Ruminant Cerrahisi IX. Hafta Ders Sunusu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ruminant Cerrahisi IX. Hafta Ders Sunusu 02.12.08"

Transkript

1 Ruminant Cerrahisi IX. Hafta Ders Sunusu Tırnak biyomekaniği, topallık patofizyolojisi, etyopatogenezis Prof.Dr. O. Sacit GÖRGÜL Öğr.Gör.Dr. Göksen ÇEÇEN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

2 SÜT SIĞIRLARINDA AYAK HASTALIKLARI Prof. Dr. O. Sacit GÖRGÜL Öğretim Görevlisi Dr. Göksen ÇEÇEN Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı TĠGEM Eğitim Semineri - Karacabey 28 Mayıs 2008 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

3 Sunum Ġçeriği GiriĢ Ayak Hastalıklarının Önemi ve Nedenleri Tırnak Biyomekaniği Topallık ve Topallığın Patofizyolojisi Tırnak Bakımı, Neden Önemli? Tırnak Neden Kesilmeli? Tırnak Kesimi (Chiropody) Nasıl Yapılır? Ayak Hastalıkları * Bakım ve Barındırma (Travmatik) Nedenli Hastalıklar (Non-enfeksiyöz ve Enfeksiyöz) * Beslenme Nedenli Hastalıklar Ayak Hastalıklarının Sağaltımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 3

4 Süt Sığırlarında Dünyada % 26 FERTĠLĠTE Süt Sığırcılığında En Önemli Ekonomik Problemler TOPALLIKLAR MASTĠTĠS ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 4

5 Ekonomik Kayıplar Azalan-düĢük süt verimi, Azalan-düĢük reproduktif performans, Yüksek oranda yetiģtirmeden çıkarma, Sütün dökülmesi, Topallayan ineğin özel bakım masrafları, Ġlaç gideri, Veteriner Hekim ücreti. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 5

6 HASTALIK Başlangıç ilk saat Her saat için % 1 süt verimi kaybı 2-3 gün devam eden süreç % 20 süt verimi kaybı (1-1.5 ton) % 20 ağırlık kaybı (100 kg) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 6

7 !!!!!! Beslenme Enfeksiyon Bakıma Önem Vermemek Ayak Hastalıkları Nedenleri Ayak Hastalıkları Nedenleri Barındırma Yaralanma Kalıtım ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 7

8 Ekstremitelerin Hatalı Tutuluşu (AMUDĠYET) Kalıtımla Geçen Bozukluklar Yüksek Verim Çok Küçük Tırnak Yapısı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 8

9 AMUDĠYET ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 9

10 BĠR SÜRÜNÜN BAKIMINDA ĠLK ÖNEMLĠ HUSUS; AYAKLARIN DURDUKLARI YER, BAKIMI ve BESLENMEDĠR! ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 10

11 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 11

12 TIRNAĞIN BĠYOMEKANĠĞĠ Tırnağın anatomik ve fizyolojik yapısı TaĢıyıcı ve asıcı sistemler Vücut ağırlığının taģınması Vasküler yapılar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 12

13 Ayak Anatomisi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 13

14 Vücut Ağırlığının TaĢınması ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 14

15 Vasküler Yapıların Etkilenmesi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 15

16 Biyomekaniğin Olumsuz Etkilenmesi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 16

17 TOPALLIK ve TOPALLIĞIN PATOFĠZYOLOJĠSĠ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 17

18 Topallık Süt sığırlarında ciddi bir sağlık problemidir ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 18

19 Klinik Tanı Normal (0) DuruĢ ve yürüyüģ normal Tüm ayaklar aynı Ģekilde hareket eder Duruşta Sırtın Pozisyonu : Düz Yürüyüşte Sırtın Pozisyonu : Düz ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 19

20 Klinik Tanı Hafif Dereceli Topallık (+) DuruĢ sırasında sırt düz, fakat yürüyüģte kavislenme YürüyüĢte çok hafif düzeyde anormallik Duruşta Sırtın Pozisyonu : Düz Yürüyüşte Sırtın Pozisyonu : Kavislenme ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 20

21 Klinik Tanı Orta Dereceli Topallık (++) Dururken ve yürürken sırtta kavislenme Bir ya da daha fazla ekstremite ile kısa adımlar Duruşta Sırtın Pozisyonu : Kavislenme Yürüyüşte Sırtın Pozisyonu : Kavislenme ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 21

22 Klinik Tanı ġiddetli Topallık (+++) Dururken ve yürürken sırtta kavislenme Ağırlığı taģıyacak en azından bir ya da daha fazla ekstremite Duruşta Sırtın Pozisyonu : Kavislenme Yürüyüşte Sırtın Pozisyonu : Kavislenme ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 22

23 Klinik Tanı ġiddetli Topallık (+++) Sırtta kavislenme, bir ekstremite üzerine ağırlık vermekten kaçınma Yatar pozisyondan ayağa kalkmada zorlanma ya da ayağa kalkmaktan vazgeçme Duruşta Sırtın Pozisyonu : Kavislenme Yürüyüşte Sırtın Pozisyonu : Kavislenme ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 23

24 TOPALLIĞIN PATOFĠZYOLOJĠSĠ Squamos epitelyum Farklı sinir uçları Reseptör hücreler Tırnak uzaması corium papillarından, lezyonlar keratinizasyon anormalliklerinden oluģurlar DeğiĢik stimuluslar Hiperplastik arterosklerozis (dolaģım bozuklukları) UzamıĢ tırnaklarda, lateral ve medial tırnaklara ağırlık dağılımı düzensizlikleri, nocireseptörleri stimule eder. Normal tırnak N / cm 2 UzamıĢ tırnak N / cm 2 UzamıĢ, kesilmiģ tırnak N / cm 2 AĞRI Corium ungulae EPĠTELYUM Sellüler değiģim Özel hücreler TOPALLIK LEZYON Bağ doku Mekanoreseptör hücreler ( Tırnağın yerle pozisyonunu düzenler) Nocireseptör hücreler ( Ağrı oluģumunu stimule ederler) Ġkemi-sellüler hipoksi Anormal keratogenezis Anormal tırnak dokusu üretimi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 24

25 PATOGENESĠS I- Deforme Tırnak Yapıları Tırnak Biyomekaniği Bozulur Ağırlık Dağılımı Dengesizliği Corium ungulae DeğiĢik Derecelerde Etkilenir Contusio Eritem Ġmbibisyon Ülser-ulkus Non enfeksiyöz- enfeksiyöz Ayak Hastalıkları ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 25

26 PATOGENESĠS-II- Yüksek Enerjili Proteince Zengin Yemler Rumen-Asidozis Beslenme Bozuklukları Amonyak Karaciğerde Detoksifikasyon Bozukluğu Karbonhidratlar ve Küflü Yemler Histamin Laktik asit Endotoksinler Corium ungulae etkilenir Corium da dolaģım bozukluğu Vazodilatasyon Yapısal bozukluklar Permeabilite artıģı Aseptik yangı Eksudasyon Capsula ve corium bağlantıları gevģer Kornü tabakası kalitesi bozulur ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 26

27 Bozuk Ahır Hijyeni Enfeksiyon Dermatitis Hiperkeratoz Maserasyon PATOGENESĠS-III- Barındırma Barındırma Bozuklukları Ezikler Yaralar Non enfeksiyöz- enfeksiyöz Ayak Hastalıkları ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 27

28 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 28

29 Ayak, Tırnak Bakımı Neden Önemli? Nasıl Yapılmalı? ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 29

30 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 30

31 Barındırma koģulları ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 31

32 Hareket - yürüyüş Uygun olmayan ızgaralar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 32

33 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 33

34 Ayak banyoları ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 34

35 Bakırsülfat (Göztaşı) % Banyo solusyonları Formaldehit (Formalin) % kg lt su Çinkosülfat % 5-10 % 40 formaldehit lt lt su 15 C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 35

36 Formalin % 2 + bakır sülfat % 10 Formalin % 1 + bakır sülfat % 5 Uygulama: ilk hafta günde 2 kez Ġkinci hafta günde 2 kez Üçüncü hafta haftada 1 Dördüncü hafta haftada 1 karışım ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 36

37 Antibiyotikli Banyolar Eritromisin 350 mg / Litre 210 gr/100 Lt 2 gün Oksitetrasiklin Tetrasiklin Linkospektin Linkomisin + Spektinomisin (33 gr) (66 gr) * Terapötik etki 200 Litre suda * Koruyucu etki 400 Litre suda Ayda bir kez ve üç gün süreyle 24 gr/ Litre üç kez 1-10 gr/ Litre 4-5 gün 150 gr/200 Litre su! Ayak Banyolarında antibiyotikler süratle nötralize olurlar. % 1 sol. Bu nedenle inek geçiģi için kullanılırlar. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 37

38 !!! Uyarı: Ayak banyolarının uygulanmasında şu hususlara dikkat edilmelidir: 1. Hayvanların banyo suyunu içmemeleri için önceden sulanmış olmaları gerekir, 2. Banyo ilaçlı suyunun tırnak üzeri kısımlarda deriyi etkilememesi için ilaçlı su yüksekliğinin 8-10 cm den fazla olmamasına dikkat edilmelidir, 3. Buharlaşma ile su kaybı nedeniyle ilaç yoğunlaşması oluşacağı göz önüne alınarak, ilaç etkisi kaybolmayacak, ancak zarar vermeyecek su ilavesi yapılmalıdır. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 38

39 Vitamin ilavesi Rovimix-H 100 Biotin 20 mg/gün/sığır 6 ay Gabiotan Avidin Mineraller 40 mg/gün/sığır 50 gün Çinkometionin 70 mg/gün/sığır 40 hafta EDDI koruyucu: 0.2 gr/gün/sığır sağaltım: 1.0 gr/gün/sığır 30 gün Antibiyotik Klortetrasiklin 50 mg/kg ağız yolu 28 gün ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 39

40 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 40

41 TIRNAK NEDEN KESĠLMELĠ? ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 41

42 5 13 mm Tırnağın Uzaması 3 5 mm ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 42

43 B A Normal Tırnak Özellikleri ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 43

44 DEFORME TIRNAK YAPILARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 44

45 Sivri ve uzun tırnak ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 45

46 Yayvan geniş tırnak ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 46

47 50-55 Ayrık tırnak Dik tırnak ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 47

48 Burulmuş tırnak ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 48

49 Makasvari tırnak ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 49

50 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 50

51 TIRNAK NASIL KESĠLĠR? ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 51

52 TIRNAK KESĠMĠ (CHIROPODY) Fonksiyonel tırnak kesimi (fonksiyonların fizyolojik devamlılığı için) Korrektif / Terapötik tırnak kesimi ( Deforme tırnağın kesilerek düzeltilmesi ve lezyonun açığa çıkarılması, sağaltım uygulanması) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 52

53 Hayvancılıkta Ġleri Ülkelerde Tırnak Kesimi Yapılma Oranları Yılda bir kez (% 44) Yılda iki ya da daha fazla (% 34) Gerektiğinde (% 22) YetiĢtiricilerin % 71 profesyonel tırnak bakım teknisyeninden yardım alıyor ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 53

54 Tırnağın kesilip, düzeltilmesinde kullanılan aletler ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 54

55 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 55

56 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 56

57 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 57

58 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 58

59 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 59

60 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 60

61 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 61

62 TIRNAĞIN KESĠLEREK DÜZELTĠLMESĠ TIRNAĞIN KESĠLEREK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 62

63 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 63

64 Ayak Hastalıkları? ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 64

65 Bakım ve Barındırma Nedenli (Travmatik) Non-enfeksiyöz Enfeksiyöz SINIFLANDIRMA Beslenme Nedenli Laminitis Beyaz çizgi ayrılması Taban ulkusu Ökçe erezyonu ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 65

66 PODODERMA (CORIUM UNGULAE) HASTALIKLARI Pododermatitis aseptica acuta ve chronica * Pododermatitis aseptica acuta circumscripta * Pododermatitis aseptica profunda * Pododermatitis aseptica diffuza ( Laminitis) Pododermatitis enfeksiyoza * Pododermatitis purulenta (supf., profunda) * Pododermatitis gangrenosa * Pododermatitis necroticans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 66

67 Özel Pododermatitis ler Rusterholz spesifik travmatik taban ulkusu (ülseri) Ġrinli ve fistüllü travmatik yan duvar ulkusu (ülseri) Tabanda yabancı cisim batması ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 67

68 Capsula Ungulae Ġçerisindeki Bölümlerin Hastalıkları Ayak Ekleminin Yangısı (Podoartritis) * Aseptik * Purulent Distal sesamum ungulae nekrozu M. Flex. Dig.prof. Tendosu nekrozu Ayak Kemiği (III.Phalanx) Hastalıkları * Kırığı * Nekrozu (Tırnak ucu nekrozu) * Apse ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 68

69 Ayak Derisi ve Tırnak Sınırı (Subungular) Hastalıkları Korona bölgesi yaraları (attent) * Koroner flegmon * Koroner apse Ökçe Çürüğü Ökçe Erezyonu Digital ve interdigital dermatitis Panaritium (korona, deri, deri altı, tendo, eklem ve kemik, interdigital) Limax, Tylom, Hyperkeratoz, Fibroma DSDS (Digital skin disorder syndrom) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 69

70 Koroner apse Beyaz çizgi hastalığı limax ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 70

71 Çift taban oluşumu ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 71

72 Tabanda Yabancı Cisim Penetrasyonu Tabanın herhangi bir kısmında sert, sivri, organik ya da inorganik cisimler nedenli yaralanmalar oluģabilir Yabancı cismin uzaklaģtırılması yeterli değildir, sağlıklı doku bırakana kadar tabanda inceltme yapılmalıdır Yangı durumuna göre küretaj, iyotlu tampon ve bandaj uygulanır ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 72

73 Tabanda Yabancı Cisim Penetrasyonu ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 73

74 Tırnak Çatlakları Tip IV Tip V Tip I Tip II Tip III ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 74

75 Yatay oluk ve çatlak ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 75

76 Nedenler yaralanmalar beyaz çizgide ayrılma Solea Apsesi (taban-tırnak duvarı sınırında) Genellikle topallık akuttur (klinik bulgular ani baģlar) travma ile karıģabilir inek etkilenmiģ ayak üzerine ağırlığını vermekten sakınır Enfeksiyon daha derin yapılara ulaģabilir -Koroner bantta ĢiĢlik görülebilir ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 76

77 Tırnak ucu ve solea apsesi, ülseri ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 77

78 Solea Apsesi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 78

79 Anestezi!! (ĠVRA) Lezyon alanının inceltilmesi Drenajın sağlanması Sağaltım ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 79

80 Lezyonlu tırnağın yerden yükseltilmesi tahta blok ayakkabı Bandaj antiseptik Sağaltım antibiotikli (topikal uygulamabandaj ile) iyileģme aģamasında düzenli bandaj değiģimi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 80

81 Taban Ulkusu (Ülseri)(Rusterholz) Yüzlek ve komplike olmayan taban ulkusu Tek taraflı eģit olmayan ağırlık yüklenmesi Ayak ekleminin aģırı gerilmesi III.phalanx tuberositas flexoria da ostitis III. Phalanx arka kenarı basıncı nedeniyle ökçe taban geçiģ bölgesinde * infiltrasyon * vasküler değiģiklikler * anemi, nekroz * Kornü hücrelerinin deformasyonu * Kornuasyonun durması * Corium ungulae prolapsusu!!! Perforasyon yok ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 81

82 Komplike olmayan, yüzlek ulkus ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 82

83 Komplike Taban Ulkusu (Ülseri) Corium ungulae de perforasyon Ülseratif yara Sondalamada farklı derinlikte kanal Prof.tendo parsiyel nekrozu III. Phalanx Distal sesamum ungulae Bursa podotrochleare Ayak eklemi Prof ve supf. Tendo ortak tendovaginaları ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 83

84 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 84

85 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 85

86 Pododermatitis Circumscripta Taban-ökçe geçiģinde Aseptik (non-enfekte) nekroz Genellikle arka ayaklarda lateral tırnakta Taban Ulkusu (Ülseri) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 86

87 DüĢünülen mekanizması Taban Ulkusu (Ülseri) taban-ökçe geçiģinde tırnakta aģırı uzama bu bölgeye binen ağırlıkta tırnaktaki aģırı büyüme sonrası ezik ve hemoraji aseptik laminar nekroz Beton zeminde kalan hayvanlar gözlenmeli ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 87

88 Taban Ulkusu (Ülseri) Sağaltım EtkilenmiĢ tabanın inceltilmesi Lezyonu açığa çıkarmak Bandaj Tırnak protezi 2-4 kez ve 4-8 gün arayla değiģtirme iyileģme prosedürü tamamlanana kadar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 88

89 Travmatik Spesifik Yan Duvar Ülseri ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 89

90 Ökçe Erozyonu Süt sığırlarında yaygın bir problem Diğer ayak yaralanmaları için artan risk Nemli, ıslak ve dıģkı dolu yerlerde daha çok görülür fakat diğer risk faktörleri tam olarak bilinmemektedir ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 90

91 Ökçe Çürüğü ve Erozyonu Sağlıklı ökçe Ökçe çürüğü Ökçelerin normal yumuşak kısımlarında yıpranma / aşınma Ayağın arkaya doğru rotasyonu ile sonuçlanabilir, tırnak ucunun yukarı kalkmasına neden olabilir Derin erozyon sonrası ökçelerde enfeksiyon Beyaz çizgide axial oluklanma ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 91

92 Dichelobacter nodosus Miks enfeksiyon Etiyoloji ve Patogenesis Serbest sistemde daha fazla görülür Bulbar (ökçe) kapsulasında maserasyon, oblik oluklar ve bu bölge kapsulasının ayrılması Corium kısmının açığa çıkması ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 92

93 Ökçe coronası ayrılması Ökçe erezyonu ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 93

94 Çevresel faktörlerin iyileģtirilmesi - Islak zeminin temizliği - Kuru, bol altlık - Kuru ve temiz ayaklar - Tırnak bakımı Sağaltım ve Kontrol Ayak banyoları GevĢek ve ayrılmıģ tırnak dokularının uzaklaģtırılması Topikal antibakteriyel uygulaması ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 94

95 BulaĢıcı bir hastalıktır Digital Dermatitis Ġlk olarak 1974 yılında tanımlanmıģtır (Mortellaro Diseases) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 95

96 Ġnterdigital dermatitis Digital dermatitis ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 96

97 Etiyoloji bilinmiyor fakat lezyonlardan genellikle spirochetes - treponema (Borgellia durcfreii) izole edilir. Lezyonların görünümü ve yerleģimi farklıdır Genellikle hijyenik olmayan yerde bakılan sığırlarda gözlenir Digital Dermatitis ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 97

98 DD/PDD Papillomatous digital dermatitis (PPD) ve digital dermatitis (DD) aynı hastalığın farklı safhaları olarak düģünülür PPD daha kronik olan formdur, papilloma-benzeri vejetatif yapılar ile karakterizedir Papillamatous lezyon oluģumundan birkaç hafta sonra epidermal proliferation gözlenir ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 98

99 Klinik Bulgular Çoğunlukla plantar, bazen dorsal yerleģim Deri ve capsula ungulae geçiģinde (subungular) 2-6 cm boyutlarında dairesel, oval ya da U biçiminde Demarke, ağrılı, travmatize oldukta kanamalı, kırmızı, gri, siyah renkli ve fena kokulu lezyonlar Eroziv ya da proliferatif Histopatolojik olarak stratum spinosum içerisinde spirochetes ler görülür ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 99

100 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 100

101 Ġnterdigital necrobacillosis te karģılaģılan yarık ve ayrılmalar olmaksızın interdigital derinin yangısı F. necrophorum ve Dichelobacter (Bacteroides) nodosus DD ile iliģkili olabilir Kontrol ve sağaltım DD te olduğu gibidir Ġnterdigital Dermatitis ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 101

102 Sağaltım topikal antimikrobiyaller Oxytetracycline Lincomycin / spectinomycin Erytromycin Cefquinome Digital Dermatitis Kontrol / Önlem spreyler ayak banyoları ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 102

103 Ayak Banyosu * Koruyucu * Terapötik ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 103

104 AĢı?? Anekdotal baģarı / yetersiz Ekonomik değil Digital Dermatitis ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 104

105 Altlık temizliği / bakımı Biyogüvenlik (Biosecurity) Digital Dermatitis Tırnak Bakımı yapan kiģiler / yeni sığırların izolasyonu ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 105

106 Yaygın adlandırma Ayak Çürüğü - Interdigital Necrobacillosis - Footrot - Foul-in-the-foot - Interdigital Pododermatitis - Phlegmona Interdigitalis - Rot foot - Panaritium - Paronchia contagiosa ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 106

107 Tanım Enfeksiyöz hastalık Fusobacterium necrophorum Bacteroides melaninogenicus En yaygın Ģikayet topallıktır, anoreksi, genel durum bozulur Dokularda Yangı (ĢiĢkinlik), özellikle interdigital aralıkta ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 107

108 Nedenler Fusobacterium necrophorum leukotoxin üretir (fagositozisi inhibe eder) Bacteroides melaninogenicus proteasları üretir (bir collagenase içerir) subcutaneous doku ve tendonlara zarar verir ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 108

109 Topallık Ģiddetli olabilir Klinik Bulgular bir ya da daha fazla ekstremiteyi içerebilir arka ayaklar > ön ayaklar tipik olarak duruģ sırasında ilgili ayak istirahat halindedir ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 109

110 Ġnterdigital bölgede ĢiĢlik Klinik Bulgular yumuģak ökçeler ve koroner bölgeye kadar ulaģabilir ĢiĢlik proksimal yönde de yayılabilir fakat çok yaygın değildir * Korona * Subkutan- derialtı * Ġnterdigital * Tendo * Kemik * Eklem ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 110

111 Ağrı AteĢ (Ģiddetli vakalarda) Nekrotik dokular Kötü koku! Klinik Bulgular ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 111

112 ġiddetli vakalarda Komplikasyonlar ayağın diğer yapıları içerisine enfeksiyon ulaģabilir septik arthritis tenosynovitis ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 112

113 panarisyum ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 113

114 Sağaltım Kaba temizlik, nekrotik dokuların debridmanı Bandaj / Pansuman Antimikrobiyal (CUSO4, tetracycline, sulfa) Antimikrobiyaller (sistemik) 3-5 gün Sulfonamitler (sulfamethazine) Oxytetracycline (uzun etkili LA) Procaine penicillin - Amoxicillin (I.M., S.C) - Ceftiofur (I.M.,S.C.) - Erytromycin - Sulfadimethoxine Klinik etkiye göre kullanım Ayak banyoları (Cu SO 4, Zn SO 4 ) Fusobacterium necrophorum aģıları ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 114

115 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 115

116 BESLENME NEDENLĠ AYAK HASTALIKLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 116

117 LAMĠNĠTĠS Pododermatitis aseptica diffuza Tırnak dermisi (corium ungulae) nin subklinik, akut, subakut ve kronik seyirli diffuz ve aseptik yangısıdır ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 117

118 LAMĠNĠTĠS Sığır topallıklarının %17-55 inin laminitis e ilişkin şekillendiği bildirilmiştir Ancak gerçek insidansın belirlenmesi güçtür (SL!!!) Subklinik (SL) Klinik bulgu göstermeksizin dermis, bazal membran ve laminar epidermisin normal yapılarında küçük değişiklikler (mikroskopik patoloji ya da bunların fizyolojisindeki değişiklikler) SL, sürülerde topallıkların büyük bir etiyolojik faktörüdür (% 37) Kanama odakları ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 118

119 Laminitis Ġnsidansı Akut vakalar --- sporadik Subakut Kronik Subklinik yaygın ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 119

120 Etiyoloji Multifaktöriyel Histamin Laktik asit Endotoksinler ile Kortikostreoid LAMĠNĠTĠS Östrojen gibi hormonların kan seviyelerinin değişmesi önemli rol oynar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 120

121 Etiyoloji Beslenme hataları Kalıtım (Jersey ırkı) Doğum (özellikle genç hayvanlar) Travma (Ayaklara aģırı yük binmesi) Sistemik hastalıklar (Metritis, mastitis, panarisyum) Bakım (barındırma, altık, egzersiz, tırnak bakımı) Hormonal faktörler LAMĠNĠTĠS Viral respiratorik hastalıklar (endarteritis) Yüksek dozda kortikosteroid uygulamaları Postparturient laminitis (otointoksikasyon) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 121

122 Beslenme Asidozis Laminitis ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 122

123 Yüksek verimli süt ineklerinde karbonhidratça yüksek yemlere ihtiyaç duyulur Buğday Tahıl taneleri Rumen MISIR Uçucu Yağ Asitleri İnek için önemli enerji kaynağı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 123

124 Uçucu yağ asitleri üretimi çok fazla olursa Rumen ph Akut asidozis < 5.0 Subklinik asidozis < 5.5 Sistemik Değişiklikler Organik asit artışı Genelliklede laktik asit Ruminal motilitede azalma Stazis Rumenitis Hiperkeratozis Sistemik Değişiklikler Düzensiz iştah Kilo kaybı Diyare TOPALLIK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 124

125 Rasyon Bozuk Gıdalar Histamin Aşırı Karbonhidrat Karbonhidrat Gereksinimi Asidozis Laktik asit Karaciğer Endotoksinler ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 125

126 Protein Gereksinimi Tırnak Yapılarının Oluşumu Aşırı Protein Amonyak Detoksifikasyon RASYON Enerji Açığı KARACĠĞER Süt Proteinlerinin Oluşumu ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 126

127 Asidozis ile Laminitis in bağlantısı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 127

128 Laminitis geliģiminde beslenme, hastalık ve çevre iliģkisi Histamin Teorisi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 128

129 Subklinik Laminitis in GeliĢim AĢaması ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 129

130 Kronik Laminitis in GeliĢim AĢaması ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 130

131 Tırnak Yapısı ve Mikrosirkülasyonun Olumsuz Etkilenmesi, Diskeratotik DeğiĢiklikler Vasküler yapıda değişiklik yapan mediatörler Kan damarları hücrelerinde ölüm İştah kaybı Ateş Kapillerlerde n kan sızıntısı Kemik reabsorbsiyon u ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ Mikrosirkülasyon bozuklukları Epidermiste reaktif değişiklikler Epidermal vaskularizasyonu n kesilmesi L A M Ġ N Ġ T Ġ S 131

132 Laminitis, predispose faktörlerin bir kombinasyonu olarak; Tırnak epidermisinde boynuzsu tırnak oluşumu, normal hücre farklılaşmasının, vasküler reaktivite ve mikrosirkülasyonun kesintiye uğraması nedeniyle oluşur Düşük kaliteli capsula ungulae gelişimine neden olarak Taban ülseri Beyaz çizgi hastalığı vb.. Birçok ayak hastalığının oluşumuna yolaçar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 132

133 Subklinik Laminitis Klinik Bulgular Hayvanda duruş ve yürüyüş bozukluğu yoktur Tabanın inceltilmesini takiben, daha çok ağırlık taşıyan taban yüzeylerinde gözlenen hemoraji, sarımtırak renk değişikliği ile karakterize balmumu kıvamı ve tırnak duvarındaki konkavite Birçok araştırıcı tarafından, beyaz çizgi hastalığı, taban ülseri, yumuşak ökçe erozyonu, çift taban oluşumu gibi ayak hastalıklarına yol açan bir sendrom olarak değerlendirilir ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 133

134 Subklinik Laminitis Sellüler nekroz ve yaygın kanamaların görülmesi tırnağın dış katmanlarında özellikle beyaz çizgi ve solea da gün sonra Laminar sellüler nekroz nedenli beyaz çizgi ayrılması 120 gün sonra ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 134

135 Subklinik laminitis ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 135

136 Akut Laminitis Genel Bulgular Sırt kamburlaşmış Ön ekstremiteler normalden daha geride, arka ekstremiteler karın altına toplanmış duruş tipiktir Yürümeye isteksizlik Klinik Bulgular Genelde birden fazla ayakta topallık Şiddetli olgularda basış süresi ve adım boyu kısalmıştır ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 136

137 Akut Laminitis ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 137

138 Akut Laminitis Lokal Bulgular Klinik Bulgular Ayaklarda sıcaklık ve şiddetli ağrı Akut bulguların başlamasını takip eden günlerde tırnakta şekil değişiklikleri Ayak tabanında yumuşama (balmumu kıvamı) Yabancı cisim penetrasyonu İncik arterlerinde pulzasyon artışı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 138

139 Subakut Laminitis Klinik Bulgular Daha çok doğumdan sonraki 1-2 ay içerisinde ortaya çıkar En fazla arka ayak lateral tırnakta görülür Corium un dolaşım sisteminde belirgin bir bozulma oluşur Tabanda ve beyaz çizgide kırmızı-sarımtırak renk değişiklikleri belirgindir Çoğunlukla akut topallık görülmez Ancak sıkıntılı ve bozuk yürüyüş dikkati çeker Arka ayaklarda lateral tırnakların 3. phalanxın posterior kenarına yakın bölgelerde taban ülseri oluşabilir Ön ayaklarda ise iç tırnakların aynı kısımlarında hemorajik alanlar oluşur ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 139

140 Kronik Laminitis Sistemik bulgular azalmıştır Hayvanda kilo kaybı ile birlikte tutukluk gözlenir Tırnaklar uzamış, genişlemiş, taban düzleşerek dışbükey bir görünüm almıştır Tırnağın dorsal yüzündeki konkavite ile birlikte corium coranarium a paralel, abaksiyal yönde ökçeye doğru birbirinden ayrılan çizgiler oldukça belirgindir Genelde lateral tırnak medial tırnaktan daha yüksektir Ökçeler yükselmiştir Klinik Bulgular Taban yontulduğunda yumuşaklık, hemoraji ve şekil değişiklikleri görülür, Hemorajiler özellikle tabadan ökçeye geçiş bölgesinde ve abaksiyal beyaz çizgide yerleşir Yer yer yabancı cisim penetrasyonu görülür ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 140

141 Tanı Klinik Bulgular Kronik laminitis * Radiyografi rotasyon P3 * Akut laminitiste belirleyici değil *Tırnak duvarı dorsalinde konkavite Tırnak kontrolü Tırnak tabanında aģınma diğer hastalıklar (tırnak tabanında ezik, subsolar abse, beyaz çizgi hastalığı gibi) dışında ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 141

142 Sağaltım Beslenmenin düzenlenmesi Dengeli rasyon (zn, methionine) BESLENMEDE NELERE DĠKKAT EDĠLMELĠ!! Postpartum dönemde, yüksek verim için ani rasyon ilavesi ( gebelikte % protein ve 13 MCal enerji gerekir). Doğum günü ve sonrasında protein % 18 ve MCal 17.5 olacak Ģekilde yükseltilirse, SL gün içerisinde oluģur Gebelerde uygulanan rasyon ile yüksek verim rasyonu arasında yeterli bir geçiģ süresi olmaması. Yeterli olan bu rasyon yerine, yüksek verim rasyonu verildiğinde, enerji ve protein aniden yükselerek SL riskini artırır ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 142

143 BESLENMEDE NELERE DĠKKAT EDĠLMELĠ!! Diyetteki enerji düzeyinin 0.2 MCal olarak ani yükselmesi Diyetteki protein oranının, % 0.5 oranında ani yükselmesi ve % protein oranı SL riski oluģturur Enerji düzeyini ani yükseltecek laktozlu spesiyaliteler ve farklı süt ürünleri verilmesi Yazın kontrolsüz olarak kesilmiģ süt, peynir altı suyu içirilmesi enerji düzeyini aniden yükseltir Günlük 2 Kg dan fazla portakal kabuğu verilmesine aniden baģlanması (sitrik asit nedenli rumen ph sında ani düģme nedenli SL geliģir) Aniden günlük olarak 0.5 Kg ya da daha çok melas ve silaj verilmesi (yüksek enerji nedenli SL riski) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TİGEM-Karacabey VETERİNER FAKÜLTESİ Eğitim CERRAHİ Semineri ANABİLİM 28 DALI Mayıs BÜYÜK 2008 HAYVAN BURSA CERRAHİSİ BİLİM DALI 143

144 Sağaltım Mastitis, metritis ile komplike durumlarda bu hastalıkların sağaltımının yapılması Yapıcı nedenlerin ortadan kaldırılmasının yanında mineral madde, antibiyotik, sıvı sağaltımı, antiendotoksin serum uygulamaları Hastalığın baģlangıcında akut bulgular oluģmadan endotoksinlere iliģkin oluģan vazokonstrüksiyonu önlemek için vazodilatator ilaç uygulamaları (acepromazine 0.06 mg/kg im günde 4 kez, phenoxybenzamine 0.66 mg/kg iv) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 144

145 Sağaltım Hastalığın baģlangıç döneminde pıhtılaģmayı önleyici etkisinden yararlanmak için heparin (40-70 IU/kg, sc), aspirin (5-10 mg/kg/gün) ve antiendotoksik dozunda flunixin meglumine (0.25 mg/kg, iv) uygulaması hastalığın geliģimine engel olur Belirgin bir ağrı ile birlikte sistematik hipertansiyon ve periferal vazokonstruksiyon devam ettiği sürece akut dönemde de vazodilatator etkili bu tedaviye devam edilir. Ġlave olarak ağrı ve ödemi azaltmak ve sirkülasyona yardımcı olmak için anti-inflamatuar sağaltım yapılır ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 145

146 Akut Laminitis te NSAID Sağaltım Phenylbutazone (4.4 mg/kg PO, ĠV baģlangıç dozu, bulgular azalınca günde 2 kez 1 g doz azaltımı uygulanır) Flunixin meglumine (1.1 mg/kg PO, ĠV günde 2 kez 3-5 gün) DMSO (steril %20 lik sol. 1 g/kg, yavaģ ĠV, laminar yangı ve ödemi engeller) Soğuk / ılık su uygulamaları (vazokonstrüksiyonun oluģtuğu ilk 1-2 saat içinde sıcak uygulamalar etkili olur, sonraki günlerde soğuk terapi dilatasyonu azaltıp vasküler yıkımlanmayı önler) Ġstirahat, bol altlık uygulaması ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 146

147 Kronik Laminitis te Sağaltım Deforme tırnakların kesilerek mümkün olduğunca normal Ģekline getirilmesi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 147

148 Özellikle yüksek verimli hayvanlarda; yumuģak bol yataklık ve egzesiz Özellikle gebelik ve doğum sürecinde hayvanların konforuna özel ilgi gösterilmesi Özellikle düvelerin yeni barındırma koģullarına adaptasyon sürelerine dikkat edilmesi Yeterli beslenme Sistemik hastalıklardan koruma Komplikasyon olarak karģılaģılan tırnak hastalıklarının sağaltımları Periyodik tırnak kesimi Koruyucu Önlemler ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 148

149 AYAK HASTALIKLARI SAĞALTIMI 149 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

150 Ayak Hastalıkları Sağaltımı-I- Küratif Sağaltım Medikal Lokal- Topikal Uygulama Antiseptik kompres (bandaj, bot) Antibakteriyeller(toz,spray,liniment,pomat) Astrigent ilaçlar Solüsyon halindeki ilaçlar (banyo) Ġlaç taģıyıcı ve dağıtıcı sistemler Sistemik Uygulama Uzun süreli etkili sulfonamidler GeniĢ spektrumlu antibiyotikler Regional intravenöz uygulama (ĠVRAGAB) Suda eriyen antibiyotikler Tylan 200 Naxcel Mikotil Sefaleksin Seftifor sodyum(excenel) Prokain penisilin Oksitetrasiklin LA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 150

151 ĠVRAGAB Sulfamonometoksin (SMM) 4 gr 500 kg /can.ağr. (turnike 20 dk. yerinde bırakılır) Sodyum benzil penisilin IU /kg. can.ağr. + % 2 lidokain HCL 15 ml (turnike dk. yerinde bırakılır) Seftriakson 500 mg / 1.0 gr (turnike dk. yerinde bırakılır) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 151

152 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 152

153 Ayak Hastalıkları Sağaltımı-II- Operatif Sağaltım Küçük operasyonlar Terapötik tırnak kesimi Lezyon bölgesinin inceltilmesi Eksizyon Küretaj Ġrrigasyon Drenaj Bandaj Sağlam tırnağa protez uyg. Büyük Operasyonlar Limax operasyonu Ayak ekleminin açılması M. flex.dig.prof.tendo rezeksiyonu Distal sesamum ung.rezeksiyonu III. Phalanx rezeksiyonu Ayak eklemi artrodezi Parmak amputasyonu Parmağın dezartikülasyonu ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 153

154 Ayak Pansumanı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 154

155 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 155

156 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 156

157 Ayak Hastalıkları Sağaltımı-III- Profilaktif Sağaltım Genetik yapı Barındırma Ġklim Beslenme Hijyen Periyodik ayak bakımı Periyodik tırnak kesimi (fonksiyonel) AĢılama Ayak banyoları Terapötik yem ilaveleri ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 157

158 Hayvan Sahibi Veteriner Hekim Multidisipliner Topallıklardan Korunma Sistemi Sağlıklı sürü Tırnak Bakım Teknisyeni Nutrisyonist ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 158

159 Topallık Koruma Programı Topallık yönünden ineklerin günlük kontrolü, Hareket derecelenmesi yönünden, topallığın erken tanısı, Fonksiyonel ve terapötik tırnak kesimi için iģinin ehli bir personel bulundurulması, Her inek için yılda iki ya da daha fazla tırnak kesimi, Topallayan ineğin süratle sağaltımı, Uygun sağaltım ve doğru tırnak kesimi, Rahat bir iyileģme (hospitalizasyon) alanı oluģturulması, Topallayan ineklerin tekrar kontrolü, Tırnak-ayak sağlık kayıtları tutulması, Ġneklerin bakım ve kontrollerinin, tırnak kesiminden ayrı tutulması, Koruyucu amaçlı ayak banyolarının doğru ve düzenli kullanılması, Barındırma alanlarının kuru ve temiz olması, Altlık ya da yumuģak kauçuk zemin ve %2-3 eğim sağlanması. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 159

160 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 160

161 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 161

TABAN ÜLSERİ --- ULCUS SOLEA VEYSEL TAHİROĞLU

TABAN ÜLSERİ --- ULCUS SOLEA VEYSEL TAHİROĞLU TABAN ÜLSERİ --- ULCUS SOLEA VEYSEL TAHİROĞLU Tanım: Süt ineklerinde çoğunlukla arka bacakların lateral, seyrek olarak ön bacakların medial tırnaklarında lokalize olan, boynuz tabakasının erozyonu ile

Detaylı

TIRNAK ÇATLAKLARI. Koroner kenardan Taban kenarından ilerleyen *Horizontal. Yüzlek Derin Sümbük Terbi Ökçe Taban Ökçe dayağı çatlağı

TIRNAK ÇATLAKLARI. Koroner kenardan Taban kenarından ilerleyen *Horizontal. Yüzlek Derin Sümbük Terbi Ökçe Taban Ökçe dayağı çatlağı TIRNAK ÇATLAKLARI Koroner kenardan Taban kenarından ilerleyen *Horizontal Yüzlek Derin Sümbük Terbi Ökçe Taban Ökçe dayağı çatlağı Tırnak çatlakları Nedenleri Kuru ortamlar Tırnak bakımının yapılmaması

Detaylı

TIRNAK ÇATLAKLARI. Koroner kenardan Taban kenarından ilerleyen *Horizontal. Yüzlek Derin Sümbük Terbi Ökçe Taban Ökçe dayağı çatlağı

TIRNAK ÇATLAKLARI. Koroner kenardan Taban kenarından ilerleyen *Horizontal. Yüzlek Derin Sümbük Terbi Ökçe Taban Ökçe dayağı çatlağı TIRNAK ÇATLAKLARI Koroner kenardan Taban kenarından ilerleyen *Horizontal Yüzlek Derin Sümbük Terbi Ökçe Taban Ökçe dayağı çatlağı Tırnak çatlakları Nedenleri Kuru ortamlar Tırnak bakımının yapılmaması

Detaylı

BEYAZ ÇİZGİ HASTALIĞI VEYSEL TAHİROĞLU

BEYAZ ÇİZGİ HASTALIĞI VEYSEL TAHİROĞLU BEYAZ ÇİZGİ HASTALIĞI VEYSEL TAHİROĞLU Tanımı : Solea nın abaxial kenarı üzerinde solea ve tırnak duvarı arasındaki fibröz birleşme noktasının ayrılmasıyla karakterize bir hastalık tablosudur Etiyoloji

Detaylı

Ders Sunusu ( ) Ruminant Cerrahisi Dersi

Ders Sunusu ( ) Ruminant Cerrahisi Dersi Ders Sunusu (23.12.2008) Ruminant Cerrahisi Dersi Prof.Dr. O. Sacit GÖRGÜL Öğr.Gör.Dr. Göksen ÇEÇEN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ Ayak Hastalıklarında Uygulanan Operasyonlar Tırnak cerrahisine

Detaylı

MEME LOBU YANGISI. süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri. süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp

MEME LOBU YANGISI. süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri. süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp MASTİT 1 MEME LOBU YANGISI süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp 2 HAYVAN Sağlığı fonksiyonel meme lobunun kaybı

Detaylı

Topallık Kontrol Programı

Topallık Kontrol Programı Topallık Kontrol Programı AYAK VE TIRNAK PROBLEMLERİNİN NEDENLERİ Doğal yaşam ortamı çayır ve meralar olan sığırların, yoğun yetiştirme programları gereği yaşamlarının büyük kısmını beton zeminler üzerinde

Detaylı

Sığır Ayak Hastalıklarından Korunma. Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKIN Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Aydın

Sığır Ayak Hastalıklarından Korunma. Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKIN Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Aydın Sığır Ayak Hastalıklarından Korunma Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKIN Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Aydın Başlıklar Giriş Neden önemli Dikkat edilmesi gerekenler Sonuç

Detaylı

Erzurum Yöresinde Süt Sığırlarında Görülen Ayak Hastalıklarının İnsidansı ve Bunların Sağaltımı

Erzurum Yöresinde Süt Sığırlarında Görülen Ayak Hastalıklarının İnsidansı ve Bunların Sağaltımı Erzurum Yöresinde Süt Sığırlarında Görülen Ayak Hastalıklarının İnsidansı ve Bunların Sağaltımı Nazmi ATASOY Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı- ERZURUM ÖZET Bu çalışmada; Ekim

Detaylı

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ GÜLDER GÜMÜŞKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ TROMBOSİT NEDİR? 1 Kemik iliğinde yapılan kan hücrelerinden biridir. Pıhtılaşma hücreleri olarak bilinir. 1mm 3 kanda

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

MEME LOBU YANGISI. süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri. süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp

MEME LOBU YANGISI. süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri. süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp MASTİT 1 MEME LOBU YANGISI süt veriminde azalma sütün imhası laboratuvar giderleri ilaç giderleri vet.hek. giderleri süt endüstrisinde önemli ekonomik kayıp HAYVAN Sağlığı fonksiyonel meme lobunun kaybı

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR KALINTI SORUNU? Hayvansal kökenli gıdalarda, hayvan hastalıklarının sağaltımı,

Detaylı

VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI. Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR

VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI. Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR KALINTI SORUNU? Hayvansal kökenli gıdalarda, hayvan hastalıklarının sağaltımı,

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

T.C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AFYONKARAHİSAR VE YÖRESİNDE SIĞIR AYAK HASTALIKLARININ PREVALANSI

T.C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AFYONKARAHİSAR VE YÖRESİNDE SIĞIR AYAK HASTALIKLARININ PREVALANSI 1 T.C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AFYONKARAHİSAR VE YÖRESİNDE SIĞIR AYAK HASTALIKLARININ PREVALANSI Veteriner HEKİM SENEM ÖZCAN VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

DİYABETİK AYAK YARA BAKIMI ve HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI SEMA İNCE DİYABETİK AYAK YARA BAKIM HEMŞİRESİ Ç.Ü.T.F. ENDOKRİN VE METABOLİZMA BD

DİYABETİK AYAK YARA BAKIMI ve HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI SEMA İNCE DİYABETİK AYAK YARA BAKIM HEMŞİRESİ Ç.Ü.T.F. ENDOKRİN VE METABOLİZMA BD DİYABETİK AYAK YARA BAKIMI ve HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI SEMA İNCE DİYABETİK AYAK YARA BAKIM HEMŞİRESİ Ç.Ü.T.F. ENDOKRİN VE METABOLİZMA BD SUNUM İÇERİĞİ Diyabetik ayak Diyabetik ayak yara nedenleri Etiyopatogenezi

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

SUTURASYON UMKE.

SUTURASYON UMKE. SUTURASYON UMKE Katlarına uygun olarak kapatılmalı. * Acil serviste kapatılan yaralarda genellikle 3 tabaka vardır. Fasia, ciltaltı doku ve cilt. * Kat kat kapatma: Scalp, parmak, el,ayak, tırnak, burun

Detaylı

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula BACAK YARALANMALARI Gülçin BACAKOĞLU Giriş Alt bacak yaralanmaları daha sık görülür Tibia en sık kırılan kemiktir Beraberinde önemli yumuşak doku yaralanmaları oluşabilir Değerlendirmede hikaye ve FM önemlidir

Detaylı

SÜT İNEKLERİNDE GEÇİŞ DÖNEMİ YAĞLI KARACİĞER SENDROMU VE KETOZİS

SÜT İNEKLERİNDE GEÇİŞ DÖNEMİ YAĞLI KARACİĞER SENDROMU VE KETOZİS SÜT İNEKLERİNDE GEÇİŞ DÖNEMİ YAĞLI KARACİĞER SENDROMU VE KETOZİS PROF. DR. NURETTİN GÜLŞEN S.Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI SÜT İNEKLERİNDE GEÇİŞ DÖNEMİ Kuru

Detaylı

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü UYGULAMA VİDEOSU LİTERATÜR GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ SUPRATHEL Geçici Deri Eşdeğeri İle Yenilikçi Yanık ve Yara Tedavisi

Detaylı

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ Sİ DERNEĞİ ANALAPS E-Fİ S TÜL TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİSİ DERNEĞİ Hastalardaki huzursuzluk, ateģ yüksekliği veya düģüklüğü, rektal veya anal bölgede ağrının sebebi anal

Detaylı

Genellikle 1-3 günlük tedavi yeterlidir. Romatizma tedavilerinde en az bir hafta uygulanır.

Genellikle 1-3 günlük tedavi yeterlidir. Romatizma tedavilerinde en az bir hafta uygulanır. Prospektüs FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Metamizol steroid olmayan yangı giderici bir pyrazolone'dur. Analjezik, antiinflamatuar ve antipiretik etkilere sahiptir. Narkotik olmayan analjezikler grubuna girer.

Detaylı

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ DR. FZT. AYSEL YILDIZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Talasemi; Kalıtsal bir hemoglobin hastalığıdır. Hemoglobin

Detaylı

KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM. Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara

KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM. Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara Konuşmanın başlığı üzerine GİS patolojisinde Kolon ve ince bağırsağın Nontümöral

Detaylı

Diyabetik Ayak Yaralarının Önlenmesinde ve Takibinde Hemşirenin Rolü

Diyabetik Ayak Yaralarının Önlenmesinde ve Takibinde Hemşirenin Rolü Diyabetik Ayak Yaralarının Önlenmesinde ve Takibinde Hemşirenin Rolü Ayak sorunlarının çoğu önlenebilir Alt ekstremite ampütasyonlarının çoğunun sebebi diyabetik ayak hastalığıdır. Ayak sorunlarının çoğu,

Detaylı

ÜLKEMİZDE HAYVANCILIK

ÜLKEMİZDE HAYVANCILIK 3.12.2016 ÜLKEMİZDE HAYVANCILIK Babadan kalma yöntemler. Tarımsal yayım(bilgi üniversiteden Halka indirilemiyor) Yüksek girdi ucuz ürünler. Satış tabanlı bilgi Doğru Bilginin yayımı önemli 1 BUZAĞI ESLEME

Detaylı

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI DR. GÜLİZ UYAR GÜLEÇ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TıP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON H. VE KLİNİK MİK. AD- AYDIN UDAİS 2014 Giriş Diyabetin en sık ve ciddi

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

DİYABETİK AYAKTA YARA BAKIMI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI

DİYABETİK AYAKTA YARA BAKIMI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI DİYABETİK AYAKTA YARA BAKIMI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI Diyb. Hem. Dr. Emine KIR-BİÇER İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı Diyabetik ayak yaraları, diyabetik hastaların

Detaylı

SIĞIRLARDA KIZGINLIĞIN BELİRLENMESİ VE ÜREME KUSURLARI. Araş. Gör. Koray KIRIKÇI

SIĞIRLARDA KIZGINLIĞIN BELİRLENMESİ VE ÜREME KUSURLARI. Araş. Gör. Koray KIRIKÇI SIĞIRLARDA KIZGINLIĞIN BELİRLENMESİ VE ÜREME KUSURLARI Araş. Gör. Koray KIRIKÇI Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, KIRŞEHİR koray.kirikci@ahievran.edu.tr (Yazıların bilimsel ve

Detaylı

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ Protein Değerlendirilmesi Enerji Kullanımı Süt Kalitesi Karaciğer Fonksiyonları Döl Verimi Karlılık BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

GENEL VETERİNER KLİNİĞİ PRENSİPLERİ VE EKİPMAN BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU

GENEL VETERİNER KLİNİĞİ PRENSİPLERİ VE EKİPMAN BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU GENEL VETERİNER KLİNİĞİ PRENSİPLERİ VE EKİPMAN BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU Hasta Hastalık Semptom, sendrom Sağaltım Prognoz Koruma Muayene yöntemleri Hastalık belirtileri Temel Kavramlar HASTA Vücudun tutuluşu,

Detaylı

5- YARALANMALARDA İLKYARDIM

5- YARALANMALARDA İLKYARDIM 5- YARALANMALARDA İLKYARDIM YARALANMALARDA İLKYARDIM Yara nedir? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir.

Detaylı

ENTANSİF SÜT KEÇİCİLİĞİNDE TIRNAK BAKIMI. Saadet Bingöl Ercan Mevliyaoğulları Ç.Ü.Z.F Zotekni Bölümüi Balcalı Adana

ENTANSİF SÜT KEÇİCİLİĞİNDE TIRNAK BAKIMI. Saadet Bingöl Ercan Mevliyaoğulları Ç.Ü.Z.F Zotekni Bölümüi Balcalı Adana ENTANSİF SÜT KEÇİCİLİĞİNDE TIRNAK BAKIMI Giriş Saadet Bingöl Ercan Mevliyaoğulları Ç.Ü.Z.F Zotekni Bölümüi Balcalı Adana Keçiler ucuz kaba yemlerden et, süt ve tiftik gibi hayvansal ürünler üreterek, yetiştiricisine

Detaylı

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır CEFTİON Enjeksiyonluk Süspansiyon Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır CEFTİON Enjeksiyonluk Süspansiyon Veteriner Sistemik Antibakteriyel BİLEŞİMİ Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır CEFTİON Enjeksiyonluk Süspansiyon Veteriner Sistemik Antibakteriyel Ceftion Enjeksiyonluk Süspansiyon, 1 ml de 50 mg seftiofur baza eşdeğer seftiofur hidroklorid

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

Afyonkarahisar ve Çevresinde Sığır Ayak Hastalıklarının Prevalansı

Afyonkarahisar ve Çevresinde Sığır Ayak Hastalıklarının Prevalansı Kocatepe Veteriner Dergisi Kocatepe Veterinary Journal ARAŞTIRMA MAKALESİ ve Çevresinde Sığır Ayak Hastalıklarının Prevalansı RESEARCH ARTICLE Senem ÖZCAN 1, Kamuran PAMUK 2* Kocatepe Vet J (2009) 2 (2):

Detaylı

BÖLÜM 3. Bandaj Ürünleri. MVM Medikal Veteriner Malzemeleri. www.mvm.com.tr. l BÖLÜM 3 SAYFA 95

BÖLÜM 3. Bandaj Ürünleri. MVM Medikal Veteriner Malzemeleri. www.mvm.com.tr. l BÖLÜM 3 SAYFA 95 BÖLÜM 3 Bandaj Ürünleri MVM Medikal Veteriner Malzemeleri l BÖLÜM 3 SAYFA 95 VET-FLEX Bandaj Yüksek kalitede esnek yapışkan bandaj. Güçlü, konforlu ve rahat kullanım sağlar. Kutu ambalaj:10 Adet Boyut

Detaylı

PES PLANUS (Düz Tabanlık) Doç. Dr.Gökhan Meriç

PES PLANUS (Düz Tabanlık) Doç. Dr.Gökhan Meriç PES PLANUS (Düz Tabanlık) Doç. Dr.Gökhan Meriç Ayağın Özellikleri Ayağın diğer uzuvlardan farklı üç özelliği vardır. Yer ile teması sağlayan tek bölge olması Tüm vücut ağırlığını taşıması Sert bir kalıp

Detaylı

ĠZĠN ve BĠLGĠLENDĠRME FORMU

ĠZĠN ve BĠLGĠLENDĠRME FORMU KURUM ADI LOGO ĠZĠN ve BĠLGĠLENDĠRME FORMU ESTETĠK BURUN AMELĠYATI RĠNOPLASTĠ Bu form yapılacak ameliyatla ilgili olarak hasta ve yakınlarını bilgilendirmek için hazırlanmıģtır. Okutularak onaylatılması

Detaylı

DOĞUM SONU EVDE BAKIM (ANNE EĞİTİMİ) Hazırlayan: Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 24.06.2010

DOĞUM SONU EVDE BAKIM (ANNE EĞİTİMİ) Hazırlayan: Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 24.06.2010 DOĞUM SONU EVDE BAKIM (ANNE EĞİTİMİ) Hazırlayan: Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 24.06.2010 DOĞUM SONRASI AĞRI Altı haftaya kadar karın alt bölgesinde aralıklı ağrılar

Detaylı

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık S00 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin

Detaylı

OTOLOG YENİLENME HIZLANDIRICISI KAS VE İSKELET SİSTEMİNİ ONARICI, SPOR TRAVMA VE ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİLERİNDE YENİLKÇİ BİR PROGRAM

OTOLOG YENİLENME HIZLANDIRICISI KAS VE İSKELET SİSTEMİNİ ONARICI, SPOR TRAVMA VE ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİLERİNDE YENİLKÇİ BİR PROGRAM OTOLOG YENİLENME HIZLANDIRICISI YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE KAS VE İSKELET SİSTEMİNİ ONARICI, SPOR TRAVMA VE ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİLERİNDE YENİLKÇİ BİR PROGRAM DENSITY PLATELET GEL ONARICI TIPTA

Detaylı

Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi

Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi Dr. Şükran KÖSE Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Sunum Planı Kesici-delici alet yaralanmalarında

Detaylı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Tanım Prematüre bebeklerde retina damarlarının gelişim bozukluğu ile karakterize bir hastalıktır.

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Total Kalça Protezi Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Koksartroz Primer Önceden geçirildiği bilinen bir hastalık yok Genelde yaşlanmaya bağlı Eklemde

Detaylı

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01330 Adana Bir ineğin kendisinden beklenen en yüksek verimi

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA 49 yaşında, erkek hasta Sol ayakta şişlik, kızarıklık Sol ayak altında siyah renkte yara

Detaylı

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Ödem, hiperemi, konjesyon Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 1 Hemodinamik bozukluklar Ödem Hiperemi / konjesyon Kanama (hemoraji) Trombüs / emboli İnfarktüs Şok 2 Hemodinamik bozukluklar Ödem 3 Ödem Tanım: İnterstisyel

Detaylı

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR HAREKET SİSTEMİ Üç ana yapı taşı Kemikler Kaslar Eklemler Oynamaz eklemler (Kafa tası) Yarı oynar eklemler (Omurga) Oynar eklemler

Detaylı

Sığırlarda Ayak Hastalıklarının Radyolojik ve Biyomekanik İlişkilendirilmesi: 13 Olguluk Bir Ön Çalışma

Sığırlarda Ayak Hastalıklarının Radyolojik ve Biyomekanik İlişkilendirilmesi: 13 Olguluk Bir Ön Çalışma 89 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 34 (2015), 1,2: 89-93 Sığırlarda Ayak Hastalıklarının Radyolojik ve Biyomekanik İlişkilendirilmesi: 13 Olguluk Bir Ön Çalışma Hakan SALCI 1 Geliş Tarihi: 25-11-2015 Kabul

Detaylı

Yaralanmalar. Bölüm 5

Yaralanmalar. Bölüm 5 Yaralanmalar Bölüm 5 Kapsam: Yara nedir? Kaç çeşit yara vardır? Yaraların ortak belirtileri nelerdir? Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır? Ciddi yaralanmalar nelerdir? Ciddi yaralanmalarda ilkyardım

Detaylı

30.12.2014. Anne Sütünün Önemi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi

30.12.2014. Anne Sütünün Önemi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 15.Hafta ( 22-26 / 12 / 2014 ) ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ Slayt No: 22 Bebeğin bağışıklık sisteminin gelişimini kolaylaştırır. Bebekte kulak enfeksiyonları

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Akut Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus akut komplikasyonlar Hipoglisemi Hiperglisemi ilişkili ketonemi

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1

SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1 SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1 HEMOROİD - BASUR HAZIRLAYAN: OP. DR. ŞABAN BEYAZPINAR ANA SAYFAYA DÖN 1 GİRİŞ Sağlıklı bir toplum olmak. Sağlıklı karar vermeyi sağlamak ve yanlış yapmamak. Bilgilerimizin doğruluğunu

Detaylı

Dr. Ufuk Yılmaz. İzmir, Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH

Dr. Ufuk Yılmaz. İzmir, Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH Dr. Ufuk Yılmaz İzmir, Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH İlaçlar, istenmediği halde damar dışına kaçabilir Etrafındaki subkutan dokuya yayılabilir Şiddetli, irreversibıl değişikliklere kadar

Detaylı

ÖDEM NEDİR? Hazırlayan : FATMA OKUMUŞ

ÖDEM NEDİR? Hazırlayan : FATMA OKUMUŞ ÖDEM NEDİR? Hazırlayan : FATMA OKUMUŞ ÖDEM NEDİR TANIM Ödem sık karşılaşılan ve vücutta sıvı birikimi olarak tanımlanan ve bazen de bazı ciddi hastalıkların belirtisi olan klinik bir durumdur. Ödem genellikle

Detaylı

Buzağı İshalleri ve Koruma Yöntemleri. Dengeli ve Ekonomik Besleme

Buzağı İshalleri ve Koruma Yöntemleri. Dengeli ve Ekonomik Besleme Buzağı İshalleri ve Koruma Yöntemleri Buzağılar Sürünün Geleceğidir. Buzağı yetiştiriciliğinde anahtar noktalar! Doğum Kolostrum (Ağız Sütü) Besleme Sistemi Sindirim Sağlık Doğum ile ilgili anahtar noktalar

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Verim Arzının Zaman İçinde Değişimi Verim Arzının dış görünümü olan iş verimi işin tekrarlanması

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

Spor yaralanmaları ve tedavi yöntemleri

Spor yaralanmaları ve tedavi yöntemleri Spor yaralanmaları ve tedavi yöntemleri İster amatör olarak spor yapın, isterseniz profesyonel sporcu olun, başınıza en sık gelen olaylardan biridir sakatlanmak. Yazan: Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Detaylı

Kanatlı Kesimi Prof. Dr. Ali AYDIN

Kanatlı Kesimi Prof. Dr. Ali AYDIN Kanatlı Kesimi Prof. Dr. Ali AYDIN Kesim Aşamaları Kesimhaneye Taşıma Askılara Asma Bayıltma Kanatma Tüylerin Islatılması Tüylerin Yolunması İç organların Çıkarılması Duşlama Soğutma, Paketleme, Muhafaza,

Detaylı

Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım

Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım ENDO KURS 2011 Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım Dr. Ulunay Kanatlı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Diyabetik Ayak Multidisipliner yaklaşım gerektirir Endokrinoloji, Enfeksiyon

Detaylı

Kars ve Yöresinde Sığırların Bakım ve Barındırma Koşulları ile Ayak Hastalıkları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Kars ve Yöresinde Sığırların Bakım ve Barındırma Koşulları ile Ayak Hastalıkları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Harran Üniv. Vet. Fak. Derg. 2012; 1(1): 22-27 Araştırma Makalesi Kars ve Yöresinde Sığırların Bakım ve Barındırma Koşulları ile Ayak Hastalıkları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 1 2 2 2 2 Sadık

Detaylı

OSTOMİ VE YARA BAKIMI

OSTOMİ VE YARA BAKIMI OSTOMİ VE YARA BAKIMI Prof. Dr. Ayişe KARADAĞ Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ayisekaradag@gmail.com 1 2 Sağlıklı Stoma Stoma Örnekleri Bedeni üzerindeki kontrol gücünü kaybetme Organ kaybı Fonksiyon

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BESLENME ÜNİTESİ BESLENME DEĞERLENDİRME KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BESLENME ÜNİTESİ BESLENME DEĞERLENDİRME KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BESLENME ÜNİTESİ BESLENME DEĞERLENDİRME KILAVUZU KLK-HAB-BES İlk yayın Tarihi : 15 Mart 2006 Revizyon No : 04 Revizyon Tarihi : 03 Ağustos 2012 İçindekiler A) Malnütrisyon

Detaylı

EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr

EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr Ağacın kökü toprak İnsanın kökü EKMEK tir. 2 BİR AYDA 7-12 KG. VERMEK

Detaylı

BEL AĞRISI. Dahili Servisler

BEL AĞRISI. Dahili Servisler BEL AĞRISI Dahili Servisler İnsan omurgası vücut ağırlığını taşımak, hareketine izin vermek ve spinal kolonu korumak için dizayn edilmiştir. Omurga kolonu, birbiri üzerine dizilmiş olan 24 ayrı omur adı

Detaylı

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR?

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR? KEMOTERAPİ NEDİR? Kanser hücrelerini tahrip eden kanser ilaçları kullanılarak yapılan tedaviye kemoterapi denir. Bu tedavilerde kullanılan ilaçlara antikanser ilaçlar da denir. Kanserin türüne göre kemoterapinin

Detaylı

Şaşılık cerrahisi onam formu

Şaşılık cerrahisi onam formu Göz kaymasının düzeltilmesi hasta açısından isteğe bağlı yapılan bir cerrahi o lup zorunlu değildir. Şaşı doğan bebeklerde en iyi düzeltme zamanı 6 ay ile 18 ay arasındadır. Erken yapılan cerrahi iki gözün

Detaylı

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1. Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.5-2 m 2 ) Deri esas olarak iki tabakadan olu ur Üst deri (Epidermis)

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ MENOPOZ DÖNEMİ BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? Menopoz nedir?

Detaylı

SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ LUMPY SKIN DISEASE (LSD) Hastalık Kartı. Hazırlayan. Dr. M. Fatih BARUT Vet. Hekim

SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ LUMPY SKIN DISEASE (LSD) Hastalık Kartı. Hazırlayan. Dr. M. Fatih BARUT Vet. Hekim SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ LUMPY SKIN DISEASE (LSD) Hastalık Kartı Hazırlayan Dr. M. Fatih BARUT Vet. Hekim Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Virolojik Teşhis Laboratuvarı Etken: Etken,

Detaylı

SÜT SIĞIRLARININDA LAKTASYON BESLENMESİ. Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ

SÜT SIĞIRLARININDA LAKTASYON BESLENMESİ. Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ SÜT SIĞIRLARININDA LAKTASYON BESLENMESİ Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ SÜT ÜRETİMİNİN ZAMANLAMASI İLK BUZAĞILAMA 305 GÜN 60 GÜN İKİNCİ BUZAĞILAMA 365 GÜN SÜT SIĞIRI BESLEMEDE KRİTİK GÜNLER 3

Detaylı

GÜNLÜK HĠJYEN ALIġKANLIKLARI

GÜNLÜK HĠJYEN ALIġKANLIKLARI GÜNLÜK HĠJYEN ALIġKANLIKLARI HĠJYEN NEDĠR? Bir sağlık bilimi olup,temel ilgi alanı sağlığın korunması ve sürdürülmesidi r. KĠġĠSEL HĠJYEN Kişilerin kendi sağlığını korudukları ve devam ettirdikleri öz

Detaylı

Yaralanmalarda Ve Göze, Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım

Yaralanmalarda Ve Göze, Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım Yaralanmalarda Ve Göze, Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım Yara Nedir? Bir travma sonucu deri ya da mukoza bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar

Detaylı

Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları

Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Pelvis Vücut ağırlığını, omurgadan alt ekstremitelere aktaran ana bağlantıdır. Pelvisi iki os

Detaylı

Hemoroid (Basur) Nedir?

Hemoroid (Basur) Nedir? Sindirim sisteminin giriş kapısını ağız ve dişler, çıkış kapısını ise anal kanal ve anüs oluşturur. İstemli olarak sağlanan dışkı ve gaz çıkışının kontrolü; hemoroitlerin de bir parçası olduğu bu anal

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ Prof. Dr. Metin ATAMER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Aralık 2006 ANKARA Sütün Tanımı ve Genel Nitelikleri Süt; dişi memeli hayvanların, doğumundan

Detaylı

SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU. Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011

SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU. Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011 SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011 OLGU 9 Y, K Sağ humerus proksimali 2 yıl önce kırık Doğal iyileşmeye bırakılmış

Detaylı

Enjeksiyonluk Çözelti Veteriner Vitamin

Enjeksiyonluk Çözelti Veteriner Vitamin Prospektüs Betakin sarı renkli, berrak çözelti olup, her ml'si 5 mg Thiamin HC1 (Vit. B,), 2 mg Riboflavin (Vit. B 2 ), 2 mg Pridoksin HC1 (Vit. B 6 ), 4 mcg Siyanokobalamin (Vit B] 2 ), 20 mg Niasin,

Detaylı

KAWASAKİ HASTALIĞI-7 VAKANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

KAWASAKİ HASTALIĞI-7 VAKANIN DEĞERLENDİRİLMESİ KAWASAKİ HASTALIĞI-7 VAKANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Canan Hasbal Akkuş, Tolga Erkum, Mehmet Bedir Akyol, Zilha Şentürk, Burcu Bursal, Zeynep Kıhtır, Sami Hatipoğlu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Hipoglisemi Tedavisi. Dr. Ömer Salt. Acil Tıp Uzmanı Yozgat/Türkiye

Hipoglisemi Tedavisi. Dr. Ömer Salt. Acil Tıp Uzmanı Yozgat/Türkiye Hipoglisemi Tedavisi Dr. Ömer Salt Acil Tıp Uzmanı Yozgat/Türkiye Hipoglisemi sınıflaması Hafif hipoglisemi adrenerjik bulgular kan şekeri

Detaylı

Kuru Dönem ve Geçis Dönemi

Kuru Dönem ve Geçis Dönemi Kuru dönemde amaç; Uzun süre süt üreten ve yıpranan meme dokunun yenilenmesi ve gelecek laktasyona hazırlanması, Kolostrum (ağız sütü) üretiminin sağlıklı ve yeterli olmasının sağlanması, Gebelik sonunda

Detaylı

Yaşlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen değişiklikler gibi vücut duruşunda ve yürüyüşünde de değişiklikler meydana

Yaşlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen değişiklikler gibi vücut duruşunda ve yürüyüşünde de değişiklikler meydana Yazar Ad 111 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI Yaşlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen değişiklikler gibi vücut duruşunda ve yürüyüşünde de değişiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek

Detaylı

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI Hemş.Birsel Küçükersan Graft vs Host Hastalığı (GVHH) Vericinin T lenfositlerinin alıcıyı yabancı olarak görmesi ve alıcının dokularına karşı reaksiyon göstermesi Allojenik

Detaylı

Minavit Enjeksiyonluk Çözelti

Minavit Enjeksiyonluk Çözelti Prospektüs ; berrak sarı renkli çözelti olup her ml'si 500.000 IU Vitamin A, 75.000 IU Vitamin D 3 ve 50 mg Vitamin E içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ uygun farmasötik şekli, içerdiği A, D 3 ve E vitamin

Detaylı

BESİCİLİKTE GÖRÜLEN ÖNEMLİ HASTALIKLAR. Doç.Dr.Serap GÖNCÜ

BESİCİLİKTE GÖRÜLEN ÖNEMLİ HASTALIKLAR. Doç.Dr.Serap GÖNCÜ BESİCİLİKTE GÖRÜLEN ÖNEMLİ HASTALIKLAR Doç.Dr.Serap GÖNCÜ Beside sık rastlanan hastalıklar Şap Solunum Sistemi Hastalıkları Gaz şişme Topallık İdrar Taşları Yaralanmalar Küflü Gıda Zehirlenmeleri Ani Ölümler

Detaylı

gereksinimi kadar sağlamasıdır.

gereksinimi kadar sağlamasıdır. Yeterli beslenme, vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilesi için gerekli olan enerjinin sağlanması anlamına gelir. Dengeli beslenme ise, alınan enerjinin yanında bütün besin öğelerini gereksinimi kadar

Detaylı