Anatomi GÖZ ACİLLERİ. Anatomi kemik yapı Orbita. Orbital içerik ( oküler kaslar, optik sinir, i retroseptal yağ) Glob 08/05/2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anatomi GÖZ ACİLLERİ. Anatomi kemik yapı 27.09.2012. Orbita. Orbital içerik ( oküler kaslar, optik sinir, i retroseptal yağ) Glob 08/05/2012"

Transkript

1 Anatomi Orbita GÖZ ACİLLERİ Orbital içerik ( oküler kaslar, optik sinir, i retroseptal yağ) 08/05/2012 Glob Anatomi kemik yapı Kemik yapının ( orbitanın) en zayıf yerleri lam. papirecea; globun (sklera) en zayıf yeri oküler kasların globa girdiği yerlerdir Orbital septum: Orbital rim periosteumundan başlayıp üst göz kapağının levator apenevrozuna, alt göz kapağında tarsal plate uzanan fasya tabakasıdır orbital rim boyunca uzanan fasyadır ( enfeksiyona karşı bariyer) 1

2 Göz apeksi Bütün damar sinir paketi tek alandan göze girer Aynı zamanda oküler kasların origosudur Alan dar Optik sinir kompresyona duyarlı ( kitle, abse, hematom ) İnt carotid arter oftalmik arter santral retinal arter Oftalmik ven santral retinal ven kavernöz sinüs ( kapak yok!!) 2

3 Kornea Anamnez muayene Şikayet( kimyasal maruziyet, travma, görme kaybı, görmede değişiklikler, ağrı sulanma kaşıntı kızarıklık, gözdeki değişiklikler parlamalar, uçuşan cisimcikler, Başlangıç süresi zamanı Ani, ağrısız görme kaybı, AF, DM, HT ( tıbbi özgeçmiş ) Akut izole 6. kranial sinir paralizisi? Öncesinde benzer şikayetler Tetanoz durumu Kullanılan protezler, ilaçlar, damlalar Sistemik sorgulama: Ek şikayetler ( baş ağrısı, laterilizan defisit, üretral akıntı, genitalhepesvs ) Allerjler Görme keskinliği Görme alanı Ekstroküler göz hareketleri Pupil reaksiyonu Göz kapakları ve adneksler Preauriküler lenf nodları Konjonktiva ve sklera Kornea Ön kamara İris Lens Vitreus Göz içi basıncı Fundoskopi Muayene Biyomikroskop yarıklı lamba/ florosein boyama Kimyasal yanıklarda önce irrigasyon 3

4 Görme Keskinliği En önemli sorundur (gözün vital bulgusudur ) İlk muayenedir Lens veya gözlükle birlikte yapılmalıdır ( yoksa iğne deliği ) 18 G iğne ile delinmiş kağıt veya özel plaka Snellen eşeli (20 ft 6m mesafede) 20/x ( x normal gözün bakılan sırayı okuyabildiği mesafe) En az yarısını okuyabildiği en küçük sıra görme keskinliğidir 20/x y ( y: yanlış okuduğu harf sayısı) Pinhole ya da gözlük numarası not edilmeli 40 yaş üstü hastalarda presbiyopi nedeniyle yakın kart testi (Rosenbaum chart; 14 inç 36 cm) Okuma yazma bilmeyenlerde E nin yönü veya resim <20/200 hastalara sırasıyla 3ft 1 m den parmak saydırma, cm den hareket algısı ve sonunda Işık algısına bakılır ( bütün ışıklar ve diğer gözü kapat) Histerik körlük ve çocuklarda 60 cm monitor kağıdına 3 cm kalınlığında siyah çizgiler İstemli horizontal nistagmus AiYFHqJXqBLa QkAh6dTkM8Dtj6_n1Xm _PfjpgPrU67ozfJr 4

5 Görme alanı Görme alanı Oküler motilite Okuler motilite: Obl.sup n.trochlearis(iv) Rec. Lat n.abducens (VI) Diğerleri n. Okulomotorius(III) Pupil Travma, restriksiyon, innervasyon sorunu Troid orbitopatisi Myasteni, myozitler Blow out kırıkları Stroke, DM, tm, anevrizma, travma,( penetran veya künt), enfeksiyon Diplopi Ne zaman başladı, ek bulgular ( SVO?) Monoküler diplopi varsa lenste veya korneda sorun?? Head tilt?? ( IV. Sinir) Düzensiz, gözyaşı pupil travmaya bağlı iris rüptürü Direkt indirekt ışık refleksi Marcus gunn pupil Fizyolojik anizokori ( >1 mm.) İlaca bağlı anizokori Toksidromlar 5

6 Cilt, kaşlar, göz kapakları, kirpikler, lakrimal aparat: Travma, YC, enfeksiyon, disfonksiyon, deformite, krepitasyon, subkutanamfizemamfizem Periorbital rimi palpe et Biyomikroskop Biyomikroskop Cihazın kontrolü Pozisyon, gerekirse anestezi Genel bakı ( adneksler, konjonktiva ) Kornea, iris, pupil, önkamara kamara, lens Florosein boyama Korneaya ışığa 45 açı ve 1 mm kalınlık vererek oblik muayene (optik kesi) Korneal penetrasyonun derinliği, Lateralden ışık kaynağı ile korneal derinlik tahmin edilebilir Ön kamarada hücreler, presipitat varlığı (irit, üveit,..) Işığa yana ye kadar açı verilerek pupil kenarı ile kornea arası odaklanarak ileri geri taranır 6

7 Lateralden ışık kaynağı ile korneal derinlik tahmin edilebilir Nazal iristeki gölgeye dikkat Korneal derinliğin değerlendirilmesi: Işık kaynağını 60 açıya getir Parlaklığı azalt, Işığı temporal limbusa düşür Korneal kalınlık ile ön kamara derinliği karşılaştır a/k < 1/4 ise daralmış açı ; artmış glokom riski > 1/2 ise normal açık açı anlamı taşır hipopiyon hifema Posterior synechiae from previous syphilitic uveitis. Also notice the coloboma, a congenital pupillary defect. 7

8 Florosein boyama Kontakt lens varsa çıkarılmalı, Kağıdın üzerine veya hastaya topikal anestezik damlatılabilir Wood lambası veya kobalt mavisi filtre Mikroskopik abrazyon/punktasyonlar y keskin ışık ş ( 1mm) kullanılmazsa atlanabilir Boyama yapmadan da ışık altında yeşil görünüm Pseudomonas Iridodialysis. The iris is pulled away from the ciliary body. The pupil is compressed and appears as a slit at the apex of the iridodialysis. Note the posterior synechiae. (Courtesy of Allen R. Katz, Department of Ophthalmology, University of Nebraska Medical Center.) Siedel Testi: Aköz humarön içine florosein boyanın sızması (tam kat korneal yaralanma perforasyon, glob yaralanması vs ) Muayene fundoskopi Positive Seidel test showing aqueous leaking through a full thickness corneal wound. Aqueous will turn fluorescein lime green under acobalt blue light as it oozes through the wound while being observed at the slit lamp Direkt oftalmaskop Kornea, lens, vitreus, optik sinir, makula ve retina Kornea için siyah ( + sayılı) ve daha derinler için kırmızı ( sayılı ) lensler Pupil dilatasyonu gerekebilir (açı kapanması varsa KE!!!) Öncesinde pupil çapı büyüklüğü not edilmeli İntraoküler yabancı cisim, santral retinal arter oklüzyonu, dekolman vs şüphesinde dilatasyon yapılmalı Lens opasiteleri, katarakt, vitreus kanaması (DM, travma vs..) varsa arka segment net değerlendirilemez USG gerekebilir Optik diskin şekli, optik çukurun büyüklüğü, sınırlarındaki bulanıklaşma, Arter ve venlerin rölativ büyüklükleri, spontan venöz pulsasyonlar, Makula; ödem, hemoraji, eksudasyon, Glokom, dekolman, travma, SMD, DM, HT Florosein boyamadan önce kontakt lensleri çıkar!!! İndirekt oftalmaskop 3 boyutlu görüntü sağlar Oftalmolojist tarafından yapılmalı The picture above shows the appearance of papilledema on fundoscopy with swelling of the optic nerve head, hemorrhages and exudates. 8

9 Papil ödemi retinalhemoraji makuler alan etrafında mikroanevrizmalar A V nicking Atılmış pamuk manzarası İntraoküler basınç tonometre İntraoküler basınç tonometre Akut açı kapanması, travma, irit, açık açılı glokom Normali mmhg > 30 mmhg ( özellikle anormal optik disk ya da görme alanı defektleri varsa) acil tedavi başlanmalı ve göz konsültasyonu istenmeli mmhg aralığında ğ acil konsültasyon ve takip Tonometri Penetre göz yaralanması şüphesi varsa KE Enfeksiyon, Korneal defekt, Uyumsuz hasta durumunda rölatif KE İyatrojenik korneal abrazyon nadir Schiotz tonometre Palpasyonla diğer göz karşılaştırılarak bakılabilir Bir çalışmada > 30 mmhg basınçta duyarlılığı 5/7 B aum J, Chaturvedi N, Netland PA, et al. Assessment of intraocular pressure by palpation. Am J Ophthalmol 1995;119(5):650 1 Bası yoluyla ölçüm prensibi: Schiotz tonometre Goldmann tonometre applanationmires for glaucoma video/ Pnömotonometre Akomodasyon, valsalva manevrası,vertikal bakış fazla ölçüm nedenidir, tekrarı gerektirir Oküler rijidite ölçümleri etkilemez 9

10 Goldmann tonometre Sıklıkla kullanılan metod Goldmann tonometre Biyomikroskop gerekir Fluoroscein boyama açıyla ışık düşürülür 10 mmhg ile basınç verilmeye başlanır Basınç etkisiyle yarım dairelerin ilişkisine göre oküler basınç hesaplanır mires for glaucoma video/ Goldmann tonometre Pnömotonometre 10

11 Kırmızı göz Konjontivit İritis Keratitis/Yabancı cisim/abrazyon Semptomlar Bilateral (genellikle) Kum hissi-batma(ağrısız) Yapışkanlık Unilateral (genelde) Lakrimasyon Fotofobia (Ağrı!) Görme bulanıklığı Unilateral (genelde) Lakrimasyon Fotofobia (Ağrı!) Görme bulanıklığı Bulgular Konjunktival hiperemi Şişmiş göz kapakları Muköz akıntı Görmede azalma Silier kızarıklık (perilimbal) Konstrikte pupil Ön kamarada flare Görmede azalma Silier kızarıklık ( perilimbal) Lokalize korneal opasifikasyon, abrazyon ya da YC A) Ciliary Injection B) Episcleral Injection C) Conjunctival Injection Akut Glokom Unilateral (genelde) Lakrimasyon Fotofobia (Ağrı!) Görme bulanıklığı Baş ağrısı,hale, kusma Görmede azalma Silier şişkinlik Korneal ödem Dilate pupil Artmış IOP Periorbital Cellulitis (Preseptal Cellulitis) Sadece sıcak, endüre, eritemli göz kapakları Görme, pupiller, oküler hareketler normal Genellikle ÜSYE (sinüzit), Hordeolum, şalazyon, böcek ısırığı, travma, zona,.. <10 yaş çocukhastalığı ( Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Streptokok, anaeroblar, nadiren,haemophilus influenzae nadir,aşı) Küçük çocuklarda veya oküler tutlum şüphesinde h d BT, MR Tedavi: Augmentin veya 1.kuşak sefalosporin, sıcak uygulama, saatte kontrol Toksik görünüm, < 5 yaş çocuk göz konsültasyonu; yatış İV seftriakson/vanko < 5yaş çocukta bakteriyemi / menenjite uyanık ol 11

12 Orbital Sellülitis (Postseptal Sellülitis) Sadece sıcak, endüre, eritemli göz kapağı olabilir Paranazal sinüzit (etmoid), periobital sellülit, bakteriyemi, travma, cerrahi, YC Ateş, toksiste, proptozis, ağrılı oküler muayene, okuler hareket kusuru, görme kusuru, pupiller etkilenim Staphylococcus, hl streptokok k H.influenza ( küçük kçocuk), mukormukozis k ( immunsupresyon, DM) Acil göz kons, yatış, İV antibiyoterapi (2 3. kuşak sefalosporin, ampisilin sulbaktam, tikarsilin klavulanat, karbapenem, florokinolon ( penisilin alerjisi), metronidazol veya klindamisin (anti anaerobik) Kantatomi Varsa abse drenaji Opaklı/opaksız multi slice BT, MR Endoftalmit, kavernöz sinus trombozu, frontal kemik osteomyeliti, menenjit, subdural ampiyem, epidural abse, beyin absesi Arpacık it dirseği (Eksternal Hordeolum) Göz kapağı kenarındaki yağ bezlerinin infeksiyonu Tedavi: Ilık sıcak kompres Eritromisin merhem 2x1; 7 10 gün Sellülit varlığındasistemik antb. Şalazyon (internal Hordeolum) Meibomian bezi infeksiyonu (akut/kronik) Tedavi: (arpacık gibi) Ilık sıcak kompres Eritromisin merhem 7 10 gün + Doxycycline gün (uzamış vakalarda İnatçı vakalarda göz refere et ( insizyon/küretaj) Konjonktivit Blefarit Kirpik foliküllerinin kronik inflamasyonu uzamış kırmızı göz nedenidir Staf. epidermitis deltalike toksinine karşı immun cevap Seboreic dermatitis, atopic dermatitis, kirpik biti gibi infestasyonlar ya da S. Aureus infeksiyonu ile ilişkili Konjunktival hiperemi; kabuklanmış,şiş ve kaşınıtlı,göz kapağı, nadiren göz ağrısı Göz kapağı ve kirpik kenarlarının günlük düzenli temizliği. Ciddi vakalarda antibiotikli damla veya merhem Birçok nedeni var (viral, bakteriyel [gonococcal (GC) ve chlamydial dahil], parazitik, fungal infeksiyonlar; allerjik, toksik, kimyasal irritasyon) Kırmızı göz En sık alerjik, viral ve bakteriyel < 4 hafta akut konj. Ciddi bakteriyel veya herpetik korneal tutulum agresif tedavi gerektirir ( görme kaybı!!!) Keratokonjonktivit Kronik konjonktivit ( piyasa damlalar, kontakt lensler, klamidya, molluscum contagiosum, kollajen vasküler hastalıklar, diüretikler, antidepresanlar ) Tek taraflı kronik konjoktivit Keratit, nazolakrimal kanal tıkanıklğı, okült YC, oküler malignite 12

13 BAKTERİYEL KONJUNKTİVİT Ağrısız, unilateral ya da bilateral mukopürülan akıntı ( sabah yapışıklığı), kızarık konjonktiva, florosan boyanmayan normal kornea, kemozis Preauricular LAP genelde olmaz ( gonokok hariç) Staphylococcus py ve Streptococcus türleri Florosein boyama!!! ( özellikle infantlarda ) Ciddi vakalarda kültür, sensivite testleri gerekebilir Hızlı( saat) hiperakut pürülan konjonktivit: n. gonore (acil göz kons) Topikal antibiyotik ( 4x1 ; 5 7 gün) Geniş spektrumlu antibiyotikler > 2 ay hastalarda rahatlıkla kullanılabilir Sulfa ve neomisin alerjisi olanlarda Trimethoprim ve polymyxin B Yumuşak kontakt lens kullananlarda fluorokinolon (Ciloxan, Ocuflox) ya da aminoglikozid (Tobrex) (Pseudomonas) Gentamicin okuler iritasyon YD da gonokok ( oftlamia neonatarum) ve kalmidyal infeksiyonlara dikkat!!! VİRAL KONJUNKTİVİT En sık adenovirus ( ılımlı foliküler konjonktivit) Sistemik viral hastalıklar da etken ( kızamık, suçiçeği, kabakulak) Sıklıkla kendiliğinden düzelir ama herpes simpleks ve herpes zoster e dikkat!!! (keratokonjunktivit) korneal skar ve görme kaybı Genelde ağrısız, ğ sulu, kırmızı göz ( ağrı ğ varsa korneal tutulum) ÜSYE sonrası bir gözde başlayıp diğerine geçen semptomlar tipiktir Konjunktival hiperemi, nadiren kemozis ve küçük subkonjunktival hemoraji, ve preaurikuler LAP Biyomikroskopta inferior palpebral konjunktivada folliküller (küçük, düzenli, translusent şişilikler) Biyomikroskop ve florosein boyama önemli Nadiren punktat korneal tutlumla giden keratit yapar Herpetik denritik keratit HSV Keratokonjonktiviti Suni gözyaşı, soğuk kompres, topikal dekonjestan, Steroid verme!!! Topikal antibiyotik verilebilir ( bakteriyel ayrımı zor, sekonder enfeksyon ) Sık yıkama, kişisel eşyalara dikkat ( hızlı bulaş muayneye dikkat!!!) 7 10 günde gerilemeyen vakaları göze refere et Viral konjonktivit bulgularına ek ağrı, yabancı cisim hissi, yanma, fotofobi Genellikle yalnız korneal bulgular ile başvuru Soğuk algınlığı,hiv, immunsüpresyon, herpetik keratit öyküsü cilt bulguları ( genital herpes, eritamatöz tabanlı veziküler döküntüler) Korneada dentritik keratit, geografik ülser ( amip benzeri ülser), düz kenarlı nörotrofik ülser Ilımlı punktat keratit, glokomun eşlik ettiği izole üveit kadar değişken tablo 13

14 HSV Keratokonjonktiviti Sadece konjonktival tutulum varsa trifluridine (trifluorothymidine) (TFT Thilo)1% dml ya da vidarabine??? 3% merhem 5x1; ek olarak eritromisin merhem 2x1 3 5 gün içinde kontrole çağır Cilt tutlumu( göz kapağı) ve/ veya fotofobi görme kaybı varsa daha agresif Trifluridine dml (Viroptic ) 9x1, ve vidarabine (Vira A ) merhem 5x1 veya alerjisi olanlarda idoxuridine (Stoxil ) dml gündüz saat başı, gece 2 saate bir Çocuk gibi uyum sorunu olan hastalarda oral preparatlar Yeni başlangıçlı (2 3 gün) göz kapağı tutulumu varsa asiklovir veya famsiklovir verilebilir Asiklovir, korneal tutulumun storma veya üveaya ilerlemesini engellemez!!! Ön kamara tutlumu varsa sikloplejikler saat içinde oftalmolojist tarafından görülmeli ( steroid!!!) Herpes zoster (HZV) ophthalmicus Trigeminal sinirinde aktive olan virus Ciltte ağrılı döküntü, kızarıklık, parestezi, ateş,baş ağrısı, halsizlik, görme bozukluğu, fotofobi Zoster vakalarının %10 25 inde oküler tutulum Nazosilier sinirde aktivasyon Konjonktivit, epitelyal keratit, stromal keratit, irit, üveit, retinit, koroidit Hutchinson bulgusu gelişen hastalarda risk 2 kat artar Okuler tutlum olanların 1/3 ünde hutchinson yok Kemozis, kızarıklık, sıklıkla peteşiyel hemorojiler, Genellikle 1 haftada iyileşir ( ikincil bakteriyel konjonktivit gelişmediyse) Topikal antibiyoterapi, Soğuk kompres, oküler lubrikanlar Korneal tutulumda medusa başı paterni ( dentritik) Saatlik yapay gözyaşı, gecelik oküler lubrikan Göz konsültasyonu ( sistemik/ topikal antiviral veya streoid) < 1 haftalık döküntüyle gelen hastalara 5x 800 mg asiklovir( 7 10 gün) veya 3x500 mg famsiklovir veya 3x1000 mg valasiklovir Basitrasin veya eritromisin merhem Topikal sikloplejikler Orbita, optik ve diğer kranial sinir tutlumu, immunsüpresyon, sistemik hastalık yatış ve İV asiklovir psödodentritik Faringokonjonktival ateş ve epidemik keratokonjonktivit( adenovirus): Faringokonjonktival ateş, kışın okul yazın kamplarda Çocuklarda ani başlangıçlı farenjit, ateş, bilat. konjonktivit Kendiliğinden iyileşir, destek tedavi Epidemik keratokonjoktivit, ÜSYE semptomlarını takiben belirgin kırmızı göz, fotofobi, batma hissi, epifora İpsilateral oreauriküler LAP, eritem, kemozis, inferior palpebral konjunktivada kaldırım taşı, nadir küçük ya da diffüz subkonjunktival hemoraji Biyomikroskopta difüz, superfisiyel keratit, ülser yok!!! 2 3 hafta sürer, destek tedavi Yapay göz yaşı, soğuk kompres ciddi fotofobi varsa sikloplejik ajanlar. Virüs alkol bazlı dezenfektanlarda 5 hafta yaşayabilir Çift eldiven, muayene aletlerini agresif yıkama 14

15 Alerjik konjonktivit Kaşıntı, kemozis Alerjenden uzaklaşma, soğuk kompres, topkial dekonjestan/antihistaminik Topkial steroid verme Kornea Ülseri Korneal ülseri tüm dünyada en sık görme bozukluğu ve körlük nedeni Erken tanı ve etyolojinin belirlenmesi morbititeyi önemli ölçüde azaltır Stromal tutulum Travma, deskuamasyon, yabancı cisim, kimyasal iritasyon, iskemi, enfeksiyon, keratit, sonucu epitelyal bariyerin bozulması ile enfeksiyöz ajanların stromal tabakaya ulşaması sonucu oluşur Tam kapanmayan göz kapağı: Belss palsisine dikkat!!! Özellikle S. Pneumoniae; kontakt lens kullanımının artması sonucu Pseudomonas En sık neden artık kontakt lens kullanımı özellikle onunla uyuma İmmunsuoreselerde fungal ve viral TANI: Kontakt lens kullanımı, travma, okuler cerrahi, genital herpes sorgulanmalı. Topikal veya sistemik immunsupresan kullanımı Topikal anestezikler!!! Kırmızı, şişmiş göz, mukopürülan akıntı, batma, fotofobi ( irit, silier spasm), bulanık görme Görme alanına giren ülser veya uveit geliştiyse görmede azalma İrite bağlı miyozis Korneada beyaz tabanlı yuvarlak veya düzensiz lezyonlar Biyomikroskopta irit bulguları sıktır ( kar yağdı manzarası, hipopiyon) Agresif topikal antbiyoterapi gerekir Göz konsültasyonu ( kültür ve takip) Fluorokinolon siprofloksasin (Ciloxan) veya ofloksasin (Ocuflox) saat başı 1 dml Mantar veya viral şüphesi varsa topikal antiviral ( natamycin,amphotericin B, veya fluconazole) irite bağlı ağrı varsa sikloplejikler (cyclopentolate 1% vs ) Topikal steroidler rölatif KE ( viral enfeksiyonlarda skar ve perforasyonu azaltabilirler göz kons!!! Gözü kapatma!!! Pseudomonas saatte göze refere et Komplikasyonları: Korneal skar perforasyon, post ant. sineşi, glokom, katarkt ÜVEİTİS/İRİTİS İritis, üveal bileşkenin ön kısmının enflamasyonu ( lokal sistemik nedenler) Genç orta yaş, bayan Gerçek bir oküler acil değildir; göz takibi gerekir Siliyer sinirler ve siliyer kas spazmı nedenli iritasyona bağlı ağrı Siliyer spasma bağlı trigeminal iritasyon ve fotofobi gelişebilir İndirekt fotofobi= iritis Biyomikroskopide ön kamarda proteinoaköz transüda ya bağlı parlama, keratotik depozitler ve hücre presipitatları, lökositler karyağdı manzarası Pupil genelde miyotik, yavaş reaksiyon. Görme keskinliğinde enflamasyona ve aköz hümorda bulanıklaşmaya bağlı azalma Karyağdı manzarası, hipopiyon, kronik vakalarda ön arka sineşi Siliyer cisimcik tutulumuna bağlı aköz hümor yapımında azalma, göz içi basınçta düşüş Fluorescein boyamada korneada abrazyonlar,, ulserler,dentritik lezyonlar görülebilir KLİNİK Tek taraflı göz ağrısı ( sistemik hastalıklarda çift taraflı), konjonktival hiperemi, fotofobi, görmede değişiklikler/ azalma posterior üveit Akıntı genelde olmaz Sistemik yakınmalar sık değildir Artrit üretrit GİS semptaomları hematüri vs Artrit, üretrit, GİS semptaomları, hematüri vs Tbc, genital herpes, önceki benzer semptomlar sorgulanamlı Yeni travma veya kaynak ışığı maruziyeti Ask about recent Mükopürülan akıntı olmaksızın sadece perilimbal veya yaygın kızarıklık Fotofobi sıktır. 15

16 TANI Tipik öykü, özgeçmiş ve muayenede ön kamarada hücre görülmesi Ayırıcı tanıda travma, sistemik hastalıklar, immunsupresyon Tedavi: İnflamasyonu azaltmak ve posterior sineşi (glokom) gibi komplikasyonlar engellemek Göz konsültasyonu Uzun etkili sikloplejikler pupiller pupiller sfinkter ve siliyercisimcik blokajı ağrıyı azaltır, sineşiyi engeller homatropine (2 4gün etkinlik) tropicamide (24 saat) saatte göze refere et CC: 89 y.o. woman with a history of gradual redness and proptosis OD over 3 weeks. HPI: Redness and proptosis OD worsened on 10 days of IV vancomycin & ceftriaxone. PMH/FH/POH: mitral valve regurgitation, advanced Alzheimer's disease, heart disease, glaucoma, schizophrenia, diabetes, and myopia. Patient has had trabeculectomies OD and OS. EXAM Best corrected visual acuities: NLP OD and 20/125 OS. Pupils: large RAPD OD by reverse (Relative Afferent Pupillary Defect / marcus gunn) Confrontational VF: unable to assess EOM: underaction in all directions of gaze OD. IOP: 29 mmhg OD, 8 mmhg OS Anterior segment: see photos, OS normal with superior trabeculectomy bleb. DFE: no view OD, OS normal. Hertel: 16 mm OD, 10 mm OS (marked proptosis OD) CT scan: marked proptosis OD with thickened sclera OD A different view demonstrating thickened sclera OD wth adjacent areas of possible abscess and/or inflammation. 16

17 ENDOFTALMİTİS The optic nerve separated from the globe during enucleation. There is a rim of Area of globe perforation from pan endophthalmiti necrotic tissue at the lamina cribrosa. Göz acilidir Aköz ya da vitreous humorün genellikle enfeksiyöz enflamasyonu ( post septal sellülüt!!!) Sıklıkla görme kaybı olur Cerrahi sonrası ( en sık), penetre oküler yaralanma, nadiren hematojen yayılım Baş ağrısı, ğ göz ağrısı, ğ fotofobi, f akıntı, göz kapaklarında kl şişlik, lk konjonktival ve skleral kanlanma, kemozis, hipopiyon, üveit bulguları her zaman olmayabilir Acil göz konsültasyonu ve post operatif vakalar hariç yatış Vitrues veya pars plana aspirasyonu Vitrektomi İntravitreal antibiyoterapi, steroid, Sistemik antibiyoterapi VİTREOUS KANAMASI Cryptococcal endophthalmitis Vitreus avaskülerdir Önde ora serrata, arkada optik sinir başı ve major retinal damarlara yapışarak uzanır Bu alanlardaki travma veya patolojik neovaskularizasyona bağlı gerim sonucu viteus içine veya arkasına kanama Ety: Diyabetik proliferatif retinopati, posterior vitreal dekolman ( yaşlı, bağ dokusu hastalığı), travma ( silkelenmiş bebek send) SAK a bağlı subhiyaloid kanama Tek taraflı ani,ağrısız siyah noktacıklanma örümcek ağı, puslu görüş, görme kaybı. Orak hücre anemisi ve diaybet öyküsü Kanamaya bağlı etkilenen gözde retina muayenesi zordur Karşı göz ipuçları verebilir Ayrıcı tanıda orak hücre, diabetik retinopati, retina dekolmanı, santral retinal ven oklüyonu, SAK, SLE. Göz konsültasyonu INR düzeyi Oküler US retina dekolmanı için SUBKONJUNKTİVAL HEMORAJİ Öykü önemli!!! Travma, valsalva, hipertansiyon, Spontan Göz muaynesi normal İzole ise 2 haftada normale döner Tekrarlayan vakalarda kanama profili 17

18 Korneal Yaralanma Bullous subconjunctival hemorrhage in this patient resulted from a fall and may signify severe orbital trauma resulting in globe rupture. Korneal epitelin ağrı duyusu vardır saatte yüzeyel yaralanmalar iyileşir ancak antibiyoterapi gerekir Tedavi verilmeyen vakalarda hızlı gelişen irit az değildir Korneal abrazyon Kontakt lens, tırnak, makyaj malzemeleri, rüzgar, yabansı cisim yaralanması ( mekanizmayı sorgula) glob yaralanması Ağrı sonradan ortaya çıkabilir Batma,fotofobi, yaşarma Çıplak gözle ya da florosein tutulumda görünür Görme kusuru varsa veya 24 saatten fazla zaman geçmişse iriti ekarte et Biyomikroskopta korneayı tam kat tara ( lasersyon?) Tarsal yabancı cisimlere dikkat!!! ( vertikal, multipl lineer ve punktat çiziklerde üst göz kapağı,) Tedavide topikal antibiyoterapi Kapamanın etkisi yok ( bells parezisi haric) psödomonas riski!!! saat sonra kontrol Görme değişikliği olanlarda 24 saate göze yönlendir fotokeratit Korneal Laserasyon (= glob perforasyonu) Tam kat kesilerde iriste şekil bozukluğu, makro mikro hifema, görmede azalma, ön kamarada çökme Küçük çocuklarda oyuncaklar, ambalaj lastiği, rimel. Yüksek hızlı makine işi yapanlarda dikkat!!! ( gizli olabilir) Sadece görmede azalma veya açıklanamayan oküler semptomlar ile başvuru Küçük laserasyonlar ( Siedel ) spontan iyileşebilir Siedel testi!!! Biyomikroskopta korneayı tam kat tara Acil göz kons ve orbita BT Atlandığında endoftalmit, travmatik katarakt Endoftlamit bir oluştumu görme için büyük risk!!! enokülasyon Korneal epitel hücreler etkilenir Maruziyetten 6 12 saat sonrası semptomlar Gecenin bir vakti gelirler Diffüz punktat florosein tutulum Eritomisinli pomad, kapama, skloplejikler, oral analjezik saatte düzelir Korneal Yabancı Cisim Genelde yüzeyel, derin olanlarda glob yaralanması ve kalıcı görme kaybı Metal, ağaç, plastik Metaliklerde pas halkası temizlenmeli İnflamatuvar reaksiyon oluşturur; >24 saat sonra kornea ve ön kamaraya lökosit migrasyonu sonucu irit tablosu, yabancı cisim etrafında beyaz halka Batma, ödem, şişlik, diffüz/perilimbalkızarıklık kızarıklık, sulanma, fotofobi Öykü önemli Göz kapağı iyi muyene edilmeli Hifema, + siedel testi sonucu, görme bozukluğu =glob penetrasyonu, perforasyon göz konsültasyonu, MR hariç ileri görüntüleme Önce anestetik ( iki göze de), irrigasyon, Nemli pamuk Biyomikroskop ile penetrasyona bak Tam kat yabancı cisimlerde veya glob penetrasyonu şüphesinde hiç kurcalama göz konsültasyonu ( BT, USG ) 25 G iğne veya Alger fırçası (pek önerilmiyor) ile biyomikroskop altında çıkar Çıplak gözle hedefi belirle ve yaklaş, Nemli pamuk hazır bulunsun Pas halkasını da temizle (acelesi yok; 1 gün bekleyebilir sadece yüzeyel olanları ) Tetanoz Topikal antibiyotik, sikloplejik, topikal/oral analjezik Yabancı cisim görme alanın ortasında ise veya rezidüel pas halkası kaldıysa 1 gün sonra göz polk kontrolü öner 2 günden uzun süren semptom varsa kontrol öner 18

19 göz kapağının yağı olmaz Göz travmaları Göz kapağı yaralanmaları: Glob/orbita ve lakrimal kanal yaralanması ekarte edilmeli Medial kantal bölgeye 6 8 mm den yakın veya lakrimal kanal veya keseyi içeren İç yüzeyi içeren ( tam kat glob yaralanmasından şüphelen!!!) Kenarları içeren (<1 mm kapak kenarı yaralanmalarına sütür gerekmez) Tarsal plate ve kas yağ dokusu içeren Ptozisin eşlik ettiği yaralanmalarda acil göz konsültasyonu Lakrimal kanalikül yaralanması varsa saat içinde opere edilmeli Florosein boyanın yarada birikip gözden akması, Tam kat kesiler Oftalmolojist müdahale etmesi daha doğru. Kapak kenarı için Miebomian bezlerini belirteç olarak kullanarak 6 0 ipekle vertikal matress. Tarsus tamiri için 5 0 vicryl. Cilt kapamada 6 0 monofilaman veya ipek A through D. Full-thickness lid repair. 6-0 silk is used for lid margin. 5-0 Vicryl is used to approximate the tarsal plate. The Vicryl sutures should not pass through the conjunctiva on the inside of the eyelid to avoid mechanical abrasion of the cornea during blinking. 7-0 nylon is used for skin closure, and the lid margin silk suture tail can be incorporated into these sutures to avoid corneal irritation. One vertical mattress suture, using the meibomian gland orifices as a landmark, or two 6 0 soft sutures (one approximating the anterior and the other the posterior lamella) are used to repair the lid margin 19

20 Göz Yaralanması ÖNCE /HIZLICA glob etkilenimini,, ön kamarayı, görmeyi değerlendir Düz ön kamara veya kesin glob rüptürü varsa Gözü koru ( dokunma, dokundurtma!!!) Acil göz kons. Oral stop Antibiyotik Tetanoz Antiemetik, analjezi, sedasyon, Hastanın başını dik tut Entübasyon gerektiren hastalarda süksinikolin??? Non depolorizan ajan veya premedikasyon??? Ön kamaranın bütünlüğü, pupil boyutu, şekli, hifema, monoküler körlük!!! Ödem varsa gözü açmak için zorlama ( ataç yöntemi, göz spekulumu ) Glob intakt gözüküyorsa oküler motiliteye bak Orbital rimin bütünlüğünü değerlendir İnf.orbital siniri muayenesi ( ipsilateral burun duyusu) Biyomikroskop: (abrazyon, laserasyon, YC, hifema, irit, üveal prolaps, lens dislokasyonu, iridodiyaliz Pupil reaksiyonu ( travma sonrası dilate veya konstrikte veya cevap yavaşlamış) şekli, bütünlüğü Ön kamara bütünlüğü doğalsa midriyatik verilebilir. Tam kat laserasyon ( Seidel testi ), intraoküler YC, görme kaybı iyi değerlendir. Görme ve oküler anatomi normalse 48 saat içinde göz polk. Kontrolü ile taburculuk Bütün hifemalar göz konsültasyonu gerektirir (İOB takibi ) Tedavide Başın elevasyonu ( hifemayı bir yerde toplamak ve kanlanmayı azaltmak için), Pupiller hareketi azaltmak için sikloplejik ( pupiller hareket kanamayı başlatabilir ş ), İOB kontrolü ( >30 mmhg ise timolol damlat!!) Topikal B blokerler, IV mannitol, topkial α agonist (apraclonidin), karbonik anhidraz inh. ( orak hücreler hariç) 3 5 günlerde tekrar kanama riski yüksektir cerrahi ön kamara yıkama Bazı gözcüler bütün hifemaları yatırır 20

21 The black arrow denotes an inferior iris tear from blunt trauma (iridodialysis). Okült glob rüptürü Künt skleranın zayıf olduğu yerler ( limbus, ekstraoküler kasların tutnduğu yerler) Dairesel yoğun, kanlı kemozisin eşlik ettiği yaygın subkonjonktival hemoroji varsa pek gözden kaçmaz Korneada spiralden fırlamış küçük metal penetrasyonu kolayca atlanabilir ve şüpheli yaklaşılmalı yüksek enerjili ve hızdaki periorbital yaralanmalara özellikle korneal abrazyonlara dikkat!!! Çap küçüldükçe gizli penetrasyon riski artar Biyomikroskopik muayene Uveal prolaps: beyaz sklerada siyah kahverengi renklenme Corneal laceration at limbus with uveal prolapse and iris FIGURE 3.: Extensive subconjunctival hemorrhage can be a sign of occult globe rupture. Öykü, FM, direkt indirekt oftalmoskopi Seçilmiş vakalarda BT, USG ( MR kontrendike) Gözü koru ( dokunma, dokundurtma!!!) Acil göz kons. Oral stop Antibiyotik Tetanoz up date Antiemetik,, analjezi, sedasyon, Hastanın başını dik tut Entübasyon gerektiren hastalarda süksinikolin??? Nondepolorizan ajan veya premedikasyon??? Gözde ağrı, görme sorunu, pupil düzensizliği, aferent pupil defekti, çökmüş ön kamara, geçirilmiş cerrahiyi sorgula!!! Periorbital ekimoz, maksillofasyal kırıklar ( göz hareketlerini kısıtlayan blow out dahil), üveal prolaps, İOP düşebilir ama ölçülmemelidir ( ekstrüsyon) Normal muayene bulguları Fundoskopi yeterli olmayabilir ( kanama) İyi sorgulanmalı/muayene edilmeli 21

22 Blow out kırıkları En sık inferior duvar ( maksiller sinüs) ve medial duvar ( ethmiod sinüs lam papyracea) Subkutan amfizem ( sümkürmek veya ıkınmakla artan), Yukarı bakış diplopisi (inf. Rektus kasının sıkışması) İzole blow out kırıklar diplopi olsun olmasın acil cerrahi gerektirmez 3 10 gün içinde iid tamir edilmelidir lidi Waters, maksillofasiyal BT( ince kesit alan) Oral antibiyoterapi ( cephalexin, 4x mg,10 gün) Normal göz muayenesi olan bütün hastalar tespit edilememiş retinal yırtık veya ayrılma açısından göz polikliniğine refere edilmelidir 1/3 oküler travma eşlik eder Abrazyon, irit, hifema, lens dislokasyonu/subluksasyonu, retinal yırtılma/ayrılma) dikkatli göz muayenesi (konsülte edelim mi?) Retrobulber hematom Sıklıkla künt travmalarda Artmış göz içi basıncı ve buna bağlı ikincil bulgular Ağrı( iskemi) Görmede azalma ve proptozis ( sinir basısı ve/veya iskemisi) 40 mmhg ve üzeri basınçta acil kantatomi gerekir (rüptür şüphesi yoksa ölç) BT Şüphe varsa bile acil göz konsültasyonuvitrektomi? Kimyasal Yanıklar Alkaliler daha riskli ( likefaksiyon nekrozu, protein denatürasyonu, yağ dokuda sabunlaşma penetrasyon) Acil irrigasyon En az 30 dakika ve ph kontrolü ile nötrleşene kadar tekrar Normal salin veya diğer izotonikler Periorbital cilt ve diğer dokular değerlendir ğ di Belirgin konjonktival kanlanma ve kemozis, Ciddi yanıklarda sklera ve korneada nekroza ( vazonstriksiyon) bağlı beyazlaşma,bulanıklaşma Görme ve İOB ı not et İrrigasyondan sonra etken sorgula, diğer yaralanmaları değerlendir Biyomikroskop İrrigasyon sonrası bulutlu kornea veya korneal defekti varsa acil göz konsültasyonu Sadece kemozisi olanlar (kimyasal konjonktivit) eritromisin merhem4x1/gün ve saat içinde göz polk. Kontrolü Topkial sikloplejikler Epitelyal defekt varsa ağrı kontrolü için Fenilefrinden uzak dur!!! ( vazokonstriksyon!!! limbus iskemisi)) Tetanoz 22

KIRMIZI GÖZ DOÇ.DR.ÖZCAN OCAKOĞLU CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

KIRMIZI GÖZ DOÇ.DR.ÖZCAN OCAKOĞLU CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KIRMIZI GÖZG DOÇ.DR..DR.ÖZCAN OCAKOĞLU CERRAHPAŞA A TIP FAKÜLTES LTESİ KANLANMA TİPLERİ YÜZEYEL DERİN MİKST LOKALİZASYON PERİFER MERKEZİ YAYĞIN NEDENİ KONJ.DAMARLANMA SİLİYER ARTER HERİKİSİ ETYOLOJİ YÜZEYEL

Detaylı

GÖZ ACİLLERİ. II-Çift görme. III-Travma. IV-Ani görme kaybı. I-Kırmızı göz. A.Sebepleri. 1. Bakteriyel konjonktivit. 2. Alerjik konjonktivit

GÖZ ACİLLERİ. II-Çift görme. III-Travma. IV-Ani görme kaybı. I-Kırmızı göz. A.Sebepleri. 1. Bakteriyel konjonktivit. 2. Alerjik konjonktivit GÖZ ACİLLERİ I-Kırmızı göz II-Çift görme III-Travma IV-Ani görme kaybı I-Kırmızı göz A.Sebepleri 1. Bakteriyel konjonktivit 2. Alerjik konjonktivit 3. Keratit 4. Episklerit ve sklerit 5. Üveit 6. Subkonjunktival

Detaylı

Uzm.Dr. Yunus Karaca KTÜ Acil Tıp AD Öğr. Gör.

Uzm.Dr. Yunus Karaca KTÜ Acil Tıp AD Öğr. Gör. Uzm.Dr. Yunus Karaca KTÜ Acil Tıp AD Öğr. Gör. SUNU PLANI Gözün Anatomisi Kırmızı Göz Görmeyi Tehdit Etmeyen Kırmızı Göz Nedenleri Görmeyi Tehdit Eden Kırmızı Göz Nedenleri Ağrılı Göz Ani Görme Kayıpları

Detaylı

Şikayetleri - Gözde kızarıklık, - Bulanık görme, ağrı, ışığa hassasiyet (fotofobi) - Kaşıntı, sulanma, çapaklanma - Yanma-batma, yabancı cisim hissi

Şikayetleri - Gözde kızarıklık, - Bulanık görme, ağrı, ışığa hassasiyet (fotofobi) - Kaşıntı, sulanma, çapaklanma - Yanma-batma, yabancı cisim hissi Kırmızı Göz Sibel İnan Kırmızı göz, birinci basamak sağlık kurumlarına gelen hastaların, en yaygın başvuru şikayetlerinden birisidir. Sıklıkla konjonktivit gibi durumlardan ileri gelse de birçok ciddi

Detaylı

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hiakye (Anahtar ögeler) AVD semptomları (II+, Retina dekolmanı, ilişkili genetik bozukluklar

Detaylı

TIBBİ TERMİNOLOJİ 3. GÖZE İLİŞKİN TERİMLER Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN P. ŞENEL TEKİN 1

TIBBİ TERMİNOLOJİ 3. GÖZE İLİŞKİN TERİMLER Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN P. ŞENEL TEKİN 1 TIBBİ TERMİNOLOJİ 3 GÖZE İLİŞKİN TERİMLER Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN P. ŞENEL TEKİN 1 A. Anatomik Terimler Göz görme organıdır. Tıp dilinde Bulbus oculi veya ophthalmos adıyla bilinen göz, göz çukuru

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

Amaç: Temel refraksiyon açıklaması ve myopi, hipermetropi ve astigmatizmatizma izahıve nasıl düzeltilebildiklerini anlatmak.

Amaç: Temel refraksiyon açıklaması ve myopi, hipermetropi ve astigmatizmatizma izahıve nasıl düzeltilebildiklerini anlatmak. DÖNEM 3 DERSLERİ.. GÖZÜN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ GÖZ MUAYENE YÖNTEMLERİ KIRMA KUSURLARI VE TEDAVİSİ ŞAŞILIK VE TEDAVİSİ GÖZ YAŞI YAPISI, DRENAJ VE HASTALIKLARI KIRMIZI GÖZ GLOKOM OPTİK SİNİR VE GÖRME YOLLARI

Detaylı

Genellikle kırmızı göze neden olan olay, konjonktivit ya da subkonjonktival kanama gibi basit olaylardır.

Genellikle kırmızı göze neden olan olay, konjonktivit ya da subkonjonktival kanama gibi basit olaylardır. Kırmızı Göz Yrd.Doç.Dr. Harun YÜKSEL D.Ü.T.F. Göz Hastalıkları A.D. Genellikle kırmızı göze neden olan olay, konjonktivit ya da subkonjonktival kanama gibi basit olaylardır. Bu gibi durumlar spontan olarak

Detaylı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Tanım Prematüre bebeklerde retina damarlarının gelişim bozukluğu ile karakterize bir hastalıktır.

Detaylı

Anamnez. Acil Göz Hastalıkları. Acil Göz Hastalıkları. Künt Travma. Travma. Dr. Semra Acer Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D.

Anamnez. Acil Göz Hastalıkları. Acil Göz Hastalıkları. Künt Travma. Travma. Dr. Semra Acer Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D. Acil Göz Hastalıkları Acil Göz Hastalıkları Dr. Semra Acer Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D. TRAVMA en sık KIRMIZI GÖZ ile birlikte olanlar Kapak,gözyaşı yolları enfeksiyonları

Detaylı

Kırmızı Göz. Yrd.Doç.Dr. Harun YÜKSEL D.Ü.T.F. Göz Hastalıkları A.D.

Kırmızı Göz. Yrd.Doç.Dr. Harun YÜKSEL D.Ü.T.F. Göz Hastalıkları A.D. Kırmızı Göz Yrd.Doç.Dr. Harun YÜKSEL D.Ü.T.F. Göz Hastalıkları A.D. Genellikle kırmızı göze neden olan olay, konjonktivit ya da subkonjonktival kanama gibi basit olaylardır. Bu gibi durumlar spontan olarak

Detaylı

GÖZ ACiLLERi. Sunum Planı GÖZ ANATOMİSİ OPTİK SİNİR GÖZ ANATOMİSİ GÖZ ANATOMİSİ. Göz üç tabakadan meydana gelmiştir: Sırasıyla içten dışa doğru:

GÖZ ACiLLERi. Sunum Planı GÖZ ANATOMİSİ OPTİK SİNİR GÖZ ANATOMİSİ GÖZ ANATOMİSİ. Göz üç tabakadan meydana gelmiştir: Sırasıyla içten dışa doğru: GÖZ ACiLLERi DR. OĞUZ KÜÇÜKYILMAZ AKDENİZ ÜTF ACİL TIP AD Göz Anatomisi Göz muayenesi Travmatik olmayan aciller Akut Görme Azalması/Görme Kaybı Travmatik aciller Sunum Planı 2 GÖZ ANATOMİSİ GÖZ ANATOMİSİ

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI LATASOPT % Göz Damlası. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml de;

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI LATASOPT % Göz Damlası. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml de; ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI LATASOPT % 0.005 Göz Damlası 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml de; Latanoprost 0.05 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR LATASOPT, açık açılı glokom ve oküler hipertansiyonu olan hastalarda

Detaylı

Glokom. Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik

Glokom. Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik Glokom Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik Tarihçe Glokom terimi eski Yunanca da gri-mavi anlamına gelen (glaukos) kelimesinden türemiştir. Hipokrat, glokomu yaşlı insanlarda görülen ve pupillanın mavimsi bir

Detaylı

Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi

Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi Prof. Dr Berati Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.Retina Günleri Hilton, İstanbul, 2013 Görmeyi tekrar sağlamak Vitreus hemorajisi Traksiyonel Dekolman

Detaylı

Diyabetik Retinopati Tanı, Takip ve Tedavisi

Diyabetik Retinopati Tanı, Takip ve Tedavisi Diyabetik Retinopati Tanı, Takip ve Tedavisi Diyabeti olan her hasta diyabetik retinopati riski taşır. Gözün anatomisi nedeni (resim 1a) ile iyi görüyor olmak göz sağlığının kusursuz olduğu göstermez,

Detaylı

Aköz hümör, vitreus ve retina

Aköz hümör, vitreus ve retina Aköz hümör, vitreus ve retina Hümör aköz Göz içi basıncı ortalama 15 mm/hg Sağlıklı bir şekil ve optik özellikler için Hümör aköz Fonksiyonları Gib ve göz şekli kontrolü Kornea beslenmesi Lens beslenmesi

Detaylı

Acil Göz Hastalıkları

Acil Göz Hastalıkları Doç. Dr. Güliz Fatma YAVAŞ, Doç. Dr. Tuncay KÜSBECİ Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Acil göz hastalıkları, erken tanısı konularak hemen müdahale gerektiren hastalıklardır. Göz

Detaylı

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU)

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) Op.Dr. Tuncer GÜNEY Göz Hastalıkları Uzmanı GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) HASTALIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ? Glokom=Göz Tansiyonu Hastalığı : Yüksek göz içi basıncı ile giden,görme hücrelerinin ölümüne

Detaylı

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı Olgu 1 25 yaşında inşaat işçisi Yüksekten düşme E2M3V2

Detaylı

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI. Dr Alparslan ŞAHİN

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI. Dr Alparslan ŞAHİN DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu Periferik retina dejenerasyonları Retina periferinde ora serrataya

Detaylı

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula BACAK YARALANMALARI Gülçin BACAKOĞLU Giriş Alt bacak yaralanmaları daha sık görülür Tibia en sık kırılan kemiktir Beraberinde önemli yumuşak doku yaralanmaları oluşabilir Değerlendirmede hikaye ve FM önemlidir

Detaylı

Ani Görme Kaybı. Elif Ertan

Ani Görme Kaybı. Elif Ertan Ani Görme Kaybı Elif Ertan Görme azlığı ile gelen bir hastada, hastanın hikayesinden görme kaybının tek gözde mi her iki gözde birden mi olduğu, akut mu progresif mi gelişim gösterdiği, geçici mi kalıcı

Detaylı

RETİNA DAMAR HASTALIKLARI. Prof. Dr. İhsan ÇAÇA

RETİNA DAMAR HASTALIKLARI. Prof. Dr. İhsan ÇAÇA RETİNA DAMAR HASTALIKLARI Prof. Dr. İhsan ÇAÇA Oftalmik bir dalı olan ilk arter, common carotid a in internal Carotid arterin dalıdır. Oftalmik arter bir kaç dala daha ayrılır. Santral retinal arter optik

Detaylı

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Diyabetin süresi (II++, GQ, SR) Geçmişteki glisemik kontrol (Hemoglobin A1c) (II++, GQ, SR) İlaçlar (II, GQ, SR)

Detaylı

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu Periferik retina dejenerasyonları Retina periferinde ora serrataya

Detaylı

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Ani ölümün önemli bir nedenidir Sıklığı yaşla birlikte artar 50 yaş altında nadir rastlanır E>K Aile

Detaylı

Göz Hastalıkları Acilleri

Göz Hastalıkları Acilleri Göz Hastalıkları Acilleri Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Göz acilleri, acil polikliniklerine başvuran hastaların %3 ünü oluştururlar. Başvuruların çoğunluğunu korneal abrazyon,

Detaylı

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ Dr. Fulya YAYLACIOĞLU TUNCAY Doç. Dr. Onur KONUK GÜTF GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İÇERİK NAZOLAKRİMAL SİSTEM -ANATOMİSİ -EMBRİYOLOJİSİ

Detaylı

HEMORAJİK İNME. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

HEMORAJİK İNME. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD HEMORAJİK İNME Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD İntraserebral kanamalar inmelerin %10-15 ini oluşturmaktadır. İntraparenkimal, subaraknoid, subdural ve

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Abdominal Aort Anevrizması. Dr.Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK

Abdominal Aort Anevrizması. Dr.Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK Abdominal Aort Anevrizması Dr.Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Giriş ve tanım Epidemiyoloji Etyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı, ayırıcı tanı Tedavi Giriş ve Tanım Anevrizma,

Detaylı

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ Hangi hastalara görüntüleme

Detaylı

Göz z Acilleri. Uz.Dr.M. GÜNALP AÜTF Acil T p T p AD

Göz z Acilleri. Uz.Dr.M. GÜNALP AÜTF Acil T p T p AD Göz z Acilleri Uz.Dr.M Dr.Müge GÜNALP AÜTF Acil T p T p AD Görme kayb süresi Geli im im h z h skemi, kanama Tek yada iki gözde g birden Beyin kökenlik kenli Görme kayb n n n kal c yada geçici olmas T

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ ANEURYSM (ANEVRİZMA) Arteriyel sistemindeki lokalize bir bölgeye kan birikmesi sonucu şişmesine Anevrizma denir Gerçek Anevrizma : Anevrizma kesesinde Arteriyel duvarların üç katmanını kapsayan Anevrizma

Detaylı

Prof Dr Acun Gezer İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Şaşılık Birimi

Prof Dr Acun Gezer İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Şaşılık Birimi Ekstraoküler felçler ve nistagmus Prof Dr Acun Gezer İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Şaşılık Birimi Anatomi Ekstraoküler kaslar Rektus kasları İç rektus (İR) üst rektus üst oblik

Detaylı

Kabakulak (Epidemik Parotitis) Prof. Dr. Haluk Çokuğraş

Kabakulak (Epidemik Parotitis) Prof. Dr. Haluk Çokuğraş Kabakulak (Epidemik Parotitis) Prof. Dr. Haluk Çokuğraş 1 Olgu 1: 4 aylık erkek çocuk 2 Üç gündür ateş, boynun sağ yanında şişlik. Bu bölgede yaygın şişlik-kızarıklık ve ısı artışı. Ağız içerisinde Stenon

Detaylı

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Femoral Komplikasyonlar External kanama ve hematom (%2-15) Psödoanevrizma (%1-5) Retroperitoneal hematom (

Detaylı

Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme)

Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme) Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Oküler hikaye Irk/ Etnik köken Aile hikayesi Sistemik hikaye Uygun kayıtların gözden geçirilmesi Kullanılan ilaçlar Oküler

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM. Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD

ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM. Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD Tanım Orbitomeatal çizginin üzerinde hissedilen ağrılar baş ağrıları olarak değerlendirilir Epidemiyoloji Çocuklarda

Detaylı

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenim hedefleri Mezenterik vasküler olay şüphesi ile gelen hastayı değerlendirmede kullanılan

Detaylı

DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ

DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Diabetes Mellitus Endojen insülinin yokluğu veya hücre içine giriş yetersizliğine bağlı Genel popülasyonun

Detaylı

DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları

DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Diabetes Mellitus Endojen insülinin yokluğu veya hücre içine giriş yetersizliğine bağlı Genel popülasyonun

Detaylı

GÖZ HASTALIKLARI STAJI

GÖZ HASTALIKLARI STAJI GÖZ HASTALIKLARI STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 6 iş günü : Cebeci Hastanesi : Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniği, Polikliniği ve Dershanesi

Detaylı

Travmatik beyin yaralanması (TBY) Hedefler TBY nedir, nasıl meydana gelir? TBY tipik olarak kimlerde görülür? TBY sonrası hangi değişiklikler ortaya ç

Travmatik beyin yaralanması (TBY) Hedefler TBY nedir, nasıl meydana gelir? TBY tipik olarak kimlerde görülür? TBY sonrası hangi değişiklikler ortaya ç TRAVMATİK BEYİN YARALANMASI Doç.. Dr. Bülent B ERDUR Pamukkale Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Acil Tıp T p AD Mayıs s 2010 Antalya 1 Travmatik beyin yaralanması (TBY) Hedefler TBY nedir, nasıl meydana

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat KOYUNCU Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

Yrd. Doç. Dr. Murat KOYUNCU Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Yrd. Doç. Dr. Murat KOYUNCU Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. 2 Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. 3 Karabük Üniversitesi Tıp

Detaylı

Doç. Dr. Celal KATI OMÜ ACİL TIP AD.

Doç. Dr. Celal KATI OMÜ ACİL TIP AD. Doç. Dr. Celal KATI OMÜ ACİL TIP AD. 1 Primer başağrıları Sekonder başağrıları Kırmızı alarm Yanlış teşhis 2 Acil başvurularında 4. neden (%3) Primer ve sekonder nedenler oldukça fazla Tanısal tetkikler

Detaylı

SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI. Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D

SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI. Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D Olgu 1-30 yaş - Erkek - Çaycuma, Zonguldak ŞİKAYET -Bulantı -Kusma -Baş ağrısı ÖYKÜ Burun

Detaylı

BAŞ AĞRISI. Dr. Hasan Mansur DURGUN

BAŞ AĞRISI. Dr. Hasan Mansur DURGUN BAŞ AĞRISI Dr. Hasan Mansur DURGUN 22.03.2014 Baş Ağrısı Acil servislere başvuruların %4 ü Acil servise başvuruların büyük çoğunluğu primer baş ağrıları (en sık Migren ve gerilim tipi) En sık bayanlarda

Detaylı

Endoftalmi, sıklıkla bakteriyel, fungal yada parazitik mikroorganizmaların

Endoftalmi, sıklıkla bakteriyel, fungal yada parazitik mikroorganizmaların Endoftalmi Zübeyir Yozgat Endoftalmi, sıklıkla bakteriyel, fungal yada parazitik mikroorganizmaların göz içi dokularına invazyonu sonucu gelişen enflamatuvar bir cevaptır. Nadiren aseptik de olabilir.

Detaylı

Prof. Dr. Pınar AYDIN O DWEYER

Prof. Dr. Pınar AYDIN O DWEYER Yazar Ad 139 Prof. Dr. Pınar AYDIN O DWEYER Yaşın ilerlemesine bağlı olarak göz sağlığında değişiklikler veya bozulmalar olabilir. Bu değişikliklerin tümü hastalık anlamına gelmemektedir. Ancak diğer

Detaylı

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları II menenjit, ensefalit, KİBAS ve status. Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları II menenjit, ensefalit, KİBAS ve status. Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları II menenjit, ensefalit, KİBAS ve status Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı Olgu 1 25 yaşında inşaat işçisi Yüksek ateş, şuur bulanıklığı

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Göz Hastalıkları (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN

Detaylı

BEHÇET SENDROMU NDA GÖZ TUTULUMU VE TEDAVİSİ

BEHÇET SENDROMU NDA GÖZ TUTULUMU VE TEDAVİSİ BEHÇET SENDROMU NDA GÖZ TUTULUMU VE TEDAVİSİ Y. Doç. Dr. Şengül Özdek GÜTF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı BEHÇET SENDROMU Tıkayıcı tipte vaskülit Hulusi Behçet, 1937 Üveit, retinal vaskülit, Oral ve genital

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM. Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD

ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM. Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD Tanım Orbito-meatal çizginin üzerinde hissedilen ağrılar baş ağrıları olarak değerlendirilir Epidemiyoloji Çocuklarda

Detaylı

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA 49 yaşında, erkek hasta Sol ayakta şişlik, kızarıklık Sol ayak altında siyah renkte yara

Detaylı

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI DR. GÜLİZ UYAR GÜLEÇ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TıP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON H. VE KLİNİK MİK. AD- AYDIN UDAİS 2014 Giriş Diyabetin en sık ve ciddi

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

Kemik ve Eklem Enfeksiyonları. Dr Fahri Erdoğan

Kemik ve Eklem Enfeksiyonları. Dr Fahri Erdoğan Kemik ve Eklem Enfeksiyonları Dr Fahri Erdoğan KEMİK VE EKLEM ENFEKSİYONLARI Erken tanı ve tedavi Sintigrafi, MRI Artroskopik cerrahi Antibiyotik direnci Spesifik M.Tuberculosis M. Lepra T.Pallidumun Nonspesifik?

Detaylı

Yüz Felci (Fasiyal Palsi)

Yüz Felci (Fasiyal Palsi) Yüz Felci (Fasiyal Palsi) Yüz Felci Ne Demektir: Yüz hareketlerini (dudak, yanak, kaş,göz çevresi) yapmamızı yüz siniri (fasial sinir) aracılığı ile sağlarız. Beyinden gelen hareket emirlerini yüz siniri,

Detaylı

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALARINA YAKLAŞIM NASIL OLMALIDIR? A) ANAMNEZ (ÖYKÜ,

Detaylı

ORBİTA ORBİTA KİTLELERİ 1- LAKRİMAL BEZ KİTLELERİ: - Lenfoid prolefilasyonlar - Epitel kökenli iyi ya da kötü huylu tümörler

ORBİTA ORBİTA KİTLELERİ 1- LAKRİMAL BEZ KİTLELERİ: - Lenfoid prolefilasyonlar - Epitel kökenli iyi ya da kötü huylu tümörler ORBİTA ORBİTA ANATOMİSİ Orbita bulbus okuli, ekstraoküler kaslar, optik siniri içeren yağ ve bağ dokusundan zengin kavitedir.sık rastlanan orbita hastalıkları, tanı ve tedavi yöntemlerinden kısaca bahsedecek

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 GIS Perforasyonları Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 Sunum Planı Özefagus perforasyonu Ülser perforasyonları Tanım Epidemiyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Özefagus Perforasyonu

Detaylı

Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi

Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi Dr. Şükran KÖSE Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Sunum Planı Kesici-delici alet yaralanmalarında

Detaylı

Paintball Oyununda Göz Travması*

Paintball Oyununda Göz Travması* OLGU SUNUMU/CASE REPORT Paintball Oyununda Göz Travması* Ocular Trauma in Paintball Game Osman Ahmet POLAT 1, Ayşe ÖNER 2, Hatice ARDA 3, Neslihan SİNİM 1, Koray GÜMÜŞ 2 ÖZ Paintball oyunları sırasında

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MYDFRIN 5 ml oftalmik çözelti ihtiva eden plastik şişe içerisinde sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. MYDFRIN 5 ml oftalmik çözelti ihtiva eden plastik şişe içerisinde sunulmaktadır. MYDFRIN Steril Göz Damlası, 5ml Göze damlatılarak uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 25 mg/ml fenilefrin hidroklorür Yardımcı maddeler: Benzalkonyum klorür solüsyonu, sodyum bisülfat, disodyum edetat

Detaylı

Kornea Laser Cerrahisi

Kornea Laser Cerrahisi Kornea Laser Cerrahisi Doç.Dr.Dr.. Akif Özdamar Refraktif Cerrahi / Kategori Lameller Keratomileusis Lasik İntrakorneal Ring Segment Refraktif Cerrahi / Kategori İnsizyonel Radyal keratotomi Astigmatik

Detaylı

KIRMA KUSURLARI. Dr. Ümit BEDEN

KIRMA KUSURLARI. Dr. Ümit BEDEN KIRMA KUSURLARI Dr. Ümit BEDEN Cisimlerinin görüntülerinin retina üzerinde net olarak oluşabilmesi için sağlıklı bir refraksiyon sistemi gereklidir. Göz görme organıdır, hastalıkları sıklıkla görme bozukluğuna

Detaylı

DİYABETİK AYAKTA YARA BAKIMI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI

DİYABETİK AYAKTA YARA BAKIMI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI DİYABETİK AYAKTA YARA BAKIMI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI Diyb. Hem. Dr. Emine KIR-BİÇER İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı Diyabetik ayak yaraları, diyabetik hastaların

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

Otakoidler ve ergot alkaloidleri

Otakoidler ve ergot alkaloidleri Otakoidler ve ergot alkaloidleri Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 Antihistaminikler 2 2 1 Serotonin agonistleri, antagonistleri, ergot alkaloidleri 3 3 Otakaidler Latince "autos" kendi, "akos"

Detaylı

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma ABDOMİNAL TRAVMALAR Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma AKUT BATIN Nedenleri > Kanama > Perforasyon > İnflamasyon > Obstrüksiyon > Diğer (karın dışı) Belirtiler Ağrı Bulantı / Kusma İştah durumu Kabızlık

Detaylı

Diyabet ve göz sorunları

Diyabet ve göz sorunları TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ 08 Diyabet ve göz sorunları Diyabet

Detaylı

GLOKOM Doç.Dr.Uğur keklikçi

GLOKOM Doç.Dr.Uğur keklikçi GLOKOM Doç.Dr.Uğur keklikçi GLOKOM Glokom, Retina Ganglion Hücrelerinin bir dizi reaksiyon ile hasarlaşması veya ölmesi sonucu gelişen ilerleyici optik sinir hastalığıdır. Glokom bir optik nöropatidir

Detaylı

Göz Travmaları. Ümit Übeyt İnan, Onur Polat DERMAN MEDICAL PUBLISHING 222 DERMAN MEDICAL PUBLISHING 1

Göz Travmaları. Ümit Übeyt İnan, Onur Polat DERMAN MEDICAL PUBLISHING 222 DERMAN MEDICAL PUBLISHING 1 Ümit Übeyt İnan, Onur Polat EPİDEMİYOLOJİ Göz travmaları, görme kaybının en sık nedenleri arasındadır. Dünya Sağlık Örgütü nün verilerine göre her yıl 55 milyon göz yaralanması meydana gelmekte, göz yaralanması

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Oftalmolojik Aciller Ophthalmologic Emergencies Müge Gülen 1, Mehmet Oğuzhan Ay 2, Akkan Avcı 2, Selen Acehan 2, Ferhat İçme 3 1 Eskişehir Yunus

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Göz Hastalıkları Staj Eğitim Programı Genel Bilgiler: Staj süresi: 2 hafta Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

2012-2013 GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI

2012-2013 GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI Öğretim Üyeleri Tarih 12.10.2012 2012-2013 GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI Prof Dr Hikmet Özçetin Prof Dr Ahmet Tuncer Özmen Prof Dr A. Ali Yücel Prof Dr Bülent Yazıcı Prof Dr Mehmet

Detaylı

Yenidoğan Konjonktiviti

Yenidoğan Konjonktiviti Yenidoğan Konjonktiviti Rahmi Duman, Reşat Duman Şikayetleri - Doğumdan sonra ilk ayda görülür - Tek taraflı ya da iki taraflı Göz kapağı şişliği Sulanma Koyu renkli yada açık renkli göz akıntısı Gözde

Detaylı

Sistemik Hastalıklar ve Göz

Sistemik Hastalıklar ve Göz Sistemik Hastalıklar ve Göz Göz Tutulumunun Olduğu Sistemik Hastalıklar Endokrin ve metabolik hastalıklar Kalp-Damar hastalıkları Kan hastalıkları Solunum sistemi hastalıkları Sindirim sistemi hastalıkları

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Travma; ani olarak dıştan mekanik bir etki sonucu meydana gelen, sağlığı tehdit eden, fiziksel ve ruhsal hasarlara yol açan bir olaydır.

Detaylı

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR SPONDİLODİSKİTLER Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Vertebra Bir dizi omurdan oluşur Vücudun eksenini oluşturur Spinal kordu korur Kaslar, bağlar ve iç organların yapışacağı sabit bir yapı sağlar. SPONDİLODİSKİT

Detaylı

DİYABETİK AYAK YARA BAKIMI ve HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI SEMA İNCE DİYABETİK AYAK YARA BAKIM HEMŞİRESİ Ç.Ü.T.F. ENDOKRİN VE METABOLİZMA BD

DİYABETİK AYAK YARA BAKIMI ve HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI SEMA İNCE DİYABETİK AYAK YARA BAKIM HEMŞİRESİ Ç.Ü.T.F. ENDOKRİN VE METABOLİZMA BD DİYABETİK AYAK YARA BAKIMI ve HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI SEMA İNCE DİYABETİK AYAK YARA BAKIM HEMŞİRESİ Ç.Ü.T.F. ENDOKRİN VE METABOLİZMA BD SUNUM İÇERİĞİ Diyabetik ayak Diyabetik ayak yara nedenleri Etiyopatogenezi

Detaylı

Ses Kısıklığı Nedenleri:

Ses Kısıklığı Nedenleri: Sesin oluşumunda temel olarak üç sistem rol oynamaktadır. Bu sistemlerden birincisi jeneratör sistemdir. Jeneratör sistem basınçlı hava çıkışını sağlayan akciğerler tarafından oluşturulur. İkincisi vibratuar

Detaylı

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi 1 Öğrenme hedefleri Metastazların genel özellikleri Görüntüleme Teknikleri Tedavi sonrası metastaz takibi Ayırıcı tanı 2 Metastatik Hastalık Total

Detaylı

KULLANMA TALİMATI AZYTER

KULLANMA TALİMATI AZYTER KULLANMA TALİMATI AZYTER 15 mg/g Tek Dozluk Göz Damlası Göze Uygulanır. Etkin madde: 1 g çözelti, 14,3 mg azitromisine eşdeğer 15 mg azitromisin dihidrat içerir. 250 mg çözelti içeren tek dozluk flakonda

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VİROSİL %5 krem Haricen kullanılır.

KULLANMA TALİMATI. VİROSİL %5 krem Haricen kullanılır. KULLANMA TALİMATI VİROSİL %5 krem Haricen kullanılır. Etkin madde: Her 1 g krem %5 a/a 50 mg asiklovir içerir. Yardımcı madde(ler): Poloksamer, setostearil alkol, sodyum lauril sülfat, beyaz yumuşak parafin,

Detaylı

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER PS1018 Retinal Ven Tıkanıklığı Bulunan Hastalarda Tedavi Başarısını Etkileyen Özellikler Ufuk Adıgüzel, Nurgül Kuş Mersin Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin GİRİŞ-AMAÇ Retina ven tıkanıklıkları

Detaylı