3.SINIF UYGULAMA PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3.SINIF 2010-2011 UYGULAMA PROGRAMI"

Transkript

1 3.SINIF UYGULAMA PROGRAMI 1. Tanışma 2. Yenidoğanda yaklaşım ve öykü 3. Sütçocuğunda yaklaşım ve öykü alma 4. Çocukta yaklaşım ve öykü alma 5. Ergende yaklaşım ve öykü alma 6. Bir yaştan küçük çocukta beslenme öyküsü alma 7. Bir yaştan büyük çocukta beslenme öyküsü alma 8. Tartı ölçümü ve persantil eğrileri kullanarak değerlendirilmesi 9. Boy (yatarak-ayakta), Baş çevresi ölçümü ve persantil eğrileri kullanarak değerlendirilmesi 10. Beden sıcaklığı (aksiler, rektal) ve kan basıncı ölçümlerinin (sfigomanometrik yöntemle) alınması 11. Ortadan sapma skoru, desimal yaş ve hedef boy hesaplaması 12. Uygun şekilde el yıkama becerisinin öğretilmesi 13. Genel durum değerlendirilmesi 14. Deri ve derialtı dokusunun ve hidrasyon durumunun değerlendirilmesi 15. Yüzeyel lenf bezleri muayenesi ve değerlendirilmesi 16. Baş, yüz, göz, kulak, burun ve ağız- boğaz muayenesi 17. Boyun ve toraks muayenesi 18. Solunum sistemi muayenesi 19. Karın muayenesi 20. Sırt ve ekstremitelerin muayenesi 21. Çalışma Dilimi'nin sonu, araştırma görevlisi tarafından her öğrenci için o güne kadar yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi ve beceri yoklaması ve bunun sekreterliğe iletilmesi 22. Kardiyovasküler sistemin muayenesi 23. Dış genital organlar ve ergenlik değerlendirilmesi 24. Nörolojik muayene- Motor sistem muayenesi ve derin tendon reflekslerinin değerlendirilmesi 25. Nörolojik muayene - Yüzeyel, patolojik reflekslerin değerlendirilmesi ve duyu muayenesi 26. Nörolojik muayene - Kraniyal sinir ve serebellar muayene 27. Yenidoğanın ve sütçocuğunun nörolojik muayenesi 28. Yenidoğanın tanımlanması 29. Yenidoğanın sistemik fizik muayenesi 30. Sütçocuğunun sistemik fizik muayenesi 31. Büyük çocuk ve adolesanın sistemik fizik muayenesi 32. Yenidoğanda öykü ve sistemik fizik muayene 33. Sütçocuğunda öykü ve sistemik fizik muayene 34. Çocukta öykü ve sistemik fizik muayene 35. Adolesanda öykü ve sistemik fizik muayenesi 36. Yenidoğan ve sütçocuğunda kalça muayenesi 37. Parmak ucundan kapiller kan almak ve periferik yayma yapmak 38. Periferik yayma değerlendirmek 39. Tam idrar tahlili yapmak ve patolojileri tartışmak 40. Bakteriyolojik incelemeler için kültür alma tekniklerini aktarmak veboğaz kültürü alınması 41. Maket üzerinde venöz kan alma ve intravenöz uygulama 42. Maket üzerinde intramüsküler enjeksiyon uygulaması (gluteal ve vastus lateralis bölgesine) 43. Maket üzerinde subkutan enjeksiyon uygulaması 44. Maket üzerinde temel yaşam desteği uygulaması 45. Maket üzerinde lomber ponksiyon uygulaması

2 KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UYGULAMALI ÇALIŞMA KONULARI Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Klinik Bilimlerine Giriş -Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulamalı Çalışmaları Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri saat arasında yapılır. Anabilim Dalı'na Pazartesi ve Perşembe günleri Grup B öğrencileri, Salı ve Cuma günleri de Grup A öğrencileri gelir. Öğrenciler her birine en çok 10 öğrenci düşecek şekilde araştırma görevlilerine verilir. Her araştırma görevlisinin bir uygulama grubu vardır Geçerli nedenlerle pratik yapamaması durumunda önceden belirlenmiş olan yedek araştırma görevlisi pratiği yapar. Araştırma görevlileri, Öğretim ve Sınav Programı' na ve hazırlanan Pratik uygulama kitabına uygun olarak öğrencilere semiyoloji, fizik muayene, tanı ve tedavi uygulamaları konularında beceri kazandırmaya yönelik eğitim yapar. Öğrencilerin sorularına cevap verir, bunlardan cevabı araştırılması gerekenlere onlarla birlikte kaynak arayarak cevap bulmaya çalışırlar. Araştırma görevlileri, her uygulamalı çalışma saatinde yoklama yaparak öğrencilerden gelmeyenleri bu amaçla hazırlanmış İzlem Kartı'na kaydederler ve her Çalışma Dilinıi'nde yoklama sonuçlarına ait bilgiyi, İzlem Kartı 'na işleyerek Uygulamalı Çalışma Sorumlusu Öğretim Üyesine verirler. Uygulamalı çalışmalarla ilgili yoklama sonuçları değerlendirilir. Uygulamalı çalışmalara yeterli oranda (%80) katılmamış olan öğrenciler, Yönetmelik gereğince, Ders Bitimi Sınavı'na girme hakkını kaybederler. GÜZ YARIYILI ÇSH -U I Tanışma: Öğretim görevlisi pratik yapacağı grubu toplar. Kendisini tanıtır. Gruptaki tüm öğrencileri de tanımaya çalışır. Pratiklerin nasıl yürüyeceğini anlatır ve sabit bir buluşma yeri belirleyerek öğrenciyi bi lgilendirir Öykü almada yetişkin hasta ile çocuk hastanın farkları, değişik yaş gruplarında öykü alma sırasında dikkat edilecek hususlar, çocuktan ve ailesinden sağlıklı bir öykü almanın koşulları, değişik gruplarda öyküde üzerinde durulacak değişik dönemler, acil koşullarda getirilen hasta ile elektif koşullarda getirilen hastalarda öykü almanın farkları, hasta ailesine ve hastaya güven ve saygı telkin etmenin önemi, hastanın şikayetlerinin net bir şekilde öğrenilmesi ve kimlik belirlenmesi gerektiği konusunda öğrenci pratikleri için genel bir giriş yapar. ÇSH -U 2 Yenidoğanda yaklaşım ve öykü alma: Yenidoğanda yaklaşım prensiplerinin aktarılması. Sorunu ve bebeği tanımak için sorgulanması gereken soruların; şikayetlerin her birinin başlangıç tarihi, özelli kleri, gelişimleri, şikayetleri azaltan veya artıran olaylar gibi sorgulanması. Gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin ayrıntılı bilgi edinilmesi, çocuğun beslenm e durumu, nörolojik gelişimi ve aşıları ile ilgili bilgilerin ve kimin bakımında olduğ unun öğrenilmesi. Yenidoğan tarama testlerinin, K vitamininin yapılıp yapılmadığının sorgulanması. Soy geçmiş bilgilerinin; sosyo -ekonomik ve kültürel durum, akraba evliliği, kardeşleri, ölü doğumlar, düşükler ve ölen kardeşler hakkında bilgi edinilmesi. ÇSH -U 3 Sütçocuğunda yaklaşım ve öykü alma: Sütçocuğuna yaklaşım prensiplerinin aktarılması. Sorunu ve bebeği tanımak için sorgulanması gereken soruların; şikayetlerin her birinin başlangıç tarihi, özellikleri, gelişimleri, şikayetleri azaltan veya artıran olaylar gibi sorgulanması. Gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin ayrıntılı bilgi edinilmesi, çocuğun beslenme durumu, nörolojik gelişimi ve kimin bakımında olduğunun öğrenilmesi. Yenidoğan tarama testlerinin, K vitamininin yapılıp yapılmadığının sorgulanması ve aşıları ile ilgili bilgilerin kronolojik sıra ile alınması. Çocuğun daha önceden geçirdiği hastalık ve ameliyatların, kronik hastalığı olup olmadığının, devamlı kullandığı ilaçların veya ilaç allerjisinin sorgulanması. Soy ge çmiş bilgilerinin; akraba evliliği, kardeşleri, ölü doğumlar, düşükler ve ölen kardeşler hakkında bilgi edinilmesi. Ailede benzer hastalıkların araştırılma?: Ailenin sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin öğrenilmesi. ÇSH -U 4 Çocukta yaklaşım ve öykü alma: Çocuğa yaklaşım prensiplerinin aktarılması. Sorunu ve çocuğu tanımak için sorgulanması gereken soruların; şikayetlerin her birinin başlangıç tarihi, özellikleri, gelişimleri, şikayetleri azaltan veya artıran olaylar gibi sorgulanması. Gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin gerekli kısa bilgi edinilmesi. Çocuğun beslenme, gelişimi, aşıları ile ilgili bilgilerin kronolojik sıra ile alınması. Eğitimi ile ilgili bilgilerin, çalışıyorsa yaptığı işin ve çalışma ortamının

3 özellikleri, daha önceden geçirdiği hastalık ve ameliyatların, kronik hastalığı olup olmadığının, devamlı kullandığı ilaçların veya ilaç allerjisinin sorgulanması. Soy geçmiş bilgilerinin; akraba evliliği, kardeşleri, ölü doğumlar, düşükler ve ölen kardeşler hakkında bilgi edinilmesi. Ailede benzer hastalıkların araştırılması. Ailenin sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin öğrenilmesi. ÇSH -U 5 Ergende yaklaşım ve öykü alma: Ergenlik döneminin özel olduğunun ve bu döneme özel yaklaşım prensiplerinin aktarılması. Sorunu ve ergeni tanımak için sorgulanması gereken soruların; şikayetlerin her birinin başlangıç tarihi, özellikleri, gelişimleri, şikayetleri azaltan veya artıran olaylar gibi sorgulanması. Gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin gerekli kısa bilgi edinilmesi. Çocuğun beslenme, gelişimi, aşıları ile ilgili bilgilerin kronolojik sıra ile alınması. Eğitimi ile ilgili bilgilerin, çalışıyorsa yaptığı işin ve çalışma ortamının özellikleri, daha önceden geçirdiği hastalık ve ameliyatların, kronik hastalığı olup olmadığının, devamlı kullandığı ilaç ların veya ilaç allerjisinin sorgulanması. Soy geçmiş bilgilerinin; akraba evliliği, kardeşleri, ölü doğumlar, düşükler ve ölen kardeşler hakkında bilgi edinilmesi. Ailede benzer hastalıkların araştırılması. Ailenin sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin öğrenilmesi. ÇSH -U 6 Bir yaştan küçük çocukta beslenme öyküsü alma: Bebeğin doğum tarihi, kaçıncı gebelik haftasında ve kaç kilo doğduğu ve şu anki boy-kilo bilgileri de alındıktan sonra beslenme öyküsünün eksiksiz alınması için gerekli sorgulama ve değerlendirme bilgilerinin aktarılması. ÇSH -U 7 Bir yaştan büyük çocukta beslenme öyküsü alma: Boy-kilo bilgileri alındıktan sonra beslenme öyküsünün eksiksiz alınması için gerekli sorgulama ve değerlendirme bilgilerinin aktarılması ÇSH -U 8 Tartı ölçümü ve persantil eğrileri kullanarak değerlendirilmesi: Çocukların büyüme-gelişme değerlendirmesinde tartının önemi vurgulanır. Tartı almada dikkat edilecek noktalar aktarıldıktan sonra bu noktalara dikkat edilerek öğrenci ile birlikte alınan tartı persantil eğrisine işaretlenir ve yorum yapılır ÇSH -U 9 Boy (yatarak-ayakta), baş çevresi ölçümü ve persantil eğrileri kullanarak değerlendirilmesi: Çocukların büyüme- gelişme değerlendirmesinde boyun ve özellikle 2 yaştan küçük çocuklarda baş çevresinin önemi vurgulanır. B u ölçümler alınırken dikkat edilecek noktalar aktarıldıktan sonra öğrenci ile birlikte alınan boy, baş çevresi ölçümleri persan til eğrilerine işaretlenir ve yorumlanır, ÇSH-U 10 Beden sıcaklığı (aksiler, rektal) ve kan basıncı ölçümlerinin (sflgmomanometri k yöntemle) alınması: Ölçümler alınırken dikkat edilecek noktalar aktarıldıktan sonra öğrenci ile birlikte ölçümler yapılır ve değerlendirilir. ÇSH-U11 Ortadan sapma skoru, desimal yaş ve hedef boy hesaplaması: Çocuğun gelişim değerlendirilmesinde bu parametrelerin önemi vurgulanır ve alınan ölçüm sonuçlan, verilen formüllerle değerlendirilir ÇSH -U12 Uygun şekilde el yıkama becerisinin öğretilmesi: Her hastanın muayenesinden önce alınması gereken temizlik önlemleri anlatılır ve uygun şekilde el yıkama kuralları aktarılarak her öğrenciye el yıkatılır. ÇSH -U 13 Genel durum değerlendirilmesi: Hastanın genel durum değerlendirilmesi son derece önemlidir. Hastaya hemen müdahale edilmesi gerekliliğinin olup olmadığı genel durum değerlendirilmesi ile mümkündür. Ha stada ilk 5-10 saniyede gözleme dayanarak yapılan değerlendirmede ilk izlenim tecrübeli hekime önceliklerini ve acil girişim gereksinimi belirlemede yol göstericidir. Görünüm hastanın tonusu, etrafla iletişimi-etkileşimi, avutulabilirlik, bakışı, konuşma/ ağlaması, konvulsif hareketlerin varlığı ile değerlendirilir. Solunum isi oksijenizasyon ve ventilasyonun yeterliliğinin hızlı gözlemsel göstergesidir, hızlı solunum, stridor, hışıltı, boğuk-kısık ses gibi anormal solunum yolu sesleri, vücut pozisyonu ve çekilmeler varlığı ile değerlendirilir. Cildde şokta ve solunum yetersizliğinde gözle görülen değişiklikler olur ve deride alacalanma, solukluk. siyanoz varlığı dolaşım ve solunum yetersizliğinin ağırlığını yansıtır. Ayrıca, huzursuzluk, postür, fiziki sakatlık, majör anomali, yüzde dismorfı, beslenme durumu (zayıf/şişman) da değerlendirilir. Acil müdahale gerektiren bir durumun saptanması halinde hastanın stabilize edilmesi gerektiği ve sonra ayrıntılı öykü almaya devam edilmesinin doğru olduğu bilgisi vurgulanılır. Bu bilgiler aktarıldıktan sonra alınan hastada öğrencilerle birlikte genel durum değerlendirilir. ÇSH -U 14 Deri ve derialtı dokusunun ve hidrasyon durumunun değerlendirilmesi: Pigmentasyon, solukluk, sarılık, siyanozun anlamları ve patolojileri. Derideki döküntüler, eritemli döküntüler, makulopapüler döküntüler, roze lekeler (spots), peteşiyal ve purpurik döküntüler, veziküllü döküntüler, multiform döküntüler, hemanjiyom, mongo l lekesi, telenjektazi, strialar, sellülit, ödem, derialtı yağ dokusu, yenidoğanda sklerem, derialtı amfizemi, saç ve vücut kıllanmasında değişiklikler, terleme durumu, tırnaklar., turgor-tonus, gözyaşı varlığı ve idrar çıkışı değerlendirilir. ÇSH -U 15 Yüzeyel lenf bezleri muayenesi ve değerlendirilmesi: Değişik anatomik bölgelerdeki lenf bezlerinin kıvamlarının, sayılarının, büyüklüklerinin, tek tek veya birlikte olup olmadıkları, komşu dokuya yapışıklık durumları ve fluktuasyon açısından muayenesi yapılır. Değerlendirilirken üzerinde durulması gereken noktalarla (lokal -generalize, ağrısız-ağrılı, lastik kıvamında-sert gibi) neler düşünülebileceği vurgulanır.

4 gjş yiz. giz. ık- baran ve ağtz-boğaz muayenesi: Başın büyüklüğü ve şekli, baş çevresi persantıi " Sner_ r fontar eller hakkında bilgi verilmesi, erken ve geç kapanmalarının anlamları, fontanelin gergjoısır if.ı çökük olması, sefal hematom, caput succadeneum, craniotabes, hidrosefali değerlendirilmesi, bazı konjenitaj «srcîîfcierdeki tipik yüz görünümleri, düşük kulak, hiperteleorizm. yüzde ödem (böbrek hastalıkları, KKY mediasten kompresyonu acenc:; yüz görünümü, yüzde asimetri, çocuğun görme fonksiyonunun gelişimi, strabismus, nistagmus, batan güneş manzarası. -iperteleorizm, egzoftalmi, endoftalmi, proptosis, mikroftaimi, buftalmus, göz kapağında ptozis, midriazis, myozis, konjonktivit, hordeolum araştırılır. Gözdibi muayenesinin önemi vurgulanır. Kulak kepçesi anomalileri ve birlikte olabilen diğer anomaliler, düşük kulak, tragus hassasiyeti, parotitis, burun muayenesi, koana atrezileri, epistaksis aranır. Dudaklarda yarık dudak, ragat, herpetik lezyon varlığı, diş, dişetleri ve ağız.mukozasında döküntü, stomatit -gingivit, aft gibi lezyonlar açısından muayene edilir, yarık damak, yüksek damak varlığı dilde; paslı, çilek dili, fasikülasyon, makroglossi araştırılır, Stenon kanalı ve koplik lekelerinin araştırma noktaları gösterilir, tonsillerle farinks hiperemi - hipertrofı, eksüda açısından değerlendirilir, postnazal akıntı aranır. ÇSH -U 17 Boyun ve toraks muayenesi: Boynun eğik oluşu, tortikolis, boyunda ödem, vena kava superior obstrüksiyonu, boyundaki lenf bezleri, tiroglossal kist, tiroid bezinin muayenesi, palpasyon ve üflirüm dinlenmesi. Boynun öne fleksiyonunda kısıtlanma, ense sertliği, boyun venlerinde pulzasyon, venöz dolgunluk, hepatojuguler reflünün aranması Toraksın biçimi, simetrik olup olmadığı, sternum anomalileri (pectus ekskavatus ve carinatus), torakstaki raşitik bulgular, memeler ve aksiller kıllanma gibi püberte bulguları, aksiller ve supraklaviküler lenf bezlerinin muayenesi, ÇSH -U 18 Solunum sistemi muayenesi: İnspeksivonla; siyanoz.solunum sıkıntısı (burun kanadı solunumu, interkostal, suptasternal çekilme),stridor, hırıltı varlığı araştırılır, dakika solunum sayısı sayılı r, göğsün ekspansiyon ve şekline bakılır, çomak parmak varlığı araştırılır. Palpasyon; Trakea ve servikal, supraklaviküler lenfbezleri palpe edilir. Perküsyon; Büyük çocuklarda vokal fremitus ve matite araştırılır. Oskültasyon; solunum seslerinin niteliği, inspiryum/ekspiryum oranı, solunum seslerinde azalma ve ilave ses olup olmadığı araştırılır. ÇSH -U 19 Karın muayenesi: İnspeksiyon; Uygun karın muayenesi şartlarının oluşturulması, solunumla karın hareketlerinin ilişkisi, karında distansiyon, kollateral dolaşım, fıtıklar, göbek platosu ve yan olukları, barsak ansiarının görünümü, artmış peristaltik hareket ve strialar açısından değerlendirilmesi. Oskültasyon; dört karın kadranının ve göbek çevresinin dinlenmesi Palpasyon; ağrılı nokta, kitle ve organomegali aranması. Rebound ve defans bakılması, olive aranması, assit varlığı değerlendirilmesi, Perküsyon; asit ve kitle araştırılması ÇSH -U 20 Sırt ve ekstremitelerin muayenesi: Skapulaların pozisyonu, vertebral zincirin biçimi, kist dermoid, sakral meningosel, meningomiyelosel, postür, kifoz, lordoz, skolyoz, ekstremitelerin simetrisi, işlevleri, polidaktili, sindaktili, klinodaktili, genu varum, genu valgus vs bakılması, çomak parmak, kaşık tırnak, simian çizgisi araştırılması, eklemlerin ağrı, şişlik, kızarıklık ve hareket kısıtlılığı açısından değerlendirilmesi. Kas gücü ve tonus muayenesi yapılır. ÇSH-U 21 Çalışma Dilimi'nin sonu, araştırma görevlisi tarafından her öğrenci için o güne kadar yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi ve beceri yoklaması ve bunun sekreterliğe iletilmesi BAHAR YARIYILI ÇSH -U 22 Kardiyovasküler sistemin muayenesi: İnspeksiyon; Siyanoz, göğüs deformitesi çomak parmak varlığı araştırılır, apeks atımı ve suprasternal çukur gözlenir. Palpasyon; periferik nabızlar, prekordium muayenesi (apeks yeri ve prekordium aktivitesi) yapılır, üfürüm varlığında tril araştırılır. Oskültasyon; Her dört odak dinlenerek birinci, ikinci ses tek-çift, sert-yumuşak olarak değerlendirilir, üçüncü ve dördüncü kalp seslerinin varlığı ve nitelikleri belirlenir. Açılma sesi, klik, frotman, perikardial vuru, üfürüm gibi ek seslerin varlığı değerlendirilir. Üfürüm duyulmuşsa; şiddeti, en iyi işitildiği yer, hangi siklusta işitildiği ve yayılımının olup olmadığının araştırılması gerektiği vurgulanır. ÇSH -U 23 Dış genital organlar ve ergenlik değerlendirilmesi: Kız çocuklarında; anüs muayenesiyle anal fıssür, fıstül, polipler, hemoroidlerin varlığı araştırılır. Labia majorlar kontrol edilir, gerekirse klitoris boyu ölçülür, kuşkulu genitaly a, ingunal-femoral herni varsa tanımlanır. Ergenliğin değerlendirilmesi için; Meme, pubik ve koltukaltı kıllanması çizelgeye göre evrelenir ve kaydedilir. Erken veya geç puberte var ise nedenleri hakkında kısaca bilgi verilir. Erkek çocukta; Penis ve skrotum gözlenir, gerekiyorsa penis boyu ölçülür, testisler iki elle palpe edilerek skrotumda olup olmadığı kontrol edilir, hipospadias, epispadias, mikropenis, inguinal herni, kuşkulu genitalya varsa tanımlanır. Ergenliğin değerlendirilmesi için; pubik ve koltukaltı kıllanması ve penis boyu ile testis hacmi (orşidometri ile testis hacmi ölçülür, orşidometri yoksa testisin uzunluğu ile çapı ölçülür hacim hesaplanır.) çizelgeye göre evrelenir ve kaydedilir. Erken veya geç puberte var ise nedenleri hakkında kısaca bilgi verilir. ÇSH -U 24 Nörolojik muayene- Motor sistem muayenesi ve derin tendon reflekslerinin değerlendirilmesi: Yüz, boyun \c ektremite kaslarının gücü değerlendirilir (1-5), kas tonusu değerlendirilerek hipotoni, hipertoni, spastisite, rijidite araştırılır. Hasta yürütülerek ataksik, spastik, distrofik-ördekvari ve stepaj yürüyüş olup olmadığı belirlenir. Bu durumlar hakkında kısaca bilgi verilir Üst ekstremite (biseps, triseps, brakioradialis) ve alt ektremite (patelle, aşil) reflekslerine bakılarak refleks canlılığı derecelendirilir. Arttığı ve azaldığı durumlar hakkında bilgi verilir.

5 ÇSH -U 25 Nörolojik muayene - Yüzeyel, patolojik reflekslerin değerlendirilmesi ve duyu muayenesi: Yüzeyel refleksler (karın derisi, kremaster, taban derisi, superfısiyal anal) ve patolojik re flekslerin (patella klonusu, aşil klonusu, babinski) başlıcalarının muayenesi yapılır ve değerlendirilmeleri hakkında bilgi verilir. Duyu muayenesi; yüzeyel duyular (dokunma, ağrı ve ısı duyusu) ve derin duyulardan Romberg (pozisyon ve derin duyu) testi değerlendirilir ve kısaca bilgi verilir. ÇSH -U 26 Nörolojik muayene - Kraniyal sinir ve serebellar muayene: Tek tek kranial sinirlerin fonksiyonu kontrol edilir, serebellar muyene için; üst ve alt ekstremite için koordinasyon muayenesi yapılır, tremor, atet oid, koreik, distonik ve diğer istemsiz hareketlerle, dismetri ve disdiadokinezi tanımlanır. ÇSH -U 27 Yenidoğanın ve sütçocuğunun nörolojik muayenesi: Bu dönemin nörolojik muayenesi ayrıcalıklıdır. Bilinç, postür ve genel nörolojik muayene yanında emme, yakalama, moro vb. gibi primitif reflekslerin nasıl aranacağı gösterilir ve kaybolması gereken aylar vurgulanır. ÇSH -U 28 Yenidoğanın tanımlanması: Yenidoğan dönemi çok özel bir dönemdir. Yenidoğan'ın tanımı, prematürite, postmatürite. Dubowitch, Finström kriterleri, miad hesaplaması, membran rüptür zamanı. APGAR skoru, SGA, AGA, LGA, tanımlarının yapılması, yenidoğan muayenesinden önce yapılması gereken temizliğin anlatılması ve sistemik muayenede dikkat edilmesi gereke n noktaların vurgulanması. ÇSH -U 29 Yenidoğanın sistemik fizik muayenesi: Daha önce vurgulanmış sistem muayene ayrıntılarına dikkat edilerek yenidoğanda tam bir fizik muayene yapılır. Saptanan patolojik bulgular öğrenciyle paylaşılır. ÇSH -U 30 Sütçocuğunun sistemik fizik muayenesi: Daha önce vurgulanmış sistem muayene ayrıntılarına dikkat edilerek sütçocuğunda tam bir fizik muayene yapılır. Saptanan patolojik bulgular öğrenciyle paylaşılır. ÇSH -U 31 Büyük çocuk ve adolesanın sistemik fizik muayenesi: Daha önce vurgulanmış sistem muayene ayrıntılarına dikkat edilerek çocuk ve adolesanda :am bir fizik muayene yapılır. Saptanan patolojik bulgular öğrenciyle paylaşılır. ÇSH U 32 Yenidoğanda öykü ve sistemik fizik muayene: Daha önce vurgulanmış öykü alma ve sistem muayene ayrıntılarına dikkat edilerek yenidoğanda ayrıntılı öyküyle birlikte tam bir fizik muayene yapılır. Saptanan patolojik bulgular öğrenciyle paylaşılır. ÇSH -U 33 Sütçocuğunda öykü ve sistemik fizik muayene: Daha önce vurgulanmış öykü alma ve sistem muayene ayrıntılarına dikkat edilerek sütçocuğunda ayrıntılı öyküyle birlikte tam bir fizik muayene yapılır. Saptanan patolojik bulgular öğrenciyle paylaşılır. ÇSH -U 34 Çocukta öykü ve sistemik fizik muayene: Daha önce vurgulanmış öykü alma ve sistem muayene ayrıntılarına dikkat edilerek çocukta ayrıntılı öyküyle birlikte tam bir fizik muayene yapılır. Saptanan patolojik bulgular öğrenciyle paylaşılır ÇSH -U 35 Adolesanda öykü ve sistemik fizik muayene: Daha önce vurgulanmış öykü alma ve sistem muayene ayrıntılarına dikkat edilerek adolesanda ayrıntılı öyküyle birlikte tam bir fizik muayene yapılır. Saptanan patolojik bulgular öğrenciyle paylaşılır ÇSH -U Uygulamalar ÇSH -U36 Yenidoğan ve sütçocuğunda kalça muayenesi: Maket üzerinde kalçada; abduksiyon kısıtlılığı, pili asimetrisi değerlendirmesi ve Ortolani, Barlow manevrasının gösterilmesi ÇSH -U 37 Parmak ucundan kapiller kan almak ve periferik yayma yapmak ÇSH -U 38 Periferik yayma değerlendirmek ÇSH -U 39 Tam idrar tahlili yapmak ve patolojileri tartışmak ÇSH -U40 Bakteriyolojik incelemeler için kültür alma tekniklerini aktarmak ve boğaz kültürü alınması

6 W.Mı ' irilide * en öz kan alma ve intravenöz uygulama CSH-U42 Maket üzerinde intramüsküler enjeksiyon uygulaması ( gluteal ve vastus lateralis bölgesine) ÇSH -U43 Maket üzerinde subkutan enjeksiyon uygulaması ÇSH -U44 Maket üzerinde temel yaşam desteği uygulaması ÇSH -U45 Maket üzerinde lomber ponksiyon uygulaması ÇSH -U46 Çalışma Dilimi'nin sonu, araştırma görevlisi tarafından her öğrenci için o güne kadar yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi ve beceri yoklaması ve bunun sekreterliğe iletilmesi

Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi

Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi AMAÇ Bireyin sağlık durumunun değerlendirilmesi, gerçek ve olası sağlık bakım gereksinimlerinin ve problemlerinin tanımlanması ve tanımlanan gereksinimlerin

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNDE YENİDOĞAN MUAYENESİ ve TAKİBİ

AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNDE YENİDOĞAN MUAYENESİ ve TAKİBİ AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNDE YENİDOĞAN MUAYENESİ ve TAKİBİ GİRİŞ Aile hekiminin hasta popülasyonunda çocuk yaş grubu önemli yer tutmaktadır. Her aile hekiminin çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda yeterince

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI ANAMNEZ ve FİZİK MUAYENE ANAMNEZ

İÇ HASTALIKLARI ANAMNEZ ve FİZİK MUAYENE ANAMNEZ İÇ HASTALIKLARI ANAMNEZ ve FİZİK MUAYENE ANAMNEZ 1- KİMLİK BİLGİLERİ Adı soyadı: Yaş: Cinsiyet: Doğum yeri/ Yaşadığı yer: Medeni hali (Bekar/evli/dul): Meslek: Adres: Öykünün kimden alındığı: kendisi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER: Sayfa no:

İÇİNDEKİLER: Sayfa no: İÇİNDEKİLER: Sayfa no: I-Pediatride öykü alma ve fizik muayene 5 Doç. Dr.Figen Akalın Uzm. Dr. Tülay Güran II-Kardiyopulmoner resusitasyon 10 Doç. Dr. Figen Akalın III-Allerjik Aciller 15 1)Anafilaksi

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK IZLEM PROTOKOLLERI

BEBEK VE ÇOCUK IZLEM PROTOKOLLERI BEBEK VE ÇOCUK IZLEM PROTOKOLLERI YENİ DOĞMUŞ BEBEĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ I.Doğum Anı ve Doğumun Hemen Sonrası Akış Şeması 1 e (AŞ1) bakınız. Yeni Doğmuş Bebek II.Bebek Stabilize Olduktan Sonra Bebeğin göbek

Detaylı

Yenidoğan Dönemi:Doğum-28.Gün sonu

Yenidoğan Dönemi:Doğum-28.Gün sonu Dr. Duran Karabel Yenidoğan Dönemi:Doğum-28.Gün sonu Erken Yenidoğan Dönemi: Doğum- 7. Gün sonu Geç Yenidoğan Dönemi: 7. Gün sonu-28. Gün sonu Normal gebelik süresi: Tamamlanmış 37-42 hafta = 259-293 gün

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük

Detaylı

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan TUNA SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

Detaylı

Sevgili 2. Sınıf Öğrencimiz

Sevgili 2. Sınıf Öğrencimiz İstanbul 2011 1 Sevgili 2. Sınıf Öğrencimiz Tıp eğitimi, mesleki bilgi, beceri ve tutumların kazanılmasını içeren bir eğitim sürecidir. Bu eğitim, standartları olmayan usta-çırak eğitimiyle başlamış, yüz

Detaylı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı Herkes için 1 HERKES İÇİN Kitlelerin değil bireylerin ön plana çıktığı zamanın içerisindeyiz. Sağlık, insanlık tarihi boyunca her şeyin merkezi olmuş bir kavramdır. Günümüzde ise bireylerin en çok önem

Detaylı

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni Cilt: 2 Sayı: 1 Ocak 2007 3 ayda bir Paramedik Derneği tarafından yayınlanır. ĐÇĐNDEKĐLER Paramedik Derneği 2. Olağan Genel Kurulu

Detaylı

TANISAL YAKLAŞIM İLE KARIN MUAYENESİ. Prof.Dr.M.ENVER DOLAR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI

TANISAL YAKLAŞIM İLE KARIN MUAYENESİ. Prof.Dr.M.ENVER DOLAR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI 1 TANISAL YAKLAŞIM İLE KARIN MUAYENESİ Prof.Dr.M.ENVER DOLAR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI 1 2 İÇİNDEKİLER Önsöz A.Giriş 1.Karın anatomisi 2.Karnın topografik anatomisi

Detaylı

T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I

T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I DAMAR CERRAHİSİNDE ACİL DURUMLAR Editör: Prof. Dr. Fatih Ata Genç T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I DAMAR CERRAHİSİNDE ACİL DURUMLAR Yayına Hazırlayan: Prof.Dr. Fatih Ata Genç Türk

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı

KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM

KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ II. GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ ŞEF: PROF.DR.MUSTAFA GÜLMEN KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM

Detaylı

- Kendinizi çok iri ve rahatsız hissedebilirsiniz, üzülmeyin, kitap okumak, sinemaya gitmek gibi keyifli vakit geçirebilirsiniz.

- Kendinizi çok iri ve rahatsız hissedebilirsiniz, üzülmeyin, kitap okumak, sinemaya gitmek gibi keyifli vakit geçirebilirsiniz. GEBELİKTE 9. AY Sizdeki değişiklikler: - Karnınızın altında basınç artışı ve bebeğin aşağıya doğru inişini hissedebilirsiniz. Bu duruma angajman denir. Nefes alma ve yemek yemek konusunda biraz daha rahatlasanız

Detaylı

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi AVRUPA VE TÜRKİYE GENELİNDE EN SIK GÖRÜLEN 50 HASTALIK VE HASTA YAKINLARINA YÖNELİK HASTALIK YÖNETME REHBERİ Bu çalışma bir AB Hayat Boyu Öğrenme Programı LdV Ortaklık Projeleri türünde çok ortaklı bir

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YENİDOĞANDA BAKIMA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YENİDOĞANDA BAKIMA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YENİDOĞANDA BAKIMA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Ebru ÇÖLLÜ

Detaylı

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uz. Dr. Sami Hatipoğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi ve Aile Hekimliği Koordinatörü SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK ONKOLOJİ HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK ONKOLOJİ HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK ONKOLOJİ HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

KONUŞMA ÖZETLERİ AÇILIŞ PANELİ (PANEL 1) Bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele programları Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nafiz BOZDEMİR Konuşmacılar: Doç. Dr. Adem ÖZKARA Uzm. Dr. A. Refik İMAMECİOĞLU Doç.

Detaylı

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI Dr. Tacetin KAKİLLİOĞLU* Zülfinaz KURT** Dr.

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI 2012 1 İDARİ KOORDİNASYON Uzm. Dr. Hasan ÇAĞIL Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Uzm. Dr. İ. Ahmet ÇAKIR Uzm. Dr. Orhan KOÇ Dr. İsmail KAYA Gültekin BAYRAKTAR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı