolyoz Tipik Bir Vertebra da (Omur) Bulunan Anatomik Yapılar

OMURGA Omurganın kavisleri Skolyoz Tipik Bir Vertebra da (Omur) Bulunan Anatomik Yapılar iskelet sistemi 1 KAFATASI Kranyum kemikleri Calvaria (kafa kubbesi) kemikleri Arcus superciliaris (kaş arkı) Frontal kemik önden görünüm Etmoidal kemik ve ilgili yapılar Sfenoidal kemik üstten görünüm

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

Çene Yüz Yaralanmaları

Çene Yüz Yaralanmaları ÇENE-YÜZ TRAVMALARI Çene Yüz Yaralanmaları Tedavi aşamaları İlk yardım ve acil tedavi Erken tedavi Kesin Tedavi Kontrol Basit Bridle Bağlama! Geçici redüksiyon ve sabitleme 0.5 mm çaplı tel ile lokal

Detaylı

MAKSİLLOFASİYAL TRAVMALAR

MAKSİLLOFASİYAL TRAVMALAR MAKSİLLOFASİYAL TRAVMALAR Dr.GünayYILDIZ 29.05.2012 Anatomi Epidemiyoloji ve Etiyoloji Acil Servis Yönetimi ( Havayolu) Anamnez Fizik muayene Görüntüleme Spesifik fasiyal fraktürler Pediatrik yaralanmalar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

OMURGA Omurganın kavisleri Skolyoz Tipik Bir Vertebra da (Omur) Bulunan Anatomik Yapılar

OMURGA Omurganın kavisleri Skolyoz Tipik Bir Vertebra da (Omur) Bulunan Anatomik Yapılar iskelet sistemi 1 KAFATASI Kranyum kemikleri Calvaria (kafa kubbesi) kemikleri Arcus superciliaris (kaş arkı) Frontal kemik önden görünüm Etmoidal kemik ve ilgili yapılar Sfenoidal kemik üstten görünüm

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 5. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 5. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 5 Sorular Soru 1 T1 ve T2 ağırlıklı spin eko sekanslarda hiperintens görülen hematom kavitesinin evresini belirtiniz? a) Akut dönem b) Hiperakut dönem c) Subakut erken dönem d)

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

Asendan AORT ANEVRİZMASI

Asendan AORT ANEVRİZMASI Asendan AORT ANEVRİZMASI Aort anevrizması, aortanın normal çapından geniş bir çapa ulaşarak genişlemesidir. Aorta nın bütün bölümlerinde anevrizma gelişebilir. Genişlemiş olan bölümün patlayarak hayatı

Detaylı

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Ani ölümün önemli bir nedenidir Sıklığı yaşla birlikte artar 50 yaş altında nadir rastlanır E>K Aile

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

Endometriozis. (Çikolata kisti)

Endometriozis. (Çikolata kisti) Endometriozis (Çikolata kisti) Bugün Neler Konuşacağız? Endometriozis Nedir? Belirtileri Nelerdir? Ne Sıklıkta Görülür? Hangi Sorunlara Neden Olur? Nasıl Tanı Konur? Nasıl Tedavi Edilir? Endometriozis

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ

ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ DONUK OMUZ - FROZEN SHOULDERADEZİV KAPSÜLİT Adeziv kapsulit omuz ekleminde, eklem kapsülünün kronik iltihabi bir durumu olup eklem kapsülünde kalınlaşma, sertleşme ve

Detaylı

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm Nadiren met. yapar fakat tedavisiz bırakıldığında invazif davranış göstermesi,lokal invazyon,

Detaylı

METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG)

METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG) METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG) Metastatik tümörler en sık görülen beyin tümörleridir. Her geçen yıl çok daha fazla sayıda

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

GÖZ ACİLLERİ. II-Çift görme. III-Travma. IV-Ani görme kaybı. I-Kırmızı göz. A.Sebepleri. 1. Bakteriyel konjonktivit. 2. Alerjik konjonktivit

GÖZ ACİLLERİ. II-Çift görme. III-Travma. IV-Ani görme kaybı. I-Kırmızı göz. A.Sebepleri. 1. Bakteriyel konjonktivit. 2. Alerjik konjonktivit GÖZ ACİLLERİ I-Kırmızı göz II-Çift görme III-Travma IV-Ani görme kaybı I-Kırmızı göz A.Sebepleri 1. Bakteriyel konjonktivit 2. Alerjik konjonktivit 3. Keratit 4. Episklerit ve sklerit 5. Üveit 6. Subkonjunktival

Detaylı

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ Prostat her erkekte doğumdan itibaren bulunan, idrar torbasının hemen altında yer alan bir organdır. Yaklaşık 20 gr ağırlığındadır ve idrar torbasındaki idrarı

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2 Sorular Soru 1 Hangisi renal arter stenozunun Doppler bulguları arasında değildir? a) İntrarenal rezistif indeks artışı b) intrarenal sistolik akselerasyon kaybı c) ana renal

Detaylı

AKCİĞER GRAFİSİ YORUMLAMA. Doç. Dr Bülent ERDUR PAÜTF Acil Tıp AD ATOK 2011

AKCİĞER GRAFİSİ YORUMLAMA. Doç. Dr Bülent ERDUR PAÜTF Acil Tıp AD ATOK 2011 AKCİĞER GRAFİSİ YORUMLAMA Doç. Dr Bülent ERDUR PAÜTF Acil Tıp AD ATOK 2011 Öğrenme Hedefleri PA AC grafisi çekim tekniği Teknik değerlendirme Radyolojik anatomi Radyolojik değerlendirme Radyografi örnekleri

Detaylı

Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi. Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2014 Susesi Otel, Antalya

Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi. Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2014 Susesi Otel, Antalya Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 19-23 Mart 2014 Susesi Otel, Antalya Osteosarkoma-1 Nadir tümörler (2-3/100.000), Çalışma yapmak zor (çok merkezli,

Detaylı

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ İbrahim TEMİZ Acıbadem Atakent Üniversitesi Hastanesi Acil servis sorumlusu Hazırlanma Tarihi: 01/09/2015

Detaylı

MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI

MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI DOÇ.DR.CEMŞİT KARAKURT İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ BİLİM DALI Üfürüm: Kalp ve damarsal yapılardaki yapısal veya hemodinamik

Detaylı

TORAKS RADYOLOJİSİ. Prof Dr Nurhayat YILDIRIM

TORAKS RADYOLOJİSİ. Prof Dr Nurhayat YILDIRIM TORAKS RADYOLOJİSİ Prof Dr Nurhayat YILDIRIM PA AKCİĞER GRAFİSİNDE TEKNİK ÖZELLİKLER Film ayakta çekilmelidir. Göğüs ön duvarı film kasetine değmelidir. Işık kaynağı kişinin arkasında olmalıdır. Işık kaynağı

Detaylı

Spor yaralanmaları sportif aktivite sırasında meydana gelen yaralanmaların genel adıdır. Normal yaşamda yaralanmalar sıklıkla dış etkilerle

Spor yaralanmaları sportif aktivite sırasında meydana gelen yaralanmaların genel adıdır. Normal yaşamda yaralanmalar sıklıkla dış etkilerle Doç. Dr. Onur POLAT Spor yaralanmaları sportif aktivite sırasında meydana gelen yaralanmaların genel adıdır. Normal yaşamda yaralanmalar sıklıkla dış etkilerle gelişirken, spor yaralanmalarında hem dış

Detaylı

Beyin Tümörü Sinir sisteminin (Beyin, omurilik ve sinirlerin) tümörleri, sinir dokusunda bulunan çeşitli hücrelerden kaynaklanabilir ya da vücudun başka bir yerindeki habis tümörün genellikle kan yolu

Detaylı

İSKELET SİSTEMİ EMBRİYOLOJİSİ DR. OKTAY ARDA

İSKELET SİSTEMİ EMBRİYOLOJİSİ DR. OKTAY ARDA İSKELET SİSTEMİ EMBRİYOLOJİSİ DR. OKTAY ARDA ? GELİŞİR NÖRAL KREST MEZODERMDEN PARAKSİYAL MEZODERM LATERAL PLAKA (SOMATİK K MEZODERM) NÖRAL KREST PARAKSiYAL MEZODERM SOMATiK MEZODERM DR. O. ARDA 2 PARAKSİYAL

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

DÖNEM V GÖZ HASTALIKLARI STAJININ AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 1-Temel göz hastalıkları bilgisi edinir (Bilişsel), 2-Hastayı aydınlatma ve yönlendirme

DÖNEM V GÖZ HASTALIKLARI STAJININ AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 1-Temel göz hastalıkları bilgisi edinir (Bilişsel), 2-Hastayı aydınlatma ve yönlendirme DÖNEM V GÖZ HASTALIKLARI STAJININ AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 1-Temel göz hastalıkları bilgisi edinir (Bilişsel), 2-Hastayı aydınlatma ve yönlendirme konusunda gerekli teorik ve pratik yaklaşıma sahip olur

Detaylı

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği Dr. A. Nimet Karadayı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği MEME TÜMÖRLERİNDE PATOLOJİ RAPORLARINDA STANDARDİZASYON Amaç, hasta

Detaylı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Genel olarak; Tümör hacmi arttıkça Evre ilerledikçe Kombine

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GÖZ - SİNİR VE PSİKİYATRİ SİSTEM DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GÖZ - SİNİR VE PSİKİYATRİ SİSTEM DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI - SİNİR VE SİSTEM DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Nöroloji 12 8 20 Psikiyatri 12 8 20 Farmakoloji 12 8 20 Beyin cerrahisi 10 8 18

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR Akciğer kanseri olmak her şeyin sonu değildir. Bu hastalığı yenmek için mutlaka azimli, inançlı ve sabırlı olmanız

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Pulmoner Hipertansiyon (PH) Tanımı Dinlenme halinde sağ kalp kateterizasyonu (SKK) ile değerlendirilen ortalama pulmoner

Detaylı

Akciğer Grafisi Değerlendirme

Akciğer Grafisi Değerlendirme Akciğer Grafisi Değerlendirme X-ışın tüpü Posteroanterior (PA) akciğer grafisi Lateral (sol yan) akciğer grafisi X-ışın tüpü Sol yan akciğer grafisinde x-ışınları sağ taraftan girip sol taraftan çıkar.

Detaylı

TPOG İSKİP Merkez Çalışma Kodu: Hasta TC Kimlik No Hasta İsim, Soyadı. Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu. Sayın Anne Babalar,

TPOG İSKİP Merkez Çalışma Kodu: Hasta TC Kimlik No Hasta İsim, Soyadı. Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu. Sayın Anne Babalar, TPOG İSKİP 2011 Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu Sayın Anne Babalar, Bu bir klinik araştırma çalışmasıdır. Klinik araştırmalar sadece bu çalışmaya katılmayı seçen hastaların dahil edildiği protokollerdir.

Detaylı

Beyin tümörü, beyni oluşturan üç bölgeden birinden -beyin, beyincik ve beyin sapıkaynaklanabilir.

Beyin tümörü, beyni oluşturan üç bölgeden birinden -beyin, beyincik ve beyin sapıkaynaklanabilir. BEYİN TÜMÖRÜ BEYİN TÜMÖRÜ NEDİR? Beyin tümörü beyinde anormal hücrelerin çoğalması sonucu gelişen bir kitledir. Bazı beyin tümörleri iyi huylu (örneğin meningiom), bazıları ise kötü huylu kitlelerdir.

Detaylı

1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. RADYOLOJİ STAJINDA ANLATILAN DERS KONULARI 1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. -Hangi organ incelemesinde

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Çevre Koşullarının İnsan Üzerindeki Etkileri Çevre: Bir elemanın dışında çeşitli olayların geçtiği

Detaylı

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 7. Endokrin Cerrahi Kongresi Antalya,2015 Profilaktik Santral Disseksiyon; Preoperatif

Detaylı

Meme Kanseri Nedir? Kimler Risk Altındadır?

Meme Kanseri Nedir? Kimler Risk Altındadır? Meme Kanseri Nedir? Özellikle son yıllarda kadınlarda görülme oranı artan kanserlerin başında geliyor. Etkin tarama programlarıyla erken tanı sağlandığında ölümlerde ciddi oranda azalmanın olduğu meme

Detaylı

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir Sistemine (MSS) bilgi ileten ve bilgi alan sinir sistemi bölümüdür. Merkezi Sinir Sistemi nden çıkarak tüm vücuda dağılan sinirleri

Detaylı

KIRMIZI GÖZ DOÇ.DR.ÖZCAN OCAKOĞLU CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

KIRMIZI GÖZ DOÇ.DR.ÖZCAN OCAKOĞLU CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KIRMIZI GÖZG DOÇ.DR..DR.ÖZCAN OCAKOĞLU CERRAHPAŞA A TIP FAKÜLTES LTESİ KANLANMA TİPLERİ YÜZEYEL DERİN MİKST LOKALİZASYON PERİFER MERKEZİ YAYĞIN NEDENİ KONJ.DAMARLANMA SİLİYER ARTER HERİKİSİ ETYOLOJİ YÜZEYEL

Detaylı

GÖZ HASTALIKLARI STAJI

GÖZ HASTALIKLARI STAJI GÖZ HASTALIKLARI STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 6 iş günü : Cebeci Hastanesi : Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniği, Polikliniği ve Dershanesi

Detaylı

Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı

Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı Dr. Zeynep Yazıcı Uludağ Üniversitesi, Tıp Fak., Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Bursa Primer karaciğer kitleleri Tüm pediatrik solid tm lerin %1-4 ü ~%65 i

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

TIBBİ TERMİNOLOJİ 3. GÖZE İLİŞKİN TERİMLER Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN P. ŞENEL TEKİN 1

TIBBİ TERMİNOLOJİ 3. GÖZE İLİŞKİN TERİMLER Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN P. ŞENEL TEKİN 1 TIBBİ TERMİNOLOJİ 3 GÖZE İLİŞKİN TERİMLER Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN P. ŞENEL TEKİN 1 A. Anatomik Terimler Göz görme organıdır. Tıp dilinde Bulbus oculi veya ophthalmos adıyla bilinen göz, göz çukuru

Detaylı

Tiroid dışı hastalıklarda düşük T3, yüksek rt3, normal T4 ve normal TSH izlenir.

Tiroid dışı hastalıklarda düşük T3, yüksek rt3, normal T4 ve normal TSH izlenir. TİROİD HORMON SENTEZİ Dishormonogenezis Hasta ötroid? Şiddetli açlıkta, kronik hastalıkta, akut hastalıkta, cerrahi esnasında ve sonrasında T4--- T3 azalır Propiltiourasil, kortikosteroid, amiodaron propnalol

Detaylı

Şaşılık cerrahisi onam formu

Şaşılık cerrahisi onam formu Göz kaymasının düzeltilmesi hasta açısından isteğe bağlı yapılan bir cerrahi o lup zorunlu değildir. Şaşı doğan bebeklerde en iyi düzeltme zamanı 6 ay ile 18 ay arasındadır. Erken yapılan cerrahi iki gözün

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi BR.HLİ.019 Yeni doğan döneminden erişkinliğe kadar olan çocukluk çağına ait (0 17 yaş), doğumsal ve daha sonra oluşan solunum, sindirim ve boşaltım sistemlerini ilgilendiren

Detaylı