T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ İl Mili Eğitim Müdürlüğü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ İl Mili Eğitim Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ İl Mili Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri Şubesi Ar-Ge Birimi En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur. - M. K. Atatürk Sayfa Temmuz Aralık 2015 Bülteni

2 Sayfa 2

3 Fehmi Rasim ÇELİK - İl Milli Eğitim Müdürü Günümüz dünyasında her geçen gün önemi artan araştırma-geliştirme ve inovasyon faaliyetleri, sınırlı kaynakların etkin kullanımı ile daha fazla katma değer yaratma çabasına odaklanmıştır. Bilgiyi üretmek, yaymak ve bu sistemi, iktisadi gelişmelerle birlikte bireylerin refah düzeylerine dolayısıyla toplumsal yaşamın kalitesine yansıtacak şekilde tasarımlamak elzem hale gelmiştir. Kalkınma planları, hükümet programları, strateji belgeleri ve bölgesel planlar, ülkemizin bu doğrultuda attığı adımların en somut göstergeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Temel girdisi insan olan eğitim kurumlarının, ülkemizin kalkınma ve gelişmişlik düzeyine doğrudan ve dolaylı etkilerinin hat safhada olduğu düşünüldüğünde, eğitim-öğretim hizmetlerinde kamu - özel sektör işbirliğine dayalı, fayda-maliyet açısından topluma en yüksek katkıyı sağlayacak olan faaliyet ve projelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu bilinçle, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sunduğumuz hizmetin niteliğini ve kapsamını geliştirmeye dönük yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda yürüttüğümüz çalışmaları sizlerle paylaşmanın heyecanı içerisindeyiz. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Sayfa 3

4 T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Hizmetleri Şubesi Ar-Ge Birimi PEK ve ASKE Teşkilat Şeması Sayfa 4

5 Mustafa Doğan - Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İl ARGE Yöneticisi ARGE bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgiler kullanılarak o mevcut ürün, hizmet, yöntem ve süreçleri geliştirmek, yeni ürün, hizmet, yöntem ve süreçleri oluşturmak amacı ile yapılan düzenli ve sistematik çalışmalar olarak ifade edilmektedir. Müdürlüğümüz ARGE Birimi olarak gerek AB Projelerinde ve gerekse Ulusal ve Mahalli Projelerde etkin bir rol alarak yenilik ve hizmet anlamında üzerimize düşenin en iyisini yapmak için gayret göstermekteyiz. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi olarak Stratejik Plan döneminde ana hedefimiz, 64. Hükümet Programı, 5 yıllık kalkınma planı ve Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı doğrultusunda Ülkemiz ve şehrimizin eğitim ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar ile öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlayacak hizmetiçi eğitimler ve seminer çalışmaları düzenleyerek önümüzdeki 5 yıllık dönemi kapsayacak Stratejik Planını hazırlarken de aynı titizlik ve gayretle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu anlamda Kocaeli nin önümüzdeki 5 yıllık süre içerisindeki eğitim planlaması anlamına gelen Stratejik Plan çalışmalarında da sona gelmiş durumdayız. Eğitimde daha iyi, daha etkin, daha yenilikçi, daha verimli bir yapıya ulaşabilmek ve daha kaliteli çıktılar alabilmek için politikalar geliştirdik. Ölçülebilir göstergelerle ve gerçekleştirilebilir faaliyetlerle destekledik. Bakanlığımız 2015 Yılı İş Takvimini baz alarak kapsamlı, anlaşılabilir, Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm okul, kurum ve kuruluşlara hitap edecek bir İş Takvimi hazırladık Yılı II. dönemini kapsayan bu bültende 6 aylık çalışmalarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayfa 5

6 ASKE ve PEK Birimi Faaliyetleri; İÇİNDEKİLER 1. Kocaeli ODAK projesi, 2. Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi Bilgilendirme Toplantıları 3. E-Twinning Genel Bilgilendirme toplantıları ve Çalıştaylar 4. ERASMUS+ Programı Destek Seminerleri 5. PCM - Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim Kursları 6. Yurtdışı Çıkış İstatistikleri Platformu Teklif Çağrısı Dönemi ERASMUS+ Ana Eylem 2 projeleri başlangıç toplantıları 8. Stratejik Plan Çalışmaları Mali Yılı Performans Programı 10. Öğretmen Niteliklerini Arttırmaya Yönelik Araştırma Çalışmaları 11. Engelliler günü etkinlikleri 12. Microsoft Showcase Okulu Sayfa 6

7 Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri Şubesi Ar-Ge Birimi Yapılan Çalışmalar KOCAELİ ODAK; ORTAÖĞRETİMİ DEĞERLEME VE AKREDİTASYON PROJESİ Sayfa 7

8 Kocaeli Odak Projesi; Kocaeli Valiliği, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Üniversitesi işbirliği ile İlimiz eğitim kalitesini arttırmaya yönelik olarak hazırlanmış, MARKA - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Doğrudan Faaliyet Desteği Programı tarafından finanse edilen çalışmadır. Sayfa 8

9 Neden Kocaeli ODAK Projesi? Kocaeli ODAK projesinin çıkışı 5 ana temele dayanmaktadır. Bunlar; 1. Uzun yıllardır sınav odaklı ortaöğretim anlayışı ülkemiz okullarında özellikle sınavda soru çıkan derslerin öğretimini ön plana çıkarırken okulları gerçek amaçları olan insan eğitmek görevinden uzaklaştırmıştır. 2. Bu nedenle sınavlarda başarılı olsalar da insan ilişkilerinde, iletişimde, yaşam ve düşünme becerilerinde başarısız, karar alma ve insiyatif kullanma açısından yetersiz, duygusal anlamda inişleri çıkışları normal sınırların dışında nesiller yetişmiştir. 3. Toplumsal sınıflar arasında bağlar kopmuş ve farklı nesiller arasındaki uçurum açılmıştır. 4. Sosyal analizlerde az üreten, çok tüketen ve mutsuz bir toplum olduğumuz gözükmektedir. Toplumsal sorunlarımız çok boyutludur ve sebebi yetersiz eğitim olarak ifade edilebilir. 5. Bu nedenle eğitimde acil ve nitelikli bir dönüşüm tüm ülkemizin en önemli hedefi olmalıdır. Sayfa 9

10 Hedeflerimiz... K ısa vadeli hedefimiz, mevcut durumu tespit etmek amacıyla kapsamlı bir araştırma yürüterek tüm verileri sistematik bir hiyerarşi içerisinden bir veri tabanında toplamak ve bu veri tabanını internet ortamında yıl yıl geliştirerek sürece dayalı gelişimi görünür hale getirmektir. Okulları dinamik işleyen sistemler haline getirmek, bunu başarabilmek için sürekli değerlendirme ve iyileştirme çalışmaları yürütmek, uluslararası akredite olabilecek nitelikte bir ortaöğretim yaratmakta amaçlanmaktadır. O rta vadede hedefimiz, sürekli değerlendirmeler aracılığıyla elde ettiğimiz veriler ışığında okullara 4 yıl boyunca ihtiyaç duydukları eğitim, kaynak ve insan gücü desteği sağlayarak gelişimi kurumsallaştırmak ve uluslararası akreditasyona hazır okullar yaratmaktır. Tüm bu sürecin sonunda okul merkezli bir gelişim modeli aracılıyla Kocaeli nde üreten, paylaşan, iletişim kuran, sanata ve spora değer veren, düşünen, hoşgörü gösteren, hisseden insanların birlikte ve mutlu yaşadığı bir kentsel dönüşüm hedeflenmektedir. U zun vadede hedefimiz, eğitim süreçleri güçlendirilmiş bir ortaöğretimle üreten, paylaşan, iletişim kuran, sanata ve spora değer veren, düşünen, hoşgörü gösteren, hisseden insanların birlikte ve mutlu yaşadığı bir kentsel dönüşümü başarmaktır. Özetle amacımız okullar için başarı ölçütlerini açık ve net belirlemek, okulları bu konuda bilgilendirmek, onlara zaman tanıyıp bu ölçütler doğrultusunda iyileşmelerini sağlamak ve sonuçları değerlendirerek eksiklikleri gidermektir. Sayfa 10

11 Çalışmanın Temel Yaklaşımı ve İyileştirmeler Kocaeli ODAK Projesi ile Kocaeli ndeki tüm ortaöğretim kurumları eğitim öğretim yılında durum tespiti yapılmıştır. Bu değerlendirmeler sonucu elde edilen veriler doğrultusunda okullara eksiklikleri hakkında bilgi edinilerek ve bu eksiklikleri gidermeleri için zaman, eğitim, kaynak ve destek sağlanmasını içermektedir. Doğu Marmara Kalkınma Ajansından edinilen fon ile Kocaeli ODAK 2. faz uygulaması ile birinci yıl sonunda iyileştirmeye açık alanlarda eğitimler verilecektir. Kurumlardan alınan veriler doğrultusunda okullar branş bazında bilgilendirilerek yeni hedefler belirlenecektir. Yine eğitimler, kaynaklar ve destekler sağlayarak iyileştirmeler yapmaları beklenecektir. İkinci ve üçüncü yıllar içerisinde aynı çalışmalar tekrarlanarak 4 yıllık süre sonunda projenin nihai hedefine ulaşması için çabalar devam edecektir. Kocaeli ODAK projesinin he fazı okulları değerleme sürece dayalı bir anlayış güdülecektir. Durum tespitleri ve sonraki dönemlerde gelişim ve değişim miktarını esas alan bir değerleme ve ödüllendirme anlayışı güdülecektir. Her değerlendirme sonrası elde edilen veriler doğrultusunda ihtiyaca dönük hizmetiçi eğitimler, gerekli kaynak ve araç gereç temini ve desteği, yönlendirmeler ve destekler sağlanacaktır. Dört yıl sonunda ki nihai hedefte en az gelişme ve değişme sağlayan okullar üzerinde yoğunlaşılarak çalışma tamamlanacaktır. Sayfa 11

12 Kocaeli ODAK ın Faydaları... Okul için; Başarı ölçütleri sağlayacak, Gelişime destek olacak, Gözleniyor olma durumu, Çok Yönlü Gelişim sağlayacak, Hizmet içi Eğitim yaratacak, Öğrenciler ve Veliler için; Çok yönlü gelişim, Süreçlere katılım sağlayacak, Okulu Sahiplenecekler, İletişim güçlenecek, İlimiz için; Örnek İl olacak, Gerçek eğitim alacak, Yaşayan okulları olacak, Bu çalışma sadece kâğıt üzerinde yürütülen ve katkı sağlamanın dışında zaman ve enerji israfına yol açan bir çalışma olmayacaktır. Aksine sinerji yaratacak, işbirliğine ve değişime yol açacaktır. Sayfa 12

13 Fizibilite Çalışmaları Eğitim öğretim yılı içerisinde Kocaeli ODAK Projesinin birinci saha uygulaması 170 ortaöğretim kurumunda yapıldı. Müdürlüğümüz yöneticileri, Rehber Öğretmenler ve Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinden oluşan 101 kişilik ekip ile kurumlarımızda; memnuniyet anketleri, okul gözlem formları doldurularak 463 okul farklı görüşme yapıldı. idarecisi ile yüz yüze görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler sırasında kurumlarımızda görev yapan öğretmene, öğrenci velisine ve öğrenciye erişim sağlanarak anketler yapıldı. Kurumların fiziksel yapısından eğitim kalitesine kadar bir çok konuda yapılan gözlem çalışmaları ile Kocaeli Milli Eğitimi Müdürlüğü ne bağlı ortaöğretim kurumlarının mevcut durum analizi yapılarak veri tabanı oluşturularak iyileştirmeye açık alanların tespiti gerçekleştirildi. İyileştirmeye açık alan Sayfa 13

14 Fizibilite Çalışmaları... olarak tespit edilen Ortaöğretim kurumlarımızda ki 11 farklı branş tespit edilerek Kocaeli ODAK - Değerleme & Akreditasyon 2. Faz projesi faaliyetleri ile ilgili branşları da kurumlarımızda görev eğitmene hizmet içi eğitim planlaması planlanmıştır. Sayfa 14

15 Değerleme Yapılan Ortaöğretim Kurumları... Başiskele Anadolu İmam Hatip Lisesi Başiskele Anadolu Lisesi Başiskele Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Başiskele Karşıyaka Tüpraş Çok Programlı Anadolu Lisesi Başiskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Başiskele Kocaeli Anadolu Lisesi Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çayırova Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi Çayırova GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu L Çayırova Güzeltepe Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Çayırova Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çayırova Şehit Davut Ali Karadağ Mesl.ve Tek.A.L. Çayırova Şehit Er Mücahit Okur And. İHL Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi Çayırova Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu Lisesi Çayırova Yapı ve Kredi Bankası Mesleki ve Teknik Anadolu L. Darıca Anadolu İmam Hatip Lisesi Darıca Anadolu Lisesi Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Darıca Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Darıca Fen Lisesi Darıca Gökşen Mustafa Yücel Anadolu Lisesi Darıca İMKB Darıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi Darıca Öğretmen Füsun Erdemir Mesleki ve Teknik Anadolu L. Darıca TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Darıca Ülkün Yalçın Anadolu Lisesi Derince 19 Mayis Anadolu Lisesi Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi Derince Anadolu Lisesi Derince Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Derince Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi Derince Seka Çocuk Dostları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Derince Yenikent Anadolu Lisesi Derince Zehra Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu L. Dilovası Çok Programlı Anadolu Lisesi Dilovası Şehit İlimdar Atasoy And. İHL Dilovası Tavşancıl Marshal Boya TML Dilovası TOKİ Şehit Can Duyar Mesleki ve Teknik Anadolu L. Dilovası Yahya Kaptan Anadolu Lisesi Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi Gebze Anadolu Lisesi Gebze Anibal Anadolu Lisesi Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Gebze Cumhuriyet Anadolu Lisesi Gebze Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gebze Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gebze Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Gebze İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gebze Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gebze PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gebze Sarkuysan Anadolu Lisesi Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gebze Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Gebze Ticaret Odası Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gebze Yücel Boru Fen Lisesi Gebze Ziya Gökalp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gölcük Anad.Kalk. Vak.Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gölcük Anadolu İmam Hatip Lisesi Gölcük Anadolu Lisesi Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi Gölcük Değirmendere Hacı Halit Erkut Anadolu Lisesi Gölcük Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Gölcük Fen Lisesi Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi Gölcük İhsaniye Mesleki ve Teknik A.L. Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İzmit 24 Kasım Anadolu Lisesi İzmit Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İzmit Atılım Anadolu Lisesi İzmit Başöğretmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İzmit Cahit Elginkan Anadolu Lisesi İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İzmit Gazi Anadolu Lisesi İzmit Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İzmit Kocaeli Fen Lisesi İzmit Lisesi İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi İzmit Muammer Dereli Fen Lisesi İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi İzmit Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İzmit Şehit Öğretmen Ergin Komut Mesleki ve Teknik And. L. İzmit Şehit Özcan Kan Anadolu Lisesi İzmit Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi İzmit Yahya Kaptan Anadolu Lisesi İzmit Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İzmit Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İzmit Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İzmit Yunus Emre Kız And. İHL İzmit Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi Kandıra Anadolu İmam Hatip Lisesi Kandıra Anadolu Lisesi Kandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kandıra Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Karamürsel 100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Karamürsel Alp Anadolu Lisesi Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi Karamürsel Anadolu Lisesi Karamürsel Dr.Pembe Müjgan Calp Gökçora Mesleki ve Tek.AL. Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Karamürsel Mürsel Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kartepe Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi Kartepe Anadolu Lisesi Kartepe Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kartepe Kamer Öncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kartepe Kocaeli Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi Kartepe Maşukiye Anadolu Lisesi Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kartepe Pirelli Anadolu Lisesi Kartepe Yıldız Entegre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Körfez Atatürk Anadolu Lisesi Körfez Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Körfez Emlak Konut And. İHL Körfez Fen Lisesi Körfez Hereke Anadolu Lisesi Körfez Hereke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Körfez Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Körfez Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Körfez Milangaz Hacer Demirören Çok Programlı Lisesi Körfez Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi Körfez Tüpraş 50. Yıl Anadolu Lisesi Körfez Yarımca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mehmet Akif Ersoy Kız And. İHL ÖZEL ADIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖZEL AFŞİNBEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖZEL ATAFEN ANADOLU LİSESİ ÖZEL BİLGE ANADOLU LİSESİ ÖZEL BİLGE ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖZEL CEBİR ANADOLU LİSESİ ÖZEL CEBİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖZEL ÇAYIROVA FATİH FEN LİSESİ ÖZEL DARICA FATİH ANADOLU LİSESİ ÖZEL DARICA FATİH FEN LİSESİ ÖZEL ENKA FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ ÖZEL ENKA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖZEL ERKUL ANADOLU LİSESİ ÖZEL ERKUL FEN LİSESİ ÖZEL ERKUL TUNAGÜR ANADOLU LİSESİ ÖZEL ERKUL TUNAGÜR FEN LİSESİ ÖZEL FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖZEL GEBZE ANADOLU LİSESİ ÖZEL GEBZE DEVA ANADOLU LİSESİ ÖZEL GEBZE DEVA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖZEL GEBZE HİSAR ANADOLU LİSESİ ÖZEL HAFİZE OKAN FATİH ANADOLU LİSESİ ÖZEL KALE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖZEL KERVAN KARTEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU L. ÖZEL KERVAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖZEL KOCAELİ BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ ÖZEL KOCAELİ DOĞA ANADOLU LİSESİ ÖZEL KOCAELİ MURAT YILDIRIM MESLEKİ VE TEKNİK AND. L. ÖZEL MURAT YILDIRIM ANADOLU LİSESİ ÖZEL SEYMEN ANADOLU LİSESİ ÖZEL SEYMEN DARICA ANADOLU LİSESİ TÜRK EĞİTİM VAKFI ÖZEL İNANÇ TÜRKEŞ LİSESİ Sayfa 15

16 Çalışma Detayları Kocaeli ODAK Projesi fizibilite çalışmaları kapsamında Millî Eğitim Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü başkanlığında bir rehber öğretmen ve Kocaeli Üniversitesinden 2 öğrenciden oluşan Yürütme Birimleri oluşturuldu. Nisan Mayıs 2015 aylarında gerçekleştirilen Kocaeli ODAK projesinin 1. fazı olan fizibilite çalışmasında gözlem formları dolduruldu. Yapılan her bir görüşmede okulun bahçe girişinden okul binasını görecek şekilde ön ve yan cephelerden varsa diğer binalarında gözükeceği yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekilerek veri tabanına aktarıldı. Okul binasına öğrenci giriş kapısından başlayarak sınıfların bulunduğu koridorlara kadar olan ortak alanların 15 sn lik videolar çekilerek veri tabanına aktarıldı. Öğrenci, Öğretmen, Veli, İdareci olarak 4 farklı kategoride gözlem formaları ve anketler dolduruldu. Kurumlarımızda görev yapan öğretmene, öğrenci velisine ve öğrenciye erişim sağlanarak anketler yapıldı. Tüm bu anket uygulamaları bilgisayar ortamında analizleri gerçekleştirilerek ilçe, okul, branş bazında hizmet içi eğitim planlamaları Kocaeli ODAK ın tespit ettiği iyileştirmeye açık alanlarına öğretim program geliştirici akademisyenlerden oluşan grup ile hizmetiçi eğitim planlamaları ilçe ve branş bazınla organizasyonu yapıldı. Bu kapsamda 7-11 Eylül 2015 tarihlerinde bölgemizde bulunan 8 farklı salonda; Uluslararası Gençlik Merkezi Konferans Salonu Cahit Elginkan Anadolu Lisesi Konferans Salonu Süleyman Demirel Kültür Merkezi Konferans Salonu Kocaeli Ticaret Odası Konferans Salonu Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi Konferans Salonu Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu Ahmet Elginkan Mesleki Eğitim Merkezi Konferans Salonu Uluslararası Gençlik Merkezi Konferans Salonu salonlarında eğitimler gerçekleştirilmiştir Sayfa 16

17 Saha Çalışmalarından Örnekler. İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan Kocaeli Ortaöğretim Değerlendirme ve Akreditasyon Projesi (Kocaeli ODAK) çalışmaları eğitim öğretim yılı mayıs ayı itibari ile başladı ve Kocaeli ndeki tüm ortaöğretim kurumları ilk yıl durum tespiti yapmak amacıyla değerlendirildi. İl Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin başkanlığında oluşturulan Proje Yürütme Ekipleri okul ziyaretlerine başladı. Velilerle birebir görüşerek, öğrenci ve Öğretmenlerle WEB üzerinden yapılan anketlerle memnuniyetler ortaya çıkarılmıştır. Sayfa 17

18 İl Değerlendirme Sonuçları... Kurumlarımızda yapılan anket ve gözlem formlarının analiz sonuçlarına göre öncelikli olarak 5 farklı konuda iyileştirme yapılabileceği sonucu ortaya çıkarıldı. Bunlar; 1. Sosyal Değerler, (%63,70) 2. Destekleyici Liderlik, (%78,25) 3. Olumlu Okul Ortamı, (%61,28) 4. Fiziksel Ortam, (%61,03) 5. Rehberlik, (%70,45)Öğrenci, 6. Öğretim, (%46,68) Veli ve Okul çalışanları ile yapılan görüşmelerde; I. Liderlik ve Okul Yönetimi II. Okul Mali fiziki ve insan Kaynaklarının Yönetimi III. Okul, Çevre ve Toplum İlişkileri ile Okul Paydaşlarının Okula İlişkin Algıları IV. Okulun Eğitim Öğretim Süreci ve Ortamı V. Sürekli Örgütsel Gelişim konularında en düşük %56,62 lik memnuniyet değeri ile Olumlu Okul Ortamı yüzdesi, iyileştirmeye açık olan alanların başında tespit edilmiştir. Sayfa 18

19 Açılış Lansmanı İl Müdürümüz Sayın Fehmi Rasim Çelik in Açılış Konuşması Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Sayın Yard. Doç Dr. İsmet Şahin nin bilgilendirme konuşması Sayfa 19

20 Sayfa 20

21 Hizmetiçi Eğitim Seminerleri Uzman Akademisyenler... Öğretim Görevlisi Görev Yeri 1 YRD. DÇ. DR. MEHMET ALİ DOMBAYCI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2 YRD. DOÇ. DR. İSMET ŞAHİN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 3 PROF. DR. MUSTAFA YAVUZ KONYA N.ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 4 BATUHAN AYDAGÜL ERG SABANCI ÜNİVERSİTESİ 5 YRD. DOÇ. DR. MEHMET ÜLGER KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 6 KAMİL YEŞİL MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM TERBİYE KURULU 7 DOÇ. DR. UYGAR KANLI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 8 PROF. DR. ERALP ALTUN EGE ÜNİVERSİTESİ 9 PROF. DR. AYŞEGÜL DALOĞLU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 10 YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA EREN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 11 PROF. DR. MUSTAFA ZÜLKÜF ALTAN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 12 PROF. DR. ŞEREF MİRASYEDİOĞLU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 13 PROF. DR. RAMAZAN KAPLAN BARTIN ÜNİVERSİTESİ Rektörü 14 PROF. DR. BAYRAM COŞTU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 15 PROF. DR. MUSA DOĞAN ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 16 PROF. DR. SERAP BUYURGAN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 17 PROF. DR. NİLGÜN SAZAK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 18 YRD. DOÇ. DR. NEVAL AKÇA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 19 PROF. DR. SERVET KARABAĞ GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sayfa 21

22 Sayfa 22

23 Hizmetiçi Eğitim Seminerleri Uzman Akademisyenler... Sayfa 23

24 Sayfa 24

25 Kocaeli ODAK projesi Açılış Lansmanından Görüntüler... 4 Eylül 2015 Kocaeli ODAK projesi Tanıtım Lansmanı Sayfa 25

26 Kocaeli Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu nun Açılış Konuşması İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Fehmi Rasim Çelik in Açılış Konuşması Sayfa 26

27 Sonuç Olarak Kocaeli ODAK; Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Meslek Liseleri ve Özel Liseleri gibi tüm okullarda; Sosyal Değerler, Destekleyici Liderlik, Ortam, Fiziksel Ortam, Rehberlik, Öğretim gibi 6 farklı başlıktan değerleme yapılmak sureti ile okulların mevcut durumları çıkartılarak her okul ve ilçe için ayrı bir rapor hazırlanmıştır. Yukarıdaki 6 farklı kategori göz önüne alındığında ilk 5 kategori Öğretmen, Öğrenci ve Velililerin okul ile olan etkileşimleri konusundaki çalışma sonucunu gösterirken 6. kategori olan Öğretim konusunda iyileştirme gereken alanlar tespit edilerek özellikle Öğretim Programları eğitimi üzerinde çalışmalar yapılmıştır Bu kapsamda Ortaöğretimi Değerleme ve Akreditasyon (Kocaeli ODAK) 2. Faz projesi uygulama alanı 1. fazda elde edilen açık alanlarında (öğretim programları konusunda iyileştirme) hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir. Hizmet İçi Eğitim faaliyetleri genel ve branş oturumları olarak 2 farklı eğitim olarak planlanmıştır. Branş Eğitimleri; ; Lise Tarih Öğretim Programı ve Öğretimi, Lise Coğrafya Öğretim Programı ve Öğretimi, Lise Matematik Öğretim Programı ve Öğretimi,Lise İngilizce Öğretim Programı ve Öğretimi, Lise Felsefe Öğretim Programı ve Öğretimi, Lise Fizik Öğretim Programı ve Öğretimi, Lise Kimya Öğretim Programı ve Öğretimi, Lise Biyoloji Öğretim Programı ve Öğretimi, Lise Edebiyatı Öğretim Programı ve Öğretimi, Müzik Programı ve Öğretimi, Sanat Eğitimi ve Müzede Öğrenme ve Din Öğretimi alanlarında şeklinde olup genel oturumlar ise tüm branşlardan katılım sağlayan tüm ortaöğretim öğretmenlerine verildi. Genel Oturumlar; Öğretmenlerin öğretim teknikleri üzerinde Yeni Nesil Okulda Liderlik Okul İdarecilerine yönelik, Öğretmenler için yeni bir öngörü. Hemen Şimdi!, Düşünme Becerileri ve Eğitimi, Beyin ve Öğrenme, Öğretim Teknolojileri ve Etkin Kullanımı ve Öğrenme ve Öğretime Dair konular içerikli yapılmıştır. Sayfa 27

28 ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ Kocaeli Genel Tanıtım Semineri Gerçekleştirildi T.C. Milli Eğitim Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nün 2011 yılı IPA-I (IPA - Katılım Öncesi Mali Destek Programı) programından finanse edilen, TR2011/ /001 nolu Bakanlığımızın yararlanıcı olduğu ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR isimli projesi 26 Aralık 2014 tarihinde AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü uhdesinde uygulamaya konulmuş olup 2 yıl devam edecektir yaş aralığında bulunan öğrencilerin Avrupa Birliği nin değerleri, politikaları ve temel haklara yönelik uygulamaları konusundaki bilgi düzeyini eğitim faaliyetleri yolu ile artırmak amacı 81 İl in yanında 21 farklı pilot uygulama ile Toplumda Avrupa Birliği nin değerleri, politikaları ve temel haklara yönelik uygulamaları konusunda yüksek seviyede farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetleri içeren projenin tanıtım konferansının Kocaeli ayağı, İlimiz Ahmet Elginkan Mesleki Eğitim Merkezi Konferans Salonunda 1 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirildi. Sayfa 28

29 Avrupa Birliği, Temel Değerler, AB-Türkiye Mali İşbirliği Yapısı ve Avrupa Birliği Çalışmaları konulu sunumu Avrupa Birliği Bakanlığından gelen Sayın Arzu Akar ve Öğrenciler AB yi Öğreniyor projesine teknik eğitim desteği veren Sayın Berat Ezel Öğrenciler AB yi Öğreniyor projesi kapsamında 10. Sınıflara yönelik yapılacak olan Bilgi Yarışması içerikleri ve sırası ile 9 8 ve 7. Sınıfların katılımları ile gerçekleştirilecek olan Öykü, Slogan ve Resim yarışmasının detayları hakkında bilgi verdi. Sayfa 29

30 ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ Ankara Ulusal Konferansına Katılım Sağlandı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nün 2011 yılı IPA-I (IPA - Katılım Öncesi Mali Destek Programı) programından finanse edilen, TR2011/ /001 nolu Bakanlığımızın yararlanıcı olduğu ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR isimli projesi Uluslararası Konferansı Aralık 2015 tarihlerinde Ankara HiltonSA otelinde gerçekleştirildi. 2 gün süren konferansta, Türkiye ve AB Ortak Değerleri: Eğitim Sistemine Yansımaları başlıklı uluslararası konferansa katılan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Biz ne Avrupa nın ne de AB nin savunduğu norm ve standartlara yabancıyız. Tam tersine, AB nin savunduğu ve temel aldığı ilkelerin, değerlerin doğduğu topraklarda yaşıyoruz. Çoğulculukta, farklı kültürlerin uyum içinde yaşaması gibi hayati alanlarda biz daha tecrübeliyiz değerlendirmesini yaptı. Sayfa 30

31 AB de eğitimde yeni yaklaşımlar tartışıldı Konferansın ikinci günü katılımcıların daha aktif katılım sağlayabilecekleri etkileşimli seminer grupları ile sürecek. AB Ülkelerinde Eğitimde Yeni Yaklaşımlar: İyi Örneklerin Paylaşımı ve AB Ortak Değerlerinin Orta Öğretim Eğitim Sistemine Entegrasyonu başlıklı seminer gruplarının kolaylaştırıcılığını Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü nden Doç. Dr. Zafer Çelik, Anadolu Üniversitesi AB Merkezi Müdür Yardımcısı Erhan Akdemir, AB Uzmanı Dr. Sergij Gabrscek ve Avrupa Konseyi Kıdemli İstatikçisi Oğuzhan Akyıldırım yürüttü. Ankara HiltonSA da düzenlenen konferansa 81 ilden koordinatör öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürleri, Bakanlık personeli ve ilgili kurum temsilcileri katılım sağlarken Müdürlüğümüz adına Proje il Temsilcisi Volkan ÖZ- GÖR ve Ar-Ge Uzmanı Murat Arif METİN Uluslararası Konferansa katılım sağladı Sayfa 31

32 e-twinning Genel Bilgilendirme Toplantıları ve Çalıştayları Gerçekleştirildi. AVRUPA DAKİ OKULLARI İÇİN AĞ NETWORK FOR SCHOOLS in EUROPE e-twinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (ICT) kullanımı yoluyla Avrupa da okul işbirliğini desteyken ERASMUS+ kapsamında Okul Ortaklığı Stratejik Ortaklıklar Programı içerisinde yer almaktadır. Okulların ortaklık kurmalarını ve müfredat dâhilinde herhangi bir alanda ortak projeler başlatmalarını kolaylaştırmak için destek, fikir ve araç sağlayan program hakkında Kocaeli okullarından katılan 1600 personele e-twinning portalı hakkında bilgi verildi Aralık 2015 tarihlerinde İzmit Uluslararası Gençlik Merkezinde yapılan 4 ve Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi Konferansa salonunda yapılan oturumla personellerimize bilgilendirme yapıldı. Sayfa 32

33 TARİH: SAAT: TOPLANTI TÜRÜ: TOPLANTI YERİ: KATILIMCILAR 22 ARALIK :00 etwinning Bilgilendirme Toplantısı ULUSLARARASI GENÇLİK MERKEZİ İZMİT 22 ARALIK :00 etwinning Bilgilendirme Toplantısı ULUSLARARASI GENÇLİK MERKEZİ BAŞİSKELE, KARAMÜRSEL GÖLCÜK 23 ARALIK :00 etwinning Bilgilendirme Toplantısı ULUSLARARASI GENÇLİK MERKEZİ KÖRFEZ DERİNCE 23 ARALIK :00 etwinning Bilgilendirme Toplantısı ULUSLARARASI GENÇLİK MERKEZİ KARTEPE ve KANDIRA 24 ARALIK :00 etwinning Bilgilendirme Toplantısı GEBZE OSMAN HAMDİ BEY SALONU ÇAYIROVA, DARICA, DİLOVASI, GEBZE İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı / İl Ar-Ge Yöneticisi Sayın Mustafa DOĞAN Sayfa 33

34 e-twinning Genel Bilgilendirme Toplantıları ve Çalıştayları Gerçekleştirildi. E-Twinning İl Koordinatörü Sinan SARI etwinning, iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan personele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler v.b.) yönelik bir platform sunmaktadır. Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Hizmetleri Şubesi Müdürü Yardımcısı Sayın Mustafa Doğan nın açılış konuşmaları ile başlayan seminerler e-twinning il Koordinatörü Proje Uzmanlarından Sayın Sinan Sarı nın sunumları ile devam etti. Sayfa 34

35 Sayfa 35

36 etwinning İstatistiki Bilgiler Eğitim Öğretim yılında il genelinde yapılan Bilgilendirme toplantıları kapsamında kişi toplantılara katılmıştır. 36 öğretmen ile AR-GE biriminde yüz yüze görüşülmüş olup bilgilendirme yapılmıştır. Saha ziyaretleri kapsamında 4 okula gidilmiş ve 15 öğretmene çalıştaylar düzenlenmiştir. 7-8 Ocak 2016 tarihlerinde İzmit Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Laboratuvarında 4 oturumlu çalıştay yapılmış olup 25 er kişilik gruplar halinde toplam 100 kişiye etwinning eğitimi verilmiş olup etwinning portalına kayıt olmaları sağlanmıştır. Türkiye genelinde okul öğretmen ve proje bulunmaktadır projenin tanesi aktif durumdadır. Sayfa 36

37 Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ülke çapında koordine ettiği etwinning projeleri web portalında Kocaeli iline ait 2009 yılından günümüze kadar 751 okul etwinning portalında kayıtlı olup Öğretim yılında 409 proje devam ettirilmektedir. Sistemde Kocaeli nden öğretmen kayıtlı bulunmaktadır. Bakanlığımızın web ara yüzünde bulunan öğretmen yeni kayıt sıralamasına göre ilimiz 52.sırada olup proje yeni kayıtlarında Türkiye genelinde 47. sırada bulunmaktadır. Sayfa 37

38 AB Projeleri Hazırlama Teknikleri Eğitim Kursları Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Eğitim Öğretim yılı içerisinde tüm personellerimizin gönüllü katılımına açık bir şekilde mahalli hizmetiçi eğitim kursları organize edildi. Bu kapsamda eğitim sistemine katılımcı yaklaşımla yenilikler getirmek ve sistemin bütününe örnek oluşturmak amacıyla, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve sivil toplum kuruluşların da katılımı ile hazırlanan Okul Temelli Projeler hazırlanması amacı ile Müdürlüğümüze bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personellerimizin katılımına yönelik 30 saatlik hizmetiçi eğitim kursuları mesai saatleri sonrasında planlandı Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak Şubat Şubat Şubat Şubat Şubat 4 Mart Mart Mart 1 Nisan 2016 tarihlerinde birbirinden farklı 24 eğitim planlaması yapıldı Sayfa 38

39 Sayfa 39

40 AB Projeleri Hazırlama Teknikleri Eğitim Kursları Yapılan planlama ile 1786 personelimizin proje yapma kapasitelerinin arttırılması çalışmaları yapılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Müdür Yardımcısı ve İl Ar-Ge Yöneticisi Sayın Mustafa DOĞAN nın açılış konuşmaları ile başlayan seminerler Proje Uzmanı personellerimizin eğitimleri ile tamamlanır. Sayfa 40

41 Sayfa 41

42 AB Projeleri Hazırlama Teknikleri Eğitim Kurs İçerikleri Gün Saat Konu İçeriği 1. Gün 16:00:00-17:20:00 17:40:00-19:00:00 19:20:00-20:40:00 Açılış Konuşmaları Hibe Programları Süreçleri & Proje Nedir? Grup Dağılımı - Paydaş Analizi / Grup Çalışması Sorun Analizi ve Sorun Ağacı / Grup Çalışması Hedef Analizi ve Hedef Ağacı / Grup Çalışması Strateji Analizi / Grup Çalışması Strateji Analizinden Mantıksal Çerçeve Tablosuna Geçiş 16:00:00-17:20:00 Hibelerin Genel Özellikleri ve Hibe Başvuru Araçları 2. GÜN 17:40:00-19:00:00 Hibe Rehberi Okuma Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı 19:20:00-20:40:00 Mantıksal Çerçeve Matrisi Grup Çalışması 3. GÜN 16:00:00-17:20:00 17:40:00-19:00:00 Mantıksal Çerçeve Matrisi Grup Çalışması Değerlendirmeleri Faaliyet Planı Hazırlama Hibe Başvuru Formlarının Doldurulması 19:20:00-20:40:00 Proje Bütçelerinin Genel Özellikleri 16:00:00-17:20:00 Proje Bütçesi Hazırlama 4. GÜN 17:40:00-19:00:00 ERASMUS+ Programı genel yapısı Hayatboyu Öğrenme Programından farkı 19:20:00-20:40: Teklif Çağrısı ve istatistiki bilgiler 16:00:00-17:20:00 ERASMUS+ Programı öncelikleri ve program dağılımları 5. GÜN 17:40:00-19:00:00 19:20:00-20:40:00 Başvuru Prosedürü ve Kabul Usulleri ERASMUS+ Mesleki Eğitimi Geliştirme Programı ERASMUS+ Okul Eğitimi Programı Ana Eylem 1 ve Ana Eylem 2 Sayfa 42

43 Sayfa 43

44 AB Projeleri Hazırlama Teknikleri Eğitim Kurslarından Görünümler Sayfa 44

45 Sayfa 45

46 REF Projesi Program: Alt Program Proje Adı ERASMUS+ KA2 / REF PROJESİ Reading with Ease and Fun / Kolay ve Eğlenceli Okuma ERASMUS+ KA2 Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Kısaltması TR ENG REF Kolay ve Eğlenceli Okuma Reading with Ease and Fun Proje Süresi 24 ay / Başlangıç Tarihi: Bitiş Tarihi: Proje No Proje Bütçesi BG01-KA ,00 (Ortak)/ ,00 (Genel) Projenin Genel Amacı Özgül öğrenme güçlüğü (disleksi) çeken öğrencilerin yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik öğretim programları üzerine odaklanır. Okuma yazma sürecinde zorluk yaşayan okul öncesi ve ilkokul öğrencilerin motivasyon kaybı yaşamaları, öğrencinin tüm eğitim hayatını etkilemesine sebep olacaktır. Mevcut müfredat programlarının haricinde öğretim tekniklerine ihtiyaç duymaktadır. REF projesi bu tip kişilere yönelik pratik uygulayabilecekleri becerileri geliştirebilecek malzemeleri veren bir eğitimdir. Farklı ortak ülkelerde müdahale yöntemleri kullanarak farklı dillerde kendi başlarına veya öğretmen ve uzmanlar eşliğinde uygulama yapabilecekleri pratik uygulama yöntemleri geliştirilecek. Projenin Genel Faaliyetleri İlkokul öğretmenleri ve aileler için eğitim kursları, interaktif uygulamalar, web tabanlı animasyonlar projenin faaliyetleri arasında yer almaktadır. Sayfa 46

47 Projenin Ortakları Koordinatör ( Başvuran Kurum) SDRUZHENIE "ASOCIACIA DYSLEXIA BULGARIA Ruse / BULGARİSTAN Ortak Kurum: REZEKNES AUGSTSKOLA RA Rezekne / LETONYA Ortak Kurum: CONFEDERACION ESPANOLA DE CENTROS DE ENSENANZA ASOCIACION C.E.C.E. Madrid / İSPANYA Ortak Kurum: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MANGUALDE - Mangualde / PORTEKİZ Ortak Kurum: ASSOCİAZİONE EDUCANDOIT Carini Sicilya / İTALYA Ortak Kurum: KOCAELI IL MILLI EGITIM MUDURLUGU Kocaeli / TÜRKİYE Projenin Uluslararası Toplantıları Yerel Faaliyetlerdeki Hedef Kitle 1. Toplantı - Madrid, Spain Başlangıç Toplantısı (5-8 Eylül 2015) Tamamlandı 2. Toplantı - Carini, Italy (Mart 2016) 3. Toplantı - Kocaeli, Turkey (Haziran 2016) 4. Toplantı Rezekne, Latvia (Ekim 2016) 5. Toplantı Mangualde, Portugal (Ocak 2017) 6. Toplantı Ruse, Bulgaria Final Toplantısı (Haziran 2017) Okul Öncesi ve İlkokul Öğretmenleri ile Özgül Öğrenme Güçlüğü çeken öğrenciler Projenin Temel Faaliyetleri Letonya da, Portekiz de, İspanya da, İtalya da, Türkiye de Presentation of new developed Topics, Sets of Worksheets and interactive activities with students at national dissemination isimli 5 farklı konferans. Bulgaristan da Presentation of the project outputs at Final international conference isimli final konferansı Websitesi 7 farklı dilde çeviriler Projenin Beklenen Çıktıları Okul öncesi ve İlkokul öğretmenlerine yönelik eğitim kursu Öğrenme güçlüğü ile ilgili modül geliştirilmesi Öğrenme güçlüğü yaşayan bireylere yönelik çalışma kartları / şablonlarının oluşturulması Pilot uygulamalar Okuma çalışmaları Projenin beklentisi 6 farklı kurumun bulunduğu şehirlerde özgül öğrenme güçlüğü (disleksi) yaşayan bireylerin yaşam kalitesini destekleyecek öğretim programlarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak. Sayfa 47

48 REF Projesi ilk Toplantı İSPANYA Erasmus+ Programı Okul Eğitimi kapsamında 2015 başvuru döneminde Bulgaristan Ulusal Ajansına sunulmuş olan Ana Eylem 2 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar projesi olan REF Reading with Ease and Fun (Kolay ve Eğlenceli Okuma) başlıklı ortak olduğumuz projemiz 2017 yılının sonuna kadar sürdürülecektir. Bulgaristan Disleksi Derneğinin koordinatörlüğünde İspanya, İtalya, Letonya, Portekiz ve Türkiye den toplam 6 kurumun ortakla- Sayfa 48

49 şa yürüteceği 2015 yılında kabul edilen Avrupa Komisyonu altında Bulgaristan Ulusal Ajansının fonladığı ve ERASMUS+ kapsamındaki REF projesinin ilk uluslararası toplantısı (kick-off toplantısı) Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğünden katılacak personelimiz ile İspanya nın Madrid şehrinde 5-8 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirildi. Müdürlüğümüzü temsilen; proje ekibi personellerimizden Proje Uzmanı Serap ÖZDEMİR toplantıya katılım sağladı. Projenin Koordinatör Kuruluşu Bulgaristan dan disleksi derneği olan SDRUZHENIE ASOCIACIA DYSLEXIA nın 2 yıl sürecek projenin tüm faaliyetlerini planlamak ve görev dağılımı yapılmak üzere başlangıç toplantısı yapıldı ve bilgi paylaşımında bulunarak projenin sözleşme sonrası yol haritası ve bir sonraki İtalya toplantısına kadar yapılacak görevlerin için yol haritası çıkarıldı. Sayfa 49

50 REF Yerel Faaliyetler Özgül Öğrenme Güçlüğü çeken okuma yazma yaşında olan bireylere yönelik Okul Öncesi Öğretmenleri, İlkokul Öğretmenleri, Özel Eğitim Öğretmenleri bulunan REF projesi Türkiye ve her bir ortağın yerelde uygulayacağı çalışmaları içerir. Proje, hedef kitle ile beraber süreçte rol oynayanları dahil etme ve okuma kazanımları sürecinde doğru bilgi ve anlama ile okuma zorluklarına karşı destek temini sağlayacak yöndedir. Dört ana aşamadan oluşan REF projesi yerel çalışmaları; Sayfa 50

51 1. Hazırlık Anket Düzenleme Anket Uygulama Anket Değerlendirmeleri Modül Hazırlama Rehberi Geliştirme 2. İçerik Geliştirme Mesleki Eğitim Kursu Modülleri Çalışma Kağıtları Düzenleme Değerlendirme ve geri Bildirim Modüllerin Diğer ortakların dillerine çevrilmesi 3. Yol Gösterme Moddle Platformunun oluşturulması Uygulama Rehberinin hazırlanması 4. Sonuçlandırma Uygulama Güçlendirme aşamaları Uygulama Raporunun oluşturulması Uygulama Kitapçığının oluşturulması aşamalarından oluşur. Sayfa 51

52 REF Anket Uygulaması REF Projesi uygulama anketleri; tüm proje ortaklarının bulunduğu şehirlerde özgül öğrenme güçlüğü (disleksi) yaşayan bireylerin yaşam kalitesini destekleyecek öğretim programlarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak, Okul öncesi, İlkokul ve Özel Eğitim öğretmenlerine Sayfa 52

53 eğitim kursu hazırlamak ve öğrencilerin okumaya ilgi ve motivasyonlarını arttırmaktır. Bu kapsamda ailelere, öğrenciler ve öğretmenlere ayrı ayrı uygulamaya yönelik anketler uygulandı. Uygulanan bu faaliyetinin amacı; projen ortakları olan ülkelerdeki öğrencilerin okuma alışkanlığı düzeyini araştırmak ve okuma alanındaki motivasyon ve ilginin okul ve aile tarafından ne şekilde desteklendiğini öğrenmektir. 6 farklı ülkenin proje ortağı şehirlerinde 3 farklı kategoride ortalama 15 er katılımcıya (6 ülke x 3 kategori x ortalama 15 er yararlanıcı = toplam 270 yararlanıcı) anket uygulaması yapılarak veriler toplandı ve bu konuda önemli bir aşama olan eğitim materyalleri geliştirilmesi aşamalarında kullanılacaktır. Projenin devam eden süreci olarak 2016 yılının ilk yarısında anket verileri doğrultusunda eğitim içerikleri, öğrenci, veli ve öğretmen için eğitim materyalleri geliştirilmektedir. Sayfa 53

54 Education for Global Responsibility ERASMUS+ KA2 Strategic Partnership Education for Global Responsibility / Küresel Sorumluluk için Eğitim Program: ERASMUS Alt Program Proje Adı KA2 Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi TR ENG Küresel Sorumluluk için Eğitim Education for Global Responsibility Proje Süresi 24 ay / Başlangıç tarihi: Eylül 2015 Bitiş Tarihi: Eylül 2018 Proje Bütçesi (Kocaeli) / ,00 (Toplam Bütçe) Projenin Genel Amacı Proje, okullar ve sivil toplum örgütleri için bir küresel sorumluluk sınıflandırması geliştirecektir. Proje kapsamında üretilecek bir ek müfredat pilot olarak belirlenen okul veya STK'larda kullanılması sağlanacak. Öğretmenler ve gençlik çalışanları için destek önlemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için gerekli prosedürleri ortaya çıkaracaktır. Sayfa 54

55 Projenin Genel Faaliyetleri 1. Proje Konsorsiyum Toplantıları 2. Ortaöğretim kurumlarında Küresel Sorumluluk eğitimi açısından ulusal müfredat bir araştırması yapılması ve konu ile ilgili boşlukların tespit edilmesi 3. Araştırma çalışmasının sonuçlarını paylaşmak ve ek müfredat geliştirmek amacıyla Danimarka'da bir semineri düzenlenmesi ve katılım sağlanması. 4. Küresel Sorumluluk anlamında bölgede ki öğrencilere yönelik pilot uygulama yapılması. Projenin ortaklarının bulunduğu bölgelerdeki pilot kurumlarda ki öğrenciler ve gençlerle Küresel sorumluluk yöntemlerinin aktarılmasını sağlayacak eğitim çalışması (en az 50 öğrenci ve gençler) 5. Her ortağın kendi ülkesinde belgelendirme sistemini yönetebilme konusunda çalışmalar yapmak (tanıtım, değerlendirme, belgelendirme) 6. Danimarka ulusal koordinatörlerden oluşacak bir sertifikasyon sistemi konulu uluslararası eğitime katılım, 7. Küresel Sorumluluk, Eğitimcilerin Eğitimi konferansı 8. Ara rapor öncesi orta vadeli değerlendirme toplantısında katılmak Final raporu değerlendirme toplantısına katılım. 9. Her ortağın kendi bölgesinde bulunan okullar ve gençlik STK'ları arasında belgelendirme sistemini teşvik etmeye yönelik faaliyetler düzenlenmesi. 10. Tüm ulusal ve uluslararası üretilecek olan belgelerin ve sertifikasyon sisteminin için tanıtım malzemelerinin Türkçe çevirisinin yapılması gibi faaliyetlerden oluşmaktadır. Projenin Ortakları 1. Danimarka Bagsvaerd Kostskole Og Gymnasium 2. Danimarka Inter College APS 3. Hırvatistan Hrvatsko Drustvo Za Ujedinjene Narode 4. Birleşik Krallık- Host Research and Evaluation Services LLP 5. Romanya Primaria Municipiului Alba Iulia 6. Slovakya Stredna Odborna Skola Polnohospodarstva a Sluzieb Na Vidieku 7. İtalya Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci 8. Türkiye - Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü 9. Romanya Elastic Media SRL. Sayfa 55

56 Proje Başlangıç Toplantısı KOPENHAG BAŞLANGIÇ TOPLANTISI ARALIK 2015 Sayfa 56

57 2015 teklif Çağrısı döneminde Danimarka Ulusal Ajansı na başvurusu yapılan ve KA sözleşeme numaralı Education for Global Responsibility / Küresel Sorumluluk İçin Eğitim isimli Erasmus + Programı KA2 Stratjik Ortaklıklar Okul Projesi kapsamındaki Projenin 1. Uluslararası toplantısı FNforbundet ev sahipliğinde Kopenhag da gerçekleştirildi. Proje genel amacı; Proje, okullar ve sivil toplum örgütleri için bir küresel sorumluluk sınıflandırması geliştirecektir. Proje kapsamında üretilecek bir ek müfredat pilot olarak belirlenen okul veya STK'larda kullanılması sağlanacak. Öğretmenler ve gençlik çalışanları için destek önlemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için gerekli prosedürleri ortaya çıkaracaktır. 3 gün süren uluslararası proje toplantısında projenin gelecekteki proje aktiviteleri değerlendirildi. Toplantı 13 Aralık 2015 sabah saatlerinde İtalyan ve Romen ortağın dışında tüm yurtdışı ortakların katılımı ile başladı. Danimarka nın Kopenhag şehrinde FN-forbundet ev sahipliğinde İngiltere den 1, Slovakya dan 1, Hırvatistandan 1, Danimarka dan 5 ve Romanya dan 2 katılımcı ve ilimizi temsilen Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Ekibinden Sinan SARI projenin kick-off toplantısına katılım sağladı. 13 Aralık 2015 tarihinde sabahki oturumda proje koordinatörü proje hakkında genel bilgilendirme yaptıktan sonra ortak kurumlar kendilerini tanıtıcı sunularını yaptılar. Proje süresince beklentilerden, korkulardan ve proje sonundaki sonuçlardan bahsedildi. Aynı günün öğleden sonrasında daha önce Stratejik Ortaklık yapmış kurumların tecrübelerinden ve projlerde nelerin yapılıp nelerin yapılmayacağı konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Education for Global Responsibility / Küresel Sorumluluk İçin Eğitim Projesinin 1. Uluslararası toplantısının ikinci gününde Danimarka Ulusal Ajans temsilcisinin proje ile ilgili sunumu ve bütçe ile ilgili önemli konular hakkında bilgilendirmesini bitirdikten sonra ortakların sorularına cevap vermesi ile devam etti. Oturumun ikinci bölümünde finansal yönetim ve sorumluluklar tartışılarak karara bağlandı. Sözleşme içeriği tasarlandı. 3.gün de projenin bir sonraki faaliyetleri ve ortakların sorumluluklarına karar verildi. İkinci oturumda ise proje görünürlüğü, yaygınlaştırma faaliyetleri ve sürdürülebilirliği konularında tüm ortakların görüşleri alınarak karara bağlandı. 2.toplantı tarihi 5-9 Mart 2016 olarak belirlenmiş olup hareketliliğin Danimarka da yapılmasına karar verildi. Kick-off toplantısı ev sahibi kurumun sertifikaları takdimi sonunda toplantıya 5-9 Mart ta toplanmak üzere sonlandırılıdı. Sayfa 57

58 Kocaeli Yurtdışı Çıkış istatistikleri 1 Ocak 2004 ila 19 Ocak 2016 tarihleri arasında Kocaeli Milli Eğitime Bağlı kurum ve kuruluşlardan 59 farklı uluslararası program kapsamında Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü müze bağlı 253 farklı eğitim kurumundan öğretmen, öğrenci, İdareci, 35 farklı ülkeye (AB Üyesi olmayan ülkeler de dahil) birbirinden farklı proje ile yurtdışı hareketliliği gerçekleştirmişlerdir Ocak ayı içerisinde Kocaeli bölgesinden defa yurtdışı hareketliği olmuştur. Sayfa 58

59 6.551 hareketliliğe bay personel ve/veya öğrenci ve bayan personel ve/veya öğrenci katılım sağlamıştır. Sayfa 59

60 Kocaeli Yurtdışı Çıkış istatistikleri Erkek 3283 Kadın 3267 Sayfa 60

61 Sayfa 61

62 Geleneksel kamu yönetimi anlayışının yerini stratejik yönetime devretmesi ile birlikte kamu kurum /kuruluşlarının stratejik plan hazırlamaları ve plan-bütçe ilişkisini kurarak; kaynakları etkin ve verimli kullanmaları öngörülmüştür. Bu bağlamda, katılımcı yöntemlerle hazırlanan Müdürlüğümüz Stratejik Planı, tarih ve sayılı Valilik Oluru ile yayımlanarak uygulamaya konulmuştur. İlimizde yer alan 12 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nün stratejik planları, Müdürlüğümüz Araştırma Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibi üyelerince süreç içerisinde belirli periyotlarla incelenip kendilerine dönütler verilmek suretiyle tamamlanarak Kaymakamlık Onayı alınmasının ardından yayınlanmıştır. Sayfa 62

63 Okul ve kurumların stratejik planları; İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde birimimizce düzenlenen 30 saatlik stratejik yönetim ve planlama kurslarına katılan personelden oluşturulan komisyonlar tarafından incelenmiştir. Birimimizce hazırlanan Stratejik Plan Değerlendirme Formu İlçe Komisyonları ile paylaşılarak sürecin doğru yönetilmesine katkı sunulmuştur. Komisyon onayından geçen okul/kurum planları, ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü nün onayı ile yayımlanmıştır. Sayfa 63

64 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kurumlarının geleceğe dönük olarak stratejik planlarını hazırlamaları ve bütçelerini stratejik planda öngörülen vizyon, misyon, amaç ve hedefleri ile uyumlu olacak biçimde performans programlarına dayalı olarak oluşturması gerektiği hükme bağlanmıştır. Müdürlüğümüz 2016 Mali Yılı Performans Programı çalışmaları kapsamında, stratejik planda yer alan hedefleri gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerin belirlenmesi amacıyla Müdürlüğümüz birimleri ile çalışmalar yapılmıştır. Belirlenen faaliyetlerin somut ve uygulanabilir olması önceliklerimiz arasında yer almıştır. Sonraki aşamada; faaliyetlerin maliyetleri ve bu maliyetlerin Analitik Bütçe Rehberinde yer alan kodlardan hangisi veya hangilerinden karşılandığı belirlenmiştir. Performans programı, birimlerin son kontrollerinin ardından yayımlanacaktır. Performans programı hazırlama konusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, Eylem planı hazırlama konusunda da okul ve kurumlara bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Sayfa 64

65 Sürekli gelişimin ve değişimin yaşandığı günümüz dünyası, eğitim kurumlarının rol ve sorumluluklarına da yeni boyutlar eklemektedir. Eğitimin iki temel ödevinden biri kültürel birikimi yeni nesillere aktarmakken diğer ödevi toplumu geleceğe hazırlamaktır. Bu bağlamda eğitimöğretim sürecinin kalitesi artırmak amacıyla sahip olunan tüm kaynakların çağa uygun biçimde modernize edilmesi önem taşımaktadır. Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimi, ilimizde görev yapan öğretmenlerimizin yararlanabileceği ve edindikleri deneyimleri eğitim-öğretim sürecine dahil edebilecekleri eğitimler üzerine araştırmalar yapmaktadır. Konuyla ilgili olarak Türkiye'nin çeşitli illerinde şubeleri bulunan ve öğretmen eğitimi konusunda farklı yaklaşımları benimsemiş özel öğretim kurumları ile görüşmeler yapılması kararlaştırılmış ve bu kurumların öğretmen eğitimi konusundaki uygulamaları yerinde incelenerek rapor oluşturulmuştur. Elde edilen veri ve yöntemlerle ilimizdeki yönetici ve öğretmenlerimizin faydalanabilecekleri eğitimler planlanmaktadır Raporda dikkat çeken ve oluşturulacak eğitim planına dahil edilmesi öngörülen hususlardan bazıları şunlardır: Eğitimlerin ihtiyaç analizi ve enneagram (kişilik testi) testlerinden yola çıkılarak belirlenmesi Üniversitelerle işbirliğine gidilerek eğitimler konusunda protokoller yapılması Eğitimlerin, interaktif ve atölye çalışmaları şeklinde planlanması Alanında yüksek lisans ve doktora yapan personelden yararlanılması ve kurum iç dinamiklerinin bu sayede etkin kullanılması Yenilikçi öğrenmeye dönük atölye çalışmalarının planlanması Branş bazlı eğitimler düzenlenerek, örnek ders sunumlarının paylaşılması Sayfa 65

66 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü nedeni ile düzenlenen Sokak Oyunları etkinliği Hasan Gemici Spor Salonunda gerçekleştirildi. İzmit İlçe Kaymakamı Sayın Ersin EMİROĞLU, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Ömer AKMENŞEN, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sayın Muzaffer ÇİNTİMAR ve İzmit İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sayın Ziyaülhak SARIGÜL ün katılımı ile başlayan programda 28 Haziran Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfları önderliğinde İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 11 okul ve 3 özel eğitim merkezinde eğitim gören 120 özel eğitim öğrencisi görev aldı. Etkinliğin düzenlenmesindeki temel hedef, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nde farkındalığı artırmak, özel eğitim gerektiren öğrencilerin aynı anda sokak oyunlarını oynamalarını sağlamak, sosyal ortamlarda farklı nedenlerle akranları ile oynayamadıkları oyunları oynayabileceklerini göstermek ve başarma duygusunun onlarda oluşturduğu mutluluk ve özgüven hissini ailelerine göstermek,engelli çocukların sokak oyunlarını nasıl yapabileceklerini ailelerine göstermek, başarı duygusunu yaşatabilmekti. Yapılan etkinliğin sonunda ise, özel eğitim öğrencilerinin başarı duygusunu yaşadığı kazandıkları madalya ve kupalara çok mutlu olduğu, madalya ve kupaları çok sahiplendiği görüldü. Aileleri, okuldaki öğretmenleri, katılımcılarında bu duyguya ortak olması ile daha çok gururlandıkları ve mutlu oldukları görüldü. Etkinlikle öğretmenler ile öğrencilerin diyaloğunun farklı bir ortamda gerçekleşmesi öğretmen ve öğrenciler üzerinde olumlu bir etkileşim gerçekleştirmiştir. Akranlarının özel eğitim öğrencilerini farklı bir etkinlikte izlemesi özel eğitim öğrencilere yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilemiş farkındalıklarını artırmıştır. Sayfa 66

67 İzmit Şehit Polis Volkan Sabaz İlkokulu, her yıl düzenlenen Microsoft in Education Global Forum'da yer almak üzere Microsoft Türkiye'nin Showcase Okulu olmayı başardı. 21. yüzyılda eğitim ve öğretim standartlarını yakalayabilen, kişiselleştirilmiş, öğrenci odaklı, Windows cihazlarıyla öğrencilere birebir öğrenim olanağı sağlayan, 0ffice 365 ve Office Mix, OneNote ve Skype gibi eğitim ve öğretimde en yenilikçi Microsoft çözümlerini kullanarak eğitimde öncü ve lider kurumlar olarak görülen Showcase (vitrin) okullar arasında ilk defa bir devlet okulu yerini aldı. Günümüz öğrenci ihtiyaçlarına yönelik teknolojiyle pedagojiyi başarılı ve etkin bir biçimde bütünleştirme çatısı altında bulunmuş, eğitim gruplarının kardeşlik içinde faaliyet göstermesini hedefleyen showcase okul kapsamında Microsoft yetkililerini okullarında ağırlayan Şehit Polis Volkan Sabaz İlkokulu; önümüzdeki günlerde dünya devi Microsoft tarafından profesyonel kameramanlar eşliğinde yapılacak çekimlerle çalışmalarını dünya öğretmenleri ile aynı platformda paylaşacak. Tüm bu çalışmalar kapsamında SKYPE bağlantısı kurarak dünyanın dört bir yanındaki öğrencilerle iletişim kuran Evet/Hayır soruları ile birbirlerinin hangi ülkelerden olduklarını İngilizce sorularla oyun oynayarak bilen öğrenciler; dünya çocuklarının geleneksel çocuk oyunlarını, beslenme alışkanlıklarını, şarkılarını öğreniyorlar. Şehit Polis Volkan Sabaz Öğrencileri Sosyal bilgiler dersini yaşayarak öğrenirken, İngilizcelerini geliştirip, pratik yapma imkanı buluyorlar. Projede görevli Mehtap KILIÇ, İngilizce Öğretmenleri Yasemin ARSLAN, Didem TÜRKÇAKAL, sınıf öğretmenleri Songül TÜ- RETKEN, İlknur SÖNMEZ, Çiğdem BAŞELİ, Leyla ÇAVDAR ın sınıflarının katılımlarıyla gerçekleşen Nijerya, Suudi Arabistan, Hindistan, Kansas, Makedonya, Bulgaristan ve Çek Cumhuriyetine online bağlanan Şehit Polis Volkan Sabaz İlkokulu 3 ve 4. sınıf öğrencileri unutulmayacak bir deneyim yaşadılar. Okul Müdürü Necmettin TÜRK- MEN "Öğrencilerin teknoloji sayesinde farklı ülkeleri, kültürleri yakından tanıma şansı bulduklarını söyledi." Sayfa 67

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. KOCAELİ İZMİT Kocaeli Fen Lisesi ,737. KOCAELİ İZMİT Muammer Dereli Fen Lisesi ,913

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. KOCAELİ İZMİT Kocaeli Fen Lisesi ,737. KOCAELİ İZMİT Muammer Dereli Fen Lisesi ,913 İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı Kocaeli Fen Lisesi 120 489,737 Muammer Dereli Fen Lisesi 120 484,913 Yücel Boru Fen Lisesi 120 477,798 Gölcük Fen Lisesi 150 476,110 Şehit Özcan Kan Fen Lisesi 150 473,245

Detaylı

FUAR ZİYARETİ YÖNERGESİ

FUAR ZİYARETİ YÖNERGESİ FUAR ZİYARETİ YÖNERGESİ Fuar alanında bulunulması gereken saat ve okulun fuar alanına olan mesafesi göz önünde bulundurularak, öğrencilerin zamanında hazırlanması ve fuar alanına ulaştırılmasından okul

Detaylı

T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Doğrudan Faaliyet Desteği Kocaeli ODAK Ortaöğretim Değerleme ve Akreditasyon 2. Faz En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır.

Detaylı

2013-2014 Kocaeli Liseleri TEOG Taban Puanları

2013-2014 Kocaeli Liseleri TEOG Taban Puanları Onyirmi.com 0-0 Kocaeli Liseleri TEOG Taban Puanları İşte Kocaeli Liselerinin 0-0 TEOG Taban Puanları... Yayın Tarihi : Temmuz 0 Cuma (oluşturma : //0) l / lçe Okul Alan Cin s Taban Puan zmit Körfez Fen

Detaylı

2014 TEOG TERCİH SİSTEMİ

2014 TEOG TERCİH SİSTEMİ 2014 TEOG TERCİH SİSTEMİ KOCAELİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEOG Tercih ve Yerleştirme Sistemi 2013/2014 Eğitim Öğretim yılı itibariyle ilk kez uygulanan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sisteminin birinci

Detaylı

2013 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ 13.05.1999. Tercih Adı

2013 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ 13.05.1999. Tercih Adı 0 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ MELİKE ÇOLAK.0. GÜNGÖR Adı İzmit Körfez Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Düzce Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Asil olarak kazandınız. Gölcük

Detaylı

SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016/1 OCAK TAKDİM İYİ ÖRNEKLER STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI YEREL PROJELER AB PROJELERİ TÜBİTAK PROJELERİ DİĞER ÇALIŞMA VE SEMİNERLER TAKDİM Araştırma, Stratejik Planlama

Detaylı

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU T.C. Milli Eğitim Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nün 2011 yılı IPA-I (IPA - Katılım Öncesi Mali Destek

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ETKİNLİK BÜLTENİ 1 Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2008

Detaylı

. : T. C. K O C A E L İ V A L İ L İ Ğ İ

. : T. C. K O C A E L İ V A L İ L İ Ğ İ HAZİRAN 2017 İL GENEL DURUMU KOCAELİ İLİNDE ; 12 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 1.291 Okul (935) / Kurum (356), 22.477 Öğretmen Tarafından 368.106 Öğrenciye Eğitim/Öğretim Hizmeti Verilmektedir. Sayısal

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ PROJENİN TANIMI; Bu proje, bağımlılıkla mücadele alanında paydaşlarımızla etkin bir işbirliği çerçevesinde

Detaylı

Kocaeli TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanları

Kocaeli TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanları On5yirmi5.com Kocaeli TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanları 2015-2016 yılı Kocaeli Teog hangi liselerde boş kontenjan var, e-okul için taban puanları, toplam kontenjları ve TEOG okul türleri işte bu

Detaylı

Türkiye Özel Okullar Birliği Sempozyumuna Katıldık

Türkiye Özel Okullar Birliği Sempozyumuna Katıldık Türkiye Özel Okullar Birliği Sempozyumuna Katıldık Türkiye Özel Okullar Birliği 14. Geleneksel Sempozyumu Geleceğin Öğretmeni temasıyla 28-31.01.2015 tarihleri arasında Antalya Belek te gerçekleştirildi.

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

MATE PROJE TOPLANTISI

MATE PROJE TOPLANTISI Çok Disiplinli Yaklaşım Kullanılarak Erken Çocukluk Eğitimi Bölümü Meslek Dersi Öğretmenlerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesi. MATE PROJE TOPLANTISI Multidisciplinar Approach to improve the competences

Detaylı

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı

Detaylı

1 / 334 KURU KODU NORMA ESAS DERS SAATİ YÖNETİCİLERİN GİRDİĞİ DERS SAATİ NORM MEVCUT ATANAN AYRILAN İHTİYAÇ

1 / 334 KURU KODU NORMA ESAS DERS SAATİ YÖNETİCİLERİN GİRDİĞİ DERS SAATİ NORM MEVCUT ATANAN AYRILAN İHTİYAÇ 1 ÇAYIROVA 970840 GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Adalet 0 0 0 0 0 0 0 2 GÖLCÜK 703641 Piyalepaşa İlkokulu Adalet 0 0 0 0 0 0 0 3 İZMİT 701370 Hakkaniye Ortaokulu Adalet 0 0 0 0 0 0 0 4

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

FATİH PROJESİ OKUL TEKNOLOJİ PLANI

FATİH PROJESİ OKUL TEKNOLOJİ PLANI OKUL TEKNOLOJİ PLANI 1-Liderlik ve Vizyon 2-Öğrenme ve Öğretme 3-Üretkenlik ve Üstlenilen Görevler 4-Destek Yönetim ve İşlemler 5-Değerlendirme 6-Sosyal Yasal ve Etik Konular Kısa Vade Orta Vade Uzun Vade

Detaylı

T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Abdullah Tokur İlkokulu Müdürlüğü ÖĞRETMEN ARKADAŞLARA

T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Abdullah Tokur İlkokulu Müdürlüğü ÖĞRETMEN ARKADAŞLARA T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Abdullah Tokur İlkokulu Müdürlüğü Sayı : 110237749 / 745.01.02 / 345 22/12/2015 Konu : Akran Zorbalığının Önlenmesinde Avrupa Birliği Yaklaşımları ve Yöntemleri konulu projemizin

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

etwinning Avrupa daki okullara ait bir topluluktur. etwinning nedir?

etwinning Avrupa daki okullara ait bir topluluktur. etwinning nedir? etwinning Avrupa daki okullara ait bir topluluktur. etwinning nedir? etwinning, öğrencilerin etwinning projeleri aracılığı ile birbirlerini tanımaları ve öğretmenlerin Avrupa daki öğretmen topluluklarının

Detaylı

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır.

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır. TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalarını

Detaylı

Vizyon : Dünyadaki ilk 500, Türkiye deki ilk 5 (bazı alanlarda ilk 3 ) üniversite içine girmek ve üniversiteyi ülkenin bilim, sanat ve spor

Vizyon : Dünyadaki ilk 500, Türkiye deki ilk 5 (bazı alanlarda ilk 3 ) üniversite içine girmek ve üniversiteyi ülkenin bilim, sanat ve spor 2 Vizyon : Dünyadaki ilk 500, Türkiye deki ilk 5 (bazı alanlarda ilk 3 ) üniversite içine girmek ve üniversiteyi ülkenin bilim, sanat ve spor merkezlerinden biri yapmak. Misyon: Her alanda profesyoneller

Detaylı

Avrupa Gelişim Planı Avrupa Hareketlilik Faaliyeti

Avrupa Gelişim Planı Avrupa Hareketlilik Faaliyeti Avrupa Gelişim Planı Kurumumuzun, kalite geliştirme ve uluslararasılaşma anlamında, hem kurumsal açıdan hem yönetim açısından hem de eğitim personeli açısından ihtiyaçları bulunmaktadır. Personel açısından

Detaylı

JEAN MONNET FAALİYETLERİ

JEAN MONNET FAALİYETLERİ JEAN MONNET FAALİYETLERİ Bevran Belgin ALHAS Uzman Yardımcısı Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı 3 Aralık 2015, İstanbul Sunu Kapsamı Dünyada ve Türkiye de Jean Monnet,

Detaylı

T-EST BÜLTEN 3/ 2014. Engelli Bireyler için İstihdam Destek Araçlarının Transferi. Mevcut Durum

T-EST BÜLTEN 3/ 2014. Engelli Bireyler için İstihdam Destek Araçlarının Transferi. Mevcut Durum T-EST Engelli Bireyler için İstihdam Destek Araçlarının Transferi Proje N 2012-1-AT1-LEO05-06976 Sözleşme N - LLP-LDV-TOI-12-AT-0011 BÜLTEN 3/ 2014 Mevcut Durum T-EST projesi, engelli bireylerin hem işgücü

Detaylı

MODÜL 2: DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİ (DVİHEP) TANITIMI

MODÜL 2: DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİ (DVİHEP) TANITIMI MODÜL 2: DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİ (DVİHEP) TANITIMI Modülün Hedef Kitlesi Öğretmenler Okul ve eğitim yöneticileri Maarif müfettişleri Modülün Hedefleri Oturumun sonunda katılımcılar:

Detaylı

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 İçerik Entelektüel Varlık Yönetimi Avrupa İnovasyon Değerlemesi İstanbul Sanayi Odası - Genel Bilgiler Avrupa İşletmeler Ağı

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Doç.Dr. Yunus KOÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI/İSTATİSTİKLER Görevlendirme: 1 profesör (yabancı

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Geliştirme 2014 YILI FAALİYET RAPORU A MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 müz ün Görevi :, Belediyemizin iç ve dış çevre analizini yaparak eksik hizmet sunulan şartların belirlenip ilçe hakına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü GENELGE 2008/ İlgi: a) Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi". b) Şubat 2002 tarihli ve 2533 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan

Detaylı

MODÜL2. MESLEKİ ve TEKNİK AÇIK ÖĞRETİM OKULU TANITIMI BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ

MODÜL2. MESLEKİ ve TEKNİK AÇIK ÖĞRETİM OKULU TANITIMI BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ MODÜL2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TANITIMI BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ MESLEKİ ve TEKNİK AÇIK ÖĞRETİM OKULU TANITIMI Geleceğiniz, geleceğimizdir http://bursa.meb.gov.tr/oges

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI - 2016 SUNUŞ Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar

Detaylı

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçişte Ortak Sınav Sürecinin tamamlanması ile birlikte 2014-2015 öğretim yılı için ikinci aşama olan Tercih ve

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçişte Ortak Sınav Sürecinin tamamlanması ile birlikte 2014-2015 öğretim yılı için ikinci aşama olan Tercih ve İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ 2014-20152015 TEOG BİLGİLENDİRME SUNUMU İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçişte Ortak Sınav Sürecinin tamamlanması ile birlikte 2014-2015 öğretim yılı için ikinci

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

EPWN İstanbul. Giriş

EPWN İstanbul. Giriş EPWN İstanbul Giriş Avrupa Profesyonel Kadınlar Ağı ("EPWN") EPWN, tüm sektörlerden ve sanayilerden profesyonel kadınlar için dinamik ve hızlı büyüyen çevrimdışı ve çevrimiçi bir ağ ve liderlik geliştirme

Detaylı

Lise Kısmı 2014-2015 Öğretim Yılı I. Dönem Sonu Sınav Takvimi için tıklayınız

Lise Kısmı 2014-2015 Öğretim Yılı I. Dönem Sonu Sınav Takvimi için tıklayınız Lise Kısmı 2014-2015 Öğretim Yılı I. Dönem Sonu Sınav Takvimi için tıklayınız TED KAYSERİ KOLEJİ 2014 2015 SINAV ADI ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM SONU BAŞARISIZ DERSİ OLAN VEYA İSTEKLİ ÖĞRENCİLER İÇİN AÇILAN SINAV

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Başvuru Dosyası 1. Kurulması önerilen Merkezle ilgili üniversitede faaliyet gösteren bölümler ve bu bölümlerde uygulanmakta olan lisans

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER ŞEHRİ KAYSERİ PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER ŞEHRİ KAYSERİ PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER ŞEHRİ KAYSERİ PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

ERASMUS MERKEZĐ PROJELER 2008. 10 Ekim 2008 Çukurova Üniversitesi - Adana

ERASMUS MERKEZĐ PROJELER 2008. 10 Ekim 2008 Çukurova Üniversitesi - Adana ERASMUS MERKEZĐ PROJELER 2008 10 Ekim 2008 Çukurova Üniversitesi - Adana Đçerik Merkezi projeler hakkında genel bilgiler Merkezi proje türleri Proje türleri hakkında bilgiler Dikkat edilmesi gereken noktalar

Detaylı

MÜDÜRLÜK GÖREV SÜRESİ AYNI EĞİTİM KURUMUNDA UZATILANLARA AİT LİSTE

MÜDÜRLÜK GÖREV SÜRESİ AYNI EĞİTİM KURUMUNDA UZATILANLARA AİT LİSTE 1 FUAT ŞAHİN Sınıf Öğretmenliği BAŞİSKELE Halk Eğitim Merkezi BAŞİSKELE Halk Eğitim Merkezi 2 EBUBEKİR ZORLU Sınıf Öğretmenliği ÇAYIROVA Yenimahalle İlkokulu ÇAYIROVA Yenimahalle İlkokulu 3 FAZLI ZORLU

Detaylı

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2000 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 5 3. Özet 6 4. Faaliyetler ve Çıktılar 8 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

STÖ ler için Açık Çağrı Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı

STÖ ler için Açık Çağrı Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/ Multi STÖ ler için Açık Çağrı Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı Arka Plan

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Rehber

Bilişim Teknolojileri Rehber Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri Toplantısı Yapıldı Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü M.Sait Kırmacı toplantı salonunda Fatih Projesi kapsamında etkileşimli tahta kurulumları yapılmış olan,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER Editör DR. CEYHUN GÖCENOĞLU Türkiye Bilişim Vakfı na verdiği destekten ötürü teşekkür ederiz. ÖNSÖZ Haziran 2016 Ekonomik kalkınma kapsamında;

Detaylı

VAKIF ÜNİVERSİTESİNİN ADI : T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

VAKIF ÜNİVERSİTESİNİN ADI : T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ VAKIF ÜNİVERSİTESİNİN ADI : T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FORM-19 A 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA YAPILAN ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILAR VE BUNLARIN SAYISAL DAĞILIMI (KONGRE, SEMPOZYUM, SEMİNER, FORUM, WORKSHOP

Detaylı

AKSARAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ

AKSARAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ AKSARAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ TEMMUZ 2016 1. GİRİŞ A) Müdürlüğümüz bünyesindeki AR-GE birimi Strateji Geliştirme şubesinden sorumlu Müdür Yardımcısı başkanlığında; Araştırma, Stratejik

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (27 Şubat-04 Mart 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (27 Şubat-04 Mart 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (27 Şubat-04 Mart 2012) 27 ŞUBAT 2012, PAZARTESİ 09:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı Sn. M. Süreyya Süner ile Mali

Detaylı

GAZİANTEP İLİ 2013 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

GAZİANTEP İLİ 2013 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ UYGULAMA YÖNERGESİ GAZİANTEP İLİ 2013 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1-Müdürlüğümüzün 2013 Yılı Mahalli Hizmetiçi Eğitim Planı, oluşturulan komisyonca ilimizin yıllık eğitim ihtiyaçlarına göre

Detaylı

Adana Bilim ve Sanat Merkezi. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı / Sayı: 5 E-BÜLTEN Ş U B A T

Adana Bilim ve Sanat Merkezi. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı / Sayı: 5 E-BÜLTEN Ş U B A T Adana Bilim ve Sanat Merkezi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı / Sayı: 5 E-BÜLTEN Ş U B A T 3D Yazıcı, Program İşlevleri ve Quadcopter ile İlgili İnceleme Gezisi Yapıldı. Gezi hem bilişim, hem de elektronik

Detaylı

Öğretmenleri Bilgi Paylaşım Seminerleri

Öğretmenleri Bilgi Paylaşım Seminerleri TED-MEB İngilizce Öğretmenleri Bilgi Paylaşım Seminerleri TED Genel Merkezimiz ve MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 21 Ekim 2014 tarafından imzalanan protokol kapsamında,

Detaylı

TED KAYSERİ KOLEJİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİMİZ KONFERANSI'NA KATILDILAR

TED KAYSERİ KOLEJİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİMİZ KONFERANSI'NA KATILDILAR TED KAYSERİ KOLEJİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİMİZ 3. ELT KONFERANSI'NA KATILDILAR 9 Nisan 2016 tarihinde ODTÜ Koleji tarafından düzenlenen Equipping the Next Generation konulu 3. ELT Konferansı na okulumuz

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

FATİH İLKOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI

FATİH İLKOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI FATİH İLKOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI AY: EKİM KONU LER UYG. Görev: Fatih İlkokulu müdürünün himayesinde, okul Eğitim öğretim kalitesini eğitim öğretim kalitesini

Detaylı

T.C. ORDU VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 54490809-481-E.252344 08.01.2016 Konu : Fatih Projesi BT Rehber Öğretmenliği Görevi Düzenlemesi

T.C. ORDU VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 54490809-481-E.252344 08.01.2016 Konu : Fatih Projesi BT Rehber Öğretmenliği Görevi Düzenlemesi T.C. ORDU VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Sayı : 54490809-481-E.252344 08.01.2016 Konu : Fatih Projesi BT Rehber Öğretmenliği Görevi Düzenlemesi... KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) İlgi

Detaylı

İVEDİK OSB. Misyon-Vizyon

İVEDİK OSB. Misyon-Vizyon İVEDİK OSB Misyon-Vizyon Ankara nın ve üyelerinin; ulusal ve uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, rekabet gücüne ulaşmış siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda kullanabilen, varlık

Detaylı

ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. UZUN ZAMANDIR BEKLEDİĞİMİZ TESMER ÇORUM ŞUBESİ BÜNYESİNDE; ODAMIZ 3 MART 2013 TARİHİNDE YAPILACAK

Detaylı

TED OKULLARI İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ BÖLGESEL EĞİTİMLERİ

TED OKULLARI İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ BÖLGESEL EĞİTİMLERİ TED OKULLARI ÖĞRETMENLERİ EĞİTİMLERİ İNGİLİZCE BÖLGESEL 10.01.2015 tarihinde TED okullarında görev yapan İngilizce öğretmenlerimizin mesleki yeterliliklerini arttırmak amacıyla TED Samsun Koleji nde Bölgesel

Detaylı

ISACA ANKARA CHAPTER. TANIŞMA TOPLANTISI 28 Nisan, 2012

ISACA ANKARA CHAPTER. TANIŞMA TOPLANTISI 28 Nisan, 2012 ISACA ANKARA CHAPTER TANIŞMA TOPLANTISI 28 Nisan, 2012 GÜNDEM ISACA Chapter Nedir? ISACA Chapter Üyeleri Kimlerdir? ISACA Ankara Chapter Kuruluş Amaçları Kurucular Kimlerdir / Rolleri ISACA ya kayıtlı

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

3. Stratejik Uygulama

3. Stratejik Uygulama 3. Stratejik Uygulama 3.1. i ve Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ 1 Fiziksel altyapısı gelişmiş, geniş, ulaşılabilir, sosyal ihtiyaçları karşılayan, eğitim, araştırma ve ihtiyaç duyulan toplumsal hizmetler için

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

İdealBülten. BOSB Tekstil Kümesi Ara Dönem Paylaşım Toplantısı Düzenlendi

İdealBülten. BOSB Tekstil Kümesi Ara Dönem Paylaşım Toplantısı Düzenlendi BOSB ekstil Kümesi Ara Dönem Paylaşım oplantısı Düzenlendi Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) Müdürlüğü tarafından Bursa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tekstil firmalarının rekabetçiliklerinin ve

Detaylı

TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi

TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç Bu yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine uygun olarak TED Karadeniz Ereğli

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

2015-2017 ERASMUS+ UNİKOP AVRUPA STAJ HAREKETLİLİLĞİ KONSORSİYUMU BAŞVURU DUYURUSU

2015-2017 ERASMUS+ UNİKOP AVRUPA STAJ HAREKETLİLİLĞİ KONSORSİYUMU BAŞVURU DUYURUSU 2015-2017 ERASMUS+ UNİKOP AVRUPA STAJ HAREKETLİLİLĞİ KONSORSİYUMU BAŞVURU DUYURUSU UNİKOP AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU NEDİR? Unikop Avrupa Staj Konsorsiyumunun hedefi, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-222-330b-9b07-d4e kodu ile teyit edilebilir. EK - MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Din

Detaylı

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ 2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ S.NO NO EĞİTİM İNİN ADI KATILACAK OLANLAR BİTİŞ 1 2016000007 Rehberlik Resmî kurumlara ataması yapılmayıp özel öğretim kurumları ile sözleşme imzalayan ve fakültelerin;

Detaylı

2016 YILI ŞUBAT AYI YENİDEN VE KURUMLARARASI YENİDEN KURUM BAZLI ATAMA TABAN PUANLARI

2016 YILI ŞUBAT AYI YENİDEN VE KURUMLARARASI YENİDEN KURUM BAZLI ATAMA TABAN PUANLARI 2016 YILI ŞUBAT AYI YENİDEN VE KURUMLARARASI YENİDEN KURUM BAZLI TABAN PUANLARI ALAN ADI Adalet 112267 ADANA/CEYHAN/Altı Ocak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1393 0 1 Almanca 965196 BİLECİK/BOZÜYÜK/Bozüyük

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

ANADOLU LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ (İSTANBUL - İZMİT)

ANADOLU LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ (İSTANBUL - İZMİT) ANADOLU LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ (İSTANBUL - İZMİT) İL OKUL ADI DİL YÜZDELİK İSTANBUL ADALAR / Heybeliada AND. LİS. İngilizce 19,31 İSTANBUL ADALAR / HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR ÇOK PROGRAMLI AND. LİS. İngilizce

Detaylı

İstanbul TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar

İstanbul TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar On5yirmi5.com İstanbul TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar 2015-2016 yılı İstanbul hangi liselerde boş kontenjan var, taban puanları, toplam kontenjları ve TEOG okul türleri işte bu listede. Yayın

Detaylı

İNGİLİZCE HİZMETİÇİ EĞİTİM

İNGİLİZCE HİZMETİÇİ EĞİTİM İNGİLİZCE HİZMETİÇİ EĞİTİM 22 Kasım 2014 Cumartesi günü TED Kayseri Koleji nde TED Malatya Koleji ve TED Kayseri Koleji nden İngilizce Öğretmenlerinin katılacağı İngilizce hizmetiçi eğitim yapılacaktır.

Detaylı

ERZİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 1

ERZİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 1 ERZİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 1 En mühim ve feyizli vazifelerimiz Milli Eğitim işleridir. Milli Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin kurtuluşu ancak bu suretle

Detaylı

LdV Mesleki Eğitim Programı Ortaklık Projeleri (2010-2012 )

LdV Mesleki Eğitim Programı Ortaklık Projeleri (2010-2012 ) LdV Mesleki Eğitim Programı Ortaklık Projeleri (2010-2012 ) 2009 Başvuruları - 46 koordinatör kurum başvurusu - 89 ortak kurum başvurusu Bütçe: 886 000 Kabul proje : 45 Nedir? Mesleki eğitim alanında faaliyet

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 1 Başkanlığımız, kamuda, isminde sivil toplum geçen ilk başkanlık olarak

Detaylı

31.MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI

31.MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI 31. TOPLANTISI 16-17 Ekim 2015 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, BİLECİK MÜHENDİSLİK MÜHENDİSLİK DEKANLARI DEKANLARI KONSEYİ KONSEYİ (MDK) Mühendislik dekanları arasında deneyimlerin paylaşıldığı, iyi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ Moderatör Konuşmacılar : Bülent ÖZCAN (Başkan) : Dr. Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER (İletişim Koordinatörü) Emirhan H. ASLAN (Uzman, Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü) İstanbul, 19 Şubat

Detaylı

TEPAV/EPIC Proje Değerlendirmesi. Lizbon Gündemi nin Yaygınlaştırılması Projesi nden öğrendiklerimiz

TEPAV/EPIC Proje Değerlendirmesi. Lizbon Gündemi nin Yaygınlaştırılması Projesi nden öğrendiklerimiz TEPAV/EPIC Proje Değerlendirmesi Lizbon Gündemi nin Yaygınlaştırılması Projesi nden öğrendiklerimiz Global Fırsatlar Fonu nun Reuniting Europe programı Kamu Diplomasisi Hükümet ortamı ve uzun vadeli hedeflerle

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok Antalya daki 4 üniversitenin sektör için gerekli eğitimleri verdiği, Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ

AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ TOPLANTININ AMACI, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ki Mesleki ve

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - I

İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - I İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - I 18 Ekim 2012 Ankara GÜNDEM 9.30-9.45 İhracat Genel Müdür Yardımcısı

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması

Detaylı

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz.

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz. AMAÇ ve TANIM PERYÖN, İnsan Yönetimi Ödülleri nin ana amacı, insan kaynakları yönetimi alanında yenilikçi/ yaratıcı ve başarılı uygulamaları tanımak, örnek teşkil eden nitelikteki çalışmaları sektöre kazandırmaktır.

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

BURSA İLİ 2015 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI

BURSA İLİ 2015 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI BURSA İLİ 2015 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI FAALİYET NO BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI İLÇESİ YERİ KATILACAK OLANLAR SÜRESİ KATILACAK SAYISI BAŞLAMA ZAMANI 2015160001 03/01/2015

Detaylı