Cr-Ni li Paslanmaz Çeliğin Co Esaslı Süper Alaşımlar İle Sertyüzey Kaplanabilirliğinin Araştırılması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cr-Ni li Paslanmaz Çeliğin Co Esaslı Süper Alaşımlar İle Sertyüzey Kaplanabilirliğinin Araştırılması"

Transkript

1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (2), , (2), , 2007 Cr-Ni li Paslanmaz Çeliğin Co Esaslı Süper Alaşımlar İle Sertyüzey Kaplanabilirliğinin Araştırılması Mehmet YAZ 1 ve Halis ÇELİK 2 1 Fırat Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Makine Programı, Elazığ 2 Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metalürji Eğitimi Bölümü, Elazığ (Geliş/Received: ; Kabul/Accepted: ) Özet: Bu araştırmada Cr-Ni li paslanmaz çeliğin yüzeyi Stellite 1, Stellite 6 ve Stellite 12 süper alaşım kaplama malzemeleri ile elektrik ark ve TIG kaynak yöntemleri kullanılarak kaplanmıştır. Daha sonra kaplamalardan uygun numuneler çıkartılarak metalografik incelemeleri yapılmıştır. Ayrıca kaplama tabakası mikroyapı, mikrosertlik taramalı elektron mikroskobu ve X-ışınları incelemelerine tabi tutulmuştur. Yapılan kaplamalar sonucunda ana malzeme yüzeyinde daha sert ve aşınmaya karşı daha dirençli yeni bir yüzey tabakası elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Co-esaslı alaşımlar, Stellite, Cr-Ni li paslanmaz çelikler, Sert yüzey kaplama The Investegation Of Hardfacing Coatability Of Cr-Ni Stainless Steel By Co Based Super Alloys Abstract: In this study Cr-Ni stainless steel was coated with Stellite 1, Stellite 6 and Stellite 12 super alloy hardfacing materials by using electric arc welding and tungsten inert gas welding (TIG) techniques. One layer of a cobalt base alloy was hardfaced on to the steel plates. Appropriate samples were taken from the hardfaced materials and then the structures of samples were investigated experimentally. Hardfaced samples were investigated by optical microscopy, scanning electron microscopy, X-ray and microhardness measurements. A new surface layer which is harder and resistant to wear was obtained from the hardfacing onto the steels plates Keywords: Co-based alloys, Stellite, Cr-Ni stainless steels, Hardfacing. 1. Giriş Yüzey kaplama, yeni bir yüzey tabakası elde etmek amacıyla kaynak yöntemleri kullanılarak ana metalden farklı özellikte ve kimyasal bileşimi bilinen bir metal veya alaşımın ana malzeme yüzeyine kaplanması işlemidir. Yüzey kaplama aşınmayı, yıpranmayı, darbeyi, erozyonu ve oyulmayı azaltmak için orijinal parçalara uygulandığı gibi bozulan parçaların tamiri amacıyla da uygulanır. Yüzey kaplama işlemi ergitme kaynak yöntemleri ile yapılabildiği gibi, ısıl püskürtme veya lazer kaynak yöntemi kullanılarak da gerçekleştirilebilir [1]. Belli başlı kaplama yöntemleri, sert yüzey kaplama, takviye kaplanma veya dolgu kaplama, giydirme kaplama veya koruyucu kaplama ve kademeli kaplama yöntemleridir. Sert yüzey kaplama işlemi uygulamalarında çeşitli metal ve alaşımlar kullanılır. Bu kaplama 225 malzemelerinden birisi de "Stellite" olarak bilinen kobalt esaslı süper alaşımlardır [2,3]. Kobalt esaslı sert yüzey kaplama alaşımları yüksek sıcaklıklarda, iyi derecede aşınma, oksidasyon ve korozyon direnç özellikleri gerektiren uygulamaların tümünde kullanılmaktadır [4,5,12]. Bu alaşımlar aynı zamanda jet motorlarında, rotor, türbin kanatları, valfler, dişçilik ve cerrahi takımlar, egzoz çıkış boruları ve benzeri yerlerde kullanılırlar. Karbür içerikli kobalt esaslı alaşımlardan ilk olarak geliştirilen Co-28Cr-4W-l.l C bileşimi ile bilinen alaşımdır ve 1900'lerden beri kullanılmaktadır. Co-Cr esaslı süper alaşımlar implant malzemesi olarak günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaktadırlar [6]. Çeşitli karbür içerikli kobalt esaslı alaşımlar arasındaki temel fark karbon içeriğidir. Yüksek tungsten içerikli bu alaşımlarda tungstence zengin M6C karbürü

2 M. Yaz ve H. Çelik bulunmasına rağmen, kromca zengin M7C3 karbürü de vardır ve düşük karbonlu alaşımlarda kromca zengin M23C6 karbürü daha çok bulunur [7]. Genel olarak stellite kaplama malzemelerinin mikroyapısı dendiritik bir yapı olup, dentrit kolları arasındaki matris fazı kobalt (α) ve karbürlerden oluşmaktadır. Kobalt (Co), normal şartlarda HSP kafes sistemine sahiptir. 417 o C den sonra YMK kristal kafes sistemine dönüşür [8]. Sert yüzey kaplama işlemleri aynı zamanda aşınma ve korozyonun birlikte görüldüğü yerlerde de kullanılır. Bunlara örnek olarak çamurlu ortamlarda kullanılan saban, pulluk gibi ziraat aletleri, valfler ve pompalarda korozyona neden olan sıvılar veya her iki aşınmanın birlikte etki ettiği çimento karma makineleri gösterilebilir. Sert yüzey kaplama alaşımları aşınmış parçaların yeniden kazanılması veya orijinal parçaların aşınmalarını önlemek için kullanılırlar [9]. Sert yüzey kaplama, karşılıklı olarak çalışan dövme çekiçleri, kazıcı aletler, helisel sıkıştırıcılar, kesici takımlar, toprak kazma makineleri, değirmen çarkları ve ezici araçlarda meydana gelen abrasiv aşınmaya karşı kullanılır. Çoğu durumda sert yüzey kaplama işlemi uygulanan ana malzeme sade karbonlu çelik ya da paslanmaz çeliktir. Malzemeler tek başına aşınmaya karşı direnci koyamazlar. Bu sebepten dolayı yüzey kaplama alaşımları parçaların kritik aşınma bölgelerinde de uygulanabilir [10]. 2. Deneysel Çalışmalar Üretilen kaplamalı malzemelerin sertlik deneyleri, metalografik incelemeler, Taramalı elektron mikroskobu (SEM) incelemeleri ve X- ışınları incelemeleri yapılarak kaplama bölgesinin yapısı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır Deneylerde Kullanılan Malzemeler Bu çalışmada kullanılan üç çeşit sert yüzey kaplama malzemesi ve Cr-Ni li paslanmaz çelik malzemenin kimyasal analizleri Tablo 2.1 de gösterilmiştir. Sert yüzey kaplama malzemeleri Kobalt esaslı süper alaşımlar olup Stellite 1, Stellite 6 ve Stellite 12 ticari isimleri ile bilinirler. Şekil Deney numunesi Tablo 2.1 Ana malzemenin ve kaplama malzemelerinin kimyasal analizleri Adı Malzemelerin kimyasal analizleri (% ağ.) C Si Mn Ni Cr W Fe Co Cr-Ni Çelik Stellite Stellite Stellite Deney Numunelerinin Elektrik Ark ve TIG Kaynak Yöntemleri ile Kaplanması Deney numuneleri 20x50x100 mm boyutlarında hazırlanmış (Şekil 2.1), yüzeylerini pas ve yağdan arındırmak için numune yüzeyleri freze ile talaş kaldırılarak işlenmiş ve daha sonra elektrik ark ve TIG kaynak yöntemleri kullanılarak Co esaslı süper alaşımlar paslanmaz çelik yüzeyine kaplanmıştır Kaynak Şartları TIG kaynak yönteminde; Kaynak hızı: 100 mm/dak, Toryum içerikli (% 0.02) tungsten elektrodun çapı: 2.4 mm, ilave kaynak teli çapı:3,2 mm, gaz debisi: 12 lt/dak, akım şiddeti:140 A, kullanılan koruyucu gaz: Argon (%99,9), ön ısıtma: yok.

3 Cr-Ni li Paslanmaz Çeliğin Co Esaslı Süper Alaşımlar İle Sertyüzey Kaplanabilirliğinin Araştırılması Elektrik ark kaynak yönteminde; Akım şiddeti: 140 A, kaynak hızı: 100 mm/dak, örtülü elektrot çapı: 3,25 mm, ön ısıtma: yok. 3. Deney Sonuçları 3.1 Deneylerde Kullanılan Malzemelerin Mikroyapı İncelemeleri ve Sonuçları Yüzeyi kaplanan malzemeler, kaynak doğrultusuna dik olarak kesilmiş ve daha sonra bu numuneler 15x15x15 mm boyutlarına getirilmiştir. Elde edilen numunelerin mikroskopik incelenmesi için yüzeyleri uygun şekilde parlatılmıştır. Numune yüzeyleri kimyasal artıklardan alkol ile temizlendikten sonra 5 ml HNO ml C 2 H 4 O ml HCl + 5 ml H 2 O içeren çözelti ile dağlanmıştır [ 11]. Deneylerde kullanılan malzemeler kaplama işlemi yapılmadan mikroskobik incelemeye tabi tutulmuş ve mikroyapıları tespit edilmiştir. Dentrit kolları arasında ise çökelmiş karbür tipi Cr 7 C 3 olup, bu durum X-ışınları analizleriyle de belirlenmiştir. Şekil 3.1de Co esaslı kaplama malzeme-lerinin, farklı alaşım içerikleri nedeniyle üç farklı dendiritik yapı fotoğrafları görülmektedir Elektrik Ark Kaynak Yöntemi İle Süper Alaşım Kaplanmış Paslanmaz Çelik Numune Şekil 3.2 de paslanmaz çeliğin yüzeylerine Stellite 1, Stellite 6 ve Stellite 12 süper alaşımlarının kaplama işleminden sonraki mikroyapı fotoğrafları görülmektedir. Fotoğraflardan belli başlı üç bölgenin varlığı dikkat çekmektedir. Bunlardan birincisi ana malzeme tarafı, ikincisi kaplama malzemesinin kendisi, üçüncüsü ise geçiş bölgesidir. Geçiş bölgesi ana malzeme ile kaplama malzemesi arasında ince bant şeklinde sert bir bölgeden oluşmuştur. Kaplama malzemeleri yine orijinal mikroyapıları olan dendiritik yapıda dırlar. Stellite 12 süper alaşımının Cr-Ni li paslanmaz çelik yüzeyine kaplandıktan sonra çekilen mikroyapı fotoğrafı Şekil 3.2a da görülmektedir. Bu fotoğrafta da görüldüğü gibi çok ince bant şeklinde kaplama sonucu elde edilen yüzeye göre sertliği nispeten yüksek bir geçiş bölgesi meydana gelmiştir. Şekil 3.2b de Stellite 6 süper alaşımının aynı ana malzeme yüzeyine elektrik ark kaynak yöntemi ile kaplandıktan sonra çekilen mikroyapı fotoğrafı görülmektedir. Bu mikroyapı fotoğrafında geçiş bölgesi çok net olmamakla beraber kaplama sonucu elde edilen yüzeye göre yüksek mikrosertlik değerinin çıkmasından gizli bir geçiş bölgesinin olduğu söylenebilir. a) b) a) b) c) d) Şekil 3.1 Kaplama malzemelerinin mikroyapıları ( a- Stellite 1, b-stellite 6, c-stellite 12, d-cr-ni li paslanmaz çelik) 227 c) Şekil 3.2. Elektrik ark kaynak yöntemi kullanılarak süper alaşım kaplanmış paslanmaz çelik numune (a: Stellite 12; b: Stellite 6; c: Stellite 1)

4 M. Yaz ve H. Çelik Stellite 1 süper alaşımın kaplanması sonucu çekilen mikroyapı fotoğrafında çok ince bir geçiş bölgesinin varlığı görülmektedir (Şekil 3.2c). Kaplama katlarındaki dendiritlerin ince dallı ve yönlenmiş olmaları dikkat çekicidir TIG Kaynak Yöntemi İle Süper Alaşım Kaplanmış Paslanmaz Çelik Numune Şekil 3.3 de Cr-Ni li paslanmaz çelik numunenin yüzeyine Stellite 1, Stellite 6 ve Stellite 12 süper alaşımlarının TIG kaynak yöntemi ile kaplandıktan sonraki mikroyapı fotoğrafları görülmektedir. Her üç mikroyapı fotoğrafları da daha önceki numune fotoğraflarından biraz farklı bir görünüm arzetmektedir. Bu farklılık kaplama malzemesindeki dendiritik yapının ana malzemeye nüfuz etmiş olmasıdır. Buradan hareketle TIG yöntemi ile yapılan kaplamalarda diğer kaplamalara göre kaplama malzemesinin ana malzemeye daha mükemmel bağlandığı söylenebilir. Böylece TIG yönteminin diğer yöntemlere göre üstünlüğü de ortaya çıkmış olur. Bunun sebebi de TIG kaynak torcunun belirli bir açıda eğik tutulması ve bu saye altlık malzemesi ön ısıtmaya tabi tutulmuş olması daha düzgün bir kaplama işleminin gerçekleşmesini sağlamıştır Sertlik Deneyi İncelemeleri ve Sonuçları Yüzeyi kaplanan malzemelerin hem kaynak yüzeyinden hem de kaynak yüzeyine dik kesit alınarak kaplama tabakasının dış yüzeyinden ana malzemeye doğru bir dizi sertlik ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca mikroyapıdaki fazların ve farklı bölgelerin sertlikleri de mikro sertlik ölçme cihazı ile ölçülerek matris ve dentrit sertlikleri tespit edilmiştir. Sertlik ölçümleri MHT-10 Microhardness Tester isimli mikrosertlik test cihazı ile yapılmıştır. Mikrosertlik ölçüm işlemlerinde 10 gr. yük uygulanmıştır. Kaplama numunelerinden düşük karbonlu çelik yüzeyine sırasıyla Stellite 1, Stellite 6 ve Stellite 12 süper alaşımları önce elektrik ark yöntemi ve daha sonra TIG kaynak yöntemi ile kaplanmış ve bunun sonuçları incelenmiştir Elektrik Ark Kaynak Yöntemiyle Kaplanmış Paslanmaz Çelik Numunelerin Mikrosertlik İncelemesi Şekil 3.4a da elektrik ark kaynak yöntemiyle yapılan kaplamadan sonra elde edilen mikrosertlik değerleri görülmektedir. Üç çeşit süper alaşım kaplanan numunelerde de kaplama yüzeylerinden başlayarak geçiş bölgesine doğru orijinal yüzey sertlik değerleri belirli düzeyde kalmış ve geçiş bölgesinin hemen yanında yükseliş eğilimi göstererek geçiş bölgesinde maksimum seviyelerine ulaşmıştır. Stellite 12 süper alaşımı ile kaplanmış yüzeyin sertlik değeri 470 HV, geçiş bölgesinin mikro sertlik değeri ise 870 HV ölçülmüştür. a) b) c) Şekil 3.3. TIG kaynak yöntemi kullanılarak süper alaşım kaplanmış paslanmaz çelik numune (a: Stellite 12; b: Stellite 6; c: Stellite 1) Mikrosertlik (HV, 10 g) ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Yüzeyden uzaklık (mm) a) Stellite 1 Stellite 6 Stellite

5 Cr-Ni li Paslanmaz Çeliğin Co Esaslı Süper Alaşımlar İle Sertyüzey Kaplanabilirliğinin Araştırılması Mikrosertlik (HV, 10 g) ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Yüzeyden uzaklık (mm) b) Stellite 1 Stellite 6 Stellite 12 Şekil 3.4. Stellite 1, Stellite 6 ve Stellite 12 süper alaşımları ile kaplanmış paslanmaz çelik numunenin mikrosertlik değerleri (a- Elektrik ark, b- TIG ) Stellite 1 süper alaşımı ile kaplanmış yüzeyin sertlik değeri 610 HV ve geçiş bölgesinin mikro sertlik değeri ise 853 HV ölçülmüştür. Stellite 6 süper alaşımı ile kaplanmış yüzeyin sertliği 430 HV geçiş bölgesi ise 790 HV mikrosertlik değerine ulaştığı görülmüştür. Altlık malzemesine tamamen inildiğinde ise altlık malzemenin normal sertlik değeri olan 124 HV sertlik değerinde olduğu görülmüştür TIG Kaynak Yöntemiyle Kaplanmış Paslanmaz Çelik Numunelerin Mikrosertlik İncelemesi Şekil 3.4b de Cr-Ni li paslanmaz çeliğin Stellite 1, Stellite 6 ve Stellite 12 süper alaşımlarıyla kaplandıktan sonra yapılan mikrosertlik ölçümlerinin sonuçları görülmektedir. Bu numunede de her üç kaplama malzemesi kaplama yüzeyinden başlayarak düzenli bir sertlik değerine sahip olduğu görülmüş ve geçiş bölgesinin hemen yakınında yükselerek geçiş bölgelerinde maksimum seviyelere ulaşmış ve hızlı bir düşüşle ana malzemenin yüzey sertlik değerine ulaşmıştır. Her üç numunenin de geçiş bölgesi mikrosertlik değerlerine bakıldığında Stellite 1 alaşımının en yüksek sertlik değeri olan 1076 HV, Stellite 12 süper alaşımının 756 HV ve Stellite 6 alaşımının da 640 HV mikrosertlik değerlerine ulaştığını görülebilir. 3.3.Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Sonuçları Yüzey kaplama işleminden sonra meydana gelen bölgesi yapısının daha iyi anlaşılması için SEM çalışmaları yapılmıştır. Kaplama bölgelerinde oluşan fazların karakterinin anlaşılması amacıyla da noktasal analizler alınmıştır. Şekil 3.5a Stellite 1 süper alaşımının elektrik ark kaynak yöntemiyle kaplandıktan sonra hazırlanan numunenin alınan SEM fotoğrafını göstermektedir. Dentrit kolları arasındaki 1 nolu yerden alınan noktasal analizine göre ana malzemeden Fe ve Cr elementlerinin kaplama malzemesine karıştığı anlaşılmıştır ve kaplama malzemesinin ana elementlerinden biri olan Cr un en yüksek seviyede çıkmasına neden olmuştur (Şekil 3.5b). Tane dışından alınan 1 nolu kısmın noktasal analizde görülen diğer elementler ise sırasıyla kaplama malzemesinin esas elementi olan Co, C, Si ve W dir. Tane üzerinden alınan 2 nolu kısmın noktasal analizinden anlaşılacağı gibi 1 nolu noktaya göre daha yüksek miktarda ana malzemeden buraya Fe geçişi olduğu görülmüştür. Bu bölgede görülen diğer elementler ise Cr, Co, Ni, Si, C, Mn ve çok az miktarda V dır (Şekil 3.5c). Geçiş bölgesinin üzerinden alınan 3 ve 4 nolu yerlerin noktasal analizleri birbirlerine benzerlik göstermektedir (Şekil 3.5d,e). Yüzde oranlarına göre birbirlerine yakın seviyededirler ve sırasıyla Fe, Cr, Co, Ni, Si, C, Mn ve eser miktarda V elementlerini içermektedirler. Bu elementler yoğunluklu olarak altlık malzemesinin yüzde oranlarına yakın olmakla beraber yoğun miktarda Co ve Cr içeren kaplama malzemesinden altlık malzemesine Co ve Cr geçişi olduğu görülmüştür. Buradan da her iki malzemenin iyi bir karışım ile birbirlerine iyi bir bağlantı gerçekleştirdikleri söylenebilir. 229

6 M. Yaz ve H. Çelik içermesine rağmen bu bölgede C görülmemiştir. 4 nolu kısmın noktasal analizine göre bu bölgede Fe, Cr, Ni ve az miktarda da Mn elementleri olduğu görülmüştür (Şekil 3.6e). a) a) b) c) b) c) d) e) Şekil 3.5. Elektrik ark kaynak yöntemi kullanılarak Stellite 1 süper alaşımı kaplanmış Cr-Ni li paslanmaz çelik numunenin EDS fotoğrafı (a) ve noktasal analizleri (b,c,d,e,f) Şekil 3.6a Stellite 6 süper alaşımının elektrik ark kaynak yöntemiyle kaplandıktan sonra hazırlanan numuneden alınan SEM fotoğrafını göstermektedir. Ana malzeme, geçiş bölgesi ve kaplama bölgesi üzerinden alınan noktasal analizlere bakıldığında 1 nolu noktada çoğunlukla Fe, Cr, Co, Ni ve Si elementleri görülmüştür (Şekil 3.6b). C bu bölgede hiç görülmemiştir. Şekil 3.6c de 2 nolu noktanın noktasal analizine göre Fe, Cr, Co, Ni, C ve Si elementleri görülmüştür. Buradan da kaplama malzemesine ana malzemeden yoğun bir karışma olduğu söylenebilir. 3 nolu noktanın noktasal analizi Şekil 3.6d de görülmektedir. Ana malzemenin elementlerinden Fe, Cr ve Ni içerdiği görülmektedir. Her iki malzemede C d) e) Şekil 3.6. Elektrik ark kaynak yöntemi kullanılarak Stellite 6 süper alaşımı kaplanmış Cr-Ni li paslanmaz çelik numunenin SEM fotoğrafı (a) ve noktasal analizleri (b,c,d,e) 3.4. X-Işınları İncelemeleri ve Sonuçları Yüzeyleri kaplanan malzemeler X-ışınları incelemelerine de tabi tutulmuş ve böylece daha detaylı bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Yüzeyi kaplanan alaşımların X-Ray analizleri de alınarak alaşımlarda mevcut olan karbürler tespit edilmiştir. X-ışınları incelemeleri TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde, SHIMADZU XRD 6000 cihazı ile Cu X-Işını tüpü (l=

7 Cr-Ni li Paslanmaz Çeliğin Co Esaslı Süper Alaşımlar İle Sertyüzey Kaplanabilirliğinin Araştırılması Angstrom) kullanılarak numunelerdeki bileşikler tespit edilmiştir. malzemesidir ve işlenebilirlikleri iyidir. Sertlikleri HRc civarındadır Stellite 1 Süper Alaşımın X-Işınları İncelemesi Stellite 1 yüksek sıcaklıklardaki (Genellikle o C, kısa süreli 1000 o C) abrasiv ve korozif aşınmalarda yaygın olarak kullanılan bir süper alaşımdır. Yüksek sertliğinden dolayı şokların düşük veya orta şiddette olduğu durumlarda kullanılan parçaların sert yüzey dolgularında kullanılır. Taşlama ile işlenebilirliği mümkündür. Sertlikleri HRc civarındadır. Kobalt Tungsten Karbür (Co 6 W 6 C), Krom karbür (Cr 7 C 3 ), ve Kobalt karbür (CoC) içerirler. Şekil 3.7 de Stellite 1 süper alaşımının X-ışınları taraması sonucu bünyesinde yüksek oranda mevcut olan karbür türleri görülmektedir. Böylece süper alaşımın orijinal özellikleri kaplama yüzeyine nakledilmiş ve mekanik özellikleri yüksek derecede bir yüzey kaplama tabakası elde edilmiştir. Şekil 3.8. Stellite 6 alaşımının X-ışınları incelemesi Stellite 12 Süper Alaşımın X-Işınları İncelemesi Stellite 12 süper alaşımı ağır şartlarda metalmetal aşınması, abrasiv aşınma, yüksek sıcaklıklardaki korozif aşınma ayrıca kaynak metalinin sertliğinin ve tokluğunun yüksek olması sayesinde ağır mekanik darbelere ve ısıl şoklara dayanabilir. Sertlikleri HRc civarındadır ve işlenebilirlikleri Stellite 6 ya göre zordur. Alaşımın bu özelliklerinin iyi anlaşılması amacıyla X-Işınları çalışmaları yapılmıştır ve elde edilen sonuçlardan alaşımın yeterli miktarda karbür içermesi nedeniyle bu özelliklere sahip olduğu görülmektedir. Şekil 3.7. Stellite 1 alaşımının X- ışınları incelemesi Stellite 6 Süper Alaşımın X-Işınları İncelemesi Stellite 6 alaşımı bünyesinde zengin oranda kobalt karbür (CoC) ve krom karbür (Cr 7 C 3 ) içerir. Bu durum X-Işınları incelemesinden de anlaşılmıştır (Şekil 3.8). Bu özelliklerinden dolayı Stellite 6 alaşımı kullanılan diğer süper alaşımlardan farklı olarak elde edilen kaynak metalinin sertliği yanında sahip olduğu tokluk özelliği sebebiyle de ağır mekanik darbelere ve ısıl şoklara dayanabilen bir süper alaşım dolgu Şekil 3.9. Stellite 12 süper alaşımının X-ışınları incelemesi 4. Tartışma ve Öneriler 231

8 M. Yaz ve H. Çelik Sert yüzey kaplama yöntemlerinden TIG ve elektrik ark kaynak yöntemi ile gerçekleştirilen Cr-Ni li paslanmaz çelik ana malzemeleri yüzeyine Stellite 1, Stellite 6 ve Stellite 12 ile yapılan yüzey kaplama işlemleri sonucunda şu bulgular elde edilmiştir. 1 Cr-Ni li paslanmaz çeliğin yüzeyleri, Stellite 1, Stellite 6 ve Stellite 12 süper alaşımları, normal atmosfer şartlarında, herhangi bir ön ısıtma işlemi uygulanmadan elektrik ark kaynağı ve TIG kaynağı ile kaplanabilmiştir. 2 Kaplama tabakasının sertliği, ulaşılması gereken en önemli hedeflerden birisi olup bütün kaplamalarda süper alaşım kaplama malzemelerinin orijinal yüzey sertlik değerlerine tek kat kaplama ile ulaşılmıştır. Geçiş bölgesine yaklaşıldığında sertlik değerinde yükseliş görülmüş ve geçiş bölgesinde ince bir bant şeklinde mikrosertlik değeri yüzey sertlik değerine göre oldukça yüksek bir bölge oluşmuştur. 3 Yüzey kaplama tabakası mikroyapı incelemelerinde, kaplama tabakasının tipik Stellite alaşımları mikroyapısı gibi dendiritik bir yapıda olduğu görülmüştür. 4 Yüzey kaplama işlemi sırasında meydana gelen ve yüksek sertlik değerine sahip olan ince bir şerit şeklindeki ara tabakanın ayrıca incelenmesi ve bu tabakanın elde edilen ürünün yorulma dayanımını nasıl etkileyeceğinin araştırılması gerekli ve önemli bir husustur. 5 SEM fotoğraflarında ve geçiş bölgesinde kaplama malzemesi ile ana malzemenin birbirleri içerisinde karışma oranlarını belirlemek amacıyla alınan noktasal analizlere göre bütün kaplamalarda ana malzemeden kaplama malzemesine yoğun bir geçişin olduğu ancak kaplamadan ana malzemeye çok fazla bir geçiş olmadığı gözlenmiştir. 6 Elektrik ark kaynak yöntemi ile yapılan kaplamalarda, TIG la yapılan kaplamalara göre geçiş bölgelerinin mikrosertliği daha yüksek çıkmıştır. X-Işınları incelemelerinde süper alaşım kaplama malzemelerinde zaten var olan ve alaşıma sertlik kazandıran Cr 7 C 3, Co 6 W 6 C ve CoC gibi karbürlerin kaplama işleminden sonra da soğuma sırasında yeniden oluştukları gözlenmiştir. 5. Kaynaklar 1. Mingxi, L., Yizhu, H, Xiaomin, Y. (2005). Effect of Nano-Y2O3 on Microstructure of Laser Cladding Cobalt-based Alloy Coatings, Applied Surface Science, Maanshan, Çelik H. (1991). Kaynak Edilebilen Kobalt ve Demir Esaslı Alaşımların Yüksek Sıcaklıklardaki Aşınma Davranışları, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi,,İstanbul 3. Çelik H., Çimenoğlu H., Kayalı E.S. (1992). Abrasive Wear Properties of Some Stellite Alloys, ESDA, European Joint Conference on Engineering Systems Design and Analysis, Çelik, H. (1996). Investigation of Machinability in Co and Cr Containing Hard Materials Heated by Plasma Arc, P. Ü., Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Çelik H., İzciler M. (1995). WC-Co Esaslı Kesici Takımlarda Tane Büyüklüğü ve Kobalt içeriğinin Aşınma Direncine Etkisi, P.Ü., Müh. Fak., 6. Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli, Placko, H. E., Brown, Stanley A., Payer, H. J. (1998). Effects of microstructure on the corrosion behavior of CoCr porous coatings on orthopedic implants, Journal of Biomedical Materials Research, Kuzucu, V., Ceylan,M., Çelik, H., Aksoy, İ. (1998), Phase Investigation of a Cobalt Base Alloy Containing Cr, Ni, W and C,, Journal of Materials Processing Technology, Brooks, R.C. (1990), Heat Treatment, Structure and Properties of Nonferrous Alloys, 4.th., American Society for Metals,, Planche, M., Liao, H., Coddet, C. (2005). Study on The Behaviour of The In-Flight Particle of Arc Sprying, Basel Switzerland,. 232

9 Cr-Ni li Paslanmaz Çeliğin Co Esaslı Süper Alaşımlar İle Sertyüzey Kaplanabilirliğinin Araştırılması 10. Çelik H., Yaz M., Klinker Öğütme Silpeps'lerinin Alaşım Katkı Oranlarına Bağlı Abrasiv Aşınma Davranışlarının Araştırılması, 10. th International Metallurgy and Materials Congress, Istanbul, Turkey, 2000, Yaz, M., (2005). Düşük Karbonlu Yumuşak Çeliklerin Co Esaslı Süper Alaşım Elektrotları İle Kaplanabilirliğinin Araştırılması, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Elazığ. 12. İzciler, M., Çelik, H. (2000). Two- and Treebody Abrasive Wear Behaviour of Different Heat treated Boron Alloyed High Chromium Cast Iron Grinding Balls, Journal of Materials Processing Technology 105, 3,

Kobalt Esaslı Elektrotlarla Kaplanan Malzemelerin İç Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Kobalt Esaslı Elektrotlarla Kaplanan Malzemelerin İç Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(4), 633-641, 2004 Kobalt Esaslı Elektrotlarla Kaplanan Malzemelerin İç Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi Emine ÇÖMEZ* Halis ÇELİK* * Fırat Üniv.,

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2004 (2) 1-6 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Davetli Makale Karbon eşdeğerliği yüksek çeliklerin kaynağında ön tav sıcaklığının

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr ARAŞTIRMA RAPORU (Kod No: 2012.03.08.XX.XX.XX) Raporu İsteyen : Raporu Hazırlayanlar: Prof. Dr. Bilgehan Ögel Tel: 0.312.210 41 24 e-posta: bogel@metu.edu.tr : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33

Detaylı

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN KAPORTA SACININ PLAZMA ARK KAYNAĞI

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN KAPORTA SACININ PLAZMA ARK KAYNAĞI OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN KAPORTA SACININ PLAZMA ARK KAYNAĞI Tanju TEKER Mesleki Eğitim Merkezi, 23500, Elazığ, Turkey E-mail: tteker@hotmail.com Özet Bu çalışmada, yüksek dayanımlı, düşük alaşımlı

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Çökelme sertleştirmesi işleminin, malzemenin mekanik özellikleri (sertlik, mukavemet vb) üzerindeki etkisinin incelenmesi ve çökelme sertleşmesinin

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ i AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TRAKTÖR AKS MİLİNİN YORULMA ANALİZİ MUSTAFA PERÇİN 120712010 YALÇIN DEMİRER 120712021 DANIŞMAN PROF. DR. SÜLEYMAN TAŞGETİREN Afyon

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

LDPE/EVOH Harmanlarının Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Bazı Özellikleri

LDPE/EVOH Harmanlarının Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Bazı Özellikleri LDPE/EVOH Harmanlarının Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Bazı Özellikleri Melike Demirci, Nevra Ercan, Ali Durmuş, Ahmet Kaşgöz * İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi

Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi Karbonlu çeliklerden normal olarak sağlanamayan kendine has özellikleri sağlayabilmek amacıyla, bir veya birden fazla alaşım elementi ilave etmek suretiyle

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BİR AJANIN ALÇI MODEL YÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Caner YILMAZ*** GİRİŞ

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BİR AJANIN ALÇI MODEL YÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Caner YILMAZ*** GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VI, Sayı 1, Sayfa 203-211, 1989 YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BİR AJANIN ALÇI MODEL YÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Caner YILMAZ*** GİRİŞ Protetik laboratuar

Detaylı

CAR SAF T TANYUMUN YORULMA DAVRANI I

CAR SAF T TANYUMUN YORULMA DAVRANI I CAR SAF T TANYUMUN YORULMA DAVRANI I Mehmet C NG, Onur MEYDANO LU, Murat BAYDO AN, Hüseyin Ç MENO LU ve E. Sabri KAYALI stanbul Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisli i Bölümü 34469 Maslak,

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ

SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ 1 YSS Sıcak iş takım çeliklerinin özellikleri Ilık dövme 56~58HRC Hassas sıcak dövme 47~56HRC HOT SICAK WORKING İŞ TAKIM TOOL ÇELİKLERİ STEEL Yüksek sıcaklık mukavemeti, Aşınma

Detaylı

AISI 1018 ÇELİK YÜZEYİNE GTA YÖNTEMİYLE STELLITE 6 KAPLAMANIN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

AISI 1018 ÇELİK YÜZEYİNE GTA YÖNTEMİYLE STELLITE 6 KAPLAMANIN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 62-76, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 2, 61-76, 2013 AISI 1018 ÇELİK YÜZEYİNE GTA YÖNTEMİYLE STELLITE 6 KAPLAMANIN MEKANİK ÖZELLİKLERE

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI. Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN

PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI. Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN Özet Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi

Detaylı

Bu konuda cevap verilecek sorular?

Bu konuda cevap verilecek sorular? MANYETİK ALAN Bu konuda cevap verilecek sorular? 1. Manyetik alan nedir? 2. Maddeler manyetik özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır? 3. Manyetik alanın varlığı nasıl anlaşılır? 4. Mıknatısın manyetik

Detaylı

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ*

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* Yaşar BĐÇER1 - M.Şükrü YILDIRIM - Cengiz YILDIZ Fırat Üniversitesi ÖZET Son yıllarda gerek enerji talebi ve maliyetleri,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (Ders Notu) Manyetik Özellikler Doç.Dr. Özkan ÖZDEMİR MANYETİK ÖZELLİK Giriş Bazı malzemelerde mevcut manyetik kutup çiftleri, elektriksel kutuplara benzer şekilde, çevredeki

Detaylı

Marmaray Projesi Tünellerinde Pasif Yangın Koruma Çalışmaları

Marmaray Projesi Tünellerinde Pasif Yangın Koruma Çalışmaları Marmaray Projesi Tünellerinde Pasif Yangın Koruma Çalışmaları Serap Erdoğdu Avrasyaconsult Kalite Müdürü E-Posta: serdogdu@avrasyaconsult.com Devrim Gök Avrasyaconsult İnş. Mühendisi E-Posta: dgok@avrasyaconsult.com

Detaylı

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METALURJIK VE DÖKÜM KONTROL SISTEMLERI REÇİNELER POTALAR INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI Kolay astarlama Yüksek

Detaylı

YILDIZ JOURNAL OF ART AND DESIGN Volume: 2, Issue: 1, 2015, pp 19-25

YILDIZ JOURNAL OF ART AND DESIGN Volume: 2, Issue: 1, 2015, pp 19-25 ALÜMİNA - SİLİS MİKTAR VE ORANININ SIR ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ THE EFFECTS OF ALUMINA-SILICA AMOUNTS AND RATIO OF ON THE GLAZE PROPERTIES Öz Ensar TAÇYILDIZ* *Anadolu Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI TÜBĠTAK-BĠDEB LĠSE ÖĞRETMENLERĠ (FĠZĠK, KĠMYA, BĠYOLOJĠ VE MATEMATĠK) PROJE DANIġMANLIĞI EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYLARI LĠSE-1 (ÇALIġTAY 2011) FĠZĠK GRUP SES-2011 PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER Farklı malzemelerin üstün özelliklerini aynı malzemede toplamak amacıyla iki veya daha fazla ana malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilmesi ile elde

Detaylı

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLMİŞ DEMİR ESASLI PARÇALARIN AKIMSIZ NİKEL KAPLANMASINDA ASİDİK VE BAZİK ÇÖZELTİLERİN KAPLAMA MİKTARINA ETKİSİ

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLMİŞ DEMİR ESASLI PARÇALARIN AKIMSIZ NİKEL KAPLANMASINDA ASİDİK VE BAZİK ÇÖZELTİLERİN KAPLAMA MİKTARINA ETKİSİ TEKNOLOJİ, Cilt 8, (2005), Sayı 1, 51-56 TEKNOLOJİ TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLMİŞ DEMİR ESASLI PARÇALARIN AKIMSIZ NİKEL KAPLANMASINDA ASİDİK VE BAZİK ÇÖZELTİLERİN KAPLAMA MİKTARINA ETKİSİ ÖZET Ulaş MATİK*

Detaylı

ÖSTEMPERLENMİŞ KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRİN AŞINMA DAVRANIŞI ÜZERİNDE PVD YÖNTEMİ İLE TiN KAPLAMANIN ETKİSİ

ÖSTEMPERLENMİŞ KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRİN AŞINMA DAVRANIŞI ÜZERİNDE PVD YÖNTEMİ İLE TiN KAPLAMANIN ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 4, 787-794, 2010 Vol 25, No 4, 787-794, 2010 ÖSTEMPERLENMİŞ KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRİN AŞINMA DAVRANIŞI ÜZERİNDE PVD YÖNTEMİ

Detaylı

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI makale JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI Bekir NARĐN *, Yalçın A. GÖĞÜŞ ** * Y.Müh., TÜBĐTAK-SAGE ** Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

1. Giriş 2. Noktasal Kusurlar 3. Çizgisel Kusurlar 4. Mikroskobik İnceleme MALZEME BILGISI B4

1. Giriş 2. Noktasal Kusurlar 3. Çizgisel Kusurlar 4. Mikroskobik İnceleme MALZEME BILGISI B4 1. Giriş 2. Noktasal Kusurlar 3. Çizgisel Kusurlar 4. Mikroskobik İnceleme Bu bölüme kadar, açıkça ifade edilmese de kristal malzemelerde, atomsal ölçekte mükemmel bir düzenin bulunduğu varsayımı yapılmıştır.

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

PASLANMAZ ÇELİKLERİN GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMESİNDE KORUYUCU GAZ KOMPOZİSYONUNUN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

PASLANMAZ ÇELİKLERİN GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMESİNDE KORUYUCU GAZ KOMPOZİSYONUNUN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2005 : 11 : 3 : 391-400

Detaylı

AISI 304 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN KURU TORNALANABİLMESİNE KESME PARAMETRELERİNİN ETKİSİ

AISI 304 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN KURU TORNALANABİLMESİNE KESME PARAMETRELERİNİN ETKİSİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir AISI 304 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN KURU TORNALANABİLMESİNE KESME PARAMETRELERİNİN ETKİSİ Mehmet AYDIN*, Mehmet UÇAR**, Abdulkadir

Detaylı

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Polimer Malzemeler. Polietilen (PE) www.sakarya.edu.tr

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Polimer Malzemeler. Polietilen (PE) www.sakarya.edu.tr Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Polimer Malzemeler Polietilen (PE) Polietilen beyazca, yarı geçirgen, yumuşatılabilen ve oldukça dayanıklı bir polimerdir. Piyasada satılan özellikle

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

PATLAMA KAYNAĞIYLA PASLANMAZ ÇELİK BAKIR LEVHALARIN KAYNAKLANABİLİRLİĞİ VE PATLAYICI ORANININ BİRLEŞME ARAYÜZEYİNE ETKİSİ ÖZET

PATLAMA KAYNAĞIYLA PASLANMAZ ÇELİK BAKIR LEVHALARIN KAYNAKLANABİLİRLİĞİ VE PATLAYICI ORANININ BİRLEŞME ARAYÜZEYİNE ETKİSİ ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 5 Sayı: 3 s. 243-247, 2002 Vol: 5 No: 3 pp. 243-247, 2002 PATLAMA KAYNAĞIYLA PASLANMAZ ÇELİK BAKIR LEVHALARIN KAYNAKLANABİLİRLİĞİ VE PATLAYICI ORANININ BİRLEŞME

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

ATMOSFERİK GAZ VE ASİTLERİN DOĞAL TAŞ YAPI MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DENEYSEL YÖNTEMLER İLE ANALİZİ

ATMOSFERİK GAZ VE ASİTLERİN DOĞAL TAŞ YAPI MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DENEYSEL YÖNTEMLER İLE ANALİZİ ATMOSFERİK GAZ VE ASİTLERİN DOĞAL TAŞ YAPI MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DENEYSEL YÖNTEMLER İLE ANALİZİ EMRAH GÖKALTUN 1 ÖZET Bu çalışmada kentsel atmosferik ortamlarda yüksek seviyelerde bulunabilen

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

DENEY 2. Şekil 1. Çalışma bölümünün şematik olarak görünümü

DENEY 2. Şekil 1. Çalışma bölümünün şematik olarak görünümü Deney-2 /5 DENEY 2 SĐLĐNDĐR ÜZERĐNE ETKĐ EDEN SÜRÜKLEME KUVVETĐNĐN BELĐRLENMESĐ AMAÇ Bu deneyin amacı, silindir üzerindeki statik basınç dağılımını, akışkan tarafından silindir üzerine uygulanan kuvveti

Detaylı

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri Ağaç işleme makinaları Quality Guide Takımın değeri 2 QuALiTy GuiDe Takımın değeri Kullanılan takım ve aletlerin birbirine çok benzediği günler artık geride kalmıştır. Günümüzde farklı uygulamalar için

Detaylı

Karıştırcılar ve Tikinerler

Karıştırcılar ve Tikinerler Karıştırcılar ve Tikinerler Giriş Begg Cousland ve Jiangsu New Hongda Group 2002 yılından beri beraber çalışmaktadır. Bu zamandan beri Begg Cousland mist gidericileri Jiangsu New Hongda tarafından Çin

Detaylı

Görüntü Analizi Görüntü Analizin Temelleri

Görüntü Analizi Görüntü Analizin Temelleri Görüntü Analizin Temelleri Görüntü analizi optik mikroskop, stereo mikroskop, SEM vb. gibi herhangi bir kaynaktan elde edilmiş görüntüler üzerinde geometrik ve densitometrik ölçümler yapan bir bilim dalıdır.

Detaylı

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu Atom Maddelerin en küçük yapı taşlarına atom denir. Atomlar, elektron, nötron ve protonlardan oluşur. 1.Elektronlar: Çekirdek etrafında yörüngelerde bulunurlar ve ( ) yüklüdürler. Boyutları çok küçüktür.

Detaylı

Ferritik Martenzitik Ostenitik Ferritik-Ostenitik (dubleks) Çökeltme sertleşmesi uygulanabilen alaşımlar

Ferritik Martenzitik Ostenitik Ferritik-Ostenitik (dubleks) Çökeltme sertleşmesi uygulanabilen alaşımlar Doğru malzeme seçimi ve kullanımı bir imalat sürecinde dikkat edilmesi en önemli hususların başında gelir. Yanlış malzeme kullanımı, imalat sürecini olumsuz etkileyebileceği gibi; maliyetlerin artmasına,

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 2 Malzeme İnsanların ihtiyaçlarını karşılayan her şeye MALZEME denir. Teknik anlamda malzemenin tanımı ise Üretim yapmak için kullanılan taşınabilir her türlü araç ve gerece

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU MUSTAFA UĞURLU MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MERSİN HAZİRAN - 2015 BOR KATKILI

Detaylı

Doç. Dr. Selim Sarper YILMAZ

Doç. Dr. Selim Sarper YILMAZ Doç. Dr. Selim Sarper YILMAZ ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Gazi Üniversitesi Makine Eğitimi 1990-1994 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü-Konstrüksiyon

Detaylı

TÜBİTAK 2209 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ILIK SAC ŞEKİLLENDİRME PROSESİ İÇİN

TÜBİTAK 2209 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ILIK SAC ŞEKİLLENDİRME PROSESİ İÇİN TÜBİTAK 2209 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ILIK SAC ŞEKİLLENDİRME PROSESİ İÇİN KALIP TASARIMI VE İMALATI Proje Yürütücüsü: -------------------- MART

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Saplama ark kaynağı (Stud welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Saplama ark kaynağı (Stud welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. SAPLAMA KAYNAĞI Saplama ark kaynağı (Stud welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Arkın metalleri ergitme özelliğinden yararlanarak

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 2.1) Kripton(Kr) atomunun yarıçapı 1,9 Å dur. a) Bu uzaklık nanometre (nm) ve pikometre (pm) cinsinden nedir? b) Kaç tane kripton atomunu yanyana dizersek uzunlukları 1,0 mm

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 12 Sementasyon çelikleri ve Mikroalaşımlı orta karbonlu çelikler

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 12 Sementasyon çelikleri ve Mikroalaşımlı orta karbonlu çelikler MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 12 Sementasyon çelikleri ve Mikroalaşımlı orta karbonlu çelikler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Sementasyon çelikleri dişli kutusunda

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ

TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ ( FEN ve TEKNOLOJİ FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ ve MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI YİBO 5 ( Çalıştay 2011 ) TÜSSİDE / GEBZE 30 Ocak 06 Şubat 2011 GRUP BEN

Detaylı

AA 2024 Alüminyum Alaşımında Çökelme Sertleşmesinin Mekanik Özelliklere Etkisi

AA 2024 Alüminyum Alaşımında Çökelme Sertleşmesinin Mekanik Özelliklere Etkisi S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ T E K N İ K B İ L İ M L E R M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U S U L E Y M A N D E M I R E L U N I V E R S I T Y T E C H N I C A L S C I E N C E S V

Detaylı

MİKRO, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ METAL İŞLERİ TESİSLERİNDE ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN ARAŞTIRILMASI

MİKRO, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ METAL İŞLERİ TESİSLERİNDE ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN ARAŞTIRILMASI MİKRO, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ METAL İŞLERİ TESİSLERİNDE ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN ARAŞTIRILMASI ÖZET Ertan ARSLANKAYA * Yaşar AVŞAR * İsmail TOSUN * M.Talha GÖNÜLLÜ * Bu çalışmada, mikro, küçük ve orta ölçekli

Detaylı

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik ve Ölçme Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik kanunları temel büyüklükler(nicelikler) cinsinden ifade edilir. Mekanikte üç temel büyüklük vardır; bunlar uzunluk(l), zaman(t)

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

DERS SOSYOLOJİ KONU SOSYOLOJİNİN ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

DERS SOSYOLOJİ KONU SOSYOLOJİNİN ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DERS SOSYOLOJİ KONU SOSYOLOJİNİN ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ YÖNTEM Yöntem gidilecek doğru yol demektir. Bir bilimsel araştırma da kullanılacak ana yol anlamına gelir. TEKNİ K Teknik ise bu yol üzerinde

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

GÖZENEKLİ SERAMİK HEYKELLERİN KİMYASAL KORUNMA YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE AÇIK ALANDA UYGULANMASI *

GÖZENEKLİ SERAMİK HEYKELLERİN KİMYASAL KORUNMA YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE AÇIK ALANDA UYGULANMASI * GÖZENEKLİ SERAMİK HEYKELLERİN KİMYASAL KORUNMA YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE AÇIK ALANDA UYGULANMASI * Bahar DARÇIN Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü ÖZET Seramik malzemeler,

Detaylı

Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar

Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar Metal kaplama yüzeyine kaplama yap lan malzeme özelliklerini de tirir. Malzeme yüzeyinde iç gerilmenin ve pörözitenin meydana gelmedi i iyi bir ba lant (yap ma) olmas

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

3- Kayan Filament Teorisi

3- Kayan Filament Teorisi 3- Kayan Filament Teorisi Madde 1. Giriş Bir kas hücresi kasıldığı zaman, ince filamentler kalınların üzerinden kayar ve sarkomer kısalır. Madde 2. Amaçlar İnce ve kalın filamentlerin moleküler yapı ve

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

KAYNAKÇI METAL TEKNOLOJİLERİ ALANI TANITIMI. Metal Teknolojisi Bölümü A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

KAYNAKÇI METAL TEKNOLOJİLERİ ALANI TANITIMI. Metal Teknolojisi Bölümü A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ METAL TEKNOLOJİLERİ ALANI TANITIMI Metal Teknolojisi Bölümü A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Metal teknolojisi alanı, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeniyle sürekli ve dinamik

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

AB ve Türkiye Telekomünikasyon Pazarları 2009 Yılı Durum Karşılaştırması

AB ve Türkiye Telekomünikasyon Pazarları 2009 Yılı Durum Karşılaştırması T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı AB ve Türkiye Telekomünikasyon Pazarları 2009 Yılı Durum Karşılaştırması Hazırlayanlar Uzman Hakan

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme. Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ

FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme. Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ FOTOGRAMETRİ II FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi, 6 Kasım 2009 ÇAĞRILI KONUŞMALAR

16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi, 6 Kasım 2009 ÇAĞRILI KONUŞMALAR ÇAĞRILI KONUŞMALAR Ç1 Manyetik Soğutma ve Devasa Manyetokalorik Etki Yalçın Elerman Fizik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Beşevler, Ankara Modern toplumların temel bağımlılıklarından

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 634-639 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Fotovoltaik Paneller İçin Güneş Takip Edebilen Basit Ve Ekonomik Bir Sistem

Detaylı