T E M E L L E R. q zemin q zemin emniyet q zemin 1.50 q zemin emniyet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T E M E L L E R. q zemin q zemin emniyet q zemin 1.50 q zemin emniyet"

Transkript

1 T E E L L E R 1 Temeller taşııcı sistemin üklerini zemine aktaran apı elemanlarıdır. Üst apı üklerinin ugun şekilde zemine aktarılması sırasında, taşııcı sistemde ek etkiler oluşabilecek çökmelerin ve dönmelerin, farklı oturmaların medana gelmemesi önemlidir. Bu koşulları sağlaan temel düzeninin belirlenmesinden sonra, betonarme temel elemanının iç kesit etkilerinin hesaplanması ve bunların ugun donatı düzeni ile karşılanması gerekir. Temel sistemine ve boutlarına üst apıdan gelen kesit tesirleri ve zeminin taşımagücü kapasitesi etkili olur. 1. Belirlenmiş vea verilmiş temel boutlarında zemin emniet gerilmesi kontrolünün apılması durumunda,. Üst apı üklerine göre temel boutlarının belirlenmesi durumunda, Düşe ükler altında, kullanma durumu, G + Q (elastik hesap ük kabulleri) ile belirlenen kesit tesirleri (üst apı etkileri) dikkate alınırken düşe ük ve deprem etkisinin birlikte olduğu G + Q + E üklemesi durumundaki kesit tesirleri kullanma durumuna göre oldukça ender olması ve kısa süre devam ettiği düşünülerek Deprem Yönetmeliği, zemin emniet gerilmesinin %5 artırılabileceğini öngörmüştür. Yani, G + Q üklemesi G + Q + E üklemesi zemin zemin emniet zemin 1.5 zemin emniet Zemin gerilmesinin ve temel sisteminin belirlenmesinde, temel kesitlerinin boutlandırılmasında; zeminin fiziksel özellikleri ile ük altındaki davranışındaki, mekanik özelliklerindeki belirsizlikler dikkate alınmalıdır. 1

2 Özellikleri belirsizlikler içeren zemin ile özellikleri daha belirgin olan apının etkileşim eri olan temellerin boutlandırılmasında matematiksel anlamda ekonomik bir çözüm elde edilmesine çalışılması ugun olmaabilir. İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi nden emekli Prof. Dr. İhsan İA hocanın meşhur sözü şöle; TEELLERDE TASARRUF EDİLEZ dir. Zemin gerilmelerinin bulunması ancak apılacak aklaşık mkabullerle mümkün olur. Bu kabullerin apılması sırasında aşağıdaki hususların değerlendirilmesi ugundur. 1. Yüzede temel altı zemini; Temel düzenlenmesinde ilk apılacak iş, temel altı zemininin fiziksel karakteristiklerinin belirlenmesidir. Özellikle rijit temellerin kenarlarında daneli olmaan zeminlerde gerilme artışları oluşurken daneli zeminlerde rijit temellerin kenarlarında gerilme azalmalrı görülür.. Derinde temel altı zemini; Sürekli ve plak temel durumunda derinde zemin tabakalarında uzun dönemde medana gelebilecek konsolidason gözönüne alınmalıdır. 3. Temelin büüklüğü ve şekli; Temel büüklüğü, zemin türüne, temel altında oluşan gerilme büüklüğüne ve aılışına baplı olarak değişir. Temel zemininin elastiklik (atak) katsaısının belirlenmesinde temel boutları hesaba katılmalıdır. 4. Temel ükünün dışmerkezliği: Üst apıdan gelen ükünün dışmerkez olarak etkimesi, zemin gerilmelerinin düzgün aılmamasına ve temel erdeğiştirmelerinin dönme de içermesine neden olabilir. 5. Temelin rijitliği: Temelin rijitliği zemin gerilmelerinin dağılışına, dolaısıla düşe erdeğiştirmelerin ve temel iç kuvvetlerinin oluşmasına etkili olur Üst apının rijitliği: Üst apının rijitliği arttıkça, temelin bağımsız şekil değiştirmesi sınırlanır. Rijit üst apı kendisinde oluşan zorlamalarla farklı oturmaları azaltır. 7. Temel atak katsaısı: Plak ve bazı sürekli temellerde an ana gelmiş elastik alarla zemini modellemek için önemli parametredir. Zemin gerilmelerinin oluşan çökme ile orantılı olduğu kabulü geçerlidir. TEEL SİSTELERİ Duvar/perde kolon Tekil temel ve bağ kirişi Tekil temel Duvar altı temel Plak temel Sürekli temel 4

3 Temeller, zemine ükü iletme türlerine bağlı olarak üzesel ve derin temel olarak ikie arılabilir. Derin temeller, apı ağırlığına göre zeminin eterli taşıma gücü kapasitesinin derinde bulunması durumlarında ugun temel türüdür. Yüzesel temellerin boutlandırılmasında dikkat edilecek hususlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir. 1. Temel üst üzü ile kolon alt üzünün farklı zamanda dökülmesi betonda ve sürekliliğin sağlanamaması, temel beton üzeinin ii temizlenmemesi ve pürüzlendirilmemesi nedenile oluşan hasarlara en çok rastlanan hasarlardır.. Kolon filiz donatılarının temel içinde kıvrılarak kolon içinde kalacak bölümlerde kenetlenme bolarının sağlanması önemlidir. 3. Büük vea düzgün olmaan zemin gerilmelerinden medana gelen temel hareketleri üst apıda onarımı mümkün olmaan hasarlara neden olabilir. 4. Kesme kuvveti etkisi; bir doğrultuda kiriş kesme kuvveti etkisi ve iki doğrultuda zımbalama etkisi olarak, temel üksekliğinin belirlenmesinde önemli olur. 5. Kiriş kesitlerinde olduğu gibi, denge altı donatılı temel kesitlerinin düzenlenmesile, aşırı zorlanmalarda basınç göçmesi önlenmiş olur. 5 Bir apının temellerinin tümünün anı seviede apılması tavsie edilir. Farklı seviede temel bulunması durumunda üksekte bulunan temelin alt zemininin sıkıştırılmasına özen gösterilmesi ve zamanla gevşememesinin sağlanması önemlidir. Temel derinliğinin belirlenmesinde komşu apıların temel derinlikleri ve eraltı su seviesi de etkili olur. Temeli, iklim koşullarına bağlı olarak zemin üzünden.5m ~ 1.5m arasında değişen don derinliğinin altına indirmek gereklidir. Temel boutlarının belirlenmesinde etkili olacak kontrol da temelin zeminden arılmamasının sağlanmasıdır. Bu durum, genellikle G + Q + E vea.9g + E üklemelerinde temele etkien moment etkisinin büük olduğu durumlarında ortaa çıkabilir. DUVAR ALTI TEELLERİ Taşııcı ığma duvar vea perdelerin altında medana gelen ve bir doğrultuda uzanan temellerdir. Uzun doğrultuda eğilme oluşmadığı kabul edilerek, kısa doğrultuda birim bo için hesap edilir. Uzun doğrultuda üklemenin vea zemin özelliklerinin değişmesinden doğabilecek etkileri karşılamak üzere konstrüktif donatı erleştirilir. Ø8/3 En az 4Ø1 hl/ hmm l1mm b l1mm d 5mm 6 3

4 Dağıtma donatısı Ana donatı Boutlamaa esas olacak kesme kuvveti ve eğilme momenti; 1. Betonarme perde için duvar altı temellerinde, duvar üzündeki,. Yığma duvar temellerinde duvar eksenindeki kesit daha kritik olabilir. Temel üksekliğinin, kesme kuvveti donatısı gerektirmeecek şekilde Belirlenmesi tavsie edilir. 1 g 1g birimbo b netemniet güvenlik zemin emniet h temel V d g birimbo b netemniet d + etkisi durumunda g g 1, 6 birimbo b birimbo b zeminemniet 7 Duvar altı temellerinin beton kalitesi en az C16 olacaktır. Tablo 6.1 de tanımlanan zemin gruplarına göre, duvar altı temellerinin boutlarına ve donatılarına iliskin koşullar Tablo 6.4 te verilmistir. Duvar altı temellerine konulacak bouna donatıların hem üstte ve hem altta ata aralıkları.3 m i geçmeecek; köşelerde, kesişme noktalarında ve basamaklı temel durumlarında sürekliliği sağlaacak biçimde bindirme apılacaktır. 8 4

5 TEKİL TEELLER Tek bir kolon için düzenlenen temel türüdür. Plandaki şekli kare, dikdörtgen vea daire olabilir. Düşe kesitleri ise dikdörtgen vea amuk olarak ortaa çıkar. Tekil temellerde düşe ve deprem etkilerinden oluşan normal kuvvet ve deprem etkisi temele iletilir. Genellikle kolon kesitinin eğilme rijitliğinin büük olduğu eksende daha büük eğilme momenti ortaa çıkar. Bu eğilme momentinin de temelden zemine iletilmesi gerekeceğinden, ugun bir düzende kolon boutları ile temel boutlarının uuşumlu olması erinde olur. V V h V V 1 e a b a a b a b / b / 9 Artırılmamış düşe üklerle zemin emniet gerilmesi kontrolünde vea temel boutlandırması apılırken G + Q için = g + = g + + h 1 b b 1 b b 6 b b 6 b b zeminemniet V h G + Q + E ükleri altında, zemin emniet gerilmesi kontrolünde vea temel boutlandırması apılırken = g + + e = g + + e + h 1 b b 1 b b 6 b b 6 b b 1.5 zeminemniet V h 1 5

6 Temel kesit hesapları için zemin gerilmeleri taşıma gücü ük kabullerine göre hesaplanılan iç kuvvetlere göre Hesaplanılacak ve bu şekilde hesaplanılan zemin gerilmeleri temel kesit hesaplarına esas olacak zemin itkileri (aılı ükleri) olarak değerlendirilecektir. Bu zemin itkileri zemin emniet gerilmelerinden büük olabilir. Zemin itkileri için; Düşe ükler etkisinde: 1.4G + 1.6Q ve Deprem etkisinde: 1. G + 1. Q + 1. E Zımbalama Etkisi 45 F çatlak d Beton kemerlenmesi Kolon donatısı Kolon filizi Temel donatısı Zımbalama çevresi h c +d b c h c b c +d b çember donatısı Ø çember donatı Ø temel donatı +mm b 11 Tekil Temellerde Konstrüktif Kurallar Tekil temelin plandaki en küçük boutu.7m den ve alanı 1.m den ve temel üksekliği.5m ve konsol bounun ¼ ünden küçük olmamalı, beton örtüsü de 5m den az olmamalıdır. h.5m ma(a /4 vea a /4) Her iki doğrultudaki donatı aralığı 5mm den daha büük olamaz. A s. b d A s. b d Tekil temelin dış kenarına konulacak bir çember donatısı, gergi çubuğu gibi çalışarak temelin güç a b.7m tükenmesine akın durumdaki davranışına olumlu etkiler. Tekil temellerin birbirlerine göre ata erdeğiştirmelerini önlemek amacıla konstrüktif olarak donatılan bağ ki- a b a Çember donatısı rişleri ile birbirine bağlanırlar. 1 6

7 SÜREKLİ TEELLER Kolon üklerinin artmasıla vea zeminin taşıma gücünün azalmasıla, planda temel boutları büür ve temeller birbirne aklaşır. Bu durumda sürekli temeller ortaa çıkar. Arsa sınırı A B A B P A =P B P B >P A Arsa sınırı A B A B P B >P A Arsa sınırı P A >P B 13 BİR DOĞRULTUDA SÜREKLİ TEELLER Kolon üklerinin bileşkesini temel alanının ağırlık merkezine taşınması sonucu temel tabanında düzgün vea trapez zemin gerilmesi aılışına akın bir gerilme aılışı elde edilir. Özellikle arsa sınırına akın bir kolona düzenlenecek tekil temel, dışmerkez olarak ortaa çıkar. Bu ise zemin gerilmelerinin düzgün olmamasına ve bunun sonucu olarak temel dönmeleri ortaa çıkmasına sebep olur. Bunu önleebilmek için, bu temelin, akın bir temel ile birleştirilerek sürekli temel haline dönüştürülmesi erinde olur. Boutlama; Sürekli temellerin çözümünde en önemli husus, kabul edilebilir aklaşıklıkla zemin gerilmelerinin belirlenmesidir. İki kolon için düzenelenen sürekli temel eterli rijitliğe sahip ise, zemin gerilmeleri tekil temellerde olduğu gibi hesapalanabilir. Artırılmamış düşe üklerle zemin emniet gerilmesi kontrolünde vea temel boutlandırması apılırken 1, 6 bl bl zemin emniet G + Q için = 1(g+) (g+) 1(g+) l 1 (g+) l = 1(g+) + (g+) + h G + Q + E ükleri altında, zemin emniet gerilmesi kontrolünde vea temel boutlandırması apılırken 1, 6 bl bl 1.5 zemin emniet = 1(g++e) + (g++e) + h = 1(g++e) (g++e) 1(g++e) l 1 (g++e) l 14 7

8 1 l 1 l b l/ l/ Elastik kiriş Rijit kiriş b V d d Temel kirişinin rijit vea elastik olarak sınıflandırılması zemiminin şekil değiştirebilme özelliğine bağlıdır. Çok açıklıklı bir temel kirişinin rijit kabul edilme aklaşıklığı açıklık saısı arttıkça azalır. Arıca ikiden fazla kolon durumunda sistem hiperstatik olacağı için zemin gerilmelerinden bulunacak mesnet tepkileri kolon üklerinden farklı olarak ortaa çıkar a 1 L 1 / L 1 / L / L / a b ; ; 3 b( a1.5l1 ) b(.5l1.5l ) b(.5l a)

9 Kolon saısının fazla olduğu durumda temel kirişinin elastik davranışını zemin gerilmelerinin hesaplanmasında gözönüne almak ugun olur. Böle bir durum için aklaşık bir hesap öntemi izlenebilir. Buna göre, her kolon ükü, açıklıklar ortasından sınırlanarak elde edilen, kolon etki alanına bölünerek ortalama zemin gerilmeleri bulunabilir. Bu gerilmelere temel kirişlerinden gelen gerilmeler de eklenerek, sonuç zemin emniet gerilmesi ile karşılaştırılır. Kesit hesaplarında ise, ilgili 1.4G + 1.6Q vea G + Q + E ükleme durumlarına ait kolon ükleri alındıktan sonra benzer öntem ugulanabilir. Hesap kolalığı bakımından aklaşımda bir adım daha ilerlenerek, açıklık arılarındaki zemin gerilmelerinin ortalamaları ile kesit hesabına esas olacak kesme kuvveti ve eğilme momenti diagramları çizilebilir. Ancak, hiperstatik olan bu sistemde, zemin gerilmelerinin bulunmasında sadece denge koşulları sağlandığı ve şekil değiştirmeler sözkonusu edilmediği için, temel kirişinin sürekli kiriş olarak apılan çözümünde bulunacak mesnet tepkileri kolon üklerinden farklı olabilir. Konstrüktif Kurallar Sürekli temellerde, tekil temellerde ve sürekli kirişlerde verilen konstrüktif kurallara uulması tavsie edilir. Bir doğrultuda sürekli uzanan temel kirişleri, kolonla birleştiği bölümlerden, ikinci doğrultuda bağ kirişlerile birbirlerine bağlanır. Genişliği.4m den büük olan temel kirişlerinde dört kollu etrie kullanılması tavsie edilir. Temel kirişi üksekliği serbest açıklığın 1/1 undan ve temel plağı mm den küçük olmamalıdır. Zemin gerilmelerinden oluşan belirsizliklerden dolaı kesitlerde çekme donatısının en az 1/3 ü kadar basınç 17 donatısı bulundurulmalıdır. TEEL BAĞ KİRİŞLERİ Bağ kirişi 18 9

10 (*) Bağ kirişinin bağlandığı kolon vea perdelerdeki en büük eksenel kuvvetin üzdesi olarak (**) inimum enkesit boutu, bağ kirişinin serbest açıklığının 1/3 undan az olamaz. Kesit hesabında bağ kirişlerinin hem basınç, hem de çekme kuvvetlerine çalışacağı gözönünde tutulacaktır. Zemin a da taban betonu tarafından sarılan bağ kirişlerinin basınca çalısması durumunda, burkulma etkisi gözönüne alınmaabilir. Çekme durumunda ise, çekme kuvvetinin sadece donatı tarafından taşındığı varsaılacaktır. Bağ kirişlerinin etrie çapı 8 mm den az ve etrie aralığı mm den fazla olmaacaktır. 19 PLAK TEELLER Temel kirişi Kirişli plak temel Kirişsiz plak temel Rijit temel Elastik temel 1

11 Düzenleme Yapı ağırlığı büük vea zeminin taşıma gücü çok düşükse, bütün apının altına tek bir plak apılması ugun olabilir. İnşa bakımından en basit olan kolonların doğrudan düz plak üzerine mesnetlenmesidir. Kirişsiz plak temel olarak isimlendirilen bu durum ters çevrilmiş kirişsiz döşemee benzemektedir. Kolon tabanı civarında zımbalama önemli bir zorlama olarak ortaa çıkar. Temel plağındaki etkileri azaltmak amacıla kolonlar temel kirişlerile bağlanarak arada plak temel apılır. Bu kirişli plak temel de ters dönmüş kirişli plak döşemelere benzemektedir. Bu durum kesit etkileri bakımından daha ugun olmasına karşılık kalıp ve beton dökümü açısından her zaman ekonomik olmaabilir. Arıca, bodrum katın kullanımı sırasında kirişlerin düz bodrum döşeme sistemini bozması da sözkonusudur. Zemin gerilmelerinin düzgün aılı olarak ortaa çıkmasını sağlamak için temel plağının ağırlık merkezini düşe üklerin bileşkesine aklaştırmak ugundur. Üst apının plandaki bazı küçük girinti çıkıntılarına bakmadan temeli olabildiğince basit dikdörtgen biçiminde düzenlemek fadalıdır. Plak temeller, binada bulunan perdelerin altlarında vea komşu kolonları da birleştirilerek de apılabilir. 1 Boutlama: Boutlama için en önemli husus zemin gerilmelerinin hesap edilmesidir. Çok katlı düzgün çerçeve sisteminde eğer düşe üklerin ağırlık merkezi temel plağının ağırlık merkezine akın oluşuorsa ve özellikle temel plağı kalın ise, zemin gerilmelerini, kolon momentlerine bakılmaksızın, sadece düşe kuvvetlerden hesaplamak ugun olur. temel alanı Temel alanı ağırlık merkezi ile düşe üklerin bileşkesi arasındaki dışmerkezlik hesaba katılarak iki doğrultuda değişen zemin gerilmeleri bulunur. 11

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK Yayın tarihi: 06.03.2007, Resmi Gazete o.:26454 Değişiklik : 03.05.2007, Resmi Gazete o.:26511 EK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA

Detaylı

AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte)

AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) Đlk Yayın Tarihi: 2.9.1997-23098 mükerrer sayılı Resmi Gazete Yürürlüğe Giriş Tarihi:

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER BÖLÜM 2 DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI TABLO 2.1 DÜZENSİZ BİNALAR A PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMLARI A1 Burulma

Detaylı

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Kutlu Darılmaz İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Örnek Güçlendirme Projesi Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Deprem Performansı Nedir? Deprem Performansı, tanımlanan belirli bir deprem etkisi altında, bir binada oluşabilecek hasarların düzeyine ve dağılımına

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler Carmen Amaddeo Yar. Doç. Dr. Gediz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Özgür ÖZÇELİK Yar. Doç. Dr. Dokuz Eylul Universitesi İnşaat

Detaylı

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapıyı oluşturan duvar, döşeme, kiriş, kolon gibi elemanların kendi ağırlıkları; insan, eşya, kar, makine ağırlıkları; deprem, rüzgâr kuvvetleri gibi

Detaylı

TS EN 81-1 +A1 + A2 + A3

TS EN 81-1 +A1 + A2 + A3 ICS 91.140.90 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 81-1+A3 TS EN 81-1 +A1 + A2 + A3 ICS 91.140.90 ASANSÖRLER - YAPIM VE MONTAJ ĐÇĐN GÜVENLĐK KURALLARI - BÖLÜM 1: ELEKTRĐKLĐ ASANSÖRLER Safet rules for the construction

Detaylı

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI Dr. Kağan Yemez 1, Emre Şendağ 2 1 CTO, ArcelorMittal Distribution Solutions - Rozak Öğretim Görevlisi, Istanbul Universitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü E-Posta: kagan.yemez@rozakdemir.com

Detaylı

El Mek Nimir ve Al Halfaia Köprülerinde Yenilikçi Yöntemler *

El Mek Nimir ve Al Halfaia Köprülerinde Yenilikçi Yöntemler * El Mek Nimir ve Al Halfaia Köprülerinde Yenilikçi Yöntemler * Ömer Güzel omer.guzel@ym.com.tr Dr. Ersin Arıoğlu ersin@ym.com.tr Özet Sudan ın başkenti Hartum da Nil üzerindeki iki önemli köprü El Mek Nimir

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP 2-2 ile A-A aks çerçevelerinin zemin ve birinci kat tavanına ait sürekli kirişlerin düşey yüklere göre statik hesabı yapılacaktır. A A Aksı 2 2 Aksı Zemin kat dişli döşeme kalıp

Detaylı

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR 4 MALZEME BİLGB LGİSİ ŞEKİL DEĞİŞ ĞİŞTİRME Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR ŞEKİL L DEĞİŞ ĞİŞTİRME Dış kuvvetlerin tesiri altında bulunan herhangi bir cismin şeklinde bazı değişiklikler

Detaylı

PANELTON TASARIM EL KİTABI

PANELTON TASARIM EL KİTABI PANELTON TASARIM EL KİTABI 1 İçindekiler 1.Tanım.Tarihçe 3.Panelton Tipleri 4.Nakliye, Stoklama ve Montaj 5.Tasarım 5.1. Standartlar 5.. Yük Analizi 5.3. Malzeme seçimi 5.4. Öngerme Kuvveti Belirlenmesi

Detaylı

DÖŞEMELERDEN KİRİŞLERE GELEN YÜKLER

DÖŞEMELERDEN KİRİŞLERE GELEN YÜKLER DÖŞEMELERDEN KİRİŞLERE GELEN YÜKLER İki doğrultuda çalışan plak (dikdörtgen) Dört tarafından kirişli plaklar aşırı yüklendiklerinde şekilde görülen kesik çizgiler boyunca kırılırlar. Yeter bir yaklaşıklıkla,

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARME ÇERÇEVELĐ BĐ A SĐSTEMĐ Đ PERFORMA SI I DOĞRUSAL ELASTĐK OLMAYA YÖ TEM (ZAMA TA IM

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (3. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (3. Hafta) TAŞIYICI SİSTEMLER VE MESNET TEPKİLERİ STATİK (3. Hafta) Taşıyıcı Sistemler Bir yapıya etki eden çeşitli kuvvetleri güvenlik sınırları içinde taşıyan ve bu kuvvetleri zemine aktaran sistemlere taşıyıcı

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR Cilt D Kısım 55 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait Esaslar 2005 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01 Prof. Asım YEĞİNOBALI Temmuz 2009, ANKARA 1. BASKI TÇMB / ARGE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark, Cyberplaza C Blok Zemin, Kat

Detaylı