08/01/ /01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır."

Transkript

1 08/01/2010 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: Konu: Moody's Investors Service, Inc.'in Bankamızla ilgili kredi notunun açıklanması Değişen Konularla İlgili Bilgiler: Açıklamada yer almaktadır. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, Inc., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden mevduat kredi notunu B1'den Ba3'e yükselttiğini açıklamıştır. Bankamızın yerel para cinsinden küresel mevduat kredi notu Baa2 olarak teyit edilirken kredi notları üzerindeki görünüm durağan olarak bildirilmiştir. 25/01/2010 Özet Bilgi: İştirakimiz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz çalışmalarına başlaması hakkında yapılan açıklamadır. Sermayesinin %96'sı Bankamıza ait olan Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nda halka arz için gerekli çalışmalara başlanmasına dair karar alınmıştır. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça ayrıca açıklama yapılacaktır. 01/02/2010 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: İştiraklerimizden Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse senetleri alış işlemleri hakkında , , tarihlerinde Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,93-1,00 TL fiyat aralığından toplam adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız tarihi itibariyle % 43,29 sınırına ulaşmıştı. in detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. 02/02/2010 Tarihi in Niteliği e Konu Tutarı Fiyatı (TL/Adet) Tutarı den Önce Sahip Tutarı den Önce Sahip Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) Sonrası Sahip Tutarı Sonrası Sahip Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) Alım ,00 0, , ,04 40, ,04 41, Alım ,00 0, , ,04 41, ,04 42, Alım 3.412,00 0, , ,04 42, ,04 42, Alım ,00 0, , ,04 42, ,04 42, Alım ,00 0, , ,04 42, ,04 42, Alım ,00 0, , ,04 42, ,04 42, Alım ,00 1, , ,04 42, ,04 43,29 Konu: İştirakimiz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzı ile ilgili Bankamız Yönetim Kurulunca alınan karar hakkında yapılan açıklamadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: Bankamız Yönetim Kurulu'nun 02 Şubat 2010 tarihli toplantısında, iştiraklerimizden Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin değerleme ve halka arz çalışmalarının halen devam etmekte olduğu, kurul kaydına alınma ve borsa kotuna girebilme konusunda SPK ve IMKB'ye başvuru aşamasına gelindiği bilgisi edinilmiş ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 200 Milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içinde mevcut ödenmiş sermayesini 100 Milyon TL'den 150 Milyon TL'ye çıkartması ve arttırılan 50

2 Milyon TL'lik sermayeyi mevcut ortakların rüçhan hakkının kısıtlanarak halka arz edilmesinin uygun bulunmasına karar verilmiştir. 08/02/2010 Özet Bilgi: Yeni kurulacak şirkete iştirak hakkında. Bankamız Yönetim Kurulu'nca, TL sermaye ile kurulacak " Gayrimenkul Aracılık Hizmetleri A.Ş." ünvanlı yeni şirkete; Bankamızın yüzde 96 pay ve TL sermaye ile iştirak etmesine karar verilmiştir. 09/02/2010 TSKYO Konu: Hisse Alım Satım Bildirimi Özet Bilgi: İştiraklerimizden Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse senetleri alış işlemleri hakkında tarihinde Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,85-0,88 TL fiyat aralığından adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız tarihi itibariyle %43,52 sınırına ulaşmıştır. in detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tarihi in Niteliği e Konu Tutarı Fiyatı (TL/Adet) Tutarı den Önce Sahip Tutarı den Önce Sahip Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) Sonrası Sahip Tutarı Sonrası Sahip Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) Alım ,0 0, ,04 43, ,04 43, Alım ,0 0, ,04 43, ,04 43, Alım ,0 0, ,04 43, ,04 43, Alım ,0 0, ,04 43, ,04 43,52 19/02/2010 TSKYO Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili açıklama aşağıda yer almaktadır. Konu: Hisse Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.

3 24/02/2010 Konu: Hisse Alım Satım Bildirimi Özet Bilgi: İştiraklerimizden Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse senetleri alış işlemleri hakkında Söz konusu bildirim daha önce Borsa'ya gönderilmiş ve Borsa tarafından KAP'a aktarılmış olup, bu bildirim veri tabanına kayıt amaçlı olarak Bankamız tarafından yeniden gönderilmektedir. Daha önce Borsa'ya gönderilen bildirimden herhangi bir farklılık içermemektedir ve tarihlerinde YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. hisse senetleri ile ilgili olarak 0,86-0,91 TL fiyat aralığından toplam 100,415 adet ALIŞ işlemi gerçekleştirilmiştir. in detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tarihi i n Niteli ği e Konu Payları n Nomina l Tutarı Fiyatı (TL/Ade t) Tutarı den Önce Sahip Tutarı de n Önce Sahip Şirket Sermay esi İçindeki Payı (%) Sonrası Sahip Tutarı Sonrası Sahip Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) Alım , , ,04 43, ,04 43, Alım , , ,04 43, ,04 43, Alım , , ,04 43, ,04 43,86 26/02/2010 Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: 2009 yılı faaliyet dönemine ilişkin Genel Kurul Toplantısının yapılması ve Toplantı Gündemi ile ilgili alınan Yönetim Kurulu kararı hakkında. Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 26/02/2010 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap : / Dönemi Tarihi : 25/03/2010 Saati : Meclisi Mebusan Cad. No.81 Fındıklı- Adresi : İstanbul GÜNDEM: Bankamızın tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamız 2009 yılı faaliyet dönemine ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 25 Mart 2010 Peşembe günü saat 16.00'da, Bankamız Merkezinde yapılması, Olağan Genel Kurul'a ilişkin davetlerin Türkiye genelinde yayınlanan bir günlük gazetede ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesi, gerekli ilan, davet, müracaat ve Genel Kurul'un yapılması için gerekli her türlü iş ve işlemlerin ifası hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine Olağan Genel Kurul Gündem'inin aşağıdaki şekilde belirlenmesine GÜNDEM 1. Açılış, Banka Ana Sözleşmesine göre Başkanlık Divanı teşkili ve Olağan Genel Kurul toplantı zaptının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetk verilmesi 2. Banka'nın 2009 yılı hesap ve muamelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi 3. Banka'nın 2009 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması 4. Dağıtılacak karın tespit ve tevzii hususunda karar alınması, temettü dağıtım tarihinin tespiti 5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibrası 6. Denetçilerin seçimi 7. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun onaya sunulması 8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere ödenecek tahsisatın tespiti 9. Bankanın bilgilendirme politikasının bilgiye sunulması 10. Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması

4 11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi, karar verilmiştir. 26/02/2010 Konu: Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: Sermaye arttırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 26/02/2010 Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı : ,00 Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye : ,00 Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye : ,00 Bedelli Artırım Tutarı : 0 Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar : 0 Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar : 0 Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 0 Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) : 0 Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama : Yok Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Satışına İlişkin Açıklama : - Satılamayan Taahhüdüne İlişkin Açıklama : - Bedelsiz Artırım Tutarı : ,00 Temettüden : ,00 İç Kaynaklardan : ,00 Olağanüstü Yedeklerden : ,00 Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 16,67 Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar : 0 Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa) : Yok Bankamızın tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; "Bankamızın TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş ,-TL sermayesinin, toplam ,-TL artırılarak ,-TL'sına yükseltilmesine, artışın ,-TL'lik kısmının Genel Kurul kararı çerçevesinde 2009 yılı karından, ,-TL'lik kısmı ise olağanüstü yedeklerden karşılanarak ortaklarımıza bedelsiz kaydi pay olarak verilmesine, ilgili mercilere müracaat edilmesi ile sermaye artırımına ilişkin hususların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine" karar verilmiştir.

5 26/02/2010 Konu: Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: Kar payı dağıtımına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararı hakkında Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 26/02/2010 Dağıtılması Teklif Edilecek Kar : Payının Hesap Dönemi Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek : ,00 Toplam Kar Payı Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar : 14,17 Payının Sermayeye Oranı (%) Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı : ,00 Borsa'da Gören 1 TL Değerli Beher Paya : Dağıtılacak Nakit Kar Payı Brüt : 0, Net : 0, Bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının, sözkonusu hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : tarafından kayda alınmasını müteakiben ve ,- TL'lik nakit temettü dağıtımının ise tarihinden itibaren başlamasına, Bankamızın tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; "2009 yılı net karı olan ,00 TL'nin Ana Sözleşmemizin 55'inci maddesine göre aşağıdaki şekilde ayrılmasına ve dağıtılmasına; 1- Ana Sözleşmemizin 55'inci maddesinin (a) fıkrasının 1'inci bendine göre net karın %5'i olan ,30 TL'nin kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına 2- Ana Sözleşmemizin 55'inci maddesinin (a) fıkrasının 2'nci bendine göre net karın %5'i olan ,30 TL'nin ileride meydana gelebilecek zarar karşılığı olarak ayrılmasına 3- Ana Sözleşmemizin 55'inci maddesinin (b) fıkrasına göre, 1 kuruş itibari değerde bedelli ve bedelsiz 60 milyar adet hissenin, (%6 hesabıyla) beherine 0,06 kuruş olmak üzere toplam ,-TL birinci kar payı olarak ayrılmasına Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5-(1)/e maddesine göre ,50 TL'nin gayrimenkul satış karı olarak özkaynaklarda özel bir hesapta tutulmasına 5- Yukarıda 1-4 sayılı maddelerdeki kalemlerin indirilmesinden sonra kalan ,90 TL kar bakiyesinin Ana Sözleşmemizin 55'inci maddesinin (c) fıkrasına göre a- %5'i (ödenmiş sermayenin TL'lik bölümü ile sınırlı) olan brüt 1.976,73 TL'nin beher kurucu hissesine 19,76 TL hesabıyla kurucu hisselerine dağıtılmasına b- %0,5'i olan brüt ,33,- TL'nin Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılmasına c- %3'ü olan ,98 TL'nin Yönetim Kurulu kararı ile çalışanlara dağıtılmak üzere ayrılmasına 6-Ana Sözleşmemizin 55'inci maddesinin (d) fıkrasına göre 1 kuruş itibari değerde bedelli ve bedelsiz 60 milyar adet hissenin, (%13,17 hesabıyla) beherine 0,132 kuruş olmak üzere toplam ,-TL ikinci kar payı olarak ayrılmasına 7-Türk Ticaret Kanunu' nun 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrasının 3 numaralı bendine göre ,50 TL kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına 8-Geriye kalan ,36. TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına 9-Yukarıda 3 ve 6 sayılı maddelerde sözü edilen birinci ve ikinci kar payları toplamı olan ,-TL'nin brüt ,-TL'sinin nakit olarak ortaklara dağıtılmasına ve geriye kalan ,-TL'nin tamamının, Bankamız sermayesinin ,-TL'den ,-TL'ye artırılması sebebiyle artan ,-TL'nin TL'lik kısmının karşılanmasında kullanılmak üzere hisse senedi olarak verilmesine yılı ,-TL'lik bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının, sözkonusu hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını müteakiben ve ,-TL'lik nakit temettü dağıtımının ise tarihinden itibaren başlamasına yukarıda öngörülen tüm hususlara ilişkin işlemlerde Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine yılı hesap ve işlemlerine dair Yönetim Kurulu Raporu ile Kurulumuzca onaylanmış bulunan tarihi itibariyle Bilanço ve Kar-Zarar tablosunun Pay Sahipleri Genel Kurulu'na sunulmasına" karar verilmiştir.

6 09/03/2010 TSKYO Konu: Hisse Alım Satım Bildirimi Özet Bilgi: Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse alım işlemleri hakkında tarihinde Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak, A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı hesabından, toplam 300,000 adet TSKYO hissesinin 0.93 TL fiyattan Özel Emir ile ALIŞ işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız tarihi itibariyle %44,89 sınırına ulaşmıştır. in detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tarihi in Niteli ği Alım e Konu Tutarı ,00 Fiyatı (TL/Adet ) Tutarı den Önce Sahip Tutarı den Önce Sahip Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) 0, , 43,86 0,00 04 Sonrası Sahip Tutarı , 04 Sonrası Sahip Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) 44,89 18/03/2010 Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyesi İstifası Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Süleyman Kalkan tarihi itbariyle görevinden istifaen ayrılmıştır. 25/03/2010 Konu: Genel Kurul Toplantısı Sonucu Özet Bilgi: 2009 yılı faaliyet dönemine ilişkin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçlarının bildirimidir. Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap : Dönemi Genel Kurul Tarihi : 25/03/2010 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN 2009 YILI FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL'UNDA ALINAN KARARLAR 1- Başkanlık Divanı seçimi yapılarak Başkanlık Divanı'na Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmesi kararlaştırılmıştır. 2- Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları okunarak müzakere edilmiştir yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı onaylanmıştır. 4- Karın dağıtımı konusunda; "2009 yılı net karı ,00 TL'nin Ana Sözleşmemizin 55'inci maddesine göre ayrılmasına ve dağıtılmasına, birinci ve ikinci k r payları toplamı olan ,- TL'nin brüt ,-TL'sinin nakit olarak ortaklara dağıtılmasına ve geriye kalan ,-TL'nin tamamının, Bankamız sermayesinin ,-TL'den ,-TL'ye artırılması sebebiyle artan ,-TL'nin TL'lik kısmının karşılanmasında kullanılmak üzere hisse senedi olarak verilmesine ve 2009 yılı ,-TL'lik bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının, sözkonusu hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını müteakiben ve ,-TL'lik nakit temettü dağıtımının ise tarihinden itibaren başlamasına" karar verilmiştir. 5.- Yönetim Kurulu ve Denetçiler, 2009 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir yılı denetçiliklerine Sn.Zeybep Hansu Uçar ve Mete Uluyurt seçilmişlerdir , 2011, 2012 yılları için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. onaylanmıştır. 8- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere aylık net TL tahsisat verilmesi kararlaştırılmıştır.

7 9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ilk olarak tarihinde belirlenen ve tarihinde revize edilen Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir. 11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir. Genel Kurul Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur. 25/03/2010 Konu: Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Özet Bilgi: 2009 yılı faaliyet dönemine ilişkin tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında nakit kar payı dağıtımına ilişkin alınan karar hakkında yapılan bildirimdir. Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı : ,0 0 Borsa'da Gören 1 TL Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı Brüt : 0, Net : 0, Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : 03/05/2010 Bankamızın 2009 yılı faaliyet dönemine ilişkin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında nakit kar payı ile ilgili olarak; "Birinci ve ikinci kar payları toplamı olan ,-TL'nin brüt ,-TL'sinin nakit olarak ortaklara dağıtılmasına, ,-TL'lik nakit temettü dağıtımının tarihinden itibaren başlamasına" karar verilmiştir. Söz konusu karar oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 25/03/2010 Özet Bilgi: Bankamızın tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararlar hakkında Bankamızın tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; 1) Ana Sözleşmemiz çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın H.Ersin Özince'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Kadir Akgöz'ün Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerinin 1.derece imza yetkilerinin devamına, 2) 2009 yılı net karı olan ,00.- TL'nin yürürlükteki mevzuata ve Ana Sözleşmemizin 55'inci maddesine göre, aşağıdaki esaslar dahilinde dağıtılmasına, a) Genel Kurulumuzun 25 Mart 2010 tarihli kararı uyarınca ve Bankamızın Ana Sözleşmesi 55/c maddesine göre dağıtılacak kar payının, halen çalışanlarının 31 Aralık 2009 tarihindeki brüt aylık ücretleri ve 2009 yılı hizmet süreleri dikkate alınarak, 2009 yılında emekli olan personele emekli oldukları tarihteki son brüt ücretleri üzerinden ve 2009 yılındaki hizmet süreleri ile orantılı olarak 26 Mart 2010 tarihinde ödeme yapılması, 2009 ve 2010 yıllarında kendi istekleri ile yada işveren tarafından hizmet akdi sona erdirilen personele ise herhangi bir ödeme yapılmamasına, b) Genel Kurulumuzun 25 Mart 2010 tarihli kararı uyarınca ve Bankamızın Ana Sözleşmesi 55/c maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılacak kar payının 26 Mart 2010 tarihinde ödenmesine, c) Genel Kurulumuzun 25 Mart 2010 tarihli kararı uyarınca ve Bankamızın Ana Sözleşmesi 55/c maddesine göre Kurucu Hisselere dağıtılacak kar payının, nakit temettü dağıtım tarihinde dağıtılmasına, d) Bedelsiz kaydi pay şeklinde verilecek olan toplam TL'lik kar payı ve TL'lik Olağanüstü Yedeklerden oluşan toplam ,- TL'lik sermaye artışına ilişkin bedelsiz kaydi payların dağıtımına, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınması ve gerekli işlemlerin ikmalini müteakiben, TL'lik nakit temettü dağıtımının ise tarihinden itibaren başlanması için gerekli tüm hususlara ilişkin muamelelerde Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına" karar verilmiştir.

8 26/03/2010 Yapılan Açıklama Düzeltme mi?: Evet Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: Konu: Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Özet Bilgi: 2009 yılı faaliyet dönemine ilişkin tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında nakit kar payı dağıtımına ilişkin alınan karar hakkında yapılan bildirimdir. Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı : ,0 0 Borsa'da Gören 1 TL Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı Brüt : 0, Net : 0, Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : 03/05/ tarihinde 18:19:18 saatte yapılan KAP bildirimimizde "Borsada işlem gören 1 TL Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar payı Net sehven 0, olarak belirtilmiştir. Doğru bildirim ektedir. Bankamızın 2009 yılı faaliyet dönemine ilişkin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında nakit kar payı ile ilgili olarak; "Birinci ve ikinci kar payları toplamı olan ,-TL'nin brüt ,-TL'sinin nakit olarak ortaklara dağıtılmasına, ,-TL'lik nakit temettü dağıtımının tarihinden itibaren başlamasına" karar verilmiştir. Söz konusu karar oyçokluğu ile kabul edilmiştir Özet Bilgi: İştiraklerimizden Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzı hakkında, İştiraklerimizden Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 50 milyon TL sermaye artırımı yoluyla halka arzına, Sermaye Piyasaı Kurulu'nun 25/03/2010 tarih ve GYO 60/250 nolu kararı ile izin verilmiştir. Halka arz neticesinde, ek satış olmaması halinde Şirketin ana ortağı olan Bankamızın, GYO'daki ortaklık payı %64, ek satış olması halinde ise %59 olacaktır. Konu ile ilgili detay bilgiler ise KAP'ta yayınlanan İzahnamede yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz Özet Bilgi Yönetim Kurulu Üye İstifası ve Atanması hakkında 1- Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Kadir Akgöz tarihi itibariyle görevinden istifaen ayrılmıştır. 2- Bankamızın tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; "Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi çerçevesinde; Yönetim Kurulumuzda halen boş olan iki Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn.Uygar Şafak Öğün'ün ve Sn.Murat Vulkan'ın seçilmelerine" karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

9 [TSGYO] Özet Bilgi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Halka Arzı İştirakimiz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzı sonuçlanmıştır. Halka arz neticesinde, gelen yüksek talep nedeniyle, Bankamızın Şirketteki adet C grubu hisse senedi halka arz sırasında ek satış yolu ile satılmış olup satış sonrası Bankamızın GYO'daki ortaklık payı %59 olmuştur. tarafından arz edilen pay karşılığı elde edilen TL'lik fon, SPK'nın ilgili tebliglerine uygun olarak fiyat istikrarı işlemleri için kullanılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru hakkında. Bankamızca, Kurul kaydına alınmasından itibaren 1 yıl içinde ihraç edilmek ve tertipler halinde satışa sunulmak üzere, 3 ay vadeli, dayanak varlık USD/TL olacak şekilde, " adet alım ( call ) USD nominal değerli" ve " adet satım ( put ) USD nominal değerli varantların Kurul kaydına alınması için tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz Özet Bilgi Aksa Enerji Üretimi A.Ş. halka arz süreci hakkında. Halka arz sürecinde global eş koordinatör ve yurtiçi konsorsiyum lideri olarak görev yaptığımız Aksa Enerji Üretim A.Ş'nin talep toplamaya konu hisse senedi fiyat aralığı 4.90 TL/hisse TL/hisse olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Firmanın ödenmiş sermayesi mevcut TL'den ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle TL'ye yükseltilecektir. Artırılan ve halka arz edilen adet hissenin %15'ine karşılık gelen adet hisse yüksek talep gelmesi durumunda ana ortak Kazancı Holding A.Ş. hesabından yatırımcılara satılacak, elde edilen fon ise 30 gün süreyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I No 40 sayılı Tebliği'nin hükümlerine uygun şekilde fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılacaktır. Halka arz büyüklüğünün ek satış hakkının kullanılmaması durumunda %13,52, kullanılması durumunda ise %15,55 oranında olması beklenmektedir. Halka arz bakiyeyi kısmı yüklenim yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Satışa konu hisselerin %70'i yurtdışında %30'u ise yurtiçine tahsis edilmiştir. Diğer global eş lider Credit Suisse yurtdışı konsorsiyum lideri olup bağlı ortaklığımız Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ise yurtdışı konsorsiyum üyesi olarak süreçte katkıda bulunmaktadır.konsorsiyum adayı kurumlarla fiyat aralığı bugün paylaşılmış olup aracılık yüklenim sözleşmesinin 4 Mayıs 2010 tarihinde imzalanması hedeflenmektedir. Şirket sermayesini temsil eden payların SPK kurul kaydına alınması koşuluyla talep toplamanın Mayıs 2010 günlerinde tamamlanması hedeflenmektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

10 Özet Bilgi Yeni kurulacak şirkete iştirak hakkında Bankamızın tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; "Bankamızın İzmir merkezli olarak 8 Milyon TL sermaye ile kurulacak Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'ne %10 hisseyle ve TL sermaye ile iştirak etmesine" karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz Özet Bilgi: Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'deki fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler sonucu Bankamızın payı İştirakimiz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tarihindeki halka arzından sonra Sermaye Piyasası Kanunu Seri I No:40 Nolu Tebliğ uyarınca, Hisse Senetleri İçin Yapılan Fiyat İstikrarı Sağlayıcı lerin süresi tarihinde sona ermiş ve işlemler tamamlanmıştır. Fiyat istikrarı işlemleri kapsamında satın alınan paylar neticesinde Bankamızın Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'deki ortaklık payı %59'dan %64.042'e yükselmiştir Özet Bilgi: Aksa Enerji Üretimi A.Ş. halka arzı hakkında Bankamız liderliğinde yürütülen Aksa Enerji Üretim A.Ş. halka arzında arz büyüklüğü azaltılmış bulunmaktadır. Yeni halka arz yapısında sermaye artışı TL nominal hisseye tekabül edecek olup ayrıca ortak satışı yoluyla TL nominal değerli hisse senedi yatırımcılara arz edilecektir. Ortak satışıyla yapılacak kısımdan gelen fon SPK Seri 1 No 40 Tebliği hükümlerince fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılacaktır. Halka arz fiyatı beher hisse için 4,90 TL olarak tespit edilmiştir. İzahnamede yapılması gereken değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş bulunmaktadır. Yurtiçi takas işlemleri 18 mayıs 2010 Salı, yurtdışı takas işlemleri 20 mayıs 2010 Çarşamba günü gerçekleştirilecek ve hisseler 21 Mayıs 2010 Cuma günü işlem görmeye başlayacaktır. Özet Bilgi: Aksa Enerji Üretim A.Ş. Halka Arz lerinde %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim Halka arzına aracılık edilen Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin satışa sunulan paylarının %5'inden fazlasını satın alan gerçek ve tüzel kişilerin listesi aşağıdadır. Satışa Sunulan %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler Adı/Ünvanı Satın Alınan Tutar Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Fon EMIC Yönetimi Şirketi Amerika Birleşik Devletleri Hisselerin Alım Amacı Kendi nam ve hesabına

11 Özet Bilgi: Aksa Enerji Üretim A.Ş. halka arz işlemleri ile ilgili bildirimde, yurtdışı takas işlemlerinin tarihi olan 20 mayıs 2010 Perşembe gününün sehven 20 Mayıs 2010 Çarşamba günü olarak belirtilmesi Aksa Enerji Üretim A.Ş. halka arzı ile ilgili tarihinde saat 21:18:56'da gönderilen bildirimimizde, yurtdışı takas işlemlerinin tarihi olan 20 mayıs 2010 Perşembe günü sehven 20 Mayıs 2010 Çarşamba günü olarak belirtilmiş olup doğru bildirim aşağıda sunulmuştur. Bankamız liderliğinde yürütülen Aksa Enerji Üretim A.Ş. halka arzında arz büyüklüğü azaltılmış bulunmaktadır. Yeni halka arz yapısında sermaye artışı TL nominal hisseye tekabül edecek olup ayrıca ortak satışı yoluyla TL nominal değerli hisse senedi yatırımcılara arz edilecektir. Ortak satışıyla yapılacak kısımdan gelen fon SPK Seri 1 No 40 Tebliği hükümlerince fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılacaktır. Halka arz fiyatı beher hisse için 4,90 TL olarak tespit edilmiştir. İzahnamede yapılması gereken değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş bulunmaktadır. Yurtiçi takas işlemleri 18 mayıs 2010 Salı, yurtdışı takas işlemleri 20 mayıs 2010 Perşembe günü gerçekleştirilecek ve hisseler 21 Mayıs 2010 Cuma günü işlem görmeye başlayacaktır Özet Bilgi: Aksa Enerji Üretim A.Ş. Halka Arzında Halka Arz Fiyatı ve Üzerindeki Fiyatlardan Gelen Talep Seviyesi Aksa Enerji Üretim A.Ş. Halka Arzında Halka Arz Fiyatı ve Üzerindeki Fiyatlardan Gelen Talep Seviyesi: Aksa Enerji Üretim A.Ş. halka arzında, halka arz fiyatı ve üzerinden gelen talep, dağıtım tutarları ile pay almaya hak kazanan yatırımcı sayısı, yatırımcı grubu bazında ekteki tabloda sunulmaktadır Özet Bilgi: Aksa Enerji Üretim A.Ş. halka arzı hakkında Aksa Enerji Üretim A.Ş. halka arzında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No. 66 sayılı Tebliği'nin 18 ve 19. maddeleri kapsamına giren Sn.Halil Eroğlu, halka arzda satışan sunulan paylardan lot hisse satın almıştır Özet Bilgi: Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Pay Dağıtım Duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve B.02.1.SPK sayılı yazısı ile; Bankamızın TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin, TL'si 2009 yılı karından ve TL olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak suretiyle TL'den TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek nominal değerli payların Kurul kaydına alınması ve sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin tescile mesnet belge verilmesi talebimiz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tarih ve B.02.1.BDK / sayılı yazısı çerçevesinde, tarih ve 14/400 sayılı Kurul Kararı ile uygun görülmüştür. Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen tarihli ve 34/400 numaralı "Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge" ve eki Yönetim Kurulu Kararı ile, tescil edilmek üzere, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na tarihi itibariyle müracaat edilmiştir.

12 Ortaklarımızın %16,66667 bedelsiz yeni pay alma hakları bulunmakta olup, bedelsiz kaydı paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki saklama hesaplarına tarihinden itibaren aktarılacaktır. Hisse Senetlerini kaydileştirmeyen ve fiziksel olarak elinde bulunduran ortaklarımız ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde hisse senetlerini kaydileştirmelerini takiben bedelsiz pay alma haklarını kullanabileceklerdir Özet Bilgi: Sendikasyon kredisi sağlamak üzere uluslararası bankalar konsorsiyumuna yetki verilmesi hakkında Bankamız Yönetim Kurulunca, Uluslararası piyasalardan iki ayrı dilimden oluşan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi almak üzere Commerzbank Aktiengesellschaft koordinatörlüğünde, eş düzenleyici Bankalar grubuna yetki verilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Özet Bilgi: Sendikasyon kredisi sağlamak üzere uluslararası bankalar konsorsiyumuna yetki verilmesi hakkında Bankamız, Euro ve ABD Doları olmak üzere 2 ayrı kredi diliminden oluşan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamak üzere tarihinde Commerzbank Aktiengesellschaft koordinatörlüğünde, uluslararası bankalar konsorsiyumuna yetki vermiştir Özet Bilgi: Banka Bono İhracı Hakkında Bankamız tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No:22, "Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inde belirtilen esaslara uygun olarak, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından, Kurul kaydına alınmaları itibariyle 1 yıl içinde satışa sunulacak şekilde 180 gün ile 1 yıl arasında vadeli olmak üzere 200 milyon TL nominal değerli banka bonolarının ihraç edilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. Özet Bilgi: Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisseleri hakkında Bankamız tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, hisselerinin %64.04'üne sahip olduğumuz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin borsada işlem gören hisselerinden önümüzdeki bir yıl içinde 10 Milyon TL adet hisseye kadar alım yapılabilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, karar verilmiştir. Bu alım yetkisi herhangi bir taahhüt içermemekte olup hisselerin alınması konusunda Bankamız idari süreçleri gereği Genel Müdürlüğe yetki verilmektedir.

13 Özet Bilgi: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. () Enerji Endeksi hakkında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından oluşturulan " Enerji Endeksi"ne (TSKEN), " Enerji Endeksi Temel Kuralları"nın V.1. maddesi gereğince, Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN)'nin hisse senetleri tarihinden itibaren dahil edilecektir. Böylece endeksteki şirket sayısı 10'a çıkacaktır Özet Bilgi: Banka bono ihracı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru hakkında Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No:22, "Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inde belirtilen esaslara uygun olarak, Kurul kaydına alınmaları itibariyle 1 yıl içinde satışa sunulacak şekilde 180 gün ile 1 yıl arasında vadeli olmak üzere 200 milyon TL nominal değerli banka bonolarının ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur Özet Bilgi: Yönetim Kurulu hakkında Bankamız Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında, "ana sözleşmemizin 18.maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Murat Vulkan'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na ve ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmesine" karar verilmiştir Özet Bilgi: Sendikasyon kredisi imzalanması Bankamız Yönetim Kurulunca alınan karar çerçevesinde, uluslararası piyasalardan Bankamızın iki ayrı dilimden oluşan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi alması amacıyla Commerzbank Aktiengesellschaft koordinatörlüğünde 9 bankaya yetki verilmişti. Söz konusu ABD doları ve Euro dilimden oluşan toplam 104 milyon ABD doları tutarındaki krediye ilişkin kredi sözleşmesi 16 Haziran 2010 tarihinde İstanbul'da imzalanmıştır Özet Bilgi: İslam Kalkınma Bankası ile imzalanan anlaşma hakkında İslam Kalkınma Bankası'ndan (İKB) Türkiye genelinde gerçekleştirilecek yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırım projelerinin finansmanı için, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın garantörlüğünde temin edilen 100 milyon ABD Doları tutarındaki finansman olanağına dair anlaşma 23 Haziran 2010 tarihinde Bakü'de imzalanmıştır. Bankamız bu finansman olanağından yararlanacak olan firmalar lehine garanti mektubu düzenlemek suretiyle söz konusu fonların kullanımına "Garantör" sıfatı ile aracılık edecektir.

14 Özet Bilgi: Sermaye arttırımına iştirak Bankamızın tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; sermayesine %96 oranında iştirak ettiğimiz Gayrimenkul Aracılık Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesini TL'den TL'ye çıkartmak üzere yapılacak olağanüstü genel kurulda, sermaye arttırımına katılınması için oy kullanılmasına ve yapılacak sermaye artırımında Bankamızın rüçhan haklarının kullanılmasına, karar verilmiştir Özet Bilgi: Yönetim Kurulu hakkında 1- Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Remzi Altınok tarihi itibariyle görevinden istifaen ayrılmıştır. 2- Bankamızın tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında"sn. Remzi Altınok'un ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi çerçevesinde Sn. Yonca Koçak'ın seçilmesine" karar verilmiştir Özet Bilgi: Banka bono ihracı ve yurt dışı piyasalarda türev araçların alım satımına aracılık hakkında 1- Bankamızca 1 yıl içinde satışa sunulacak şekilde 180 gün ile 1 yıl arasında vadeli olmak üzere 200 milyon TL nominal değerli banka bonoları Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayda alınmıştır. 2- Sermaye Piyasası Kurulu'nca; "Bankamızın JP Morgan Securities Ltd. ile akdetmiş olduğu sözleşme çerçevesinde dayandığı varlık veya gösterge dikkate alındığında yurt içi piyasalarda işlem görmeyen türev araçlarla sınırlı olmak üzere yurt dışı piyasalarda işlem gören türev araçların alım satımına aracılık faaliyetinde bulunmasına izin verilmiştir." Özet Bilgi: Fitch Ratings'in Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin derecelendirmesi ile ilgili yapmış olduğu duyuru hakkında Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 'BB+' olan uzun vadeli yerel para cinsinden kredi notunu, 'BB+' olan uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu, 'B' olan kısa vadeli yerel para cinsinden kredi notunu, 'B' olan kısa vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu, 'AA+(tur)' olan uzun vadeli ulusal notunu ve 'C/D' olan bireysel notu ile '3' olan destek notunu teyit etmiştir. Tüm notların görünümü ise 'Durağan' olarak teyit etmiştir.

15 Özet Bilgi: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 23 Temmuz 2010 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınan banka bonolarına ilişkin İzahname Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 23 Temmuz 2010 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınan banka bonolarına ilişkin İzahname ekte yer almaktadır.söz konusu İzahname'nin imzalı hali Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin internet sitesinde yayınlanmaktadır. Nihai İzahname metni halka arz öncesinde tekrar kamuya açıklanacaktır Özet Bilgi: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 23 Temmuz 2010 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınan banka bonolarına ilişkin İzahname- 2.kısım Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 23 Temmuz 2010 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınan banka bonolarına ilişkin İzahname-2. Kısım ekte yer almaktadır. Söz konusu İzahname'nin imzalı hali Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin internet sitesinde yayınlanmaktadır. Nihai İzahname metni halka arz öncesinde tekrar kamuya açıklanacaktır. Özet Bilgi: Bankamız Denetçisi Sn. Zeynep Hansu Uçar istifaen ayrılmış olup, Türk Ticaret Kanunu'nun 351. maddesi çerçevesinde yerine Sn. Volkan Kublay seçilmiştir Bankamız Denetçisi Sn. Zeynep Hansu Uçar istifaen ayrılmış olup, Türk Ticaret Kanunu'nun 351. maddesi çerçevesinde yerine Sn. Volkan Kublay seçilmiştir Özet Bilgi: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. banka bono halka arzı sonuçları Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Temmuz 2010 tarihli B.02.1.SPK sayılı izni ve 10 Ağustos 2010 tarihli 3/BB-630 sayılı Kurul Kayıt Belgesine istinaden gerçekleştirilen toplam TL nominal tutarındaki 180 gün ve 360 gün vadeli banka bonosu ihraçlarının sonuçları ekte sunulmuştur Özet Bilgi: Yönetim Kurulu hakkında 1- Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Memduh Aslan Akçay tarihi itibariyle görevinden istifaen ayrılmıştır. 2- Bankamızın tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında"sn. Memduh Aslan Akçay'ın ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi çerçevesinde Sn. Mehmet Coşkun Cangöz'ün seçilmesine" karar verilmiştir.

16 Özet Bilgi: Moody's Investors Service, İnc.'in Bankamızla ilgili notunun açıklanması Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, İnc., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin "Ba3" olan Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notunun "Durağan" olan görünümünü "Pozitif"e çevirmiştir. Özet Bilgi: Bankamız Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunun güncellenmesi hakkında tarihli özel durum açıklamamızla kamuya açıklanan Bankamızın kurumsal yönetim derecelendirme notu; Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan inceleme sonucunda 10 üzerinden 8,77'den (%87,69) 8,92'ye (%89,15) yükseltilmiştir. Kurumsal Yönetim derecelendirme notumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiş olup, güncellenmiş olarak ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir. Alt Kategoriler Ağırlık Pay Sahipleri 0,25 8,55 8,77 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 0,35 9,31 9,36 Menfaat Sahipleri 0,15 9,57 9,57 Yönetim Kurulu 0,25 7,76 8,05 Toplam 1,00 8,77 8,92 Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 'nin hazırlamış olduğu rapora Bankamızın adresindeki web sitesinden ulaşılması mümkündür Özet Bilgi: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'Nin Halka Arzına İlişkin Fiyat Tespit Raporu Ekte Sunulmaktadır. Emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı a.ş.'nin halka arzına ilişkin fiyat tespit raporu ekte sunulmaktadır Özet Bilgi: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ın Halka Arzına İlişkin Sonuçlar Kasım 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzında birim fiyat 1,70 TL olarak belirlenmiştir. Halka arzda toplam yatırımcıdan lot talep gelmiştir. Nihai tahsisat oranlarına göre arz edilen toplam lot için, tüm yatırımcı grupları dikkate alındığında tahsisat oranının 2,2 katı oranında talep gelmiştir Belirlenen halka arz fiyatı ve üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile pay almaya hak kazanan yatırımcı sayısı grubu bazında, ekte sunulmaktadır.

17 Özet Bilgi: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arz lerinde %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim Halka arzına aracılık edilen Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın satışa sunulan paylarının %5'inden fazlasını satın alan gerçek ve tüzel kişilerin listesi aşağıdadır. Satışa Sunulan %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler Adı/Ünvanı Satın Alınan Tutar Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Hisselerin Alım Amacı Libyan Invt. Authority TL (87,000,000 lot) Bağımsız Varlık Fonu Libya Portföyünü uluslararası yatırımlarla genişletmek Özet Bilgi: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ın Halka Arzı hakkında Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No. 66 sayılı Tebliği'nin 18 ve 19. maddeleri kapsamında halka arzda satışan sunulan paylarladan alınan hisse senetleri ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur. Zeynep Basa Onur Kaymakbayraktar Fatma Ruhan Akyılmaz Adem Yol Ömer Latif Yalçın İzzet Gani Karakaya Halil Eroğlu Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 564 lot 2229 lot 1559 lot 1410 lot 197 lot 1240 lot lot lot Özet Bilgi: Denetim Komitesi hakkında Bankamızın tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;bankamız Denetim Komitesi üye sayısının üçe çıkartılarak Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Mustafa Baran Tuncer'in tam zamanlı görev yapmak üzere Denetim Komitesi üyesi olarak seçilmesine, karar verilmiştir. Özet Bilgi: Fitch Ratings'in Bankamız ile ilgili derecelendirme notu hakkında Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin "BB+" olan Uzun Vadeli Türk Parası ve Yabancı Para Kredi notlarının "Durağan" olan görünümlerini "Pozitif"e çevirmiş, diğer not ve görünümlerini teyit etmiştir.

18 Özet Bilgi: Alman Kalkınma Bankası'ndan (KfW) temin edilen kredi hakkında Bankamızın T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı garantisiyle Alman Kalkınma Bankası'ndan (KfW) temin ettiği 55 milyon Euro tutarındaki İklim değişikliğini Koruma Programı Kredisi ile milyon Euro tutarındaki Belediye Altyapi Kredisi sözleşmeleri taraflarca imzalanarak yürürlüğe girmiştir. İklim Değişikliğini Koruma Programı kapsamında temin edilen krediye ek olarak Avro, belediye altyapı yatırımlarını finanse edecek krediye ek olarak ise Avro tutarında teknik hibe sağlanmıştır.

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 08/01/2010 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: 09.11.2009 : Moody's Investors Service, Inc.'in Bankamızla ilgili kredi notunun açıklanması

Detaylı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

Adresi. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Adresi. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 24/02/2011 Özet Bilgi: 2010 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında. Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 24/02/2011 Genel Kurul Toplantı

Detaylı

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme TARİH:23/01/2009 İş Finansal Kiralama A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme Şirketimizin 12.09.2008 tarihli özel

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 26.03.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sayın Pay Sahiplerimiz, Gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, Bankamız Pay Sahipleri

Detaylı

06/02/2009 17/02/2009

06/02/2009 17/02/2009 06/02/2009 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin 06.02.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İştiraklerimizden

Detaylı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin 06.02.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin 06.02.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 06/02/2009 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin 06.02.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İştiraklerimizden

Detaylı

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Değişikliği Hakkında

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Değişikliği Hakkında 15/01/2013 Özet Bilgi: Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn.H.Fevzi Onat'ın emeklilik nedeniyle istifası hakkında Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın H.Fevzi Onat; bu görevlerinden

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :01:24 Özel Durum Açıklaması (Genel)

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :01:24 Özel Durum Açıklaması (Genel) UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] 28.03.2012 18:01:24 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ KARAYOLU 26 KM BANAZ / UŞAK Telefon ve Faks No. : 0276 326 2001/0276 326 2010 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 19.03.2012 17:38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28

Detaylı

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 10.06. 14:31:06 DKB member=4028e4a240e3767c0140e3ae75d (/tr/bildirimsorgu? Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu member=4028e4a240e3767c0140e3ae75d (/tr/filtercacalendar/4028e4a240e3767c01

Detaylı

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Toplantı Tarihi : 14/07/2015 Toplantı No : 2015-9 Toplantı Yeri :Şirket Yönetim Merkezi Toplantı Saati : 10.00 Toplantıya Katılanlar : Ömer Saçaklıoğlu,

Detaylı

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 07.05.2010 17:26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: 16 Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. / TURGG [] 18.11.2015 15:05:35

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. / TURGG [] 18.11.2015 15:05:35 TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. / TURGG [] 18.11.2015 15:05:35 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Acıbadem Ortaklığın Adresi : Sitesi Kent Etabı A Blok

Detaylı

02/01/2004 13/01/2004

02/01/2004 13/01/2004 02/01/2004 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin 02.01.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı T. Yavuz İşbakan emeklilik nedeni ile Bankamızdan

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.12.2014 17:54:24

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.12.2014 17:54:24 / KUTPO [] 24.12.2014 17:54:24 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 CELAL KAYA İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 2 ELİF AKOVA Mali İşler Grup Lideri KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk.

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk. TARİH:03/01/2008 Özet Bilgi: Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk. Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin

Detaylı

Doğanbey Mah. Atatürk Bul. No:8, 06107 Ulus / Ortaklığın Adresi : Ankara. Telefon ve Faks No. : 0-312 584 20 00-0-312 584 49 65

Doğanbey Mah. Atatürk Bul. No:8, 06107 Ulus / Ortaklığın Adresi : Ankara. Telefon ve Faks No. : 0-312 584 20 00-0-312 584 49 65 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] 23.01.2014 16:08:27 Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması Doğanbey Mah. Atatürk Bul. No:8, 06107 Ulus / Ortaklığın Adresi : Ankara Telefon ve Faks No. : 0-312 584

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 26.01.2012 104615 SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 - (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

: Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212)

: Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212) ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Adresi : Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 251 21 21 - (0212) 249 65

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/18 30/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Aracı Paylar Kâr Payından Halka Açılma Diğer Araçları 1. Şekerbank T.A.Ş. (1)

Detaylı

Şirketimizin Yönetim Kurulu 30.6.2015 tarih ve 603 no ile, aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu Görev Bölümü ve Komite Seçimleri hk. kararını almıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu 30.6.2015 tarih ve 603 no ile, aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu Görev Bölümü ve Komite Seçimleri hk. kararını almıştır. KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [ALCTL] 18.08.2015 14:33:21 Pay Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Morgan Stanley & Co. International plc tarafından

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] :24:41 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] :24:41 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] 04.02.2010 17:24:41 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : ESENBOĞA YOLU 23.KM AKYURT/ANKARA Telefon ve Faks No. 312 398 01 81

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Tarih : 09/03/2009 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğine uygun olarak yapılan açıklama Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU ULUSOY UN EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 10 KASIM 2014 ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Önemli Not İşbu rapor, ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [ECZYT, INTEM] 01.08.2014 14:13:17

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [ECZYT, INTEM] 01.08.2014 14:13:17 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [ECZYT, INTEM] 01.08.2014 14:13:17 ŞÜKRÜ IŞIK TİC. MUH. YÖNETİCİSİ ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.08.2014 14:13:09 Ortaklığın

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu ndan. Olağan Genel Kurul Davetidir

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu ndan. Olağan Genel Kurul Davetidir TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Davetidir Sayın Pay Sahiplerimiz, Gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, Bankamız Pay Sahipleri nin, 26 Mart

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ 5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ 1. Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı nın seçimi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 01.12.2010 16:12:45 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Yücel tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/27 23/09/2014 1. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler İlgili Fonlar [] [] Türkç e Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın

Detaylı

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş Zümrütevler Mah.Hanımeli Cad.Prestij İş Merkezi No:10 K:1-2-3 Maltepe / İSTANBUL Tel:0216 457 32 63 PBX / Faks : 0216 457 32

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 130127 Anbar Mahallesi 895. Sokak No9 Melikgazi KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) 3113511 Faks0(352) 3113516 Ortaklığın Biriminin

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / GENTS [] 27.12.2010 12:06:40 Finansal Duran Varlık Satışı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. / GENTS [] 27.12.2010 12:06:40 Finansal Duran Varlık Satışı 27.12.2010 12:06:40 Finansal Duran Varlık Satışı Telefon ve Faks No. : Tel 0 374 356 1880,fax 0374 356 1160 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama

Detaylı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Gönderim Tarihi:29.09.206 8:25:58 Bildirim Tipi:ODA Yıl: Periyot: Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında İlgili Şirketler İlgili Fonlar [TKURU] [] Türkç

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2016 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 24.03.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sayın Pay Sahiplerimiz, 2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] 19.12.2013 09:21:44 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] :40:06

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] :40:06 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] 14.10.2009 15:40:06 Ortaklığın Adresi İZMİR ANKARA KARAYOLU 25. Km. : NO: 158 KEMALPAŞA-İZMİR Telefon ve Faks No. : TEL: 0232 877 08 55 FAX: 0232 877

Detaylı

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. / INTEM, 2014 [] 30.05.2014 16:49:47

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. / INTEM, 2014 [] 30.05.2014 16:49:47 A.Ş. / INTEM, 2014 [] 30.05.2014 16:49:47 Genel Kurul Kararları Tescili Adres Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok: No:5 Levent-İstanbul Telefon 212-3179433 Faks 212-2844988 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 MG-03/077 06500 Beşevler ANKARA Konu : Sermaye Artışı kesinleştirme. Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

ORFİN FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

ORFİN FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ORFİN FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi Özet Bilgi ORFİN FİNANSMAN AŞ 2016 Yılı Olağan Genel Kutul Toplantısı Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim İlgili Şirketler []

Detaylı

HALKA ARZ: Lider Faktoring A.Ş.

HALKA ARZ: Lider Faktoring A.Ş. HALKA ARZ: Lider Faktoring A.Ş. I. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER Lider Faktoring A.Ş. nin (Lider Faktoring / Şirket) 30.000.000,-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinde mevcut ortaklardan Yuda Elenkave nin

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] :56:

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] :56: T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] 31.3.216 18:56:16 216-38 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi Anafartalar Mah. Atatürk Bul. No: 8, 617 : Ulus / ANKARA Telefon ve Faks Numarası : -312 584

Detaylı

HEKTS(Eski),TRAHEKTS91E4 0,2111761 0,1794997

HEKTS(Eski),TRAHEKTS91E4 0,2111761 0,1794997 İmzasız Görüntüle Ek dosyalar HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2013 [] 29.03.2013 18:18:21 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 HATİCE BAHAR EMEKLİ MUHASEBE MÜDÜRÜ HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 29.03.2013 18:13:27 2

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:05/01/2010 Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Konu: Stratejik Büyüme opsiyonlar, muhtemel ortaklık işbirliği ve hisse satışı ile ilgili bildirim TARİH:20/01/2010

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 9 NĠSAN 2013 TARĠHĠNDE ONAYLANAN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLER

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde / ARCLK [] 08.02.2017 182921 Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim 08.02.2017 182530 08.02.2017 182749 Ortaklığın Adresi Karaağaç Cad.No2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

TARİH:06/03/2003 HURGZ

TARİH:06/03/2003 HURGZ TARİH:06/03/2003 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 06.03.2003 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulumuzun 28.02.2003 tarih ve 2003/2 sayılı kararı ile, 1- Şirket Ana Sözleşmesi nin Maksat

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX:

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX: 21300 - Esas Sözleşme Tadili / KLMSN [] 20.04.2015 18:23:58 Esas Sözleşme Tadili 1 TEVFİK GÜNHAN GENEL MÜDÜR 20.04.2015 18:21:05 2 SERKAN UYANIK MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 20.04.2015 18:23:35 Ortaklığın Adresi

Detaylı

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu 99/3 HAFTALIK BÜLTEN 3.7.994.8.99 A...99 4.8.99 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ :..99 4.8.99 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç

Detaylı

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk.

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. TARİH: 18/01/2007 Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. Şirketimizin iştiraklerinden İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin İstanbul 3. Vergi Mahkemesinde

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 23.03.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sayın Pay Sahiplerimiz, 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 21.09.2015 13:22:36

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 21.09.2015 13:22:36 LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 21.09.2015 132236 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve

Detaylı

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+ ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU 31 Mart 2013 *Metni yazın+ İÇİNDEKİLER 1. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ..... 2 2. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. KURUCULARI VE ORTAKLIK YAPISI... 2

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

14/01/2008 22/01/2008

14/01/2008 22/01/2008 14/01/2008 22/01/2008 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin 14.01.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim kurulumuzun 5 Aralık 2007 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, Bankamız

Detaylı

06/02/ /02/2009

06/02/ /02/2009 06/02/2009 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin 06.02.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İştiraklerimizden

Detaylı

ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Genel Kurul Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Genel Kurul Bildirimi Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonuçları Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar []

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR 2017

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR 2017 TARİH: 05.01.2017 15:43:09 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Özet Bilgi: Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu Capintec, Inc.'nın satışına yönelik işlemler

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 23

Detaylı