VERTEBRO-MED YARALANMALAR. Prof. Dr. Murat Hancı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERTEBRO-MED YARALANMALAR. Prof. Dr. Murat Hancı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı"

Transkript

1 VERTEBRO-MED MEDÜLLER YARALANMALAR Prof. Dr. Murat Hancı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

2 Primum Nihil Nocere

3

4

5 ETİYOLOJİ

6 YÜKSEKTEN DÜŞME

7 AGIRLIK ALTINDA KALMA

8 KAZA GELİYORUM DER!!!!!

9 TAŞIT ARACI KAZALARI

10 ŞİDDET EYLEMLERİ

11

12 Ev kazaları Osteoporotik ve yaşlı hastalar yüksek risk grubunu oluşturur

13 SU SPORLARI

14 Hobiler

15 TARİHÇE

16 EDWİN-SMİTH PAPİRUSU

17 Hipokrates

18 Hipokrat es

19 Leonardo Da Vinci

20 Ambroise

21 Fabricius Hiladanus

22 Spinal yaralanmalarda konservatif tedavi etkin bir alternatiftir Sir Charles Bell (1807)

23 Kaybedecek hiçbir şeyi olamayan paraplejikler için erken cerrahi girişim denenmelidir Sir Astley Cooper (1824)

24 Nühayi şevkinin taziyiki ile müterafik bilumum amudu fukari afatında cerrahi mevz-u bahstir

25 Sir Ludwig Guttman

26 Perry & Nickel

27

28 PATOLOJİ

29

30 PRİMER HASARDIR Primer Hasar OLAY ANINDA ORTAYA ÇIKAR Akut kompresyon (kemik, disk, hematom) Gerilme (whiplash injury) Yırtılma (shearing) Isı (kurşunlanma) MEDÜLLER YARALANMADA SONUCU BELİRLEYEN ASIL FAKTÖR

31 Sekonder Hasar Vasküler değişiklikler: Otoregülasyon, sistemik hipotansiyon, vazospasm, tromboz Elektrolit değişiklikleri: İntrasellüler Ca ++ artışı, ekstrasellüler K + artışı Biokimyasal değişiklikler: Araşidonik asit serbestleşmesi, katekolamin birikimi, glutamat artışı, serbest radikal birikimi, PG artışı, lipid peroksidasyon Ödem Enerji metabolizması kaybı ATP azalması

32 BİYOMEKANİK

33 BİYOMEKANİK Kolumna vertebralis Medulla Spinalis

34 Travma Stabilite?

35 Dennis Üç Kolon Hipotezi

36 DEFORMİTE

37

38 Homojen solid bir yapı olan medulla spinalis, subkritik basılara incelme ve uzama şeklinde yanıt verirken bunu aşan düzeydeki gerilmeler enine yırtıklara neden olacaktır Alf Breig 1989

39 EPİDEMİYOLOJİ

40 İnisdans 30.2 / / Yıl Prevalans 906 /

41 2000 kişi/yıl hastaneye ulaşan 1300 kişi/yıl hastaneye ulaşmadan ex

42 2. ve 3. Dekadlarda en sık görülür

43

44 KURTARMA ve TAŞIMA

45

46 USULÜNE UYGUN TAŞIMA DİĞER BÜTÜN GİRİŞİMLERDEN DAHA DEĞERLİDİR!

47 Dikkat! bilinçsiz yardımsever

48

49 Şefkat gösterilerinin uygun taşıma prosedüründeki? yeri

50 Posttravmatik Boyun Sırt Bel ağrısı önemli bir uyarıdır

51 Kafa travmalı bütün olgular Bilinci kapalı olgular Politravmatize olgular Motorlu araç kazası kurbanları VERTEBROMEDÜLLER YARALANMA RİSKİ TAŞIR Nörolojik defisiti olan bütün olgularının kolumna veretbralis i instabildir ve uygusuz yapılacak her türlü girişim tabloyu ağırlaştıracaktır

52 %25 olguda medüller hasar uygun olmayan kurtarma ve taşımanın sonucudur Podolsky 1986 J Trauma 23: , 1983

53 KURTARMA Ne kadar zamanım var? Olay yeri ek tehlikeler içermekte (yangın, patlama riski, çökme tehlikesi vb.) Yaralının durumu çok hızlı davranmayı zorunlu kılmaktadır (üst solunum yolu obstrüksiyonu, dakika solunum sayısının ileri derecede azalması, nabız alınamaması, eksternal kanama) Rijit servikal kollar uygulaması ile en az dört kişi tarafından kolumna vertebralis açılandırılmadan kurtarılır, aciliyet yoksa standard kurtarma

54 KURTARMA-2 Yaralı kaza yerinde şıkışmış ise, solunum yolu güvence altına alınmalı, damar yolu açılmalı, omurganın immobilizasyonu sağlanmalı Standard kurtarma operasyonunda; boyun nötral pozisyonda tutulurken gövde splint ile tespit edilmeli daha sonra yaralı hareket ettirilmelidir Motosiklet kaskı en az iki kişi tarafından çıkartılmalıdır Su dan çıkartma için öncelikle solunumu dikkate alınmalı, mümkün ise splint suyun içinde uygulanmalı

55

56

57

58

59 TAŞIMA YALNIZCA UYGUN ARAÇLARLA ve DENEYİMLİ PERSONEL TARAFINDAN YAPILMALIDIR

60

61 KURTARMA-3 Yaralıyı soymak ve / veya ayrıntılı nörolojik muayene yapmak için zaman yitirilmemelidir Bu dönemde yapılan nörolojik muayenede defisit saptanmaması potansiyel olarak instabil serviakl yaralanma olasılığını reddettirmez Kardiopulmoner resüsitasyon yaplması gerekli ise orotrakeal entübasyon uygulanabilir Hipotansiyon sempatik tonus kaybına bağlı olabilir, kolloid + kristalloid başlanmalı, yetersiz olursa sempatomimetik ± atropin kullanılmalıdır

62 ACİL SERVİS Solunum yolu açıklığı tekrar kontrol edilmeli (yabancı cisim, kan, mide içeriği aspirasyonu) Kardiak monitorizasyon (servikal yaralanmalarda bradikardi nedeni ile kardiak debi azalır) Pulse oksimetri (devamlı olarak uygulanarak gelişecek hipoksiye karşı önlem alınır) Arteryel kan gazı analizi ve hemodinamik monitorizasyon içi kanülasyon Kalıcı idrar sondası (idrar miktarı ölçümü, detrusor adalenin korunması)

63 ACİL SERVİS-2 Nazogastik tüp yerleştirilmesi (paralitik ileus nedeniyle diafragma yukarıya itilip restriktif solunum yetersizliğine yol açabilir, mide içeriği aspirasyonu riski mevcuttur) Gerekli medikasyona başlanmalıdır: Metilprednisolon sodyum süksinat 30 mg/kg (bolus) 5.4 mg/kg/saat (drip infüzyon) ilk 3saatte başlanabilirse 24 saat, 3-8 saat arasında başlanırsa 48 saat e değin sürdürülmelidir?

64 ACİL SERVİS-3 Bradikardi Atropin İV bolus B1 stimulan (Alupent) Kardiak pace-maker ( geçici yada kalıcı) Hipotansiyon Kolloid + kristaloid ile sıvı replasmanı (santral venöz basınç / pulmoner kapiller basınç ölçümü ile) Alfa sempatomimetik ajan (metaraminol, efedrin) Kardiak debi düşük ise pozitif inotropik tedavi (dopamin, dobutamin, adrenalin)

65 ACİL SERVİS-4 Ağrı ve anksietenin giderilmesi Proflaksi Üst GİS kanamsı riskini azaltmak için H 2 reseptör blokeri veya proton pompası inhibitörleri Pulmoner emboli riskini azaltmak için düşük molekül ağırlıklı heparin, alt ekstremitelere elastik bandaj Diğer sistemik yaralanmalar için gerekli incelemeler (Kranial tomografi, toraks ve batın incelemeleri, ekstremitelerin radyolojik tetkikleri)

66 ACİL SERVİS-5 Kolumna vertebralis in ve medulla spinalisin radyolojik incelenmesi Lateral servikal grafi ile başlanmalı Torakal ve lomber grafiler mutlaka alınmalı Kemik lezyonların değerlendirilmesi için bilgisayarlı tomografi Medulla spinalis ve ligamanların görüntülenebilmesi için magnetik rezonans görüntüleme Fonksiyonel grafiler

67 ACİL SERVİS-6 EŞLİK EDEN YARALANMALAR Kafa travması Kranial tomografi Toraks travması AP akciğer grafisi Toraks CT, anjiografi, tüp torakostomi Batın travması Batın + Pelvis CT Paraplejik olgularda periton lavajı, US Ekstremite travması Direkt grafiler

68 NÖROLOJİK MUAYENE

69 LEZYON KOMPLET Mİ? İNKOMPLET Mİ?

70 MEDULLA SPİNALİSDE Mİ? KAUDA EKİNADA MI?

71

72

73

74

75

76 C 5

77 T 1

78 L 2

79 PERİANAL KORUNMUŞ DUYU BÖLGESİ

80 BULBOKAVERNÖZ REFLEKS

81 ANAL SFİNKTER TONUSU

82

83 RADYOLOJİK İNCELEMELER

84

85 Posterior ark kırığı C 7 spin proc. kırığı

86 6.9 mm i aşmayan yana kayma

87 Jefferson kırığı

88

89

90

91 Meduller kanalın işgal edilen alanı ile başlangıç nörolojik tablo arasında basit direkt bir bağıntı yoktur JS Keene & SP Fischer Spine 14: , 1989 WP Shuman & JV Rogers AJNR 6: , 1985

92 TEDAVİ

93 Uygulanacak girişim yöntemi objektif kriterlere göre seçilmelidir

94 TEDAVİ KONSERVATİF Kapalı repozisyon İskelet traksiyonu Stabilizasyon Ortotik Alçı vs. CERRAHİ Açık repozisyon Dekompresyon Füzyon

95 $ / Y I L

96 ÖLÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜM Güncel tedavi yöntemleri ile!!!!!!!!!!!!!!!!!!

97 Medüller hasarı onaracak drog arayışı günümüzde de sürmektedir

98 HEMŞİRELİK HİZMETLERİ OMURGA VE OMURİLİK YARALANMALARININ HER AŞAMASINDA TEDAVİNİN EN ÖNEMLİ BÖLÜMÜNÜ OLUŞTURUR

99 İSKELET TRAKSİYONU

100

101 POSTÜRAL REDÜKSİYON

102 Alçılama günümüzde de yerini korumaktadır

103 Ortotiklerin önemli bir tedavi seçeneği olduğu unutulmamalıdır

104 Cerrahi Cerrahi Cerrahi Cerrahi Cerrahi Cerrahi

105 CERRAHİ GİRİŞİM Vertebro - Medüller Yaralanma

106 Spinal travmada cerrahi; deformitelerin ve komplikasyonların cerrahisidir

107 CERRAHİ GİRİŞİMİN ZAMANLANMASI

108 PROGRESİF NÖROLOJİK DEFİSİT ACİL GİRİŞİMİ GEREKLİ KILAR

109 ACİL CERRAHİ GİRİŞİM HASARLI MEDULLAYI DAHA DA TRAVMATİZE ETMEKTEDİR

110 Uygun dekompresyon basının olduğu yerden yapılandır

111 CERRAHİ YAKLAŞIMLAR

112 Posterior Yaklaşım Anterior Yaklaşım

113 Posterior Girişim im

114

115 Anterior Girişim im Direk Anterior Yaklaşım Antero Lateral Yaklaşım

116

117 FÜZYON

118 Spinal füzyonlar; Cerrahların yaralanmış kolumna vertebralisin instabil olduğunu düşünmeleri üzerine yapılır. Bu düşünüş cerrah için güvenlidir ama ya hasta için.!!!! H Feur Arch Surg 111: , 1076

119 GEREKSİZ FÜZYON SORUNLARI BİRLİKTE GETİRECEKTİR

120 KOMPLİKASYONLAR

121 BASI YARALARI

122 DEKUBİTUS ÜLSERLERİNİ ÖNLEDİĞİ İDDİA EDİLEN YATAKLARA ASLA GÜVENMEYİNİZ

123 Bası yaralarının oluşmaması bakım kalitesinin göstergesidir 2 saat aralıkla pozisyon değiştirilmesi bası yarası açılmasını engelleyecek yegane yöntemdir

124 Yüksek torakal yaralanmalarda interkostal adale paralizisi, eşlik eden toraks travması sonucunda restriktif tipte solunum yetersizliği gelişebilir Dakika solunum sayısı izlenmeli Pulsoksimetri Arteryel kan gazı örneği alınmalı Erken entübasyon / trakeotomiden kaçınılmamalıdır

125 ARDS Hipostatik pnömoni Pulmoner emboli Karbondioksit üretimini azaltmak için düşük karbonhidrat yüksek lipid içerikli enteral beslenme Mukolitik + bronkodilatatör inhalasyonu Postüral drenaj Solunum fizyoterapisi

126 HETEROTOPİK OSSİFİKASYON Zorlu pasif egzersizlerden kaçınma Didronatlar Cerrahi girişim ile eklem açıklığının sağlanması

127 Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Emboli Düşük molekül ağırlıklı heparin Varis çorapları Oral antikoagülan tedavi Emboli şüphesi varlığında akciğer ventilasyon / perfüzyon sintigrafisi

128 Akut dönemde paralitik ileus NGT ile drenaj Barsak peristaltizmi başlayıncaya değin parenteral hiperalimentasyon Persitaltizmi uyarmak için rektal tuşe, iritan suppozituarlar Mide içeriğinin boşalımını artırmak amacıyla metoklopramide Aspirasyon riskini azaltmak ve GİS kanaması riskini azaltmak için proton pompası inhibitörleri AKUT BATIN Paralitik olgularda rebound, defans olamaz; periton lavajı en önemli tanı aracıdır

129 Detrusor-sfinkter dissinerjisi nedeniyle idrar retansiyonu ve taşma inkontinansı İdrar çıkımı izlenmesi amacı ile ilk üç gün silikon kaplı foley kateter uygulanmalı tercihen 14F. Aşırı sıvı replasmanı hızla akut akciğer ödemine yol açar, fizyopatolojisi açıklanamayan ADH yetersizliği! Mümkün olduğu an steril intermitan kateterizasyon uygulanması (self lubricated) Posttravmatik 3. ay videoürodinami nörojen mesanenin incelenmesi Asemptomatik bakteriüri tedavi gerektirmez Kalıcı sonda ASLA klampe edilmez. Mesane jimnastiği!!! SAÇMALIKTIR

130 Uretra darlıkları, urolithiasiz, kronik pyleonefrit ve kronik renal yetersizlik, mesane tümörleri önümüze çıkacak önemli sorunlardır US ile postvoiding residü izlenmeli Yıllık bazda yapılacak İVP ile böbreklerin durumu takip edilmelidir

131 VEZİKOURETERAL REFLÜ

132 Şok un ayrıcı tanısı yapılmalıdır Nörojenik şok kolloid replasmanı ile tedavi edilemez, sempatomimetik replasmanı gereklidir Bradikardi çoğunlukla vagotoniye bağlıdır ve atropine yanıt verir, yetersiz kalırsa orsiprenalin infüzyonu, geçici pacemaker uygulaması gereklidir Kardiak ritm, gerekli olgularda santral venöz basınç / kardiak debi monitorizasyonu mutlaka yapılmalıdır İkincil kanama riski ortadan kalktığı an düşük molekül ağırlıklı heparin ile proflaksi başlanmalıdır Tromboz proflaksisine oral antikoagülan ile devam edilmelidir

133 OTONOM DİSREFLEKSİ T 5 ve daha yüksek medüller lezyon Ağrılı uyaran, sonda tıkanması, fekalom, tırnak batması vb. tetikleyici Abartılı sempatik deşarj Hipertansiyon, kaz derisi görünümü, kızarma, lezyon bölgesi üzerinde aşırı terleme Sublingiual nifedipin ve oturu pozisyona getirme Komplikasyonu; akut sol kalp yetersizliği, intrakranial kanama

134 POİKİLOTERMİ ÖZELLİKLE YÜKSEK SEVİYELİ MEDÜLLER YARALANMALARDA SORUN OLUŞTURUR

135 TETRAPLEJİK EL Tutma ve yakalama fonksiyonunu tekrar kazandırmak için Tendon transferleri Artrodez Stimulatör implantasyonu

136 Erektil disfonksiyon, medüller yaralanmalarda kaçınılmaz olarak karşımıza çıkacaktır Pudental SEP incelemesi ile prognozu hakkında bilgi edinilebilir

137 Sildenafil sitrat olguların büyük çoğunluğunda etkindir

138 Medüller yaralanmalı gebeler yüksek oranda otonom hiperrefleksi riski taşır ise de spontan vaginal doğum yapabilirler Retrograd ejekülasyon nedeniyle yardımcı üreme metodlarına gereksinim duyulacaktır

139 Psikoterapi, danışmanlık, antidepresan droglar tedavinin önemli bir komponentidir SSRI + Benzodiazepin ilk hafta içinde başlanmalıdır

140 Ağrı Akut dönemde narkotik analjezik kullanımından kaçınılmamalıdır Santral ağrı kozaljik niteliktedir ve geç dönemede ortaya çıkar Spastisite Kronik dönemde ortaya çıkar Lokal (Botulinum, fenol injeksiyonları) Sistemik (Oral / intratekal baklofen ile tedavi edilir)

141 PROGRESİF POST- TRAVMATİK KİSTİK MİYELOPATİ

142 İnsidens: %0.3 - %8 meduller yaralanma İnterval : 2 ay - 30 yıl Progresif postravmatik kistik miyelopati multifaktoryal etyolojiye bağlı olmasına karşın belirgin neden tethering ve lokal araknoidit olarak düşünülmektedir KLİNİK Ağrı His kaybı Motor Kayıp Tendon Refleksleri Otonomik disfonksiyon

143 Posttravmatik Deformite

144 Ayak ve el bileğinde kontraktür oluşumunu engellemek için istirahat atelleri derhal uygulanmalıdır

145 Tekrar yürüyebilecekmiyim

146 NONAMBULATUAR Lezyon seviyesi = T 2 ve üzeri Tekerlekli Sandalye Ambulasyonu TERAPÖTİK AMBULASYON Lezyon seviyesi = T 2 -T 10 Tekerlekli Sandalye Ambulasyonu Kısa mesafe, yüksek enerji gereksinimli yürüme FONKSİYONEL AMBULASYON Lezyon seviyesi = T 11 -L 2 Ortezle ambulasyon Ev dışında tekerlekli sandalye bağımlı SOSYAL AMBULASYON Lezyon seviyesi = L 3 ve altı Gün boyu ortezle ambulasyon Tekerlekli sandalye gerekmez Merdiven inip-çıkar

147 Hastane Tedavisi Sonrası

148 Çevre bedensel engelli olgunun gereksinimlerine uygun hale getirmek

149 Engelliler için spor aktiviteleri düzenlemek

150

151

152

153 MULTİDİSİPLİNER ELEKTİF TEDAVİ MEDÜLLER YARALANMA ÜNİTESİNDE

154

155 Vertebromedüller travmayı tedavi etmeye çalışan ekip duyarlı olduğu kadar girişimci de olmalıdır

156 Vertebromedüller yaralanmalarda ötanazi alternatif olmamalıdır

157

Spinal Kord Yaralanmaları

Spinal Kord Yaralanmaları Spinal Kord Yaralanmaları Mustafa BERKER* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, ANKARA Spinal Cord Injuries Key Words: Spinal cord, Injury. Anahtar Kelimeler: Spinal kord,

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

SPİNAL TRAVMA OLGULARINDA KURTARMA VE TAŞIMA

SPİNAL TRAVMA OLGULARINDA KURTARMA VE TAŞIMA SPİNAL TRAVMA OLGULARINDA KURTARMA VE TAŞIMA Prof.Dr. Murat Hancı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı 30.2*10-6 insidansı gözünde tutulur ise ülkemizde her yıl 2086 vertebro-medüller

Detaylı

T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I

T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I DAMAR CERRAHİSİNDE ACİL DURUMLAR Editör: Prof. Dr. Fatih Ata Genç T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I DAMAR CERRAHİSİNDE ACİL DURUMLAR Yayına Hazırlayan: Prof.Dr. Fatih Ata Genç Türk

Detaylı

KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM

KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ II. GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ ŞEF: PROF.DR.MUSTAFA GÜLMEN KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM

Detaylı

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni Cilt: 2 Sayı: 1 Ocak 2007 3 ayda bir Paramedik Derneği tarafından yayınlanır. ĐÇĐNDEKĐLER Paramedik Derneği 2. Olağan Genel Kurulu

Detaylı

Abdominal travma. Giriş. Giriş. Künt travma. Penetran travmada sıklıkla zedelenen organlar. Penetran travma 27.09.2012

Abdominal travma. Giriş. Giriş. Künt travma. Penetran travmada sıklıkla zedelenen organlar. Penetran travma 27.09.2012 Giriş Abdominal travma Dr. Savaş Arslan AÜTF Acil Tıp A.D. 05.06.2012 Abdominal travma, kafa ve ekstremite travmasından sonra 3. sıklıkla görülür Multitravmalı hastaların %25 inde vardır ve travma kaynaklı

Detaylı

LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK

Detaylı

EPİDURAL ANESTEZİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VAGİNAL HİSTEREKTOMİLERDE BUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİN İN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

EPİDURAL ANESTEZİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VAGİNAL HİSTEREKTOMİLERDE BUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİN İN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 1T.C. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ EPİDURAL ANESTEZİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VAGİNAL HİSTEREKTOMİLERDE BUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİN İN ETKİLERİNİN

Detaylı

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI 2012 1 İDARİ KOORDİNASYON Uzm. Dr. Hasan ÇAĞIL Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Uzm. Dr. İ. Ahmet ÇAKIR Uzm. Dr. Orhan KOÇ Dr. İsmail KAYA Gültekin BAYRAKTAR

Detaylı

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI İçindekiler ANESTEZİYE GİRİŞ... 3 ANESTEZİ RİSKİNİN BELİRLENMESİ... 3 SIVI VE GIDA ALIMININ SINIRLANDIRILMASI... 4 PREMEDİKASYON... 4 GENEL ANESTEZİ... 8 ANESTEZİ İNDÜKSİYONU... 8 ANESTEZİ İDAMESİ... 10

Detaylı

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan TUNA SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

Kafa Travmasında Yoğun Bakım

Kafa Travmasında Yoğun Bakım Kafa Travmasında Yoğun Bakım Melike MUT*, Mustafa BERKER* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, ANKARA Nöroşirürji yoğun bakım üniteleri, postoperatif rutin hasta bakımının

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

EPİDURAL MORFİN UYGULAMASINI TAKİBEN EPİDURAL HASTA KONTROLLÜ BUPİVAKAİN, LEVOBUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİNİN ETKİLERİ

EPİDURAL MORFİN UYGULAMASINI TAKİBEN EPİDURAL HASTA KONTROLLÜ BUPİVAKAİN, LEVOBUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİNİN ETKİLERİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANADİLİM DALI EPİDURAL MORFİN UYGULAMASINI TAKİBEN EPİDURAL HASTA KONTROLLÜ BUPİVAKAİN, LEVOBUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİNİN ETKİLERİ Dr.

Detaylı

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA

Detaylı

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ

Detaylı

Tanı kriterleri Ekstremitede ağrı, hassasiyet, deformite, krepitasyon ve patolojik hareket.

Tanı kriterleri Ekstremitede ağrı, hassasiyet, deformite, krepitasyon ve patolojik hareket. EKSTREMİTE KIRIK Tanı kriterleri Ekstremitede ağrı, hassasiyet, deformite, krepitasyon ve patolojik hareket. Kemik anatomik bütünlüğünün tam veya kısmen bozulmasına kırık denir. Fizik muayenede ağrı olan

Detaylı

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi KARIN TRAVMASI. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi KARIN TRAVMASI. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi KARIN TRAVMASI SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp

Detaylı

Medulla spinalis lezyon ve hastalıkları

Medulla spinalis lezyon ve hastalıkları Medulla spinalis lezyon ve hastalıkları Burhane6n Uludağ Ege Üniversitesi Tıp Fak. Nöroloji Total spinal kord lezyonları (Transvers myelopadler) Lezyon düzeyinde tüm inen ve çıkan yollar kesindye uğrar

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Anestezi/1 Anestezi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Anestezi/3 Hakkımda:

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

Hasta stabilizasyonun amacının ne olduğu ve stabilizasyonda dikkat edilecek parametreler anlatılacaktır.

Hasta stabilizasyonun amacının ne olduğu ve stabilizasyonda dikkat edilecek parametreler anlatılacaktır. Doç. Dr. Onur POLAT Bu ünitede; Hasta stabilizasyonun amacının ne olduğu ve stabilizasyonda dikkat edilecek parametreler anlatılacaktır. Genel stabilizasyon ilkelerinden sonra bu ünitede spinal stabilizasyon,

Detaylı

BAfiKANIN MESAJI. TÜRK NÖROfi RÜRJ DERNE NÖROTRAVMA BÜLTEN. Değerli Meslektaşlarım,

BAfiKANIN MESAJI. TÜRK NÖROfi RÜRJ DERNE NÖROTRAVMA BÜLTEN. Değerli Meslektaşlarım, Kafa Travmalarında Hastahane Öncesi Süreçte Yaklaşım (Sf. 3, Dr. Mustafa Berker) Travmatik Beyin Hasarında Çok İşlevli Nöromonitörizasyon: Güncel Literatürün Özeti (Sf. 6, Dr. Selim AYHAN, Dr. Melike MUT)

Detaylı

STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI

STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI TC. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI ( UZMANLIK TEZİ ) DR.

Detaylı