3.SINIF UYGULAMA PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3.SINIF 2010-2011 UYGULAMA PROGRAMI"

Transkript

1 3.SINIF UYGULAMA PROGRAMI 1. Tanışma 2. Yenidoğanda yaklaşım ve öykü 3. Sütçocuğunda yaklaşım ve öykü alma 4. Çocukta yaklaşım ve öykü alma 5. Ergende yaklaşım ve öykü alma 6. Bir yaştan küçük çocukta beslenme öyküsü alma 7. Bir yaştan büyük çocukta beslenme öyküsü alma 8. Tartı ölçümü ve persantil eğrileri kullanarak değerlendirilmesi 9. Boy (yatarak-ayakta), Baş çevresi ölçümü ve persantil eğrileri kullanarak değerlendirilmesi 10. Beden sıcaklığı (aksiler, rektal) ve kan basıncı ölçümlerinin (sfigomanometrik yöntemle) alınması 11. Ortadan sapma skoru, desimal yaş ve hedef boy hesaplaması 12. Uygun şekilde el yıkama becerisinin öğretilmesi 13. Genel durum değerlendirilmesi 14. Deri ve derialtı dokusunun ve hidrasyon durumunun değerlendirilmesi 15. Yüzeyel lenf bezleri muayenesi ve değerlendirilmesi 16. Baş, yüz, göz, kulak, burun ve ağız- boğaz muayenesi 17. Boyun ve toraks muayenesi 18. Solunum sistemi muayenesi 19. Karın muayenesi 20. Sırt ve ekstremitelerin muayenesi 21. Çalışma Dilimi'nin sonu, araştırma görevlisi tarafından her öğrenci için o güne kadar yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi ve beceri yoklaması ve bunun sekreterliğe iletilmesi 22. Kardiyovasküler sistemin muayenesi 23. Dış genital organlar ve ergenlik değerlendirilmesi 24. Nörolojik muayene- Motor sistem muayenesi ve derin tendon reflekslerinin değerlendirilmesi 25. Nörolojik muayene - Yüzeyel, patolojik reflekslerin değerlendirilmesi ve duyu muayenesi 26. Nörolojik muayene - Kraniyal sinir ve serebellar muayene 27. Yenidoğanın ve sütçocuğunun nörolojik muayenesi 28. Yenidoğanın tanımlanması 29. Yenidoğanın sistemik fizik muayenesi 30. Sütçocuğunun sistemik fizik muayenesi 31. Büyük çocuk ve adolesanın sistemik fizik muayenesi 32. Yenidoğanda öykü ve sistemik fizik muayene 33. Sütçocuğunda öykü ve sistemik fizik muayene 34. Çocukta öykü ve sistemik fizik muayene 35. Adolesanda öykü ve sistemik fizik muayenesi 36. Yenidoğan ve sütçocuğunda kalça muayenesi 37. Parmak ucundan kapiller kan almak ve periferik yayma yapmak 38. Periferik yayma değerlendirmek 39. Tam idrar tahlili yapmak ve patolojileri tartışmak 40. Bakteriyolojik incelemeler için kültür alma tekniklerini aktarmak veboğaz kültürü alınması 41. Maket üzerinde venöz kan alma ve intravenöz uygulama 42. Maket üzerinde intramüsküler enjeksiyon uygulaması (gluteal ve vastus lateralis bölgesine) 43. Maket üzerinde subkutan enjeksiyon uygulaması 44. Maket üzerinde temel yaşam desteği uygulaması 45. Maket üzerinde lomber ponksiyon uygulaması

2 KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UYGULAMALI ÇALIŞMA KONULARI Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Klinik Bilimlerine Giriş -Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulamalı Çalışmaları Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri saat arasında yapılır. Anabilim Dalı'na Pazartesi ve Perşembe günleri Grup B öğrencileri, Salı ve Cuma günleri de Grup A öğrencileri gelir. Öğrenciler her birine en çok 10 öğrenci düşecek şekilde araştırma görevlilerine verilir. Her araştırma görevlisinin bir uygulama grubu vardır Geçerli nedenlerle pratik yapamaması durumunda önceden belirlenmiş olan yedek araştırma görevlisi pratiği yapar. Araştırma görevlileri, Öğretim ve Sınav Programı' na ve hazırlanan Pratik uygulama kitabına uygun olarak öğrencilere semiyoloji, fizik muayene, tanı ve tedavi uygulamaları konularında beceri kazandırmaya yönelik eğitim yapar. Öğrencilerin sorularına cevap verir, bunlardan cevabı araştırılması gerekenlere onlarla birlikte kaynak arayarak cevap bulmaya çalışırlar. Araştırma görevlileri, her uygulamalı çalışma saatinde yoklama yaparak öğrencilerden gelmeyenleri bu amaçla hazırlanmış İzlem Kartı'na kaydederler ve her Çalışma Dilinıi'nde yoklama sonuçlarına ait bilgiyi, İzlem Kartı 'na işleyerek Uygulamalı Çalışma Sorumlusu Öğretim Üyesine verirler. Uygulamalı çalışmalarla ilgili yoklama sonuçları değerlendirilir. Uygulamalı çalışmalara yeterli oranda (%80) katılmamış olan öğrenciler, Yönetmelik gereğince, Ders Bitimi Sınavı'na girme hakkını kaybederler. GÜZ YARIYILI ÇSH -U I Tanışma: Öğretim görevlisi pratik yapacağı grubu toplar. Kendisini tanıtır. Gruptaki tüm öğrencileri de tanımaya çalışır. Pratiklerin nasıl yürüyeceğini anlatır ve sabit bir buluşma yeri belirleyerek öğrenciyi bi lgilendirir Öykü almada yetişkin hasta ile çocuk hastanın farkları, değişik yaş gruplarında öykü alma sırasında dikkat edilecek hususlar, çocuktan ve ailesinden sağlıklı bir öykü almanın koşulları, değişik gruplarda öyküde üzerinde durulacak değişik dönemler, acil koşullarda getirilen hasta ile elektif koşullarda getirilen hastalarda öykü almanın farkları, hasta ailesine ve hastaya güven ve saygı telkin etmenin önemi, hastanın şikayetlerinin net bir şekilde öğrenilmesi ve kimlik belirlenmesi gerektiği konusunda öğrenci pratikleri için genel bir giriş yapar. ÇSH -U 2 Yenidoğanda yaklaşım ve öykü alma: Yenidoğanda yaklaşım prensiplerinin aktarılması. Sorunu ve bebeği tanımak için sorgulanması gereken soruların; şikayetlerin her birinin başlangıç tarihi, özelli kleri, gelişimleri, şikayetleri azaltan veya artıran olaylar gibi sorgulanması. Gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin ayrıntılı bilgi edinilmesi, çocuğun beslenm e durumu, nörolojik gelişimi ve aşıları ile ilgili bilgilerin ve kimin bakımında olduğ unun öğrenilmesi. Yenidoğan tarama testlerinin, K vitamininin yapılıp yapılmadığının sorgulanması. Soy geçmiş bilgilerinin; sosyo -ekonomik ve kültürel durum, akraba evliliği, kardeşleri, ölü doğumlar, düşükler ve ölen kardeşler hakkında bilgi edinilmesi. ÇSH -U 3 Sütçocuğunda yaklaşım ve öykü alma: Sütçocuğuna yaklaşım prensiplerinin aktarılması. Sorunu ve bebeği tanımak için sorgulanması gereken soruların; şikayetlerin her birinin başlangıç tarihi, özellikleri, gelişimleri, şikayetleri azaltan veya artıran olaylar gibi sorgulanması. Gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin ayrıntılı bilgi edinilmesi, çocuğun beslenme durumu, nörolojik gelişimi ve kimin bakımında olduğunun öğrenilmesi. Yenidoğan tarama testlerinin, K vitamininin yapılıp yapılmadığının sorgulanması ve aşıları ile ilgili bilgilerin kronolojik sıra ile alınması. Çocuğun daha önceden geçirdiği hastalık ve ameliyatların, kronik hastalığı olup olmadığının, devamlı kullandığı ilaçların veya ilaç allerjisinin sorgulanması. Soy ge çmiş bilgilerinin; akraba evliliği, kardeşleri, ölü doğumlar, düşükler ve ölen kardeşler hakkında bilgi edinilmesi. Ailede benzer hastalıkların araştırılma?: Ailenin sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin öğrenilmesi. ÇSH -U 4 Çocukta yaklaşım ve öykü alma: Çocuğa yaklaşım prensiplerinin aktarılması. Sorunu ve çocuğu tanımak için sorgulanması gereken soruların; şikayetlerin her birinin başlangıç tarihi, özellikleri, gelişimleri, şikayetleri azaltan veya artıran olaylar gibi sorgulanması. Gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin gerekli kısa bilgi edinilmesi. Çocuğun beslenme, gelişimi, aşıları ile ilgili bilgilerin kronolojik sıra ile alınması. Eğitimi ile ilgili bilgilerin, çalışıyorsa yaptığı işin ve çalışma ortamının

3 özellikleri, daha önceden geçirdiği hastalık ve ameliyatların, kronik hastalığı olup olmadığının, devamlı kullandığı ilaçların veya ilaç allerjisinin sorgulanması. Soy geçmiş bilgilerinin; akraba evliliği, kardeşleri, ölü doğumlar, düşükler ve ölen kardeşler hakkında bilgi edinilmesi. Ailede benzer hastalıkların araştırılması. Ailenin sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin öğrenilmesi. ÇSH -U 5 Ergende yaklaşım ve öykü alma: Ergenlik döneminin özel olduğunun ve bu döneme özel yaklaşım prensiplerinin aktarılması. Sorunu ve ergeni tanımak için sorgulanması gereken soruların; şikayetlerin her birinin başlangıç tarihi, özellikleri, gelişimleri, şikayetleri azaltan veya artıran olaylar gibi sorgulanması. Gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin gerekli kısa bilgi edinilmesi. Çocuğun beslenme, gelişimi, aşıları ile ilgili bilgilerin kronolojik sıra ile alınması. Eğitimi ile ilgili bilgilerin, çalışıyorsa yaptığı işin ve çalışma ortamının özellikleri, daha önceden geçirdiği hastalık ve ameliyatların, kronik hastalığı olup olmadığının, devamlı kullandığı ilaç ların veya ilaç allerjisinin sorgulanması. Soy geçmiş bilgilerinin; akraba evliliği, kardeşleri, ölü doğumlar, düşükler ve ölen kardeşler hakkında bilgi edinilmesi. Ailede benzer hastalıkların araştırılması. Ailenin sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin öğrenilmesi. ÇSH -U 6 Bir yaştan küçük çocukta beslenme öyküsü alma: Bebeğin doğum tarihi, kaçıncı gebelik haftasında ve kaç kilo doğduğu ve şu anki boy-kilo bilgileri de alındıktan sonra beslenme öyküsünün eksiksiz alınması için gerekli sorgulama ve değerlendirme bilgilerinin aktarılması. ÇSH -U 7 Bir yaştan büyük çocukta beslenme öyküsü alma: Boy-kilo bilgileri alındıktan sonra beslenme öyküsünün eksiksiz alınması için gerekli sorgulama ve değerlendirme bilgilerinin aktarılması ÇSH -U 8 Tartı ölçümü ve persantil eğrileri kullanarak değerlendirilmesi: Çocukların büyüme-gelişme değerlendirmesinde tartının önemi vurgulanır. Tartı almada dikkat edilecek noktalar aktarıldıktan sonra bu noktalara dikkat edilerek öğrenci ile birlikte alınan tartı persantil eğrisine işaretlenir ve yorum yapılır ÇSH -U 9 Boy (yatarak-ayakta), baş çevresi ölçümü ve persantil eğrileri kullanarak değerlendirilmesi: Çocukların büyüme- gelişme değerlendirmesinde boyun ve özellikle 2 yaştan küçük çocuklarda baş çevresinin önemi vurgulanır. B u ölçümler alınırken dikkat edilecek noktalar aktarıldıktan sonra öğrenci ile birlikte alınan boy, baş çevresi ölçümleri persan til eğrilerine işaretlenir ve yorumlanır, ÇSH-U 10 Beden sıcaklığı (aksiler, rektal) ve kan basıncı ölçümlerinin (sflgmomanometri k yöntemle) alınması: Ölçümler alınırken dikkat edilecek noktalar aktarıldıktan sonra öğrenci ile birlikte ölçümler yapılır ve değerlendirilir. ÇSH-U11 Ortadan sapma skoru, desimal yaş ve hedef boy hesaplaması: Çocuğun gelişim değerlendirilmesinde bu parametrelerin önemi vurgulanır ve alınan ölçüm sonuçlan, verilen formüllerle değerlendirilir ÇSH -U12 Uygun şekilde el yıkama becerisinin öğretilmesi: Her hastanın muayenesinden önce alınması gereken temizlik önlemleri anlatılır ve uygun şekilde el yıkama kuralları aktarılarak her öğrenciye el yıkatılır. ÇSH -U 13 Genel durum değerlendirilmesi: Hastanın genel durum değerlendirilmesi son derece önemlidir. Hastaya hemen müdahale edilmesi gerekliliğinin olup olmadığı genel durum değerlendirilmesi ile mümkündür. Ha stada ilk 5-10 saniyede gözleme dayanarak yapılan değerlendirmede ilk izlenim tecrübeli hekime önceliklerini ve acil girişim gereksinimi belirlemede yol göstericidir. Görünüm hastanın tonusu, etrafla iletişimi-etkileşimi, avutulabilirlik, bakışı, konuşma/ ağlaması, konvulsif hareketlerin varlığı ile değerlendirilir. Solunum isi oksijenizasyon ve ventilasyonun yeterliliğinin hızlı gözlemsel göstergesidir, hızlı solunum, stridor, hışıltı, boğuk-kısık ses gibi anormal solunum yolu sesleri, vücut pozisyonu ve çekilmeler varlığı ile değerlendirilir. Cildde şokta ve solunum yetersizliğinde gözle görülen değişiklikler olur ve deride alacalanma, solukluk. siyanoz varlığı dolaşım ve solunum yetersizliğinin ağırlığını yansıtır. Ayrıca, huzursuzluk, postür, fiziki sakatlık, majör anomali, yüzde dismorfı, beslenme durumu (zayıf/şişman) da değerlendirilir. Acil müdahale gerektiren bir durumun saptanması halinde hastanın stabilize edilmesi gerektiği ve sonra ayrıntılı öykü almaya devam edilmesinin doğru olduğu bilgisi vurgulanılır. Bu bilgiler aktarıldıktan sonra alınan hastada öğrencilerle birlikte genel durum değerlendirilir. ÇSH -U 14 Deri ve derialtı dokusunun ve hidrasyon durumunun değerlendirilmesi: Pigmentasyon, solukluk, sarılık, siyanozun anlamları ve patolojileri. Derideki döküntüler, eritemli döküntüler, makulopapüler döküntüler, roze lekeler (spots), peteşiyal ve purpurik döküntüler, veziküllü döküntüler, multiform döküntüler, hemanjiyom, mongo l lekesi, telenjektazi, strialar, sellülit, ödem, derialtı yağ dokusu, yenidoğanda sklerem, derialtı amfizemi, saç ve vücut kıllanmasında değişiklikler, terleme durumu, tırnaklar., turgor-tonus, gözyaşı varlığı ve idrar çıkışı değerlendirilir. ÇSH -U 15 Yüzeyel lenf bezleri muayenesi ve değerlendirilmesi: Değişik anatomik bölgelerdeki lenf bezlerinin kıvamlarının, sayılarının, büyüklüklerinin, tek tek veya birlikte olup olmadıkları, komşu dokuya yapışıklık durumları ve fluktuasyon açısından muayenesi yapılır. Değerlendirilirken üzerinde durulması gereken noktalarla (lokal -generalize, ağrısız-ağrılı, lastik kıvamında-sert gibi) neler düşünülebileceği vurgulanır.

4 gjş yiz. giz. ık- baran ve ağtz-boğaz muayenesi: Başın büyüklüğü ve şekli, baş çevresi persantıi " Sner_ r fontar eller hakkında bilgi verilmesi, erken ve geç kapanmalarının anlamları, fontanelin gergjoısır if.ı çökük olması, sefal hematom, caput succadeneum, craniotabes, hidrosefali değerlendirilmesi, bazı konjenitaj «srcîîfcierdeki tipik yüz görünümleri, düşük kulak, hiperteleorizm. yüzde ödem (böbrek hastalıkları, KKY mediasten kompresyonu acenc:; yüz görünümü, yüzde asimetri, çocuğun görme fonksiyonunun gelişimi, strabismus, nistagmus, batan güneş manzarası. -iperteleorizm, egzoftalmi, endoftalmi, proptosis, mikroftaimi, buftalmus, göz kapağında ptozis, midriazis, myozis, konjonktivit, hordeolum araştırılır. Gözdibi muayenesinin önemi vurgulanır. Kulak kepçesi anomalileri ve birlikte olabilen diğer anomaliler, düşük kulak, tragus hassasiyeti, parotitis, burun muayenesi, koana atrezileri, epistaksis aranır. Dudaklarda yarık dudak, ragat, herpetik lezyon varlığı, diş, dişetleri ve ağız.mukozasında döküntü, stomatit -gingivit, aft gibi lezyonlar açısından muayene edilir, yarık damak, yüksek damak varlığı dilde; paslı, çilek dili, fasikülasyon, makroglossi araştırılır, Stenon kanalı ve koplik lekelerinin araştırma noktaları gösterilir, tonsillerle farinks hiperemi - hipertrofı, eksüda açısından değerlendirilir, postnazal akıntı aranır. ÇSH -U 17 Boyun ve toraks muayenesi: Boynun eğik oluşu, tortikolis, boyunda ödem, vena kava superior obstrüksiyonu, boyundaki lenf bezleri, tiroglossal kist, tiroid bezinin muayenesi, palpasyon ve üflirüm dinlenmesi. Boynun öne fleksiyonunda kısıtlanma, ense sertliği, boyun venlerinde pulzasyon, venöz dolgunluk, hepatojuguler reflünün aranması Toraksın biçimi, simetrik olup olmadığı, sternum anomalileri (pectus ekskavatus ve carinatus), torakstaki raşitik bulgular, memeler ve aksiller kıllanma gibi püberte bulguları, aksiller ve supraklaviküler lenf bezlerinin muayenesi, ÇSH -U 18 Solunum sistemi muayenesi: İnspeksivonla; siyanoz.solunum sıkıntısı (burun kanadı solunumu, interkostal, suptasternal çekilme),stridor, hırıltı varlığı araştırılır, dakika solunum sayısı sayılı r, göğsün ekspansiyon ve şekline bakılır, çomak parmak varlığı araştırılır. Palpasyon; Trakea ve servikal, supraklaviküler lenfbezleri palpe edilir. Perküsyon; Büyük çocuklarda vokal fremitus ve matite araştırılır. Oskültasyon; solunum seslerinin niteliği, inspiryum/ekspiryum oranı, solunum seslerinde azalma ve ilave ses olup olmadığı araştırılır. ÇSH -U 19 Karın muayenesi: İnspeksiyon; Uygun karın muayenesi şartlarının oluşturulması, solunumla karın hareketlerinin ilişkisi, karında distansiyon, kollateral dolaşım, fıtıklar, göbek platosu ve yan olukları, barsak ansiarının görünümü, artmış peristaltik hareket ve strialar açısından değerlendirilmesi. Oskültasyon; dört karın kadranının ve göbek çevresinin dinlenmesi Palpasyon; ağrılı nokta, kitle ve organomegali aranması. Rebound ve defans bakılması, olive aranması, assit varlığı değerlendirilmesi, Perküsyon; asit ve kitle araştırılması ÇSH -U 20 Sırt ve ekstremitelerin muayenesi: Skapulaların pozisyonu, vertebral zincirin biçimi, kist dermoid, sakral meningosel, meningomiyelosel, postür, kifoz, lordoz, skolyoz, ekstremitelerin simetrisi, işlevleri, polidaktili, sindaktili, klinodaktili, genu varum, genu valgus vs bakılması, çomak parmak, kaşık tırnak, simian çizgisi araştırılması, eklemlerin ağrı, şişlik, kızarıklık ve hareket kısıtlılığı açısından değerlendirilmesi. Kas gücü ve tonus muayenesi yapılır. ÇSH-U 21 Çalışma Dilimi'nin sonu, araştırma görevlisi tarafından her öğrenci için o güne kadar yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi ve beceri yoklaması ve bunun sekreterliğe iletilmesi BAHAR YARIYILI ÇSH -U 22 Kardiyovasküler sistemin muayenesi: İnspeksiyon; Siyanoz, göğüs deformitesi çomak parmak varlığı araştırılır, apeks atımı ve suprasternal çukur gözlenir. Palpasyon; periferik nabızlar, prekordium muayenesi (apeks yeri ve prekordium aktivitesi) yapılır, üfürüm varlığında tril araştırılır. Oskültasyon; Her dört odak dinlenerek birinci, ikinci ses tek-çift, sert-yumuşak olarak değerlendirilir, üçüncü ve dördüncü kalp seslerinin varlığı ve nitelikleri belirlenir. Açılma sesi, klik, frotman, perikardial vuru, üfürüm gibi ek seslerin varlığı değerlendirilir. Üfürüm duyulmuşsa; şiddeti, en iyi işitildiği yer, hangi siklusta işitildiği ve yayılımının olup olmadığının araştırılması gerektiği vurgulanır. ÇSH -U 23 Dış genital organlar ve ergenlik değerlendirilmesi: Kız çocuklarında; anüs muayenesiyle anal fıssür, fıstül, polipler, hemoroidlerin varlığı araştırılır. Labia majorlar kontrol edilir, gerekirse klitoris boyu ölçülür, kuşkulu genitaly a, ingunal-femoral herni varsa tanımlanır. Ergenliğin değerlendirilmesi için; Meme, pubik ve koltukaltı kıllanması çizelgeye göre evrelenir ve kaydedilir. Erken veya geç puberte var ise nedenleri hakkında kısaca bilgi verilir. Erkek çocukta; Penis ve skrotum gözlenir, gerekiyorsa penis boyu ölçülür, testisler iki elle palpe edilerek skrotumda olup olmadığı kontrol edilir, hipospadias, epispadias, mikropenis, inguinal herni, kuşkulu genitalya varsa tanımlanır. Ergenliğin değerlendirilmesi için; pubik ve koltukaltı kıllanması ve penis boyu ile testis hacmi (orşidometri ile testis hacmi ölçülür, orşidometri yoksa testisin uzunluğu ile çapı ölçülür hacim hesaplanır.) çizelgeye göre evrelenir ve kaydedilir. Erken veya geç puberte var ise nedenleri hakkında kısaca bilgi verilir. ÇSH -U 24 Nörolojik muayene- Motor sistem muayenesi ve derin tendon reflekslerinin değerlendirilmesi: Yüz, boyun \c ektremite kaslarının gücü değerlendirilir (1-5), kas tonusu değerlendirilerek hipotoni, hipertoni, spastisite, rijidite araştırılır. Hasta yürütülerek ataksik, spastik, distrofik-ördekvari ve stepaj yürüyüş olup olmadığı belirlenir. Bu durumlar hakkında kısaca bilgi verilir Üst ekstremite (biseps, triseps, brakioradialis) ve alt ektremite (patelle, aşil) reflekslerine bakılarak refleks canlılığı derecelendirilir. Arttığı ve azaldığı durumlar hakkında bilgi verilir.

5 ÇSH -U 25 Nörolojik muayene - Yüzeyel, patolojik reflekslerin değerlendirilmesi ve duyu muayenesi: Yüzeyel refleksler (karın derisi, kremaster, taban derisi, superfısiyal anal) ve patolojik re flekslerin (patella klonusu, aşil klonusu, babinski) başlıcalarının muayenesi yapılır ve değerlendirilmeleri hakkında bilgi verilir. Duyu muayenesi; yüzeyel duyular (dokunma, ağrı ve ısı duyusu) ve derin duyulardan Romberg (pozisyon ve derin duyu) testi değerlendirilir ve kısaca bilgi verilir. ÇSH -U 26 Nörolojik muayene - Kraniyal sinir ve serebellar muayene: Tek tek kranial sinirlerin fonksiyonu kontrol edilir, serebellar muyene için; üst ve alt ekstremite için koordinasyon muayenesi yapılır, tremor, atet oid, koreik, distonik ve diğer istemsiz hareketlerle, dismetri ve disdiadokinezi tanımlanır. ÇSH -U 27 Yenidoğanın ve sütçocuğunun nörolojik muayenesi: Bu dönemin nörolojik muayenesi ayrıcalıklıdır. Bilinç, postür ve genel nörolojik muayene yanında emme, yakalama, moro vb. gibi primitif reflekslerin nasıl aranacağı gösterilir ve kaybolması gereken aylar vurgulanır. ÇSH -U 28 Yenidoğanın tanımlanması: Yenidoğan dönemi çok özel bir dönemdir. Yenidoğan'ın tanımı, prematürite, postmatürite. Dubowitch, Finström kriterleri, miad hesaplaması, membran rüptür zamanı. APGAR skoru, SGA, AGA, LGA, tanımlarının yapılması, yenidoğan muayenesinden önce yapılması gereken temizliğin anlatılması ve sistemik muayenede dikkat edilmesi gereke n noktaların vurgulanması. ÇSH -U 29 Yenidoğanın sistemik fizik muayenesi: Daha önce vurgulanmış sistem muayene ayrıntılarına dikkat edilerek yenidoğanda tam bir fizik muayene yapılır. Saptanan patolojik bulgular öğrenciyle paylaşılır. ÇSH -U 30 Sütçocuğunun sistemik fizik muayenesi: Daha önce vurgulanmış sistem muayene ayrıntılarına dikkat edilerek sütçocuğunda tam bir fizik muayene yapılır. Saptanan patolojik bulgular öğrenciyle paylaşılır. ÇSH -U 31 Büyük çocuk ve adolesanın sistemik fizik muayenesi: Daha önce vurgulanmış sistem muayene ayrıntılarına dikkat edilerek çocuk ve adolesanda :am bir fizik muayene yapılır. Saptanan patolojik bulgular öğrenciyle paylaşılır. ÇSH U 32 Yenidoğanda öykü ve sistemik fizik muayene: Daha önce vurgulanmış öykü alma ve sistem muayene ayrıntılarına dikkat edilerek yenidoğanda ayrıntılı öyküyle birlikte tam bir fizik muayene yapılır. Saptanan patolojik bulgular öğrenciyle paylaşılır. ÇSH -U 33 Sütçocuğunda öykü ve sistemik fizik muayene: Daha önce vurgulanmış öykü alma ve sistem muayene ayrıntılarına dikkat edilerek sütçocuğunda ayrıntılı öyküyle birlikte tam bir fizik muayene yapılır. Saptanan patolojik bulgular öğrenciyle paylaşılır. ÇSH -U 34 Çocukta öykü ve sistemik fizik muayene: Daha önce vurgulanmış öykü alma ve sistem muayene ayrıntılarına dikkat edilerek çocukta ayrıntılı öyküyle birlikte tam bir fizik muayene yapılır. Saptanan patolojik bulgular öğrenciyle paylaşılır ÇSH -U 35 Adolesanda öykü ve sistemik fizik muayene: Daha önce vurgulanmış öykü alma ve sistem muayene ayrıntılarına dikkat edilerek adolesanda ayrıntılı öyküyle birlikte tam bir fizik muayene yapılır. Saptanan patolojik bulgular öğrenciyle paylaşılır ÇSH -U Uygulamalar ÇSH -U36 Yenidoğan ve sütçocuğunda kalça muayenesi: Maket üzerinde kalçada; abduksiyon kısıtlılığı, pili asimetrisi değerlendirmesi ve Ortolani, Barlow manevrasının gösterilmesi ÇSH -U 37 Parmak ucundan kapiller kan almak ve periferik yayma yapmak ÇSH -U 38 Periferik yayma değerlendirmek ÇSH -U 39 Tam idrar tahlili yapmak ve patolojileri tartışmak ÇSH -U40 Bakteriyolojik incelemeler için kültür alma tekniklerini aktarmak ve boğaz kültürü alınması

6 W.Mı ' irilide * en öz kan alma ve intravenöz uygulama CSH-U42 Maket üzerinde intramüsküler enjeksiyon uygulaması ( gluteal ve vastus lateralis bölgesine) ÇSH -U43 Maket üzerinde subkutan enjeksiyon uygulaması ÇSH -U44 Maket üzerinde temel yaşam desteği uygulaması ÇSH -U45 Maket üzerinde lomber ponksiyon uygulaması ÇSH -U46 Çalışma Dilimi'nin sonu, araştırma görevlisi tarafından her öğrenci için o güne kadar yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi ve beceri yoklaması ve bunun sekreterliğe iletilmesi

HASTA BAŞI UYGULAMA KONULARI (13.30-14.20)

HASTA BAŞI UYGULAMA KONULARI (13.30-14.20) HASTA BAŞI UYGULAMA KONULARI (13.30-14.20) İÇ HASTALIKLARI UYGULAMALI ÇALIŞMA KONULARI İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Klinik Bilimlere Giriş - İç Hastalıklarına Giriş Uygulamalı Çalışmaları Pazartesi,

Detaylı

T.C. DÜ Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi

T.C. DÜ Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi T.C. DÜ Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Ad-Soyad: Doğum Yeri/Tarihi: Adres: Telefon: Şikayet: Tanı: Başvuru Tarihi: Öykü:. Özgeçmiş: Prenatal: istekli gebelik:

Detaylı

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi.

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Muayeneyi Yapanın Adı- Soyadı: Uzmanlığı:

Detaylı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ÜÇÜNCÜ YIL ÖĞRETİM VE SINAV PROGRAMI

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ÜÇÜNCÜ YIL ÖĞRETİM VE SINAV PROGRAMI İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ÜÇÜNCÜ YIL 2010 2011 ÖĞRETİM VE SINAV PROGRAMI 1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ÜÇÜNCÜ YIL 2010 2011 ÖĞRETİM VE SINAV PROGRAMI www.itf.istanbul.edu.tr

Detaylı

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI Hasta Adı - Soyadı: Cinsiyet: K E Hasta ID No: Doğum Tarihi: Baba Adı: Kimlik No: Sayın Hastamız, Bu form, size uygulanması planlanan erken tanı ve tarama programının

Detaylı

Oksoloji Çocukluk Çağında Vücut Ölçümleri. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Oksoloji Çocukluk Çağında Vücut Ölçümleri. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Oksoloji Çocukluk Çağında Vücut Ölçümleri Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Büyüme sağlığın bir yansımasıdır. Growthis a mirrorof health James M. Tanner 1986

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI

MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI DOÇ.DR.CEMŞİT KARAKURT İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ BİLİM DALI Üfürüm: Kalp ve damarsal yapılardaki yapısal veya hemodinamik

Detaylı

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI YATAN HASTA GÖZLEM FORMU. Adı soyadı: Yaş: Cinsiyet: Şikayeti:... Öyküsü:

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI YATAN HASTA GÖZLEM FORMU. Adı soyadı: Yaş: Cinsiyet: Şikayeti:... Öyküsü: Sayfa No 1 / 8 Adı soyadı: Yaş: Cinsiyet: Mesleği: Sosyal Güvence: Medeni hali: Çocuk sayısı: Doğum tarihi ve yeri: Telefon: Kan grubu: Yatış tarihi: Adres: Kaçıncı yatışı: Çıkış tarihi: Dosya No: Anamnezi

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Salı Anal fissür Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇİMEN

Salı Anal fissür Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇİMEN SABAH Servis Viziti Servis Viziti ÖĞLEDEN SONRA Beceri eğitimi Beceri Eğitimi CERRAHİ STAJ BLOĞU 1. HAFTA DERS PROGRAMI 11.12.2017 Tortikolis 12.12.2017 Anal fissür ÇİMEN 13.12.2017 Yenidoğanda intestinal

Detaylı

ÇOCUK HASTA DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇOCUK HASTA DEĞERLENDİRİLMESİ DEĞERLENDİR SINIFLANDIR ÇOCUK HASTA DEĞERLENDİRİLMESİ KARAR VER UYGULA AMAÇLAR Çocuk Değerlendirme Üçgeni nin 3 ayrı öğesini tanımak Elde edilen verilerle ilk olası tanıyı oluşturmak Öykü ve fizik muayeneye

Detaylı

Çocuğunuzun ilk doğduğu günden itibaren gençlik çağlarına gelinceye kadar çeşitli kontroller ve sağlıklı çocuk izlemleri yapılması gerekiyor.

Çocuğunuzun ilk doğduğu günden itibaren gençlik çağlarına gelinceye kadar çeşitli kontroller ve sağlıklı çocuk izlemleri yapılması gerekiyor. Çocuğunuzun ilk doğduğu günden itibaren gençlik çağlarına gelinceye kadar çeşitli kontroller ve sağlıklı çocuk izlemleri yapılması gerekiyor. Sağlıklı çocuk izlemi: Çocuğun yaşına uygun ruhsal, fiziksel

Detaylı

Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler. Prof. Dr. Reyhan Çeliker

Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler Prof. Dr. Reyhan Çeliker Antropoloji nedir? Antropoloji İnsanı, biyolojik yapısını, bedensel özelliklerini, kültürel yapısını, sosyal davranışlarını inceleyen bilim

Detaylı

NÖROLOJİ KLİNİĞİ YATAN HASTA ANAMNEZ FORMU HASTANIN: Memleketi: Adresi: Tel: Anamnez Veren: YAKINMASI: ÖYKÜSÜ:

NÖROLOJİ KLİNİĞİ YATAN HASTA ANAMNEZ FORMU HASTANIN: Memleketi: Adresi: Tel: Anamnez Veren: YAKINMASI: ÖYKÜSÜ: Sayfa No 1 / 8 HASTANIN: Adı,Soyadı: Cinsiyeti : Doğum tarihi: Mesleği: Memleketi: Adresi: Tel: Öğrenim Durumu: Anamnez Veren: Protokol no: Yatış tarihi: Asistan dr: Öğretim üyesi: El Tercihi: YAKINMASI:

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uygulama Dilimi (Zorunlu) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Okhan

Detaylı

İNFERTİLİTE ANAMNEZ FORMU

İNFERTİLİTE ANAMNEZ FORMU Sayfa No 1 / 6 Adı Soyadı: Tarih:.. Baba Adı: Dosya No:.. Yaşı: Telefon:.. Evli/Bekar: Eşinin Adı:.. Eşinin Yaşı:. Korunma Yöntemi:.. Korunma Süresi:. İnfertilite Süresi:. Primer: Sekonder:. Şimdiki Eşinden

Detaylı

Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları. Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni

Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları. Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni 44 yaş Erkek (İşçi) Şikayeti: Sağ Bacağında Şiddetli

Detaylı

30.12.2014. Kadın Hastalıklarında Uygulanan Muayene Metotları. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. 16.Hafta ( 29.12-02.

30.12.2014. Kadın Hastalıklarında Uygulanan Muayene Metotları. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. 16.Hafta ( 29.12-02. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015) KADIN HASTALIKLARINDA UYGULANAN MUAYENE METOTLARI Slayt No: 25 JİNEKOLOJİK MUAYENE 1.) Anamnez 2.) Genel Fizik Muayene

Detaylı

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALARINA YAKLAŞIM NASIL OLMALIDIR? A) ANAMNEZ (ÖYKÜ,

Detaylı

YENİ DOĞMUŞ BEBEĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ DOĞMUŞ BEBEĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ DOĞMUŞ BEBEĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ I.Doğum Anı ve Doğumun Hemen Sonrası Akış Şeması 1 e (AŞ1) bakınız. Yeni Doğmuş Bebek II.Bebek Stabilize Olduktan Sonra Bebeğin göbek ve göz bakımını yapın (Y1) 1

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

MS, gen yetişkinlerin en yaygın nörolojik hastalıklarından birisidir de Sir August D Este tarafından ilk kez tanımlanmıştır.

MS, gen yetişkinlerin en yaygın nörolojik hastalıklarından birisidir de Sir August D Este tarafından ilk kez tanımlanmıştır. Fzt. Damla DUMAN MS, gen yetişkinlerin en yaygın nörolojik hastalıklarından birisidir. 1822 de Sir August D Este tarafından ilk kez tanımlanmıştır. Kuvvetsizlik, spastisite, duyusal problemler, ataksi

Detaylı

BÖLÜM 1 Emzirme: Normal Emme ve Yutma

BÖLÜM 1 Emzirme: Normal Emme ve Yutma İÇİNDEKİLER Giriş... x Çeviri Editörünün Ön Sözü...xii Resimsel İçerik Tablosu...xiii BÖLÜM 1 Emzirme: Normal Emme ve Yutma 1 Normal Emme... 1 Anatomi...2 Emme ya da Biberon Kullanma: Memeden Emme ya da

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HASTA DEĞERLENDİRME FORMU. Doktorun Adı, Soyadı: Cinsiyeti: Kadın Erkek

KİMLİK BİLGİLERİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HASTA DEĞERLENDİRME FORMU. Doktorun Adı, Soyadı: Cinsiyeti: Kadın Erkek Tarih:../ /.. Adı Soyadı: KİMLİK BİLGİLERİ Doktorun Adı, Soyadı: Hasta ID No: Doğum Tarihi (gün/ay/yıl):.../.../... Yaşı:. Anne Adı: Cinsiyeti: Kadın Erkek Baba Adı: Sosyal Güvence: GSS Ücretli Özel Sağlık

Detaylı

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri;

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Aile Sağlığı Merkezlerinde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde Toplum Sağlığı Merkezlerinde ÜCRETSİZ verilmektedir. Temizlik, genel vücut

Detaylı

YATAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

YATAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

Postür Analizi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker. Acıbadem Maslak Hastanesi

Postür Analizi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker. Acıbadem Maslak Hastanesi Postür Analizi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Postür nedir? Postür l Vücut kısımlarının pozisyonu veya dizilimidir. l STATİK: Oturma, ayakta durma ve yatma sırasındaki postür l DİNAMİK:

Detaylı

Çocuklarda solunum sisteminin muayenesi. Prof. Dr. Haluk Çokuğraş

Çocuklarda solunum sisteminin muayenesi. Prof. Dr. Haluk Çokuğraş Çocuklarda solunum sisteminin muayenesi Prof. Dr. Haluk Çokuğraş Solunum sistemi ÜST SOLUNUM YOLLARI: Ağız içi, boğaz, tonsiller, kulaklar, paranazal sinüsler ve larinks. ALT SOLUNUM YOLLARI: Trakea, bronşlar,

Detaylı

Normal Doğum Öncesi Dönem ve Uygulaması Ders Tanıtımı

Normal Doğum Öncesi Dönem ve Uygulaması Ders Tanıtımı Normal Doğum Öncesi Dönem ve Uygulaması Ders Tanıtımı DERSİN TANIMI : Bu ders öğrenciye; anne sağlığının önemini kavratarak anneyi etik değerlerle ailesi ve yaşadığı toplum içinde bir bütün olarak ele

Detaylı

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 24.03.2014 CureMed te tanımlanmış anamnez modüller eklendi. 01 FTR Tedavi Formu prosedüre tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

Çocuklar küçük erişkinler değillerdir. Sadece acil hastalıkları bakımından değil, yakalandıkları hastalıkların tipleri, hastalıklara ve yaralanmalara

Çocuklar küçük erişkinler değillerdir. Sadece acil hastalıkları bakımından değil, yakalandıkları hastalıkların tipleri, hastalıklara ve yaralanmalara Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Çocukta İlk Yardımın Özellikleri Çocuklarda Anatomik Farklılıklar Çocuklarda Fizyolojik Farklılıklar Birincil Değerlendirme İkincil Değerlendirme Yenidoğan ve Süt Çocuklarında

Detaylı

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma ABDOMİNAL TRAVMALAR Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma AKUT BATIN Nedenleri > Kanama > Perforasyon > İnflamasyon > Obstrüksiyon > Diğer (karın dışı) Belirtiler Ağrı Bulantı / Kusma İştah durumu Kabızlık

Detaylı

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer 4. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Göktürk MARALCAN, Yrd. Doç. Dr. Hasan BAKIR, Yrd. Doç. Dr. Erdal UYSAL, Yrd. Doç. Dr. Başar AKSOY GRUP 2 Stajyer Öğrenciler için Haftalık

Detaylı

TRİAJ UYGULAMA TALİMATI

TRİAJ UYGULAMA TALİMATI 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı; ciddi yaşamsal tehlikesi olan hastanın zaman geçirmeden değerlendirilmesini ve müdahalesini sağlamak için hastanın ilk değerlendirmesini yaparak hasta akışını sürdürmek, birim

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

BÜYÜME. Vücudun ya da vücut bölümlerinin boyut olarak artması Yaşamın ilk 20 yılında görülen en önemli biyolojik süreçtir.

BÜYÜME. Vücudun ya da vücut bölümlerinin boyut olarak artması Yaşamın ilk 20 yılında görülen en önemli biyolojik süreçtir. BÜYÜME Vücudun ya da vücut bölümlerinin boyut olarak artması Yaşamın ilk 20 yılında görülen en önemli biyolojik süreçtir. 2 BÜYÜME Örneğin doku büyümesi gerçekleşerek vücut ağırlığı ve boy uzunluğunda

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV KLİNİKLE TANIŞMA STAJI PROGRAMI 18/09/ /10/2017 STAJ YERİ:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV KLİNİKLE TANIŞMA STAJI PROGRAMI 18/09/ /10/2017 STAJ YERİ: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV KLİNİKLE TANIŞMA STAJI PROGRAMI 18/09/2017 14/10/2017 Dönem Koordinatörü Dönem Koordinatör Yrd. Staj Sorumlusu : Doç. Dr. Şerife

Detaylı

Aile Hekimliği Acil Tıp Halk Sağlığı İngilizce II TOPLAM

Aile Hekimliği Acil Tıp Halk Sağlığı İngilizce II TOPLAM KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II 2015-2016 DERS YILI 2. KOMİTE: KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİ DERS KURULU (6 Hafta) (19 Ekim - 27 Kasım) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Anatomi 26 12 38 Biyofizik 8 8

Detaylı

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI 4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Amaç: Kadın yaşamının evreleri ve bu evrelerde karşılaşılabilecek sağlık sorunları hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bu sorunlara pratisyen hekim düzeyinde

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DOĞUM EYLEMİ SÜRECİ VE YENİDOĞAN İZLEM FORMU

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DOĞUM EYLEMİ SÜRECİ VE YENİDOĞAN İZLEM FORMU Revizyon Tarihi :-15.07.2016 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DOĞUM EYLEMİ SÜRECİ VE YENİDOĞAN İZLEM FORMU Adı-Soyadı Yaşı Eşinin Adı Soyadı SGK Aile Hekimi Eğitim Durumu (kendisi

Detaylı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 205-206 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV ACİL TIP STAJI Stajyer Öğrenci Karnesi Hazırlayan Acil Tıp Anabilim Dalı 2 ACİL TIP ANABİLİM DALI STAJ(DERS) KODU-ADI

Detaylı

YENİDOĞANLARDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI

YENİDOĞANLARDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI YENİDOĞANLARDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI Doç. Dr. Nurullah OKUMUŞ Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağ. Ve Hast. Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği ANKARA HASTANEMİZDE EVDE SAĞLIK HİZMETİ Hastanemizde,

Detaylı

Sporcu Sağlık Belgesi Spor Dalı:... Federasyon Lisans No :...

Sporcu Sağlık Belgesi Spor Dalı:... Federasyon Lisans No :... T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sporcu Sağlık Belgesi Spor Dalı:... Federasyon Lisans No :... Adı Soyadı :... Baba Adı :... Anne Adı :... Doğum Yeri ve tarihi :... -.../.../... Uyruğu

Detaylı

2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi. 3.9.2015 08:30 Memede kitle Atp GENEL CERRAHİ Yeliz Emine ERSOY Per

2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi. 3.9.2015 08:30 Memede kitle Atp GENEL CERRAHİ Yeliz Emine ERSOY Per SINIF 4 4.grup (Genel cerrahi, plastik Cerrahi ve Anestezi) 31.8.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 09:30 Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30 Bilimsellik

Detaylı

Spor yaralanmaları sportif aktivite sırasında meydana gelen yaralanmaların genel adıdır. Normal yaşamda yaralanmalar sıklıkla dış etkilerle

Spor yaralanmaları sportif aktivite sırasında meydana gelen yaralanmaların genel adıdır. Normal yaşamda yaralanmalar sıklıkla dış etkilerle Doç. Dr. Onur POLAT Spor yaralanmaları sportif aktivite sırasında meydana gelen yaralanmaların genel adıdır. Normal yaşamda yaralanmalar sıklıkla dış etkilerle gelişirken, spor yaralanmalarında hem dış

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı GENEL BİLGİLER: Staj Eğitim Sorumlusu Staj süresi AKTS kredisi : Yrd.

Detaylı

FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU

FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİM KURUMLARINI DEĞERLENDİRME KURULU FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU Eğitim kurumunun ziyareti

Detaylı

Tiroid dışı hastalıklarda düşük T3, yüksek rt3, normal T4 ve normal TSH izlenir.

Tiroid dışı hastalıklarda düşük T3, yüksek rt3, normal T4 ve normal TSH izlenir. TİROİD HORMON SENTEZİ Dishormonogenezis Hasta ötroid? Şiddetli açlıkta, kronik hastalıkta, akut hastalıkta, cerrahi esnasında ve sonrasında T4--- T3 azalır Propiltiourasil, kortikosteroid, amiodaron propnalol

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Nöroloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Erkam KÖMÜRCÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ADOLESANLARDA FĠZĠKSEL BÜYÜME VE CĠNSEL GELĠġME

ADOLESANLARDA FĠZĠKSEL BÜYÜME VE CĠNSEL GELĠġME ADOLESANLARDA FĠZĠKSEL BÜYÜME VE CĠNSEL GELĠġME Adolesans ; çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir * Fiziksel Büyüme * Cinsel Gelişme * Psikososyal Gelişme Büyüme ve gelişme, adolesansta belirgin bir

Detaylı

TEMEL HEKİMLİK UYGULAMALARI EĞİTİM VE SINAV REHBERİ. A) 3. sınıf programına alınan Temel hekimlik uygulamaları

TEMEL HEKİMLİK UYGULAMALARI EĞİTİM VE SINAV REHBERİ. A) 3. sınıf programına alınan Temel hekimlik uygulamaları TEMEL HEKİMLİK UYGULAMALARI EĞİTİM VE SINAV REHBERİ 1. TEMEL HEKİMLİK UYGULAMALARI A) 3. sınıf programına alınan Temel hekimlik uygulamaları 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında işlenecek Temel hekimlik uygulamaları

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda; 3. SINIF VE Bu sınıfta öğrencilere, yaşamın evreleri içinde ve organ sistemleri temelinde hastalık oluşumunun genel özellikleri, nedenleri, temel mekanizmaları, patolojik bulguları, laboratuvar ve görüntüleme

Detaylı

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım 1 Çocuk Sağlığında Eşitsizlikler (DSÖ verileri 1999) Yılda 10 milyon çocuk 5. yaşlarını kutlayamadan ölmektedir 2020 e kadar aynı Geri kalmış-gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

Meme Kanseri: Uyarıcı işaretler, memede herhangi bir sertlik veya kitle ve meme uçlarından gelen akıntı veya kan.

Meme Kanseri: Uyarıcı işaretler, memede herhangi bir sertlik veya kitle ve meme uçlarından gelen akıntı veya kan. Kanserde erken tanı için, vücudumuzun verdiği uyarıcı belirtileri gözlemlemenin, olası risk faktörlerini göz ardı etmemenin önemli olduğunu belirten uzmanlar, kanser oluşumunun önceden yakalanması için

Detaylı

BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Prof Dr Zehra AYCAN.

BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Prof Dr Zehra AYCAN. BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof Dr Zehra AYCAN zehraaycan67@hotmail.com Büyüme Çocukluk çağı, döllenme anında başlar ve ergenliğin tamamlanmasına kadar devam eder Bu süreçte çocuk hem büyür hem de gelişir

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

NÖROLOJİK BELİRTİ ve BULGULAR Y Ü Z Ü N C Ü Y I L Ü N İ V E R S İ T E S İ N Ö R O L O J İ A B D

NÖROLOJİK BELİRTİ ve BULGULAR Y Ü Z Ü N C Ü Y I L Ü N İ V E R S İ T E S İ N Ö R O L O J İ A B D NÖROLOJİK BELİRTİ ve BULGULAR Y R D. D O Ç. D R. A Y S E L M İ L A N L I O Ğ L U Y Ü Z Ü N C Ü Y I L Ü N İ V E R S İ T E S İ N Ö R O L O J İ A B D Mental durum bozuklukları Konfüzyon Dikkat, bellek, çevresel

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

ÖDEM NEDİR? Hazırlayan : FATMA OKUMUŞ

ÖDEM NEDİR? Hazırlayan : FATMA OKUMUŞ ÖDEM NEDİR? Hazırlayan : FATMA OKUMUŞ ÖDEM NEDİR TANIM Ödem sık karşılaşılan ve vücutta sıvı birikimi olarak tanımlanan ve bazen de bazı ciddi hastalıkların belirtisi olan klinik bir durumdur. Ödem genellikle

Detaylı

NÖROLOJİK MUAYENE VE DEĞERLENDİRME (2) Doç. Dr. Sema SALTIK

NÖROLOJİK MUAYENE VE DEĞERLENDİRME (2) Doç. Dr. Sema SALTIK NÖROLOJİK MUAYENE VE DEĞERLENDİRME (2) Doç. Dr. Sema SALTIK Nörolojik Değerlendirme Nörolojik gelişim, intrauterin dönemde başlar ve yıllar sürer. Nöral tabaka embriyonal dönemin 3. haftasında ektodermden

Detaylı

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur.

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur. NÖR 23 NÖROLOJİ Dr. Ali Kemal ERDEMOĞLU /1 Dr. Ersel DAĞ /2 Dr. Yakup TÜRKEL /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS NOR 7001 MAKALE SAATİ Nöroloji alanında yabancı dergilerde güncel gelişmelere yönelik yayınlanan

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME REHBERİ 2015 2016 DEĞERLENDİRME REHBERİ Sevgili öğrencimiz, Klinik Uygulama Dersi nde, lisans eğitimi süresince kazandığınız bilgi ve becerilerinizi birey, aile ve toplumun sağlık bakımı gereksinimlerini karşılamada

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

Çocuklarda Kardiyopulmoner Arrestin Engellenmesi

Çocuklarda Kardiyopulmoner Arrestin Engellenmesi Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Pediatrik İleri Yaşam Desteğine Giriş Çocuklarda Kardiyopulmoner Arrestin Engellenmesi; Damar Yolu Erişimi Sıvılar ve ilaçlar Defibrilatörler Öğrenim Hedefleri; Pediatrik

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

9.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 7.Ünite Yaşam Bulguları NABIZ. 17.18.19. Hafta ( 6-24 / 01 / 2014 )

9.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 7.Ünite Yaşam Bulguları NABIZ. 17.18.19. Hafta ( 6-24 / 01 / 2014 ) 9.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 7.Ünite Yaşam Bulguları NABIZ 17.18.19. Hafta ( 6-24 / 01 / 2014 ) NABIZ 2 Kalbin sol ventrikülünün kasılmasıyla aorta gönderilen kanın neden olduğu basınç artışına karşı,

Detaylı

GLASKOW KOMA SKALASI HAZIRLAYAN: NURTEN ŞİŞMAN

GLASKOW KOMA SKALASI HAZIRLAYAN: NURTEN ŞİŞMAN GLASKOW KOMA SKALASI HAZIRLAYAN: NURTEN ŞİŞMAN TANIM Glaskow koma skalası genel olarak kişinin nörolojik değerlendirmesini yapmak için geliştirilmiş bir kriterdir. Hastanın şuur seviyesinin derecesi belirlenir

Detaylı

ERKEN TANI HİZMETLERİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

ERKEN TANI HİZMETLERİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL ERKEN TANI HİZMETLERİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL ERKEN TANI Hastalıkların, klinik bulgu ve belirtileri ortaya çıkmadan tespit edilmesine erken tanı denir. ERKEN TANI Herhangi hastalığa ait belirtilerin henüz

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Polikliniği Olgu Sunumu. 23 Eylül 2016 Cuma

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Polikliniği Olgu Sunumu. 23 Eylül 2016 Cuma Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Polikliniği Olgu Sunumu 23 Eylül 2016 Cuma Arş.Gör.Dr. Ayşe Burcum Büyükuysal İnt. Dr. Ozancan Biçer Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

30.12.2014. Yenidoğan Fizyolojisi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. 15.Hafta ( 22-26 / 12 / 2014 ) YENİDOĞAN FİZYOLOJİSİ

30.12.2014. Yenidoğan Fizyolojisi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. 15.Hafta ( 22-26 / 12 / 2014 ) YENİDOĞAN FİZYOLOJİSİ 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 15.Hafta ( 22-26 / 12 / 2014 ) YENİDOĞAN FİZYOLOJİSİ Slayt No: 23 4 Yenidoğan, çoğu zaman doğar doğmaz ilk idrarını yapar. İlk dışkı 24 saat içinde görülür.

Detaylı

Çocuğun konuşma becerilerinin akranlarına göre belirgin derecede geri kalmasıdır. Gelişimsel aşamalardan birisidir.

Çocuğun konuşma becerilerinin akranlarına göre belirgin derecede geri kalmasıdır. Gelişimsel aşamalardan birisidir. Konuşma gecikmesi Çocuğun konuşma becerilerinin akranlarına göre belirgin derecede geri kalmasıdır. Gelişimsel aşamalardan birisidir. Aylara göre konuşmanın normal gelişimi: 2. ay mırıldanma, yabancılara

Detaylı

SOLUNUM YETMEZLĠĞĠ VE ġok

SOLUNUM YETMEZLĠĞĠ VE ġok SOLUNUM YETMEZLĠĞĠ VE ġok ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ Solunumun yeterliliğinin değerlendirilmesinde kullanılacak öğeleri sayabilmek, Solunum sıkıntısını ve solunum yetmezliğini tanımlayabilmek, Solunum sıkıntısı

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 18 Mayıs 2009 12:56 - Son Güncelleme Pazartesi, 18 Mayıs 2009 12:58

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 18 Mayıs 2009 12:56 - Son Güncelleme Pazartesi, 18 Mayıs 2009 12:58 Fiziksel Gelişim Bebeklik Döneminde - Fiziksel Gelişim 0-2 yaşlar arasını içeren bebeklik dönemi fiziksel açıdan pek çok temel becerinin kazanıldığı bir dönemdir. Bu dönem içerisinde bebeklerin hem beden

Detaylı

Ders ve Staj Tarihleri SINIF 4 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup

Ders ve Staj Tarihleri SINIF 4 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup Genel Cerrahi, Plastik Cerrahi ve Anestezi 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi PAZARTESİ Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME DOSYASI

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME DOSYASI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİ DOSYASI ÖĞRENCİ TANITIM Öğrencinin Adı ve Soyadı: Öğrenci Numarası: I: Bu bölüm İl Uygulama Koordinatörü tarafından öğrencinin uygulama hastanesine sevki için doldurulacaktır. Uygulama

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV KLİNİKLE TANIŞMA STAJI PROGRAMI 05/09/ /10/2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV KLİNİKLE TANIŞMA STAJI PROGRAMI 05/09/ /10/2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV KLİNİKLE TANIŞMA STAJI PROGRAMI 05/09/2016 01/10/2016 Dönem Koordinatörü Dönem Koordinatör Yrd. Staj Sorumlusu : Doç. Dr. Şerife

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

Arş. Gör. Zeynep Kırıkkaleli

Arş. Gör. Zeynep Kırıkkaleli Arş. Gör. Zeynep Kırıkkaleli 2500 gr dan daha düşük ağırlıkta doğan bebeklerdir. Bebeğin düşük doğum ağırlıklı olmasının iki nedeni vardır. 1. intrauterin gelişme geriliği 2. prematürite Prematür bebek;

Detaylı

MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009

MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009 MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009 KANSER NEDİR? Kanser; Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak

Detaylı

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR HAREKET SİSTEMİ Üç ana yapı taşı Kemikler Kaslar Eklemler Oynamaz eklemler (Kafa tası) Yarı oynar eklemler (Omurga) Oynar eklemler

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa No

İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER Sayfa No Amacımız, 2 Ekibimiz, 4 Eğitim programımız ve yöntemlerimiz, 7 Mesleksel beceri, Simüle hasta ve Simülasyon laboratuvarımız, 33 Bologna süreci, 80 Öğrenci değişim programları, 82 Hastanemiz,

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ Dersin Kodu HEM 00352 Dersin Adı AFETLERDE HEMŞİRELİK BAKIMI VE İLK YARDIM Yıl III Yarı Yıl Bahar 1- Afetlerde hemşirelik bakımı ve ilk yardıma giriş 2- Hasta ve yaralının muayenesi ve değerlendirilmesi

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ N Emiralioğlu, U Özçelik, G Tuğcu, E Yalçın, D Doğru, N Kiper Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Genel Bilgiler Primer

Detaylı

07.11.2014. fetal dönem denir. Fetal dönemde, embriyonal dönemde oluşan organ sistemleri gelişir. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı

07.11.2014. fetal dönem denir. Fetal dönemde, embriyonal dönemde oluşan organ sistemleri gelişir. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 9.Hafta ( 10-14 / 11 / 2014 ) 1.) Göbek Kordonu 2.) Fetus ve Fetal Dolaşım Fizyolojisi 3.) Fetusun Aylara Göre Gelişimi Slayt No: 10 2 7.) FETUS Üçüncü gebelik

Detaylı

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır.

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 1 / 5 1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk a detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 2. Kapsam: Bu talimat çocuk ın değerlendirilmesine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM

ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM Doç. Dr. Ufuk Talu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Ortopedik Acil =? 1. Gerçek acil: Hemen tedavi edilmezse kalıcı sorun bırakan 2. İlk yardım sonrasında

Detaylı

GEBE MUAYENE YÖNTEMLERİ ve GEBE BAKIMI

GEBE MUAYENE YÖNTEMLERİ ve GEBE BAKIMI 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve 10.Hafta ( 17-21 / 11 / 2014 ) GEBE MUAYENE YÖNTEMLERİ VE GEBE BAKIMI Slayt No: 11 GEBE MUAYENE YÖNTEMLERİ ve GEBE BAKIMI 2 Doğum öncesi bakım şu amaçlara yönelik

Detaylı

Plan. Pelvik Ağrı. Somatik Ağrı. Viseral Ağrı. Sınıflandırma. Yansıyan Ağrı. Fizyoloji. Sıklık Hikaye Fizik muayene Labaratuvar Görüntüleme Tedavi

Plan. Pelvik Ağrı. Somatik Ağrı. Viseral Ağrı. Sınıflandırma. Yansıyan Ağrı. Fizyoloji. Sıklık Hikaye Fizik muayene Labaratuvar Görüntüleme Tedavi Plan Pelvik Ağrı Dr. Ali Vefa SAYRAÇ Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı 13/04/2010 Fizyoloji Sınıflandırma Sıklık Hikaye Fizik muayene Labaratuvar Görüntüleme Tedavi Viseral Ağrı İçi boş organların

Detaylı

Ders Adı: Çocuklarda Fizik Muayene Öğretim Üyesi: Prof Dr. Fatma Oğuz Sorumlu Öğretim Üyesi ABD:Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Amaç:

Ders Adı: Çocuklarda Fizik Muayene Öğretim Üyesi: Prof Dr. Fatma Oğuz Sorumlu Öğretim Üyesi ABD:Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Amaç: Ders Adı: Çocuklarda Fizik Muayene Öğretim Üyesi: Prof Dr. Fatma Oğuz Sorumlu Öğretim Üyesi ABD:Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Amaç: Çocuklarda sistematik fizik muayene yaparak patolojik bulguları saptamak

Detaylı

Oksoloji Çocukluk Çağında Vücut Ölçümleri. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Oksoloji Çocukluk Çağında Vücut Ölçümleri. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Oksoloji Çocukluk Çağında Vücut Ölçümleri Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Büyüme sağlığın bir yansımasıdır. Growth is a mirror of health James M. Tanner

Detaylı

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen hemen tüm insanlar değişik nedenlerle baş ağrısından

Detaylı

GENİTAL VE ANAL BÖLGE MUAYENESİ

GENİTAL VE ANAL BÖLGE MUAYENESİ TC KİMLİK NO: OTOPSİ RAPORU İli:...Cumhuriyet Başsavılığı'nın... tarih ve... sayılı yazısına istinaden, Malatya Cumhuriyet Savcısı... huzurunda otopsi işlemine başlanmıştır. Otopsi Tarihi:.../.../20...

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV KLİNİKLE TANIŞMA STAJI PROGRAMI 07/09/ /10/2015

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV KLİNİKLE TANIŞMA STAJI PROGRAMI 07/09/ /10/2015 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV KLİNİKLE TANIŞMA STAJI PROGRAMI 07/09/2015 03/10/2015 Dönem Koordinatörü Dönem Koordinatör Yrd. Staj Sorumlusu : Prof. Dr. Şule

Detaylı

DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ II. DERS KURULU (11 KASIM ARALIK 2013)

DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ II. DERS KURULU (11 KASIM ARALIK 2013) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ II. DERS KURULU (11 KASIM 2013-20 ARALIK 2013) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

İnmemiş Testis ve İnguinal Herni. PANEL: Görseller Eşliğinde Vaka Tartışmaları

İnmemiş Testis ve İnguinal Herni. PANEL: Görseller Eşliğinde Vaka Tartışmaları İnmemiş Testis ve İnguinal Herni PANEL: Görseller Eşliğinde Vaka Tartışmaları DR.CEVPER ERSÖZ ÜROLOJİ ANABİ L İ M DALI Vaka 1 18 aylık, erkek çocuk Ailesi sağ yumurtalığının yukarıda olduğunu ifade ediyor

Detaylı

18 Y A Ş Ü S T Ü B İ R E Y

18 Y A Ş Ü S T Ü B İ R E Y Avanos ve Gülşehir İlçelerinde Görülen Kronik Hastalıkların Prevalans, İnsidans ve Risk Faktörlerinin Değerlendirildiği İzlem Çalışması 18 Y A Ş Ü S T Ü B İ R E Y V E R İ T O P L A M A F O R M U Hane ve

Detaylı