EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR."

Transkript

1 EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm 1 Ocak 2014 Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm elektrk pyasası mevzuatı esas alınarak hazırlanmıştır. Bu dokümanda, TEİAŞ ın letm sstem sstem kullanım ve sstem şletm tarfelernn belrlenmesnde ve uygulanmasında zlenen yöntem açıklanmaktadır. İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm (Yöntem Bldrm) başlıklı bu doküman, TEİAŞ İletm Lsansının yürürlüğe grdğ tarhten tbaren yasal olarak uygulanmaya başlamıştır. Yöntem Bldrm le lgl olarak her uygulama dönem çn gerekl düzenlemeler TEİAŞ tarafından yapılmakta ve Enerj Pyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylanarak yayımlanmaktadır. Bu doküman lk olarak ülkemzde serbest enerj pyasasının oluşmasıyla brlkte 1 Nsan 2003 tarhnde EPDK tarafından yayımlanarak yürürlüğe grmştr. 1 Nsan 2003 tarhnden tbaren Yatırım Malyetne Dayalı Fyatlandırma (YMDF) nın uygulanması sonucu elde edlen noktasal snyaller baz alınarak oluşturulan 22 tarfe bölgesne lşkn letm tarfeler uygulanmaya başlamıştır. İletm tarfeler 1 Nsan 2004 tarhnden başlamak üzere, 2003 yılına lşkn letm tarfelernn snyal yapısı korunarak uluslararası enterkonneksyona lşkn 23 üncü tarfe bölgesnn de eklenmes le 23 tarfe bölges çn uygulamaya başlanmıştır. 23 üncü tarfe bölges, sadece enerj thal veya hraç eden letm sstem kullanıcıları çn ulusal elektrk sstemmzn herhang br bağlantı noktasında yapılacak olan elektrk enerjs thalatı veya hracatında rekabet ortamının olmaması nedenyle ve her bağlantı noktasında eşt tarfe uygulama poltkası gözetlerek TEİAŞ tarafından EPDK nın da onayıyla letm tarfesne eklenmştr yılı tbaryle üç yılı kapsayacak knc uygulama dönemne geçlmş olması nedenyle YMDF esasları doğrultusunda 2003 yılından tbaren geçen süre çersnde letm şebekemzde meydana gelen gelşme ve büyümeye lşkn verler kullanılarak letm sstem sstem kullanımına lşkn 14 tarfe bölges belrlenmş ve enterkoneksyonlara lşkn thalat ve hracata lşkn tarfe bölgeler korunmuştur yılı tbaryle üçüncü uygulama dönemne başlanmış olması nedenyle, YMDF nn çalıştırılması sonucu elde edlen noktasal snyaller baz alınarak 14 yen tarfe bölges belrlenmş ve geçen süre çersnde elektrk enerjs thalatı veya hracatında rekabet ortamının gelşmesyle brlkte uluslararası enterkoneksyona lşkn ayrı tarfe bölges uygulaması kaldırılmıştır. Uygulamada zamana bağlı hükümler bu Yöntem Bldrmnn yürürlükte olduğu süreler çn geçerldr.

2 1 FİYATLANDIRMA İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER VE ANLAŞMALAR Ssteme Bağlantı ve Sstem Kullanımı 1.1. Elektrk Pyasası Şebeke Yönetmelğ ve Elektrk Pyasasında İletm ve Dağıtım Sstemlerne Bağlantı ve Sstem Kullanımı Hakkında Teblğ (Teblğ) çerçevesnde hazırlanan bağlantı, sstem kullanım, enterkoneksyon kullanım anlaşmaları; kullanıcının letm sstemyle olan bağlantısına ve/veya letm sstemn kullanımına lşkn üzernde mutabakat sağlanmış olan teknk ayrıntıları le letm sstemnn kullanımı ve/veya ssteme bağlantı konusundak şartları belrler Bu kapsamda, kullanıcılarla bağlantı anlaşması, sstem kullanım anlaşması, enterkonneksyon kullanım anlaşması olmak üzere üç tür anlaşma yapılır. İletm sstemne doğrudan bağlanan letm sstem kullanıcıları hem bağlantı anlaşması hem de sstem kullanım anlaşması, enterkoneksyon kullanıcıları se enterkonneksyon kullanım anlaşması mzalamak zorundadırlar Br kullanıcının Teblğ ve bağlantı ve/veya sstem kullanım anlaşmaları kapsamındak yükümlülüklern yerne getrememes veya kend steğyle bağlantısını koşullu veya koşulsuz olarak sona erdrmes durumunda, bu kullanıcının letm sstemn kullanma ve/veya ssteme bağlı olma hakkı sona erecektr. Bu durumda kullanıcı, mevcut fyatlandırma yılının sonuna kadar ortaya çıkacak tüm bedellerden sorumlu olacaktır Br kullanıcının, henüz lsans almamış olması ve/veya TEİAŞ le bağlantı anlaşması ve sstem kullanım anlaşması mzalamamış olmasına rağmen letm sstemn kullanması halnde, Teblğ n Geçc 3. maddes uyarınca kullanıcının Elektrk Pyasası Tarfeler Yönetmelğ doğrultusunda sstem kullanım ve sstem şletm bedeln ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Sstem kullanım anlaşması bulunmaksızın letm sstemn kullanmakta olan kullanıcılar, letm sstemnde arz güvenlrlğ ve kaltesnn sağlanması amacıyla aşağıda yer alan hlallerle karşılaşılması halnde lgl ceza şleme tab olacaktır. İhlaln Tanımı TEİAŞ tesslernde kullanıcının bağlı olduğu fdere saatler arasında 4 (dört) veya daha fazla arıza ntkal ederek kescnn açması İletm sstemne doğrudan bağlı tüketcler ve dağıtım lsansına sahp tüzel kşler çn acl yük düşme talmatlarına uyulmaması, üretcler çn acl durum yük düşme ve lave (emre amade kapastes bulunmak kaydıyla) yüklenme talmatlarına uyulmaması Kullanıcının lgl mevzuatta tanımlanan emnyet tedbrlern almaması, yanlış manevrası, test ve şletme hatası veya teçhzat arızası gb nedenlerle TEİAŞ çalışanlarının, tesslernn, letm sstemnn olumsuz yönde etklenmes İletm sstemne doğrudan bağlı tüketcler ve dağıtım lsansına sahp tüzel kşlern letm sstemnn her br ölçüm noktasında çekecekler endüktf reaktf enerjnn/verecekler kapastf reaktf enerjnn, aktf enerjye oranının lgl mevzuata uygun olmaması Kullanıcı Tarafından TEİAŞ a Ödenmes Gereken Ceza saatler arasındak her 4 (dört) açma çn çnde bulunulan aya at Sstem Kullanım Fyatına göre hesaplanan bedeln % 1 oranında ceza uygulanır. 4 ün (dört) katına ulaşmayan açma sayıları 4 ün (dört) katına doğru aşağı çeklerek hesaplanır (Not: 11 açma varsa 8 olarak hesap edlr). Buna lave olarak, günde 4 (dört) ve katlarında açma olmasa dah aylık toplamda 20 nn (yrm) üzernde açma olursa, bu mktarın aşıldığı her br açma çn kullanıcının, çnde bulunulan aya at Sstem Kullanım Fyatına göre hesaplanan bedeln % 0,2 s oranında ceza uygulanır. (Örnek: 25 açma çn 20 açmanın üzerndek açma sayısı olan 5 açma çn % 0,2 oranında ceza uygulanır.) Günde 4 (dört ) ve katlarında açma olsa dah ayda toplam 12 (onk) açmaya kadar ceza uygulanmaz. Test, tekrar kapama ve paralel arıza kapsamındak fder açmaları bu hesaplamalarda dkkate alınmaz. Kullanıcının o ayk Sstem Kullanım Fyatına göre hesaplanan bedeln % 5 oranında ceza uygulanır. Bu oran aylık olarak toplam % 30 u geçemez. Ceza, saatler arasında br defadan fazla uygulanmaz. Kullanıcının o ayk Sstem Kullanım Fyatına göre hesaplanan bedeln % 5 oranında ceza uygulanır. Ceza, saatler arasında br defadan fazla uygulanmaz. Kullanıcının o ayk Sstem Kullanım Fyatına göre hesaplanan bedeln % 0,5 oranında ceza uygulanır. Ceza, her uzlaştırma peryodu çn yapılacak ölçümlern sonucuna göre saatler arasında br defadan fazla uygulanmaz. TEİAŞ tarafından sstem htyacı çn konulan kapastör fder sayaç değerler ölçümlere dahl edlmez.

3 1.5. TEİAŞ ın letm sstemn, enterkonneksyon kullanıcısı olarak hracat ve/veya thalat amacıyla kullanmak steyen tüzel kşler TEİAŞ le enterkonneksyon kullanım anlaşması mzalamak zorundadır. Kapaste tahssnn hale yoluyla yapıldığı enterkonneksyon hatları üzernden, elektrk enerjsnn thalatı ve/veya hracatı faalyetnde bulunacak kullanıcılar; senkron paralel şletlen bağlantılarda Elektrk Pyasası İthalat ve İhracat Yönetmelğ Uyarınca Kapaste Tahssne ve İkncl Tcar İletm Hakkı Pyasasına İlşkn Usul ve Esaslar le TEİAŞ tarafından yayımlanan Kontrol Alanları Arasındak Enterkonneksyon Kapastelernn Tahss İçn İhale Kuralları Usul ve Esasları Dokümanı ve ekler doğrultusunda, senkron paralel şletlmeyen bağlantılarda se, Elektrk Pyasası İthalat ve İhracat Yönetmelğ ve enterkonneksyon kullanım anlaşmasındak hükümler doğrultusunda hareket etmekle yükümlüdürler Ölçüm sstemlernn peryodk bakım çalışmaları yılda br defa yapılacaktır. Peryodk bakım kapsamında; sayacın standartlarda tanımlı hassasyet sınırları çnde doğru ölçüm yaptığını teyt etmek amacıyla test edlmes, ölçüm sstemndek teçhzatın (sayaç, YVTÜ, AT ve GT bağlantılarının) ve sayacın fzksel donanımının (ekran, buton, klemens vb.) kontrol edlmes ş ve şlemler gerçekleştrlecektr. İletm Sstem Fyatlandırma Esasları 1.7. İletm sstem sstem kullanım ve sstem şletm tarfeler, TEİAŞ ın malyetler dkkate alınarak EPDK tarafından belrlenen gelr tavanları doğrultusunda belrlenmektedr. İletm Sstem Malyetler 1.8. TEİAŞ ın malyetler, temel olarak elektrğn letm sstem üzernden güvenlr br şeklde nakln temnen letm sstem varlıklarına lşkn yapılan yatırımlar ve letm sstemnn şletme, bakım ve yan hzmetler le lgl malyetlerdr. Bu malyetler, kullanıcılardan alınan sstem kullanım ve sstem şletm bedeller le karşılanır. TEİAŞ, letm lsansı uyarınca, letm sstemnn belrl standartlara uygun olarak planlanmasından, gelştrlmesnden ve şletlmesnden sorumludur. Dolayısıyla, sermaye yatırımı htyaçları bu standartlara uyma zorunluluğundan kaynaklanmaktadır Kullanıcının letm sstemne bağlanablmes çn lave letm sstem varlıklarının tessnn gerektğ ve TEİAŞ ın bu varlıkların tessn fnanse edecek yeterl fnansmanın mevcut olmadığı durumlara lşkn uygulama 6446 sayılı Elektrk Pyasası Kanunu ve lgl mevzuat kapsamında belrlenen esaslar uyarınca gerçekleştrlr. TEİAŞ ın Gelrler TEİAŞ ın gelrlern sstem kullanım, sstem şletm ve pyasa şletm tarfeler oluşturmaktadır. Bu dokümanda sstem kullanım ve sstem şletm tarfelernn hesaplanmasına ve uygulanmasına lşkn esaslar düzenlenmştr TEİAŞ ın elektrk enerjs letm faalyetlernden elde edeceğ gelrn tavanı, EPDK tarafından, yürürlüktek Elektrk Pyasası Tarfeler Yönetmelğ, lgl dğer yönetmelkler ve teblğler le TEİAŞ ın letm lsansı çerçevesnde belrlenr. Gelr tavanı, TEİAŞ ın her br Uygulama Dönemnde elde edebleceğ gelrn üst sınırını fade eder t fyatlandırma yılına lşkn letm sstem sstem kullanım ve sstem şletm tarfeler, sstem kullanım anlaşması yapmış olan kullanıcıların anlaşmalarında yer alan maksmum enerj alış/verş kapasteler, sstem kullanım anlaşması yapmamış kullanıcıların fyatlandırma yılından br öncek yılda ölçülen maksmum enerj alış/verş kapasteler; senkron paralel şletlmeyen bağlantı üzernden thalat ve/veya hracat yapan enterkonneksyon kullanıcılarının, enterkonneksyon kullanım anlaşmalarında akde bağlanan tahss edlmş kapasteler, enterkonneksyon kullanım anlaşmasını yapmamış kullanıcıların se protokol, mutabakat zaptı vb. ulusal veya uluslararası metnlerde belrtlen kapasteler dkkate alınarak hesaplanır İletm sstem sstem kullanım ve sstem şletm tarfeler, gelr tavanları esas alınarak yıllık olarak TEİAŞ tarafından hesaplanır ve EPDK tarafından onaylanır. 2 SİSTEM KULLANIM TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ Yatırım Malyetne Dayalı Fyatlandırma ve Nakl Model 2.1. Sstem kullanım tarfelernn hesaplanması çn, YMDF kullanılmıştır. Bu yöntemn temeln, sstem kullanım tarfelernn, letm sstemnn farklı yerlerndek kullanıcıların sstem kullanım mktarlarını marjnal

4 olarak artırmalarının ya da azaltmalarının TEİAŞ ın malyetlerne olan etklern yansıtacak şeklde belrlenmes oluşturmaktadır İletm sstemnn farklı bölümlernde gerekl olan letm kapastes, sstemn lgl bölümlernde gerçekleşen maksmum sstem kullanım mktarına bağlıdır. Maksmum sstem kullanımı belrl tüketm ve üretm koşullarında gerçekleşecektr. Bu koşullar Türkye de yaz ve kış dönem puant taleple lşklendrleblr. Bu yöntem zlenerek bulunan letm sstem kullanım tarfelernde, letm sstemndek puant zamanı ya da zamanlarında ortaya çıkan htyaçlara göre belrlenen artan yatırım malyet esas alınmaktadır. Tarfeler, kullanıcının letm sstemne bağlanması düşünülen noktaya bağlantısının bulunduğu yere bağlı olarak değşklk göstereblr. Bu farklılıklar, sstemde farklı noktalardak artan yatırım malyetler arasındak farkı yansıtacaktır Artan malyetler hesaplanırken letm şebekesnn eşdeğer olan YMDF kullanılmaktadır. Bu modelde, gerçek koşullar esas alınarak şebeke yapısı modellenmektedr. Elde edlen bu model şebeke, şebekenn puant talep zamanlarında tam htyacı karşılayacak kapastede olması koşuluyla, letm sstemndek şebeke düğüm noktası adı verlen her br noktadak lave şebeke kapastesne lşkn artan malyetlern hesaplanmasında kullanılır Üretm sstem kullanım tarfeler, letm sstemne ürettkler enerjy veren tüm kullanıcıların lsans gücü ve/veya maksmum enerj verş kapastes dkkate alınarak belrlenr. Tüketm sstem kullanım tarfeler se, maksmum enerj alış kapastes esas alınarak belrlenr. Dolayısıyla, tarfeler MW (maksmum enerj verş/ enerj alış kapastes) başına yıllık olarak uygulanır YMDF den elde edlen fyatlar, ssteme bağlı üretm ve tüketmn beklenen MW değerlerne uygulandığında elde edlecek ücretler EPDK tarafından gelr tavanını sağlayacak şeklde ayarlanır. Sstem kullanım tarfelernde yapılacak ayarlamalar, YMDF vasıtasıyla sağlanan bölgesel snyaller koruyacak şeklde düzenlenr, bu kapsamda, sstem kullanım tarfeler bölgelere göre değşklk gösterr TEİAŞ ın sstem kullanım tarfelernn belrlemesnde dkkate alınan hususlar; a) Benmsenen esasların netlğnn ve fyatlandırma yöntem şeffaflığının sağlanması, b) Mevcut kullanıcılara ve ssteme yen katılacak taraflara ve malyetlere lşkn doğru ve stkrarlı fyat mesajlarının verlmes, c) Fyatlandırmanın, sağlanan hzmetler esas alınarak yapılması ve bu yapılırken ortalama malyetlern değl artan malyetlern esas alınması ve bu yolla, letm sstemnn optmal kullanımının ve optmal yatırımların teşvk edlmes, d) İlgl malyet parametreler ve zaman dlmler çerçevesnde pratk olan uygulamaların benmsenmes. Tarfenn Hesaplanması 2.7. Sstem Kullanım tarfeler k ayrı bleşenden oluşmaktadır. Bunların lk, kullanıcının bulunduğu yere bağlı olarak değşen bleşendr. Bu bleşen, YMDF kullanılarak, farklı noktalar arasında toptan elektrk nakln sağlamak üzere letm sstemnde yapılması gereken sermaye yatırımlarının ve letm sstemnn aynı amaç doğrultusunda bakımının gerçekleştrlmesnn malyetlern yansıtmak üzere belrlenr. İknc bleşen, kullanıcının bulunduğu yere bağlı olmayan, gelr tavanına ulaşılablmes le lgl olan bleşendr. Sstem kullanım tarfelernn hesaplanma sürec aşağıda adım adım açıklanmıştır. Bu sürecn temel bleşenler şunlardır: a) Gerekl Malyet Verlernn Çıkartılması, b) Nakl Modelnn Çalıştırılması, c) Nha TL/MW Tarfenn Belrlenmes. Gerekl Malyet Verlernn Çıkartılması Şebeke Yatırımlarının Yıllık Malyetlernn Hesaplanması: 2.8. MW gücü 1 km taşımanın yıllık malyet, (TL/MWkm cnsnden) her br hat tp çn, aşağıdak formül kullanılarak hesaplanır.

5 rc A 1 1 (1 r) bu formülde; n c; Şebeke genşleme sabtn fade etmektedr. Yan, 1 MW gücü 1 km taşımak çn gerekl letm altyapısı sermaye yatırımının değern TL/MWkm cnsnden fade eder. Bu değern büyüklüğü TEİAŞ tarafından üstlenlen ve planlanan yatırımların malyetlerne bağlıdır. Şebeke genşleme sabtnn hesaplanması çn şu adımlar gerçekleştrlr: a) Mevcut yatırım projeler le lgl olan yatırım malyetler, yatırım programı baz alınarak her br hat tp çn toplam yatırım malyetnn çıkartılması amacıyla analz edlr (154kV, 380kV hava hatlar ve yeraltı letm kabloları). Her br hat tp çn sstem varlığı olarak değerlendrlp, bu şeklde fyatlandırılanlar dışındak yatırım malyetlernn toplamı alınır. Yatırım malyetler, mevcut yatırım projeler le lgl olan trafo merkez varlıklarının malyetlern çerr ve b) Elde edlen bu toplam yatırım malyetler, her br hat tp çn, lgl yatırım projesne bağlı olarak tess edlecek olan toplam MWkm değerlerne bölünür. n; İletm varlığının yıl cnsnden ortalama toplam faydalı ömrünü fade etmektedr. Bu değer, fyatlandırma le lgl amaçlar doğrultusunda 20 yıl olarak tespt edlmştr. r; TEİAŞ ın sermaye malyetdr. İşletme ve Bakım Malyetnn Hesaplanması 2.9. İşletme ve bakımın yıllık malyet (M) aşağıda görüldüğü üzere, yıllık yatırım malyetnn yüzdes olarak belrlenr. Bu formülde, M = A m m ; İşletme ve bakım faktörüdür. Fyatlandırma le lgl amaçlar doğrultusunda %3 olarak kabul edlr. İletm Malyet Katsayısının Hesaplanması İletm malyet katsayısı, MWkm başına yıllık sermaye malyetlernden ve yıllık şletme bakım malyetlernden meydana gelmekte olup, brm TL/MWkm dr. Şu şeklde hesaplanır: S =M+A 2.11 YMDF dek farklı hat tpler le lşkl farklı malyetler yansıtmak çn, en düşük malyetl hat (380kV hava hat, 154kV hava hat ya da yeraltı kablosu) tpne lşkn letm malyet katsayısı, baz letm malyet katsayısı olarak alınır. Dğer hat tplerne lşkn letm malyetler katsayıları, bu baz değern katları olarak fade edlr. YMDF ve Nakl Modelnn Çalıştırılması Modeln Grdler YMDF, letm sstem üzerndek her br şebeke düğüm noktasındak tüketmn ya da üretmn artması sonucunda letm sstemnde yapılması gerekecek yatırımların marjnal malyetlern hesaplar. Model bunu yaparken, letm sstemndek puant şartlara dar tahmnler yansıtan talep ve arz senaryolarını esas alır. Şebeke düğüm noktası br Bağlantı Noktası, ya da k veya daha fazla letm hattının brleştğ br noktadır. Model, marjnal yatırım malyetlern hesaplamak üzere şebekenn MWkm cnsnden fade edlen toplam malyetlern mnmze eder (yukarıda adı geçen letm malyet katsayısı çarpanlarının aşağıda 2.17 maddesnde belrtldğ şeklde uygulanmasından sonra) ve kapastede 1MW lave kapaste çn bu rakamda meydana gelecek değşklğ hesaplar. (şebeke üzerndek her br noktadak üretm ve tüketm çn) Sonuçta, MWkm cnsnden ortaya çıkan marjnal malyet, baz olarak alınan letm malyet katsayısı uygulanarak paraya çevrlr.

6 2.13. Modelde pratklk açısından br dz varsayımdan yararlanılmaktadır. Modeln, sstemn puant koşullarına karşılık gelen br dz verye htyacı vardır: a) Her br şebeke düğüm noktasında letm sstemne gren güç, b) Her br şebeke düğüm noktasındak tüketm, c) Şebeke düğüm noktaları arasındak letm güzergahları ve bu güzergahların hat tplerne göre sınıflandırılması, d) Bu güzergahların uzunlukları, e) Farklı hat tplerne lşkn letm malyet katsayılarının baz katsayıya oranları Nakl modelnde, t yılına lşkn, her düğüm noktasındak tüketm verler çn, TEİAŞ ın, t yılının sstem puantında şebeke üzerndek her br düğüm noktası çn tahmn ettğ tüketm esas alınır. Bu tahmnler, letm sstem kullanıcıları tarafından Bölüm 8 uyarınca sağlanan verlere dayanır Modelde, t yılına at her şebeke düğüm noktasındak üretm verlernde her br düğüm noktasındak santrala at maksmum enerj verş kapastes esas alınır. Bunda, br öncek fyatlandırma yılı esas alınmaktadır. Ancak, düğüm noktasındak üretm, yaz ve kış sstem puant talepler sırasındak toplam üretm toplam tüketme eşt olacak şeklde ayarlanmalıdır İletm güzergahları ve bu güzergahlarla lgl hat tpler ve uzunlukları, şebeke konfgürasyonuna lşkn mevcut verler kullanılarak belrlenr Farklı hat tplerne at (380KV, 154 KV ya da yeraltı kablosu) letm malyet katsayılarının brbrlerne oranı, farklı hat tplerne lşkn malyetler arasındak farklılıkları yansıtır. Nakl model, hat tpnden bağımsız olarak toplam malyet MWkm cnsnden verr. Bu noktada, bazı güzergahlarda yapılacak yatırımın malyetnn dğer güzergahlarda yapılacak yatırımın malyetnden yüksek olacağı dkkate alınır. Yukarıda da değnldğ gb, bu etk, yatırım malyet daha pahalı olan güzergahların, letm malyet katsayıları arasındak oranlar uygulanarak uzatılması yoluyla modellenmektedr. Bu uygulama, söz konusu hatların, modelde kullanılmasını daha pahalı hale getrmekte ve bu şeklde de, bu güzergahlara yapılacak yatırımların lave malyetlern yansıtmaktadır. Modeln Çıktıları YMDF nakl model, yukarıda adı geçen grdlerden faydalanarak ve br nakl algortması kullanarak, ve tüm güzergahlarda sınırsız kapaste olduğu varsayımından hareketle, düğüm noktası bazında belrlenen üretmle düğüm noktası bazında belrlenen tüketmn karşılanableceğ mnmum şebeke büyüklüğünü MWkm cnsnden hesaplar Matematksel olarak fade edldğnde, optmzasyon problem şu şeklde açıklanablr; Mnmze edlen: T * MWkm = f l j j j Tab olduğu kısıtlar: Kısıt 1: Kısıt 2 : Burada: a) MWkm j G S f j G S D D T * MWkm cnsnden mnmum letm mktarı, b) f j ve j düğüm noktaları arasındak MW cnsnden akışı, ( ve j arasında br güzergah olmaması halnde sıfırdır) l c) j letm sstemndek her br ve j düğüm noktası arasındak km cnsnden sembolk mesafey, S d) G düğüm noktasındak, yukarıdak maddes doğrultusunda belrlenen üretm, e) D düğüm noktasında sstem puantında tahmn edlen ve yukarıdak maddes doğrultusunda belrlenen tüketm, fade etmektedr.

7 f) Kısıt 1, her br düğüm noktasına gren ve o düğüm noktasından çıkan net akışların, sstemn o düğüm noktasına verlen ve o düğüm noktasından çeklen güç mktarına eşt, g) Kısıt 2, üretm ve tüketmn dengede, olma gerekmesdr Optmal şebeke büyüklüğünün belrlenmesnn ardından, model, her br düğüm noktasındak üretmn 1 MW artış ve buna karşılık olarak referans noktasındak 1 MW tüketm artışı çn marjnal yatırım malyetlern hesaplar. Marjnal yatırım malyet, şebekenn bütününde nakledlen toplam MWkm değernde meydana gelen artış ya da düşüş olup optmzasyon modelndek her br kısıtla lşkl Lagrange çarpanlarıdır. ( T * MWkm D G ) Üretm ve tüketm çn sırasıyla ve T * MWkm s G D le fade edlmektedr. 1 MW artış varsayımından yola çıkılarak, marjnal malyetler, bastlğn sağlanması açısından, yalnızca km cnsnden fade edlmştr. Böylelkle, her br düğüm noktasındak üretm ve tüketme lşkn olmak üzere, km cnsnden marjnal malyetler elde D edlmş olur., ye eşt olup, üretmdek 1MW artışın toplam km üzerndek etksne bağlı olarak, G marjnal km malyet poztf ya da negatf olablr Bu hesaplamanın bast br gösterm, Ek A da, örnek olarak verlmştr. (Ek A: YMDF nn Gösterm). Yaz ve Kış Puantının Etks Türkye de talebn mevsmsel seyr şu şekldedr; ülkenn güney batısındak bazı bölgelerde sstem puant taleb, ülkenn ger kalan kısımlarında olduğu gb kış mevsmnde değl, yaz aylarında gerçekleşmektedr. Dolayısıyla yukarıda tanımlanan temel YMDF, yaz ve kış marjnal malyetlern ortaya çıkması çn k defa çalıştırılır. Kış malyetler kış aylarındak (1 Ocak - 31 Mart ve 1 Ekm - 31 Aralık arası) sstem talepler ve yaz malyetler yaz aylarındak (1 Nsan - 30 Eylül arası) puant talepler kullanılarak hesaplanır. Bu yaz ve kış malyetler kullanılarak Sstem Kullanım Tarfeler elde edlr. Nha TL/MW Tarfenn Belrlenmes Nha TL/MW tarfelern hesaplanmasında, YMDF nakl algortması le hesaplanan marjnal yatırım malyetler esas alınır. Bu hesaplama sürec aşağıdak aşamalardan oluşur. a) Üretm ve tüketm çn bölgesel ham malyetlern ve bunun sonucunda ortaya çıkan ara gelrn hesaplanması. b) İletm hzmetler çn toplam gelr tavanına dayanarak, üretm ve tüketm kullanılarak toplam elde edlmes gereken gelrn hesaplanması c) TEİAŞ ın gelr tavanına göre gelr elde edeblmesn sağlamak üzere bölgesel malyetlere eklenecek lave ücret n hesaplanması. Üretm İçn Bölgesel Artan Malyetlern Belrlenmes Yaz ve kış malyetlernn ağırlıklı ortalamaları, her br bölge çn, kurulu güç esas alınarak hesaplanır. Hesaplamada şu formüller kullanılır. Z W g, I g g Z, W I Z, S I burada: n Z n Z G S n Z n Z G G G S G, W G, S, kış puantında, z bölgesnde üretm çn hesaplanan ham artan malyet, TL cnsnden; ve

8 Z S g, I, yaz puantında, z bölgesnde üretm çn hesaplanan ham artan malyet, TL cnsnden; G, I düğüm noktasındak maksmum güç verş sınırını (MW cnsnden); S, letm malyet katsayısını fade eder. Tüketm İçn Bölgesel Artan Malyetlern Belrlenmes Bu malyetler, bölgedek düğüm noktası bazındak malyetlern ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır. Ağırlıklı ortalamanın hesaplanmasında, düğüm noktası bazında olmak üzere, yaz ve kış sstem puant taleb sırasında gerçekleşmes beklenen talebe lşkn tahmnler esas alınır. Hesaplamada şu formül kullanılır: burada: d d Z, W I Z, S I n Z n Z D W n Z S n Z S D D W D S S D, W D, S Z W d, I Z S d, I S, kış puantında, z bölgesndek tüketm çn hesaplanan ham artan malyet, TL cnsnden;, yaz puantında, z bölgesndek tüketm çn hesaplanan ham artan malyet, TL cnsnden; D, Yaz Puantı sırasında, düğüm noktasındak taleb; W D, Kış Puantı sırasında, düğüm noktasındak taleb fade eder. Ara Gelrn Hesaplanması Gelr tavanını elde etmek amacıyla ham malyetler üzernde gerekl ayarlamaları belrlemek çn, ham malyetlern tüm üretme ve tüketme uygulanmasıyla elde edlen toplam mktar olan ara gelrler hesaplanır Üretm ve tüketm çn bölgesel ara gelrlern hesaplanmasında aşağıdak formüller kullanılır; Z, S Z, W ZIRG S G g (1 S%) G g ; ZIRD Z Z S % I n Z n Z Z, S % D di (1 S%) n Z n Z D d I Z, W I burada: ZIRG Z, z bölgesnde üretmden elde edlen ara gelr, TL cnsnden S %, yılın yaz puantı çn hesaplanan malyetn ağırlık olarak yüzdesn Z S g, I Z W g, I G,yaz puantında, z bölgesnde üretm çn hesaplanan ham artan malyet, TL cnsnden, kış puantında, z bölgesnde üretm çn hesaplanan ham artan malyet, TL cnsnden, I düğüm noktasındak maksmum güç verş sınırını (MW cnsnden); ZIRD z bölgesnde tüketmden elde edlen ara gelr, TL cnsnden; Z S d, I Z W d, I Z, yaz puantında, z bölgesnde tüketm çn hesaplanan ham artan malyet, TL cnsnden, kış puantında, z bölgesnde tüketm çn hesaplanan ham artan malyet, TL cnsnden

9 D, I düğüm noktasındak maksmum alış kapastes (MW cnsnden) fade eder Üretm ve tüketm çn toplam ara gelrler, tüm bölgelerdek bölgesel ara gelrlern toplanmasıyla hesaplanır. Hesaplamada şu formül kullanılır; IRG ZIRG Z ; ve Z IRD ZIRD Z Z burada: IRG üretmden elde edlen toplam ara gelr, TL cnsnden ve IRD tüketmden elde edlen toplam ara gelr, TL cnsnden. fade eder. Üretm ve Tüketmden Karşılanacak Olan Toplam Gelrn Hesaplanması Sstem kullanım bedellernden karşılanacak olan toplam gelr tavanı, Elektrk Pyasası Tarfeler Yönetmelğne, Elektrk Pyasasında Gelr ve Tarfe Düzenlemes Kapsamında Düzenlemeye Tab Unsurlar ve Raporlamaya İlşkn Esaslar Hakkında Teblğ ve TEİAŞ ın letm lsansı hükümlerne göre belrlenr. Bu mktar, aşağıdak formüle uygun olarak üretm ve tüketm arasında paylaştırılacaktır. burada: 1 TRG RTUOSR ; ve 1 k k TRD RTUOSR 1 k TRG,üretmden karşılanacak olan toplam gelr; TRD, tüketmden karşılanacak olan toplam gelr; RTUOS R, lgl fyatlandırma yılı çn, sstem kullanım bedellernden karşılanacak olan toplam gelr tavanı (bağlantı bedeller harç), Türk Lrası cnsnden fade eder ve tüketcle rn _ üstlenmes _ terch _ edlen _ ödeme _ yükü _ oranı % k üretcler n _ üstlenmes _ terch _ edlen _ ödeme _ yükü _ oranı % Her Br Fyatlandırma Bölges İçn Nha Üretm ve Tüketm Sstem Kullanım Tarfelernn Hesaplanması Gelr tavanı ve ara gelrler arasındak farkın karşılanablmes amacıyla, her br üretm ve tüketm çn MW başına lave ücretler aşağıdak gb hesaplanır. g d U U TRG IRG G TRD IRD D ; ve burada: g ; üretm le lgl lave ücret, TL cnsnden ; U d U, tüketm le lgl lave ücret, TL cnsnden fade eder Her br bölge çn sstem kullanım tarfeler, ham bölgesel malyetn ve lave ücretn toplanması ve yaz ve kış puantı çn hesaplanan tarfelern kombne edlmesyle belrlenr.

10 g Z ( g Z, W I g U ) (1 S%) ( g Z, S I g U ) S% d Z ( d Z, W I d U ) (1 S%) ( d Z, S I d U ) S% burada: Z g, z bölgesnde MW başına üretm sstem kullanım tarfes Z d, z bölgesnde MW başına tüketm sstem kullanım tarfes 3 SİSTEM KULLANIM TARİFESİ FİYATLANDIRMA UYGULAMALARI 3.1. İletm sstem kullanıcılarının ödemekle yükümlü olacağı üretm ve tüketm sstem kullanım bedeller, her br sstem kullanım fyatlandırma noktasında geçerl olan sstem kullanım tarfesne esas mktar (MW) baz alınarak belrlenr Sstem kullanım fyatlandırma noktası, sstem kullanım tarfesyle lşkl olan ve sstem kullanım bedelne esas mktar çn hang bölgesel tarfenn uygulanacağını belrleyen coğraf noktadır. Sstem kullanım fyatlandırma noktaları, üretm ya da tüketm tessnn letm sstemne bağlı olduğu trafo merkezne göre belrlenr. Bu esasın uygulanmasına lşkn ayrıntılar, 4 üncü bölümde verlmştr. TEİAŞ ın letm sstemndek her br bağlantı noktası çn en az br sstem kullanım fyatlandırma noktası olacaktır. Sstem kullanım fyatlandırma noktaları, her br bağlantı noktasındak her kullanıcı başına br tane olacak şeklde belrlenecektr. Dolayısıyla, belrl br trafo merkeznde brden fazla dağıtım fder bulunması ve bunların farklı kullanıcıların sorumluluğunda olması halnde, bu merkezde brden fazla sstem kullanım fyatlandırma noktası olacaktır Sstem kullanım bedellerne esas mktar, Bölüm 2 doğrultusunda hesaplanan bölgesel sstem kullanım tarfelernn uygulanacağı MW mktarıdır. Bu, üretm ve tüketm çn farklı şeklde belrlenmektedr. Sstem kullanım tarfelerne esas mktarların belrlenmesne dar ayrıntılar, Bölüm 4 de açıklanmaktadır Br sstem kullanım fyatlandırma noktası çn toplam sstem kullanım bedeller şu şeklde hesaplanmaktadır. C D put D A put d Z C G put G A put g Z burada: C D put, kullanıcı u ya, t fyatlandırma yılı süresnce p sstem kullanım fyatlandırma noktasındak tüketm karşılığında uygulanacak sstem kullanım bedeln (TL cnsnden); D kullanıcı u nun, p sstem kullanım fyatlandırma noktasında, t fyatlandırma yılı süresnce geçerl olacak A put tüketm sstem kullanım tarfelerne esas maksmum enerj alış kapaste mktarını (MW cnsnden) fade eder. Z d, p sstem kullanım fyatlandırma noktasının yer aldığı z bölgesnde tüketme uygulanacak olan sstem kullanım tarfesn (TL/MW cnsnden) fade eder. Bu değern nasıl elde edldğ Bölüm 2 de açıklanmaktadır. C G put, kullanıcı u ya, t fyatlandırma yılı süresnce, p sstem kullanım fyatlandırma noktasındak maksmum enerj verş kapastes karşılığında uygulanacak olan sstem kullanım bedeln (TL cnsnden); G A put, kullanıcı u nun, t fyatlandırma yılı süresnce geçerl olacak, p sstem kullanım fyatlandırma noktasındak üretm sstem kullanım tarfelerne esas maksmum enerj verş kapaste mktarını (MW cnsnden) fade eder. Bu değer bölüm 4 de açıklanmıştır. Z g, p sstem kullanım fyatlandırma noktasının yer aldığı z bölgesnde üretme uygulanan sstem kullanım tarfesn (TL cnsnden) fade eder. Bu değern nasıl elde edldğ, Bölüm 2 de açıklanmıştır Fyatlandırma yılı uygulama dönem boyunca geçerl olacak üretm ve tüketm çn sstem kullanım tarfeler, söz konusu fyatlandırma yılından br öncek yılın son ayına kadar yayımlanacak olan bu Yöntem

11 Bldrm le brlkte EPDK tarafından onaylanır. Bu doküman le brlkte, kullanıcının her br fyatlandırma bölgesne düşen sstem kullanım fyatlandırma noktalarının hangler olduğunu anlamasına mkan verecek, üretm ve tüketm sstem kullanım fyatlandırma bölgelernn açıklandığı dğer blgler de yayımlanır Yen br sstem kullanım fyatlandırma noktası, coğraf konumu tbaryle çnde kaldığı fyatlandırma bölgesne dahl edlr. Ancak, yen br sstem kullanım fyatlandırma noktasının fyatlandırma bölgeler arasındak sınıra yakın ve şebekedek yen br düğüm noktası le lşkl olması halnde, Bölüm 2 de açıklanan YMDF yöntemnden yararlanarak br takım lave etüdler yapılması terch edleblr. Bu, TEİAŞ ın şebekedek yen düğüm noktasına lşkn marjnal malyet hesaplamasına ve böylelkle yen sstem kullanım fyatlandırma noktasının hang fyatlandırma bölgesne dahl edleceğne karar vermesne mkan verecektr. Yen sstem kullanım fyatlandırma noktası, düğüm noktası bazındak marjnal malyetlern söz konusu düğüm noktasının marjnal malyetne en yakın olduğu bölgeye veya mesafe olarak en yakın düğüm noktasının at olduğu bölgeye dahl edlecektr. Fyatlandırma yılı çersnde fyatlandırma bölgelernn sınırları değştrlmeyecektr Fyatlandırma bölges sınırlarının, yukarıda adı geçen sebep harcnde, her yıl yenden belrlenmes gerekmeyecektr. Fyatlandırma bölgelernn sınırlarının her br Uygulama Dönem öncesnde yenden değerlendrlmes beklenr. Uygulama dönem öncesnde fyatlandırma bölgelernn sınırlarının (tarfe bölgeler) yenden belrlenmes ve değşmes halnde, tarfe bölgelernn EPDK Kurul Kararı le yürürlüğe grdğ tarh tbaryle sstem kullanım anlaşmalarının yenlenmemş olması durumunda ble faturalama açısından yürürlükte olan mevcut sstem kullanım anlaşmalarında yer alan maksmum enerj alış kapastes ve maksmum enerj verş kapastes geçerl olacaktır.

12 4 SİSTEM KULLANIM BEDELLERİ Ortak Hükümler 4.1 Sstem kullanım bedeller, yürürlüktek mevzuat uyarınca letm sstem kullanıcısı konumunda bulunan aşağıdak kullanıcıların üretm ve/veya tüketm faalyetler kapsamında alınır. Tüketm Üretm Dağıtım Şrketler OSB Dağıtım Lsansı Sahb Tüzel Kşler Serbest Tüketcler Otoprodüktörler Otoprodüktör Grupları Üretm Şrketler Yİ Sözleşmel Üretm Şrketler YİD Sözleşmel Üretm Şrketler İHD Sözleşmel Üretm Şrketler Elektrk İhracatı Yapan Enterkonneksyon Kullanıcıları Elektrk İthalatı Yapan Enterkonneksyon Kullanıcıları Sstem Kullanım Fyatlandırma Noktaları, Fyatlandırma ve Ölçüm Esasları 4.2. Her br sahada kurulu bulunan ve sstem kullanım tarfelerne lşkn amaçlar doğrultusunda verlern kaydedlmesnde kullanılacak olan sayaçlar ve ölçüm ekpmanları yürürlüktek mevzuata uygun olmalıdır Kullanıcının letm sstemne bağlandığı nokta, kullanıcıya uygulanacak sstem kullanım tarfe bölgesn belrleyecektr. İletm sstemne doğrudan bağlı kullanıcılar çn sstem kullanım fyatlandırmasına esas ölçüm noktası, Elektrk Pyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Teblğ ve lgl dğer mevzuatta belrtldğ yerde olacaktır Elektrk Pyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Teblğ de belrtlen ölçüm noktalarıyla maksmum alış/verş kapastelernn tespt edlememes veya kullanıcının br bağlantı noktasındak enerj alış/verş kapastelernn brden fazla ölçüm noktasından tespt edlmesnn söz konusu olduğu durumlarda TEİAŞ ın belrleyeceğ ölçüm yer ve ölçüm yöntemlerne göre maksmum alış/verş kapasteler ölçüme esas alınır Kullanıcının sstem kullanım fyatlandırmasına esas ölçümler, ölçüm noktasında bulunan, mevzuata uygun sayaçlardan her ayın sonunda TEİAŞ Otomatk Sayaç Okuma Sstem (OSOS) aracılığıyla okunur, bu okunan değerler letm sstem sstem kullanım ve sstem şletm bedellernn tesptnde kullanılır. Kullanıcılar çn ölçüm dönemler aylıktır Kullanıcının br bağlantı noktasındak enerj alış/verş kapastelernn brden fazla ölçü noktasından tespt edlmesnn söz konusu olduğu durumlarda, kullanıcıların bağlantı noktasındak maksmum enerj alış/verş kapastelernn eşzamanlı ölçüm değernn alınması esas olup bu değerler TEİAŞ Otomatk Sayaç Okuma Sstem (OSOS) aracılığı le elde edlecektr. Kullanıcının aylık güç değerler, söz konusu ölçüm sstem devreye alınıp TEİAŞ OSOS a dahl edldğ ayı takp eden aydan tbaren TEİAŞ OSOS üzernden elde edlecektr Kullanıcılar, t fyatlandırma yılı boyunca, o yıl çn onaylanan yıllık tüketm ve/veya üretm sstem kullanım bedellerne lşkn aylık ödemeler yaparlar Kullanıcıya lk fatura tessn geçc kabulünün yapıldığı veya sayaç lk endeks tespt protokolünün düzenlendğ ya da letm sstemnden kullanıcı tarafından alınan ve/veya verlen elektrk enerjsnn kullanıcı tarafından tcar kazanç sağlamak amacıyla kullanıldığı tarh takp eden ay düzenlenr Sstem kullanım anlaşmaları bulunan mevcut kullanıcıların revze sstem kullanım anlaşmaları faturalama şlemler açısından; anlaşmanın TEİAŞ tarafından onaylanmasını takp eden aydan tbaren geçerl olacak, enterkonneksyon kullanım anlaşmaları se anlaşma hükümler doğrultusunda faturalama şlemler açısından geçerl olacaktır.

13 4.10. Sstem kullanım anlaşması bulunan kullanıcılar çn, Elektrk Pyasası Yan Hzmetler Yönetmelğ uyarınca senkron kompanzasyon kapsamında Reaktf Güç Desteğ Senkron Kompanzasyon Anlaşması mzalamış kullanıcılar harç olmak üzere, t fyatlandırma yılının lk ayında, t fyatlandırma yılının lk ayının ölçüm değer le sstem kullanım anlaşmasındak maksmum enerj alış/verş kapasteler karşılaştırılarak yüksek olan güç değer (MW) faturaya esas alınır. t fyatlandırma yılı çnde se, aylık ölçüm değerler ve br öncek faturaya esas maksmum enerj alış/verş kapasteler le sstem kullanım anlaşmasındak maksmum enerj alış/verş kapasteler karşılaştırılarak yüksek olan değer (MW) üzernden fatura düzenlenr. Elektrk Pyasası Yan Hzmetler Yönetmelğ uyarınca senkron kompanzasyon kapsamında Reaktf Güç Desteğ Senkron Kompanzasyon Anlaşması mzalamış kullanıcılara yapılacak ödemeler, bu Yöntem Bldrmnn 5. Bölümünde belrtldğ gb elektrk kalte hzmetler malyetler adı altında gerçekleştğ mktarda, tamamıyla tüm kullanıcılara yansıtılmakta olduğundan, hzmetn alındığı aylarda sstem kullanım ve sstem şletm bedelnn hesaplanması sırasında senkron kompansatör çalışması nedenyle ulaşacağı maksmum enerj alış kapastes dkkate alınır, hzmetn alınmadığı dğer aylarda se senkron kompansatör çalışma olmaması nedenyle sadece ç htyaçları nedenyle ulaşacağı maksmum enerj alış kapastes dkkate alınır. Senkron kompansatör hzmet satın alınan letm sstem kullanıcıları le mzalanan sstem kullanım anlaşmaları doğrultusunda kullanıcılara letm faturalarının düzenlenmes sırasında, senkron çalışıp çalışmadığı da dkkate alınarak, aylık ölçüm değer le anlaşma değer karşılaştırılır ve yüksek olan değer faturaya esas alınır. Takp eden aylarda da bu şlem aylık olarak tekrarlanır. Kullanıcının ölçülen aylık gücünün (MW),sstem kullanım anlaşmasında belrtlen maksmum enerj alış kapastesnden fazla olması halnde, aylık ceza şlem uygulanır, güç aşımı olmayan aylar çn herhang br ceza şlem uygulanmaz Sstem kullanım anlaşmasının yapılmamış olması halnde t fyatlandırma yılının lk ayında, br öncek takvm yılında ölçülen en yüksek ölçüm değer le t fyatlandırma yılının lk ayının ölçüm değer karşılaştırılarak yüksek olan güç değer (MW) faturaya esas alınır. t fyatlandırma yılı çnde se, aylık ölçüm değerler br öncek faturaya esas maksmum enerj alış/verş kapastes le karşılaştırılarak yüksek olan değer (MW) üzernden fatura düzenlenr. Üretm şrketler le Yİ, YİD ve İHD sözleşmel üretm şrketler çn kurulu güç değerler de faturalamada dkkate alınır. Elektrk Pyasası Yan Hzmetler Yönetmelğ uyarınca senkron kompanzasyon kapsamında Reaktf Güç Desteğ Senkron Kompanzasyon Anlaşması mzalamış kullanıcılara se maddes hükümler uygulanır. Senkron kompansatör hzmet alınmasına karşın, söz konusu kullanıcı le sstem kullanım anlaşması mzalanmamış olması halnde se kullanıcıya, senkron kompansatör hzmet satın alınan aylar harç tutularak, sstem kullanım anlaşması olmayan kullanıcılara uygulanan yöntem dkkate alınarak aylık letm sstem sstem kullanım ve sstem şletm faturaları düzenlenr Kullanıcının sstem kullanım bedeller, Kullanıcının TEİAŞ le mzalanan sstem kullanım anlaşmasında belrtlen maksmum enerj alış ve/veya verş kapastes esas alınarak hesaplanır. Kullanıcıların ölçüm dönemler sırasında alınan veya verlen enerjye lşkn ölçülen güç değerlernn, sstem kullanım anlaşmasındak maksmum enerj alış ve/veya verş kapastesn aşması halnde, lgl ölçüm dönemne at aylık sstem kullanım ve sstem şletm faturalarında, yüksek olan değer dkkate alınır, bu şeklde düzenlenerek kullanıcıya gönderlen fatura uyarı ntelğndedr Kullanıcının yürürlüktek mevzuatta tanımlanan süreler çersnde mevcut anlaşmasını revze etmek üzere başvuruda bulunmaması halnde sstem kullanım anlaşmasındak maksmum enerj alış ve/veya verş kapastesnden yüksek olduğu tespt edlen, ölçüm dönemler sırasında çeklen enerjye lşkn ölçülen güç değerlernn en yükseğ takp eden ölçüm dönemlernde aylık sstem kullanım ve sstem şletm faturalarına esas alınır ve sstem kullanım anlaşmasında yer alan ceza müeyydeler uygulanır Kullanıcının yürürlüktek mevzuatta tanımlanan süreler çersnde mevcut anlaşmasını revze etmek üzere başvuruda bulunması halnde sstem kullanım anlaşmalarının revze şlemlernn sonuçlanarak yen sstem kullanım anlaşmasının faturalama açısından yürürlüğe greceğ tarhe kadar mevcut sstem kullanım anlaşmasında yer alan maksmum alış ve/veya verş kapastesnden fazla olduğu tespt edlen ölçüm değerlernn en yükseğ faturalara esas alınır ve mevcut sstem kullanım anlaşmasında yer alan ceza şlemler uygulanır Kullanıcının yürürlüktek mevzuatta tanımlanan süreler çersnde mevcut anlaşmasını revze etmek üzere başvuruda bulunmasına karşın, sstem kısıtı nedenyle kullanıcı talebnn uygun bulunmaması veya lave şebeke yatırımının gerektğnn tespt edlmes nedenleryle sstem kullanım anlaşmasının revze şlemlernn tamamlanamaması halnde, aşan kısmın en yüksek değer dkkate alınarak sstem kullanım anlaşmasında yer alan ceza müeyydeler uygulanır.

14 4.16. Sstem kullanım anlaşmasının yapılmamış olması halnde, bu Yöntem Bldrmnn 1.4 maddes bu kullanıcılar çn uygulanacaktır. Güç Artırımı ve Güç Düşüm Taleplernn Değerlendrlmes t fyatlandırma yılı çersnde aynı kullanıcı le aynı tess çn kapaste artırımı yapılablmes çn, kullanıcının önceden TEİAŞ a bldrmde bulunarak sstem kullanım anlaşmasını yenlemes gerekr Kullanıcı, sstem kullanım anlaşmasını revze etmek koşulu le aynı fyatlandırma yılı çersnde dörder aylık eşt dönemlerde ve her dönemde br defa olmak üzere, en fazla üç defa güç artışı talebnde bulunablr Kullanıcı, Elektrk Pyasası Şebeke Yönetmelğnn Elektrk Pyasası İletm ve Dağıtım Sstemlerne Bağlantı ve Sstem Kullanımı Hakkında Teblğn lgl maddeler çerçevesnde güç artırımını gerçekleştrmey planladığı tarhn 60 gün öncesnde güç artışı talebnde bulunmuş olmalıdır. TEİAŞ ın talebn değerlendrlmesne lşkn cevabından önce kullanıcının aynı tess çn kapaste artışını çeren yen br talepte bulunması halnde, yen taleb değerlendrlmeye alınmaz Elektrk Pyasası İletm ve Dağıtım Sstemlerne Bağlantı ve Sstem Kullanımı Hakkında Teblğ n lgl maddes çerçevesnde, Kullanıcı, başvuru yapıldıktan sonra 60 gün olan değerlendrme süres çersnde hçbr şeklde flen sstem kullanım anlaşmasındak maksmum enerj alış ve/veya verş kapastesn aşamaz. Güç artışı talebne bağlı fl kullanım, değerlendrme süresn takp eden dönem tbaryle mümkün olacaktır. Değerlendrme süres çnde sstem kullanım anlaşmasındak maksmum enerj alış ve/veya verş kapastesnn aşılması halnde, kullanıcı hakkında sstem kullanım anlaşmasında yer alan ceza şart hükümler uygulanır Elektrk Pyasası İletm ve Dağıtım Sstemlerne Bağlantı ve Sstem Kullanımı Hakkında Teblğ n lgl maddes çerçevesnde t fyatlandırma yılı çersnde en fazla br defa olmak üzere, takp eden fyatlandırma yılına lşkn güç düşüm taleplerne lşkn gerekl başvuruların Eylül ayının lk ş günü mesa btmne kadar TEİAŞ a ulaşmış olması gerekldr, aks halde, uygulanmakta olan mevcut sstem kullanım anlaşmasında belrtlmş olan maksmum enerj alış ve/veya verş kapasteler geçerllğn korur. Takp eden fyatlandırma yılına lşkn güç düşüm talepler le lgl sstem kullanım anlaşmaları revzeler, en erken takp eden fyatlandırma yılının lk ayından tbaren geçerl olacaktır. Ölçüm İtrazlarının Değerlendrlmes Aylık ölçümler ve hlal durumlarına lşkn verlerle lgl trazların lgl faturaların kullanıcılara teblğ edlmesne müteakp en geç 15 gün çersnde TEİAŞ a yazılı olarak yapılması zorunludur. 15 günlük sürey aşan trazlar değerlendrmeye alınmayacaktır. Lsans Türü Değşklğ, Devr ve Bara Değşklğ t fyatlandırma yılı çnde bağlantı noktasında herhang br değşklk olmadan (aynı bara ve fder/fderler) lsans türü değşen, mevcut lsansını tadl eden veya serbest tüketc ken lsanslı kullanıcı konumuna gelen letm sstem kullanıcısı, yen lsansına göre TEİAŞ le sstem kullanım anlaşması yapana kadar, mevcut sstem kullanım anlaşmasında yer alan yükümlülüklern yerne getrmekle sorumludur. Yen duruma lşkn sstem kullanım anlaşmasının mevcut sstem kullanım anlaşmasına göre güç düşüm taleb çermes halnde, 4.21 maddes uyarınca şlem tess edlr. Sstem kullanım anlaşmasının mzalanmamış olması halnde se, sstem kullanım anlaşması yapılana kadar esk konumdak yükümlülüklern yerne getrmekle sorumludur t fyatlandırma yılı çnde bağlantı noktasında herhang br değşklk olmadan (aynı bara ve fder/fderler) kullanıcıya at tessn devr le TEİAŞ a muhatap tüzel kşnn değşmes durumunda, yen kullanıcı, TEİAŞ le sstem kullanım anlaşması mzalayıncaya kadar, esk kullanıcının sstem kullanım anlaşmasında yer alan yükümlülüklern yerne getrmekten sorumludur. Sstem kullanım anlaşmasının bulunmaması halnde gerekl lsans tadlatının EPDK tarafından yapılması, yen kullanıcının söz konusu tess çn lsansını alması ya da serbest tüketc ntelğne haz olması durumunda, yen kullanıcının sstem kullanım anlaşması mzalamış olması koşulu aranmaksızın, söz konusu tesse lşkn sstem kullanım bedelne at yükümlülükler yen kullanıcı tarafından yerne getrlr. Yen duruma lşkn sstem kullanım anlaşmasının mevcut sstem kullanım anlaşmasına göre güç düşüm taleb çermes halnde, 4.21 maddes uyarınca şlem tess edlr.

15 4.25. t fyatlandırma yılı çnde bağlantı noktası le (başka bara ve fder/fderler) brlkte lsans türü değşen veya mevcut lsansını tadl eden veya serbest tüketc ken lsanslı kullanıcı konumuna gelen letm sstem kullanıcıları yen konumuna göre sstem kullanım anlaşması mzalanıncaya kadar mevcut sstem kullanım anlaşmasında yer alan yükümlülüklern, yen bağlantının yapıldığı ay da dahl olmak üzere yerne getrmekle sorumludur. Sstem kullanım anlaşmasının mevcut olmaması halnde, yen konumuna göre sstem kullanım anlaşmasının mzalandığı tarh takp eden aya kadar, kullanıcının öncek bağlantısına lşkn yükümlülükler devam eder. Yen duruma lşkn sstem kullanım anlaşmasının mzalanmış olması halnde, yen bağlantının yapıldığı ayı takp eden aydan tbaren yen sstem kullanım anlaşmasına göre şlemlere devam edlr. Yen duruma lşkn sstem kullanım anlaşmasının mevcut sstem kullanım anlaşmasına göre güç düşüm taleb çermes halnde, 4.21 maddes uyarınca şlem tess edlr t fyatlandırma yılı çnde bağlantı noktası le (başka bara ve fder veya fderler) brlkte kullanıcıya at tessn devr le muhatap tüzel kşnn değşmes durumunda, yen kullanıcı TEİAŞ le sstem kullanım anlaşması mzalayıncaya kadar öncek kullanıcının sstem kullanım anlaşmasında yer alan yükümlülüklern yerne getrmekle sorumludur. Sstem kullanım anlaşmasının mzalanmamış olması halnde se, yen kullanıcı, TEİAŞ le sstem kullanım anlaşması mzalayıncaya kadar, öncek kullanıcının yükümlülüklern yerne getrmekten sorumludur. Yen duruma lşkn sstem kullanım anlaşmasının mevcut sstem kullanım anlaşmasına göre güç düşüm taleb çermes halnde, 4.21 maddes uyarınca şlem tess edlr t fyatlandırma yılı çnde br kullanıcının bağlı olduğu baradan ayrılarak, letm sstemne at başka br baraya bağlanması durumunda, yen bağlantısı çn bağlantı anlaşması ve sstem kullanım anlaşması mzalayıncaya kadar, yen bağlantının yapıldığı ay dahl olmak üzere öncek sstem kullanım anlaşmasında yer alan yükümlülüklern yerne getrmekle sorumludur. Sstem kullanım anlaşmasının mevcut olmaması halnde, yen konumuna göre sstem kullanım anlaşmasının mzalandığı tarh takp eden aya kadar, öncek bağlantısına lşkn yükümlülükler devam eder. Yen duruma lşkn sstem kullanım anlaşmasının mzalanmış olması halnde, yen bağlantının yapıldığı ayı takp eden aydan tbaren yen sstem kullanım anlaşmasına göre şlemlere devam edlr. Yen duruma lşkn sstem kullanım anlaşmasının mevcut sstem kullanım anlaşmasına göre güç düşüm taleb çermes halnde, 4.21 maddes uyarınca şlem tess edlr TEİAŞ le sstem kullanım anlaşması olan kullanıcılar br dağıtım şrket le anlaşma yapmadan önce TEİAŞ le mzaladığı sstem kullanım anlaşmasını feshetmek zorundadır. Bu durumdak kullanıcılara 1.3 maddes hükümler uygulanır t fyatlandırma yılı çersnde, kullanıcının sstem kullanım anlaşmasına esas tesslerde; bağlı bulunan üretm veya tüketm brmlernden br kısmının ayrılarak, aynı bağlantı noktasında veya letm şebekesnn farklı br bağlantı noktasında yen br kullanıcı sıfatıyla bağlantı gerçekleştrmes ve bu bağlantısına lşkn TEİAŞ le br sstem kullanım anlaşması mzalaması halnde, mzalanacak bu anlaşmaya esas maksmum enerj alış ve maksmum enerj verş kapasteler değerler le mevcut kullanıcıyla TEİAŞ arasında mzalanmış olan mevcut sstem kullanım anlaşmasının revzesnde yer alacak maksmum enerj alış ve maksmum enerj verş kapasteler değerlernn toplamlarının, mevcut sstem kullanım anlaşmasında yer alan maksmum enerj alış ve maksmum enerj verş kapasteler değerlernden az olmaması kaydıyla, mevcut kullanıcının sstem kullanım anlaşmasını güç düşümüne lşkn revze etme taleb uygun bulunur. Mevcut kullanıcıyla güç düşümü talebne stnaden mzalanacak sstem kullanım anlaşması ve yen kullanıcıyla mzalanacak müstakl sstem kullanım anlaşmasının eşzamanlı olarak mzalanması ve eşzamanlı olarak yürürlüğe grmes esastır. Ancak yen kullanıcının TEİAŞ le sstem kullanım anlaşmasını mzalamış olmasına rağmen, mevcut kullanıcının sstem kullanım anlaşmasını yen duruma göre revze etmemş olması halnde, mevcut kullanıcının sstem kullanım anlaşması revze edlene kadar yürürlüktek sstem kullanım anlaşmasına göre şlemlere devam edlr ve sstem kullanım anlaşmasını revze ettğ ayı takp eden aydan tbaren revze sstem kullanım anlaşmasına göre şlem yapılır. Kullanıcının bu maddede belrtlen koşulları sağlaması kaydıyla güç düşümü talep etmes halnde 4.21 maddes uygulanmaz Bağlantı ve/veya sstem kullanım anlaşması veya enterkonneksyon kullanım anlaşması tarafları; bağlantı ve/veya sstem kullanım anlaşması veya enterkonneksyon kullanım anlaşması le Elektrk Pyasasında İletm ve Dağıtım Sstemlerne Bağlantı ve Sstem Kullanımı Hakkında Teblğ kapsamındak herhang br yükümlülüğü Elektrk Pyasası Lsans Yönetmelğnn lgl maddesnde belrtlen mücbr sebep olayları sonucunda yerne getremedğ takdrde, mücbr sebep olayının ya da etklernn devam ettğ ve yükümlülüğün yerne getrlmesn engelledğ süre boyunca, etklenen yükümlülükler askıya alınır. Mücbr sebep nedenyle yükümlülüğünü yerne getremeyen taraf; mücbr sebebe yol açan koşulları, olayın oluşumunu ve tahmn süresn açıklayan mücbr sebep bldrm raporunu, mücbr sebebn süres boyunca yükümlülüklern yerne getrememe durumunu ortadan kaldırmak çn aldığı önlemler ve güncel blgler çeren düzenl raporları dğer tarafa göndermek zorundadır. Tüketm Sstem Kullanımına Özel Hükümler

16 4.31. TEİAŞ trafo merkez OG baralarına bağlı bulunan letm sstem kullanıcılarının sstem kullanım fyatlandırmasına esas ölçümler TEİAŞ trafo merkezndek trafo çıkış veya lgl letm sstem kullanıcısının tesslern beslemekte olan fder çıkışlarında yer alan sayaçlarla tespt edlr. Kullanıcının aylık güç değerler TEİAŞ ın belrleyeceğ ölçü noktalarından ve TEİAŞ OSOS aracılığıyla tespt edlr TEİAŞ trafo merkez OG baralarına bağlı bulunan ve farklı baraları kullanmakta olan farklı letm sstem kullanıcılarının bulunması halnde; aynı trafo merkezndek farklı kullanıcılara at baralar arasında, bakım, arıza, yenleme, tevsat ve benzer nedenlerle yük aktarmaları yapılması halnde durum lgl kullanıcılar ve TEİAŞ yetkllernce Yük Aktarmalarında Sstem Kullanım Bedellernn Tesptne Yönelk Uygulama Kılavuzu doğrultusunda lgl tutanakla tespt edlecek ve yük alan baralardak yük aktarımı süresnce gerçekleşen güç artışı güç aşımı olarak değerlendrlmeyecektr TEİAŞ trafo merkeznde, letm hatlarında ve tesslernde enerj kesmn gerektrecek bakım, arıza ve dğer nedenlerle yapılacak çalışmalar çn TEİAŞ ın talebyle trafo merkezler arasında yapılan yük aktarmalarının, Yük Aktarmalarında Sstem Kullanım Bedellernn Tesptne Yönelk Uygulama Kılavuzu doğrultusunda lgl tutanak le tespt edlmes halnde, yük aktarması yapılan merkezdek güç artışı yük aktarımı süresnce gerçekleşen güç aşımı olarak değerlendrlmeyecektr TEİAŞ a at br trafo merkez le dağıtım merkez arasındak enerj nakl hattında enerj kesmn gerektrecek arıza gderme, bakım-onarım, yen tess çalışmaları ve dğer nedenlerle geçc br dönem çn yapılacak çalışmalar çn lgl kullanıcının başvurusu üzerne yapılan yük aktarmalarının TEİAŞ le lgl kullanıcı yetkllernce mza altına alınan Yük Aktarmalarında Sstem Kullanım Bedellernn Tesptne Yönelk Uygulama Kılavuzu doğrultusunda lgl tutanak le tespt edlmes halnde, bu süre çn yükün aktarıldığı merkezdek/merkezlerdek yük aktarımı süresnce gerçekleşen güç artışı, güç aşımı olarak değerlendrlmeyecektr TEİAŞ'a at br trafo merkeznn tevsata grmes sonucu kısm veya tümüyle servs harc olması nedenyle trafo merkeznn yüklernn başka trafo merkezlerne aktarılacak olması halnde, söz konusu trafo merkez ve yükün aktarılacağı merkezler çn mevcut sstem kullanım anlaşmaları söz konusu merkezn fl olarak servs harc olmasından br ay önce revze edlecektr. Bu nedenle yapılacak sstem kullanım anlaşmaları revze şlemlernde, mevcut anlaşmalarda yer alan maksmum alış kapastelernn düşürülmesne zn verlecektr. Tevsata gren trafo merkeznn ve yükün aktarılacağı merkezlern dağıtım şrket kullanımında olması halnde, tevsata gren merkez çn Yük Aktarmalarında Sstem Kullanım Bedellernn Tesptne Yönelk Uygulama Kılavuzu doğrultusunda lgl tutanak düzenlenecek ve letm sstem sstem kullanım ve sstem şletm faturası düzenlenmeyecek olup, bu trafo merkeznn yüklernn dağıtıldığı trafo merkezlerne at revze sstem kullanım anlaşmalarındak değerler dkkate alınacaktır. Tevsat çalışmalarının tamamlanmasından sonra geçc kabulün yapıldığı ay çersnde yen duruma göre söz konusu merkezlere at anlaşmalar tekrar revze edlecektr Tevsata gren trafo merkeznn ve yükün aktarılacağı merkezlern dağıtım şrket kullanımında olması ve tevsata gren merkez ve yükün aktarılacağı merkezler çn sstem kullanım anlaşmalarının bulunmaması halnde; tevsatın fl olarak başladığı ay tbaryle, tevsata gren merkez çn Yük Aktarmalarında Sstem Kullanım Bedellernn Tesptne Yönelk Uygulama Kılavuzu doğrultusunda lgl tutanak düzenlenecek ve letm sstem sstem kullanım ve sstem şletm faturası düzenlenmeyecek olup, bu trafo merkeznn yüklernn dağıtıldığı trafo merkezlernn güç ölçümler, artışlarla brlkte maksmum enerj alış kapastes olarak dkkate alınacaktır. Tevsat çalışmalarının tamamlanmasından sonra, merkezn geçc kabulünün yapılarak şletmeye alındığı ayı takp eden aydan tbaren, yükün dağıtıldığı ve tevsata gren trafo merkezlernn maksmum enerj alış kapasteler aylık ölçüm sonucunda yenden tespt edlecek ve letm sstem sstem kullanım ve sstem şletm faturaları, yapılan ölçüm tesptlerne göre düzenlenecektr Yük aktarma şlemler k ayrı kategorde değerlendrlecektr. TEİAŞ a at yen br trafo merkeznn devreye grmes nedenyle mevcut trafo merkeznden/merkezlernden, yen trafo merkezne yüklern aktarılması, TEİAŞ a at mevcut br trafo merkeznn, tevsata grmes nedenyle bu merkezn yüklernn mevcut dğer trafo merkezlerne aktarılması, mevcut trafo merkezler arasında şletme htyaçları doğrultusunda kalıcı olarak yüklern br trafo merkeznden dğerne aktarılması halnde, gerçekleşen yük aktarımları kalıcı yük aktarma olarak değerlendrlecek olup, bunun dışındak tüm yük aktarımları, geçc yük aktarma olarak değerlendrlecektr. İletm sstem kullanıcıları, kalıcı yük aktarımlarının gerçekleştrldğ ay çnde gerekl sstem kullanım anlaşmaları revzelernn mzalanmış olması çn önceden gerekl grşmlerde bulunmalıdır. Aks takdrde, mevcut sstem kullanım anlaşmaları dkkate alınacaktır.

17 4.38. Kullanıcının, kendsne tahss edlmş olan br OG baraya brden fazla fder le rtbatlı olması, ölçü sstemnn fderlerde yer alması halnde demant değernn tesptnde TEİAŞ OSOS vasıtasıyla eş zamanlı ölçüm elde edlecektr. Demant değernn tespt çn eşzamanlı ölçüm alınablmesne olanak sağlayacak ölçüm sstemnn bulunmadığı durumda, sayaçların üzernden elde edlecek verler le eş zamanlı ölçüm değer elde edlecektr Yen br trafo merkez veya mevcut br trafo merkezne yen trafo tess edlmes halnde yen tess edlen trafo merkez/trafo şletmeye grmeden öncek ay lgl kullanıcı le sstem kullanım anlaşması mzalanır. Yen tess edlen br trafo merkeznn/trafonun şletmeye grmesyle brlkte yen trafo merkezne mevcut trafo merkezlernden fder (yük) aktarılacak olması halnde, lgl tüm trafo merkezler çn mevcut sstem kullanım anlaşmaları revze edlr. Bu nedenle yapılacak sstem kullanım anlaşmaları revze şlemlernde, mevcut anlaşmalarda yer alan maksmum alış kapastelernn düşürülmesne, yük aktarılan trafo merkezne at revze sstem kullanım anlaşmasındak ve yen trafo merkezne at sstem kullanım anlaşmasındak maksmum enerj alış kapasteler değerlernn toplamının, yük aktarılan trafo merkezne at öncek sstem kullanım anlaşmasındak güç değernden az olmaması kaydıyla, zn verlecektr. Yen br trafo merkeznn/trafonun devreye alınması nedenyle, mevcut sstem kullanım anlaşmasının revze edlerek faturalama açısından yürürlüğe greceğ tarhe kadar, mevcut sstem kullanım anlaşması faturalama açısından yürürlükte olacaktır. Söz konusu trafo merkezler çn lgl kullanıcıyla sstem kullanım anlaşmalarının bulunmaması halnde, yen trafo merkez ve yük aktaracak olan mevcut trafo merkezler çn düzenlenecek olan aylık letm sstem sstem kullanım ve sstem şletmne lşkn faturalarda yen trafo merkeznn geçc kabulünün yapıldığı ayı takp eden ay sonunda, yen trafo merkeznden ve bu merkeze yük aktaran merkezlerden alınacak ölçümler faturalamaya esas maksmum enerj alış kapastes olarak alınır. Yen trafo merkeznn devreye grmes nedenyle düzenlenecek yük aktarma tutanakları en geç, yük aktarımının gerçekleştğ aya at ölçümlerle brlkte gönderlecektr İletm sstemnde mevcut mobl trafo merkezlernn letm sstemnn htyaçları doğrultusunda TEİAŞ ın nsyatfyle letm sstemnn başka br noktasına taşınarak devreye alınması halnde, mobl trafo merkeznn taşınmak üzere devre dışı bırakıldığı ay sonu tbaryle mevcut Sstem Kullanım Anlaşmasının geçerllğ sonlandırılır ve takp eden ay tbaryle letm sstem sstem kullanım ve sstem şletm faturaları düzenleme şlem durdurulur Dağıtım Şrketlernn veya OSB Dağıtım Şrketlernn kullanımında olan barada br ya da brden fazla müstakl fderle bağlı üretm tessnn olması halnde, dağıtım şrketnn maksmum enerj alış kapastes olarak, lgl bağlantı noktası çn letm sstemnden alınan ölçülen maksmum kapaste ve müstakl fderle bağlı ve TEİAŞ le sstem kullanım anlaşması olmayan her br üretm tess tarafından ssteme verlen ölçülen maksmum kapastesnn toplamı dkkate alınır. Dağıtım Şrketlernn veya OSB Dağıtım Şrketlernn sstem kullanım anlaşmalarındak maksmum enerj alış kapastes bu esas doğrultusunda belrlenr. Üretm Sstem Kullanımına Özel Hükümler Üretcler İletm sstemne doğrudan bağlı üretclern ödeyecekler üretm sstem kullanım bedellernn belrlenmesnde; sstem kullanım anlaşması yapılana kadar, aylık ölçüm değerler le lsans başvurusundak kurulu gücü, henüz lsans başvurusunda bulunulmamış olması halnde se geçc kabul tutanağında belrtlen santral kurulu gücü (MW) ve br öncek aya at faturaya esas maksmum enerj verş kapastes karşılaştırılarak yüksek olan değer maksmum enerj verş kapastes (MW) esas alınır. Üretclerle, lsanslarındak kurulu gücünden az olmamak üzere sstem kullanım anlaşması yapılır ve üretm sstem kullanım bedellernn belrlenmesnde anlaşmadak maksmum enerj verş kapastes (MW) esas alınır. Otoprodüktörler ve Otoprodüktör Grupları Otoprodüktörlern ve otoprodüktör gruplarının ödeyecekler üretm sstem kullanım bedellernn belrlenmesnde; sstem kullanım anlaşması yapılana kadar, letm sstemne verlen maksmum güç (MW), sstem kullanım anlaşması yapıldıktan sonra se anlaşmasındak maksmum enerj verş kapastes (MW) esas alınır. Enterkonneksyon Kullanımına Özel Hükümler

18 4.44. TEİAŞ ın letm sstem vasıtasıyla elektrk enerjs hraç veya thal eden enterkonneksyon kullanıcıları, senkron paralel şletlen ve senkron paralel şletlmeyen bağlantılar üzernden elektrk enerjs hraç veya thal eden kullanıcılar olmak üzere, k ayrı sınıfta değerlendrlr Senkron paralel şletlen bağlantı üzernden elektrk enerjs hraç veya thal eden kullanıcıların ödeyecekler letm sstem sstem kullanım bedellernn belrlenmesnde; Elektrk Pyasası İthalat ve İhracat Yönetmelğ Uyarınca Kapaste Tahssne ve İkncl Tcar İletm Hakkı Pyasasına İlşkn Usul ve Esaslar le TEİAŞ tarafından yayımlanan Kontrol Alanları Arasındak Enterkonneksyon Kapastelernn Tahss çn İhale Kuralları Usul ve Esasları Dokümanı ve ekler doğrultusunda, TEİAŞ tarafından belrtlen süre çn hale edlen kullanıma açık kapastenn, hale sonucunda kullanıcı tarafından kazanılmış kısım olan tahss edlmş kapaste, maksmum enerj alış/verş kapastes (MW) olarak esas alınır. Senkron paralel şletlen bağlantı üzernden elektrk enerjs hraç veya thal eden kullanıcıların letm sstem sstem kullanım bedellern ödeme yükümlülüğü, TEİAŞ tarafından hale edlen süre le sınırlıdır Senkron paralel şletlmeyen bağlantı üzernden elektrk enerjs hraç veya thal eden kullanıcıların ödeyecekler sstem kullanım bedellernn belrlenmesnde; enterkonneksyon kullanım anlaşması yapılana kadar, enerj satış anlaşmasında veya anlaşma, protokol, mutabakat zaptı vb. ulusal veya uluslararası metnlerde belrtlen kapaste değerlernden en yükseğ, enterkonneksyon kullanım anlaşması yapıldıktan sonra se anlaşmasında belrtlen tahss edlmş kapaste, maksmum enerj alış/verş kapastes (MW) olarak esas alınır. Senkron paralel şletlmeyen bağlantı üzernden elektrk enerjs hraç veya thal eden enterkonneksyon kullanıcılarının sstem kullanım bedellern ödeme yükümlülüğü enterkonneksyon kullanım anlaşmasının yürürlükte olduğu dönemlerle sınırlıdır Senkron paralel şletlmeyen bağlantı üzernden uluslararası anlaşmalarla akde bağlanmış mübadele kapsamında elektrk enerjs alış-verş yapan kullanıcıların letm sstem sstem kullanım bedeller, hracat faalyetnn gerçekleştğ aylar çn tüketm tarfes, thalat faalyetnn gerçekleştğ aylar çn üretm tarfes, mübadele kapsamında her k faalyetn brden gerçekleştğ aylar çn se thal edlen güç değernn yüksek olması halnde üretm tarfes, hraç edlen enerjnn güç değernn yüksek olması halnde se tüketm tarfes kullanılarak belrlenecektr. Mübadele kapsamında yapılan thalat ve/veya hracat faalyetlernn söz konusu olması durumunda, ölçülen güç değerler, aylık letm sstem sstem kullanım bedellernn belrlenmesne esas güç (MW) olarak alınacaktır. İthalat ve/veya hracat faalyet le lgl letm sstem sstem kullanım ödeme yükümlülüğü faalyetn gerçekleştğ aylık dönemlerle sınırlıdır. 5. SİSTEM İŞLETİM TARİFESİ Genel 5.1. Tüketm sstem kullanım bedellern ve/veya üretm sstem kullanım bedellern ödemekle yükümlü olan tüm kullanıcılar, sstem şletm bedellern de ödemekle yükümlüdürler Sstem şletm tarfesn oluşturan malyetler k grup bleşenden oluşmaktadır. TEİAŞ ın doğrudan kontrolü altında olan malyetler (kontrol edleblen malyetler) ve TEİAŞ ın doğrudan kontrolü altında olmayıp sstem şletm gereksnmler doğrultusunda kullanıcılarla Elektrk Pyasası Şebeke Yönetmelğ ve Elektrk Pyasası Yan Hzmetler Yönetmelğ kapsamında yapılan yan hzmetler anlaşmalarına göre belrlenen malyetlerdr (elektrk kalte hzmet malyet) Sstem şletm tarfesnn kontrol edleblen bleşen ve elektrk kalte hzmet bedel olarak adlandırılan kontrol edlemeyen bleşen, MW başına alınmakta olup, bölgelere göre değşklk göstermemektedr. İletm sstemnn kullanımı çn aylık faturalara esas maksmum enerj alış/verş kapasteler aynı zamanda sstem şletm bedelnn hesaplanmasında da kullanılır Sstem şletm tarfesnn kontrol edleblen malyetler, TEİAŞ çersnde bulunup sstem şletm faalyet le lşkl olan kaynakların malyetleryle lgldr. Bu malyetler, aşağıdak unsurları çermekte olup, bunlarla sınırlı değldr. a) Sstem şletmyle lgl personel malyetler, b) Sstem şletmde kullanılan varlıklara at gderler, c) Sstem şletmle lşkl varlıkların ve blg teknolojs sstemlernn bakım malyetler gb personel dışı malyetler, d) Fnans, nsan kaynakları gb merkez malyetler; sstem şletmyle lgl sstemlere lşkn ödemeler, sstem şletmeclernn eğtmlerne lşkn gderler

19 5.5. Sstem şletm tarfesnn kontrol edleblen bleşen; EPDK tarafından onaylanan gelr tavanı dkkate alınarak hesaplanmakta ve EPDK tarafından onaylanmakta olup, bulunması halnde yan hzmetlern kontrol edleblen malyetlern de karşılamaktadır Kullanıcılar, t fyatlandırma yılı çn yıllık kontrol edleblen malyetlere lşkn sstem şletm bedellern söz konusu yıl boyunca aylık takstler şeklnde öderler Sstem şletm tarfesnn elektrk kalte hzmetler malyetlern kapsayan bleşen, Elektrk Pyasası Yan Hzmetler Yönetmelğ çerçevesnde lgl sstem kullanıcılarından yan hzmet satın alınmasıyla lşkl olan tüm malyetler çermektedr. Bu malyetler ayrıca, letm sstem üzerndek enerj akışı kısıtlarının gderlmes çn alınan hzmetlerden kaynaklanan malyetler de çerr Sstem şletm tarfesnn elektrk kalte hzmetler malyetler, gerçekleştğ mktarda, tamamıyla tüm kullanıcılara yansıtılmakta olup, letm sstem sstem kullanım ve sstem şletm faturalarında Elektrk Kalte Hzmet Bedel (EKHB) adı altında yer alır. Sstem İşletm Tarfesnn Kontrol Edleblen Bleşen 5.9. Sstem İşletm Tarfesnn kontrol edleblen bleşen aşağıdak gb hesaplanır: burada: SİF t MEVK put MEAK put unt ISIGT u, p t unr SİF t, herhang br kullanıcı çn t fyatlandırma yılında uygulanan (TL/MW şeklnde fade edlen) brm sstem şletm tarfesnn kontrol edleblen bleşendr. ISIGT, t fyatlandırma yılı çn letm sstem şletm gelr tavanıdır (Yalnızca kontrol edleblen malyetler t çermektedr). MEAK, t fyatlandırma yılında p sstem kullanım fyatlandırma noktasında TEİAŞ le sstem kullanım put anlaşması veya enterkoneksyon kullanım anlaşması olan u kullanıcısı çn geçerl olan ve MW olarak fade edlen maksmum enerj alış kapastesdr. MEVK put LG put, t fyatlandırma yılında p sstem kullanım fyatlandırma noktasında TEİAŞ le sstem kullanım anlaşması veya enterkoneksyon kullanım anlaşması olan u kullanıcısı çn geçerl olan ve MW olarak fade edlen maksmum enerj verş kapastesdr. LG put, t fyatlandırma yılında p sstem kullanım fyatlandırma noktasında TEİAŞ le sstem kullanım anlaşması olmayan u kullanıcısı çn geçerl olan ve MW olarak fade edlen lsans gücüdür. Elektrk Kalte Hzmet Bedel Sstem şletm tarfesnn elektrk kalte hzmetler bedel aşağıdak gb hesaplanır: EKHB t MEVK put MEAK put unt KontrolEdlemeyenMalyetler t LG u, p unr put burada: EKHB t, elektrk kalte hzmet bedel; herhang br kullanıcı çn aylık olarak hesaplanan ve uygulanan (TL/MW şeklnde fade edlen) brm Sstem İşletm Tarfesnn Kontrol Edlemeyen Bleşendr. ElektrkKa ltehzmetbedel t, t fyatlandırma yılı çersnde gerçekleşen aylık kontrol edlemeyen malyetlerdr. MEAK, t fyatlandırma yılında p sstem kullanım fyatlandırma noktasında TEİAŞ le sstem kullanım put anlaşması veya enterkoneksyon kullanım anlaşması olan u kullanıcısı çn geçerl olan ve MW olarak fade edlen maksmum enerj alış kapastesdr.

20 MEVK put, t fyatlandırma yılında p sstem kullanım fyatlandırma noktasında TEİAŞ le sstem kullanım anlaşması veya enterkoneksyon kullanım anlaşması olan u kullanıcısı çn geçerl olan ve MW olarak fade edlen maksmum enerj verş kapastesdr. LG put, t fyatlandırma yılında p sstem kullanım fyatlandırma noktasında TEİAŞ le sstem kullanım anlaşması olmayan u kullanıcısı çn geçerl olan ve MW olarak fade edlen lsans gücüdür. 6 İLETİM EK ÜCRETİ 6.1. İletm ek ücret 6446 sayılı Elektrk Pyasası Kanununun, lgl maddesnde yer alan hüküm gereğ TEİAŞ tarafından, EPDK adına tahsl edlen br bedel olup, oranı, uygulama şekl ve yürürlük tarh EPDK tarafından Kurul Kararıyla belrlenr. 7. VERİ GEREKSİNİMLERİ 7.1. Bu bölüm, tüketm sstem kullanım ve üretm sstem kullanım tarfelernn hesaplanmasına temel oluşturacak TEİAŞ ın htyacı olan verler tanımlar. TEİAŞ kullanıcılardan, br sonrak fyatlandırma yılı çn yıllık tüketm sstem kullanım ve üretm sstem kullanım tarfelernn ve yıllık sstem şletm tarfesnn hesaplanmasına temel oluşturacak aşağıdak verler steyeblr, lgl ver kullanıcılardan temn edlemyorsa, mevcut verler kullanablr. Kullanıcı Dağıtım Şrket ve OSB Dağıtım Şrket Doğrudan Bağlı Serbest Tüketcler İthalat veya hracat faalyetnde bulunan tedark şrket ve üretm şrket Üretcler Gelecek Fyatlandırma Yılı İçn Gerekl Verler Kış Mevsm Ölçüm Dönem ve Yaz Mevsm Ölçüm Dönemnde, her br Sstem Kullanım Fyatlandırma Noktasına at talep ve maksmum enerj alış kapastes Kış Mevsm Ölçüm Dönem ve Yaz Mevsm Ölçüm Dönemnde, her br Sstem Kullanım Fyatlandırma Noktasına at talep ve maksmum enerj alış kapastes. Fyatlandırma Yılında sözleşmeyle bağlanmış maksmum kapaste. Her br Sstem Kullanım Fyatlandırma Noktasına at maksmum enerj alış / verş kapasteler Maksmum enerj verş kapastesne lşkn değşklkler.

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Enerj Pyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No: 5398-1 Karar Tarh: 30/12/2014 Enerj Pyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2014 tarhl

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~.

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~. ~, -e-: ALE VE ~. I H. SOSYAL ~OLTKALAR BAKANllGI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ 2012 Ankara KAPSAM MADDE

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı I. Giriş Türkiye elektrik piyasasında dağıtım sisteminin kullanımına

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1.

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1. ELEKONİK DEELEİ I Kntrl ve Blgsayar Bölümü Yıl ç Sınavı Nt: Nt ve ktap kullanılablr. Süre İKİ saattr. Sru.- r 00k 5k 5k 00Ω 5 6 k8 k6 7 k 8 y k5 0kΩ Mayıs 995 Şekl. Şekl-. de kullanılan tranzstrlar çn

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ?

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? Elektrik faturalarındaki cezalı ödemelerin genellikle farkına varılmaz. Aktif harcama

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

T.C. MİLLı EGİTİM BAKANLIÜI İnsan Kaynakları Genel MüdürWğü

T.C. MİLLı EGİTİM BAKANLIÜI İnsan Kaynakları Genel MüdürWğü T.C. MİLLı EGİTİM BAKANLIÜI İnsan Kaynakları Genel MüdürWğü Sayı : 68898891-( 19)/9001 ı 2 ı 0579 02.02.2016 Konu: İLKSAN lçe-il Temsleler Seçm DAGITIM YERLERİNE : a) LKSAN Ana Statüsü, b) LKSAN Tamslcler

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

İki-Kademeli Basınçlı Santrifüj Soğutucu

İki-Kademeli Basınçlı Santrifüj Soğutucu İk-Kademel Basınçlı Santrfüj Soğutucu Model RTGC Serler CR413EA Katalogdak Model fades model kodumuzu belrtmektedr. Genel Özellkler 1) Yüksek verml, yarı-hermetk tp kompresör, yüksek performans ve uzun

Detaylı

Elektrik Piyasas nda Lisanss z Elektrik Üretimi. Dr. Refik T RYAK Enerji Uzman

Elektrik Piyasas nda Lisanss z Elektrik Üretimi. Dr. Refik T RYAK Enerji Uzman Elektrik Piyasas nda Lisanss z Elektrik Üretimi Dr. Refik T RYAK Enerji Uzman SANSSIZ ELEKTR K ÜRET M TES SLER N DA ITIM S STEMLER NE BA LANMASI LE LG USÜL, ESAS VE TEKN K SORUNLAR SEM NER 23/12/2011-

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR RESMİ GAZETE SAYISI: 28751 RESMİ GAZETE TARİHİ: 31.08.2013 KARAR SAYISI: 2013/5215 KARAR TARİHİ:

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ TALEP TAHMİNLERİ Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ Yöetm e temel foksyolarıda br ola plalama, e kaba taımıyla, şletme geleceğe yöelk alıa kararları br bleşkesdr. Geleceğe yöelk alıa kararları başarısı yöetcler yaptıkları

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (EIB-WB3-GUCL-ONAR-15)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (EIB-WB3-GUCL-ONAR-15) TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 24383 EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

HTC BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

HTC BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ HTC BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan HTC Bireysel

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 1 Av. Tuncay Songör 2 Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi I. YASAL DÜZENLEME ELEKTRİK PİYASASINDA KAYIP-KAÇAK

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

VODAFONE A.C.A.İ.P. AKILLI TELEFON KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE A.C.A.İ.P. AKILLI TELEFON KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye,

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları-Yeni den ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM hattı

Detaylı

NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 22.06.2012 tarihinden itibaren düzenlenen Notebook Kampanyası ndan ( Kampanya ) Bireysel abone olarak yararlanmak

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer İhale Dosyası İhale, sözlük anlamıyla; bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun koşullarda kabul edene bırakma, eksiltme veya arttırma işlemidir Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (EIB-WB3-GUCL-ONAR-18)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (EIB-WB3-GUCL-ONAR-18) TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 24383 EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

YÖNETMEL K GÜNE ENERJ NE DAYALI ÜRET M TES KURMAK ÜZERE YAPILAN. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

YÖNETMEL K GÜNE ENERJ NE DAYALI ÜRET M TES KURMAK ÜZERE YAPILAN. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar 29 May s 2012 SALI Resmî Gazete Say : 28307 YÖNETMEL K Türkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Müdürlü ünden: GÜNE ENERJ NE DAYALI ÜRET M TES KURMAK ÜZERE YAPILAN SANS BA VURULARINA N YARI MA YÖNETMEL

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak RESMÎ GAZETE 5 Nisan 2016 Sayı : 29675 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; abonelik sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN)

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ 1. AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli uygulamasından ( Uygulama veya Kampanya ) işbu Taahhütname

Detaylı

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) ipad (16GB, 32GB, 64GB), ipad Retina(16GB, 32GB, 64GB), Samsung Galaxy Note 10.1 cihazlarına ilişkin

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : İnceleme - Avea İletişim Hizmetleri AŞ.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : İnceleme - Avea İletişim Hizmetleri AŞ. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 23.07.2014 Karar No : 2014/DK-SDD/385 Gündem Konusu : İnceleme - Avea İletişim Hizmetleri AŞ. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı nın

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Baraj, gölet, bent ve yeraltısuyu kullanılarak tarımsal sulama

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 İÇİNDEKİLER 1. EK ÜCRETLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 2 a. Tarife ve Kademe Ayarları (F4) Ekranında Yapılan

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı T.C. UŞAK UġAK ÜNİVERSİTESİ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI. BÖLÜM BAġKANLIĞINA Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı sınıf (normal/ikinci öğretim) öğrencisiyim. 201-201

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 12 Kasım 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27404 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36 SSK PRİMİ İŞVEREN PAYLARI 5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ - 17.11.2008 SGK Başkanlığı SSK Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-93 sayılı Genelge ile %20 olarak

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

BACAGAZI SÜREKLĠ EMĠSYON ÖLÇÜM SĠSTEMLERĠ TEBLĠĞ TASLAĞI

BACAGAZI SÜREKLĠ EMĠSYON ÖLÇÜM SĠSTEMLERĠ TEBLĠĞ TASLAĞI BACAGAZI SÜREKLĠ EMĠSYON ÖLÇÜM SĠSTEMLERĠ TEBLĠĞ TASLAĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ölçüm ve izin Dairesi BaĢkanlığı Dinçer KARADAVUT Kimya Mühendisi MEVCUT DURUM-1 03 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı

Detaylı