HUKUK SEKRETERLİĞİ TIP SEKRETERLİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUK SEKRETERLİĞİ TIP SEKRETERLİĞİ"

Transkript

1 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 111 e-sertifika Programları / 13 Eylül 2009 Yaz Dönemi - Pazar HUKUK SEKRETERLİĞİ TIP SEKRETERLİĞİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No dli Yazışmalar 40 2 Temel Hukuk Terminolojisi 40 7 Temel Sekreterlik Sekreterler İçin Tıbbi Terminoloji Sekreterler İçin Tıbbi Dokümantasyon u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2009 EY e Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimini sağlayan resmi yazışma kurallarıyla ilgili yönetmeliği aşağıdaki makamlardan hangisi çıkarmıştır? ) Danıştay ) akanlar Kurulu C) Sayıştay D) Cumhurbaşkanlığı E) İçişleri akanlığı Faksla yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilirse de, yapılan işlemin kaç gün içerisinde resmi yazı ile teyit edilmesi gerekir? ) 5 ) 6 C) 7 D) 9 E) 10 şağıdakilerden hangisi idari yargıda kullanılandefterlerden biri değildir? ) Kıymetli evrak esas defteri ) Karar defteri C) Zimmet defteri D) Vakıf kaydına ilişkin defter E) Esas defteri şağıdakilerden hangisi adli defterlerin tutulması sırasında uyulması gereken hususlardan birideğildir? 2. I. 1/11/1984 tarih ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun yürürlüğünü korumaktadır. II sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun un 3. maddesinde Türkiye de ikametgahı olmayan yabancıların karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin vatandaşı oldukları ülkelerin dilinde yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabileceği belirtilmektedir. III. nayasa nın 74. maddesinde dilekçe verme hakkı şikâyet hakkı başlığı altında anayasal bir hak olarak ifade edilmektedir. Dilekçeyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? ) Yalnız I ) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III ) Defter sayfalarının düzgün ve birbirini takip eden numaralamaya tabi tutulması ) Her sayfanın sol tarafına genişçe açıklama sütunu bırakılması C) Her sayfanın daire mührü ile mühürlenmesi D) Defterlerde, kurşunkalem, boyalı kalem, tükenmez kalemkullanılmaması E) Defterlerin mavi ve siyah mürekkeple tutulması şağıdakilerden hangisinde resmi yazıların faks ile de gönderilebileceğini belirleyen unsurlar birlikte ve doğru olarak verilmiştir? ) Yazının tarihi-yazının içeriği ) Yazının içeriği-ivedilik durumu C) Yazıyı hazırlayan makam-ivedilik durumu D) Yazının içeriği-yazıyı hazırlayan makam E) Yazının tarihi-yazıyı hazırlayan makam Yabancıların nayasa'da düzenlenen dilekçe hakkından yararlanabilmeleri için gerekli olan koşullar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir? 3. Kağıt kullanılarak hazırlanan resmi yazılar en az kaç nüsha olarak düzenlenir? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) 5 2 ) Türkiye'de ikamet etmek ve Türk vatandaşlığına başvurmuş olmak ) Karşılıklılık esası gözetilmek kaydı ve Türk vatandaşlığına başvurmuş olmak C) Türkçe konuşabilmek ve Türkiye'de çalışma iznine sahibi olmak D) Karşılıklılık esası gözetilmek kaydı ve Türkiye'de ikametetmek E) Karşılıklılık esası gözetilmek kaydı ve Türkiye'de çalışma iznine sahibi olmak

3 2009 EY e şağıdakilerden hangisi dilekçe hakkının kullanılmasına ilişkin nayasal bir koşul olmadığı halde Kanun'la getirilmiş bir şarttır? ) Dilekçe hakkından vatandaşların ve gerekli koşullara sahip yabancıların yararlanması ) Dilekçe hakkının, dilekçe sahiplerinin kendileri veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleriniiçermesi C) Dilekçelerin yetkili makamlara verilebilmesi D) Dilekçelerin Türkiye üyük Millet Meclisi'ne verilebilmesi E) Dilekçelerin Türkçe yazılması şağıdakilerden hangisi Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun uyarınca dilekçede yer alması gereken zorunlu unsurlardan biri değildir? ) Dilekçe sahibinin soyadı ) Dilekçenin tarihi C) Dilekçe sahibinin imzası D) Dilekçe sahibinin adresi E) Dilekçe sahibinin adı şağıdaki davalardan hangisi ğır Ceza Mahkemesi'nde görülmez? ) Hileli iflas davaları ) Yağma davaları C) İrtikap davaları D) İki yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlarla ilgili davalar E) Nitelikli dolandırıcılık davaları Hukuk yargılamalarındaki yetkiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Yetkide, dava konusu şeyin değer ve miktarı değil, yeri önem kazanmaktadır. ) Kural olarak hukuk yargılamalarındaki davalarda, davalının ikametgâhının bulunduğu yer mahkemeleri yetkilidir ve davalar bu mahkemelerde açılır. C) Taraflar, sözleşme ile yetkili mahkeme belirlemiş olsalar dahi bu durum genel yetkili olan mahkemenin yetkisini ortadan kaldırmaz. D) azı özel durumlar için yetkili olan mahkemeler Kanun'da ayrıca ve ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. E) Kural olarak, hukuk yargılamalarındaki davalarda, davacının ikametgâhının bulunduğu yer mahkemeleri yetkilidir ve davalar bu mahkemelerde açılır şağıdaki unsurlardan hangisi ceza yargılamasındaki duruşma tutanağının başlığında yer alır? ) Sanığın açıklamaları ) Oturuma katılan sanığın adı ve soyadı C) Oturuma katılan teknik danışmanın adı ve soyadı D) Hâkimin adı ve soyadı E) Oturuma katılan bilirkişinin adı ve soyadı Hukuk yargılamasındaki duruşma tutanağıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Duruşma tutanağında, iki tarafın ve vekillerinin isimleri belirtilir. ) Duruşma tutanağının suretleri, talep halinde sadece davacı tarafa verilir. Davalı taraf talep etse bile duruşma tutanağını alması mümkün değildir. C) Duruşma tutanağında, soruşturmanın ve yargılamanın yapıldığı yer belirtilir. D) Duruşma tutanağı, mahkemede hazır bulunan hâkimler ve zabıt kâtibi tarafından imzalanır. E) Duruşma tutanağında, mahkemenin ve hâkimlerin isimleri yeralır. Ceza yargılamasındaki duruşma tutanağıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Mahkeme başkanının mazereti bulunursa duruşma tutanağı sadece zabıt kâtibince imzalanır. ) Duruşma tutanağının başlığında duruşmanın yapıldığı mahkemenin adı belirtilir. C) Duruşma tutanağı, mahkeme başkanı ve zabıt kâtibi tarafından imzalanır. D) Duruşmanın seyrini ve sonuçlarını yansıtan ve yargılama usulünün bütün temel kurallarına uyulduğunu gösteren unsurlar duruşma tutanağında belirtilir. E) Duruşma tutanağının başlığında oturum tarihleri belirtilir. Ceza yargılamasındaki duruşma tutanağıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Tutanağın üst, alt, sağ ve sol kenarından 1.5 cm boşluk bırakılarak yazı alanı düzenlenir. ) ilgisayar veya daktilo ile yazılması mümkün olmayan hallerde tutanaklar el yazısı ile yazılabilir. C) Tutanak kağıdının arka tarafı tamamen boş bırakılır. D) Tutanaklarda 4 ve 5 boyutunda kağıt kullanılır. E) Tutanak mahkemenin uygun ve lüzumlu göreceği teknik araçlarla tespit olunabilir.

4 2009 EY e I. Tespit edilen durum ya da konu II. Durumu tespit eden ilgililerin imzaları III. Tutanaktır ibaresi Yukarıdakilerden hangileri tutanakta bulunması gereken zorunlu unsurlardandır? ) Yalnız I ) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 18. Tensip zaptıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Tensip zaptı, bir duruşma tutanağı olmanın ötesinde, bir tür ara karar özelliği de göstermektedir. ) Tensip zaptı, dava dilekçesi ilgili mahkemenin kalemine kaydedildikten sonra, mahkemenin dilekçeye ilişkin yaptığı ilk işlemdir. C) Duruşmanın yapıldığı tarih ile duruşmaya kimlerin katıldığı tensip zaptında belirtilir. D) Tensip zaptında, dava dilekçesinin esas defterine kaydının yapıldığı belirtildikten sonra, dilekçe ile ilgili olarak derhal yapılması gereken hususlara ilişkin kararlar tutanağa geçirilir. E) Tensip zaptı, dosya üzerinden gerçekleştirilen bir işlemdir. Daha evvel yazılıp gönderilmiş resmi yazıya bir karşılık alınamaması ya da bu yazının gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda, önceki yazıyı anımsatmak ya da yinelemek anlamında yazılan yazıya ne ad verilir? ) Tekit ) Talimat C) Dilekçe D) Müzekkere E) Talimat mahiyetinde müzekkere İlk müzekkereyi yollayan yargısal makam, müzekkerenin gereğinin yapılmadığına ilişkin olarak savcılığa suç duyurusunda bulunmadan evvel müzekkereyi alan ilgili kurum ya da kuruluşa kaç kez tekit yazısı yazması gerekir? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) şağıdakilerden hangisi, haciz kararı ile ilgili olarak borçlunun ücretini aldığı kuruma yazılan müzekkerede bulunması gereken hususlardan birideğildir? ) orç miktarı ) Ücretin ne kadarının haczedileceği C) orçlunun adı-soyadı D) orcun nevi ve mahiyeti E) lacaklının adı-soyadı I tarihli Hukuk Usulüne Dair Sözleşme II tarihli Hukuki ve Ticari Konularda dli ve Gayriadli elgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Sözleşme III tarihli Hukuki veya Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkındaki Sözleşme Yukarıdaki sözleşmelerden hangileri uluslararası adli yardımın dayandığı hukuki kaynaklardandır? ) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 23. I. İlk yollanan müzekkerenin tarihi II. İstinabe eden mahkemenin adı III. Tekit yazısının tekrar sayısı IV. İlk yollanan müzekkerenin numarası V. İstinabe olunan mahkemenin adı 24. Yukarıdakilerden hangileri tekit yazısında bulunması gereken unsurlardandır? ) I, II ve III ) I, III ve IV C) III, IV ve V D) I, II, III ve IV E) I, II, III, IV ve V I. Dinlenecek tanıkların özgeçmişleri II. Dinlenecek tanıkların ad, soyad ve adresleri III. Kısaca davanın konusu IV. Dinlenecek tanıklara sorulacak sorular V. Davalının özgeçmişi Yukarıdakilerden hangileri yabancı ülkelere yazılacak istinabe talep yazısında bulunması gereken unsurlardandır? ) I, II ve III ) II, III ve IV C) III, IV ve V D) I, II, III ve IV E) I, II, III, IV ve V

5 2009 EY e Kambiyo senetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kambiyo senetleri kanunen emre yazılı senetlerdendir. ) Kambiyo senetleri içerdiği hak açısından para alacağı senedidir. C) Kambiyo senetlerinde imzaların bağımsızlığı ilkesi geçerlidir diğer bir deyişle senette geçerli olmayan imzaların bulunması, senetteki diğer imzaların da geçersizliğine neden olmaz. D) Kambiyo senetlerinde hak senetle birlikte doğar. E) Kambiyo senetlerinde, senedin verilmesine neden olan ilişki, senette mutlaka gösterilir. Kambiyo senetlerindeki imzayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kambiyo senetlerinde, senedin geçerliliği açısından borçlunun imzası zorunludur. ) Kambiyo senetlerinde, borçlunun imzasının mutlaka elyazısı ile atılması gerekir. C) Kambiyo senetlerinde, elektronik imza söz konusu değildir. D) El yazısı ile imza atamayanların, temsilci aracılığıyla kambiyo senedi yoluyla borçlanmaları olanaklıdır. E) orçlu, kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait olmadığını iddia ediyorsa, bunu mutlak defi olarak herkese karşı ileri süremez. Poliçe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Poliçe vadesiz işlemlerde kullanılır. ) Keşidecinin imzası, poliçede yer alması gereken zorunlu unsurlar arasında yer alır. C) Keşide yeri gösterilmeyen poliçe, keşidecinin soyadı yanında gösterilen yerde keşide edilmiş sayılır. D) Poliçede ayrıca belirtilmemişse, muhatabın soyadı yanında gösterilen yer, ödeme yeri ve aynı zamanda da muhatabın yerleşim yeri sayılır. E) Vadesi gösterilmeyen poliçe, görüldüğünde ödenecek vadeli sayılır. 28. I. Ödeme aracıdır. II. Kredi aracıdır. III. Kambiyo senedidir. IV. Elektronik imza ile düzenlenemez. V. Kamu güvenine dayanan senetlerdendir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri hem çek hem de poliçe için geçerlidir? ) I ve IV ) II ve V C) I, III ve IV D) II, III ve IV E) III, IV ve V Çekle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Çekte vade yoktur, görüldüğünde ödenir. ) Çekin muhatap lehine ciro edilmesi makbuz hükmündedir. C) Çek damga vergisine tabidir. D) Çekte muhatap, bir banka veya banka sayılan bir kurumdur. E) Çek, ekonomik işlev açısından ödeme aracıdır. şağıdakilerden hangisi takip talebinde yer alması gerekenunsurlardan biri değildir? ) lacaklının ve varsa yasal temsilcisinin ve vekilinin adı ve soyadı ) lacağın veya istenen teminatın Türk parası ile tutarı C) Senet, senet yoksa borcun sebebi D) lacaklının annesinin kızlık soyadı E) Takip yollarından hangisinin seçildiği şağıdaki bilgilerden hangisi haciz tutanağında yer almaz? ) lacağın miktarı ) lacaklının ve varsa vekilinin veya temsilcisinin ad ve soyadı C) İcra Mahkemesi aşkanı'nın imzası D) Haciz edilen mallar ve takdir edilen kıymetler E) Haczin hangi gün, saatte, nerede ve kimin huzurunda yapıldığı Fulya, icra takibi nedeniyle kendisine gönderilen ödeme emrine borcu olmadığı gerekçesi ile itiraz etmek isterse, bu itirazını aşağıdaki mercilerden hangisine yapmalıdır? ) İcra Dairesi'ne ) İcra Tetkik Mercii'ne C) İcra Mahkemesi'ne D) sliye Hukuk Mahkemesi Hâkimliği'ne E) Sulh Hukuk Mahkemesi Hâkimliği'ne ciz vesikasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) ciz vesikası hiçbir harç ve vergiye tabi değildir. ) ciz vesikasının bir nüshası da her il merkezinde dalet akanlığı'nca tespit edilen İcra Dairesi tarafından tutulan özel sicile kaydedilmek üzere bu İcra Dairesi'ne gönderilir. C) ciz vesikası İcra Müdürü tarafından düzenlenir. D) lacaklı, aciz vesikasındaki tutar için faiz talep edilebilir. E) Haczedilen mallar borcu karşılayamazsa aciz vesikası düzenlenir.

6 2009 EY e Sözleşme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Sözleşme, yetkili taraflar arasında, bir şeyi yapmak veya yapmamak için isteyerek bir vaatte bulunmaktır. ) Sözleşme hukuka aykırı olmayan bir vaadi içermelidir. C) Sözleşme, herhangi birini, diğer tarafı satın almaya davet etmiş ve henüz herhangi bir şey elde etmemiş olsa bile, sorumluluk altına sokabilir. D) ir vaadin sözleşme olarak nitelendirilmesi için taraflar veya katılanlar arasında değer ifade eden bir şeyin değişimi veya ortaya konulması gerekir. E) Sözleşme sadece yazılı olarak yapılabilir, sözlü olarak yapılan sözleşmelerdeki vaatler bağlayıcı değildir. Satım sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Satım sözleşmesinin konusunu sadece maddi şeyler oluşturabilir. ) Satım sözleşmesinin konusunu malvarlıksal değer taşıyan her şey oluşturabilir. C) Satım sözleşmesi, satıcının, satılan malı alıcının borçlandığı satış parası karşılığında, alıcıya teslim etme ve mülkiyeti geçirme borcunu yüklendiği sözleşmedir. D) Satım sözleşmesi, sözleşmenin her iki tarafına da borç yükler. E) Gaz, elektrik gibi tabii kuvvetler ile alacak hakları, miras payı vb. şeylerde satış sözleşmesine konu olabilir. orçlu sayısı beş olan bir takipte, ödeme emri kaç nüsha halinde düzenlenmelidir? ) 9 ) 8 C) 7 D) 6 E) şağıdakilerden hangisi dernek tüzüğünde belirtilmesi gereken zorunlu hususlardan biri değildir? ) Dernek faaliyetlerinin ne zaman sona ereceği ) Dernek üyelerinin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli C) Dernek tüzüğünün ne şekilde değiştirileceği D) Derneğin borçlanma usulleri E) Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı Vakıflarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Vakıf yöneticilerinin TC uyruğunda olmaları esastır. ) Vakıflarda kurucu, tüzel kişi ise fiil ehliyetine sahip olmasının yanı sıra kuruluş statüsünde vakıf kurabileceğine ve vakfa malvarlığı özgüleyebileceğine dair hüküm bulunmalıdır. C) Yabancılar vakıflarda hiçbir şekilde görev alamazlar. D) Vakıflar Genel Müdürlüğü vakıfların denetim makamıdır. E) Vakfa özgülenecek malvarlığı, vakfın amacını gerçekleştirmek için yeterli düzeyde olmalıdır. Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek ve tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluğuna ne ad verilir? ) Dernek ) Parti C) Şirket D) Vakıf E) Kooperatif 37. şağıdakilerden hangisi hizmet sözleşmesiyle düzenlenen, işçiye ait borçlardan biri değildir? ) Yüklendiği işe özen göstermek ) İşi bizzat yapmak C) İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak D) Kendisine verilen araç ve malzemeleri özenle kullanmak E) İşletmeye ait sırları saklamak 6

7 2009 EY e şağıdakilerden hangisi akanlar Kurulu tarafından, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın incelemesinden geçirilmek şartıyla çıkarabilir? ) Yönetmelik ) Genel tebliğ C) Kanun hükmünde kararname D) akanlar kurulu kararı E) Tüzük 5. Kanun dilinde geniş zaman kullanımının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ) Toplumsal ilişkileri başlatmak, kolaylaştırmak ve güçlendirmek ) Olanı biteni değil, yapılması gerekeni ifade etmek C) Sürekli tekrarlanan genelleşmiş olayları, değişmez gerçekleri, tüm zamana yayılan bir gerçeklik vurgusu ile ifade etmek D) stlık-üstlük ilişkisi uyarınca basamaklandırmak E) aşkalarının benzer duygu ve anlayış sezgisini uyandırmak 2. I. Mevzuat II. Yargı kararları III. Öğreti IV. Örf ve adet Yukarıdakilerden hangileri hukukun üçüncül kaynakları arasında yer alır? ) Yalnız I ) Yalnız IV C) Ive II D) II ve III E) III ve IV 6. şağıdakilerden hangisi dilin bildirisel olmayan işlevlerinden biri değildir? ) Eylemsel işlevi ) Hukuksal işlevi C) Yaptırma işlevi D) Törensel işlevi E) elirtme işlevi 3. şağıdakilerden hangisi hukuk normunun içerebileceği anlam kategorilerden biri değildir? 7. şağıdakilerden hangisi toplumsal denetim sistemini oluşturan kurallardan biri değildir? ) Seçimlik yetki ) Yaptırım C) Yasak D) İzin E) Yüküm ) hlak kuralları ) Din kuralları C) Hukukkuralları D) Doğa kuralları E) Görgü kuralları 4. Tespit sırasında muhtar veya vekili, ihtiyar kurulundan iki üye ve iki bilirkişi birlikte görev yaparlar. (Kamulaştırma Kanunu md. 9) Yukarıda verilen yasa hükmünde altı çizili ifadelerde ne tür bir düzenleme biçimi kullanılmıştır? 8. Yerine getirerek yapmak veya savsayarak yapma (ihmal ile icra), yaptırımının temel unsurlarından hangisinin kapsamında yer alır? ) irlikte koşul ) Örnekleme C) Seçeneklendirme D) Sınırlı sayma E) etimleme ) Hareket ) Yasama C) Öngörülebilirlik D) Ölçülebilirlik E) Hukukkuralı 7

8 2009 EY e Kısa süreli hapis cezası yerine, meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla uygulanacak olan eğitim kurumuna devam etme yaptırımında, yaptırım süresi en az ne kadardır? ) 3ay ) 6ay C) 1yıl D) 1,5 yıl E) 2yıl 13. "Hak ehliyetine" sahip olabilmek için aşağıdaki koşullardan hangisinin varlığı yeterlidir? ) 15 yaşını tamamlamış olmak ) 18 yaşını tamamlamış olmak C) Türk vatandaşı olmak D) Sağ olarak doğmak E) yırt etme gücüne sahip olmak 14. Kendilerine yasal danışman atanmış olan kişiler, fiil ehliyeti açısından aşağıdakilerden hangisidir? Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre külli icra aşağıdakilerden hangisi için uygulanabilir? ) İşçiler ) Tüketiciler C) Tacirler D) Çiftçiler E) erberler Hukuk kuralları dışındaki, diğer sosyal kurallara uyulmadığında karşılaşılabilecek olan tepkilere ne adverilir? ) Uyarı ) Manevi yaptırım C) Dışlama D) Noksanlık E) Maddi yaptırım ) Sınırlı ehliyetliler ) Tam ehliyetliler C) Tam ehliyetsizler D) Sınırlı ehliyetsizler E) Sınırsız ehliyetsizler ir taşınmazın malikinin yalnız otaşınmazla sorumlu olmak üzere, diğer bir kimseye bir şey vermek veya yapmakla yükümlü kılınmasına ne ad verilir? ) Velayet hakkı ) Vesayet hakkı C) Taşınmaz yükü D) Rehin hakkı E) İrtifak hakkı Evlilik birliğini sona erdirmek için açılan boşanma davasının türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Tespit davası ) İnşai dava C) Tam yargı davası D) Tahsil davası E) Eda davası 12. Hukuki işlemin kurucu unsurları tamam olmakla beraber, geçerlilik şartlarından kamu düzenini ilgilendirecek önemde bulunanların gerçekleşmemesi halinde, işlemin hükümsüz olmasına ne ad verilir? ) Noksanlık ) İptal edilebilirlik C) Yokluk D) Haksız eylem E) Mutlak butlan Medeni yargılamada görev, yetki ve çalışma kuralları aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir? ) İcra ve İflas Kanunu ) orçlar Kanunu C) Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu D) HukukUsulü Muhakemeleri Kanunu E) İdari Yargılama Usul Kanunu

9 2009 EY e I. Yasal savunma II. Zorda kalma III. Kuvvet kullanma Yukarıdakilerden hangileri bir hakkın sahibi eliyle korunması yollarındandır? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) Ive II E) I, II ve III 22. şağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuksal işlemlerden biridir? ) Kararlar ) Kira sözleşmesi C) lım-satım sözleşmesi D) Eser sözleşmesi E) Vasiyet 23. şağıdakilerden hangisi tek tarafa borç yükleyenişlemlerden biridir? Öneride bulunan, önerisini ne zamana kadar geri alabilir? ) Öneri, karşı tarafça öğrenilmeden önce ) Öneri, karşı tarafça kabul edilmeden önce C) Kabul, öneride bulunana gönderilmeden önce D) Kabul, öneride bulunana ulaşmadan önce E) Öneri, karşı tarafça öğrenildikten sonra Yaptıkları sözleşmenin geçersiz olduğunu bilmeden Mine'nin, Nuran'a ödeme yapması halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? ) Tek taraflı sözleşme ) Sözleşme C) Sebepsiz zenginleşme D) Haksız eylem E) Hukuka aykırı işlem Elif'in, kızı sya için oyuncakçıdan bir oyuncak satın alması aşağıdakilerden hangisine birörnektir? ) Muvazaa ) Haksız eylem C) Nedensiz zenginleşme D) Sözleşme E) İkrah ) Satış sözleşmesi ) ağışlama sözleşmesi C) lım-satım sözleşmesi D) Hizmet sözleşmesi E) Kira sözleşmesi ir haksız eylemde, hukuka aykırı sonucu istemek veya hukuka aykırı sonucu önlemek için gerekli iradeyi göstermemeye ne ad verilir? ) Zarar ) Gizli kayıt C) Kusur D) İkrah E) Zorda kalma Tacir sıfatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) ir ticari işletme açmış gibi hukuken var olmayan bir ortaklık adına, ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimse tacir sıfatı kazanmakla birlikte, tacir gibi sorumlu olmaz. ) Tacir sıfatının kazanılabilmesi için gerekli olan ilk koşul bir ticari işletmenin varlığıdır. C) Küçük ve kısıtlılara ait ticari işletmeyi bunlar adına işleten kanuni mümessil, ceza hükümleri bakımından tacir gibi mesul olur. D) ir ticari işletme, adi ortaklığın ortağı olarak işletiliyor olsa bile gerçek kişi tacir sıfatını kazanır. E) Küçük ve mahcurlara ait ticari işletmeyi bunların adına işleten veli ve vasi, tacir sayılmaz.

10 2009 EY e Ticareti terk eden ticaret siciline kayıtlı bir gerçek kişi tacirin, ticaret siciline bildirerek kaydın terkinini istememesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? ) Malbeyanında bulunma zorunluluğu kalkar. ) Tacir sıfatı her halükârda sona erer. C) Hakkında iflas yolu ile takip yapılamaz. D) Üçüncü kişilere karşı sorumluluğu kalkar. E) Kişinin tacir sıfatının son bulmuş olduğu, iyi niyetli kişilere karşı ileri sürülemez. 30. di ortaklıkta, üçüncü kişilere karşı ortaklığı temsil etme görev ve yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? ) Yönetimyetkisine sahip olanlara ) Yönetimkuruluna C) Temsilciler kuruluna D) Genel kurula E) Ortaklıkta en büyük paya sahip ortağa 27. "Tacirlerin borçlarının ticari olması asıldır" ifadesi tacir olmanın hükümlerinden hangisini açıklar? ) Ticari örf ve adetlere tabi olma ) Ticaret unvanı seçme ve kullanma C) Ticari iş karinesine tabi olma D) Ticari defterleri tutma E) İflasa tabi olma 31. şağıdakilerden hangisi milletvekili seçilebilmek için gerekli koşullardan biri değildir? ) 25 yaşını doldurmuş olmak ) En az ortaokul mezunu olmak C) Erkekler için askerlik hizmetiniyapmış olmak D) Türk vatandaşı olmak E) Kısıtlı olmamak 32. şağıdakilerden hangisi idarenin görevlerinden biri değildir? 28. Tacirlerin bir edimin yerine getirilmesinde, kendisi ile aynı sınıfta olan tedbirli ve sağduyulu bir tacirin, aynı durumda göstereceği özeni göstermek zorunda olmaları, tacir olmanın hükümlerinden hangisini anlatır? ) asiretli bir işadamı gibi davranma ) İhtar ve ihbarları belli şekilde yapma C) Ticaret siciline kaydolma D) Ticaret unvanı seçme ve kullanma E) Ticari örf ve adetlere tabi olma ) Özendirme ve destekleme faaliyetleri ile birey ve toplulukların faaliyet göstermesini sağlamak ) İç ve dış güvenliğin sağlanmasından oluşan kolluk faaliyetleri yürütmek C) Yargı organlarını nasıl karar vermeleri gerektiği hususunda uyarmak D) ireyler veya topluluklar tarafından yapılamayan veya yeterince yapılamayan kamu yararı bulunan kamu hizmetlerini yürütmek E) Milli güvenliğikorumak 29. şağıdakilerden hangisi adi ortaklığın olağanüstü işlemlerinden biridir? ) Ortaklığın yönetimi ) Ortaklık konusuna giren günlük işlemler C) Ortaklığın temsili D) Kuruluş sözleşmesinin değiştirilmesi E) Ortaklığın kırtasiye malzemesi alması şağıdakilerden hangisi merkezi yönetimin sakıncalarından biridir? ) Güçlü bir devlet yönetimi sağlaması ) Mali denetiminin daha kolay olması C) Hizmetlerin daha az bir harcama ile akılcı biçimde yürütülebilmesi D) Kamu görevlilerinin yerel etkilerden uzak çalışabilmesi E) Hizmetlerin yürütülmesinde yöresel isteklerin yeterince dikkate alınamaması

11 2009 EY e ir idari işlemin hukuk aleminde doğurduğu sonuç, idari işlemin hangi unsurunu ifade eder? ) Şekil ) Konu C) Yetki D) maç E) Sebep 39. Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili davalara aşağıdaki mahkemelerden hangisi bakar? ) Kadastro mahkemesi ) sliye ceza mahkemeleri C) İcra mahkemeleri D) Trafik mahkemeleri E) Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi 35. Ceza hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Ceza hukuku ile ilgili kurallar sadece Türk Ceza Kanununda yer alır. ) Özel hukuk içerisinde yer alır. C) Temel işlevi ticaret hayatınıdüzenlemektir. D) Suç sayılan eylemleri ve uygulanacak yaptırımları belirleyen hukuk dalıdır. E) Yasama, yürütme ve yargı işlevlerinin hangi organlarca yerine getirileceğini belirler. 40. İdare ve vergi mahkemeleri arasında ortaya çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını inceleyerek kesin karara aşağıdakilerden hangisi bağlar? ) Sulh hukuk mahkemesi ) ölge idare mahkemesi C) nayasa mahkemesi D) sliye hukuk mahkemesi E) Yargıtay 36. "dil yargılanma hakkı" esas olarak aşağıdakilerden hangisinde düzenlenmiştir? ) vrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ) Türk Ceza Kanunu C) Medeni Kanun D) Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu E) nayasa 37. Vergi mahkemelerinde kurul halinde alınan kararların temyiz edilebileceği yüksek mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? ) nayasa mahkemesi ) Yargıtay C) Danıştay D) skeri yargıtay E) ölge idare mahkemesi 38. şağıdaki mahkemelerden hangisi idari yargı içerisinde yer alır? ) Trafik mahkemeleri ) sliye hukuk mahkemeleri C) İcra ceza mahkemeleri D) Vergi mahkemeleri E) Sulh hukuk mahkemeleri 11

12 2009 EY e şağıdakilerden hangisi çağdaş sekreterlik anlayışına uygun değildir? ) Sekreterlik yükseköğrenim gerektiren bir meslektir. ) Sekreter sıfır hata ile çalışmalıdır. C) Sekreterlik zamanla öğrenilen bir iştir. D) Sekreter yazıları şekil ve içerik açısından düzenleyebilir. E) Sekreter bir ya da iki yabancı dili konuşabilmelidir. Sekreterin gerekli ticari belgeleri tanıması, gerekli matematiksel işlemleri yapması ve bazı muhasebe işlemlerini yerine getirebilmesi için hangi bilgiye sahip olması gerekir? ) Ekonomi ve işletme ) üro otomasyonu C) Yönetim ve organizasyon D) Teknik E) Dosyalama şağıdakilerden hangisi yöneticilerin sekreterlerden beklentileri arasında yer almaz? ) Güvenilir olma ) Takımçalışması yapabilme C) Sorumluluk sahibi olma D) Etkin iletişimyeteneğine sahip olma E) Stratejik karar alabilme yeteneğine sahip olma şağıdakilerden hangisi sekreterlik mesleğinin ilişki içerisinde olduğu bilim türleri arasında yer almaz? ) Teknik bilimler ) Yönetim bilimleri C) Ekonomi bilimleri D) Din bilimleri E) Davranış bilimleri Sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak değişiklik göstermez? ) Örgütün faaliyet alanına ) Sekreterin cinsiyetine C) Örgütün büyüklüğüne D) İş dağıtımında belirlenen tutuma E) Örgüt kültürüne şağıdakilerden hangisi "Uzmanlık lanlarına" göre yapılan sekreter gruplandırmasında yer almaz? ) Hukuksekreteri ) asın sekreterliği C) Muhasebe sekreterliği D) Kat sekreteri E) Okul sekreteri İlk sekreterler birliği olan Uluslararası Sekreterlerirliği hangi ülkede kurulmuştur? ) lmanya ) İtalya C) merika D) İngiltere E) Fransa şağıdakilerden hangisi seyahat programında yer almaz? ) Kiralık araba teyidi ) Kalkış ve varış yerleri C) Kalkış-varış tarihi ve saati D) Kesinleşmiş toplantı, randevu ve diğer faaliyetlerle ilgili yerler, saat ve tarihler E) Yöneticinin nerede, ne zaman kimlerle görüşeceğinin listesi Sekreterin yönetici dönünce yapması gereken öncelikli iş aşağıdakilerden hangisidir? ) Harcama raporuna gerekli faturaları eklemek ) rifing vermek C) Yönetici seyahati süresince görüştüğü kişilere, çeşitli malzemeleri gönderme sözü verdiyse, bu sözleri yerine getirmesini sağlamak D) Seyahat harcamaları raporunu hazırlamak E) Seyahat raporunu yazmak şağıdakilerden hangisi randevularla ilgili ilkeler arasında yer almaz? ) Ziyaretçinin günlük programı bilinmelidir. ) Randevulu konuklar adil bir sıra ile içeri alınmalıdır. C) Yönetici iyi tanınmalı, beklentileri ve tercihleri bilinmelidir. D) Randevular görüşülecek konunun önemine göre ayarlanmalıdır. E) Görüşme için gerekli evrak ve dosyalar varsa hazır edilmelidir.

13 2009 EY e şağıdakilerden hangisi sekreterin iyi bir iş yazısı yazabilmek için kullanması gereken dil özelliklerindenbirideğildir? ) çık olması ) Canlı olması C) Edebi olması D) Doğru olması E) Sade olması 16. Hissedilen zamana ne ad verilir? ) Sosyolojik zaman ) Sanal zaman C) Subjektif zaman D) iyolojik zaman E) Objektif zaman 12. şağıdakilerden hangisi sekreterin toplantılardaki sorumluluklarından biri değildir? ) Toplantı salonunu temizlemek ) Toplantıya katılacakları bilgilendirmek C) Toplantı tutanaklarını yazıya dökmek D) Toplantı salonunu belirlemek E) Toplantı ile ilgili bilgileri bir araya getirmek 17. şağıdakilerden hangisi "dürüst olmak" isteyen bir sekreterin kaçınması gereken bir davranıştır? ) Söz ve davranışlarda doğru olmak ) Öğle tatiliniuzatmak C) Yıllık izin almak D) Hasta olunca rapor almak E) eklenmedik bir sorun karşısında mazeret izni almak 13. şağıdakilerden hangisi dosyalama sistemi seçilirken göz önüne alınacak faktörlerden biri değildir? ) Sistemin ekonomikliği ) Dosyalama mevzuatı C) Sistemin güvenilirliği D) Dosyalanacak belge miktarı E) İlgili personel sayısı ve niteliği 18. şağıdakilerden hangisi ikna gücü yüksek olan kişinin elde edebileceği kazançlardan biri değildir? ) Projelerin uygulanabilirliğini ve etkinliğini artırmak ) Güç birliği kurmak C) İç ve dış müşteri memnuniyetini artırmak D) Çatışmaları artırmak E) ölümler ve ekipler arası ortak çalışma becerilerini geliştirmek 14. şağıdakilerden hangileri planlamanın yararlarından birideğildir? ) Hedeflenen noktaya varabilmek için ihtiyaç duyulacak kaynakların neler olduğunu tanımlaması ) Kontrolü kişinin eline vermesi C) Hedeflere odaklanmayı sağlaması D) Hedeflere ulaşma süresini uzatması E) ulunulan noktadan olmak istenen noktaya nasıl varılacağını göstermesi 19. şağıdakilerden hangisi sekreterin karar vereceği konulardanbiri değildir? ) Firmanın hangi reklâm şirketi ile çalışacağı ) Randevusuz bir ziyaretçiyi görüştürüp görüştürmeyeceği C) Gelen bir telefonu yöneticiye aktarıp aktarmayacağı D) ir belgeyi hangi dosyaya yerleştireceği E) Randevu isteyen kişiye ne zaman için randevu vereceği 15. Gelecekte tekrar kullanılması düşünülen ya da yasal saklama süresi doluncaya kadar saklanması zorunlu belgelerin korunmasını sağlayan çalışmalara ne ad verilir? ) Depolama ) Kaydetme C) Dosyalama D) elgeleme E) rşivleme şağıdakilerden hangisi "üro" paradigmasının içinde yer almaz? ) Sekreter ) ilgisayar C) Ziyaretçi D) Yönetici E) Masa

14 2009 EY e şağıdakilerden hangisi "Toplumsal İlişkiler Sistemi" açısından yapılan iletişim sınıflandırmalarından biri değildir? ) Toplumsal iletişim ) Kişiler arası iletişim C) Gruplar arası iletişim D) Örgütsel iletişim E) Görsel-işitsel iletişim Yazılmış, basılmış bir takım simgeleri seslendirmeye ne adverilir? ) Okuma ) oğumlama C) Ses D) içem E) Konuşma tık kağıtların tekrar kullanıma sokulmasının ağaç kesimine engel olacağı ve çevre korumasına katkıda bulunacağı yönünde yapılan ve bir inanç yaratmaya çalışılan konuşmaya ne ad verilir? ) İkna edici konuşma ) Özel durumlarda konuşma C) Doğaçlama konuşma D) ilgilendirme konuşması E) rifing İletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) İş yaşamında yönetimin başarısı iletişim etkinliğinin başarısı ile sağlanır. ) İletişimen az iki kişi arasında gerçekleşir. C) İletişim bilginin, duygu ve düşüncelerin simgeler kullanılarakiletilmesidir. D) İletişim yeteneği yüksek olan kişiler başarılı olur. E) İletişimyeterlikleri doğuştan gelir şağıdakilerin hangisinde kişisel alan mesafesidoğru olarak verilmiştir? ) 0-20 cm ) cm C) cm D) 260 cm E) 270 cmve üzeri şağıdakilerden hangisi bir yazılı iletişim örneği değildir? ) Özgeçmiş hazırlamak ) Dilekçe yazmak C) Genelge yayınlamak D) Reklambroşürü hazırlamak E) rifing vermek şağıdakilerden hangisi telefon konuşmalarında etkili soru sorma örneklerinden biri olamaz? ) Size nasıl yardımcı olabilirim? ) u bilgiyi göndermemi istiyorsanız, gerekli ayrıntıları hemen iletebilir misiniz? C) Lütfen bana tam olarak ne olduğunu, ne zaman olduğunu söylermisiniz? D) Kimsiniz? E) Dün arkadaşımla konuştuğunuzda size ne gibi bilgiler verdi? şağıdakilerden hangisi bir sekreterin telefon konuşmalarında göz önünde bulundurması gereken ilkelerden birideğildir? ) Telefonun kapandığından emin olmadan o telefon görüşmesiyle ilgili yorum yapmamalıdır. ) Telefon açıkken, odadaki başka biri ile konuşmak gerekiyorsa odadaki kişiye öncelik vermelidir. C) Gerekli durumlarda açıklama yapmalı veya tekrar etmelidir. D) ktif olarak dinlemelidir. E) Karşı taraf konuyu noktalamıyorsa, sinirlenmeden mesajı kaydettiğini hatırlatmalıdır. 25. Konuşmacıyı zor durumda bırakacak eksik veya yanlış bulmak için yapılan dinleme hangi dinleme türüdür? ) Yüzeysel dinleme ) Saplantılı dinleme C) Savunmaya yönelik dinleme D) Tuzak kurucu dinleme E) Seçerek dinleme Kötü bir telefon görüşmesinin bir sonraki telefon görüşmesine taşınmasına ne ad verilir? ) dil olma ) Etki-tepki C) Mesaj aktarma D) Haksızlık E) Duygusal sızıntı

15 2009 EY e şağıdakilerden hangisi yönetici adına ziyaretçilerle ilgilenirken sekreterin uyması gereken ilkelerden biri değildir? ) Güler yüzle karşılamak ) Rahat etmelerini sağlamak C) Sohbet etmekten kaçınmak D) Çay, kahve ikrametmek E) Selamlaşma ilkelerine uygun davranmak Protokol kurallarına göre, uçağa en son kim biner? ) Yaşlılar ) Statüsü yüksek olanlar C) Statüsü düşük olanlar D) Çocuklar E) ayanlar Yönetici adına ziyaretçilere yapılacak ikram ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Konuk üst düzey ise, ikramda bulunmak için "Ne emredersiniz?" diye sorulmalıdır. ) En son makam sahibine ikramda bulunulmalıdır. C) Öncelikle konuğa ikramyapılmalıdır. D) irden fazla konuk varsa en üst kademeden başlayarak ikramyapılır. E) Servise en yakın olandan başlanıp sırayla devamedilmelidir. Kare yüzlü kişiler nasıl yakayı tercih etmelidir? ) Yuvarlak yaka ) Kayık yaka C) Oval yaka D) Vyaka E) Dik yaka ir davette genç memur ve eşi; "amirini ve eşini" fark eder etmez, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır? ) Yanlarına giderek onlara selam vermelidirler. ) Sigaralarını söndürmelidirler. C) Rahatsız etmemek için oradan uzaklaşmalıdırlar. D) Ceketlerini iliklemelidirler. E) Herkese patron burada diye haber vermelidirler. Kamusal yaşamı düzenleyen kurallara ne ad verilir? ) Gelenek ) Örf C) Görgü kuralları D) Protokol kuralları E) det şağıdakilerden hangisi bürolarda uygulanan görgü kurallarıyla bağdaşmaz? şağıdakilerden hangisi "Smokin" kıyafetinin parçaları arasında yer almaz? ) eyazpapyon ) Siyah pantolon C) eyazpoplin gömlek D) Siyah rugan ayakkabı E) Siyah ceket şağıdakilerden hangisi iş ortamında geçerli giyim ölçütleri arasında yer almaz? ) Uygun renkte giysiler giymek ) Mevsime uygun giysiler giymek C) Çok sayıda aksesuar kullanmak D) Yaşa uygun giysiler giymek E) edene uygun giysiler giymek 40. I. Gözlük II. Çorap III. Makyaj Yukarıdakilerden hangileri aksesuar kapsamına girer? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Ive II D) II ve III E) I, II ve III ) Gülümsemek ) Düzenli olmak C) Yüksek sesle müzik dinlemek D) Gerektiğinde özür dilemek E) Temizlik kurallarına özen göstermek 15

16 2009 EY e Latince, günümüzde hangi devletin "resmi" dilidir? 6. şağıdakilerden hangisi "tetanoz" hastalığı ile ilgili yanlış bir ifadedir? 2. ) İngiltere ) Portekiz C) Vatikan D) İtalya E) Romanya şağıdakilerden hangisi latin alfabesinin sesli harflerinden biri değildir? ) a ) e C) i D) ö E) u ) Hastalığın etkeni Clostridium tetani adı verilen bir bakteridir. ) Hastalık ayağa paslı çivi batması sonucunda ortaya çıkabilir. C) Hastalığın esas nedeni yeterli sayıda üreyen bakterilerin salgıladığı toksinlerdir. D) Hastalığı oluşturan bakterinin yaşaması ve üremesi için büyük oranda atmosferdeki oksijene gereksinimi vardır. E) Hastalığın oluşmasında ayak gibi kan damarlarının daha az olduğu vücut bölgelerinde mikrop kontaminasyonu önem kazanır. 3. şağıdaki Latince öneklerden hangisi "karşıt, zıt, aksine, tersine" anlamlarını taşımaktadır? ) inter- ) contra- C) circum- D) intra- E) co- 7. I. Systema nervosum II. Systema respiratorium III. Sytema digestorium IV. Systema urogenitale Yukarıdakilerden hangileri vücuttaki tüm istemli ve istem-dışı vital işlevleri yöneten ve diğer sistemler ile iletişimi sağlayan sistemdir? 4. şağıda ad türeten Latince ve Grekçe soneklerden hangisi "iltihap (yangı) tanımlaması" amacıyla kullanılmaktadır? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) Yalnız IV E) II ve III ) -itis ) -ole C) -itas D) -itium E) -oidum 5. şağıdakilerden hangisi "kanalcık" anlamını taşımaktadır? 8. şağıdakilerden hangisi sinir sisteminin merkezlerindenbirideğildir? ) Cerebrum ) Canalis C) Cerebellum D) Nucleolus E) Canaliculus ) Serebrum ) Üretra C) Serebellum D) ulbus E) Spinalkolon 16

17 2009 EY e I. lzheimer hastalığı II. Epilepsi III. Serebrovasküler hastalık IV. Parkinson hastalığı Yukarıdaki sinir sistemi hastalıklarından hangisinin sonucunda felç görülmektedir? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) Yalnız IV E) II ve IV 13. Enfeksiyon durumunda bazı plazma protein miktarlarının azalış göstermesine ne ad verilir? ) Hücre zarı proteinleri ) Enzimler C) Negatif akut faz proteinleri D) Yapım proteinleri E) kut faz proteinleri 14. Kandaki albumin seviyesinin azalmasına ne ad verilir? 10. şağıdakilerden hangisi lenfatik sistemin elemanlarından biri değildir? ) Dalak ) Timus bezi C) Tonsillalar D) Lenf nodülleri E) öbrekler 15. ) Hiperalbuminemi ) lbuminemi C) Hematüri D) Hemoglobinüri E) Hipoalbuminemi Millon reaksiyonunda proteinin hangi grubundan yararlanılır? ) Sülfür ) zot C) enzen D) Hidroksifenil E) Fenil 11. şağıdakilerden hangisi akciğerler içinde hava değişiminden sorumlu üzüm salkımı görünümünde mikroskobik yapılardır? ) Trakea ) ronş C) ronşiyol D) lveol E) Larinks 16. Proteinlerin, elektrik yüklerine, büyüklüklerine ve şekillerine göre ayrıştırılma yöntemine ne ad verilir? ) Elektroforez ) Ksantoprotein yöntemi C) zot analiz yöntemi D) Kalitatif protein analizi E) Ninhidrin yöntemi 12. şağıdakilerden hangisi pineal bez hormonudur? ) Melatonin ) Somatostatin C) Vazopresin D) Glükagon E) Testosteron Kolesterol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Düşükyoğunluklu lipoprotein yapılardır. ) Steroit halka sisteminden meydana gelmiş katı bir alkoldür. C) Enzimetkisi ile parçalanmış bir yan üründür. D) Düz hidrokarbon zincire sahip alkoldür. E) Yüksek yoğunluklu lipoprotein yapılardır.

18 2009 EY e tılan idrar miktarı aşağıdaki hangi faktöre bağlı olarak değişim göstermez? ) Çevre ısısı ) eslenme C) lınan ve atılan su miktarı D) Kişinin hareketliliği E) Genetik 22. şağıdakilerden hangisi "narkotik analjezik" bir ilaçtır? ) Morfin ) Flurbiprofen C) İbuprofen D) Ketoprofen E) spirin 19. Lokal anestezikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kısa süreli ve yüzeysel operasyonlar için uygulanır. ) Küçük bir alanda ağrı ve dokunma duyusunu yitirmesi için hastaya uygulanır. C) İlaçhastaya yerel biçimde uygulanır. D) Hastanın bilinci yerinde değildir. E) u gruptaki ilaçların çoğunun isminin sonunda "-kain" hecesi bulunmaktadır. 23. şağıdakilerden hangisi öksürük baskılayan antitüssif ilaçlardandır? ) mbroksol ) Gliseril gayakolat C) Sodyumiyodür D) Kodein E) Sodyumsitrat 20. şağıdakilerden hangisi sempatolitik ilaç değildir? ) Propranolol ) Nadolol C) Propantelin D) Pindolol E) tenolol 24. K vitamini aşağıdaki medikal alanların hangisinde kullanılmaktadır? ) Kalp yetmezliği ) Hemoraji C) Otoimmün hastalıklar D) nemi E) njina pektoris 21. Demans tedavisinde kullanılan ilaçlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) İlaçolarak donepezil, memantin, rivastigmin, gingko yaprağı gibi ilaçlar kullanılır. ) Serebrovasküler yetmezlik nedeniyle oluşmuşsa, öncelikle damarlara yönelik tedaviler uygulanır. C) u ilaçlar lzheimer hastalığının tedavisinde de kullanılır. D) unama tedavisinde kullanılan ilaçlardır. E) u ilaçların bağımlılık yapıcı özellikleri vardır şağıdakilerden hangisi çözeltilere ait özelliklerden biri değildir? ) Çözeltiler en kararlı ilaç şekilleridir. ) İki veya daha fazla maddenin karıştırılması ile hazırlanan tektür (homojen) karışımlardır. C) Katı, sıvı veya gazın bir başka katı, sıvı veya gaz içinde tektür şekilde dağılmasıdır. D) romatik su, posyon, şurup, parenteral çözeltiler, gargaralar, damlalar, v.b. preparatlar çözelti olarak kullanılan preparatlardır. E) Çözeltiler tek faz olarak görünmelerine rağmen aslında iki fazdan oluşurlar.

19 2009 EY e I. Steril ve izotonik olmalıdır II. Tahriş edici olmamalıdır III. Islatma açısından yüzey gerilimi düşük olmalıdır IV. Koruyucu madde içermelidir 27. Yukarıdakilerden hangileri Lens Çözeltilerinin özellikleridir? ) I ve IV ) II ve III C) III ve IV D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV şağıdakilerden hangisi emülsiyonların vücuda veriliş yollarından birideğildir? ir veya birkaç etkin madde içeren çözelti veya kolloidal şekildeki preparatlara ne ad verilir? ) Posyonlar ) romatik sular C) Şuruplar D) Limonatalar E) Şekerli su şağıdakilerden hangisi yarı katı grubuna giren ilaçlardan biri değildir? ) Jel ) Kremler C) Posyonlar D) Pat E) Merhem ) Oküler ) Oral C) Vajinal D) Parenteral E) Topik 32. şağıdakilerden hangisi aç ilaçlardan değildir? karnına alınan ) Mide ülserinde kullanılan ilaçlar ) İştah kesici ilaçlar C) Çeşitli kurt düşürücü preparatlar D) Mide dezenfektanı maddeler E) Tuz halindeki müshiller 28. Dayanıklı süspansiyonların hazırlanabilmesi için kullanılması gereken madde gurubu aşağıdakilerden hangisidir? ) Etkin madde ) Dispersiyon ortamı C) Tatlandırıcı D) Kıvam arttırıcı E) Emülsiyon yapıcılar 33. şağıdakilerden hangisi kas içine enjeksiyonu ifade eden kısaltmadır? ) i.c. ) i.t. C) s.c. D) i.v. E) i.m. 29. şağıdakilerden hangisi kapsüllerin özelliklerindendeğildir? ) İçlerinde bulunan maddelerin güzel olmayan koku ve lezzetleri gizlenebilir ) ynı görünüş, şekil, renk ve büyüklüktedirler C) Kapsüller ilaçların ağız yolu ile kolay alınmasını sağlarlar D) Kapsüllerin esas maddesi jelatindir E) Sert veya yumuşak muhafazalardır İlaçların birlikte kullanımları durumunda, etkilerinde niteliksel ve niceliksel bir değişiklik oluşmamasına ne ad verilir? ) Farmakolojik aldırmazlık ) Sinerjizma C) ntagonizma D) Farmakokinetik E) Fizikokimyasal etkileşim

20 2009 EY e İki ilacın birlikte kullanımında ortaya çıkan etkinin, tek tek kullanıldığında oluşan etkiden büyük olma durumuna ne ad verilir? ) Farmasötik etkileşim ) Farmakolojik aldırmazlık C) Sinerjizma D) Emilimde etkileşim E) ntagonizma 39. Eczanelerde hazırlanan preparatların hangilerinin etiketi beyazdır? ) Supozituvar ) Oral preparatlar (enfüzyon, dekoksiyon, şurup, Iimonata, posyon, suspansiyon, emülsiyon) C) Merhemler D) Lavman E) Deri, saç ve tırnak preparatları 36. şağıdakilerden hangisi reçetenin başlangıç işaretlerinden biri değildir? ) R ) PP C) H D) Rp E) Rx 40. Reçete kısaltmalarında "p.o"nun anlamı aşağıdakilerden hangisidir? ) Gün aşırı ) ölünüz C) ğızdan D) Karıştırınız E) Yazınız 37. şağıdaki kısaltmalardan hangisi merhemi ifade eder? ) d ) a.c. C) Caps D) Ung. E) Sol 38. Zehirli ve ayrı bulundurulacak etkin madde ve ilaçlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) ''Toxique'' ve ''a separer'' dolaplardaki maddelerin şişelerine beyaz zemin üzerine kırmızı baskılı özel etiketyapıştırılmalıdır. ) Eczanede mevcut bütün zehirli maddeler kilitli dolapta saklanmalıdır. C) ''Toxique'' ve ''a separer'' dolapları eczanede yan yana bulunmalıdır. D) OTC ''(Over-the-counter)'' yani tezgâh üstü ilaçlar, eczanelerden veya belirli ilkeler doğrultusunda diğer satış noktalarından reçetesiz satın alınabilmelidir. E) yrı bulundurulacak ilaçlar dolabındaki şişelere beyaz etiket yapıştırılmalıdır. 20

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

Bono Poliçe Çeklerdir.

Bono Poliçe Çeklerdir. KIYMETLİ EVRAK İşletmeler, kredili (veresiye) satışlarını güvence altına almak ve takip etmek amacıyla ticari hayatta bu tür işlemleri belgelendirmek için kullanılan belgelere kıymetli evrak denir. Kıymetli

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI)

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) Sınav başlamadan önce Adınızı Soyadınızı T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Numaranızı okunaklı olarak yazınız. Sınav Talimatlarını okuyunuz. Dersin Adı : Ceza Usul Hukuku Adı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Sayı : 26660611-640-[15189]-4721 16/03/2015 Konu : Yazışma Usul ve Esasları ve Dosyalama İşlemleri İÇ GENELGE (2015/2) I - YAZIŞMALARDA

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

e-sertifika Programları / 25 Mayıs 2008 Bahar Dönemi - Pazar 14.30 BÜRO YÖNETİMİ TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 25 Mayıs 2008 Bahar Dönemi - Pazar 14.30 BÜRO YÖNETİMİ TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 111 e-sertifika Programları / 25 Mayıs 2008 ahar Dönemi - Pazar 14.30 ÜRO YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Konu; İSG Kurulları Amaç; Elliden fazla çalışanı olan işyerlerinde kurulması zorunlu olan İSG kurullarının oluşumu, görevleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

Yenicami Mah. Milas Asfaltı Üzeri SAYIN ÜYEMİZ ; P.K SÖKE. Sayı : 2017 / 245 Tarih: Konu: Borsamız Organ Seçimleri.

Yenicami Mah. Milas Asfaltı Üzeri SAYIN ÜYEMİZ ; P.K SÖKE. Sayı : 2017 / 245 Tarih: Konu: Borsamız Organ Seçimleri. 5174 Sayılı Kanun ve Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca, yargı gözetiminde 04 Ekim 2017 Çarşamba günü yapılacak olan borsamızın meclis asil ve yedek üyeleri seçimlerinde, aşağıdaki

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Ceza Hukuku Genel Hükümler -1. CEZA HUKUKUNUN TANIMI... 1 I. Ceza Hukukunun Tanımı... 1-2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM... 2 I. Ceza Hukukunun Kaynakları... 2 II. TCK ile

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/30661 Karar No. 2010/29154 Tarihi: 15.10.2010 TÜZEL KİŞİYE USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILMAMASI ÖZETİ: Tebligat

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Hastane Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) Kadro Sayısı

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI 1. Aşağıdakilerden hangisi bir iptal davasında iptal nedeni değildir? a) Đdari işlemin yetkisiz bir makam tarafından yapılması b) Đdari işlemin dayandığı sebebin hukuka aykırı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir.

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir. 27 Mayıs 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26888 TEBLİĞ İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından: KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YER, ARAÇ, BİNA VE TESİSLERDE TÜTÜN ÜRÜNÜ TÜKETENLERE VERİLECEK İDARİ YAPTIRIM

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1.ÜNİTE Kalem Sisteminin Yargı Örgütündeki Yeri ve Özellikleri GİRİŞ Yargılama

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 0 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI ADRES KAYIT SİSTEMİNDE MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERLEŞİM YERİ VE DİĞER ADRES BELGESİ VERME YETKİSİ FORM C LERİN DOĞRULUĞUNUN TESPİTİ FORM D LER İLE FORM C LERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

ADRES KAYIT SİSTEMİ. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ADRES KAYIT SİSTEMİ Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sunu Planı Adres Kayıt Sistemi Dayanak Adres Kayıt Sistemi Nedir? Kapsamı İşlevi ve Kullanıcı Grupları Adres Çeşitleri Adres Bildirimi ve

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7568 Karar No. 2014/13812 Tarihi: 21.05.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞI- NIN BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLE-

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı