ORBİTA HASTALIKLARI. Prof.Dr. Velittin OĞUZO. kları Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORBİTA HASTALIKLARI. Prof.Dr. Velittin OĞUZO. kları Anabilim Dalı"

Transkript

1 ORBİTA HASTALIKLARI Prof.Dr. Velittin OĞUZO İ.Ü.. Cerrahpaşa Tıp p Fakültesi, Göz G z Hastalıklar kları Anabilim Dalı

2 EMBRİYOLOJ YOLOJİ Orbita duvarları,, 3. ayda optik vezikülü çevreleyen mezoderm dokusundan oluşmaya başlar. 4.ayda orbita taslağı ğı,, optik vezikülün çevrelenmesini tamamlar. 6.ay ile 7.ay arasında kemikleşme me merkezleri ortaya çıkar. Orbita çapı 3. ayda 3 mm, 5. ayda 6-10mm, 6 7. ayda 12 mm, 9. ayda 15 mm, doğumda 17 mm'dir.

3 EMBRİYOLOJ YOLOJİ Orbita tabanı dışa a açık a k piramit şeklinde boşluk Ön n yüzeyi y dikdörtgen arkaya doğru yuvarlaklaşı şır Ön-arka derinliği i 45 mm Ön n açıkla klığın; -Yatay çapı 40 mm -Dikey çapı 35 mm İç duvarları birbirine paralel Yan duvarları 90 o C açı oluşturur.

4 ANATOMİ Orbita: : 7 adet kafa kemiği 1-Frontal 2-Zigomatik 3-Maksiller 4-Sfenoid 5-Etmoid 6-Lakrimal 7-Palatin Orbitanın delikleri 1-Optik delik 2-Üst orbital fissür 3-Alt orbital fissür 4-Etmoidal delikler 5-İnfraorbital delik Orbitanın iskeleti Orbitanın kenarı 6-Frontal kemik 7-Zigomatik kemik 8-Üst maksiller kemik Orbitanın duvarları 9-Sfenoid kemiğin küçük kanadı 10-Sfenoid kemiğin büyük kanadı 11-Etmoidal kemik 12-Lakrimal kemik 13-Göz yaşı kesesi çukurluğu 14-Palatin kemik Oğuz V: Orbita hastalıklar kları.. Temel Göz G z hastalıklar kları,, 2001

5 ANATOMİ Orbita duvarları Alt duvar -Maksiller, zigomatik, palatin İç duvar -Sfenoid gövdesi, etmoid, lakrimal, maksiller Üst duvar -Frontal, sfenoidin küçük kanadı Dış duvar -Zigomatik, sfenoidin büyük kanadı Orbitanın delikleri 1-Optik delik 2-Üst orbital fissür 3-Alt orbital fissür 4-Etmoidal delikler 5-İnfraorbital delik Orbitanın iskeleti Orbitanın kenarı 6-Frontal kemik 7-Zigomatik kemik 8-Üst maksiller kemik Orbitanın duvarları 9-Sfenoid kemiğin küçük kanadı 10-Sfenoid kemiğin büyük kanadı 11-Etmoidal kemik 12-Lakrimal kemik 13-Göz yaşı kesesi çukurluğu 14-Palatin kemik Oğuz V: Orbita hastalıklar kları.. Temel Göz G z hastalıklar kları,, 2001

6 ANATOMİ 11 Üst orbital fissür 17 Orbita duvarı içinden inden geçenler enler Optik kanal -Optik sinir -Oftalmik arter Üst orbital fissür (Fissura orbitalis superior) -III, IV, V, VI sinirler -Oftalmik venler (üst, alt) Alt orbital fissur (Fissura orbitalis inferior) Alt orbita venleri Müller kasına gelen sempatik sinirler Optik kanal 2-Optik sinir 3-Oftalmik arter 4-Üst orbital fissür 5-Lakrimal sinir 6-Frontal sinir 7-Troklear sinir 8-Okülomotor sinir (Üst ve alt dallar) 9-Abdusens siniri 10-Nazosilier sinir 11-Üst oftalmik ven 12-Alt oftalmik ven 13-Üst rektus kası 14-İç rektuskası 15-Alt rektus kası 16-Dış rektus kası 17-Üst oblik kası Oğuz V: Orbita hastalıklar kları.. Temel Göz G z hastalıklar kları,, 2001

7 Doğumsal Anomaliler 1-Siklopi Orbitalar birbirlerine çok yaklaşmış veya birleşmi mişlerdir. Orbitaların birleşti tiği i olgularda alın n bölgesinde b tek bir orbita ve göz g z vardır Siklopi ile birlikte ileri derecede kranyum ve beyin anomalileri de bulunduğundan undan hastalar fazla yaşamazlar. amazlar.

8 Doğumsal Anomaliler 2-Dermoid ve epidermoid kistler Dermoid kistler, orbita kemikleri suturalarının birleşme yerlerindeki ektodermal kalınt ntılardan kaynaklanan koristomalardır. Dermoid kistler içinde i inde kıl k folikülleri lleri ve sebum bezleri gibi dermal elementler, epidermoid kist duvarında keratinli epiderm bulunur.

9 Doğumsal Anomaliler 2-Dermoid ve epidermoid kistler Dermoid kistler çoğunlukla orbitanın dış ve üst kısmında kaş altında bulunur. Doğumda, çok küçük k olduklarından, dikkati çekmez 1-21 yaşlar larında boyları 1 cm'e ulaştığı ığında farkedilirler. Ön n tarafta: : daha sık s lateralde Arka tarafta: : daha sık s k dokular arasında rüptür ağır enflamatuar reaksiyon Tedavi: Cerrahi duvarı ile birlikte çıkartılır

10 Doğumsal Anomaliler 3-Kraniyofasiyal dizostozlar Kafatası üst bölümündeki, b suturalarının erken kapanması sonucu oluşan ağıa ğır orbita anomalileri Maksillada daha çok belirgin olmak üzere yüz y z kemiklerinde hipoplazi vardır. r. Hipertelorizm oluşur ur Orbita hacmi küçük üçülür: ekzoftalmi

11 Doğumsal Anomaliler 3-Kraniyofasiyal dizostozlar a) Crouzon hastalığı Dominan geçişli herediter bir hastalıkt ktır. Koronal sutura başta olmak üzere bütün b suturaların erken kapanması sonucu oluşur. ur. Kafatası kule biçimindedir. imindedir. Maksilla yarığı ığı,, kalp akciğer böbrek b brek anomalileri eşlik e edebilir. Kafa içi i i basınc ncı artmasına, optik sinir traksiyonuna veya optik foramen daralmasına bağlı olarak optik atrofi gelişir. ir. Hipertelorizm ve zeka geriliği i vardır. r. b) Apert sendromu (Akrosefalosindaktili( Akrosefalosindaktili): Crouzon hastalığı ığına ek olarak el ve ayak parmaklarında sindaktili vardır. r. Damak yarığı ığı,, kalp akciğer böbrek b brek anomalileri eşlik e edebilir. Erken devrede cerrahi kafa içi i i basınc ncının n normale dönmesini d zekanın n normal gelişmesini sağlar

12 Doğumsal Anomaliler 4-Hipertelorizm Orbita iç duvarındaki aşıa şırı kemik dokusuna bağlı olarak orbitalar arası uzaklığı ığın n normalden fazla olmasıdır. Bu durumun yumuşak doku artışı ışına bağlı olarak iki medyal kantus arasındaki mesafenin artışı ile oluşan telekantusla karış ıştırılması gerekir.

13 Rutin Muayeneler Göz z hekimlerinin avantajı olan doğrudan görebilme g orbita hastalıklar klarında geçerli erli değildir. 1-Anamnez Yakınmalar ani mi yavaş mı başlam lamış? Ağrı: iltihabi veya enfeksiyoz lezyonlarda, orbita kanamalarında, nda, habis lakrimal bez tümörlerinde t ve nazolakrimal karsinomda Diplopi: göz z dışıd kasların n felçlerinde lerinde veya göz g hareketlerinin kısıtlanmask tlanmasındanda

14 Rutin Muayeneler 2-İnspeksiyon Normalde üst göz g z kapağı ğının n serbest kenarı limbusu biraz örter. Limbusun açıkta kaldığı olgularda ekzoftalmiden, üst kapağı ğın pupilla kenarına yaklaştığı olgularda da enoftalmiden kuşkulan kulanılır. Aynı durumlar üst kapağı ğın retraksiyonlarında nda ve hafif ptosizlerde de görülebileceg lebileceğinden inden ekzoftalmometriye başvurulur. Yüz z asimetrisinde fibroz displazi düşünülebilir. Göz z kapaklarında konjonktivada ödem, hematom araştırılır. r.

15 Rutin Muayeneler 2-Palpasyon Göz z kapakları üstünden orbita palpasyonu Göz z aşağıa baktırılırken rken parmakla orbita ile göz g z küresi k arasına girilerek tumoral bir kitlenin varlığı araştırılır. r. Aynı muayene yukarı baktırılarak alt kapak üstünden tekrarlanır. r.orbitanın dış ve iç kısımları incelenir. Palpasyon ile üst, içi kadranda mukosel, ansefalosel, norofibroma ve dermoid kistler; üst temporal kadranda dermoid kistler, göz g yaşı bezi tümörleri, t lemfoma saptanabilir. Göz z küresi k palpasyonla geriye itilebilirse ekzoftalmi reduktibl, itilemezse irreduktibldir. Yumuşak kitleler: Dermoid kist, Dakriops., Mukosel Sert kitleler: Granulom, Karsinom düşündürür.

16 Rutin Muayeneler 4-Oskültasyon Stetoskop kapatılm lmış kapakların üzerine veya dış kantus arkasındaki temporal bölgeye yerleştirildikten sonra karotido-kavern kavernöz sinüs fistül, olgularında ve arteriyovenoz malformasyonlarda orbitada üfürüm m duyulur.

17 Rutin Muayeneler 5-Göz z muayenesi a)görme derecesi: Orbita hastalıklar kları göz z küresini k veya optik siniri de tuttuklarında görme g derecesinde azalma oluşturabilir. b)pupilla Pupilla: Miyozis (tek taraflı) Horner sendromu Midriazis: Okulomotor sinirin de tutulduğunu unu düşündürür. r. Afferent pupilla defekti: : Optik sinirde tümör, t bası

18 Rutin Muayeneler c)göz z hareketleri Orbita hastalıklar klarının çoğunda göz g z hareketlerinde kısıtlanma vardır Orbita apeksi hastalıklar klarında Ill., IV. ve Vl.. sinir felcine bağlı inkomitan şaşılık k görülür. g r. V. sinirin de tutulduğu u olgularda ulgulara kornea ve orbita çevresi derisinde anestezi de eklenir (Fissura( superior sendromu). Daha geniş lezyonlarda, optik foramenden geçen en optik sinir de tutulur ve görmede g azalma saptanır: Apeks sendromu

19 Rutin Muayeneler 6-Biyomikroskop muayenesi Ekzoftalminin ileri derecede olduğu u olgularda korneada kurumaya bağlı keratit oluşur: ur: Ayrıca karotido-kavern kavernöz sinus fistülü olgularında konjonktiva damarlarında ileri derecede genişleme ve kemosis görülür. r. İdyopatik orbita inflamasyonu, sarkoidozda ön kamarada hücre h gözlenir. g Granülomatoz (ör. tüberkt berküloz) lezyonlarda iriste granülom görülebilir.

20 7-Göz z içi i i basınc ncı Rutin Muayeneler Karotido-kavernoz sinus fistülünde episkleral venaların basınc ncının n yükselmesi y göz g z içi i i basınc ncının n da yükselmesine y neden olur Orbitada yer işgal i eden kitleler ve tiroid hastalığı ığında göze g direkt baskı sonucu göz g z içi i i basınc ncı artar. 8-Göz z dibi muayenesi Orbita hastalıklar klarında optik sinire baskı sonucu papillada ödem veya atrofi saptanabilir. Karotis fistüll llü olgularda retina damarları ileri derecede genişlemi lemiş ve kıvrk vrımları artmış ıştır. Direkt ve endirekt oftalmoskopi ile orbitadaki bir kitlenin oluşturdu turduğu koroid kıvrımları belirlenebilir.

21 9-Ekzoftalmometri Rutin Muayeneler Bir orbita tümörünün n değerlendirilmesinde erlendirilmesinde en değerli erli yöntemlerden y biridir. Orbita hastalikları genelde ekzoftalmi veya enoftalmiye neden olurlar. Enspeksiyonla ekzoftalmi veya enoftalminin saptanması yanılt ltıcı olduğundan undan ayrım ekzoftalmometre ile yapılır. Basit bir cetvel veya Hertel ekzoftalmometresi ile kornea tepesinin, orbita dış duvarının n en çukur yerine izdüşüm uzaklığı ölçülür. Ekzoftalmi derecesi normalde erkeklerde mm, kadınlarda ile çocuklarda 15,5-20mm arasındad ndadır. Bu mesafenin 14 mm den az olması enoftalmusu gösterir. İki göz g z arasında 2 mm'den fazla fark patolojiktir.

22 1-Radyografi Özellikli Muayeneler Orbitaların radiyolojik incelenmesi için i in Waters pozisyonunda (burun-çene) veya değitiriimi itiriimiş Caldwell pozisyonunda (alın- burun) çekim yapılır. Orbita iç ve alt duvar kırıklark klarında orbita amfizemi saptanır. Retinoblastom, menenjiyom,, eskimiş hematomda kireçlenme görülür. r. Göz z yaşı bezi ve paranazal sinüs tm.lerinde kemik harabiyeti gelişir. ir. Sfenoid kemik menenjiyom, fibroz displazi, osteoblastik metastazlarda ve Paget hastalığı ığında orbita kemiklerinde hiperostosis vardır. r. Optik sinir gliyom ve meningiyomunda optik foramende genişleme saptanır.

23 1-Ultrasonografi Özellikli Muayeneler Orbita yumuşak dokularının n belirgin bir ara yüzeyi y olmamasına bağlı olarak orbitanın ön n bölümünden b orta bölümüne b geçerken erken ultrasonik eko şiddeti giderek azalmaktadır. Bu nedenle orbitanın özellikle yumuşak dokularının n belirgin bir ara yüzeyi y olmamasına bağlı olarak orbitanın özellikle ön n kısmk smındaki lezyonlarında nda kullanılır. Ultrasonografide yer işgal i eden kitlenin katı, kistik veya damarsal olduğu u anlaşı şılabilir. Ayrıca göz g z dışıd kasların n kalınl nlıkları ölçülür. Orbitanın arka kısmk smının n incelenmesinde ultrasonografi yetersiz olduğundan undan bu olgularda bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntg ntüleme yöntemlerinden y yararlanılır. r.

24 Özellikli Muayeneler 3-Bilgisayarlı Tomografi Bilgisayarlı tomografi yöntemi y ile özellikle orbita kemikleri lezyonları 3 ayrı düzlemde incelenebilmektedir. Meningiyom gibi bol damarlı tümörler, kontrast madde zerklerinden sonra incelenmektedir. 3 boyutlu bilgisayarlı tomografi ile de orbita kemik anomalileri ve kırıklar k klar saptanmaktadır. Lezyona veya tümöre t özgü bir yoğunluk saptanamasa da kitlenin yerleşim çevre dokularla ilişkisi belirlenebilir.

25 Özellikli Muayeneler 4-Manyetik rezonans görüntg ntüleme (MRI) T1 ve T2 ağıa ğırlıklı görüntülerde lezyonun paramenyetik paternine göre değerlendirilmesi erlendirilmesi yapılır. Orbita kemikleri ve kireçlenmeleri bu yöntem y ile bilgisayarlı tomografi kadar iyi görüntg ntülenemez. Yumuşak doku hastalıklar kları ve uvea malign melanomunda bilgisayarlı tomografiye üstünlüğü kanıtlanm tlanmıştır.

26 5-Anjiyografi a)flebografi Flebografi: Özellikli Muayeneler Anguler venadan verilen kontrast madde ile orbita varisleri ve kavernöz sinus incelebilmektedir. Boyanın n akımındaki gecikme orbita veya kavernöz sinüsde sde tumoral kitlenin varlığı ığını göstermektedir. b)arteriyografl Arteriyografl: Anevrizma gibi arteriyel lezyon kuşkusu kusu olan olgularda arteriyografi uygulanır. Damar yapısının n daha iyi incelebilmesi için i in dijital substraksiyon anjiyografi yöntemi y uygulanmaktadır.

27 Özellikli Muayeneler 6-Gammagrafi lntravenoz yolla enjekte edilen teknesyum 99m'in yaydığı gamma ışınlar kaydedilir. Karotido-kavern kavernöz sinus fistülünde, menenjiyomlarda ve tiroid orbitopatisinde kullanılan lan bir yöntemdir. y

28 Çocuklarda Orbita Hastalıklar kları 1- Rabdomiyosarkom (RMS) Çocukluk çağı sarkomları arasında en fazla görülenidir. Daha çok 7 yaş dolayında ortaya çıkarsa da doğumdan sonra ve yetişkinlerde de görülen g olgular vardır. r. %5-25 olguda orbitada bulunur. Ani başlar ve hızlh zlı ilerler. Tümör r kemiklerde tahribat yaparak paranazal sinüslere slere yayılır. Akciğer ve kemik metastazları da yapar. Tedavi: radjyoterapi+kemoterapi uygulanmaktadır. Yaşam am prognozu bu yöntem y ile %90 dır. Paranazal sinuslere yayılm lmış olgularda prognoz %40-50'dir.

29 Çocuklarda Orbita Hastalıklar kları 2-Optik sinir gliyomu Optik sinirin en sık s k görülen g tümörüdür. t r. Gliyal dokunun astrosit hücrelerinden kaynaklandığı için in astrositom olarak da adlandırılır. r. Selim ve habis sekilleri vardır. r. Çocuklarda selim tipi görülür. g r. Olguların n %75'inde 10 yaşı şından önce ortaya çıkar. Kızlarda K erkeklerden daha sıkts ktır. Ekzoftalmi,, hastalığı ığın n son devrelerinde ortaya çıkar. İlk belirti görme kaybı, pupilla ışık k refleksinde azalma, şaşılık k veya nistagmusdur. Orbitaya sınırlı/ egzoftalmik tümörün n hızla h büyüdüğüb olgularda bulbus korunarak cerrahi eksizyon yapılır.

30 Çocuklarda Orbita Hastalıklar kları 3-Nöroblastom Yetişkinlerde tümörün t n metastazları koroide olmasına karşı şılık çocuklarda metastazlar orbitaya olmaktadır. Noroblastom orbita metastatik tümörleri içinde i inde en sık s k görülenidir. g 5 yaşı şından önce ani olarak tek veya çift taraflı ekzoftalmi ve orbita çevresi ekimozla birlikte başlar. Göz z kapaklarında ekimoz,, travma kuşkusuna kusuna yöneltebilir. y Orbita nöroblastomu,, olguların n 1/2'sinde çift taraflıdır. r. Orbita metastazlı çocuklarda yaşama ama şansi çok zayıft ftır.

31 Çocuklarda Diğer Orbita Hastalıklar kları 4-Kapiller Hemanjiom 5-Akut LösemiL 6-Lenfanjiyom 7-Sellülitlit (preseptal-yaygın)

32 Distroid Orbitopati Tiroid bezi işlevleri i ile karmaşı şık k bir ilişki içinde i inde olan immünolojik bir hastalıkla tutulması sonucu ortaya çıkan inflamatuvar bir tablodur. En sık s ekzoftalmus (tek-çift taraflı) ) nedeni Kadınlarda erkeklerden kez daha sıks Her yaşta. En sık s k yaşlar larında %75-90 hipertiroidi %25-10 ötiroidide (Oftalmik Graves)

33 Distroid Orbitopati Organa özgü otoimmun hastalık Gözün n içinde i inde bulgu yoktur. Tutulan dokular: Orbitanın içindeki indeki yağ ve bağ dokusu gözyag zyaşı kasları Lenfosit infiltrasyonu sitokinler Fibroblastik aktivite mükopolisakkaritler (hidrofil) ÖDEM Göz z tutulması: hipertiroidizmden nadiren sene önce veya sonra olabilir Orbitopati: : %70 klinik hipertiroidiyi izleyen 1 sene içinde inde ortaya çıkar.

34 Distroid Orbitopati Başlıca 2 klinik tip 1-İzole kapak retraksiyonu (%40) 2-Yumuşak doku tutulması Periorbital ödem Ekzoftalmus (Proptozis) Ekstraokuler kas tutulması Kornea tutulması Optik sinir tutulması

35 Periorbital ödem Ekzoftalmus (proptozis)

36 Primer pozisyon EKSTRAOKÜLER KAS TUTULMASI (Alt rektus) Yukarı bakış

37 Optik Sinir Tutulumu

38 TEDAVİ RADYOTERAPİ + KORTİKOTERAP KOTERAPİ

39 Öncesi RADYOTERAPİ Sonrası Alt Rektus : 10 mm Alt Rektus : 9 mm

40 Distroid Orbitopati Tedavi a)acil Nemlendirici antibiyotikli damlalar Kortikoterapi Orbita dekompresyonu Optik sinire bası Kortikoterapi+radyoterapi Orbita dekompresyonu

41 Distroid Orbitopati b)kozmetik Kapak retraksiyonu Sempatikolitik (guanetidin) Cerrahi (2 sene) Periokuler ödem (hafif izlem) Akut: kortikosterapi+radyoterapi Kronik: cerrahi -hafif tarsorafi -İleri: yağ rezeksiyonu Ekzoftalmus: Orbita dekompresyonu Restriktif Miyopati Kortikoterapi +radyoterapi Şaşılık k (kas) cerrahisi

42 Distroid Orbitopatide Şaşılık Cerrahisi Zamanlaması Sistemik hastalık iyileştikçe; Restriksiyon azalır Stabilizasyon (şaşılık açısı sabitlendikten sonra) 3-12 ay 6 ay bekleme/kas cerrahisi: ŞA değişiklik Ciddi rahatsız edici (diplopi) şaşılıklarda erken cerrahi stabilizasyon için bekleme süresinin azaltılması (3 ay) a)aktif dönemde c.: instabilite riski b)fibrotik dönemde c.: fibrotik d. sağlıklı belirlenmesi

43 DİSTROİD ORBİTOPATİDE ŞAŞILIK CERRAHİSİ SONUÇLARI V.Oğuz et coll.: Indications et résultats de la chirurgie des muscles oculomoteurs dans l ophtalmopathie de Basedow - Graves : Ophtalmologie 1996:10:

44 DİSTİROÏD D MİYOPATM YOPATİDE MR 1) Ödemin saptanması Deteksiyon 2) Tedavi sonucunun öngörülmesi Prediksiyon 3) Sonuçların değerlendirilmesi Evaluasyon

45 TİROİD D MİYOPAT M YOPATİ Tedavi öncesi Tedavi sonrası TANI : ayrıntılı okülomotor muayene uygun kesit (koronal, aksial, sagital) ve sekansları (T1, T2) içeren MR TEDAVİ : erken tanı endokrinolojik takip zamanında tıbbi ve cerrahi müdahale MR (TANI, TEDAVİ, TAKİP) MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMA

46 Yetişkinlerde Orbita Hastalıklar kları Orbita Psödot dotümörü Orbita dokularının idiyopatik iltihabı Yetişkinde (unilateral( unilateral) ) ve çocukta (bilateral) Orbitada ağrı, ekzoftalmi, diplopi,, optik sinir tutulumunda görme g azalması,, göz g kapaklarında konjunktivada ödem Yetişkinde ateş olmaz, çocuklarda ateş ve halsizlik de olabilir Lökosit sayısı ve formülü normaldir Distroid orbitopatide sadece kaslar tutulmuşken psödot dotümörde tendonlar da tutulur ve kalınla nlaşır Tedavi: sistemik steroid,, yetersizse: radyoterapi

47 Yetişkinlerde Orbita Hastalıklar kları Orbita Enfeksiyonları Çocuklardaki orbita hastalıklar klarında anlatıld ldığı gibidir Sellülit lit Preseptal Yaygın Abse

48 Yetişkinlerde Orbita Hastalıklar kları Orbita Tümörleri A-Primer tümörler Dermoid kist Kist hidatik Vasküler tümörler Kavernöz hemanjiomlar Karotido-kavern kavernöz fistüller Dura-kavern kavernöz fistüller Nörojen tümörler Lenfoid tümörler Gözyaşı bezi tümörlerit

49 Yetişkinlerde Orbita Hastalıklar kları Orbita Tümörleri B-Komşu u dokulardan yayılan tümörlert Göz z küresi k tümörlerit Koroid tümörleri Retinoblastom Sinüs s tümörlerit Beyin tümörlerit C-Metastatik tümörler Meme, akciğer, prostat, sindirim sistemi tümörlerit

50 Orbita Yaralanmaları Direkt Yaralanmalar Şiddetli künt yaralanmalarda orbita içi i basınçta ani yükselme: y blow-out out fraktürü (özellikle orbita tabanında) nda) Kapaklarda hematom Retrobulber hematom oluşursa: ursa: ekzoftalmus Diplopi, periorbital duyu bozuklukları

51 Orbita Yaralanmaları Endirekt Yaralanmalar Kafatası ön çukur kırıklark klarının orbitaya yayılmas lması sonucu orbita tavanı ve apeksinde kırıklar klar görülürg Fissura orbitalis superior ve optik foramen kırıklarında fissura orbitalis superior ve apeks sendromları görülür. r.

GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ

GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ YAZAR Doç. Dr. Hikmet BAŞMAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi EDİTÖR - REDAKSİYON KURULU Prof. Dr. Naci EKEM Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Sumru YURDAKUL Eskişehir

Detaylı

GÖZ KAPAĞI HASTALIKLARI

GÖZ KAPAĞI HASTALIKLARI GÖZ KAPAĞI HASTALIKLARI ANATOMİ: Göz kapakları anatomik olarak yedi tabakada incelenir. Deri ve deri altı dokular: Göz kapağı derisi vücudun en ince derisidir, deri altı yağ dokusu barındırmaz. Orbikülaris

Detaylı

GÖZ ACiLLERi. Sunum Planı GÖZ ANATOMİSİ OPTİK SİNİR GÖZ ANATOMİSİ GÖZ ANATOMİSİ. Göz üç tabakadan meydana gelmiştir: Sırasıyla içten dışa doğru:

GÖZ ACiLLERi. Sunum Planı GÖZ ANATOMİSİ OPTİK SİNİR GÖZ ANATOMİSİ GÖZ ANATOMİSİ. Göz üç tabakadan meydana gelmiştir: Sırasıyla içten dışa doğru: GÖZ ACiLLERi DR. OĞUZ KÜÇÜKYILMAZ AKDENİZ ÜTF ACİL TIP AD Göz Anatomisi Göz muayenesi Travmatik olmayan aciller Akut Görme Azalması/Görme Kaybı Travmatik aciller Sunum Planı 2 GÖZ ANATOMİSİ GÖZ ANATOMİSİ

Detaylı

ENDOSKOPİK ENDONAZAL DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ AMELİYATI SONUÇLARIMIZ VE BAŞARI DEĞERLENDİRİLMESİ. ( Uzmanlık Tezi ) Dr. ÖZLEM SAATCİ T.

ENDOSKOPİK ENDONAZAL DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ AMELİYATI SONUÇLARIMIZ VE BAŞARI DEĞERLENDİRİLMESİ. ( Uzmanlık Tezi ) Dr. ÖZLEM SAATCİ T. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KBB KLİNİĞİ Şef: Doç.Dr. Mehmet Külekçi ENDOSKOPİK ENDONAZAL DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ AMELİYATI SONUÇLARIMIZ VE BAŞARI DEĞERLENDİRİLMESİ ( Uzmanlık

Detaylı

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.Arzu Taşkıran Çömez İstanbul, 2006 1 - İÇİNDEKİLER

Detaylı

GÖZ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011

GÖZ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011 Derleyenler: Düzenleyenler: Doç. Dr. Gamze MEN Hem. Narin ÖZÇİFTÇİ Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem.

Detaylı

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ T.C. S.B.Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz Şef: Doç. Dr. Ziya Kapran YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ GÖZ SİNYAL İZLEYİCİLERDE KURULUM 523EO0294 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ULTRASONOGRAFİ (US) Tablo 5. Ultrasonun doku yüzeylerinden yansıma oranları. Yüzeyler Yansıyan Bölüm (%) Kas-Yağ 1 Kas-Kemik 40 Kas-Hava 99.

ULTRASONOGRAFİ (US) Tablo 5. Ultrasonun doku yüzeylerinden yansıma oranları. Yüzeyler Yansıyan Bölüm (%) Kas-Yağ 1 Kas-Kemik 40 Kas-Hava 99. ULTRASONOGRAFİ (US) US, vücuda yüksek frekanstaki ses dalgaları (ultrason) gönderip, farklı doku yüzeylerinden yansımalarını (eko) saptama temeline dayanır. Gri skala US adı verilen kesit yönteminde görüntüler

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. TOMRİS ŞENGÖR YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ

Detaylı

Aberasyon (aberration) Normalden sapma. Normal lokalizasyondan farklı lokalizasyon veya fonksiyondan olma hali

Aberasyon (aberration) Normalden sapma. Normal lokalizasyondan farklı lokalizasyon veya fonksiyondan olma hali Göz Sözlüğü A) A taramalı (A-scan) Gözün ön arka eksenini ölçmek için kullanılan ultrason Aberasyon (aberration) Normalden sapma. Normal lokalizasyondan farklı lokalizasyon veya fonksiyondan olma hali

Detaylı

TANISAL YAKLAŞIM İLE KARIN MUAYENESİ. Prof.Dr.M.ENVER DOLAR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI

TANISAL YAKLAŞIM İLE KARIN MUAYENESİ. Prof.Dr.M.ENVER DOLAR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI 1 TANISAL YAKLAŞIM İLE KARIN MUAYENESİ Prof.Dr.M.ENVER DOLAR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI 1 2 İÇİNDEKİLER Önsöz A.Giriş 1.Karın anatomisi 2.Karnın topografik anatomisi

Detaylı

Çene Yüz Yaralanmaları

Çene Yüz Yaralanmaları ÇENE-YÜZ TRAVMALARI Çene Yüz Yaralanmaları Tedavi aşamaları İlk yardım ve acil tedavi Erken tedavi Kesin Tedavi Kontrol Basit Bridle Bağlama! Geçici redüksiyon ve sabitleme 0.5 mm çaplı tel ile lokal

Detaylı

Akciğer kanseri, 20. yüzyılın başlarında nadir görülen bir. hastalık iken, sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel

Akciğer kanseri, 20. yüzyılın başlarında nadir görülen bir. hastalık iken, sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel AKCİĞER KANSERİ! Akciğer kanseri, 20. yüzyılın başlarında nadir görülen bir hastalık iken, sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel olarak sıklığı giderek artmış ve dünyada en sık görülen kanser türü

Detaylı

Kraniyofasiyal cerrahi kraniyum ve yüz bölgesini etkileyen doğumsal ve edinsel. Kraniyofasiyal cerrahinin temel prensipleri. Gökhan Tunçbilek 1

Kraniyofasiyal cerrahi kraniyum ve yüz bölgesini etkileyen doğumsal ve edinsel. Kraniyofasiyal cerrahinin temel prensipleri. Gökhan Tunçbilek 1 DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2009; 40:32-44 Kraniyofasiyal cerrahinin temel prensipleri Gökhan Tunçbilek 1 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi nabilim Dalı,

Detaylı

FAKOEMÜLSİFİKASYONLA BİRLİKTE YAPILAN TRABEKÜLEKTOMİ AMELİYATINDA DESCEMET PANÇI KULLANIMININ CERRAHİ BAŞARIYA ETKİSİ

FAKOEMÜLSİFİKASYONLA BİRLİKTE YAPILAN TRABEKÜLEKTOMİ AMELİYATINDA DESCEMET PANÇI KULLANIMININ CERRAHİ BAŞARIYA ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. GÖZ KLİNİĞİ ŞEF: PROF.DR.SUPHİ ACAR FAKOEMÜLSİFİKASYONLA BİRLİKTE YAPILAN TRABEKÜLEKTOMİ AMELİYATINDA DESCEMET PANÇI KULLANIMININ

Detaylı

OBSTRÜKTİF NAZAL PATOLOJİLER

OBSTRÜKTİF NAZAL PATOLOJİLER OBSTRÜKTİF NAZAL PATOLOJİLER Burun yüzümüzün en uç noktasında yerleşmiş, yüz karakteristiğimizin önemli unsurlarından olan bir organdır. Fonksiyonları bakımından da çok daha önemli bir organımızdır. Burnun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİK ŞEFLİĞİ, KLİNİK ŞEF YRDIMCILIĞI VE BŞSİSTNLIK

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı

Pediatrik Göz Tümörleri Prof. Dr. Halit Pazarlı

Pediatrik Göz Tümörleri Prof. Dr. Halit Pazarlı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Çocuk Kanserlerinde Tanı Sempozyum Dizisi No: 49 Mayıs 2006; s.49-54 Pediatrik Göz Tümörleri Prof. Dr. Halit Pazarlı Pediatrik

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

Genellikle kırmızı göze neden olan olay, konjonktivit ya da subkonjonktival kanama gibi basit olaylardır.

Genellikle kırmızı göze neden olan olay, konjonktivit ya da subkonjonktival kanama gibi basit olaylardır. Kırmızı Göz Yrd.Doç.Dr. Harun YÜKSEL D.Ü.T.F. Göz Hastalıkları A.D. Genellikle kırmızı göze neden olan olay, konjonktivit ya da subkonjonktival kanama gibi basit olaylardır. Bu gibi durumlar spontan olarak

Detaylı

Vizyon kaybı bilateral veya unilateral;ani veya tedrici;ağrısız veya ağrılı,travmatik veya nontravmatik olabilir.

Vizyon kaybı bilateral veya unilateral;ani veya tedrici;ağrısız veya ağrılı,travmatik veya nontravmatik olabilir. AKUT GÖRME KAYBI Patofizyoloji Vizyon kaybı bilateral veya unilateral;ani veya tedrici;ağrısız veya ağrılı,travmatik veya nontravmatik olabilir. Lezyon retina,orbita,optik sinir veya kiazma,optik radyasyon,oksipital

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları)

MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları) MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları) Memede görülen hastalıklar yerleşim ve tutulum lokalizasyonlarına göre gruplandırılırdığında ; Meme derisinde; Epidermal ve Sebase kistler,

Detaylı

Çocukluk Çağı Göz Kapağı Hastalıkları

Çocukluk Çağı Göz Kapağı Hastalıkları Çocukluk Çağı Göz Kapağı Hastalıkları Lale KÖZER BİLGİN İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul Çocukluk çağında görülen kapak hastalıklarının bir kısmı doğumsal

Detaylı

Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar

Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar Prof. Dr. Ümit TÜRSEN 1, Uzm. Dr. Belma TÜRSEN 2 1 Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye 2 Mersin Devlet

Detaylı