İNVAZİV ARAÇ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNDE HEMŞİRELİK UYGULAMALARI

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNVAZİV ARAÇ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNDE HEMŞİRELİK UYGULAMALARI"

Transkript

1 İNVAZİV ARAÇ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNDE HEMŞİRELİK UYGULAMALARI

2 NAZOKOMİYAL ENFEKSİYONLAR HASTANE ENFEKSİYONLARI Tanım Hasta hastaneye başvurduğunda inkübasyon döneminde olmayan, daha sonra gelişen veya taburcu olduktan sonra ortaya çıkan enfeksiyonlardır. Genellikle hasta hastaneye yattıktan saat sonra ve taburcu olduktan sonra 10 gün içinde gelişir

3 YOĞUN BAKIM HASTALARI Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalar, hasta güvenliği ihlallerine ve tıbbi hatalara daha açıktırlar.

4 YOĞUN BAKIMDA ENFEKSİYON Hastaneye yatan hastaların sadece %5-10 u yoğun bakım ünitelerinde tedavi görmesine karsın, Tüm nozokomiyal enfeksiyonların %20-25 i

5 YOĞUN BAKIM HASTALARI Kişisel faktörler Yaş Altta yatan hastalıklar Hastalığın ciddiyeti Antibiyotik kullanımı Ümmin sistem Kolonizasyon Kolonizasyon Enfeksiyon Hastane Enfeksiyonu Kurumsal faktörler El yıkama-eldiven kullanımı İzolasyon teknikleri ve standart önlemlere uyma Hasta/sağlık personeli oranı Temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları

6 YOĞUN BAKIMDA ENFEKSİYON Ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) Kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu (Kİ-ÜSE) Santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu hızı (SVK-KDE) Cerrahi alan enfeksiyonu (CAE) hızları

7 YOĞUN BAKIMDA ENFEKSİYON Yüksek maliyet Yüksek mortalite Daha fazla yatış süresi Kalite göstergesi Önlenebilir bir durum!!!...

8 YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİ Hemşireler enfeksiyonların önlenebilir olduğunun bilincinde olmalı Enfeksiyon kontrolü ile ilgili güncel bilgilere sahip olmalı Hizmet içi eğitimlere aktif olarak katılmalı

9 YOĞUN BAKIMDA ENFEKSİYON Hastanın üniteye kabulü ile başlayan bir süreçtir Hasta ile bakım ve tedavi sürecinde 24 saat beraber olan hemşirelerin önemli sorumlulukları vardır

10 YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİ Hemşirelerin yapmış olduğu gözlemler, uygulamalar ve tuttukları kayıtlar enfeksiyon tanısında önemli bir yere sahiptir Hemşireler yaptıkları uygulamalarda; enfeksiyonların önlenmesine yönelik; Araştırmacı, Bakım verici, Eğitimci ve danışmanlık rolleri vardır

11 İNVAZİV ARAÇ İLŞKİLİ ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNDE HEMŞİRELİK UYGULAMALARI

12 ÜRİNER KATETER İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ

13 KATETER İLE İLİŞKİLİ İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI YBÜ de prevelans %8-21 Nozokomiyal üriner sistem enfeksiyonlarının %80 i üretral kateterizasyon nedeniyle olur Bakım hataları, Başka bir yerde enfeksiyon olması Altta yatan hastalıklar

14 KATETER İLE İLİŞKİLİ İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI 3 yolla meydana gelir: Kateter takılması esnasında bakterilerin içeri itilmesi Kateter takıldıktan sonra bakterilerin sonda boyunca yukarı ilerlemesi Sonda lümeni boyunca yukarı ilerleme

15 KATETER İLE İLİŞKİLİ İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ Kateter takmaya karar verme uygunluğu El yıkama Kateter takılması Kapalı drenaj İdrar akımı Yıkama Doğru şekilde Örnek alınması Kateter bakımı Kateter değişimi ve çıkarılması

16 KATETER İLE İLİŞKİLİ İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ Kateter takılmasına karar verilir Kateter takılması zorunlu mu? Kateter komplikasyonları nedeni ile değerlendiriniz. Sadece endikasyon varsa kateter takınız.

17 KATETER İLE İLİŞKİLİ İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ Uygulayıcı Kateter ile ilgili her türlü işlemden önce ve sonra eller mutlaka yıkanır.

18 KATETER İLE İLİŞKİLİ İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ Kateter Takılması Mutlaka aseptik teknik ve steril malzeme kullanılarak takılır. Uygun bir antiseptik solüsyon ile periüretral temizlik yapılır (Sabunlu su /%01 lik savlon vs). Steril eldiven giyilir, steril örtü kullanılır. Drenajı sağlayacak en uygun kateter çapı seçilir.

19 KATETER İLE İLİŞKİLİ İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ Kateter Takılması Kateter uygun şekilde sabitlenir.

20 KATETER İLE İLİŞKİLİ İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ KAPALI DRENAJ Steril, sürekli kapalı drenaj sistemleri kullanılır.

21 KATETER İLE İLİŞKİLİ İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ KAPALI DRENAJ Gerekmedikçe kateter ve drenaj sistemi birbirinden ayrılmaz.

22 KAPALI SİSTEM BOZULDUĞU OLGULARDA 4 GÜNDE MİKROBÜRİ ORANI %100

23 KATETER İLE İLİŞKİLİ İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ KAPALI DRENAJ Kateter ve drenaj sistemi ayrıldı ise bağlantı yeri dezenfekte edilir, yeniden bir drenaj sistemi bağlanır.

24 KATETER İLE İLİŞKİLİ İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ KAPALI DRENAJ İdrar torbaları; Sağlam, Alt kısmında idrarın boşaltılması için musluklu İdrar ölçmeye uygun olanılar tercih edilir

25 KATETER İLE İLİŞKİLİ İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ İDRAR AKIMI Drenaj sisteminin bükülmemesi, hasta altında kalmamasına dikkat edilir. Kesintisiz idrar akışı sağlanır İdrar torbası ve toplayıcı sistemin tamamı mesane düzeyinin altında olması sağlanır. Torba askı ile yatağa sabitlenir. Torbanın musluk kısmının yere değmemesine dikkat edilir.

26 KATETER İLE İLİŞKİLİ İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ İDRAR AKIMI İdrarın rahat akışının sağlanması için, torba düzenli boşaltılır Boşaltma musluğu kontamine boşaltma kabı ile temas etmemesine dikkat edilir

27 KATETER İLE İLİŞKİLİ İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ Yıkama Kateterde tıkanma olduğu zaman yıkama yapılır Drenaj sistemi ayrılmadan önce bağlantı sistemi dezenfekte edilir. Aseptik tekniğe uygun şekilde steril malzeme kullanılarak ve büyük hacimlerle irrigasyon yapılır. İrrigasyon için antimikrobiyal bileşikler rutinde kullanılmaz.

28 KATETER İLE İLİŞKİLİ İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ Örnek alınması Rutin bakteriyolojik örnek alınmaz Bakteriyolojik örnek için kateterin distali dezenfektan solüsyonlarla temizlenir, enjektörle örnek alınır. Diğer idrar analizleri için torbanın boşlatıcı sisteminden aseptik koşullarda örnek alınır. Örnek almak için kapalı drenaj sisteminin bütünlüğü bozulmaz.

29 KATETER İLE İLİŞKİLİ İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ Kateter Bakımı Kateterle temastan önce ve sonra eller yıkanır. İdrarla temas riski varsa eldiven kullanılır. Meatusda kir birikimi varsa kontaminasyonu önlemek için su ve sabunla temizlenir. Ancak periyodik yıkama veya antiseptiklerle silme enfeksiyonu önlemede yararsız bulunmuştur.

30 KATETER İLE İLİŞKİLİ İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ Kateter Bakımı Hasta banyo yapabilir, ancak öncesinde torba boşaltılır ve bağlantıların kapalı olması sağlanır. Hastanın transferi sırasında torba boşaltılır ve bağlantılar kapatılır. İdrar torbaları hasarlanmadıkça yada kateterden ayrılıp temizliği bozulmadıkça değiştirilmez.

31 KATETER İLE İLİŞKİLİ İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ Kateter Değişimi ve Çıkarılması Sabit aralıkla değişim önerilmez. Hastanın klinik durumuna ve bulgularına göre karar verilir. Yıkama ile giderilemeyen tıkanıklık durumunda kateter değiştirilir. Hasta günlük kateter ihtiyacı açısından değerlendirilir. Mümkün olan en kısa sürede kateter sonlandırılır.

32 VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNOMONİLER

33 VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNOMONİLER Yoğun bakım ünitesinde sıklıkla karşılaşır En sık mortalite nedenidir Diğer enfeksiyonlarda olduğu gibi önlenebilir

34 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Sağlık çalışanları pnomoninin önlenmesi konusunda eğitim alır ve gerektikçe bu eğitimler tekrarlanır Klinik gereklilik olmadıkça rutin kültür alınmaz Tek kullanımlık aletler tekrar kullanılmaz

35 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Tekrar kullanım zorunlu ise etkin temizlik ve dezenfeksiyon işlemine tabi tutulur Tekrar kullanılacak yarı kritik alet ve gereçler otoklav veya yüksek düzey dezenfeksiyon işlemine tabi tutulur Isıya dayanıksız olanları kimyasal dezenfeksiyona tabi tutulur

36 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Hastadan Hastaya Bulaşın Önlenmesi için Hastalarla temas sırasında Standart Önlemler e uyulur, Gereken durumlarda steril olmayan temiz eldiven giyilir. Kan ve diğer vücut sıvılarının sıçrama ihtimali durumu söz konusu ise önlük giyilir. (özellikle entübasyon, endotrakeal aspirasyon bronkoskopi, vb.) işlemi sırasında cerrahi maske + gözlük veya siperli maske kullanılır.

37 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Mekanik ventilatörlerin iç kısmı rutin olarak dezenfekte ya da sterilize edilmez Solunum devresi görülür bir kirlenme ya da fonksiyon bozukluğu yoksa rutin değiştirilmez (hortum, ekshalasyon valf ve bunlara bağlı nemlendirici) Solunum devresi hortumlarının hasta başı seviyesinin altında olması sağlanır

38 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Devrede biriken sıvı rutin olarak boşaltılır. Bu işlem esnasında temiz eldiven giyilir ve uygulamaya hasta tarafından başlanarak sıvının tekrar hastaya kaçmaması sağlanır. İşlem öncesi ve sonrasında el hijyeni sağlanır

39 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Nemlendirici kaplarda mutlaka steril su kullanılır.bu amaçla serum fizyolojik veya steril olmayan distile su kullanımı önerilmez. Nemlendirici Kapları( humudifer) içinde bulunan su azaldıkça üzerine ekleme yapılmaz Yeni bir hasta için bir önceki hastadan kalan nemlendirici kabı (humidifier) kesinlikle kullanılmaz, Her yeni hasta için temiz ve dezenfekte edilmiş bir nemlendirici kabı kullanılır.

40 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Oksijen flowmetre kapları içinde steril su kullanılır. Bu amaçla steril olmayan su, serum fizyolojik veya steril olmayan distile su kullanılması önerilmez. Oksijen flowmetre kaplarındaki su miktarı azaldığında üzerine ekleme yapılmaz, kaplar temizlenip dezenfekte edildikten sonra kuruması beklenir, kuruduktan sonra tekrar steril su konulur

41 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Yeni bir hasta için bir önceki hastadan kalan oksijen flowmetre kapları kesinlikle kullanılmaz, her yeni hasta için temiz ve dezenfekte edilmiş bir flowmetre kabı kullanılır.

42 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Nemlendirici filtreler ve bakteri filtrelerin ;mekanik fonksiyon bozukluğu gelişmediği veya gözle görülebilir kirlenme olmadığı sürece rutin olarak değişimi önerilmez. Solunum devresi değiştirildiğinde değiştirilir Tek kullanımlık devreler tekrar kullanılmaz, Tekrar kullanılabilenlerin elle temizlik ve dezenfeksiyonu önerilmez

43 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Nazal oksijen kanülleri ve maskelerinin rutin değişimi gereksizdir,fonksiyon bozukluğu veya gözle görülebilir kirlenme durumunda değiştirilir. Nazal oksijen kanülleri ve maskeleri her hasta için değiştirilir

44 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Nebulizatörler (devre içi ve taşınabilir nebülüzörler için geçerlidir) her kullanım (tedavi) sonrasında (daha sonra aynı hasta için kullanılacak dahi olsa) temizlenir ve dezenfekte edilir. Nebulizatör haznesine steril su veya steril distile su aseptik tekniğe uygun olarak konulur. Nebülüzasyon tedavisinde mümkün olduğunca tek kullanımlık nebülüzör maskeleri önerilir.

45 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Nebulizatör ile verilecek ilaçlar; Mümkün olduğunca tek kullanımlık tercih edilir Multidoz kullanımı zorunlu ise saklanma ve kullanım koşulları konusunda üretici firma önerilerine uyulur.

46 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Yüksek infeksiyon riski nedeniyle buhar makinelerinin kullanımı önerilmez. Kullanımı zorunlu ise; Mutlaka steril su veya steril distile su ile doldurulanır, Su azaldıkça üzerine eklenmez, Buhar makinesinin haznesi temizlenip dezenfekte edildikten ve kuruması beklendikten sonra tekrar steril su ile doldurulur. Buhar makinesinin içindeki sıvı azalmamış olsa bile her gün en az bir kez temizlenip dezenfekte edilir.

47 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Ambular mümkünse tek kullanımlık olmalık olanlar tercih edilir Bu mümkün değilse her kullanım sonrasında temizlenip dezenfekte edilir. Ayrılabilen her parçası ayrılarak temizlenir Ambular hasta yatağına veya masasına bırakılmaz, ısıtıcı ve nemden uzak muhafaza edilir

48 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Aspirasyon Sık aspirasyondan kaçınılır.sadece endikasyon varsa aspire dilir Aspirasyonun 15 saniyeden uzun sürmemesine dikkat edilir Aspirasyon basıncı mmhg ye ayarlanır

49 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Aspirasyon Solunum sekresyonlarının aspirasyonu sırasında el hijyeni sağlanır ve steril eldiven giyilir Kan ve diğer vücut sıvı/salgılarının çevreye sıçrama/püskürme ihtimali olan durumlarda (endotrakeal aspirasyon, endotrakeal entübasyon, bronkoskopi, vasküler invaziv girişimler, vb.) cerrahi maske + gözlük veya siperli maske kullanılmalı

50 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Aspirasyon Aspirasyon işleminin endotrakeal tüp içine sıvı verilmeden yapılması tercih edilir Çok fazla kurutu olan ve sekresyonları kuruyan hastalarda mutlak gerekli ise;, 5-15 ml steril sıvı içeren plastik ampullerin kullanımı önerilir Endotrakeal tüp içine ihtiyaç duyulan miktar verildikten sonra steril kateter ile endotrakeal tüp içine girilerek aspirasyon işlemi yapılır

51 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Aspirasyon Aspirasyon işlemine devam edilmesi gerekiyor ise kullanılan ilk kateter yıkama solüsyonu ile yıkanarak atılır,aynı kateterle tekrar gir çık yapılmaz Yeni bir steril kateter açılarak aynı işlem tekrarlanır. Akciğer sekresyonları yeterince temizlendikten sonra yıkama solüsyonunda yıkanan kateter ile ağız sekresyonları aspire edilir ve kateter tekrar yıkanarak atılır.

52 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Aspirasyon Tek sefer aspirasyon yeterli olmuş ise aynı kateter yıkama solüsyonunda yıkandıktan sonra ağız sekresyonlarının aspirasyonu için kullanılır ve yıkanarak atılır. Aspirasyon işlemi tamamlandıktan sonra kullanılan 5-15 ml lik plastik ampul içinde sıvı kalmış ise bekletilmeden atılır

53 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Aspirasyon Ventilatörde uzun süre kalacak hastalarda kapalı sistem aspirasyon önerilir Kapalı aspirasyon uygulanan hastalarda steril aspirasyon sıvısı kateter haznesine verilir ve uygun teknikle aspirasyon tamamlanır. Kapalı aspirasyon kateterleri rutin değiştirilmez. Fonksiyon bozukluğu gelişmesi, kateterin tıkanması, kateter kılıfının delinmesi durumlarında değişim önerilir.

54 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Aspirasyon Kapalı aspirasyon uygulanan hastalarda ağız içi sekresyonlarının aspirasyonu ayrı steril bir kateterle yapılır, Yeterli temizlik sağlanamaz ise aynı kateter yıkama solüsyonunda yıkandıktan sonra işlem tekrarlanır. Ağız içi sekresyonların aspirasyonu için kullanılan kateterler hasta başında bekletilmez

55 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Aspirasyon Açık veya kapalı aspirasyon yapılan hastalar için yıkama solüsyonu olarak 500 ml lik plastik veya cam şişeler içindeki steril sıvılar (serum fizyolojik veya su) kullanılır. Yıkama solüsyonları 8 saatten uzun süre bekletilmez, solüsyon çok kirlenmiş ise beklenmeden değiştirilir. Solüsyon kabının üzerine kullanılmaya başlandığı tarih ve saat kaydedilir.

56 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Aspirasyon Hastane vakum sistemine bağlı sabit aspiratörlerin torbaları işaretli seviyeye kadar dolunca yenisi ile değiştirilir. Her yeni hasta için mutlaka torba, line, varsa çam ucu değişimi yapılır.

57 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Aspirasyon Mobil aspiratör kullanılması önerilmez. Zorunlu ise durumunda aspiratör kavanozu doldukça veya 24 saatte bir boşaltılıp temizlenir ve dezenfekte edilir.

58 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Trakeotomi açılacaksa; Asepsi kurallarına uyulur Trakeostomi kanülü sadece gerekli olduğunda değiştirilir Trakeotomi kanülü değiştirilirken temiz önlük giyilir, aseptik teknik kullanılır Steril trakeotomi kanülü kullanılır

59 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Trakeostomi stroma bakımı ; Aseptik teknikle yapılır El hijyeni uygulanır.eldiven giyilir Eski pansuman çıkarılır ve stoma bölgesi Serum fizyolojik ile silinir,steril gazlı bez ile kurulanır Stoma bölgesi enfekte olmadığı sürece epitelizasyonu geciktireceği için iyotlu bileşikler önerilmez Trakeostomo tüpünün kumaş bağları kirlendikçe değiştirilir.işlem bitiminde el hijyeni sağlanır

60 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ İç kanül temizliği; El hijyeni uygulanır.steril olmayan eldiven giyilir İç kanül çıkarılır,ön temizlik uygulandıktan sonra yarı kritik alet dezenfeksiyonu için uygun bir dezenfektan seçilerek dezenfekte edilir İç kanül steril su ile durulanır,kurulanır ve hastaya tekrar takılır

61 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Hastanın Solunum Sekresyonlarını Aspire Etmesini Önlemek İçin; Endikasyon ortadan kalkar kalkmaz aspirasyon riski yüksek olan her tür uygulama sonlandırılır (endotrakeal entübasyon, trakeotomi, enteral tüpler) Endotrakeal entübasyon ihtiyacını ve süresini kısaltmak için mümkün olduğunca noninvaziv mekanik ventilasyon tercih edilir. Tekrarlayan endotrakeal entübasyonlardan kaçınılır

62 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Hastanın Solunum Sekresyonlarını Aspire Etmesini Önlemek İçin; Kontrendikasyon olmadığı sürece orotrakeal entübasyon, nazotrakeal entübasyona tercih edilir. Subglottik alanda biriken sekresyonların aspirasyonuna imkan veren dorsal lümenli endotrakeal tüpler tercih edilir.

63

64 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Hastanın Solunum Sekresyonlarını Aspire Etmesini Önlemek İçin; Endotrakeal entübasyon uygulanan hastalarda cuff basıncı monitorize edilir ve en az 20 cmh2o düzeyinde tutulur. Cuff basıncı düşürülmeden veya endotrakeal tüp çıkarılmadan önce cuff üzerinde birikmiş olan sekresyonlar iyice aspire edilir.

65 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Hastanın Solunum Sekresyonlarını Aspire Etmesini Önlemek İçin; Aspirasyon pnömonisi gelişme riski yüksek olan hastalar (mekanik ventilatöre bağlı ve/veya entübe hastalar gibi) bir kontrendikasyon bulunmadığı sürece o (??) açıyla yatırıllır

66 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Hastanın Solunum Sekresyonlarını AspireEtmesini Önlemek İçin; Sedasyona günlük ara verilerek hasta değerlendirilir Beslenmeye başlanmadan beslenme tüpünün yerleşiminin doğru olup olmadığı kontrol edilir Bu konuda şüphe var ise tüpün yerinde olduğu doğrulanmadan beslenmeye başlanmaz. Ağız hijyenine özen gösterilir, her şiftte en az bir kez diş,yanak ve dili kapsayacak şekilde ağız bakımı verilir.

67 NOZOKOMİYAL PNÖMONİ KORUNMA ÖNLEMLERİ Hastanın bir yere nakli gerekli ise; Nakil öncesi tüm aletlerin kontrolü yapılır Endotrakeal tüpün pozisyonu ve endotrakeal balonun basıncı kontrol edilir. Endotrakeal tüp içindeki sekresyon uygun şekilde aspire edilir Enteral beslenme kesilirve varsa gastrik içerik aspire edilir Hasta yarı oturur pozisyona getirillir. Hastanın gideceği bölüm hasta kabulüne hazır olduğundan emin olunur.

68 Enfeksiyonsuz Yoğun Bakımlar Dileğiyle

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Enfeksiyon Kontrol Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Hastanede

Detaylı

VENTİLATÖR İLE İLİŞKİLİ PNÖMONİNİN Revizyon Tarihi: ÖNLENMESİ TALİMATI Sayfa: 1/5. Hazırlayan

VENTİLATÖR İLE İLİŞKİLİ PNÖMONİNİN Revizyon Tarihi: ÖNLENMESİ TALİMATI Sayfa: 1/5. Hazırlayan Yürürlük i: 29.05.2014 VENTİLATÖR İLE İLİŞKİLİ PNÖMONİNİN Revizyon i: ÖNLENMESİ TALİMATI Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması Madde No - Revize edildi - 1.7.8 KAPSAM: Yoğun Bakımlar Hazırlayan Güler DEMİRCİ

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Enfeksiyon Kontrol Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Hastanede

Detaylı

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ ÖNLENMESİ TALİMATI

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ ÖNLENMESİ TALİMATI 1.0. AMAÇ Ventilatör kullanımına bağlı pnömoni gelişimini önlemektir. 2.0. KAPSAM Yoğun bakım ünitesinde ve mekanik ventilator kullanan kliniklerdeki çalışan tüm personeli kapsar. 3.0. TANIMLAR: Ventilatör:

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1.AMAÇ:Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) sinde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolünü sağlamak. 2.KAPSAM:Tüm Yoğun Bakım ünitesini kapsar. 3.KISALTMALAR: YBÜ:Yoğun Bakım Ünitesi HHEK:Hastane

Detaylı

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi Sayfa No Sayfa 1/6 1.AMAÇ Hastalarla ve hastane ortamındaki yüzeylerle el teması sonrasında ortaya çıkan enfeksiyon bulaş riskini önlemeye yönelik el hijyeni ve eldiven kullanım kurallarını ve uygulamalarını

Detaylı

ASPİRASYON UYGULAMA TALİMATI

ASPİRASYON UYGULAMA TALİMATI SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ: Aspirasyon uygulamaları ile ilişkili enfeksiyonların gelişimini önlemeye yönelik standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM: Solunum yolu sekresyonlarının aspirasyonu ile ilgili

Detaylı

HASTANE KÖKENLİ PNÖMONİNİN ÖNLENMESİ TALİMATI

HASTANE KÖKENLİ PNÖMONİNİN ÖNLENMESİ TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hastane kökenli pnömoni gelişiminin önlenmesi 2.KAPSAM Hastalara sağlık hizmeti sunan tüm

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

HASTANE KÖKENLİ PNÖMONİNİN ÖNLENMESİ TALİMATI

HASTANE KÖKENLİ PNÖMONİNİN ÖNLENMESİ TALİMATI Sayfa No 1 / 6 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hastane kökenli pnömoni gelişiminin önlenmesi 2.KAPSAM Hastalara sağlık hizmeti sunan

Detaylı

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI AMAÇ Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için, uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemlerini

Detaylı

KALICI ÜRETRAL KATATER UYGULAMA (takılması-çıkarılması) PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KALICI ÜRETRAL KATATER UYGULAMA (takılması-çıkarılması) PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Özel Bir Hastanede PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) Döngüsüyle VİP İyileştirme Çalışması Dr. Aslıhan Demirel

Özel Bir Hastanede PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) Döngüsüyle VİP İyileştirme Çalışması Dr. Aslıhan Demirel Özel Bir Hastanede PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) Döngüsüyle VİP İyileştirme Çalışması Dr. Aslıhan Demirel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EL HİJYENİ TALİMATI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EL HİJYENİ TALİMATI SAYFA NO: 1 / 5 1. AMAÇ: Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde hastane ortamında el hijyenine uygun standartların belirlenmesini sağlamaktır. 2. KAPSAM: Bu talimat hastane ortamında

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI Sayfa No 9/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.RİSK DÜZEYLERİ YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR AMELİYATHANELER STERİLİZASYON ÜNİTESİ (steril destek alanları) YOĞUN

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2007 Yoğun Bakım Üniteleri Hasta bakımının en karmaşık Masraflı Teknoloji ile içiçe Birden fazla organı ilgilendiren

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ Amaç Hastanede çalışan personeli ve yatan hastaları hastane enfeksiyonları açısından korumak, bilinçlendirmek, Gerekli

Detaylı

ATASAM HASTANESİ EL HİJYENİ EĞİTİMİ

ATASAM HASTANESİ EL HİJYENİ EĞİTİMİ ATASAM HASTANESİ EL HİJYENİ EĞİTİMİ 1 EL HİJYENİ El yıkama günlük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin kendi sağlığı için önemliyken, çalışma ortamında diğer kişilerin sağlığı içinde önemlidir. Başta

Detaylı

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi EL HİJYENİ 2010 Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi El Hijyeni v El yıkama günlük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin kendi sağlığı için önemliyken, çalışma

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONLARI. Doç.Dr. Güliz ONAT

HASTANE İNFEKSİYONLARI. Doç.Dr. Güliz ONAT HASTANE İNFEKSİYONLARI Doç.Dr. Güliz ONAT İÇERİK ü Hastane Enfeksiyonları Tanımı ü Hastane Enfeksiyon Çeşitleri ve Önleme Yolları Hastane İnfeksiyonu=Nozokomiyal İnfeksiyon Noso=hastalık Komein=bakım Nosocomium=hastane

Detaylı

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI DokNo:ENF.TL.29 Yayın tarihi:nisan 2013 Rev.Tar/no:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Hastanesi ndeki özel birimlerde (ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, doğumhane ve laboratuarlar, ileri bakım

Detaylı

Hastane Temizliği Talimatı

Hastane Temizliği Talimatı 1. AMAÇ Hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması ve yapılması için yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Tüm birimleri kapsar. 3. TANIMLAR temizliğinin doğru ve etkin Çok Yüksek Riskli

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı

Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı 1. AMAÇ (YBÜ) nde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolü. 2. KAPSAM İlgili birimde görev yapan, üniteye giren ve hastayla ilgilenen herkesi kapsar. 3. TEMEL İLKELER 1. YBÜ hastane

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Şerife Selcen Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI

HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI SAYFA NO 1/9 HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR 1. AMELİYATHANELER 1. ACİL SERVİS 1. İDARİ BİRİMLER (ayniyat, satın alma,muhasebe, maaş

Detaylı

YENİDOĞAN SERVİSİNDE TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON TALİMATI

YENİDOĞAN SERVİSİNDE TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON TALİMATI 1.0.AMAÇ: :Yenidoğanda hastane kaynaklı enfeksiyonların önlenilmesinde yoğun bakım ve servis ünitelerinde gerekli temizlik ve dezenfeksiyon uygulama ilkeleri ve yöntemlerini, malzeme seçimi ve kullanım

Detaylı

HASTANE YER VE YÜZEYLERİN TEMİZLİĞİ PLANI

HASTANE YER VE YÜZEYLERİN TEMİZLİĞİ PLANI Sayfa No: 10/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.RİSKLER YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR ACİL SERVİS KLİNİKLER

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI Dok No: ENF.TL.10 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ: Hastanedeki bölümlerin risk durumuna göre sınıflandırılması ve temizliğinin doğru ve etkin yapılması için yöntem belirlemektir.

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1. AMAÇ Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ)'nde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolü.

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı

Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı GOÜ Araştırma ve Uygulama Merkezi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı Talimat No :20 Düzenleme Tarihi :01.01.2005 Revizyon Tarihi:19.07.2012 1. AMAÇ Yoğun Bakım

Detaylı

İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI

İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI SDÜDHF/TBH/TLM/62/YT-13.01.2015/REVNO-00 1. AMAÇ 1.1. Tanımlanmış veya şüphe edilen bulaşıcı hastalığı olan veya epidemiyolojik olarak önemli bir patojenle enfekte veya kolonize

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI Kişisel koruyucu ekipman nedir? Çalışma ortamındaki enfeksiyon risklerine karşı çalışan tarafından kullanılması gereken giysi, araç ve malzemelerdir. Bölümün

Detaylı

Yoğun Bakım Enfeksiyon Kontrol Talimatı

Yoğun Bakım Enfeksiyon Kontrol Talimatı T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Yoğun Bakım Enfeksiyon Kontrol Talimatı Doküman Numarası TBH/000/ÇTL/89 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 6.3./7.5.1. Yayın Tarihi

Detaylı

KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA TALİMATI

KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA TALİMATI YÖN.TL.26 28.05.2013 14.01.2014 01 1/6 1.0 AMAÇ: sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşların önlenmesi amacıyla sağlık personeli,hasta,hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için uygun

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi

ATIK YÖNETİMİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi ATIK YÖNETİMİ Enfeksiyon Kontrol Komitesi AMAÇ: Atık Yönetimi Talimatı Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi nde üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçiler ve hastane çalışanlarının sağlığını

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RİSK DÜZEYİNE GÖRE TEMİZLİK PLANI

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RİSK DÜZEYİNE GÖRE TEMİZLİK PLANI SAYFA NO 1/9 HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR 1. AMELİYATHANELER 1. ACİL SERVİS 1. İDARİ BİRİMLER (ayniyat, satın alma,muhasebe, maaş

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TEMİZLİK TALİMATI

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TEMİZLİK TALİMATI Sayfa 1 / 6 1.AMAÇ:Fakülte'de bulunan bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması ve temizliğinin doğru ve etkin yapılması için yöntem belirlemektir. 2.KAPSAM: Tüm birimleri kapsar. 3.TANIMLAR:

Detaylı

EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET

EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET EL HİJYENİ EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET GÜNÜMÜZDE NOZOKOMĐAL ENFEKSĐYONLARIN ÖNLENMESĐNDE EN ÖNEMLĐ TEK PROSEDÜR EL YIKAMADIR* EL YIKAMA El Florasi Kalici flora (koagülaz negatif stafilokok, difteroid,

Detaylı

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ 24 Mart 2015 Sürveyans HIV önlenmesi Uygun antibiyotik kullanımı Hastane temizliği Dezenfeksiyon uygulamaları Enfeksiyon kontrolü İzolasyon

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ VE KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERİN KULLANIMI TALİMATI

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ VE KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERİN KULLANIMI TALİMATI Dok. Kodu: YÖN.TL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Kasım 2014 Rev. No: 01 Sayfa No: 1/5 1.AMAÇ: Bu talimat ile hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta kırım kongo kanamalı

Detaylı

112 ASHİ VE AMBULANSLARDA. EL HİJYENİ Kalite Yönetim Birimi

112 ASHİ VE AMBULANSLARDA. EL HİJYENİ Kalite Yönetim Birimi 112 ASHİ VE AMBULANSLARDA EL HİJYENİ Kalite Yönetim Birimi 112 ASHİ KALİTE İÇİN EL ELE AMAÇ Tüm 112 çalışanlarına el hijyeni ile ilgili genel bilgi vermek Kişisel koruyucu ekipman kullanımının arttırılması

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI 1-RİSKLER HASTANE TEMİZLİK PLANI YÖN.PL.01 15.02.2013 11.07.2013 01 1/14 YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR - AMELİYATHANELER - STERİLİZASYON ÜNİTESİ (steril destek alanları)

Detaylı

NEFROSTOMİ BAKIMI. - Mikroorganizmaların çevreye temasını önler.

NEFROSTOMİ BAKIMI. - Mikroorganizmaların çevreye temasını önler. NEFROSTOMİ BAKIMI Nefrostomi, karın arka yan duvarından böbrek pelvisine idrar drenajı için kateter yerleştirilmesidir. Perkütan yada açık cerrahi ile yapılır. Nefrostomi tüpü için Maloket kateterler veya

Detaylı

MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ

MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ DERS : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ 1.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler ) Oksijenin kimyasal simgesi O2 dir. ) Oksijen, canlıların

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ. Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ Dr. Nazan ÇALBAYRAM Bir hastanenin yapmaması gereken tek şey mikrop saçmaktır. Florence Nightingale (1820-1910) Hastane Enfeksiyonları

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Aspirasyon Uygulama AMAÇ TEMEL İLKELER. Tanımlar

Aspirasyon Uygulama AMAÇ TEMEL İLKELER. Tanımlar AMAÇ Üst solunum yollarındaki sekresyonun, solunum yollarından doğru ve uygun teknikle atılması, akciğerlerin yeterli havalanması ve hastanın daha rahat/ etkin solunum yapabilmesidir. TEMEL İLKELER Aspirasyon

Detaylı

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir.

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. SAYFA No. Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. 2. KAPSAM: Hastanedeki tüm çalışanlar, hastalar, hasta refakatçıları

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ 1.0 AMAÇ: Bu talimat ile hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta kırım kongo kanamalı ateşi, insan immün yetmezlik virüsü (HIV), kuş gribi, domuz gribi ve mevsimsel influenza

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 12.03.2014 Madde 5.2 talimata eklenerek, kemoterapi tedavisi 01 alan hastaların vücut sıvılarına maruz kalınması halinde alınacak önlemler tariflendi.

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 / 11 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine alınan her hastanın tedavi ve bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak. 2.KAPSAM:

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI HASTANE PLANI DOK.KODU:AY.PL.01 YAYIN TARİHİ: 01. 06 2016 REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:00 SAYA NO:1/5 1 - DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARIN VE DEZENEKSİYON PLANI Zemin MALZEMESİ/EKİPMA N Mop-Otomat- Yüzey Temizleyicisi

Detaylı

EL YIKAMA. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Funda Peker

EL YIKAMA. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Funda Peker EL YIKAMA Acıbadem Kadıköy Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Funda Peker El Yıkama-tarihçesi Tıp tarihi incelendiğinde, el yıkama ile infeksiyon hastalıklarının önlenebildiğine dair veriler XIX. yüzyıla

Detaylı

ENFEKSİYON ÖNLEYİCİ STRATEJİLER

ENFEKSİYON ÖNLEYİCİ STRATEJİLER ENFEKSİYON ÖNLEYİCİ STRATEJİLER Uzm. Dr. Ali Rıza KAĞNICI Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon AD Yoğun Bakım BD Palyatif Bakım; Yaşamı tehdit eden bir hastalığa bağlı olarak ortaya

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

RİSK DÜZEYLERİNE GÖRE BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK PLANI

RİSK DÜZEYLERİNE GÖRE BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK PLANI Sayfa No 1 / 9 YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR AMELİYATHANE VE STERİL DESTEK ALANLARI MERKEZİ STERİLİZASYON VE STERİL DESTEK ALANLARI PROTEZ LABORATUARI AĞIZ,DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI

Detaylı

YYBÜ ENFEKSİYON KONTROL PROSEDÜRÜ

YYBÜ ENFEKSİYON KONTROL PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (YYBÜ) hastane enfeksiyonlarının oluşmasının önlenmesi ve kontrolü.

Detaylı

PNÖMONİ ÖNLEME TALİMATI

PNÖMONİ ÖNLEME TALİMATI SAYFA NO 1/7 1.AMAÇ VE KAPSAM: Hastane kökenli pnömonilerin (ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) ler dahil) gelişmesinin önlenmesi. Bu talimatları hastanede çalışan öğretim üyesi, araştırma görevlisi,

Detaylı

EL HİJYENİ TALİMATI REVİZYON DURUMU

EL HİJYENİ TALİMATI REVİZYON DURUMU REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 18.08.2014 Madde 5.2 de hasta ve yakınlarına el hijyeni ile 01 ilgili eğitim verilmesi tariflendi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Enfeksiyon Kontrol

Detaylı

YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR

YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTANE TEMİZLİK PLANI DÖK.KODU: YÖN.PLN.024 YAYIN TARİHİ: 11,11,2011 REVİZE NO:67 REVİZE TARİHİ: 02/06/2014 SAYFA:1/1 1-RİSKLER YÜKSEK RİSKLİ

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Enfeksiyon Kontrol Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Hastane çalışanlarını

Detaylı

ÇAMAŞIRHANE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

ÇAMAŞIRHANE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mehmet Özlüses, Sibel Akın, Dilek Baytaş, Dr. Kaya Süer Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörlüğü

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI TALİMATI

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI TALİMATI 12.09.2013 0 0 1 / 5 1. AMAÇ: Bu talimat ile hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta kırım kongo kanamalı ateşi, insan immün yetmezlik virüsü (HIV), kuş gribi, domuz gribi

Detaylı

HİCKMAN KATETER HAZIRLAYAN : KIYMET YILMAZ ACIBADEM SAĞLIK GRUBU EĞİTİM VE GELİŞİM HEMŞİRESİ EKİM 2010

HİCKMAN KATETER HAZIRLAYAN : KIYMET YILMAZ ACIBADEM SAĞLIK GRUBU EĞİTİM VE GELİŞİM HEMŞİRESİ EKİM 2010 HİCKMAN KATETER BAKIMI HAZIRLAYAN : KIYMET YILMAZ ACIBADEM SAĞLIK GRUBU EĞİTİM VE GELİŞİM HEMŞİRESİ EKİM 2010 HİCKMAN KATETER Hematoloji ve Onkolojide IV Kemoterapilerde, AIDS hastalarının günlük antiviral

Detaylı

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK PLANI KOD YÖN.PL.07 YAY.TR. OCAK 2013 REV TR. TEMMUZ 2014 REV NO 01 SYF NO 1/4

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK PLANI KOD YÖN.PL.07 YAY.TR. OCAK 2013 REV TR. TEMMUZ 2014 REV NO 01 SYF NO 1/4 YÜKSEK RİSKLİ ALAN ORTA RİSKLİ ALAN DÜŞÜK RİSKLİ ALAN DİŞ PRETEZ LABORATUARI RÖNTGEN TUVALETLER ENTEGRE KLİNİKLER MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK UYGULAMALARI İDARİ BİRİMLER HASTA

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ Hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta kırım kongo kanamalı ateşi, insan immün yetmezlik virüsü (HIV),

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE TEMİZLİK TALİMATLARI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE TEMİZLİK TALİMATLARI 1.AMAÇ Hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması ve temizliğinin doğru ve etkin yapılması için yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Tüm birimleri, temizlik ve yemek şirketini kapsar 3.TANIMLAR

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR YÖNERGE

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR YÖNERGE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Sağlık

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Dilek Baytaş Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/7 1. AMAÇ

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 1-RİSKLER YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR AMELĠYATHANELER STERĠLĠZASYON ÜNĠTESĠ (steril destek alanları) YOĞUN BAKIMLAR DĠYALĠZ ÜNĠTESĠ ANJĠO ÜNĠTESĠ ĠZOLASYON ODALARI TIBBĠ

Detaylı

İçerik ASEPSİNİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ TIBBİ ASEPSİ CERRAHİ ASEPSİ ANTİSEPSİ DEZENFEKSİYON STERİLİZASYON VE YÖNTEMLERİ

İçerik ASEPSİNİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ TIBBİ ASEPSİ CERRAHİ ASEPSİ ANTİSEPSİ DEZENFEKSİYON STERİLİZASYON VE YÖNTEMLERİ ASEPSİ UYGULAMALARI İçerik ASEPSİNİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ TIBBİ ASEPSİ CERRAHİ ASEPSİ ANTİSEPSİ DEZENFEKSİYON STERİLİZASYON VE YÖNTEMLERİ ASEPSİNİN TANIMI Asepsinin kelime anlamı patojen mikroorganizmalardan

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6

Detaylı

ÖNLEME PROSEDÜRÜ. Revizyon Tarihi: 00 Yayın Tarihi:05.09.2011

ÖNLEME PROSEDÜRÜ. Revizyon Tarihi: 00 Yayın Tarihi:05.09.2011 1. AMAÇ: Damar içi kateterler ve parenteral solusyonların uygulanması ile ilişkili enfeksiyonların gelişiminin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili sağlık çalışanlarının eğitimi için gerekli kontrol önlemlerini

Detaylı

Sayfa No:15/15 Yayın Tarihi:05.09.2011

Sayfa No:15/15 Yayın Tarihi:05.09.2011 BÖLÜM DAHİLİ BRANŞLAR KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN Sıvı sabun Kağıt havlu El antiseptiği Steril olmayan Steril KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI KULLANIM ALANLARI - Tüm lavabolarda

Detaylı

ENTERAL BESLENME TALİMATI

ENTERAL BESLENME TALİMATI Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ:Ağızyoluilebeslenemeyenhastalarınnazogastriksondayardımıilebeslenmesinin sağlanmasıdır 2. KAPSAM:Hastanemizde bulunan hastalar 3. KISALTMALAR: 4. TANIMLAR: Gastrostomi:Beslenme sondası

Detaylı

Trakeostomi Bakımı AMAÇ TEMEL İLKELER. Tanımlar. Dikkat Edilecek Noktalar

Trakeostomi Bakımı AMAÇ TEMEL İLKELER. Tanımlar. Dikkat Edilecek Noktalar Trakeostomi Bakımı AMAÇ Hastanın hava yolunun açık tutulması, hava yolunda yeterli nem ve gaz alışverişinin sağlanması, patojen mikroorganizmaların trakeo- bronşiyal alana girişinin önlenmesi, trakeostomi

Detaylı

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir YER: İZOLASYON ve NOTRÖPENİK HASTA ODASI YÜKSEK RİSKLİ ALAN GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar: Sarı Yoğun Bakım, Laboratuvar Alanları, İzolasyon Odası, Ameliyathane :Beyaz 1-Tuvaletler

Detaylı

SORUMLULAR: İdari birim sorumlusu, sorumlu hemşireler, temizlik şirketi sorumlusu, temizlik personeli ve temizlik komitesi

SORUMLULAR: İdari birim sorumlusu, sorumlu hemşireler, temizlik şirketi sorumlusu, temizlik personeli ve temizlik komitesi Doküman No:ENF.TL.58 Yayın Tarihi: 20.09.2011 Revizyon Tarihi: 01.04.2013 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 5 AMAÇ: Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek servisteki hasta ve çalışanlara

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

Konuşmacı değişikliği. X işaretleri VRE kültür pozitif olarak saptanan alanları belirtmektedir. Enfeksiyon kontrolü ellerimizdedir

Konuşmacı değişikliği. X işaretleri VRE kültür pozitif olarak saptanan alanları belirtmektedir. Enfeksiyon kontrolü ellerimizdedir Konuşmacı değişikliği X işaretleri VRE kültür pozitif olarak saptanan alanları belirtmektedir Enfeksiyon kontrolü ellerimizdedir defibrilatör mavi kod arabası komidin 2 Masa 4 Tarihçe-1847 masa 5 TARĐHÇE

Detaylı

AMBULANS TEMİZLİK DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON TALİMATI

AMBULANS TEMİZLİK DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON TALİMATI DOK. KODU: AS.TL.01 YAYIN TARİHİ:01.01.2016 REV. TARİHİ:00 REV. NO:00 SAYFA 1/6 1. AMAÇ: Ambulansta kullanılan tüm cihazların vaka sonrası temizliğinin nasıl yapılacağı ve ne sıklıkla yapılacağı, nasıl

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLlGI. Acil ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. ... valiligine (İl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAGLIK BAKANLlGI. Acil ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. ... valiligine (İl Sağlık Müdürlüğü) ~-- saglık BakanllOI --Sayı Konu :99050341 : Ambulans ve Tıbbi Malzeme Temizlik ve Dezenfeksiyon Talimatı T.C. SAGLIK BAKANLlGI Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü... valiligine (İl Sağlık Müdürlüğü)

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Sağlık Çalış ışanlarında Enfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Sağlık çalış ışanlarında majör bulaş kaynağı kanla

Detaylı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı 1. AMAÇ Cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) önlenmesidir. 2. KAPSAM Ameliyat sürecinde hastaya sağlık hizmeti sunan tüm birimleri ve bireyleri kapsar. 3. GENEL ESASLAR Cerrahi alan enfeksiyonları; cerrahi

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ EL HİJYENİ TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ EL HİJYENİ TALİMATI 1. AMAÇ:Hastane enfeksiyonlarının oluşmasının önlenmesi, oluşmuş ise kontrol altına alınması amacıyla doğru el yıkama tekniğinin kullanılmasını sağlamaktır. 2. KAPSAM: Hastanedeki Tüm Birimleri kapsar.

Detaylı

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU Adı-Soyadı: Kadrosu: İşe Başlama i: Bölümü: ACİL SERVİS HEMŞİRESİ Oryantasyıon Bitiş i: Formun İnsan Kaynaklarına Geliş i: Uygulama Puanları

Detaylı

STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON PROSEDÜRÜ

STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1. AMAÇ Çevre Hastanesi dezenfeksiyon ve sterilizasyonun daha etkin sağlanması kuralları belirlemektir.

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİ. FATMA ARSLAN Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

HASTANE TEMİZLİĞİ. FATMA ARSLAN Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi HASTANE TEMİZLİĞİ FATMA ARSLAN Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Amaç: Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak

Detaylı

ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE SANTRAL KATETER UYGULAMALARI

ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE SANTRAL KATETER UYGULAMALARI ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE SANTRAL KATETER UYGULAMALARI Uzm. Dr. Orkun TOLUNAY Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi

Detaylı

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter Salgını Kontrolü 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter baumannii Hastalarda kolonize olarak ciddi enfeksiyonlara, septik şoka ve ölümlere yol açan nonfermentatif, gram-negatif

Detaylı

Mekanik Ventilasyondaki Hastanın Bakımı

Mekanik Ventilasyondaki Hastanın Bakımı Mekanik Ventilasyondaki Hastanın Bakımı AMAÇ Mekanik ventilasyon uygulanan hastanın hemşirelik bakımının planlanması ve mekanik ventilasyonun devamlılığının sağlanmasıdır. TEMEL İLKELER Tanımlar Ventilatör

Detaylı

UÜ-SK MAMA ve GAVAJ HAZIRLAMA, DAĞITIM ve HİJYEN TALİMATI

UÜ-SK MAMA ve GAVAJ HAZIRLAMA, DAĞITIM ve HİJYEN TALİMATI 1 / 5 1. Amaç: Bu talimatın amacı; UÜ-SK bebek beslenme ünitesi ve gavaj mutfaklarında yatarak tanı ve/veya tedavi hizmeti alan hastaların (bebek, çocuk ve erişkin) beslenme ve beslenme tedavileri için

Detaylı

Ameliyathane Ortamı Ekip Üyeleri ve Organizasyon. Prof Dr. Hasan Besim Genel Cerrahi AD

Ameliyathane Ortamı Ekip Üyeleri ve Organizasyon. Prof Dr. Hasan Besim Genel Cerrahi AD Ameliyathane Ortamı Ekip Üyeleri ve Organizasyon Prof Dr. Hasan Besim Genel Cerrahi AD Hasta cerrahi bir tedavi uygulanacağı zaman ameliyathane ekibi tedaviyi tümü ile devralır Operasyon sırasınca hastanın

Detaylı

EL HİJYENİ PROGRAMI PROSEDÜRÜ

EL HİJYENİ PROGRAMI PROSEDÜRÜ Dok No:ENF.PR.02 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 7 1.0 AMAÇ: Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla tüm hastane çalışanları, hastalar,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ali EKŞİ a_eksi@yahoo.com Ege Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Ali EKŞİ a_eksi@yahoo.com Ege Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Ali EKŞİ a_eksi@yahoo.com Ege Üniversitesi ÖĞRENİM HEDEFLERİ Araç bakımının önemini ve gerekliliği öğrenmek, Aracın günlük, haftalık ve aylık kontrollerinin yapılmasının önemini öğrenmek, Periyodik

Detaylı

1. AMAÇ: Hastanemizde temizliğin etkin yapılmasını sağlayarak olası komplikasyonları önlemek.

1. AMAÇ: Hastanemizde temizliğin etkin yapılmasını sağlayarak olası komplikasyonları önlemek. 1. AMAÇ: Hastanemizde temizliğin etkin yapılmasını sağlayarak olası komplikasyonları önlemek. 2. KAPSAM: Bu talimat KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde; bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması

Detaylı