Akut hiperkapnik solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik Akut pulmoner tromboemboli sonrası gelişen kronik tromboembolik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akut hiperkapnik solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik. 177-182 Akut pulmoner tromboemboli sonrası gelişen kronik tromboembolik"

Transkript

1 KONU İNDEKSİ A Acil servislerde pulmoner tromboemboli ön tanısı ile gereksiz tetkik yapılması Wells skoru ve pulmoner emboli ekartasyon kriterleri ile önlenebilir mi?, Adölesan dönemde tanı alan çift aortik ark olgusu, Ağır astım tedavisi: uzman görüşü, Akciğer hastalıklarında pnömokok hastalıkları riski ve erişkin aşılamasının önemi, Akciğer kanseri bir cilt Metastazı FDG-PET/CT tarama, Akciğer kanseri hastalarının preoperatif değerlendirmesinde vibration response imaging cihazının yeri, Akciğer kanserinde 7. TNM evrelemesinden 8. ye doğru, Akciğer kanserli olguların biyolojik örneklerinde arsenik ve kadmiyum düzeylerinin değerlendirilmesi, Aktif tüberkülozlu birey ile teması olmayan çocuklarda QuantiFERON-TB gold in-tube test ile tüberkülin cilt testinin karşılaştırılması, Akupunkturun nadir bir komplikasyonu: pnömotoraks, Akut hiperkapnik solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyonun geç başarısızlığı için risk faktörleri, Akut pulmoner tromboemboli sonrası gelişen kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon sıklığı, Amfizemde elektrokardiyogram: hızlı yatakbaşı tanısal tarama testi Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde son 8 yılda ( ) TNF-alfa blokeri kullanan hastalara verilen latent tüberküloz tedavisi sonuçları, Aort kavis akciğer kanseri bildirilmiş donukluk, Astım, çevre ve epigenetik, Astımlı çocuklarda obezite daha kötü kontrol ile ilişkili mi?, Astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalarında Morisky 8-maddeli ilaca uyum anketinin (MMAS-8) Türkçe geçerliliğinin kanıtlanması çalışması, B-Ç-D Bronşiyal termoplasti; astımda yeni tedavi seçeneği, Çocukluk çağında spontan pnömomediastinum: astım tanısı alan adölesan olgu, Dev iṅtrapulmoner malign lokalize fibröz tümör: olgu sunumu, E Elastofibroma dorsi: 11 olgunun analizi ve literatürün gözden geçirilmesi, G Girişimsel bronkoskopi ile tedavi edilen endobronşiyal renal hücreli karsinom: olgu sunumu, Göğüs hastalıkları servisinde izlenen 90 yaş ve üzeri geriatrik hastaların değerlendirilmesi, İ İkram sektörü çalışanlarının sigara yasasına ilişkin görüşleri ve işyerlerinin değerlendirilmesi, İlk kez Robinow sendromu olgusunda solunum yetmezliği noninvaziv mekanik ventilasyonla tedavi edildi, İzmir halkının tütün kullanma özelliklerinin belirlenmesi, K Katamenial hemoptizi: Olgu sunumu, Katastrofik tip antifosfolipid sendromlu bir olgu, Kemik iliği tutulumu ve sık tekrarlayan bilateral pnömotoraks Tuberk Toraks 2014;62(4):

2 Konu İndeksi ile seyreden bir milier tüberküloz olgusu, KOAH ta egzersiz kapasitesinin belirlenmesinde kardiyopulmoner egzersiz testiyle 6 dakika yürüme testinin karşılaştırılması, Koroner arter hastalığı olan ve olmayanlarda obstrüktif uyku apnesinin homosistein, nitrik oksit ve total antioksidan kapasite ile ilişkisi, Küçük hücreli akciğer kanseri, cilt metastazı, Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde YKL-40 ın yeri, Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde Tc 99m ile sentinel lenf nodunun saptanması, Küçük hücreli dışı akciğer kanseri tibia metastaz, O-Ö Osteoporoz: silikozisle i lişkili olabilir mi?, Önemli bir beraberlik: interstisyel akciğer hastalıkları ve uyku ilişkili solunum bozuklukları, P-Q Primer Sjögren sendromunda mukozal kuruluğa bağlı kronik öksürük: olgu sunumu, Pulmoner malakoplaki: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi, Pulmoner ve ekstrapulmoner tüberkülozlu hastalarda P2X 7 genindeki 1513 A/C polimorfizmin hastalıkla i lişkisinin olmaması, 7-11 QuantiFERON-TB gold in-tube test ile tüberkülin cilt testinin karşılaştırması, 324 S Santral uyku apne sendromu tedavisi, güncel bilgiler ve literatürün gözden geçirilmesi, Sigara ve i ç ortam hava kirliliğinin tüberküloza etkisi: sigara, tüberküloz, i ç ortam hava kirliliği, 1-6 T Tedavi almamış akciğer kanserli hastada trakeoözefageal fistül, Toraks difüzyon manyetik rezonans görüntüleme, Tüberküloz kontrol programı kapsamında il değerlendirmesi, Türk Toraks Derneği üyesi olan göğüs hastalıkları hekimleri arasında sigara bırakma polikliniği yapılma sıklığı ve ilişkili faktörler, V Van yöresinde izole edilen Mycobacterium tuberculosis suşlarının dört farklı yöntemle antimikobakteriyel ajanlara duyarlılık tespiti, Venöz tromboembolizm ve kanser, W Warfarin doz ayarlanmasında genetik varyasyonların etkisi, e az bir zaman kala Türkiye, tüberküloz hedeflerinin neresinde?, sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden sonra sigara içme davranışları ve pasif maruziyet ile ilgili değişikliklerin saptanması, Tuberk Toraks 2014;62(4):

3 SUBJECT INDEX A-B A case of endobronchial metastases of renal cell carcinoma treated with interventional bronchoscopy, A case with catastrophic antiphospholipid syndrome, A comparison of cardiopulmonary exercise test and 6 minute walking test in determination of exercise capacity in chronic obstructive pulmonary disease, An adolescent diagnosed with double aortic arch, An important concomitancy: interstitial lung diseases and sleep related breathing disorders, A rare complication of acupuncture: pneumothorax, Association of obstructive sleep apnea with homocystein, nitric oxide and total antioxidant capacity levels in patients with or without coronary artery disease, Asthma, environment and epigenetic, Bronchial thermoplasty; a new treatment modality in asthma, C Catamenial hemoptysis: a case report, Chronic cough due to mucosal dryness in primary Sjögren s syndrome: a case report, Comparison of QuantiFERON- TB gold in-tube test with tuberculin skin test in children who had no contact with active tuberculosis case, D Determination of sentinel lymph node by Tc 99m in smallcell lung cancer, Diffusion magnetic resonance imaging of thorax, E Effect of genetic variations on adjusting of warfarin dose, Effect of smoking and indoor air pollution on the risk of tuberculosis: smoking, indoor air pollution and tuberculosis, 1-6 Elastofibroma dorsi: report of 11 cases analysis and review of the literature, Electrocardiogram in emphysema: a rapid bedside screening diagnostic tool, Elevated pleural copeptin levels can distinguish to exudate from transudates F FDG-PET/CT scan in a skin metastasis from lung cancer, From the 7 th TNM staging to the 8 th in lung cancer, G-I Giant intrapulmonary malignant localized fibrous tumor: a case presentation, Is obesity related to worse control in children with asthma?, L Lack of association of 1513 A/C polymorphism in P2X 7 gene with susceptibility to pulmonary and extrapulmonary tuberculosis, 7-11 Latent tuberculosis treatment results in patients that taken TNF-alpha blockers at Ankara Numune Training and Research Hospital Chest Diseases Clinic for last 8 years ( ), Lung cancer superimposed opacity of aortic arch, M Mycobacterium tuberculosis strains isolated from Van region four different sensitivity detection method antimycobacterial agents, O-P-Q Osteoporosis: can it be related to silicosis?, Place of vibration response imaging in preoperative lung cancer patients, Tuberk Toraks 2014;62(4):

4 Subject Index Provincial assessment in the scope of the tuberculosis control program, Pulmonary malakoplakia: a case report and review of the literature, QuantiFERON-TB gold in-tube test vs. tuberculin skin test, 324 R-S Recurrent bilateral pneumothorax complicating miliary tuberculosis with bone marrow involvement, Respiratory failure in Robinow syndrome was treated with non-invasive mechanical ventilation for the first time, Since little time remained to 2015; how far Turkey has achieved to reach the tuberculosis targets?, Skin metastasis from small cell lung cancer, Smoking related behaviours in Izmir, Spontaneous pneumomediastinum in childhood: report of an adolescent case diagnose with asthma, T The changes in smoking related behaviours and second hand smoke after the smoking ban in Izmir, The evaluation of arsenic and cadmium levels in biological samples of cases with lung cancer, The evaluation of geriatric patients aged 90 and over in the pulmonary department, The frequency of performing smoking cessation outpatient clinic in chest disease specilalists who are members of Turkish Thoracic Society and factors affecting this performance, The incidence of chronic thromboembolic pulmonary hypertension secondary to acute pulmonary thromboembolism, The opinion of catering sector about the smoking ban and the evaluation of establishments, The place of YKL-40 in non-small cell lung cancer, The risk factors for late failure of non-invasive mechanical ventilation in acute hypercapnic respiratory failure, The risk of pneumococcal diseases in lung diseases and the importance of adult vaccination, The treatment of central sleep- Apnea syndrome, updated information, and review of the literature, Tibia metastasis from small cell lung cancer, Tracheoesophageal fistula in a treatment naive patient with lung cancer, Treatment of severe asthma: expert opinion, Turkish validation study of Morisky 8-item medication adherence questionnaire (MMAS-8) in patients with asthma and chronic obstructive pulmonary disease, V-W Venous thromboembolism and cancer, Wells score and pulmonary embolism rule out criteria in preventing over investigation of pulmonary embolism in emergency departments, Tuberk Toraks 2014;62(4):

5 YAZAR İNDEKSİ AUTHOR INDEX A Acar LN, Akal M, Akaydın S, Akçay MŞ, Akduman S, Akgün M, Akkoca Yıldız Ö, Akman B, Akova M, Akpınar F, Aktaş Z, Alaşan F, Alper F, Altın S, Ardıç S, Aydın Teke T, Aydoğdu M, Ayten Ö, Ayöz S, B Balcı Ç, Baki AE, Bavbek S, Bayhan Gİ, Baykal ES, Berktaş M, Bi ldi k F, Bi lgiṅ A, Bozdoğan E, Bozgül A, Bulut F, 7-11 C-Ç Cangür Ş, Chhabra L, Çapan N, Çelenk Ergüden H, Çeli k D, Çeli k G, Çetiṅ İ, Çetiṅkaya E, , Çınarka H, Çiḟtci F, , , Çi ledağ A, , , Çi lli A, Çiṁen P, D Dalar L, Dallı A, Danacı Baş R, Darılmaz Yüce G, , Demiṙağ F, 95-97, Demiṙcan A, Demiṙcan A, Demiṙci Üçsular F, Demiṙ M, Demiṙ N, , Demiṙ S, Demiṙ T, Dertsiż L, Deveci F, 7-11 Doğanay S, 27-38, Doğan M, , Doğan NÖ, Doruk S, Duru S, Durusu M, E Ekiṁ NN, Ekiż T, Elbek O, Emri S, Enön S, 85-88, Erçen Di ken Ö, Erdoğan A, Ergene O, Ergör G, 27-38, Ergün R, Erol D, 7-11 Eti kan İ, F-G Fırat H, Fırıncı F, , Gemiċiȯğlu B, Gonca Ç, Güçlü SZ, Güdücüoğlu H, Güleç Balbay E, Güler M, Gülhan E, Gül Ş, Gümüş A, Günen H, Günlüoğlu G, I-İ-K Işıkdoğan Z, İnönü Köseoğlu H, 68-78, , İntepe YS, İşsever H, 1-6 Kader Ş, Kagohashi K, 89-90, , , Kahraman M, Kalemci S, Kanbay A, 68-78, Karabacakoğlu Y, Tuberk Toraks 2014;62(4):

6 Yazar İndeksi (Author Index) Karadeniż G, Karaman A, Kara Şenli E, 7-11 Karataş M, Kasapoğlu E, Katgı N, Kayaaltı Z, Kayhan S, Kavukcu HŞ, Kawaguchi M, Kaya A, , , Kayaalp İ, Kaya H, Kayı Cangır A, 85-88, Khalid N, Kılıçaslan Z, 1-6 Kılınç O, 27-38, , , Kıraklı C, Kırankaya Güneş A, Kıran S, Kırbaş A, Kıyan E, Koçyi ğiṫ A, , Konar V, 7-11 Köksal D, 79-84, , Köktürk N, Köktürk O, 68-78, Kurishima K, 89-90, , , Kurt EB, Kutlay H, 85-88, M-N-O-Ö Mammoto T, Mete E, , Metiṅ B, Metiṅ Tiṁur Ö, Miṙiċi A, Miyazaki K, Mungan D, Nadiṙ Özi ş T, Ofluoğlu R, Ohara G, Oğuzülgen İK, 12-21, 51-67, Okur A, Okutan O, Onaran H, Ortaç Ersoy E, Oruç M, Ökten İ, Önen ZP, Özaydın D, Özcan A, Özdemiṙ FA, 7-11 Özdemiṙ T, Öz FN, Özgiṙgiṅ N, Özgül MA, Özgürler F, Özhan MH, Özkan M, Özkan Y, Özmen Ö, Öztuna D, Öztürk AB, 1-6, Öztürk E, Öztürk Ö, P-S Pazarlı Bostan P, Polatlı M, Sadi Aykan F, Sarper A, Saryal S, 51-67, Satoh H, 89-90, , , Savaş İ, Sayıner A, 51-67, Seğmen F, Seriṅ Hİ, Seyhan EC, Söğüt A, Sökücü SN, Söylemezoğlu T, Spodick DH, Ş-T Şahin Ü, Şen E, 51-67, , Şen N, Şiṁşek A, Şiṁşek Veske N, Taguchi S, Takayashiki N, Tanır G, Tanrıverdi E, Tin SS, 324 Topbaşı Siṅanoğlu N, Topeli A, Tulunay M, Turan O, 27-38, Turan PA, 27-38, Tutar N, Tutkun E, Tuygun N, Türkeli A, Türkkanı MH, , Türksoy VA, Türktaş H, U-Ü-V-W Uzaslan E, Ünlü M, Varol Y, Wiwanitkit V, 324 Y-Z Yaman G, Yaşar Z, Yeniġün BM, 85-88, Yıldırım Aslan S, Yıldırım N, Yıldırım Z, Yıldız F, 51-67, Yıldızgören MT, Yıldız O, Yılmaz A, Yılmaz Aydın L, Yılmaz Ö, Yorgancıoğlu A, Yüce H, 7-11 Yüksel C, 85-88, Yüksel H, Zengi O, Zeybek A, Tuberk Toraks 2014;62(4):

Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarının Sınıflandırılması ve Klinik Bulguları

Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarının Sınıflandırılması ve Klinik Bulguları Derleme Review 263 Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarının Sınıflandırılması ve Klinik Bulguları The Classification of Diffuse Paranchymal Lung Diseases and Their Clinical Findings Dr. Gülbahar DARILMAZ

Detaylı

EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans / Doktora Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi. Nöroloji Haseki Devlet Hastanesi 1994-1995

EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans / Doktora Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi. Nöroloji Haseki Devlet Hastanesi 1994-1995 1. Adı Soyadı: Gül (Atalay) Başaran EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 30.04.1969 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans / Doktora Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews.

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. From the editors Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. The first article is about the knowledge that mothers with children aged 0-6 years

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Pulmonary

Detaylı

KOAH ta Yaşamın Son Günleri

KOAH ta Yaşamın Son Günleri Derleme Review 143 KOAH ta Yaşamın Son Günleri The Last Year of Life of COPD Dr. Aslıhan YALÇIN 1, Dr. Akın KAYA 2 1 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Erzurum 2 Ankara

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ

MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ Konu İndeksi/Subject Index Mikrobiyol Bul 2014; 48(4): 715-720 MİKROBİYOLOJİ İ İ İ BÜLTENİ İ CİLT İ 48, 2014 KONU İNDEKSİİ Ocak 2014, Sayı: 1 Türkiye de invazif streptokok enfeksiyonlarının epidemiyolojisi,

Detaylı

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Dr. Sezgin Sarban*, Yavuz Kocabey*, Hasan Tabur**, Sinan Zehir**,

Detaylı

Çocukluk çağı Hodgkin lenfoma hastalarının uzun dönem izlemlerinde kalp işlevlerinin doku Doppler ekokardiyografi yöntemi ile değerlendirilmesi

Çocukluk çağı Hodgkin lenfoma hastalarının uzun dönem izlemlerinde kalp işlevlerinin doku Doppler ekokardiyografi yöntemi ile değerlendirilmesi 228 Özgün Araflt rma Original Article DO I: 10.4274/tpa.46.79 Çocukluk çağı Hodgkin lenfoma hastalarının uzun dönem izlemlerinde kalp işlevlerinin doku Doppler ekokardiyografi yöntemi ile değerlendirilmesi

Detaylı

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri 27 Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri Echocardiography and other imaging modalities in pulmonary arterial hypertension Beste Özben, Yelda Başaran Marmara

Detaylı

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili?

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Türk Aile Hek Derg 2015;19 (2): 54-62 TAHUD 2015 Research Article doi: 10.15511/tahd.15.02054 Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Family medicine approach to the

Detaylı

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Haşim BOYACI*, Füsun YILDIZ*, İlknur BAŞYİĞİT*, Ayşe PALA* * Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ ÖZET

Detaylı

Allerjik uzak akrabalar ve ev ortamı tekrarlayan hışıltı ataklarına sebep olur mu?

Allerjik uzak akrabalar ve ev ortamı tekrarlayan hışıltı ataklarına sebep olur mu? Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB2013470406 Allerjik uzak akrabalar ve ev ortamı tekrarlayan hışıltı ataklarına sebep olur mu? Abdulkadir Bozaykut 1, Rabia Gönül Sezer 1, Ahu Paketçi 2, Cem Paketçi

Detaylı

Tanzer Korkmaz, Burçin Balaban. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. Özet. DOI: 10.4274/haseki.1421

Tanzer Korkmaz, Burçin Balaban. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. Özet. DOI: 10.4274/haseki.1421 Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/haseki.1421 Ölüm Raporlarında Belirtilen Ölüm Nedenlerinin Kendi Aralarında ve ICD Kodlarıyla Uyumunun Değerlendirilmesi Consistency Assessment for the Causes

Detaylı

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri 116 Orijinal Araştırma Original Investigation Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri The effects of phase II cardiac rehabilitation programme on patients undergone

Detaylı

Otistik Çocuklarda Ne Zaman EEG ve Kraniyal MRG İstiyoruz?

Otistik Çocuklarda Ne Zaman EEG ve Kraniyal MRG İstiyoruz? Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:147-154 DOI: 10.5350/DAJPN2014270207 Otistik Çocuklarda Ne Zaman EEG ve Kraniyal MRG İstiyoruz? Kısa Araştırma / Brief Report Sema

Detaylı

Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu nun rolü The role of the Syndrome X in the pathophysiology of sleep-apnea syndrome

Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu nun rolü The role of the Syndrome X in the pathophysiology of sleep-apnea syndrome 358 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Z. Journal Arıtürk ve ark. Sendrom X ve uyku apne sendromu Cilt / Vol 37, No 4, 358-362 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu

Detaylı

Kollajen Doku Hastalıklarında Diffüz Parankimal Akciğer Tutulumu

Kollajen Doku Hastalıklarında Diffüz Parankimal Akciğer Tutulumu Kollajen Doku Hastalıklarında Diffüz Parankimal Akciğer Tutulumu Dr. Gündeniz Altıay Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Edirne İnterstisiyel tutulum, kollajen doku hastalıklarında (KDH)

Detaylı

Probiyotik Tedavisinden Sonra Yaşlı Bir Hastada Gelişen Saccharomyces cerevisiae Fungemisi

Probiyotik Tedavisinden Sonra Yaşlı Bir Hastada Gelişen Saccharomyces cerevisiae Fungemisi Olgu Sunumu/Case Report Mikrobiyol Bul 2014; 48(2): 351-355 Probiyotik Tedavisinden Sonra Yaşlı Bir Hastada Gelişen Saccharomyces cerevisiae Fungemisi Saccharomyces cerevisiae Fungemia in an Elderly Patient

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

Sağlık bilimlerindeki ilerlemelere, tanı ve tedavi girişimlerindeki KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ: ERKEN TANIDA NE KADAR ÖNEMLİ?

Sağlık bilimlerindeki ilerlemelere, tanı ve tedavi girişimlerindeki KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ: ERKEN TANIDA NE KADAR ÖNEMLİ? REVIEW/DERLEME KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ: ERKEN TANIDA NE KADAR ÖNEMLİ? Neriman Akyolcu, Gülay Altun Uğraş İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

Postmenopozal Hastalarda Hormon Tedavisi ve Diğer Antirezorbtif Ajanların Kullanım Yaygınlığı ve Etkilerinin Karşılaştırılması

Postmenopozal Hastalarda Hormon Tedavisi ve Diğer Antirezorbtif Ajanların Kullanım Yaygınlığı ve Etkilerinin Karşılaştırılması Araştırma 69 Postmenopozal Hastalarda Hormon Tedavisi ve Diğer Antirezorbtif Ajanların Kullanım Yaygınlığı ve Etkilerinin Karşılaştırılması COMPARISON OF THE EFFECTS AND UTILIZATION INCIDENCE OF HORMONAL

Detaylı

Gerilim ve Migren Tipi Baş Ağrılarına Eşlik Eden İslevsel Olmayan Bilişsel İçerikler ve Tutumlar

Gerilim ve Migren Tipi Baş Ağrılarına Eşlik Eden İslevsel Olmayan Bilişsel İçerikler ve Tutumlar Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013;26:12-21 DOI: 10.5350/DAJPN2013260101 Gerilim ve Migren Tipi Baş Ağrılarına Eşlik Eden İslevsel Olmayan Bilişsel İçerikler ve Tutumlar

Detaylı

Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid Kanserli Olgularda F-18 FDG PET/BT Görüntülemenin Rolü

Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid Kanserli Olgularda F-18 FDG PET/BT Görüntülemenin Rolü Okmeydanı Tıp Dergisi 27(3):153160, 2011 doi:10.5222/otd.2011.153 Araştırma Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid anserli Olgularda F18 FDG PT/BT

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

TÜRKİYE MELANOM YOL HARİTASI

TÜRKİYE MELANOM YOL HARİTASI TÜRKİYE MELANOM YOL HARİTASI MELANOM ÇALIŞMA GRUBU ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER BİLİMSEL KURUL... 2 KISALTMALAR... 3 ÖZET... 4 1. GİRİŞ ve GEREKÇE... 5 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. Melanom Nedir?... 6 2.2. Melanom

Detaylı

Alopesi Areata ve Aleksitimi

Alopesi Areata ve Aleksitimi Türk Psikiyatri Dergisi 2006; 17(2):101-106 Alopesi Areata ve Aleksitimi Dr. Ayça CORDAN YAZICI 1, Dr. Ayşe BAŞTERZİ 2, Dr. Şenel TOT ACAR 3, Dr. Dilek ÜSTÜNSOY 4, Dr. Güliz İKİZOĞLU 5, Dr. Deniz DEMİRSEREN

Detaylı

İlk Epileptik Nöbetin Tanı ve Tedavisi: İtalyan Epilepsi Ligi Kılavuzu

İlk Epileptik Nöbetin Tanı ve Tedavisi: İtalyan Epilepsi Ligi Kılavuzu e-posta: beghi@marionegri.it - web: www.lice.it İlk Epileptik Nöbetin Tanı ve Tedavisi: İtalyan Epilepsi Ligi Kılavuzu Diagnosis and Treatment of the First Epileptic Seizure: Guidelines of the Italian

Detaylı