ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ KAYNAKLAR... 4 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 4 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey... 5 Bilgi teknolojileri ve kaynaklarının (bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb.) yeterliliği... 5 İş teknolojilerinin yeterliliği... 6 İdari personel niteliğinde beklenen düzey... 6 Fiziksel olanakların yeterliliği... 6 Mali kaynakların yeterliliği... 7 Temin edilen hizmetlerin yeterliliği İLİŞKİLER... 9 Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği... 9 Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği... 9 Toplum ile ilişkilerin yeterliliği Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği KURUMSAL ÖZELLİKLER Öğretim elemanı sayıları (profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, vb.) ve yeterliliği İdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) yeterliliği Çalışanların yaş ortalamaları (öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği Çalışanların kıdem ortalamaları (öğretim üyeleri, diğer öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği Akademik personelin ortalama unvan düzeyi İdari personelin eğitim düzeyi Akademik programlar EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SÜREÇLERİ UYGULAMA VE HİZMET SÜREÇLERİ İDARİ SÜREÇLER Personel işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği İdari (ihale, temizlik, ulaşım vb.) işler ile ilgili hizmetlerin yeterliliği Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliği ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i

3 Öğrenci işleri ile ilgili akademik hizmetlerin yeterliliği Kütüphane ve dokümantasyon işleri ilgili hizmetlerin yeterliliği Yapı ve çevre işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği Teknik destek işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği Bilgi işlem ve haberleşme desteğinin yeterliliği Hukuk destek hizmetlerinin yeterliliği Basın ve halkla ilişkiler hizmetlerinin yeterliliği Sağlık hizmetlerinin yeterliliği Kültür ve sosyal hizmetlerin yeterliliği Spor ile ilgili hizmetlerin yeterliliği Burs olanak ve hizmetlerinin yeterliliği Yurt olanak ve hizmetlerin yeterliliği Öğrenci bilim, kültür ve sanat topluluklarının yeterliliği Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği Öğrenci kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği Staj destek hizmetlerinin yeterliliği Öğrenci konseylerine sağlanan hizmetlerinin yeterliliği YÖNETSEL SÜREÇLER Karar verme süreçlerinin yeterliliği Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği Kalite geliştirme süreçlerinin yeterliliği Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliği İnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliği Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliği ÇIKTILAR Memnuniyet düzeyi Öğrencilerle ilgili sonuçların yeterliliği Araştırma ve geliştirme ile ilgili sonuçların yeterliliği Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği YÜKSEKÖĞRETİM MİSYONUNU BAŞARMA PERFORMANSI TABLOLARIN LİSTESİ Tablo 1.1: Özdeğerlendirme raporunda yer alan performans alanları... 2 Tablo 1.2: Özdeğerlendirme tablosu (özet)... 2 Tablo 2.1: Üniversite bütçesi gider (gerçekleşen harcama)... 7 Tablo 2.2: Araştırma harcaması... 7 Tablo 2.3: Araştırma harcamasının toplam harcama içindeki oranı... 8 Tablo 3.1: Üniversite Teknokent iş birliği... 9 Tablo 3.2: Alınan uluslararası proje sayısı Tablo 4.1: Akademik personel unvan düzeyi (2005, 2006, 2007, 2008 ve 2009) Tablo 4.2: ODTÜ ağırlıklı hizmet alanları (2005, 2006, 2007, 2008 ve 2009) Tablo 5.1: Eğitim öğretim süreçleri 2009 yılı performansı değerlendirmesi Tablo 6.1: Araştırma-geliştirme süreçleri 2009 yılı performansı değerlendirmesi Tablo 7.1: Uygulama ve hizmet süreçleri 2009 yılı performansı değerlendirmesi ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ii

4 Tablo 8.1: İdari süreçler 2009 yılı performansı değerlendirmesi Tablo 9.1: Yönetsel süreçler 2009 yılı performansı değerlendirmesi Tablo 10.1: Birim özdeğerlendirme tablolarında 2009 yılı memnuniyet düzeyleri Tablo 10.2: Mezun sayısı Tablo 10.3: Tamamlanan tez sayısı Tablo 10.4: Mezuniyet not ortalamaları (4,00 üzerinden) Tablo 10.5: Ortalama mezuniyet süreleri (yıl) Tablo 10.6: Uluslararası projeler Tablo 10.7: Öğretim üyesi başına düşen yayın (SCI-exp., SSCI ve AHCI) sayısı ŞEKİLLERİN LİSTESİ Şekil 2.1: Kütüphanede bulunan basılı ve elektronik yayın sayısı... 5 Şekil 3.1: TÜBİTAK 1007 projeleri sayısı Şekil 3.2: Alınan uluslararası proje sayısı Şekil 4.1: Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı EKLER EK 1: ODTÜ 2009 Performans Göstergeleri EK 2: ODTÜ 2009 Özdeğerlendirme Tablosu ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU iii

5 AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU Prof. Dr. Ahmet ACAR Rektör Kurul Başkanı Prof. Dr. M. Volkan ATALAY Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tanju MEHMETOĞLU Genel Sekreter V. Doç. Dr. İrem DİKMEN TOKER Rektör Danışmanı Prof. Dr. Y. Eyüp ÖZVEREN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Uğurhan AKYÜZ Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Cüneyt CAN Fen Edebiyat Fakültesi Doç. Dr. Emel AKÖZER Mimarlık Fakültesi Yard. Doç. Dr. Cengiz S. AŞKUN Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Nazife BAYKAL Enformatik Enstitüsü Prof. Dr. Gürsevil TURAN Fen Bilimleri Enstitüsü Yard. Doç. Dr. Ayça ERGUN Sosyal Bilimler Enstitüsü Prof. Dr. Ayşen YILMAZ Meslek Yüksekokulu Doç. Dr. Erkan ERDİL Araştırma Merkezleri Prof. Dr. Hüsnü ENGİNARLAR Yabancı Diller Yüksekokulu Ece KOŞU Öğrenci Konseyi Başkanı Araş. Gör. Hüsnü YILDIZ ADEK Araş. Gör. Ezgi PEHLİVANLI KADAYIFÇI ADEK ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU iv

6 1. GİRİŞ Orta Doğu Teknik Üniversitesi, kurumsal özdeğerlendirme sürecini, geçmişini ve bugününü detaylı biçimde incelemek ve gelecekle ilgili politikalarını geliştirmek için bir fırsat olarak kabul etmektedir. Üniversitemiz özdeğerlendirme sürecini, stratejik planlama ve sürekli kalite iyileştirme çabalarının bir bütünü olarak algılamaktadır. YÖDEK tarafından, Türkiye deki üniversitelerin mevcut durumlarını karşılaştırmak ve ileriye dönük anlamlı strateji ve hedefler belirlemelerini sağlamak amacıyla başlatılan bu çalışma, üniversitelerin kendi bünyelerinde kurdukları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulları (ADEK) tarafından yürütülmektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ODTÜ- ADEK) tüm akademik ve idari birimlere, özdeğerlendirmeye esas olacak performans göstergeleri ve özdeğerlendirme konularını içeren dokümanları iletmiştir. Ayrıca, 2009 yılında, birimler bazında özdeğerlendirme tablolarının ve raporunun hazırlanmasını kolaylaştırmak amacıyla kılavuzlar oluşturulmuş ve performans göstergelerine ilişkin veriler web ortamında tüm birimlerle paylaşılmıştır. Birimlerin hazırladığı özdeğerlendirme raporları, tabloları ve performans göstergeleri ODTÜ-ADEK tarafından değerlendirilmiş, Üniversite Özdeğerlendirme Raporu, birimlerden gelen geribildirimler doğrultusunda hazırlanmıştır. Özdeğerlendirme sürecine temel teşkil eden performans alanları YÖDEK Özdeğerlendirme Modeli esas alınarak belirlenmiştir. Performans alanları ve alanlar arasındaki ilişkiler Tablo 1.1 de gösterilmektedir. Rapor kapsamında, performans alanları Girdiler, Süreçler ve Çıktılar olmak üzere üç temel alan altında toplanarak değerlendirilmekte ve güçlü, yeterli ve geliştirilmeye açık alanlar şeklinde sınıflandırılarak yorumlanmaktadır. Performans düzeyleri, Üniversitemizin yurt içinde ya da dışındaki diğer kurumlarla karşılaştırılması sonucunda değil, Üniversite içindeki beklenti düzeyleri temel alınarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, özellikle Üniversitenin performansı için belirleyici olduğu düşünülen ve sürekli iyileştirilmesi gereken alanlarda, beklenti düzeylerinin de yüksek olması nedeniyle performans düzeyi benzer kurumlara göre güçlü seviyesinde de olsa yeterli ya da geliştirilmeye açık olarak nitelendirilmiştir. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 1/39

7 Tablo 1.1: Özdeğerlendirme raporunda yer alan performans alanları GİRDİLER SÜREÇLER ÇIKTILAR Kaynaklar Eğitim Öğretim Süreçleri Memnuniyet Düzeyi Öğrenci Araştırma Geliştirme Süreçleri Öğrenci Memnuniyeti Akademik Personel Uygulama-Toplumsal Hizmet Akademik Personel Süreçleri Memnuniyeti İdari Personel İdari Süreçler İdari Personel Memnuniyeti Bilgi Teknolojileri Yönetsel Süreçler Eğitim-Öğretim İş Teknolojileri Fiziksel Olanaklar Temin Edilen Hizmetler Araştırma-Geliştirme Uygulama Toplumsal Hizmet İlişkiler Sanayi Toplum Kamu Kurumları Mezunlar Çalışanlar Öğrenciler Ulusal İlişkiler Uluslararası İlişkiler Kurumsal Özellikler Çalışanların Profili Akademik Programlar 2009 yılı özdeğerlendirme çalışması sonucunda saptanan güçlü, yeterli ve geliştirilmeye açık alanlar Tablo 1.2 de özetlenmiştir. Tablo 1.2: Özdeğerlendirme tablosu (özet) GİRDİLER KAYNAKLAR Güçlü olduğumuz alanlar Öğrenci niteliği Akademik personelin niteliği Yeterli olduğumuz alanlar Bilgi teknolojileri ve kaynakları (bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb.) İş teknolojileri ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2/39

8 Geliştirilmeye açık alanlar İdari personelin niteliği Mali kaynaklar Fiziksel olanaklar Temin edilen hizmetler İLİŞKİLER Güçlü olduğumuz alanlar Öğrenciler ile ilişkiler Yeterli olduğumuz alanlar Sanayi ile ilişkiler Toplum ile ilişkiler Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkiler Mezunlar ile ilişkiler Çalışanlar ile ilgili ilişkiler Yükseköğretim alanında ulusal ilişkiler Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkiler KURUMSAL ÖZELLİKLER Yeterli olduğumuz alanlar Çalışanların profili Akademik programlar SÜREÇLER Yeterli olduğumuz alanlar Eğitim öğretim süreçleri Araştırma geliştirme süreçleri Uygulama-toplumsal hizmet süreçleri İdari süreçler Yönetsel süreçler ÇIKTILARIN/SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Yeterli olduğumuz alanlar Öğrencilerle ilgili sonuçlar Araştırma ve geliştirme ile ilgili sonuçlar Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile ilgili sonuçlar Öğrenci memnuniyeti Geliştirilmeye açık alanlar Akademik personelin memnuniyeti İdari personelin memnuniyeti ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 3/39

9 YÜKSEKÖĞRETİM MİSYONU BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ Güçlü olduğumuz alanlar Türkiye yükseköğretim kurumu olma misyonu Üniversite misyonu Yeterli olduğumuz alanlar Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonu Raporun bundan sonraki bölümlerinde, Tablo 1.2 de özetlenen değerlendirmelere temel teşkil eden veriler irdelenerek, 2009 yılı performansı yorumlanacaktır. 2. KAYNAKLAR Öğrenci niteliğinde beklenen düzey: Üniversitemize 2009 da giren öğrencilerin ÖSS ortalama yerleştirme puanları incelendiğinde; SAY 1 puanının 359,151; SAY 2 puanının 346,655; EA 1 puanının 362,426; EA 2 puanının 341,625; SÖZ 2 puanının 331,432; DİL puanının ise 378,443; olduğu görülmektedir ÖSS sonucuna göre üniversitemize ilk 100 den 13, İlk den 113 kişi gelmiştir. Ayrıca, Üniversitemize gelen öğrencilerin kendi grupları içinden ilk %10 luk dilimden gelme oranına bakıldığında; SAY 1 %90,59; SAY 2 %92,64; EA 1 %100; EA 2 %100; SÖZ 2 %100; DİL %38,46 olmak üzere; toplam gelen öğrencimizin %92,09 unun ilk %10 luk dilimden geldiği görülmektedir. Bu göstergeler öğrenci girdimizin kalitesine işaret etmektedir. Öğrenci niteliği genel olarak güçlü olduğumuz alanlardan biri olmasına rağmen, özellikle ilk ve orta öğretim seviyesinde alınan eğitimle ilgili sorunlar nedeniyle öğrenci kalitesinin yıllar içinde düşme eğiliminde olduğu yönünde gözlemlerimiz bulunmaktadır. Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ALES puanları ve lisans mezuniyet not ortalamaları 1 yüksek lisansta SAY 80,24; EA 78,20; doktorada ise SAY 82,70; EA 80,09 dur. Enstitü Ana Bilim Dalları tarafından belirlenen başvuru koşullarını sağlayabilen adayların programlara kabul edilme oranı; yüksek lisansta % 70,87, doktorada ise % 69,88 olup en iyi öğrenciler lisansüstü programlara yerleştirilmektedir. 1 Yüksek lisans için {[programa kabul edilenler için ALES puanlarının kabul edildikleri puan grubu puanlarının yüz üzerinden ortalaması] + [lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılmıştır.)]} / 2 Doktora için {[programa kabul edilenler için ALES puanlarının kabul edildikleri puanlarının yüz üzerinden ortalaması] + [lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)] + [yüksek lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılmıştır.)]}/3 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 4/39

10 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey: Üniversitemizin akademik personeli kuruluşundan beri titizlikle seçilmekte olup; öğretim üyelerimizin % 63,28 i doktora derecelerini yurt dışındaki saygın üniversitelerden almıştır. Üniversitemizin akademik personel atama ve yükseltmeleri için beklenen asgari ölçütler, web sayfamızda ilan edilmektedir. Akademik personel niteliğinde genel olarak güçlü bir yapıya sahip olan üniversitemizde, fakültelerin akademik personel niteliğine ilişkin görüşleri arasında farklılıklar bulunmaktadır yılı özdeğerlendirme çalışmaları kapsamında, Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi akademik personel niteliğini güçlü bulurken, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler ve Eğitim Fakülteleri akademik personel niteliğinin yeterli seviyede olduğunu belirtmiştir. Bilgi teknolojileri ve kaynaklarının (bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın vb.) yeterliliği: Üniversitemizin bilgi teknolojileri ve kaynakları, tüm birimlerimizin ihtiyacını karşılamaktadır. Kütüphanemizde, basılı ve elektronik olarak yayın takip edilmektedir ve yıllar içinde yayın sayısının önemli ölçüde arttığı görülmektedir. Haftalık ortalama 83,65 saat hizmet veren kütüphanemizde; 2009 yılında, yeni kitap alınarak toplam kitaba erişilmiştir. Öğrenci başına 19,58 kitap düşmektedir. Şekil 2.1 de görüldüğü üzere kütüphanede bulunan basılı ve elektronik yayın sayısı yıllar içinde artış göstermiştir yayın sayısı Şekil 2.1: Kütüphanede bulunan basılı ve elektronik yayın sayısı Üniversitemizin tüm personeli ve öğrencileri, internet erişimine sahiptir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından işletilen bilgisayar laboratuvarlarında, her 40 öğrenciye bir bilgisayar, ek olarak Fakültelerin işlettiği bilgisayar laboratuvarları da dikkate alındığında, 2009 yılında her 9 öğrenciye bir bilgisayar düştüğü görülmektedir. Tüm personelimizin tamamen kendi kullanımına açık en az bir bilgisayarı bulunmaktadır. Sahada (iç hizmetler çalışanları gibi) ve atölyelerde çalışan personel için de ortak kullanıma açık bilgisayarlar mevcuttur. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 5/39

11 Üniversitemiz fiber optik kablo ile yapılmış bir bilgisayar ağıyla internet erişimine sahiptir. Ayrıca, yerleşkemizde kablosuz ağ ile internet erişimi sağlanmaktadır. Üniversitemizdeki azami internet bağlantı kullanım kapasitesi 1GB dır. Kullanım yoğunluğuna bağlı olarak akış hızı ortalama 214,940 Mbps olarak gerçekleşmiştir. İş teknolojilerinin yeterliliği: Üniversitemizde iş teknolojileri, genellikle yeterli olmakla birlikte, bazı eğitim ve araştırma laboratuvarlarındaki yetersiz teknolojik altyapı ve teknik personel eksikliğinden dolayı sorunlar yaşanmaktadır. Benzer şekilde bazı idari ve hizmet birimlerimizde de istenilen teknolojik düzeye ulaşılamamıştır. Sorunlar bilinmek ve izlenmekle beraber; kaynak yetersizliği nedeniyle istenilen çözüme ulaşılamamaktadır. İdari personel niteliğinde beklenen düzey: Son yıllarda idari personel alımında ortaya çıkan kısıtlamalar yüzünden istenilen sayı ve nitelikte idari personel istihdamında sıkıntı yaşanmaktadır. Ayrıca, özelleştirme nedeniyle TESTAŞ, Türk Telekom, Kamu Bankaları ve diğer kurumlardan gelen personelin yetiştikleri alanlar ve çalışma yöntemleriyle üniversitemizdeki çalışma yönteminin farklılığı, eğitim durumu ve belirli bir yaşın üstünde olmaları; işe karşı tutumlarını olumsuz etkileyebilmektedir da üniversitemizde çeşitli kaynaklardan 66 idari personel göreve başlamıştır. İşe yeni alınan personel içinde, üniversite mezunu olanların sayısı artmakla birlikte, yapacakları işe yönelik bilgi ve beceri düzeyleri yeterli olmadığı için birimlerimizden iletilen özdeğerlendirme bilgilerine de dayanarak, özellikle İngilizce konusunda, hizmet içi eğitime gerek duyulduğu görülmektedir. Fiziksel olanakların yeterliliği: Eğitim binalarımızın toplam alanı metrekaredir. Derslik ve laboratuvar alanımız ise metrekare olup, öğrenci başına 5,46 metrekare eğitim alanı düşmektedir yılında öğrencilerimizin %26 sı, 2008 yılında %26,8 i ve 2009 yılında da %30,20 si yurtlarımızda kalmıştır. Yerleşkede konaklama imkânı bulan öğrenci sayısının yıllar içinde artış gösterdiği görülmektedir. Ayrıca, üniversitemizde akademik ve idari personelimize tahsis edilmiş 485 adet konut mevcuttur. Üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma ve sosyal etkinlikler için kullanılan fiziksel olanakları genel olarak yeterli bulunmakla birlikte, eskiyen altyapı nedeniyle bakım ve onarım gereksinimleri giderek artmaktadır yılında özellikle eğitim laboratuvarları önemli ölçüde geliştirilmiş ve bazı birimlerde yoğun bakım-onarım faaliyetleri yürütülmüştür. Ancak, günümüzün değişen koşullarında, yeni akademik ve idari ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 6/39

12 birimlerin oluşturulması kaçınılmaz görülmekte ve bu değişikliklere uygun fiziksel olanakların yaratılması gerekmektedir. Mali kaynakların yeterliliği: Tablo 2.1 de üniversite bütçesinin yıllar içindeki değişimi görülmektedir. Bütçe değerleri, gerçekleşen harcamalar esas alınarak hesaplanmıştır. Tablo 2.1: Üniversite bütçesi gider (gerçekleşen harcama) Kalemler Personel giderleri Sosyal güvenlik giderleri Mal ve hizmet giderleri Cari transfer giderleri Sermaye giderleri (toplam) Eğitim giderleri TL 5.2. Sağlık giderleri Tekn. araş. giderleri Spor giderleri Sermaye transfer Toplam bütçe (harcama) Enflasyon (TÜFE) ,72 Bütçe (harcama) ,65 Enflasyona göre ,39 düzeltilmiş ,06 Temel alınan yıl: ,53 Üniversitemiz 2009 yılında, TL (2009 yılında bazı proje bütçeleri, genel bütçe içine Sermaye transfer" kalemi adı altında dâhil olmuştur. Bu miktar TL dir.) harcama yapmıştır. Bu miktar içinden ileri teknoloji Ar-Ge projeleri ödeneği payı olan TL düşüldüğünde, harcama miktarı TL olmaktadır ve öğrenci başına TL ye karşılık gelmektedir. Bütçe (gerçekleşen harcama) rakamlarının enflasyona göre düzeltilmiş şekilde sunulduğu tablo, üniversitenin yıllarının mali olarak bir resmini sunmaktadır. Bu veriler dikkate alındığında, eğitime ayrılan mali kaynakların yıllar içindeki artışının çok düşük olduğu ve geliştirilmesi gerektiği görülmektedir. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 7/39

13 Tablo 2.2: Araştırma harcaması (TL) Döner sermaye (katkılı) TÜBİTAK proje harcaması Uluslararası proje harcaması BAP 1 proje harcaması BAP 2 proje harcaması SANTEZ harcaması Toplam harcama Tablo 2.3: Araştırma harcamasının toplam harcama içindeki oranı (TL) Özel Bütçe Döner Sermaye (Tüm) TÜBİTAK projeleri Uluslararası projeler SANTEZ harcaması Toplam harcama Araştırma harcaması Oran (araş. /top. harcama) %18 %26 %31 %28 %26 Tablo 2.2 de sunulan araştırma harcamaları incelendiğinde ise, 2009 yılında 2008 yılına göre bir artış olduğu görülmektedir yılında, özellikle Döner Sermaye ve BAP-2 proje harcamaları artmıştır. Ancak, 2008 de % 28 olan araştırma harcamalarının toplam harcamalar içindeki oranı 2009 da % 26 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranın artırılması hedeflenmektedir (Tablo 2.3). Temin edilen hizmetlerin yeterliliği: Üniversitemizde günlük yaşama yönelik her tür hizmet, kampus alanı içinde kendi olanaklarımız veya özel sektör aracılığıyla verilmektedir. Temizlik, büyük ve küçük bakım onarım hizmetleri ihale yöntemi ile dışarıdan satın alınmaktadır. Mevcut ihale yasasından kaynaklanan sorunlar ve bütçe kısıtları nedeniyle zaman zaman bu hizmetlerde gecikmeler ortaya çıkmaktadır. Çoğu birimimiz temizlik hizmetlerinin istenilen düzeyde (personel sayısı ve iş kalitesi bakımından) olmadığını belirtmiştir. Temin edilmek istenilen hizmetlerin çeşitliliğinin artması da ortaya yeni sorunların çıkmasına yol açmıştır. Örneğin kimyasal, biyolojik ve tıbbi atıkların özel sektörce uzaklaştırılması yöntemine geçildiğinde birimlerimiz için yeni sorunlar (depolama, koruma, taşıma, uzaklaştırma, ödeme vb.) ortaya çıkmıştır. Bu ve benzeri hizmetleri verenlerin yeterince ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 8/39

14 profesyonel olmamaları nedeniyle; temin edilen hizmetlerde kalite sorunu da yaşanabilmektedir. 3. İLİŞKİLER Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği: Her yıl seçilen Öğrenci Temsilcileri Konseyi, üniversite yönetimi ve öğrenciler arasında, köprü görevi üstlenmektedir. Üniversitemizde 84 öğrenci topluluğu olup; öğrenciler her türlü sosyal etkinliğe katılmaları için teşvik edilmektedir. Üniversitemizin kuruluşundan beri uygulanan öğretim üyelerimizin Akademik Danışmanlık etkinlikleri, öğrencileri yönlendirmeleri açısından etkili olmaktadır. Üniversitemizde iki yılda bir yapılan öğrenci memnuniyeti çalışmaları kapsamında, öğrencilerin görüşleri alınarak gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Öğrenci Memnuniyeti anketleri, Üniversitemiz öğretim üyelerinden oluşan bir çalışma grubu tarafından, Öğrenci Temsilciliğinin fikirleri göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır yılında kurulmuş olan Öğrenme ve Öğrenci Gelişim Birimi nin (ÖGEB) öğrenciler ile ilişkilerin olumlu yönde geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği: Üniversitemizin öncelikli alanlarından olan sanayiyle ilişkileri farklı birimler tarafından ve farklı süreçlerle gerçekleşmektedir. Bunlar ODTÜ Teknokent, döner sermaye kapsamındaki danışmanlık projeleri, uygulamalı araştırma projeleri ve Sanayi Destekli Tezler (SANTEZ) olarak sıralanabilir. Ayrıca Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuş 21 Araştırma ve Uygulama Merkezi, sanayiyle ilişkilerimizin en önemli aktörleri olarak belirginleşmektedir. Üniversitesanayi ilişkilerinde, önemli bir rol üstlenen Teknokent şirketleri ile yürütülen ortak çalışmalar giderek güçlenmektedir. Bu iş birliğinin zaman içinde gelişimi Tablo 3.1 de gösterilmektedir. İmzalanan 111 yeni proje ile 2009 yılında yürütülen proje sayısı 194 e ulaşmıştır ve bu projelerde toplam 300 öğretim elemanı görev almıştır. Tablo 3.1: Üniversite Teknokent iş birliği Yeni imzalanan proje sayısı Yürütülen toplam proje sayısı Çalışan öğretim elemanı sayısı Yeni görevlendirilen ODTÜ öğretim elemanı sayısı ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 9/39

15 Ayrıca, Başkent Organize Sanayi Bölgesi ile ODTÜ nün imzalamış olduğu protokol çerçevesinde ortak çalışmalar sürdürülmektedir yılında üniversitemizde yürütülen döner sermaye proje sayısı 377 olmuştur. Döner sermaye projeleri ağırlıklı olarak Mühendislik Fakültesi bölümleri aracılığıyla yürütülmüştür yılı içinde çeşitli sanayi kuruluşları ile toplam 4 yeni SANTEZ projesi başlatılmıştır. Toplum ile ilişkilerin yeterliliği: Üniversitemiz, toplumla ilişkilerini çeşitli etkinlikler (seminerler, konferanslar, paneller, sergiler, konserler, Sürekli Eğitim Merkezi, Toplum ve Bilim Araştırma ve Uygulama Merkezi- TBM vb.) aracılığıyla sürdürürken; Ankara nın önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri olma konumuna da gelmiştir yılında, Kültür Kongre Merkezinde, 443 sanat ve kültür etkinliği düzenlenmiştir. ODTÜ-Toplum ve Bilim Merkezi (TBM), toplumda bilimsel farkındalık düzeyini artırmak üzere araştırma yapmak, toplumun bilimsel ve teknolojik konulara olan ilgisini yükseltmek, topluma bilimi sevdirmek ve bilimin gündelik yaşamda kullanımını artırmak ve üniversitelerin topluma yönelik faaliyetlerini artırmak ve bu tür faaliyetleri özendirmek amacıyla kurulmuştur. İnsanlara bilimi ve teknolojiyi sevdirmek, bu konuda topluma yönelik çalışmalar yapmak amacıyla faaliyet gösteren Bilim ve Teknoloji Müzesi ni 2009 yılında ün üzerinde kişi ziyaret etmiştir. Topluma Erişim Grubu, köy okullarında ve yatılı ilköğretim bölge okullarında toplumda bilim farkındalığı yaratmak amaçlı bilim gösterileri, seminer, yarışma vb. diğer etkinlikler, tematik konularda kamplar; Anadolu nun değişik coğrafyalarından gelen öğrenciler için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemekte; TBM nin etkinliklerini tüm yurda duyurmak için projeler oluşturmaktadır. Bilim Otobüsü ile 2009 yılı içerisinde toplam 54 köy okulu ve yatılı ilköğretim bölge okuluna giderek yaklaşık üzerinde öğrenciye ulaşılmıştır. Toplumsal Politikalar Çalışma Grubu, 2009 yılı içerisinde Gelecekte Bilim Alanlarının Konuları ve Geleceğin Meslekleri Araştırması projesini tamamlamıştır yılında Türkiye nin her köşesinden gelen çocuklara, üniversite okuma tecrübesi yaşatılarak, bilim sevgisini geliştirmek amacıyla Matematik ve Fen Yaz Kampı ve de Öğretmen Yaz Kampı düzenlenmiştir. Her biri den fazla kişi tarafından ziyaret edilen sergiler (Darwin Now ve Dünya dan Evren e Bakış) gerçekleştirilmiş ve uluslararası katılımlı İklim Değişikliği Çalıştayı düzenlenmiştir. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 10/39

16 Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği: Üniversitemiz, Ankara da bulunması nedeniyle savunma sektörü ağırlıklı olmak üzere özel sektör ve kamu kuruluşları ile olumlu iş birlikleri geliştirmiştir. Üniversitemizde kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik araştırma ve uygulama projeleri yapılmaktadır yılında başlatılan TÜBİTAK 1007 Projeleri aracılığıyla kamu kuruluşlarıyla ortak araştırmalar yapılmaya başlanmıştır yılında imzalanan kamu kuruluşları ile ortak yürütülen projelerin toplam bütçesi TL dir. Kamu kuruluşları ile ortak yürütülen projelerin bütçesinde yıllar içinde artış görülmektedir. Ayrıca, 2009 yılında bazı kamu kuruluşlarıyla (Karayolları Genel Müdürlüğü vb.) ortak tez çalışmaları için iş birliği programları başlatılmıştır. Rektörlüğe bağlı olarak faaliyet gösteren Araştırma ve Uygulama Merkezleri kamu kuruluşları ile ortak araştırma projeleri gerçekleştirmekte, bu merkezlerin faaliyetlerini yönlendiren kurullarda ilgili kamu kuruluşlarından yetkililer bulunmaktadır TÜBİTAK 1007 Projeleri sayısı (yeni alınan) TÜBİTAK 1007 Projeleri sayısı (toplam devam eden) Şekil 3.1: TÜBİTAK 1007 Projeleri sayısı Öğretim üyelerimiz Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, TÜBİTAK gibi kamu kuruluşlarında panel üyelikleri, proje hakem ve izleyicilikleri gibi görevlerde yer almaktadır. Ayrıca, öğretim üyelerimiz mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapmaktadır. Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği: Üniversitemizin Ankara dâhil olmak üzere yurt içinde, 15 il ve bölgede mezunlar derneği, yurt dışında ise 21 mezun temsilciliği bulunmaktadır. Mezun dernekleri ile düzenli toplantılar yapılmaktadır. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde, Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Birimi (MİB) 1996 yılından beri Rektörlüğe bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Her yıl düzenlenen Mezunlar Gününde üniversitemiz mezunlarına, mezuniyetlerinin 10, 20, 30 ve ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 11/39

17 40. senelerinde madalya verilmektedir. Ek olarak MİB, yayımladığı periyodik yayınlarla mezunlara ve mensuplara ulaşmaktadır. Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği: Üniversitemiz, çalışanlarıyla ilişkilerini güçlendirmek için; tüm çalışanların paylaşımına açık elektronik posta listeleri oluşturmuştur. Her yıl 20, 25 ve 30 yılını dolduran çalışanlara, teşekkür plaketi ve çeşitli komisyonlarda görev alan personele teşekkür belgesi verilmektedir. Çalışanları bir araya getiren sosyal etkinlikler (aylık Birlikte Olalım toplantıları, yeni yıl kutlamaları vb.) düzenlenmektedir. Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği: Üniversitemiz 2001 yılından bu yana Türkiye deki tüm üniversitelerle iş birliği yapma ve hizmet etme konusunda, önemli bir rol üstlenmiştir. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) çerçevesinde, ülkemizdeki 50 üniversiteyle protokol imzalanmıştır. Bu üniversitelere öğretim üyesi olarak yetiştirilmek üzere yaklaşık 600 öğrenci, doktora programlarımıza devam etmektedir. Ayrıca, üniversiteleri tarafından en fazla 2 yıl için görevlendirilmiş olan 40 araştırmacı, Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP) kapsamında, Üniversitemizde yürütülen çeşitli araştırma projelerinde çalışmaktadır. ODTÜ, diğer üniversitelere destek hizmetleri de sunmaktadır. Örneğin; Merkezi Laboratuvarımızda ve araştırma merkezlerinde, diğer üniversitelerin bilimsel araştırmaları için gerekli test ve deneyler yapılmaktadır. Öğretim elemanı ihtiyacı olan ülkemiz üniversitelerine kısmi zamanlı öğretim elemanı desteği verilmekte, ihtiyacımız olan konularda da öğretim elemanı talep edilmektedir. Üniversitemizden diğer üniversitelere 19 öğretim elemanı ders vermek için kısmi zamanlı olarak görevlendirilmiş ve ODTÜ dışından 346 öğretim elemanı da kısmi zamanlı olarak üniversitemizde ders vermiştir. Üniversitemizdeki Akıllı Sınıflar, diğer kurumlara yönelik ders, seminer, jüri ve değişik amaçlarla kullanılmaktadır. Akıllı sınıflar, 2009 yılında 210 oturumda, toplam 530,5 saat süreyle kullanılmıştır. Ayrıca, ODTÜ Teknokent, diğer üniversitelerin kuracakları teknoparklara bilgi birikimini aktarmaktadır. Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği: ERASMUS sistemine üye olan üniversitemiz, dünyanın birçok üniversitesine öğrenci göndermekte ve bu üniversitelerden öğrenci kabul etmektedir. ERASMUS ve diğer programlarla toplam 306 öğrencimiz 2009 yılında yurt dışındaki üniversitelere gitmiştir. Benzer anlaşmalarla üniversitemize gelen uluslararası değişim öğrencisi sayısı 2009 yılında ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 12/39

18 219 olmuştur yılında ERASMUS değişim programı kapsamında ODTÜ den Avrupa ya giden öğretim üyesi sayısı 27, Avrupa dan ODTÜ ye gelen öğretim üyesi sayısı ise 5 olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemizde 4 lisans (SUNY), 5 yüksek lisans ve 10 doktora olmak üzere toplam 19 uluslararası ortak program yürütülmektedir. Ayrıca, uluslararası araştırma projeleri yoğun olarak yurt dışındaki üniversitelerin ortaklığı ile sürdürülmektedir. Yıllara göre ODTÜ nün ortak olduğu uluslararası proje sayıları Şekil 3.2 de görülmektedir. Özellikle uluslararası ortaklarla yürütülen AB destekli uluslararası proje sayıları yıllar içinde artış göstermektedir yılında yeni başlayan AB destekli proje sayısı 17 dir alınan uluslararası proje sayısı Şekil 3.2: Alınan uluslararası proje sayısı 4. KURUMSAL ÖZELLİKLER Öğretim elemanı sayıları (profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman vb.) ve yeterliliği: Üniversitemizde 2009 yılında 18 profesör, 35 doçent, 42 yardımcı doçent ve 24 öğretim görevlisi, kadrolarına unvanları yükseltilerek atanmıştır. Ayrıca, üniversitemize dışarıdan 1 profesör, 17 yardımcı doçent, 13 öğretim görevlisi, 22 okutman, 19 uzman ve 222 araştırma görevlisi alınmıştır. Üniversitemizde 749 öğretim üyesi olmak üzere toplam (uzmanlar dahil) öğretim elemanı bulunmaktadır. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 2009 yılında 29 olmuştur. Öğretim üyesi başına bir dönemde verilen not sayısı ortalama 90 dır. Fen Edebiyat Fakültesinde bu sayı 100 ün üstündedir. Çağdaş bir üniversitenin göstergesinin yaklaşık iki katı olan bu rakamlar üniversite genelinde, yeni öğretim üyesi gereksinimi olduğunun açık işaretidir. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 13/39

19 öğretim üyesi başına öğrenci sayısı Şekil 4.1: Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı İdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği: Üniversitemizde kadrolu idari personel görev yapmaktadır. Buna ek olarak hizmet alımı yoluyla 750 (kadrolu idari personelin %46 sı) görev yapmaktadır. Özellikle laboratuvarlarda, teknik eleman sıkıntısı yaşanmaktadır. Ayrıca, ayrılan ve emekli olan personelin yerine de eleman alınmasında güçlükler söz konusudur. Çalışanların yaş ortalamaları (öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği: Üniversitemizde çalışan öğretim üyelerinin % 30 u 40 49; % 27 si yaş aralığındadır. 60 yaş üstü öğretim üyelerinin oranının % 21 olduğu düşünülürse; üniversitemize önümüzdeki dönemde bu öğretim üyelerimizin emekli olacağı dikkate alınarak, yeni öğretim üyelerinin kazandırılması gerekmektedir. Öğretim elemanları söz konusu olduğunda ise; araştırma görevlilerinin de bu grupta yer alması sebebiyle yaş aralığındaki öğretim elemanlarının oranı %35 dir. İdari personelin %43 ü 40 49; %11 i ise 50 yaşından büyük grubundadır. İdari personelimizde var olan genç yaşta emeklilik eğilimi, emeklilikte maaşların çok düşmesi nedeniyle değişmekte ve 50 yaş üstü personel oranında artış olması beklenmektedir. Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği: Tüm personelimizin ortalama %60 ını erkekler oluşturmaktadır. Öğretim üyelerinin ise %36 sı kadındır ve bu durum gelişmiş ülkelerin ortalamalarının üzerindedir. Öğretim elemanlarının ise %50 si kadındır. İdari personelin ise %30 unu kadınlar, %70 ini erkekler oluşturmaktadır. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 14/39

20 Çalışanların kıdem ortalamaları (öğretim üyeleri, diğer öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği: Öğretim üyelerinin üniversitemizdeki kıdem ortalaması 20 yıl, öğretim elemanları ve idari personelin ise yaklaşık 12 yıldır. Akademik personelin ortalama unvan düzeyi: Üniversitemizde öğretim üyesi sayılarının unvanlara göre dağılımı son yıllarda, önemli bir değişim göstermemektedir. Ancak, bu yıl bir miktar artış kaydedilmiştir. Bu durum aşağıdaki tabloda görülebilir. Üniversitemizde, 2009 yılı itibariyle 389 profesör, 134 doçent ve 226 yardımcı doçent olmak üzere toplam 749 öğretim üyesi bulunmaktadır. Akademik personel unvan düzeyi yıllar içinde önemli bir değişiklik göstermemiştir. Tablo 4.1: Akademik personel unvan düzeyi (2005, 2006, 2007, 2008 ve 2009) Unvan Kat sayı Kişi Ağırlıklı puan Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi (Doktoralı) Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi TOPLAM Akademik personel unvan düzeyi (6.463/1.842) 3,50 3,53 3,50 3,57 3,51 İdari personelin eğitim düzeyi: İdari personelimizin %15 i ilköğretim; %38 i lise; %17 si ön lisans; %25 i lisans ve %5 i lisansüstü eğitim almıştır. İdari personelin ortalama eğitim düzeyinin görece yüksek olmasına karşın, yabancı dil ve işe yönelik becerilerinin geliştirilmesi gereklidir. Özellikle idari işlerde çalışan personelin çeşitli konularda bulunan eksikliklerinin giderilmesi ve hızla ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 15/39

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mayıs 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERĐ...

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2013-2017

STRATEJİK PLANI 2013-2017 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2013-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 3 1.1. Tarihçe 3 1.2. Organizasyon 4 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 6 3. DURUM ANALİZİ

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 Yılı Performans Programı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında ülkemizde

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ değer üreten üniversite DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008-2012 1 İ Ç İ N D E K İ L E R No I. II. III. A. B. C. D. E. F. G. H. IV. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Açıklamalar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GİRİŞ

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011 2015 STRATEJİK PLANI PROF.DR. TAMER YILMAZ DOÇ.DR. SALİM YÜCE DOÇ.DR. MUHLİS NEZİHİ SARIDEDE DR. ZEYNEP IŞIK NİSAN 2010 Sayfa 2 SUNUŞ Üniversitelerin

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ

BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ Uludağ Üniversitesi 2011-2014 2015 ÖNSÖZ Saygıdeğer Akademisyenlerimiz, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Mart 2015 tarihinde Üniversitemiz Rektörlüğü olarak yönetimdeki

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2011-2015 Elektronik örneğini http://www.stg.yildiz.edu.tr/ adresinde bulabilirsiniz. Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) OCAK - 2012 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) --- * --- 1 SUNUŞ Kurumumuzun 2011 Yılı İdare Performans Programında,

Detaylı